Orman Mühendisi (M.Sc.) BURSA-1965 İngilizce (Yazım iyi, konuşma orta) Yetiştirme, ıslah TELEFON E-POSTA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orman Mühendisi (M.Sc.) BURSA-1965 İngilizce (Yazım iyi, konuşma orta) Yetiştirme, ıslah TELEFON 0374-2703562-64 E-POSTA"

Transkript

1 EK: 1 CV AD SOYAD : Zehra ÖZPAY PALAZOĞLU KİŞİSEL BİLGİLER MESLEĞİ DOĞUM YERİ-TARİHİ YABANCI DİL VE DÜZEYİ UZMANLIK ALANI Orman Mühendisi (M.Sc.) BURSA-1965 İngilizce (Yazım iyi, konuşma orta) Yetiştirme, ıslah TELEFON E-POSTA EĞİTİM DURUMU ÖĞRENİM DÖNEMİ DİPLOMA ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI Yüksek Lisans A.İ.B.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Bölümü (Orman Vejetasyonu) Lisans İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Mühendisliği

2 KONUSAL DENEYİM VE PROJELER Flora, Vejetasyon Tohum Verimi Islah Çalışmaları (Orijin, Adaptasyon Denemeleri) Islah Çalışmaları (Tohum, çelik, aşı teknikleri; in,situ, ex-situ koruma) Bolu-Ayıkaya Bölgesi Güzören Havzası nda Değişik Yükseltilerdeki Yetişme Ortamlarında Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) na Eşlik Eden Floranın Tespiti. Batı Karadeniz Bölgesi nde Bazı Meşe Türleri (Quercus petraea (Mat.) Lieb. ve Q. hartwissiana Stev.) ne Ait Tohum Meşcerelerinde Tohum Veriminin Tespiti Üzerine Araştırmalar 1. Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers et Sint.) nın Batı Karadeniz Bölgesi ne Adaptasyon Kabiliyetinin Araştırılması 2. Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Orijin Denemeleri 3. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Orijin Denemeleri 4. Kızılçam (Pinus brutia Ten.) orijin Denemeleri 1. Batı Karadeniz Bölgesinde Türk Fındığının (Corylus colurna L.) Ex-Situ Yöntemiyle Korunmaya Alınması ve Populasyonlarda Genetik Çeşitliliğin Araştırılması 2. Ihlamur (Tilia L.)'un Tohum ve Çelikle Yetiştirilmesi İmkanları Üzerine Araştırmalar 3. İki Yaşlı (2+0) Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Ve Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidan Eldesinde Farklı Tekniklerin Fidan Gelişimi Üzerine Etkileri 4. Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Meşe (Quercus petraea (Matt.) Lieb., Q. Hartwissiana Stev.) Türlerinde Boylu Fidan Üretimi ve Plantasyon Tekniğinin Araştırılması 5. Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Araştırmalar 6. Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Araştırmalar

3 İŞ DENEYİMİ GÖREV DÖNEMİ ÜNVAN ÜNİVERSİTE BÖLÜM Eylül Mart Mart Orman Mühendisi Orman Mühendisi Bursa Uludağ Milli Park Müdürlüğü Batı Karadeniz Ormancılık Başmühendis Batı Karadeniz Ormancılık Başmühendis Müdür Yrd. V Başmühendis Müdür V. Batı Karadeniz Ormancılık Batı Karadeniz Ormancılık Başmühendis Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ağaç Islahı Tohum, Ağaç Islahı ve Ağaçlandırma Tohum, Ağaç Islahı ve Ağaçlandırma Tohum, Ağaç Islahı ve Ağaçlandırma

4 YAYINLAR 1. ÖZPAY, Z., 1987 : Kabuk Böcekleri ve Mücadele (Bark Beetles and Preventive Measures). Orman Teknikerleri Dergisi (Journal of Forest Technicians), S.4-9, Mayıs-Haziran (May-June) TOSUN, S. & ÖZPAY, Z., 1988 : Klonal Silvikültürde Ümit Vaad Eden Bir Ağaç Türü: Kiraz (Prunus avium L.) (A Species Which Gives Hope in Clonal Silviculture is Prunus avium L.). Orman Mühendisliği Dergisi (Journal of Forest Engineering), Yıl: 25, Sayı: 10, S.17-20, Ekim (October) ZEEDEYK, W.D. & HOUGH, A.F.; Translator: ÖZPAY, Z., 1989 : A.B.D. Allegheny Mıntıkasındaki Yapraklı Ağaçlarda Budama (Pruning Broadleaved Trees in the Allegheny Region in the USA, Station Paper No: 102, 1958). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi (Journal of the Central Anatolia Forestry Research Institute), Cilt:36, Dergi Nr: BAILEY, Carl V.; Translator: ÖZPAY, Z., 1990 : Erken Toplama ve Müteakiben Yapılan Ekim Ihlamur Tohumunun Çimlenme Yeteneğini Arttırır (Early collection and Immediate Sowing Increase Germination of Basswood Seed, Tree Planters Notes No: 46, 1961). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi (Journal of the Central Anatolia Forestry Research Institute), Cilt:36, Dergi Nr: TOSUN, S., ÖZPAY, Z., & BAYRAK, S., 1992 : Gençleştirme Alanlarında Yabanıl Kayın Fidanı Kullanılması İmkanları Üzerine Araştırmalar (Using Possibilities of Wildlings of Oriental Beech in Regeneration Fields). Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Rapor (Technical Report of the Central Anatolia Forestry Research Institute), (in press) (It has sent as voluntry paper for Proceedings of the XII World Forestry Congress) 6. TOSUN, S., ÖZPAY, Z., & TETİK, M., 1993 : Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar (Researches on Determination of the Quality Classes of Scotch Pine (Pinus sylvestris L.)). Ormancılık Araştırma Enstitüsü (Central Anatolia Forestry Research Institute), Teknik Bülten (Technical Bulletin) Nr: ÖZPAY, Z., & TOSUN, S., 1993 : Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Fidanlarının Kalite Sınıflarının Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar Araştırmalar (Researches on Determination of the Quality Classes of Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.)). Ormancılık Araştırma Enstitüsü (Central Anatolia Forestry Research Institute), Teknik Bülten (Technical Bulletin) Nr: OMURU, M., & AKIHAMA, T.; Translator: ÖZPAY, Z., 1996 : Kestanelerde Male Sterility: Meyva Ağaçlarının Tohumla Üretimi İçin Bir Çalışma (Male Sterility: A Tentative Plan for the Seed Propagation of Fruit Trees., Gamma Field Symposia No: 19, 1980). (in press). 9. ÖZPAY, Z., 1997 : Biological Diversity in Bolu. XI.Dünya Ormancılık Kongresi- Proceedings of the XI World Forestry Congress October 1997 Antalya, Volume 2.

5 10. TOSUN, S., & ÖZPAY, Z., 1997 : Propositions to Solve the Regeneration Problems in the Pure and Mixed Oriental beech (Fagus orientalis Lipsky.) Stands Covered by High Dense Rhododendrons. Approaches to Extension in Forestry, Proceedings IUFRO Working Party S6-03 Extension Symposium Freising, Germany. Publications No:1, (presented by Özpay). 11. TOSUN, S., ÖZPAY, Z., COŞGUN, S., KARADAĞ, M., 1998 : Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.)'nin Yayılışı, Silvikültürel Özellikleri, Yetişme Teknikleri, Kestanenin Islahına Yönelik Yapılan ve Yapılabilecek Çalışmalar (Site, Silvicultural Characteristics, Production Methods and Improvement Studies of Turkish Chestnut Kestanesi (Castanea sativa Mill.)). Presented in an education seminar (its subject is Preventive Measures Against to Pathogenic Fungi in Chestnut Trees. ) was held in 9-12 Nisan 1996, in Zonguldak, by Özpay. 12. ÖZPAY, Z., 1998 : Ihlamur (Tilia L.)'un Tohum ve Çelikle Yetiştirilmesi İmkanları Üzerine Araştırmalar (Investigations on the Production Possibilities of Basswood (Tilia L.) by Seed and Cutting). Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Ormancılık (Publication of the West Blacksea Forestry Research Institute, The Ministry of Forestry) Yayın Nr: 4, Teknik Bülten (Technical Bulletin) Nr: BENECKE, Udo., (Çeviren: ÖZPAY, Z., COŞGUN, S., ÇÖRTÜ, R.), 1998 : Ekolojik Silvikültür-Yaş Sınıfları Metodları Uygulaması. Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Ormancılık Derhgi Serisi No:1, ÖZPAY, Z., 1998 : Bolu-Ayıkaya Bölgesi Güzören Havzası nda Değişik Yükseltilerdeki Yetişme Ortamlarında Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) na Eşlik Eden Floranın Tespiti. (The Determination of Accompanying Flora to Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky.) at Varied Site Conditions in Different Altitudes in Güzören Catchment Area of Bolu-Ayıkaya Region.) Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Ormancılık, Teknik Bülten Nr: 3.(sent to Elsevier Science to publish in Forest Ecology and Management). 15. TOSUN, S., ÖZPAY, Z., GÖRGÜN, H., 1999 : Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers et Sint.) nın Batı Karadeniz Bölgesi ne Adaptasyon Kabiliyetinin Araştırılması (İlk 10 Yıllık Sonuçlar). (Research of the Adaptation Efficiency of Ida Mountain Fir (Abies equi-trojani Aschers et Sint.) in the Western Blacksea Region). Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü, Teknik Bülten Nr: 5. (Publication of the West Blacksea Forestry Research Institute, the Ministry of Forestry, Technical Bulletin Nr:5) 16. ÖZPAY, Z., COŞGUN, S., TERZİ, M., 1999 : İki Yaşlı (2+0) Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Ve Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Fidan Eldesinde Farklı Tekniklerin Fidan Gelişimi Üzerine Etkileri. (Effects of Various Techniques to Obtain (2+0) Aged Seedling of Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) and Black Pine (Pinus nigra Arnold.).) 1st International Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam th September 1999 Kütahya.

6 17. ÖZPAY, Z., COŞGUN, S., 1999 : Investigations on Production Techniques of Softwood Seedlings in Bolu Forest Nursery. Third International Symposium Novel and Non-Conventional Plants: Prospects of Their Practical Use. June , Puschino, Russia. 18. CENGİZ, Y.; IŞIK, F., KESKİN, S., TOSUN, S., ÖZPAY, Z. ve Ark. 1999; Kızılçam Orijin Denemeleri 5 Yıllık Sonuçları, Batı Akdeniz Ormancılık, Teknik Bülten No: 11, Antalya. 19. CENGİZ, Y.; IŞIK, F., KESKİN, S., TOSUN, S., ÖZPAY, Z. ve Ark. 2002; Kızılçam Orijin Denemeleri 10 Yıllık Sonuçları, Batı Akdeniz Ormancılık, Teknik Bülten No: 14, Antalya. 20. TOSUN, S., ÖZPAY, Z., SERİN, M., KARATEPE, H., 2002 : Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) ve Meşe (Quercus petraea (Matt.) Lieb., Q. Hartwissiana Stev.) Türlerinde Boylu Fidan Üretimi ve Plantasyon Tekniğinin Araştırılması. (Researches on Tall Seedling Production and Determination of Plantation Methods for Oriental Becch (Fagus orientalis Lipsky.) and Oak (Quercus sp.) Species) Orman Bakanlığı Batı Karadeniz Ormancılık, Teknik Bülten Nr: ÖZPAY, Z., 2002 : Bolu Ayıkaya Bölgesi Güzören havzasının Florası. Poster Tebliği. Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu Haziran 2002 Ilgaz Dağı. 22. TOSUN, S., ÖZPAY, Z., DUYAR, A., 2005 : Anadolu Cevizi (Juglans regia L.) nin Orman Arazisindeki Dikim Başarısını Etkileyen Unsurlar: Yoğun Kültür Bakımı ve Adaptasyon Islahı Noksanlığı. II. Ulusal Ceviz Sempozyumu. Bahçe Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü - Dergisi, Cilt 34, Sayı 1, TOSUN, S., ÖZPAY PALAZOĞLU, Z., ARSLAN, M., TOKCAN, M., 2011 : Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers et Sinten) nın Batı Karadeniz Bölgesi ne Adaptasyonu. Uluslar arası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu. Edremit Belediyesi Kültür Yayınları Nr: ORTEL, E., ÇALIKOĞLU, M., ÇETİNAY, Ş:, ALTUN, Z.G., CENGİZ, Y., BOZA, A., TÜRKER, A.H., KAHRAMAN, T., GÖKDEMİR, Ş., TOSUN, S., ARSLAN, M., ÖZPAY PALAZOĞLU, Z., KARATAY, H., KARZAOĞLU, C., 2010 : Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Orijin Denmelerinin 20. Yıl Sonuçları. Batı Akdeniz Ormancılık Teknik Bülten No: 35, Antalya. 25. TOSUN, S., ÖZPAY PALAZOĞLU, Z., ARSLAN, M., DUYAR, A., ŞENEL P., TOKCAN, M., 2011 : Batı Karadeniz ve Marmara Bölgesi Karaçam Orijin Denemeleri 21 Yıl Sonuçları. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Teknik Bülten No: 16, BOLU. 26. TOSUN, S., ÖZPAY PALAZOĞLU, Z., SERİN, M., 2011 : Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky.) Boylu Fidan Üretimi. Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Çeşitli Yayınlar Serisi No: 4, BOLU.