Specialty, Microbiology& Clinical Microbiology

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1995-1999 Specialty, Microbiology& Clinical Microbiology"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE...Işın Akyar... Microbiology and Clinical Microbiology Specialist... Birth Date : Birth place : Alaşehir/Manisa Work Address : Acibadem Labmed Clinical Laboratories Fahrettin Kerim Gökay cad. No:49 Altunizade/ Üsküdar Phone: Fax: Marital Status : Married Education: Gazi University Medical Faculty-Microbiology and Clinical Microbiology Department / Ankara( )- Specialty Training Cukurova University Medical Faculty / Adana ( ) 1. Adana Anadolu High School Acıbadem Labmed Klinik Laboratuvarları- Uzman Doktor ( ) Academical Titles: Assistant Professor MD, Medicine Specialty, Microbiology& Clinical Microbiology Responsibilities: 1. Acibadem University Assistant Professor 2. Acıbadem Labmed Clinical Laboratories- Microbiology Specialist & Microbiology Coordinator ( ) 3. European Health Group- National Consultant for the European Commission supported project: Identification, Supervision and Evaluation of Proficiency Testing and Inter Laboratory Comparisons, Turkey (EuropeAid/117469/C/SV/TR). ( )

2 4. Kızılay- Maltepe Medical Center- Microbiology Specialist ( ) 5. Yeditepe University Medical Faculty (2002) 6. Set System Translation Services, Sodena Translation Services- Freelance English Medical Translator ( ) 7. Biruni Laboratory- Microbiology Specialist ( ) 8. Ali Raif Pharmaceutical Company- Medical Advisor(1999) 9. Gazi University Medical Faculty-Microbiology and Clinical Microbiology Department (Specialty)- ( ) 10. Ankara Balgat 12 nr Mother and Child Health and Family Planning Center- Practitioner( ) 11. Ankara Gölbaşı Health Center- Practitioner ( ) 11. Tokat/Turhal 1 nr Health Center- Practitioner ( ) Membered Societies: 1. Turkish Microbiology Society 2. Ankara Mikrobiyoloji Derneği. Publications: Publications: Articles: (SCI) 1. Akyar I. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarında ISO akreditasyonu. Mikrobiyoloji Bul 2009; 43: Kulah C, Aktas E, Comert F, Ozlu N, Akyar I, Ankarali H. Detecting imipenem resistance in Acinetobacter baumannii by automated systems (BD Phoenix, Microscan Walk Away, Vitek 2); high error rates with Microscan Walk Away. BMC Infect Dis Mar 16; 9: Unsal I., Fraterman A., Kayihan I., Akyar I., Serteser M. ISO accreditation in medical laboratories: An instutional experience from Turkey. Clinical Biochemistry, 42: 4-5, March 2009,

3 4. Akyar I. Özel bir hastanede idrar yolu enfeksiyonlarından izole edilen geniş spektrumlu beta-laktamaz üreten Escherichia coli ve Klebsiella spp. Suşlarının antibiyotik direnç oranları. Mikrobiyoloji Bulteni (4) : Articles(non SCI ) 1. Rota S., Akyar I., Bozdayı G., Gümüşlü F., Ceyhan İ. Değişik coğrafik bölgelerden izole edilen anti-mikobakteriyel ajanlara duyarlı ve dirençli mikobakteri suşlarının SDS-PAGE ile incelenmesi. Ankem Dergisi 2002, 16(No.1): Akyar I., Fidan I., Erer D., Rota S., Türet S., Halit V. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalardan izole edilen bakteri türlerinin sefepim duyarlılığı. Ankem Dergisi 2000, 14(no:1) Akyar I., Rota S. Farklı antibiyotik direnç mekanizmaları. İnfeksiyon Dergisi(Turkish Journal of Infection) 1999, 13(1): Akyar I., Rota S. Geniş spektrumlu doğal antibiyotikler: Katyonik peptidler. Flora 1999, 4(1) Akyar I., Fidan I., Rota S., Türet S. Koagülaz negatif stafilokoklarda slime faktör yapımının üç farklı yöntemle araştırılması, tür tayini ve antibiyotik direnci. Mikrobiyoloji Bülteni 1998, 32: Fidan I., Akyar I., Erer D., Halit V., Türet S., Rota S. Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde yatan hastalardan izole edilen bakteri türlerinin meropenem duyarlılığı. Mikrobiyoloji Bülteni 1998, 32: Fidan I., Akyar I., Türet S., Rota S. Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direncinin üç ayrı yöntemle saptanması ve metisiline dirençli suşların in vitro mupirosin duyarlılığının araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 1997, 31: Akyar I., Rota S. Vibrio chlorae Flora 1997:1: Presentations: 1. (8.14 P) Akyar I., Demirkeser G., Bayav M., Gultekin M., Kocagoz S., Kocagoz T. Evaluation of multiplex PCR assay for the simultaneous detection of twelve respiratory viruses. 6th. Balkan Congress of Microbiology (Microbiologia Balkanica), Ohrid, Macedonia, October (3.9P) Akyar I., Gültekin M. 5 year surveillance of Entamoeba histolytica and Giardia antigen detection in stool samples with ELISA method in a health group hospital chain in Turkey. 6th. Balkan Congress of Microbiology (Microbiologia Balkanica), Ohrid, Macedonia, October (D 742) I Akyar, M. Serteser, G. Guldamla, S. Kocagoz, T. Kocagoz. Correlations between urine flowcytometer parameters and bacterial culture in urinary tract infections. 49th. Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), San Francisco, Sept , (D 1418) I Akyar, T. Kocagoz, G. Sınık, S. Öktem, N. Aytekin, S. Kocagoz. Rapid and highly specific differentiation of Mycobacterium tuberculosis complex and mycobacteria other than tuberculosis (MOTT), by lateral flow assay. 49th. Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), San Francisco, Sept , 2009.

4 5. ( BP-182) Four years surveillance of antibiotic susceptibility patterns of Escherichia coli isolated from urine cultures. Isin Akyar, Nevin Sarıguzel, Ozlem Ozen, Nurten Ozturk, Tulay Bursali, Hilal Onac, Serpil Ercis, Meral Gultekin. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, Istanbul (P853) Comparison of three automated systems (BD Phoenix, Microscan walkaway and VITEK 2) for detecting imipenem resistance in Acinetobacter baumannii. Canan Kulah, Elif Aktaş, Fusun Comert, Nagihan Ozlu, Isin Akyar, Handan Ankarali, ESCMID, Barcelona,Spain April (D-95) ISO Accreditation in Medical Laboratories: An Institutional Experience by Acibadem Labmed Clinical Laboratories from Turkey. Clinical Chemistry, June, 2006 by I. Unsal, A. Fraterman, I. Kayihan, R. M. Koser, O. Cetin, E. Yorulmaz, I. Akyar, C. Kotanci, N. Ozturk, P. Cekmeceli, M. Serteser Presentations in Turkish (...) 1. (P - 8) TK PZA : Mycobacterium tuberculosis te pirazinamit duyarlılığını hızlı saptayabilen yeni bir besiyeri. Tanıl Kocagöz, Zeynep Sarıbaş, Gülçe Şınık, Sinem Öktem, Nihan Aytekin, Işın Akyar, Kaya Köksalan. Trabzon Mikobakteri Günleri, 4 7 Kasım, (P 68) Parazitoloji testlerinde kalite kontrol kullanımının önemi ve 4 yıllık dış kalite control sonuçlarının incelenmesi. Işın Akyar. 16. Ulusal parazitoloji kongresi. Adana. 1-7 kasım (P71) Escherichia coli ve Klebsiella spp. suşlarının genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz üretimlerinin yıllara, bölümlere ve örnek türlerine göre dağılımının 5 yıllık sürveyansı. Işın Akyar, Sesin Kocagöz, Tanıl Kocagöz, Nevin Sarıgüzel Sar, Meral Gültekin, Serpil Ercis, Özlem Özen, Nurten Öztürk, Hilal Onaç, Mine Z. Kabaş. 24. Ankem Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Ölüdeniz- Fethiye, 29 Nisan 03 Mayıs (P 12 06) Türkiye de ilk metapneumovirus olgusu. Işın Akyar, Sesin Kocagöz, Tanıl Kocagöz, Meryem Necafi, Nevin Sarıgüzel Sar. Klimik Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Mart ( P 07 42) S. Pyogenes in neden olduğu cerrahi alan infeksiyonlarında cerrahi ekip dışı kişilerin rolü. Nevin Sarıgüzel Sar, Işın Akyar, Ersin Erek, Mehmet Karaaslan, Yadigar Arpa. Klimik Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Mart (P230) Klinik Mikrobiyoloji laboratuvarında ISO akreditasyonu. Işın Akyar, Serpil Ercis, Özem Özen, Nurten Öztürk, Hilal Onaç, Meral Gültekin, İbrahim Ünsal. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Bodrum, Ekim (P12-012) Dengue hemorajik ateşli ve akut hepatit: Bir olgu sunumu Nevin Sarıgüzel Sar, Siret Ratip, Işın Akyar, Klimik 2007 XIII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 6. (P-031) Acıbadem Sağlık Grubu Acıbadem Hastanesi Dahili-Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Alet İlişkili Enfeksiyon Hızları. Nevin Sarıgüzel Sar, Nahit Çakar, Ceyhun Solakoğlu, Işın Akyar. III. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu. 2007

5 7.Üç farklı dekontaminasyon ve iki farklı boyama yöntemi ile tüberküloz basilinin incelenmesi. Işın Akyar, Füsun Beğendik, Melike Atasever, Nedim Sultan, Seyyal Rota. 2. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu (Sözlü sunum) 8.(12-248). Hastane enfeksiyonu etkeni 5 tür üzerine antiseptiklerin etkilerinin zamana bağlı olarak incelenmesi. Akyar I, Şenel K, Rota S, Kuştimur S. XXVIII. Mikrobiyoloji Kongresi (12-167)Klinik örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında metisilin direncinin üç ayrı yöntemle saptanması ve metisiline dirençli suşların in vitro mupirosin duyarlılığı. I.Fidan, I.Akyar, S.Türet, S.Rota. XXVIII. Mikrobiyoloji Kongresi (12-200) Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden izole edilen bakteri türlerinin sefepim duyarlılığı. I.Akyar, I.Fidan, S.Rota, S.Türet, V.Halit, D.Erer. XXVIII. Mikrobiyoloji Kongresi 1998:. 11.(12-221). Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden izole edilen bakteriler üzerine meropenemin in-vitro etkisi. I.Fidan I.Akyar, S.Türet, S.Rota, V.Halit, D.Erer. XXVIII. Mikrobiyoloji Kongresi Invited Lectures and Conferences (...) 1. Accreditation of ISO in clinical microbiology laboratories. Gultekin M., Akyar I., Ünsal İ. Session 9. Round Table: Accreditation of Microbiological Laboratories. 6th. Balkan Congress of Microbiology (Microbiologia Balkanica), Ohrid, Macedonia, Microbiological Safety in Laboratories. International Symposium on Drug Research & Development From Chemistry to Medicine & Educational Fair on GLP and Laboratory Safety: New Approaches. 2009(E-04). 3. ISO Accreditation in Medical Laboratories: An Institutional Experience(In Microbiologic Perspective). The First International Symposium On Quality And Accreditation In Laboratory Medicine

6