IO 4: Değerlendirme ve Etki Ölçekleri Stratejisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IO 4: Değerlendirme ve Etki Ölçekleri Stratejisi"

Transkript

1 IO 4: Değerlendirme ve Etki Ölçekleri Stratejisi Erasmus+ Stratejik Ortaklık Gençlik Projesi Genç Topluluk Medya Yapıcıları için Sosyal Girişimcilik Proje numarası: TR01-KA SEYMM PİLOT EĞİTİMLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖZET İçindekiler: GİRİŞ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. I. KURSİYER DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ULUSAL RAPORLAR Genel Bilgi Ulusal Raporlar Türkiye Bulgaristan Portekiz II. VAKA ÇALIŞMASI ÖZET RAPORU Türkiye: Bulgaristan: Portekiz Sonuçlar III. KURSİYER DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ULUSAL RAPORLAR (özet) III. SONUÇLAR... 27

2 GİRİŞ Bu özet rapor IO4: SEYMM değerlendirme ve etki ölçekleri strateji uygulaması faaliyetlerinin bir parçası olarak geliştirilmiştir. Türkiye, Bulgaristan ve Portekiz'de düzenlenen SEYMM pilot eğitim kurslarının uygulanması ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sağlamaktadır. Özet rapor, ortakların ülkelerinde yürütülen öğretim ve öğrenme süreçlerinin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesiyle toplanan nitel ve nicel verilere dayanmaktadır. Değerlendirme, Bulgaristan, Türkiye ve Portekiz'deki pilot eğitimler esnasında gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme, SEYMM pilot eğitiminin etkinlik, katılım ve memnuniyet düzeyi ölçmek için çeşitli araç ve metodolojilere dayanmaktadır. Hem öğrencilerden hem de eğitmenlerden SEYMM eğitim müfredatını ve e-platformunu fayda ve çekicilik açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Buna ek olarak, öğrenme hedeflerine ve öğrenme sonuçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı; ulaşıldıysa hangi düzeyde ulaşıldığı konusunda geri bildirim vermeleri istenmiştir. Değerlendirme araçları, SEYMM Değerlendirmesi ve etki ölçekleri stratejisinin gereklilikleri doğrultusunda ortakların mutabakatıyla geliştirilmiştir. Strateji ayrıca aşağıdakileri hususları da tanımlayarak değerlendirme sürecini belirlemiştir: değerlendirme uygulaması için gerekli ayarlar; değerlendirme ölçeği; gözlem kontrol listesi; etki araçları. Amaçlanan değerlendirme için kullanılan tüm değerlendirme formları (Ekler I ve II) aslen İngilizce dilinde oluşturulmuş ve daha sonra Türkçe, Bulgarca ve Portekizce olarak tüm ortakların dillerine çevrilmiştir. Formlar, her iki tarafın da görüşünün toplanmasını gerektiren değerlendirme stratejisi olarak sırasıyla öğrencilere ve eğitmenlere yönelik tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra, proje ekibinin SEYMM eğitim müfredatını başarıyla tamamlayan öğrencilerin deneyimlerini daha ayrıntılı ve daha derinlemesine incelemelerine destek olmak amacıyla vaka çalışması yöntemi de kullanılmıştır. SEYMM proje ekibi, geliştirdikleri pek çok farklı araç ve düzenek ile, SEYMM pilot uygulama aşamasının etkinliğini ve başarısını etkileyen ön durumları analiz edip incelemiş, SEYMM eğitim programı ve e-platformunun kalitesini ve kullanışlılığını artıracak değişiklik ve revizyonları gerçekleştirmiştir.

3 I. KURSİYER DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE ULUSAL RAPORLAR 1. GENEL BİLGİ SEYMM pilot eğitim kursu, Mayıs 2018 ile Ocak 2019 arasındaki dönemde üç ortak ülkede - Türkiye, Bulgaristan ve Portekiz'de düzenlenmiştir. SEYMM eğitim kursuna katılan toplam katılımcı sayısı, 192 dir: EGE Üniversitesi (Türkiye) adına 120; Zgura-M Ltd. (Bulgaristan) adına 42, Consultis Ltd. (Portekiz) adına 30 kursiyerdir. Eğitimlerin uygulaması, sosyal girişimcilik ve topluluk medyası alanında ilgili uzmanlığa ve eğitim deneyimine sahip toplam 14 eğitimci tarafından sağlanmıştır: TR ortağı adına, akademik geçmişe sahip 6 eğitimci; BG ortağı adına 5 eğitmen ve PT adına 3 eğitmen katılmıştır. SEYMM eğitimine hem eğitmenler hem de kursiyerler olarak katılanların tümü e-platformda kaydedilmiş ve SEYMM Eğitim Müfredatının 9 ünitesinin hepsine, videolara ve faydalı materyallere bağlantılara erişme şansına sahip olmuşlardır. Eğitim yöntemi öz-öğrenim, ppt ler, tartışmalar, bilgilendirme ve canlandırma oyunları gibi yaygın öğrenim ve öğretim tekniklerine dayandırılmıştır. 2. ULUSAL RAPORLAR Her ortağa ait organizasyon, 3 ayrı bölümden oluşan kendi Ulusal Pilot Eğitim Değerlendirme Raporunu hazırlamaktan sorumlu olmuştur: kursiyerlerin ve eğitmenlerin değerlendirme raporları (bkz. Ek 130_1 ve Ek 130_2) ve vaka çalışması raporu (Ek 130_3). Aynı dizi, toplanan verilerin sunumunda ortaklar tarafından takip edilmiştir. SEYMM eğitimine yönelik kursiyer değerlendirmesine ilişkin toplanan veriler altı bölümde özetlenmiştir: Genel bilgi SEYMM eğitim materyallerinin kalitesi ve uygulanabilirliği SEYMM eğitiminin etkisi SEYMM e-öğrenme platformu Ünitelerin öğrenciler için kullanılabilirliği Daha fazla değişiklik ihtiyacı Eğitmenlerin değerlendirmesi (Ek 130_2), SEYMM eğitim ünitelerinin sayısı olan 9 bölümde temsil edilmektedir. Bölümler SEYMM ünitelerinin ismini almakta ve her biri ilgili ünite üzerinde eğitim veren eğitmen tarafından sağlanan değerlendirme verilerini ve geri bildirimleri içermektedir.

4 Vaka çalışması raporları (Ek 130_3), SEYMM eğitim programına dahil edilen ve programı başarıyla tamamlayan toplam altı öğrencinin (ülke başına 2) görüşünü ayrıntılı olarak göstermektedir. Görüşleri anket yoluyla toplanmış ve ham veriler (kendi cevapları) veya görüşlerinin ve paylaşılan değerlendirmelerin özeti olarak sunulmuştur. Vaka çalışması rapor özeti bu raporun sonunda sunulacaktır TÜRKİYE Mayıs 2018 ve 10 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan iki pilot eğitime toplam 120 kursiyer katılmıştır. Eğitimler Doç. Dr. Ebru Güzeloğlu, Doç. Dr. Cem Güzeloğlu, Dr Öğr Üyesi Aslı Elgün, Öğr. Gör. Erdal Oral, Öğr. Gör. Emel Kuşku Özdemir ve Öğr. Gör. Semih Salman tarafından verilmiştir. a) Kursiyerler Hakkında Genel Bilgi Pilot eğitimlerde kursiyerlerin % 79'u kadın, % 21'i erkektir (Şekil 1). Genel Bilgi Women Kadın 25 Men Erkek Şekil 1: Cinsiyet Bilgisi b) SEYMM Eğitim Materyallerinin Kalitesi ve Uygulanabilirliği Kursiyerlerin SEYMM eğitim materyallerinin kalitesi ve uygulanabilirliği açısından görüşleri değerlendirildiğinde, kursiyerlerin ifadelere yüksek oranda olumlu görüş bildirdiği görülmüştür (Ortalama = ) (Şekil 2).

5 bu eğitimi tavsiye ederim eğitim kursunun genel kalitesi eğitim materyalleri kapsamlı ve kolaydır eğitim programı ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ders kitabı bir genç topluluk medya yapıcısı olarak benim için yararlıdır eğitim videoları yararlı ve bilgilendiriciydi Eğitim ünitelerinin içeriği açık ve anlaşılırdı 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 Şekil 2: SEYMM eğitim materyallerinin kalitesi ve uygulanabilirliği Tüm kursiyerler; Eğitim müfredatının açık ve anlaşılır olduğunu, Video içeriklerinin yararlı ve bilgilendirici olduğunu, Ders kitabının yararlı olduğunu, Eğitim müfredatının ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandığını, Materyallerin kapsamlı ve anlaşılmasının kolay olduğunu, Eğitim kursunun kalitesinden memnun olduklarını, Eğitimi akranlarına tavsiye edeceklerini söylemiş ve belirtmişlerdir. Özetle, SEYMM eğitim materyallerinin kalite ve kullanım açısından hedef kitle tarafından kullanılabilir olduğu söylenebilir. c) SEYMM Eğitiminin Etkisi Kursiyerlerin SEYMM pilot eğitimlerinin etkisine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, kursiyerlerin çoğunluğunun ifadelere yüksek oranda olumlu görüş verdiği görülmüştür (Ortalama = 4,5-4,9) (Şekil 3).

6 * eğitim SG ve TM konularında bilgi ve anlayışımı genişletti. * kendi medyamı yönetme becerisi kazandım. * kendi medyamı kurmak için girişimcilik becerileri kazandım. * yeni topluluk medyası teknik becerileri edindim. * Eğitim, kampanya oluşturmak ve gençlik konularını anlamak ve desteklemek ve... gençlik sorunları, geri bildirimler ve kamu bilgisine erişim konusunda kamu bilincini.. kitle iletişim araçlarını ve medya ortamını tanımak için. * SG bakış açılarını anladım ve kendi fikirlerimi gerçekleştirebiliyorum *eğitimi olumlu duygularla bırakıyorum. *eğitim konuya olan ilgimi arttırdı *eğitim bana yeni bilgi, beceri ve yeterlilikler getirdi. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Şekil 3: SEYMM eğitiminin etkisi Eğitim programından sonra, kursiyerler eğitimle ilgili öğrenme hedeflerine ulaştıklarını ifade etmişlerdir. Eğitimden sonra kazandıkları nitelikler şöyle belirtilmiştir; kendi medyalarını yönetme becerilerini edinmek, kitle iletişim araçlarını ve medyayı tanımak, öğrenmek, kendi medyalarını oluşturmak için girişimcilik becerileri edinmek, gençlik konularını anlamak ve desteklemek, katılımı teşvik etmek ve sosyal medya araç ve stratejilerini kullanmak için kampanyalar oluşturmak, yeni bilgi, beceri ve yetkinlikler geliştirmek, yeni topluluk medyası teknik becerilerini edinmek, konuya olan ilgilerini artırmak, sosyal girişimcilik ve topluluk medyası alanındaki bilgi ve anlayışlarını genişletmek,

7 sosyal girişimcilik bakış açılarını anlamak. Katılımcılar, topluluk medyası alanındaki fikirleri gerçekleştirebileceklerine inandıklarını ifade etmişlerdir. Kısaca, kursiyerler pilot eğitim programları sonucunda sosyal girişimcilik ve medya konularındaki yeterliliklerinin arttığını ifade etmişlerdir.

8 d) SEYMM e-öğrenme platform Kursiyerlerden SEYMM e-öğrenme platformunu kullanım kolaylığı, malzemelerin çekiciliği ve cazipliği açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonucunda katılımcıların e-öğrenme platformu kullanımını kolay buldukları tespit edilmiştir. Kursiyerler E-öğrenme materyallerini oldukça ilginç ve görsel açıdan etkili olarak tanımlamışlardır (Şekil 4). SEYMM e-öğrenme materyalleri görsel olarak çekiciydi.. SEYMM e-öğrenme eğitim materyalini cazip buldum. SEYMM e-öğrenme platformunun kullanımı kolaydı. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Şekil 4: SEYMM E-Öğrenme Platformu e) Ünitelerin Öğrenciler İçin Kullanilabilirliği Ünitelerin kullanılabilirlik seviyesi kursiyerlerin değerlendirdiği bir başka konudur. Kursiyerler her üniteyi ayrı ayrı değerlendirmiş ve ünitelerin kullanılabilirliği ile ilgili sıralama Şekil 5'de gösterilmiştir.

9 Dijital Topluluk Medyası Unit (Ünite 9: Digital 9) Community Media Görsel İşitsel Topluluk Unit 8: Medyası Audio-visual (Ünite Community 8) Media Basılı Topluluk Medyası Unit (Ünite 7: Printed 7) Community Media Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6) Unit 6: Introduction to Visual Design and Production Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) Sosyal Girişimcilik: Unit 5: Topluluk Introduction Oluşturma to Community ve İletişim Media Unit Kurma 4: (Ünite SE: Communicating 6) and Creating Communities Sosyal Unit Girişimciler 3: Media İçin Literacy Medya Okuryazarlığı for Social Entrepreneurs (Ünite 3) Gençlik için Unit İletişim 2: Communication Teknikleri (Ünite Techniques 2) for Youth Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1) Unit 1: Introduction to Social Entrepreneurship 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 Şekil 5: Ünitelerin Öğrenciler için Kullanılabilirliği Kursiyerler, SEYMM Eğitim Müfredatında yer alan tüm ünitelerin yüksek düzeyde uygulanabilir olduğunu ifade etmişlerdir (Ortalama 4-4,90). Kursiyerlerin görüşüne göre en yararlı üniteler şunlardır: 1. Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 4) 2. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) 3. Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7) 4. Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2) 5. Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) 6. Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1) 7. Sosyal Girişimciler İçin Medya Okuryazarlığı (Ünite 3) 8. Görsel İşitsel Topluluk Medyası (Ünite 8) 9. Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6). 9

10 f) Daha Fazla Değişiklik İhtiyacı Kursiyerlerin neredeyse tamamı, eğitim müfredatı ve e-öğrenme platformunda yeni düzenlemelere gerek olmadığını, küçük bir bölüm ise düzenlemelerin gerekli olduğunu ifade etmiştir (Şekil 6). Ancak düzenleme ile ilgili herhangi bir öneride bulunulmamıştır Hayır No 108 Evet Yes 12 Şekil 6: Daha Fazla Değişiklik İhtiyacı 2.2. BULGARİSTAN Bulgaristan'da düzenlenen SEYMM pilot eğitim kursu 1 Mayıs Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 42 kursiyer SEYMM pilot eğitim kursunu tamamlarken, eğitimi ilgili uzmanlığa sahip 5 eğitimci vermiştir. Bulgaristan'daki pilot uygulama programı şu 5 ana aşamayı takip etmiştir: 1. Aşama: Özel olarak geliştirilen başvuru formlarıyla katılımcıları çağırma - Nisan Aşama: Başlangıç eğitimleri Mayıs-Haziran 2018'de yapılmıştır. Eğitimler, SEYMM eğitim materyallerini ve e-öğrenme platformunu tanıtmayı amaçlamıştır. 3. Aşama: Belirli üniteler üzerine eğitim için yüz yüze atölye çalışmaları (1 Haziran - 15 Ekim 2018): 10

11 1. Atölye çalışması ünite 1,2 ve 4 ile ilgili eğitim oturumlarını içermiştir. 2. Atölye çalışması ünite 3, 5 ve 9 ile ilgili eğitim oturumlarını içermiştir. 3. Atölye çalışması, 6., 7. ve 8. üniteler ile ilgili eğitim oturumlarını içermiştir. Eğitim atölyelerinde SEYMM Eğitim Müfredatında yer alan 9 ünitenin içeriği, ppt ler, tartışmalar ve drama oyunları gibi yaygın öğrenme yöntemleri ile kursiyerlere aktarılmıştır. 4. Aşama: SEYMM e-platformu ile bireysel öğrenme. 42 kursiyerin tamamı platforma kaydedilmiş ve SEYMM eğitim içeriğine, videolarına ve yayınlanan faydalı materyallere erişim olanağına sahip olmuşlardır. Bireysel öğrenme bu dönemde başarılmıştır (1 Haziran Ocak 2019). 5. Aşama: SEYMM pilot eğitim kursunun IO4 içinde geliştirilen ve özel olarak tasarlanmış geri bildirim anketleri ile değerlendirilmesi. Değerlendirme süresi 1 Şubat - 15 Şubat a) Kursiyerler Hakkında Genel Bilgi Katılımcıların profili: Yaş: yaşında Arka plan: öğrenci - ortaokul, lise ve üniversite öğrencileridir. Hepsi sosyal girişimcilik ve gençlik topluluğu temelli etkinliklere ilgi duymakta ve topluluk medyasına odaklanmaktadır. Coğrafi kapsam: SEYMM eğitim atölyeleri, Plovdiv, Veliko Turnovo, Zlatograd, Sofya'da gerçekleştirilmiştir. 11

12 Pilot eğitimdeki kursiyerlerin% 67'si kadın,% 33'ü erkektir (Şekil 1). Cinsiyet Bilgisi Kadın Man Women Erkekk Şekil 7: Cinsiyet Bilgisi B) SEYMM EĞİTİM MATERYALLERİNİN KALİTESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Grafikte görülebileceği gibi, BG pilot kursiyerleri SEYMM eğitim materyallerini olumlu olarak değerlendirmişlerdir. Elde edilen sonuçlara dayanarak eğitim materyallerinin faydalı ve uygulanabilir buldukları sonucuna varılabilir. Quality and applicability of the SEYMM training materials SEYMM Eğitim Materyallerinin Kalitesi ve Uygulanabilirliği 4,6 4,65 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95 eğitim müfredatının içeriği açık ve anlaşılırdı content of the training units was clear and eğitim videolaro yararlı ve bilgilendiriciydi training videos was useful and informative ders kitabı bir genç topluluk medyası yapıcısı textbook useful for me as a young community olarak benim için yararlıdır eğitim training programı program ihtiayaçları was designed karşılayacak in a way şekilde that training tasarlanmıştır materials are comprehensive and easy eğitim materyalleri overall kapsamlı quality of ve training kolaydır course eğitim kursunun genel recommend kalitesi this training bu eğitimi tavsiye ederim Şekil 8: SEYMM Eğitim Materyallerinin Kalitesi ve Uygulanabilirliği 12

13 C) SEYMM EĞİTİMİNİN ETKİSİ Grafikte özetlenen sonuçlar, pilot fazdaki Bulgar katılımcıların SEYMM eğitim materyallerinin olumlu etkilerini deneyimlediklerini göstermektedir. Görüşleri, pilot uygulamaların tamamlanmasından sonra sosyal girişimcilik ve topluluk medyası alanındaki girişimlere başlamak için kendilerine daha fazla güven duyduklarını doğrulamıştır. SEYMM Eğitiminin Etkisi Eğitim SG ve TM konularında bilgi ve anlayışımı genişletti. Eğitim bana yeni bilgi, beceri ve yeterlikikler getirdi Eğitim konuya olan ilgimi arttırdı Eğitimi olumlu duygularla bırakıyorum SG bakış açılarını anladım ve kendi fikirlerimi gerçekleştirebiliyorum Kitle ileitşim araçlarını ve medya ortamını tanıdım Eğitim kamunun gençlik sorunlarını anlaması için faydalı Eğitim, kampanya oluşturmak ve sosyal medya stratejilei kullanabilmek için faydalı Yeni topluluk medyası teknik becerileri edindim. Kendi medyamı kurmak için girişimcilik becerileri kazandım. Kendi medyamı yönetme becerisi kazandım. Öğrenme hedeflerime ulaştığımı düşünüyorum Şekil 9: SEYMM Eğitiminin Etkisi 13

14 D) SEYMM e-öğrenme PLATFORMU SEYMM E-ÖĞRENME PLATFORMU SEYMM e-öğrenme materyalleri görsel olarak çekiciydi SEYMM e-öğrenme eğitim materyalini cazip buldum. SEYMM e-öğrenme platformunun kullanımı kolaydı. Şekil 10: SEYMM e-öğrenme platform Grafikteki veriler, Bulgar katılımcıların web sayfası arayüzden ve SEYMM e-öğrenme platformunun işlevlerinden memnun olduklarını göstermektedir. SEYMM materyallerinin görsel çekiciliği konusundaki değerlendirmeleri, 4.6 üzerindeki puanla da çok olumlu bir yöndedir. E) ÜNİTELERİN ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILABİLİRLİĞİ Değerlendirmenin önemli bir kısmı, SEYMM ünitelerinin kullanılabilirliğine ayrılmıştır. Tabloda gösterilen veriler, pilot katılımcılarının 9 ünitenin kalitesi ve uygulanabilirliğini yüksek puan ile değerlendirdiğini doğrulamıştır. Düşük puanın 4.14 olması, memnuniyet seviyesinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 14

15 Ünitelerin Öğrenciler için Kullanılabilirliği Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) Görsel İşitsel Topluluk Medyası (Ünite 8) Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7) Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6) Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 6) Sosyal Girişimciler İçin Medya Okuryazarlığı (Ünite 3) Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2) Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1) Şekil 11: Ünitelerin Öğrenciler için Kullanılabilirliği F) DAHA FAZLA DEĞİŞİKLİK İHTİYACI Bulgar pilot katılımcılarının ortak görüşü, SEYMM eğitim programının daha fazla değişikliğe ihtiyaç duymadığı yönündedir. Gelecekte eklenecek yeni bir üniteyi örneğin Topluluk medyasının pazarlanması konusunu 42 kişiden sadece bir kişi önermiştir. Yanıt verenlerin% 98'inin SEYMM eğitim materyallerinde daha fazla değişiklik yapılmasına gerek olmadığını beyan etmeleri programın kapsamlı, iyi tasarlanmış ve yazılı materyallerin hedef kitle ihtiyaçlarına cevap verdiğini ispatlamaktadır. 15

16 Daha Fazla Değişiklik İhtiyacı Evet Hayır Şekil 12: Değişiklikler 2.3. PORTEKİZ Pilot eğitim süreci, Haziran Şubat 2019 döneminde Seia, Portekiz'de yapılmıştır. SEYMM eğitim kursunun verilmesinde üç uzman eğitmen yer almıştır: Dr. António Silva Dias, Dra. Isabel Lopes ve Dr. Nuno Cortez. Eğitimciler, SEYMM e-platformu üzerinden e- öğrenmeyi tamamlayan ve yüz yüze eğitimi içeren karma bir öğrenme yaklaşımı uygulamışlardır. Bireysel e-öğrenme, eğitmenler tarafından kolaylaştırılmıştır. Eğitimcilere diğer SEYMM ulusal takım üyeleri tarafından yardım edilmiştir. Temmuz 2018'de (ünite 1, 3 ve 4), Kasım 2018'de (ünite 2, 5 ve 7) ve Şubat 2019'da (ünite 6, 8 ve 9) düzenlenen üç eğitim oturumunda organize edilen SEYMM pilot eğitim kursuna toplam 30 kursiyer katılmış ve kursu tamamlamıştır. Pilot eğitim sürecinin sonunda 30 katılımcının tamamı geri bildirim anketlerini doldurmuşlardır. 16

17 A) KURSİYERLER HAKKINDA GENEL BİLGİ Katılımcıların profili aşağıdaki gibidir: - Yaş: yaşında - Arka plan: MEÖ ortaokulundan (EPSE) öğrenciler. Termalcilik, Multimedya, Sağlık ve Müzik Mesleki Eğitim kurslarına katılmaktadırlar ve sosyal girişimcilik ve gençlik topluluğu temelli etkinliklere ilgi duymaktadırlar. - Coğrafi kapsam: Üç pilot eğitim oturumu Seia'da gerçekleştirilmiştir.. Pilot eğitimdeki kursiyerlerin% 57'si kadın, % 43'ü erkektir (Şekil 1). Genel Bilgi Kadın Erkek Şekil 13: Cinsiyet Bilgisi B) EĞİTİM MATERYALLERİNİN KALİTESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ Kursiyerlerin SEYMM eğitim materyallerinin kalitesi ve uygulanabilirliği bakımından görüşleri değerlendirildiğinde, kursiyerlerin çok olumlu bir görüş ifade ettikleri görülmüştür (Ortalama= ) (Şekil 14). 17

18 bu eğitimi tavsiye ederim eğitim kursunun genel kalitesi eğitim materyalleri kapsamlı ve kolaydır eğitim programı ihtiayaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ders kitabı bir genç topluluk medyası yapıcısı olarak benim için yararlıdır eğitim videolaro yararlı ve bilgilendiriciydi eğitim müfredatının içeriği açık ve anlaşılırdı Eğitim Materyallerin Kalitesi ve Uygulanabilirliği Şekil 14: Kalite ve Uygulanabilirlik Tüm kursiyerler; Eğitim müfredatı açık ve anlaşılırdır; Videoların içeriği yararlı ve bilgilendiricidir; Ders kitabı yararlıdır; Eğitim müfredatı ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlanmıştır; Materyaller kapsamlı ve anlaşılması kolaydır; Eğitim kursunun kalitesinden memnundurlar; Eğitimi akranlarına tavsiye ederler olarak konuyu değerlendirmişlerdir. Kısaca, SEYMM eğitim materyallerinin, materyallerin yazarları tarafından yapılan çalışmalarla ilgili çok olumlu bir gösterge olarak hedef grup tarafından faydalı ve uygulanabilir bulunduğunu söyleyebiliriz. 18

