IO 4: Değerlendirme ve Etki Ölçekleri Stratejisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IO 4: Değerlendirme ve Etki Ölçekleri Stratejisi"

Transkript

1 IO 4: Değerlendirme ve Etki Ölçekleri Stratejisi Erasmus+ Stratejik Ortaklık Gençlik Projesi Genç Topluluk Medya Yapıcıları için Sosyal Girişimcilik Proje numarası: TR01-KA SEYMM PİLOT EĞİTİMLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖZET İçindekiler: GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. I. KURSİYER DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ULUSAL RAPORLAR Genel Bilgi Ulusal Raporlar Türkiye Bulgaristan Portekiz II. VAKA ÇALIŞMASI ÖZET RAPORU Türkiye: Bulgaristan: Portekiz Sonuçlar III. KURSİYER DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ULUSAL RAPORLAR (özet) III. SONUÇLAR... 27

2 GİRİŞ Bu özet rapor IO4: SEYMM değerlendirme ve etki ölçekleri strateji uygulaması faaliyetlerinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Türkiye, Bulgaristan ve Portekiz'de düzenlenen SEYMM pilot eğitim kurslarının uygulanması ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sağlamaktadır. Özet rapor, ortakların ülkelerinde yürütülen öğretim ve öğrenme süreçlerinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesiyle toplanan nitel ve nicel verilere dayanmaktadır. Değerlendirme, Bulgaristan, Türkiye ve Portekiz'deki pilot eğitimler esnasında gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme, SEYMM pilot eğitiminin etkinlik, katılım ve memnuniyet düzeyi ölçmek için çeşitli araç ve metodolojilere dayanmaktadır. Hem öğrencilerden hem de eğitmenlerden SEYMM eğitim müfredatını ve e-platformunu fayda ve çekicilik açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Buna ek olarak, öğrenme hedeflerine ve öğrenme sonuçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı; ulaşıldıysa hangi düzeyde ulaşıldığı konusunda geri bildirim vermeleri istenmiştir. Değerlendirme araçları, SEYMM Değerlendirmesi ve etki ölçekleri stratejisinin gereklilikleri doğrultusunda ortakların mutabakatıyla geliştirilmiştir. Strateji ayrıca aşağıdakileri hususları da tanımlayarak değerlendirme sürecini belirlemiştir: değerlendirme uygulaması için gerekli ayarlar; değerlendirme ölçeği; gözlem kontrol listesi; etki araçları. Amaçlanan değerlendirme için kullanılan tüm değerlendirme formları (Ekler I ve II) aslen İngilizce dilinde oluşturulmuş ve daha sonra Türkçe, Bulgarca ve Portekizce olarak tüm ortakların dillerine çevrilmiştir. Formlar, her iki tarafın da görüşünün toplanmasını gerektiren değerlendirme stratejisi olarak sırasıyla öğrencilere ve eğitmenlere yönelik tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, proje ekibinin SEYMM eğitim müfredatını başarıyla tamamlayan öğrencilerin deneyimlerini daha ayrıntılı ve daha derinlemesine incelemelerine destek olmak amacıyla vaka çalışması yöntemi de kullanılmıştır. SEYMM proje ekibi, geliştirdikleri pek çok farklı araç ve düzenek ile, SEYMM pilot uygulama aşamasının etkinliğini ve başarısını etkileyen ön durumları analiz edip incelemiş, SEYMM eğitim programı ve e-platformunun kalitesini ve kullanışlılığını artıracak değişiklik ve revizyonları gerçekleştirmiştir.

3 I. KURSİYER DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ULUSAL RAPORLAR 1. GENEL BİLGİ SEYMM pilot eğitim kursu, Mayıs 2018 ile Ocak 2019 arasındaki dönemde üç ortak ülkede - Türkiye, Bulgaristan ve Portekiz'de düzenlenmiştir. SEYMM eğitim kursuna katılan toplam katılımcı sayısı, 192 dir: EGE Üniversitesi (Türkiye) adına 120; Zgura-M Ltd. (Bulgaristan) adına 42, Consultis Ltd. (Portekiz) adına 30 kursiyerdir. Eğitimlerin uygulaması, sosyal girişimcilik ve topluluk medyası alanında ilgili uzmanlığa ve eğitim deneyimine sahip toplam 14 eğitimci tarafından sağlanmıştır: TR ortağı adına, akademik geçmişe sahip 6 eğitimci; BG ortağı adına 5 eğitmen ve PT adına 3 eğitmen katılmıştır. SEYMM eğitimine hem eğitmenler hem de kursiyerler olarak katılanların tümü e-platformda kaydedilmiş ve SEYMM Eğitim Müfredatının 9 ünitesinin hepsine, videolara ve faydalı materyallere bağlantılara erişme şansına sahip olmuşlardır. Eğitim yöntemi öz-öğrenim, ppt ler, tartışmalar, bilgilendirme ve canlandırma oyunları gibi yaygın öğrenim ve öğretim tekniklerine dayandırılmıştır. 2. ULUSAL RAPORLAR Her ortağa ait organizasyon, 3 ayrı bölümden oluşan kendi Ulusal Pilot Eğitim Değerlendirme Raporunu hazırlamaktan sorumlu olmuştur: kursiyerlerin ve eğitmenlerin değerlendirme raporları (bkz. Ek 130_1 ve Ek 130_2) ve vaka çalışması raporu (Ek 130_3). Aynı dizi, toplanan verilerin sunumunda ortaklar tarafından takip edilmiştir. SEYMM eğitimine yönelik kursiyer değerlendirmesine ilişkin toplanan veriler altı bölümde özetlenmiştir: Genel bilgi SEYMM eğitim materyallerinin kalitesi ve uygulanabilirliği SEYMM eğitiminin etkisi SEYMM e-öğrenme platformu Ünitelerin öğrenciler için kullanılabilirliği Daha fazla değişiklik ihtiyacı Eğitmenlerin değerlendirmesi (Ek 130_2), SEYMM eğitim ünitelerinin sayısı olan 9 bölümde temsil edilmektedir. Bölümler SEYMM ünitelerinin ismini almakta ve her biri ilgili ünite üzerinde eğitim veren eğitmen tarafından sağlanan değerlendirme verilerini ve geri bildirimleri içermektedir.

