Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri"

Transkript

1 GCE 13 GENEL CERRAHİ Dr. Çağatay DAPHAN /1 Dr. Oral SAYGUN /2 Dr. Kuzey AYDINURAZ /3 Dr. Sedat DÖM /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS GEC 7001 VAKA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda ameliyat edilen hastaların tedavilerinin, morbidite ve mortalitelerinin tartışıldığı teorik içerikli toplantıdır. Derse uzmanlık öğrencileri katılır. Yer: Hastane toplantı salonu Gün/Saat: Salı, 10:00-11:00 (2/ay) H 2 GEC 7002 MAKALE SAATİ H 2 Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri içeren makalelerin tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulduğu teorik içerikli aktivitedir. Derse uzmanlık öğrencileri katılır. Yer: Hastane toplantı salonu Gün/Saat: Salı, 11:00-12:00 (2/ay) GEC 7003 SEMİNER SAATİ H 2 Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminerin tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulduğu teorik içerikli aktivitedir. Derse uzmanlık öğrencileri katılır. Yer: Hastane toplantı salonu Gün/Saat: Salı, 10:00-11:00 (2/ay) GEC 7004 DENEYSEL ARAŞTIRMA TOPLANTISI H 1 Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda yürütülmekte olan ve planlanan deneysel araştırmaların tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulduğu teorik içerikli toplantıdır. Derse uzmanlık öğrencileri katılır. Yer: Hastane toplantı salonu Gün/Saat: Salı, 11:00-12:00 (1/ay) GEC 7005 MULTİDİSİPLİNER TOPLANTI H 1 Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda tedavi gören veya tedavisi planlanan hastaların ilgili diğer anabilim dalı öğretim üyeleri ve tıpta uzmanlık öğrencileri ile birlikte tartışıldığı teorik içerikli toplantıdır. Derse uzmanlık öğrencileri katılır. Yer: Hastane toplantı salonu Gün/Saat: Salı, 11:00-12:00 (1/ay) GEC 7006 TEZ DANIŞMANLIĞI H 1 Genel Cerrahi Anabilim Dalı nda mezuniyet sonrası eğitim gören Genel Cerrahi Tıpta uzmanlık öğrencilerinin tez aşamalarının ve tez yazımının değerlendirildiği derstir. Derse uzmanlık öğrencileri katılır. Yer: Genel Cerrahi Anabilim Dalı Gün/Saat: Salı, 14:00-15:00 (1/ay) GEC 7100 AMELİYAT BAŞI EĞİTİM ÇALIŞMASI (Teorik) Genel Cerrahi servisinde yatarak cerrahi tedavi uygulanan hastaların tedavileri teorik olarak değerlendirilir. Derse uzmanlık öğrencileri katılır. Yer: Genel Cerrahi Ameliyathanesi Gün/Saat: Pazartesi ve Çarşamba; 09:00 13:00 GEC 7101 Anoskopi-Rektoskopi H 1 1 GEC 7102 Sigmoidoskopi(rijit) H 1 1 GEC 7103 Sigmoidoskopi(fleksible) H 1 1 GEC 7104 Kolonoskopi H 1 1 GEC 7105 Özefagogastroskopi H 1 1

2 GEC 7106 Rektal polip eksizyon(anal yolla) H 1 1 GEC 7107 Abse drenajı H 1 1 GEC 7108 Hematom drenajı H 1 1 GEC 7109 Trombozektomi H 1 1 GEC 7110 Hemoroidde lastik band ligasyonu H 1 1 GEC 7111 Hemoroidde infrared uygulaması H 1 1 GEC 7112 Deri, Deri-altı kist ve tümörlerin çıkarılması H 1 1 GEC 7113 Lenf bezi biopsisi H 1 1 GEC 7114 Kas biopsisi H 1 1 GEC 7115 Torasentez H 1 1 GEC 7116 Parasentez H 1 1 GEC 7117 DPL H 1 1 GEC 7118 Tüp torakostomi H 1 1 GEC 7119 Torakotomi H 1 1 GEC 7120 Perkütan trakeotomi H 1 1 GEC 7121 Trakeostomi H 1 1 GEC 7122 Santral ven kateterizyonu(periferik venden) H 1 1 GEC 7123 Santral ven kateterizasyonu (Juguler&Subklavyen venden) H 1 1 GEC 7124 Arteriyel kateter takılması H 1 1 GEC 7125 Periton diyaliz kateter yerleştirilmesi H 1 1 GEC 7126 Periton lavajı H 1 1 GEC 7127 Deri grefti H 1 1 GEC 7128 Yara eksplorasyonu H 1 1 GEC 7129 Sekonder yara kapatılması H 1 1 GEC 7130 Ekstremite ampütasyonları H 1 1 GEC 7131 Hemodializ katater yerleştirme H 1 1 GEC 7132 Meme biyopsisi H 1 1 GEC 7133 Stereotaktik meme biopsisi H 1 1 GEC 7134 Meme absesi drenajı H 1 1 GEC 7135 Subkutan Mastektomi H 1 1 GEC 7136 Basit Mastektomi H 1 1 GEC 7137 Modifiye Radikal Mastektomi H 1 1 GEC 7138 Radikal Mastektomi H 1 1 GEC 7139 Aksilla diseksiyonu H 1 1 GEC 7140 Lumpektomi H 1 1 GEC 7141 Lumpektomi+Aksilla diseksiyonu H 1 1 GEC 7142 Tiroglossal duktus kisti eksizyonu H 1 1 GEC 7143 Unilateral subtotal tiroidektomi H 1 1 GEC 7144 Total Lobektomi H 1 1 GEC 7145 Bilateral subtotal tiroidektomi H 1 1 GEC 7146 Totale yakın tiroidektomi H 1 1 GEC 7147 Total tiroidektomi H 1 1 GEC 7148 Total tiroidektomi + Santral lenf nodu disseksiyonu H 1 1 GEC 7149 Total tiroidektomi + modifiye radikal boyun diseksiyonu H 1 1 GEC 7150 Tamamlayıcı tiroidektomi H 1 1 GEC 7151 Modifiye radikal boyun disseksiyonu H 1 1 GEC 7152 Paratiroidektomi H 1 1 GEC 7153 Surrenalektomi H 1 1 GEC 7154 Distal özofajektomi+özofagogastrostomi H 1 1 GEC 7155 Total özefajektomi (transhiatal) H 1 1 GEC 7156 Total özefajektomi (interpozisyon) H 1 1 GEC 7157 Özefagus perforasyon operasyonları H 1 1 GEC 7158 Özefageal bypass işlemleri H 1 1 GEC 7159 Diafragma Hernisi (Bochdalek-Morgagni) onarımları H 1 1 GEC 7160 Antireflü girişimleri (açık) H 1 1 GEC 7161 Antireflü girişimleri (laparoskopik) H 1 1 GEC 7162 Yüksek Selektif Vagotomi H 1 1

3 GEC 7163 Selektif vagotomi+antrektomi H 1 1 GEC 7164 Selektif Vagotomi+Gastroenterostomi H 1 1 GEC 7165 Selektif Vagotomi+Piloroplasti H 1 1 GEC 7166 Trunkal Vagotomi+antrektomi (Billroth-2) H 1 1 GEC 7167 Trunkal Vagotomi+antrektomi (Billroth-1) H 1 1 GEC 7168 Trunkal Vagotomi+Gastroenterostomi H 1 1 GEC 7169 Trunkal Vagotomi+Piloroplasti H 1 1 GEC 7170 Trunkal Vagotomi +Gastroduodenostomi H 1 1 GEC 7171 Subtotal gastrektomi+gastrojejunostomi H 1 1 GEC 7172 Total Gastrektomi+Roux-Y Özefagojejunostomi H 1 1 GEC 7173 D1 lenf nodu disseksiyonu H 1 1 GEC 7174 D2 lenf nodu disseksiyonu H 1 1 GEC 7175 Gastrostomi H 1 1 GEC 7176 Mide wedge rezeksiyonu H 1 1 GEC 7177 Mideden bezoar veya yabancı cisim çıkarılması H 1 1 GEC 7178 Gastroenterostomi H 1 1 GEC 7179 Reverse loop ya da Roux-Y düzeltici ameliyatlar H 1 1 GEC 7180 Perforasyon onarımı+omentoplasti H 1 1 GEC 7181 Perforasyon onarımı+omentoplasti +TV+GE H 1 1 GEC 7182 Duodenoentorostomi H 1 1 GEC 7183 Duodenumdan lokal tümör eksizyonu H 1 1 GEC 7184 Tüp duodeonostomi H 1 1 GEC 7185 Enteroenterostomi H 1 1 GEC 7186 Beslenme jejunostomisi H 1 1 GEC 7187 Striktüropilasti H 1 1 GEC 7188 İnce barsak wedge rezeksiyonu H 1 1 GEC 7189 Segmenter ince barsak rezeksiyonu+ anastomoz H 1 1 GEC 7190 Subtotal ince barsak rezeksiyonu+ostomi H 1 1 GEC 7191 ileostomi açılması H 1 1 GEC 7192 İleostomi kapatılması H 1 1 GEC 7193 Brid ileusta laparotomi+bridektomi H 1 1 GEC 7194 Gastrointestinal fistül ameliyatları H 1 1 GEC 7195 Divertikülektomi H 1 1 GEC 7196 Kolostomi açılması H 1 1 GEC 7197 İleo(jejuno)kolostomiler H 1 1 GEC 7198 Kolon perforasyonuna primer sütür H 1 1 GEC 7199 Sağ ve sol hemikolektomi H 2 2 GEC 7201 Anterior rezeksiyon H 1 1 GEC 7202 Alçak anterior rezeksiyon H 1 1 GEC 7203 Segmenter kolon rezeksiyonu H 1 1 GEC 7204 Segmenter kolon rezeksiyonu+koloanal H 1 1 GEC 7205 anastomoz H 1 1 GEC 7206 Hartmann kapatılması H 1 1 GEC 7207 Abdominoperineal rezeksiyon H 1 1 GEC 7208 Total kolektomi+terminal ileostomi H 1 1 GEC 7209 Total kolektomi+ileorektal anastomoz H 1 1 GEC 7210 Total kolektomi+ileal poş-anal anastomoz H 1 1 GEC 7211 Subtotal kolektomi+ileorektal anastomoz H 1 1 GEC 7212 Laparoskopik kolektomi H 1 1 GEC 7213 El yardımlı laparoskopik kolektomi H 1 1 GEC 7214 Rektal prolapsus için abdominal ameliyatlar H 1 1 GEC 7215 Rektal prolapsus için perineal ameliyatlar H 1 1 GEC 7216 inkontinens için sfinkter girişimleri H 1 1 GEC 7217 Grasiloplasti H 1 1 GEC 7218 Anorektal abse drenajı H 1 1 GEC 7219 Anorektal fissür ameliyatları H 1 1 GEC 7220 Fistülektomi H 1 1

4 GEC 7221 Fİstülotomi H 1 1 GEC 7222 Seton uygulaması H 1 1 GEC 7223 Hemoroidektomi H 1 1 GEC 7224 Transrektal anopeksi H 1 1 GEC 7225 Rektovajinal fistül onarımı H 1 1 GEC 7226 Sinüs pilonidalis ameliyatları H 1 1 GEC 7227 Anal ve perineal lezyonların geniş-lokal eksizyonu H 1 1 GEC 7228 Evreleme laparotomisi H 1 1 GEC 7229 Karın duvarı tümörleri için girişim H 1 1 GEC 7230 Tanısal laparotomi H 1 1 GEC 7231 Laparotomi+organ biopsisi H 1 1 GEC 7232 Evisserasyon, evantrasyon düzeltilmesi H 1 1 GEC 7233 Tanısal laparoskopi H 1 1 GEC 7234 Omentum torsiyonu ameliyatları H 1 1 GEC 7235 Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu H 1 1 GEC 7236 İntraabdominal abse drenajı H 1 1 GEC 7237 Peritoneal debridman H 1 1 GEC 7238 Laparostomi girişimleri ( açık karın ) H 1 1 GEC 7239 Retroperitoneal tümör operasyonları H 1 1 GEC 7240 Retroperitoneal lenf bezi disseksiyonları(periaortik-pelvik) H 1 1 GEC 7241 İnguinal herni onarımı H 1 1 GEC 7242 Femoral herni onarımı H 1 1 GEC 7243 Sleeve gastrektomi H 1 1 GEC 7244 Roux-en-Y Gastrik bypass H 1 1 GEC 7245 Duodenal switch H 1 1 GEC 7246 Vertikal bantlı gastroplasti H 1 1 GEC 7247 Ayarlanabilir bantlı gastroplasti H 1 1 GEC 7248 Ventral herni onarımı primer ve greftli H 2 2 GEC 7249 İnsizyonel herni onarımı primer ve greftli H 2 2 GEC 7250 Komponent seperasyon tekniği ile herni onarımı H 1 1 GEC 7251 Shouldice onarımı H 1 1 GEC 7252 McVay onarımı H 1 1 GEC 7253 Bassini onarımı H 1 1 GEC 7254 Lichtenstein onarımı H 1 1 GEC 7255 Laparoskopik herni onarımı H 1 1 GEC 7256 Stoppa onarımı H 1 1 GEC 7257 TEPP H 1 1 GEC 7258 Spiegel fıtığı onarımı H 1 1 GEC 7259 Diğer karın duvarı fıtığı onarımları H 1 1 GEC 2260 Karaciğer abse drenajı(laparotomi ile) H 1 1 GEC 7261 Segmentektomi H 1 1 GEC 7262 Sağ ve sol lobektomi H 2 2 GEC 7263 Sağ genişletilmiş lobektomi H 1 1 GEC 7264 Sol genişletmiş karaciğer rezeksiyonu H 1 1 GEC 7265 Karaciğer wedge rezeksiyon H 1 1 GEC 7266 Kist hidatik operasyonları H 1 1 GEC 7267 Kolesistektomi+kolanjiografi (normal ve laparoskopik) H 2 2 GEC 7268 Kolesistektomi H 1 1 GEC 7269 Laparoskopik kolesistektomi H 1 1 GEC 7270 T-tüp uygulaması H 1 1 GEC 7271 Koledok eksplorasyonu H 1 1 GEC 7272 Kolesistoenterostomi, Koledokoenterostomi H 2 2 GEC 7273 Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti H 1 1 GEC 7274 Hepatikojejunostomi H 1 1 GEC 7275 Özefagus varis kanaması operasyonları H 1 1 GEC 7276 Akut pankeatitte debridman lavaj ve drenaj H 1 1 GEC 7277 Pankreas kistlerine girişim H 1 1

5 GEC 7278 Distal pankreatektomi H 1 1 GEC 7279 Whipple ameliyatı H 1 1 GEC 7280 Total Pankreatektomi H 1 1 GEC 7281 Pankreas adenomlarında total eksizyon, enükleasyon H 1 1 GEC 7282 Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi H 1 1 GEC 7283 Parsiyel splenektomi H 1 1 GEC 7284 Splenektomi-elektif (açık) H 1 1 GEC 7285 Laparoskopik splenektomi H 1 1 GEC 7286 Periferik damar embolektomisi H 1 1 GEC 7287 Varis ameliyatları H 1 1 GEC 7288 Travmatik diafragma rüptürü onarımı H 1 1 GEC 7289 Dalak yaralanmasında primer sütür+splenorafi, splenektomi H 3 3 GEC 7290 Karaciğer yaralanmalarında packing, rezeksiyon H 2 2 GEC 7291 Major damar yaralanması( V.cava-V.porta-V.renal vs) onarımı H 1 1 GEC 7292 Pankreas yaralanmaları-subtotal pankreatektomi, sütür-drenaj H 2 2 GEC 7293 Kolon yaralanmaları rezeksiyon+ostomi/hartman girişimi, pr.sütür H 2 2 GEC 7294 Duodenum yaralanması primer sütür, tüp duedonostomi H 2 2 GEC 7295 Böbrek yaralanması - nefrektomi H 1 1 GEC 7296 Abdominal Packing H 1 1 GEC 7297 Hasar Kontrol Cerrahisi H 1 1 GEC 7298 Apendektomi H 1 1 GEC 7299 Laparoskopik apendektomi H 1 1 GEC 7300 AMELİYAT BAŞI EĞİTİM ÇALIŞMASI (Pratik) Genel Cerrahi servisinde yatarak cerrahi tedavi uygulanan hastaların tedavileri pratik olarak değerlendirilir. Derse Genel Cerrahi Uzmanlık öğrencileri katılır. Dersler, Akademik kurulda belirlenen şekli ile Genel Cerrahi Anabilim Dalının tüm öğretim üyeleri tarafından yürütülür (31 Ekim 2006 tarih ve 109 sayılı Akademik Kurul kararı). Yer: Genel Cerrahi Ameliyathanesi Gün/Saat: Pazartesi ve Çarşamba; 09:00 17:00 GEC 7301 Anoskopi-Rektoskopi H 1 1 GEC 7302 Sigmoidoskopi(rijit) H 1 1 GEC 7303 Sigmoidoskopi(fleksible) H 1 1 GEC 7304 Kolonoskopi H 1 1 GEC 7305 Özefagogastroskopi H 1 1 GEC 7306 Rektal polip eksizyon(anal yolla) H 1 1 GEC 7307 Abse drenajı H 1 1 GEC 7308 Hematom drenajı H 1 1 GEC 7309 Trombozektomi H 1 1 GEC 7310 Hemoroidde lastik band ligasyonu H 1 1 GEC 7311 Hemoroidde infrared uygulaması H 1 1 GEC 7312 Deri, Deri-altı kist ve tümörlerin çıkarılması H 1 1 GEC 7313 Lenf bezi biopsisi H 1 1 GEC 7314 Kas biopsisi H 1 1 GEC 7315 Torasentez H 1 1 GEC 7316 Parasentez H 1 1 GEC 7317 DPL H 1 1 GEC 7318 Tüp torakostomi H 1 1 GEC 7319 Torakotomi H 1 1 GEC 7320 Perkütan trakeotomi H 1 1 GEC 7321 Trakeostomi H 1 1 GEC 7322 Santral ven kateterizyonu(periferik venden) H 1 1 GEC 7323 Santral ven kateterizasyonu (Juguler&Subklavyen venden) H 1 1 GEC 7324 Arteriyel kateter takılması H 1 1 GEC 7325 Periton diyaliz kateter yerleştirilmesi H 1 1 GEC 7326 Periton lavajı H 1 1

6 GEC 7327 Deri grefti H 1 1 GEC 7328 Yara eksplorasyonu H 1 1 GEC 7329 Sekonder yara kapatılması H 1 1 GEC 7330 Ekstremite ampütasyonları H 1 1 GEC 7331 Hemodializ katater yerleştirme H 1 1 GEC 7332 Meme biyopsisi H 1 1 GEC 7333 Stereotaktik meme biopsisi H 1 1 GEC 7334 Meme absesi drenajı H 1 1 GEC 7335 Subkutan Mastektomi H 1 1 GEC 7336 Basit Mastektomi H 1 1 GEC 7337 Modifiye Radikal Mastektomi H 1 1 GEC 7338 Radikal Mastektomi H 1 1 GEC 7339 Aksilla diseksiyonu H 1 1 GEC 7340 Lumpektomi H 1 1 GEC 7341 Lumpektomi+Aksilla diseksiyonu H 1 1 GEC 7342 Tiroglossal duktus kisti eksizyonu H 1 1 GEC 7343 Unilateral subtotal tiroidektomi H 1 1 GEC 7344 Total Lobektomi H 1 1 GEC 7345 Bilateral subtotal tiroidektomi H 1 1 GEC 7346 Totale yakın tiroidektomi H 1 1 GEC 7347 Total tiroidektomi H 1 1 GEC 7348 Total tiroidektomi + Santral lenf nodu disseksiyonu H 1 1 GEC 7349 Total tiroidektomi + modifiye radikal boyun diseksiyonu H 1 1 GEC 7350 Tamamlayıcı tiroidektomi H 1 1 GEC 7351 Modifiye radikal boyun disseksiyonu H 1 1 GEC 7352 Paratiroidektomi H 1 1 GEC 7353 Surrenalektomi H 1 1 GEC 7354 Distal özofajektomi+özofagogastrostomi H 1 1 GEC 7355 Total özefajektomi (transhiatal) H 1 1 GEC 7356 Total özefajektomi (interpozisyon) H 1 1 GEC 7357 Özefagus perforasyon operasyonları H 1 1 GEC 7358 Özefageal bypass işlemleri H 1 1 GEC 7359 Diafragma Hernisi (Bochdalek-Morgagni) onarımları H 1 1 GEC 7360 Antireflü girişimleri (açık) H 1 1 GEC 7361 Antireflü girişimleri (laparoskopik) H 1 1 GEC 7362 Yüksek Selektif Vagotomi H 1 1 GEC 7363 Selektif vagotomi+antrektomi H 1 1 GEC 7364 Selektif Vagotomi+Gastroenterostomi H 1 1 GEC 7365 Selektif Vagotomi+Piloroplasti H 1 1 GEC 7366 Trunkal Vagotomi+antrektomi (Billroth-2) H 1 1 GEC 7367 Trunkal Vagotomi+antrektomi (Billroth-1) H 1 1 GEC 7368 Trunkal Vagotomi+Gastroenterostomi H 1 1 GEC 7369 Trunkal Vagotomi+Piloroplasti H 1 1 GEC 7370 Trunkal Vagotomi +Gastroduodenostomi H 1 1 GEC 7371 Subtotal gastrektomi+gastrojejunostomi H 1 1 GEC 7372 Total Gastrektomi+Roux-Y Özefagojejunostomi H 1 1 GEC 7373 D1 lenf nodu disseksiyonu H 1 1 GEC 7374 D2 lenf nodu disseksiyonu H 1 1 GEC 7375 Gastrostomi H 1 1 GEC 7376 Mide wedge rezeksiyonu H 1 1 GEC 7377 Mideden bezoar veya yabancı cisim çıkarılması H 1 1 GEC 7378 Gastroenterostomi H 1 1 GEC 7379 Reverse loop ya da Roux-Y düzeltici ameliyatlar H 1 1 GEC 7380 Perforasyon onarımı+omentoplasti H 1 1 GEC 7381 Perforasyon onarımı+omentoplasti +TV+GE H 1 1 GEC 7382 Duodenoentorostomi H 1 1 GEC 7383 Duodenumdan lokal tümör eksizyonu H 1 1

7 GEC 7384 Tüp duodeonostomi H 1 1 GEC 7385 Enteroenterostomi H 1 1 GEC 7386 Beslenme jejunostomisi H 1 1 GEC 7387 Striktüropilasti H 1 1 GEC 7388 İnce barsak wedge rezeksiyonu H 1 1 GEC 7389 Segmenter ince barsak rezeksiyonu+ anastomoz H 1 1 GEC 7390 Subtotal ince barsak rezeksiyonu+ostomi H 1 1 GEC 7391 ileostomi açılması H 1 1 GEC 7392 İleostomi kapatılması H 1 1 GEC 7393 Brid ileusta laparotomi+bridektomi H 1 1 GEC 7394 Gastrointestinal fistül ameliyatları H 1 1 GEC 7395 Divertikülektomi H 1 1 GEC 7396 Kolostomi açılması H 1 1 GEC 7397 İleo(jejuno)kolostomiler H 1 1 GEC 7398 Kolon perforasyonuna primer sütür H 1 1 GEC 7399 Sag hemikolektomi H 1 1 GEC 7401 Sol Hemikolektomi H 1 1 GEC 7402 Anterior rezeksiyon H 1 1 GEC 7403 Alçak anterior rezeksiyon H 1 1 GEC 7404 Segmenter kolon rezeksiyonu H 1 1 GEC 7405 Segmenter kolon rezeksiyonu+koloanal H 1 1 GEC 7406 anastomoz H 1 1 GEC 7407 Hartmann kapatılması H 1 1 GEC 7408 Abdominoperineal rezeksiyon H 1 1 GEC 7409 Total kolektomi+terminal ileostomi H 1 1 GEC 7410 Total kolektomi+ileorektal anastomoz H 1 1 GEC 7411 Total kolektomi+ileal poş-anal anastomoz H 1 1 GEC 7412 Subtotal kolektomi+ileorektal anastomoz H 1 1 GEC 7413 Laparoskopik kolektomi H 1 1 GEC 7414 El yardımlı laparoskopik kolektomi H 1 1 GEC 7415 Rektal prolapsus için abdominal ameliyatlar H 1 1 GEC 7416 Rektal prolapsus için perineal ameliyatlar H 1 1 GEC 7417 inkontinens için sfinkter girişimleri H 1 1 GEC 7418 Grasiloplasti H 1 1 GEC 7419 Anorektal abse drenajı H 1 1 GEC 7420 Anorektal fissür ameliyatları H 1 1 GEC 7421 Fistülektomi H 1 1 GEC 7422 Fİstülotomi H 1 1 GEC 7423 Seton uygulaması H 1 1 GEC 7424 Hemoroidektomi H 1 1 GEC 7425 Transrektal anopeksi H 1 1 GEC 7426 Rektovajinal fistül onarımı H 1 1 GEC 7427 Sinüs pilonidalis ameliyatları H 1 1 GEC 7428 Anal ve perineal lezyonların geniş-lokal eksizyonu H 1 1 GEC 7429 Evreleme laparotomisi H 1 1 GEC 7430 Karın duvarı tümörleri için girişim H 1 1 GEC 7431 Tanısal laparotomi H 1 1 GEC 7432 Laparotomi+organ biopsisi H 1 1 GEC 7433 Evisserasyon, evantrasyon düzeltilmesi H 1 1 GEC 7434 Tanısal laparoskopi H 1 1 GEC 7435 Omentum torsiyonu ameliyatları H 1 1 GEC 7436 Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu H 1 1 GEC 7437 İntraabdominal abse drenajı H 1 1 GEC 7438 Peritoneal debridman H 1 1 GEC 7439 Laparostomi girişimleri ( açık karın ) H 1 1 GEC 7440 Retroperitoneal tümör operasyonları H 1 1 GEC 7441 Retroperitoneal lenf bezi disseksiyonları(periaortik-pelvik) H 1 1

8 GEC 7442 İnguinal herni onarımı H 1 1 GEC 7443 Femoral herni onarımı H 1 1 GEC 7444 Sleeve gastrektomi H 1 1 GEC 7445 Roux-en-Y Gastrik bypass H 1 1 GEC 7446 Duodenal switch H 1 1 GEC 7447 Vertikal bantlı gastroplasti H 1 1 GEC 7448 Ayarlanabilir bantlı gastroplasti H 1 1 GEC 7449 Ventral herni onarımı primer, greftli H 2 2 GEC 7450 İnsizyonel herni onarımı primer, greftli H 2 2 GEC 7451 Komponent seperasyon tekniği ile herni onarımı H 1 1 GEC 7452 Shouldice onarımı H 1 1 GEC 7453 McVay onarımı H 1 1 GEC 7454 Bassini onarımı H 1 1 GEC 7455 Lichtenstein onarımı H 1 1 GEC 7456 Laparoskopik herni onarımı H 1 1 GEC 7457 Stoppa onarımı H 1 1 GEC 7458 TEPP H 1 1 GEC 7459 Spiegel fıtığı onarımı H 1 1 GEC 7460 Diğer karın duvarı fıtığı onarımları H 1 1 GEC 7461 Karaciğer abse drenajı(laparotomi ile) H 1 1 GEC 7462 Segmentektomi H 1 1 GEC 7463 Sağ ve sol lobektomi H 2 2 GEC 7464 Sağ genişletilmiş lobektomi H 1 1 GEC 7465 Sol genişletmiş karaciğer rezeksiyonu H 1 1 GEC 7466 Karaciğer wedge rezeksiyon H 1 1 GEC 7467 Kist hidatik operasyonları H 1 1 GEC 7468 Kolesistektomi+kolanjiografi (normal ve laparoskopik) H 2 2 GEC 7469 Kolesistektomi: normal ve laparoskopik H 2 2 GEC 7470 T-tüp uygulaması H 1 1 GEC 7471 Koledok eksplorasyonu H 1 1 GEC 7472 Kolesistoenterostomi, Koledokoenterostomi H 2 2 GEC 7473 Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti H 1 1 GEC 7474 Hepatikojejunostomi H 1 1 GEC 7475 Özefagus varis kanaması operasyonları H 1 1 GEC 7476 Akut pankeatitte debridman lavaj ve drenaj H 1 1 GEC 7477 Pankreas kistlerine girişim H 1 1 GEC 7478 Distal pankreatektomi H 1 1 GEC 7479 Whipple ameliyatı H 1 1 GEC 7480 Total Pankreatektomi H 1 1 GEC 7481 Pankreas adenomlarında total eksizyon, enükleasyon H 1 1 GEC 7482 Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi H 1 1 GEC 7483 Parsiyel splenektomi H 1 1 GEC 7484 Splenektomi-elektif (açık) H 1 1 GEC 7485 Laparoskopik splenektomi H 1 1 GEC 7486 Periferik damar embolektomisi H 1 1 GEC 7487 Varis ameliyatları H 1 1 GEC 7488 Travmatik diafragma rüptürü onarımı H 1 1 GEC 7489 Dalak yaralanmasında primer sütür+splenorafi, splenektomi H 3 3 GEC 7490 Karaciğer yaralanmalarında packing, rezeksiyon H 2 2 GEC 7491 Major damar yaralanması( V.cava-V.porta-V.renal vs) onarımı H 1 1 GEC 7492 Pankreas yaralanmaları-subtotal pankreatektomi, sütür-drenaj H 2 2 GEC 7493 Kolon yaralanmaları rezeksiyon+ostomi/hartman girişimi, pr. sütür H 2 2 GEC 7494 Duodenum yaralanması primer sütür, tüp duedonostomi H 2 2 GEC 7495 Böbrek yaralanması nefrektomi H 1 1 GEC 7496 Abdominal Packing H 1 1 GEC 7497 Hasar Kontrol Cerrahisi H 1 1 GEC 7498 Apendektomi H 1 1

9 GEC 7499 Laparoskopik appendektomi H 1 1 GEC 7500 KLİNİK HASTA BAŞI DERSİ Genel Cerrahi servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta başında teorik olarak değerlendirilir. Derse, Genel Cerrahi Uzmanlık öğrencileri katılır. Dersler, Akademik kurulda belirlenen şekliyle Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı tarafından belirtilen Öğretim Üyesi tarafından yürütülür (31 Ekim 2006 tarih ve 109 sayılı Akademik Kurul kararı). Yer: Genel Cerrahi Servisi Gün/Saat: Salı; 9:00-10:00 ve 13:00-14:00 Perşembe; 9:00-11:00 ve 14:00-15:00 Cuma; 9:00-12:00 GEC 7501 Anamnez alma H 1 1 GEC 7502 Genel karın muayenesi H 1 1 GEC 7503 Anal bölge ve perine muayenesi H 1 1 GEC 7504 Toraks muayenesi H 1 1 GEC 7505 Baş ve boyun muayenesi H 1 1 GEC 7506 Meme muayenesi H 1 1 GEC 7507 Dolaşım sistemi muayenesi H 1 1 GEC 7508 Preoperatif Değerlendirme H 1 1 GEC 7509 Hasta hazırlığında yapılan tetkikler H 1 1 GEC 7510 Order verilmesi H 1 1 GEC 7511 Reçete verilmesi H 1 1 GEC 7512 Bilgilendirilmiş onam H 1 1 GEC 7513 Adli rapor yazma H 1 1 GEC 7514 DM ve Cerrahi H 1 1 GEC 7515 Kronik Akciğer Hastalıkları ve Cerrahi H 1 1 GEC 7517 Kardiovasküler Hastalıklar ve Cerrahi H 1 1 GEC 7517 Safra kesesi hastalıkları-benign H 1 1 GEC 7518 Safra kesesi hastalıkları-malign H 1 1 GEC 7519 Sarılıkta ayırıcı tanı H 1 1 GEC 7520 Tıkanma sarılığı H 1 1 GEC 7521 Ekstrahepatik safra yolu hastalıkları-benign H 1 1 GEC 7522 Ekstrahepatik safra yolu hastalıkları-malign H 1 1 GEC 7523 Pankreas hastalıkları- benign H 1 1 GEC 7524 Pankreas hastalıkları - malign H 1 1 GEC 7525 Karaciğer hastalıkları kist hidatik H 1 1 GEC 7526 Karaciğer tümörleri-primer H 1 1 GEC 7527 Karaciğer tümörleri-sekonder H 1 1 GEC 7528 Karaciğer travması H 1 1 GEC 7529 Cerrahi infeksiyonlar yüzeyel H 1 1 GEC 7530 Cerrahi infeksiyonlar derin H 1 1 GEC 7531 İntraabdominal infeksiyonlar H 1 1 GEC 7532 Kateter infeksiyonları H 1 1 GEC 7533 Açık karın H 1 1 GEC 7534 Nutrisyonun değerlendirilmesi H 1 1 GEC 7535 Enteral nutrisyon- Beslenme sondaları H 1 1 GEC 7536 Enteral nutrisyon Beslenme solusyonları H 1 1 GEC 7537 Parenteral nutrisyon - santral damar yolları H 1 1 GEC 7538 Parenteral nutrisyon besleme solusyonları H 1 1 GEC 7539 Kristaloid sıvıların tanıtımı H 1 1 GEC 7540 Kolloidler H 1 1 GEC 7541 Plasma volüm genişleticileri H 1 1 GEC 7542 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar-akciğer H 1 1 GEC 7543 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar-lokal H 1 1 GEC 7544 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar-üriner H 1 1 GEC 7545 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar-kardiyo vasküler H 1 1

10 GEC 7546 Laparoskopik cerrahi - safra kesesi H 1 1 GEC 7547 Laparoskopik cerrahi mide H 1 1 GEC 7548 Laparoskopik cerrahi-fıtık H 1 1 GEC 7549 Laparoskopik cerrahi-karaciğer H 1 1 GEC 7550 Laparoskopik cerrahi-dalak H 1 1 GEC 7551 Laparoskopi ve travma H 1 1 GEC 7552 Laparoskopik cerrahi-malign hastalıklar H 1 1 GEC 7553 Asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon H 1 1 GEC 7554 Mide hastalıkları - fonskiyonel H 1 1 GEC 7555 Mide hastalıkları benign, malign H 2 2 GEC 7556 Dalak hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7557 İnce barsak hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7558 Mezenter hastalıkları H 1 1 GEC 7559 Apendiks hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7560 Kolon ve rektum hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7561 Cerrahi insizyonlar H 1 1 GEC 7562 Yara bakımı ve kullanılan malzemeler H 2 2 GEC 7563 Cerrahi setin tanıtımı H 1 1 GEC 7564 Sütür teknikleri H 1 1 GEC 7565 Dikiş tipleri H 1 1 GEC 7566 Dren tipleri ve kullanımı H 1 1 GEC 7567 Prostetik materyaller H 1 1 GEC 7568 Cerrahide damar giriş yolları H 1 1 GEC 7569 Akut ve kronik karın ağrısı olan hastaya yaklaşım H 2 2 GEC 7570 Üst GİS kanaması olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7571 Alt GİS kanaması olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7572 Travmalı hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7573 Penetran ve künt karın karın travmaları H 2 2 GEC 7574 Karın duvarı hernileri H 1 1 GEC 7575 Boyunda kitlesi olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7576 Memede kitlesi olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7577 Meme hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7578 Cerrahide röntgen ve görüntüleme yöntemleri H 1 1 GEC 7579 Perianal bölgenin benign hastalıkları H 1 1 GEC 7580 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar H 1 1 GEC 7581 Adrenal hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7582 MEN sendromları H 1 1 GEC 7583 Tiroid hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7584 Paratiroid hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7585 Retroperiton H 1 1 GEC 7586 Yumuşak doku tümörleri H 1 1 GEC 7587 Duodenum hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7588 Abse drenajı H 1 1 GEC 7589 Eksiyonel ve insizyonel biopsi H 2 2 GEC 7590 İğne biopsisi H 1 1 GEC 7591 Tru- cut biopsi H 1 1 GEC 7592 Karın duvarı hernileri, İnguinal herniler H 2 2 GEC 7593 İnsizyonel herniler H 1 1 GEC 7594 Boyunda kitlesi olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7595 Memede kitlesi olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7596 Perianal bölge hastalıkları-benign ve malign H 2 2 GEC 7597 Cerrahide laser, infrared, harmonik bıçak H 3 3 GEC 7598 Morbid Obesite H 1 1 GEC 7599 Bariatrik Cerrahi H 1 1

11 GEC 7600 POLİKLİNİK HASTA BAŞI DERSİ Genel Cerrahi polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı, takip ve tedavileri hasta başında teorik olarak değerlendirilir. Derse, Genel Cerrahi Uzmanlık öğrencileri katılır. Dersler, Akademik kurulda belirlenen şekliyle Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı tarafından belirtilen Öğretim Üyesi tarafından yürütülür (31 Ekim 2006 tarih ve 109 sayılı Akademik Kurul kararı). Yer: Genel Cerrahi polikliniği Gün/Saat: Salı; 14:00-15:00 Perşembe; 11:00-14:00 Cuma; 13:00-14:50 GEC 7601 Anamnez alma H 1 1 GEC 7602 Genel karın muayenesi H 1 1 GEC 7603 Anal bölge ve perine muayenesi H 1 1 GEC 7604 Toraks muayenesi H 1 1 GEC 7605 Baş ve boyun muayenesi H 1 1 GEC 7606 Meme muayenesi H 1 1 GEC 7607 Dolaşım sistemi muayenesi H 1 1 GEC 7608 Preoperatif Değerlendirme H 1 1 GEC 7609 Hasta hazırlığında yapılan tetkikler H 1 1 GEC 7610 Order verilmesi H 1 1 GEC 7611 Reçete verilmesi H 1 1 GEC 7612 Bilgilendirilmiş onam H 1 1 GEC 7613 Adli rapor yazma H 1 1 GEC 7614 DM ve Cerrahi H 1 1 GEC 7615 Kronik Akciğer Hastalıkları ve Cerrahi H 1 1 GEC 7617 Kardiovasküler Hastalıklar ve Cerrahi H 1 1 GEC 7617 Safra kesesi hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7618 Sarılıkta ayırıcı tanı H 1 1 GEC 7619 Tıkanma sarılığı H 1 1 GEC 7620 Ekstrahepatik safra yolu hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7621 Pankreas hastalıkları- benign, malign H 2 2 GEC 7622 Karaciğer hastalıkları kist hidatik H 1 1 GEC 7623 Karaciğer tümörleri-primer, sekonder H 2 2 GEC 7624 Karaciğer travması H 1 1 GEC 7625 Cerrahi infeksiyonlar yüzeyel, derin H 2 2 GEC 7626 İntraabdominal infeksiyonlar H 1 1 GEC 7627 Kateter infeksiyonları H 1 1 GEC 7628 Açık karın H 1 1 GEC 7629 Nutrisyonun değerlendirilmesi H 1 1 GEC 7630 Enteral nutrisyon- Beslenme sondaları H 1 1 GEC 7631 Enteral nutrisyon Beslenme solusyonları H 1 1 GEC 7632 Parenteral nutrisyon - santral damar yolları H 1 1 GEC 7633 Parenteral nutrisyon besleme solusyonları H 1 1 GEC 7634 Kristaloid sıvıların tanıtımı H 1 1 GEC 7635 Kolloidler H 1 1 GEC 7636 Plasma volüm genişleticileri H 1 1 GEC 7637 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar-akciğer H 1 1 GEC 7638 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar-lokal H 1 1 GEC 7639 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar-üriner H 1 1 GEC 7640 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar-kardiyo vasküler H 1 1 GEC 7641 Laparoskopik cerrahi - safra kesesi H 1 1 GEC 7642 Laparoskopik cerrahi mide H 1 1 GEC 7643 Laparoskopik cerrahi-fıtık H 1 1 GEC 7644 Laparoskopik cerrahi-karaciğer H 1 1 GEC 7645 Laparoskopik cerrahi-dalak H 1 1 GEC 7646 Laparoskopi ve travma H 1 1

12 GEC 7647 Laparoskopik cerrahi-malign hastalıklar H 1 1 GEC 7648 Asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon H 1 1 GEC 7649 Mide hastalıkları - fonskiyonel H 1 1 GEC 7650 Mide hastalıkları benign, malign H 2 2 GEC 7651 Dalak hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7652 İnce barsak hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7653 Mezenter hastalıkları H 1 1 GEC 7654 Apendiks hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7655 Kolon ve rektum hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7656 Cerrahi insizyonlar H 1 1 GEC 7657 Yara bakımı H 1 1 GEC 7658 Yara bakımında kullanılan malzemeler H 1 1 GEC 7659 Cerrahi setin tanıtımı H 1 1 GEC 7660 Sütür teknikleri H 1 1 GEC 7661 Dikiş tipleri H 1 1 GEC 7662 Dren tipleri ve kullanımı H 1 1 GEC 7663 Prostetik materyaller H 1 1 GEC 7664 Cerrahide damar giriş yolları H 1 1 GEC 7566 Akut ve kronik karın ağrısı olan hastaya yaklaşım H 2 2 GEC 7666 Üst GİS kanaması olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7667 Alt GİS kanaması olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7668 Travmalı hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7669 Penetran karın travmaları H 1 1 GEC 7670 Künt karın travmaları H 1 1 GEC 7671 Karın duvarı hernileri H 1 1 GEC 7672 Boyunda kitlesi olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7673 Memede kitlesi olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7674 Meme hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7675 Cerrahide röntgen ve görüntüleme yöntemleri H 1 1 GEC 7676 Perianal bölgenin benign hastalıkları H 1 1 GEC 7677 Postoperatif cerrahi komplikasyonlar H 1 1 GEC 7678 Adrenal hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7679 MEN sendromları H 1 1 GEC 7680 Tiroid hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7681 Paratiroid hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7682 Retroperiton H 1 1 GEC 7683 Yumuşak doku tümörleri H 1 1 GEC 7684 Duodenum hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7685 Abse drenajı H 1 1 GEC 7686 Eksiyonel ve insizyonel biopsi H 2 2 GEC 7687 İğne biopsisi H 1 1 GEC 7688 Tru- cut biopsi H 1 1 GEC 7689 Karın duvarı hernileri H 1 1 GEC 7690 İnguinal herniler H 1 1 GEC 7691 İnsizyonel herniler H 1 1 GEC 7692 Boyunda kitlesi olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7693 Memede kitlesi olan hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7694 Perianal bölge hastalıkları-benign, malign H 2 2 GEC 7695 Cerrahide laser, infrared, harmonik bıçak H 3 3 GEC 7696 Morbid Obesite H 1 1 GEC 7697 Bariatrik Cerrahi H 1 1

13 GEC 7700 TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ DERSLERİ Cerrahinin temel konuları hakkında klasik temellerin ve güncel gelişmelerin anlatıldığı teorik derslerdir. Derse, Genel Cerrahi Tıpta Uzmanlık Öğrencileri katılır. Dersler, Akademik kurulda belirlenen şekliyle Genel Cerrahi Anabilim Dalı başkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından yürütülür (31 Ekim 2006 tarih ve 109 sayılı Akademik Kurul kararı). Yer: Genel Cerrahi AD Gün/Saat: Salı, Perşembe ve Cuma; 15:00-17:00 GEC 7701 Cerrahinin tarihçesi -1 H 1 1 GEC 7702 Cerrahinin tarihçesi 2 H 1 1 GEC 7703 Anamnez alma H 1 1 GEC 7704 Karın muayenesi H 1 1 GEC 7705 Meme-tiroid muayenesi H 1 1 GEC 7706 Anal perineal muayene ve endoskopik teknikler H 1 1 GEC 7707 Anal- perineal muayene ve endoskopik teknikler H 1 1 GEC 7708 Ameliyat öncesi hasta değerlendirimi- 1 H 1 1 GEC 7709 Ameliyat öncesi hasta değerlendirimi -2 H 1 1 GEC 7710 Ameliyat sonrası hasta izlemi ve monitorizasyon H 1 1 GEC 7711 Sterilizasyon -1 H 1 1 GEC 7712 Sterilizasyon 2 H 1 1 GEC 7713 Cerrahi aletler H 1 1 GEC 7714 Cerrahide duruş teknikleri H 1 1 GEC 7517 Cerrahi dikiş teknikleri ve dikiş malzemeleri H 1 1 GEC 7717 Prostetik materyaller H 1 1 GEC 7717 Sıvı elektolit dengesi ve bozuklukları 1 H 1 1 GEC 7718 Sıvı elektrolit dengesi ve bozuklukları -2 H 1 1 GEC 7719 Asit baz dengesi ve bozuklukları 1 H 1 1 GEC 7720 Asit baz dengesi ve bozuklukları - 2 H 1 1 GEC 7721 Hemostaz H 1 1 GEC 7722 Hemostaz defektleri H 1 1 GEC 7723 Tromboemboli nedenleri ve profilaksisi H 1 1 GEC 7724 Cerrahi hastanın nutrisyon değerlendirilmesi H 1 1 GEC 7725 TPN ve santral kateterler H 1 1 GEC 7726 TPN ve santral kateterler H 1 1 GEC 7727 Enteral beslenme ve beslenme teknikleri H 1 1 GEC 7728 Cerrahi hastanın monitorizasyonu H 1 1 GEC 7729 Yara iyileşmesi 1 H 1 1 GEC 7730 Yara iyileşmesi 2 H 1 1 GEC 7731 Deneysel araştırma ilkeleri 1 H 1 1 GEC 7732 Deneysel araştırma ilkeleri 2 H 1 1 GEC 7733 Biyoistatistikte temel kavramlar - 1 H 1 1 GEC 7734 Biyoistatistikte temel kavramlar - 2 H 1 1 GEC 7735 Deneysel yara iyileşmesi modelleri H 1 1 GEC 7736 Deneysel yara iyileşmesi modelleri H 1 1 GEC 7737 İnflamasyon H 1 1 GEC 7738 İnflamasyonda mediatörler H 1 1 GEC 7739 İnflamasyon ve SIRS H 1 1 GEC 7740 Transplantasyon 1 H 1 1 GEC 7741 Transplantasyon - 2 H 1 1 GEC 7742 Cerrahi alan infeksiyonlar-1 H 1 1 GEC 7743 Cerrahi alan infeksiyonlar-2 H 1 1 GEC 7744 Cerrahide antibiyotik profilaksisi H 1 1 GEC 7745 Sepsis-SIRS-MODS-MOF 1 H 1 1 GEC 7746 Sepsis-SIRS-MODS-MOF 2 H 1 1 GEC 7747 Şok H 1 1 GEC 7748 Septik Şok -1 H 1 1

14 GEC 7749 Septik Şok -2 H 1 1 GEC 7750 Hipovolemik şok 1 H 1 1 GEC 7751 Hipovolemik şok 2 H 1 1 GEC 7752 Transfüzyon -1 H 1 1 GEC 7753 Transfüzyon -2 H 1 1 GEC 7754 Travma genel yaklaşım H 1 1 GEC 7755 Triaj H 1 1 GEC 7756 Travma kinetiği H 1 1 GEC 7757 Künt abdominal travma H 1 1 GEC 7758 Penetran abdominal travma H 1 1 GEC 7759 Travmaya metabolik ve endokrin yanıt -1 H 1 1 GEC 7760 Travmaya metabolik ve endokrin yanıt -2 H 1 1 GEC 7761 Deneysel travma modelleri H 1 1 GEC 7762 Memenin cerrahi anatomisi H 1 1 GEC 7763 Meme hastalıklarında tanı yöntemleri H 1 1 GEC 7764 Memenin gelişimsel anomalileri ve tedavisi H 1 1 GEC 7765 Memenin benign hastalıkları 1 H 1 1 GEC 7766 Memenin benign hastalıkları 2 H 1 1 GEC 7767 Epitel hiperlazisi H 1 1 GEC 7768 Duktal karsinoma in situ H 1 1 GEC 7769 Lobuler karsinoma in situ H 1 1 GEC 7770 Meme kanserinde risk belirleme yöntemleri H 1 1 GEC 7771 Meme kanseri H 1 1 GEC 7772 Meme kanserinde genetik H 1 1 GEC 7773 Meme kanserinde prognostik faktörler ve takip H 1 1 GEC 7774 Meme kanserinin cerrahi tedavisi H 1 1 GEC 7775 Meme kanserinsw rekonstrüksiyon H 1 1 GEC 7776 Meme kanserinde medikal tedavi ve radyoterapi H 1 1 GEC 7777 Meme kanserinde hormonal tedavi H 1 1 GEC 7778 Boyun bölgesinin cerrahi anatomisi H 1 1 GEC 7779 Tiroid fizyolojisi H 1 1 GEC 7780 Tiroid hastalıklarında tanı yöntemleri ve genetik H 1 1 GEC 7781 Fonksiyonel tiroid hastalıklarında cerrahi tedavi H 1 1 GEC 7782 Tiroid kanseri -1 H 1 1 GEC 7783 Tiroid kanseri 2 H 1 1 GEC 7784 Paratiroid bez fizyolojisi H 1 1 GEC 7785 Paratiroid hastalıkları 1 H 1 1 GEC 7786 Paratiroid hastalıkları -2 H 1 1 GEC 7787 Paratiroid ve minimal invaziv cerrahi H 1 1 GEC 7788 Surrenal hastalıkları 1 H 1 1 GEC 7789 Surrenal hastalıkları 2 H 1 1 GEC 7790 Pankreas endokrin tümörleri H 1 1 GEC 7791 MEN I H 1 1 GEC 7792 MEN II H 1 1 GEC 7793 Karın Ağrısı H 1 1 GEC 7794 Akut karın H 1 1 GEC 7795 Gastrointestinal semptomlar H 1 1 GEC 7796 Üst GIS kanaması, tanı ve tedavi 1 H 1 1 GEC 7797 Üst GIS kanaması, tanı ve tedavi 2 H 1 1 GEC 7798 Alt GIS kanaması, tanı ve tedavi H 1 1 GEC 7799 Ösefagus - fonksiyonel anatomi H 1 1 GEC 7801 GÖR patofizyoloji H 1 1 GEC 7802 GÖR tedavi H 1 1 GEC 7803 Akalazya H 1 1 GEC 7804 Osefagus prekanseröz lezyonları ve kanseri H 1 1 GEC 7805 Osefagus cerrahisi H 1 1 GEC 7806 Karaciğerin cerrahi anatomisi H 1 1

15 GEC 7807 Kist hidatik H 1 1 GEC 7808 Primer karaciğer tümörleri ve tedavi H 1 1 GEC 7809 Sekonder karaciğer tümörleri ve tedavi H 1 1 GEC 7810 Karaciğer rezeksiyonları H 1 1 GEC 7811 Karaciğer travmasında yaklaşım ve cerrahi teknikler H 1 1 GEC 7812 Safra yolu hastalıklarında tanı ve görüntüleme yöntemleri H 1 1 GEC 7813 Akut ve kronik kolesistit H 1 1 GEC 7814 Laparoskopik kolesistektomi H 1 1 GEC 7815 Ekstrahepatik safra yolu hastalıkları-1, 2 H 2 2 GEC 7817 Sarılıklı hastaya yaklaşım H 1 1 GEC 7817 Akut pankreatit 1, 2 H 2 2 GEC 7818 Kronik pankreatit H 1 1 GEC 7819 Periampuller bölge tümörleri ve cerrahi tedavisi 1, 2 H 2 2 GEC 7820 Portal hipertaniyon H 1 1 GEC 7821 Portal hipertansiyonda vasküler cerrahi H 1 1 GEC 7822 Dalak travması ve splenektomi H 1 1 GEC 7823 İnce barsak hastalıklarında tanı yöntemleri H 1 1 GEC 7824 İnflamatuar barsak hastalıkları -1, 2 H 2 2 GEC 7825 Mezenter vasküler hastalıklar 1, 2 H 2 2 GEC 7826 Kısa barsak sendromu H 1 1 GEC 7827 İntestinal lenfoma H 1 1 GEC 7828 Malabsorbsiyon yapan ince barsak hastalıkları H 1 1 GEC 7829 Intestinal obstrüksiyon-1, 2 H 2 2 GEC 7830 Periton H 1 1 GEC 7831 Peritonit H 1 1 GEC 7832 Sekonder ve Tersiyer Peritonit H 1 1 GEC 7833 Peritonitte cerrahi tedavi H 1 1 GEC 7834 Planlı relaparotomi ve açık karın H 1 1 GEC 7835 Diafragma hernisi H 1 1 GEC 7836 Diafragma hernisinde laparoskopik cerrahi H 1 1 GEC 7837 Diafragma yaralanması H 1 1 GEC 7838 Mide fizyoloji H 1 1 GEC 7839 Mide- cerrahi anatomi H 1 1 GEC 7840 Peptik ülser ve duodenal ülser H 1 1 GEC 7841 Gastrit ve cerrahi tedavi H 1 1 GEC 7842 Erken mide kanseri-1, 2 H 2 2 GEC 7843 Mide tümörleri-1, 2 H 2 2 GEC 7844 Billroth I ve II ameliyatları H 1 1 GEC 7845 Total gastrektomi H 1 1 GEC 7846 Peptik ülserde cerrahi H 1 1 GEC 7847 Postgastrektomi sendromları H 1 1 GEC 7848 Postgastrektomi sendromları H 1 1 GEC 7849 Kolon ve rektum cerrahi anatomi H 1 1 GEC 7850 Kolerektal hastalıklarda tanı yöntemleri H 1 1 GEC 7851 Kolon ve rektum kanserinde genetik H 1 1 GEC 7852 Polipler H 1 1 GEC 7853 Divertikülit H 1 1 GEC 7854 Divertikülitte tedavi H 1 1 GEC 7855 Kolon kanseri H 1 1 GEC 7856 Kolon kanserinde cerrahi tedavi H 1 1 GEC 7857 Rektum kanseri H 1 1 GEC 7858 Rektum kanserinde cerrahi tedavi H 1 1 GEC 7859 Rektal prolapsus-1, 2 H 2 2 GEC 7860 Anal kanser H 1 1 GEC 7861 Anal inkontinans H 1 1 GEC 7862 Anal inkontinansta cerrahi tedavi H 1 1 GEC 7863 Anal manometri ve endoanal ultrasonografi H 1 1

16 GEC 7864 Anal fissür H 1 1 GEC 7865 Perianal abse ve fistül H 1 1 GEC 7866 Hemoroid H 1 1 GEC 7867 Appendiks hastalıkları-1, 2 H 2 2 GEC 7868 Karın duvarı anatomisi H 1 1 GEC 7869 İnsizyonlar H 1 1 GEC 7870 Fıtık tipleri H 1 1 GEC 7871 Kasık fıtıkları-1, 2 H 2 2 GEC 7872 Postoperatif fıtık ve zorlu karın kapama teknikleri-1, 2 H 2 2 GEC 7873 Mezenter ve hastalıkları H 1 1 GEC 7874 Omentum ve hastalıkları H 1 1 GEC 7875 Retroperiton ve hastalıkları H 1 1 GEC 7876 Cerrahi komplikasyonlar-1, 2 H 2 2 GEC 7877 Karaciğer abseleri H 1 1 GEC 7878 Yanık H 1 1 GEC 7879 Yanıkta sıvı tedavisi H 1 1 GEC 7880 Yanıkta cerrahi tedavi H 1 1 GEC 7881 Ösefagusun motilite bozuklukları H 1 1 GEC 7882 Ösefagus perforasyonu ve mediastinit H 1 1 GEC 7883 Morbid obezitede cerrahi tedavi H 1 1 GEC 7884 Yara bakımı H 1 1 GEC 7885 Kronik yara H 1 1 GEC 7886 Diabetik ayak-1, 2 H 2 2 GEC 7887 Ekstremite Ampütasyonları-1, 2 H 2 2 GEC 7888 Safra kesesi kanseri H 1 1 GEC 7889 Yoğun bakım hastalarında skorlama H 1 1 GEC 7890 Travma skoları H 1 1 GEC 7891 Malign melanom H 1 1 GEC 7892 Malign melanomda cerrahi tedavi ve hipertermik perfüzyon H 1 1 GEC 7893 Boyun disseksiyonu H 1 1 GEC 7894 Bilgilendirilmiş onam H 1 1 GEC 7895 Cerrahın medikolegal sorumlulukları H 1 1

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI MEZUNĠYET SONRASI (UZMANLIK) EĞĠTĠMĠ DERS MÜFREDATI DERS KODU KONU ADI GEC 0001 GEC 0002 GEC 0003 GEC 0004 GEC 0005 GEC 0006 GEC 1000 GEC 2000

Detaylı

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ/ASİSTANLAR için CERRAHİ UYGULAMALAR VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER KAYIT DEFTERİ

TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ/ASİSTANLAR için CERRAHİ UYGULAMALAR VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER KAYIT DEFTERİ TÜRK CERRAHİ YETERLİLİK KURULU GENEL CERRAHİ ASİSTAN KARNESİ TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ/ASİSTANLAR için CERRAHİ UYGULAMALAR VE BİLİMSEL ETKİNLİKLER KAYIT DEFTERİ Ad/Soyad: Doğum yeri ve tarihi: Mezun olduğu

Detaylı

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU GEC 0001 GEC 0002 GEC 0003 GEC 0004 GEC 0005 GEC 0006 GEC 1000 GEC 2000 GEC 3000 GEC 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09. 1 İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ STAJI B GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ Saat 10.30-11.20

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN

GENEL CERRAHİ MORTALİTE-MORBİDİTE Ş. ÖZER (MODERATÖR) Şok A. TEKİN Şok A. TEKİN GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları Ş. ÖZER Karın travmaları Ş. ÖZER ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahi Anamnez T.KÜÇÜKKARTALLAR 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri

Detaylı

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma 10.00-10.45 Cerrahiye giriş Y. TATKAN Cerrahi anamnez ve terminoloji Ş. TAVLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI Özofagus tümörleri M. BELVİRANLI

Detaylı

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

GENEL CERRAHİ. 13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 14.25-15.10 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN 10.55-11.40 Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJI PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Ali BORAZAN Şehmus ERTOP V.Haktan ÖZAÇMAK Banu Doğan GÜN

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK ERRHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLRI VE PROGRMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (NİLİM DLI/KLİNİK) ve PROGRMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve GME Eğitim Kurumları değerlendirme kriterlerinden

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 214-215 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (1 Eylül 214-27 Ekim 214 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim Baş Koordinatörü Eğitim

Detaylı

4. SINIF DERS PROGRAMI

4. SINIF DERS PROGRAMI 2012 2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI 4. SINIF DERS PROGRAMI 1 GENEL CERRAHİ ANABİLİMDALI ÖĞRETİM ÜYE/ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ Prof.Dr.Bekir YAŞAR Prof.Dr.Ercüment PAŞAOĞLU Prof.Dr.Tarık

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta)

T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI. Grup D ( 8 Hafta) T.C. BÜLENT ECEVİTÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI IV. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Grup D ( 8 Hafta) (02 Eylül 2014-28 Ekim 2014 ) Dekan Dekan Yardımcıları Eğitim BaĢ Koordinatörü

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 3. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 0 1 E Y L Ü L 0 7 K A S I M 2 0 1 4 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu)

Detaylı

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 4. G R U P 3. D E R S K U R U L U S İ N D İ R İ M, E N D O K R İ N v e M E T A B O L İ Z M A S İ S T E M H A S T A L I K L A R I ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Başkoordinatör

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

DÖNEM 4 - EĞİTİM PROGRAMI

DÖNEM 4 - EĞİTİM PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM 4 - EĞİTİM PROGRAMI 21 Eylül 2015-24 Haziran 2016 Ders Verecek Öğretim Üyeleri Prof.

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ YILI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ YILI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015-2016 YILI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

CERRAHİDE TEKNOLOJİ KULLANIMI

CERRAHİDE TEKNOLOJİ KULLANIMI CERRAHİDE TEKNOLOJİ KULLANIMI Amaç: Bu dersin sonunda dönem 4 öğrencileri cerrahide teknoloji kullanımını benimseyecektirler. Bu ders sonunda dönem 4 öğrencileri; Sağlıkta kullanılabilir cerrahi teknolojilerini

Detaylı

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ 1 GENEL İŞLEMLER ESKİ BİRİM YENİ BİRİM Lokal İnfiltrasyon Anestezisi 50 Deri ve deri altından apse/hematom drenajı, yüzeyel 50 100 BD (50 Birim düşük, 3-4 gün pansuman gerektirdiğinden) Apse ve hematom

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ GENEL CERRAHĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Genel Cerrahi Yıl/yarıyıl 4/1-2 in Adı düzeyi (Önlisans, lisans,vb) in Türü(Z/S) in dili Kodu Genel Cerrahi Lisans

Detaylı

1. GENEL KONULAR. Aydınlatılmış Onam. Hukuki Sorumluluklar. Zor Hasta ile Baş Etme. Ölüm Haberi Verme. Problemli Çalışma Arkadaşı Yönetimi

1. GENEL KONULAR. Aydınlatılmış Onam. Hukuki Sorumluluklar. Zor Hasta ile Baş Etme. Ölüm Haberi Verme. Problemli Çalışma Arkadaşı Yönetimi 1 1. GENEL KONULAR Aydınlatılmış Onam Hukuki Sorumluluklar Zor Hasta ile Baş Etme Ölüm Haberi Verme Problemli Çalışma Arkadaşı AIDS li Hasta Bilimsel Bir Makale Nasıl Bilimsel Bir Makale Nasıl Bilimsel

Detaylı

14 Kasım Şubat 2017

14 Kasım Şubat 2017 1.. H A F T A ESKŞEHR OSMANGAZ ÜNVERSTES TARH 14.11.2016 15.11.2016 16.11.2016 17.11.2016 18.11.2016 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDRLMES VE YEN DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. Üye. Üye Üye. Üye

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI. Üye. Üye Üye. Üye T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAKÜLTE YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı :242 Tarih: 03.05.2016 Salı TOPLANTIDA BULUNANLAR: 1-Prof. Dr. Ekrem ALGÜN 2-Prof. Dr. Dursun Ali ŞAHİN

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

ELEKTRONİK ÖĞRENME. Prof. Dr. Cem TERZİ

ELEKTRONİK ÖĞRENME. Prof. Dr. Cem TERZİ ELEKTRONİK ÖĞRENME Prof. Dr. Cem TERZİ Çıkar Çatışması Açıklaması Hiçbir biyomedikal ya da ilaç firması ile finansal ya da finansal olmayan bir ilişkim yoktur. 2010 Fransa nın her bölgesinden 300 hekim,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Staj Sorumlu Öğretim Üyesi: Öğretim Üyeleri:

Detaylı

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per

2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi. 3.9.2015 08:30 Memede kitle Atp GENEL CERRAHİ Yeliz Emine ERSOY Per SINIF 4 4.grup (Genel cerrahi, plastik Cerrahi ve Anestezi) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ Başlama Tarihi: 14.3.16 Bitiş Tarihi: 22.4.16 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

DÖNEM-4 ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Çocuk cerrahisine ait kavramları bilir (Bilişsel), 2-Çocuklarda sıvı-elektrolit

DÖNEM-4 ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1-Çocuk cerrahisine ait kavramları bilir (Bilişsel), 2-Çocuklarda sıvı-elektrolit DÖNEM4 ÇOCUK CERRAHİSİ STAJI GENEL AMAÇ VE ÖĞRENİM HEDEFLERİ 1Çocuk cerrahisine ait kavramları bilir (Bilişsel), 2Çocuklarda sıvıelektrolit tedavisini bilir ve pratik uygulamalarını yapar (Bilişsel + Psikomotor),

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup

Ders ve Staj Tarihleri SINIF 4 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup 4.Grup 2.Grup 3.Grup 1.Grup Genel Cerrahi, Plastik Cerrahi ve Anestezi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

23 NİSAN, PERŞEMBE 22 NİSAN, ÇARŞAMBA

23 NİSAN, PERŞEMBE 22 NİSAN, ÇARŞAMBA 22 NİSAN, ÇARŞAMBA 23 NİSAN, PERŞEMBE 13:00- EĞİTİM OTURUMU - AKILCI İLAÇ KULLANIMI Oturum Başkanı: Levhi Akın Konuşmacı: Umut Barbaros KURSLAR I. Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu Kurs Yöneticileri:

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 YILI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ

BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 YILI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 YILI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 YILI MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ Web Adresi : http://tip.bozok.edu.tr/

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV DEKAN

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği Raporu

Türk Cerrahi Derneği Raporu Türk Cerrahi Derneği Raporu Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde Performansa Dayalı Ek Ödeme Uygulamaları: Genel Cerrahi İle İlgili Uygulamalar İçin Öneriler Hazırlayanlar: Doç. Dr. Haldun Gündoğdu, Doç.

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

BİLİMSEL ESER OLARAK KULLANILAMAZ TASLAKTIR 12. 22 Nisan 2015, Çarşamba. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi

BİLİMSEL ESER OLARAK KULLANILAMAZ TASLAKTIR 12. 22 Nisan 2015, Çarşamba. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi BİLİMSEL PROGRAM 22 Nisan 2015, Çarşamba 13.00-13.30 EĞİTİM OTURUMU - AKILCI İLAÇ KULLANIMI Oturum Başkanı: Levhi Akın Konuşmacı: Umut Barbaros 13.30-17.40

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği rotasyonu süresince İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN. Yrd. Doç. Dr. Vehbi Alpman Yrd. Doç. Dr. Defne Gümüş

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN. Yrd. Doç. Dr. Vehbi Alpman Yrd. Doç. Dr. Defne Gümüş Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN DERS YÖNETME

Detaylı

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI ÜROLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU URO 0001 URO 0002 URO 0003 URO 0004 URO 0005 URO 0006 URO 1000 URO 2000 URO 3000 URO 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA DERS PROGRAMI DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI KURULDA DERS ANLATACAK ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Nasuhi Engin Aydın Prof. Dr. Mustafa Demirci Prof. Dr. Osman Nuri Dilek Prof.

Detaylı

www.turkcer.org.tr/uck2010 17. Ulusal Cerrahi Kongresi 26-29 Mayýs 2010 BÝLÝMSEL PROGRAM Türk Cerrahi Derneði Yönetim Kurulu Cem Terzi Savaþ Koçak Sadýk Kýlýçturgay Osman Abbasoðlu Haldun Gündoðdu Semih

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU. Lisans CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ ĠÇ HASTALIKLARI BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Ġç Hastalıkları Yıl/yarıyıl 4/1-2 Dersin Adı Ders düzeyi (Önlisans, lisans,vb) Dersin Türü(Z/S) Dersin dili Kodu

Detaylı

UZMANLAR İÇİN AKTİVİTE KARNESİ KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı, adı ve soyadı Doğum yeri ve tarihi Medeni durumu Bildiği yabancı dil / diller ve derecesi Yazışma adresi ŀ Telefon Elektronik posta adresi EĞİTİMİ

Detaylı

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı /06/00 Giriş Tanım Klinik Laboratuvar Giriş Çok sık görülmez. Hasta yönetimi zordur. Retroperitoneal,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIM TALİMATI Dok.Kodu ENF-T-19 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BİRİMİ Revizyon No 01 CERRAHİDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK Rev.Tarihi 27.06.2013 Sayfa No 1/8 1. AMAÇ Cerrahi girişimlerde, cerrahi insizyon öncesinde uygun antibiyotiğin,

Detaylı

15.Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz?

15.Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz? 15.Aşağıdakilerden hangisi, meme kanseri gelişimi için risk faktörleri arasında yer almaz? A) Erken menarş B) 30 yaş öncesi doğum yapma C) Geç menopoz D) Alkol kullanımı E)Ailesel faktörler Referans: e-tus

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. İNTÖRN DOKTOR STAJ KARNESİ İNTÖRN DOKTORUN ADI-SOYADI İNTÖRN DOKTOR İLETİŞİM BİLGİLERİ GSM: e-mail: GENEL CERRAHİ STAJI BAŞLAMA TARİHİ GENEL CERRAHİ

Detaylı

GENEL CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI

GENEL CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI GENEL CERRAHİ STAJI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ : Dönem IV : 30 iş günü STAJIN TANITIMI YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi : Genel Cerrahi Anabilim Dalı Klinikleri,

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ

DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERĠ AMAÇ DÖNEM 4 BÜTÜNLEġĠK DAHĠLĠYE STAJ KURULU VE HEDEFLERĠ İç hastalıklarının tanı ve tedavisinde kanıta dayalı tıp uygulamalarını yaygınlaştırmak; bilim dünyasındaki gelişmeleri takip eden ve yaşama geçiren,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOMÜ 2016-2017 Eğitim Yılı Dönem III 5. Ders Kurulu Gastrointenstinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı :Prof.Dr.Hakkı

Detaylı

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR:

HASTANIN ÖNCELİKLİ OLARAK NUTRİSYON DURUMUNU BELİRLEMEK GEREKLİDİR: NÜTRİSYONEL VE METABOLİK DESTEK: Malnütrisyon: Gıda tüketiminin metabolik hızı karşılamayamaması durumunda endojen enerji kaynaklarının yıkımı ile ortaya çıkan bir klinik durumdur ve iki şekilde olabilir.

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

Eser Elementler ve Vitaminler

Eser Elementler ve Vitaminler Doç. Dr. Onur POLAT Eser Elementler ve Vitaminler Esansiyel eser elementin temel özellikleri diyetten kesilmesi veya yetersiz alımıyla yapısal ve biyokimyasal değişikliklerin olması ve bu değişikliklerin

Detaylı

ÇCE 27 H 16 8 ÇCE 7002 SEMİNER SAATİ

ÇCE 27 H 16 8 ÇCE 7002 SEMİNER SAATİ ÇCE 27 ÇOCUK CERRAHİSİ Dr. Tutku SOYER / 1 Dr. Mustafa Kemal ASLAN /2 Dr. Özlem BOYBEYİ /3 Dr. Yasemin DERE GÜNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS ÇCE 7001 KLİNİK UYGULAMALAR EĞİTİM DERSLERİ Çocuk Cerrahisi

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI CERRAHİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0 2 5 Enstitünün Belirlediği

Detaylı

Kodu Adı T U AKTS Kredisi 4.Yıl

Kodu Adı T U AKTS Kredisi 4.Yıl DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV STAJ PROGRAMI REKTÖR DEKAN DEKAN YARDIMCISI/BAŞKOORDİNATÖR DEKAN YARDIMCISI DÖNEM IV KOORDİNATÖRÜ : Prof.Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI AİL-001: Aile hekimliği A.D.Uzmanlık tezleri AİL-002:Aile hekimliği A.D.Seminer saati AİL-003:

Detaylı

GENEL CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER İLETİŞİM

GENEL CERRAHİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİCİLER İLETİŞİM GENEL CERRAHİ STAJI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ : Dönem IV : 30 iş günü STAJIN TANITIMI YERLEŞKE : İbni Sina Hastanesi ve Cebeci Hastanesi EĞİTİM BİRİMLERİ : Genel Cerrahi Anabilim Dalı Klinikleri, Poliklinikleri,

Detaylı

GENEL CERRAHİ UZMANLIK ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) REVİZYON-2014.VERSİYON.2

GENEL CERRAHİ UZMANLIK ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) REVİZYON-2014.VERSİYON.2 GENEL CERRAHİ UZMANLIK ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) REVİZYON-2014.VERSİYON.2 Prof. Dr. Seher Demirer (Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu TCYK Başkanı), Prof. Dr. Mehmet Faik Özçelik (TCYK 2. Başkanı), Doç.

Detaylı

.Laparoskobik Cerrahi, Proktoloji, Endoskopi

.Laparoskobik Cerrahi, Proktoloji, Endoskopi OP. DR.MEHMET YILDIZ Doğum Yeri : Rize Doğum Tarihi : 21.11.1961 Lise : Kabataş Erkek Lisesi Lisans : GATA As. Tıp Fakültesi(1986) Uzmanlık Yabancı Dil : GATA Genel Cerrahi A.B.D.(1993) : İngilizce MESLEKİ

Detaylı

ROBOTİK CERRAHİ GÜNLERİ

ROBOTİK CERRAHİ GÜNLERİ Genel Cerrahide Robotik Cerrahinin Dünü, Bugünü ve Geleceği ROBOTİK CERRAHİ GÜNLERİ SEMPOZYUMU 1-2 NİSAN 2017 Adana Sheraton Otel Değerli Meslektaşlarımız, Robotik cerrahi ve minimal invaziv cerrahi ile

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA BENİGN TÜMÖR ÇIKARILMASI 5 530270 LENF BEZİ BİYOPSİSİ VEYA

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IV. KURUL DERS PROGRAMI SİNDİRİM SİSTEMİ - METABOLİZMA 02 Mart 17 Nisan 2015 (7 Hafta) Dekan Baş Koordinatör

Detaylı

GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI

GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI GÖĞÜS CERRAHİSİ STAJI STAJIN TANITIMI EĞİTİM DÖNEMİ STAJ SÜRESİ YERLEŞKE EĞİTİM BİRİMLERİ DERSHANE : Dönem V : 6 iş günü : İbni Sina Hastanesi : Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Kliniği, Polikliniği, Yoğun

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı