01. GÖRSEL İFADE STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01. GÖRSEL İFADE STANDARTLARI"

Transkript

1 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurumsal Kimlik Rehberi 2013

2

3 İçindekiler Sunuş 5 Önsöz GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 1. HSYK logosu HSYK Logosu Çizim Standartları ve Ölçüleri HSYK Logosu Font ve Renk Standartları HSYK Logosu Boyut Standartları HSYK Logosu un Pozitif ve Negatif Kullanım Standartları HSYK Logosu da Yaldız Renk Kullanım Standartları Renkli Zemin Üzeri HSYK Logosu Kullanım Standartları Renkli Zemin Üzeri HSYK Logosu Kullanım Yanlışları Görsel Üzeri HSYK Logosu Kullanım Standartları Görsel Üzerİ HSYK Logosu Kullanım Yanlışları Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanım Standartları-1 30 Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanım Standartları Kurumsal Renk Standartları-1 34 Kurumsal Renk Standartları VIP GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI VIP- GENEL STANDARTLAR VIP-Antetli Standartları 40 VIP-Antetli Ölçüleri VIP-Kartvizit Standartları ve Ölçüleri VIP-Diplomat Zarf Standartları ve Ölçüleri VIP-Torba Zarf Standartları ve Ölçüleri 48 VIP-Dosya Standartlar Ölçüleri VIP-CD Üzeri ve Zarfı Standartlar VIP-Not Defteri Kapak-Standartları ve Ölçüleri VIP-Not Defteri Sayfa-Standartları ve Ölçüleri VIP -Teşekkür Belgesi Standartları ve Ölçüleri VIP-Davetiye Standartları ve Ölçüleri 60 VIP-Davetiye Zarfı Standartları ve Ölçüleri VIP-Mazbata Standartları ve Ölçüleri VIP- Faks Kağıdı Standartları 66 VIP- Faks Kağıdı Ölçüleri VIP- Basın Bülteni Standartları 70 VIP- Basın Bülteni Ölçüleri GENEL KULLANIM GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI GENEL STANDARTLAR Antetli Standartları 76 Antetli Ölçüleri Kartvizit Standartları ve Ölçüleri Diplomat Zarf Standartları ve Ölçüleri Torba Zarf Standartları 84 Torba Zarf Ölçüleri Dosya Standartları ve Ölçüleri CD Üzeri ve Zarfi Standartları ve Ölçüleri Not Defteri Standartları ve Ölçüleri Dörtgen Bayrak Standartları ve Ölçüleri Üçgen Bayrak Standartları ve Ölçüleri Kırlangıç Bayrak Standartları ve Ölçüleri Powerpoint Sunum Şablonları E-Sign (elektronik İmza) Standartları ve Ölçüleri Konferans Fonu Standartları ve Ölçüleri E-Bülten (Basın Bülteni) Standartları ve Ölçüleri Masa İsim Kartı Standartları ve Ölçüleri Ziyaretçi Kartı Standartları ve Ölçüleri Personel Kimlik Kartı Standartları ve Ölçüleri Araç Kartı Standartları ve Ölçüleri Görevli Kartı Standartları ve Ölçüleri Yaka Rozeti Standartları ve Ölçüleri Konuşma Metni Arka Kartonu Standartları ve Ölçüleri 122

4

5 Sunuş Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerini esas alarak, yargı hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; hâkim ve savcılarla ilgili iş ve işlemlerin; adalet, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini temin etmekle görevli bulunmaktadır. Bu misyon çerçevesinde, Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı olma vizyonunu benimseyen Kurulumuz, iş ve işlemlerinde yüksek kalitede bir standart oluşturmak amacıyla, kurumsal imaj ve kimlik çalışmaları ile basın ve halkla ilişkilere özel önem vermektedir. Kurumların varoluş ve çalışma felsefesi ile davranış modellerini gösteren kurumsal kimlik, aynı zamanda kurumsal imaj, iletişim ve görüntüyü de ifade etmektedir. Bir kurumun toplum nezdindeki saygınlığı ve güvenilirliği açısından önemli bir yeri olan kurumsal kimlik çalışmaları, özellikle görsel iletişimdeki bütünlük ve tutarlılık ile, kurumun imajını içeride ve dışarıda korumakta ve daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda her türlü basılı ve görsel malzemede belirli bir standardın oluşturulması amacıyla HSYK Kurumsal Kimlik Klavuzu hazırlanmış olup; kartvizitten, slayt gösterimine kadar iletişim araçlarında kullanılabilecek tüm öğeler, belirli bir mantık çerçevesinde tasarım haline getirilmiştir. Bu kılavuz çerçevesinde belirlenen standartların uygulanmasında gerekli özenin gösterilmesini temenni eder, kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılar dilerim. Ahmet HAMSİCİ HSYK Başkanvekili

6

7 Önsöz Kurumsal Kimliğimiz Neden Önemli? Kurum Kimliği, Kurum felsefesi, Kurumsal tasarım, Kurumsal iletişim ve Kurumsal davranışı da kapsayan, Kurumlar açısından yaşamsal öneme sahip bir kavramdır. Bu kavramın doğru ve tutarlı bir biçimde uygulanması, tüm çalışanların ortak sorumluluğunda olmalıdır. Kurumsal tasarım ilkelerini belirleyen bir Kurum kimliği rehberinin oluşturulmasının nedeni; kartvizitten bayrağa kadar Kurumu temsil eden her türlü görsel öğenin her zaman aynı mantıkla hazırlanmasını sağlamaktır. Kurumun görsel iletişimindeki bu tutarlılık ve bütünlük, Kurumun imajının korunması ve yükseltilmesi için çok önemli görülmektedir. HSYK için hazırlanan her türlü basılı malzemede bu rehberin esas alınması, belirtilen kurallardan taviz verilmemesi ve uygulamada maksimum özenin gösterilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle HSYK ile ilgili bir konuda uygulama yapacak kişi ve kuruluşlar, bu rehberde belirtilen ilke ve kurallara uymak zorundadırlar.

8

9 1 01. GÖRSEL İFADE STANDARTLARI

10 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 1. HSYK Logosu HSYK Kurumsal Kimlik Kılavuzu uygulama standartları; kurum kimliğini temsil eden tüm görsel ve grafik unsurların standartlaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu anlamda HSYK Logosu ile görsel ve tanıtıma yönelik yapılan her türlü çalışma oran, renk ve yazı karekteri bakımından Kurumu temsil etmekte, kurum kimliği ve kültürü açısından büyük önem taşımaktadır. Modern, saygın ve güvenilir bir kimliğin yerleşmesi için belirtilen standartlara ve kurallara uyulmalıdır. HSYK nın bugüne kadar kullandığı Logosu günümüz koşullarına uygun olarak revize edilerek güncel yaklaşımlarla yeniden konumlandırılmıştır. Bu çalışmayla kurum Logosu nun kurum kimliğini ve kültürünü en iyi şekilde ifade etmesi amaçlanmıştır. HSYK Logosu da yer alan kitap ve terazi modern bir bakış açısı ile stilize edilip sadeleştirilmiştir. Kullanılan yazı tipinde ise yine sadelik ve okunaklılık esas alınmıştır. Yeni HSYK Logosu; toplumsal gelişimi esas alan HSYK nın, küresel gelişimi de takip eden, yeniliğe açık, güçlü ve dinamik bir kurum olduğunu vurgulamaktadır. Kullanılan Renk ve Şekil İfadeleri: Varak Yaldız Renk: Yüksek Adalet Duygusunu Kırmızı Renk: Türkiye Cumhuriyetini ve Bağımsızlığını Kahve Rengi: Adaletin Vakarını, Beyaz: (Terazi, kılıç ve kitap) Şeffaflık ve Hesap Verebilirliği Kılıç ve Terazi: Adaleti Kitap: Kanunu Defne Yaprağı: Barışı temsil etmektedir.

