01. GÖRSEL İFADE STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01. GÖRSEL İFADE STANDARTLARI"

Transkript

1 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kurumsal Kimlik Rehberi 2013

2

3 İçindekiler Sunuş 5 Önsöz GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 1. HSYK logosu HSYK Logosu Çizim Standartları ve Ölçüleri HSYK Logosu Font ve Renk Standartları HSYK Logosu Boyut Standartları HSYK Logosu un Pozitif ve Negatif Kullanım Standartları HSYK Logosu da Yaldız Renk Kullanım Standartları Renkli Zemin Üzeri HSYK Logosu Kullanım Standartları Renkli Zemin Üzeri HSYK Logosu Kullanım Yanlışları Görsel Üzeri HSYK Logosu Kullanım Standartları Görsel Üzerİ HSYK Logosu Kullanım Yanlışları Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanım Standartları-1 30 Kurumsal Yazı Tipi ve Kullanım Standartları Kurumsal Renk Standartları-1 34 Kurumsal Renk Standartları VIP GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI VIP- GENEL STANDARTLAR VIP-Antetli Standartları 40 VIP-Antetli Ölçüleri VIP-Kartvizit Standartları ve Ölçüleri VIP-Diplomat Zarf Standartları ve Ölçüleri VIP-Torba Zarf Standartları ve Ölçüleri 48 VIP-Dosya Standartlar Ölçüleri VIP-CD Üzeri ve Zarfı Standartlar VIP-Not Defteri Kapak-Standartları ve Ölçüleri VIP-Not Defteri Sayfa-Standartları ve Ölçüleri VIP -Teşekkür Belgesi Standartları ve Ölçüleri VIP-Davetiye Standartları ve Ölçüleri 60 VIP-Davetiye Zarfı Standartları ve Ölçüleri VIP-Mazbata Standartları ve Ölçüleri VIP- Faks Kağıdı Standartları 66 VIP- Faks Kağıdı Ölçüleri VIP- Basın Bülteni Standartları 70 VIP- Basın Bülteni Ölçüleri GENEL KULLANIM GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI GENEL STANDARTLAR Antetli Standartları 76 Antetli Ölçüleri Kartvizit Standartları ve Ölçüleri Diplomat Zarf Standartları ve Ölçüleri Torba Zarf Standartları 84 Torba Zarf Ölçüleri Dosya Standartları ve Ölçüleri CD Üzeri ve Zarfi Standartları ve Ölçüleri Not Defteri Standartları ve Ölçüleri Dörtgen Bayrak Standartları ve Ölçüleri Üçgen Bayrak Standartları ve Ölçüleri Kırlangıç Bayrak Standartları ve Ölçüleri Powerpoint Sunum Şablonları E-Sign (elektronik İmza) Standartları ve Ölçüleri Konferans Fonu Standartları ve Ölçüleri E-Bülten (Basın Bülteni) Standartları ve Ölçüleri Masa İsim Kartı Standartları ve Ölçüleri Ziyaretçi Kartı Standartları ve Ölçüleri Personel Kimlik Kartı Standartları ve Ölçüleri Araç Kartı Standartları ve Ölçüleri Görevli Kartı Standartları ve Ölçüleri Yaka Rozeti Standartları ve Ölçüleri Konuşma Metni Arka Kartonu Standartları ve Ölçüleri 122

4

5 Sunuş Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu; yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkelerini esas alarak, yargı hizmetlerinin adil, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; hâkim ve savcılarla ilgili iş ve işlemlerin; adalet, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, tutarlılık, eşitlik, ehliyet ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini temin etmekle görevli bulunmaktadır. Bu misyon çerçevesinde, Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı olma vizyonunu benimseyen Kurulumuz, iş ve işlemlerinde yüksek kalitede bir standart oluşturmak amacıyla, kurumsal imaj ve kimlik çalışmaları ile basın ve halkla ilişkilere özel önem vermektedir. Kurumların varoluş ve çalışma felsefesi ile davranış modellerini gösteren kurumsal kimlik, aynı zamanda kurumsal imaj, iletişim ve görüntüyü de ifade etmektedir. Bir kurumun toplum nezdindeki saygınlığı ve güvenilirliği açısından önemli bir yeri olan kurumsal kimlik çalışmaları, özellikle görsel iletişimdeki bütünlük ve tutarlılık ile, kurumun imajını içeride ve dışarıda korumakta ve daha da güçlenmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda her türlü basılı ve görsel malzemede belirli bir standardın oluşturulması amacıyla HSYK Kurumsal Kimlik Klavuzu hazırlanmış olup; kartvizitten, slayt gösterimine kadar iletişim araçlarında kullanılabilecek tüm öğeler, belirli bir mantık çerçevesinde tasarım haline getirilmiştir. Bu kılavuz çerçevesinde belirlenen standartların uygulanmasında gerekli özenin gösterilmesini temenni eder, kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılar dilerim. Ahmet HAMSİCİ HSYK Başkanvekili

6

7 Önsöz Kurumsal Kimliğimiz Neden Önemli? Kurum Kimliği, Kurum felsefesi, Kurumsal tasarım, Kurumsal iletişim ve Kurumsal davranışı da kapsayan, Kurumlar açısından yaşamsal öneme sahip bir kavramdır. Bu kavramın doğru ve tutarlı bir biçimde uygulanması, tüm çalışanların ortak sorumluluğunda olmalıdır. Kurumsal tasarım ilkelerini belirleyen bir Kurum kimliği rehberinin oluşturulmasının nedeni; kartvizitten bayrağa kadar Kurumu temsil eden her türlü görsel öğenin her zaman aynı mantıkla hazırlanmasını sağlamaktır. Kurumun görsel iletişimindeki bu tutarlılık ve bütünlük, Kurumun imajının korunması ve yükseltilmesi için çok önemli görülmektedir. HSYK için hazırlanan her türlü basılı malzemede bu rehberin esas alınması, belirtilen kurallardan taviz verilmemesi ve uygulamada maksimum özenin gösterilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle HSYK ile ilgili bir konuda uygulama yapacak kişi ve kuruluşlar, bu rehberde belirtilen ilke ve kurallara uymak zorundadırlar.

8

9 1 01. GÖRSEL İFADE STANDARTLARI

10 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 1. HSYK Logosu HSYK Kurumsal Kimlik Kılavuzu uygulama standartları; kurum kimliğini temsil eden tüm görsel ve grafik unsurların standartlaştırılması amacıyla hazırlanmıştır. Bu anlamda HSYK Logosu ile görsel ve tanıtıma yönelik yapılan her türlü çalışma oran, renk ve yazı karekteri bakımından Kurumu temsil etmekte, kurum kimliği ve kültürü açısından büyük önem taşımaktadır. Modern, saygın ve güvenilir bir kimliğin yerleşmesi için belirtilen standartlara ve kurallara uyulmalıdır. HSYK nın bugüne kadar kullandığı Logosu günümüz koşullarına uygun olarak revize edilerek güncel yaklaşımlarla yeniden konumlandırılmıştır. Bu çalışmayla kurum Logosu nun kurum kimliğini ve kültürünü en iyi şekilde ifade etmesi amaçlanmıştır. HSYK Logosu da yer alan kitap ve terazi modern bir bakış açısı ile stilize edilip sadeleştirilmiştir. Kullanılan yazı tipinde ise yine sadelik ve okunaklılık esas alınmıştır. Yeni HSYK Logosu; toplumsal gelişimi esas alan HSYK nın, küresel gelişimi de takip eden, yeniliğe açık, güçlü ve dinamik bir kurum olduğunu vurgulamaktadır. Kullanılan Renk ve Şekil İfadeleri: Varak Yaldız Renk: Yüksek Adalet Duygusunu Kırmızı Renk: Türkiye Cumhuriyetini ve Bağımsızlığını Kahve Rengi: Adaletin Vakarını, Beyaz: (Terazi, kılıç ve kitap) Şeffaflık ve Hesap Verebilirliği Kılıç ve Terazi: Adaleti Kitap: Kanunu Defne Yaprağı: Barışı temsil etmektedir.

11 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 11

12 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 2. HSYK LogoSU Çİzİm Standartları ve Ölçülerİ 1. HSYK logosu Elementleri, Ay-Yıldız Kılıç Terazi Kitap ve Sırma dan oluşmaktadır. 2. HSYK Fontu: Baskerville / Bold.

13 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi a a 2.2 a 11.1 a 4.2 a 15.6 a a 6.2 a 11 a

14 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 3. HSYK Logosu Font VE Renk Standartları 1. HSYK Fontu: Baskerville/Bold, Font Yüksekliği: 1.2 a 2. HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU:Z Fontu: American Garamond BT/Bold Font Yüksekliği: Kelimelerin baş harfleri: 1.3 a Diğer harfler 0.9 a 3. ÇİZGİLER Çizgi Kalınlıkları (Kitap, terazi, kılıç kontör): 1.7 pt ölçüdedir. 4. RENKLER: Altın Varak Yaldız veya Pantone 872 U Pantone 485 U Pantone 476 U **HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

15 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi a a 2.2 a 18 a 11.1 a 4.2 a 12.8 a 15.6 a 6.2 a 11 a 20.4 a

16 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 4. HSYK Logosu Boyut Standartları Algı süreçleri ve üretim standartları doğrultusunda öngörülen en küçük HSYK Logosu kullanım boyutlarıdır. HSYK Logosunun belirtilen ölçülerden küçük kullanılması, Logonun görsel algı sürecini olumsuz etkileyecek üretim sorunlarına yol açabilir. HSYK Logosunun kullanım boyutlarının büyük boyutlu uygulamalarda ölçü olarak sınırlandırılması mümkün değildir. Büyük uygulamalarda boşluk kullanımı ve ölçeklendirme standartlarına özen gösterilmelidir. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

17 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi mm 16.2 mm 15 mm 15 mm 16.2 mm 16.2 mm 15 mm 15 mm 16.2 mm 16.2 mm 15 mm 15 mm 16.2 mm 16.2 mm

18 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 5. HSYK Logosu NUN POZİTİF VE NEGATİF KULLANIM STANDARTLARI HSYK Logosu tasarım gerektirdiğinde siyah beyaz (negatif-pozitif) kullanılabilir. HSYK Logosunun görsel ifadesinin bozulmaması için örneklerde görüldüğü şekillerde kullanılmalıdır. Basılacak materyalin ve baskı tekniğinin niteliğine göre iki farklı kullanıma sahiptir Ofset ve yüksek tram baskılarda, siyah renk zemin üzerinde, Sırma: Siyah rengin % 60 tramı, Çizgiler ve Unvan: Siyah rengin %10 tramı HSYK: Beyaz zemin rengi üzerinde siyah renk, Ay Yıldız: Beyaz zemin rengi üzerinde siyah renkte kullanılır Ofset ve yüksek tram baskılarda, beyaz renk zemin üzerinde, Sırma: Siyah rengin % 40 tramı, Çizgiler, açık unvan yazısı; % 90 tramı HSYK; siyah zemin rengi üzerinde beyaz renk, Ay Yıldız; siyah zemin rengi üzerinde beyaz renk kullanılır Nakış, serigrafi vb. düşük tram kapasiteli baskılarda Siyah renk zemin üzerinde beyaz renk kullanılır Beyaz renk zemin üzerinde siyah renk kullanılır. 3. Siyah Rengin Tram Değerleri SİYAH SİYAH % 90 SİYAH % 60 SİYAH % 40 SİYAH % 10 *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

19 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi

20 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 6. HSYK Logosu NDA Yaldız Renk Kullanım Standartları HSYK logosu tasarım gerektirdiğinde YALDIZ renklerle kullanılabilir. HSYK Logosunun görsel ifadesinin bozulmaması için örneklerde görüldüğü şekillerde kullanılmalıdır. Basılacak materyalin ve baskı tekniğinin niteliğine göre iki farklı kullanıma sahiptir. Gümüş yada Altın yaldız renkler (veya pantone yaldız) kullanılabilir. RENKLER: Altın Varak Yaldız veya Pantone 872 U C%35 M%44 Y%79 K%0 R176 G142 B85 Gümüş Varak Yaldız veya Pantone 877 C C%0 M%0 Y%0 K%40 R167 G169 B172 *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

21 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi

22 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 7. HSYK Logosu NUN Renklİ Zemİn Üzerİ Kullanım Standartları HSYK logosu teknik çizim olarak açık bir yapıdadır. Baskı yapıldığı ya da kullanıldığı zeminden doğrudan etki alır. Bu nedenle renkli zeminlerde HSYK Logosu nun doğru kullanımı bazı standartları gerektirmektedir. Yandaki renkler örnek oluşturması amacıyla verilmiştir. Aşağıdaki Standartlar mutlaka uygulanmalıdır. 1. HSYK logo sunun renkli kullanımlarında zemin rengi ne olursa olsun renk etkisi % 15 tramı geçemez. 2. Renk etkisi % 40 tramı geçtiği durumlarda HSYK Logosu dişi olarak kullanılır. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

23 1-2- HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 23

24 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 8. HSYK Logosu NUN Renklİ Zemİn Üzerİ Kullanım Yanlışları HSYK logosu teknik çizim olarak açık bir yapıdadır. Baskı yapıldığı ya da kullanıldığı zeminden doğrudan etki alır. Bu nedenle renkli zeminlerde HSYK Logosu nun doğru kullanımı bazı standartları gerektirmektedir. Yandaki renkler örnek oluşturması amacıyla verilmiştir. 1. HSYK logosu nun renkli kullanımlarında zemin rengi ne olursa olsun renk etkisi %15 tramı geçemez. 2. Renk etkisi % 40 tramı geçtiği durumlarda HSYK Logosu dişi olarak kullanılır. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır.

25 1-2- HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 25

26 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 9. HSYK Logosu NUN Görsel Üzerİ Kullanım STANDARTLARI HSYK logosu teknik çizim olarak açık bir yapıdadır. Baskı yapıldığı ya da kullanıldığı zeminden doğrudan etki alır. Bu nedenle renkli zeminlerde HSYK Logosu nun doğru kullanımı bazı standartları gerektirmektedir. Yandaki görseller örnek oluşturması amacıyla verilmiştir. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır. **HSYK logosu asla koyu zemin üzerinde 1. kullanım şekliyle kullanılamaz.

27 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 27

28 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 10. HSYK Logosu NUN Görsel Üzerİ Kullanım Yanlışları HSYK logosu teknik çizim olarak açık bir yapıdadır. Bu nedenle baskı yapıldığı ya da kullanıldığı zeminden doğrudan etki alır. Bu nedenle renkli zeminlerde Logo nun doğru kullanımı bazı standartları gerektirmektedir. Yandaki görseller örnek oluşturması amacıyla verilmiştir. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır. **HSYK logosu asla koyu zemin üzerinde 1. kullanım şekliyle kullanılamaz.

29 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 29

30 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 11. KURUMSAL YAZI FONTU VE KULLANIM STANDARTLARI-1 HSYK nın tüm resmi ve antetli yazışmalarında aşağıda standartları verilen font kullanmalıdır. Times New Roman Ailesi Regular İtalic Semibolditalic Bold Bolditalic Klasik, okunurluğu yüksek, net ve kararlı ifadesi ile kullanım alanının geniş olması sebebiyle HSYK marka özü doğrultusunda tercih edilmiş kurumsal yazı tipidir. HSYK nın bütün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında da bu yazı tipi kullanılacaktır. BAŞLIKLAR: 14 pt Times New Roman Bold veya Bolditalic Metinler: 11 pt. Times New Roman Regular Dipnot vb. küçük metinler: 7 pt Times New Roman Regular veya İtalik En küçük yazı tipi uygulaması gerektiği durumlarda en küçük 6 punto ve Times New Roman Regular fontu kullanılır.

31 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi pt Times New Roman Bold ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< 11 pt Times New Roman Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< 7 pt Times New Roman Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< 6 pt Times New Roman Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< Örnek metin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 4 üncü maddesi ile Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hâkimlerin idarî görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adlî görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek. yetkisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmiştir. Genelgelerin Yenilenmesi Kurulun görev alanına giren genelgelerin yenilenmesi ve güncellenmesi amacıyla Mayıs 2011 tarihlerinde Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı temsilcileri ile adli ve idari yargıdan hâkim ve savcıların katılımıyla altı grup hâlinde toplam 48 kişiden oluşan bir çalıştay yapılmıştır.

32 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI KURUMSAL YAZI FONTU VE KULLANIM STANDARTLARI-2 HSYK nın tüm resmi ve antetli yazışmalarında Times New Roman fontuna altarnatif olarak, aşağıda standartları oluşturulan font kullanılabilir. Garamond Font Ailesi: Regular İtalic Bold Klasik, okunurluğu yüksek, net ve kararlı ifadesi ile kullanım alanının geniş olması sebebiyle HSYK marka özü doğrultusunda tercih edilmiş kurumsal yazı tipidir. HSYK nın bütün kurum içi ve kurum dışı yazışmalarında da bu yazı tipi kullanılacaktır. BAŞLIKLAR: 15 pt Garamond Bold Metinler: 11 pt. Garamond Regular Dipnot vb. küçük metinler: 7 pt Garamond Regular En küçük yazı tipi uygulaması gerektiği durumlarda en küçük 6 punto ve Garamond fontu kullanılır.

33 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi pt Garamond Bold ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< 11 ptamerican Garamond BT Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< American Garamond BT Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< American Garamond BT Regular ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRSŞTUÜVYZ abcçdefgğhıijklmnoöprsştuüvyz /=%_( )/!.,?: ; >< Örnek metin, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu nun 4 üncü maddesi ile Yargı yetkisinin kullanımına ilişkin hususlar hariç olmak üzere hâkimlerin idarî görevleri ile delilleri değerlendirme ve suçu niteleme yetkisi hariç olmak üzere savcıların adlî görevlerine ilişkin konularda genelge düzenlemek. yetkisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna verilmiştir. Genelgelerin Yenilenmesi Kurulun görev alanına giren genelgelerin yenilenmesi ve güncellenmesi amacıyla Mayıs 2011 tarihlerinde Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı temsilcileri ile adli ve idari yargıdan hâkim ve savcıların katılımıyla altı grup hâlinde toplam 48 kişiden oluşan bir çalıştay yapılmıştır.

34 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI 12. Kurumsal renk Standartları-1 HSYK nın kurumsal renkleri marka ağırlığı, geleneksellik ve evrensellik vb. değerler düşünülerek belirlenmiştir. Bu doğrultuda; Varak Yaldız Renk: Yüksek Adalet Duygusuna hizmet etmeyi Kırmızı Renk: Türkiye Cumhuriyetini ve bağımsızlığını Kahve Rengi: Adaletin Vakarını, Beyaz: (Terazi, kılıç ve kitap) Şeffaflık ve hesap verebilirliği temsil etmektedir. HSYK Logosu nun ifade değerini en iyi ifadesi için renk kullanımı son derece önemlidir. HSYK Logosu nun farklı mecra ve uygulamalarda renklerin teknik özelliklerden kaynaklanan ton farklılıklarını en aza indirgemek amacıyla, platformların özelliklerine göre belirtilen değerler kullanılmalıdır. SICAK BASKI, ALTIN VARAK YALDIZ Baskı özel yaldız makinesinde yapılır ve yaldız, belirli bir sıcaklık altında kâğıda pres edilerek geçirilir. Uygulama aşaması uzun zaman aldığından özel baskı alanlarında kullanılması uygundur. Pantone Uluslararası renk standardizasyonuna yönelik bir renk kartelasıdır. Kodu belirlenen renk tire renk olarak uygulanır. Uygulanan malzemeye göre doygunluk, matlık ve parlaklık açısından farklılıklar görülmemesi için ilgili malzemeye özel kartela dikkate alınmalıdır. CMYK Cyan (Ofset Mavi), Magenta (Ofset Kırmızı), Yellow (Ofset Sarı) ve Black (Siyah) renklerinin yüzdelik değerlerle sabitlenmesi ile betimlenen renk tanımlama sistemidir. Uygulamadan uygulamaya ton farklılıkları görülebilmesine rağmen oldukça yaygın bir uygulama platformudur. RGB Ekran rengi olarak da bilinmektedir. Web tasarımı, televizyon reklamcılığı ve interaktif uygulamalarda başvurulan renk tanımlama sistemidir. Renkler belli değerlerle sabitlense dahi kullanıcıların tercih ettikleri ekran ayarları renkleri çok farklı iletebilmektedir.

35 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 35 Altın Varak Yaldız Mümkün olan her baskıda sırma (defne yaprağı) sıcak baskı tekniği ile altın varak yaldız kullanılmalıdır. (Ofset baskı da Pantone 872 U kullanılacaktır.) Pantone 485 U C%0 M%95 Y%100 K%0 R238 G50 B36 Pantone 872 U C%35 M%44 Y%79 K%0 R176 G142 B85 Pantone 476 U C%57 M%80 Y%100 K%45 R84 G48 B26 NOT: Tüm VİP baskılarda SIRMA (DEFNE), Sıcak Baskı Tekniği İle Altın Varak Yaldız Basılmalıdır.

36 GÖRSEL İFADE STANDARTLARI Kurumsal renk Standartları-2 HSYK HSYK Logosu nda tasarım gerektirdiğinde gümüş ya da altın varak yaldız ya da yaldız pantone renkler kullanılabilir. Siyah beyaz baskılarda siyah ve verilen tram değerleriyle kullanılır. *HSYK Logosu yüksekliği 15 mm den daha küçük kullanılmamalıdır. **HSYK logosu asla koyu zemin üzerinde 1. kullanım şekliyle kullanılamaz.

37 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi ALTIN VARAK YALDIZ Pantone 872 U C%35 M%44 Y%79 K%0 R176 G142 B85 2. GÜMÜŞ VARAK YALDIZ Pantone 877 C C%0 M%0 Y%0 K%40 R167 G169 B SİYAH SİYAH % 60 SİYAH % SİYAH SİYAH % 40 SİYAH % 90

38

39 2 02. VIP GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI HSYK Başkanı özelinde kullanılmalıdır.

40 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI VIP- GENEL STANDARTLAR HSYK VIP Antetli Serisi uygulamaları başkanlık makamı için tasarlanmıştır. Bu seride de GÖRSEL İFADE STANDARTLARI bölümündeki standartlar uygulanacaktır. Buradaki temel ayırıcı özellik, tüm seride yaldız renk olarak SICAK ALTIN YALDIZ uygulanmasının zorunluluğudur. Tüm serideki tasarım farklılıkları da aynen uygulanmalıdır. 1. VIP- Antetlİ StandartlarI Antetli Kağıt- VIP HSYK Başkanı nın resmi yazışmalarında kullanılacak antetli standartlarıdır. Aşağıdaki standartlar uygulanmalıdır. 1. BOYUTLAR: Boyut: A4 (210x297 mm) HSYK Logosu Yüksekliği:28 mm 2. BASKI RENK SAYISI: (Altın varak yaldız+pantone 485 U+ Pantone 476 U ) 3. ÇİZGİLER: Dış Kontör: 1.5 pt, üst ve alt çizgiler: 0.5 pt, HSYK Logosu ve Unvan Arasındaki Çizgi: 0.5 pt 4. FONTLAR: Unvan: Amerikan Garamond Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 11 pt, diğer harfler 7.5 pt, Bütün harfler majüskül yazılacaktır. Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı: Amerikan Garamond BT Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 9 pt, diğer harfler 6.5 pt 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 110 gr/m2 2. Counqueror (103) texture laid, Brilliant White, 100 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 65 oranındadır.

41 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 41 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI

42 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI VIP- Antetlİ Ölçülerİ Antetli Kağıt-VIP HSYK Başkanı nın resmi yazışmalarında kullanılacak antetli ölçüleridir.

43 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi mm 32 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI 80 mm

44 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 2. VIP-Kartvİzİt STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Kartvizit- VIP HSYK Başkanı nın kartvizitlerinde kullanılacak standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 55x85 mm HSYK Logosu Yüksekliği:17 mm 2. BASKI RENK SAYISI: 3 (Altın varak yaldız+pantone 485 U+ Pantone 476 U ) 3. ÇİZGİLER: Dış Kontör: 1.5 pt. üst ve alt çizgiler: 0.5 pt. 4. FONTLAR: Ad-Soyad: Adobe Caslon Pro Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 13 pt. diğer harfler 9 pt. Unvan: Adobe Caslon Pro Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 7.5 pt. diğer harfler 5 pt. Bütün harfler majüskül yazılacaktır. Bağımsız, Tarafsız, Adil Yargının Teminatı: Amerikan Garamond BT Bold Kelimelerin İlk Harfleri: 5.5 pt. diğer harfler 4 pt. Bütün harfler majüskül yazılacaktır. İletişim Bilgileri: Adobe Caslon Pro, 7 pt. HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen Ölçüleride yerleştirilir. Amblemin kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 100 oranındadır.

45 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 45 Ahmet HAMSİCİ HSYK BAŞKANVEKİLİ Tel: Faks: BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI mm 18.3 Ahmet HAMSİCİ HSYK BAŞKANVEKİLİ 55 mm 25 Tel: Faks: BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI mm

46 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 3. VIP-Dİplomat Zarf STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Diplomat Zarf- VIP HSYK Başkanı nın yazışmalarında kullanılacak standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 105x240 mm HSYK Logosu Yüksekliği:25 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standarları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standarları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standarları Alıcı İsim-Soyisim ve Adres: Times New Roman Regular 12 pt. 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 110 gr/m2 2. Counqueror (103) texture laid, Brilliant White, 100 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 65 oranındadır.

47 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 47 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ Sayın Mehmet CAN Konya Yolu No:70 Beşevler / ANKARA BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI 85 mm HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ 105 mm BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI 80 mm

48 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 4. VIP-Torba Zarf STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Torba Zarf - VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak zarf standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Zarf Boyutu: 1. A3 (320x450 mm) 2.A4 (240x320 mm) 3.A5 (247x175 mm) HSYK Logosu Yüksekliği:37 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standarları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standarları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standarları Alıcı İsim-Soyisim ve Adres: Times New Roman Regular 16 pt. 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 110 gr/m2 2. Counqueror (103) texture laid, Brilliant White, 100 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 45 oranındadır.

49 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 49 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ Sayın Mehmet CAN Konya Yolu No:70 Beşevler / ANKARA BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI mm 125 mm HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ 450 mm BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI 105 mm

50 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI VIP-DOSYA STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Dosya - VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak dosya standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Kapalı Boyut : 230x310 mm Açık Boyutu: 230x310 mm HSYK Logosu Yüksekliği:47 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standarları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standarları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standarları 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 25 oranındadır.

51 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 51 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU ARKA KAPAK BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI Sadullah ERGİN ADALET BAKANI / HSYK BAŞKANI Tel: Faks: B T A Y T DOSYA İÇ BIÇAK ÇİZİMİ ÖN KAPAK

52 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 5. VIP-CD Üzeri ve Zarfı StandartlarI VE ÖLÇÜLERİ CD- VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak CD üzeri ve Zarfı standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 120x120mm CD, HSYK Logosu Yüksekliği: 22 mm Zarf, HSYK Logosu Yüksekliği: 39 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standarları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standarları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standarları 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 65 oranındadır.

53 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 53 BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI BIÇAK ÇİZİMİ

54 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 6. VIP-Not Defterİ KAPAK STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Not Defteri- VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak not defteri standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 105x157.5 mm HSYK Logosu Yüksekliği: 25 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standartları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standartları 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standartları 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler:: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 75 oranındadır.

55 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi mm HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU mm BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI

56 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 7. VIP-Not Defterİ SAYFA STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Not Defteri- VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak not defteri standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyut: 105x157.5 mm HSYK Logosu Yüksekliği: 15 mm 2. BASKI RENK SAYISI: Pantone 872 U 3. ÇİZGİLER: 0.15 pt. 4. FONTLAR: VIP-Antetli Standartları 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 110 gr/m2 2. Counqueror (103) texture laid, Brilliant White, 100 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 100 oranındadır.

57 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi mm mm mm

58 VIP - GÖRSEL KİMLİK UYGULAMALARI 8. VIP-Teşekkür Belgesİ STANDARTLARI ve ÖLÇÜLERİ Teşekkür Belgesi - VIP HSYK Başkanlık makamında kullanılacak zarf standartları ve ölçüleridir. 1. BOYUTLAR: Boyutu: A4 (210x297 mm) HSYK Logosu Yüksekliği: 32 mm 2. BASKI RENK SAYISI: VIP-Antetli Standartları 3. ÇİZGİLER: VIP-Antetli Standartları 4. FONTLAR: TEŞEKKÜR BELGESİ: American Garamond BT 32 pt. İsim: Times New Roman 21 pt. Kutlama Mesajı: Times New Roman 13 pt. RENK: wpantone 476 U 5. KAĞIT: Bu seri için özel kağıt kullanılacaktır. Alternatifler: 1. Counqueror ( ) %100 koton, Soft White veya Neutral, 300 gr/m2 2. Counqueror (160) texture laid, Brilliant White, 300 gr/m2 *HSYK logosu üstte ve ortada, belirtilen ölçülerde yerleştirilir. **Logo nun kullanımında 1. bölümdeki standartlara dikkat ediniz. ***Örnekleme % 50 oranındadır.

59 HSYK Kurumsal Kimlik Rehberi 59 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ TEŞEKKÜR BELGESİ Sayın Mehmet CAN... çalışmasında gösterdiğiniz hizmetten dolayı teşekkür ederim. İmza... BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI mm HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BAŞKANVEKİLİ TEŞEKKÜR BELGESİ 68 mm BAĞIMSIZ, TARAFSIZ, ADİL YARGININ TEMİNATI