I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI"

Transkript

1 NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I Introduction to Behavioral Sciences I İŞL-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I I II BUS-105 Z Business Mathematics-I Business Mathematics-I İŞL-107 Z Hukuka Giriş Introduction to law BUS-109 Z Introduction to Economics Introduction to Economics TDL-101 Z Türk Dili-I Turkish Language I YBD-101 Z Foreign Language I Foreign Language I AİT-101 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ataturk s Principles and History I İŞL-119 Z Genel İşletme-I Introduction to Business I İŞL-121 S Ortak Seçimlik Ders-1* Common Elective Lesson-1* TOPLAM İŞL-102 Z Davranış Bilimleri-II Introduction to Behavioral Sciences II İŞL-104 Z Genel Muhasebe-II Financial Accounting II BUS-106 Z Business Mathematics-II Business Mathematics-II İŞL-108 Z Borçlar Hukuku Obligations Law TDL-102 Z Türk Dili-II Turkish Language II YBD-102 Z Foreign Language II Foreign Language II AİT-102 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ataturk s Principles and History II İŞL-120 Z Genel İşletme-II Introduction to Business II İŞL-122 S Ortak Seçimlik Ders-2* Common Elective Lesson-2* TOPLAM *) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. 1

2 II. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ENF-101 Z Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı I Basic Use of Information Technology I III IV BUS-203 Z Statistics I Statistics I İŞL-205 Z Pazarlama İlkeleri Introduction to Marketing İŞL-219 Z İşletme Yönetimi-I Business Administration I BUS-223 Z Reading and Speaking in Foreign Language Reading and Speaking in Foreign Language S Seçimlik Ders-1 Elective Lesson S Seçimlik Ders-2 Elective Lesson TOPLAM ENF-102 Z Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı II Basic Use of Information Technology II İŞL-202 Z Ticaret Hukuku Commercial Law BUS-204 Z Statistics II Statistics II İŞL-218 Z Pazarlama Yönetimi Marketing Management İŞL-220 Z İşletme Yönetimi-II Business Administration II BUS-224 Z Professional Foreign Language I Professional Foreign Language I S Seçimlik Ders-3 Elective Lesson S Seçimlik Ders-4 Elective Lesson TOPLAM NOT: III.yarıyıldan 2 seçimlik ders, IV. yarıyıldan 2 seçimlik ders alınacaktır. Bir seçimlik dersi en az 8 öğrenci seçmelidir Toplam ders yükünün en az %30 u yabancı dilde verilen derslerden oluģmak zorundadır. Bu nedenle Ġngilizce verilen seçimlik derslerden öğrenciler ders yüklerini doldurmalıdırlar. 2

3 III. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI BUS-301 Z Corporate Finance Corporate Finance V İŞL-305 Z Araştırma Yöntemleri Research Methods İŞL-321 Z Maliyet Muhasebesi-I Cost Accounting I BUS-323 Z Production (Systems) Management I Production (Systems) Management I BUS-325 Z Operations Research-I Operations Research-I S Seçimlik Ders-5 Elective Lesson S Seçimlik Ders-6 Elective Lesson TOPLAM BUS-302 Z Financial Management Financial Management İŞL-322 Z Maliyet Muhasebesi-II Cost Accounting II BUS-324 Z Production (Systems) Management II Production (Systems) Management II VI BUS-326 Z Operations Research-II Operations Research-II S Seçimlik Ders-7 Elective Lesson S Seçimlik Ders-8 Elective Lesson S Seçimlik Ders-9 Elective Lesson TOPLAM NOT: V. yarıyıldan 2 seçimlik ders,vi. yarıyıldan 3 seçimlik ders alınacaktır. Bir seçimlik dersi en az 8 öğrenci seçmelidir Toplam ders yükünün en az %30 u yabancı dilde verilen derslerden oluģmak zorundadır. Bu nedenle Ġngilizce verilen seçimlik derslerden öğrenciler ders yüklerini doldurmalıdırlar. 3

4 IV. YIL İŞL-401 Z Bitirme Tezi-I/Staj Bachelor Graduation Thesis I/ Training Course VII VIII İŞL-407 Z İnsan Kaynakları Yönetimi Human Resources Management S Seçimlik Ders-10 Elective Lesson S Seçimlik Ders-11 Elective Lesson S Seçimlik Ders-12 Elective Lesson S Seçimlik Ders-13 Elective Lesson TOPLAM İŞL-402 Z Bitirme Tezi-II/Staj** Bachelor Graduation Thesis II/ Training Course İŞL-412 Z Girişimcilik ve Küçük ve Orta Boy Entrepreneurship and SMEs Management İşletmelerin Yönetimi S Seçimlik Ders-14 Elective Lesson S Seçimlik Ders-15 Elective Lesson S Seçimlik Ders-16 Elective Lesson S Seçimlik Ders-17 Elective Lesson S Seçimlik Ders-18 Elective Lesson TOPLAM NOT: VII. yarıyıldan 4 seçimlik ders, VIII. yarıyıldan 5 seçimlik ders alınacaktır. Bir seçimlik dersi en az 8 öğrenci seçmelidir VIII. yarıyıldaki Seçimlik Ders- 14, BKE-101 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler Dersi olmalıdır. ** ĠġL-402 Bitirme Tezi-II/Staj dersinin ÖnĢartı ĠġL-401 Bitirme Tezi I/Staj dersidir. Toplam ders yükünün en az %30 u yabancı dilde verilen derslerden oluģmak zorundadır. Bu nedenle Ġngilizce verilen seçimlik derslerden öğrenciler ders yüklerini doldurmalıdırlar. 4

5 II. YIL SEÇIMLIK DERS HAVUZU BUS-225 S Microeconomics-I Microeconomics-I III IV İŞL-217 S Envanter ve Bilanço Inventory and Balance Sheet İŞL-221 S Kamu Maliyesi Public Finance BUS-206 S Macroeconomics Macroeconomics İŞL-222 S Anayasa Hukuku Constitutional Law BUS-226 S Microeconomics-II Microeconomics-II Not: Toplam ders yükünün en az %30 u yabancı dilde verilen derslerden oluģmak zorundadır. Bu nedenle Ġngilizce verilen seçimlik derslerden öğrenciler ders yüklerini doldurmalıdırlar. 5

6 III. YIL SEÇIMLIK DERS HAVUZU İŞL-313 S Sermaye Piyasası ve Borsa Capital Market and Stock Exchanges İŞL-319 S Reklam ve Halkla İlişkiler Advertising and Public Relations V VI BUS-335 S Organizational Behavior Organizational Behavior İŞL-333 S İdare Hukuku Administration Law İŞL-337 S Web Tasarımı Web Design İŞL-339 S Uluslararası İktisadi Birleşmeler International Economic Integration BUS-341 S Professional Foreign Language II Professional Foreign Language II BUS-310 S Money and Bank Money and Bank İŞL-304 S Bilgisayarlı Muhasebe Computerized Accounting İŞL-334 S Satış Yönetimi Sales Management BUS-336 S Contemporary Management Techniques Contemporary Management Techniques BUS-338 S Foreign Trade Transactions Foreign Trade Transactions İŞL-340 S Yeni Finansal Teknikler New Financial Techniques İŞL-342 S Türk Vergi Sistemi Turkish Tax System BUS-345 S Foreign Languages for Business Foreign Languages for Business Not: Toplam ders yükünün en az %30 u yabancı dilde verilen derslerden oluģmak zorundadır. Bu nedenle Ġngilizce verilen seçimlik derslerden öğrenciler ders yüklerini doldurmalıdırlar. 6

7 IV. YIL SEÇIMLIK DERS HAVUZU İŞL-403 S Türkiye Ekonomisi Turkish Economy VII VIII İŞL-405 S Pazarlama Araştırmaları Marketing Research İŞL-409 S İş Ahlakı Business Ethics BUS-413 S Professional English III Professional English III BUS-417 S Financial Auditing Financial Auditing İŞL-423 S İstatistiksel Kalite Kontrolü Statistical Quality Control İŞL-425 S Yatırım ve Proje Değerlendirme Investment Project Analysis BUS-427 S International Business International Business İŞL-429 S Tüketici Davranışı Consumer Behaviors İŞL-433 S İşaret Dili**** Sign Language BKE 101 S Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler*** Scientific and Cultural Activities*** BUS-404 S International Finance International Finance İŞL-406 S Stratejik Yönetim ve İşletme Politikaları Strategic Management and Business Policies İŞL-410 S Mali Tablolar Analizi Financial Statement Analysis BUS-414 S Professional English IV Professional English IV İŞL-416 S Uluslararası Pazarlama International Marketing İŞL-418 S Vergi Muhasebesi Uygulamaları Tax Accounting Practices BUS-420 S Public Administration Public Administration İŞL-424 S Bilgisayar Destekli İstatistik Uygulamaları Computer Aided Statistical Applications İŞL-426 S İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Labor and Social Security Law İŞL-428 S Verimlilik Yönetimi Productivity Management ***) BKE 101 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler dersini kayıtlı olan tüm öğrenciler öğrenim hayatları boyunca herhangi bir yarıyılda seçimlik ders olarak almak zorundadır. ****) ĠġL-433 ĠĢaret Dili dersi seçimlik olarak eklenmiģtir. Not: Toplam ders yükünün en az %30 u yabancı dilde verilen derslerden oluģmak zorundadır. Bu nedenle Ġngilizce verilen seçimlik derslerden öğrenciler ders yüklerini doldurmalıdırlar. 7