11 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 11

12 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 2. HSYK LogoSU Çİzİm Standartları ve Ölçülerİ 1. HSYK logosu Elementleri, Ay-Yıldız Kılıç Terazi Kitap ve Sırma dan oluşmaktadır. 2. HSYK Fontu: Baskerville / Bold.

13 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi a a 2.2 a 11.1 a 4.2 a 15.6 a a 6.2 a 11 a

14 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 3. HSYK Logosu Font VE Renk Standartları 1. HSYK Fontu: Baskerville/Bold, Font Yüksekliği: 1.2 a 2. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU:Z Fontu: American Garamond BT/Bold Font Yüksekliği: Kelimelerin baş harfleri: 1.3 a Diğer harfler 0.9 a 3. ÇİZGİLER Çizgi Kalınlıkları (Kitap, terazi, kılıç kontör): 1.7 pt ölçüdedir. 4. RENKLER: Altın Varak Yaldız veya Pantone 872 U Pantone 485 U Pantone 476 U **HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

15 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi a a 2.2 a 18 a 11.1 a 4.2 a 12.8 a 15.6 a 6.2 a 11 a 20.4 a

16 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 4. HSYK Logosu Boyut Standartları Algı süreçleri ve üretim standartları doğrultusunda öngörülen en küçük HSYK Logosu kullanım boyutlarıdır. HSYK Logosunun belirtilen ölçülerden küçük kullanılması, Logonun görsel algı sürecini olumsuz etkileyecek üretim sorunlarına yol açabilir. HSYK Logosunun kullanım boyutlarının büyük boyutlu uygulamalarda ölçü olarak sınırlandırılması mümkün değildir. Büyük uygulamalarda boşluk kullanımı ve ölçeklendirme standartlarına özen gösterilmelidir. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

17 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi mm 16.2 mm 15 mm 15 mm 16.2 mm 16.2 mm 15 mm 15 mm 16.2 mm 16.2 mm 15 mm 15 mm 16.2 mm 16.2 mm

18 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 5. HSYK Logosu NUN POZİTİF VE NEGATİF KULLANIM STANDARTLARI HSYK Logosu tasarım gerektirdiğinde siyah beyaz (negatif-pozitif) kullanılabilir. HSYK Logosunun görsel ifadesinin bozulmaması için örneklerde görüldüğü şekillerde kullanılmalıdır. Basılacak materyalin ve baskı tekniğinin niteliğine göre iki farklı kullanıma sahiptir Ofset ve yüksek tram baskılarda, siyah renk zemin üzerinde, Sırma: Siyah rengin % 60 tramı, Çizgiler ve Unvan: Siyah rengin %10 tramı HSYK: Beyaz zemin rengi üzerinde siyah renk, Ay Yıldız: Beyaz zemin rengi üzerinde siyah renkte kullanılır Ofset ve yüksek tram baskılarda, beyaz renk zemin üzerinde, Sırma: Siyah rengin % 40 tramı, Çizgiler, açık unvan yazısı; % 90 tramı HSYK; siyah zemin rengi üzerinde beyaz renk, Ay Yıldız; siyah zemin rengi üzerinde beyaz renk kullanılır Nakış, serigrafi vb. düşük tram kapasiteli baskılarda Siyah renk zemin üzerinde beyaz renk kullanılır Beyaz renk zemin üzerinde siyah renk kullanılır. 3. Siyah Rengin Tram Değerleri SİYAH SİYAH % 90 SİYAH % 60 SİYAH % 40 SİYAH % 10 *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

19 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi

20 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 6. HSYK Logosu NDA Yaldız Renk Kullanım Standartları HSYK logosu tasarım gerektirdiğinde YALDIZ renklerle kullanılabilir. HSYK Logosunun görsel ifadesinin bozulmaması için örneklerde görüldüğü şekillerde kullanılmalıdır. Basılacak materyalin ve baskı tekniğinin niteliğine göre iki farklı kullanıma sahiptir. Gümüş yada Altın yaldız renkler (veya pantone yaldız) kullanılabilir. RENKLER: Altın Varak Yaldız veya Pantone 872 U C%35 M%44 Y%79 K%0 R176 G142 B85 Gümüş Varak Yaldız veya Pantone 877 C C%0 M%0 Y%0 K%40 R167 G169 B172 *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

21 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi

22 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 7. HSYK Logosu NUN Renklİ Zemİn Üzerİ Kullanım Standartları HSYK logosu teknik çizim olarak açık bir yapıdadır. Baskı yapıldığı ya da kullanıldığı zeminden doğrudan etki alır. Bu nedenle renkli zeminlerde HSYK Logosu nun doğru kullanımı bazı standartları gerektirmektedir. Yandaki renkler örnek oluşturması amacıyla verilmiştir. Aşağıdaki Standartlar mutlaka uygulanmalıdır. 1. HSYK logo sunun renkli kullanımlarında zemin rengi ne olursa olsun renk etkisi % 15 tramı geçemez. 2. Renk etkisi % 40 tramı geçtiği durumlarda HSYK Logosu dişi olarak kullanılır. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

23 1-2- HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 23

24 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 8. HSYK Logosu NUN Renklİ Zemİn Üzerİ Kullanım Yanlışları HSYK logosu teknik çizim olarak açık bir yapıdadır. Baskı yapıldığı ya da kullanıldığı zeminden doğrudan etki alır. Bu nedenle renkli zeminlerde HSYK Logosu nun doğru kullanımı bazı standartları gerektirmektedir. Yandaki renkler örnek oluşturması amacıyla verilmiştir. 1. HSYK logosu nun renkli kullanımlarında zemin rengi ne olursa olsun renk etkisi %15 tramı geçemez. 2. Renk etkisi % 40 tramı geçtiği durumlarda HSYK Logosu dişi olarak kullanılır. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

25 1-2- HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 25

26 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 9. HSYK Logosu NUN Görsel Üzerİ Kullanım STANDARTLARI HSYK logosu teknik çizim olarak açık bir yapıdadır. Baskı yapıldığı ya da kullanıldığı zeminden doğrudan etki alır. Bu nedenle renkli zeminlerde HSYK Logosu nun doğru kullanımı bazı standartları gerektirmektedir. Yandaki görseller örnek oluşturması amacıyla verilmiştir. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır. **HSYK logosu asla koyu zemin üzerinde 1. kullanım şekliyle kullanılamaz.

27 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 27

28 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 10. HSYK Logosu NUN Görsel Üzerİ Kullanım Yanlışları HSYK logosu teknik çizim olarak açık bir yapıdadır. Bu nedenle baskı yapıldığı ya da kullanıldığı zeminden doğrudan etki alır. Bu nedenle renkli zeminlerde Logo nun doğru kullanımı bazı standartları gerektirmektedir. Yandaki görseller örnek oluşturması amacıyla verilmiştir. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır. **HSYK logosu asla koyu zemin üzerinde 1. kullanım şekliyle kullanılamaz.

29 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 29

30 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 11. KURUMSAL YAZI FONTU VE KULLANIM STANDARTLARI-1 HSYK nın tüm resmi ve antetli yazışmalarında aşağıda standartları verilen font kullanmalıdır. Times New Roman Ailesi Regular İtalic Semibolditalic Bold Bolditalic Klasik, okunurluğu yüksek, net ve kararlı ifadesi ile kullanım alanının geniş olması sebebiyle HSYK marka özü doğrultusunda tercih edilmiş kurumsal yazı tipidir. HSYK nın bütün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında da bu yazı tipi kullanılacaktır. BAŞLIKLAR: 14 pt Times New Roman Bold veya Bolditalic Metinler: 11 pt. Times New Roman Regular Dipnot vb. küçük metinler: 7 pt Times New Roman Regular veya İtalik En küçük yazı tipi uygulaması gerektiği durumlarda en küçük 6 punto ve Times New Roman Regular fontu kullanılır.

31 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi pt Times New Roman Bold ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< 11 pt Times New Roman Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< 7 pt Times New Roman Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< 6 pt Times New Roman Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< Örnek metin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 4 üncü maddesi ile Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hâkimlerin idarî görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adlî görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek. yetkisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmiştir. Genelgelerin Yenilenmesi Kurulun görev alanına giren genelgelerin yenilenmesi ve güncellenmesi amacıyla Mayıs 2011 tarihlerinde Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı temsilcileri ile adli ve idari yargıdan hâkim ve savcıların katılımıyla altı grup hâlinde toplam 48 kişiden oluşan bir çalıştay yapılmıştır.

32 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI KURUMSAL YAZI FONTU VE KULLANIM STANDARTLARI-2 HSYK nın tüm resmi ve antetli yazışmalarında Times New Roman fontuna altarnatif olarak, aşağıda standartları oluşturulan font kullanılabilir. Garamond Font Ailesi: Regular İtalic Bold Klasik, okunurluğu yüksek, net ve kararlı ifadesi ile kullanım alanının geniş olması sebebiyle HSYK marka özü doğrultusunda tercih edilmiş kurumsal yazı tipidir. HSYK nın bütün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında da bu yazı tipi kullanılacaktır. BAŞLIKLAR: 15 pt Garamond Bold Metinler: 11 pt. Garamond Regular Dipnot vb. küçük metinler: 7 pt Garamond Regular En küçük yazı tipi uygulaması gerektiği durumlarda en küçük 6 punto ve Garamond fontu kullanılır.

33 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi pt Garamond Bold ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< 11 ptamerican Garamond BT Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< American Garamond BT Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< American Garamond BT Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< Örnek metin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 4 üncü maddesi ile Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hâkimlerin idarî görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adlî görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek. yetkisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmiştir. Genelgelerin Yenilenmesi Kurulun görev alanına giren genelgelerin yenilenmesi ve güncellenmesi amacıyla Mayıs 2011 tarihlerinde Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı temsilcileri ile adli ve idari yargıdan hâkim ve savcıların katılımıyla altı grup hâlinde toplam 48 kişiden oluşan bir çalıştay yapılmıştır.

34 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 12. Kurumsal renk Standartları-1 HSYK nın kurumsal renkleri marka ağırlığı, geleneksellik ve evrensellik vb. değerler düşünülerek belirlenmiştir. Bu doğrultuda; Varak Yaldız Renk: Yüksek Adalet Duygusuna hizmet etmeyi Kırmızı Renk: Türkiye Cumhuriyetini ve bağımsızlığını Kahve Rengi: Adaletin Vakarını, Beyaz: (Terazi, kılıç ve kitap) Şeffaflık ve hesap verebilirliği temsil etmektedir. HSYK Logosu nun ifade değerini en iyi ifadesi için renk kullanımı son derece önemlidir. HSYK Logosu nun farklı mecra ve uygulamalarda renklerin teknik özelliklerden kaynaklanan ton farklılıklarını en aza indirgemek amacıyla, platformların özelliklerine göre belirtilen değerler kullanılmalıdır. SICAK BASKI, ALTIN VARAK YALDIZ Baskı özel yaldız makinesinde yapılır ve yaldız, belirli bir sıcaklık altında kâğıda pres edilerek geçirilir. Uygulama aşaması uzun zaman aldığından özel baskı alanlarında kullanılması uygundur. Pantone Uluslararası renk standardizasyonuna yönelik bir renk kartelasıdır. Kodu belirlenen renk tire renk olarak uygulanır. Uygulanan malzemeye göre doygunluk, matlık ve parlaklık açısından farklılıklar görülmemesi için ilgili malzemeye özel kartela dikkate alınmalıdır. CMYK Cyan (Ofset Mavi), Magenta (Ofset Kırmızı), Yellow (Ofset Sarı) ve Black (Siyah) renklerinin yüzdelik değerlerle sabitlenmesi ile betimlenen renk tanımlama sistemidir. Uygulamadan uygulamaya ton farklılıkları görülebilmesine rağmen oldukça yaygın bir uygulama platformudur. RGB Ekran rengi olarak da bilinmektedir. Web tasarımı, televizyon reklamcılığı ve interaktif uygulamalarda başvurulan renk tanımlama sistemidir. Renkler belli değerlerle sabitlense dahi kullanıcıların tercih ettikleri ekran ayarları renkleri çok farklı iletebilmektedir.

35 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 35 Altın Varak Yaldız Mümkün olan her baskıda sırma (defne yaprağı) sıcak baskı tekniği ile altın varak yaldız kullanılmalıdır. (Ofset baskı da Pantone 872 U kullanılacaktır.) Pantone 485 U C%0 M%95 Y%100 K%0 R238 G50 B36 Pantone 872 U C%35 M%44 Y%79 K%0 R176 G142 B85 Pantone 476 U C%57 M%80 Y%100 K%45 R84 G48 B26 NOT: Tüm VİP baskılarda SIRMA (DEFNE), Sıcak Baskı Tekniği İle Altın Varak Yaldız Basılmalıdır.

36 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI Kurumsal renk Standartları-2 HSYK HSYK Logosu nda tasarım gerektirdiğinde gümüş ya da altın varak yaldız ya da yaldız pantone renkler kullanılabilir. Siyah beyaz baskılarda siyah ve verilen tram değerleriyle kullanılır. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır. **HSYK logosu asla koyu zemin üzerinde 1. kullanım şekliyle kullanılamaz.

37 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi ALTIN VARAK YALDIZ Pantone 872 U C%35 M%44 Y%79 K%0 R176 G142 B85 2. GÜMÜŞ VARAK YALDIZ Pantone 877 C C%0 M%0 Y%0 K%40 R167 G169 B SİYAH SİYAH % 60 SİYAH % SİYAH SİYAH % 40 SİYAH % 90

38

39 2 02. VIP GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI HSYK Başkanı özelinde kullanılmalıdır.

40 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI VIP- GENEL STANDARTLAR HSYK VIP Antetli Serisi uygulamaları başkanlık makamı için tasarlanmıştır. Bu seride de GÖRSEL İFADE STANDARTLARI bölümündeki standartlar uygulanacaktır. Buradaki temel ayırıcı özellik, tüm seride yaldız renk olarak SICAK ALTIN YALDIZ uygulanmasının zorunluluğudur. Tüm serideki tasarım farklılıkları da aynen uygulanmalıdır. 1. VIP- Antetlİ StandartlarI Antetli Kağıt- VIP HSYK Başkanı nın resmi yazışmalarında kullanılacak antetli standartlarıdır. Aşağıdaki standartlar uygulanmalıdır. 1. BOYUTLAR: Boyut: A4 (210x297 mm) HSYK Logosu Yüksekliği:28 mm 2. BASKI RENK SAYISI: (Altın varak yaldız+pantone 485 U+ Pantone 476 U ) 3. ÇİZGİLER: Dış Kontör: 1.5 pt, üst ve alt çizgiler: 0.5 pt, HSYK Logosu ve Unvan Arasındaki Çizgi: 0.5 pt 4. FONTLAR: Unvan: Amerikan Garamond Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 11 pt, diğer harfler 7.5 pt, Bütün harfler majüskül yazılacaktır. Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı: Amerikan Garamond BT Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 9 pt, diğer harfler 6.5 pt 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 110 gr/m2 2. Counqueror (103) texture laid, Brilliant White, 100 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 65 oranındadır.

41 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 41 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI

42 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI VIP- Antetlİ Ölçülerİ Antetli Kağıt-VIP HSYK Başkanı nın resmi yazışmalarında kullanılacak antetli ölçüleridir.

43 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi mm 32 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI 80 mm

44 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 2. VIP-Kartvİzİt STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Kartvizit- VIP HSYK Başkanı nın kartvizitlerinde kullanılacak standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 55x85 mm HSYK Logosu Yüksekliği:17 mm 2. BASKI RENK SAYISI: 3 (Altın varak yaldız+pantone 485 U+ Pantone 476 U ) 3. ÇİZGİLER: Dış Kontör: 1.5 pt. üst ve alt çizgiler: 0.5 pt. 4. FONTLAR: Ad-Soyad: Adobe Caslon Pro Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 13 pt. diğer harfler 9 pt. Unvan: Adobe Caslon Pro Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 7.5 pt. diğer harfler 5 pt. Bütün harfler majüskül yazılacaktır. Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı: Amerikan Garamond BT Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 5.5 pt. diğer harfler 4 pt. Bütün harfler majüskül yazılacaktır. İletişim Bilgileri: Adobe Caslon Pro, 7 pt. HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen Ölçüleride yerleştirilir. Amblemin kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 100 oranındadır.

45 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 45 Ahmet HAMSİCİ HSYK BAŞKANVEKİLİ Tel: Faks: BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI mm 18.3 Ahmet HAMSİCİ HSYK BAŞKANVEKİLİ 55 mm 25 Tel: Faks: BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI mm

46 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 3. VIP-Dİplomat Zarf STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Diplomat Zarf- VIP HSYK Başkanı nın yazışmalarında kullanılacak standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 105x240 mm HSYK Logosu Yüksekliği:25 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standarları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standarları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standarları Alıcı İsim-Soyisim ve Adres: Times New Roman Regular 12 pt. 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 110 gr/m2 2. Counqueror (103) texture laid, Brilliant White, 100 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 65 oranındadır.

47 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 47 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ Sayın Mehmet CAN Konya Yolu No:70 Beşevler / ANKARA BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI 85 mm HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ 105 mm BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI 80 mm

48 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 4. VIP-Torba Zarf STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Torba Zarf - VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak zarf standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Zarf Boyutu: 1. A3 (320x450 mm) 2.A4 (240x320 mm) 3.A5 (247x175 mm) HSYK Logosu Yüksekliği:37 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standarları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standarları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standarları Alıcı İsim-Soyisim ve Adres: Times New Roman Regular 16 pt. 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 110 gr/m2 2. Counqueror (103) texture laid, Brilliant White, 100 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 45 oranındadır.

49 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 49 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ Sayın Mehmet CAN Konya Yolu No:70 Beşevler / ANKARA BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI mm 125 mm HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ 450 mm BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI 105 mm

50 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI VIP-DOSYA STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Dosya - VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak dosya standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Kapalı Boyut : 230x310 mm Açık Boyutu: 230x310 mm HSYK Logosu Yüksekliği:47 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standarları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standarları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standarları 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 25 oranındadır.

51 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 51 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ARKA KAPAK BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI Sadullah ERGİN ADALET BAKANI / HSYK BAŞKANI Tel: Faks: B T A Y T DOSYA İÇ BIÇAK ÇİZİMİ ÖN KAPAK

52 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 5. VIP-CD Üzeri ve Zarfı StandartlarI VE ÖLÇÜLERİ CD- VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak CD üzeri ve Zarfı standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 120x120mm CD, HSYK Logosu Yüksekliği: 22 mm Zarf, HSYK Logosu Yüksekliği: 39 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standarları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standarları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standarları 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 65 oranındadır.

53 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 53 BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI BIÇAK ÇİZİMİ

54 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 6. VIP-Not Defterİ KAPAK STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Not Defteri- VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak not defteri standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 105x157.5 mm HSYK Logosu Yüksekliği: 25 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standartları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standartları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standartları 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler:: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 75 oranındadır.

55 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi mm HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU mm BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI

56 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 7. VIP-Not Defterİ SAYFA STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Not Defteri- VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak not defteri standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 105x157.5 mm HSYK Logosu Yüksekliği: 15 mm 2. BASKI RENK SAYISI: Pantone 872 U 3. ÇİZGİLER: 0.15 pt. 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standartları 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 110 gr/m2 2. Counqueror (103) texture laid, Brilliant White, 100 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 100 oranındadır.

57 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi mm mm mm

58 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 8. VIP-Teşekkür Belgesİ STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Teşekkür Belgesi - VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak zarf standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyutu: A4 (210x297 mm) HSYK Logosu Yüksekliği: 32 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standartları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standartları 4. FONTLAR: TEŞEKKÜR BELGESİ: American Garamond BT 32 pt. İsim: Times New Roman 21 pt. Kutlama Mesajı: Times New Roman 13 pt. RENK: wpantone 476 U 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 50 oranındadır.

59 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 59 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ TEŞEKKÜR BELGESİ Sayın Mehmet CAN... çalışmasında gösterdiğiniz hizmetten dolayı teşekkür ederim. İmza... BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI mm HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ TEŞEKKÜR BELGESİ 68 mm BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU

İçindekiler KURUMSAL KİMLİK KLAVUZU İçindekiler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AMBLEM / LOGO ORANLARI BASILI MALZEMELER AÇIKHAVA UYGULAMALARI TABELA VE YÖNLENDiRMELER AMBALAJ UYGULAMALARI DiJiTAL UYGULAMALAR PERSONEL KARTLARI BAYRAKLAR PROMOSYONLAR KURUMSAL

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1 Kurumsal Kimliğimiz Hakkında 1.2 Logomuz Hakkında 2. LOGO 2.1 Logo nun Dikey Renkli Kullanımı 2.2 Logo nun

Detaylı

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ

HERKES İÇİN ACİL SAĞLIK DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ SUNUŞ Herkes İçin Acil Sağlık Derneği nin değerli üyeleri, Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından izlemek ve "iletişim" etkenini yüklendiğimiz görevin parçası kabul ederek kendimizi tam bir bütünlük ve

Detaylı

İyi Gençlik Kurumsal Kimlik Kılavuzu v1

İyi Gençlik Kurumsal Kimlik Kılavuzu v1 İyi Gençlik Kurumsal Kimlik Kılavuzu v1 Ocak 2018 5 LOGOTYPE 14 RENKLER 18 YAZI KARAKTERİ 22 KURUMSAL MATERYALLER 30 BAYRAKLAR 34 TANITIM MATERYALLERİ LOGOTYPE Logotype Oranlar İyi Gençlik Logotype

Detaylı

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity

OTOMOTİV. www.klasotomotiv.com. Kurumsal Kimlik. Klas Automotive Corporate Identity Klas Automotive Corporate Identity Kurumsal Kimlik Vizyon / Misyon Vizyon Sektörde uluslararası platformda entegrasyonu sağlayarak, rmamızın adına yakışan profesyonellikle çalışmak ana hede mizdir. Deneyimli,

Detaylı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı

İçindekiler. 2. Bölüm: Kurumsal Malzemeler Kartvizit Antetli Kağıt Saygılarımızla Kartı GİRİŞ Bu kılavuz, Köfteci Hüsmen Aga Markasının kurumsal kimliğindeki görsel öğelerin kapsamını ve uygulama kurallarını açıklamaktadır. Bugüne kadar süregelen köklü, güçlü ve güvenilir kurum kimliğimizin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi Prof. Dr. Mustafa ÜNAL Rektör. Editör Öğr. Gör. Fatma YİĞİT AÇIKGÖZ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü

Akdeniz Üniversitesi Adına Sahibi Prof. Dr. Mustafa ÜNAL Rektör. Editör Öğr. Gör. Fatma YİĞİT AÇIKGÖZ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü KILAVUZU 2 İÇİNDEKİLER 3 - MİSYON VE VİZYON 4 - LOGO STANDARTLARI 5 - LOGO (TÜRKÇE) 6 - LOGO (İNGİLİZCE) 7 - LOGO VE ZEMİN RENKLERİ 8 - LOGO GRİD ÇİZİMİ 9 - LOGO RENKLI ZEMİN KULLANIMI 10 - LOGO TEK RENK

Detaylı

KILAVUZU İÇİNDEKİLER 3 - MİSYON VE VİZYON

KILAVUZU İÇİNDEKİLER 3 - MİSYON VE VİZYON 2 İÇİNDEKİLER 3 - MİSYON VE VİZYON KILAVUZU 4 - LOGO STANDARTLARI 5 - LOGO (TÜRKÇE) 6 - LOGO (İNGİLİZCE) 7 - LOGO VE ZEMİN RENKLERİ 8 - LOGO GRİD ÇİZİMİ 9 - LOGO RENKLI ZEMİN KULLANIMI 10 - LOGO TEK RENK

Detaylı

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak

A Temel İlkeler. B Kurumsal Evrak A Temel İlkeler 1. Sembol 2. Yazı 3. Logotayp - Temel Kullanım 4. Logotayp - Dikey Kullanım 5. Logotayp - Kurumsal Renk Standartları 6. Logotayp - Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü 7. Logotayp

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu.

Kurumsal Kimlik Kılavuzu. Kurumsal Kimlik Kılavuzu www.plh.com.tr Bölüm I Logo Renk Yazı karakteri 2017 Rev 3 Logo slogan PLH ismi, Profesyonel Lojistik Hizmetleri sloganının baş harflerinden oluşturulmuştur. Sloganın içeriği firmanın

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için) C:0 M:100 Y:100 K:10 R:215 G:25 B:32 Pantone 485 TEMEL UNSURLAR İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone

Detaylı

DEMİRYOLU YAPIM VE İŞLETİM PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ

DEMİRYOLU YAPIM VE İŞLETİM PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ KURUM TANITIM REHBERİ DEMİRYOLU YAPIM VE İŞLETİM PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ SUNUŞ Demiryolu Yapım Ve İşletim Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği nin değerli üyeleri, Dünyadaki değişim ve gelişimi yakından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI KURUMSAL GÖRÜNÜRLÜK KILAVUZU EK-7 SUNUŞ olarak hedeflerimiz, daha yüksek becerili iş gücü, toplumun tamamını kapsayan

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TEMEL UNSURLAR Ω Oranlar Ω Renkler Ω Siyah-Beyaz Kullanımı Ω Renkli Zemin Kullanımı Ω Hatalı Kullanım Ω Yazı Karakteri Ω Farklı Logo İle Kullanımlar 3.

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Logo Logo Oran Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü Yardımcı Tasarım Elemanı Temel Renkler Yardımcı Renkler Zemin Üzerinde Kullanımlar 1 Zemin Üzerinde

Detaylı

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır.

BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Güvenlik Alanı BTO logotaypının etrafında bırakılması önerilen minimum alan (güvenlik alanı) aşağıda y ile gösterilen majiskülharflerin yüksekliği kadar olmalıdır. Dar alanlarda her iki yanda da güvenlik

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2016 İÇİNDEKİLER KURUMSALKİMLİK...3 AMBLEM & LOGO KURUMSAL RENK... 13 BASILIMALZEMELER... 14-23 BAYRAK & FLAMA... 5-12... 24-27 TABELA, TOTEM & ŞİRKET İÇİ YÖNLENDİRMELER... 28-29

Detaylı

bölüm 01 Temel Bilgiler

bölüm 01 Temel Bilgiler iga havalimani işletmeleri a.ş. Kurumsal Kimlik Kılavuzu bölüm 01 Temel Bilgiler Çalışma dökümanı ve bilgi için kurumsal iletişim bölümü ile iletişime geçiniz. marcom@igairport.com 2-3 iga havalimani

Detaylı

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

TDBB KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU Bilgi TDBB Kurum Kimli i K lavuzu nda bulunan standartlar n d ş nda yard m ve bilgi almak için, aşa da bulunan Tan t m ve Medya Başkanl n n iletişim numaralar n arayabilirsiniz. TDBB Tan t m ve Medya Başkanl

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU 2012 İçindekiler 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 2.1 2.2 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.8 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 AMBLEM VE LOGO Amblem... 3 Logotype... 4 Logo nun Dikey

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013. www.isef.org.tr Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2013 Kurum Kimliği Kılavuzu 2013 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 0 0 3 LOGO KULLANIMI 1.1 Oranlar 07 1.2 Renkler 08 1.3 Renkli/Siyah-Beyaz/Tek Renk 09 1.4 Minimum Kullanım 10 1.5 Hatalı

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi INDUSTRY & BUSINESS ASSOCIATION Kurumsal Kimlik Rehberi Institutional Identification Guide İSTANBUL Balıkesir İçindekiler 1.1. Kurumsal Kimlik 1.2. Terminoloji 1.3a. Amblem (Çizim Kuralları) 1.3b.Amblem

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2015 T. C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Type 1.1 Logotype 1.2 Logo nun Renkli Kullanımı 1.3 Logo nun SB Kullanımı

Detaylı

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi

Size de çok iyi gelecek. Kurumsal Kimlik Rehberi Size de çok iyi gelecek Kurumsal Kimlik Rehberi TEMEL İLKELER Bu kılavuz; kurumsal kimliğin temel öğelerini, logoyu, logonun biçimlerini içerir. Uygulayıcı kişiler ve kuruluşların Kadoil ile ilgili hazırladıkları

Detaylı

İTK KURUMSAL KİMLİK

İTK KURUMSAL KİMLİK İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ İTK KURUMSAL KİMLİK 2014-2015 www.ozelturkkoleji.com İZMİR ÖZEL TÜRK KOLEJİ 2 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI Bir kurumun kendisini ifade etme biçimlerinin tümüne kurumsal kimlik

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 12 Mart 2014 Kurumsal Kimlik Kılavuzu Mart 0 .0 Sunuş Sunuş Kısaca Kılavuz ve Firstgate Firstgate The Event Company Firstgate, hazırladığı her projeyi özgün kılmayı ve çalıştığı kurumsal firmalara profesyonel anlamda

Detaylı

Kurumsal Kimlik, halkla ilişkilerde kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini temsil ve ifade etme şeklidir. Kurumu anımsatacak tasarımın ve renklerin hangi ölçülerde, nasıl kullanılması

Detaylı

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ

YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KURUMSAL KİMLİĞİ YÜKSEK SEÇİM KURULU Kurumsal Kimliği Seçimlerin yönetim ve denetimi, çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü konumuna gelmiştir. İlk olarak 16 Şubat 1950 tarih ve 5545

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KURUMSAL GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU 2014 BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2014 2 BU KILAVUZ NASIL KULLANILMALI? Sayın ilgili Kurumsal Görsel Kimlik Kılavuzu olası tüm görsel gereksinimlere cevap vermesi amacıyla tasarlanmıştır. Kimliğin temel unsuru

Detaylı

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U

K U R U M S A L. K i M L i K K I L A V U Z U K U R U M S A L K İ M L İ K K I L A V U Z U K U R U M S A L K i M L i K K I L A V U Z U İçindekiler OSMANİYE BELEDİYESİ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 AMBLEM VE LOGOTYPE Tanım... 7 Amblem... 9 Amblem

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır.

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2013 Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Kurumsal Kimlik Kılavuzu Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER AMBLEM ve LOGO 1.0 Amblem / Logotype 1.1 Amblem

Detaylı

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara

LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara KURUMSAL KİMLİK LDS LODOS TEKNİK Kurumsal Kimlik Rehberi kurumumuzun görsel birliğini sağlamada rehber olarak kullanılacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara uyulması; tüm basılı evraklar, kurumsal iletişim

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi içindekiler Giriş 3 1. YTONG Logosu 4 2. Logonun Kullanımı 5 3. Logoda Güvenlik Alanı 6 4. Logonun Minimum Kullanımı 7 5. Logonun Hatalı Kullanımları 8 5.1. Logonun Hatalı Kullanımları

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Kurumsal Kimlik Kılavuzu Hakkında Kurumsal kimlik, işletme felsefesinin görsel iletişim sanatlarının gücünden yararlanarak tanımlanması ve bu görsel tanımlamanın bütünlük içerisinde

Detaylı

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ

TÜMSAD TÜMSAD TÜMSAD TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ TÜM SAĞLIK KURULUŞLARI DERNEĞİ 1. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / RENKLİ 2. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / SİYAH 3. LOGO VE LOGOTYPE BİRLİKTE KULLANIMI / ZEMİN ÜZERİNDE RENKLİ BİRLİKTE BEKLENTİLERİNİZİN ÖTESİNE... 3. LOGO

Detaylı

Bu bağlamda, yarattığımız markamızı ve logomuzu en iyi anlatacak ve koruyacak olan bu kurumsal kimlik kılavuzunu oluşturduk.

Bu bağlamda, yarattığımız markamızı ve logomuzu en iyi anlatacak ve koruyacak olan bu kurumsal kimlik kılavuzunu oluşturduk. Sunuş Çocuk ve Aile Fuar'ı, katılımcı firmaların hedef kitlesine ulaşmasında en etkin pazarlamaplatformu iddiası ile kurulmuştur. Goca Fuarcılık ve Messe Berlin işbilirliği ile gerçekleştirilen Çocuk ve

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1. LOGO ODTÜ TEKNOKENT logosu yandaki gibidir. Kurumsal fontumuz Klavika dır. Logomuz tek renkli bold olarak kullanılır. x x x x x a. Kullanım Özellikleri Logoda Boşluklar: ODTÜ

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU içindekiler : Logo Kullanım Renkler Siyah Beyaz Kullanım Zemin Üzeri Kullanım Minimum Kullanım Fotoğraf ve Desen Üzerinde Kullanım Yanlış Kullanımlar Renk Seperasyonu Yazı Karakterleri

Detaylı

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir. AKO nun görsel ve algısal iletişimine dair ortak bir dil oluşturmak üzere hazırlanan

Detaylı

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET

LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET KURUMSAL KİMLİK 03 28 32 36 42 45 48 LOGO FONT UYGULAMA MATBU EVRAK TABELA ARAÇ GİYDİRME KIYAFET LOGO SİF logosu ölçülerle belirlenmiş olup üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır. ORANLAR GÜVENLİK

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ AMERiKAN ESTETiK YAZISI Amerikan Estetik yazısı Amerikan ve Estetik olarak iki farklı font kullanılarak tasarlanmıştır. Amerikan yazısı Cabin fontu, Estetik yazısı ise Roboto fontu

Detaylı

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu

DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu DENİZLİ SANAYİ ODASI Kurumsal Kimlik Kılavuzu Temel Grafik Standartları DENİZLİ / 2013 DENİZLİ SANAYİ ODASI KURUMSAL KiMLiK KILAVUZU Bu Kurumsal Kimlik Kılavuzu, Denizli Sanayi Odası nın tüm iletişim uygulamalarında

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ.

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. REHERİ www.eae.com.tr GÖRSEL KİMLİK REHERİ Görsel Kimlik... u bölümde, görsel kimliği oluşturan öğeler, yani amblem, logo, yazı karakterleri, renk ilkeleri, basılı malzemeler, bina gibi çok değişik kullanım

Detaylı

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama

Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama Kurumsal kimlik çalışmalarındaki zincirin ilk halkasını logo tasarımı oluşturur. Bu nedenle logo (amblem, logo veya logotype) tasarlanırken uygulama alanları çok ayrıntılı düşünülmeli, teknik olanaklar

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ.

KURUMSAL KİMLİK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. REHERİ www.eae.com.tr GÖRSEL KİMLİK REHERİ Görsel Kimlik... u bölümde, görsel kimliği oluşturan öğeler, yani amblem, logo, yazı karakterleri, renk ilkeleri, basılı malzemeler, bina gibi çok değişik kullanım

Detaylı

Bu döküman logo, kurumsal renkler ve kurumsal fontlarla ilgili kuralları içerir.

Bu döküman logo, kurumsal renkler ve kurumsal fontlarla ilgili kuralları içerir. Bu döküman logo, kurumsal renkler ve kurumsal fontlarla ilgili kuralları içerir. Burada yazan kurallara uyulma zorunluluğu vardır. Lütfen dikkatli okuyunuz. Sorularınız için Marmara Üniversitesi, Kurumsal

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO KULLANIM KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ STANDARTLARI LOGO LOGO STANDARTLARI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LOGO KULLANIM KILAVUZU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ STANDARTLARI LOGO LOGO STANDARTLARI 1 LOGO STANDARTLARI LOGO STANDARTLARI 2 a a LOGO (TÜRKÇE) C:100 M:87 Y:28 K:21 Kullanılacak alanların boyutlarına göre logo ölçüleri de aynı oranda değiştirilmelidir. C:100 M:57 Y:0 K:7 C:0 M:67.3 Y:68.48

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

Atatürk Üniversitesi ATA TEKNOKENT KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

Atatürk Üniversitesi ATA TEKNOKENT KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU ATA TEKNOKENT KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU AMBLEM ve LOGO 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Logotype Logo Logo nun Renkli Kullanımları Logo nun S/B Kullanımları Logo nun Yanlış Kullanımları LOGOTYPE Ata Teknokent logotype'ini

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 8. TABELA / YÖNLENDİRME 34 1. GÖRSEL KİMLİK SORUNU 4 8.1. Işıklı ve Işıksız Tabela 35 2. SUNUŞ 5 8.2. Yönlendirme Tabelası 36 3. SAKARYA TİCARET BORSASI LOGOSU

Detaylı

Basılı Malzemeler. logo. Kurumsal Kimlik Kitapçığı. Versiyon 1.2. Zarf (A4, Diplomat, A3) Kimlik Kartı. Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı Kartvizit.

Basılı Malzemeler. logo. Kurumsal Kimlik Kitapçığı. Versiyon 1.2. Zarf (A4, Diplomat, A3) Kimlik Kartı. Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı Kartvizit. Basılı Malzemeler ografi Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı Kartvizit Zarf (A4, Diplomat, A3) Dosya Kimlik Kartı logo 5X Versiyon 1.2 TAV Havalimanları Holding TAV Havalimanları Holding Havalimanı İşletmeciliği

Detaylı

2LOGOTYPEGİRİŞ

2LOGOTYPEGİRİŞ 2LOGOTYPE GİRİŞ 2.1 Logotype ın Renkli Kullanımı / Türkçe 2.2 Logotype ın Renkli Kullanımı / İngilizce 2.3 Logotype ın Siyah-Beyaz Kullanımı 2.4 Logotype ın Renkli Zeminde Dişi Kullanımı 2.5 Logotype ın

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU AMBLEM - LOGOTYPE YATAY KULLANIM Turyap amblemi kurum kimliğini oluşturan temel grafik öğelerin başında gelmektedir. Amblem ve logotype ın yatay temel oranları yanda belirtilmiştir.

Detaylı

Adım Adım. oluşumu. Görsel Kimlik Rehberi

Adım Adım. oluşumu. Görsel Kimlik Rehberi dım dım oluşumu Görsel Kimlik Rehberi a Temel Ögeler dım dım işareti, inisiyatifi tanımlayan en önemli görsel ögedir. dım dım görsel iletişim dünyasında kendisini, ürün ve hizmetlerini belirgin bir şekilde

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 2012 yılında180 m2 alanda forklift parçaları, vagon ve treyler yedek parçaları imalatı yapmak üzere faaliyetlerine başlamıştır. Bugün işinde gösterdiği kalite anlayışı ve

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI

KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI KURUMSAL KİMLİK KİTAPÇIĞI TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak kendini ifade etme biçimidir.

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1

KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1 KURUM KİMLİĞİ KİTABI 1 İçindekiler TVF Fontlar 5-6 Logo - Amblem 7 Pantone Bilgisi 8 Farklı Zeminlerde Logo & Amblem 9-11 Logonun Yanlış Kullanım Şekilleri 12-13 Logoların Özel Renk ve Kullanımları 14-17

Detaylı

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com

Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik. www.partibeta.com Partibeta Beta Parti Malzemeleri A.Ş. nin tescilli markasıdır. Kurumsal Kimlik www.partibeta.com Titiz bir çalışma sonucunda oluşturulan elinizdeki kılavuz, tüm iletişim ortamlarında, Partibeta kurumsal

Detaylı

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir.

AMBLEM. Belediyemizin amblemi; yıldız ve K harfinin stilize edilmiş halidir. KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2011 4 AMBLEM Amblem, kurumsal kimliğin temel taşıdır. Etkin bir kurumsal kimlik çalışması doğru çizgilere ve değerlere sahip çıkan bir amblem tasarımı ile başlar. Kurumsal kimlikte

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Değerli Çalışma Arkadaşlarım; Bir kurum faaliyetlerini ne kadar iyi yürütürse yürütsün başarının süreklilik kazanması ancak kurumsal kültür ile mümkündür. Yenilikçi bir yaklaşımla,

Detaylı

Temel İlkeler Sembol. Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır.

Temel İlkeler Sembol. Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır. Sembol Koç Üniversitesi nin sembolü, koç boynuzu formundan hareketle tasarlanmıştır. 1 Yazı Üniversitenin adı Lubalin fontu ile yazılmış ve Ç harfinin fonta özgü çengeli revize edilmiş, kare biçimine getirilmiştir.

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE Amblem & Logo Kullanımları 2 Logonun Grid Çizimi Bu sayfada verilen UlaşımPark logosu grid çiziminin ölçüleri standarttır. Kullanılacak alanların boyutlarına

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU REV:01 / 2014 SUNUŞ Değerli vatandaşlarımız; Onikişubat gelişime açık yüzü, genç nüfusu ve genç yönetim kadrolarından aldığı enerjiyle kalkınma

Detaylı

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20

Mavi C:70 M:35 Y:0 K:0 Yeşil C:70 M:0 Y:100 K:0 Turuncu C:0 M:52 Y:100 K:0 Siyah C:50 M:50 Y:50 K:100 Kırmızı C:0 M:100 Y:100 K:20 ASKAJANS ın logosu yatay bir formattadır. Logodaki ASK yazının sol tarafında üç (3) renkten oluşan soldan sağa kırk beş (45) derecelik açılara sahip yatay figürler bulunmaktadır. Logonun boyutları basılı

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Keller Williams Quick Referen 1.0 Kurumsal Kimlik Kılavuzunun Kullanımı Uygun tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitapçığında logo

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. rev İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ rev.06.2017 GİRİŞ KURUMSAL KİMLİK HAKKINDA 00.00 İTÜ nün mevcut tarihsel, kültürel özelliklerine, kuruluş amacına ve vizyonuna uygun Dünya Üniversitesi

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI

KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMASI GENEL TEMA SPOT RENKLER PROCESS RENKLER PANTONE 99-8 C C 100 M 100 Y 0 K0 PANTONE Process Cyan C PANTONE P 102-16C PANTONE P 179-12C C 100 M 0 Y 0 K0 C 100 M 83 Y 1 K4 C 0 M 0

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Logo Logo Oran Güvenlik Alanı ve Minimum Kullanım Ölçüsü Yardımcı Tasarım Elemanı Temel Renkler Yardımcı Renkler Zemin Üzerinde Kullanımlar 1 Zemin Üzerinde

Detaylı

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU ALE TEKNOLOJİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU AMBLEM & LOGOTYPE ALE Teknoloji kurum kimliğinin önemli bir görsel unsuru olan amblem & logotype, kullanımında bazı standart ve ölçülere dayanmaktadır. Ana renkleri

Detaylı

BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU VERSİYON 1.0 ŞUBAT 2018 BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU

BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU VERSİYON 1.0 ŞUBAT 2018 BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL KİMLİK KILAVUZU VERSİYON 1.0 ŞUBAT 2018 2018 BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tüm hakları saklıdır. İlk Yayın Tarihi 05.02.2018 Revizyon Tarihi 06.02.2018 2018v1.0 1 SUNUŞ... 3 MİSYONUMUZ,

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2014 Yıldırım Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği Kurumsal Kimlik ve Kılavuzu Orhun MUTLU tarafından hazırlanmıstır. içindekiler Misyonumuz Logo/Amblem

Detaylı

berqnet kurumsal görsel kimlik kitabı berqnet

berqnet kurumsal görsel kimlik kitabı berqnet .0 6.06.208 2 SUNUŞ HEP HAZIR TETİKTE DESTEKÇİ HIRSLI ÖZ GÜVENLİ UYUMLU KARARLI TARZ 203 YILINDA AR-GE ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞ VE YERELDEN GLOBALE DOĞRU SİBER GÜVENLİK ALANINDA LİDERLİK VİZYONUYLA ÇALIŞMALARINA

Detaylı

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri...

İçindekiler. İkinci Bölüm - Renkler 2.1. Kurumsal Renk Değerleri... 2.2. Yardımcı Kurumsal Renk Değerleri... İçindekiler Birinci Bölüm - Logotype 1.1. Logotype ın Hikâyesi... 1.2. Logotype ın Renkli Kullanımı... 1.3. Logotype ın Siyah-Beyaz Kullanımı... 1.4. Logotype ın Renkli Zeminde Kullanımı... 1.5. Logotype

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU TURKISH STANDARDS INSTITUTION KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU tse.org.tr MİSYONUMUZ Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU O1 ANA LOGO VE VERSİYONLARI RENKLİ VERSİYON UNIQ İstanbul, içinde birbirinden farklı birçok etkinliğin yapılabildiği, bünyesindeki markalar sayesinde konuklarına yeme-içme yanında;

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İÇİNDEKİLER 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 Sunum Temel İlkeler / Logotayp / Anlam Temel İlkeler / Logotayp

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 01 TEMEL UNSURLAR KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU LOGOTYPE 01.01 Kullanılan siyah renk ise gücü, özgüveni ve kararlılığı sembolize etmektedir. Pantone kodu Black 6 C dir. Logomuzda

Detaylı

develi Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2017

develi Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2017 Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2017 İçindekiler 1. 1.1 Giriş Kurumsal Kimlik Kılavuzu 2. Ana Unsurlar 2.1 Logolar / Kullanım Kuralları / Logotype 2.1.1 Develi Belediyesi Logosu 2.1.2 Develi Kent Logosu 2.1.3

Detaylı

Logo KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

Logo KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Logo KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU Logo Peran Yatırım logosu kurumsal kimliğin en önemli unsurudur. Logo bazı standart ve ölçülere dayanmaktadır. Ana renkleri kırmızı ve gridir (Renk kodları ilgili bölümde

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK MARKA STANDARTLARI KULLANIM KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK MARKA STANDARTLARI KULLANIM KILAVUZU MARKA STANDARTLARI KULLANIM KILAVUZU GİRİŞ Bu kılavuz, Akkim marka standartlarını ve kullanım kurallarını tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Akkim markası; logo, kurumsal renkler, görsel elemanlar, yazı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK

EGE ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KİMLİK LOGO Türkiye nin 4., Ege Bölgesi nin 1. sırada kurulan üniversitesi olarak köklü geçmişiyle Ege Üniversitesi; liman kenti adıyla dünya ve Akdeniz ticaretinde önemli yer edinen İzmir i anımsatacak çizgiler

Detaylı

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1

kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 1 2016 kurumsal kimlik dosyası yeni:layout 1 copy 1 4/12/16 12:19 AM Page 2 Rahmet Eli Yetimler Derneği Kurumsal Kimlik Klavuzu RAHMETELİ

Detaylı

Logo Etrafında Kalması Gereken Boşluklar Çerçeve Boyutuna Eşit Olmalıdır

Logo Etrafında Kalması Gereken Boşluklar Çerçeve Boyutuna Eşit Olmalıdır Logo Etrafında Kalması Gereken Boşluklar Çerçeve Boyutuna Eşit Olmalıdır Renkli Kullanım Tek Renk Kullanım ANTETLİ ZARF Enerji Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti. Soğanlık Yeni Mahalle,Şehit Erdem Kayaklı Sokak,No:17/3,Kartal,İSTANBUL

Detaylı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu Giriş 1999 yılında Adana'da Yeni Metal Sanayi Bölgesi nde 25 m2 alanda 1 personel ve 1 universal torna tezgahı ile makina yedek parça imalatına başlayan ERGÜN MAKİNA, bugün 200

Detaylı

KURUMSAL KİMLİĞİ KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİĞİ KILAVUZU KİMLİĞİ Türkçe ve İngilizce Logolar 2 Rektörden Prof. Dr. Ahmet PINARBAŞI Rektör Değerli Mesai Arkadaşlarım, Kurumsal kimlik, bir kurumun görünen yüzüdür. Diğer bir ifadeyle kurumun kendini temsil ve ifade

Detaylı

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01

KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU V.01 istanbullines denizcilik yatırım a.ş. kurum kimliği kılavuzu aynasanat reklam tasarım tarafından hazırlanmıştır. İçindekiler 1 Giriş---------------------------------------

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ

KURUMSAL KİMLİK REHBERİ KURUMSAL KİMLİK REHBERİ içindekiler 01.TEMEL ESASLAR 01.A. Logotype Ölçü ve Oranlar 01.B. Güvenlik Alanı 01.C. Minimum Boyut 01.D. Tek Renkli Kullanım 01.E. Zeminli ve Negatif Kullanım 01.F. Görsel Üzerinde

Detaylı

A-TEMEL İLKELER YATIRIM FİNANSMAN KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU A TEMEL İLKELER

A-TEMEL İLKELER YATIRIM FİNANSMAN KURUM KİMLİĞİ KILAVUZU A TEMEL İLKELER A-TEMEL İLKELER A TEMEL İLKELER SEMBOL 1 YATIRIM FİNANSMAN ın sembolü aşağıda örneklenmiştir. YAZI 2 YATIRIM FİNANSMAN yazısı aşağıda örneklenmiştir. LOGO 3 YATIRIM FİNANSMAN ın sembol ve yazının birlikte

Detaylı

Antalya Bilim Üniversitesi kurumsal kimliğini tanımlayan temel öğeler bu bölümde yer almaktadır.

Antalya Bilim Üniversitesi kurumsal kimliğini tanımlayan temel öğeler bu bölümde yer almaktadır. T E M E L Ö Ğ E L E R Antalya Bilim Üniversitesi kurumsal kimliğini tanımlayan temel öğeler bu bölümde yer almaktadır. Temel öğeler; biçimsel özellikleri, sürekli ve yinelenen kullanımları nedeniyle Antalya

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU TURKISH STANDARDS INSTITUTION KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU tse.org.tr MİSYONUMUZ Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 1 LOGO ve KULLANIMI 1.1 Logo nun Hikayesi 1.2 Logo nun Renkli ve Siyah Kullanımı 1.3 Logo nun Renkli Zeminde Dişi Kullanımı 1.4 Logo nun Doğru ve Yanlış

Detaylı

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU BAYİ CEPHE UYGULAMALARI Temel Unsurlar, Temel İlkeler TEMEL UNSURLAR, TEMEL İLKELER Kurumsal kimlik, bir kuruluşun temel stratejileri doğrultusunda görsel bir bütünlük sağlayarak

Detaylı

Kurumsal Kimlik 2008

Kurumsal Kimlik 2008 Kurumsal Kimlik 2008 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 İÇİNDEKİLER GİRİŞ AMBLEM / LOGOTYPE Dikey Kullanım AMBLEM / LOGOTYPE Yatay Kullanım RENK PALETİ YAZI FONTU LOGONUN KULLANIM ŞEKİLLERİ_a LOGONUN KULLANIM

Detaylı

PROSPORT. Kurumsal Kimlik Kılavuzu

PROSPORT. Kurumsal Kimlik Kılavuzu Kurumsal Kimlik Kılavuzu İçindekiler Bölüm 1... 05 06 ProSport Sembolü... ProSport Tipografisi... 07 08 ProSport Logotype ı... Yatay Oranlar... 09 Dikey Oranlar... 10 Güvenlik Alanları... 11 Minimum Boyut...

Detaylı

Kurumsal Kimlik Rehberi

Kurumsal Kimlik Rehberi Kurumsal Kimlik Rehberi İçindekiler Index 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 Logotype Siyah Beyaz Hali Renkli Hali Filigran Hali Renk Kodları Minimum Boyut Genel Kullanım Hatalı

Detaylı

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI

B2C & B2B PLATFORMS. www.chehobo.com MARKA DOSYASI B2C & B2B PLATFORMS MARKA DOSYASI sürdürülebilirlik politikası chehobo.com chehobo.com chehobo.com u global seyahat sektörünün en akılda kalıcı, en etkileyici ve en basit çözümü olması için ürettik TAMER

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com

EĞİTİM DANIŞMANLIK KURUMSAL KİMLİK REHBERİ. www.zirve7.com REHBERİ İÇİNDEKİLER a. LOGOTYPE 01. ÖLÇÜ VE ORANLAR 02. RENKLİ KULLANIM 03. TEK RENKLİ KULLANIM 04. ZEMİNLİ VE NEGATİF KULLANIM 05. RENKLER 06. YANLIŞ KULLANIMLAR 07. YAZI KARAKTERİ b. TEMEL BASILI MALZEMELER

Detaylı

SAADET PARTİSİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

SAADET PARTİSİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU SAADET PARTİSİ KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU 2019 AMBLEM Revize edilen amblem ve oranları yanda görüldüğü gibidir. Oranlar kesinlikle değiştirilemez. Logotayp olmadan amblem kullanımı kesinlikle olmayacaktır.

Detaylı

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran

Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran Uzunca bir süreden beri Türkiye de sahih bir ilim ve dü şünce geleneğinin tesis edilemediğine, bu konuda bir buhran yaşandığına şahit olmaktayız. Buna paralel olarak nitelikli ve özgün ilmi eserlerin istihsalinde

Detaylı