ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT"

Transkript

1 ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

2 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Ġncelemeden Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ GeçmiĢ Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11 (78.538) (96.393) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

3 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Ġncelemeden Bağımsız Denetimden GeçmemiĢ GeçmiĢ Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Diğer Yedekler Paylara İlişkin Primler/İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları 17 (67.613) (62.336) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler - Yabancı Para Çevrim Farkları 17 ( ) ( ) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları) 17 ( ) ( ) Net Dönem Karı/(Zararı) 19 ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

4 DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) KAR VEYA ZARAR KISMI Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları Hasılat Satışların Maliyeti (-) 4 ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Genel Yönetim Giderleri (-) 4 ( ) ( ) Pazarlama Giderleri (-) 4 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 4 - (58.989) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 4 ( ) ( ) ESAS FAALĠYET KARI / (ZARARI) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 4 - (3.141) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/ (Zarar)'larındaki Paylar FĠNANSMAN GELĠR VE GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KAR/(ZARARI) Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) 4 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri -Dönem Vergi (Gideri)/Geliri Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri 18 ( ) ( ) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 17 ( ) Ana Ortaklık Payları 19 ( ) ( ) Pay BaĢına Kazanç - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay BaĢına Kazanç / (Kayıp) 19 (0,02) (0,02) ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİRLER Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları) - (21.998) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları (6.596) (21.747) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri) - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/(Giderleri) - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri) - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim (38.009) (1.499) DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) (43.286) (36.495) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR ( ) ( ) Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları ( ) Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

5 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve BirikmiĢ Karlar (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) BirikmiĢ Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Giderler Pay Ġhraç Yeniden TanımlanmıĢ Fayda Diğer Dipnot ÖdenmiĢ Diğer Primleri Değerleme Ölçüm Planları Yeniden Ölçüm Yabancı Para Kazanç Kardan Ayrılan GeçmiĢ Yıllar Net Dönem Ana Ortaklığa Kontrol Gücü Referansları Sermaye Yedekler /Ġskontoları Kazanç/(Kayıpları) Kazanç/Kayıpları Çevrim Farkı / (Kayıplar) KısıtlanmıĢ Yedekler Kar/(Zararı) Kar/(Zararı) Ait Özkaynaklar Olmayan Paylar Özkaynaklar ÖNCEKĠ DÖNEM 01 Ocak 2013 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem BaĢı) (47.217) (2.592) ( ) ( ) Transferler (6.329) ( ) (6.329) - (6.329) Toplam Kapsamlı Gelir ( ) ( ) ( ) Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / (Azalış) (412) (412) (49) (461) Mart 2013 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) (53.546) (3.004) ( ) ( ) CARĠ DÖNEM 01 Ocak 2014 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem BaĢı) (62.336) ( ) ( ) ( ) Transferler (5.277) (38.009) ( ) (43.286) - (43.286) Toplam Kapsamlı Gelir ( ) ( ) ( ) ( ) Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış / (Azalış) Mart 2014 Tarihi Ġtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) (67.613) ( ) ( ) ( ) Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

6 DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Ġncelemeden GeçmemiĢ Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem Karı/(Zararı) 19 ( ) ( ) Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı Ġle Ġlgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler 11 (17.855) (43.944) Ana Ortaklık Dışı Zarar / (Kar) ( ) Vergi Gideri / Geliri İle İlgili Düzeltmeler Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler (37.611) Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp / Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler ( ) - Kar / Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler - (269) İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler Stoklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler ( ) ( ) Ticari Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 ( ) ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 ( ) ( ) Ticari Borlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler 7 ( ) Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları - - Vergi Ödemeleri/İadeleri B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI (57.740) Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 4 (35.311) ( ) Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI ( ) Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri ( ) Ana Ortaklık Dışı Paylardaki Artış (+) / Azalış (-) 17 ( ) YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (38.009) - NAKİT VE NAKİT BENZERLEİRNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ (A+B+C+D) E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E) Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

7 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞĠġĠM BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ FĠNANSAL BORÇLANMALAR TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠ ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER MADDĠ DURAN VARLIKLAR MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ GELĠR VERGĠLERĠ PAY BAġINA KAZANÇ FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR... 28

8 1. GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.ġ. ( ġirket ) 2001 yılında Ġstanbul Türkiye de kurulmuģtur. ġirket in adresi ve baģlıca faaliyet merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Anel ĠĢ Merkezi, Ümraniye/Ġstanbul adresinde olup, Azerbaycan da Ģubeleri mevcuttur. ġube Adresleri: Azerbaycan ġube: : C. Cabbarlı Caddesi No:44 Yasamal Rayonu Bakü/Azerbaycan ġirket ve bağlı ortaklıkları ( Grup ) telekomünikasyon, gayrimenkul kiralama ve elektronik devre olmak üzere üç bölümde faaliyet göstermektedir. Grubun ana faaliyet konuları aģağıda belirtildiği gibidir: Telekomünikasyon Telekomünikasyon cihazlarının araģtırılması, üretilmesi, bakımı ve montajı Gayrimenkul kiralama Gayrimenkul kira hizmeti Elektronik devre Elektronik devre üretimi, satıģı Grup un devam eden faaliyetleri ile ilgili faaliyet alanları ve coğrafi bölümlere göre raporlamanın ayrıntılarına 4. notta yer verilmektedir. ġirket payları 2005 yılında halka arz edilmiģ olup, 31 Mart 2014 itibariyle %50,10 u Borsa Ġstanbul A.ġ. (BĠST) de iģlem görmektedir. Grup un 31 Mart 2014 tarihi itibariyle personel sayısı 13 tür (31 Aralık 2013: 23). Grup un ana ortağı Çelikel ailesidir (Not 17). ġirket in bağlı ortaklıklarına iliģkin bilgilere aģağıda verilmektedir: Ekli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar; ġirketin Ġsmi Faaliyet Alanı Kurulduğu Ülke Anelyapı Gayrimenkul A.ġ. Gayrimenkul kiralama Türkiye E-Sistem Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelendirilmesi Türkiye ġirket in borsada iģlem gören bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. 1

9 2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Ara dönem özet konsolide finansal tabloların sunumuna iliģkin temel esaslar Grup, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. ĠliĢikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar Sermaye Piyası Kurulu nun ( SPK ) 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulmuģ olan Türkiye Muhasebe Standartları na (TMS) uygun olarak hazırlanmıģtır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara iliģkin ek ve yorumlardan oluģmaktadır. SPK mevzuatına göre raporlama yapan Ģirketler Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara iliģkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) uygularlar. Grup, 31 Mart 2014 tarihinde sona eren ara döneme iliģkin konsolide finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No:34 Ara Dönem Finansal Raporlama ya uygun olarak hazırlamıģtır. Grup un ara dönem özet konsolide finansal tabloları, yılsonu finansal tablolarının içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotlarının tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup un 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır. Ara dönem özet konsolide finansal tablolar Grup un yasal kayıtlarına dayandırılmıģ ve TL cinsinden ifade edilmiģ olup, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları na göre Grup un durumunu gerektiği gibi sunabilmek için bazı düzeltme ve sınıflandırma değiģikliklerine tabi tutularak hazırlanmıģtır. Konsolide finansal tabloların TFRS ye uygun olarak hazırlanması, varlık ve yükümlülükler ile Ģarta bağlı varlık ve yükümlülüklere iliģkin açıklayıcı notları etkileyecek belirli varsayımların ve önemli muhasebe tahminlerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler, yönetimin mevcut olaylar ve aksiyonlar çerçevesinde en iyi tahminlerine dayansa da, fiili sonuçlar tahmin edilenden farklı gerçekleģebilir. KarmaĢık ve daha ileri derecede bir yorum gerektiren varsayım ve tahminlerin finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilir. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle sona eren ara dönem özet konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan varsayım ve önemli muhasebe tahminlerinde değiģiklik olmamıģtır. Konsolide finansal tablolar, finansal araçların, yatırım amaçlı gayrimenkullerin ve binaların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Grup un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevsimsel ve dönemsel değiģiklikler bulunmamaktadır. 2

10 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı) Kullanılan Para Birimi Grup un her iģletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuģtur. Her iģletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, ġirket in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası cinsinden ifade edilmiģtir. Grup un yüksek enflasyonlu bir ekonomi olmayan Azerbaycan da faaliyet gösteren Ģubesinin fonksiyonel para birimi Yeni Manat tır (AZN). Bu Ģirket ABD Doları cinsinden Grup a raporlama yapmakta olup bilanço kalemleri bilanço tarihindeki ABD Doları/AZN kuruyla; gelir ve giderler ile nakit akımları ise dönem ortalama ABD Doları/AZN kuruyla çevrilmektedir. Bu çevrimden doğan çevirim karı/zararı, özkaynağın altında oluģan Yabancı Para Çevrim Farkları hesabında yer almaktadır. ġirket in Türkiye de faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının fonksiyonel para birimi ise TL dir. TMS 21 Döviz Kurlarındaki DeğiĢikliklerin Etkileri ne göre konsolidasyonda Grup un yabancı ülkelerdeki Ģube ve iģtiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite ile Türk Lirası na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde gerçekleģen ortalama kur ile Türk Lirası na çevrilir. KapanıĢ ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özkaynaklar içerisinde yabancı para çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. Konsolidasyon kapsamındaki yurtdıģı faaliyetlerinin çevriminde kullanılan kurlar aģağıdaki gibidir: 31 Mart Aralık 2013 Döviz Cinsi Dönem Sonu Dönem Ortalaması Dönem Sonu Dönem Ortalaması Yeni Manat 2,7985 2,4242 2,7206 2,4236 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Düzeltilmesi Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karģılaģtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. Grup, cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlaması açısından önceki dönem konsolide finansal tablolarında bazı sınıflamalar yapmıģtır. Sınıflamaların niteliği, nedeni ve tutarları aģağıda açıklanmıģtır: 31 Mart 2013 konsolide finansal tablolarında yapılan sınıflamalar SPK Format DeğiĢikliğinin Etkisi SPK nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi yayınlanmıģtır. Yürürlüğe giren bu formatlar uyarınca Grup un konsolide finansal durum tablolarında çeģitli sınıflamalar yapılmıģtır. 3

