ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ"

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ STRATEJİ PLANI

2 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir Mustafa Kemal Atatürk

3 Çünkü bir tecrübe etsen senin aklın da yatar, Bize insan hekiminden daha lazım baytar Mehmet Akif Ersoy

4 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablolar 1 Şekiller 4 Sunuş 5 1. Giriş 6 2. Tarihçe Organizasyon Yapısı Durum Analizi İnsan Kaynakları Eğitim-Öğretim Paydaş Analizi GZFT Analizi Vizyon, Misyon ve İlkeler Amaç ve Hedefler 41 Amaç 1. Öğretimin Niteliğini Geliştirmek 43 Amaç 2. Araştırmaların nitelik ve nicelik olarak artırılması 49 Amaç 3. Toplumsal katkıyı artırmak 52 Amaç 4. İç ve dış paydaşlarla işbirliklerini artırmak 53 Amaç 5. Fakültede kalite süreçlerinin uygulanmasını ve sürekliliğini 54 yaygınlaştırmak Amaç 6. Ulusal ve uluslararası tanınırlığı arttırmak 73

5 Tablolar Tablo No Tablo Başlığı Sayfa Tablo 1. Dışkapı Kampüsünde Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı 19 Tablo 2. Kazan Çiftliğinde Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı 19 Tablo 3. Dışkapı Kampüsünde Eğitim Alanı Sayıları 20 Tablo 4. Kazan Çiftliğinde Eğitim Alanı Sayıları 20 Tablo 5. Dışkapı Kampüsünde Eğitim Alanlarının Yüzölçümü (m²) 21 Tablo 6. Fakülte Çiftliğinde Eğitim Alanlarının Yüzölçümü (m²) 21 Tablo 7. Tablo 8. Tablo 9. Dışkapı Kampüsünde Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryaların Sayı ve Yüzölçümü (m²) Kazan Çiftliğinde Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryaların Sayı ve Yüzölçümü (m²) Dışkapı Kampüsünde Toplantı Konferans Salonlarının Sayı ve Yüzölçümü (m²) Tablo 10. Dışkapı Kampüsünde Spor Tesislerinin Sayı ve Yüzölçümü (m²) 23 Tablo 11. Dışkapı Kampüsünde Diğer Sosyal Alanların Sayı ve Yüzölçümü (m²) 23 Tablo 12. Dışkapı Kampüsünde Hizmet Alanlarının Sayı ve Yüzölçümü (m²) 23 Tablo 13. Kazan Çiftliğinde Hizmet Alanlarının Sayı ve Yüzölçümü (m²) 23 Tablo 14. Dışkapı Kampüsünde Hizmet Alanlarının Sayı ve Yüzölçümü (m²) 24 Tablo 15. Hastane Alanları 24 Tablo 16. Anabilim Dallarına Ait Ofis ve Laboratuvarların Sayı ve Yüzölçümü (m²) Tablo Akademik personel sayıları. 27 Tablo İdari personel sayıları 27 Tablo 19. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle Türkçe Program Öğrenci Sayıları 29 Tablo 20. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle İngilizce Program Öğrenci Sayıları 29 Tablo 21. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle Yerleşen Öğrenci Sayıları 30 Tablo 22. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle Taban-Tavan Puanları 30 Tablo 23. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle Başarı Sıralaması

6 Tablo 24. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi nden Kaydı Silinen Öğrenciler 30 Tablo 25. Tablo Yılları arasında Kayıt Yaptıran ve Mezun Olan Lisans Öğrenci Sayıları Tarihleri Arasında Mezun Olan Öğrenci Sayılarının Programlara Göre Dağılımı Tablo Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Ders Programı 33 Tablo Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl Ders Programı 34 Tablo 29. Paydaşlar ve ilgili oldukları alanlar (*** güçlü ilişki, ** orta seviyede ilişki, *zayıf ilişki). Tablo 30. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi GZFT Analizi (1/2) 36 Tablo 31. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi GZFT Analizi (2/2) 38 Tablo 32. Akademik Personele Yönelik Düzenlenen Eğitimlere Katılım Durumu. 43 Tablo 33. Fakültemiz Tarafından Yapılan Eğitim Programları 43 Tablo 34. Tablo Yılları Arasında Türkçe Eğitim Ders Müfredatında Yapılan Değişiklikler Yılları Arasında İngilizce Ders Müfredatında Yapılan Değişiklikler. Tablo 36. Fakültemizde Lisans Eğitiminde Yeni Açılan Dersler. 44 Tablo 37. Kütüphanede Kayıtlı Doküman Listesi. 44 Tablo 38. Kütüphaneye Son 5 Yılda Alınan Kaynak Sayısı. 45 Tablo 39. Fakültemiz Öğretim Üyeleri Tarafından Hazırlanan Ders Kitapları. 45 Tablo 40. Kütüphaneden Faydalanan Kişi Sayısı 45 Tablo 41. Fakültemiz Kütüphanesine Kayıtlı Üye Sayısı. 45 Tablo 42. Öğrencilere Yönelik Düzenlenen Kongreler Ve Katılımcı Sayısı 46 Tablo 43. Veteriner Arı Çalıştayı düzenleme tarihi, yer ve katılımcı sayısı 47 Tablo 44. Fakültemizde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları 47 Tablo 45. Ulusal-Uluslararası Destekli Proje Sayısı. 49 Tablo 46. Yıllara Göre Düzenlenen KOSGEB Toplantıları Ve Katılımcı Sayısı. 49 Tablo 47. Akademik Personelin Katıldığı Akademik Çalışmaların Niteliğini Arttırmaya Yönelik Eğitimler. Tablo 48. Fakültemiz Öğretim Üyelerinin Teknokent Şirket Sayısı

7 Tablo 49. Toplum Bilgilendirme Toplantı Sayıları. 52 Tablo 50. Fakülte Çiftliğinde Üretimi Ve Satışı Yapılan Ürünler 52 Tablo 51. Fakültemiz Öğretim Üye Ve Elemanlarının Yapmış Olduğu Danışmanlık Hizmeti. Tablo 52. İmzalanan İşbirliği Protokol Sayısı. 53 Tablo 53. Merkez Tanı Laboratuvar Analiz Sayısı. 53 Tablo 54. Akademik Personelimize Sağlanan Eğitim İmkanları Ve Katılımlar 54 Tablo 55. İdari Personelimize Sağlanan Eğitim İmkanları ve katılım durumu 54 Tablo 56. Bakım Onarım Sözleşmesi Yapılan Cihazlar. 56 Tablo 57. Laboratuvar Gereçleri Ve Kimyasal Madde Giderleri. 57 Tablo 58. Tablo 59. Tablo 60. Son 5 yılda yurt dışına bilimsel etkinliklere giden öğretim elemanı sayısı. Farabi Ve Erasmus Programı Kapsamında Giden Ve Gelen Öğrenci Sayıları. Yurt Dışı ve Yurt içi Değişim Programı İşbirliği Yapılan Üniversitelerin Sayısı. Tablo 61. Son 5 Yılda IVSA Grup Değişimleri 75 Tablo 62. Ekim 2018 İtibariyle Lisansüstü Eğitimi Mezun Olan Öğrenciler Sayısı 75 Tablo 63. Ekim 2018 İtibariyle Lisansüstü Eğitimine Devam Eden Öğrenciler Sayısı

8 Şekiller Şekil No Şekil Başlığı Sayfa Şekil 1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi nde Yılları Arası Görev Alan Dekanlar. 14 Şekil 2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Organizasyon Şeması 17 Şekil 3. Fakültemizin Web of Science Veri Tabanına Göre H-İndeksi Oranı 50 Şekil 4. Akademik Personelin Memnuniyet Derecesi 57 Şekil 5. Akademik Personel Memnuniyet Anketlerine Göre Cinsiyet Dağılımı. 58 Şekil 6. Akademik Personel Memnuniyet Anketlerine Göre Yaş Dağılımı. 58 Şekil 7. Akademik personel memnuniyet anketlerine göre unvan dağılımı. 59 Şekil 8. Akademik personel memnuniyet anketlerine göre mezun olunan üniversite dağılımı. 59 Şekil 9. Akademik personel memnuniyet anketlerine göre doktora yapılan üniversite dağılımı. 65 Şekil 10. Akademik personel memnuniyet anketlerine göre akademik personel Ankara Üniversitesi ndeki hizmet süresi dağılımı. 65 Şekil 11. Akademik personel memnuniyet anketlerine göre akademik personel toplam hizmet süresi dağılımı. 66 Şekil 12. İdari Personelin Memnuniyet Derecesi 66 Şekil 13. İdari Personel Memnuniyet Anketlerine Göre Cinsiyet Dağılımı. 67 Şekil 14. İdari Personel Memnuniyet Anketlerine Göre Eğitim Düzeyi Dağılımı 67 Şekil 15. İdari Personel Memnuniyet Anketlerine Göre Yaş Dağılımı 68 Şekil 16. İdari personel memnuniyet anketlerine göre İdari personelin Ankara Üniversitesi ndeki hizmet süresi dağılımı. 68 Şekil 17. İdari personel memnuniyet anketlerine göre İdari personelin toplam hizmet süresi dağılımı. 69 4

9 SUNUŞ Türkiye de ilk Veteriner Fakültesi olma özelliğini taşıyan, 146 yıllık geçmişe sahip Fakültemiz, 1948 yılında üniversitemizin bir parçası olmuştur. Fakültemiz günümüzde güçlü eğitim, araştırma ve idari kadrosu ile toplam 5 Bölüm ve 20 Anabilim dalından oluşan, Türkçe ve İngilizce programlarda eğitim veren, ulusal akreditasyonu olan ve aynı zamanda Üniversitemizin uluslararası akreditasyon belgesi olan tek Fakülte olma özelliklerine sahiptir. Veteriner Hekimlik mesleği, hayvanları tedavi etme ve sağlıklarını koruma, hayvan refahını sağlama, hayvansal üretim, gıda güvenliği, ilaç, yetiştiricilik, zoonoz hastalıklar, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması, veteriner halk sağlığı ve çevre sağlığı gibi oldukça geniş yelpazede hizmetler sunmaktadır. Son yıllarda Yükseköğretim Kurumlarında başarıyı arttırma planlarının yapılması, gelişim düzeylerinin takip edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede üniversitemizde de oldukça kapsamlı ve yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Hazırlanan stratejik planlar geleceğimize yön vermesi ve ışık tutması açısından çok değerlidir. İşte bu nedenle görev yelpazesi oldukça geniş olan Veteriner Hekimlik mesleğine yeterli hizmetleri sunabilmek için Veteriner Fakültelerinde stratejik planların oluşturulup, işlerlik kazandırılmaları çok önemlidir. Fakültemizin strateji komisyonunu oluşturan değerli öğretim üyelerimizin özverili çalışmaları sonucu Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin stratejik planı oluşturulmuştur. Strateji planının hazırlanmasında emeği geçen komisyonumuza, komisyonumuzun çalışmalarına destek olan idari personelimize teşekkür ederim. Prof. Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU DEKAN 5

10 1.GİRİŞ Stratejik Planın Amacı Veteriner Fakültesi nin misyon, vizyon ve temel değerleri çerçevesinde, güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin saptanması (güçlü, zayıf yönler, fırsat ve tehditler GZFT; Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, SWOT analizi) ve değerlendirmesi; Ankara Üniversitesi misyon, vizyon ve stratejileri doğrultusunda hedeflerinin belirlenmesidir. Ankara Üniversitesi Stratejik Planı, Fakültemiz kalite politikası esasları doğrultusunda planlanmıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Kalite Politikası; Kalite politikamız; fakültemizin misyonu ve vizyonu doğrultusunda ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak, mesleki açıdan yetkin veteriner hekimleri yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal hizmet alanlarındaki tüm süreçlerin verimli ve rekabetçi bir yapıda kalite odaklı olarak sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda kalite politikamız; - Ulusal ve uluslararası alanda fakültemizin tanınırlık ve saygınlığının arttırılmasını, - İç ve dış paydaşlarımızla ilişkilerin geliştirilmesini, - Kaynaklarımızın sürdürülebilir ve etkin kullanımını, - Üniversitemiz kalite yönetim sistemine uygun kalite süreçlerinin uygulanmasını ve sürekliliğini, - Tek Sağlık Yaklaşımı na uygun olarak hayvan-insan sağlığı ve refahını iyileştirici uygulamaları yapmak üzere etik ilkeler çerçevesinde yenilikçi bakış açısına sahip olmayı, esas almaktadır. Stratejik Planın Kapsamı Bu stratejik plan fakültemizin 1996 yılında hazırladığı Ankara Üniversitesinde 2000 yılına kadar ulaşılması istenen temel hedefler paralelinde Veteriner Fakültesi nin stratejik planı nın dışında hazırladığı ilk kapsamlı plandır. Önceki yıllara ait fakültemiz stratejik planları Üniversitemiz geneli için hazırlanmış olan ve ve Ankara Üniversitesi Stratejik Planları dahilinde yer almıştır. Bu kapsamda fakülte stratejik planımız dönemi için hazırlanmıştır. Stratejik plan hazırlanırken, Veteriner Fakültesi nin faaliyetlerinin incelenmesini, misyon, vizyon ve temel değerlerinin belirlenmesi, kurumsal güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditlerin GZFT analizleri nin yapılması ve buna dayalı olarak Veteriner Fakültesi için stratejik hedefler ile performans göstergeleri dikkate alınmıştır. Oluşturulan analiz sonuçlar değerlendirilerek hedefler belirlenmesi bu hedeflerin hayata geçirilmesini sağlayacak eyle m planları ile 6

11 Veteriner Fakültesi ne bağlı birimlerin performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Stratejik Planın Hukuki Dayanakları Stratejik plan, tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümleri, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği hükümleri ile 26 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanmıştır. Tanımlar ve Kavramlar Stratejik planda geçen; Üniversite: Ankara Üniversitesini, Fakülte: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ni, Bölüm: Veteriner Fakültesi ne bağlı akademik bölümleri, Anabilim Dalı: Veteriner Fakültesi nin bölümlerine bağlı alt bilim ve uzmanlık alanlarını, Enstitü: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü nü, Bütçe: Veteriner Fakültesinin, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve yürürlüğe konulan belgeyi, Eylem Planı: Veteriner Fakültesi nin iç değerlendirme sonuçlarına göre gerçekleştirilecek eylemlerini, eylem sorumlularını ve eylem zamanlamasını gösteren planları, GZFT Analizi: Veteriner Fakültesi nin güçlü ve zayıf yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri ortaya koyan analizi, Kurumsal Değerlendirme: Veteriner Fakültesi nin Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı öz değerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bütününü, Kurumsal Hedefler: Veteriner Fakültesi nin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal bazda belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerini, Öz Değerlendirme: Veteriner Fakültesi nin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, stratejik plan hazırlama komisyonu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini, Performans: Veteriner Fakültesi nin belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesini, Performans Göstergesi: Hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurları, Strateji: Veteriner Fakültesi nin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımları, Stratejik Hedefler: Veteriner Fakültesi nin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan spesifik ölçülebilir alt amaçlarını, 7

12 Stratejik Plan: Veteriner Fakültesi nin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren dönemi stratejik planını, Stratejik Planlama: Veteriner Fakültesi nin, iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecini, Vizyon: Veteriner Fakültesi nin gelecekte ulaşmak istediği ideallerini, ifade eder. Stratejik Planlama Süreci, Yaklaşımı ve Katılımcılık Stratejik Planlama Süreci Fakültede Stratejik Planlama çalışmalarına; 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe giren stratejik planlamaya ilişkin 9 ncu Maddesinde belirtilen Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar hükmü, Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanarak tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından hazırlanarak tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Stratejik Plan Hazırlama Programı çalışmaları ile başlamıştır. Fakültemizin tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan Karar No ile Stratejik Plan hazırlama sürecinde görev alacak Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon kademeli bir organizasyon yaparak fakültemizin dönemine ait yeni stratejik planını hazırlamıştır. Bir Önceki Stratejik Plana Göre Değerlendirme 1996 yılında kaleme alınan Ankara Üniversitesinde 2000 yılına kadar ulaşılması istenilen temel hedefler paralelinde veteriner fakültesinin stratejik planı kapsamında, belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik bir araştırma yapılmamıştır. Bu kapsamda yürütülen ilk çalışma olması gerekçesiyle değerlendirmelerde 2000 yılı verileri yerine 2018 yılı verileri üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Eğitim kısmında belirtilen Veteriner Hekimliği eğitimini ulusal beklentilerimizin yanı sıra, Avrupa Birliği standartlarına uygun niteliğe ulaştırmak amaçlanmalıdır ifadesinde belirtilen hedefe, 8

13 Fakültemizin 2015 yılında Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından akredite edilen ilk fakülteler arasında olması ve 2007 yılında Türkiye de Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE-European Association of Establishments for Veterinary Education) tarafından akredite edilen ilk fakülte olması, 1 Haziran 2018 tarihinde yeniden kurumsal olması nedeniyle ulaşılmıştır. Fakülteye giren öğrenci sayısının 2000 yılında 160 öğrenciye düşeceği tahmin edilmektedir yılında %69 erkek ve %31 kız öğrenci olarak belirlenmiştir ve 2000 yılında benzer oranlar göstereceği düşünülmektedir ifadesinde belirtilen hedefe, eğitim öğretim yılında 247 yeni kayıt yapılmıştır. Kayıt yaptıran öğrencilerin 143 ü erkek (%58), 104 ü kızdır (%42). Dolayısıyla kayıt yaptıran öğrenci sayısı itibariyle bu hedefe ulaşılamamıştır. Ancak kız erkek öğrenci dağılımı, belirtilen hedefe ulaşmış ve hatta geçmiştir. Fakültenin ve Veteriner Hekimliği mesleğinin daha etkin tanıtılması yolunda bir program çerçevesinde yeni çalışmalar yapılmalıdır ifadesinde belirtilen hedefe ulaşılmıştır. Fakülte tanıtım toplantıları Prof.Dr. Satı Baran Konferans Salonu nda yapılmaktadır. İlkokul ve ortaokul çocuklarına yönelik olarak mesleki tanıtım kapsamında Ben Bir Veteriner Hekimim Bilim Okulu programı 2014 yılından beri uygulanmaktadır. Ayrıca yıllık 2000 civarı ilk-ortaokul ile lise öğrencisine fakültemiz Veteriner Anatomi Müzesi gezdirilerek hayvanların yapısı ve yaşayış biçimlerinin yanı sıra veteriner hekimlik mesleği de tanıtılmaktadır. TÜBİTAK Bilim ve Çocuk adlı dergide, veteriner hekimlik mesleğinin yanı sıra veteriner fakültemiz ve veteriner Anatomi Müzemiz tanıtılmıştır yılları arasında toplam 11 gazete ve dergi ile 10 televizyonda fakültemizin ve veteriner hekimlik mesleğinin tanıtımı yapılmıştır. Yeni veteriner fakültelerinin açılmasının durdurulması gerekir ifadesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır yılı itibariyle veteriner fakültesi sayısı artarak 31 e ulaşmıştır. Bu sayı ülke gereksinimleri ve öğretim üyesi ve eğitimin uygun koşullarda verilebilmesi için gerekli olan altyapı kapasiteleri üzerindedir. Lisansüstü eğitimde yabancı dilin önemi dikkate alınarak, hazırlık sınıfı kontenjanının arttırılması yanında lisans eğitimi süresince de yabancı dil derslerine ağırlık verilmesi yerinde olacaktır ifadesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. İlgili yıllardaki ve 2018 yılındaki öğretim üyeleri sayısı aşağıdaki gibidir. Yıllar Prof Doç Dr.Öğr.Üye. Araş.Gör. Öğr.Gör. Uzman

14 Araştırma görevlisi sayısı %37 düşüş göstermiştir. Bunun yanında öğretim üyesi sayısı %44 artmıştır. Akademik personeldeki bu dağılım eğitim-öğretim kadrosundaki piramitin ters yönde olduğunu göstermektedir. Öğretim elemanlarının son yıllarda durma aşamasına gelen yurt dışı görevlendirmelerinin yapılabilmesi için fakülte bütçesindeki ilgili fasıla yeterli ödeneğin konulması gereklidir. Öğretim elemanlarının yurt dışı görevlendirmelerine yönelik Üniversite Uluslararası Bilimsel Etkinlik Desteği-UBED kapsamında ödenek verilmektedir. Fakültemizin bu fasıl için ayrıca ödeneği bulunmamaktadır saatlik teorik ve 2428 saat pratik olarak düzenlenen ders saatlerinde belirtilen 6172 saatlik ders yükünün haftalık 35 saat üzerinde bir ağırlık getirmesi ve programın öğrencinin bilimsel, sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine olanak vermemektedir ifadesinde belirtilen ders saatlerinin azaltılmasına yönelik, Ders saatleri haftalık olarak 30 a indirilmiştir. Ders saatleri ise 2058 saat teorik, 3034 saat pratik olarak azaltılmış ve böylece beklenen hedefe ulaşılmıştır. Çağdaş eğitimin gerektirdiği verimliliği sağlamak açısından, yeterli miktarda labaratuvar, dershane, bina, sosyal tesis vb altyapı ve üst yapı gereksinmelerinin karşılanması amacıyla master programının hayata geçirilmesi gereklidir ifadesi ve raporda sunulan 100 kişilik 18 dershane, 50 kişilik 9 laboratuvar, 150 kişilik konferans salonu verilerine göre, Fakültemizin dershane ve laboratuvar olanaklarının artmış olduğu, detaylı verilerle Strateji Raporu nun durum analizi kısmında verilmiştir. Konferans Salonu ise yenilenerek çağın gereksinimlerini kapsayacak özelliklere kavuşturulmuştur. Temel bilimlerin ve laboratuvarların merkez kampüste kalması koşuluyla uygulamalı bölümlerin bir plan dahilinde Fakülte Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği ne taşınması hedeflenmelidir ifadesinde belirtilen hedefe ulaşılamamıştır. Fakültemizin Dışkapı Kampüsü nde Veteriner Fakültesi Hastanesi 2018 yılında tamamlanmıştır. Bu kapsamda donanım ve altyapı olarak öğrencilerin uygulamaları ve hasta takibini yapabilecek düzeye ulaşmıştır. Teknik bilgi durum analizi bölümünde belirtilmektedir. Fakülte çiftliğinde ise intörn eğitimi programı kapsamında öğrenciler uygulamaları takip etmektedir. Fakülte yayın faaliyetleri kapsamında 2000 yılında 171 Türkçe makale 25 yabancı dil makale olması hedeflenmektedir ifadesinde belirtilen hedefe yönelik, ARVED verilerine göre 2018 yılında toplam 168 makale fakültemiz tarafından yayınlanmıştır. Bunların 131 i yabancıdır. Dolayısıyla fakültemizde uluslararası dergilerde tanınırlığımızı arttıracak şekilde makale sayısının artmış olduğu görülmektedir. Toplam sayı olarak azalmış olmasına karşın, yabancı makale sayısının artması bakımından ilgili hedefe ulaşılmıştır. 10

15 Hizmet veren aletler eskimiş, güncelliğini ve duyarlılığını büyük ölçüde yitirmiş dolayısıyla bunların yenilenmeleri gerekmektedir ifadesine göre, Fakültemizdeki yenilenen laboratuvarlarda araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi için ilgili donanımlar fakülte bütçesi ve ulusal/uluslararası projeler kapsamında yenilenmektedir. Araştırma makalelerinin yayınlanabilmesi için, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan A.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi nin sürekliliğinin sağlanması ve daha sık yayınlanması önemlidir ifadesine istinaden, 1954 yılından beri periyodik olarak faaliyet gösteren Fakülte dergisi alanda SCI indeksine giren iki fakülte dergisinden biri ve ilki olma özelliğine sahiptir ISSN ve e-issn numarasına sahip fakülte dergimiz Science Citation Index Expanded dışında CAB Abstract, TR dizin, CAB Direct ve Scopus platformlarında taranmaktadır. Dergi impaktı dir. Veteriner Fakültesi Kütüphanesinin Kitap ve Süreli Yayın Varlığı kapsamında 2000 yılında kitap sayısına ulaşılması hedefi gerçekleştirilmiştir yılı itibarıyla bu sayı olmuştur. Stratejik Planın Hazırlanmasında Görev Alan Komisyon Üyeleri Strateji Geliştirme Ve İzleme Komisyonu Prof.Dr.Barış SAREYYÜPOĞLU Prof.Dr.E.Ebru ONBAŞILAR Prof.Dr.Muammer GÖNCÜOĞLU Doç.Dr.A.Gürol BAYRAKTAROĞLU Doç.Dr.Halit KANCA Doç.Dr.Görkem KISMALI Doç.Dr.Oytun Okan ŞENEL Doç.Dr.Begüm YURDAKÖK DİKMEN Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL Birim Kalite Komisyonu Prof.Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU Prof.Dr. Barış SAREYYÜPOĞLU Prof.Dr. Aykut ÖZKUL Prof.Dr. Muammer GÖNCÜOĞLU Prof.Dr. İsmayıl Safa GÜRCAN Prof.Dr. A.Gürol BAYRAKTAROĞLU Prof.Dr. Yılmaz ARAL Doç.Dr. Halit KANCA Doç.Dr. Bengi ÇINAR KUL Doç.Dr. Begüm YURDAKÖK DİKMEN Doç.Dr. Oytun Okan ŞENEL Doç.Dr. Okan EKİM Aşkım Deniz KORKUT 11

16 Prof.Dr. Mahir Büyükpamukçu ya önemli kanser araştırmaları nedeniyle tıp alanında uluslararası bir dergi olan Cancer Research ün1974 yılı kapak sayfasında yer verilmiştir. Uzun araştırmalar sonucu ülkemizde ve dünyanın birçok ülkesinde sıkça görülen sığır mesane kanserlerinin oluşum mekanizmalarıyla ilgili çalışmasıyla eğrelti otunun (Pteridium aquilinum) kanserojen etkisini saptayan Büyükpamukçu, bu buluşuyla 1976 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Bilim Ödülü ne layık görülmüştür. 12

17 2. TARİHÇE TARİHÇE Türkiye de Veteriner Hekimliği eğitimi ilk kez 1842 de İstanbul da Askeri Veteriner Okulu nda başlamıştır. Daha sonra 1889 yılında Sivil Veteriner Okulu kurulmuştur. Bu iki kuruluş 1921 de Yüksek Veteriner Okulu adı altında birleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti nin yüksek eğitim reformları çerçevesinde Veteriner Yüksek Okulu 1933 te tüm akademik ve idari personeli ile Ankara ya nakledilmiş ve Yüksek Ziraat Entitüsü bünyesine dahil edilerek Veteriner Fakültesi olarak yeniden isimlendirilmiştir. Ankara Üniversitesi nin 1946 da kuruluşunu takiben Veteriner Fakültesi 1948 de Üniversitemizin bir parçası olmuştur. Veteriner Fakültesi nde, pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapılmaktadır. Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi nin hedeflediği çağdaş kriterler şemsiyesi altında; Avrupa daki ve dünyanın diğer bölgelerindeki Veteriner Hekimlik Eğitimi yapan kuruluşlar arasında araştırma ve öğretim alanları üzerinde bilgi değişimini gerçekleştirmek; Eğitim kurumları arasında öğrenci hareketliliğini ve öğretim materyallerinin gelişmesini sağlamak amacı ile Avrupa Veteriner Hekimlik Değerlendirme Sistemine (Akreditasyon) başvurmuş ve Avrupa Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) uzmanlar grubu tarafından değerlendirilerek ve sunduğu rapor kabul edilerek Avrupa da ziyaret edilen fakülteler listesine girmiştir. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Nisan 2007 tarihlerinde Brüksel de toplanan EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği) ve FVE (Federation of Veterinarians of Europe Avrupa Veterinerler Federasyonu) üyeleri tarafından oluşturulan JEC (Joint Education Committee Ortak Eğitim Komisyonu) tarafından kurumsal anlamda akredite edilmiştir. 13

18 Şekil 1. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi nde Yılları Arası Görev Alan Dekanlar. 14

19 3. ORGANİZASYON YAPISI Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi yönetimi, 1 dekan 2 dekan yardımcısı ve 13 kişiden oluşan fakülte kurulu tarafından yönetilmektedir. Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Fakültemizde eğitim-öğretimden sorumlu dekan yardımcısı ve idari işlerden sorumlu dekan yardımcısı olmak üzere 2 dekan yardımcısı görev yapmaktadır. Dekan yardımcısı ataması, mevcut dekan tarafından yapılmaktadır. Organizasyonda temel unsurlar aşağıda sunulmuştur. DEKANLIK Dekan Dekan Yardımcısı Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri Prof.Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU Prof.Dr. Emel ERGÜN Prof.Dr. Barış SAREYYÜPOĞLU Aşkım Deniz KORKUT FAKÜLTE KURULU Prof. Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU Prof. Dr. Ali BUMİN Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Prof. Dr. Engin SAKARYA Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Prof. Dr. Haydar ÖZDEMİR Prof. Dr. T. Haluk ÇELİK Prof. Dr. Çiğdem ALTINSAAT Prof. Dr. R. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL 15

20 Doç. Dr. Bengi ÇINAR KUL Doç. Dr. Okan EKİM Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÖZGÜR YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Belgin SARIMEHMETOĞLU Prof. Dr. Ongun UYSAL Prof. Dr. Yavuz CEVGER Prof. Dr. İ.Önder ORHAN Doç. Dr. O. Okan ŞENEL Doç. Dr. Yasemin SALGIRLI DEMİRBAŞ Dr. Öğr. Üyesi Mehmet SAĞLAM BÖLÜM BAŞKANLİKLARI Temel Bilimler Bölümü Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Klinik Bilimleri Bölümü Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Prof.Dr. Arif ALTINTAŞ Prof.Dr. Hakan YARDIMCI Prof.Dr. Ali BUMİN Prof.Dr. Haydar ÖZDEMİR Prof.Dr. Engin SAKARYA 16

21 Organizasyon Şeması Şekil 2. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Organizasyon Şeması 17

22 Komisyonlar Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) Eğitim-Öğretim Koordinasyon Kurulu Akreditasyon Komisyonu (Ulusal-Uluslararası) Mesleki Bilgilendirme Değerlendirme ve Yönlendirme Komisyonu Hannover Komisyonu Prof. Dr. Selahattin Nejat Yalkı Acil Kliniği Komisyonu Gezici Klinik Komisyonu Merkez Tanı Laboratuvarı Komisyonu Eğitim-Araştırma ve Uygulama Çiftliği Komisyonu Dış İlişkiler Basın-Yayın Halkla İlişkiler Komisyonu Kütüphane Komisyonu Proje Kaynakları Oluşturma Komisyonu Engellilere Destek Komisyonu Ek Ders Komisyonu Yayın Alt Komisyonu Veteriner Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu Biyogüvenlik Komisyonu Hayvan Refahı Komisyonu Strateji Geliştirme ve İzleme Komisyonu 18

23 Fiziki Durum 4. DURUM ANALİZİ Taşınmazlar Ankara Üniversitesi Dışkapı Kampüsünde m 2 kapalı alanı olan binalarda Eğitim-Öğretim ve hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca Kazan ilçesi Orhaniye Mahallesinde bulunan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğin tapulu ve tahsisli olmak üzere toplam 2251 dönüm arazisi bulunmaktadır. Arazinin bir bölümünde sabit tesisler kurulu olup diğer kısmında yem bitkileri üretimi yapılmaktadır. Arazinin 200 dönümü sulanabilmektedir. Fakültemizin taşınmazları, eğitim-öğretim alanları, sosyal alanlar ve hizmet alanları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. Tablo 1. Dışkapı Kampüsünde Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) KAPALI ALAN (M²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer TOPLAM KAPALI ALAN (M²) AÇIK ALAN (M²) 6.055,00 928,00 408, ,00 769,00 62, ,00 769, , , , ,00 Tablo 2. Kazan Çiftliğinde Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) KAPALI ALAN (M²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer TOPLAM KAPALI ALAN (M²) AÇIK ALAN (M²) 212,00 0, ,00 68,00 36,00 0,00 16,00 37, , , ,00 19

24 Eğitime İlişkin Alanlar Tablo 3. Dışkapı Kampüsünde Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Kapasite 0 50 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251- Üzeri Toplam Amfi 9 9 Sınıf 7 7 Atölye 0 Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları Sağlık Laboratuvarları 1 Araştırma Laboratuvarları TOPLAM Tablo 4. Kazan Çiftliğinde Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Kapasite 0 50 Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 251- Üzeri Toplam Amfi 0 Sınıf 1 1 Atölye 0 Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları 1 1 Sağlık Laboratuvarları 1 0 Araştırma 0 Laboratuvarları TOPLAM

25 Tablo 5. Dışkapı Kampüsünde Eğitim Alanlarının Yüzölçümü (m²) Eğitim Alanı Kapasite 0 50 (m²) Kapasite (m²) Kapasite (m²) Kapasite (m²) Kapasite (m²) Kapasite 251- Üzeri (m²) Toplam (m²) Amfi 1.042, ,00 Sınıf 1.112, ,00 Atölye 0,00 Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları 1.537, ,00 Sağlık Laboratuvarları 1 0,00 Araştırma 2.058, ,00 Laboratuvarları TOPLAM 3.595,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Tablo 6. Fakülte Çiftliğinde Eğitim Alanlarının Yüzölçümü (m²) Eğitim Alanı Kapasite 0 50 (m²) Kapasite (m²) Kapasite (m²) Kapasite (m²) Kapasite (m²) Kapasite 251- Üzeri (m²) Toplam (m²) Amfi 0,00 Sınıf 139,00 139,00 Atölye 0,00 0,00 Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları 73,00 73,00 Sağlık Laboratuvarları 1 0,00 Araştırma 0,00 Laboratuvarları TOPLAM 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212,00 21

26 Sosyal Alanlar Tablo 7. Dışkapı Kampüsünde Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryaların Sayı ve Yüzölçümü (m²) Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) Öğrenci ve Personel 3 734, Yemekhanesi Kantin / Kafeteryalar 2 572, Restoranlar 1 218, TOPLAM , Tablo 8. Kazan Çiftliğinde Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryaların Sayı ve Yüzölçümü (m²) Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin / Kafeteryalar 1 68,00 25 Restoranlar TOPLAM 1 68,00 25 Toplantı Konferans Salonları Tablo 9. Dışkapı Kampüsünde Toplantı Konferans Salonlarının Sayı ve Yüzölçümü (m²) Kapasite Toplantı Salonu Konferans Salonu Adet m² Adet m² Toplam (Adet) Toplam (m²) , , , , , , , Üzeri 0 0,00 TOPLAM , , ,00 22

27 Spor Tesisleri Tablo 10. Dışkapı Kampüsünde Spor Tesislerinin Sayı ve Yüzölçümü (m²) Spor Dalı KAPALI SPOR TESİSİ AÇIK SPOR TESİSİ Adet Alan (m²) Fitness Salonu 1 62,00 Adet Alan (m²) Basketbol 1 270,00 TOPLAM 1 62, ,00 Tablo 11. Dışkapı Kampüsünde Diğer Sosyal Alanların Sayı ve Yüzölçümü (m²) Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) Okuma Salonu 1 50 Müze 2 409, Ürün Satış yeri 1 Mescid 1 TOPLAM 2 409,00 0 Hizmet Alanları Tablo 12. Dışkapı Kampüsünde Hizmet Alanlarının Sayı ve Yüzölçümü (m²) Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları , ,00 52 TOPLAM , Tablo 13. Kazan Çiftliğinde Hizmet Alanlarının Sayı ve Yüzölçümü (m²) Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları 1 16, ,00 3 TOPLAM 4 53,

28 Tablo 14. Dışkapı Kampüsünde Hizmet Alanlarının Sayı ve Yüzölçümü (m²) Adet Alan (m²) Ambar Alanları 1 122,00 Arşiv Alanları Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri 2 313,00 TOPLAM 3 435,00 Tablo 15. Hastane Alanları Birim Adı Adet Alan (m²) Acil Servis 1 164,00 Ameliyathane 7 227,00 Poliklinik Klinik ,00 Laboratuvar 1 103,00 Radyoloji Alanı 1 141,00 TOPLAM ,00 24

29 Tablo 16. Anabilim Dallarına Ait Ofis ve Laboratuvarların Sayı ve Yüzölçümü (m²) ANABİLİM DALI Eğitim Laboratuvarı Araştırma Laboratuvarı Amfi Sınıf (Derslik, Dersane) Akademik Çalışma Alanı İdari Çalışma Alanı Çay Ocağı - Mutfak Depo-Arşiv Kütüphane Toplantı Salon SAYIS ALAN SAYI ALAN SAYI ALAN SAYI ALAN SAYI ALAN SAYI ALAN SAYI ALAN SAYI ALAN SAYI ALAN SAYI ALAN MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 3 121, , , , , , , ,960 DEONTOLOJİ ANABİLİM DALI 4 59, , , , ,005 ANATOMİ ANABİLİM DALI 2 157, , , , ,186 GENETİK ANABİLİM DALI 2 128, , , ,399 HAYV.İŞLT. ANABİLİM DALI 9 158, ,66 ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI 1 39, , , , , , ,72 FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI 2 154, , , , , , ,15 PATOLOJİ ANABİLİM DALI 2 79, , , , , , ,78 HİSTOLOJİ ANABİLİM DALI 1 215, , , , , ,15 FARMAKOLOJİ ANABİLİM 1 102, , , , , ,15 DALI BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 2 313, , , , , , ,15 VİROLOJİ ANABİLİM DALI 2 181, , , , , ,08 HAYV.BES.VE BES.HAST , , , ,540 GIDA HİJYENİ ANABİLİM DALI PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI DOĞUM VE JİNEKOLOJİ ABD , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,015 25

30 İÇ HASTALIKLARI 1 7, ,08 0 CERRAHİ ANABİLİM DALI 1 123,89 0 DÖLERME ANABİLİM DALI 1 46, , ,49 0 Bordo Anfi 1 106,00 0 Bej Anfi 1 106,00 0 Gri Anfi 1 106,00 0 Mavi Anfi 1 106, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 6 SAYFA 26

31 5. İNSAN KAYNAKLARI Veteriner Fakültesi nde 2017 yılı sonu itibari ile 86 Profesör, 15 Doçent, 6 Dr. Öğretim Görevlisi, 25 Dr. Araştırma Görevlisi, 26 Araştırma Görevlisi ve 6 öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 164 Öğretim Elemanı görev yapmaktadır. Akademik kadronun yılları arasındaki toplam sayıları Tablo 17 de gösterilmektedir. Tablo Akademik personel sayıları. Prof.Dr. Doç.Dr Dr.Öğr.Üy Ar.Gör.Dr. Ar.Gör. Öğr.Gör. Toplam Yıllar içerisinde değerlendirildiğinde toplam akademik personel sayısında 2015 yılına göre 2018 öngörüsü % 7,2 azalma olarak belirlenmiştir. En büyük değişim Dr. Araştırma Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosunda yaşanmaktadır. Veriler incelendiğinde Dr. ünvanı alan genç araştırmacılar nedeniyle yeni Araştırma Görevlisi kadrosunda bir düşüş görülmektedir. Veteriner Fakültesi nde 2017 yılı sonu itibari ile 178 idari personel görev yapmaktadır. İdari personel kadrosunun yılları arasında görev alanları dikkate alınarak hazırlanmış toplam sayıları Tablo 18 de gösterilmektedir. Tablo İdari personel sayıları. Genel Teknik Sağlık Yardımcı Daimi 696 KHK Toplam idari hiz. hiz. hiz. işçiler kapsamında işçi hiz

32 Akademik personelde olduğu gibi idari personelde 2015 yılına göre 2018 yılında toplam olarak % 9,7 lik bir azalma öngörülmektedir. Genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetlerde görev alan personel sayılarındaki azalma bu düşüşün en önemli unsurudur. Fakültenin öğrenci sayıları dikkate alındığında Türkçe ve İngilizce eğitim alan öğrenci sayısı toplamı 1310 dur. Bunlardan 1208 i Türkçe 102 si ise İngilizce programda eğitim ve öğretimlerine devam etmektedirler. Öğrenci sayıları dikkate alındığında yaklaşık 1500 öğrencinin oldukça yüksek bir sayı olduğu görülmektedir. Eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak söz konusu rakamların azaltılması gerekliliği doğmaktadır. Bununla beraber toplam öğrenci sayısının akademik personele oranı 2017 yılı verileri ile 7,35 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu rakamın 8,35 üzerine çıkartılmaması gelecek planlar içerisine alınmıştır. Veteriner Fakültesi nden 2015 yılında 20, 2016 da 23 ve 2017 yılında 22 olmak üzere yılda ortalama 21,7 öğrenci doktora eğitimlerini tamamlayarak Doktor Ünvanı nı kazanmaktadır. SAYFA 28

33 6. EĞİTİM-ÖĞRETİM Fakültemiz de 01 Haziran 2010 tarihli Resmi- Gazete de yayımlanan Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ne uygun olarak 5 yıllık eğitim verilmektedir. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Türkçe ve İngilizce program Eğitim Ders Programları kurumun web sayfasında linki ile paylaşılmaktadır. 5 Yıllık ders programları aşağıdaki gibidir. Öğrenci Sayıları Tablo 19. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle Türkçe Program Öğrenci Sayıları Sınıf Yabancı Dil (Hazırlık) Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Toplam Tablo 20. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle İngilizce Program Öğrenci Sayıları Sınıf Yabancı Dil (Hazırlık) Sınıf Sınıf 18 3.Sınıf 2 4.Sınıf 5.Sınıf Toplam SAYFA 29

34 Tablo 21. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle Yerleşen Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayısı Türkçe Eğitim İngilizce Eğitim Tablo 22. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle Taban-Tavan Puanları Taban-Tavan Puanları Türkçe Eğitim 331,57-331,15-360,26-372,99-410,91 406,19 424,75 431,99 İngilizce 348,82-385,29-392,38- Eğitim 413,65 439,49 438,27 Tablo 23. Eğitim-Öğretim Dönemleri İtibariyle Başarı Sıralaması Başarı Sıralaması Türkçe Eğitim 81,900 82,700 77,000 68,693 İngilizce Eğitim 68,100 58,400 53,739 Tablo 24. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi nden Kaydı Silinen Öğrenciler Dönem Öğrenci Sayısı* * Kaydı silinen öğrencilerin tamamı kendi isteği ile kayıt sildirmiştir. SAYFA 30

35 Tablo Yılları arasında Kayıt Yaptıran ve Mezun Olan Lisans Öğrenci Sayıları Lisans Programı Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Mezun Olan Öğrenci Sayısı SAYFA 31

36 Tablo Tarihleri Arasında Mezun Olan Öğrenci Sayılarının Programlara Göre Dağılımı 32

37 Tablo Eğitim Öğretim Yılı 1. Yarıyıl Ders Programı 33

38 Tablo Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl Ders Programı SAYFA 34

39 7. PAYDAŞ ANALİZİ Stratejik planın hazırlanması aşamasında fakülte birimlerinden gönderilen anket formlarına göre hazırlanan iç ve dış paydaşlarımız Tablo 29 da verilmiştir. Paydaş analizinde birimlerin öncelik ve önem derecesi puanları dikkate alınmıştır. Tablo 29. Paydaşlar ve ilgili oldukları alanlar (*** güçlü ilişki, ** orta seviyede ilişki, *zayıf ilişki). Paydaşlar İç Paydaş (İ)/ Dış Paydaş (D) İlgili Oldukları/Yararlandıkları Hizmet Alanları Eğitim-Öğretim Hizmetleri Araştırma/Geliştirme Hizmetleri Toplumsal Hizmetler Sağlık Hizmetleri İç/Dış Paydaş İlişki seviyesi Lisans Öğrencileri İ X X *** Lisansüstü Öğrenciler İ X X *** Akademik Personel İ X X X X *** İdari Personel (Sekreter, Laborant, Yrd. İ X X X X * Hizmetli) Emekli Personel D X X ** Diğer Üniversiteler X X X X ** Bakanlıklar D X X *** Meslek Örgütleri D X *** Özel Sektör D X X *** Belediyeler D X X *** Özel Klinikler D X X ** Araştırma Merkezleri D X X *** Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası D X ** Sektör Dernekleri D X ** İlaç Firmaları D X X ** Emniyet Genel Müdürlüğü/Türk Silahlı D X * Kuvvetleri Türkiye Jokey Kulübü D X * Sivil Toplum Örgütleri D X * Teknokent D X X *** TOBB-Ankara Ticaret Borsası X * SAYFA 35

40 8. GZFT ANALİZİ Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi nin GZFT (SWOT) analizi kapsamında birimlerden elde edilen veriler, iç ve dış paydaş toplantıları ve geri bildirimleri, EAEVE öz ve dış değerlendirme süreci verileri ve geri bildirimleri değerlendirilmiş, Fakültemizin güçlü ve zayıf yönleri ortaya konularak fırsatlardan yararlanımın en üst düzeye çıkarılması ve tehditlerin minimalize edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, GZFT analizinin temel bulguları Tablo 30 da sıralanmıştır: Tablo 30. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi GZFT Analizi (1/2) İç Çevre Güçlü Yönler Türkiye nin ilk Veteriner Fakültesi olması ve diğer veteriner fakültelerinin öğretim üyelerini yetiştiren ana fakülte konumunda bulunması Köklü ve kurumsallaşmış yapısı nedeniyle etkili ve denetlenebilir bir yönetim sistemine sahip olması Yönetim ve Fakülte Kurullarının yönetim sistemi yönünden deneyimli öğretim üyelerinden oluşması ve bu şekilde kurumsal hafızanın sürdürülebilirliğinin sağlanması Kalite güvencesi ve akreditasyon konularında yetişmiş nitelikli ve deneyimli akademik personeliyle Ankara Üniversitesi nden Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendirici havuzuna en çok üye veren, aynı şekilde VEDEK eğitmen ve değerlendirici kadrosuna en büyük katkıyı sağlayan Fakülte konumunda olması Türkiye de, alanında Strateji Geliştirme ve İzleme Komisyonu oluşturan ve birim düzeyinde strateji geliştirme faaliyetlerine başlayan öncü fakülte konumunda olması Türkiye nin İngilizce veteriner hekimliği lisans programına sahip ilk ve tek fakültesi olması Türkiye de en yüksek dilimden öğrenci alan iki veteriner hekimliği programının sırasıyla Fakültemizin İngilizce ve Türkçe programlarının olması Güçlü ve deneyimli bir akademik kadrosu ile, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, proje, yayın, kişi başına düşen yayın, proje başvuru ve kabul oranları verilerinde son yıllarda Ankara Üniversitesi nin ilk 4 fakültesi arasında yer alması Türkiye nin uluslararası akreditasyon alan ilk veteriner fakültesi olması Zayıf Yönler Akademik yapıda piramidin tersine dönmesi Öğrenci sayısının fazlalığı, özellikle uygulama derslerinde grup başına düşen öğrenci sayısının azaltılamaması Etki değeri yüksek dergilerde yapılan nitelikli yayın ve atıf sayılarının arzu edilen seviyede olamaması Fakülte nin küçük bir yerleşkede yer alması nedeniyle fiziksel olanakların kısıtlı olması ve sosyal ve kültürel etkinlikler ile araştırma konularında Üniversite nin diğer paydaşlarıyla etkileşimin sınırlı olması Türkçe ders kitaplarının sayısının azlığı, kitap yazımının yeterince özendirilememesi, eğitim materyallerinin yeterince güncel olmaması Türkiye de gereksinimin çok üzerinde bir sayıda veteriner fakültesi bulunması, yeni fakültelerin açılmasının son yıllarda hızlanması, henüz çekirdek eğitim müfredatının bulunmaması Multidisipliner ders sayısının yetersiz olması Eğitimde geleneksel öğretim yöntemlerinin ağırlıklı olması Spesifik alanlarda nitelikli ve deneyimli idari personel eksikliği Hayvan Hastanesi nin hizmet birimlerinin sayıca fazla olmasının yanında idari/akademik personel sayısının yetersizliği Eğitim programlarının çok yoğun olması SAYFA 36

41 Ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerinden geçmiş, halen ulusal akreditasyon ve uluslararası onay sahibi ve geleceğe dönük olarak da bu hedeflerini sürdürüyor olması Seksen beş yıllık tarihe sahip bir yerleşkede, eğitim öğretim ve araştırma için uygun altyapıya sahip olması Geniş dış paydaş havuzu sayesinde gerek eğitimöğretim, gerekse durum analizine yönelik yüksek etkileşim kapasitesine sahip olması Yaygın programlar ya da ikili anlaşmalar çerçevesinde uluslararası öğrenci/öğretim elemanı değişim programlarından yüksek yararlanım oranı Anabilim Dallarında geniş ve donanımlı öğrenci laboratuvarlarının bulunması Türkiye nin en büyük kapalı alana sahip Hayvan Hastanesine sahip olması, veteriner hekimliği alanında alt branşlaşma ya da tür bazında branşlaşmanın bulunmadığı yurdumuzda, hastane bünyesinde pek çok branşa yönelik spesifik hizmet sunması Hayvan Hastanesi rutin uygulamaları dışında, dışarıdan getirilen veya araştırma için kullanılacak numuneler için de hizmet verebilen bağımsız Merkez Tanı Laboratuvarı na sahip olması Öğrencilerin en fazla altışar kişilik gruplar halinde uygulamalı klinik eğitimi almasına olanak sağlayan, Türkiye nin ilk ve tek Klinik Beceri Laboratuvarı na sahip olması Türkiye de çoğu veteriner fakültesinde bulunmayan Davranış Kliniği, Yaban Hayvanları Kliniği, Yürüme Analiz Merkezi, Elektrofizyoloji Birimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi gibi spesifik hizmet birimleri, Veteriner Tıbbi Ürün Perakende Satış Birimi ve 24 saat kesintisiz hizmet veren bir acil kliniğe sahip olması Eğitim, Uygulama ve Araştırma Çiftliği ne sahip olması ve bu şekilde hem eğitim öğretim, hem araştırma, hem de topluma katkı açısından öncü olabilmesi Ankara ve çevresinde salgın hayvan hastalıklarına yönelik mevzuatın doğru uygulanabilmesini sağlayacak, uygun fiziksel koşullara sahip tek Hayvan İzolasyon Ünitesi ne sahip olması Kurumlar arası ikili anlaşmalar ile fakülte hizmet ve olanaklarının en üst düzeyde toplumsal katkı yaratacak şekilde kullanılabiliyor olması Sahipli hayvanların yanı sıra, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaban hayvanlarına, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile şehir hayvanlarına yönelik imzalanan hizmet protokolleri ile bütünsel Tıbbi cihazların gereksinim duyulan hızda modernize edilememesi ve arızalarının giderilememesi Mezun ilişkilerinin yetersizliği Öğretim üyelerinin motivasyon düzeyinin düşük olması Personel aidiyetinin ve etkileşiminin istenen düzeyde olmaması Yapılan tüm çalışmalara karşın Fakülte de kalite ve akreditasyon kültürünün ve idari/akademik personel ile öğrencilerde farkındalığın arzu edilen düzeyde olmaması Fakültenin araştırma-geliştirme açısından üniversitedeki öncü rolüne rağmen, ürün geliştirmeye yönelik yüksek katma değerli multidisipliner AR-GE çalışmalarının sayısının yeterli olmaması Fakültede genel anlamda girişimcilik ekosisteminin ve kültürünün yerleşmesi için yeterli çalışmanın bulunmaması SAYFA 37

42 olarak tüm sahipsiz hayvanlara da sağlık hizmeti vererek bölgesinde referans merkez, Türkiye de öncü konumda olması Türkiye de referans merkez konumunda olan Viral Zoonozlar İleri araştırma ve Tanı Laboratuvarı (AVZAL) ve Ulusal Salmonella Referans Laboratuvarı nın Fakültemiz bünyesinde hizmet veriyor olması, ayrıca uluslararası standartlara sahip diğer (genetik, patoloji, parazitoloji, mikrobiyoloji, reprodüksiyon, IVF vb.) laboratuvarların bulunması Lisans programı beşinci yılının bütününü kapsayan, EAEVE nin mezun olan veteriner hekimler için öngördüğü ilk gün yeterlikleri ile bire bir örtüşecek şekilde tasarlanan, öğrencilerin en fazla yedişer kişilik rotasyon gruplarında yer aldığı 11 aylık intörn eğitimi programı Veteriner hekimliği öğretiminde büyük öneme sahip olan Veteriner Anatomi Müzesi nin Türkiye de sadece Fakültemizde bulunması, müzenin ilk ve orta dereceli okul ziyaretlerine de açık olması Fakülte nin bilimsel dergisinin SCI-Expanded kapsamında taranması Tablo 31. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi GZFT Analizi (2/2) Dış Çevre Fırsatlar Ankara Üniversitesi nin Araştırma Üniversitesi misyonu nedeniyle, araştırma kapasitesi yüksek olan Fakülte nin büyük ölçekli araştırma fonlarından yararlanma ve uzman/teknik personel görevlendirme potansiyelinin artması Başkent te bulunmanın avantajı ile tedarik konusunda nispeten kolaylıklar bulunması, aynı nedenle yeniliklerin ürün ve hizmete dönüşmesinde olanakların geniş olması Disiplinlerarası çalışmaların önem kazandığı bir dönemde, Ankara Üniversitesi gibi büyük çeşitlilikte birime sahip olan bir üniversitenin bünyesinde yer alması Tehditler Akademik alanda küresel rekabet Fazla sayıda veteriner fakültesi açılması nedeniyle istihdam olanaklarının azalması Sağlık alanındaki araştırmalarda cihaz ve sarf malzeme tedarikinde yaşanan zorluk ve gecikmeler Fiziksel ve akademik kapasitenin üzerinde öğrenci kontenjanı açılması nedeniyle eğitim kalitesinin düşmesi Yerleşkenin şehir merkezinde olması nedeniyle hayvan hastanesine getirilen SAYFA 38

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ

PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKULTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI PAYDAŞ ANKETİ VERİLERİ Ocak 2015 Eskişehir 1) Eczacılık Fakültesi'nin misyonunda, vizyonunda ve ilkelerinde bulunmasını istediğiniz, beş

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) 2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERFARMA) Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. İzleme ve Değerlendirme. Raporu YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu (ECZACILIK FAKÜLTESİ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ

STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Kalitesini Arttırmak HEDEF 1.1. Lisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliklerini artırmak. HEDEF 1.2. Öğretim

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 47842117-602.04.01-E.1700011032 23.05.2017 Konu : Üniversitemiz 2020-2023 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Programı

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU () YÖNETiM Dekan Prof.Dr. Harun TANRIVERMİŞ Dekan Yardımcısı Doç. Dr. F. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ Fakülte Sekreteri Vekili Nuri KOCAER Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Stratejik Planı nda, Üniversitenin genel fiziki ve insan kaynaklarının envanteri çıkarılmış, SWOT analizi gerçekleştirilmiş ve stratejik

Stratejik Planı nda, Üniversitenin genel fiziki ve insan kaynaklarının envanteri çıkarılmış, SWOT analizi gerçekleştirilmiş ve stratejik SUNUM PLANI GİRİŞ FAKÜLTENİN TARİHÇESİ FAKÜLTENİN MİSYONU FAKÜLTENİN VİZYONU ORGANİZASYON ŞEMASI FİZİKSEL YAPI VE FİZİKSEL KAYNAKLAR BİLGİ KAYNAKLARI VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ÖĞRENCİ SAYISI TABAN PUAN ANALİZİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ Amaç Madde 1: (1) Bu yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ndeki 9. ve 10. yarıyıl uygulanan

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Ordu Üniversitesi'nin eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerinin

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (VEHİP- İNTÖRN) İLKELERİ

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (VEHİP- İNTÖRN) İLKELERİ BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (VEHİP- İNTÖRN) İLKELERİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu uygulama

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI 2017-2021 Aralık 2016 İÇİNDEKİLER 1. STRATEJİK ANALİZ 1.1. Tarihçe 1.2. Stratejik Planlama Süreci 1.3. Organizasyon

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ AMAÇ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ Madde : Bu yönergenin amacı, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi ndeki IX. ve X. yarıyıl uygulama

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ndeki kalite güvence sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Fakülte içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri

Detaylı

Stratejik Niyet Hiyerarşisi

Stratejik Niyet Hiyerarşisi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Stratejik Niyet Hiyerarşisi (Vizyon-Misyon-Amaç-Hedefler) 6 VİZYONUMUZ: Çağdaş ve evrensel değerlere bağlı eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası

Detaylı

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2018 VİZYONUMUZ Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu ön lisans eğitim ve öğretimini vermek, araştırma ve geliştirme etkinliklerini sürdürecek

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ / İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (0) DÖNEMİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM STRATEJİK PLANI

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 Bu Yönergenin amacı Bülent Ecevit Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ HEDEF YÖNETİM TABLOSU T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 2018 2019 HEDEF YÖNETİM TABLOSU STRATEJİK AMAÇ 1: Eğitim Öğretim Süreçlerini Evrensel Bilim Anlayışına Uygun Olarak Geliştirmek HEDEF 1.1. Öğrenci Niteliğini Geliştirmek

Detaylı

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı.

Kuruluş. Misyon. Vizyon. Amaçlar ve Hedefler. Eğitim-öğretim alt yapısı. Fakülte Bina Proje Süreci. Akademik Kadro Dağılımı. Kuruluş Misyon Vizyon Amaçlar ve Hedefler Eğitim-öğretim alt yapısı Fakülte Bina Proje Süreci Akademik Kadro Dağılımı Eylem Planı Stratejik Plan Faaliyet Raporu KURULUŞ Kuruluş Raporunun Hazırlanması Ve

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ATILIM ÜNİVERSİTESİ 31.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 6 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 1 2 2 4- Meslek

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Evrak Tarih ve Sayısı: 24/01/2019-E.8191 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Dekanlığı *BELCKBDJL* İdari İşler Birimi Sayı :10693343/800/E. 8191 24/01/2019 Konu :2018 Yılı Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ 1.11.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2 2 2 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4-

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI...

İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... İçindekiler DURUM ANALİZİ... 2 TARİHÇE... 2 KURULUŞ ÖNCESİ DURUM... 2 MEVCUT DURUM... 2 TEŞKİLAT ŞEMASI... 3 İNSAN KAYNAKLARI... 4 ÖĞRENCİ YAPISI... 6 FİZİKİ YAPI... 9 MALİ YAPI... 9 PERFORMANS BİLGİLERİ...

Detaylı

Gösterge

Gösterge 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 2- Enstitü Sayısı 3- Yüksekokul Sayısı 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 5- Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Sayısı 6- Araştırma Merkezlerinin

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU DÖNEMİ STRATEJİK PLANI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU 205 209 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI ÖNSÖZ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu 205-209 Dönemi Stratejik Planı, 0.2.2003 tarih ve 508 sayılı Kamu Mali

Detaylı

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu

2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Stratejik Plan. Raporu 2017 YILI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu ( ) A1. ÖĞRETİM KALİTESİNİ ARTIRMAK VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SAĞLAMAK H1.1. Öğretim programlarının niteliğinin 2021 yılı sonuna

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 1 1

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU TOROS ÜNİVERSİTESİ 29.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 3 3 3 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı 2 2 2 4- Meslek

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 16.05.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 3 3 3 3- Yüksekokul Sayısı 1 1 1 4-

Detaylı

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURUM GÖSTERGE RAPORU İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 01.06.2018 Ölçütler 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 12 12 12 2- Enstitü Sayısı 4 4 5 3- Yüksekokul Sayısı 1

Detaylı

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan

Doç. Dr. Osman KULAK Dr. Kulak, Stratejik Plan Doç. Dr. Osman KULAK 1 Neden Geleceği Planlayalım Geleceği düşünmeyen üzülmeye yakındır Konfüçyüs 2 Yönetim Bir grup insanı belirlenmiş amaçlara doğru yönlendirerek, aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri

YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri YÖNETİM VE ORGANİZASYON Bölümü Öz Değerlendirme Raporu (2017) 1 Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına

Detaylı

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BOR MESLEK YÜKSEKOKULU Bor MYO MÜDÜR V. Prof.Dr. Sedat SERÇE ÖZET SUNUM ÖZETİ MİSYON VİZYON AKADEMİK YAPI İDARİ YAPI BÖLÜMLER PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR AKREDİTASYON

Detaylı

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 ( I ) Bu Yönetmeliğin amacı: Altınbaş Üniversitesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde

Detaylı

YÖNERGE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ PROF. DR. HÜMEYRA ÖZGEN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNERGE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ PROF. DR. HÜMEYRA ÖZGEN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNERGE SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ PROF. DR. HÜMEYRA ÖZGEN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Selçuk

Detaylı

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU

BOR MESLEK YÜKSEKOKULU BOR MESLEK YÜKSEKOKULU Bor MYO MÜDÜR V. Prof.Dr. Sedat SERÇE ÖZET SUNUM ÖZETİ MİSYON VİZYON AKADEMİK YAPI İDARİ YAPI BÖLÜMLER PROGRAMLAR EĞİTİM DİLİ ÖĞRENCİ KABULÜ SAYILAR İKİLİ ANLAŞMALAR AKREDİTASYON

Detaylı

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci

1. Stratejik Analiz. 1.1. Tarihçe. 1.2. Stratejik Planlama Süreci 1. Stratejik Analiz 1.1. Tarihçe İstanbul Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından toplumsal sorunlara ve önceliklere duyarlı, aklı ve bilimselliği yaşam tarzı haline

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı BİRİM KALİTE GÜVENCESİ DEĞERLENDİRME RAPORU Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2018 Birim Kalite Politikası Üniversitemiz ve birimimiz misyonu, vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma ve yönetim faaliyetlerine

Detaylı

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2017 1. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri Misyonu: Çağdaş ve etik değerleri benimseyen, araştırmacı, üretken, yaratıcı, takım çalışmasına yatkın ve mesleki

Detaylı

AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI

AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AR-GE STRATEJİ ÇALIŞTAYI Aygıt Fiziği ve Yarıiletken Teknolojileri ve "Nanoteknoloji Araştırmaları alanlarında Ar-Ge Strateji Belgesi hazırlamak ve Üniversitemizin mevcut durum, misyon

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017 ÖSYS Aday Öğrencilerin Tanıtım Günleri 11-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında (hafta içi) her gün saat 11.00 'de Fakültemiz 102 No lu Derslikte Gerçekleştirilecektir. İrtibat

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK PSİKİYATRİSİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PLANI MİSYON: Çağdaş bilimsel gelişmeler ışığında ve iyi hekimlik ilkeleri doğrultusunda nitelikli çocuk ruh sağlığı hizmeti

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MİSYON Analitik düşünceye sahip, sorunlara uygun çözümler geliştirebilen, yetki ve sorumluluklarını vakarla taşıyabilecek bilgi ve becerilerle

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4

1- Fakülte Sayısı Enstitü Sayısı Yüksekokul Sayısı Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 GENEL GÖSTERGELER 2015 2016 2017 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 11 11 11 2- Enstitü Sayısı 5 5 5 3- Yüksekokul Sayısı 0 0 0 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı 4 4 4 5- Merkezi Araştırma

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Teknik Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma

Detaylı

Arı Çalıştayı (Vet-Arı)

Arı Çalıştayı (Vet-Arı) Arı Çalıştayı (Vet-Arı) 17-18 Ekim 2014 ANKARA Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği öncülüğünde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrenci Topluluğu VetAnka ile birlikte organize edilen Arı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ONUR, HİZMET, BİLİM ve TEŞVİK ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Tıp Fakültesi

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eylem Planı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2019-2020 Eylem Planı Stratejik Alan 1-Araştırma Hedefler Süre Hedefe 1.1. Ulusal ve 1 yıllık uluslararası destekli araştırma proje sayısının %10 artırılması. Su Ürünleri

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ (İNTÖRN) YÖNERGESİ 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ OLGUNLAŞMA UYGULAMA EĞİTİMİ

Detaylı

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE

3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018 İTİBARİYLE AĞUSTOS-2018 İTİBARİYLE NİSAN-2018 İTİBARİYLE MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF EYLEM PLANI PERFORMANS GÖSTERGELERİ GERÇEKLEŞTİRİLME ÖLÇÜTÜ 3 AYLIK ARA DEĞERLENDİRME STRATEJİK ALAN: KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KASIM-2018

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ-YENİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ VETERİNER HEKİMLİĞİ İNTÖRN PROGRAMI (VEHİP) YÖNERGESİ-YENİ AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı, S.Ü. Veteriner Fakültesi ndeki IX. ve X. Yarıyıl uygulama ağırlıklı VEHİP özel eğitimini ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir. KAPSAM Madde 2: Bu Yönerge, SÜ Veteriner

Detaylı

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Sağlık Bilimleri FAKÜLTESİ Ebelik Bölümü ARAŞTIRMA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Fakülte temas kişisinin iletişim bilgileri Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Sayfa 1 / 5 A.1 Misyon, Vizyon A. MİSYON VİZYON TEMEL STRATEJİLER

Detaylı

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU

ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU GELENEKSEL EL SANATLARI PROGRAMI FAALİYET RAPORU 1. Genel Bilgiler a) Misyon Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, bilim ve teknolojiden yararlanan, evrensel ve toplumsal değerlere

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİİRT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönerge'nin amacı; Siirt Üniversitesinde Yükseköğretim

Detaylı

RİSK KAYIT FORMU. İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: 04/01/ Etki. Risk Puanı. Değişim. Olasılık

RİSK KAYIT FORMU. İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: 04/01/ Etki. Risk Puanı. Değişim. Olasılık Sıra No Referans No Stratejik Hedef Birim/Alt Birim Hedefi RİSK KAYIT FORMU İdare: Birim / Alt Birim : Tarih: 04/01/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 Tespit Edilen Risk Riske Verilen Riske Verilecek

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ ( )

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ ( ) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (05.12.2016) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Sayfa No 1 / 6 ABANT İZZET BAYSAL (Senatonun 08/10/2015 tarih ve 2015/156 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Abant

Detaylı