19 C) SEYMM EĞİTİMİNİN ETKİSİ Kursiyerlerin SEYMM pilot eğitiminin etkisine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, kursiyerlerin çoğunluğunun ifadelere yüksek oranda olumlu görüş verdiği gözlemlenmiştir (Ortalama = 4,4-4,96) (Şekil 3). SEYMM Eğitiminin Etkisi Eğitim SG ve TM konularında bilgi ve anlayışımı genişletti. Kendi medyamı yönetme becerisi kazandım. Kendi medyamı kurmak için girişimcilik becerileri kazandım. Yeni topluluk medyası teknik becerileri edindim. Eğitim, kampanya oluşturmak ve sosyal medya stratejilei kullanabilmek için faydalı Eğitim kamunun gençlik sorunlarını anlaması için faydalı Kitle ileitşim araçlarını ve medya ortamını tanıdım SG bakış açılarını anladım ve kendi fikirlerimi gerçekleştirebiliyorum Eğitimi olumlu duygularla bırakıyorum Eğitim konuya olan ilgimi arttırdı Eğitim bana yeni bilgi, beceri ve yeterlikikler getirdi Şekil 15: SEYMM Eğitiminin Etki Eğitim programından sonra kursiyerler eğitimsel öğrenme hedeflerine ulaştıklarını ifade etmişlerdir. Kendi medyalarını oluşturmak ve yönetmek için girişimcilik becerileri; gençlik konularını anlama ve teşvik etme, katılımı teşvik etmek üzere kampanyalar oluşturma ve sosyal medya araç ve stratejilerini kullanma becerileri edinmişlerdir. Yeni topluluk medyasının teknik becerilerini ve topluluk medyası alanındaki fikirleri gerçekleştirmek için gerekli bilgileri edinmişlerdir. Kısaca, kursiyerler pilot girişimcilik programı sonucunda sosyal girişimcilik ve medya konularındaki yeterliliklerinin arttığını belirtmişlerdir. 19

20 D) SEYMM E-ÖĞRENME PLATFORMU Kursiyerlerden SEYMM e-learning platformunu materyalerin kullanım kolaylığı ve çekiciliği açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Değerlendirme sonucunda, katılımcıların e- öğrenme platformu kullanımını kolay gördükleri tespit edilmiştir. Kursiyerler e-öğrenme materyallerini oldukça ilgi çekici ve görsel bakımdan etkili olarak tanımlamışlardır (Şekil 4). SEYMM e-öğrenme materyalleri görsel olarak çekiciydi SEYMM e-öğrenme eğitim materyalini cazip buldum. SEYMM e-öğrenme platformunun kullanımı kolaydı. E-Öğrenme Platformu Şekil 16: E-Öğrenme Platformu E) ÜNİTELERİN ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANILABİLİRLİĞİ Ünitelerin kullanılabilirlik düzeyi kursiyerler tarafından değerlendirilmiştir. Kursiyerler her üniteyi ayrı ayrı değerlendirmiştir ve ünitelerin kullanılabilirliği ile ilgili sıralama Şekil 17'de gösterilmektedir. Ünitelerin Öğrenciler İçin Kullanilabilirliği Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) Görsel İşitsel Topluluk Medyası (Ünite 8) Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7) Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6) Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 6) Sosyal Girişimciler İçin Medya Okuryazarlığı (Ünite 3) Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2) Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1) Şekil 17: Kullanılabilirlik 20

21 Kursiyerler, SEYMM Eğitim Müfredatına dahil olan tüm ünitelerin yüksek düzeyde uygulanabilir olduğunu belirtmişlerdir (Ortalama = 4,3-4,8). Kursiyerlerin görüşüne göre en yararlı üniteler şu şekildedir: 1. Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 4); 2. Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1); 3. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9); 4. Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7); 5. Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2); 6. Sosyal Girişimciler İçin Medya Okuryazarlığı (Ünite 3); 7. Görsel İşitsel Topluluk Medyası (Ünite 8); 8. Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5); 9. Görsel Tasarım ve Üretime Giriş (Ünite 6). F) DAHA FAZLA DEĞİŞİKLİK İHTİYACI Portekizli kursiyerler için SEYMM eğitim programının daha fazla değişikliğe ihtiyaç duymadığı açıktır. Katılımcıların% 94'ünün SEYMM eğitim materyallerinde daha fazla değişiklik yapmaya gerek duymadığı ortaya çıkmıştır. SEYMM müfredatının ve materyallerinin yararlı, kapsamlı, iyi tasarlanmış ve yapılandırılmış olduğu ve hedef grubun eğitim ihtiyaçlarına cevap verdiği sonucuna ulaşılmıştır. 21

22 Değişiklik İhtiyacı Evet Hayır Şekil 18: Daha Fazla Değişiklik İhtiyacı II. VAKA ÇALIŞMASI ÖZET RAPORU SEYMM öğrenme ve öğretme etkinliklerinde yer alan gençlik çalışanlarıyla yapılan vaka çalışması anketi, bireysel vaka çalışmalarının kişisel deneyimleri sunmanın en etkili yollarından biri olarak düşünüldüğü için SEYMM Pilot eğitiminin değerlendirme aşamasının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle, her bir ortak kuruluşun, kursiyerlerin SEYMM eğitim programı ve eğitim uygulamasına ilişkin görüşlerini araştırırken vaka çalışması yöntemini kullanması önerilmiştir, çünkü bu yöntem daha ayrıntılı ve değerli geri bildirimlerin alınmasına olanak sağlayacaktır. Her ortağa ait kuruluş, SEYMM eğitim programından başarıyla ve tamamen geçen ve SEYMM e-platformunu detaylı bir şekilde inceleyen veya SEYMM öğrenme etkinliklerine katılan öğrencilerle iki vaka çalışması yapmıştır. EGE Üniversitesi (TR) adına, SEYMM projesi kapsamında düzenlenen ve yapılan öğrenme ve öğretme faaliyetlerine katılan gençlik çalışanlarının bireysel vaka çalışmaları sunulmuştur (LTA1 ve LTA2). BG ortağı adına sunulan vaka çalışmaları, SEYMM eğitim kursunu 22

23 tamamlayan iki genç öğrencinin kişisel deneyimini temsil etmektedir. Aynı durum, PT ortağı- Consultis Ltd. tarafından sunulanları da ifade etmektedir. Üç ortak, araştırılacak vakaların seçiminde eşit cinsiyet temsil politikası izlemiştir. Hepsinde bir kadın, bir erkek yer almıştır. Cinsiyet dağılımına ilişkin olarak, PT ortağı ile ilgili bilgi eksiğimiz bulunmaktadır. Ancak, BG ve TR ortakları tarafından sağlanan veriler vaka çalışması katılımcılarının çoğunluğunun yaşları arasında olduğunu göstermektedir. 1.TÜRKİYE: Ege Üniversitesi ekibi, öğrenme ve öğretme faaliyetlerine katılan gençlik çalışanları ile iki vaka çalışması gerçekleştirmiştir. Vaka çalışması için ekip gerekli bilgileri toplamak üzere bir yöntem olarak yapılandırılmış görüşmeyi kullanmıştır. Bireysel vaka çalışmaları, hikayeyi anlatan bir görüşmeci rolü oynayan üçüncü bir taraftan sunulmaktadır; SEYMM eğitiminin, gençlik öğrencisinin kendi kişisel bakış açısıyla başarıldığı bu durumda, tarafın verdiği bilgileri ve etkilerini göstermek için kişisel bir bakış açısı ya da yorumlama olmaksızın katılımcı tarafından verilen bilgileri iletmektedir. Görüşülen kişiler: 1) Doğukan Pira- LTA1 Lizbon-Portekiz e katılmıştır. 2) Özlem Coşan- LTA2 Plovdiv-Bulgaristan a katılmıştır. Her iki görüşmeciden de aynı sorulara cevap vermeleri istenmiş, görüşme 3 ana bölüme ayrılmıştır: Katılım, Uygulama, Başarılar. Sorulan sorular arasında şunlar vardır: Daha önce Topluluk Medyası ve / veya Sosyal Girişimcilik veya benzeri bir konu üzerine bir kursa katıldınız mı? E-öğrenme platformunu kullanırken herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? EVET ise lütfen belirtiniz. SEYMM'nin yüz yüze eğitimlerinin uygulanması sırasında tipik / ayırt edici olan neydi? Eğitimin sizin için en faydalı kısmı neydi? 23

24 Eğitim süresi boyunca beceri ve yeterlilikleriniz açısından ne gibi ilerlemeler kaydettiniz? SEYMM eğitim ünitelerinin olası değişiklikleri konusunda herhangi bir öneriniz var mıdır? 2. BULGARİSTAN: Bulgar ekibi, katılan ve başarılı bir şekilde SEYMM eğitimini geçen gençlik çalışanlarıyla iki vaka çalışması gerçekleştirmiştir. Vaka çalışması için ekip, gerekli bilgileri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşmeyi kullanmıştır. Görüşmeler Zgura-M ltd. nin ve aynı zamanda SEYMM üyesi bir kişi tarafından yapılmış ve 3 ana konuya odaklanmıştır: Katılım, Uygulama, Başarılar. Görüşme sırasında katılımcılar, ünitelerin içeriği, eğitimcilerin desteği, e-platform vb. ile ilgili en çok neyi beğendikleri (hangi ünitelerden, öğretim tekniklerinden, vb.) ve en az neyi beğendikleri hususundaki fikirlerini paylaşmaya teşvik edilmişlerdir. Vaka çalışmaları sonuçları, SEYMM eğitiminin etkisi ve kazanımlarına ilişkin görüşülen kişilerin kişisel görüşlerinin bir özeti olarak sunulmuştur. Görüşme yapanların kişisel bilgileri, görüşmeci ile tamamen dürüst olma konusunda kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak üzere gizli tutulmaktadır. Bu amaçla gerçek isimleri takma isimlerle değiştirilmektedir. 3. PORTEKİZ Consultis Ltd., SEYMM öğrenme etkinliklerine katılan öğrencilerle iki vaka çalışması gerçekleştirmiştir. Ekip, vaka çalışması için gerekli bilgileri toplamak üzere yapılandırılmış görüşmeyi bir yöntem olarak kullanmış ve Ege Üniversitesi ekibi tarafından başlangıçta hazırlanan ve kullanılan aynı anket burada örnek olay aracı olarak tercih edilmiştir. Görüşülen kişilerin rahatı için kişisel bilgileri isimsizleştirilmiş ve gerçek isimleri takma adlarla değiştirilmiştir. 24

25 4. SONUÇLAR Bu vaka çalışması anketinde, SEYMM projesi hakkında bilgi sahibi olanlar ve SEYMM ekibinin bir üyesi tarafından davet edilenlerin görüşleri eşit şekilde yer almıştır. Aynı şekilde cinsiyet dağılımı ile ilgili olarak vaka çalışması prosedürüne 3 erkek ve 3 kadın dahil edilmiştir. Görüşülen kişilerin hepsi katılımlarından çok yararlandıklarını doğrulamışlardır - hepsi de topluluk medyası ve sosyal girişimcilik alanındaki bilgi ve becerilerindeki gelişmeleri bildirmişlerdir. Katılımcıların bazıları artık kendi topluluk medyalarını oluştururken daha fazla ilham almakta ve güven duymaktadır. Aşağıda SEYMM eğitimi ve uygulamasıyla ilgili katılımcıların görüş ve önerilerinin bir özetini bulacaksınız. SEYMM eğitim ve öğrenim aktivitelerine kaydolmanın kişisel sebepleri: - Sosyal girişimcilik hakkındaki bilgilerini ve anlayışlarını genişletmeye ve derinleştirmeye yönelik ilgi alanları; - Sivil toplum ve alternatif medya alanlarındaki ilgi alanları ve mesleki deneyim; - Kendi sosyal işletmesini kurma planları, - Kendini aşma ve diğer kültürlerle ve eğitim alanlarıyla temas halinde olma fırsatı; - TM & SG konularında kişinin ufkunu genişletme fırsatı; - Kendi sosyal ve topluluk medyasını tanıtmak. Uygulama ile ilgili görüş ve öneriler: - SEYMM platformu üzerinden e-öğrenme seçeneği de dahil olmak üzere, harmanlanmış öğrenme yaklaşımını uygulama fikri takdir edildi; - Herhangi bir zamanda erişilebilen çok sayıda faydalı malzeme, video ve link içerdiğinden e-platform çok kullanışlı bulundu; - Yüz yüze oturumların verdiği görüş ve uygulama alışverişi fırsatları takdir edildi; - Platformun arayüzü kullanıcı dostu ve platformun kendisi gezinmesi kolay olarak bulundu - Bilgi kolay ve kapsamlı bir şekilde sunulmaktadır; - Eğitim öğrencileri sosyal girişimcilik ruhunda bir proje oluşturma yeteneğinden daha fazlası haline getirmektedir; 25

26 - Bir topluluk medyası kurmanın ve dezavantajları veya belirli bir sosyal nedeni olanlara ses vermesi konusunda yeni bir anlayış kazanıldı; - Eğitmenler tarafından kullanılan ve daha önce açıklanmış olan harmanlanmış öğrenme yaklaşımı alışkın olduğumdan farklı, bu yüzden ayırt edici olarak adlandırılabilir. - Atölye çalışmaları ve ziyaretler sırasında harcanan zamandan zevk alındı, sosyal girişimcilik ile ilgili öğretileri potansiyel olarak gerçek dünyadaki bir duruma uygulamak için mükemmel bir fırsat sağladı. Faydaları: - Yeni medya algısı ile topluluk medyası manzarasında bazı yeni yaklaşımların uygulandığına tanık olma olasılığı; - Vatandaş olarak kişisel deneyimleri hakkında konuşma imkanı; - kursiyerler İngilizce üniteleri okuyarak kullanılan İngilizce terminolojisinden de yararlanabilirler; - Gelecekte işbirliği yapmak isteyebilecek diğer pilot katılımcılarıyla faydalı temaslarda bulunulması; - Topluluk medyası ve sosyal girişimcilik ile ilgili tüm konulara yönelik kendinden emin, hevesli ve daha tanıdık hissettmek; - Topluluk Medyası ve Sosyal Girişimcilik arasındaki olası bağlantıyı anlamak; - 1. ünite dahilinde Sosyal girişimcilik ile ilgili genel olarak ekonomik planlama bölümü ve proje yapılanmasının yer alması; - Çok fazla önemli bilgi edinmek. Öneriler: - gelecekte daha fazla yüz yüze eğitimler ve grup çalışmaları düzenlenebilir; - hikayeleri başkalarına ilham verebilecek ve onları bu tür fikirlerin başarısına daha fazla ikna edebileğinden, sosyal girişimleri veya topluluk medyası işleten kişilerin bazı kişisel hikayelerine gelecekte yer verilmesi; - sosyal girişimcilik inisiyatiflerine ilişkin daha fazla örnek verilmesi. 26

27 III. KURSİYER DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNE ULUSAL RAPORLAR (ÖZET) SEYMM Pilot eğitimleri toplam 14 eğitmen tarafından TR - 6, TR'de 5, PT'de 3 olarak gerçekleştirildi. BG ve TR'deki yaygın uygulamada, bir eğitmen yalnızca iki üniteye kadar eğitim verebilirken BG de bir ve TR de bir olmak üzere yalnızca iki eğitmen için istisna yapılmış ve bu eğitmenlerin üç ayrı üniteyi öğretmelerine izin verilmiştir. Üç PT eğitmeni, eğitim sorumluluklarını şu şekilde paylaşmışlardır: 1.eğitmen 2 ünite üzerinde, 2. eğitmen 4 ünite üzerinde ve 3. eğitmen de 3 ünite üzerinde eğitme rehberlik etmiştir. Eğitimin yanı sıra, eğitmenlerden öğrenicilerin eğitim oturumlarındaki ilerlemelerini gözlemlemeleri ve SEYMM eğitim programına ilişkin genel geri bildirimlerini sunmaları ve ayrıca programdaki değişiklikleri ve iyileştirmeleri önermeleri istenmiştir. Eğitmenlere göre: 1. Öğrenme süreci boyunca öğrenciler yavaş yavaş sosyal girişimcilik ve topluluk medyası yapımı ile ilgili becerilerini ve yeterliliklerini geliştirmişlerdir. Eğitimler sırasında, öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve farkındalıklarında bir artış gözlemlenmiş ve tüm öğrenciler ünitelerin öğrenme hedeflerine ulaşmayı başarmışlardır. 2. Eğitimin tamamlanmasından sonra, kursiyerlerin çoğunluğu edinilen bilgi ve becerileri çalışmalarında ve kamu taahhütlerinde uygulayabilmişlerdir. 3. Ünitelerden hiçbirinin değişiklik veya revizyona ihtiyacı yoktur. (Ayrıntılı bilgi için Ek 130_2 olarak verilen ulusal raporlara bakınız). III. SONUÇLAR Aşağıda, SEYMM pilot değerlendirme aşaması boyunca elde edilen değerlendirme sonuçlarına dayandırılarak oluşturulmuş özet sonucu bulabilirsiniz. SEYMM Eğitim Müfredatı ve E-öğrenme modülü hakkındaki genel değerlendirme oldukça olumludur. Pilot katılımcıları üniteler, videolar vb. içeren SEYMM eğitim materyallerini bilgilendirici, tutarlı, kapsamlı, yeterince açık ve iyi yapılandırılmış olarak değerlendirmişlerdir. Grafiklerden görebileceğiniz gibi, ünitelerin kullanılabilirlik, kalite ve uygulanabilirlik konusundaki 27

28 değerlendirmeleri, SEYMM eğitim programının etkinliğini ve kullanışlılığını açıkça kanıtlar şekilde (5.00) arasında değişmektedir. 1. Pilot eğitiminin kalitesi: BG, TR ve PT kursiyerleri pilot eğitimlerinin kalitesini oldukça yüksek olarak değerlendirmişlerdir - sosyal girişimcilik ve topluluk medyasına ilişkin öğrenme hedeflerine tam olarak ulaşıldığını ve kursiyerlerin yeni kazandıklarını beyan etmiişleridir. Eğitim faaliyetlerinin sonunda medya ve sosyal girişimcilik etkinliklerinde yönetim becerileri, sosyal medya araçlarının kullanımı ve medya stratejilerinin uygulanması vb. beceriler edinmişlerdir. 2. SEYMM eğitim materyallerinin kullanımı - TR, BG ve PT SEYMM pilot katılımcılarına göre, SEYMM eğitim programının bir parçası olarak geliştirilen tüm materyaller sosyal girişimcilik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek veya arttırmak isteyen gençler için kullanışlı ve faydalıdır. Bunun yanında topluluk medyası ve SEYMM pilot uygulamasına katılım yoluyla edinilen yeterlilikler, kursiyerlerin söz konusu alanlarda girişimler yapmalarına yardımcı olacaktır. TR pilot katılımcılarına göre en kullanışlı 3 ünite: 1. Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 4) 2. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) 3. Basılı Topluluk Medyası (Ünite 7) BG katılımcıları ise bu üniteleri şu şekilde derecelendirmektedirler: 1. Sosyal Girişimciler için Medya Okuryazarlığı (Ünite 3)/ Gençlik için İletişim Teknikleri (Ünite 2) (eşit oran) 5. Topluluk Medyasına Giriş (Ünite 5) 6. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9) PT eğitmenleri aşağıdaki 3 üniteyi derecelendirmişlerdir: 1. Sosyal Girişimcilik: Topluluk Oluşturma ve İletişim Kurma (Ünite 4); 2. Sosyal Girişimciliğe Giriş (Ünite 1); 3. Dijital Topluluk Medyası (Ünite 9); 28

29 3. SEYMM e-öğrenme platformunun kalitesi ve işlevselliği - platform etkili, tamamen işlevsel olduğu ve yazılım hataları veya problemlerinin olmadığı şeklinde değerlendirilmiştir. Üç boyutu karşılaştırırsak: platformun çekiciliği, materyallerinin ilgi çekiciliği ve kullanım kolaylığı öğrenciler tarafından değerlendirilmiştir, hepsinin en fazla memnuniyeti e- öğrenme platformunun kullanım kolaylığı ile ilgili olduğu ve en az memnuniyetlerinin de çekiciliği konusunda olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de platformun toplam derecesi oldukça yüksektir (Ortalama = 4,2-4,9). 4. SEYMM pilot eğitim kursu sonunda katılımcıların çoğunluğu eğitimin kişisel ve mesleki gelişimleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu beyan etmişlerdir. Onlara göre iletişim, işbirliği ve problem çözme becerilerini geliştirmiişlerdir. Ayrıca, kursiyerler dinamik bir sosyal çevre bağlamında topluluk medyası ve sosyal girişimciliği başlatmak üzere yeni beceriler edinmişlerdir. 5. SEYMM pilot eğitimlerine katılan kursiyerlerin ve tüm eğiticilerin büyük çoğunluğu, eğitim programı ve e-öğrenme platformunda herhangi bir değişiklik veya revizyona gerek olmadığını belirtmişlerdir. BG, PT ve TR deki tüm kursiyerlerin sadece% 9 u eğitim programının değiştirilmesini talep etmektedirler. Bununla birlikte, düzenlemeyle ilgili herhangi bir öneride bulunulmamış, ancak öğrenim içeriğinin genişletilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunulmuştur. Pilot katılımcılarından biri "topluluk medyasının pazarlanması" konulu ek bir ünite önermektedir. 29

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 21/01/2019-E.23256 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi *BEAMNLNHF* Sayı : 83289901-310.01.01.1 Konu : Çoğaltıcı Etkinlik

Detaylı

Esas Sosyal 2017 İlk Fırsat Programı Değerlendirme Raporu. III. Paydaşlara göre Genel Değerlendirmeler ve Geri Bildirimler

Esas Sosyal 2017 İlk Fırsat Programı Değerlendirme Raporu. III. Paydaşlara göre Genel Değerlendirmeler ve Geri Bildirimler Esas Sosyal 2017 İlk Fırsat Programı Değerlendirme Raporu İÇİNDEKİLER I. İzleme Değerlendirme Yöntemi II. Yönetici Özeti III. Paydaşlara göre Genel Değerlendirmeler ve Geri Bildirimler 1 I. İzleme Değerlendirme

Detaylı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ/ANKETLERİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Haziran 214 1 Sayfa İçindekiler 1 ANKETE/ANKETLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...

Detaylı

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU Öğretmen Akademisi Vakfı, Öğrenen Lider Öğretmen (ÖLÖ) eğitimi ile ilk ve ortaokul düzeyindeki öğretmenlere iletişim becerileri,

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI

YETİŞKİN EĞİTMENLERİNİN KURS PLANI Çan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Hükümet konağı 17400 - Çan, Turkey Tel.: +902864161030 Fax: +902864161044 can.meb.gov.tr O4: Yetişkin Eğitmenlerinin Eğitim Kursu Çok kültürlü ve çok etnik yapılı grupların

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETMEN ANKETİ

İKİNCİ ÖĞRETMEN ANKETİ Project No: 787-LLP--00--TR-KA-KAMP İKİNCİ ÖĞRETMEN ANKETİ Bu anket, NTSE Projesi nin (video, interaktif animasyon, öğretmen kılavuzları, öğrenci kılavuzları gibi) eğitim materyallerinin içeriğini, kullanışlılığını

Detaylı

ÖZET. Eğitici robotlar ile öğrenme analizine ilişkin örnekler EDUROB:

ÖZET. Eğitici robotlar ile öğrenme analizine ilişkin örnekler EDUROB: Eğitici robotlar ile öğrenme analizine ilişkin örnekler ÖZET EDUROB: Öğrenme Güçlüğü olan Öğrenciler için Eğitici Robot Tasarımları (EDUROB - 543577-LLP-1-2013-1-UK-KA3-KA3MP) Ürün no D4.3 İş paketi başlığı

Detaylı

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması

İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması İnternet Destekli Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinde Anket Uygulaması Yalçın Ezginci Selçuk Üniversitesi Elk.-Elt.Mühendisliği Konya ANKET Anket, insanlardan fikirleri, duyguları, sağlıkları, planları,

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1

Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve Mükemmelliyet Kriterleri 1 Kurumlar, Bölümler ya da Diğer kuruluşlar için Kalite ve ükemmelliyet Kriterleri 1 Bu dokuman d2.0 projesi kapsamında hazırlanmış ükemmelliyet erkesi akreditasyon çalışmasının bir parçasıdır. Bu Öz-Değerlendirme

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ. Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ REHBERİ Bologna Eşgüdüm Koordinatörlüğü 1. Giriş 2. Program çıktısı(pç) ve öğrenim çıktısı(öç) nedir? 3. Paydaş görüşlerinin alınmasında dikkat

Detaylı

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI

2009 TÜRKİYE YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER FORUMUNDA SUNULAN PROJE NAİLE TOPRAK ÜLGER EMİN SAĞLAMER İLKÖĞRETİM OKULU MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI MİCROSOFT YENİLİKÇİ ÖĞRETMENLER PROGRAMI 2009 TÜRKİYE FORMU OKULU 1 Proje grubu Projenin Zaman Yönetimi Projenin Konusu Projenin Amaçları Neden Böyle Bir Proje? Projenin Uygulama Süreçleri Proje Uygulandıktan

Detaylı

İş Hayatına Yeni Atılan ve İş Kurma Başlangıcında Olan Kadınlar için Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme

İş Hayatına Yeni Atılan ve İş Kurma Başlangıcında Olan Kadınlar için Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme EmpowerWOMENt İş Hayatına Yeni Atılan ve İş Kurma Başlangıcında Olan Kadınlar için Girişimcilikte Başarıyı Güçlendirme Referans No: 2016-1-TR01-KA204-033777 PROJE HAKKINDA EmpowerWOMENt Açık Sanal Platform,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

T. C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Değerlendirme Raporu

T. C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI Hizmet İçi Eğitim Etkinliği Değerlendirme Raporu Program No: 05 Eğitimin Konusu: Etkili Tanıtım ve İletişim Metodolojisi Eğitimin Yeri ve Tarihi: Afyonkarahisar 16-18 Mart 2013 Katılımı Uygun Görülen Personel Sayısı: 118 Eğitime Fiilen Katılım Sağlayan

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

Değerlendirme. Kaynak:

Değerlendirme. Kaynak: Değerlendirme Kaynak: http://moodle.baskent.edu.tr/course/view.php?id=4 Neleri Değerlendiriyoruz? Günlük yaşantımızda değerlendirme yapıyor muyuz? Eğitim-Öğretim Sürecinde Değerlendirme Hangi Alanlarda

Detaylı

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi

Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi Persono Dijital İK Yönetim Sistemi; içerisinde online olarak 360 Dereceye kadar Performans Yönetimi, Anket Yönetimi ve Öneri Yönetimi yapabileceğiniz pratik, esnek ve

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Yönetim Dilemmaları TM

Yönetim Dilemmaları TM Yönetim Dilemmaları TM için Değerlendirici Raporu ASLI KUBAN Değerlendirme tarihi: 6 Ağustos 215 Perşembe Karşılaştırma grubu: Norm 1 - Yöneticiler (Tüm Düzeyler) GizlilikAnlaşması Bu rapor gizlidir. Raporun

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme

Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Öğretmenlerin Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanma Konusundaki Yeterlilik Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme Fatma Kübra ÇELEN & Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim

Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim Tarım makineleri kullanımında mesleki riskleri önlemek için görsel iletişim araçlarıyla eğitim PROJE nº: 2011-1-ES1-LEO05-35863 Öğrenci Kılavuzu Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIKTA İLETİŞİM DR. İLKER TELLİ SAĞLIK-DER GENEL MERKEZ

SAĞLIKTA İLETİŞİM DR. İLKER TELLİ SAĞLIK-DER GENEL MERKEZ SAĞLIKTA İLETİŞİM DR. İLKER TELLİ SAĞLIK-DER GENEL MERKEZ İLETİŞİM NEDİR? Genel anlamda insanlar arasında düşünce ve duygu alışverişi olarak ele alınmaktadır. İletişim iki birim arasında birbirleriyle

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 19.236 öğrenci katılımı ile 4 farklı boyutta Öğrenci görüşleri Öğrencilerin ders performansı değerlendirmeleri MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI 01 02 03 YÖNETİM VE LİDERLİK BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile.

2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ. 21.000 öğrenci katılımı ile. 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ 21.000 öğrenci katılımı ile 4 farklı boyutta Öğrenci görüşleri MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Öğrencilerin ders performansı değerlendirmeleri 1.

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ (5 VE 6. SINIFLAR) Öğretim Programı Tanıtım Sunusu İÇERİK Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim Programının Temel Felsefesi Öğretim programları; bireyi topluma,

Detaylı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı

SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu. 1.Projenin tanıtımı SGSCC WP 2: Türkçe Ulusal Raporu 1.Projenin tanıtımı SGSCC projesi Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Projesi olup, 7 farklı Avrupa Birliği Ülkesinin katılımı ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Belçika, Bulgaristan,

Detaylı

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012 HİZMETİÇİ EĞİTİMLER PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2 Hizmetiçi Eğitimler İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 MAKAM ONAYI... 5 MERKEZ TEŞKİLATI PROGRAMI... 9 MERKEZ

Detaylı

En Gözde Üniversiteler2014

En Gözde Üniversiteler2014 2014 En Gözde Üniversiteler2014 En Gözde Üniversiteler 2014 Metodoloji ve Örneklem büyüklüğü Türkiye genelinde 89 üniversiteden öğrencilerin, kendi üniversiteleri ile ilgili 12 başlık halinde 56 soruyu

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-3 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİREYSEL EĞİTİM PLANI Ebeveynler için Rehber

BİREYSEL EĞİTİM PLANI Ebeveynler için Rehber BİREYSEL EĞİTİM PLANI Ebeveynler için Rehber Bireysel Eğitim Planı nedir? Bireysel Eğitim Planı yazılı bir plandır. Tek bir özel öğrencinin güçlü yanlarını ve ihtiyaçlarını, bu öğrencinin ihtiyaçlarını

Detaylı

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ

KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ KARANLIĞIN ALIŞILMADIK DENEYİMİ DÜNYANIN EN BÜYÜK MARKALARI, GÖRMENİN ÖTESİNE GEÇTİLER. Onlara Katılın, Bugün. GÖRMENİN ÖTESİNDE GELİŞMEK Karanlıkta Diyalog Nedir? Karanlıkta Diyalog atölye çalışmaları

Detaylı

Hareketlilik Koçu DE/12/LLP-LdV/TOI/147 515. Yaşam Çarkı. C3: Dijital yeterlilikler C4: Öğrenmeyi Öğrenmek

Hareketlilik Koçu DE/12/LLP-LdV/TOI/147 515. Yaşam Çarkı. C3: Dijital yeterlilikler C4: Öğrenmeyi Öğrenmek Hareketlilik Koçu Yaşam Çarkı Eğitmen talimatları Bireysel çalışma Yaşam Çarkı Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir Öğrenim Çıktıları Bu alıştırmanın

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Öğrencilerin başarısını rapor etmek üzere A'dan E'ye not sisteminin kullanılması

Öğrencilerin başarısını rapor etmek üzere A'dan E'ye not sisteminin kullanılması Öğrencilerin başarısını rapor etmek üzere A'dan E'ye not sisteminin kullanılması A'da E'ye not sistemi A dan E ye not verme sistemi öğretmenlerin, net standartlar kullanarak herhangi bir zamanda öğrencilerin

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

Vakayla Öğretim Eğitim Programı

Vakayla Öğretim Eğitim Programı Vakayla Öğretim Eğitim Programı Mayıs 2018 Scott Andrews Tao Yue, Kutay Güneştepe, Nazlı Wasti, Hilal Terzi, Deniz Tunçalp, B.A.S. Koene Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik

Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik Leonardo Da Vinci ortaklık projesi GİRİŞİMCİLİK İÇİN ORTAKLIK Türk Mesleki Eğitiminde Girişimcilik 1. Lütfen ülkenizde mesleki eğitim seviyesinde okullarda girişimciliğin nasıl sunulduğunu açıklayınız.

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA VEGA ANAOKULU 4 YAŞ GÖKKUŞAĞI SINIFI KUKLALAR NELER SÖYLÜYOR SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ: Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri

Detaylı

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011

Volkshochschule Müșteri Anketi 2011 Müșteri Anketi 2011 İkinci/Yabancı Dil Olarak Almanca Sayın Kursiyerimiz, Berlin Halk Eğitim Kurumları (VHS), daima sundukları eğitim programlarının kalitesini geliștirmek çabasındadır. Kurslarımız hakkındaki

Detaylı

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu

Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi Eğitim Çalışma Grubu Sunum Planı Planlama ve Ön Hazırlık Altyapı Çalışmaları Kütüphane Personeli Eğitimi Pilot

Detaylı

UI Camp 17 Summer Nedir?

UI Camp 17 Summer Nedir? UI Camp 17 Summer Nedir? UI Camp 17 Summer, kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi pratiklerinin ekran tasarımlarına aktarıldığı bir çalışma etkinliğidir. Cihazlar ve insanlar arasındaki etkileşim grafiksel,

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

Eğitimde Yeterlilikleri Artırma Projesi

Eğitimde Yeterlilikleri Artırma Projesi PROJE DÖNGÜSÜ SEMİNERİ 07-11.05. 2018 TR4 - DOĞU MARMARA BÖLGESİ 7. MASA ÇALIŞTAYI Eğitimde Yeterlilikleri Artırma Projesi PROJE FİKRİ A EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİM ve TAMAMLAMA 1 Ailelerin eğitim düzeyinin

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ PROGRAMI PROGRAM DEĞERLENDİRME PLANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ PROGRAMI PROGRAM DEĞERLENDİRME PLANI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ PROGRAMI 2017-2018 PROGRAM DEĞERLENDİRME PLANI 1 İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ a) Mezuniyet öncesi Tıp Eğitimi programı b) Program değerlendirme kurulunun

Detaylı

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir.

Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye yer verilmiştir. Kadın Girişimcilerin Yeterliliklerinin Artırılması ve İş Dünyasına Entegrasyonu AB Projesi (W2LAB) 2013-1-TR1-LEO05-47596 İhtiyaç Analizi Anketi Raporu Anketin bilgilendirme cümlesi olarak aşağıdaki ifadeye

Detaylı

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli

Mekânsal Vatandaşlık (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli (Spatial Citizenship-SPACIT) Yeterlilik Modeli eğitimi ile öğrencilerin sahip olmaları beklenen temel bilgi, beceri ve tutumları göstermek üzere bir model geliştirilmiştir. Yeterlilik Modeli olarak adlandırılan

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Mezun Bilgi Formu

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Mezun Bilgi Formu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Mezun Bilgi Formu Bu çalışma; Program Çıktılarının mezunlarımız tarafından ne ölçüde sağlandığının belirlenebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama. Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl

OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama. Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl Selahattin TURAN Gökhan ZINGIL ISBN 978-605-364-659-4 (0312-394 55 90) ÖN SÖZ Okul değerlendirme, okulda yapılan faaliyetlerin

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

İçerik Turu. Britannica School'u kullanmaya başlamak için kılavuzunuz.

İçerik Turu. Britannica School'u kullanmaya başlamak için kılavuzunuz. İçerik Turu Britannica School'u kullanmaya başlamak için kılavuzunuz. www.school.eb.co.uk Giriş Sayfası Bu sayfada herhangi bir düzeyde arama yapabilirsiniz. Düzeylerin her birinde kendi liste kutusu bulunur,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI PDR Bülteni 2017-2018 Sayı: 07 YÖNDER OKULLARI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ ÇALIŞMALARI Yönder Okulları

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU

2016 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU 206 YILI PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKET RAPORU TEMMUZ 206 .. Araştırmanın Amacı Araştırmada, na bağlı olarak hizmet vermekte olan;. Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü 2. Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü 3. Muhasebe

Detaylı

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları

İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları İngilizce İletişim Becerileri I (ENG 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngilizce İletişim Becerileri I ENG 101 Güz 4 0 0 4 4.5 Ön Koşul

Detaylı

İYOP ARAŞTIRMA SONUÇLARININ ÖZETİ

İYOP ARAŞTIRMA SONUÇLARININ ÖZETİ İYOP ARAŞTIRMA SONUÇLARININ ÖZETİ Temmuz 2010 Aydın Yücesan Durgunoğlu University of Minnesota, Duluth 1 İYOP ARAŞTIRMA SONUÇLARININ ÖZETİ Aydın Yücesan Durgunoğlu Temmuz 2010 Kısaca İşlevsel Yetişkin

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0

GRI Uygulama Seviyeleri 2000-2006 GRI. Versiyon 3.0 AL Kısa genel açıklama Bir raporun GRI İlkelerine dayandırıldığını göstermek için, rapor hazırlayıcıları Uygulama Seviyeleri sistemini kullanarak GRI Raporlama Çerçevesini hangi seviyede uygulamış olduklarını

Detaylı

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi

PRINCE2 Foundation Proje Yönetimi Eğitimi Dünya üzerinde 150?den fazla ülkede kullanılan PRINCE2 proje yönetimi metodolojisinin eğitimini ve uluslararası sertifikasını almak için artık Londra?ya gitmenize gerek yok. Yekare Danışmanlık, PRINCE2

Detaylı

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.

Programın Denenmesi. Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Programın Denenmesi Hazırlanan program taslağının denenmesi uygulama sürecinde programda gerekli düzeltmelerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. Deneme sonuçlarından yararlı bilgiler edinilmesi için program

Detaylı

Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları

Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.9.217 Dış Paydaş Toplumsal Katkı Araştırması Anketi Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa Yönetici Özeti 3-4 Dış Paydaş Toplumsal

Detaylı

UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ORYANTASYON SEMİNERİ

UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ORYANTASYON SEMİNERİ UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ORYANTASYON SEMİNERİ UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR? Uzaktan öğretim kısaca, öğretmen ve öğrencinin fiziksel olarak uzak oldukları bir ortamda iletişim teknolojileri kullanarak gerçekleşen

Detaylı

ÇALIŞTAY ANTALYA SONUÇ RAPORU Yerleşik Yabancılar Kültürlerarası İletişim Halk Kütüphaneleri 15 Haziran Antalya Müzesi

ÇALIŞTAY ANTALYA SONUÇ RAPORU Yerleşik Yabancılar Kültürlerarası İletişim Halk Kütüphaneleri 15 Haziran Antalya Müzesi ÇALIŞTAY ANTALYA SONUÇ RAPORU Yerleşik Yabancılar Kültürlerarası İletişim Halk Kütüphaneleri 5 Haziran 05 - Antalya Müzesi Emekli Göçü ile Türkiye ye Yerleşen Yabancıların Bilgi Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

5. BÜLTEN SPAHCO "DIJITAL OKURYAZARLIK" BULUŞMASI

5. BÜLTEN SPAHCO DIJITAL OKURYAZARLIK BULUŞMASI 5. BÜLTEN SPAHCO "DIJITAL OKURYAZARLIK" BULUŞMASI 26-27 Mart 2018 Viborg Danimarka Bu bülten, Avrupa programı kapsamında Erasmus + KA2 Stratejik Yetişkin Eğitimi Ortaklığı çerçevesinde basılmıştır.bu proje,

Detaylı

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları

Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Akademik İngilizce IV (ENG202) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce IV ENG202 Bahar 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i ENG 201 Dersin

Detaylı

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU

2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU 2014-2015 KAIZEN AKADEMİ EĞİTİM KATALOĞU KAIZEN EĞİTİM KATALOĞU İÇİNDEKİLER TABLOSU KALİTE YÖNETİM EĞİTİMLERİ... 2 A. Kalite Yönetim Sistemi Programı... 2 A1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK

DUYURU MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE AİLELERİ DAVETLİDİR. REKTÖRLÜK DUYURU ÜNİVERSİTEMİZ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MEZUNİYET TÖRENİ 21 HAZİRAN 2013 CUMA GÜNÜ SAAT 17.00 DE SAKARYA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMUNDA YAPILACAKTIR. MEZUNİYET TÖRENİMİZE SON SINIF ÖĞRENCİLERİ VE

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ SINAV SORUMLUSU MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BÖLÜM 1 Nitel Araştırmayı Anlamak Nitel Bir Araştırmacı Gibi Düşünmek Nicel Araştırmaya Dayalı Nitel Bir Araştırma Yürütme...

BÖLÜM 1 Nitel Araştırmayı Anlamak Nitel Bir Araştırmacı Gibi Düşünmek Nicel Araştırmaya Dayalı Nitel Bir Araştırma Yürütme... İÇİNDEKİLER Ön söz... xiii Amaç... xiii Okuyucu Kitle... xiv Kitabı Tanıyalım... xiv Yazım Özellikleri... xv Teşekkür... xvi İnternet Kaynakları... xvi Çevirenin Sunuşu... xvii Yazar Hakkında... xix Çeviren

Detaylı

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI

BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI BAŞ DENETÇİ PROGRAMLARI İçindekiler ISO 9001:2008 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 14001:2004 Baş Denetçi Eğitimi... OHSAS 18001:2007 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 22000:2005 Baş Denetçi Eğitimi... ISO 9001:2008

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU

Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Ek V.8 Erasmus Programı Erasmus+ Programı Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti NİHAİ RAPOR FORMU Yurtdışındaki staj dönemini tamamlayarak kendi yükseköğretim kurumuna dönen öğrenciden alınan sözel

Detaylı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı

TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim Benim İşim Proje Tanıtımı TEGV Bilişim ve Teknoloji Etkinliği Projesi Mayıs 2009 25.11.2011 1 İçerik Proje Tanıtımı Programın Genel Çerçevesi ve İçerik Portal Etkinlikten Kimler Faydalanacak?

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı