2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 2013 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI BALIKESİR TİCARET ODASI"

Transkript

1 1 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Şubat 13

2 2 ÖNSÖZ Değişen yerel ve ulusal ekonomik gündem paralelinde hazırlanan ve tamamen bilimsel esaslara göre ele alınan bu araştırma, işletme sahipleri ya da yöneticilerimizin tespit ve düşüncelerini ayrıntılarıyla ölçeklendiren önemli verileri içermektedir. Bu sebeple öncelikle, konuya gösterdikleri hassasiyet, edindikleri tecrübe ve sahip oldukları bilgi birikimleri ile çalışmaya katkı veren bütün işletme sahipleri ve yöneticilerine teşekkür ederiz. Araştırma sonucu elde edilen bu bulguların, başta üyelerimiz olmak üzere, şehrimizde yatırım yapmak isteyen girişimcilere; Yerel ve ulusal pazarın sosyo-ekonomik gündemini yakından tanıma, Sektörler bazında kıyaslamalar yapabilme, Bulunduğu sektörde kendi pozisyonunu belirleyebilme, Yararlanmak istediği kredi, hibe ve desteklerin faydalarını gözlemleyip daha doğru kararlar alabilme, 13 yılı muhtemel Balıkesir iş yatırım portföyü ile ilgili bilgi edinme, Ve yeni yatırım kararlarında daha rasyonel davranabilme gibi konularda oldukça önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan önceki çalışmalarımızda olduğu gibi, bu çalışmanın da kent sosyolojisine ve akademik literatüre güncel veriler kazandıracağını umuyoruz. Ve elbette ki işletmelerin yaşamsal döngüsüne, istihdam yapılarına ve kârlılıklarına etki eden bütün sivil toplum kuruluşlarına, özel ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kent bürokrasisine alacakları kararların doğruluğu için rehber olmasını temenni ediyoruz. Mahmut Yavuz BTO Başkanı

3 3 12 YILI BALIKESİR İŞLETMELERİNİN SOSYO-EKONOMİK DURUM VE 13 YILI BEKLENTİ ARAŞTIRMASI Bu araştırma, 12 yılı itibariyle Balıkesir Ticaret Odası na kayıtlı üye işletmelerin sosyal ve ekonomik durumlarını ölçmek ve 13 yılı beklentilerini tespit etmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri 13 Ocak ayı içerisinde, Balıkesir il merkezinde tesadüfî olarak seçilen ve Balıkesir Ticaret Odası na kayıtlı 434 işletmenin sahipleri ya da üst düzey yöneticileri ile yüz yüze görüşülerek elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, % 99 ve %95 güven aralıklarında tek yönlü varyans testlerinden de yararlanılmıştır.

4 4 İŞLETMELERİN GENEL NİTELİKLERİ İşletmelerin Statü Dağılımları Çalışmaya katılan üyelerin, işletme statüleri dağılımı incelendiğinde % 42,2 oranında Şahıs İşletmesi, % 36,5 oranında Limited Şirket, % 18,3 oranında Anonim Şirket, %3,1 oranında diğer statü yapılarında (kooperatif, adi ortaklık vb.) olduğu tespit edilmiştir. Şahıs işletmesi 42.2 Limited Ş Anonim Ş Diğer ,2 36,5 18,3 3,1 Sahis isletmesi Limited S. Anonim S. Diğer

5 5 İşletmelerin Sektör Dağılımları Çalışmaya katılan üyelerin faaliyette bulunduğu sektörlerin dağılımı incelendiğinde; %55 oranında Ticaret, %13,2 oranında İmalat/üretim, % 9 oranında Hizmet, %6,6 Mesleki ve Bilimsel Faaliyetler, % 5,6 Müteahhitlik ve inşaat Faaliyetleri, % 5,4 Tarım ve Hayvancılık, % 5,3 Finans ve %1,4 de Diğer kategorisine dâhil oldukları görülmektedir. Ticaret 55 İmalat /üretim 13.2 Hizmet 9 Mesleki, bilimsel faaliyetler 6.6 Müteahhitlik ve inşaat faaliyetleri 5.6 Tarım ve hayvancılık 5.4 Finans 5.3 Diğer ,2 9 6,6 5,6 5,4 5,3 1,4

6 6 İşletmelerin Sahip Oldukları Çalışan Sayılarına Göre Dağılımları Çalışmaya katılan üyelerin, çalışan sayılarına göre dağılımları incelendiğinde; % 64,3 ünün - 9 ; %22,8 inin 1-49 ; % 12,9 ının ise 5 ve daha fazla çalışana sahip işletmeler olduğu tespit edilmiştir. _9 çalışan _49 çalışan ve fazlası çalışan ,3 22,8 12,9 _9 çalışan 1_49 çalışan 5 ve fazlası çalışan

7 7 İşletmelerin 12 Yılı Cirolarına Göre Dağılımı Çalışmada İşletmenizin 12 yılı cirosunu belirtir misiniz? sorusunu yanıtlayan üyelerin % 51 i -5 bin TL, %15,2 si 5 bin- 1 milyon TL, %16 sı 1-5 milyon TL, %9,9 u 5-25 milyon TL, %7,8 i ise 25 milyon ve üzeri cirolara sahip olduklarını ifade etmişlerdir. - 5 bin TL 51 5 bin- 1 milyon TL milyon TL milyon TL milyon TL ve ,2 16 9,9 7,8-5 bin TL 5 bin- 1 milyon TL 1-5 milyon TL 5-25 milyon TL 25 milyon TL ve daha fazlasi

8 8 12 YILI İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞERLENDİRMELERİN GENEL DAĞILIMLARI 12 Yılı Türkiye Ekonomisinin Genel Durum Değerlendirmesi Araştırmaya katılan üyelere 12 yılı Türkiye ekonomisini nasıl değerlendirirsiniz? sorusunu yönelttiğimizde, üyelerin %51,5 gibi büyük çoğunluğu olumlu olarak değerlendirirken, %23,8 i olumsuz, %4,2 si oldukça olumlu, %6,9 u da oldukça olumsuz yanıtını vermişlerdir. Üyelerin %13,5 i ise ne olumlu, ne olumsuz ifadesini tercih etmişlerdir. Oldukça olumsuz 6.9 Olumsuz 23.8 Ne olumlu ne olumsuz 13.5 Olumlu 51.5 Oldukça olumlu , , ,9 13,5 4.2 Oldukça olumsuz Olumsuz Ne olumlu ne olumsuz Olumlu Oldukça olumlu

9 9 12 Yılı Sektörlerin Genel Durumlarının Değerlendirilmesi Bu bölümde katılımcı üyelere 12 Yılı için faaliyette bulunduğunuz sektörün genel durumunu nasıl değerlendirirsiniz? sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevapların %48,8 i olumlu, % 8,1 i oldukça olumlu olurken; %23,5 i olumsuz, %6,2 si oldukça olumsuz, %13,4 ü oluşturan kesim ise ne olumlu ne olumsuz yanıtını vermiştir. Oldukça olumsuz 6.2 Olumsuz 23.5 Ne olumlu ne olumsuz 13.4 Olumlu 48.8 Oldukça olumlu , ,5 1 6,2 13,4 8,1 Oldukça olumsuz Olumsuz Ne olumlu ne olumsuz Olumlu Oldukça olumlu

10 1 12 Yılında İşletmelerin Karşılaştığı Sıkıntılar Çalışmaya dâhil olan üyelere 12 yılı süresince işletmenizi en çok sıkıntıya sokan durum nedir? sorusunu yönelttiğimizde ise, üyelerin %4,1 gibi büyük çoğunluğu piyasalardaki durgunluk ve taleplerin azlığından şikâyet ederlerken, %21,4 lük dilimi alacak tahsilatında sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcı üyelerin %1 u yüksek vergi oranlarını kendileri için en büyük sorun olarak görürken; %9,9 u rekabet koşullarını, % 7,1 i nitelikli eleman noksanlığını, %5,3 ü girdi maliyetlerindeki artışları, %3,4 ü ise kaynak sıkıntısını en büyük sorunları olarak ifade etmişlerdir. Katılımcıların %2,3 ü ise daha diğer kategorisi altında toplanan nispeten daha ayrıntılı sıkıntılarını dile getirmişlerdir. Piyasalardaki durgunluk 4.1 Alacak tahsilatında sıkıntılar 21.4 Yüksek vergi oranları 1 Rekabet koşulları 9.9 Nitelikli eleman noksanlığı 7.1 Girdi maliyetlerindeki artışlar 5.3 Kaynak sıkıntıları 3.4 Diğer , ,9 7,1 5,3 3,4 2,3

11 11 12 Yılı Satışlarının 11 Yılına Göre Değerlendirilmesi Bu bölümde ise üyelere 12 Yılındaki satışlarınız, 11 yılına göre nasıl bir değişim göstermiştir? sorusunu yönelttik. Aldığımız cevapların % 34,5 i azaldı, % 5,7 si oldukça azaldı olurken; % 31 i arttı, %1,6 sı ise oldukça arttı şeklinde olmuştur. Satışlarında herhangi bir değişme olmadığını ifade eden üyelerin oranı ise %27,2 dir. Oldukça azaldı 5.7 Azaldı 34.5 Değişme olmadı 27.2 Arttı 31 Oldukça arttı ,5 27, ,7 1,6 Oldukça azaldı Azaldı Değişme olmadı Arttı Oldukça arttı

12 12 12 Yılında Kullanılan Kredi, Destek ve Teşvikler Çalışmaya katılan üyelere 12 yılı içerisinde ne tür destek, teşvik veya kredi kullandıklarını sorduğumuzda, %25,9 luk kesim tercihlerini banka kredilerinden yana kullanırlarken, %3,9 u KOSGEB hibe ve desteklerinden faydalandıklarını belirtmişlerdir. Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Kırsal Kalkınma gibi diğer kategorisi kapsamındaki destek ve teşviklerden istifade edenlerin oranı ise %2 dir. Dikkat çeken bir diğer bulgu ise, üyelerin % 67 gibi büyük bir çoğunluğunun 12 yılı içerisinde herhangi bir destek, teşvik veya kredi kullanmadıklarını belirtmesidir. Herhangi bir destek almadık 67 Banka kredisi 25.9 KOSGEB hibe ve destekleri 3.9 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 1.2 Diğer (Tarım İl Müd., Tarım ve Kırs. Kalk. vb.) ,9 1 herhangi bir destek almadik Banka kredisi 3,9 KOSGEB hibe ve destekleri 1,2 2 GMKA Diger

13 13 Kullanılan Kredi, Destek ve Teşviklerin Sağladığı Fayda Dereceleri 12 yılı içerisinde destek, teşvik veya kredi kullanan katılımcı üyelerimize de kullandıkları bu desteklerin kendilerine ne ölçüde fayda sağladığı sorusunu yönelttik. Katılımcıların %55,4 gibi büyük çoğunluğu faydalı olduğu konusunda hemfikirken, %7,2 si ise oldukça fayda verdi ifadesini kullanmışlardır. Katılımcıların %15,7 si ise bu kullandıkları destek, teşvik ya da kredilerin fayda vermediğini, %4,8 i hiçbir faydası olmadığını belirtmiş, %16,9 u ise konu ile ilgili kararsız kalmıştır. Hiçbir fayda vermedi 4.8 Fayda vermedi 15.7 Kararsızım 16.9 Fayda verdi 55.4 Oldukça fayda verdi ,8 Hiçbir fayda vermedi 15,7 16,9 Fayda vermedi 55,4 7,2 Kararsizim Fayda verdi Oldukca fayda verdi

14 14 13 YILI İLE İLGİLİ BEKLENTİ VE TAHMİNLERİN GENEL DAĞILIMLARI 13 Yılı Satış Tahminleri Çalışmaya katılan üyelere 13 Yılı satışlarınızda ne yönde bir değişme öngörüyorsunuz? sorusunu yönelttiğimizde, üyelerin % 45 i cevap olarak artar, % 1,2 si oldukça artar yanıtları ile olumlu bir beklenti içinde olduklarını belirtirlerken; %11,2 si azalır, %,8 i oldukça azalır yanıtları ile kötümserliklerini dile getirmişlerdir. Satışlarında herhangi bir değişme öngörmediklerini dile getirenler ise % 41,9 ile önemli bir dilimi kapsamaktadır. Oldukça azalır.8 Azalır 11.2 Değişme olmaz 41.9 Artar 45 Oldukça artar , ,8 oldukca azalır 11,2 azalır degişme olmaz artar 1,2 oldukça artar

15 15 13 Yılı Türkiye Ekonomisi Genel Durum Beklentileri 13 Yılı Türkiye ekonomisi için nasıl bir beklenti içindesiniz? sorusunu yönelttiğimiz üyelerin %44,6 gibi büyük çoğunluğu olumlu ; %3,9 u ise oldukça olumlu yönde bir beklenti içinde olduklarını belirtmişlerdir. Konu ile ilgili çekimser kalanların oranı %32,9 iken; olumsuz yanıtını verenlerin oranı %17,1; oldukça olumsuz yanıtını verenlerin oranı ise %1,6 olarak tespit edilmiştir. Oldukça olumsuz 1.6 Olumsuz 17.1 Kararsızım 32.9 Olumlu 44.6 Oldukça olumlu ,9 44,6 3 1 Oldukça olumsuz 1,6 17,1 Olumsuz Kararsızım Olumlu Oldukça olumlu 3,9

16 16 13 Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Katılımcı işletme sahipleri ya da yöneticilerine 13 yıl sonu enflasyon beklentiniz nedir? sorusunu yönelttiğimizde; % 13,2 si (%4 ün altı); %35,4 ü (%4-6); %33,5 i (%7-9); %8,2 si (%1-12); %1,6 sı (%13 ve üzeri) yanıtlarını verirlerken, %7,8 gibi bir kesim kararsız kalmıştır. %4'ün altı 13.2 % % % % 13 ve üzeri 1.6 Kararsızım ,4 33,5 1 13,2 8,2 1,6 %4'ün altı % 4-6 % 7-9 % 1-12 % 13 ve üzeri 7,8 Kararsızım

17 17 13 Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi 13 yıl sonu dolar kuru beklentiniz nedir? sorusunu yönelttiğimiz üyelerin %7,4 ü (15 TL ve altı); %43,5 i ( TL); %44 ü (178- TL); %1,9 u (1 TL ve üzeri) yanıtlarını verirlerken, %3,2 lik bir kesim ise bu konuda kararsız kalmıştır. 15 TL ve altı TL TL 44 1 TL ve üzeri 1.9 Kararsızım , ,4 15 TL ve alti TL 178- TL 1 TL ve üzeri 1,9 3,2 Kararsızım

18 18 13 Yıl Sonu Büyüme Oranı Beklentisi Katılımcı üyelerin 13 yıl sonu büyüme beklentiniz nedir? sorusuna ; %34,9 luk bir kesim %4-6 olarak yanıt verirken, %28,3 ü (%4 ün altı); %,5 i (%7-9); %7 si (%1-12), %1,9 u da (%13 ve üzeri) yanıtlarını vermiştir. Konu ile ilgili olarak kararsız kalanların oranı ise % 7,4 tür. % 4'ün altı 28.3 % % % %13 ve üzeri 1.9 Kararsızım ,3 34,9,5 % 4'ün altı % 4-6 % 7-9 %1-12 %13 ve üzeri 7 1,9 7,4 Kararsizim

19 19 13 Yılı Yeni Yatırım Planları Türkiye nin ekonomik ve sosyal koşullarını düşündüğünüzde 13 yılı içerisinde yeni yatırım veya yatırımlar yapmayı planlıyor musunuz? sorusunu yönelttiğimiz katılımcıların %45 i evet, %36,2 si hayır yanıtını vermişlerdir. Yeni yatırım planları ile ilgili kararsız kalanların oranı ise %18,7 dir. Hayır 36.2 Kararsızım 18.7 Evet ,2 45,1 3 18,7 1 hayır kararsızım evet

20 BALIKESİR ve TÜRKİYE GÜNDEMİ İLE İLGİLİ TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Türkiye nin En Önemli Sosyo -Ekonomik Sorunu Sizce Türkiye nin en önemli sosyo-ekonomik sorunu nedir sorusunu yönelttiğimiz üyelerin verdikleri yanıtların dağılımı sırasıyla aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir. işsizlik 27.5 gelir dağılımında adaletsizlik.2 kayıt dışı ekonomi 12.8 ekonomik büyümenin yetersizliği 9.7 cari açık 7.8 yanlış politik kararlar 6.2 yolsuzluk 5.4 enflasyon 4.7 tembellik 4.7 diğer , ,2 12,8 9,7 7,8 6,2 5,4 4,7 4,7 5 1,2

21 21 Balıkesir in En Önemli Sosyo- Ekonomik Sorunu Yine çalışmaya katılan üyelere Sizce Balıkesir in en önemli sosyo- ekonomik sorunu nedir? sorusunu sorduğumuzda, üyelerin %46,7 si sanayinin gelişmemiş olması ; %22,4 ü girişim eksikliği, %11,2 si satın alımların Balıkesir dışına kayması, %9,3 ü işsizlik, %5,4 ü yoksulluk cevaplarını verirlerken, %5 lik kısmı diğer kategorisinde sınıflandırılan daha ayrıntılı yanıtlar dile getirmişlerdir. Sanayinin gelişmemiş olması 46.7 Girişim eksikliği 22.4 Satın alımların Balıkesir dışına kayması 11.2 İşsizlik 9.3 Yoksulluk 5.4 Diğer , ,4 11,2 9,3 5,4 5

22 22 Balıkesir in Büyükşehir Olması İle İlgili Değerlendirmeler Balıkesir in büyükşehir olmasını işletmeniz açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusunu yönelttiğimiz üyelerin %44,3 ü olumlu ; %8,2 si oldukça olumlu ; yanıtı ile müspet bir tutum sergilerlerken; %12,2 si olumsuz, %3,1 i ise oldukça olumsuz yanıtını vermişlerdir. Konu ile ilgili olarak kararsız kaldıklarını belirtenlerin oranı ise %32,2 dir. Oldukça olumsuz 3.1 Olumsuz 12.2 Kararsızım 32.2 Olumlu 44.3 Oldukça olumlu , ,2 1 3,1 12,2 8,2 Oldukça olumsuz Olumsuz Kararsızım Olumlu Oldukça olumlu

23 23 Balıkesir de Faaliyet Gösteriyor Olmanın İşletme Karlılığına Etkisi Çalışmaya katlan işletme sahibi ya da yöneticilerine Balıkesir de faaliyet gösteriyor olmanız karlılığınızı ne yönde etkilemektedir? sorusunu yönelttiğimizde, %39,7 oranında olumlu ; %7 oranında oldukça olumlu yanıtını alırken; % 33.5 lik kesim konu ile ilgili kararsızlıklarını dile getirmişlerdir. Balıkesir de faaliyet göstermelerinin işletmelerinin karlılığına olumsuz etki ettiğini düşünen üyelerin oranı ise %16,3 iken, oldukça olumsuz etki ettiğini düşünen üyelerin oranı sadece % 3,5 tir. Oldukça olumsuz 3.5 Olumsuz 16.3 Kararsızım 33.5 Olumlu 39.7 Oldukça olumlu ,5 39, ,5 16,3 7 Oldukça olumsuz Olumsuz Kararsızım Olumlu Oldukça olumlu

24 24 12 GENEL DURUM İTİBARİ İLE SEKTÖRLER ARASI FARKLILIKLAR Önceki bölümlerde tanımlayıcı istatiksel analizlerle izah edilen üyelerin ait oldukları sektörler ile ilgili değerlendirmeleri, bu bölümde daha ayrıntılı istatiksel analizlere tabii tutulmuş ve şu sorulara yanıt aranmıştır: 12 yılı genel durum değerlendirilmesinde sektörler itibari ile istatiksel olarak anlamlı farklılıklar var mıdır? Her bir sektörün, diğer sektörler karşısında pozisyonu nedir?

25 25 Yapılan analizlerde elde edilen bulgulara göre, 12 yılı genel durumları itibari sektörlerin sıralanmasının şu şekilde olduğu tespit edilmiştir: Ortalama Değerlendirme 1. Müteahhitlik ve inşaat faaliyetleri 3.96 Olumlu 2. Finans 3.5 Olumlu 3. Ticaret 3.46 Ne olumlu, ne olumsuz 4. Hizmet 3.4 Ne olumlu, ne olumsuz 5. İmalat /üretim 3.15 Ne olumlu, ne olumsuz 6. Mesleki, bilimsel faaliyetler 2.67 Ne olumlu, ne olumsuz 7. Tarım ve hayvancılık 1.79 Olumsuz Değerlendirme Dereceleri: 1=Oldukça olumsuz, 2=Olumsuz 3= Ne olumlu ne olumsuz, 4= Olumlu 5= Oldukça olumlu 5 4,5 4 3,5 3 3,96 3,5 3,46 3,4 3,15 2,67 2,5 2 1,79 1,5 1

26 26 Söz konusu bulguların %99 ve %95 güven aralığında anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğine ilişkin yapılan bir diğer istatiksel analizde ise 1 şu bulgular tespit edilmiştir: tarım ve hayvancılık sektörü % 99 güven aralığında diğer sektörlerden anlamlı ölçüde düşük değerdedir. mesleki ve bilimsel faaliyetler sektörü, %95 güven aralığında diğer sektörlerden anlamlı ölçüde düşük değerdedir. müteahhitlik ve inşaat faaliyetleri sektörü, %95 güven aralığında diğer sektörlerden anlamlı ölçüde yüksek değerdedir. Diğer sektörler arasında ise ne %99, ne de %95 güven aralığında anlamlı farklılıklar tespit edilememiştir. Başka deyişle, örneklem sayısının değişmesi durumunda finans, ticaret, hizmet, imalat/üretim sektörlerinin kendi içlerinde sıralamalarının değişmesi ihtimal dâhilindedir. Sonuç olarak 12 yılını en olumlu geçirdiği düşünülen sektörün müteahhitlik ve inşaat faaliyetleri olduğunu söylemek istatiksel açıdan mümkündür. En olumsuz değerlendirilen sektörler ise sırasıyla tarım ve hayvancılık ile mesleki ve bilimsel faaliyetler dir. 1 TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ (ANOVA), α=.1, α=.5

27 27 13 YENİ YATIRIM PLANLARI İTİBARİ İLE SEKTÖRLER ARASI FARKLILIKLAR Önceki bölümlerde tanımlayıcı istatiksel analizlerle izah edilen üyelerin yeni yatırım kararları ile ilgili değerlendirmeleri, bu bölümde daha ayrıntılı istatiksel analizlere tabii tutulmuş ve şu sorulara yanıt aranmıştır: Hangi sektördeki işletmeler 13 yılında yeni yatırım veya yatırımlar daha çok yönelme eğilimindedirler? Yeni yatırım kararı alan bu sektörler arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar var mıdır?

28 28 Yapılan analizlerde elde edilen bulgulara göre, 13 yılı yeni yatırım planlarının varlığı ile ilgili olarak sektör sıralanmasının tabloda gösterildiği gibidir. Genel Ortalama Genel Yatırım Planları 1. Müteahhitlik ve inşaat faaliyetleri 2.52 Evet 2. İmalat /üretim 2.5 Evet 3. Ticaret 2.18 Kararsız 4. Hizmet 2.4 Kararsız 5. Finans 1.85 Kararsız 6. Mesleki, bilimsel faaliyetler 1.47 Hayır 7. Tarım ve hayvancılık 1.38 Hayır Değerlendirme Dereceleri: 1= Hayır, 2=Kararsız, 3=Evet 3 2,52 2,5 2 2,18 2,4 1,85 1,47 1,38 1 Değerlendirme Dereceleri: 1= Hayır, 2=Kararsız, 3=Evet

29 29 Söz konusu bulguların %99 ve %95 güven aralığında anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğine ilişkin yapılan bir diğer istatiksel analizde ise 2 şu bulgular tespit edilmiştir: tarım ve hayvancılık sektörü % 99 güven aralığında, anlamlı ölçüde daha düşük değerdedir müteahhitlik ve inşaat faaliyetleri %95 güven aralığında anlamlı ölçüde yüksek değerdedir Bir başka deyişle tarım ve hayvancılık sektörünün genel olarak 13 yılı için yeni yatırım planlarına yer vermediğini, öte yandan müteahhitlik ve inşaat faaliyetleri sektörlerinin 13 yılı yatırım planlarına daha yüksek oranlarda yer verdiğini söyleyebiliriz. Elde edilen bu veriler, bir önceki bölümde bahsi geçen sektörlerin genel durumlarına ait bulguları da doğrular niteliktedir. 2 TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ (ANOVA), α=.1, α=.5

30 3 SAĞLADIKLARI FAYDA İTİBARİ İLE KULLANILAN DESTEK VE TEŞVİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Çalışmanın bu bölümünde, 12 yılında kredi, destek ve teşvik kullanan üyelerin fayda değerlendirmeleri daha ayrıntılı istatiksel analizlere tabii tutulmuş ve şu sorulara yanıt aranmıştır: 12 yılı içerisinde destek veren kurum ve kuruluşlar sağladıkları faydalara göre hangi pozisyondadırlar? Söz konusu bu kurum ve kuruluşlar yine sağladıkları fayda itibari ile istatiksel açıdan anlamlı farklılıklar göstermekte midir?

31 31 Elde edilen bulgulara göre üye işletmelere verdikleri fayda itibari ile ilgili kurum ve kuruluşların sıralamasının şu şekilde olduğu tespit edilmiştir: Ortalama Genel Değerlendirme 1. Güney Marmara Kalkınma Ajansı 4.33 Fayda verdi 2. Diğer (İl Tarım Müdürlüğü, Tarım Kırsal Kalk. vb.) 4.25 Fayda verdi 3. KOSGEB hibe ve destekleri 3.65 Fayda verdi 4. Banka kredisi, leasing vb Kararsız Değerlendirme Dereceleri: 1=Hiç fayda vermedi 2=Fayda vermedi, 3= Kararsızım, 4= Fayda verdi, 5= Oldukça fayda verdi 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 4,33 4,25 3,65 GMKA Diger KOSGEB hibe ve destekleri 3,38 Banka kredisi, leasing vb. Yapılan istatiksel analizlerde ise 3 sadece Banka kredisi % 95 güven aralığında anlamlı ölçüde düşük değer göstererek diğer destek ve teşviklerden farklılık göstermiştir. Bir başka deyişle üyeler, GMKA, KOSGEB, Diğer Kurum ve kuruluşların (İl Tarım Müdürlüğü, Tarım Kırsal Kalkınma vb) destek ve teşviklerinin kendilerine fayda sağladıklarını belirtirlerken, banka kredilerinin sağladıkları fayda konusunda ortalama olarak kararsız kalmışlardır. 3 TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ (ANOVA), α=.5

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI EKONOMİK SOSYAL DURUM ARAŞTIRMASI Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası na bağlı üyelerin Türkiye ve Gemlik Ekonomisi ve Sosyal durumu hakkındaki yorumlarının istatistiki yöntemler

Detaylı

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI

GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI GEMLİK TİCARET ve SANAYİ ODASI 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması 21.01.2011 Aksoy Pazar ve Kamuoyu Araştırma Şirketi Gemlik Ticaret ve Sanayi odası 2011 Yılı Ekonomik ve Sosyal Durum Araştırması

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış olurken, kooperatif sayısında %21,43 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Aralık ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,13 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %12,13, kooperatif sayısında %53,97 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 53 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım : 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 77 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %13 üne karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

EKONOMİK K DURUM TESPİTİ ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI

EKONOMİK K DURUM TESPİTİ ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI KAYSERİ İLİ İMALAT SANAYİ EKONOMİK K DURUM TESPİTİ ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI 2010-II DOÇ.DR.NISFET UZAY KAYSO, MART 2011 Anket Kapsamındaki İşletmelerin Son Altı Aya İlişkin Değerlendirmeleri erlendirmeleri

Detaylı

EKONOMİK K DURUM TESPİTİ ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI 2011-2

EKONOMİK K DURUM TESPİTİ ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI 2011-2 KAYSERİ İLİ İMALAT SANAYİ EKONOMİK K DURUM TESPİTİ ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI 2011-2 PROF.DR.NISFET UZAY KAYSO, 2012 Anket Kapsamındaki İşletmelerin Son Altı Aya İlişkin Değerlendirmeleri erlendirmeleri

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 109 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %18 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 46 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %6,8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

İhracatçı Eğilim Araştırması

İhracatçı Eğilim Araştırması 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Sonuçları Ocak-Mart Gerçekleşmeleri Nisan-Haziran Beklentileri İSTANBUL // 24 Nisan 2014 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (1/2) Araştırmanın 1. dönemi kapsamında aşağıdaki

Detaylı

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45%

2012 Yılı İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 10% Daha iyi 45% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 85 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %15 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 15

HABER BÜLTENİ xx Sayı 15 HABER BÜLTENİ xx.01.2015 Sayı 15 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen yıla ve geçen aya göre yerinde saydı: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Aralık 2014 te bir önceki aya göre yerinde sayarken

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2016 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2015 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 2015 Haziran ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66 artış oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,66, kooperatif sayısında %2,60 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 39 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE OCAK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2012 yılının ikinci yarısı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 56 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %9 una karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

2 TEMMUZARAL I K

2 TEMMUZARAL I K 4 TEMMUZ-ARALIK 2 8 2 TEMMUZARAL I K 2 0 1 2 2TEMMUZARAL I K MART2 0 1 2 4 2 2 2 2012y ı l ı Oc a k, Ş uba ta y l a r ı nday a pı l mı ş t ı r. 223 Dör dünc ü 2011y ı l ı bi r i nc i y a r ı s ı i l e2011y

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Eylül 2013, No: 71 i Bu sayıda; 2013 2. Üç Ay Büyüme Verileri değerlendirilmiştir. i 1 Yurtiçi talep coştu, stoklar patladı, büyüme tahminleri aştı Ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE`NİN SORUNLARI ANKETİ

TÜRKİYE`NİN SORUNLARI ANKETİ TÜRKİYE`NİN SORUNLARI ANKETİ Anket Amacı Türkiye nin Sorunları anketinin amacı: Türkiye de sorun olarak görülen olayları değerlendirmek, seçilen sorun ile alakalı detaylı bilgi edinmek, sonuç olarak kişilerin

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

2010 Yılı Sonu İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 7%

2010 Yılı Sonu İçin Nasıl Bir Ekonomik Beklenti İçindesiniz? Daha kötü 7% EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım : 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 66 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %11 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor.

Nitekim işsizlik, ülkemizin çözümlenemeyen sorunları arasında baş sırada yer alıyor. Ekonomi İyileşiyor, İşsizlik Artıyor Hande UZUNOĞLU Şubat ayında Türkiye İstatistik Kurumu nun yayınladığı hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarının ardından işsizlik yine Türkiye nin gündemine yerleşti.

Detaylı

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ İSTANBUL EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ Hocaların Gözüyle 2014 Yılında Türkiye Ekonomisi Araştırması Kantitatif Araştırma Özeti Aralık 2013 İstanbul ARAŞTIRMA EKİBİ Prof. Dr. Mehmet Hüseyin Bilgin İEAD

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU:

TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) I. SON BİR YILDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER (OCAK 2013 İTİBARİYLE) a. İŞGÜCÜ KOMPOZİSYONU: TİSK İŞGÜCÜ PİYASASI BÜLTENİ NİSAN 2013 (SAYI: 23) (Ocak 2013 TÜİK HİA Verilerinin Değerlendirilmesi) Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK) Ocak 2013 Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, 14 Nisan 2013 tarihli

Detaylı

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları

2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması. 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları 2017 yılı İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Gerçekleşme 2. Çeyrek Beklenti Sonuçları EĞİLİM ARAŞTIRMASI SONUÇLARI 2 İller İZMIR 8% İSTANBUL 50% BURSA 8% ANKARA 7% KOCAELI 3% KONYA 2% KAYSERI 2% MANISA

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ AĞUSTOS 2015 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2015-08 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %6,81, TR41 Bölgesinde ise %6,73 olarak gerçekleşti

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 12.05.2014 Sayı 27 Son 1 yılda Konya da kayıtlı istihdam 17 bin arttı: SGK verilerine göre Ocak 2014 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 12 milyon 448 bin olurken

Detaylı

PERAKENDE SEKTÖRÜ 2015 TE, 2014 E GÖRE DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ:

PERAKENDE SEKTÖRÜ 2015 TE, 2014 E GÖRE DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ: PERAKENDE SEKTÖRÜ 2015 TE, 2014 E GÖRE DAHA İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ: TEPE, aralık ayında bir önceki aya ve bir önceki yılın aynı dönemine göre arttı. TEPE, 2015 yılını pozitif seviyede tamamladı. Önümüzdeki

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 42 Konya, sigortalı çalışan sayısını en hızlı artıran 4. il oldu: SGK verilerine göre Nisan 2015 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 13 milyon

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 83 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %10,5 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Bursa daki 250 Büyük Firma 2008 Araştırması Değerlendirmesi. Eylül 2009 Prof.Dr. Güven SAK Đcra Direktörü-TEPAV

Bursa daki 250 Büyük Firma 2008 Araştırması Değerlendirmesi. Eylül 2009 Prof.Dr. Güven SAK Đcra Direktörü-TEPAV Bursa daki 250 Büyük Firma 2008 Araştırması Değerlendirmesi Eylül 2009 Prof.Dr. Güven SAK Đcra Direktörü-TEPAV Bursa, Türk özel sektörünün gelişiminde ve küresel ekonomiye entegrasyonunda oldukça önemli

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Soru 1: Firma olarak 2011 yılının ikinci altı ayı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz?

Soru 1: Firma olarak 2011 yılının ikinci altı ayı için nasıl bir ekonomik beklenti içindesiniz? EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 67 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %12 sine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri

Mart 2014. Konya Dış Ticaret Verileri Mart 2014 Konya Dış Ticaret Verileri Dış Ticaret Tablo 1-İhracatta Türkiye Konya Karşılaştırması 1000 $ 2012 Mart 2013 Mart 2013 Ocak - Mart 2014 Ocak - Mart İHRACAT 1000 $ Konya 120.741 133.742 10,8 319.568

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ İ M O N O K E Rİ E L E G R GÖSTE 014 NİSAN 2 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2014-04 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,39, TR41 Bölgesinde ise %8,58 olarak

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

CİRO VE KARLAR AZALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞTIR. Erol İyibozkurt Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. ÖğretimÜyesi

CİRO VE KARLAR AZALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞTIR. Erol İyibozkurt Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. ÖğretimÜyesi CİRO VE KARLAR AZALMIŞ, İHRACAT ARTMIŞTIR Erol İyibozkurt Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. ÖğretimÜyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 1997 yılında başlattığı 500 Büyük Firma Araştırmasını 2001 yılında 250

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği

Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN CALISMALARI ANABİLİM DALI Türkiye de Kadın İşgücünün Durumu: Kocaeli Örneği Yüksek Lisans Bitirme Projesi Derya Demirdizen Proje Danışmanı Prof.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2013, No: 53

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2013, No: 53 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2013, No: 53 i Bu sayıda; 2013 Şubat ayı enflasyonu, 2012 Aralık Ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Net Döviz Pozisyonu, 2012 İşgücü ve İstihdam

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 250 Büyük Firması araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma on altıncı kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

İhracatçı Eğilim Araştırması

İhracatçı Eğilim Araştırması 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek Sonuçları Ocak-Mart 2015 Gerçekleşmeleri Nisan- Haziran 2015 Beklentileri İSTANBUL // Nisan 2015 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (1/2 ) Araştırmanın 1. dönemi kapsamında

Detaylı

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ

GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ GRAFİKLERLE FEDERAL ALMANYA EKONOMİSİNİN GÖRÜNÜMÜ Hazırlayan: Fethi SAYGIN Mart 2014 Kaynak :DESTATIS (Alman İstatistik Enstitüsü) GENEL DEĞERLENDİRME Ekonomi piyasalarındaki durgunluk ve sorunlara rağmen,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Temmuz 2015) İstihdam (Mart 2015) Sigortalı ücretli sayısı Mart 2015 de geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artarak; 13 milyon 328 bin olmuştur. Yaz mevsiminin

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Amerikan Merkez Bankası FED, tahvil alım programını 10 milyar

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN OCAK 2016 YIL 1 SAYI 10 03.02.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:10 5 MAYIS 2015 Trakya Kalkınma Ajansı ndan Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Aralık 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE AĞUSTOS 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İŞLETME STATÜSÜ: Anonim Limited Kollektif Şahıs İşletmesi Diğer

İŞLETME STATÜSÜ: Anonim Limited Kollektif Şahıs İşletmesi Diğer 1 İŞLETME ADI: HİBE DANIŞMANLIĞI HİZMET TALEP FORMU İŞLETMENİN ANA FAALİYET KODU (NACE) (Vergi levhasında yer alır.) İŞLETMENİN VERGİ NUMARASI: İŞLETME YETKİLİSİNİN ADI SOYADI: E-POSTA ADRESİ: SABİT TELEFON

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm CPB nin açıkladığı verilere göre Haziran ayında bir önceki

Detaylı

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM

MÜCEVHER SEKTÖR ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM MÜCEVHER ENDEKSİ KASIM Yasak kalktı, kartlı satışlar arttı YILBAŞI, KUYUMCULUK ÜNE HAREKET GETiRECEK! İstanbul Kuyumcular Odası ve Boğaziçi Araştırma ve Yönetim Danışmanlık iş birlikteliğiyle

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 84

HABER BÜLTENİ Sayı 84 PERAKENDE GÜVENİ 2009 DAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE HABER BÜLTENİ 03.01.2017 Sayı 84 Perakende güveni Aralık ayında geçen yıla göre azalırken geçen aya göre arttı. TEPE, 2016 yılını negatif seviyede

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor

Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor AYLIK RAPOR Enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açık daralıyor Mevsimsellik ve geçişkenlik nedeniyle yıllık enflasyon çift haneye yaklaştı, cari açıkta daralma devam ediyor. EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Haziran 2015) Tüketici Güven Endeksi (Mayıs 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir azalış göstermiştir. 2015 Nisan ayında 65.35 olan

Detaylı

Denizli Sanayi Odası. Denizli 04 Mart 2009

Denizli Sanayi Odası. Denizli 04 Mart 2009 Genel Görünüm G m Anketi 2009 Denizli Genel Bilgiler Üyelere Gönderilen Anket Sayısı 1.205 Yanıtlanan Anket Sayısı 214 Yanıtlanan Anketlerin Oranı % 17,76 2/43 Genel Bilgiler Meslek Grubu Ankete DSO Üyesi

Detaylı

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ HABER BÜLTENİ xx.4.215 Sayı 1 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile gerçekleştirilen DOKA Fındık Ticaret Güven Endeksi Anketi, Türkiye

Detaylı

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1... 1 EKONOMİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR... 2 1.1. Ekonominin Tanımı... 2 1.2. Kıtlık Kavramı ve Alternatif Maliyet... 3 1.3. İhtiyaç Kavramı... 4 1.4. Mal ve Hizmet... 5 1.5. Fayda...

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI

EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI EKONOMİK DURUM TESPİT ANKET SONUÇLARI Ankete Katılım: 1998 yılından bu tarafa düzenlenen anketimize bu dönem 64 firmadan cevap gelmiştir. Bu miktar toplam üyelerimizin %8 ine karşılık gelmektedir. Ankete

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

İhracatçı Eğilim Araştırması

İhracatçı Eğilim Araştırması 1 İhracatçı Eğilim Araştırması 4. Çeyrek Sonuçları Ekim-Aralık 2014 Gerçekleşmeleri Ocak-Mart 2015 Beklentileri İSTANBUL // 27 Ocak 2015 ARAŞTIRMANIN KAPSAMI // (1/2) 2 Araştırmamızın 2014 4.Çeyreği kapsamında

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2015 4. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 12 Ekim 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "İhracat ve İthalatta Firma Algısı" Dış

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN NİSAN 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (NİSAN 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014 yılının

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN OCAK 2014 SAMSUN TSO ÜYE İSTATİSTİKLERİ A] AÇILAN FİRMA SAYILARI (OCAK 2013/2014) Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sicil kayıtları incelendiğinde 2014 yılının

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.04.2014 Sayı 6

HABER BÜLTENİ xx.04.2014 Sayı 6 HABER BÜLTENİ xx.04.2014 Sayı 6 Konya Ticaret Odası (KTO) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin,

Detaylı

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

KONYA TİCARET ODASI İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ HABER BÜLTENİ 04.06.2013 Sayı 16 Konya nın kayıtlı istihdamı son 4 yılda yüzde 40 arttı: SGK verilerine göre Şubat 2013 te sigortalı ücretli (4/a) çalışanların sayısı Türkiye genelinde 11 milyon 748 bin

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Hazırlayan: Erhan DEMİRCAN Uzman Bu Rapor Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye ve TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) Bölgesi güncel ekonomik gelişmelerinin bölge aktörlerince

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ

ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ ÖZEL SEKTÖR DOSYASI: KOBİLERİN İSTİHDAMA KATKISI VE EKONOMİK BEKLENTİLERİ Bu çalışma; (OKFRAM) ve İKSARA Araştırma ve Danışmanlık işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemi, Türkiye deki faal

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Mayıs 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ

DOKA FINDIK TİCARET GÜVEN ENDEKSİ HABER BÜLTENİ 7.7.215 Sayı 4 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı () ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliği ile gerçekleştirilen Fındık Ticaret Güven Endeksi Anketi, Türkiye nin bölgesel

Detaylı

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY

RAKAMLARLA KONYA İSTİHDAMI FEYZULLAH ALTAY Bugün, yükselen ekonomisi ve gelişmekte olan performansıyla ülkesi için önemli bir katma değer oluşturan sayılı merkezlerden birisidir. Gelişmekte olan ekonomisine paralel olarak birçok sektörde yeni iş

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ AYLIK TOPLU SONUÇLARI MART 2007 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 Nisan 2007 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Aylık Katılımlar 3

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR VE BORSALAR BĠRLĠĞĠ 2015 Ağustos ayında kurulan Ģirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artıģ oldu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %5,84 artış olurken, kooperatif sayısında %14,55 ve gerçek kişi ticari işletme

Detaylı

EKONOMİ GÖSTERGELERİ

EKONOMİ GÖSTERGELERİ EKONOMİ GÖSTERGELERİ OCAK 2016 Ekonomi Göstergeleri Bülteni 2016-01 www.bebka.org.tr ENFLASYON GÖSTERGELERİ TÜFE de Türkiye geneli yıllık enflasyon %8,81 TR41 Bölgesinde ise %9,28 olarak gerçekleşti TÜKETİCİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Geliştirme 2014 YILI FAALİYET RAPORU A MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 müz ün Görevi :, Belediyemizin iç ve dış çevre analizini yaparak eksik hizmet sunulan şartların belirlenip ilçe hakına

Detaylı

İhracatçı Eğilim Araştırması

İhracatçı Eğilim Araştırması İhracatçı Eğilim Araştırması 1. Çeyrek onuçları Ocak- Mart Gerçekleşmeleri Nisan- Haziran Beklentileri İTANBUL // Mayıs 2013 ARAŞTIRMANIN KAPAMI // Araştırmanın 1. dönemi kapsamında aşağıdaki temel konu

Detaylı

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Mayıs 2014

Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Mayıs 2014 Çalışan Devir Oranı Araştırması İşgücü Analitikleri - Mayıs 2014 2014 Peryön ve Towers Watson. Tüm hakları saklıdır. Araştırma Hakkında 2014 Şubat ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Çalışan

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ

KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ KRİZ ÖNCESİNİN TEK İYİ HABERİ Necmi Gürsakal 1 I. GİRİŞ Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa daki 250 Büyük Firma Araştırması nın 2000 yılı sonuçlarını yayınladı. 1997 yılından başlayarak 2000 yılına kadar

Detaylı