İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır."

Transkript

1 TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ SAYI: Ocak 2014 İÇİNDEKİLER: I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ II. III. IV. KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMLARI AVRUPA KÖŞESİ TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ NİN BAZI ÖNEMLİ TEMASLARI BİLGİ & AÇIKLAMALAR İÇİNDEKİLER: Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ A. KABUL EDİLEN KANUNLAR Ankara B. TBMM YE Bülteni'ne SUNULAN üyelik TASARILAR talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için: C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ BİLGİ & AÇIKLAMALAR Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından ya da doğrudan adresinden ulaşılabilmektedir. TÜS İAD AV RUPA İŞ DÜNYAS I KO NF EDERAS YONU (BUS INESS EURO PE) ÜYES İDİR. İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı İstanbul Türkiye Telefon: +90 (212) Faks: +90 (212) e- posta: Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa Ankara Türkiye Telefon: +90 (312) Faks: +90 (312) e- posta: Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels Belgium Telefon: +32 (2) Faks: +32 (2) e- posta: Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C USA Telefon: +1 (202) Faks: +1 (202) e- posta: Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin Germany Telefon: +49 (30) Faks: +49(30) e- posta: Paris: 33, Rue de Galilée Paris France Telefon: +33 (1) Faks: +33 (1) e- posta: Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing , P. R. China Telefon: +86 (10) Faks: +86 (10) e- posta: www. tusiad.org Sayı: Sayfa 1 2 Ocak 2014

2 I. ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ DANIŞTAY KANUNU TASARISI TAM GÜN YASASI İSTİHDAM PİYASASINDA DEĞİŞİKLİK OLASILIĞI Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı nde görüşülmeyi beklemektedir. Tasarı ile Danıştay'da yeni bir idari dava dairesi kurulması, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun sürekli hale getirilmesi, ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler ile uygulama işlemlerine karşı aynı dilekçeyle dava açılamaması, idari yargılama usulündeki dava sürelerinin kısaltılması, idari yargılama usulüne "grup dava" ve "ivedi yargılama usulü" adıyla yeni kurumların ilave edilmesi, halen Danıştay tarafından temyizen incelemesi yapılan bazı konuların bölge idare mahkemesi tarafından itiraz yolu ile incelenecek konular arasına alınması, temyiz incelemesinde sadece maddi hatalarda değil aynı zamanda yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen eksiklik ya da yanlışlıklarda da düzelterek onama karan verilmesi, kararın düzeltilmesi yolunun konu yönünden sınırlandırılması ve bu başvurulara ilişkin incelemenin hızlandırılması için yürütmenin durdurulmasına ve duruşma yapılmasına karar verilememesi, Danıştay ve idare mahkemelerinde altmış gün olan dava açma süresinin otuz güne indirilmesi, Cumhuriyet savcılarının tarihine kadar asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara katılmayacağına dair uygulamanın tarihine kadar uzatılması öngörülmektedir. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu nda Aralık ayı içerisinde görüşülmeye başlanmış ve tümü üzerinden görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmalara kısa süre ara veren TBMM Genel Kurulu nun yeni yılın ilk haftalarında, görüşmeleri yarım kalan ve kamuoyunda "tam gün" olarak bilinen tasarı üzerinde çalışmalarını sürdürmesi beklenmektedir. Bugün (2 Ocak 2014) yeniden görüşülmeye başlanan tasarının bu ay içerisinde kanunlaşması beklenmektedir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik öngören kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe nda ele alınmıştır. Tasarının, ilgili 4 kanun teklifi ile birleştirilerek alt komisyona sevk edilmesi kararlaştırılmıştır. Tasarıya istihdam piyasasına ilişkin farklı yeni önerilerin de dahil edilebileceği değerlendirilmektedir. Tasarının Ocak ayı içerisinde ele alınması hedeflenmektedir. Sayı: Sayfa 2 2 Ocak 2014

3 GÜNCEL MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI Parti Adı TBMM 24. Dönem Milletvekilleri Güncel Dağılımı (Partilere ve Cinsiyete Göre) Kadın Erkek Parti Sayı Oran Sayı Oran Toplam Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti 46 %14, %85, Cumhuriyet Halk Partisi CHP 19 %14, %85, Milliyetçi Hareket Partisi MHP 3 %5,77 49 %94,23 52 Barış ve Demokrasi Partisi BDP 8 %30,77 18 %69,23 26 Halkların Demokratik Partisi HDP 1 % %75,00 4 Bağımsız Milletvekili 2 %16,67 10 %83,33 12 Toplam 79 %14, %85, Sayı: Sayfa 3 2 Ocak 2014

4 A. KABUL EDİLEN KANUNLAR Kanunun Başlığı Kabul Tarihi Kanunun Numarası 2012 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun B. TBMM YE SUNULAN TASARILAR Tasarının Başlığı Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 1 (2/1908) İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 2 (2/1914) Kayıt Tarihi Sevk Edilen Komisyon Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Adalet 1 4 Eskişehir milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı Yönetim Kurulunun tasfiye işlemlerine başlayacağı tarihin ten tarihine kaydırılması, bu doğrultuda Ajans'a Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi döner sermaye işletmelerinin gelirlerinden 2014 yılı için de tutar aktarılması; Ajans bütçesinde bulunan ödenek gelir ve bağışlardan arda kalan meblağ ile her türlü ayni ve mali hakların Yönetim Kurulunun yetkisi dâhilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılması amaçlanmaktadır AK Parti milletvekilinin imzası ile sunulan kanun teklifi ile hapis cezalarının adli para cezalarına dönüştürülmesi, 'uyarı yöntemi', 'içeriğin yayından çıkarılması' ve 'erişimin engellenmesi' kavramlarının tanımlanması, bu mekanizmaların işlerliğini sağlayacak 'irtibat bilgisi' kıstaslarının oluşturulması, içeriğin yayından çıkartılması ve içeriğe erişimin engellenmesi kararlarının infazı ve bu kararların uygulanmasını sağlayacak muhatapların belirsizliği gibi sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Erişim Sağlayıcılar Birliği şeklindeki sivil inisiyatifin kurulması, nefret söylemi içeren yayınların katalog suçlar kapsamına alınması ve böylece bu tür yayınlara karşı da erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanabilmesi, yer sağlayıcılara 8. madde kapsamında hapis cezası uygulamasının kaldırılması, yer sağlayıcıların trafik bilgisi tutma yükümlülüğünün yasal dayanağının güçlendirilmesi, yer sağlayıcılık faaliyetinin yetkilendirme çerçevesinde değil bildirim usulüne bağlı olarak gerçekleştirilmesi, internet kafeler gibi ticari amaçla toplu kullanım sağlayıcılara yönelik yaptırımlarda kademeli sisteme geçilmesi, suça konu olmasa dahi özellikle çocukların fizyolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen içeriklerle ilgili olarak da sadece kafe vb. yerlerde tedbir (filtreleme vb.) alınabilmesi olanağına ilişkin yasal dayanağın güçlendirilmesi, erişimin engellenmesi kararlarında bulunacak hususlara ilişkin yönetmelikte düzenlenmiş hususlara yasada yer verilmek suretiyle özellikle erişimin engellenmesi yönündeki kararların ölçülülük ilkesine uygun olarak alınması ve uygulanmasının kolaylaştırılması, Başkanlığın mevcut düzenlemede var olan katalog suçlar kapsamında çalışmalar yapma, çalışma kurulları oluşturma yetkisinin internetin güvenli kullanımı ile ilgili hususlar bakımından da geçerli hale getirilmesi, erişimin engellenmesi tedbirine iş bölümü çerçevesinde HSYK tarafından görevlendirilmiş mahkemelerce karar verilebilmesi öngörülmektedir. Sayı: Sayfa 4 2 Ocak 2014

5 Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/869) Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/867) Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/865) Anayasa Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Adalet Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar Tasarının Başlığı Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Cibuti Cumhuriyeti Milli Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/875) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/874) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/873) Genişletilmiş Kısmi Spor Anlaşmasının Gözden Geçirilmiş Statüsüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/872) Kayıt Tarihi Sevk Edilen Komisyon Dışişleri Dışişleri Dışişleri Dışişleri Sayı: Sayfa 5 2 Ocak 2014

6 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Demiryolu Bağlantısı Olan Limanları ile Ukrayna Limanları Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu Feri Hizmetinde Yük Taşımacılığına İlişkin Kurallar ve Ekleri ile Yük Vagonlarının İşletiminin Organizasyonuna İlişkin Kurulların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/871) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölgesel Hizmet Merkezinin İstanbul da Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/870) Doha Konferansında Kyoto Protokolünde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/868) Dışişleri Dışişleri Dışişleri C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni nde sunulmaktadır. Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni nin sonunda yer alan Bilgi & Açıklamalar bölümünde sunulmaktadır. TBMM Gündemi ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Raporları Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Raporu (1/865) (S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Raporları (1/850) (S. Sayısı: 520) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/849) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/846) (S. Sayısı: 518) (Dağıtma tarihi: ) Sayı: Sayfa 6 2 Ocak 2014

7 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/843) (S. Sayısı: 517) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nüfus İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/841) (S. Sayısı: 516) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/859) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hidrokarbon Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/857) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Surinam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/833) (S. Sayısı: 513) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/831) (S. Sayısı: 512) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/823) (S. Sayısı: 511) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/821) (S. Sayısı: 510) (Dağıtma tarihi: ) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/809) (S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: ) 1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Raporu (1/797) (S. Sayısı: 508) (Dağıtma tarihi: ) Sayı: Sayfa 7 2 Ocak 2014

8 Orta Vade Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Kolluk Gözetim Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Bulunduğu Aşama Sayı: Sayfa 8 2 Ocak 2014

9 Uzun Vade Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar Bulunduğu Aşama Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı Taslağı 3 Başbakanlık Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı Başbakanlık Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı Türk Medenî Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 4 İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 5 İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 7 3 Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 4 Tasarı taslağıyla; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ile Anayasamızın 10, 41 ve 90. madde hükümleri dikkate alınarak, 4721 sayılı Kanunun ilgili maddelerinin üst normlar ile uyumlu hâle getirilmesi için değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 5 Tasarı taslağıyla; yargı reformu çerçevesinde olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu, Avrupa Birliğine üye ülkelerdeki uygulamalarla uyumlu hâle getirmek, icra ve iflâs dairelerinde yaşanan aksaklıkları gidermek amacı öngörülmektedir Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 6 Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 7 Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: Sayı: Sayfa 9 2 Ocak 2014

10 DNA Verileri ve Millî DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı Taslağı 8 İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı 9 İcra ve İflas Kanunu Tasarısı Taslağı 10 Yargı Bilişim Kurumu Başkanlığı Kanunu Tasarısı Taslağı 11 Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 12 Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı 13 Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 15 Adalet Akademisi Kanunu Tasarısı Taslağı 16 8 Tasarı taslağıyla; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 ve devamı maddeleri ile getirilen, bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla şüpheli, sanık veya mağdurun vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnek alınması ve bu örnekler üzerinde genetik incelemeler yapılabilmesine ve bu inceleme sonucu elde edilen verilerin kişisel veri niteliğini taşımasına ilişkin yeni düzenlemeler ile, günümüzün gelişen teknolojisi karşısında kişi temel hak ve özgürlüklerinin korunması yönünde oluşan hassasiyetler çerçevesinde, Ülkemizde millî bir DNA veri bankası oluşturulması ve burada saklanacak verilerin korunması amacına yönelik hükümlere yer verilmiştir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 9 Çalışmalar devam etmektedir. 10 Çalışmalar devam etmektedir. 11 Çalışmalar devam etmektedir. 12 Çalışmalar devam etmektedir. 13 Çalışmalar devam etmektedir. 14 Çalışmalar devam etmektedir. 15 (2992 sayılı Kanun: nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun). Çalışmalar devam etmektedir. 16 Çalışmalar devam etmektedir. Sayı: Sayfa 10 2 Ocak 2014

11 TÜRK TASARIM DANIŞMA KONSEYİ Türk Tasarım Danışma Konseyinin 9. Toplantısı 17 Aralık 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Konseyin 9. Toplantısına Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu, TÜBİTAK, Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB, TOBB, TMMOB, TÜSİAD, TESK, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu ve Grafikerler Meslek Kuruluşu temsilcileri ile Konsey dışından ödüllü tasarımcı Ümit ALTUN katılım sağlamıştır. Türk Patent Enstitüsünün sekretaryasını yürütmekte olduğu Tasarım Konseyinin 9. Toplantısında, 2013 yılının ikinci yarısında tasarım alanında yaşanan gelişmeler, tasarım sürecinin aşamaları, Tasarım Konseyi kurumsal kimlik çalışması, Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı ve komitelerin yürüttüğü çalışmalar görüşülmüştür. İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KURULU TOPLANTISI İMEİGEP-İDK (Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.) Eylem Planında belirtilen takvime göre yapılacak faaliyetleri koordine etmek, çalışmaları izlemek ve değerlendirerek gerektiğinde önlem almak üzere oluşturulmuş olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda ve Mesleki Yeterlilik Kurumu nun sekretaryasında çalışmalarını sürdüren İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu 11. Toplantısı 5 Kasım 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Fatih ACAR ın başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda sorumlu bakanlık, kurum ve kuruluşlar tarafından Eylem Planı faaliyet tablosunda yer alan tedbirlere yönelik 2013 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilen faaliyetler ve 27 Haziran 2013 tarihli toplantıda alınan kararlara yönelik kaydedilen gelişmeler Kurula sunulmuştur. Sunulan faaliyetler Kurul üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve gelecek dönemde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin öneriler ifade edilmiştir. İMEİGEP İzleme ve Değerlendirme Kurulu 12. toplantısının Ocak ayı içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında, ilgili diğer Bakanlar ile Kurulda yer alan sosyal tarafların, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının en üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi tasarlanmaktadır. Sayı: Sayfa 11 2 Ocak 2014

12 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU YOİKK (Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.) 50. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 26 Kasım 2013 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 24 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında gündeme alınan öncelikli eylem maddelerine ilişkin güncel durum ile Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı 2014 Raporu ve Yatırım Danışma Konseyi 8. Toplantısı Sonuç Bildirisi ele alınmıştır. Teknik Komite Başkanları tarafından Eylem Planı güncel durumu ve yatırım ortamı mevzuat paketi çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Genel Sekreterleri değerlendirmelerde bulunmuşlardır. EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU EKK (Güncel Toplantı Notu Bulunmamaktadır.) Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 38. Toplantısı 11 Kasım 2013 tarihinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı ele alınmıştır. Sayı: Sayfa 12 2 Ocak 2014

13 MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM Geri Kabul Anlaşması: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki vize serbestîsi diyalog sürecinin başlamasını sağlayacak Vize Serbestisi Diyalogu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara da imzalanmıştır. Vize muafiyeti sürecinin en önemli unsurlarından biri olan Geri Kabul Anlaşması Türkiye tarafından 21 Haziran 2012 tarihinde parafe edilmiştir. Türkiye vizelerin makul bir süre içinde serbestleşmemesi halinde Geri Kabul Anlaşması nı tek taraflı olarak askıya alma hakkını saklı tutmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkiye AB Vize Muafiyeti Süreci ve Geri Kabul Anlaşması Hakkında Temel Sorular ve Yanıtları kitapçığına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: kinda_temel_sorular_ve_yanitlari.pdf Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı: Türkiye - AB mali işbirliği sürecinin genel işleyişini izlemek ve değerlendirmek üzere sayılı Başbakanlık genelgesi uyarınca kurulan Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu'nun (MIKK) 5. Toplantısı 10 Aralık 2013 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı'nda gerçekleştirilmiştir. Türkiye - AB mali işbirliği sürecinde AB den sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımın (IPA) AB ye uyum hedefleri doğrultusunda kullandırılmasından sorumlu Avrupa Birliği Bakanlığı evsahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla sona erecek, dönemini kapsayan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin genel değerlendirmeler yapılmış ve yıllarını kapsayacak yeni IPA dönemine yönelik hazırlıklar ele alınmıştır. Türkiye Tarafından Hazırlanan 2013 Yılı İlerleme Raporu: Bilindiği üzere Avrupa Birliği tarafından 1998 yılından bu yana her yıl düzenli olarak Türkiye ye ilişkin İlerleme Raporu yayımlanmaktadır. Buna karşılık bu yıl ikinci kez Türkiye nin reform kararlılığının paylaşılması düşüncesi ile Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Türkiye nin 2013 Yılı İlerleme Raporu hazırlanmıştır. Türkiye nin son bir yılda AB müktesebatına uyum kapsamındaki somut adımlarının yer aldığı Rapora aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: 73. Türkiye AB Karma Parlamento Toplantısı: 5 6 Aralık 2013 tarihlerinde, Ankara da gerçekleştirilen 73. Türkiye-AB Karma Parlamento Toplantısı nın açılış konuşması Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplantının Türkiye-AB İlişkileri: Müzakere Sürecinde Mevcut Durum konusunun tartışıldığı ilk oturumunun açılış konuşmasını ise Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış gerçekleştirmiştir. Toplantının ikinci oturumda Demokratikleşme ve Temel Haklar konusu tartışılmış ve Orta Doğu da Yeni Durum konusunda sunuşların gerçekleştirildiği üçüncü oturum ile sona ermiştir. Sayı: Sayfa 13 2 Ocak 2014

14 Müzakere Sürecinde Güncel Durum: Son gelişmeler ışığında, Türkiye Avrupa Birliği Müzakere sürecinde cari durum aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Ayrıca TÜSİAD Avrupa Birliği Temsilciliği tarafından hazırlanan Son Durum: Türkiye AB 2013 Raporu ekli dosyada yer almaktadır. Tabloya İlişkin Açıklama: Aşağıdaki tabloda yer alan Kıbrıs ile İlgili Açılış Kriteri Olan kolonunda iki tür işaret yer almaktadır. Bunlardan X işareti Kıbrıs sorunu nedeniyle 2006 yılından bu yana müzakereye açılması AB Konseyi tarafından bloke edilen 8 başlığı işaretlemektedir. Yine aynı kolonda yer alan! işareti ise, 2009 yılının Aralık ayında Kıbrıs tarafından tek taraflı olarak ön koşul getirme iradesinde olduğunu beyan ettiği 6 başlığı işaretlemektedir. Sayı: Sayfa 14 2 Ocak 2014

15 MÜZAKERELERE AÇILANLAR KONSEYDE GÖRÜŞÜLENLER TEKNİK AÇILIŞ KRİTERLERİ Konsey'de Görüşmesi Süren Müzakere Pozisyonu Sunmak için Davet Gelen Müzakereye Açılan Teknik Açılış Kriteri Olan Teknik Kapanış Kriteri Olan Kıbrıs ile İlgili Açılış Kriteri Olan Fransa'nın Tam Üyelikle İlişkili Olarak Bloke Ettiği TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM FASILLAR (Listenin başında yer alan ve mavi ile işaretlenen 5 başlık açılmaya en yakın başlıklardır.) 17. Ekonomik ve Parasal Birlik X X 26. Eğitim ve Kültür X! 15. Enerji X! 5. Kamu Alımları X 8. Rekabet Politikası X 19. Sosyal Politika ve İstihdam X 1. Malların Serbest Dolaşımı X X 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi X X 9. Mali Hizmetler X X 29.Gümrük Birliği X X 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma X X X 13. Balıkçılık X X 14. Taşımacılık Politikası X X 30. Dış İlişkiler X X 2. İşçilerin Serbest Dolaşımı X! 23. Yargı ve Temel Haklar X! 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik X! 33. Mali ve Bütçesel Hükümler X X 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı X 6. Şirketler Hukuku X 7. Fikri Mülkiyet Hakları X 27. Çevre X 10. Bilgi Toplumu ve Medya X 16. Vergilendirme X X 18. İstatistik X X 20. İşletme ve Sanayi Politikası X X 21. Trans-Avrupa Şebekeleri X X 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması X X 32. Mali Kontrol X X 12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı X 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu X 25. Bilim ve Araştırma Bu başlıkta müzakereler tamamlanarak başlık geçici olarak kapatılmıştır. 34. Kurumlar Tam üyelikte gündeme gelecektir. X 31. Dış Güvenlik ve Savunma Politikası Bu başlıkta Avrupa ndaki görüşmeler devam etmektedir. (!) Sayı: Sayfa 15 2 Ocak 2014

16 Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır) Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Biyokütle konulu toplantı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından düzenlenen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Türkiye İçin Bir Değerlendirme" konulu toplantı Norveç Büyükelçisi Janis Björn Kanavin ile toplantı Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından düzenlenen Tasarıma Dayalı İnovasyon ve Türkiye için Önemi ve Yenilikçi Tasarım Yöntemleri konulu seminer Karadağ Büyükelçiliği 1. Katibi Jovana Krivokapic ile toplantı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 154. Kuruluş Yıldönümü Töreni Kamu Denetçisi Abdullah Cengiz Makas ile toplantı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi Toplantısı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 154. Kuruluş Yıldönümü Resepsiyonu Türk Tasarım Danışma Konseyi Destekler Komitesi Toplantısı Yeni Zelanda Büyükelçisi Taha Macpherson ile toplantı Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) 25. Olağan Genel Kurul Açılış ve Protokol Konuşmaları Toplantısı Fin bağımsızlığının 96. Yıldönümü vesilesiyle düzenlenen Finlandiya Büyükelçiliği Resepsiyonu Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Ankara Temsilcisi Ali Naili Tunaboylu ile toplantı Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi tarafından düzenlenen Türkiye'nin Demokratikleşmesi için Kapsamlı bir Siyasi Parti ve Seçim Sistemi Reformu Önerisi Rapor Tanıtım Toplantısı İsviçre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Yılsonu Yemeği Dünya Bankası tarafından düzenlenen Evaluation of the EU - Turkey Customs Union konulu toplantı Türk Tasarım Danışma Konseyi Eğitim ve Araştırma Komitesi Toplantısı Sayı: Sayfa 16 2 Ocak 2014