4 Vaka çalışması raporları (Ek 130_3), SEYMM eğitim programına dahil edilen ve programı başarıyla tamamlayan toplam altı öğrencinin (ülke başına 2) görüşünü ayrıntılı olarak göstermektedir. Görüşleri anket yoluyla toplanmış ve ham veriler (kendi cevapları) veya görüşlerinin ve paylaşılan değerlendirmelerin özeti olarak sunulmuştur. Vaka çalışması rapor özeti bu raporun sonunda sunulacaktır TÜRKİYE Mayıs 2018 ve 10 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan iki pilot eğitime toplam 120 kursiyer katılmıştır. Eğitimler Doç. Dr. Ebru Güzeloğlu, Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, Dr Öğr Üyesi Aslı Elgün, Öğr. Gör. Erdal Oral, Öğr. Gör. Emel Kuşku Özdemir ve Öğr. Gör. Semih Salman tarafından verilmiştir. a) Kursiyerler Hakkında Genel Bilgi Pilot eğitimlerde kursiyerlerin % 79'u kadın, % 21'i erkektir (Şekil 1). Genel Bilgi Women Kadın 25 Men Erkek Şekil 1: Cinsiyet Bilgisi b) SEYMM Eğitim Materyallerinin Kalitesi ve Uygulanabilirliği Kursiyerlerin SEYMM eğitim materyallerinin kalitesi ve uygulanabilirliği açısından görüşleri değerlendirildiğinde, kursiyerlerin ifadelere yüksek oranda olumlu görüş bildirdiği görülmüştür (Ortalama = ) (Şekil 2).

5 bu eğitimi tavsiye ederim eğitim kursunun genel kalitesi eğitim materyalleri kapsamlı ve kolaydır eğitim programı ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ders kitabı bir genç topluluk medya yapıcısı olarak benim için yararlıdır eğitim videoları yararlı ve bilgilendiriciydi Eğitim ünitelerinin içeriği açık ve anlaşılırdı 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 Şekil 2: SEYMM eğitim materyallerinin kalitesi ve uygulanabilirliği Tüm kursiyerler; Eğitim müfredatının açık ve anlaşılır olduğunu, Video içeriklerinin yararlı ve bilgilendirici olduğunu, Ders kitabının yararlı olduğunu, Eğitim müfredatının ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandığını, Materyallerin kapsamlı ve anlaşılmasının kolay olduğunu, Eğitim kursunun kalitesinden memnun olduklarını, Eğitimi akranlarına tavsiye edeceklerini söylemiş ve belirtmişlerdir. Özetle, SEYMM eğitim materyallerinin kalite ve kullanım açısından hedef kitle tarafından kullanılabilir olduğu söylenebilir. c) SEYMM Eğitiminin Etkisi Kursiyerlerin SEYMM pilot eğitimlerinin etkisine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, kursiyerlerin çoğunluğunun ifadelere yüksek oranda olumlu görüş verdiği görülmüştür (Ortalama = 4,5-4,9) (Şekil 3).

6 * eğitim SG ve TM konularında bilgi ve anlayışımı genişletti. * kendi medyamı yönetme becerisi kazandım. * kendi medyamı kurmak için girişimcilik becerileri kazandım. * yeni topluluk medyası teknik becerileri edindim. * Eğitim, kampanya oluşturmak ve gençlik konularını anlamak ve desteklemek ve... gençlik sorunları, geri bildirimler ve kamu bilgisine erişim konusunda kamu bilincini.. kitle iletişim araçlarını ve medya ortamını tanımak için. * SG bakış açılarını anladım ve kendi fikirlerimi gerçekleştirebiliyorum *eğitimi olumlu duygularla bırakıyorum. *eğitim konuya olan ilgimi arttırdı *eğitim bana yeni bilgi, beceri ve yeterlilikler getirdi. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Şekil 3: SEYMM eğitiminin etkisi Eğitim programından sonra, kursiyerler eğitimle ilgili öğrenme hedeflerine ulaştıklarını ifade etmişlerdir. Eğitimden sonra kazandıkları nitelikler şöyle belirtilmiştir; kendi medyalarını yönetme becerilerini edinmek, kitle iletişim araçlarını ve medyayı tanımak, öğrenmek, kendi medyalarını oluşturmak için girişimcilik becerileri edinmek, gençlik konularını anlamak ve desteklemek, katılımı teşvik etmek ve sosyal medya araç ve stratejilerini kullanmak için kampanyalar oluşturmak, yeni bilgi, beceri ve yetkinlikler geliştirmek, yeni topluluk medyası teknik becerilerini edinmek, konuya olan ilgilerini artırmak, sosyal girişimcilik ve topluluk medyası alanındaki bilgi ve anlayışlarını genişletmek,

7 sosyal girişimcilik bakış açılarını anlamak. Katılımcılar, topluluk medyası alanındaki fikirleri gerçekleştirebileceklerine inandıklarını ifade etmişlerdir. Kısaca, kursiyerler pilot eğitim programları sonucunda sosyal girişimcilik ve medya konularındaki yeterliliklerinin arttığını ifade etmişlerdir.

8 d) SEYMM e-öğrenme platform Kursiyerlerden SEYMM e-öğrenme platformunu kullanım kolaylığı, malzemelerin çekiciliği ve cazipliği açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonucunda katılımcıların e-öğrenme platformu kullanımını kolay buldukları tespit edilmiştir. Kursiyerler E-öğrenme materyallerini oldukça ilginç ve görsel açıdan etkili olarak tanımlamışlardır (Şekil 4). SEYMM e-öğrenme materyalleri görsel olarak çekiciydi.. SEYMM e-öğrenme eğitim materyalini cazip buldum. SEYMM e-öğrenme platformunun kullanımı kolaydı. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Şekil 4: SEYMM E-Öğrenme Platformu e) Ünitelerin Öğrenciler İçin Kullanilabilirliği Ünitelerin kullanılabilirlik seviyesi kursiyerlerin değerlendirdiği bir başka konudur. Kursiyerler her üniteyi ayrı ayrı değerlendirmiş ve ünitelerin kullanılabilirliği ile ilgili sıralama Şekil 5'de gösterilmiştir.

9 Dijital Topluluk Medyası Unit (Ünite 9: Digital 9) Community Media Görsel İşitsel Topluluk Unit 8: Medyası Audio-visual (Ünite Community 8) Media Basılı Topluluk Medyası Unit (Ünite 7: Printed 7) Community Media Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6) Unit 6: Introduction to Visual Design and Production Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) Sosyal Girişimcilik: Unit 5: Topluluk Introduction Oluşturma to Community ve İletişim Media Unit Kurma 4: (Ünite SE: Communicating 6) and Creating Communities Sosyal Unit Girişimciler 3: Media İçin Literacy Medya Okuryazarlığı for Social Entrepreneurs (Ünite 3) Gençlik için Unit İletişim 2: Communication Teknikleri (Ünite Techniques 2) for Youth Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1) Unit 1: Introduction to Social Entrepreneurship 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Şekil 5: Ünitelerin Öğrenciler için Kullanılabilirliği Kursiyerler, SEYMM Eğitim Müfredatında yer alan tüm ünitelerin yüksek düzeyde uygulanabilir olduğunu ifade etmişlerdir (Ortalama 4-4,90). Kursiyerlerin görüşüne göre en yararlı üniteler şunlardır: 1. Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 4) 2. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) 3. Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7) 4. Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2) 5. Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) 6. Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1) 7. Sosyal Girişimciler İçin Medya Okuryazarlığı (Ünite 3) 8. Görsel İşitsel Topluluk Medyası (Ünite 8) 9. Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6). 9

10 f) Daha Fazla Değişiklik İhtiyacı Kursiyerlerin neredeyse tamamı, eğitim müfredatı ve e-öğrenme platformunda yeni düzenlemelere gerek olmadığını, küçük bir bölüm ise düzenlemelerin gerekli olduğunu ifade etmiştir (Şekil 6). Ancak düzenleme ile ilgili herhangi bir öneride bulunulmamıştır Hayır No 108 Evet Yes 12 Şekil 6: Daha Fazla Değişiklik İhtiyacı 2.2. BULGARİSTAN Bulgaristan'da düzenlenen SEYMM pilot eğitim kursu 1 Mayıs Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 42 kursiyer SEYMM pilot eğitim kursunu tamamlarken, eğitimi ilgili uzmanlığa sahip 5 eğitimci vermiştir. Bulgaristan'daki pilot uygulama programı şu 5 ana aşamayı takip etmiştir: 1. Aşama: Özel olarak geliştirilen başvuru formlarıyla katılımcıları çağırma - Nisan Aşama: Başlangıç eğitimleri Mayıs-Haziran 2018'de yapılmıştır. Eğitimler, SEYMM eğitim materyallerini ve e-öğrenme platformunu tanıtmayı amaçlamıştır. 3. Aşama: Belirli üniteler üzerine eğitim için yüz yüze atölye çalışmaları (1 Haziran - 15 Ekim 2018): 10

11 1. Atölye çalışması ünite 1,2 ve 4 ile ilgili eğitim oturumlarını içermiştir. 2. Atölye çalışması ünite 3, 5 ve 9 ile ilgili eğitim oturumlarını içermiştir. 3. Atölye çalışması, 6., 7. ve 8. üniteler ile ilgili eğitim oturumlarını içermiştir. Eğitim atölyelerinde SEYMM Eğitim Müfredatında yer alan 9 ünitenin içeriği, ppt ler, tartışmalar ve drama oyunları gibi yaygın öğrenme yöntemleri ile kursiyerlere aktarılmıştır. 4. Aşama: SEYMM e-platformu ile bireysel öğrenme. 42 kursiyerin tamamı platforma kaydedilmiş ve SEYMM eğitim içeriğine, videolarına ve yayınlanan faydalı materyallere erişim olanağına sahip olmuşlardır. Bireysel öğrenme bu dönemde başarılmıştır (1 Haziran Ocak 2019). 5. Aşama: SEYMM pilot eğitim kursunun IO4 içinde geliştirilen ve özel olarak tasarlanmış geri bildirim anketleri ile değerlendirilmesi. Değerlendirme süresi 1 Şubat - 15 Şubat a) Kursiyerler Hakkında Genel Bilgi Katılımcıların profili: Yaş: yaşında Arka plan: öğrenci - ortaokul, lise ve üniversite öğrencileridir. Hepsi sosyal girişimcilik ve gençlik topluluğu temelli etkinliklere ilgi duymakta ve topluluk medyasına odaklanmaktadır. Coğrafi kapsam: SEYMM eğitim atölyeleri, Plovdiv, Veliko Turnovo, Zlatograd, Sofya'da gerçekleştirilmiştir. 11

12 Pilot eğitimdeki kursiyerlerin% 67'si kadın,% 33'ü erkektir (Şekil 1). Cinsiyet Bilgisi Kadın Man Women Erkekk Şekil 7: Cinsiyet Bilgisi B) SEYMM EĞİTİM MATERYALLERİNİN KALİTESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Grafikte görülebileceği gibi, BG pilot kursiyerleri SEYMM eğitim materyallerini olumlu olarak değerlendirmişlerdir. Elde edilen sonuçlara dayanarak eğitim materyallerinin faydalı ve uygulanabilir buldukları sonucuna varılabilir. Quality and applicability of the SEYMM training materials SEYMM Eğitim Materyallerinin Kalitesi ve Uygulanabilirliği 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95 eğitim müfredatının içeriği açık ve anlaşılırdı content of the training units was clear and eğitim videolaro yararlı ve bilgilendiriciydi training videos was useful and informative ders kitabı bir genç topluluk medyası yapıcısı textbook useful for me as a young community olarak benim için yararlıdır eğitim training programı program ihtiayaçları was designed karşılayacak in a way şekilde that training tasarlanmıştır materials are comprehensive and easy eğitim materyalleri overall kapsamlı quality of ve training kolaydır course eğitim kursunun genel recommend kalitesi this training bu eğitimi tavsiye ederim Şekil 8: SEYMM Eğitim Materyallerinin Kalitesi ve Uygulanabilirliği 12

13 C) SEYMM EĞİTİMİNİN ETKİSİ Grafikte özetlenen sonuçlar, pilot fazdaki Bulgar katılımcıların SEYMM eğitim materyallerinin olumlu etkilerini deneyimlediklerini göstermektedir. Görüşleri, pilot uygulamaların tamamlanmasından sonra sosyal girişimcilik ve topluluk medyası alanındaki girişimlere başlamak için kendilerine daha fazla güven duyduklarını doğrulamıştır. SEYMM Eğitiminin Etkisi Eğitim SG ve TM konularında bilgi ve anlayışımı genişletti. Eğitim bana yeni bilgi, beceri ve yeterlikikler getirdi Eğitim konuya olan ilgimi arttırdı Eğitimi olumlu duygularla bırakıyorum SG bakış açılarını anladım ve kendi fikirlerimi gerçekleştirebiliyorum Kitle ileitşim araçlarını ve medya ortamını tanıdım Eğitim kamunun gençlik sorunlarını anlaması için faydalı Eğitim, kampanya oluşturmak ve sosyal medya stratejilei kullanabilmek için faydalı Yeni topluluk medyası teknik becerileri edindim. Kendi medyamı kurmak için girişimcilik becerileri kazandım. Kendi medyamı yönetme becerisi kazandım. Öğrenme hedeflerime ulaştığımı düşünüyorum Şekil 9: SEYMM Eğitiminin Etkisi 13

14 D) SEYMM e-öğrenme PLATFORMU SEYMM E-ÖĞRENME PLATFORMU SEYMM e-öğrenme materyalleri görsel olarak çekiciydi SEYMM e-öğrenme eğitim materyalini cazip buldum. SEYMM e-öğrenme platformunun kullanımı kolaydı. Şekil 10: SEYMM e-öğrenme platform Grafikteki veriler, Bulgar katılımcıların web sayfası arayüzden ve SEYMM e-öğrenme platformunun işlevlerinden memnun olduklarını göstermektedir. SEYMM materyallerinin görsel çekiciliği konusundaki değerlendirmeleri, 4.6 üzerindeki puanla da çok olumlu bir yöndedir. E) ÜNİTELERİN ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILABİLİRLİĞİ Değerlendirmenin önemli bir kısmı, SEYMM ünitelerinin kullanılabilirliğine ayrılmıştır. Tabloda gösterilen veriler, pilot katılımcılarının 9 ünitenin kalitesi ve uygulanabilirliğini yüksek puan ile değerlendirdiğini doğrulamıştır. Düşük puanın 4.14 olması, memnuniyet seviyesinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 14

15 Ünitelerin Öğrenciler için Kullanılabilirliği Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) Görsel İşitsel Topluluk Medyası (Ünite 8) Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7) Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6) Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 6) Sosyal Girişimciler İçin Medya Okuryazarlığı (Ünite 3) Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2) Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1) Şekil 11: Ünitelerin Öğrenciler için Kullanılabilirliği F) DAHA FAZLA DEĞİŞİKLİK İHTİYACI Bulgar pilot katılımcılarının ortak görüşü, SEYMM eğitim programının daha fazla değişikliğe ihtiyaç duymadığı yönündedir. Gelecekte eklenecek yeni bir üniteyi örneğin Topluluk medyasının pazarlanması konusunu 42 kişiden sadece bir kişi önermiştir. Yanıt verenlerin% 98'inin SEYMM eğitim materyallerinde daha fazla değişiklik yapılmasına gerek olmadığını beyan etmeleri programın kapsamlı, iyi tasarlanmış ve yazılı materyallerin hedef kitle ihtiyaçlarına cevap verdiğini ispatlamaktadır. 15

16 Daha Fazla Değişiklik İhtiyacı Evet Hayır Şekil 12: Değişiklikler 2.3. PORTEKİZ Pilot eğitim süreci, Haziran Şubat 2019 döneminde Seia, Portekiz'de yapılmıştır. SEYMM eğitim kursunun verilmesinde üç uzman eğitmen yer almıştır: Dr. António Silva Dias, Dra. Isabel Lopes ve Dr. Nuno Cortez. Eğitimciler, SEYMM e-platformu üzerinden e- öğrenmeyi tamamlayan ve yüz yüze eğitimi içeren karma bir öğrenme yaklaşımı uygulamışlardır. Bireysel e-öğrenme, eğitmenler tarafından kolaylaştırılmıştır. Eğitimcilere diğer SEYMM ulusal takım üyeleri tarafından yardım edilmiştir. Temmuz 2018'de (ünite 1, 3 ve 4), Kasım 2018'de (ünite 2, 5 ve 7) ve Şubat 2019'da (ünite 6, 8 ve 9) düzenlenen üç eğitim oturumunda organize edilen SEYMM pilot eğitim kursuna toplam 30 kursiyer katılmış ve kursu tamamlamıştır. Pilot eğitim sürecinin sonunda 30 katılımcının tamamı geri bildirim anketlerini doldurmuşlardır. 16

17 A) KURSİYERLER HAKKINDA GENEL BİLGİ Katılımcıların profili aşağıdaki gibidir: - Yaş: yaşında - Arka plan: MEÖ ortaokulundan (EPSE) öğrenciler. Termalcilik, Multimedya, Sağlık ve Müzik Mesleki Eğitim kurslarına katılmaktadırlar ve sosyal girişimcilik ve gençlik topluluğu temelli etkinliklere ilgi duymaktadırlar. - Coğrafi kapsam: Üç pilot eğitim oturumu Seia'da gerçekleştirilmiştir.. Pilot eğitimdeki kursiyerlerin% 57'si kadın, % 43'ü erkektir (Şekil 1). Genel Bilgi Kadın Erkek Şekil 13: Cinsiyet Bilgisi B) EĞİTİM MATERYALLERİNİN KALİTESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Kursiyerlerin SEYMM eğitim materyallerinin kalitesi ve uygulanabilirliği bakımından görüşleri değerlendirildiğinde, kursiyerlerin çok olumlu bir görüş ifade ettikleri görülmüştür (Ortalama= ) (Şekil 14). 17

18 bu eğitimi tavsiye ederim eğitim kursunun genel kalitesi eğitim materyalleri kapsamlı ve kolaydır eğitim programı ihtiayaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ders kitabı bir genç topluluk medyası yapıcısı olarak benim için yararlıdır eğitim videolaro yararlı ve bilgilendiriciydi eğitim müfredatının içeriği açık ve anlaşılırdı Eğitim Materyallerin Kalitesi ve Uygulanabilirliği Şekil 14: Kalite ve Uygulanabilirlik Tüm kursiyerler; Eğitim müfredatı açık ve anlaşılırdır; Videoların içeriği yararlı ve bilgilendiricidir; Ders kitabı yararlıdır; Eğitim müfredatı ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır; Materyaller kapsamlı ve anlaşılması kolaydır; Eğitim kursunun kalitesinden memnundurlar; Eğitimi akranlarına tavsiye ederler olarak konuyu değerlendirmişlerdir. Kısaca, SEYMM eğitim materyallerinin, materyallerin yazarları tarafından yapılan çalışmalarla ilgili çok olumlu bir gösterge olarak hedef grup tarafından faydalı ve uygulanabilir bulunduğunu söyleyebiliriz. 18

19 C) SEYMM EĞİTİMİNİN ETKİSİ Kursiyerlerin SEYMM pilot eğitiminin etkisine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, kursiyerlerin çoğunluğunun ifadelere yüksek oranda olumlu görüş verdiği gözlemlenmiştir (Ortalama = 4,4-4,96) (Şekil 3). SEYMM Eğitiminin Etkisi Eğitim SG ve TM konularında bilgi ve anlayışımı genişletti. Kendi medyamı yönetme becerisi kazandım. Kendi medyamı kurmak için girişimcilik becerileri kazandım. Yeni topluluk medyası teknik becerileri edindim. Eğitim, kampanya oluşturmak ve sosyal medya stratejilei kullanabilmek için faydalı Eğitim kamunun gençlik sorunlarını anlaması için faydalı Kitle ileitşim araçlarını ve medya ortamını tanıdım SG bakış açılarını anladım ve kendi fikirlerimi gerçekleştirebiliyorum Eğitimi olumlu duygularla bırakıyorum Eğitim konuya olan ilgimi arttırdı Eğitim bana yeni bilgi, beceri ve yeterlikikler getirdi Şekil 15: SEYMM Eğitiminin Etki Eğitim programından sonra kursiyerler eğitimsel öğrenme hedeflerine ulaştıklarını ifade etmişlerdir. Kendi medyalarını oluşturmak ve yönetmek için girişimcilik becerileri; gençlik konularını anlama ve teşvik etme, katılımı teşvik etmek üzere kampanyalar oluşturma ve sosyal medya araç ve stratejilerini kullanma becerileri edinmişlerdir. Yeni topluluk medyasının teknik becerilerini ve topluluk medyası alanındaki fikirleri gerçekleştirmek için gerekli bilgileri edinmişlerdir. Kısaca, kursiyerler pilot girişimcilik programı sonucunda sosyal girişimcilik ve medya konularındaki yeterliliklerinin arttığını belirtmişlerdir. 19

20 D) SEYMM E-ÖĞRENME PLATFORMU Kursiyerlerden SEYMM e-learning platformunu materyalerin kullanım kolaylığı ve çekiciliği açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonucunda, katılımcıların e- öğrenme platformu kullanımını kolay gördükleri tespit edilmiştir. Kursiyerler e-öğrenme materyallerini oldukça ilgi çekici ve görsel bakımdan etkili olarak tanımlamışlardır (Şekil 4). SEYMM e-öğrenme materyalleri görsel olarak çekiciydi SEYMM e-öğrenme eğitim materyalini cazip buldum. SEYMM e-öğrenme platformunun kullanımı kolaydı. E-Öğrenme Platformu Şekil 16: E-Öğrenme Platformu E) ÜNİTELERİN ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILABİLİRLİĞİ Ünitelerin kullanılabilirlik düzeyi kursiyerler tarafından değerlendirilmiştir. Kursiyerler her üniteyi ayrı ayrı değerlendirmiştir ve ünitelerin kullanılabilirliği ile ilgili sıralama Şekil 17'de gösterilmektedir. Ünitelerin Öğrenciler İçin Kullanilabilirliği Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) Görsel İşitsel Topluluk Medyası (Ünite 8) Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7) Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6) Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 6) Sosyal Girişimciler İçin Medya Okuryazarlığı (Ünite 3) Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2) Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1) Şekil 17: Kullanılabilirlik 20

21 Kursiyerler, SEYMM Eğitim Müfredatına dahil olan tüm ünitelerin yüksek düzeyde uygulanabilir olduğunu belirtmişlerdir (Ortalama = 4,3-4,8). Kursiyerlerin görüşüne göre en yararlı üniteler şu şekildedir: 1. Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 4); 2. Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1); 3. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9); 4. Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7); 5. Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2); 6. Sosyal Girişimciler İçin Medya Okuryazarlığı (Ünite 3); 7. Görsel İşitsel Topluluk Medyası (Ünite 8); 8. Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5); 9. Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6). F) DAHA FAZLA DEĞİŞİKLİK İHTİYACI Portekizli kursiyerler için SEYMM eğitim programının daha fazla değişikliğe ihtiyaç duymadığı açıktır. Katılımcıların% 94'ünün SEYMM eğitim materyallerinde daha fazla değişiklik yapmaya gerek duymadığı ortaya çıkmıştır. SEYMM müfredatının ve materyallerinin yararlı, kapsamlı, iyi tasarlanmış ve yapılandırılmış olduğu ve hedef grubun eğitim ihtiyaçlarına cevap verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 21

22 Değişiklik İhtiyacı Evet Hayır Şekil 18: Daha Fazla Değişiklik İhtiyacı II. VAKA ÇALIŞMASI ÖZET RAPORU SEYMM öğrenme ve öğretme etkinliklerinde yer alan gençlik çalışanlarıyla yapılan vaka çalışması anketi, bireysel vaka çalışmalarının kişisel deneyimleri sunmanın en etkili yollarından biri olarak düşünüldüğü için SEYMM Pilot eğitiminin değerlendirme aşamasının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, her bir ortak kuruluşun, kursiyerlerin SEYMM eğitim programı ve eğitim uygulamasına ilişkin görüşlerini araştırırken vaka çalışması yöntemini kullanması önerilmiştir, çünkü bu yöntem daha ayrıntılı ve değerli geri bildirimlerin alınmasına olanak sağlayacaktır. Her ortağa ait kuruluş, SEYMM eğitim programından başarıyla ve tamamen geçen ve SEYMM e-platformunu detaylı bir şekilde inceleyen veya SEYMM öğrenme etkinliklerine katılan öğrencilerle iki vaka çalışması yapmıştır. EGE Üniversitesi (TR) adına, SEYMM projesi kapsamında düzenlenen ve yapılan öğrenme ve öğretme faaliyetlerine katılan gençlik çalışanlarının bireysel vaka çalışmaları sunulmuştur (LTA1 ve LTA2). BG ortağı adına sunulan vaka çalışmaları, SEYMM eğitim kursunu 22

23 tamamlayan iki genç öğrencinin kişisel deneyimini temsil etmektedir. Aynı durum, PT ortağı- Consultis Ltd. tarafından sunulanları da ifade etmektedir. Üç ortak, araştırılacak vakaların seçiminde eşit cinsiyet temsil politikası izlemiştir. Hepsinde bir kadın, bir erkek yer almıştır. Cinsiyet dağılımına ilişkin olarak, PT ortağı ile ilgili bilgi eksiğimiz bulunmaktadır. Ancak, BG ve TR ortakları tarafından sağlanan veriler vaka çalışması katılımcılarının çoğunluğunun yaşları arasında olduğunu göstermektedir. 1.TÜRKİYE: Ege Üniversitesi ekibi, öğrenme ve öğretme faaliyetlerine katılan gençlik çalışanları ile iki vaka çalışması gerçekleştirmiştir. Vaka çalışması için ekip gerekli bilgileri toplamak üzere bir yöntem olarak yapılandırılmış görüşmeyi kullanmıştır. Bireysel vaka çalışmaları, hikayeyi anlatan bir görüşmeci rolü oynayan üçüncü bir taraftan sunulmaktadır; SEYMM eğitiminin, gençlik öğrencisinin kendi kişisel bakış açısıyla başarıldığı bu durumda, tarafın verdiği bilgileri ve etkilerini göstermek için kişisel bir bakış açısı ya da yorumlama olmaksızın katılımcı tarafından verilen bilgileri iletmektedir. Görüşülen kişiler: 1) Doğukan Pira- LTA1 Lizbon-Portekiz e katılmıştır. 2) Özlem Coşan- LTA2 Plovdiv-Bulgaristan a katılmıştır. Her iki görüşmeciden de aynı sorulara cevap vermeleri istenmiş, görüşme 3 ana bölüme ayrılmıştır: Katılım, Uygulama, Başarılar. Sorulan sorular arasında şunlar vardır: Daha önce Topluluk Medyası ve / veya Sosyal Girişimcilik veya benzeri bir konu üzerine bir kursa katıldınız mı? E-öğrenme platformunu kullanırken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? EVET ise lütfen belirtiniz. SEYMM'nin yüz yüze eğitimlerinin uygulanması sırasında tipik / ayırt edici olan neydi? Eğitimin sizin için en faydalı kısmı neydi? 23

24 Eğitim süresi boyunca beceri ve yeterlilikleriniz açısından ne gibi ilerlemeler kaydettiniz? SEYMM eğitim ünitelerinin olası değişiklikleri konusunda herhangi bir öneriniz var mıdır? 2. BULGARİSTAN: Bulgar ekibi, katılan ve başarılı bir şekilde SEYMM eğitimini geçen gençlik çalışanlarıyla iki vaka çalışması gerçekleştirmiştir. Vaka çalışması için ekip, gerekli bilgileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşmeyi kullanmıştır. Görüşmeler Zgura-M ltd. nin ve aynı zamanda SEYMM üyesi bir kişi tarafından yapılmış ve 3 ana konuya odaklanmıştır: Katılım, Uygulama, Başarılar. Görüşme sırasında katılımcılar, ünitelerin içeriği, eğitimcilerin desteği, e-platform vb. ile ilgili en çok neyi beğendikleri (hangi ünitelerden, öğretim tekniklerinden, vb.) ve en az neyi beğendikleri hususundaki fikirlerini paylaşmaya teşvik edilmişlerdir. Vaka çalışmaları sonuçları, SEYMM eğitiminin etkisi ve kazanımlarına ilişkin görüşülen kişilerin kişisel görüşlerinin bir özeti olarak sunulmuştur. Görüşme yapanların kişisel bilgileri, görüşmeci ile tamamen dürüst olma konusunda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak üzere gizli tutulmaktadır. Bu amaçla gerçek isimleri takma isimlerle değiştirilmektedir. 3. PORTEKİZ Consultis Ltd., SEYMM öğrenme etkinliklerine katılan öğrencilerle iki vaka çalışması gerçekleştirmiştir. Ekip, vaka çalışması için gerekli bilgileri toplamak üzere yapılandırılmış görüşmeyi bir yöntem olarak kullanmış ve Ege Üniversitesi ekibi tarafından başlangıçta hazırlanan ve kullanılan aynı anket burada örnek olay aracı olarak tercih edilmiştir. Görüşülen kişilerin rahatı için kişisel bilgileri isimsizleştirilmiş ve gerçek isimleri takma adlarla değiştirilmiştir. 24

25 4. SONUÇLAR Bu vaka çalışması anketinde, SEYMM projesi hakkında bilgi sahibi olanlar ve SEYMM ekibinin bir üyesi tarafından davet edilenlerin görüşleri eşit şekilde yer almıştır. Aynı şekilde cinsiyet dağılımı ile ilgili olarak vaka çalışması prosedürüne 3 erkek ve 3 kadın dahil edilmiştir. Görüşülen kişilerin hepsi katılımlarından çok yararlandıklarını doğrulamışlardır - hepsi de topluluk medyası ve sosyal girişimcilik alanındaki bilgi ve becerilerindeki gelişmeleri bildirmişlerdir. Katılımcıların bazıları artık kendi topluluk medyalarını oluştururken daha fazla ilham almakta ve güven duymaktadır. Aşağıda SEYMM eğitimi ve uygulamasıyla ilgili katılımcıların görüş ve önerilerinin bir özetini bulacaksınız. SEYMM eğitim ve öğrenim aktivitelerine kaydolmanın kişisel sebepleri: - Sosyal girişimcilik hakkındaki bilgilerini ve anlayışlarını genişletmeye ve derinleştirmeye yönelik ilgi alanları; - Sivil toplum ve alternatif medya alanlarındaki ilgi alanları ve mesleki deneyim; - Kendi sosyal işletmesini kurma planları, - Kendini aşma ve diğer kültürlerle ve eğitim alanlarıyla temas halinde olma fırsatı; - TM & SG konularında kişinin ufkunu genişletme fırsatı; - Kendi sosyal ve topluluk medyasını tanıtmak. Uygulama ile ilgili görüş ve öneriler: - SEYMM platformu üzerinden e-öğrenme seçeneği de dahil olmak üzere, harmanlanmış öğrenme yaklaşımını uygulama fikri takdir edildi; - Herhangi bir zamanda erişilebilen çok sayıda faydalı malzeme, video ve link içerdiğinden e-platform çok kullanışlı bulundu; - Yüz yüze oturumların verdiği görüş ve uygulama alışverişi fırsatları takdir edildi; - Platformun arayüzü kullanıcı dostu ve platformun kendisi gezinmesi kolay olarak bulundu - Bilgi kolay ve kapsamlı bir şekilde sunulmaktadır; - Eğitim öğrencileri sosyal girişimcilik ruhunda bir proje oluşturma yeteneğinden daha fazlası haline getirmektedir; 25

26 - Bir topluluk medyası kurmanın ve dezavantajları veya belirli bir sosyal nedeni olanlara ses vermesi konusunda yeni bir anlayış kazanıldı; - Eğitmenler tarafından kullanılan ve daha önce açıklanmış olan harmanlanmış öğrenme yaklaşımı alışkın olduğumdan farklı, bu yüzden ayırt edici olarak adlandırılabilir. - Atölye çalışmaları ve ziyaretler sırasında harcanan zamandan zevk alındı, sosyal girişimcilik ile ilgili öğretileri potansiyel olarak gerçek dünyadaki bir duruma uygulamak için mükemmel bir fırsat sağladı. Faydaları: - Yeni medya algısı ile topluluk medyası manzarasında bazı yeni yaklaşımların uygulandığına tanık olma olasılığı; - Vatandaş olarak kişisel deneyimleri hakkında konuşma imkanı; - kursiyerler İngilizce üniteleri okuyarak kullanılan İngilizce terminolojisinden de yararlanabilirler; - Gelecekte işbirliği yapmak isteyebilecek diğer pilot katılımcılarıyla faydalı temaslarda bulunulması; - Topluluk medyası ve sosyal girişimcilik ile ilgili tüm konulara yönelik kendinden emin, hevesli ve daha tanıdık hissettmek; - Topluluk Medyası ve Sosyal Girişimcilik arasındaki olası bağlantıyı anlamak; - 1. ünite dahilinde Sosyal girişimcilik ile ilgili genel olarak ekonomik planlama bölümü ve proje yapılanmasının yer alması; - Çok fazla önemli bilgi edinmek. Öneriler: - gelecekte daha fazla yüz yüze eğitimler ve grup çalışmaları düzenlenebilir; - hikayeleri başkalarına ilham verebilecek ve onları bu tür fikirlerin başarısına daha fazla ikna edebileğinden, sosyal girişimleri veya topluluk medyası işleten kişilerin bazı kişisel hikayelerine gelecekte yer verilmesi; - sosyal girişimcilik inisiyatiflerine ilişkin daha fazla örnek verilmesi. 26

27 III. KURSİYER DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ULUSAL RAPORLAR (ÖZET) SEYMM Pilot eğitimleri toplam 14 eğitmen tarafından TR - 6, TR'de 5, PT'de 3 olarak gerçekleştirildi. BG ve TR'deki yaygın uygulamada, bir eğitmen yalnızca iki üniteye kadar eğitim verebilirken BG de bir ve TR de bir olmak üzere yalnızca iki eğitmen için istisna yapılmış ve bu eğitmenlerin üç ayrı üniteyi öğretmelerine izin verilmiştir. Üç PT eğitmeni, eğitim sorumluluklarını şu şekilde paylaşmışlardır: 1.eğitmen 2 ünite üzerinde, 2. eğitmen 4 ünite üzerinde ve 3. eğitmen de 3 ünite üzerinde eğitme rehberlik etmiştir. Eğitimin yanı sıra, eğitmenlerden öğrenicilerin eğitim oturumlarındaki ilerlemelerini gözlemlemeleri ve SEYMM eğitim programına ilişkin genel geri bildirimlerini sunmaları ve ayrıca programdaki değişiklikleri ve iyileştirmeleri önermeleri istenmiştir. Eğitmenlere göre: 1. Öğrenme süreci boyunca öğrenciler yavaş yavaş sosyal girişimcilik ve topluluk medyası yapımı ile ilgili becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmişlerdir. Eğitimler sırasında, öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve farkındalıklarında bir artış gözlemlenmiş ve tüm öğrenciler ünitelerin öğrenme hedeflerine ulaşmayı başarmışlardır. 2. Eğitimin tamamlanmasından sonra, kursiyerlerin çoğunluğu edinilen bilgi ve becerileri çalışmalarında ve kamu taahhütlerinde uygulayabilmişlerdir. 3. Ünitelerden hiçbirinin değişiklik veya revizyona ihtiyacı yoktur. (Ayrıntılı bilgi için Ek 130_2 olarak verilen ulusal raporlara bakınız). III. SONUÇLAR Aşağıda, SEYMM pilot değerlendirme aşaması boyunca elde edilen değerlendirme sonuçlarına dayandırılarak oluşturulmuş özet sonucu bulabilirsiniz. SEYMM Eğitim Müfredatı ve E-öğrenme modülü hakkındaki genel değerlendirme oldukça olumludur. Pilot katılımcıları üniteler, videolar vb. içeren SEYMM eğitim materyallerini bilgilendirici, tutarlı, kapsamlı, yeterince açık ve iyi yapılandırılmış olarak değerlendirmişlerdir. Grafiklerden görebileceğiniz gibi, ünitelerin kullanılabilirlik, kalite ve uygulanabilirlik konusundaki 27

28 değerlendirmeleri, SEYMM eğitim programının etkinliğini ve kullanışlılığını açıkça kanıtlar şekilde (5.00) arasında değişmektedir. 1. Pilot eğitiminin kalitesi: BG, TR ve PT kursiyerleri pilot eğitimlerinin kalitesini oldukça yüksek olarak değerlendirmişlerdir - sosyal girişimcilik ve topluluk medyasına ilişkin öğrenme hedeflerine tam olarak ulaşıldığını ve kursiyerlerin yeni kazandıklarını beyan etmiişleridir. Eğitim faaliyetlerinin sonunda medya ve sosyal girişimcilik etkinliklerinde yönetim becerileri, sosyal medya araçlarının kullanımı ve medya stratejilerinin uygulanması vb. beceriler edinmişlerdir. 2. SEYMM eğitim materyallerinin kullanımı - TR, BG ve PT SEYMM pilot katılımcılarına göre, SEYMM eğitim programının bir parçası olarak geliştirilen tüm materyaller sosyal girişimcilik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek veya arttırmak isteyen gençler için kullanışlı ve faydalıdır. Bunun yanında topluluk medyası ve SEYMM pilot uygulamasına katılım yoluyla edinilen yeterlilikler, kursiyerlerin söz konusu alanlarda girişimler yapmalarına yardımcı olacaktır. TR pilot katılımcılarına göre en kullanışlı 3 ünite: 1. Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 4) 2. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) 3. Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7) BG katılımcıları ise bu üniteleri şu şekilde derecelendirmektedirler: 1. Sosyal Girişimciler için Medya Okuryazarlığı (Ünite 3)/ Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2) (eşit oran) 5. Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) 6. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) PT eğitmenleri aşağıdaki 3 üniteyi derecelendirmişlerdir: 1. Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 4); 2. Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1); 3. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9); 28

29 3. SEYMM e-öğrenme platformunun kalitesi ve işlevselliği - platform etkili, tamamen işlevsel olduğu ve yazılım hataları veya problemlerinin olmadığı şeklinde değerlendirilmiştir. Üç boyutu karşılaştırırsak: platformun çekiciliği, materyallerinin ilgi çekiciliği ve kullanım kolaylığı öğrenciler tarafından değerlendirilmiştir, hepsinin en fazla memnuniyeti e- öğrenme platformunun kullanım kolaylığı ile ilgili olduğu ve en az memnuniyetlerinin de çekiciliği konusunda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de platformun toplam derecesi oldukça yüksektir (Ortalama = 4,2-4,9). 4. SEYMM pilot eğitim kursu sonunda katılımcıların çoğunluğu eğitimin kişisel ve mesleki gelişimleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu beyan etmişlerdir. Onlara göre iletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerini geliştirmiişlerdir. Ayrıca, kursiyerler dinamik bir sosyal çevre bağlamında topluluk medyası ve sosyal girişimciliği başlatmak üzere yeni beceriler edinmişlerdir. 5. SEYMM pilot eğitimlerine katılan kursiyerlerin ve tüm eğiticilerin büyük çoğunluğu, eğitim programı ve e-öğrenme platformunda herhangi bir değişiklik veya revizyona gerek olmadığını belirtmişlerdir. BG, PT ve TR deki tüm kursiyerlerin sadece% 9 u eğitim programının değiştirilmesini talep etmektedirler. Bununla birlikte, düzenlemeyle ilgili herhangi bir öneride bulunulmamış, ancak öğrenim içeriğinin genişletilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunulmuştur. Pilot katılımcılarından biri "topluluk medyasının pazarlanması" konulu ek bir ünite önermektedir. 29