A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM"

Transkript

1

2 İÇİNDEKİLER Şirket Bilgileri 3 Adresler 3 A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM B YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 7 A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Gündemi 8 C. GENEL BİLGİLER 9 1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 9 2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar 9 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler Personel ve İsçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İsçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 12 D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 13 E. AR-GE ÇALIŞMALARI 14 F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Üretim Faaliyetlerimiz Satış Faaliyetlerimiz Yatırım Faaliyetlerimiz Yatırım Teşvik Belgelerimiz İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi Hukuki Konular Genel Kurul Toplantıları Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü 24 G. FİNANSAL DURUM Temel Rasyolar Kar Dağıtım Politikası Genel Kurula Teklif Edilen 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu Bilanço Gelir Tablosu Öz Kaynak Değişim Tablosu Nakit Akış Tablosu Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Gelir Tablosu 36 H. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 38 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 38 BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ 38 BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 42 BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ 43 BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU 47 I. GÖLTAŞ DESTANI 53 2

3 Şirket Bilgileri Ticaret Unvanı : GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş Kuruluş Tescil Tarihi : 09 Şubat 1969 İşletmeye Açılış Tarihi : 12 Nisan 1973 Şirketin Ticaret Sicil No : Mersis No : Rapor Dönemi : Web : Adresler Merkez Adresi : Vişnezade Mah. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Sok. No:4 D:2 Beşiktaş / İSTANBUL Telefon : Faks : Fabrika Adresi : Isparta-Afyon Karayolu Üzeri 15. Km. ISPARTA Telefon : Faks : Ankara İrtibat Bürosu : Dr. Mediha Eldem Sok. No :79 / 6-7 Kocatepe Telefon : Faks : Antalya İrtibat Bürosu : Tevfik Işık Cad. Kurt Apt. Kat:2 No:23 Telefon : Faks : Faaliyet Raporu SPK nın Seri :XI No:29 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. 3

4 4

5 A. GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. NİN İLK TEŞEBBÜSÜNE ŞEVKET DEMİREL İN DAVET KONUŞMASI 30 KASIM 1968 Türkiye nin imar ve kalkınmasında en çok kullanılan sanayi mamullerinden birinin de çimento olduğu malumdur. Bu bakımdan bölgemizde uzun süredir etütleri yapılan çimento sanayi için en uygun ve zengin hammaddeler Isparta da bulunmuştur. Karayolu, demiryolu ve Kovada H.E.S. enerjisi gibi önemli yardımcı unsurları da bir arada toplayan fabrika yeri, benzerlerine göre ucuz çimento elde etmeye ve dağıtma imkânlarına sahiptir. Bu fabrikaların kurulması ile bölgemiz ekonomik ve sosyal bir güç kazanacaktır. Ayrıca, şirkete TL ve yukarısı ile hissedar olacak vatandaşlarımız da, tasarruflarını karlı ve sağlam bir yere yatırdığı gibi, hali hazır iştigal sahalarına istikrarlı bir kazanç manzumesi kurmaya adım atmış olacaktır. Bu vesile ile Isparta da GÖLLER BÖLGESİ Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Isparta Çimento Fabrikası GÖLTAŞ unvanı ile bir şirketin kurulması derpiş edilmiş ve bu şirketin müteşebbis heyeti olarak aşağıdaki hususların bilginize sunulması öngörülmüştür. 1. Fabrika, ton kapasiteli olacaktır. 2. Sermayesi TL olup, yatırım yükünü ve işletme sermayesi TL sını bulacaktır. 3. Şirket hisse senetleri, TL kıymetinde olmak üzere adettir. Bu suretle şirket memur, tüccar, sanayici, esnaf, sanatkâr, çiftçi, müstahsil vs. gibi bütün halka açıktır. 4. Firmaya özel sektör yanında devlet de (arzu edilirse) ortak olabilir. 5

6 5. Özel ve Milli Bankalar, diğer Mahalli İdare ve Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat Odaları ve Birlikler de ortak olabileceklerdir. 6. Kurulacak çimento fabrikasının TL sına kadar da mal olabileceği ve iki yıl içinde faaliyete geçeceği hesaplanmıştır. 7. Mamul maddenin pazarları Isparta, Burdur, Antalya ve Denizli olmak üzere çok geniştir. Hatta Antalya limanına yakınlığı dolayısıyla ileride ihraç imkânı vardır. 8. Bu yatırım sahası Türkiye de değer ve yatırımların en karlısı olacaktır. 9. Hissedarlara vereceği kar, asgari %25 olarak hesap edilmiştir. 10. Şirketin kuruluş ve ortak kayıt işlemleri, şirketin muvakkat bürosu olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülmektedir. 11. Hisse kayıtlarına ve iştirakçi taahhütnamelerinin alınmasına 15 Eylül 1968 tarihinden itibaren başlanacaktır. 12. Şirketin kuruluşu ani olacağından, ortağın taahhüt edeceği hisse miktarının %25 i talep edilmesi, peşin olarak tediyesi icap etmektedir. Bakiyesini iki sene içerisinde taksitler halinde ödeyecektir. Bu vesileyle Isparta da GÖLLER BÖLGESİ Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Isparta Çimento Fabrikası GÖLTAŞ unvanı ile bir şirketin kurulması derpiş edilmiş ve bu şirketin müteşebbis heyeti olarak aşağıdaki hususların bilginize sunulması uygun görülmüştür. 13. Bu talep 30 Kasım 1968 tarihinden sonra olacaktır. Bu güzel teşebbüsün tahakkuku için köylü ve kasabalı bütün vatandaşlarımızın bu şirkete ortak olmasını tavsiye ve rica ederiz. Şevket Demirel Şirket Müteşebbis Heyeti Adına 6

7 B YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması, görüşülmesi, Yılı hesap dönemini içeren finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve oya sunulması, 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirket Kar Dağıtım Politikası nın görüşülerek onaylanması, 8- Yönetim Kurulu nun 2013 yılı karının dağıtımı ve kar dağıtım tarihi ile ilgili önerilerinin görüşülerek karara bağlanması, yılı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murahhas Üyelerin ücretlerinin tespiti, 10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi, yılı yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağış sınırının görüşülerek karara bağlanması, 7

8 14- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilme esaslarına ilişkin bilgi verilmesi, 15- Sermaye Piyasası Kurulu uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznini muhtevi esas sözleşmenin 19 uncu maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, 16- Kapanış. A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Toplantısı Gündemi 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı na yetki verilmesi, 3- Esas sözleşmenin 19.maddesinin değiştirilmesine ilişkin Olağan Genel Kurul da alınan kararın görüşülerek onaylanması, 4- Kapanış. 8

9 C. GENEL BİLGİLER 1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İstanbul da tescilli bir sermaye şirketidir. Şirket hisselerinin halka ilk arzı %13,22 oranında gerçekleşmiş olup, daha sonraki halka arzlarla birlikte hisselerinin % 68 i Borsa İstanbul da (BİST) işlem görmektedir. Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL Ödenmiş Sermaye : TL Ortaklar Pay (TL) Pay Oranı (%) Göl Yatırım Holding A.Ş ,56 Halka Açık Kısım ,77 Diğer Ortaklar * , ,00 *Sermayenin %10 undan daha azına sahip ortakların pay tutarı toplamını göstermektedir. 2. İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar A grubu paylar imtiyazlı hisse senetleridir. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının A grubu hamiline muharrer pay sahibi paydaşların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Esas sözleşmenin 19.maddesi gereği A grubu paylara imtiyaz tanınmıştır. 9

10 3. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri İle İlgili Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da üç yıl için seçilmiş olup şirket ortağıdırlar. Şevket Demirel Şehriban Nihan Atasagun Neslihan Demirel Ertekin Durutürk Teyfik Selahattin Özmen Mustafa Fikri Çobaner Ahmet Hamdi Şahlan Neslihan Demirel Sertaç Bora Özyurt Cengiz Aykut Şengül Akpınar Nuri Akpınar Mustan Koruk Cem Ender Mutlu İsmail Özdereli Eşref Silleli Çağatay Tengiz Mustafa Fikri Çobaner Ertekin Durutürk Ahmet Hamdi Şahlan Mustafa Fikri Çobaner Mustafa Fikri Çobaner Teyfik Selahattin Özmen YÖNETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ÜST YÖNETİM İcra Komitesi Başkanı İcra Komitesi Başkan Yardımcısı İcra Komitesi Üyesi - İşletme Müdürü Mali İşler Müdürü Satış ve Pazarlama Müdürü Dış Ticaret Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü Satınalma Müdürü Montaj Müdürü Bilgi Sistemleri Müdürü KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Kurumsal Yönetim Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komite Üyesi DENETİM KOMİTESİ Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi RİSKİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi Riskin Erken Tespiti Komite Üyesi 10

11 4. Personel ve İsçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İsçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler 2013 Yılı sonu itibariyle çalışanlarımızın mevcudu; 95 aylık ücretli, 261 saat/ücretli olmak üzere toplam 356 kişidir. Ayrıca (1-Yemekhane, 2-Yükleme, 3-Güvenlik, 4-Temizlik, 5-Montaj, 6-Hammadde ve 7- Forkliftle ihracat yükleme) hizmetleri 7 değişik müteahhit tarafından toplam 213 kişi ile yapılmaktadır. İşyerimizde Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında 19 adet Meslek Lisesi öğrencileri uygulamalı eğitim görmektedir. Şirketimizin de temsil edildiği Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Türk-İş e bağlı Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan yıllarına ait Toplu-İş Sözleşmesi ne göre çalışanlarımızın ücretleri, 2013 yılı için %10 oranında artırılmıştır ÜRETİM PAZARLAMA İDARİ TOPLAM Eğitim Faaliyetlerimiz Göltaş Çimento A.Ş. çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmak için, eğitim ihtiyaçlarını tespit etmiş, planlamış ve bu dönemde de, çalışanlarımızı etkinleştirmeye ve verimli kılmaya yönelik eğitimler, ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülmüştür. Şirket içi eğitim imkânlarının geliştirilmesi ve kullanılmasının yanı sıra ihtisas gerektiren eğitim ihtiyaçlarını gidermek için, değişik eğitim şirket ve kurumlarından da yararlanılmıştır. Buna bağlı olarak yıl içerisinde; çalışanlarımızın iş performansını artırmaları amacıyla, personelimize saat Kalite Bilinçlendirme Mesleki Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ve Liderlik ve Ekip konusu başta olmak üzere toplam saat eğitim sağlanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ne sahip olan Şirketimiz,2013 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Performansının sürekli iyileşmesine, İş sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almaya, çalışma ortamlarının güvenli hale getirilmesine ve çalışanlarının sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarını devam ettirmiştir. Bu kapsamda 2013 yılında çalışanlarımıza saat, taşeron çalışanlarına 919 saat olmak üzere toplam saat İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmiştir. Bu durumda İş sağlığı ve güvenliği alanında 2013 yılında kişi başı eğitim saati 5,89 saat/kişi olmuştur yılında Makine Bakım, Fırın1 ön ısıtıcı kulesi ve Ambar ünitesinde aydınlatma ve priz besleme panolarının kaçak akım koruma röleli olarak yeniden yapılması, aydınlatma, priz hatlarının revize edilerek yenilenmesi, yeni pano sistemine uygun olarak bağlantılarının 11

12 yapılması, aydınlatma ölçümü sonucunda aydınlatmanın yetersiz olduğu yerlere yeni armatürlerin konulması yapılmıştır. Makine Bakım, Fırın1 ön ısıtıcı kulesi ve Ambar ünitesinde kaynak panolarının termik manyetik şalter ve 3P+N+E Plastik izoleli fiş, priz sistemiyle korumalı olarak yeniden yapılmıştır. Döner Fırın 1 ve 2 de kullanılan vinçlerin panoları değiştirilerek alt ve üst limit sınırlayıcılı çalışması sağlanmıştır. 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Şirketimizin 2012 Olağan Genel Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkeleri (1.3.7) çerçevesinde Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin ve bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadıkları bilgisi verildi. 6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Şirketimizin 16 Mayıs 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK na uyum kapsamında Esas sözleşmemizin 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31. maddelerinin tadili görüşülmüş ve oybirliği ile karara bağlanmıştır. 12

13 D. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2012 yılı Olağan Genel Kurulunda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ücret olarak aylık asgari ücretin brütünün netinin 3 katının net olarak ödenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık asgari ücretin brütünün netinin ödenmesi karar verilmiştir. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere bunun dışında performansa dayalı bir ödeme yapılmamakta, borç verilmemekte ve kredi kullandırılmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinin 28. maddesine göre de Dönem karından %5 kanuni yedek akçe ayrılması kalandan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden TTK ve SPK mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran üzerinden 1.temettü nün ödenmesinden sonra kalan kardan %10 ihtiyari yedek akçe,%3 bağımsız üyeler dışında Yönetim Kurulu Üyelerine, %5 memur ve müstahdemlere dağıtılmak üzere ayrılmaktadır. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Göltaş Çimento olarak üst yönetim kadrosuna ve yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler TL dir. 13

14 E. AR-GE ÇALIŞMALARI Şirketimiz sürekli olarak teknolojik gelişmeleri, pazar koşullarını, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR-GE çalışmalarına büyük önem vermektedir. Kalite standardını artırarak maksimum seviyeye taşımak, müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılayacak kalitede ve yürürlükteki standartlara ve yasalara uygun ürünler üretmek, üründe kalite ve çeşitliliğini artırmak, yeni ürünler geliştirmek, çalışanını, müşterilerini, tedarikçilerini ve hissedarlarını bir bütünün parçaları olarak görerek tüm tarafların mutluluğu için yoğun bir çaba göstermeye devam etmektedir. Hammaddenin sıklıkla ve hassasiyetle takibine olanak sağlayan Online Analiz Cihazlarının kullanımı ile klinker üretimi daha kaliteli hale getirilmektedir. Üretimin temeli olan hammaddenin uygunluk takibinde 2 adet Online Analiz Cihazından faydalanılmaktadır. 14

15 F. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. Üretim Faaliyetlerimiz Üretim Ünitelerimiz DÖNER FIRIN I. Hat ton/gün klinker II. Hat ton/gün klinker HAMMADDE KIRICI I. Hammadde kırıcısı 350 ton/saat II. Hammadde kırıcısı 450 ton/saat Tras kırıcısı 150 ton/saat FARİN DEĞİRMENİ I. Hat farin değirmeni yatay bilyeli 160 ton/saat II. Hat farin değirmeni dikey valslı 130 ton/saat III. Hat farin değirmeni dikey valslı 175 ton/saat Kömür kırıcı 100 ton/saat KÖMÜR DEĞİRMENİ I. Hat kömür değirmeni dikey valslı 18 ton/saat II. Hat kömür değirmeni yatay bilyeli 18 ton/saat ÇİMENTO DEĞİRMENİ I nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat II nolu ön ezicili bilyeli seperatörlü 65 ton/saat III nolu bilyeli seperatörlü 70 ton/saat IV nolu bilyeli seperatörlü 140 ton/saat Tras kurutma iki adet trommel 100 ton/saat ÇİMENTO SİLOSU Dört adet silo x 4 = ton Bir adet silo x 1 = ton Sekiz adet rotatif kantar 100 x 8 =800 ton/saat Beş adet dökme çimento dolum sistemi 100 x 5 =500 ton/saat 15

16 BİG BAG DOLUM TESİSİ 7 adet Cem I 42,5 R için ton/gün Cem II A-M (P-LL) 42,5 R için 2500 ton/gün Kapalı klinker silosu ton Klinker Üretim Kapasitemiz 2013 yılı klinker üretimimiz ton olarak gerçekleşmiştir. I.Hat döner fırında günlük ortalama ton, II Hat döner fırında ise günlük ortalama ton klinker üretimi gerçekleşmiştir. FIRIN İŞLETMEYE ALINIŞ YILI TON/GÜN GÜN/YIL KAPASİTE YIL/ TON I.HAT II. HAT TOPLAM Çimento Üretim Kapasitemiz I. Hat kuruluş kapasitesi ton /gün, II. HAT kuruluş kapasitesi ton/gün dür yılı çimento üretimimiz ton olarak gerçekleşmiştir. DEĞİRMENLER İŞLETMEYE ALINIŞ YILI TON/GÜN GÜN/YIL KAPASİTE YIL/TON I DEĞİRMEN II. DEĞİRMEN III. DEĞİRMEN IV. DEĞİRMEN TOPLAM

17 Ürünler Ürün yelpazesindeki çimento çeşitlerimizin listesi aşağıdadır: TS EN197 1 CEM IV/B- P 32,5 N TS EN197 1 CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R TS EN197 1 CEM I 42,5 R TS EN197 1 CEM I 42,5 N TS EN197 1 CEM I 52,5 N TS EN197 1 CEM I 42,5 R SR-5 Bahsi geçen çimento çeşitleri haricinde, fabrikamız tarafından, müşteri talepleri doğrultusunda, CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N tip çimento için Performans Değişmezliği Belgesi almak üzere Kalite ve Çevre Kurulu na başvuruda bulunulmuştur. Mevcut durumda KÇK Belgelendirme Komitesi tarafından Performans Değişmezliği Belgesi nin fabrikamıza verilmesi beklenmektedir. 2. Satış Faaliyetlerimiz Türk Çimento Sektörü Türk Çimento sektörü 2013 yılında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşulları, yüksek altyapı yatırımları ve kentsel dönüşüm sayesinde yüzde 12 büyüme göstermiştir. Türkiye Çimento ve Klinker Üretimi Çimento Klinker Türkiye nin 2013 yılı çimento üretimi ton, klinker üretimi ton olarak gerçekleşmiştir. Çimento iç satışları ton, klinker iç satışları ton olmuştur. Çimento ihracatı ton, klinker ihracatı ise ton gerçekleşmiştir. Bu rakamlar 2012 yılı ile karşılaştırıldığında şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Bir önceki yıla göre çimento iç satışları % 10,46 oranında, çimento üretimi % 8,97 artmıştır. Klinker üretimi % 7,19, klinker iç satışı % 51,36 artmıştır. Çimento ihracatı % 4,08, klinker ihracatı % 22,18 azalmıştır.* 17

18 Türkiye Çimento ve Klinker İhracatı Çimento Klinker yılında en büyük üç pazardan biri olan Rusya ile ihracatta sıkıntı yaşanmıştır. Çimento ticareti yapılabilecek limanlar başka şirketler tarafından kiralanıp mal indirilmesi engellenmiştir. Bu sebeplerden dolayı 2013 yılı İhracat rakamları bir önceki yıla göre gerilemiştir. * TÇMB verilerinden alınmıştır. Çimento ve Klinker Satışlarımız Göltaş Çimento A.Ş. nin 2013 yılı çimento iç satışları bir önceki yıl çimento iç satışlarına göre % 3,5 oranında artmıştır yılı çimento iç satışları ton iken, 2013 yılı çimento iç satışları ton olmuştur yılı klinker iç satışları ton iken, 2013 yılı klinker iç satışları ton olmuştur. İç Satışlarımız Çimento Klinker

19 Dış Satışlarımız 2012 yılı çimento ihracatımız ton iken, 2013 yılı çimento ihracatımız ton olmuştur. Çimento yılı çimento iç ve dış toplam satışlarımız ton olmuştur. 3. Yatırım Faaliyetlerimiz Kurulacak olan 5.çimento değirmeni yatırımımız kapsamında, bina inşaatı ve hizmet galerisi için TL ( ) karşılığı inşaat harcaması yapılmıştır. 3. Çimento değirmeni modernizasyonu kapsamında; TL. ( ) karşılığı ithal makina teçhizat ve TL ; ( ) diğer yatırım harcaması yapılmıştır. 4. Çimento değirmeni redüktörü yenilenmiş, TL ( ) yerli makina teçhizat harcaması yapılmıştır. 3. Farin değirmeni redüktör dişlileri yenilenmiş TL ( ) yerli makina teçhizat harcaması yapılmıştır. 1. Kömür değirmeni redüktörü yenilenmiş, TL ( ) yerli makina teçhizat harcaması yapılmıştır. 3. Farin değirmeni 85 metrelik betonarme baca yatırımı için TL ( ) inşaat harcaması yapılmıştır. Sap HR zaman yönetimi ile kantarların Sap uyarlaması projeleri için TL ( ) harcama yapılmıştır. 19

20 Çevre suları toplama havuzu ve muhtelif binaların tadilatları için TL ( ) inşaat harcaması yapılmıştır. Farin değirmeni seperatör kanatları, Tras kurutma baca tadilatı, paketleme ünitesi yükleme bantları ve muhtelif yatırımlar için TL ( ) harcama yapılmıştır. Bu yıl toplam yatırım harcamalarımız: TL ( ) olarak gerçekleşmiştir. 4. Yatırım Teşvik Belgelerimiz Tarih / No Süre Yatırım Cinsi / Modernizasyon 5. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Şirketimiz finansman ihtiyacını kendi bünyesinden karşılamakta olup kısa, orta ve uzun vadeli kredi kullanmamaktadır. Şirketimiz in karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Şirketimizin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek doğal risklerden olan; yangın deprem ve sel baskını gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek risklerden dolayı tüm tesislerimiz sigortalanmakta ve herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması, kişisel hataların ortadan kaldırılması ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması için SAP sistemi kullanılmaktadır. Şirkette risk yönetimi ve iç kontrol, şirket organizasyon yapısında Denetim Komitesi ve Murahhas Üyelere doğrudan raporlama yapmaktadır. Bu mekanizma çerçevesinde Muhasebe ve Finans Bölümü; iç kontrol sisteminin kurulmasında destek ve görüş vermek, iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak, Şirket ve denetim kapsamında olup mali tablolarında konsolide edilen iştiraklerinin finansal raporlamasına yönelik iç kontrollerin yeterliliğini değerlendirmek, bu süreçte tespit edilen kontrol eksikliklerini Denetim Komitesi ve Şirket Murahhas Üyelerine düzenli olarak raporlamak ve alınan, alınması planlanan ilgili düzeltici faaliyetleri takip etmektedir. Riskin Erken Teşhis Komitesi tarafından Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren risklerin erken teşhisi, bu riskler için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla kanun, mevzuat, standartlar ve en iyi uygulamalar ile uyumlu 20

21 Risk Yönetimi Yaklaşımı ile rapor hazırlanmış, genel olarak şirketimizin karşı karşıya olduğu riskler ile bunların sonuçları risk kategorilerimize göre görüşülüp değerlendirilmiş ve bu risk kategorilerinde mevcut yürütülen iyileştirme, düzeltme ve yeniden yapılandırma çalışmaları dışında önlem alınmasını gerektiren bir durum olmadığı kanaatine varılmıştır. 6. Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgi Şirket İsmi Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş İştirak Faaliyet Alanı Oranı(%) Hazır Beton Üretimi ve Satışı 99,97 Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı 67,69 Elma-Su Elma Ve Diğer Meyveler Özü ve Suları San. Ve Tic. A.Ş. Puccinelli - Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Seb. Değ. San. Tic. A.Ş. Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı Meyve Suyu Konsantresi Üretimi ve Satışı 45 43,61 7. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgi Şirketimizin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır. 8. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Bilgi Şirketimizin 2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile 1 yıllık sözleşme yapılmıştır yılı içerisinde şirketimiz herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır. 9. Hukuki Konular Şirketimizin faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bir dava bulunmamaktadır. Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır. 10. Genel Kurul Toplantıları Şirket in 2012 yılı Olağan Genel Kurulu tarihinde Bayıldım Cad. No:2 Swissotel The Bosphorus Mimosa Salonu (34357) İstanbul adresinde elektronik olarak yapılmıştır. 21

22 Toplantıya ait davet Kanun, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Esas Sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin tarih ve 8305 sayılı nüshasında ve tarihli Dünya gazetesinde ve ayrıca şirketin adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmek ve toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmış ve şirket internet sitesinden, ilan dahil olmak üzere, 1.3 no lu kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dahil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış, fiziki olarak Şirket merkezinde de pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetveli KAP ta yayınlanarak kamuya duyurulması sağlanmış ve aynı gün Şirketimiz internet sitesinde ve MKK e-genel kurul portalında yayınlanmıştır. Öte yandan söz konusu bilgiler Şirket merkezinde de pay sahiplerine sürekli olarak açık tutulmaktadır. 16 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiştir. 22

23 11. Bağış ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Şirketimiz başta eğitim ve sağlık alanında olmak üzere bölgemizdeki pek çok belediye okul, hastane ve üniversiteye, çeşitli dernek, vakıf gibi kuruluşlara ve kamunun yararlanabileceği yerlere bir bütçe ve program dahilinde karlılığımızı zedelemeyecek oranlarda çeşitli ayni ve nakdi yardımda bulunmaktadır. Bu bağış ve yardımlar Genel Kurul un onayından geçmektedir. Göltaş Çimento olarak 2013 yılında yapılan bağış toplamı ,49 TL dır. Anılan bağış tutarları 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır. Kuruluşundan bu yana Çevre konusunda çok duyarlı olan fabrikamızda, Çevre düzenlemesi ve yeşil saha çalışmaları yapılmış ve devam etmektedir m2 yeşil saha çalışması ile dönüm üzerine 1 milyon ağaç dikilmiştir. Her yıl ortalama civarında fidan özel orman sahasına dikilmektedir ve sahanın yıllık düzenli bakım çalışmaları yapılmaktadır. Fabrikamız Çevre Mevzuatı kapsamında üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmiş olup, çevreye saygılı ve tüm yasal mevzuatlara uygun olarak faaliyetlerimiz yerine getirilmektedir. 23

24 12. Bağlılık Raporu ve Sonuç Bölümü 2013 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı ve hâkim ortağının yönlendirmesiyle hâkim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, hakim ortak ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerinin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. 24

25 G. FİNANSAL DURUM 1. Temel Rasyolar LİKİDİTE ORANLARI CARİ ORAN Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar ASİT TEST ORANI Dönen Varlıklar - Stoklar / Kısa STOKLAR/ DÖNEN VARLIKLAR ,20 1,79 1,68 1,48 Vadeli Borçlar Stoklar / Dönen Varlıklar 0,24 0,18 MALİ YAPI ORANLARI TOPLAM BORÇ / Toplam Borç / TOPLAM AKTİF ORANI Toplam Aktif ÖZ KAYNAK / Öz Kaynak / TOPLAM AKTİF ORANI Toplam Aktif DÖNEN VARLIKLARIN / Dönen Varlıklar / ÖZ SERMAYEYE ORANI Öz Sermaye PARANIN DÖNÜŞ HIZI Ciro / Dönen Varlıklar KÂRLILIK ORANLARI AKTİF DEVİR HIZI Net Satışlar / Toplam Aktifler KÂR MARJI ORANI Net Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı CİRO KÂRLILIK ORANI Brüt Dönem Kârı / AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ Brüt Satış Hasılatı Brüt Dönem Kârı / Toplam Aktifler 0,39 0,35 0,61 0,65 0,6 0,55 1,69 1,73 0,62 0,61 0,08 0,09 0,11 0,12 0,07 0,07 Türk Ticaret Kanunun 324.maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada sermayenin karşılıksız kalma durumu bulunmamaktadır. Şirketimiz, kısa vadeli ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücüne sahiptir. Yönetim Kurulu söz konusu finansal değerleri takip etmekte ve mali yapının daha da güçlenmesi için gerekli tedbirleri almaktadır. 2. Kar Dağıtım Politikası Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili Tebliğleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Vergi Mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşme Hükümleri uyarınca, Genel Kurul da alınan karar doğrultusunda belirlenmiş olup, sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında imtiyaz söz konusu değildir. 25

26 Yönetim Kurulu, her yıl kar dağıtımına yönelik teklifini karara bağlamak suretiyle Genel Kurul un onayına sunar ve bu kar dağıtım teklifi mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır ve şirket internet sitesinde ilan edilir. Teklifi Genel Kurul kabul veya reddedebilir. Kâr dağıtımının belirlenmesinde, Şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili uzun vadeli fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ülke ve global ekonomik konjoktürler, iştirak ve bağlı ortaklıkların sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. Kar dağıtımında her paydaşımız, sahip olduğu payı oranında kar payı alma hakkına haizdir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar payının ödeme zamanı ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeler gözetilerek Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından tespit olunur. Yıllar Dağıtılan Temettü (%) 2004 % % % % % % % % %

27 3. Genel Kurula Teklif Edilen 2013 Yılı Kâr Payı Dağıtım Öneri Tablosu 1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye ,00 2. Genel Kanuni Yedek Akçe ( Yasal Kayıtlara Göre) ,00 'Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi: Kar dağıtımında imtiyaz yoktur. SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3. Dönem Kârı , ,07 4. Ödenecek Vergiler (-) , ,00 5. Net Dönem Kârı (=) , ,07 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 0,00 0,00 7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 0,00 0,00 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) , ,07 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) , Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı , Ortaklara Birinci Kar Payı ,70 Nakit ,70 Bedelsiz 0,00 Toplam , İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0, Dağıtılan Diğer Kar Payı ,38 - Yönetim Kurulu Üyelerine, ,64 - Çalışanlara, ,74 - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere, 0, İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı 0, Ortaklara İkinci Kar Payı , Genel Kanuni Yedek Akçe , Statü Yedekleri , Özel Yedekler 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK ,10 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar NET GRUBU TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI NAKİT (TL) BEDELSİZ(TL) TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI ORANI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI TUTARI(TL) ORANI (%) A B TOPLAM ,45 2,00 1,7 Vergi sonrası kar payı olarak TL (1 TL lik bir hisseye brüt 2 TL %200, net 1,70 TL % 170) dağıtılmasını ve dağıtımın 29 Mayıs 2013 tarihinde yapılmasını teklif ediyoruz. YÖNETİM KURULU 27

28 4. Bilanço GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU VARLIKLAR NOT 31 ARALIK ARALIK 2012 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler TOPLAM VARLIKLAR *Konsolide rapordan alınmıştır. 28

29 Bilanço (Devam) KAYNAKLAR NOT 31 ARALIK ARALIK 2012 Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 16 Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli 16 Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı Kontrol Gücü Olmayan Paylar TOPLAM KAYNAKLAR *Konsolide rapordan alınmıştır. 29

30 5. Gelir Tablosu GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU KAR VEYA ZARAR KISMI Not 01 Ocak -31 Aralık Ocak-31 Aralık 2012 Hasılat Satışların Maliyeti (-) 19 ( ) ( ) BRÜT KAR Genel Yönetim Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Pazarlama Giderleri (-) 20 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 22 ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 23 ( ) - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 3 ( ) ( ) Zararlarındaki Paylar FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI Finansal Giderler (-) 24 ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ KARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri Dönem Vergi Gideri 25 ( ) ( ) Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri ( ) DÖNEM KARI Diğer Kapsamlı Gelir Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim TOPLAM KAPSAMLI GELİR Dönem Karının Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18 ( ) Ana Ortaklık Payları Dönem Kapsamlı Gelirin Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 18 ( ) Ana Ortaklık Payları Pay Başına Kazanç 26 0,0378 0,0251 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 0,0378 0,0251 *Konsolide rapordan alınmıştır. 30

31 6. Öz Kaynak Değişim Tablosu GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 1 Ocak 2013 tarihli bakiye Transferler Geri alınan paylara ilişkin ödeme Geri alınan paylara ilişkin kısıtlanmış yedekler Bağlı ortaklık hisse alımının etkisi Dağıtılan Temettü Toplam kapsamlı gelir 31 Aralık 2013 itibariyle bakiye Not Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/ Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karı Birikmiş Karlar Net Dönem Karı Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar Ana Ortaklık Dışı Paylar Toplam ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) - ( ) ( )

32 Öz Kaynak Değişim Tablosu (Devam) 1 Ocak 2012 tarihli bakiye Transferler Dağıtılan Temettü Toplam kapsamlı gelir 31 Aralık 2012 itibariyle bakiye Not Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geri Alınan Paylara İlişkin Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Geçmiş Yıllar Karı Net Dönem Karı Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar Ana Ortaklık Dışı Paylar Toplam ( ) ( ) - ( ) - ( ) *Konsolide rapordan alınmıştır. 32

33 7. Nakit Akış Tablosu BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları Not 01 Ocak -31 Aralık Ocak -31 Aralık 2012 Dönem Karı/Zararı Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler Değer Düşüklüğü/ İptali ile İlgili Düzeltmeler Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları ile İlgili ( ) Düzeltmeler Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları ile İlgili ( ) Düzeltmeler İştiraklerin Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan (84.950) ( ) Kayıp/Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler (86) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 ( ) Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 ( ) ( ) Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalışla İlgili ( ) Düzeltmeler Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 ( ) Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili ( ) Düzeltmeler Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları Vergi Ödemeleri/ İadeleri 25 ( ) ( ) Diğer Nakit Girişleri/ Çıkışları ( ) ( ) B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları ( ) ( ) Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri Alınan Faiz ( ) ( ) C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları ( ) ( ) Ödenen Temettüler ( ) ( ) Ödenen Faiz ( ) ( ) ( ) ( ) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ AZALIŞ ( ) (A+B+C) D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D)

34 8. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Bilânço DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,02 A HAZIR DEĞERLER , , Kasa , , Alınan Çekler , , Bankalar , ,70 C TİCARİ ALACAKLAR , , Alıcılar , , Alacak Senetleri 1.278, , Alacak Senetleri Reeskontu (-) , , Verilen Depozito ve Teminatlar , , Şüpheli Ticari Alacaklar , , Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı(-) , ,68 D DİĞER ALACAKLAR , , İştiraklerden Alacaklar , , Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 8.706, , Diğer Çeşitli Alacaklar , ,38 E STOKLAR , , İlk Madde ve Malzeme , , Yarı Mamuller - Üretim , , Mamuller , , Ticari Mallar 26,06 0, Diğer Stoklar , , Verilen Sipariş Avansları , ,84 G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH , , Gelecek Aylara Ait Giderler , , Gelir Tahakkukları 1.257, ,20 H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , , Devreden KDV 0, , Diğer KDV 0, , Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , , İş Avansları ,59 596, Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar , ,75 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,59 A TİCARİ ALACAKLAR , , Verilen Depozito ve Teminatlar , ,59 C MALİ DURAN VARLIKLAR , , İştirakler , , İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karş.(-) , , Bağlı Ortaklıklar , , Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düş. Karş.(-) , , Diğer Mali Duran Varlıklar , , Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) , ,57 D MADDİ DURAN VARLIKLAR , , Arazi ve Arsalar , , Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri , , Binalar , , Tesis, Makine ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Diğer Maddi Duran Varlıklar 8.852, , Birikmiş Amortismanlar (-) , , Yapılmakta Olan Yatırımlar , , Verilen Avanslar , ,00 E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , , Haklar , , Özel Maliyetler , , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amortismanlar(-) , ,27 G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAH , ,71 34

35 01. Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,71 AKTİF TOPLAMI , ,61 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,41 A MALİ BORÇLAR 0, ,40 01.Banka Kredileri 0, ,40 B TİCARİ BORÇLAR , , Satıcılar , , Alınan Depozito ve Teminatlar , ,69 C DİĞER BORÇLAR , , Ortaklara Borçlar 769, , Personele Borçlar , , Diğer Çeşitli Borçlar 0, ,19 D ALINAN AVANSLAR , , Alınan Sipariş Avansları , ,28 F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , , Ödenecek Diğer Yükümlülükler , ,40 G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 9.001, , Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karş , , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-) , , Maliyet Gider Karşılıkları 0,02 0, Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 9.000, ,99 H GELECEK AYLARA AİT GELIRLER VE GIDER TAH , , Gelecek Aylara Ait Gelirler 0, , Gider Tahakkukları 4.791, ,87 I DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0, , Diğer KDV 0, ,19 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,08 A MALİ BORÇLAR , , Banka Kredileri , ,56 C DİĞER BORÇLAR , , Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksit. Borçlar , ,94 E BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , , Kıdem Tazminatı Karşılığı , ,58 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI , ,12 A ÖDENMİŞ SERMAYE , , Sermaye , ,00 03 Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları , ,68 B SERMAYE YEDEKLERİ , , İştirakler Yeniden Değerleme 0, , Diğer Sermaye Yedekleri , ,21 C KAR YEDEKLERİ , , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri , , Olağanüstü Yedekler , , Özel Fonlar , ,35 F DÖNEM NET KARI(ZARARI) , , Dönem Net Karı , ,02 PASİFLER TOPLAMI , ,61 35

36 9. Göltaş Çimento A.Ş. V.U.K Gelir Tablosu A- BRÜT SATIŞLAR , ,74 1. Yurtiçi Satışlar , ,38 2. Yurtdışı Satışlar , ,27 3. Diğer Gelirler , ,09 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -832, ,28 1. Satıştan İadeler (-) 0, ,70 2. Satış Iskontoları (-) -832, ,58 3. Diğer İndirimler (-) 0,00 0,00 C- NET SATIŞLAR , ,46 D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,53 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) , ,10 2. Satılan Ticari Mallar maliyeti (-) , ,92 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,59 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) , ,92 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,93 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,64 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , ,08 3. Genel Yönetim Giderleri (-) , ,56 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,29 F- DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR , ,87 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri , ,30 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 0,00 3. Faiz Gelirleri , ,63 4. Komisyon Gelirleri 0,00 0,00 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00 0,00 6. Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 0,00 7. Kambiyo Karları , ,80 8. Reeskont Faiz Gelirleri , ,00 9. Enflasyon Düzeltme Karları 0,00 0, Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,14 G- DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-) , ,84 1. Komisyon Giderleri 0,00 0,00 2. Karşılık Giderleri 0,00 0,00 3. Menkul Kıymet Satış Zararları 0,00 0,00 4. Kambiyo Zararları , ,19 5. Reeskont Faiz Giderleri , ,00 6. Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00 0,00 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar , ,65 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) , ,58 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,58 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,74 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , ,29 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00 0,00 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,29 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , ,46 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) , ,55 2. Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) , ,39 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,52 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,57 K- DÖNEM KARI VER. VE DİĞ. YAS.YÜK.KARŞ. (-) , ,55 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,02 36

37 37

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014

BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31.12.2014 *İşbu Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. nin 01.01.2014-30.06.2014 tarihleri arasındaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355

(Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir.) Bağımsız Denetim'den. VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 31 ARALIK 2012 TARİHLİ BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Referansları 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 3.671.355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 3.475.052 Finansal Yatırımlar 7 20.933 Ticari Alacaklar - İlişkili

Detaylı

01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ

01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU İÇİNDEKİLER Şirket Bilgileri 3 Adresler 3 A. GENEL

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 30 Haziran 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8.

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR

Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2015. Bağımsız Denetimden. 31 Aralık 2014. Notlar VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar Sınırlı Denetimden 30 Haziran 2015 Bağımsız Denetimden 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 463.884.115 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş (Yeniden düzenlenmiş) (*) Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 30 Eylül 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Geçmiş Notlar 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 539.816.777 251.667.612 Nakit ve nakit benzerleri 5 228.001.128

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

G Ö L T A Ş GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 01 OCAK 30 HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ SERĐ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ

G Ö L T A Ş GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 01 OCAK 30 HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ SERĐ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ G Ö L T A Ş GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. 01 OCAK 30 HAZĐRAN 2009 DÖNEMĐ SERĐ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU 1 1- Raporun Dönemi : 01 Ocak

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnotlar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primi Kardan Ayrılan

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif. Kapak Sayfası : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Tablolar - Konsolide (Şirketler-Aracı Kurumlar) - 2. Alternatif Kapak Sayfası Şirket unvanı : BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Gönderilme düzeni: Periyodik Periyot tipi : Aylık Periyot

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALEERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Tarihli Finansal Tablolar Finansal

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU

01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2012 30 HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş Zümrütevler Mah.Hanımeli Cad.Prestij İş Merkezi No:10 K:1-2-3 Maltepe / İSTANBUL Tel:0216 457 32 63 PBX / Faks : 0216 457 32

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 3 Şubat 2016 Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8

DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU. Ayrıntılı Bilanço Tablosu. Sayfa 1 / 8 DİKEY ANALİZ RAPORU ANALİZ SONUCU Ayrıntılı Bilanço Tablosu 2011 Tüm Yıl 2012 Tüm Yıl Grup % Genel % I. DÖNEN VARLIKLAR 1.467.741,62 2.372.071,48 94,20 A. Hazır Değerler 52.807,83 40.472,41 1,71 1,61 1.

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU

BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ YILLIK FAALİYET RAPORU 1. GENEL BİLGİLER a. Raporun ilgili olduğu hesap dönemi : 01.01.2012 / 31.12.2012 b. Şirketin Ticaret Unvanı : BENGİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ c. Ticaret Sicil Numarası

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.304.904.212 1.606.048.714 1- Kasa 14 18.864 37.347 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.937.834.876 1.356.733.446 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ

UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I GİRİŞ Sayfa No: 1 I GİRİŞ 1. RAPORUN DÖNEMİ : 01 Ocak 2008 31 Mart 2008 2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI : UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş. 3. YÖNETİM KURULU - DENETİM KURULU VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU Ana sözleşmemizin 8. Maddesi

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SODA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama SODA SANAYİİ A.Ş. EYLÜL 2016 MALİ TABLOLAR VE DİPNOAR Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] :57:56 ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA, 2014 [] 26.03.2014 16:57:56 Genel Kurul Toplantısı Sonucu 1 2 Mehmet Tekin SALT Mustafa Nafiz GÜRESTİ GENEL MÜDÜR MUHASEBE MÜDÜRÜ ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 2011-30 HAZİRAN 2011 FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI Esas Sermaye Ödenmiş Sermaye : 12.500.000 TL : 12.500.000 TL Şirketimizn

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ŞİRİNYER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 28.04.2015-18:38:36 Vergi Kimlik Numarası 7040373912 Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) ÖZOKNAME TEMİZLİK GIDA

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOOR CAPITAL MARKET MENKUL DEĞERLER A.Ş. Finansal Rapor 217-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.3.217 31.12.216

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.03.2017 Ara Hesap Dönemine Ait Özet

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AYEN ENERJİ A.Ş. Finansal Rapor 2017 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2016 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47

İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 A.Ş. / INTEM, 2014 [] 30.05.2014 16:49:47 Genel Kurul Kararları Tescili Adres Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok: No:5 Levent-İstanbul Telefon 212-3179433 Faks 212-2844988 Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

ORMA. ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

ORMA. ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİ SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ŞİRKET BİLGİLERİ Künye : Orma Orman

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı