(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 1 / 9 GBF No. : Revizyon: Yayınlanma tarihi: BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın tanımı 1.1 Ürün tanımı 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD 1.2 Malzeme veya karışımın önerilen kullanımı ve kullanılmaması gereken durumlarla ilgili tavsiyeler Öngörülen kullanım: 1-K-Epoksit tutkalı 1.3 Ürün güvenlik bilgi formunu sunan firma hakkında bilgi Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No Tepeustu - Istanbul Türkiye Telefon: +90 (216) Faks +90 (216) numarası: 1.4 Acil durum telefon numarası Turk Henkel (24h) 2.1 Malzemenin veya karışımın sınıflandırılması Sınıflandırma (DPD): Mutajen kategorisi 3. R68 Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir. Duyarlılaştırıcı R42/43 Solunduğunda, cild ile temasında alerji yapabilir. Xi - Tahriş Edici R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. 2.2 Tehlike işaretli malzemeler BÖLÜM 2: Tehlike Tanımı

2 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 2 / 9 Tehlike işaretli malzemeler (DPD): Xn - Sağlığa Zararlı Risk uyarıları:: R68 Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir. R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. R42/43 Solunduğunda, cild ile temasında alerji yapabilir. Güvenlik uyarıları:: S23 Dumanı solunmamalı. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktoro başvurun. S36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin). S60 Atığı ve kabınıı tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. İlave etiket bilgisi: Epoksi ihtiva eden bileşikler içermektedir. Üreticinin talimatlarına uyunuz. İçerir: Hekzahidrometil ftlaik anhidrit, 1,6 Naftalen diol diglisidil eter, Neopentil glikol diglisidil eter, Fenol-formaldehid plimer 2.3 Diğer tehlikeler Uygun bir şekilde kullanılırsa, yok. Genel kimyasal tanımlama: Epoksi Yapıştırıcı Karışımın temel maddeleri: Anhidritler polimerler Dolgu maddesi BÖLÜM 3: İçerik hakkında bilgi

3 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 3 / 9 CLP (EC) No 1272/2008 e göre bileşimdeki maddeler hakkında bilgi: Hekzahidrometil ftlaik anhidrit 1,6 Naftalen diol diglisidil eter Neopentil glikol diglisidil eter Fenol-formaldehid plimer Merkaptopropil trimetoksilan-3 [Methylenebis(phenyleneoxymethylene)]bis oxirane EC Numarası REACH-Kayıt No İçerik Sınıflandırma % Ciddi göz hasarları 1 H318 Deri duyarlaştırıcı 1 Solunum duyarlaştırıcı 1 H % Üreme hücresi mutajenisitesi 2 H341 Akut toksisite 4; vücut ile temasla H312 Cilt tahrişi 2 H315 Sulu ortam üzerindeki kronik tehlikeleri 3 H412 Deri duyarlaştırıcı % Deri duyarlaştırıcı 1 Cilt tahrişi 2 H % Ciddi göz tahrişi 2 H319 Spesifik hedef organ toksisitesi- bir defalık maruz kalma 3 H335 Deri duyarlaştırıcı ,1- < 1 % Akut toksisite 4; oral H302 Akut toksisite 4; vücut ile temasla H312 Deri duyarlaştırıcı 1; vücut ile temasla Sulu ortam üzerindeki kronik tehlikeleri 2 H ,1- < 1 % Cilt tahrişi 2; vücut ile temasla H315 Deri duyarlaştırıcı 1; vücut ile temasla Ciddi göz tahrişi 2 H319 Sulu ortam üzerindeki kronik tehlikeleri 2 H411 H- cümlelerinin ve diğer kısaltmaların uzun metinleri için bölüm 16 "Diğer Bilgiler" e bakınız. Sınıflandırılmamış maddelerin halka açık çalışma alanlarında maruz kalınabilecekleri limitler mevcuttur. DPD (EC) no 1999/45 ya göre bileşimdeki maddeler hakkında bilgi: Hekzahidrometil ftlaik anhidrit 1,6 Naftalen diol diglisidil eter Neopentil glikol diglisidil eter Fenol-formaldehid plimer Merkaptopropil trimetoksilan-3 [Methylenebis(phenyleneoxymethylene )]bisoxirane EC Numarası REACH-Kayıt No İçerik Sınıflandırma % R42/43 Xi - Tahriş Edici; R % Mutajen kategorisi 3.; R68 Xn - Sağlığa Zararlı; R21 Xi - Tahriş Edici; R38 R43 R52/ % Xi - Tahriş Edici; R38 R % Xi - Tahriş Edici; R36/37, R ,1 - < 1 % Xn - Sağlığa Zararlı; R21/22 Xi - Tahriş Edici; R43 N - Çevreye Zararlı; R51/ ,1 - < 1 % Xi - Tahriş Edici; R36/38, R43 N - Çevreye Zararlı; R51/53 Kodlari verilmis R-tanımlamalarının tam metni icin bölüm 16'ya 'Diger Bilgiler' bölümüne bakiniz.

4 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 4 / 9 Sınıflandırılmamış maddelerin halka açık çalışma alanlarında maruz kalınabilecekleri limitler mevcuttur. 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımları: BÖLÜM 4: İlk yardım Önlemleri Solunursa: Temiz havaya çıkartın, şikayet devam ederse doktora başvurun Cilde temas ederse: Akan su altında sabunla yıkayın. Cilt kremi uygulayın. Kontamine giysileri değiştirin. Gerekirse cilt doktoruna başvurun. Göze temas ederse: Bol su ile birkaç dakika yıkayın. Bu esnada göz kapaklarını açık tutun. Doktora başvurun Yutulursa: Ağız içini çalkalayın, 1-2 bardak su için, kusmaya çalışmayın, doktora başvurun. 4.2 En önemli semptom ve etkileri, akut ve uzun süreli Göz Tahrişi ve iltihabı Soluma:Tahriş,öksürme,nefes darlığı,göğüs kafesi sıkışması Deri:Kaşıntı,kurdeşen 4.3 Acil medikal önlem ve tedavi gerektiren durum belirtisi Kısıma bakınız: İlk yardım önlemlerinin tanımları 5.1 Söndürücü malzemeler Uygun yangın söndürücü malzemeler: köpük, yangın söndürme tozu, karbondioksit. İnce su spreyi BÖLÜM 5: Yangınla mücadele Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme araçları: Yüksek basınçlı su jeti 5.2 Malzeme veya karışımdan kaynaklanabilecek özel tehlikeler: Isıya maruz kalma durumunda parçalanma tehlikesi Ürün, yüksek sıcakılıklarda spontane polimerazyon reaksiyonlarına girebilir. Polimerizasyon egzotermaldir ve konteynırda hasara ve termal parçalanma ürünlerinlerinin serbest kalmasına yol açabilir. 10. kısıma bakınız. 5.3 İtfayecilere öneriler Kendinden solunum sistemli ve tam korumalı elbise giyiniz, örneğin yanmaz özellikli elbise. Yangın durumunda,konteynerleri su jeti ile serin tutun. İlave bilgi: Yangın durumunda,konteynerleri su jeti ile serin tutun. BÖLÜM 6: Kaza sonucu meydana gelen olaylarda alınacak önlemler 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri Göz ve deri ile temasından kaçının. Aşınma önleyici ekipman. Etkin havalandırma sağlayın. 6.2 Çevresel önlemler Kanalizasyon / yerüstü suları / yeraltı sularına boşaltmayın.

5 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 5 / Temizlemek ve kontrol altına almak için metodlar ve malzemeler Küçük miktardaki sızıntıları kağıt havlu ile siliniz ve artıkları bertaraf için ayrılmış konteynere koyunuz. Büyük miktardaki sızıntılar inert emici bir malzeme ile emdirilmeli ve bertaraf için kapaklı bir konteynerde tutulmalıdır. Kontamine olmuş malzemenin atık gibi bertaraf et, madde 13 e göre. 6.4 Diğer kısımlara ilişkin Bölüm 8'deki tavsiyelere bakın. 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Bölüm 8'deki tavsiyelere bakın. Ürün ısıtıldığında ayır Çalışma yerinde iyi havalandırma / emilme sağla. BÖLÜM 7: Kullanım ve depolama Hijyen önlemleri: Çalışırken yemek yemeyin, herhangi birşey ve sigara içmeyin İş molalarından önce ve çalışmanın bitmesinden sonra ellerinizi yıkayın. Endüstriyel hijyen kurallarına uyulmalıdır. 7.2 Güvenli depolama koşulları, birlikte depolanmaması gereken malzemeleri de içerecek şekilde Kapalı orijinal kutularında saklayınız. Kirlenmeye karşı koruyunuz. Serin ve kuru yerde saklayınız. Depo ve çalışma odalarının uygun bir şekilde havalandırılmasını sağlayın. Saçılma önleyici teçhizat bulunan bir odada depolanmalıdır. Isıdan ve direk güneş ışığından uzak tutun. 7.3 Son kullanım amaçları 1-K-Epoksit tutkalı BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrol/kişisel korunma 8.1 Kontrol parametreleri Belirtilen tarihe kadar geçerli Turkey hiçbiri Biological Exposure Indices: 8.2 Maruz kalma kontrolleri: Mühendislik önlemleri: İyi havalandırılmasını sağlayın. Solunum Yollarının Korunması: Yeterli havalandırma olmadığında, uygun solunum maskesi Solunum yolları için uygun koruma: Filtre tipi: A Ellerin Korunması: Kimyasallara dirençli koruyucu eldiven (EN 374). Kısa süreli temas veya sıçramalarda uygun malzemeler (tavsiye edilen: koruma indeksi en az 2, EN 374e göre asgari 30 dakika nüfuz etme süresine denk gelen) : nitril kauçuk (NBR;>=0.4 mm kalınlık). Uzun süreli ve direkt temas için uygun malzemeler (tavsiye edilen: koruma indeksi 6, (EN 374e göre asgari 30 dakika nüfuz etme süresine denk gelen): nitril kauçuk (NBR;>= 0.4 mm kalınlık) Bu bilgi eldiven üreticileri tarafından sağlanan literatür referanslarına dayanmaktadır veya benzer maddelere kıyaslanarak derlenmiştir. Çalışma esnasındaki dış faktörlerin (örneğin sıcaklık) varlığının, kimyasallara dayanıklı koruyucu eldivenlerin EN 374'de belirtilen dayanım sürelerinin daha altında hizmet vermesine neden olabileceğini lütfen unutmayınız. Eskime ve yırtılma belirtilerinde eldivenin değiştirilmesi gerekir.

6 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 6 / 9 Gözlerin Korunması: Sıkıca oturan gözlükler ve/veya yüz koruması Derinin Korunması: Aşınma önleyici ekipman. Kolları ve bacakları örten koruyucu kıyafet önlük BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal Özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüş sıvı viskoz Siyah Koku kendine has hafif bir koku ph Kaynama noktası Parlama noktası Bozunma sıcaklığı Buhar basıncı Yoğunluk (20 C (68 F)) Hacim ağırlığı Vizkozite Viskozite (kinematik) Patlayıcı özellikleri Çözünürlük (kalitatif) (20 C (68 F); Çözücü: keton) Çözünürlük (kalitatif) (20 C (68 F); Çözücü: Su) Katılaşma sıcaklığı Erime noktası Tutuşabilirlik Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Parlama limitleri Ayrışma katsayısı : n-oktanol/su Buharlaşma hızı Buhar yoğunluğu Oksitleyici özellikleri Uygulanamaz/ Uygun değil Yüksek sıcaklıkta polimerizasyon meydana gelebilir. 127 C (260.6 F); Cleveland open cup 1,68 g/cm3 kısmi karışabilir Çözülmeyen 9.2 Diğer bilgiler 10.1 Reaktivite Kuvvetli okside edici ajan. Alkoller ve aminler ile reaksiyona girer. Yüksek sıcaklıkta polimerizasyon meydana gelebilir Kimyasal kararlılık Tavsiye edilen depolama şartları altında stabil Tehlikeli reaksiyon olasılığı Bölüme bakınız reaktivite BÖLÜM 10: Kararlılık ve reaktivite

7 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 7 / Kaçınılması gereken durumlar Aşırı ısı. Eğer hemen kullanmayacaksanız,yapıştırıcıları karıştırmayınız. Bu önlemlerin alınmaması, ekzotermik bir duruma sebebiyet verir v edolayısyla yüksek bir ısı açığa çıkmasına yol açabilir. Isıya maruz kalma durumunda parçalanma tehlikesi 10.5 Birlikte depolanmaması gereken malzemeler Uygun bir şekilde kullanılırsa, yok Zararlı bozunma ürünleri hidrokarbonlar Tahriş edici buharları Daha yüksek sıcaklıklarda, karbon oksitler ve nitrojen oksitler oluşabilir. Yüksek sıcaklıklarda veya uygun olmayan materyallerin varlığında polimerizasyon gerçekleşebilir. 5. kısıma bakınız Toksikolojik etkiler için bilgiler BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler Genel toksikolojik bilgi: Preparat, 1999/45/EC Direktifinin 6(1)(a) bölümüne göre sınıflandırılmıştır. Bölüm 3 de listelenen kimyasallar için geçerli sağlık/ekolojik bilgiler aşağıdadır. geri dönüşü olmayan etkilerin, muhtemel riski Solunum yolu ile zehirlenme: Solunum yoluyla hassasiyete yol açabilir Cilt irritasyonu: Uzun süreli veya tekrarlanan temasta cildi tahriş edebilir. Göz irritasyonu: Gözlerde önemli hasar riski Gözleri tahriş eder. Hassasiyet oluşturucu: Solunması ve cilt ile temasında hassasiyet yaratabilir. BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler Genel ekolojik bilgiler: Preparat, 1999/45/EC Direktifinin 6(1)(a) bölümüne göre sınıflandırılmıştır. Bölüm 3 de listelenen kimyasallar için geçerli sağlık/ekolojik bilgiler aşağıdadır. Usulüne uygun kullanımda, ürün kanalizasyona ulaşmamaktadır Ekotoksisite: Kanalizasyon / yerüstü suları / yeraltı sularına boşaltmayın. Hareketlilik: Kurumuş yapıştırıcı stabildir. Kalıcılık ve biyolojik ayrışabilirlilik: Ürün biyolojik olarak parçalanamaz. bioakümülasyon potansiyeli: Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

8 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 8 / Zehirlilik Hekzahidrometil ftlaik anhidrit Hekzahidrometil ftlaik anhidrit Merkaptopropil trimetoksilan- 3 Merkaptopropil trimetoksilan- 3 Merkaptopropil trimetoksilan- 3 [Methylenebis(phenyleneoxy methylene)]bisoxirane [Methylenebis(phenyleneoxy methylene)]bisoxirane değer tipi Değer (%) Akut toksisite araştırması Maruz kalma süresi Türler Metot LC mg/l Fish 48 h Oryzias latipes OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) LC mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: Danio rerio) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 6,7 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC mg/l Fish 96 h OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 12.2 Kararlılık ve parçalanabilirlik Merkaptopropil trimetoksilan- 3 [Methylenebis(phenyleneoxy methylene)]bisoxirane Sonuç test koşulları altında herhangi bir biyodegredasyon gerçekleşmedi Uygulama yöntemi Parçalanabilirlik Metot aerob 51 % OECD Guideline 301 A (new version) (Ready Biodegradability: DOC Die Away Test) < 10 % 12.3 Kararlılık ve parçalanabilirlik / 12.4 Topraktaki mobilite Hekzahidrometil ftlaik anhidrit LogKow 2,59 Biyo konsantrasyon faktörü (BCF) Maruz kalma süresi Türler Sıcaklık Metot 13.1 Atık İmha yöntemleri Ürünün bertarafı Yerel ve ulusal düzenlemelere göre bertaraf ediniz. BÖLÜM 13: Uzaklaştırma yöntemleri temizlenmemiş ambalajların imhası Bertarafı yasalara göre yapılmalıdır. Paketleri, sadece tamamen boş olmaları durumunda geri dönüşümde kullan. Temizlenemeyen ambalajlar, ürün gibi bertaraf edilmelidir. Atık kodu EAK atık cetvelleri ürün ile ilgili değil, geliş yeri ile ilgilidir. Bu nedenle üretici, farklı branşlarda kullanılan ürünler için hiçbir atık anahtarı belirtemez. Belirtilen anahtarlar kullanıcı için tavsiye niteliğinde algılanmalıdır.

9 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 9 / 9 BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri Genel bilgiler: RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 'ye göre tehlikeli değil. BÖLÜM 15: Yönetmeliklere İlişkin Bilgiler 15.1 Malzeme veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yönetmelikler/düzenlemeler UOK içeriği (1999/13/EC) 0 % (EC) BÖLÜM 16: Diğer bilgiler Ürünün işaretlemesiyle ilgili bilgiler bölüm 2 de belirtilmiştir. Kodlarla belirtilmiş tüm kısaltmaların uzun metinleri aşağıdaki şekildedir; R21 Cild ile temasta sağlığa zararlıdır. R21/22 Cild ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36/37 Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir. R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R38 Cildi tahriş edicidir. R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. R42/43 Solunduğunda, cild ile temasında alerji yapabilir. R43 Cilt ile temasında alerji yapabilir. R51/53 Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R68 Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir. H302 Eğer yutulursa zararlıdır. H312 Deriyle temas ederse zararlıdır. H315 Deride tahrişe neden olur. Bir alerjik deri reaksiyonuna neden olur. H318 Gözde ciddi hasara neden olur. H319 Gözde ciddi tahrişe neden olur. H334 Solunduğunda alerji meydana getirebilir ya da astım bulgularına ya da solunum zorluklarına neden olabilir. H335 Solunum yolunda tahrişe neden olabilir. H341 Genetik kusurlara neden olduğundan şüpheleniliyor. H411 Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için toksiktir. H412 Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için zararlıdır. İlave bilgi: Bu bilgi için güncel bilgi düzeyimiz temel alınmıştır ve tüm bilgiler ürünün teslim edildiği anki durumu ile ilgilidir. Ürünün güvenlik gereksinimleri yönünden tanımlanmasına çalışılmıştır ve bilgiler belirli bir niteliği garanti etmek amaçlı değildir.

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu GR725-AG, BULK Sayfa No 1 / 7 GBF No. : 254615 Revizyon: 17.07.2012 Yayınlanma tarihi: 28.05.2016 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın tanımı

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Moly Paste Sayfa No 1 / 6 GBF No. : 153750 Revizyon: 06.11.2014 Yayınlanma tarihi: 10.11.2017 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın tanımı 1.1

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu AQUENCE SEAL 0105 known as ADHESIN TS 0105 1000KG tr Sayfa No 1 / 6 GBF No. : 517819 Revizyon: 22.01.2015 Yayınlanma tarihi: 15.06.2016 Versiyon yer

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ES1000, PART A BULK Sayfa No 1 / 8 GBF No. : 249124 Revizyon: 11.11.2011 Yayınlanma tarihi: 20.02.2017 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın tanımı

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE AQUACE W-104 Sayfa No 1 / 6 GBF No. : 440722 Revizyon: 30.03.2015 Yayınlanma tarihi: 04.06.2015 Versiyon yer değiştirir: - BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 7 LOCTITE 2400 GBF No. : 402939 Revizyon: 14.12.2015 Yayınlanma tarihi: 30.12.2018 Versiyon yer değiştirir: 10.12.2014 BÖLÜM 1: MADDENİN/KARIŞIMIN

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No 1 / 5 TEROSTAT 9320 4IN1 GREY GBF No. : 125952 Revizyon: 07.01.2010

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/ ) göre hazırlanmıştır.

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/ ) göre hazırlanmıştır. Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No 1 / 7 LOCTITE STYCAST US 5529 PTB known as HYSOL US5529 PART B GBF

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MACROPLAST UK 8202 # Sayfa No 1 / 7 GBF No. : 44427 V001.5 Revizyon: 02.07.2015 Yayınlanma tarihi: 13.11.2017 Versiyon yer değiştirir: 31.10.2014

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu BONDERITE M-PP 866 R DR250KG Sayfa No 1 / 7 GBF No. : 46763 V004.0 Revizyon: 10.06.2015 Yayınlanma tarihi: 02.02.2017 Versiyon yer değiştirir: 26.05.2015

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu TECHNOMELT Q3115 Sayfa No 1 / 6 GBF No. : 170911 Revizyon: 24.06.2015 Yayınlanma tarihi: 08.01.2017 Versiyon yer değiştirir: 22.08.2014 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu HYSOL MG33F-0602 13MMx4.8G CTN Sayfa No 1 / 10 GBF No. : 254353 Revizyon: 16.01.2014 Yayınlanma tarihi: 02.11.2017 1.1 Ürün tanımı HYSOL MG33F-0602

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G )

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 29204) Sayfa No 1 / 8 LOCTITE LB 8104 GBF No. : 447543 V001.3 Revizyon: 19.10.2018 Yayınlanma tarihi:

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu TECHNOMELT MELTACE 709-4 - 20kg Sayfa No 1 / 6 GBF No. : 474555 Revizyon: 02.11.2015 Yayınlanma tarihi: 03.11.2015 Versiyon yer değiştirir: - BÖLÜM

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/ ) göre hazırlanmıştır.

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/ ) göre hazırlanmıştır. Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No 1 / 8 LOCTITE LB 8104 known as LOCTITE FOOD GRD GRS 14,5OZ EN GBF No.

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 6 TECHNOMELT DORUS HKP 21 15KG GBF No. : 100497 Revizyon: 22.09.2015 Yayınlanma tarihi: 14.12.2018 Versiyon yer değiştirir: 07.08.2014

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G )

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 29204) Sayfa No 1 / 7 TEROSON VR 500 GBF No. : 76984 V003.5 Revizyon: 12.06.2018 Yayınlanma tarihi:

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu MG21F-02 48 MM X 50 GMS, BULK Sayfa No 1 / 10 GBF No. : 213488 Revizyon: 17.01.2014 Yayınlanma tarihi: 31.01.2017 1.1 Ürün tanımı MG21F-02 48 MM X

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu FP4531 Sayfa No 1 / 13 GBF No. : 213458 Revizyon: 30.09.2014 Yayınlanma tarihi: 19.02.2017 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın tanımı 1.1 Ürün

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE MSC 01 known as MULTICORE SC-01 CLEANER Sayfa No 1 / 8 GBF No. : 153931 Revizyon: 06.05.2014 Yayınlanma tarihi: 04.11.2016 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G )

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 29204) Sayfa No 1 / 8 LOCTITE LB 8105 known as Loctite 8105 400ml SFDN GBF No. : 283264 Revizyon: 27.10.2016

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Loctite 8150 Sayfa No 1 / 10 GBF No. : 173425 Revizyon: 18.02.2015 Yayınlanma tarihi: 26.01.2019 Versiyon yer değiştirir: 22.05.2012 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE LB 8103 known as Loctite 8103 1ltr EGFD Sayfa No 1 / 9 GBF No. : 283265 Revizyon: 15.05.2014 Yayınlanma tarihi: 15.05.2017 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu QMI538NB (QM8049) TEFLON BULK Sayfa No 1 / 9 GBF No. : 238009 Revizyon: 15.06.2015 Yayınlanma tarihi: 23.01.2017 Versiyon yer değiştirir: 19.02.2014

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 6 TECHNOMELT EM 357 known as EUROMELT 357US GBF No. : 43868 Revizyon: 23.02.2016 Yayınlanma tarihi: 06.02.2017 Versiyon yer değiştirir:

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 6 MSDS No. 921153 V001 Revizyon tarihi: 14.11.2012

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 95A CR32 AGS 88.5 (MW2) BULK Sayfa No 1 / 8 GBF No. : 181872 Revizyon: 04.11.2011 Yayınlanma tarihi: 26.12.2016 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G )

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 29204) Sayfa No 1 / 6 TEROSON MS 9320 SF OC GBF No. : 471422 Revizyon: 03.08.2016 Yayınlanma tarihi:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No 1 / 6 TEROSTAT 9100(1K PU)WHIT 310ML GBF No. : 75915 V001.1 Revizyon:

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G )

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 29204) Sayfa No 1 / 7 Loctite 55 w/loy. Point 150m,DE GBF No. : 168432 Revizyon: 24.03.2017 Yayınlanma

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G )

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 29204) Sayfa No 1 / 8 Loctite 55 w/loy. Point 150m,DE GBF No. : 168432 V002.4 Revizyon: 25.04.2018 Yayınlanma

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 9 HYSOL MG33F-0593 BLK 13MMx4.4G GBF No. : 254345 Revizyon: 21.08.2015 Yayınlanma tarihi: 23.01.2017 Versiyon yer değiştirir: 16.01.2014

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu TECHNOMELT PS 8432 bilinen adiyla DURO-TAK 8432 Sayfa No 1 / 9 GBF No. : 327898 Revizyon: 14.04.2014 Yayınlanma tarihi: 24.09.2014 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G )

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 29204) Sayfa No 1 / 7 TECHNOMELT PA 2084 known as MACROMELT TPX 20-084 (20kg) GBF No. : 44262 V001.2

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 8 LOCTITE SI 5368 BK known as 5368 BLACK 310ML ES PT GBF No. : 164824 Revizyon: 21.10.2015 Yayınlanma tarihi: 10.11.2017 Versiyon yer

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/ ) göre hazırlanmıştır.

Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/ ) göre hazırlanmıştır. Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No 1 / 9 LOCTITE SF 7840 55 gal. GBF No. : 153694 Revizyon: 29.06.2011

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE LB 8102 known as Loctite 8102 1ltr Can,EFDG Sayfa No 1 / 9 GBF No. : 283268 Revizyon: 05.03.2015 Yayınlanma tarihi: 28.03.2016 Versiyon yer

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE LB 8150 SV A/S known as Silver Anti-Seize Lubricant Sayfa No 1 / 9 GBF No. : 153549 Revizyon: 05.08.2014 Yayınlanma tarihi: 05.11.2015 BÖLÜM

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Pattex Repair Extreme Sayfa No 1 / 10 GBF No. : 225573 Revizyon: 18.06.2014 Yayınlanma tarihi: 12.09.2014 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G )

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 29204) Sayfa No 1 / 7 LOCTITE 5400 GBF No. : 596540 Revizyon: 05.07.2017 Yayınlanma tarihi: 28.10.2017

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G )

Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G ) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G. 13.12.2014 29204) Sayfa No 1 / 8 Loctite 5926 GBF No. : 165213 V004.1 Revizyon: 16.11.2018 Yayınlanma tarihi: 03.01.2019

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu HYSOL FP4652 30CCLS ENCAP -40CD Sayfa No 1 / 10 GBF No. : 213464 Revizyon: 26.09.2011 Yayınlanma tarihi: 01.10.2016 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Loctite 3430 A_20Kg GB/DE/FR/NL Sayfa No 1 / 12 GBF No. : 298562 Revizyon: 05.11.2013 Yayınlanma tarihi: 29.08.2014 1.1 Ürün tanımı Loctite 3430 A_20Kg

Detaylı

ADABEY KİMYA A.Ş.-STEEL WHİTE MSDS FORMU Düzenleme tarihi:15/kasim/2010 Revizyon No:1

ADABEY KİMYA A.Ş.-STEEL WHİTE MSDS FORMU Düzenleme tarihi:15/kasim/2010 Revizyon No:1 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/TEŞEBBÜS TANITIMI Ürün tipi : Keten takviyeli Sızdırmazlık Macunu Ticari Adı : STEEL WHİTE Üretici : Adabey Kimya Doğalgaz Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Üretici Adres :Öz

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE STYCAST ES 0617 PTA known as HYSOL ES0617 PART A Sayfa No 1 / 12 GBF No. : 213437 Revizyon: 19.03.2014 Yayınlanma tarihi: 27.10.2017 BÖLÜM

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE LB 8023 MARINE GRADE ANIT SIEZE known as Marine Sayfa No 1 / 9 GBF No. : 153630 Revizyon: 30.03.2015 Yayınlanma tarihi: 31.05.2016 Versiyon

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 3474A Sayfa No 1 / 11 GBF No. : 173483 Revizyon: 21.07.2014 Yayınlanma tarihi: 07.02.2017 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın tanımı 1.1 Ürün

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1501 Ürün Adı INTERFLEX (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım İKİ BİLEŞENLİ, POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MALZEMESİ MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Loctite 225 Sayfa No 1 / 11 GBF No. : 153491 Revizyon: 11.02.2015 Yayınlanma tarihi: 13.06.2017 Versiyon yer değiştirir: 12.06.2014 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma Revizyon tarihi 08.01.2016 Baskı tarihi 11.01.2016 No6/1 Esenyurt, İstanbul, Turkey Tel +90 212 451 57 91 (pbx) Fax +90 212 451 57 96 Sayfa 1/5 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ticari İsmi Kullanım Alanı Endüstriyel

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 6 MSDS No. 910242-B V001 Revizyon tarihi: 09.11.2012

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu TECHNOMELT PUR 6202 Sayfa No 1 / 11 GBF No. : 44560 V004.3 Revizyon: 09.01.2014 Yayınlanma tarihi: 30.06.2016 1.1 Ürün tanımı TECHNOMELT PUR 6202

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1868879 V000 Revizyon tarihi: 01.07.2011

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu AQUENCE FU 400 known as DORUS FU 400 Sayfa No 1 / 10 GBF No. : 100492 Revizyon: 21.05.2014 Yayınlanma tarihi: 28.01.2017 1.1 Ürün tanımı AQUENCE FU

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Gluadin R Benz. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. Ürün tanımlayıcı

Güvenlik Bilgi Formu. Gluadin R Benz. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. Ürün tanımlayıcı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/7 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı Gluadin R Benz Madde ve karışımın belirlenmiş ilgili kullanımı veya tavsiye edilen kullanımları Belirlenmiş ilgili kullanımlar:

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 9 LOCTITE SI 5088 UV known as 5088 U.V.20LT M/L GBF No. : 153674 Revizyon: 02.02.2016 Yayınlanma tarihi: 21.02.2019 Versiyon yer değiştirir:

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE AQUACE CL -800B - 14 KG Sayfa No 1 / 8 GBF No. : 444366 Revizyon: 01.04.2015 Yayınlanma tarihi: 07.10.2015 Versiyon yer değiştirir: - 1.1

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LePage PL620 Marble & Granite Construction Adhesive Sayfa No 1 / 10 GBF No. : 379047 Revizyon: 18.08.2015 Yayınlanma tarihi: 18.10.2017 Versiyon yer

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 1368314 V001 Revizyon tarihi: 05.05.2005

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 10 LOCTITE LF 318 41K known as LF318 FLUX GEL GBF No. : 180286 Revizyon: 20.08.2015 Yayınlanma tarihi: 05.12.2018 Versiyon yer değiştirir:

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu OCTITE FREKOTE C200 known as FREKOTE AQUAINE C- 200 5 Sayfa No 1 / 9 GBF No. : 153857 Revizyon: 29.07.2014 Yayınlanma tarihi: 08.12.2018 BÖÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Forest G 302 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile CAS No : Karışım : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE MF R301 5L known as MFR301 LIQUID FLUX Sayfa No 1 / 10 GBF No. : 153932 Revizyon: 06.09.2011 Yayınlanma tarihi: 01.02.2016 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. Sayfa 1 of 5 MSDS No. 283540-908187 V002 Revizyon tarihi: 12.04.2011

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No 1 / 10 LOCTITE SI 5399 RD known as 5399 ADHESIVO SELLADOR A.T.310 GBF No. : 164825 Revizyon: 16.12.2015 Yayınlanma tarihi: 24.05.2017 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE LB 8156 known as Loctite 8156 500g EGFD Sayfa No 1 / 12 GBF No. : 283267 Revizyon: 09.04.2015 Yayınlanma tarihi: 22.10.2016 Versiyon yer değiştirir:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE UK 8590 known as MACROPLAST UK 8590 Sayfa No 1 / 9 GBF No. : 121165 Revizyon: 09.06.2014 Yayınlanma tarihi: 08.12.2018 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI Sayfa: 1 Derleme tarihi: 02/11/2011 Bölüm 1: Madde/karışım ve şirket/işletmenin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı: 1.2. Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilen

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu QMI536HT(QM0537) BN BULK Sayfa No 1 / 11 GBF No. : 229507 Revizyon: 01.10.2014 Yayınlanma tarihi: 14.02.2017 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİSİ SURFECOPLUS. SurfecoPlus 1. ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMLAMASI 1.1 ÜRÜN TANITIMI Ürün Adı Ürünün Kimyasal Ailesi SurfecoPlus Polialkilenoksit Modifiye Heptametiltrisiloksan 1.2 ÜRÜNÜN KULLANIMI Yüzey gerilimi düşürücü ajan 1.3 FİRMA BİLGİLERİ

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE STYCAST RE 2039 known as HYSOL RE2039 GAL Sayfa No 1 / 12 GBF No. : 174083 Revizyon: 12.05.2014 Yayınlanma tarihi: 06.01.2018 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Loctite 7457 Sayfa No 1 / 11 GBF No. : 173286 Revizyon: 09.07.2014 Yayınlanma tarihi: 03.09.2014 BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın tanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Ürün ÜrünTanımı :TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Semboller

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HOCUT B-217

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HOCUT B-217 HI HOCUT B-217 Sayfa 1/5 Yayım Tarihi: 09.06.09 Revizyon No: 7 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün adı: Ürün kodu: Ürünün kullanımı / tanımı: Firma adı: HOCUT B-217 FRS036/00 Metal

Detaylı

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029

TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 801029 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı, Ürün Adı : TRILUBGREASE TEMP LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic.

Detaylı

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu LOCTITE HYDX 96SC 3C 0.7MM H known as 96SC HYDRO-X 3C Sayfa No 1 / 8 GBF No. : 222077 Revizyon: 29.06.2015 Yayınlanma tarihi: 17.10.2017 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı