KOZMETİK ÜRÜNLERDE YÜZEY-AKTİF MADDELER. Naz Zeynep ATAY Boğaziçi Üniversitesi FEF Kimya Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOZMETİK ÜRÜNLERDE YÜZEY-AKTİF MADDELER. Naz Zeynep ATAY Boğaziçi Üniversitesi FEF Kimya Bölümü"

Transkript

1 KOZMETİK ÜRÜNLERDE YÜZEY-AKTİF MADDELER Naz Zeynep ATAY Boğaziçi Üniversitesi FEF Kimya Bölümü 1

2 Yüzey-aktif madde YAM

3 YAM sınıflandırması Uygulamaya göre Emülgatörler (Emulsifiers) Köpürtücüler (foaming agent) Islatıcılar (wetting agents) Dağıtıcılar (dispersants)

4 YAM sınıflandırması Hidrofilik grubun yapısına göre Anyonik Katyonik Non-iyonik Amfoterik

5 YAMlerde en çok rastlanan hidrofilik gruplar: Hidrofilik grup Örnek Sülfonat R-SO 3- M + Sülfat R-SO 4- M + Karboksilat R-COO - M + Fosfat R-PO 4- M + Amonyum R x H y N + X - Kuvaterner amonyum R 4 N + X - Betainler RN + (CH 3 ) 2 CH 2 COO - Sülfobetainler RN + (CH 3 ) 2 CH 2 CH 2 SO - 3 Polioksietilen (POE) R-OCH 2 CH 2 (OCH 2 CH 2 ) n OH Sükroz R-OC 6 H 7 O(OH) 3 -O-C 6 H 7 (OH) 4 Polipeptit Poliglisidik R-NH-CHR-CO-NH-CHR'-CO.-CO 2 H R-(OCH 2 CH[CH 2 OH]CH 2 ) n OCH 2 CH[CH 2 OH]CH 2 OH

6 YAMlerde en çok rastlanan hidrofobik gruplar: YAM lerde en çok rastlanan hidrofobik gruplar toplam olarak 8-20 arası karbon içeren hidrokarbon köklerdir. Doğal Yağ Asitleri: YAM üretiminin ham maddelerinin en temel kaynağı zirai ürünlerdir. Bitki ve hayvan kaynaklı yağ asitleri genellikle çift sayıda (çoğu kez 16-18) karbon atomu içerirler ve düz zincirlidirler. Hidrokarbon zinciri doymuş olabileceği gibi bir ya da birden fazla çift bağ içerebilir de. Yağ asitlerinden en fazla YAM üretimi alkali ile nötralleştirilmiş sabun yaparak olur. Bu işlem yapay bir süreç olduğundan, sabunlar da yapay YAM sayılırlar. Parafinler: Deterjan için en uygun olanı 10 ile 20 karbon içeren ve petrol endüstrisinden elde edilen doymuş hidrokarbonlardır. Parafinlerin doğrudan YAM haline gelmesi zordur. Daha çok olefin, alkil benzen ya da alkol gibi ara ürünlerinin aktifleştirilmesi yoluna gidilir.

7 Olefinler: İstenilen zincir uzunluğunda olefinler, küçük olefinlerin birleşmesiyle, büyük moleküllerin parçalanmasıyla, ya da parafinlerin kimyasal modifikasyonuyla hazırlanırlar. Alkil benzenler: YAM nin istenilen özelliklerine göre, benzene bağlı alkil grubun zinciri 8 ile 16 karbon içerir. Alkoller: Uzun zincirli, düz ya da dallanmış alkoller YAMlerin hidrofobik grubunu oluştururlar. YAM lerde en çok kullanılan alkoller 12 karbonlu lauril ve 18 karbonlu tallow alkollerdir. Alkil fenoller: Fenolün hidroksil grubuna göre orto, meta ya da para pozisyonundaki bir alkil grubu içeren hidrofobik gruplardır. Alkil grubun büyüklüğü, yapısı ve pozisyonuna göre YAM ler farklı özellikler gösterirler. Polioksi propilenler (POP): Propilen oksit polimeri olan POP ler hidrokarbonlardan türemeyen hidrofoblara bir örnek oluştururlar.

8 Florokarbonlar: Bir YAM nin karbon zincirinde hidrojenlerin yerini florların almasıyla oluşurlar. Florokarbonların yüzey gerilimleri ve yüzey enerjileri çok düşüktür. Yüzey aktiflik bir maddenin yüzeyde adsorplanması sonucu yüzey gerilimini düşürmesi olarak tanımlanırsa, florokarbonlar en yüzey aktif maddelerdir. Ayrıca karbon-flor bağının elektronik yapısı nedeniyle kimyasal anlamda en kararlı, sıcaklık değişikliklerine ve kimyasal etkilere en dayanıklı YAM lerdir. Silikon YAM: Hidrokarbondan türemeyen hidrofobik grup içeren YAM lerin bir diğeri de silikosan oligomerleridir: (HO-Si(CH 3 ) 2 - O-Si(CH 3 ) 2 n -OH) Böyle maddeler normal hidrokarbonlarla florokarbonlar arasında özellik gösterirler. Silikon YAMler sulu ve susuz ortamlarda sıvı-hava arayüzeyinde çok etkili olup, köpük söndürücü olarak kullanılırlar.

9 ANYONİK YAM LER Sabunlar: Bunlar uzun zincirli karboksilit asitlerin sodyum ya da potasyum tuzlarıdır. Sulu ortamda yüzey aktivitesi gösteren yağ asitlerinin zincir uzunluğu 10 karbondan daha fazla, 20 karbondan daha az olmalıdır. Hidrokarbon zincirinde 10 dan az karbon içerenler yüzey aktif olamayacak kadar hidrofilik, 20 den fazla karbon içerenler ise suda çözünemeyecek kadar hidrofobiktirler. Uzun zincirli olanlar susuz ortamda yüzey aktivitesi gösterirler. Hidrofobik

10 Yağ asidi sabunlarının en büyük dezavantajları sert sularda iki veya üç değerli katyonlarla birleşip çökmeleridir. Bir değerli elektrolitlerin yüksek derişimlerinde ve düşük ph larda, suda çözünmeyen serbest yağ asitlerine dönüşürler. Sabunların bu dezavantajları hidrofobik grubun polar yapıda bir arabağ üzerinden karboksil köküne bağlanmasıyla giderilebilir. Örneğin; lauroksi sarkosit, C 12 H 25 CON(CH 3 )CH 2 COO - Na +, asetamid arabağı içeren bir sabundur. Sert sularda ve asitli ortamda dayanıklıdır. Diş macunlarında kullanılır. Arabağın yapısına göre sabunların ıslatma, çözünme ve emülsiyon oluşturma güçleri, ve yüksek değerli elektrolitlere dayanıklıkları artar.

11 Sülfat Esterleri: Hidrofobik kuyruk sülfat grubuna kadar karbon-oksijen-kükürt üzerinden bağlıdır. Sülfat esterlerinin jenerik formülü ROSO 3- M + şeklindedir. Burada R hidrofobik grubu, M + da alkali metal iyonunu ya da amonyum katyonu gösterir. Alkol Sülfatlar (ya da Alkil Sülfatlar): Çok köpük veren, temizleme gücü ve çözünürlüğü fazla olan, maliyeti yüksek olmayan alkol sülfatlar sudaki çok değerli iyonlardan, iyonik kuvvetten ve sıcaklıktan çok etkilenirler. Bunlar cildi tahriş edici özellikler gösterirler.

12 Alkol Eter Sülfatlar (Alkil Eter ya da Alkol Eter Sülfatlar) (AES): AES ler yüksek köpük verme, cildi az tahriş etme ve makul fiyatları nedeniyle şampuanlar, bulaşık ve çamaşır deterjanlarında çok kullanılırlar. Alkol sülfatlarda olduğu gibi, alkil zincirinin uzaması AES lerin hidrofobik özelliğini arttırır. Bu da suda çözünürlülüğün azalmasına, ancak yüzey aktivitesinin artmasına neden olur. AES lere hidrofilik özelliği sülfat grubu ve etilenoksit (EO) zinciri verir.

13 Lineer Alkil Benzen Sülfonat (LAS): LAS dünyada en yaygın kullanılan YAM sidir. Hidrofobik grubu oluşturan lineer alkil benzen (LAB) deterjan alkili diye de bilinir. Uygun çözünürlük ve yüzey aktivitesi sağlamak için alkil grubundaki karbon sayısı arasında değişir ve buna bağlı olarak LAB nin ortalama molar kütlesi arasında farklılıklar gösterecektir. Molar kütle 260 dan fazla olursa yüzey aktivitesi daha fazla, ancak suda çözünürlük daha az olacaktır. Molar kütle 232 den az olduğunda ise çözünürlük artarken yüzey aktivitesi zayıflar.

14 Çeşitli Sülfoester ve Amid YAM ler: Aynı molekülde sülfoester ve amid olmak üzere iki fonksiyonel grup vardır: R = 8-18 karbonlu alkil zincir, n = 2-4, ve X = O, NH, ya da n- alkil grubudur. R-COX(CH 2 ) n -SO 3- M + R-COX-C 6 H 4 -SO 3- M + R = 8-18 karbonlu alkil zincir, n = 2-4, ve X = O, NH, ya da n-alkil grubudur.

15 NON-İYONİK YAMler: Elektrik yükü taşımayan YAMlerin, yüklü olanlara göre tuzlu ortamlara ve çözeltinin ph ına daha az duyarlı olma üstünlükleri vardır.

16 Alkol Etoksilatlar (Alkil Polietilen Oksitler ya da Alkil Polioksietilen Eterler): Alkol etoksilatlar, özellikle sıvı yağ kirleri uzaklaşmakta etkili olan, mükemmel deterjanlardır. Su sertliğinden etkilenmezler. Deterjan olarak en çok kullanılan alkol etoksilatlar, alkolü lauril aralığında (C 12 - C 14 ) ve etoksilatı %60-70 (7-10 mol EO) olanlarıdır. En iyi ıslatıcı özelliği daha kısa alkil zinciri olanlarda görülür. %60-80 arasında EO içeren C 10 veya C 12 alkollü olanlar ortalama köpük verirler ve anyoniklerin köpük miktarını azaltmak için de kullanılırlar. Alkol etoksilatlar diğer deterjan katkı maddeleriyle (enzimler, kuvaternerler, perboratlı ağırtıcılar) uyumludurlar. Cildi genelde tahriş etmezler, ancak EO zincirinin kısalması tahriş etme özelliğini arttırır.

17 Etilen Oksit, Propilen Oksit (EO/PO) Blok Kopolimerler: Yukarıdaki dizilim dışanda PO-EO-PO dizilimi de olasıdır. EO/PO blok kopolimerlerinin hidrofobik kısmını PO zincirleri oluşturur. PO zincirinin uzunluğu arttıkça molekülün kalınlaştırma ve ıslatma özellikleri artar. Öte yandan zincir kısalınca sudaki çözünürlük artacaktır. EO/PO blok kopolimerlerinin köpürme özellikleri azdır. Otomatik bulaşık makinası deterjanı ve emülgatör olarak kullanılırlar.

18 KATYONİK YAM LER: Katyonik YAM ler 1938 yılında mikrop öldürücü özelliklerinin anlaşılmasıyla ticari önem kazanmışlardır. Katyonik YAM lerin hidrofilik özellikleri azot atomundan, hidrofobik özellikleri ise azota bağlı hidrofobik gruptan kaynaklanırlar. Katyonik YAM ler amin ve kuvaterner amonyum bileşiklerinin tuzlarıdır. Aminler primer, sekonder ve tersiyer aminler sadece asidik ortamda çözünebilirken, kuaterner amonyum tuzları tüm ph larda çözünürler. Non-iyonik ve amfoterik YAM er ile birlikte kullanılabilirler. Katyonikler genelde pahalı maddelerdir ve deterjan özellikleri zayıftır.

19 Kuvaterner Amonyum Tuzları: Azota bağlı 4 grubun olması sonucunda azot artı yüklü olacak ve kuaterner amonyum tuzu oluşacaktır. Genelde R ile gösterilen temel hidrofob grupken, R', R" ve R"' ile gösterilenler ise kısa zincirli gruplardır, ki çoğunlukla bunların iki ya da üç tanesi metil grubudur. Genelde katı yüzeyler eksi yüklü, katyonik maddeler ise artı yüklü olduklarından, yüzeylerde kolayca ve kuvvetle tutunurlar. Böylece yüzeye yeni özellikler kazandırırlar. Katyonik YAM lerin deterjan aktiviteleri ve ıslatıcı özellikleri zayıftır. Tekstil, cilt ve saç yıkama uygulamalarında yumuşatıcı ve durgun elektrik giderici olarak kullanılırlar.

20 AMFOTERİK YAM LER: Hem anyonik (eksi yüklü), hem de katyonik (artı yüklü) fonksiyonel gruplar içeren yüzey-aktif maddelere Amfoterik YAM denir. Diğer YAM lerle birlikte kullanıldıklarında sinerjetik etki gösterirler. Tüketimleri diğer türlerdeki YAM lere göre daha az olan amfoteriklerin önemi gittikçe artmaktadır. Yumuşak olmaları ve toksik olmamaları nedeniyle bebek şampuanlarında ve kişisel bakım ürünlerinde kullanımları hızla artmaktadır. Amfoterik YAM lerin sudaki çözünürlükleri iyonik kuvvet arttıkça artar. Amfoterikler, su sertliği, iyonik kuvvet ve ph gibi diğer YAM lerin kullanımını engelleyen koşullarda kullanılabilirler.

21 AMFOTERİK YAM LER: Amino / Karboksilik Asit: Bunlar hem serbest amin, hem de karboksi asit fonksiyonu içerirler. Düşük ph derecelerinde katyonik, nötral ph da isoelektrik, yüksek ph derecelerinde ise anyonik özellik gösterirler. Kuvaterner Amonyum / Karboksilik Asit: Hem kuvaterner amin, hem de karboksi grup içerirler. Düşük ph da katyonik ve düşük alkali ph da isoelektrik olur, ve öyle kalırlar. Asla anyonik özellik göstermezler. Betainler bu gruba girerler. Amino / Sülfonik Asit (ya da Sülfat Ester): Amin ve güçlü asit sülfonik asit grubu içerirler. Düşük ph larda anyonik özellik gösterirler.. İsoelektrik noktaları asidik ortamdadır. Kuvaterner Amonyum / Sülfonik Asit (ya da Sülfat Ester): Hem kuvaterner amonyumun artı yükünü, hem de güçlü asitin eksi yükünü birarada içerir ve geniş bir ph aralığında toplam olarak yüksüzdürler. Sülfobetainler bu gruba girerler.

22 Yüzey-aktif madde örnekleri: İyonik yüzey-aktif maddeler Katyonik Cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) Anyonik Sodium octyl sulphate (SOS)

23 Çift zincirli anyonik yüzey-aktif madde: AOT

24 Arafazda yüzey-aktif maddelerin Yerleşme Oranı, Y Y V a 0 l V = hidrofobik (zincir) kısmının hacmi l = zincirin optimal uzunluğu a 0 = hidrofilik (baş) kısmın alan ölçüsü

25

26 26

27 Yerleşme oranlarına göre yüzey-aktif maddelerin oluşturabileceği şekiller (Her şekilde bir adet yüzey-aktif madde hidrofobu karartılarak gösterilmiştir): V/a 0 l < 1/3 1/3 1/2 1/2-1 1 >1 Küresel normal misel Silindir misel Vesikül, oynar çift katman Düzlemsel çift katman Tersinir misel Şekil

28 Y V a 0 l Küresel normal misel < 1/3 >1 Tersinir misel

29 Suda çözülmeyen boyar maddenin misel ortamında çözünmesi:

30 Misellere apolar çözücü (yağ) eklendiğinde mikro/nano-emülsiyon ve makro-emülsiyon oluşumu

31 Mikro/nano-emülsiyon ile Makro-emülsiyon karşılaştırması Mikro/nano- emülsiyon Termodinamik açıdan kararlı Saydam Makro-emülsiyon Termodinamik açıdan kararsız Opak Mikro-emülsiyon Nano-emülsiyon (mini-emülsiyon) < 100 nm (0.1 m) nm Makro-emülsiyon > 400 nm (0.4 m) Tekli faz Çoklu faz Mono-dağılım (damlacık büyüklükleri aynı) Kendiliğinden (spontane) oluşum Bozulduktan sonra yeniden oluşabilir Poli-dağılım (damlacık büyüklükleri farklı) Kendiliğinden oluşmaz. Oluşum şiddetli sallama gerektirir Bozulduktan sonra geri dönüş görülmez

32 Kozmetikte Niye Emülsiyonlar? Yağların üstünlükleri: Koruyucu Nemlendirmeye yardımcı Parlaklık Suyla gitmiyor Sakıncaları: Yağlı his bırakmaları Yüksek maliyet Çözüm: Yağı su ile seyreltmek 32

33 Su-içinde-Yağ İç faz = yağ Dış faz = su Üstünlükleri: Kolay oluşum Düşük maliyet Serinlik verme hissi Sakıncaları: Cilde az yağ taşıması Kuru ciltlerde etkisiz Suya dayanıklı değil 33

34 Emülsiyon örnekleri Süt Salata sosu Mayonez 34

35 Örnek Ürün: Su-içinde-Yağ St. Ives Vitamin E Lotion H 2 O (Aqua), Glycerin, Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Stearic Acid, Glycol Stearate, Stearamide AMP, Petrolatum, Dimethicone, Tocopherol, Tocopheryl Acetate, Chamomilla Recutita Flower Extract (Matricaria), Helianthus Annuus Extract (Sunflower), Sambucus Nigra Flower Extract, Primula Veris Extract, Theobroma Cacao Seed Butter (Cocoa), Glyceryl Stearate, Cetyl Alcohol, Triethanolamine, Acetylated Lanolin Alcohol, Cetyl Acetate, Magnesium Aluminum Silicate, Carbomer, Propylene Glycol, Propylparaben, Methylparaben, DMDM Hydantoin, Disodium EDTA, Sorbitol, Fragrance (Parfum), Yellow 5 (CI 19140) Kaynakça: Lotion/Prevent-%28and%29-Relieve-Dry-Skin/Hydrating-Vitamin-E/ Diğer örnekler: Saç kremleri, güneşten koruyucu kremler, kırışıklık önleyici kremler. 35

36 Tersinir misellere su eklendiğinde mikro/nano-emülsiyon ve makro-emülsiyon oluşumu

37 İç faz = su Dış faz = yağ Üstünlükleri: Su geçirmezlik Kuru ciltlerde etkili Yüksek kararlılık Sakıncaları: Yağlı, yapışkan his Yüksek maliyet Yağ-içinde-Su 37

38 Yağ-içinde-Su Philosophy hope in a tube, Firming cream Göz ve dudak sıkılaştırıcı krem: H 2 O(aqua), Squalane, Mineral Oil, Glycerin, Isocetyl Stearoyl Stearate, Petrolatum, Butylene Glycol, Polyglyceryl 2 Diisostearate, PEG 30 Dipolyhydroxystearate, Ceresin, Polyethylene, Microcrystalline Wax, Magnesium Sulfate, Phytosteryl/Octyldodecyl/Lauroyl Glutamate, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Tocopheryl Acetate, Polysorbate 80, Bisabolol, Potassium Ascorbyl Tocopheryl Phosphate, Iron Oxide (CI 77492, CI and CI77499), Methylparaben, Diazolidinyl Urea, Ethylparaben, Tetrasodium EDTA Kaynakça: 38

39 Hangi Emülsiyon? Su-içinde-Yağ Emülsiyonları: Yağ damlacıkları suda daha kolay dağılır ph derecesi daha sabittir İletkenlik özelliği vardır 39

40 Çoklu Emülsiyonlar Su-içinde-(yağ-içinde-su) [Water-in-(Oil-in-Water )] (W/O/W)) Yağ-içinde-(su-içinde-yağ) [Oil-in-(Water-in-Oil)] (O/W/O) Üstünlükleri: Su-içinde-yağ emülsiyonlarından daha etkili Yağ-içinde-su emülsiyonlarından daha az yağlı Etkin salınımda daha etkili Sakıncaları Üretimleri zor Her zaman kararlı değil 40

41 Emülsiyonlarda Kararlılık!! b Flokülasyon b Koagülasyon b Köpürme b Tersinme b Akışkanlık ve görünüm çözeltinin kararlılğını gösterir. 41

42 Yağ Fazı Hidrofobik maddeler Bileşenler Yağlar, esterler, kokular (aromalar) Kozmetikte örnekler: Lanolin ve türevleri, doğal yağlar, vakslar (balmumu), silikonlar, esterler Su Fazı Özüt (ektraktlar), renklendirici maddeler Nemlendiriciler Yoğunlaştırıcı (Koyulaştırıcı) maddeler (Carbomer, Locust bean gum, Xanthan gum, Cellulosics) Kozmetikte örnekler: Suda çözülen herşey, hidrolize olmuş proteinler, nemlendiriciler, özütler, polimerler, boyalar, asitler, v.b. Emülgatörler (yüzey-aktif maddeler) 42

43 Emülgatörler (yüzey-aktif maddeler) Yağ ve suyu birleştirenler Yüzey-aktif maddeler: Anyonikler Carboxylic acids : sabunlar Sulfonic acids: Sulfosuccinate esters Katyonikler Amines : PEG Alkyl amine Quaternaries: Tetraalkyl ammonium salts Amfoterikler Phospholipids Noniyonikler Fatty Alcohols Esters Polymers Kozmetiklerde en çok kullanılanlar 43

44 Sıklıkla kullanılan yüzey-aktif maddeler Glyceryl Stearate PEG-100 Stearate Stearyl Alcohol Cetyl Alcohol Laureth-23 Steareth Alcohol Cetyl/PEG/PPG 10 Dimethicone Stearic Acid 44

45 Yüzey-aktif madde seçimi: HLD Yöntemi Hidrofil/Lipofil dengesi Yüksek polarite Suda çözünürlük yüksek (HLD>10) Su-içinde-yağ emülsiyonları için uygun Düşük polarite, Yağda çözünürlük yüksek (HLD<10) Yağ-içinde-su emülsiyonları için uygun 45

46 Yüzey-aktif maddelerin suda çözünürlükleri Suda Çözünürlük HLD aralığı Suda hiç çözülmüyor 1-4 Suda az çözülüyor 4-6 Süt görüntüsü 6-8 Kararlı süt görüntüsü 8-10 Bulanık/açık arası görüntü Temiz görüntü / suda tam çözünürlük

47 Bazı maddelerin HDL değerlerine örnekler HDL Hindistan Cevizi yağı 5 Keten tohumu yağı 6 Jojoba yağı 6 Lanolin 9 Parafin mineral yağı 10 Parafin mum 10 Aromatik mineral yağ 12 Kerosen 14 Lauril alkol 14 Çam yağı 16 Stearik asit 17 47

48 Emülsiyon içinde çözündürülecek her madde için gerekli bir HLD değeri olduğu ve bu değeri taşıyan bir yüzey-aktif madde kullanıldığında ortaya kararlı bir emülsiyon çıktığı düşünüldüğünde bu son derece yararlı bir yöntemdir. Örnek: Hindistan cevizi yağını emülsiyon içinde çözündürmek için HLD değeri 5, mineral yağ çözündürmek için ise HLD değeri 10 olan yüzey-aktif maddelerin kullanılması gerekir. 48

49 Birden çok yüzey aktif madde kullanımı HLD yanlızca bir yaklaşım, her zaman kesin sonuç değil Birden çok yüzey-aktif madde kullanımı daha etkili 2 adet yüzey-aktif madde kullanıldığında HDL tayini: 49

50 VESİKÜLLER Lipozom ve niozomlar 50

51 Şekillerine, dolayısıyla da Y değerlerine göre vesikülleri oluşturabilecek bir kaç temel molekül sınıfı bulunmaktadır : Glikolipidler Çift-zincirli dialkildimetilamonyum yüzey-aktif-maddeleri Sulu çözeltilerde zıt yük taşıyan yüzey-aktif-madde karışımları Fosfolipitler 51

52 Lipozomlar: Fosfolipitlerden oluşan vesiküllerdir. Liposome kelimesi Yunanca dan gelir: Lipos : fat (yağ) Soma : body (vücut) Fosfolipitler: Hidrofilik baş: Fosfat grubu Hidrofobik kuyruk: Uzun yağ asidi hidrokarbon zinciri Liposome Phospholipid Structure 52

53 Lipozom Uygulamaları İlaç Taşımacılığı: Hidrofilik ilaçlar su bazlı çekirdek boşluğunda Hidrofobik ilaçlar çift-katmanlı membranda Gen taşımacılığı Boyar maddeleri tekstil ürünlerine, kozmetik ürünleri deriye, pestisitleri bitkilere, vb. taşımacılığı Kanserli hücrelere hedeflenerek ilaç salınımı Hydrophilic drug encapsulation 53

54 Fosfolipitlere örnekler ve kolesterol: DMPG DMPC Cholesterol 54

55 Taşıma mekanizması: 55

56 Kozmetik kimyada uygulamalar: Su kaybının cilt yaşlanmasında önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Kuru cilt çatlar, esnekliğini kaybeder. Serbest radikaller cilde zarar verir. Lipozomların enkapsüle ettiği gliserin, polisakarinler, polimerler gibi (hümaktan) nemlendiricilerin cildi nemlendirdiği bilinmektedir. Yine lipozomların taşıdığı E vitamini gibi serbest radikal yakalayıcılar, superoksit dismutaz gibi enzimler, antibiyotikler, antifungal maddeler yaşlanmaya (antiaging) ve diğer yıpratıcı etkenlere karşı iyi sonuçlar verebilmektedir. 56

57 Kozmetik ürünlerde lipozomların kullanımına önceleri sıcak bakılmasa da, lipozom lipitlerinin doğal lipit çift-katmanları ile kaynaşabildiği, dolayısıyla deriden geçerek enkapsüle ettikleri hidrofilik ve hidrofobik molekülleri de penetre ettirdikleri, dolayısıyla da deriyi nemlendirdikleri görülmüştür. 57

58 Lipozom ve Lipid İçerern Kozmetik Ürünlere örnekler: Ürün Üretici Lipozom ve temel malzemeler Capture Christian Dior Jel içinde malzeme taşıyan lipozomlar Effect du Soleil L Oreal Bronzlaştırıcı madde taşıyan lipozomlar Niosomes Lancome (L Oreal) Nemlendiriciler ve gliseropolieter Nactosomes Lancome (L Oreal) Vitaminler, retinolasetat Esprit de Soleil Lancome (L Oreal) Non-iyonik lipit Fundamental Care Parfums Givenchy Lipozom jeli Future Perfect Skin Gel Estee Lauder Vitamin A palmitat, vitamin E, serebrosit, seramid, fosfolipit Liposome Skin Vital Complex Shulton (American Cyanamid) %20 lipozom 58

59 CİLT TEMİZLEYİCİLERDE YÜZEY-AKTİF MADDELER 59

60 Yüzeyden istenmeyen maddelerin uzaklaştırılmasının yanısıra YAMlerin aynı zamanda stratum corneum ya da epidermis in dış tabakasında zararlı etkileri de görülebilir. Yıkanma sonrası oluşan deri gerginliği Kuruluk Kızarıklık Tahriş Kaşıntı 60

61 Temizlik ürünlerindeki YAMler protein komplekslerinden oluşan, cildin yapı taşları olan, (korneositlere) corneocyte lara bağlanır, bunların su tutmasına ve şişmesine neden olabilirler. Bu şişkinlik sonucu temizlik ürünleri derinin alt tabakalarına nüfuz edip, sinir uçları veya bağışıklık sistemi ile etkileşebililer. Bu da kaşıntı ve tahrişe yol açabilir. Derideki su buharlaştığında, cilt eskisinden de kuru bir hal alabilir. Bazı YAMler derideki lipit çiftkatmanları ile etkileşebilir, hatta çift-katmanın bozulmasına bile neden olabilirler. 61

62 Cilt temizleyiciler içindeki yüzey-aktif maddeler genel olarak sabun-bazlı YAMler ve sentetik deterjan-bazlı YAMler olarak ayrılırlar. Sabun bazlı temizleyicilerin ph değerleri 10 civarında, yapay olanların ph değerleri ise 7 veya daha azdır. Yüksek ph değeri olan sabunların cildi daha fazla tahriş ettikleri görülmüştür. 62

63 %Aktivite ve YAM Öncelikli Tahriş endeksi %10 Na lauryl suphate 3.3 CH 3 (CH 2 ) 11 OSO 3 Na %10 Na laureth sulfate 2.3 CH 3 (CH 2 ) 10 CH 2 (OCH 2 CH 2 ) n OSO 3 Na. %20 Na laureth sulphate 2.8 %10 Ammonium lauryl sulphate 5.1 CH 3 (CH 2 ) 11 OSO 3 NH 4 %10 Na alkylbenzenesulphonate (LAS) %20 disodium oleamido PEG-2 sulphosuccinate Tahriş etme özellikleri: >5 ise tahriş gücü fazla 2-5 ılımlı 0-2 tahriş gücü düşük 0 tahriş görülmüyor 63

64 Kaynakça Surfactants in Cosmetics Editörler: Martin M. Rieger ve Linda D. Rhein 64

65

KOZMETİK KİMYADA EMÜLSİYONLAR

KOZMETİK KİMYADA EMÜLSİYONLAR KOZMETİK KİMYADA EMÜLSİYONLAR Naz Zeynep ATAY Boğaziçi Üniversitesi FEF Kimya Bölümü 1 Emülsiyonlar Yüzey-aktif maddeler Emülsiyon oluşumu Emülsiyon türleri HLD Formulasyon örnekleri 2 Yüzey-aktif madde

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması)

SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) SABUN SENTEZİ (Yağların Hidrolizi veya Sabunlaştırılması) Gerek hayvansal yağlar gerekse bitkisel (nebati) yağlar, yağ asitlerinin gliserin (gliserol) ile oluşturdukları oldukça kompleks esterlerdir. Bu

Detaylı

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm

ORGANĠK BĠLEġĠKLER. 2. ÜNİTE 6. Bölüm ORGANĠK BĠLEġĠKLER 2. ÜNİTE 6. Bölüm Organik ve Anorganik BileĢiklerin Ayırt Edilmesi Kimya bilimi temelde organik ve anorganik olmak üzere ikiye ayrılır. * Karbonun oksitleri (CO, CO 2 ) * Karbonatlar

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

DETERJAN VE KOZMETİK HAMMADDELERİ EMD

DETERJAN VE KOZMETİK HAMMADDELERİ EMD 1/6 ADI INCI NAME İŞLEVİ ARAPHEN K 100 Coconut amine ethoxylate Islatıcı, temizleyici, emülsifiye edici bir ajandır. Sprey ve daldırma şeklindeki yağ çözücü ortamlarda ve yağ çözücü ürünlerde yüzey aktif

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ

YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ YÜZEY AKTİF MADDE TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Deterjan terimi, çeşitli malzemelerin temizlenmesinde kullanılan kimyasal maddelerin genel adıdır. Deterjanlar yüzey aktif özelliklere sahip organik maddeler

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin

HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI. Dr. Yasemin Sezgin. yasemin sezgin HISTOLOJIDE BOYAMA YÖNTEMLERI Dr. Yasemin Sezgin yasemin sezgin HÜRESEL BOYAMANIN TEMEL PRENSİPLERİ Hem fiziksel hem kimyasal faktörler hücresel boyamayı etkilemektedir BOYAMA MEKANIZMASı Temelde boyanın

Detaylı

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

SU VE KİMYASAL BAĞLAR. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ SU VE KİMYASAL BAĞLAR Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Kimyasal Bağlar ve Çeşitleri Nelerdir? Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi

Detaylı

Sunright 50 & 35 Sunright Lip Balm 15

Sunright 50 & 35 Sunright Lip Balm 15 Sunright 50 & 35 Sunright Lip Balm 15 Teknoloji ile UVA/UVB koruması Boyut: Sunright 50, 35: 100 ml Sunright Lip Balm 15: 4.2 g ÜRÜNE GENEL BAKIŞ Şimdi, güneş kremi ürünlerinizden daha fazlasını bekleyin.

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

Doğal ve Doğal Olmayanı Ayırma Teknikleri. Prof. Dr. Hulusi Barlas

Doğal ve Doğal Olmayanı Ayırma Teknikleri. Prof. Dr. Hulusi Barlas Doğal ve Doğal Olmayanı Ayırma Teknikleri Prof. Dr. Hulusi Barlas INCI Sistemi International Nomenclatura Cosmetic Ingredients (Kozmetik Ürün Bileşenleri Uluslar arası İsim Listesi) INCI sistemi, kimyasal

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52.

İ Ç İ NDEKİ LER. Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1. Fiziksel Kimya ile İlgili Temel Kavramlar 52. İ Ç İ NDEKİ LER Ön Söz xiii K I S I M 1 Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimyanın Temel Kavramları 1 BÖLÜM 1 Giriş 3 1.1 Su 4 1.2 Atık Sular ve Su Kirliliği Kontrolü 5 1.3 Endüstriyel ve Tehlikeli Atıklar

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük Sabun SIVI 5,00 5,27 4 117,02 TL 22,23 TL 468,08

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORGANİK KİMYA LABORATUVARI DENEY 8 : YÜZEY GERİLİMİNİN BELİRLENMESİ DENEYİN AMACI Gazlarda söz konusu olmayan yüzey gerilimi sıvı

Detaylı

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU

SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU SU ve ÇEVRENİN CANLILAR İÇİN UYGUNLUĞU Suyun polaritesinin etkileri Su molekülünün polar olması hidrojen bağlarının oluşmasına neden olur. 2 Su molekülü Oldukça basit yapılıdır. Tekli bağla bağlı olup

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

Sabun tarihi. killi çamur köpük

Sabun tarihi. killi çamur köpük H A Z ı R L A Y A N : Sabun nedir? Sabun temizlikte kullanılan maddelerden bir bölümüne verilen genel addır Kimyasal bakımdan sabun ise basitçe yağ asitlerinin sodyum yada potasyum tuzlarından meydana

Detaylı

Derinin Temizlenmesi

Derinin Temizlenmesi Derinin Temizlenmesi Deri üzerindeki kirler 1. Suda çözünebilir (ter) 2. Yağda çözünebilir (sebum, yağ) 3. Çözünmeyen (kum, deri pulları) Su ve sabun ile 3 ü de uzaklaştırılabilir. Cildi temizlemek: Su

Detaylı

Kozmetik Endüstrisinde Kullanılan Kimyasallar

Kozmetik Endüstrisinde Kullanılan Kimyasallar Kozmetik Endüstrisinde Kullanılan Kimyasallar 1. Emülsifiye edici (=emülgatör) 2. UV filtre 3. Stabilizatör (Antioksidan+iyon tutucu) 4. Koruyucu ve dezenfektan 5. Renklendirici 6. Kıvam arttırıcı 7. Asitlik

Detaylı

Alkoller, Eterler ve Tiyoller

Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller, Eterler ve Tiyoller Alkoller (R- OH) Alkoller, OH (hidroksil) fonksiyonel grubu taşıyan organik bileşiklerdir (alkil veya aril grubuna bağlı hidroksil) Metanol (CH 3 OH) en basit alkoldür Chemistry,

Detaylı

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK YİBO Öğretmenleri (Fen ve Teknoloji-Fizik, Kimya, Biyoloji- ve Matematik) Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı (2010-2) KİMYA BAKLAGİLLERİN AYÇİÇEK YAĞINA ETKİSİNİN SIVI DETERJANLA KIYASLANMASI GRUP PAK

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 6. Hafta (20.03.2014) 1 6. Haftanın Ders İçeriği DNA izolasyonu DNA hakkında 2 DNA İzolasyonu

Detaylı

SNAKE VENOM ANTI AGING YÜZ KREMİ 50gr.

SNAKE VENOM ANTI AGING YÜZ KREMİ 50gr. SNAKE VENOM ANTI AGING YÜZ KREMİ 50gr. SNAKE VENOM Anti-Aging Yüz Kremi, tropikal ormanlarda yaşayan Tapınak Yılanı zehirinin sentetik versiyonunu içeren ve Kolajen - Alantoin ile güçlendirilmiş özel formülü

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

Cilt sorunlarının çözümü. Tıbbi etki. Doğal bakım.

Cilt sorunlarının çözümü. Tıbbi etki. Doğal bakım. Cilt sorunlarının çözümü Tıbbi etki. Doğal bakım. Yeni doğmuş bebek cildi gibi Cildiniz için sorun giderici DADO SENS DADO SENS olarak amacımız cildinizin ihtiyacı olanı vermektir. DADO SENS ürünlerini

Detaylı

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur

Hiçbir katkı maddesi içermez. Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar. Doğal nem dengesine kavuşturur G İ R İ Ş %100 Doğal Hiçbir katkı maddesi içermez Gül çiçeklerinin işlenmesi esnasında elde edilir Doğal tonik etkisi sağlar Cildi nemlendirir Doğal nem dengesine kavuşturur Cilde taze ve duru bir görünüm

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1

www.kimyahocam.com HİDROKARBONLAR I ÖRNEK 1 İDROKARBONLAR Yalnızca karbon (C) ve hidrojen () elementlerinden oluşan bileşiklere hidrokarbon denir. Karbon elementinin atom numarası 6 dır. Elektron dizilişi, 1s 2 2s 2 2p 2 olup değerlik elektron say

Detaylı

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Suda çözünmeyen fakat kloroform gibi polar olmayan organik çözücülerde çözünebilen bileşiklerin heterojen

Detaylı

çatlaklara karşı doğal bakım...

çatlaklara karşı doğal bakım... çatlaklara karşı doğal bakım... Markası: Ecologica Adı: Gebelik çatlaklarına karşı krem & yağ Menşei: Türkiye Hacmi: 100ml & 50 ml Sunum şekli: Pompa Başlıklı Tüp Bildirim & Onay: T.C. Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Lipidler, ya gerçekten ya da potansiyel olarak yağ asitleri ile ilişkileri olan heterojen bir grup bileşiktir

Lipidler, ya gerçekten ya da potansiyel olarak yağ asitleri ile ilişkileri olan heterojen bir grup bileşiktir LİPİDLER Lipidler, ya gerçekten ya da potansiyel olarak yağ asitleri ile ilişkileri olan heterojen bir grup bileşiktir Lipidlerin ortak özellikleri Lipidler, biyolojik kaynaklı organik bileşiklerdir Lipidlerin

Detaylı

YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı

YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı Menalind professional Yaşlı ve hassas cilt için profesyonel cilt bakım serisi YENİ! Profesyonel Cilt Bakımı Cildin koruyuculuğuna mükemmel destek: Nutriskin Protection Complex Yeni Nutriskin Protection

Detaylı

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ

HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR HİDROKARBONLAR 1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR 2. AROMATİK HİDROKARBONLAR DOYMUŞ HİDROKARBONLAR DOYMAMIŞ HİDROKARBONLAR TEK HALKALI (BENZEN VE TÜREVLERİ) BİTİŞİK İKİ HALKALI (NAFTALİN)

Detaylı

3. Kozmetik Kongresi, 15-17 Subat 2013, Antalya. Tez Danışmanı PROF. DR. GÜLGÜN YENER

3. Kozmetik Kongresi, 15-17 Subat 2013, Antalya. Tez Danışmanı PROF. DR. GÜLGÜN YENER ELİF GÖZDE UTKU TÜRK Tez Danışmanı PROF. DR. GÜLGÜN YENER İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Kozmetoloji Bilim Dalı Alfa Glukosil Hesperidinin Farklı Topikal Formülasyonlarının

Detaylı

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından)

Bileşiğin basit formülünün bulunması (moleküldeki C, H, O, X atomlarının oranından, veya molekül ağırlığından) 1 SPEKTROSKOPİ PROBLEMLERİ Ref. e_makaleleri, Enstrümantal Analiz, Kütle Spektrometre Uygulamaları Molekül yapısı bilinmeyen bir organik molekülün yapısal formülünün tayin edilmesi istendiğinde, başlangıç

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN KİŞİSEL TEMİZLİK TANIMI ADI HF KOD CİNSİ L KG KG TL FİYATI KOLİ TL FİYATI Green Care Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225438 Soft Sensatıon - Ekolojik, Hipoalerjik Sıvı El Sabunu 9990256 SIVI 5,00

Detaylı

Tebliğ. "Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır.

Tebliğ. Ancak, ilaç sanayiinde kullanılmak üzere ithal edilecek ürünler için, 2 nci maddedeki esaslara göre Kontrol Belgesi aranır. Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (25/18) MADDE 1 31/12/24 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Deterjan ve Kozmetik Hammaddeler EMC

Deterjan ve Kozmetik Hammaddeler EMC 1/12 ADI INCI NAME İŞLEVİ ARLYPON TT PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate (and) Laureth-2 (EU + CTFA) Yüzey aktif formülasyonlarını kıvamlaştırmada oldukça etkin olan, sıvı yapıda olduğu için kullanımı

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ Allil klorür üretiminin ana maddesi propilen ve klor dur. Allil klorürün verimli ve ekonomik sentezi 1930 larda yüksek sıcaklıklarda (300-500 C) klorlaşma reaksiyonu ile Shell Geliştirme

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

Organik sertifikalı cilt ve vücut bakım ürünleri

Organik sertifikalı cilt ve vücut bakım ürünleri Organik sertifikalı cilt ve vücut bakım ürünleri BiLiM VE DOĞA BiRLEŞTi Annenin güzelliği için Anne nature en hassas tüketici segmenti olan kadınları düşünerek onların hamilelik ve bebek bakım zamanlarında

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre. Dersin Amacı. Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Yıl /Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir.

Amino Asitler. Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. Amino Asitler Amino asitler, yapılarında hem amino grubu ( NH 2 ) hem de karboksil grubu ( COOH) içeren bileşiklerdir. 1 Fizyolojik ph da, amino asitlerin amino grubu proton taşır ve pozitif yüklüdür;

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R

AMİNO ASİTLER. COO - H 3 N + C a H R AMİNO ASİTLER AMİNO ASİTLER H 3 N + C a H R a-amino Asit (AA) Yapılarında Amino (-NH 3 + ) grubu Karboksil (- ) grubu Yan zincir ( R ) taşıyan organik bileşiklerdir (a-amino karboksilik asitler) Kısa zincirli

Detaylı

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2

BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1. Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 BES 231- BESİN KİMYASI VE ANALİZLERİ I HAFTA ÜNİTE DERS SORUMLUSU 1 Genel Giriş Lab. Tanıtımı Dr. Berat Nursal Tosun 2 Kolloid Sistemler 3-4 Karbonhidratlar 5-6 Proteinler 7 I. Ara Sınav 8-9 Lipitler 10-11

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Sentetik Deterjan ve Sabunun Üretilmesi ve Özellikleri

Sentetik Deterjan ve Sabunun Üretilmesi ve Özellikleri 10. Deney Sentetik Deterjan ve Sabunun Üretilmesi ve Özellikleri Genel Prensipler: Temizleme yeteneğine sahip olan maddelerin tümü deterjan olarak adlandırılırlar. Kullandığımız temizlik maddeleri sabun

Detaylı

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik

Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik İMDİ YENİLENME ZAMANI! IT'S TIME TO SLOW DOWN! EXCLUSIVE Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Kozmetik ŞİMDİ YENİLENME ZAMANI! Ultra Enerji Kremi Salyangoz Mukus Süzüntüsü Bazlı Cildi yenilemek için olağanüstü

Detaylı

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6.

6.4. Çözünürlük üzerine kompleks oluşumunun etkisi ------------ 6.5. Çözünürlük üzerine hidrolizin etkisi ---------------------------- 6.6. iii İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ ------------------------------------------------------------------- 2. TANIMLAR ------------------------------------------------------------ 2.1. Atom-gram -------------------------------------------------------

Detaylı

İnorganik Kimya Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlanma

İnorganik Kimya Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlanma İnorganik Kimya Atomun Yapısı ve Kimyasal Bağlanma Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ Atom nedir? Atomlar tüm maddeler için yapıyı oluşturan çok küçük partiküllerdir. Atom; bir elementin kimyasal özelliklerini gösteren

Detaylı

Kişisel Temizlik ve Hijyen

Kişisel Temizlik ve Hijyen Kişisel Temizlik ve Hijyen KATEGORİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Kişisel Temizlik ve Hijyen Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibakteriyel Köpük

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Kozmetik Ham Maddeleri ve Zirai İlaç Emülgatörleri EMC

Kozmetik Ham Maddeleri ve Zirai İlaç Emülgatörleri EMC 1/11 ADI INCI NAME İŞLEVİ ARLYPON TT BRONIDOX L PEG/PPG-120/10 Trimethylolpropane Trioleate (and) Laureth-2 (EU + CTFA) 5-bromo-5-nitro-1,3-dioksan 1,2-propilen glikol içerisinde çözünmüş halde/ Propilen

Detaylı

Selüloz, sentetik ve diğer elyaflarda kullanılabilen HAFİF KATYONİK YUMUŞATICI. Quenter Amonyum tuzu. Yağ asidi esteri ve Özel karışım

Selüloz, sentetik ve diğer elyaflarda kullanılabilen HAFİF KATYONİK YUMUŞATICI. Quenter Amonyum tuzu. Yağ asidi esteri ve Özel karışım EK 18 HF 15 EK 25 HSY 20 kullanılabilen yumuşak tutum veren HİDROFİL yumuşak tutum veren Yüksek HİDROFİL esteri ve Özel karışım Özel karışım İyonik Yapısı Hafif Katyonik Katyonik Hafif Katyonik Hafif katyonik

Detaylı

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi

Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi Infrared Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 1 Giriş Spektroskopi, yapı tayininde kullanılan analitik bir tekniktir. Nümuneyi hiç bozmaz veya çok az bozar. Nümuneden geçirilen ışımanın dalga boyu değiştirilir

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

Bugün farklı özellikte birçok diş macununa rastlamak mümkündür. Bir diş macununda kullanılan hammaddeler ve bunların etkilerini inceleyecek olursak;

Bugün farklı özellikte birçok diş macununa rastlamak mümkündür. Bir diş macununda kullanılan hammaddeler ve bunların etkilerini inceleyecek olursak; AĞIZ BAKIM ÜRÜNLERİ Diş macunu,ağız çalkalama suyu,diş ipi,diş pastaları vb. ürünler,sağlıklı ve beyaz görünen dişlere,ferah nefese,sağlıklı diş etlerine sahip olmak için kullandığımız ağız bakım ürünlerindendir.

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur.

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur. Lipitler ortak özellikleri su ile karışmamak olan organik maddelerdir ve kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. 1.1. Lipitlerin Yapısı ve Ortak Özellikleri * Yapılarında C,

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

ASİT-BAZ VE ph. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla Evcin Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 ASİT-BAZ VE ph MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Asitler ve bazlar günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kavramlardan biridir.insanlar, her nekadar asetil salisilik asit ve

Detaylı

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur.

OKULDA KİMYA KAĞIT. Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. OKULDA KİMYA KAĞIT Kağıdın ana maddesi doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz bitkilerin gövde ve yapraklarında bol bulunur, bu nedenle kağıt çoğunlukla ağaç gövdelerinden üretilir. Kağıt üretimi:

Detaylı

Alkinler (Asetilenler)

Alkinler (Asetilenler) Organik-İnorganik Kimya Alkinler (Asetilenler) ALKİNLER (ASETİLENLER) Genel formülleri C n H 2n-2 şeklinde olan ve yapılarında en az bir üçlü bağ içeren bileşiklerdir. Bu bileşiklere, moleküllerindeki

Detaylı

Dis Hekimi Dr. Remzi ULGEN. Diş Macunları. kozmetik olduğu u kabul edilmektedir. ndandır. olmasındand. www.remziulgen.com 1

Dis Hekimi Dr. Remzi ULGEN. Diş Macunları. kozmetik olduğu u kabul edilmektedir. ndandır. olmasındand. www.remziulgen.com 1 Diş Macunları Diş fırçalamada ilk amacın kozmetik olduğu u kabul edilmektedir. Ön n dişlerin arka dişlerden daha dikkatli fırçalanmasf alanması,, bu dişlerin kolay fırçalanmasf alanmasından ndan değil,

Detaylı

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması

Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Kimya Eğitiminde Proje Destekli Deney Uygulaması Hazırlayan: Kübra TOP 20534284 Deneyin Adı: OKSiJENiN SABUN KÖPÜĞÜNÜ ARTTIRMASI Deneyin Amacı: Hidrojen peroksitin parçalanmasıyla açığa çıkan Oksijenin

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler.

İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. İki ve üç kovalent bağa sahip moleküller doymamış olarak isimlendirilirler. Her biri tek kovalent bağa sahip hidrokarbona, doymuş hidrokarbon denir ve mevcut bağlarından biri kopmadan yeni bir atom bağlanamaz.

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

TIENS. Aprotie Organics. Sağlıklı ve güzel cildin sırrını bulunuz!

TIENS. Aprotie Organics. Sağlıklı ve güzel cildin sırrını bulunuz! TIENS Aprotie Organics Sağlıklı ve güzel cildin sırrını bulunuz! APROTIE ORGANICS Aprotie Organics, organik portakal suyunu su yerine kullanır, çünkü bu, vitamin ve mineraller gibi besleyici maddeler açısından

Detaylı

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs

KÖMÜR BİTÜMLÜ ALT BİTÜMLÜ. Termal Buhar Kömürü Elektrik enerjisi üretimi, çimento sanayi, vs ENDÜSTRİDE VE CANLILARDA ENERJİ A- FOSİL YAKITLAR 1) KÖMÜR Halk arasında kara elmas olarak bilinir. İlk defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Büyük kısmı elektrik üretiminde ve evlerde yakıt olarak

Detaylı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF VE DAVRANIŞLAR: HEDEF VE DAVRANIŞLAR: 1) Çözünürlük konusuna giriş yapılır ve günlük hayattan örnekler vererek anlaşılmasının sağlanır. 2) Çözünürlüğe etki eden faktörlerin anlatılır ve örneklerle pekiştirilir. 3) Çözünürlüğe

Detaylı

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ

KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE SATIŞ FİYAT LİSTESİ ÜRÜN AİLESİ ÜRÜN TANIMI ÜRÜN KODU ÜRÜN ADI CİNSİ L KG Hijyenmax Sıvı Sabunlar ve El Dezenfektanları 9225375 Hijyenmax Antibak. Köpük

Detaylı

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon

Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon 3. Deney Ayırma ve Đzolasyon Teknikleri : Ekstraksiyon Sentezlerde istenen ürünü yan ürünlerden, fazla miktardaki veya tepkimeye girmemiş başlangıç bileşiklerinden, safsızlıklardan ve çözeltiden ayırmak

Detaylı

TEMİZLİK MADDELERİ SABUN: Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

TEMİZLİK MADDELERİ SABUN: Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. TEMİZLİK MADDELERİ SABUN: Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Yağ asitlerinin Na tuzlarına beyaz sabun, K tuzlarına arap sabunu

Detaylı

EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ

EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ EK VI KOZMETİK ÜRÜNLERİN İÇEREBİLECEĞİ KORUYUCULAR GİRİŞ 1) Koruyucular, kozmetik ürünlere, bu ürünlerde mikroorganizmaların büyümesini engellemek temel amacıyla katılabilen maddelerdir. 2) (*) işareti

Detaylı

Monosakkaridler organizmadaki metabolik reaksiyonlara tek başlarına giremezler. Bu nedenle evvela aktifleşmeleri gerekir. Monosakkaridlerin aktif

Monosakkaridler organizmadaki metabolik reaksiyonlara tek başlarına giremezler. Bu nedenle evvela aktifleşmeleri gerekir. Monosakkaridlerin aktif Monosakkaridler organizmadaki metabolik reaksiyonlara tek başlarına giremezler. Bu nedenle evvela aktifleşmeleri gerekir. Monosakkaridlerin aktif formu, fosforik asitle yaptığı esterlerdir Glukoz, galaktoz

Detaylı

Yağlar ve Proteinler

Yağlar ve Proteinler Yağlar ve Proteinler Yağlar Yağlar, yağ asitleri ve gliserolden oluşmuş organik bileşiklerdir. Yağlar en ekonomik enerji kaynaklarıdır. Yağlar aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlerin iki katından

Detaylı

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi

Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Bölüm 7 Alkenlerin Yapısı ve Sentezi Burak Esat Fatih Üniversitesi 2006, Prentice all Giriş Karbon-karbon ikili bağı içeren hidrokarbonlardır Bazen olefinler olarak da adlandırılırlar, olefin= oil-forming

Detaylı

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

AMİNO ASİTLER. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ AMİNO ASİTLER Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Proteinler, tüm hücrelerde ve hücrelerin tüm bölümlerinde en çok bulunan biyolojik makromoleküllerdir ve canlının kuru ağırlığının % 50 veya daha fazlasını kapsarlar.

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-209 YAĞ VE KİR ÇÖZÜCÜ YARDIMCI YIKAMA MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Ağız bakımı DİŞ MACUNLARI. Gülümsemenizin. GÜZELLİĞİ için Sibirya'dan hediyeler

Ağız bakımı DİŞ MACUNLARI. Gülümsemenizin. GÜZELLİĞİ için Sibirya'dan hediyeler Ağız bakımı DİŞ MACUNLARI Gülümsemenizin GÜZELLİĞİ için Sibirya'dan hediyeler GÜLÜMSEME insan iletişimin önemli bir bileşeni ve modern insanın kartvizitidir! AMA SİZİ gülümsemenizden MAHRUM BIRAKABİLECEK

Detaylı

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler 1) Sülfürik asit (H 2 SO 4 ) Halk arasında zaç yağı veya dumanlı asit olarak bilinir. Yoğun kıvamlı, renksiz, kokusuz bir sıvıdır. Suda

Detaylı

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA

Temizligin Aydınlatan Gücü KİMYA Temizligin Aydınlatan Gücü ( KİMYA Firma Profili HAKKIMIZDA 1998 yılında, çamaşır suyu ve tuzruhu üretimiyle Eskişehir Baksan Sanayi Sitesinde imalat hayatına başlayan SİRAÇ ailesi üretim ve çalışma ağını

Detaylı