7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ"

Transkript

1 1 7. ÖNEMLİ YAPI MALZEMELERİ a) Bağlayıcı maddeler (Çimento, alçı, kireç) b) Taşlar c) Metaller d) Harç ve beton e) Toprak Malzemeler f) Ahşap g) Organik polimerler 7.1. Taşlar Yerkabuğunu oluşturan sert ve katı kütlelere taş (kayaç) denir. Taşlar genellikle bir veya birden fazla mineralin bir araya gelmesi ile meydana gelmişlerdir. Taşlar tarih boyunca en çok kullanılan ve en iyi tanınan yapı malzemesidir. Kullanım yerleri: Duvarlar Kemer ve pencere kornişleri Zemin, duvar ve çatı kaplamalarında (ince plak halinde, cilalanarak) Demiryollarında Agrega yapımında (beton ve yol inşaatında kullanmak üzere) Taşlar doğal ve yapay olmak üzere iki şekilde elde edilirler. Doğal taşlar, doğadan kütle olarak elde edilirler. Suni taşlar ise, küçük boyuttaki taşların herhangi bir yapıştırıcı veya bağlayıcı ile birleştirilerek istenilen boyutta ve şekilde elde edilen taşlardır (beton, karo, briket vb.). Taşlar jeolojik yapılarına ve oluşum tarzlarına göre sınıflandırılırlar. Tortul (Sedimanter) Taşlar: Her çeşit taş parçalarının ve minerallerinin, çeşitli sebeplerden dolayı bozulup ve dağılması, daha sonra da değişik yollarla taşınarak bir yerde çökelmesi sonucu meydana gelen taşlara denir. (dolomit, alçıtaşı, killi şist, kuvarsit, traverten, kalkarler) Mağmatik (Püskürük) Taşlar: Mağma denilen ve yer küresi içinde bulunan kızgın ve erimiş kütleler yer kürenin zayıf bulunduğu noktalardan, özellikle yanardağlardan dışarıya püskürerek çıkarve havanın tesiri ile soğur. Katılaşarak sert bir yapıya sahip olur. Bazen de yeryüzüne çıkmadan sertleşir. Bu şekilde oluşan taşlara mağmatik taşlar veya püskürük taşlar adı verilir. (Granit, siyanit, perlit, bazalt, andezit, süngertaşı) Başkalaşmış (Metamorfik) Taşlar: Bu taşlar daha önce mevcut olan küçük kütlelerin ısı ve basınç altında değişmesi sonucu meydana gelmişlerdir. (arduvaz, mermer, gnays) Yapı taşlarında arana özellikler: Basınç ve çekmeye karşı yeterince mukavemet Donmaya dayanıklılık Kusursuz olma, boşluksuz olma ve cila tutma Harca yapışma İşlenebilme Aşınmaya dayanıklılık

2 Metal Malzemeler Metaller üstün mekanik ve fiziksel özellikleri sebebi ile en çok kullanılan ve en önemli malzeme sınıfını oluştururlar. Metallerin elastisite modülleri diğer malzemelerinkinin (beton, ahşap ve plastikler gibi) katı, mukavemetleri ise 5-20 katı kadardır. Ham halde yumuşak ve düşük mukavemetli olmakla beraber alaşımlandırma, soğukta şekil verme ve ısıl işlem uygulayarak sertlik ve mukavemetleri çok arttırılabilir. Ayrıca üretim sırasında plastik şekil verme, kaynak, perçin ve vida ile birleştirme gibi uygulamalara elverişlidir. Buna karşılık diğer malzemelere göre dış etkilere (korozyona) genellikle daha az dayanıklı ve daha pahalıdırlar. Uygulamada kullanılan metallerle bunların alaşımlarının türleri binlerin üzerinde olup her biri belirli amaçlar için geliştirilmiştir. Metaller demirli metaller ve demirli olmayan metaller olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Demirli metallerde ana eleman demir olup bunun yanında karbon daima bir alaşım elemanı olarak bulunur. Bu nedenle bu sınıfa demir-karbon alaşımları denir Demir-Karbon Alaşımları Ham demir yumuşak ve düşük mukavemetlidir. İçine karbon katılarak sertlik ve mukavemeti büyük ölçüde arttırılır. Ham demirin çekme mukavemeti 30 kg/mm 2 iken %0,8 kadar karbon katılırsa mukavemeti 100 kg/mm 2 olur. Ayrıca soğuk işleme veya su verme işlemi ile bu mukavemet 180 kg/mm 2 ye kadar çıkartılabilir. Ayrıca bu alaşımlar normal halde kolayca işlenip şekil verilir, sonra ısıl işlemle sertlikleri çok arttırılabilir. Bütün bu üstün özellikleri sebebi ile demir-karbon alaşımları uygulamada en önemli malzeme grubunu oluştururlar Demir Olmayan Metaller Demir olmayan metallerin bazı üstün özellikleri sebebi ile endüstride önemli uygulama alanları vardır. Korozyona dayanıklılık, hafiflik, güzel görünüş, yüksek ısıl ve elektriksel iletkenliklere sahip olduklarından bazı hallerde demir-karbon alaşımlarına tercih edilirler. Bununla beraber elastisite modülleri, sertlik ve mukavemetleri daha düşüktür. Endüstride kullanılan metallerin yaklaşık olarak %80-85 i demir-karbon alaşımları, %15-20 kadarı demir olmayan metallerdir. Bu metallerin en önemli sakıncaları pahalı olmalarıdır. Bu grubun en önemlileri bakır ve bakır alaşımları ile alüminyum ve alüminyum alaşımlarıdır. Bakır ve bakır alaşımları: Arı bakır yumuşak, plastik işlenebilme özelliği yüksek ve korozyona dayanıklıdır. Yapılarda çatı kaplama malzemesi olarak kullanılır. Yüksek ısıl iletkenliği sebebi ile ısıtma ve soğutma sistemleri üretiminde, yüksek elektriksel iletkenliği sebebi ile de iletken tel üretiminde çok kullanılır. Alaşımlandırma ile mukavemeti çok arttırılabilir. Bakır alaşımları genellikle pirinçler ve bronzlar olmak üzere ikiye ayrılır. Alüminyum ve alüminyum alaşımları: Arı alüminyum yumuşak, işlenmesi kolay ve korozyona dayanıklı, ısıl ve elektriksel iletkenliği yüksektir. Alaşımlandırma ile mukavemeti önemli derecede arttırılır. Özgül ağırlığı düşüktür (2,7 g/cm 3 ). Bu sebeple uçak ve benzeri hafif yapılar için elverişlidir.

3 Toprak Malzemeler Toprak denilince akla içinde kil, silt, kum bulunan karışık malzeme gelir. Bir toprakta en fazla hangisinden varsa onun özellikleri hakimdir. Şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz: Tane boyutu 0,002 mm (2 mikron) Tane boyutu 0,002-0,06 (2 mikron-60 mikron) Tane boyutu 0,06 (60 mikron) kil silt kum Killer tabii taşların içindeki feldispat, mika vs gibi bazı minerallerin su ve hava etkisi ile zamanla ayrışmasından doğmuş ve kimyasal bileşim bakımından xal2o3ysio2zh2o genel formülü ile ifade edilebilen bir mineral grubudur. En basit kil çeşidi Kaolonittir. Bunun formülü Al2O32SiO22H2O dur. Killer birbirinden formül ve kristal yapısı bakımından ayrılırlar. Fakat hepsinde ortak olan husus tane boyutlarının çok ufak oluşu ve bunun meydana getirdiği özelliklerdir. Kil gruplarının en önemli özelliği su ile karıştırıldığı zaman plastik oluşudur. Yani macun gibi olur. Bunun sebebi inceliğinin çok yüksek oluşu ve bu sebeple kolay su emmesi veya kristal yapısı dolayısıyla su emmesidir. Kil su aldığı zaman yumuşar ve şekil alabilir. Kuruduğu vakit büzülür ve katılaşır, rötre yapar, fakat şeklini korur. Pişirildiği zaman da sertleşerek mukavemet kazanır. Kil ya olduğu gibi pişirilmeden (kerpiç), yada pişirilerek (seramik, tuğla vs.) kullanılır. Silt grubu boyut olarak kile yakın olmakla beraber özelliği farklıdır. Kuru halde katılaşmaz. Kum grubu daha farklı olup, bileşiminde her çeşit mineral bulunabilir. Burada yapı malzemesi olarak düşündüğümüz (toprak Malzemeler içinde) esas itibariyle kildir Kerpiç Kil, su ve kum karışımından elde edilen, havada kurutulmak suretiyle sertleştirilen yapı malzemesine kerpiç denir. Bu malzemede kil bağlayıcı madde, kum da dolgu maddesi vazifesini görür. Kerpiç yapmaya elverişli toprakta %30 kil, %70 kum ve gerekli su bulunmalıdır. Kerpiçlerde çatlama olmaması için saman karıştırılır. Kerpiçler itinalı yapılırsa 20 kg/cm 2 lik mukavemetler elde edilebilir. Kötü yapılanlarda ise mukavemet 5 kg/cm 2 ye kadar düşebilir. Kerpiç sudan çok kolaylıkla etkilenir. Sıcağa ve soğuğa karşı iyi izolandır. Yer sarsıntılarına dayanamazlar. Modern bir yapı sistemi değildir Tuğla, Kiremit Islatılarak şekil verilmiş ve kurutulmuş killi toprağı pişirmek suretiyle çanak, çömlek yapmak eskiden beri bilinen bir metottur. Pişme sırasında fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğrayan killi toprak, tekrar ıslandığı zaman yumuşamayan, mukavemetli bir taş haline geçer. Bu yolla üretilen yapı malzemeleri arasında en önemlileri tuğla ve kiremitlerdir. Tuğla, kiremit üretiminde uygun killi toprak rezervi seçildikten sonra toprak, bir havuzda dinlendirilerek bütün topakların çözünmesi sağlanır. Buradan alınan toprak özel değirmenlerde yoğrulur ve homojen bir hamur haline getirilir. Sonra şekil verme cihazlarına gelir. Şekil verme makinesinden çıkan yaş tuğla veya kiremitler kurutma kısmında sıcak hava akımı ile yeterli bir süre kurutulduktan sonra fırın kısmına sevk edilir. 800 o C nin üstünde pişirilir.

4 4 Tuğla ülkemizde önemli yeri bulunan bir yapı malzemesidir. Duvar yapımında kullanılan tuğlalar ikiye ayrılır. a) Harman tuğlası: İlkel olarak el ile kalıplanıp açık havada kurutulduktan sonra pişirilerek imal edilirdi. Artık üretimi yoktur. b) Fabrika tuğlası: Tuğla hammaddesi makinelerde ezilir, suyla karıştırılarak yoğrulur ve gene makinelerde kalıplanarak açık havada ya da özel ısı tertibatlı galerilerde kurutulur, özel fırınlarda pişirilerek imal edilir. Tuğlalar üç tipte imal edilir: a) Dolu tuğla: Artık kullanılmadığı için üretimi de yapılmamaktadır. b) Düşey delikli tuğla (DDT): Delikleri, alt ve üst yüzeylerine dik bulunan tuğladır. Yığma yapılarda ve taşıyıcı duvarlarda kullanılır. Boyutları: 19x13,5x8,5 cm ve 29x19x13,5 cm. dir. (40 cm lik duvarda ikisi beraber kullanılır.) c) Yatay delikli tuğla (YDT): Delikleri, alın yüzeyine dik bulunan tuğladır. Karkas yapılarda ve taşıyıcı olmayan duvarlarda kullanılır. Boyutları: 19x19x8,5 cm (10 cm.lik duvar) ve 19x19x13,5 cm. (20 cm ve 15 cm duvar) dir. Tuğlaların kullanılacağı yere göre uygun olup olmadığı laboratuar testlerinden geçirildikten sonra tesbit edilir. Ancak bu testlerin yapılması her zaman mümkün olmayabilir. Tuğlanın iyi olup olmadığı hakkında şantiyede yapılan basit gözlem ve deneylerle de fikir edinilebilir. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Tuğla homojen, kesif (yoğun) ve ince taneli olmalıdır. İyi pişmiş, kenar ve yüzeyleri düzgün olacak şekilde düzgün kalıplanmış olmalı, çatlak, yarık ve boşluklar bulunmamalıdır. Tuğla yanık olmamalı, 1,50 m yükseklikten sert bir zemine bırakıldığında, ikiden fazla parçaya ayrılmamalıdır. Üzerine çekiçle vurulduğunda tiz ve berrak bir ses vermelidir. Ayrıca su içinde 12 saat bekletildiğinde, ağırlığının %20 sinden fazla su emmemiş olmalıdır. Tuğlalardan beklenen teknik özellikler, yeterli bir basınç dayanımı, boyutlarda az değişme, şekil düzgünlüğü, hafiflik, dış etkilere dayanıklılıktır. Tuğlaların elastisite modülleri basınç dayanımlarına dayanılarak tahmin edilebilir. Standartlar; E=1000fc Bağıntısını önermektedir. fc=tuğlanın basınç dayanımı Poisson oranı ise tuğlalar için 0,18-0,25 arasındadır Organik Polimerler Organik polimerlerin sınıfına giren başlıca yapı malzemeleri bitümlü maddeler, plastikler ve boyalardır Bitümlü Maddeler İnşaatta kullanılan asfaltlarla, katranlara bitümlü maddeler adı verilir. Bunların karbon sülfürlerde eriyen kısmına bitüm, bitümün suni veya tabii mineral dolgu maddeleri ile karışımına asfalt adı verilir. Bitümlü maddeler siyah renkli ve reçine karakterinde organik maddelerden meydana gelmiştir. Isıtıldıkları vakit katı halden sıvı hale geçiş yavaş ve yumuşama yolu ile olur. Katı halde bile bunlar belirli bir plastikliğe sahiptir. Üzerine sürüldükleri katı cismin yüzeyine

5 5 yapışırlar. Suya dayanıklı, su geçirmeyen, asit ve tuzlarla reaksiyon yapmayan, izolasyon kabiliyeti yüksek maddelerdir Plastik Maddeler İşlenmelerinin veya üretimlerinin belirli bir safhasında yumuşak, yani plastik olan organik maddelerdir. Bütün plastik maddeler sıcakta ve yumuşakken işlenirler. Soğuyunca veya sertleşince aldıkları şekli muhafaza ederler. Tutkal, levha, boru, profiller, vernik, macun tecrit maddesi, kaplama, cila vs olarak kullanılırlar Boyalar Bu grup yapı malzemelerinin içinde badana, boya, vernik ve cilalar vardır. Vazifeleri örtmek, korumak ve güzelleştirmektir. Bileşimlerine renk ve örtü maddeleri ile sulandırıcı ve bağlayıcı maddeler girer. Çeşidi Kullanıldığı Yer Badana İç ve dış işlerde, betonda Yağlı boya İç ve dış işlerde, tahta veya metallerin boyanmasında Vernikli boya Parlak görünüşlü dış ve iç boyalar Metal boyası Metal yüzlerin pastan korunmasında Yaldız boyası Işığı, ısıyı aksettirir, Metal yüzleri korur Zehirli boya Gemi gövdelerini yosun ve deniz hayvanlarına karşı korur Ateşe dayanıklı boya Yangına karşı önleyici Kimyasal etkiye dayanıklı boya Kimyasal etkilere karşı koruyucu olarak 7.5. Ahşap Ahşap en eski yapı malzemesidir. İnsan oğlunun eski çağlardan beri barınma ve korunma amaçlı olarak ahşabı kullandığı bilinmektedir. Günümüzde ormanların çeşitli sebeplerle azalması, yerine yenisinin yetiştirilmemesi veya geç yetişmesi ahşabın kıymetini arttırmıştır. Çağımızda ahşap yerine plastik, metal, alüminyum, beton ve çimento gibi malzemelerin kullanılmasına rağmen ahşap, görünüş, izolasyon ve istenilen şeklin kolayca verilmesinden dolayı yine tercih edilen bir malzemedir. Fakat çatı dışında binalarda ve köprülerde artık taşıyıcı malzeme olarak ahşap kullanılmamaktadır Harçlar Kum, çimento veya kireç gibi bir bağlayıcı ile suyun birlikte karıştırılarak plastik kıvama getirilmesiyle elde edilen malzemeye harç denir. Harç yapılırken bazı özelliklere dikkat edilmelidir. 1) Birleştirici malzemenin cinsi: Harcın kullanılacağı yere göre birleştirici seçilmelidir. 2) Birleştirici malzemenin miktarı: Birleştirici malzeme az olursa harç dayanıksız olur. Fazla olursa ekonomik olmaz. 3) Kum cinsi: Kumlar temiz, boşluksuz ve dayanıklı olmalıdır. 4) Yoğurma suyu özelliği: Harç karışımında kullanılacak su, zararlı maddeler ihtiva etmemeli ve gereğinden fazla su kullanılmamalıdır. 5) Harçların korunması: Yapılmış harçların sıcaktan, rüzgardan, yağmurdan ve şiddetli dondan korunması gerekir.

6 Harç Çeşitleri Genel olarak harçlar, kullanıldıkları yere göre 3 grup altında toplanırlar. Bunlar: duvar harcı, sıva harcı ve şaplardır Duvar Harcı Duvarı meydana getiren elemanların birbirine bağlanması ve duvar elemanlarının yatay ve düşey boşluklarının doldurulması amacıyla kullanılır. Yapının cinsine, zemin gerilmesine, duvarın taşıyıcı olup olmadığına göre harçta kullanılan bağlayıcı madde miktarı ve çeşidi farklılık gösterir. Harçlar şu fonksiyonları yerine getirmelidir: - Harç, yatay veya yataya yakın durumda iken duvar elemanlarına gelen kuvvetleri bitişik sıralara kolayca aktarabilmelidir. - Harç, düşey veya düşeye yakın durumda iken duvar elemanlarına gelen kuvvetleri alt sıralara kolayca aktarabilmelidir. Bu özelliklerin sağlanabilmesi için, yeteri kadar plastik, yeteri kadar mukavemetli, ve yüksek kompasiteli olmalıdır. Yapılışına göre harçları üç gruba ayırabiliriz: a) Kireç harcı: Taşıyıcı olmayan basit duvarların örülmesinde kullanılır. Kum ile kirecin suyla karıştırılması sonucu elde edilen bir malzemedir. Kireç harçları en fazla 4 kg/cm2 yük taşıma özelliğine sahiptir. Bileşim oranları tabloda verilmiştir. b) Melez (Takviyeli Harç): Melez harçta bağlayıcı olarak kireç ve çimento belirli oranlarda beraber kullanılır. Bu harç en yaygın ve en çok kullanılan harçtır. Bütün duvar örme işlerinde, tamirat ve tadilat işlerinde, taşıyıcı duvar elemanlarının yatay ve düşey derzlerini doldurma işlerinde kullanılır. Melez harcın bileşenleri ve karışım oranları tabloda verilmiştir. Melez harcın içinde bulunan birleştiricinin oranını arttırarak veya eksilterek farklı yerlerde kullanmak mümkündür. Bu oranlar duvar için veya sıva için farklılık gösterir. c) Çimento harcı: Önemli yapılarda, rutubete maruz duvarlarda diğer harçlara göre daha güvenilirdir. Kullanıldığı yerler; başlıca taşıyıcı duvarlar, fayans, karo, bahçe duvarı, sütunlar ve taş kaplamalardır. Karışım Oranları (%) Harç Türü Kum Çimento Kireç Kireç harcı Melez harç Çimento harcı Sıva Harcı Sıva harcı kaba ve ince olmak üzere iki grup altında toplanır. Kaba sıva harcı: 3 mm lik elekten geçen kum ile bağlayıcılar, su ile birlikte karıştırılarak elde edilirler. Kaba sıva iki tabaka halinde yapılır. Birinci tabaka, duvar yüzeyine harcın kolay yapışması için ince, fakat çimento oranı yüksek, kalınlığı cm civarında olan sıvadır. İkinci tabaka, birinci tabakanın üzerine yapılan ve toplam kalınlığı cm civarında olan sıvadır. İç duvarlarda kireç harcı veya takviyeli harç kullanılır. Dış

7 7 duvarlarda ise genellikle takviyeli harç kullanılır. Bu harçlarda, çimento miktarı değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlik hava koşullarına ve rutubete bağlıdır. İnce sıva harcı: 1 mm lik elekten geçen ve piyasada mil ismiyle tanımlanan kum ile bağlayıcının, su ile karıştırılmasıyla yapılır. İnce sıva, aynı zamanda kaba sıvadan meydana gelen boşlukları doldurmak ve yüzeyi perdahlamak için yapılır. Genellikle kireç veya takviyeli harç kullanılır. Kalınlığı ise en fazla 10 mm dir. Harçlar genel olarak basınca belirli dayanım gösterirken çekme ve kesme kuvvetlerine herhangi bir dayanım göstermezler Şaplar Genellikle suya karşı yapılan plastik kıvamlı çimento harcıdır. Şaplar suyun sızmasını engellemek için yüksek dozajda çimento ilave edilerek yapılır.

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER

KAYNAKLI BİRLEŞİMLER KAYNAKLI BİRLEŞİMLER TARİHÇE VE BİRLEŞİMLERİN TATBİKİ* Aynı veya benzer alaşımlı metallerin, ısı etkisi altında birleştirilme işlemine kaynak adı verilir (Şekil 1). Kaynakla birleştirmenin bazı türlerinde,

Detaylı

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04.

Tozuma. Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler. Tozuma. Tozuma. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu. Yüzeyde Kabarcık Oluşumu 19.04. Tozuma Beton Dökümünde ve Sonrasında Yaşanan Problemler ve Çözümler Türkiye Hazır Beton Birliği Dr. Tümer AKAKIN İnş. Müh. Yasin ENGİN Betonun terlemesi bitmeden yapılan yüzey bitirme işlemleri sonucu

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör.

MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI. Öğr. Gör. MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK VE ENERJİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KAYNAK TEKNOLOJİSİ DERS NOTLARI Öğr. Gör. Kadir GELİŞ AĞRI- 2014 2 ÖNSÖZ Endüstride birçok alanda sökülemez bağlantı

Detaylı

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI

ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI DIŞ MEKANLARDA ÇALIŞAN ELEKTRONİK DEVRELERİN ZORLU ÇEVRE KOŞULLARINA KARŞI KORUNMASI Necdet ÖZYÖNÜM - necdet.ozyonum@c3teknoloji.com Yıllar öncesinde hayat koşulları daha ilkel, teknolojiden beklentiler

Detaylı

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ. Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01. Prof. Asım YEĞİNOBALI. Temmuz 2009, ANKARA TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ Niçin Beton Yol? TÇMB/AR-GE/Y 09.01 Prof. Asım YEĞİNOBALI Temmuz 2009, ANKARA 1. BASKI TÇMB / ARGE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark, Cyberplaza C Blok Zemin, Kat

Detaylı

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l

,$1i$ :.4. ,'llra. a,l a,l :.4.,$1i$,'llra.' Türkiye nin İlk Beton Karayolları TÇMB / AR-GE / Y 09.02 Prof. Asım YEĞİNOBALI Ağustos 2010, ANKARA 2. Baskı ISBN 978-975-8136-27-8 TÇMB / AR-GE ENSTİTÜSÜ Yerleşim Adresi: Cyberpark,

Detaylı

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI

Bu Teknik Şartname Karayolları Genel Müdürlüğü nün izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI BÖLÜM 200 YOL ALTYAPISI KISIM 201 201. AĞAÇ KESME, KÖK SÖKME VE TEMİZLEME İŞLERİ 201.01 Tanım Bu kısım; plan ve projelerde tanımlanan, yol yapım sınırları dahilinde yer alan her türlü ağaç, dal, çalı,

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I

GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II ISIL İŞLEMLER I GIDALARDA TEMEL İŞLEMLER II DERSİN SORUMLUSU ÖĞR.GÖR.DR. ENGİN YARALI 1 ISIL İŞLEMLER I Gıdaların bozulmasına neden olan mikroorganizmaların ısı etkisiyle faaliyetlerini engellemek ve gıdalara sürekli

Detaylı

YAPI MALZEMELERİNİN YANICILIK SINIFLARI

YAPI MALZEMELERİNİN YANICILIK SINIFLARI YPI MLZEMELERİNİN YNICILIK SINIFLRI 1 2 3 4 EK-1 Yanıcılık Sınıfı Yapı Malzemelerinin Tanımı Yangında Davranış Gözlenen 1 Yanmaz 2 1 Hiç Yanmaz lev almaz, yanmaz, kömürleşmez (Elektrikli tüp fırın deneyi

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR

YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR YÜK KONTEYNERLERİNİN YAPIMI, ONARIMI VE TESTLERİNE AİT ESASLAR Cilt D Kısım 55 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait Esaslar 2005 Yük Konteynerlerinin Yapımı, Onarımı ve Testlerine Ait

Detaylı

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden

Aluminyumun endüstriyel çapta üretimi ise, 1886 yılında ABD'de Charles Martin Hall ve Fransa'da Paul T. Heroult'un birbirlerinden ALUMĠNYUM- EN GENÇ METAL Aluminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum'dan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasına rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılma ya başlanması

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ

ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ ÇOK KATLI KONUT YAPILARINDA ŞÖNT BACA UYGULAMA SORUNLARI VE DEPREM ETKİSİ Nihal ARIOĞLU (1), Dilek Dilhan HATİPOĞLU (2) (1) Doç. Dr. Mim., İTÜ Mimarlık Fakültesi, Yapı Malzemesi Birimi, Taşkışla, Taksim,

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ PİL AKÜ T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN YÖNETİMİ

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE DUVAR KAPLAMALARI SA-05-03-09 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2005 ANKARA

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE DUVAR KAPLAMALARI SA-05-03-09 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2005 ANKARA SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE DUVAR KAPLAMALARI SA-05-03-09 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2005 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR SERAMİK YER VE

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DSİ JEOTEKNİK HİZMETLER VE YERALTISULARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMEL SONDAJ VE ENJEKSİYON TEKNİK ŞARTNAMESİ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Basım ve Foto - Film Şube

Detaylı