11 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı) KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tablolarının Düzeltilmesi (devamı) 31 Mart 2013 konsolide finansal tablolarında yapılan sınıflamalar (devamı) 31 Mart 2014 tarihi itibarı ile yeniden düzenlenen 1 Ocak 31 Mart 2013 dönemi kar veya zarar tablosunun önceden raporlanan finansal tablolarla mutabakatı aģağıdaki gibidir: Daha Önce Raporlanan 31 Mart 2013 SPK Format Diğer Sınıflamaların DeğiĢim Etkisi Etkisi (*) Yeniden DüzenlenmiĢ 31 Mart 2013 Hasılat SatıĢların Maliyeti (-) ( ) - - ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) - - ( ) Pazarlama Giderleri (-) ( ) - - ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (58.989) - - (58.989) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (49.525) - (57.224) ( ) ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) - (3.141) - (3.141) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/ (Zarar)'larındaki Paylar FİNANSMAN GELİR VE GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/(ZARARI) Finansman Gelirleri (14.977) ( ) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) ( ) - - ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri -Dönem Vergi (Gideri)/Geliri Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri ( ) - - ( ) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) - - ( ) Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ana Ortaklık Payları ( ) - - ( ) (*) Önceki dönem konsolide kapsamlı kar veya zarar tablosunda Finansman Gelirleri ve Finansman Giderleri hesaplarında raporlanan sırasıyla TL ve TL tutarlarındaki ticari alacak ve borçlara iliģkin kur farkları Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve Esas faaliyetlerden diğer giderler hesaplarına sınıflanmıģtır. 4

12 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı) Konsolidasyon Esasları Konsolide finansal tablolar ana ortalık olan ġirket in ve kontrolün baģlamasından sona erene dek, bağlı ortaklıkların hesaplarını içermektedir. Kontrol, bir iģletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla mali ve operasyonel politikaları üzerinde gücünün olması ile sağlanır. Bağlı Ortaklıklar Bağlı ortaklıklar, Grup tarafından kontrol edilen iģletmelerdir. Grup, bir iģletmeyle olan iliģkisinden dolayı değiģken getirilere maruz kaldığı veya bu getirilerde hak sahibi olduğu, aynı zamanda bu getirileri iģletme üzerindeki gücüyle etkileme imkanına sahip olduğu durumda iģletmeyi kontrol etmektedir. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları, kontrolün baģladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar konsolide finansal tablolara dahil edilmiģtir. Bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları, gerek görüldüğünde Grup tarafından kabul görmüģ politikalara uyum sağlamak adına değiģtirilmiģtir. Söz konusu durum kontrol gücü olmayan paylarda ters bakiye ile sonuçlansa dahi, toplam kapsamlı gelir ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolidasyona tabi tutulan ortaklıkların doğrudan ve dolaylı iģtirak oranları aģağıdaki gibidir. Sermayedeki Pay Oranı (%) Bağlı Ortaklıklar Ana Faaliyeti Fonksiyonel Para Birimi KuruluĢ ve Faaliyet Yeri Anel Yapı Gayrimenkul A.ġ. Gayrimenkul kiralama Türk Lirası Türkiye 55,00 55,00 E-Sistem Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ. Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelendirilmesi Türk Lirası Türkiye 99,99 99,99 Konsolidasyonda eliminasyon işlemleri Konsolide finansal tabloların hazırlanması aģamasında grup içi yapılan iģlemler, grup içi bakiyeler ve grup içi iģlemlerden dolayı oluģan gerçekleģmemiģ gelirler ve giderler karģılıklı olarak silinmektedir. ĠĢtirakle ana ortaklık ve ana ortaklığın konsolidasyona tabi bağlı ortaklıkları ve müģtereken kontrol edilen ortaklıklar arasında gerçekleģen iģlemler neticesinde oluģan karlar ve zararlar, ana ortaklığın iģtirakteki payı oranında netleģtirilmiģtir. GerçekleĢmemiĢ zararlar değer düģüklüğüne dair kanıt olmadığı sürece gerçekleģmemiģ kazançlarla aynı Ģekilde silinirler. 5

13 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı) Yeni ve düzeltilmiģ standartlar ve yorumlar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aģağıda özetlenen 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiģtirilmiģ TFRS standartları ve TFRYK yorumları dıģında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıģtır. 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standartlar, değiģiklikler ve yorumlar: TMS 32 Finansal Araçlar : Sunum Finansal Varlık ve Borçların NetleĢtirilmesi (DeğiĢiklik) TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler TMS 36 Varlıklarda Değer DüĢüklüğü Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (DeğiĢiklik) TMS 39 Finansal Araçlar : MuhasebeleĢtirme ve Ölçme Türev ürünlerin devri ve riskten korunma muhasebesinin devamlılığı (DeğiĢiklik) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (DeğiĢiklik) Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiģ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayınlanmıģ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiģ ve Grup tarafından erken uygulanmaya baģlanmamıģ yeni standartlar, yorumlar ve değiģiklikler aģağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değiģiklikleri yapacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmıģ fakat, KGK tarafından yayınlanmamıģ yeni düzeltilmiģ standartlar ve yorumlar AĢağıda listelenen yeni standartlar yorumlar ve mevcut UFRS değiģiklikleri UMSK tarafından yayınlanmıģ fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiģtir. Bu yeni standartlar, yorumlar ve değiģiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıģtır/yayınlanmamıģtır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluģturmazlar. ġirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değiģiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39 daki değiģiklikler UFRS 9 (2013) UFRS deki iyileģtirmeler: UMSK, Aralık 2013 te dönemi ve dönemi olmak üzere iki dizi UFRS de Yıllık ĠyileĢtirmeler yayınlamıģtır. Standartların Karar Gerekçeleri ni etkileyen değiģiklikler haricinde değiģiklikler 1 Temmuz 2014 ten itibaren geçerlidir. Yıllık iyileştirmeler Dönemi UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri UFRS 8 Faaliyet Bölümleri UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar UMS 24 ĠliĢkili Taraf Açıklamaları 6

14 2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) A. Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar (devamı) Yeni ve düzeltilmiģ standartlar ve yorumlar (devamı) Yıllık iyileştirmeler Dönemi UFRS 3 ĠĢletme BirleĢmeleri UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller UMS 19 TanımlanmıĢ Fayda Planları:ÇalıĢan Katkıları (DeğiĢiklik) Söz konusu değiģikliklerin Grup un finansal durumu veya performans üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. B. TMS ye Uygunluk Beyanı ĠliĢikteki ara dönem özet konsolide finansal tablolar SPK nın 13 Haziran 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri II, 14.1 No lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıģtır. Grup, Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara iliģkin ek ve yorumları ( TMS/TFRS ) uygulamaktadır. ĠliĢikteki özet konsolide finansal tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuģtur. Grup un 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiģ özet konsolide finansal tabloları, 12 Mayıs 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıģ ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıģtır. Genel Kurul un ve ilgili yasal kuruluģların yasal mevzuata göre düzenlenmiģ finansal tabloları ve bu konsolide finansal tabloları düzeltme hakkı vardır. 3. OPERASYONEL SEZONA GÖRE DEĞĠġĠM Grup un faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevsimsel ve dönemsel değiģiklikler bulunmamaktadır. 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grup un faaliyetlerine iliģkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiģtir. Grup un karar almaya yetkili mercisi genel müdür ile yönetim kuruludur. Grup un karar almaya yetkili mercisi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara iliģkin kararların alınması ve bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri ürün çeģitleri bazında ve coğrafi dağılımları bazında incelemektedir. Grup un ürün grupları bazında dağılımı Ģu Ģekildedir: Telekomünikasyon, gayrimenkul kiralama ve elektronik devre üretim ve satımı. Telekomünikasyon bölümü ise ayrıca coğrafi olarak Türkiye ve Azerbaycan olarak incelenmektedir. Grup un iç raporlamasına dayanan faaliyet bölümlerine iliģkin bilgiler aģağıdaki gibidir: 7

15 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) Grup un iç raporlamasına dayanan faaliyet bölümlerine iliģkin bilgiler aģağıdaki gibidir: Telekomünikasyon Gayrimenkul Kiralama Elektronik Devre Üretimi-Satımı Konsolidasyon Düzeltmeleri Toplam Net Grup DıĢı Hasılat Grup Ġçi Hasılat (69.727) - Hasılat Toplamı (69.727) SatıĢların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar / (Zarar) (43.847) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) ( ) ( ) - (1.043) ( ) Esas Faaliyet Karı/Zararı (1.043) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/ (Zarar)'larındaki Paylar (4.949) FİNANSMAN GELİR VE GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/(ZARARI) (1.043) Finansman Gelirleri (22.322) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI (ZARARI) ( ) (1.043) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) -Dönem Vergi Gelir/(Gideri) ErtelenmiĢ Vergi Gelir/(Gideri) (19.673) ( ) - (827) ( ) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) (1.870) ( ) Yatırım Harcamaları (giderleri) Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Toplam Yatırım Harcamaları Amortisman Giderleri Ġtfa Payları Diğer Bilgiler - Varlıklar Toplamı ( ) Kaynaklar Toplamı ( )

