(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu"

Transkript

1 (EC) No 1907/2006 'e göre Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 1 / 9 GBF No. : Revizyon: Yayınlanma tarihi: BÖLÜM 1: Malzemenin/karışımın ve firmanın tanımı 1.1 Ürün tanımı 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD 1.2 Malzeme veya karışımın önerilen kullanımı ve kullanılmaması gereken durumlarla ilgili tavsiyeler Öngörülen kullanım: 1-K-Epoksit tutkalı 1.3 Ürün güvenlik bilgi formunu sunan firma hakkında bilgi Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. No Tepeustu - Istanbul Türkiye Telefon: +90 (216) Faks +90 (216) numarası: 1.4 Acil durum telefon numarası Turk Henkel (24h) 2.1 Malzemenin veya karışımın sınıflandırılması Sınıflandırma (DPD): Mutajen kategorisi 3. R68 Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir. Duyarlılaştırıcı R42/43 Solunduğunda, cild ile temasında alerji yapabilir. Xi - Tahriş Edici R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. 2.2 Tehlike işaretli malzemeler BÖLÜM 2: Tehlike Tanımı

2 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 2 / 9 Tehlike işaretli malzemeler (DPD): Xn - Sağlığa Zararlı Risk uyarıları:: R68 Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir. R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. R42/43 Solunduğunda, cild ile temasında alerji yapabilir. Güvenlik uyarıları:: S23 Dumanı solunmamalı. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktoro başvurun. S36/37/39 Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın. S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun. (Mümkünse bu etiketi gösterin). S60 Atığı ve kabınıı tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. İlave etiket bilgisi: Epoksi ihtiva eden bileşikler içermektedir. Üreticinin talimatlarına uyunuz. İçerir: Hekzahidrometil ftlaik anhidrit, 1,6 Naftalen diol diglisidil eter, Neopentil glikol diglisidil eter, Fenol-formaldehid plimer 2.3 Diğer tehlikeler Uygun bir şekilde kullanılırsa, yok. Genel kimyasal tanımlama: Epoksi Yapıştırıcı Karışımın temel maddeleri: Anhidritler polimerler Dolgu maddesi BÖLÜM 3: İçerik hakkında bilgi

3 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 3 / 9 CLP (EC) No 1272/2008 e göre bileşimdeki maddeler hakkında bilgi: Hekzahidrometil ftlaik anhidrit 1,6 Naftalen diol diglisidil eter Neopentil glikol diglisidil eter Fenol-formaldehid plimer Merkaptopropil trimetoksilan-3 [Methylenebis(phenyleneoxymethylene)]bis oxirane EC Numarası REACH-Kayıt No İçerik Sınıflandırma % Ciddi göz hasarları 1 H318 Deri duyarlaştırıcı 1 Solunum duyarlaştırıcı 1 H % Üreme hücresi mutajenisitesi 2 H341 Akut toksisite 4; vücut ile temasla H312 Cilt tahrişi 2 H315 Sulu ortam üzerindeki kronik tehlikeleri 3 H412 Deri duyarlaştırıcı % Deri duyarlaştırıcı 1 Cilt tahrişi 2 H % Ciddi göz tahrişi 2 H319 Spesifik hedef organ toksisitesi- bir defalık maruz kalma 3 H335 Deri duyarlaştırıcı ,1- < 1 % Akut toksisite 4; oral H302 Akut toksisite 4; vücut ile temasla H312 Deri duyarlaştırıcı 1; vücut ile temasla Sulu ortam üzerindeki kronik tehlikeleri 2 H ,1- < 1 % Cilt tahrişi 2; vücut ile temasla H315 Deri duyarlaştırıcı 1; vücut ile temasla Ciddi göz tahrişi 2 H319 Sulu ortam üzerindeki kronik tehlikeleri 2 H411 H- cümlelerinin ve diğer kısaltmaların uzun metinleri için bölüm 16 "Diğer Bilgiler" e bakınız. Sınıflandırılmamış maddelerin halka açık çalışma alanlarında maruz kalınabilecekleri limitler mevcuttur. DPD (EC) no 1999/45 ya göre bileşimdeki maddeler hakkında bilgi: Hekzahidrometil ftlaik anhidrit 1,6 Naftalen diol diglisidil eter Neopentil glikol diglisidil eter Fenol-formaldehid plimer Merkaptopropil trimetoksilan-3 [Methylenebis(phenyleneoxymethylene )]bisoxirane EC Numarası REACH-Kayıt No İçerik Sınıflandırma % R42/43 Xi - Tahriş Edici; R % Mutajen kategorisi 3.; R68 Xn - Sağlığa Zararlı; R21 Xi - Tahriş Edici; R38 R43 R52/ % Xi - Tahriş Edici; R38 R % Xi - Tahriş Edici; R36/37, R ,1 - < 1 % Xn - Sağlığa Zararlı; R21/22 Xi - Tahriş Edici; R43 N - Çevreye Zararlı; R51/ ,1 - < 1 % Xi - Tahriş Edici; R36/38, R43 N - Çevreye Zararlı; R51/53 Kodlari verilmis R-tanımlamalarının tam metni icin bölüm 16'ya 'Diger Bilgiler' bölümüne bakiniz.

4 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 4 / 9 Sınıflandırılmamış maddelerin halka açık çalışma alanlarında maruz kalınabilecekleri limitler mevcuttur. 4.1 İlk yardım önlemlerinin tanımları: BÖLÜM 4: İlk yardım Önlemleri Solunursa: Temiz havaya çıkartın, şikayet devam ederse doktora başvurun Cilde temas ederse: Akan su altında sabunla yıkayın. Cilt kremi uygulayın. Kontamine giysileri değiştirin. Gerekirse cilt doktoruna başvurun. Göze temas ederse: Bol su ile birkaç dakika yıkayın. Bu esnada göz kapaklarını açık tutun. Doktora başvurun Yutulursa: Ağız içini çalkalayın, 1-2 bardak su için, kusmaya çalışmayın, doktora başvurun. 4.2 En önemli semptom ve etkileri, akut ve uzun süreli Göz Tahrişi ve iltihabı Soluma:Tahriş,öksürme,nefes darlığı,göğüs kafesi sıkışması Deri:Kaşıntı,kurdeşen 4.3 Acil medikal önlem ve tedavi gerektiren durum belirtisi Kısıma bakınız: İlk yardım önlemlerinin tanımları 5.1 Söndürücü malzemeler Uygun yangın söndürücü malzemeler: köpük, yangın söndürme tozu, karbondioksit. İnce su spreyi BÖLÜM 5: Yangınla mücadele Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken söndürme araçları: Yüksek basınçlı su jeti 5.2 Malzeme veya karışımdan kaynaklanabilecek özel tehlikeler: Isıya maruz kalma durumunda parçalanma tehlikesi Ürün, yüksek sıcakılıklarda spontane polimerazyon reaksiyonlarına girebilir. Polimerizasyon egzotermaldir ve konteynırda hasara ve termal parçalanma ürünlerinlerinin serbest kalmasına yol açabilir. 10. kısıma bakınız. 5.3 İtfayecilere öneriler Kendinden solunum sistemli ve tam korumalı elbise giyiniz, örneğin yanmaz özellikli elbise. Yangın durumunda,konteynerleri su jeti ile serin tutun. İlave bilgi: Yangın durumunda,konteynerleri su jeti ile serin tutun. BÖLÜM 6: Kaza sonucu meydana gelen olaylarda alınacak önlemler 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipmanlar ve acil durum prosedürleri Göz ve deri ile temasından kaçının. Aşınma önleyici ekipman. Etkin havalandırma sağlayın. 6.2 Çevresel önlemler Kanalizasyon / yerüstü suları / yeraltı sularına boşaltmayın.

5 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 5 / Temizlemek ve kontrol altına almak için metodlar ve malzemeler Küçük miktardaki sızıntıları kağıt havlu ile siliniz ve artıkları bertaraf için ayrılmış konteynere koyunuz. Büyük miktardaki sızıntılar inert emici bir malzeme ile emdirilmeli ve bertaraf için kapaklı bir konteynerde tutulmalıdır. Kontamine olmuş malzemenin atık gibi bertaraf et, madde 13 e göre. 6.4 Diğer kısımlara ilişkin Bölüm 8'deki tavsiyelere bakın. 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Bölüm 8'deki tavsiyelere bakın. Ürün ısıtıldığında ayır Çalışma yerinde iyi havalandırma / emilme sağla. BÖLÜM 7: Kullanım ve depolama Hijyen önlemleri: Çalışırken yemek yemeyin, herhangi birşey ve sigara içmeyin İş molalarından önce ve çalışmanın bitmesinden sonra ellerinizi yıkayın. Endüstriyel hijyen kurallarına uyulmalıdır. 7.2 Güvenli depolama koşulları, birlikte depolanmaması gereken malzemeleri de içerecek şekilde Kapalı orijinal kutularında saklayınız. Kirlenmeye karşı koruyunuz. Serin ve kuru yerde saklayınız. Depo ve çalışma odalarının uygun bir şekilde havalandırılmasını sağlayın. Saçılma önleyici teçhizat bulunan bir odada depolanmalıdır. Isıdan ve direk güneş ışığından uzak tutun. 7.3 Son kullanım amaçları 1-K-Epoksit tutkalı BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrol/kişisel korunma 8.1 Kontrol parametreleri Belirtilen tarihe kadar geçerli Turkey hiçbiri Biological Exposure Indices: 8.2 Maruz kalma kontrolleri: Mühendislik önlemleri: İyi havalandırılmasını sağlayın. Solunum Yollarının Korunması: Yeterli havalandırma olmadığında, uygun solunum maskesi Solunum yolları için uygun koruma: Filtre tipi: A Ellerin Korunması: Kimyasallara dirençli koruyucu eldiven (EN 374). Kısa süreli temas veya sıçramalarda uygun malzemeler (tavsiye edilen: koruma indeksi en az 2, EN 374e göre asgari 30 dakika nüfuz etme süresine denk gelen) : nitril kauçuk (NBR;>=0.4 mm kalınlık). Uzun süreli ve direkt temas için uygun malzemeler (tavsiye edilen: koruma indeksi 6, (EN 374e göre asgari 30 dakika nüfuz etme süresine denk gelen): nitril kauçuk (NBR;>= 0.4 mm kalınlık) Bu bilgi eldiven üreticileri tarafından sağlanan literatür referanslarına dayanmaktadır veya benzer maddelere kıyaslanarak derlenmiştir. Çalışma esnasındaki dış faktörlerin (örneğin sıcaklık) varlığının, kimyasallara dayanıklı koruyucu eldivenlerin EN 374'de belirtilen dayanım sürelerinin daha altında hizmet vermesine neden olabileceğini lütfen unutmayınız. Eskime ve yırtılma belirtilerinde eldivenin değiştirilmesi gerekir.

6 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 6 / 9 Gözlerin Korunması: Sıkıca oturan gözlükler ve/veya yüz koruması Derinin Korunması: Aşınma önleyici ekipman. Kolları ve bacakları örten koruyucu kıyafet önlük BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal Özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüş sıvı viskoz Siyah Koku kendine has hafif bir koku ph Kaynama noktası Parlama noktası Bozunma sıcaklığı Buhar basıncı Yoğunluk (20 C (68 F)) Hacim ağırlığı Vizkozite Viskozite (kinematik) Patlayıcı özellikleri Çözünürlük (kalitatif) (20 C (68 F); Çözücü: keton) Çözünürlük (kalitatif) (20 C (68 F); Çözücü: Su) Katılaşma sıcaklığı Erime noktası Tutuşabilirlik Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Parlama limitleri Ayrışma katsayısı : n-oktanol/su Buharlaşma hızı Buhar yoğunluğu Oksitleyici özellikleri Uygulanamaz/ Uygun değil Yüksek sıcaklıkta polimerizasyon meydana gelebilir. 127 C (260.6 F); Cleveland open cup 1,68 g/cm3 kısmi karışabilir Çözülmeyen 9.2 Diğer bilgiler 10.1 Reaktivite Kuvvetli okside edici ajan. Alkoller ve aminler ile reaksiyona girer. Yüksek sıcaklıkta polimerizasyon meydana gelebilir Kimyasal kararlılık Tavsiye edilen depolama şartları altında stabil Tehlikeli reaksiyon olasılığı Bölüme bakınız reaktivite BÖLÜM 10: Kararlılık ve reaktivite

7 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 7 / Kaçınılması gereken durumlar Aşırı ısı. Eğer hemen kullanmayacaksanız,yapıştırıcıları karıştırmayınız. Bu önlemlerin alınmaması, ekzotermik bir duruma sebebiyet verir v edolayısyla yüksek bir ısı açığa çıkmasına yol açabilir. Isıya maruz kalma durumunda parçalanma tehlikesi 10.5 Birlikte depolanmaması gereken malzemeler Uygun bir şekilde kullanılırsa, yok Zararlı bozunma ürünleri hidrokarbonlar Tahriş edici buharları Daha yüksek sıcaklıklarda, karbon oksitler ve nitrojen oksitler oluşabilir. Yüksek sıcaklıklarda veya uygun olmayan materyallerin varlığında polimerizasyon gerçekleşebilir. 5. kısıma bakınız Toksikolojik etkiler için bilgiler BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler Genel toksikolojik bilgi: Preparat, 1999/45/EC Direktifinin 6(1)(a) bölümüne göre sınıflandırılmıştır. Bölüm 3 de listelenen kimyasallar için geçerli sağlık/ekolojik bilgiler aşağıdadır. geri dönüşü olmayan etkilerin, muhtemel riski Solunum yolu ile zehirlenme: Solunum yoluyla hassasiyete yol açabilir Cilt irritasyonu: Uzun süreli veya tekrarlanan temasta cildi tahriş edebilir. Göz irritasyonu: Gözlerde önemli hasar riski Gözleri tahriş eder. Hassasiyet oluşturucu: Solunması ve cilt ile temasında hassasiyet yaratabilir. BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler Genel ekolojik bilgiler: Preparat, 1999/45/EC Direktifinin 6(1)(a) bölümüne göre sınıflandırılmıştır. Bölüm 3 de listelenen kimyasallar için geçerli sağlık/ekolojik bilgiler aşağıdadır. Usulüne uygun kullanımda, ürün kanalizasyona ulaşmamaktadır Ekotoksisite: Kanalizasyon / yerüstü suları / yeraltı sularına boşaltmayın. Hareketlilik: Kurumuş yapıştırıcı stabildir. Kalıcılık ve biyolojik ayrışabilirlilik: Ürün biyolojik olarak parçalanamaz. bioakümülasyon potansiyeli: Herhangi bir bilgi mevcut değildir.

8 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 8 / Zehirlilik Hekzahidrometil ftlaik anhidrit Hekzahidrometil ftlaik anhidrit Merkaptopropil trimetoksilan- 3 Merkaptopropil trimetoksilan- 3 Merkaptopropil trimetoksilan- 3 [Methylenebis(phenyleneoxy methylene)]bisoxirane [Methylenebis(phenyleneoxy methylene)]bisoxirane değer tipi Değer (%) Akut toksisite araştırması Maruz kalma süresi Türler Metot LC mg/l Fish 48 h Oryzias latipes OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 24 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) LC mg/l Fish 96 h Brachydanio rerio (new name: Danio rerio) OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC50 6,7 mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) LC mg/l Fish 96 h OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) 12.2 Kararlılık ve parçalanabilirlik Merkaptopropil trimetoksilan- 3 [Methylenebis(phenyleneoxy methylene)]bisoxirane Sonuç test koşulları altında herhangi bir biyodegredasyon gerçekleşmedi Uygulama yöntemi Parçalanabilirlik Metot aerob 51 % OECD Guideline 301 A (new version) (Ready Biodegradability: DOC Die Away Test) < 10 % 12.3 Kararlılık ve parçalanabilirlik / 12.4 Topraktaki mobilite Hekzahidrometil ftlaik anhidrit LogKow 2,59 Biyo konsantrasyon faktörü (BCF) Maruz kalma süresi Türler Sıcaklık Metot 13.1 Atık İmha yöntemleri Ürünün bertarafı Yerel ve ulusal düzenlemelere göre bertaraf ediniz. BÖLÜM 13: Uzaklaştırma yöntemleri temizlenmemiş ambalajların imhası Bertarafı yasalara göre yapılmalıdır. Paketleri, sadece tamamen boş olmaları durumunda geri dönüşümde kullan. Temizlenemeyen ambalajlar, ürün gibi bertaraf edilmelidir. Atık kodu EAK atık cetvelleri ürün ile ilgili değil, geliş yeri ile ilgilidir. Bu nedenle üretici, farklı branşlarda kullanılan ürünler için hiçbir atık anahtarı belirtemez. Belirtilen anahtarlar kullanıcı için tavsiye niteliğinde algılanmalıdır.

9 30CC FP4548FC UF ENCAP -40CD Sayfa No 9 / 9 BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri Genel bilgiler: RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR 'ye göre tehlikeli değil. BÖLÜM 15: Yönetmeliklere İlişkin Bilgiler 15.1 Malzeme veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili yönetmelikler/düzenlemeler UOK içeriği (1999/13/EC) 0 % (EC) BÖLÜM 16: Diğer bilgiler Ürünün işaretlemesiyle ilgili bilgiler bölüm 2 de belirtilmiştir. Kodlarla belirtilmiş tüm kısaltmaların uzun metinleri aşağıdaki şekildedir; R21 Cild ile temasta sağlığa zararlıdır. R21/22 Cild ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır. R36/37 Gözleri ve solunum sistemini tahriş edicidir. R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R38 Cildi tahriş edicidir. R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi. R42/43 Solunduğunda, cild ile temasında alerji yapabilir. R43 Cilt ile temasında alerji yapabilir. R51/53 Sudaki organizmalar için toksik, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R68 Tedavisi mümkün olmayan etki oluşturabilir. H302 Eğer yutulursa zararlıdır. H312 Deriyle temas ederse zararlıdır. H315 Deride tahrişe neden olur. Bir alerjik deri reaksiyonuna neden olur. H318 Gözde ciddi hasara neden olur. H319 Gözde ciddi tahrişe neden olur. H334 Solunduğunda alerji meydana getirebilir ya da astım bulgularına ya da solunum zorluklarına neden olabilir. H335 Solunum yolunda tahrişe neden olabilir. H341 Genetik kusurlara neden olduğundan şüpheleniliyor. H411 Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için toksiktir. H412 Uzun süren etkileriyle birlikte sulu ortamdaki yaşam için zararlıdır. İlave bilgi: Bu bilgi için güncel bilgi düzeyimiz temel alınmıştır ve tüm bilgiler ürünün teslim edildiği anki durumu ile ilgilidir. Ürünün güvenlik gereksinimleri yönünden tanımlanmasına çalışılmıştır ve bilgiler belirli bir niteliği garanti etmek amaçlı değildir.