İÇ HASTALIKLAR - PEDİYATRİ VE BAKIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ HASTALIKLAR - PEDİYATRİ VE BAKIM"

Transkript

1 LİLYANA SİMONOVSKA - HENTU İÇ HASTALIKLAR - PEDİYATRİ VE BAKIM SAĞLIK MESLEK III. SINIFLAR İÇİN ÜSKÜP, 2014

2 İç hastalıklar - pediyatri ve bakım III. snıflar için, sağlık mesleki, tıp hemşiresi Yazar: Dr. Lilyana Simonovska - Hentu, iç hastalıklar uzmanı Eleştirmen - Okuyucu: Prof. Dr. Vlado Yanevski Ass. Dr. Şaban Memeti Danka Gigovska Redaksiyon: Dr. Fatima Hocin Düzeltici: Gülser Klinçe Çeviri: Dr. Yusuf Hasani Editör; Lilyana Simonovska - Hentu Bilgisayar tasarımı ve kapak dizaynı: Anastas Simonovski - Hentu Yayımlayan: Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı Basım: Üsküp Dooel grafik merkezi Makedonya Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakalığının tarihli 4312/1 22 nolu kararıyla bu kitabın kullanımı onaylanmıştır. CIP -., 616.1/.7(075.3) (075.3) -, : III / -. - :, :. ; 30 :. [ ] ISBN COBISS.MK-ID

3 Önsöz OSML Dr.Yovan Kalauzi - Manastır da uzun yıllar eğitim görevlisi olarak çalışırken İç hastalıklar - pediyatri ve bakım III. sınıf ders kitabı ihtiyacını farkettim ve bu konuları öğrencilerin daha kolay anlayabilmeleri için böyle bir kitaba ihtiyacı olduklarını anladım. Bu kitabı yazarken uzun yıllar süren tecrübemden faydalanarak ve eğitimde var olan sağlık meslek kadrolarının sorunlarını gözönünde bulundurarak ve iç hastalıklar kliniğinde iş tecrübemi rehber olarak kullandım. Bu kitab III. sınıfların zorunlu dersi olan İç hastalıklar - pediyatri ve bakım dersinin ders proğramı içeriğini kapsayarak, içerik olarak iç hastalıklar konularından oluşarak hazırlanmıştır. Bu kitab sekiz konu başlığına bölünmüştür ve bu konular iç hastalıklar uzmanlığı bölümünde en önemli hastalıkları içermektedir: Pulmoloji - Akciğer hastalıkları (Solunum yolları hastalıkları), kardioloji (kardiyovasküler sistem hastalıkları), gastroenterohepatoloji (sindirim sistemi hastalıkları), nefroloji (boşaltım sistemi hastalıkları), endokrinoloji (endokrin sistem hastalıkları), romatoloji (Hareket sistemi hastalıkları), hematoloji (hematopoetik system hastalıkları) ve toksikoloji (değişik zehirlenmelere bağlı gelişen hastalıklar). Her konunun başlangıcında her sisteme bağlı olarak gelişen hastalıkların temel belirtleri ve bununla birlikte her sistemde gelişen hastalıkların tanı yöntemleri açıklanmıştır. Hastalıkları daha basit ve anlaşılır şekilde açıklamaya çalıştım ve iç hastalıklar bölümünde bütün yenilikleri ve hemşirelerın iş hayatında yardımcı olacak olan teorik ve pratik bilgileri açıklayarak kendi hastalarının tedavileri ve bakımını kolaylaştıracak bilgiler kullandım. Her kitabın yayınlanmasında olduğu gibi bu kitabı yayınlarken oluşan hataları gözönünde bulundurarak ve okuyuculardan gelecek olan bütün iyiniyetli eleştiriler sayesinde bu kitabın diğer baskılarında faydalı olacağının kanısındayım. Manastır, Nisan 2010 yılı Yazar iii

4

5 İÇİNDEKİLER GENEL BÖLÜM...1 İç hastalıklarının önemi...1 İç hastalıklarında hemşirelerin görevleri...2 İç hastalıklarında muayene yöntemleri, tanı ve tedavi yöntemleri...2 SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Solunum sistemi hastalıklarında belirtiler...6 Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan tanı yöntemleri...7 Öksürük (Rhinitis acuta)...8 Akut trakeit(tracheitis acuta)...8 Akut bronşit (Bronchitis acuta)...9 Kronik bronşit (Bronchitis chronica)...9 Kronik obstruktif akciğer hastalıkları (HOBB)...11 Amfizem...12 Bronşiektazi (bronşların genişlemesi)...13 Zatürre (Pneumonia)...14 Akciğer tüberkülozu...17 Astım...21 Akciğer tümörleri...24 Akciğer atelektazisi...25 Plöritler (pleuritis)...26 Plöral transüda (transudation pleurae)...27 KARDİOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARI Kardiovasküler sistem hastalıklarında temel belirtiler...29 Kardiolojide tanı yöntemleri...31 Romatoid ateş...34 Kalp anomalileri...36 Mitral stenoz...37 Mitral regurjitasyon (insuficiencija)...38 Aort stenozu...39 Aort regurjitasyonu...40 Trikuspit regurjitasyonu...41 Trikuspit stenozu...41 Yapay kapakçıklar...42 Kalp yetmezliği (dekompenzasyon)...42 Akciğer ödemi...45 Arteriyel hipertansiyon...46 Esansiyel arteriyel hipertansiyon...46 Sekonder arteriyel hipertansiyon...46 Koroner arter hastalıkları...48 Angina pektoris...49 Akut miyokard enfarktüsü...49 Kalp ritim bozuklukları...52 Taşikardiyel aritmiler...53 Bradikardiyel aritmiler...55 Periferik dolaşım hastalıkları...56 Burger hastalığı. Trombangitis obliterans...56 v

6 Venöz hastalıklar...57 SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Sindirim sistemi hastalıklarının temel belirtileri...59 Sindirim sistemi organlarında kullanılan tanı yöntemleri...62 Mide hastalıkları...65 Akut gastrit...65 Kronik gastrit...66 Ulcus ventriculi et duodeni...67 Mide tümörleri...71 İnce ve kalın barsak hastalıkları...72 İnce barsak enflamatuvar hastalıkları...72 Akut enterit...72 Kronik enteritler...73 Kronik segmental enterit (Crohn hastalığı)...73 Kalın barsak enflamasyonu Colitis...75 Ulseratif kolit...75 Barsak tümörleri...76 İnce barsak tümörleri...76 Kalın barsak tümörleri...76 Kolorektal malign tümörler Karaciğer hastalıkları...78 Karaciğer sirozu...78 Safra kesesi hastalıkları...80 Safra kesesi taşları...80 Safra kesesi iltihabı...82 Pankreas hastalıkları...83 Pankreas iltihapları...83 Akut pankreatit...83 Kronik pankreatit...84 ÜRİNER SİSTEM (BOŞALTIM SİSTEMİ) HASTALIKLARI Üriner system hastalıklarında belirtiler...86 Böbrek fonksiyonlarının klinik incelemesi...87 Böbreğin fonksiyonel yeteneğinin değerlendirilmesi...87 İdrar incelemesi...88 Böbreğin morfolojik incelenmesi...88 Böbrek ve idrar yolları enfeksiyonları...89 Alt idrar yolları enfeksiyonları...90 Sidik kesesi iltihabı (cystitis) ve uretra iltihabı (uretritis)...90 Üst idrar yolları enfeksiyonları...91 Akut pielonefrit...91 Kronik pielonefrit...91 Glomerulonefritler...92 Akut glomerulonefrit...93 Akut poststreptokoksik glomerulonefrit...93 Hızlı gelişen glomerulonefrit...94 Persistan glomerulonefrit...94 Kronik glomerulonefrit...94 Nefrotik sendrom...94 Böbrek taş hastalıkları (Nefrolithiasis)...96 Böbrek tümörleri...97 Böbrek hücresi kanserleri (hipernefrom)...97 vi

7 Nefroblastom (Wilms tümörü)...97 Sidik kesesi tümörleri...98 Akut böbrek yetmezliği...98 Kronik böbrek yetmezliği...99 ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Hipofiz bezi (glandula pituitaria) Hipofiz ön lob hastalıkları Hipopituitarizm Hiperpituitarizm Akromegali Hipofiz tümörleri Hipofiz arka lob hastalıkları (nörohipofiz) Diabetes insipidus Tiroid bezi Tiroid bezi hastalıkları Tirotoksikoz Graves-Bazedov hastalığı (Morbus Graves-Basedow) Hipotiroidizm Subakut tiroidit Ötiroidik struma (guatr) Paratiroid bezi Paratiroid bezi fonksiyonlarının boukluğu Paratiroid bezi hiperfonksiyonu hiperparatiroidizm Primer hiperparatiroidizm Sekonder hiperparatiroidizm Paratiroid bezi hipofonksiyonu- hipoparatiroidizm Psödohipoparatiroidizm Böbreküstü bezleri Böbreküstü bezi korteksinin hiperfonksiyonu Cushing sendromu Cinsel steroidlerin hipersekresyonu sendromu adrenogenitalen sindrom Mineralkortikoidlerin hipersekreyonu Böbreküstü bezi korteksinin hipofonksiyonu Addison hastalığı Böbreküstü bezinin özü Şeker hastalığı (Diabetes mellitus) Hiperglisemik durum klasifikasyonu Şeker hastalığında en sık görülen klinik belirtiler Özel diyabet formlarının karakteristik özellikleri Diyabet tanısı Diyabet tedavisi Şekerv hastalığında diyet Eğitim ve özkontrol Oral antidiyabetikler Insulin Şeker hastalığı komplikasyonları HAREKET SİSTEMİ HASTALIKLARI Romatoid artrit Dejeneratif romatolojik hastalıklar Gonartroz Koksartroz El parmaklarının artrozu vii

8 Omurganın dejeneratif hastalıkları (spondylosis) Osteoporoz Ürik artropati gut hastalığı Bağ dokusu sistemik hastalıkları Sistemik lupus eritematozus Sistemik skleroz Poliarteritis nodosa HEMATOPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Hematolojide tanı yöntemeleri Anemija- Kan zayıflığı Sideropenik (Demir eksikliği) anemi Megaloblastik anemi Pernisiyöz anemi Akut kanama anemisi Kronşk kanama anemisi Hemolitik anemiler Aplastik anemi Gerçek polisitemi Polycitemia rubra vera Lösemiler Akut lösemi Kronik lenfositik lösemi Kronik granülositer lösemi Malign lenfomalar Hodgkin hastalığı (Morbus Hodgkin) Nonhodgkin lenfoma Hemostaz bozukluklar ı- Hemorajik sendrom Hemofili Diffüz intravasküler koagulasyon Kan transfüzyonu TOKSİKOLOJİ Alkol zehirlenmeleri Karbon monoksit zehirlenmesi İlaç zehirlenmesi Psikotropik madde zehirlenmesi KULLANILAN LİTERATÜR viii

9 Genel bölüm İÇ HASTALIKLARIN ÖNEMİ Tıbbın, genel anlamda canlı varlıkların sağlığını tedavi etme ve koruma gibi görevi vardır. Modern tıbbın görevleri: 1) Hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek ve sağlıklı kişilerin sağlığını geliştirmektir. Bu aslında Preventiv (Önleyici)tıbbın görevidir. 2) Hastalık varsa tedavi edilmesi ve hastanın normal hayata, aile ve topluma döndürülmesi. Bu kürativ tıbbın görevidir. Kürativ özellik olarak klinik tıp, hastaların tedavisiyle ilgilenir. Klinik tıp bölümleri: - iç hastalıklar - cerrahi ve bunların daha üst uzmanlık alanlarını kapsar. Günümüzde tıp daha çok bilimsel kaynaklara dayanır, fakat, genel anlamda bir disiplindir, meslektir, devamlı olarak eğitim görerek tecrübeye dayanır, ima eder ve yargılar. Sıklıkla tüm veriler elde edilemez, sıklıkla karar verirken ve müdahale etmek gerekirken güvensizlik prensibi olaya eklenir. Yine de kullanılan bilimsel yöntemler ve günlük pratik bilgiler hastalıkların tanısını koymada ve tedavide daha sağlıklı yaklaşım olmasını sağlar. İç hastalıkların görevi iç organ hastalıklarını incelemek, tanımak, ameliyat yöntemleri kullanmadan tedavi etmek ve hastalıkları önlemektir. Sonuç olarak iç hastalıkları bölümü klinik tıbbın bir parçası olarak konzervativ tedavi yöntemleriyle cerrahiden farklı olarak ameliyatsız bir tedavi şekli olan ilaç tedavisini ya da farmakoterapi yöntemini kullanır. Fakat son dönemlerde iç hastalıklar bölümünde değişik yarım cerrahik yöntemler kullanılmaktadır (ör. Mide ve kalın barsak poliplerinin ortadan kaldırılması, sindirim sistemi iç kanamaları önlenmesi vb), bunun sonucu iç hastalıklar ve cerrahi bölümü arasındaki sınır pek belirgin değildir. Günümüzde iç hastalıklar bölümü değişik spesifik bölümlere ayrılır: kardioloji, gastroenterohepatoloji, endokrinoloji, hematoloji, pulmoloji, romatoloji, nefroloji vb. Klinik tıbbın, dolayısıyla iç hastalıkları bölümünün inceleme ve araştırma merkezinde hastalıklar bulunmaktadır. Yine de bazı durumlarda normal sağlıklı durum ve hastalık durumu birbirinden ayırt edilemez, buna rağmen hastalık organizmanın veya bazı organların normal fonksiyonlarının bozukluğu anlamına gelir. Daha doğrusu hastalı k s ağlığın tersidir, çünkü sağlık vucut yapısının, fonksiyonlarının ve psikolojik olayların bir uyum içerisinde gerçekleştiğinin göstergesidir. Düzgün bir tedavi sağlayabilmek için hastalıkların etkenlerini (etioloji) araştırıp tespit etmemiz gerekir. Hastalıkların etiyolojik faktörleri dış (egzojen) ve iç (endojen) olarak ayrılırlar. Dış faktörlerden en önemlileri: - enfeksiyon ajanları, - hava kirliliği, - allerjenler, - mikro ve makropsikofiziksel sitres (psikosomatik hastalıklar) Dış faktörlerin yanında ek olarak iç faktörler, daha doğrusu genetiksel faktörler de hastalık oluşmasında etkilidir. Genelde dış faktörlerin sonucu gelişen hastalıklar düzgün bir tedavi yardımıyla ortadan kalkar. Fakat genetiksel hastalıklar genelde genetik bozukluklar sonucu özellikle doğum sonrası ortaya çıkarlar ve bunların tedavileri çok zordur, tamamen iyileşme imkansızdır. Pratik olarak çok az sayıda hastalıkların etkenleri sadece dış veya sadece genetikseldir, genelde bu etkenler birarada olup,beraber etki ederek bazı hastalıkların ortaya çıkması ve görülme sıklığını belirler. 1

10 Genel bölüm Hastalıklar birbirinden farklı olarak kendilerine ait özel belirtilerle (semptomlar) ayırt edilirler. Belirtiler subjektiv sadece hastanın kendisi hisseder (ağrı, korku vb.) veya objektiv diğerleri de farkeder (sarılık, yüksek ateş vb.) şeklinde birbirinden ayrılırlar. Birkaç belirtinin bir arada olduğu durumlara ise sendrom adı verilir. Hastalıkların süreçleri farklı olabilir. Eğer hastalık ani olarak ortaya çıkarsa ve hızlı bir şekilde gelişirse buna akut hastalık adı verilir. Eğer hastalık uzun süreli ise ve zor tedavi edilirse buna kronik hastalık adı verilir. Hastalıklar ister akut ister kronik olsun tedaviyle sonuçlanabilir (sanatio) veya ölümle sonuçlanabilir (exitus letalis). Üçüncü imkan kronikleşip tedavisi zor olan bir hastalığa dönüşebilir. Komplikasyon demek bir hastalık süreci esnasında buna bağlı gelişen diğer bir hastalığın ortaya çıkmasıdır. DAHİLİYE HASTALIRININ TEDAVİSİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ Hemşire doktorun en önemli yardımcı sı (asistanı) olarak dahiliye hastalıklarının erken tanısı, tedavisi ve bakımında önemli bir rolü vardır. Bu görevini iş zamanının büyük bir bölümünü hastaya ayırarak gerçekleştirir. Hastadaki günlük değişiklikleri, ortaya çıkan yeni belirtileri, kaybolan değişik belirtileri, hastalık komplikasyonlarının, ve yatağa bağlı gelişen komplikasyonları daha kolay fark eder. Hemşirenin görevleri: - ağır hastalarda deri ve mukozaların bakımı; - hastanın hijiyenini organize eder, - vital belirtileri hastanın dosyasına kaydeder (sabah akşam ateş ölçümü, günlük nabız, solunum sayısı) diürez. - haftada bir hastanın vucut ağırlığını ölçer, diyaliz hastalarında ise diyaliz öncesi ve sonrası ölçer - parenteral ve oral tedaviyi doktorun tavsiyesiyle dağıtır - hastalara göre uygun diyeti gerçekleştirir Bundan dolayı hemşireler hastanın tanısı, tedavisi ve bakımındaki önemli rolünü gerçekleştirirken daha yardımsever,daha özverili, daha saygılı, daha vicdanlı olmak zorundadırlar. DAHİLİYE HASTALIKLARINDA MUAYENE YÖNTEMLERİ, TANI VE TEDAVİ Tanı (Dijagnoza) hastalığın kimliği anlamına gelir, daha doğrusu hastanın hastalığının adını belirler. Tanı konulabilmesi için hastanın düzgün bir şekilde muayene edilmesi ve hastalık belirtilerinin iyi bilinmesi gerekir. Muayene yöntemleri: - anamnez, - fizik (objektiv) muayene ve - ek muayeneler. Bütün kullanılan bu yöntemler ve diğer bilgiler hastalığın öyküsünü oluşturur. Daha doğrusu hastalık öyküsü, hastalığın doğası ve şekli hakkında daha kolay sonuca varmak için kullanılan değişik belirtilerden oluşan ana başlıklar ve veriler birikimidir. Hastalık öyküsü içeriği: 1. Administratif (kimlik) bilgiler; 2. Anamnez- subjektiv şikayet bilgileri; 3. Objektiv muayene (Status praesens) - sistemik organ muayeneleri; 4. Ek muayeneler; 5. Hastalığın seyri (decursus morbi) ve tedavi 6. Kesin tanı; 7. Hastalığın son durumu (epikriz). 2

11 Genel bölüm 1) Administratif (kimlik) bilgiler Hastanın ad ve soyadı, doğum tarihi (hastalıklar yaşa göre farklılık gösterir), doğum yeri (bölgesel hastalıklar). Hastanın meslek bilgileri de önemlidir çünkü bazı mesleklere özel hastalıklar görülür (mesleki hastalıklar) Buna ek olarak hastanın Kabul tarihi ve hastaneden ayrıldığı tarihi belirlenmelidir. 2) Anamnez hastadan veya yakınlarından hastalığıyla ilgili alınan bilgilerdir. Bu bilgileri hasta ya doktora ya da sağlık teknisiyenine bildirir. Anamnezin içeriği: Şikayetler - hastayı doktora başvurması için zorlayan subjektiv nedenlerdir. Şimdiki hastalığı - hastalığın ortaya çıktığı andan doktora başvurmasına kadar geçen sürede oluşan bilgilerdir. Özgeçmiş - hastanın daha önceden geçirmiş olduğu hastalıklar hakında bilgilerdir, çünkü şimdiki hastalığı ona bağlı olabilir. Alışkanlıklar - hastanın alışkanlıkları, yaşam tarzı ve beslenme şekli hakkında bilgiler v.b Aile Öyküsü - hastanın ailesinde ve akrabalarında görülen değişik hastalıklar, genetiksel hastalıkları da göz önünde bulundurarak şimdiki hastalığı hakkında yardımcı olabilir, çünkü bazı hastalıklar kalıtsaldır (hemofili, şeker hastalığı v.b) ve ya bulaşıcı bir hastalık durumunda aileden bulaşma riski vardır. Sistemik anamnez - hastanın şikayetlerinin organ sistemlerine göre sorgulanması: GİS, CVS, SS v.b. ve ya sağlık teknisyenine de görev düşer çünkü devamlı hasta gözetleyen kişilerdir. Diğer muayene yöntemlerini ise doktorlar gerçekleştirir. Bunlar: - palpasyon- dokunma ile muayene; - perküsyon - vucudun değişik bölgelerinde parmak parmağa vurma yöntemi uygulayarak gerçekleştirilir. - oskultasyon - stetoskop yardımıyla gerçekleştirilen muayene yöntemidir. Resim 1. Palpasyon Resim 2. Perküsyon 3) Objektiv fizik muayene içeriği: - inspeksiyon- gözetleyerek muayene. Hastayla ilk ka rşılaşmada başlar ve bütün tedavi dönemi esnasında devam eder. Bu yöntemde doktorla birlikte hemşireye 3

12 Genel bölüm Resim 3. Oskultasyon Resim 5. İğne (ponksiyon) biyopsisi. 4) Ek muayeneler tanı koymak için önemlidir. Bunlar: - Laboratuvar tetkikleri kanın biyokimyasal tetkiki, idrar; mikrobiolojik tetkikler; - Röntgen tetkikleri; - Ultrasonografi (USG); - EKG; - Endoskopik tetkikler - optik ve endoskopik aygıtlar kullanarak insanın organizmasının iç boşlukları muayenesi. Bunlar: bronhoskopi, gastroskopi, kolonoskopi v.b. Resim 4. Endoskopi - Biopsi - canlı organizmadan alınan dokunun muayenesidir. Daha sonra bu doku mikroskop altında incelenir. 5) Hastalığın seyri (decursus morbi) - hastada oluşan değişikliklerin devamlı gözetlenip kaydedilmesidir. Daha doğrusu hastalığın günlük seyrinin kaydedilmesi, belirtilerin iyileşmesi ve ya kötüleşmesi, uygulanan ek muayene yöntemleri ve onların sonuçları ve tedavisinin kaydedilmesidir. Hastalığın tahmini doktor tarafından hastaya ve yakınlarına bildirilir. Tedaviyi (terapi) doctor belirler hemşire ise bunun uygulanmasında yardımcı olur. Tedavi yöntemleri ilaç, fiziksel yöntemler, hijiyen ve diyet yöntemleri şeklinde uygulanır. Tedavi etiyolojik (hastalık etkenine yönelik) ve semptomatik (şikayetlerine yönelik ör. ağrıyı, uykusuzluk, ateş vb) şekilde olabilir. 7) Sonuç (epikriz) - hasta, hastaneden ayrılırken veya tedavisi sonlandığında hazırlanır. İçeriğinde: Hastalığın hasta kabulunden çıkışına kadar olan seyri, uygulanan tedavi yöntemleri, tedavisinde kaydedilen başarı, devam edecek olan ileri tedavinin şekli,beslenme şekli, rehabilitasyon ve hastanın ilerdeki fiziksel aktiviteleri açıklanır. 4

13 SOLUNUM SiSTEMİ HASTALIKLARI Solunum sistemi hastalıkları - boğuk bır sesle (larenjit). Balgam patolojik bir ürün olarak genelde mukus ve püy den (cerrahat) oluşur. Genelde berrak, koyu kıvamlı ve pürülan madde içerikli olabilir. Kan ihtiva etmesi aciliyet gerektiren durum anlamına gelir. Hemoptoae tükürük veya balgamda aşırı miktarda temiz kan olmasıdır. Özellikle bronşiektazi, tüberküloz, bronş kanserleri gibi durumlarda ortaya çıkar. Hemoptizi az miktarlarda kanlı balgam veya nokta şeklinde kan görülmesi anlamına gelir. Dispne zorlu solunum, solunum yetmezliği ortaya çıkar, daha zor durumlarda yardımcı solunum kaslarının kullanılması durumudur. En sık astım, kronik obstruktif bronşit v.b durumlarda görülür. Resim 6. Solunum sistemi- 1. Pharinx; 2. Trachea; 3.Sağ ana bronş; 4.Sağ üst loba giden bronş; 5.Sağ orta loba giden bronş; 6. Sağ alt loba giden bronş; 7. Alveoller; 8. Pleura; 9. Burun; 10.Sol ana bronş; 11.Sol üst loba giden bronş; 12.Kalp; 13.Sol alt loba giden bronş; 14.Diyafragma SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLAR SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA BELİRTİLER Solunum sistemi hastalıklarında görülen başlıca belirtiler: öksürü, balgam, dispne ve göğüs ağrısı. Öksürük solunum sistemi hastalıklarında en önemli belirtisidir ve bir refleks olup solunum organlarından dışarıya havanın atılmasıdır. Çeşitleri: - kuru- balgam çıkartmadan (özellikle üst solunum yolları tutulumunda, pleura); - yaş ve produktiv - balgamlı (kronik bronşit); - nöbetli (astım); Ortopne hastanın ayaktayken ve ya yatakta otururken dispnesinin azalması durumudur. Özellikle sol kalp yetmezliği durumunda görülür. Akciğerlerde hırıltı sesi eğer sadece akciğerlerin bir bölgesinde lokalize ise, o zaman yabancı cisim aspirasyonu veya bronş kanseri düşünülür. Buna stridor adı verilir. Eğer bu hırıltı sesi uzaktan duyulursa buna vizing adı verilir ve astımda karakteristiktir. Göğüs ağrısı akciğerlere bağlı ise genellikle pariyetal pleuraya bağlı olarak görülür. Pleura ağrısı kısa sürelidir, sert,delici özelliği vardır ve soluk alırken, öksürürken artar. Göğüs kemiği (sternum) arkası ağrı ise trakea hastalıklarında görülür. Visseral pleura, akciğerler ve bronşların ağrı algılama duyusu yoktur. Genel belirtiler:titreme, yüksek ateş, iştahsızlık, kilo kaybı, terleme, baş ağrısı, halsizlik, genel vucut ağrısı vb. 5

14 Solunum sistemi hastalıkları SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ 1. Anamnez - solunum sistemi hastalıklarında hastaların en sık görülen şikayetleri öksürük, dispne, daha seyrek olarak göğüs ağrısı ortaya çıkar. 2. Fizik muayene - solunum sistemi muayenesinde temel yöntemler kullanılır inspeksiyon, palpasyon, perküsyon ve oskultasyon. 3. Ek incelemeler hastalığa bağlı olarak ek incelemeler gerçekleştirilir. En sık kullanılanlar: a. Röntgen solunum sistemi hastalarında en sık kullanılan ilk inceleme yöntemidir. Nativ röntgen tetkiki yanında bazı durumlarda bronkogragi de yapılması gerekebilir. Önceden bronkoskopi yaparak ve konrast madde uyulayarak akciğer grafisi gerçekleştirilir. Bronkografi akciğerlerdeki hava yollarının geçirgenliğini gösteren en uygun yöntemdir. b. Laboratuvar tetkikleri: - Tam kan sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, balgamın bakteriolojik incelemesi ve tanı için diğer tetkikler kullanılabilir. Resim.7. Spirometri d. Bronkoskopi optik bir aygıt sayesinde direkt olarak bronşiyal mukozadaki değişiklikler değerlendirilir, oradan örnek alınır (biyopsi ve histolojik inceleme için) e. Alergolojik ve immunolojik incelemeler (deri testleri, Mantaux testi vb) f. Gaz tetkikleri - özel şırınga ile arteriyel gaz değerlendirilmesi örneği alınır, kan özel bir aygıta konulur ve orada kanın yapısındaki respiratuvar kandaki parsiyel kan basınçlarına bakılır, buna ek olarak asid - baz dengesine de bakılır. Solunum yetmezliğinde kandaki gaz değerleri tanı için en önemli yöntemdir. c. Pleural ponksiyon ve ponksiyon sıvısının incelenmesi, bakteriolojik incelenmesi, sitolojik inceleme kullanılır. Buna ek olarak ponksiyon sıvısının transüda ve ya eksüda olduğuna bakılır. g. Akciğer fonksiyon testleri (spirometri) bu yöntem sayesinde akciğer volümü ve kapasitesi tespit edilir. Spirometre aygıtı yardımıyla hava yollarından ve alveollerden geçiş ve geçen gazların ne şekilde engellendiğine bakılır. Bunun sonucu hastalığın restriktif veya konstruktif solunum yolları hastalığı olduğu değerlendirilir. Resim. 8. Bronkoskopi 6

15 NEZLE RHINITIS ACUTA Rinit burun mukozasının kataral iltihabıdır. Etiyoloji: Genelde en sık etken virüslerdir. Burun mukozasında saprofit olarak streptokoklar ve satfilokoklar bulunduğu için bunlar viral enfeksiyona eklenirler. Değişik fiziksel - kimyasal nedenler toz ve zehirli gazlar gibi rinitin ortaya çıkmasında önemlidir. Diğer taraftan özel bir tip olarak alerjik rinit ya da vazomotor rinit polenler sayesinde ortaya çıkar. Klinik belirtiler: Genelde burunda kaşıntı hissi ve hapşırma en sık görülür. İlk başta akıntı berraktır fakat daha sonra sarı - yeşil renge dönüşebilir. Burun mukozasında oluşan ödem sebebiyle solunum zorlaşır. Tedavi: Genelde tedavi gerekmez ve ya sadece sıcak içecekler, aspirin, nasal vazokonstriktörler tavsiye edilir. Bakteriyel enfeksiyon şüphesi varsa bakteriolojik inceleme için kültür alınır ve antibiyotik tedavi uygulanır. Allerjik rinit durumunda antihistaminikler ve kortikosteroidler verilir. Akut rinit eğer burunda deviyasyon ya da devamlı fiziksel - kimyasal ajanlarla temasta bulunursa kronik şekle dönüşebilir. Kronik rinit tedavisinde iritasyon ajanlarından uzak durma, %1 lik borik asit ve antiseptik solusyonlar kullanılır. Solunum sistemi hastalıkları AKUT TRAKEİT (TRACHEITIS ACUTA) Trake mukozasının akut iltihabıdır ve özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarının bir komplikasyonu olup, özellikle grip ve nezle durumunda bakteriyel enfeksiyonların olaya eklenmesiyle ortaya çıkar. Etiyoloji: Özellikle morbilli ve pertusis hastalıklarında ortaya çıkar. Bakteriyel olarak pneumokoklar, stafilokoklar ve hemofilus influenza etkendir. Sigara ve alkol bakteri etkenlerinin daha kolay etki etmelerini sağlarlar. Klinik belirtiler: Kuru öksürük olması ve göğüs ağrısının olması trakeitte en önemli belirtilerdir. Özellikle soğuk hava solununca şikayetler daha da artar. Tedavi: Soğuktan kaçınma, antitusif ilaç kullanımı, ateş düşürücü ilaçlar gerekirse antibiyotik tedavi uygulanır. AKUT BRONŞİT (BRONCHITIS ACUTA) Akut bronşit bronş mukozasının akut iltihabıdır. İlk başta süreç büyük bronşlarda lokalize edilmiştir, daha sonra daha küçük bronşlara da kapsadığı görülür. Akut bronşit genelde nezle esnasında ya da nezle sonrası ortaya çıkar. Ortaya çıkmasında en önemli neden soğuk hava solunmasıdır, bundan dolayı özellikle soğuk ve nemli havada karşımıza çıkar (sonbahar, kış, erken ilkbahar). 7

16 Etiyoloji: En sık etkenler virüslerdir (respiratuvar virüsler, grip, rinovirüsler, koksaki virüsler, adenovirüsler v.b). Daha seyrek olarak bakteriler ya da viral enfeksiyona eklenen bakteriyel enfeksiyonlardır. Allerjik etyolojik faktörlerden en sık polen ve diğer inhalasyon allerjenleridir. Akut bronşit bazı bulaşıcı enfeksiyonlarda da karşımıza çıkar (morbilli, grip v.b). Klinik belirtiler Klinik belirtilerde en dominant: - öksürük - göğüs ağrısı. Öksürük başlangıçta kurudur, 2-3 gün sonra mukuslu ya da balgamlı - mukuslu olarak değişir. Haftalarca devam edebilir, bazen aylarca sürer ve hastada göğüs ağrıları ortaya çıkar. Ateş başlangıçta yoktur ya da normaldir, daha sonra 38 dereceye kadar çıkar. Hastada halsizlik ve yorgunluk belirtileri belirir. Bir hafta içerisinde ateş normale döner fakat öksürük 3-4 hafta daha sürer. Tanı Tanı koymak için: - klinik belirtiler - fizik muayene oskultasyon ile Röntgen tetkiki akut bronşitte her zaman negatiftir. Tedavi Hastalığı önlemek için özellikle soğuk ortamlardan ve hava kirliliği olduğu ortamlardan uzak durmak gerekir. Çoğu vakalarda pek tedavi gerektirmez sadece yatak istirahati, bol sıvıların alınması (çay, limonata, meyve suları) ve gerekirese ateş düşürücü ilaçlar yeterelidir. Öksürüğü hafifletici ilaçlar kullanılabilir. Balgam söktürücü ilaçlar Solunum sistemi hastalıkları balgamlı öksürükte kullanılabilir. Eğer pürülan balgam varsa bu durumda antibiyotik tedavisi uygulanır. KRONİK BRONŞİT (BRONCHITIS CHRONICA) Kronik bronşit bir yıl içerisinde en az 3 ay süren produktif öksürük olması ve bu durumun 2 yıldan fazla sürme özelliği vardır. Genellikle erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür, sigara kullananlarda daha sık görülür. Mesleklerle de alakalıdır özellikle: maddenciler, fırıncılar, boyacılar, pamuk fabrikasında çalışanlar, taş ocaklarında çalışanlar vb. Çeşitleri: Öksürük şekline, balgam ve dispne olup olmamasına bağlı olarak kronik bronşit 3 klinik şekle ayrılır: Basit kronik bronşit (bronchitis chronica simplex) - özellikle sabah öksürüğü ve balgam çıkartma ile karakterizedir. Hasta sigarayı bırakırsa reversibledir (geri dönüşümlü). Kronik mukopürülan bronşit (bronchitis chronica mucopurulenta) - öksürük daha belirgindir ve devamlı pürülan balgam mevcuttur. Bir önceki tip gibi reversibledir. Kronik obstruktif bronşit (bronchitis chronica obstructiva) - öksürük ve beraberinde dispne ve whezing vardır ve hastalığın ilerlediğinin göstergesidir. Eğer hastalık uzun yıllar sürerse ve bronkodilatatörler ile tedavi edilmezse komplikasyon olarak Amfizem gelişir. Amfizem özellikle terminal bronşiollerin kalıcı şekil bozukluğu ile karakterize edilir. 8

17 Etiyoloji Kronik bronşitin nedenleri genelede çok sayıdadır. Sayısı çok risk faktörleri mevcuttur, fakat dominant olarak genelde: - Sigara içme en sık görülen kronik bronşit nedenidir ve özellikle sigara içme alışkanlığı olarak nekadar süre, günlük sigara kullanımı ve kaç yıl sürdüğü önemlidir. Sigara dumanında çok miktarda kimyasal maddeler vardır ve bunlar solunum sistemindeki sişliyer epitelin çalışma mekanizmasını bozar, alveollerdeki fagositozu engeller ve nervus vagusu uyararak bronkokonstuksiyon yapar. - enfeksiyonlar - akut respiratuvar enfeksiyonlar etiyolojik olarak solunum yollarındaki obstruksiyonun ilerlemesini sağlarlar. - hava kirliliğ i- özellikle büyük yerleşim bölgelerinde ağır sanayinin olması ve fabrikalardan çıkan zehirli gazlar bu tip hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. - meslek - organik ya da inorganik tozlara maruz kalan değişik meslek grupları. - allerjik faktörler - ailesel ve genetik faktörler. Klinik belirtiler Kronik bronşitte en sık görülen belirtiler: - öksürük - balgam Özellikle karakteristik olarak sabah erken saatlerde görülen öksürük ki hastaların çoğu ya da sigara içenler pek önemsemezler. Bu öksürük başlangıçta sadece kış mevsiminde görülür daha sonra bütün yıl boyunca görülmeye başlar. Solunum sistemi hastalıkları Enfeksiyonun aktivitesine bağlı olarak balgamda miktar ve şekil değişikliği olur. Başlangıçta berrak balgam, daha sonra yeşil renkte olur, bazen ise kötü kokulu olur. Hemoptizi ise ortalama % 25 hastada görülür. Göğüs ağrısı aşırı öksürük sonucu ortaya çıkar. Kronik bronşit komplikasyonu olarak akciğer amfizemi, bronşiektazi, astım, bronkopnomoni oluşabilir. Tanı Tanı koymak için: - Anamnez ve klinik belirtiler. - Fizik muayene - oskultasyon - Röntgen tetkikleri komplikasyon yoksa negatiftir Tedavi: En önemlisi kronik bronşit risk faktörlerinden uzak durmaktır. Eğer pürülan balgam varsa antibiyotik tedavi uygulanır. Kronik obstruktif olmayan bronşit, kronik obstruktif bronşite göre daha hafiftir ve tedavi edilir. Fakat kronik bronşitlerin büyük bir kısmı (KOAH) kronik obstruktif akciğer hastalıklarına dönüşür. KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI (KOAH) Kronik obstruktif bronşit ya da akciğer amfizemine bağlı olarak görülen solunum yolları obstruksiyonudur. Erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülür 8:1. Genelde sosyal yaşam düzeyi düşük olanlar, endüstri ve maddende çalışanları, büyük şehirlerde yaşayanlar bu hastalığa daha sık yakalanırlar. 9

18 Etiyoloji: KOAH ta en sık etken sigaradır, fakat solunum yollarının mukozasını etkileyen diğer risk faktörlerini de unutmamak gerekir. Solunum yollarında aşırı mukus salgısının olması ile karakterizedir. Solunum yollarının siliyer epiteli bozulduğundan dolayı balgam çıkartmak zorlaşır ve devamlı olarak öksürük karakteristik belirtidir. Hastalığın kronikleşmesi sonucu solunum yollarının yapısı iyice bozulur ve kronik bronşit KOAH a dönüşür. Solunum sistemi hastalıkları Başlangıçta dispne sadece efor esnasında görülür daha sonra istirahat halinde görülmeye başlar, sıkça akciğer enfeksiyonu geçiren bu tip hastalarda solunum yolları daha çok bozulur. Bozulan bu solunum yollarından havanın geçişi zorlanır ve hastada hipoksi ortaya çıkar, kanda karbonmonoksit birikimi artar (hiperkapni). Bundan dolayı hastanın mukozalarında morarmalar oluşur (siyanoz), daha sonra yüzünde belirgin olur. Uzun süren arteriyel kandaki oksijen eksikliği ve karbon monoksit yoğunluğu sonucu kalp bozukluğuna kalp yetmezliğine yol açar. Tanı: Resim 9. Kronik bronşitte bronşlarda oluşan bozukluklar kesiti Klinik belirtiler: Belirtiler solunum yollarında oluşan bozukluklar derecesine göre değişir. En önemli belirtiler sabah erken saatlerde görülen pürülan - mukuslu balgamlı öksürük ve fiziksel aktivite esnasında ortaya çıkan dispnedir. Dispn nin ortaya çıkması hastada obstruksiyonun olduğunu gösterir ve bu durumda hastalar doktora başvurur. Bu durumda solunum yollarındaki obstruksiyona bağlı gelişen bozuklukların erken tanısı çok önemlidir. - Bundan dolayı spirometrik incelemeler ile akciğer fonksiyon testleri yapmak önemlidir - Arteriyel gaz tetkikleri kandaki oksijen ve karbonmonoksit düzeylerini görmek için önemlidir - kan ve balgam tekikleri ve diğer tetkiklerle enfeksiyonları tespit etmek önemlidir. Tedavi: KOAH da tedavinin amacı hastalığın ilerlemesini engellemektir. Önlem olarak yıllık kontroller düzenleyerek özellikle işçilerde bu tip hastalıkların erken tanısı, grip ve diğer enfeksiyonlara karşı aşılama ve oluşan enfeksiyonların düzgün antibiyotik tedavisini sağlamak önemlidir. Bu hastalığın temelinde bronkokonstruksiyon olduğunu düşünerek bu hastalara bronkodilatatörler uygulamak önemlidir. Daha ağır vakalarda ise kortikosteroidler kullanılmalıdır çünkü antienflamatuvar 10

19 ve antiödemik etkileri sonucu solunum yolları geçirgenliğini arttırırlar. AKCİĞER AMFİZEMİ Amfizem sözcüğü Yunanca bir kelimedir ve bir dokunun hava ya da gaz ile şişmesi anlamına gelir. Akciğer amfizemi kronik bir hastalık olarak, özellikle alveol duvarlarının kalıcı bozukluğu sonucu, bronşiollerde kalıcı aşırı hava boşluğunun oluşması ile karakterizedir. Bu tanıma bakarak şu sonuca varılır: - kalıcı irreversible hava boşluklarının oluşması ve - alveol duvarlarının destrüktif değişiklikleri Zaman zaman oluşan hava boşluklarının büyümesi ve alveol duvarlarında bozuklukların oluşmaması durumu ise amfizem değil HİPERİNFLASYON adını alır. Etiyoloji: Kronik bronşite neden olan bütün etkenler aynı şekilde amfizeme de yol açar. Obstruktif akciğer hastalıkları astım ve kronik bronşit gibi, sekonder amfizem gelişmesine sebep olabilir. Fakat bir amfizem şekli var ki hiç daha önceden herhangi bir obstruktif akciğer hastalığı yoktur. Bu genetiksel tipte bir amfizemdir ve bunun oluşmasında alfa - 1 antitripsin hücre enzimi eksikliği neden olur.bu enzim alveol duvarının elestikiyetini sağlar. Buna primer amfizem denir. Klinik belirtiler: Dispne en önemli belirtidir. Başlangıçta sedece eforla görülür daha sonra istirahat halinde de ortaya çıkar. Solunum sistemi hastalıkları Öksürük daha geç dönemde başlar ve genelde kuru ve yetersiz balgam çıkartmak ile kartakterizedir. Primer amfizem hastaları genelde zayıf, yüzleri solgun, dudakları kapalı soluk almaya çalışan, dudaklarını sıkarak soluk vermeye çalışan ve ( pink puffer ) pembe renkli soluk alanlar olarak adlandırılırlar. Bu tip hastalar genelde öne eğik bir şekilde yatakta otururlar ve elleriyle yatağa tutunurlar. Sekonder amfizem klinik belirtilerinde ise kronik obstruktif bronşit belirtileri daha sık görilir. Bunlar öksürük ve balgamdır. Karakteristik görüntüleri vardır. Genelde daha şişman siyanotik, uyuklayan, yüzleri ödemli ve blue bloater ya da morarmış şişko kişiler olarak adlandırılırlar. Tanı: - Röntgen tetkiki göğüs bölgesi fıçı şeklinde ve aşırı havalanmış durumdadır. - Spirometri akciğer fonksiyon testleri primer ve sekonder amfizemi birbirinden ayırır. Tedavi: Amfizemin irreversible olduğunu gözönünde bulundurarark, hiçbir tedavi şekli akciğerleri eski haline döndüremez, fakat bu hastalığın ilerlemesini durdurmamız gerekir. Kronik obstruktif bronşitte olduğu gibi bronkodilatatörler, mukolitikler, enfeksiyon varsa antibiyotikler, solunum yetmezliği varsa oksijen tedavisi uygulanır. Hastaya özellikle solunum egzersizleri yaptırılması ve hastanın drenaj pozisyonunda yatırılması büyük önem kazanır. 11

20 BRONŞEKTAZİ (BRONŞLARIN GENİŞLEMESİ) Bronşektaziler küçük ve orta çaptaki bronşların duvarlarındaki kasların bozukluğu ve duvar elastikiyetinin kaybolması sonucu ortaya çıkan kalıcı lümen genişlemesi durumudur. Şekillerine göre bronşektaziler: silindirk, örülmüş ve kese şeklinde olabilir. Lokalizasyonuna ve yayılımına bağlı olarak ise: tek taraflı, çi taraflı, diffüz, fokal olarak ayrılırlar. Etiyoloji Bronşektaziler: - konjenital - akciğerlerde diffüz olarak dağılım gösterir - edinsel - değişik nedenlere bağlı olarak gelişebilir: Tekrarlayan akciğer enfeksiyonları Bronş duvarını etkileyen tümörler Yabancı cisim aspirasyonu vb Kronik bronşitler - idiyopatik - nedeni belli olmayan bir etyolojik faktör nedeniyle Solunum sistemi hastalıkları Hemoptizi daha seyrek fakat hemoptoae bronşektazide daha önemli bir belirtidir. Hastalığın kötüleştiği durumlarda yüksek ateş ortaya çıkabilir. Sıklıkla beraberinde üşüme, titreme ve terleme gibi belirtiler olur. Daha ağır vakalarda dispne de görülür. Hipokrat parmakları - Clubbing hastalık uzun süreli olduğunda ayak ve el parmaklarında ortaya çıkan önemli bir belirtidir. Parmakların uç kısmları davul sopasına benzer bir görüntü alır. Uzun süren kronik enfeksiyonlarda zayıflama, halsizlik ve kilo kaybı ortaya çıkar. p t adebeleni Resim 10. Hipokrat parmakları - elde genişlemiş distal falankslar ve çökmüş tırnaklar Klinik belirtiler En sık olarak tekrarlayan akciğer enfeksiyonları özellikle aynı tarafta görülen ve tekrarlayan bronkopnömoniler etklendir. Karakteristik olarak sabah erken saatlerde görülen öksürük ve ya pozisyona bağlı görülen öksürüktür. Öksürük balgama bağlı ortaya çıkar çünkü aşırı miktarda üretilir ve devamlı olarak dışarıya atılması gerekir. Bu tip hastalar aşırı miktarda pürülan balgam çıkartır bazen 24 saatte 500 ml kadar olabilir. Eğer bu balgam biriktirilirse 3 tabakadan oluştuğu görülür. En üst tabakada-mukuslu - köpüklü, ortada bulanık görünümlü, en alt tabakada ise pürülan olduğu görülür. Tanı Bronşektazilerin kesin tanısı: - bronkoskopi ve - bronkografi iyot kontrast maddesi kullanarak çekilen akciğer grafisi 12