16 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) Telekomünikasyon Gayrimenkul Kiralama Elektronik Devre Üretimi-Satımı Konsolidasyon Düzeltmeleri Toplam Net Grup DıĢı Hasılat Grup Ġçi Hasılat ( ) - Hasılat Toplamı ( ) SatıĢların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt Kar / (Zarar) ( ) (66.245) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) - (56.794) ( ) AraĢtırma ve GeliĢtirme Giderleri (-) (6.527) - (52.462) - (58.989) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (55.949) Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (43.286) (14.407) (49.056) - ( ) Esas Faaliyet Karı/Zararı ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (3.141) - (3.141) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/ (Zarar)'larındaki Paylar (523) FİNANSMAN GELİR VE GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/(ZARARI) ( ) Finansman Gelirleri (31.030) Finansman Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI (ZARARI) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) -Dönem Vergi Gelir/(Gideri) ErtelenmiĢ Vergi Gelir/(Gideri) (15.080) ( ) (35.860) - ( ) DÖNEM KARI/ZARARI ( ) ( ) Yatırım Harcamaları (giderleri) Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Toplam Yatırım Harcamaları Amortisman Giderleri Ġtfa Payları Diğer Bilgiler - Varlıklar Toplamı ( ) Kaynaklar Toplamı ( )

17 4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) Coğrafi Bölümlere Göre Raporlama 31 Mart 2014 Türkiye Azerbaycan Toplam Net Grup DıĢı Hasılat Grup Ġçi Hasılat Bölümlere Göre Varlıklar Yatırım Harcamaları Mart 2013 Türkiye Azerbaycan Toplam Net Grup DıĢı Hasılat Grup Ġçi Hasılat Bölümlere Göre Varlıklar Yatırım Harcamaları Grup un ve dönemlerinde elde ettiği hasılatın faaliyet bölümlerine göre %10 u veya daha fazlasını oluģturan müģterilerine iliģkin bilgiler aģağıdaki gibidir: Faaliyet Bölümü Firma KonusuÜnvanı Brüt Ciro Ġçerisindeki Tutarı Brüt Ciro Ġçerisindeki Payı Telekomünikasyon TModem SatıĢı % Telekomünikasyon TDevre Kurulum % Gayrimenkul Kiralama ÇKira % Faaliyet Bölümü Firma KonusuÜnvanı Brüt Ciro Ġçerisindeki Tutarı Brüt Ciro Ġçerisindeki Payı Telekomünikasyon TModem SatıĢı % Telekomünikasyon TDevre Kurulum % Gayrimenkul Kiralama ÇKira % Elektronik Devre Üretimi-Satımı RElektronik kart % Elektronik Devre Üretimi-Satımı TKombi % 10

18 5. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ Kasa Bankalar - - -Vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatlar Vadesiz mevduat Diğer Nakit ve Nakit Benzerleri Toplam tarihi itibariyle vadeli mevduat bulunmamaktadır. ( ortalama vadesi 1 gün) ve tarihleri itibariyle vadeli mevduat detayı aģağıdaki gibidir: Döviz Cinsi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı (%) TL - - 6, Toplam Vadeli Mevduat FĠNANSAL BORÇLANMALAR a) Banka Kredileri b) Finansal kiralama iģlemlerinden borçlar Toplam a) Banka Kredileri Uzun Vadeli Para birimi Ağırlıklı Ortalama Etkin Faiz Oranı Kısa Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kısmı Uzun Vadeli TL 15, USD 3,65-4, EUR 5, Toplam Uzun Vadeli Para birimi Ağırlıklı Ortalama Etkin Faiz Oranı Kısa Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kısmı Uzun Vadeli TL 10,00-12, USD 3,65-4, EUR 5, Toplam

19 6. FĠNANSAL BORÇLANMALAR (devamı) yıl içerisinde ödenecek yıl içerisinde ödenecek yıl içerisinde ödenecek yıl içerisinde ödenecek yıl içerisinde ödenecek yıl ve daha uzun vadeli Toplam AĢağıda, Grup un önemli banka kredileri özetlenmektedir: EUR tutarındaki kredi (2013: EUR). Kredi 13 Ekim 2010 tarihinde kullanılmıģtır. Kredi geri ödemeleri 13 Ekim 2011 tarihinde baģlamıģ olup vade sonu olan 13 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecektir. Kredinin ortalama etkin faiz oranı LIBOR %5,25 tir. Kredi, Grup un yatırım amaçlı gayrimenkullerinden Anel ĠĢ Merkezi üzerindeki EUR tutarındaki ipotek ile güvence altına alınmıģtır. Kısa vadeli borçların gerçeğe uygun değeri, iskonto edilmesinin etkisinin önemsiz olması nedeniyle defter değerine eģittir. b) Finansal Kiralama ĠĢlemlerinden Borçlar: Asgari kira ödemelerinin toplamı ve bugünkü değeri TL TL TL < 1 yıl 1yıl 4 yıl Toplam Asgari kira ödemeleri tutarı - USD cinsinden finansal kiralamalar Toplam Ödemelerin bugünkü değeri - USD cinsinden finansal kiralamalar Toplam TL TL TL < 1 yıl 1yıl 4 yıl Toplam Asgari kira ödemeleri tutarı - USD cinsinden finansal kiralamalar Toplam Ödemelerin bugünkü değeri - USD cinsinden finansal kiralamalar Toplam Finansal kiralama, kiralama dönemi 10 yıl olan akıllı bina sistemleri ile ilgilidir. Grup un 10 yıllık kiralama dönemi olan sistemleri satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Grup un finansal kiralamaya iliģkin yükümlülükleri, kiralayanın, kiralanan varlık üzerindeki mülkiyet hakkı vasıtasıyla güvence altına alınmıģtır. Bilanço tarihi itibariyle finansal kiralama iģlemine konu edilen varlıkların net defter değeri aģağıda yer almaktadır: Net Değerler DemirbaĢlar (net) SözleĢme tarihinde finansal kiralama iģlemlerine iliģkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için sabitlenmiģtir. SözleĢme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaģık %16 dır (2013: %16). 12

20 7. TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR a) Ticari Alacaklar Bilanço tarihi itibariyle Grup un ticari alacaklarının detayı aģağıdaki gibidir: Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Ticari Alacaklar Alacak Senetleri Eksi: GerçekleĢmemiĢ Faiz Gelirleri - (19.868) Gelir Tahakkukları ġüpheli Ticari Alacaklar ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı (-) ( ) ( ) ĠnĢaat SözleĢmelerinden Alacaklar (Not 9) Ara Toplam ĠliĢkili Taraflardan Ticari Alacaklar Toplam Ticari alacaklar için ayrılan Ģüpheli alacak karģılığı, geçmiģ tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiģtir. Grup un Ģüpheli ticari alacaklar karģılığına iliģkin hareket tablosu aģağıdaki gibidir: ġüpheli Ticari Alacak KarĢılığı Hareketleri AçılıĢ bakiyesi Cari dönem iptal edilen - (1.800) Cari dönem ilave KapanıĢ bakiyesi Uzun Vadeli Ticari Alacaklar Bulunmamaktadır (2013: Bulunmamaktadır). b) Ticari Borçlar: Bilanço tarihi itibariyle Grup un ticari borçlarının detayı aģağıdaki gibidir: Kısa Vadeli Ticari Borçlar Ticari Borçlar Eksi: GerçekleĢmemiĢ Faiz Giderleri - (1.685) Gider Tahakkukları Ara Toplam ĠliĢkili Taraflara Ticari Borçlar Toplam Uzun Vadeli Ticari Borçlar Bulunmamaktadır (2013: Bulunmamaktadır). 13

21 8. DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Alacak Senetleri (*) Eksi: GerçekleĢmemiĢ Faiz Gelirleri (68.341) ( ) - Diğer Ara Toplam ĠliĢkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklar Toplam Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Verilen Depozito Ve Teminatlar Toplam Kısa Vadeli Diğer Borçlar Alınan Depozito Ve Teminatlar Ödenecek Vergi Resim Harçlar Diğer ÇeĢitli Borçlar Ara Toplam ĠliĢkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlar Toplam Diğer Uzun Vadeli Borçlar Bulunmamaktadır (2013: Bulunmamaktadır). 14

22 9. PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER VE ERTELENMĠġ GELĠRLER Kısa Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler Stoklar Ġçin Verilen Avanslar - - Verilen Diğer Avanslar Gelecek Aylara Ait Giderler ĠliĢkili Taraflara Verilen Avanslar Toplam Uzun Vadeli PeĢin ÖdenmiĢ Giderler Gelecek Yıllara Ait Giderler Toplam Kısa Vadeli ErtelenmiĢ Gelirler Alınan Avanslar Gelecek Aylara Ait Gelirler ĠliĢkili Taraflardan Alınan Avanslar Toplam Uzun Vadeli ErtelenmiĢ Gelirler Gelecek Yıllara Ait Gelirler Toplam ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠ Devam Eden ĠnĢaat SözleĢmelerine ĠliĢkin Varlıklar Toplam Devam eden inģaat sözleģmelerine iliģkin varlıkların detayı aģağıdaki gibidir: Devam eden inģaat sözleģmelerine iliģkin varlıklar Yurtiçi inģaat sözleģmelerine iliģkin varlıklar - - -Yurtiçi inģaat sözleģmelerine iliģkin henüz kazanılmamıģ varlıklar (*) (*) Henüz kazanılmamıģ varlıkların elde edilmesi için gerekli Ģartların iģletme tarafından yerine getirileceğine dair makul güvence oluģmuģ olup, alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre konsolide finansal tablolara yansıtılmıģtır. Devam Eden ĠnĢaat SözleĢmelerine ĠliĢkin Yükümlülükler Bulunmamaktadır (2013: Bulunmamaktadır). Projeler için alınan ve verilen teminat bulunmamaktadır. Grup un, 31 Mart 2014 tarihi itibariyle devam eden inģaat sözleģmeleri ile ilgili olarak almıģ olduğu avans bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır). 15

23 11. ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR Grup un özkaynak yöntemine göre değerlenen iģtiraklerinin ve iģ ortaklıklarının 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle detayı aģağıdaki gibidir; ĠĢtirak Oranı (%) ĠĢtirak Oranı (%) Aneltech - Ams Adi Ortaklığı 49,00 (18.943) 49,00 (16.758) Anel - Sera Adi Ortaklığı 70, ,20 (15.630) Doğa Çevre A.ġ. 20,00 (66.769) 20,00 (64.005) Toplam (78.538) (96.393) ĠĢtiraklerin ve iģ ortaklıklarının dönem karlarından alınan payların detayı aģağıda yer almaktadır: ĠĢtirak Oranı (%) ĠĢtirak Oranı (%) Aneltech - Ams Adi Ortaklığı 49,00 (2.185) 49,00 (7.468) Anel - Sera Adi Ortaklığı 70, ,20 (24.814) Doğa Çevre A.ġ. 20,00 (2.764) 20,00 (47.000) Toplam (79.282) Özkaynak yöntemine göre değerlenen yukarıdaki iģtiraklere ve iģ ortaklıklarına iliģkin varlık, yükümlülük, özkaynak, hasılat ve kar zarar bilgileri aģağıda belirtilmiģtir; Toplam Varlıklar Toplam Borçlar Özkaynak Hasılat Kar / (Zarar) Aneltech - Ams Adi Ortaklığı (38.656) - (4.459) Anel - Sera Adi Ortaklığı Doğa Çevre A.ġ ( ) - (13.821) Toplam Varlıklar Toplam Borçlar Özkaynak Hasılat Kar / (Zarar) Aneltech - Ams Adi Ortaklığı (34.197) - (15.240) Anel - Sera Adi Ortaklığı (22.267) - (35.348) Doğa Çevre A.ġ ( ) ( ) 16

24 12. YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER Grup, ara dönem içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkul alımı yapmamıģtır ( : Bulunmamaktadır). Ara dönem içerisinde TL tutarında yatırım amaçlı gayrimenkul satıģı yapılmıģtır ( : TL). 13. MADDĠ DURAN VARLIKLAR Grup, ara dönem içerisinde TL tutarında maddi duran varlık alımı yapmıģtır ( : TL). Ara dönem içerisinde TL tutarında maddi duran varlık satıģı yapılmıģtır ( : TL). 14. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Grup, ara dönem içerisinde maddi olmayan duran varlık alımı yapmamıģtır ( : Bulunmamaktadır). Ara dönem içerisinde maddi olmayan duran varlık satıģı olmamıģtır ( : Bulunmamaktadır. 15. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR KarĢılıklar Bulunmamaktadır ( : Bulunmamaktadır). KoĢullu Varlıklar 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla, Grup aleyhine açılmıģ ve halen devam etmekte olan toplam 13 adet dava bulunmaktadır. Bu davaların toplam tutarı TL dir. (31 Aralık 2013: 13 adet, TL) Grup yöntemi söz konusu davalar için herhangi bir karģılık ayırmamıģtır. Teminat-Rehin-Ġpotekler 31 Mart 2013 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup un teminat/rehin/ipotek pozisyonuna iliģkin tabloları aģağıdaki gibidir: 17

25 15. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (devamı) Grup Tarafından Verilen TRĠ ler (Teminat Rehin Ġpotekler) TL KarĢılıkları USD EUR TL 1. Kendi tüzel kiģiliği adına vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiģilerin borcunu temin amacıyla vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı Diğer verilen TRĠ lerin toplam tutarı Ana ortak lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı ve 3. maddeler kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı madde kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı Toplam ġirket Tarafından Verilen TRĠ ler (Teminat Rehin Ġpotekler) TL KarĢılıkları USD EUR TL 1. Kendi tüzel kiģiliği adına vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kiģilerin borcunu temin amacıyla vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı Diğer verilen TRĠ lerin toplam tutarı - - Ana ortak lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı ve 3. maddeler kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı madde kapsamına girmeyen 3. kiģiler lehine vermiģ olduğu TRĠ lerin toplam tutarı Toplam Grup un vermiģ olduğu Diğer TRĠ lerin grup un özkaynaklarına oranı % 0,6 dır ( : Bulunmamaktadır). 18

26 15. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR (devamı) ve tarihleri itibariyle verilen TRĠ lerin türleri itibariyle dağılımı aģağıda gösterilmiģtir: Teminat, Rehin ve Ġpotekler Toplam TL KarĢılıkları USD EUR TL Toplam TL KarĢılıkları USD EUR TL Teminatlar Rehinler Ġpotekler Toplam Teminat olarak rehnedilen varlıklar: AĢağıdaki defter değerleriyle belirtilmiģ olan varlıklar, Grup un borçlarını (Not 6) teminat altına almak için rehnedilmiģtir. Teminat olarak rehnedilen varlıklar Arsa ve binalar DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Dönen Varlıklar Devreden KDV ĠĢ Avansları Personel Avansları Diğer ÇeĢitli Dönen Varlıklar Toplam Diğer Duran Varlıklar Bulunmamaktadır ( : Bulunmamaktadır). Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Bulunmamaktadır ( : Bulunmamaktadır). Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Bulunmamaktadır ( : Bulunmamaktadır). 19

27 17. SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ a) Sermaye Şirket in 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki çıkarılmış sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: Ortaklar Pay Oranı (%) Pay Tutarı TL Pay Oranı (%) Pay Tutarı TL Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.ġ. (**) 22, , Rıdvan ÇELĠKEL (**) 9, , Avniye Mukaddes ÇELĠKEL 1, , Mahir Kerem ÇELĠKEL 0, , Verusaturk GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. (***) 16, , Halka Açık Kısım (*) 50, , ÖdenmiĢ Sermaye 100, , (*) ġirket sermayesinin halka açık olan kısmı Borsa Ġstanbul A.ġ. de (BĠST) iģlem görmektedir. (**) ġirket in sermayedarlarından Rıdvan Çelikel in, ġirket sermayesinin halka açık kısmındaki paylarından sahip olduğu adet pay ile sermayedeki toplam pay tutarı TL ve toplam pay oranı %9,31 dir. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.ġ. nin, ġirket sermayesinin halka açık kısmındaki paylarından sahip olduğu adet pay ile toplam pay tutarı TL ve toplam pay oranı %26,57 dir. (***) Verusaturk GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ., tarihinde ġirket sermayesinin %16,54 üne iģtirak etmiģtir. ġirket kayıtlı sermaye sisteminde olup, kayıtlı sermayesi TL dır ve her biri 1 TL değerinde adet paya bölünmüģtür. ġirket in çıkarılmıģ sermayesi TL olup, her biri 1 TL nominal değerde, tamamı hamiline yazılı adet A Grubu ve adet B Grubu paydan oluģmaktadır. Genel kurul toplantılarında, A Grubu pay sahiplerinin veya yetkililerin bir pay için 10 (on) oyu, diğer pay sahiplerinin bir pay için 1 (bir) oyu bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. A Grubu imtiyazlı paylar Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.ġ. ve Çelikel ailesine aittir. b) Diğer Yedekler Diğer Yedekler (*) Toplam (*) Bu tutar, ġirket in eģzamanlı olarak sermaye artırımı ve azaltımı yapması sonucunda oluģmuģtur. c) Paylara ĠliĢkin Primler / (Ġskontolar) Paylara ĠliĢkin Primler / (Ġskontolar) Toplam

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2013 TARĠHLĠ KONSOLĠDE BĠLANÇO

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU SINIRLI DENETİMDEN

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE İNCELEME RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Dipnot Referansları. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31 ARALIK 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL DURUM TABLOLARI (Tüm tutarlar, Türk Lirası "TL" olarak gösterilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI... 1-2 KONSOLİDE

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel

Detaylı

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ A.ġ. 01.01.-30.09.2015 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġçindekiler KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOLARI KONSOLĠDE KAR

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK 31 MART 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2016 TARİHLİ

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOSU.. 1 ÖZET KAR

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Anel Telekomünikasyon

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

Dipnot Referansları 31.03.2011 31.12.2010

Dipnot Referansları 31.03.2011 31.12.2010 BĠLANÇO (TL) NTHOL Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.03.2011 31.12.2010 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.048.971 148.879.172 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 55.209.151 76.940.891 Finansal Yatırımlar

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., 30 HAZİRAN 2015 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş., İÇİNDEKİLER Bağımsız Denetim Raporu Görüşü Finansal

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablo ve Dipnotlar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT

BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAYSAN TRAFO RADYATÖRLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 01 OCAK- 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Baysan Trafo

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETİM RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL BİLGİLERE

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Not

Denetimden Geçmiş VARLIKLAR Not 1 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOLARI VARLIKLAR Not 30.06.2016 31.12.2015 Dönen Varlıklar 212.482.963 171.255.362 Nakit ve Nakit Benzerleri 5 5.624.854 27.180.133

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2017 Birinci Çeyrek Finansal

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

GEDİK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM 30.06.2014 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı