T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2014 YILI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI

2 ĠÇĠNDEKĠLER TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ... 3 TIBBĠ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI... 4 TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI... 9 DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ ACĠL TIP ANABĠLĠM DALI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ÇOCUK KARDĠYOLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ ÇOCUK NÖROLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ ÇOCUK YOĞUN BAKIM BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ ÇOCUK ACĠL BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI ENFEKSĠYON HASTALIKLARI VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOJĠ ANABĠLĠM DALI HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ENDOKRĠNOLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ GASTROENTEROLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ NEFROLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ KARDĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI NÖROLOJĠ ANABĠLĠM DALI RADYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ ANESTEZĠYOLOJĠ VE REANĠMASYON ANABĠLĠM DALI BEYĠN VE SĠNĠR CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI ÇOCUK CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ CERRAHĠSĠ BĠLĠM DALI KALP VE DAMAR CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI KULAK BURUN BOĞAZ ANABĠLĠM DALI ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI TIBBĠ PATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ÜROLOJĠ ANABĠLĠM DALI

3 TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 3

4 TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ TIBBĠ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠMĠNDE GÖREVLĠ ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Metin KILINÇ Prof.Dr. Fatma ĠNANÇ TOLUN Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇELĠK TIBBĠ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ TBK 700: Tıbbi biyokimya araģtırma görevlileri tez danıģmanlığı dersi (0-1-1) TBK 701: Tıbbi biyokimya Tıpta uzmanlık eğitim dersleri ( ) TBK 702: Tıbbi biyokimya metot kurma ve geliģtirme dersi (2-4-6) TBK 703: Tıbbi biyokimya araģtırma planlama ve değerlendirme dersi (2-2-4) TBK 704: Tıbbi biyokimya rutin testleri değerlendirme dersi (0-2-2) TBK 705: Tıbbi biyokimya seminer ve makale saati(0-2-2) Not: Dersler saat olarak tanımlanmıģtır. TIBBĠ BĠYOKĠMYA ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM REHBERĠ TBK 700: Tıbbi biyokimya araģtırma görevlileri tez danıģmanlığı dersi (0-1-1) Dersin kapsamı: Öğretim üyelerinin danıģmanı olduğu her bir tez öğrencisi için haftalık olarak gerçekleģtirdiği faaliyetleridir. Dersin Yeri: Tıbbi biyokimya ABD tez danıģmanı öğretim üyesinin ofisi Dersin saati: Cuma günleri saat saatleri arasında 1 saat olarak yapılır. Dersin planlanan saati ile Tıp Fakültesi veya diğer okullara verilen ders saatleri arasında çakıģma olursa, aynı ders o haftanın uygun olan baģka saatinde yapılır. Dersin süresi: 4 yıl Dersin öğrencisi: Tıbbi biyokimya uzmanlık öğrencileri ve/veya yüksek lisans-doktora öğrencileri ve/veya biyokimya ile ortak araģtırma yapan kliniklerin uzmanlık öğrencileri Dersin sorumlusu öğretim üyesi: Uzmanlık öğrencisinin tez danıģmanı olduğu her bir tez öğrencisi için haftalık bir saat ders dıģı faaliyet yüküne eģdeğerdir. Dersin Ġçeriği: - Uzmanlık öğrencisinin tez konusu hakkında literatür bilgisinin geliģtirilmesi, ve dokümantasyonu - Teze ait materyal metot bilgisinin öğretilmesi, kurulması ve geliģtirilmesi - Sonuçların değerlendirilmesi - Tezin yazılması - TBK 701: Tıbbi biyokimya tıpta uzmanlık eğitim dersleri ( ) Dersin kapsamı: Tıbbi biyokimyada yapısal ve metabolik bilgilerin ve kavramların verilmesi Dersin yeri: Tıbbi biyokimya ABD seminer salonu Dersin saati: Uzmanlık öğrencileri için ABD tarafından belirlenen gruplara bölünerek her sabah veya saatleri arasında yapılır. Haftada 10 saat,-yılda:520 saat. Dersin planlanan saati ile Tıp Fakültesi veya diğer okullara verilen ders saatleri arasında çakıģma olursa, aynı ders o haftanın uygun olan baģka saatinde yapılır. Dersin Süresi: 4 yıl Dersin öğrencisi: Tıbbi biyokimya uzmanlık öğrencileri ve/veya yüksek lisans-doktora öğrencileri ve/veya biyokimya ile ortak araģtırma yapan kliniklerin uzmanlık öğrencileri Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Her öğretim üyesi dersini belirtilen konu düzeni içerisinde iģler. Dersin planlanan saati ile Tıp Fakültesine verilen ders saatleri arasında çakıģma olursa; aynı ders o haftanın uygun olan baģka saatinde yapılır. Dersin her bir saati anlatan öğretim üyesine bir saat teorik derse karģılıktır. Dersin Ġçeriği: 4

5 - Biyomoleküller ve biyokimyasal yöntemler - Su ve ph - Amino asitler - Peptidler - Proteinler: Yapı ve özellikleri - Proteinler : Miyoglobin ve hemoglobin - Enzimler: Genel özellikler - Enzimler: Etki mekanizmaları - Enzimler. Aktivitelerinin düzenleniģi - Biyoenerjetikler - Biyolojik oksidasyon - Oksidatif Foforilasyon ve mitokondrial taģıma sistemleri - Karbohidratların fizyolojik önemi - Lipidlerin fizyolojik önemi - Ara metabolizmaya toplu bir bakıģ - Sitrik asit siklüsü: Asetil KoA katabolizması - Glikoliz ve piruvatın oksidasyonu - Glikojen metabolizması - Glikoneojenez ve kan glukozunun kontrolü - Pentoz fosfat yolu ve heksoz metabolizmasının diğer yolları - Yağ asitlerinin biyosentezi - Yağ asitlerinin oksidasyonu: ketojenez - DoymamıĢ yağ asitlerinin ve eikosanoidlerin metabolizması - Açilgliserollerin ve sfingolipidlerin metabolizması - Lipit taģınması ve depolanması - Kolesterol sentezi, taģınması ve atılımı - Metabolizmanın bütünleģmesi ve doku yakıtlarının sağlanması - Besin açısından esansiyel olmayan amino asitlerin biyosentezi - Proteinlerin ve amino asit azotunun katabolizması - Amino asitlerin karbon iskeletlerinin katabolizması - Amino asitlerin özel ürünlere çevriliģi - Porfirinler ve safra pigmentleri - Nükleotidler - Pürin ve pirimidin nükleotidlerinin metabolizması - Nükleik asit yapı ve fonksiyonu - DNA organizasyonu ve replikasyonu - RNA sentezi,iģleme ve metabolizması - Protein sentezi ve genetik kod - Gen ifadesinin düzenleniģi - Rekombinant DNA teknolojisi - Membranlar: yapı, kuruluģ ve fonksiyonu - Hormon sistemlerinin özellikleri - Hormon etkisi - Pituiter ve hipotalamik hormonlar - Tiroid Hormonları - Kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonlar - Adrenal korteks hormonları - Adrenal medülla hormonları - Cinsiyet bezi hormonları - Pankreas ve GI traktus hormonları - Suda-çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonu - Yağda-çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonu - Beslenme - Sindirim ve emilim - Glikoproteinler ve proteoglikanlar - Plazma proteinleri,immunoglobülinler ve pıhtılaģma faktörleri 5

6 - Kasılma ve yapı ile ilgili proteinler - Ksenobiotiklerin metabolizması - Kanser, onkojenler ve büyüme faktörleri - Gastrointestinal bölge ve pankreas hastalıkları biyokimyası - Hepato-biliyer hastalıkları biyokimyası - Böbrek hastalıkları biyokimyası - Kemik ve bağ doku hastalıkları biyokimyası - Sinir sistemi hastalıkları biyokimyası - Kardiovasküler sistem biyokimyası - Ekstrem yaģları ve gebelik biyokimyası - Aktif faz proteinleri - Porfirin ve porfirin metabolizması bozuklukları biyokimyası - Transplantasyon biyokimyası TBK 702: Tıbbi biyokimya metot kurma ve geliģtirme dersi (2-4-6) Dersin Kapsamı: Literatür incelenmesiyle ulaģılan metotlar arasından, çalıģılan laboratuvar kriterlerine ve olanaklarına uyanların belirlenmesi; metotların doğruluk ve kesinlik özelliklerinin öne çıkarılması Dersin Yeri: Tıbbi biyokimya ABD AraĢtırma laboratuarı ve seminer salonu Dersin Saati: Her gün 08:00-17:00saatleri arasında 2 saat olarak sorumlu öğretim üyesi tarafından yapılır. Dersin planlanan saati ile Tıp Fakültesi veya diğer okullara verilen ders saatleri arasında çakıģma olursa, aynı ders o haftanın uygun olan baģka saatinde yapılır. Dersin süresi: 4 yıl Dersin öğrencisi: Tıbbi biyokimya uzmanlık öğrencileri ve/veya yüksek lisans-doktora öğrencileri ve/veya biyokimya ile ortak araģtırma yapan kliniklerin uzmanlık öğrencileri Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Tıbbi biyokimya ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri. Her bir öğretim üyesi için haftada iki saat teorik ve 4 saat pratik ders yüküne karģılıktır. Dersin Ġçeriği: - Preanalitik değiģkenler ve etkileri - Ġmmunokimyasal metotlar - Diffüzyon metotları - Türbidometrik metotlar - Hücre fraksiyonlama - Metodlarda doğruluk ve kesinlik - Laboratuvarda güvenlik ve depolanma bilgisi - Malzeme temizliği bilgisi - Vakum üretim bilgisi - Sıcaklık üretimi ve soğuk üretimleri - Pipetleme bilgisi ve pipetlerin kalibrasyonu - Liyofilizasyon - Doku hemogenizasyonu - Tartılar - Dializ - Filtrasyon,ultrafiltrasyon - Santrifügasyon - Tampon çözeltiler,ph ölçümü - Reaktif hazırlamaları ve hesaplamaları - Deproteinizasyon - Biyolojik numunelerin elde edilmeleri - Spekstroskopik metodlar - Atomik absorbsiyon spekstrofotometresi - Ġzotopik metodlar - Kromatografik metodlar - Enzimatik metodlar - Elektroforetik ve elektrokimyasal metodlar 6

7 TBK 703: Tıbbi biyokimya araģtırma planlama ve değerlendirme dersi (2-2-4) Dersin Kapsamı: Tıbbi biyokimya ABD tarafından çalıģmaların ve klinik protokollerin takibi için görevlendirilen öğretim üyesi tarafından bizzat ve bilfiil aktif olarak yürütülür. Dersin Yeri: Tıbbi biyokimya ABD seminer salonu Dersin Saati: Haftada2 saat teorik 2 saat uygulama olarak yapılır Dersin planlanan saati ile Tıp Fakültesi veya diğer okullara verilen ders saatleri arasında çakıģma olursa, aynı ders o haftanın uygun olan baģka saatinde yapılır. Dersin Süresi: 4 yıl Tıbbi biyokimya uzmanlık öğrencileri ve/veya yüksek lisans-doktora öğrencileri ve/veya biyokimya ile ortak araģtırma yapan kliniklerin uzmanlık öğrencileri Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Tıbbi biyokimya ABD baģkanı tarafından rotasyonla görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri yürütür. Bu eğitim faaliyeti, ABD araģtırmalarını planlayan ve denetleyen öğretim üyesine haftalık iki saat teorik ders ve katılan diğer öğretim üyelerinin her birine haftalık iki saat teorik ders dıģı faaliyet yüküne eģdeğerdir. Dersin Ġçeriği: - Dokümantasyon - Tez çalıģmaları - Klinik proje araģtırmaları - Deneysel proje araģtırmaları - Çok merkezli çalıģmalar TBK 704: Tıbbi biyokimya rutin testleri değerlendirme dersi (0-2-2) Dersin Kapsamı: Tıbbi Biyokimya ABD da gerçekleģtirilen rutin testlerin postanalitik kontrolünü kapsar. Dersin Yeri: Tıbbi biyokimya ABD ilgili laboratuarlar Dersin Saati: Haftada 2 Ģer saat Yapılır. Dersin planlanan saati ile Tıp Fakültesi veya diğer okullara verilen ders saatleri arasında çakıģma olursa, aynı ders o haftanın uygun olan baģka saatinde yapılır. Dersin Süresi: 4 yıl Dersin Öğrencisi: Tıbbi biyokimya uzmanlık öğrencileri ve/veya yüksek lisans-doktora öğrencileri ve/veya biyokimya ile ortak araģtırma yapan kliniklerin uzmanlık öğrencileri Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Tıbbi biyokimya ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri. Her öğretim üyesi için haftada iki saat teorik ders yüküne karģılıktır. Dersin Ġçeriği: Tıbbi biyokimya laboratuvarında araģtırma görevlileri tarafından çalıģan rutin testlerle ilgili, danıģmanlık eğitimlerinin yapıldığı derstir. Her bir öğretim üyesi, sorumluluğunda olan rutin testler için danıģmanlık yapar. Metotlara ait problemleri çözer, aksaklıkları giderir. Öğretim üyesi tarafından bizzat ve aktif olarak yürütülür. Teorik /Pratik ders programına göre, çakıģma söz konusu olduğunda dersin olmadığı uygun saatte yapılır. TBK 705: Tıbbi biyokimya seminer ve makale saati (0-2-2) Dersin Kapsamı: Tıbbi biyokimyanın temel ve güncel alanlarıyla ilgili seminer ve ilginç makalelerin sunumu Dersin Yeri: Tıbbi biyokimya ABD seminer salonu Dersin Saati: Haftada 2 Ģer saat yapılır. Dersin planlanan saati ile Tıp Fakültesi veya diğer okullara verilen ders saatleri arasında çakıģma olursa, aynı ders o haftanın uygun olan baģka saatinde yapılır. Dersin Süresi: Sürekli olarak yapılır. Dersin Öğrencisi: Tıbbi biyokimya uzmanlık öğrencileri ve/veya yüksek lisans-doktora öğrencileri ve/veya biyokimya ile ortak araģtırma yapan kliniklerin uzmanlık öğrencileri Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Tıbbi biyokimya ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanları. Bu ders, her bir öğretim üyesi için haftada dört saat pratik ders yüküne karģılıktır. Dersin Ġçeriği: Değerli ve güncel laboratuvar tekniklerini ön plana alan seminerler ve makaleler 7

8 TBK 700: Tıbbi biyokimya araģtırma görevlileri tez danıģmanlığı dersi (0-1-1) TBK 701: Tıbbi biyokimya Tıpta uzmanlık eğitim dersleri ( ) TBK 702: Tıbbi biyokimya metot kurma ve geliģtirme dersi (2-4-6) TBK 703: Tıbbi biyokimya araģtırma planlama ve değerlendirme dersi (2-2-4) TBK 704: Tıbbi biyokimya rutin testleri değerlendirme dersi (0-2-2) TBK 705: Tıbbi biyokimya seminer ve makale saati(0-2-2) Prof. Dr. Metin KILINÇ a ait 2014 yılı Uzmanlık eğitim programı Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 TBK 701 TBK :00-09:50 TBK 701 TBK :00-10:50 11:00-11:50 13:00-13:50 TBK :00-14:50 15:00-15:50 TBK 705-D TBK 702-D TBK 705-D TBK 703-D TBK 704-D 16:00-16:50 TBK 705-D TBK 705-D TBK 703-D TBK 704-D TBK 702-D Prof. Dr. Fatma Ġnanç TOLUN a ait 2014 yılı Uzmanlık eğitim programı Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 BYK701-T BYK701-T TBK 701 BYK703-T 09:00-09:50 BYK701-T BYK701-T BYK703-T 10:00-10:50 TBK 702-D BYK702-T 11:00-11:50 TBK 702-D BYK702-T 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 BYK705-D BYK702-D TBK 705-D BYK703-D BYK704-D 16:00-16:50 BYK705-D BYK702-D TBK 705-D BYK703-D BYK704-D Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇELĠK e ait 2014 yılı Uzmanlık eğitim programı Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 BYK703-T 09:00-09:50 BYK703-T 10:00-10:50 TBK 702-D BYK702-T 11:00-11:50 TBK 702-D BYK702-T 13:00-13:50 BYK702-D 14:00-14:50 BYK702-D 15:00-15:50 BYK705-D BYK705-D BYK703-D BYK704-D 16:00-16:50 BYK705-D BYK705-D BYK703-D BYK704-D 8

9 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ MĠKROBĠYOLOJĠ VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Mustafa GÜL Prof. Dr. Murat ARAL Yrd. Doç. Dr. Sümeyra KOÇTÜRK TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ MĠK 701: Genel Mikrobiyoloji-Hastane Ġnfeksiyonları Mikrobiyolojisi (4-2-6) MĠK 702: Bakteriyoloji- Mikoloji-Mikobakteriyoloji (4-2-6) MĠK 703: Moleküler Mikrobiyoloji- Viroloji ve Ġmmünoloji-Parazitoloji (4-2-6) MĠK 704: Laboratuvar Etiği, ĠĢletimi ve Yönetimi (2-2-4) MĠK 705: Seminer ve literatür sunumu (0-1-1) MĠK 706: Tez DanıĢmanlığı (0-1-1) MĠKROBĠYOLOJĠ VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI MĠK 701: Genel Mikrobiyoloji-Hastane Ġnfeksiyonları Mikrobiyolojisi (4-2-6) -Genel Mikrobiyoloji Dersin kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Laboratuvar güvenliği, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, mikrobiyolojik örnek alma ve taģıma, mikroskopi, boyalar ve besiyerleri hakkında teorik ve pratik olarak asistan dersi yapılır. Dersin Ġçeriği: Biyogüvenlik Laboratuvar infeksiyonlarından korunma (Koruyucu malzeme kullanımı) Güvenlik kabini kullanma ve takibi, Laboratuvarda güvenli ortam sağlama Ġnfeksiyöz materyallerin ulusal ve uluslararası güvenli transportu Sterilizasyon (yöntem, uygulama, kontrol): Otoklavın çalıģtırılması Pasteur Fırınının çalıģtırılması Etilen oksit ile sterilizasyon Filtrasyon ile sterilizasyon Sterilizasyonun kontrolu uygulamaları (biyolojik, fiziksel ve kimyasalı) Dezenfeksiyon Uygulamaları: Cam malzemenin dezenfeksiyonu Diğer (plastik, çelik vb) malzemelerin dezenfeksiyonu Fizik çevrenin dezenfeksiyonu KiĢisel hijyen-el YIKAMA Mikroskop kullanım teknikleri: IĢık Mikroskobu Floresan Mikroskobu Faz-kontrast Mikroskopi Karanlık alan Mikroskopisi Boyalar ve solüsyonların hazırlanması ve saklanması: Gram boyalarının hazırlanması (Kristal viyole, lugol, alkol, fuksin) Diğer boyaların hazırlanması (ARB, Metilen mavisi, Laktofenol, Giemsa, Wright, Safranin, Auramin, Çin mürekkebi, Spor - kapsül boyası, Flagel boyası) Solusyon hazırlama (Kovaks, PBS, Tween 80, vb) Direkt mikroskopik incelemeler (preparat hazırlama, boyama yöntemleri): (Preparat hazırlama, direkt mikroskopik inceleme ve boyama yöntemlerinin her birinden uygulama yapılması) 9

10 Besiyeri hazırlama ve kullanımı: (Rutinde kullanılan besiyerlerinin hazırlanması ve saklanması) ÇeĢitli besiyerlerine ekim (Tüp, petri, sıvı, katı, eğik yüzey, tek koloni ekimi vb) Öze çeģitleriyle ekim (yuvarlak, iğne, çengel uçlu ) Kültürlerin inkübasyonu (aerob, anaerob, mikroaerofil, çeģitli sıcaklıklar ve süreler) Mikrobiyoloji laboratuvarındaki alet ve gereçlerin kullanımı: (Terazi, ben-mari, derin dondurucu, homojenizatör, vorteks, etüvler, rotator, santrifüj) ĠĢ akıģı (hastayı karģılama, yönlendirme, kayıt ve sonuç): -Hastane Ġnfeksiyonları Mikrobiyolojisi Dersin Kapsamı: Hastane infeksiyonları (tanımı, izlemi, kontrolu), Hastane infeksiyonları kontrol komitesi (HĠKK) çalıģmaları, hasta izolasyonları, toplumda bulaģıcı hastalıkların önlenmesi, aģı ve pasif immünizasyon konularında teorik ve pratik olarak asistan dersi yapılır. Dersin Ġçeriği: Hastane infeksiyonlarına neden olan sorun bakterilerin antimikrobiyal duyarlılık testlerinin uygulanması, VRE, MRSA, GSBL, Ġndüklenebilir beta laktamaz, Enterokoklarda yüksek düzeyde aminoglikozit direnci Hastane infeksiyonu etkeni olan izolatları saklanması Hastane ortamında salgın zamanlarında yapılması gereken mikrobiyolojik iģlemler (Çevre, Burun, El kültürleri vb) Hastanede uygulanan sterilizasyon ve dezenfeksiyon politikalarının izlenmesi Dezenfektan aktivitesi ölçümü Sterilizasyon kontrolü (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik Merkezi Sterilizasyon Ünitesi iģlevinin bilinmesi Hastane Ġnfeksiyonları Kontrol Komitesi (HĠKK) toplantısına katılma Dersin yeri: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dersin saati: Uzmanlık öğrencileri ABD tarafından belirlenen gruplara bölünerek, Pazartesi P, Salı 15:00T, 16:00 P, ÇarĢamba T, PerĢembe 08.00T, T saatlerinde haftada 3 gün, yılda 52x4=208 saat teorik, 52x2=104 saat pratik (T:Teorik, P: Pratik) Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Mikrobiyoloji Tıpta uzmanlık öğrencileri, yüksek lisans doktora öğrencileri, Dersin sorumlu öğretim üyesi: Mikrobiyoloj AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri/üyesi MĠK 702: Bakteriyoloji-Mikobakteriyoloji-Mikoloji (4-2-6) -Bakteriyoloji Dersin kapsamı: Kültür yöntemleri: Rutin amaçlı besiyerleri, ekim teknikleri, mikroorganizmaların üretilmeleri, saf kültür elde etme. Kültür sonrası (ileri) tanı: Ġdentifikasyon (biyokimyasal, immünolojik), sık görülen patojenlerin tanı testleri (ticari kitler, EIA, hızlı testler), kit ve yöntemlerin güncelleģtirilmesi, referans yöntemlerle patojenin serotip ve genotipini belirlemek. Antimikrobik duyarlılık testleri: Yöntemler, uygulamaları (disk difüzyon, dilüsyon, E test, MĠK, MBK tespiti), otomatize antimikrobiyal testler, hastane direnç paterninin çıkarılması Dersin içeriği: 1-Örneklerin mikrobiyolojik açıdan iģlenmesi ve sonuçlandırılması Üst solunum yolu: Boğaz ve diğer örnekler (Burun, nazofarenks, sinüs aspiratı, kulak) Alt solunum yolu. Balgam ve diğer örnekler (Bronkoalveoler lavaj, endotrakeal aspirat, korunmuģ fırça örneği) Kan Gastrointestinal Sistem örnekleri : (DıĢkı, rektal sürüntü, duodenal aspirat vb.) Genital Sistem örnekleri : (Vajinal ve endoservikal sürüntü, üretral akıntı) 10

11 Üriner Sistem örnekleri : (Ġdrar, suprabubik aspirat, nefrostomi vb.) Deri, mukoza, yumuģak doku örn. BOS ve diğer steril vücut sıvıları 2-Sık karģılaģılan bakterilerin izolasyonu ve tanımlanması Enterobacteriaceae Nonfermentatif Gram (-) basiller Stafilokok türleri Streptokok türleri (pnömokok dahil) Enterokok Haemophilus, Branhamella, Brucella Anaerop Gram (-) bakteriler Anaerop Gram (+) bakteriler Özel kültür Ģartları gerektiren bakteriler (Boğmaca, Ģarbon, difteri, lejyoner hast.vb) *Otomatize (yarı otomatize) veya geleneksel yöntemler: Laboratuvarda tercih yönteme oranla diğer yöntemle en az %20 izolat tanımlanmalıdır. 11 edilen 3- Antibiyotik duyarlılık testleri: Otomatize, yarı otomatize veya disk difüzyon-agar veya sıvı dilüsyon, E test 4- Antibiyotik direnç fenotiplerinin araģtırılması: Enterik bakteriler- GSBL, Stafilokoklar- Metisilin direnci,enterokoklar-yüksek düzey aminoglikozid direnci 5- Kısıtlı antibiyogram bildirimi - Mikobakteriyoloji - Mikoloji Dersin kapsamı: Direkt mikroskopik inceleme ve boyama yöntemleri (ARB, Kinyoun, Auramine), örneğin homojenizasyon ve dekontaminasyonu, klasik ve/veya otomatize yöntemle ekim-üretim, gerektiğinde identifikasyon ve duyarlılık testleri, tüberküloz-nontüberküloz ayırımı. Dersin içeriği: Mikobakteriyoloji laboratuvarında güvenlik kabini kullanımı, Uygun besiyeri hazırlama Örneklerin (Balgam,diğer) dekontaminasyon, homojenizasyon ve konsantrasyon iģlemleri Direkt mikroskopik inceleme yöntemlerinin bilinmesi, uygulanması ve yorumu Geleneksel ve otomatize sistemlerde Mikobakteri kültürü Ġdentifikasyon testleri, Duyarlılık testleri Mikobakteri infeksiyonlarının tanısında kullanılan immünolojik ve moleküler yöntemler Örneklerin saklanması, SuĢların saklanması, Kalite kontrol ve standardizasyon Dersin kapsamı: Temel mikolojik tanı yöntemleri (boyasız-boyalı preparat inceleme, kültür, identifikasyon ve gerektiğinde duyarlılık testi iģlemleri), mikolojide serolojik test kullanımı, immündüģkün hastada mikolojik sorunlarla ilgilenme Dersin içeriği: Mikolojik inceleme amacıyla alınan klinik örnekler: Keratinize örnekler (Saç, Deri, Tırnak), Genital örnekler, Solunum örnekleri, Kan ve diğer örneklerde, Mikroskopik inceleme (preparat hazırlama, boyama, inceleme) KOH, Laktofenol pamuk mavisi, Çin mürekkebi, Kalkoflor beyazı Besiyerlerinin hazırlanması ve örneğe göre uygun besiyerinin seçilmesi Ekim teknikleri ve kültürlerin makroskopik ve mikroskopik incelenmesi Mantarların tür düzeyinde tanımlanması: Lam kültürü, Germ tüp testi, Asimilasyon testleri, Üreaz testi, Saç perforasyon testi, Mısır unlu Tween 80 agara ekim Otomatize sistemler, Mantar identifikasyon kitleri

12 Klinik önemi olan Mantarların identifikasyonu: Dermatofitler,Candida, Criptococcus, Aspergillus, Fırsatçı, saprofit mantarlar Antifungal duyarlılık testlerinin yapılması ve yorumlanması Mantar infeksiyonlarının tanısında kullanılan immünolojik ve moleküler yöntemler Örneklerin ve SuĢların saklanması Kalite kontrol ve standardizasyon Dersin yeri: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dersin saati: Uzmanlık öğrencileri ABD tarafından belirlenen gruplara bölünerek, Salı 08:00 T, 09:00 T, 13:00 T, 14:00 T, ÇarĢamba 13:00 P, 14:00P saatlerinde saatlerinde haftada 2 gün, yılda 52x4=208 saat teorik, 52x2=104 saat pratik (T:Teorik, P: Pratik) Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Mikrobiyoloji Tıpta uzmanlık öğrencileri, yüksek lisans doktora öğrencileri, Dersin sorumlu öğretim üyesi: Mikrobiyoloj AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri/üyesi MĠK 703: Moleküler Mikrobiyoloji- Viroloji ve Ġmmünoloji-Parazitoloji (4-2-6) -Moleküler Mikrobiyoloji Dersin kapsamı: PCR, Hibridizasyon, bdna vs Dersin içeriği: Moleküler testler için seçilecek örneğin tipi,miktarı, kalitesi ve alınma zamanının bilinmesi. Nükleik asit temeline dayalı testler için klinik örnek toplanması, transportu ve saklanması... Nükleik asit ekstraksiyonu, Amplifikasyon yöntemleri, Hibridizasyon yöntemleri - Viroloji ve Ġmmünoloji Dersin Kapsamı: Ġnfeksiyon serolojisinde kullanılan yöntemler ve uygulamaları (KBD, EIA, aglütinasyon, FAT, immünoblotting, nefelometrik yöntemler). Virüs üretilmesi; hücre kültürü oluģturma ve devam ettirme, örnek ekimi, sitopatik etki ve/veya üremenin gösterilmesi. Moleküler biyolojik testlerin uygulanması Dersin içeriği: Viroloji laboratuvarında güvenlik kabinlerini kullanma Virolojik örnek seçimi, alımı, transportu, kalitesinin değerlendirilmesi ve iģleme alınması Hücre kültürü iģlemleri Direkt ve indirekt aglütinasyon yöntemlerini uygulama ve yorumlama: Gruber Widal, Wright, Hemaglütinasyon, Lateks aglütinasyon Flokülasyon testlerini uygulama ve yorumlama (VDRL, RPR) Nefelometrik yöntemleri uygulama ve yorumlama Enzim Immün Assay (EIA) testlerini uygulama ve yorumlama: Hepatit serolojisi, TORCH, Avidite testleri Floresan antikor testleri, Ġmmünblot testleri Otoimmün hastalıkların tanısında uygun serolojik test seçimi, uygulanması ve yorumu -Parazitoloji Genel Parazitoloji Protozoonlar: Ġntestinal Protozoonlar, Doku Protozoonları, Kan Protozoonları Sestodlar: Ġntestinal Sestodlar, Doku sestodları Trematodlar Ġntestinal Trematodlar, Akciğer ve Karaciğer Trematodları, Kan Trematodları Nematodlar: Ġntestinal Nematodlar, Doku Nematodları Artropodlar Immonoparazitoloji Parazitolojide tanı yöntemleri Parazter hastalıkların epidemiyolojisi Dersin yeri: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 12

13 Dersin saati: Uzmanlık öğrencileri ABD tarafından belirlenen gruplara bölünerek, Pazartesi 13:00 T, ÇarĢamba 10:00 T, 11:00, PerĢembe 11:00 P, 13:00 T, 14:00 T, saatlerinde haftada 3 gün, yılda 52x4=208 saat teorik, 52x2=104 saat pratik (T:Teorik, P: Pratik) Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Mikrobiyoloji öğrencileri, Tıpta uzmanlık öğrencileri, yüksek lisans doktora Dersin sorumlu öğretim üyesi: Mikrobiyoloj AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri/üyesi MĠK 704: Laboratuvar Etiği, ĠĢletimi ve Yönetimi (2-2-4) Dersin kapsamı: Ġlgili yasalar, personel yönetimi, satın alma iģlemleri. Dersin içeriği: 1.Laboratuvar çalıģanlarının görev tanımını ve görev dağılımlarını etkin bir Ģekilde yapabilme.. 2.Laboratuvar çalıģanlarını denetleme, verimliliklerini ve kiģi baģına düģen iģ yükünü belirleme 3.Olağanüstü durumlarda laboratuvar organizasyonunu ve bu dönemde beklenen laboratuvar hizmetini en etkin ve en hızlı bir Ģekilde gerçekleģtirme 4.Mikrobiyoloji laboratuvarı malzemelerinin temini için ilgili firmalara ulaģabilme 5.Amaca uygun malzeme seçebilme, kalite ve fiyat açısından değerlendirebilme 6.Seçilen malzemenin satın alınabilmesi için gerekli bürokratik iģlemleri takip edebilme 7.Satın alınacak laboratuvar cihazlarının teknik Ģartnamelerini hazırlama ve buna uygun alımı gerçekleģtirebilme 8.Laboratuvar testlerinin istatiksel analizlerini periyodik olarak yapabilme, testlerde kullanılan malzemelerin verimlilik analizlerini yapabilme ve bu malzemelerin sürekliliğini sağlayabilme.. 9. Laboratuara gelen malzemelerin, özelliğine uygun olarak depolanmalarını sağlama, depodaki malzemelerin giriģ-çıkiģ takibini yapabilme 10.Ġç ve DıĢ kalite kontrol iģlemlerinin izlemi 11.Süreç yönetimine iliģkin temel bilgiler, uygulama ve iģ akıģları konusunda bilgi sahibi olma Dersin yeri: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dersin saati: Uzmanlık öğrencileri ABD tarafından belirlenen gruplara bölünerek Pazartesi 08:00 T, 09:00 P, Salı 10:00 T, 11:00 P, saatlerinde haftada 2 gün, yılda 52x2=104 saat teorik, 52x2=104 saat pratik (T:Teorik, P: Pratik) Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Mikrobiyoloji Tıpta uzmanlık öğrencileri Dersin sorumlu öğretim üyesi: Mikrobiyoloj AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri/üyesi MĠK 705: Seminer ve literatür sunumu (0-1-1) Dersin kapsamı: Mikrobiyoloji açısından güncel konular, ilginç olguların sunumu Dersin yeri: Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dersin saati: Cuma günleri 11:00 haftada 1 saat, 52X1=52 saat pratik. Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Mikrobiyoloji Tıpta uzmanlık öğrencileri, yüksek lisans doktora öğrencileri, Dersin sorumlu öğretim üyesi: Mikrobiyoloj AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri/üyesi 13

14 MĠK 706: AraĢtırma görevlileri Tez DanıĢmanlığı (0-1-1) Dersin kapsamı: Öğretim üyelerinin danıģmanı olduğu her bir tez öğrencisi için haftalık olarak gerçekleģtirdiği faaliyetleridir. Dersin Yeri: Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloj AD tez danıģmanı öğretim üyesinin ofisi Dersin saati: Pazartesi günleri saat 10:00, haftada 1 saat, 52X1=52 saat pratik Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Mikrobiyoloji Tıpta uzmanlık öğrencileri Dersin sorumlusu öğretim üyesi: Uzmanlık öğrencisinin tez danıģmanı olduğu her bir tez öğrencisi için haftalık bireorik ders dıģı faaliyet yüküne eģdeğerdir. Dersin Ġçeriği: - Uzmanlık öğrencisinin tez konusu hakkında literatür bilgisinin geliģtirilmesi ve dokümantasyonu - Teze ait materyal metot bilgisinin öğretilmesi, kurulması ve geliģtirilmesi - Sonuçların değerlendirilmesi - Tezin yazılması Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 MİK704-T MİK702-T MİK701-T 09:00-09:50 MİK704-D MİK702-T MİK701-T 10:00-10:50 MİK706-D MİK704-T MİK703-T 11:00-11:50 MİK704-D MİK703-T MİK703-D MİK705-D 13:00-13:50 MİK703-D MİK702-T MİK702-D 14:00-14:50 MİK702-T MİK702-D 15:00-15:50 MİK701-T MİK701-T MİK703-T 16:00-16:50 MİK701-D MİK701-D MİK703-T UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ ROTASYON PROGRAMI Rotasyon Genel mikrobiyoloji Bakteriyoloji Mikoloji Mikobakteriyoloji Parazitoloji Viroloji-immünoloji Moleküler mikrobiyoloji Hastane infeksiyonları mikrobiyolojisi Laboratuvar yönetimi Ġnfeksiyon hastalıkları Nükleer Tıp Kan bankası Toplam Süre 3 ay 9 ay 3 ay 3 ay 2 ay 3 ay 2 ay 1 ay 1 ay 3 ay 3 ay 3 ay 36 ay 14

15 DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 15

16 ACİL TIP ANABİLİM DALI 2013 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ACĠL TIP ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Yrd. Doç. Dr. Mehmet OKUMUġ Yrd. Doç. Dr. Selim BOZKURT 1. GĠRĠġ 1993 yılında Türkiye de Tıpta Uzmanlık Eğitim Tüzüğünde ayrı bir uzmanlık dalı olarak kabul edilmiş ve eğitim verilmeye başlanılmıştır. Acil tıp, geniş bir yelpazede bilgi ve beceri gerektiren, her yaş grubunu kapsayan, tanısı konulmamış fiziksel ve davranışsal bozuklukları da içeren, tüm akut-acil hastalık ve yaralanmaların tanı ve yönetimine dayanan tıbbi uzmanlık alanıdır. Hayat kurtarmaya ve mevcut klinik durumun daha kötüye gitmesini engellemeye, çok dramatik iyileşmeler sağlamaya yönelik Altın Vuruş niteliğinde müdahaleler yapma özelliğine sahip müstesna bir tıp dalıdır. Bu uzmanlık alanında diğer uzmanlık alanlarından farklı olarak zaman kritiktir ve yaklaşım multidisiplinerdir. Ayrıca hastanede acil tıp sistemlerinin ilişkilerini geliştirme çalışmaları yanı sıra hastane öncesi bazı hizmetlerde de görev alır. Afet organizasyonlarında yer alır. Son derece geniş bir yelpazeye dağılan acil tıp hasta grubu bir taraftan çok kritik tıbbi bakım alırken bir taraftan da bu hizmeti veren hizmet sunucuların en iyi eğitimi alması gerekmektedir. Bu yüzden standart bir eğitim müfredatının oluşması çok önemlidir. Bölgeden bölgeye hastaneden hastaneye acil servis hizmetlerinin değişik özellikler arz etmesi de bu standardizasyonun önemini arttırmaktadır. Bu çok geniş müfredatlarda ilgili algoritmaların oluşturulması, uygulanması, gerekli invaziv girişimlerin her yerde gerekli olduğu şekilde eğitimin bir parçası olması çok önemlidir. Bu müfredatta acil tıp asistanlarına bu en geniş ve genç branşta gerekli eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu müfredatın hedef kitlesi ülkemizde başta tıp fakültesi ve eğitim ve araştırma hastaneleri acil tıp kliniklerindeki uzmanlık öğrencileri başta olmak üzere, acil tıp ile ilgili eğiticiler, acil tıp eğitimi veren kurum ve programlardır. Bu müfredat, uzmanlık eğitimi boyunca uzmanlık öğrencilerinin acil tıp ile ilgili bilmesi ve uygulaması gereken bilgi, beceri ve tutumları kapsamaktadır. 2. MÜFREDAT TANITIMI 1.1. Müfredatın Amacı ve Hedefleri Acil Tıp eğitim müfredatının amacı, eğitim sürecinin tanımlanması, içeriğinin belirlenmesi ve bu eğitim süreci sonucunda Acil Tıp Kliniğini yönetebilecek bilgi ve becerinin 16

17 kazandırılmasıdır. Acil Tıp Uzmanlık Eğitimin ulusal standardizasyonunu amaçlar. Ülkemizin farklı yerlerindeki üniversite ve eğitim araģtırma hastanelerindeki acil tıp uzmanlık eğitimi veren acil tıp kliniklerindeki standartların oluģturulması, acil tıp konusunda güncel uluslararası kabul görmüģ kılavuzların ve yapılması gerekli asgari bilgi, beceri ve tutumların bu eğitimi alan tüm acil tıp uzmanlık öğrencilerine ulaģtırılması hedeflenmektedir Müfredat Çalışmasının Tarihsel Süreci Acil tıp 1993 yılında Türkiye de tıp dalı olarak kuruldu. Bu müfredat programının hazırlığına 15 Ocak 2010 da Acil Tıp TUKMOS Komisyonu Prof. Dr. BaĢar CANDER Prof. Dr. Cahfer GÜLOĞLU Doç. Dr. Mehmet GÜL Doç. Dr. Figen COġKUN, Doç. Dr. Mehtap BULUT, Doç. Dr. Erden Erol ÜNLÜER Doç. Dr. Yücel YAVUZ Doç. Dr. Doğaç Niyazi ÖZÜÇELĠK, Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇINAR ın katılımıyla Antalya da yapılan Müfredat OluĢturma Sistemi ÇalıĢtay ında baģlanılmıģtır. ÇalıĢtayda Prof. Dr. BaĢar CANDER komisyon baģkanı olarak seçilmiģtir. Komisyon müfredat oluģturmada 2009 yılında güncellenmiģ olan Avrupa Acil Tıp (EUSEM) müfredatını örnek almıģtır. Ġkinci toplantı Ağustos 2011 de Ankara da Prof. Dr. BaĢar CANDER, Prof. Dr. Cahfer GÜLOĞLU, Doç. Dr. Mehmet GÜL, Doç. Dr. Figen COġKUN, Doç. Dr. Mehtap BULUT, Doç. Dr. Erden Erol ÜNLÜER, Doç. Dr. Yücel YAVUZ un katılımıyla yapılmıģ ve müfredatın 1.0 versiyonu tamamlanmıģtır. Komisyon çalıģmaları hızlandırılması ve geliģtirilmesi açısından komisyon üyeleri arasında bazı değiģiklikler yapıldı ve yeni komisyon Ģu Ģekilde oluģturuldu: Prof. Dr. BaĢar CANDER Prof. Dr. Cahfer GÜLOĞLU Doç. Dr. Mehmet GÜL, Doç. Dr. Mehtap BULUT BOZKURT, Doç. Dr. Ahmet DEMĠRCAN, Doç. Dr. Mustafa SERĠNKEN, Doç. Dr. ġule AKKÖSE AYDIN. Daha sonra Nisan 2013 tarihinde Ankara da yapılan TUKMOS Acil Tıp Komisyonu toplantısında Prof. Dr. BaĢar CANDER Prof. Dr. Cahfer GÜLOĞLU Doç. Dr. Mehmet GÜL, Doç. Dr. Mehtap BULUT BOZKURT, Doç. Dr. Ahmet DEMĠRCAN, Doç. Dr. Mustafa SERĠNKEN, Doç. Dr. ġule AKKÖSE AYDIN ın katılımlarıyla müfredatın 2.0 versiyonu hazırlanmıģtır Uzmanlık Eğitimi Süreci Acil Tıp uzmanlık dalı eğitim süresi dört yıldır. Bu sürede ilgili uzmanlık alanları ile birlikte çalıģılarak, Acil Tıp ile ilgili hastalık ve klinik durumların tanı, tedavi ve takibi için multidisipliner yaklaģım becerisi kazandırılır. Uzmanlık eğitim süreci bakanlık tarafından yayınlanan Tıpta Ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları üç ay, Ġç Hastalıkları iki ay, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Radyoloji uzmanlık alanlarına birer ay rotasyonları zorunludur. Uzmanlık eğitim sürecinin sonunda tez çalıģması ve akabinde bitirme sınavı yapılır Kariyer Olasılıkları 17

18 Acil Tıp uzmanlık öğrencileri eğitimini tamamlandıktan sonra kamu, vakıf veya özel kurumlarda Acil Tıp uzmanı olarak görev yaparlar. Bu alanda aktif çalıģan uzman sayısının henüz yeterli düzeye ulaģmaması ve kazanılan yetkinlikler nedeniyle üst düzey merkezlerde görev alma fırsatı vardır. Ayrıca arzu edenlerin akademik kariyer yapmalarına uygun alt yapı donanımları da bu süreçte tamamlanır. 3. TEMEL YETKĠNLĠKLER Yetkinlik, bir uzmanın bir iģ ya da iģlemin gerektiği gibi yapılabilmesi için kritik değer taģıyan, eğitim ve öğretim yoluyla kazanılıp iyileģtirilebilen, gözlenip ölçülebilen, özellikleri daha önceden tarif edilmiģ olan, bilgi, beceri, tutum ve davranıģların toplamıdır. Yetkinlikler 7 temel alanda toplanmıģlardır. Her bir temel yetkinlik alanı, uzmanın ayrı bir rolünü temsil eder (ġekil 1). Yedinci temel alan olan Hizmet Sunucusu alanına ait yetkinlikler klinik yetkinlikler ve giriģimsel yetkinlikler olarak ikiye ayrılırlar. Sağlık hizmeti sunumu ile doğrudan iliģkili Hizmet Sunucusu alanını oluģturan yetkinlikler diğer 6 temel alana ait yetkinlikler olmadan gerçek anlamlarını kazanamazlar ve verimli bir Ģekilde kullanılamazlar. BaĢka bir deyiģle 6 temel alandaki yetkinlikler, uzmanın Hizmet Sunucusu alanındaki yetkinliklerini sosyal ortamda hasta ve toplum merkezli ve etkin bir Ģekilde kullanması için kazanılması gereken yetkinliklerdir. Bir uzmanlık dalındaki eğitim sürecinde kazanılan bu 7 temel alana ait yetkinlikler uyumlu bir Ģekilde kullanılabildiğinde yeterlilikten bahsedilebilir. Bu temel yetkinlik alanları aģağıda listelenmiģtir; 1.1. Yönetici 1.2. Ekip Üyesi 1.3. Sağlık Koruyucusu 1.4. İletişim Kuran 1.5. Değer ve Sorumluluk Sahibi 1.6. Öğrenen ve Öğreten 1.7. Hizmet Sunucusu Hizmet sunucusu temel yetkinlik alanındaki yetkinlikler, kullanılıģ yerlerine göre iki türdür: 18

19 Klinik Yetkinlik: Bilgiyi, kiģisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi kararlar konusunda kullanabilme yeteneğidir; GiriĢimsel Yetkinlik: Bilgiyi, kiģisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri tıbbi giriģimler konusunda kullanabilme yeteneğidir. Klinik ve giriģimsel yetkinlikler edinilirken ve uygulanırken Temel Yetkinlik alanlarında belirtilen diğer yetkinliklerle uyum içinde olmalı ve uzmanlığa özel klinik karar süreçlerini kolaylaģtırmalıdır KLĠNĠK YETKĠNLĠKLER Uzman Hekim aşağıda listelenmiş klinik yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici temel yetkinlikleri eş zamanlı ve uygun şekilde kullanarak uygular. KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem SENKOP TT,A,K 1 ġok TT,A,K 1 YETĠġKĠN ÇOCUKLARDA KARDĠYOVASKÜLER ACĠLLER ve ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYÖZ KARDĠYAK BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 KONJENĠTAL KALP HASTALIKLARI T, A 2 ARĠTMĠLER TT,A,K 1 19

20 20 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem DERĠN VEN TROMBOZU TT,A,K 1 PULMONER TROMBOEMBOLĠ TT,A,K 1 PULMONER HĠPERTANSĠYON TT,A,K 2 AORT ANEVRĠZMA/ AORT DĠSSEKSĠYONU TT,A,K 1 HĠPERTANSĠF ACĠLLER TT,A,K 1 AKUT PULMONER ÖDEM TT,A,K 1 KONTRAKTĠLĠTE BOZUKLUKLARI TT,A,K 1 AKUT KORONER SENDROMLAR TT,A,K 1 OKLÜZĠV ARTERĠYEL BOZUKLUKLAR TT,A,K 1 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA DERMATOLOJĠK ACĠLLER DERMATOZLAR TT,A,K 2 ĠNFEKSĠYÖZ HASTALIKLAR TT,A,K 2 ĠNFLAMATUAR HASTALIKLAR TT,A,K 2 DÖKÜNTÜLÜ TT,A,K 2

21 21 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem HASTALIKLAR YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA ENDOKRĠN VE METABOLĠK ACĠLLER HĠPERGLĠSEMĠK ACĠLLER TT,A,K 1 HĠPOGLĠSEMĠK ACĠLLER TT,A,K 1 ADRENAL YETERSĠZLĠK VE KRĠZ TT,A,K 2 TROĠD HASTALIKLARI ACĠLLERĠ TT,A,K 2 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLĠT BOZUKLUKLARI ASĠT BAZ BOZUKLUKLARI TT,A 1 ELEKTROLĠT BOZUKLUKLARI TT,A 1 VOLÜM DURUMU VE SIVI DENGESĠ BOZUKLUKLARI TT,A,K 1 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA KULAK- BURUN-BOĞAZ, ORAL VE BOYUN ACĠLLERĠ KANAMA TT,A,K 1 TÜMÖR KOMPLĠKASYONLAR I TT,A,K 1 YABANCI CĠSĠM TT,A,K 1 ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYÖZ BOZUKLUKLAR TT,A,K 1

22 22 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA GASTROĠNTESTĠNAL ACĠLLER GASTROĠNTESTĠN AL SĠSTEM KONJENĠTAL HASTALIKLARI TT,A,K 2 GASTROĠNTESTĠN AL SĠSTEM VASKÜLER HASTALIKLAR TT,A,K 1 GASTROĠNTESTĠN AL ĠNFLAMATUAR VE ENFEKSĠYÖZ HASTALIKLARI TT,A,K 1 GASTROĠNTESTĠN AL SĠSTEM TRAVMATĠK VE MEKANĠK BOZUKLUKLAR TT,A,K 1 GASTROĠNTESTĠN AL SĠSTEM METABOLĠK BOZUKLUKLAR TT,A,K 1 GASTROĠNTESTĠN AL SĠSTEM TÜMÖRLERĠ TT,A,K 2 JĠNEKOLOJĠK VE OBSTETRĠK ACĠLLER JĠNEKOLOJĠK VE OBSTETRĠK SĠSTEM ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYÖZ HASTALIKLAR TT,A,K 2 OBSTETRĠK ACĠL HASTALIKLAR VE KOMPLĠKASYONLAR I TT,A,K 1

23 23 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem OVER TORSĠYONU T, A 1 VASKÜLER BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 TÜMÖRLER T, A 2 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA HEMATOLOJĠK VE ONKOLOJĠK ACĠLLER ANEMĠLER TT,A,K 1 LENFOMA VE LÖSEMĠLER TT,A,K 2 KONJENĠTAL BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYÖZ HASTALIKLAR TT,A,K 1 VASKÜLER BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 TRANSFÜZYON REAKSĠYONLARI TT,A,K 1 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA ĠMMÜNOLOJĠK ACĠLLER ALERJĠK VE ANAFLAKTĠK REAKSĠYONLAR TT,A,K 1 ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYÖZ BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 ALERJĠK VE ANAFLAKTĠK REAKSĠYONLAR TT,A,K 1

24 24 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA ENFEKSĠYÖZ ACĠLLER SEPSĠS VE SEPTĠK ġok TT,A,K 1 CĠNSEL YOLLA BULAġAN HASTALIKLAR TT,A,K 2 HIV ENFEKSĠYONU VE AIDS TT,A,K 2 YAYGIN TROPĠKAL HASTALIKLAR TT,A,K 2 KUDUZ TT,A,K 1 SU VE GIDA KAYNAKLI ENFEKSĠYON HASTALIKLARI TT,A,K 1 YAYGIN VĠRAL VE BAKTERĠYEL ENFEKSĠYONLAR TT,A,K 1 STREPTOKOKSĠK TOKSĠK ġok SENDROMU TT,A,K 2 TETANOZ TT,A,K 1 KAS-ĠSKELET SĠSTEMĠ ACĠLLERĠ KONJENĠTAL BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYÖZ BOZUKLUKLAR TT,A,K 2

25 25 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem TRAVMATĠK VE DEJENARATĠF BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 TÜMÖRLER TT,A,K 2 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA NÖROLOJĠK ACĠLLER ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYOZ BOZUKLUKLAR TT,A,K 1 TÜMÖRLER TT,A,K 1 VASKÜLER BOZUKLUKLAR TT,A,K 1 DĠĞER PROBLEMLER TT,A,K 1 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA GÖZ ACĠLLERĠ ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYÖZ BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 VASKÜLER BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 AKUT GLOKOM TT,A,K 1 RETĠNA DEKOLMANI TT,A,K 2 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA PULMONER ACĠLLERĠ KONJENĠTAL BOZUKLUKLAR TT,A,K 1 ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYÖZ BOZUKLUKLAR TT,A,K 1

26 26 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem TÜMÖRLER TT,A,K 2 VASKÜLER BOZUKLUKLAR TT,A,K 1 ATELEKTAZĠ TT,A,K 1 SPONTAN PNÖMOTORAKS TT,A,K 1 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA RENAL VE ÜROLOJĠK ACĠLLER RENAL VE ÜROLOJĠK ĠNFLAMATUAR VE ĠNFEKSĠYÖZ BOZUKLUKLAR TT,A,K 1 METABOLĠK BOZUKLUKLAR TT,A,K 1 TÜMÖRLER T, A 2 VASKÜLER BOZUKLUKLAR TT,A,K 2 RABDOMĠYOLĠZ TT,A,K 2 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA TRAVMA ACĠLLER KÜNT TRAVMA TT,A,K 1 PENETRAN TRAVMA TT,A,K 1 YANIKLAR TT,A,K 1

27 27 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem KAFA TRAVMASI TT,A,K 1 MAKSĠLLOFASĠA L TRAVMA TT,A,K 1 BOYUN TRAVMASI TT,A,K 1 GÖĞÜS TRAVMASI TT,A,K 1 KARIN TRAVMASI TT,A,K 2 PELVĠS TRAVMASI TT,A,K 1 VERTEBRA TRAVMASI TT,A,K 2 EKSTREMĠTE TRAVMASI TT,A,K 2 GENĠTOÜRĠNER TRAVMA TT,A,K 2 ÇOKLU TRAVMA TT,A,K 1 SPESĠFĠK POPÜLASYONLARDA KĠ TRAVMA 1: ÇOCUK TRAVMALARI TT,A,K 1 SPESĠFĠK POPÜLASYONLARDA KĠ TRAVMA 2: YAġLI TRAVMALARI TT,A,K 1

28 28 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem SPESĠFĠK POPÜLASYONLARDA KĠ TRAVMA 3 GEBELĠK TRAVMALARI TT,A,K 1 KULAK BURUN BOĞAZ TRAVMASI TT,A,K 1 GÖZ TRAVMALARI TT,A,K 1 YUMUġAK DOKU YARALANMALARI TT,A,K 1 CRUSH YARALANMALARI TT,A,K 1 KOMPARTMAN SENDROMU TT,A,K 1 YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA ĠSTĠSMAR YAġLI VE ENGELLĠ ĠSTĠSMARI TT,A,K 2 ÇOCUK ĠSTĠSMARI VE ĠHMALĠ TT,A,K 2 FĠZĠKSEL ĠSTĠSMAR TT,A,K 2 CĠNSEL SALDIRI TT,A,K 2 ANALJEZĠ VE SEDASYON AĞRI DEĞERLENDĠRMESĠ VE YÖNETĠMĠ TT,A,K 1 BĠLĠNÇLĠ SEDASYON TT,A,K 2

29 29 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem YARALANMANIN ENGELLENMESĠ KAZALARIN EPĠDEMĠYOLOJĠSĠ TT,A,K 2 YARALANMANIN ÖNLENMESĠ ĠLE ĠLGĠLĠ VERĠ TOPLANMASI TT,A,K 2 AFET TIBBI AFETE HAZIRLIK TT,A,K 2 KĠTLE YARALANMALARI TT,A,K 2 SPESĠFĠK TIBBI KONULAR TT,A,K 2 AFETE KARġI KOYMA VE CEVAP TT,A,K 2 YETĠġKĠN ve ÇOCUKLARDA ÇEVRESEL ACĠLLER ELEKTRĠK VE YILDIRIM ÇARPMALARI TT,A,K 1 ZEHĠRLĠ BĠTKĠ VE HAYVAN MARUZĠYET YARALANMALARI TT,A,K 1 YÜKSEK ĠRTĠFA HASTALIKLARI TT,A,K 2 ISIYLA ĠLGĠLĠ ACĠLLER TT,A,K 1 BAROTRAVMA TT,A,K 2 BOĞULMA VE DALMA TT,A,K 2

30 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem YARALANMALARI KĠMYASAL, BĠYOLOJĠK, RADYOLOJĠK, NÜKLEER MARUZĠYET YARALANMALARI TT,A,K 2 KARBONMONOK SĠT ZEHĠRLENMESĠ TT,A,K 1 SEYAHAT TIBBI TT,A,K 2 TIBBI DELĠLLER T, K 1 ADLĠ TIP MEDĠKOLEGAL DURUMLAR T 1 ĠLGĠLĠ KANUN VE YÖNETMELĠKLER B 1 ZEHĠRLENMĠġ HASTA TT,A,K 1 TOKSĠDROMLAR TT,A,K 1 TOKSĠKOLOJĠ ĠLAÇ TT,A,K 1 ENDÜSTRĠYEL ve KĠMYASAL TT,A,K 1 BĠTKĠLER, MANTARLAR TT,A,K 1 30

31 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem ALKOL TT,A,K 1 AJĠTE HASTA TT,A,K 1 AKUT PSĠKOZ TT,A,K 1 PSĠKOSOSYAL PROBLEMLER ANKSĠYETE BOZUKLUKLARI TT,A,K 1 NÖROLEPTĠK MALĠGN SENDROM TT,A,K 1 SUICID GĠRĠġĠMLERĠ TT,A,K 1 SOLUNUM YETMEZLĠKLERĠ TT,A,K 1 ARDS TT,A,K 1 ġoklar TT,A,K 1 KRĠTĠK HASTA BAKIMI ANSTABĠL HASTA TT,A,K 1 KRĠTĠK HASTADA ENFEKSĠYON TT,A,K 2 KRĠTĠK HASTADA YARA BAKIMI TT,A,K 2 SEPSĠS TT,A,K 2 31

32 KLĠNĠK YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yön tem KOMA TT,A,K GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠKLER Uzman Hekim aģağıda listelenmiģ giriģimsel yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici temel yetkinlikleri eģ zamanlı ve uygun Ģekilde kullanarak uygular. GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yönt em YETĠġKĠN VE ÇOCUKLARDA ETKĠN CPR GĠRĠġĠMLERĠ 4 1 CPR BECERĠLERĠ ĠLERĠ BECERĠLERĠ (ÖRNEĞĠN TERAPÖTĠK HĠPOTERMĠ, GÖĞÜS CPR) CPR AÇIK 4 2 OROFARENGEAL VE NAZOFARENGEAL AĠRWAY UYGULAMA 4 1 ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON 4 1 ACĠL HAVA YOLU LARENGEAL MASK AĠRWAY, KOMBĠ TÜP, I-GEL, FASTRACK VB CERRAHĠ HAVA YOLU SAĞLANMASI ZOR HAVA YOLU YÖNETĠMĠ ALGORĠTMASI 4 2 ACĠL DURUMLARDA HIZLI SERĠ ENTÜBASYON

33 GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yönt em ANESTEZĠK ĠNDÜKSĠYONU KULLANMA 4 1 ANALJEZĠ VE SEDASYON MONĠTORĠZASYONU 4 1 ANALJEZĠ SEDASYONUN VE BĠLĠNÇLĠ GĠRĠġĠMSEL SEDASYON ANALJEZĠ VE 4 1 LOKAL, TOPĠKAL VE REGĠONAL ANESTEZĠ TEKNĠKLERĠ 4 1 OKSĠJEN TEDAVĠSĠ 4 1 KAN GAZI ANALĠZĠ, PULSE OXĠMETRE VE KAPNOGRAFĠNĠN KARġILAġTIRILMASI 4 1 BAG-MASK- VALVE VENTĠLASYON 4 1 SOLUNUM VENTĠLASYONUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE TORASENTEZ GÖĞÜS TÜPÜ UYGULAMA, SUALTI- DRENAJ TAKĠBĠ NON ĠNVAZĠF VENTĠLASYON TEKNĠKLERĠ 4 1 ĠNVAZĠF VENTĠLASYON TEKNĠKLERĠ 4 2 WEENĠNG 4 2 EKG VE DOLAġIMIN MONĠTORĠZASYONU DEFĠBRĠLASYON VE PACE UYGULAMA

34 GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yönt em (KARDĠYOVERSĠYON, TRANSKUTAN PACĠNG) ACĠL PERĠKARDĠYOSENTEZ 4 2 ĠNVAZĠV VE NONĠNVAZĠF HEMODĠNAMĠK MONĠTORĠZASYON PERĠFERĠK VENÖZ KATETERĠZASYON 4 1 ARTERĠYEL KATETERĠZASYON 4 1 VASKÜLER YOL ĠNTRAOSSEÖZ YOL SANTRAL VENÖZ KATETERĠZASYON USG EġLĠĞĠNDE GĠRĠġĠMLER, FAST UYGULAMALARI 4 2 NONĠNVAZĠV MYOKARDĠYAL GÖRÜNTÜLEME 4 2 ANTERĠOR RĠNOSKOPĠ 4 2 NAZAL TAMPON UYGULAMASI 4 1 KBB GĠRĠġĠMLERĠ OROFARĠNKS ĠNSPEKSĠYONU OTOSKOPĠ HAVA YOLUNDAN YABANCI CĠSĠM ÇIKARILMASI 3 2 TRAKEOSTOMĠ YAPILMASI 3 2 GASTROĠNTESTĠNAL GĠRĠġĠMLER NAZOGASTRĠK TÜP YERLEġTĠRME DĠAGNOSTĠK PERĠTONEAL LAVAJ

35 GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yönt em ABDOMĠNAL HERNĠ REDÜKSĠYONU 4 2 GASTRĠK LAVAJ 4 1 ABDOMĠNAL PARASENTEZ 4 1 ABDOMĠNAL BASINÇ ÖLÇÜMÜ 2 2 ÖZOFAGUS VARĠSĠNDE BALON TAMPONAD (SANGSTAKEN BLACKMORE TÜPÜ GĠBĠ) 4 2 PROKTOSKOPĠ 3 2 MESANE KATETERĠZASYONU YERLEġTĠRME 3 2 GENĠTOÜRĠNER GĠRĠġĠMLER SUPRAPUBĠK SĠSTOSTOMĠ 2 2 TESTĠKÜLER TORSĠYON REDÜKSĠYONU 3 2 HASTA VE ÇEVRE DEKONTAMĠNASYONU 4 1 HĠJYENĠK GĠRĠġĠM VE BECERĠLER HASTA ĠZOLASYONU VE PERSONEL KORUMA KĠMYASAL BĠYOLOJĠK RADYOLOJĠK VE NÜKLEER DEKONTAMĠNASYON ASEPTĠK ASPĠRASYONU EKLEM 4 2 KAS- ĠSKELET SĠSTEM GĠRĠġĠMLERĠ FRAKTÜR ĠMMOBĠLĠZASYONU EKLEM DĠSLOKASYON REDÜKSĠYONU

36 GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yönt em OMURGA TAHTASI VE SPĠNAL ĠMMOBĠLĠZASYON 4 1 SPLĠNT UYGULAMA (FLASTER, BANT, SPANCH, BANDAJ) 4 1 KOMPARTMAN SENDROMU YÖNETĠMĠ 4 2 FASĠOTOMĠ, 3 2 ESKARATOMĠ 2 2 GKS DAHĠL BĠLĠNÇ KAYBI DEĞERLENDĠRMESĠ 4 1 NÖROLOJĠK GĠRĠġĠM VE BECERĠLER FUNDOSKOPĠ LOMBER PONKSĠYON NÖRO-ĠMAGĠNG YORUMLAMA 4 1 ACĠL DOĞUM 4 1 OBSTETRĠKVE JĠNEKOLOJĠK GĠRĠġĠMLER VE BECERĠLER PERĠMORTEM SEZARYAN SPEKULUMLA VAJĠNAL MUAYENE SEKSÜEL SUĠSTĠMAL OLGUSUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 4 1 GÖZDEN YABANCI CĠSĠM ÇIKARILMASI 3 2 OFTALMĠK GĠRĠġĠM VE BECERĠLER SLĠT LAMP 2 2 LATERAL KANTOTOMĠ

37 GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yönt em VÜCUT ISISI ÖLÇÜMÜ VE MONĠTORĠZASYONU 4 1 SOĞUTMA TEKNĠKLERĠ (EVAPORATĠF SOĞUTMA, BUZLU SU, VB) 4 2 ATEġ GĠRĠġĠMLERĠ KONTROL ĠNTERNAL SOĞUTMA METODLARI 3 2 ISITMA TEKNĠKLERĠNĠ UYGULAMA 4 1 SICAK ÇARPMALI HASTANIN MONĠTORĠZASYONU 4 1 HĠPER-HĠPO TERMĠ ÖNLEME VE TEDAVĠSĠ 4 2 TELEKOMUNĠKASY ON VE TELEMEDĠCĠNE UYGULAMALARI 4 2 KRĠTĠK HASTANIN TRANSPORTU BECERĠLERĠ ACĠL TIP SĠSTEMĠ ARACININ HAZIRLANMASI TRANSPORT ESNASINDA TEDAVĠ VE MONĠTORĠZASYONUN SPESĠFĠK YÖNLERĠ APSE ĠNSĠZYON VE DRENAJI 4 2 ASEPTĠK TEKNĠKLER 4 1 YARA BAKIMI YUMUġAK DOKU YARALANMALARI VE LASERASYONLARIN TEDAVĠSĠ 4 1 YARA ĠRRĠGASYONU YARA KAPAMA VE

38 GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK Dü zey K ıdem Yönt em SUTÜR TEKNĠKLERĠ,STAPLER, DOKU YAPIġTIRICISI UYGULAMALARI 4 1 UYGUN ADLĠ BĠLDĠRĠMLERĠ YAPMA 4 1 ADLĠ TIP MEDĠKOLEGAL DOKÜMANTASYONLA RIN YAZILMASI VE KORUNMASI 4 1 KRĠTĠK HASTA KRĠTĠK BESLENME HASTADA ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERĠ Teorik dersler: Haftalık minimum 6 saat çekirdek müfredata paralel olarak planlanır. Pratik uygulama: Eğitim materyalleri üzerinde (maketler,..) girişim becerilerinin geliştirilmesi sağlanır. Mortalite saati: Haftalık minimum 1 saat interaktif olarak düzenlenir. Makale saati: Haftalık minimum 1 saat güncel literatür takip edilir. Vaka saati: Haftalık minimum 1 saat interaktif olarak düzenlenir. Hasta başı eğitim vizitleri: Eğitim sorumlusu tarafından haftada minimum 2 kere eğitim vizitleri yapılır. Kişisel eğitim ve gelişim: Zaman, kriz yönetimi gibi acil servis için kritik konularda yılda minimum 2 kez paneller şeklinde organize edilir. Bilimsel araştırma metodolojisi: İstatistik, bilimsel makale yazımı, değerlendirilmesi, araştırma planlama konularında yılda minimum 1 kere kurs şeklinde organize edilir. Tıpta uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eğitimi sürecinde en az 1 orijinal makale yayınında yer almalıdır. Sivil Toplum Örgütleri Eğitim programları: Kurs, Panel, Sempozyum, Kongre katılımları Uzmanlık eğitimi sürecinde yıllara göre düzenlenir. Eğitimini tamamladığında en az 1 sempozyum ve 1 Ulusal Kongreye katılmış olmalıdır. TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve öğretme yöntemleri üçe ayrılmaktadır: YapılandırılmıĢ Eğitim Etkinlikleri (YE), Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) ve Bağımsız ve KeĢfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) Yapılandırılmış Eğitim Etkinlikleri (YE) Sunum Bir konu hakkında görsel iģitsel araç kullanılarak yapılan anlatımlardır. Genel olarak nadir veya çok nadir görülen konular/durumlar hakkında veya sık görülen konu/durumların yeni 38

39 geliģmeleri hakkında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde eğitici öğrencide eksik olduğunu bildiği bir konuda ve öğrencinin pasif olduğu bir durumda anlatımda bulunur. Sunum etkileģimli olabilir veya hiç etkileģim olmayabilir Seminer Sık görülmeyen bir konu hakkında deneyimli birinin konuyu kendi deneyimlerini de yansıtarak anlatması ve anlatılan konunun karģılıklı soru ve cevaplar ile geçmesidir. Sunumdan farkı konuyu dinleyenlerin de kendi deneyimleri doğrultusunda anlatıcı ile karģılıklı etkileģim içinde olmasıdır. Seminer karģılıklı diyalogların yoğun olduğu, deneyimlerin yargılanmadan paylaģıldığı ve farklı düzeylerde kiģilerin aynı konu hakkında farklı düzeydeki sorular ile eksik yanlarını tamamlayabildikleri bir eğitim etkinliğidir Olgu tartıģması Bir veya birkaç sık görülen olgunun konu edildiği bir küçük grup eğitim aktivitesidir. Bu eğitim aktivitesinin hedefi, farklı düzeydeki kiģilerin bir olgunun çözümlenmesi sürecini tartıģmalarını sağlayarak, tüm katılımcıların kendi eksik veya hatalı yanlarını fark etmelerini sağlamak ve eksiklerini tamamlamaktır. Bu olgularda bulunan hastalık veya durumlar ile ilgili bilgi eksikliklerinin küçük gruplarda tartıģılması ile tamamlanması veya yanlıģ bilgilerin düzeltilmesi sağlanır. Ayrıca aynı durum ile ilgili çok sayıda olgunun çözümlenmesi yoluyla aynı bilginin farklı durumlarda nasıl kullanılacağı konusunda deneyim kazandırır. Olgunun/ların basamaklı olarak sunulması ve her basamak için fikir üretilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar Makale tartıģması Makalenin kanıt düzeyinin anlaģılması, bir uygulamanın kanıta dayandırılması ve bir konuda yeni bilgilere ulaģılması amacıyla gerçekleģtirilen bir küçük grup etkinliğidir. Makalenin tüm bölümleri sırası ile okunur ve metodolojik açıdan doğruluğu ve klinik uygulamaya yansıması ile ilgili fikir üretilmesi ve gerektiğinde eleģtirilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar. Uzman adayına, benzer çalıģmalar planlayabilmesi için problemleri bilimsel yöntemlerle analiz etme, sorgulama, sonuçları tartıģma ve bir yayın haline dönüģtürme becerisi kazandırılır Dosya tartıģması Sık görülmeyen olgular ya da sık görülen olguların daha nadir görülen farklı Ģekilleri hakkında bilgi edinilmesi, hatırlanması ve kullanılmasını amaçlayan bir eğitim yöntemidir. Eğitici, dosya üzerinden yazı, rapor, görüntü ve diğer dosya eklerini kullanarak, öğrencinin olgu hakkında her basamakta karar almasını sağlar ve aldığı kararlar hakkında geribildirim verir. Geribildirimler öğrencinin doğru kararlarını devam ettirmesi ve geliģmesi gereken kararlarının 39

40 açık ve anlaģılır bir biçimde ifade edilerek geliģtirmesi amacıyla yapılır Konsey Olgunun/ların farklı disiplinler ile birlikte değerlendirilmesi sürecidir. Olgunun sık görünürlüğünden çok karmaģık olması öğrencinin karmaģık durumlarda farklı disiplinlerin farklı bakıģ açılarını algılamasını sağlar Kurs Bir konu hakkında belli bir amaca ulaģmak için düzenlenmiģ birden fazla oturumda gerçekleģtirilen bir eğitim etkinliğidir. Amaç genellikle bir veya birkaç klinik veya giriģimsel yetkinliğin edinilmesidir. Kurs süresince sunumlar, küçük grup çalıģmaları, uygulama eğitimleri birbiri ile uyum içinde gerçekleģtirilir Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) Yatan hasta bakımı Vizit Farklı öğrenciler için farklı öğrenme ortamı oluģturan etkili bir eğitim yöntemidir. Hasta takibini yapan ve yapmayan öğrenciler vizitten farklı Ģekilde faydalanırlar. Hastayı takip eden öğrenci hasta takibi yaparak ve yaptıkları için geribildirim alarak öğrenir, diğer öğrenciler bu deneyimi izleyerek öğrenirler. Vizit klinikte görülen olguların hasta yanından çıktıktan sonra da tartıģılması ve olgunun gerçek ortamda gözlemlenmesiyle öğrenmeyi sağlar Nöbet Öğrencinin sorumluluğu yüksek bir ortamda derin ve kalıcı öğrenmesine etki eder. Olguyu yüksek sorumluluk durumunda değerlendirmek öğrencinin var olan bilgisini ve becerisini kullanmasını ve eksik olanı öğrenmeye motive olmasını sağlar. Nöbet, gereken yetkinliklere sahip olunan olgularda özgüveni arttırırken, gereken yetkinliğin henüz edinilmemiģ olduğu olgularda bilgi ve beceri kazanma motivasyonunu arttırır. Nöbetlerde sık kullanılması gereken yetkinliklerin 1 inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmıģ olmaları bu açıdan önemlidir GiriĢim Tanı ve tedaviye yönelik tüm giriģimler, eğitici tarafından gösterildikten sonra belli bir kılavuz eģliğinde basamak basamak gözlem altında uygulama yoluyla 40

41 öğretilir. Her uygulama basamağı için öğrenciye geribildirim verilir. Öğrencinin doğru yaptıklarını doğru yapmaya devam etmesi, eksik ve geliģmesi gereken taraflarını düzeltebilmesi için öğrenciye zamanında, net ve yapıcı müdahalelerle teģvik edici ve destekleyici ya da uyarıcı ve yol gösterici geribildirimler verilmelidir. Her giriģim için öğrenciye önceden belirlenmiģ yetkinlik düzeyine ulaģacak sayıda tekrar yaptırılması sağlanır Ameliyat Ayaktan hasta bakımı Ġçinde çok sayıda karar ve giriģim barındıran müdahale süreçleridir. Her karar ve giriģimin ayrı ayrı gereken yetkinlik düzeylerine ulaģması amacıyla en az riskli/karmaģık olandan en riskli/karmaģık olana doğru olacak Ģekilde ameliyat sürecinin tüm basamakları yüksek gözlem altında öğretilir. Öğrencinin tüm basamaklarda gereken yetkinlik düzeyine ulaģması için yeterli sayıda tekrar yaptırılması sağlanır. Öğrenci gözlem altında olgu değerlendirmesi yapar ve tanı, tedavi seçeneklerine karar verir. Öğrencinin yüksek/orta sıklıkta görülen acil veya acil olmayan olguların farklı baģvuru Ģekillerini ve farklı tedavi seçeneklerini öğrendiği etkili bir yöntemdir. Ayaktan hasta bakımında sık kullanılması gereken yetkinliklerin 1 inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmıģ olmaları bu açıdan önemlidir Bağımsız ve Keşfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) Yatan hasta takibi Yatarak takip edilen bir olgu hakkında yeterliğe eriģmemiģ bir öğrencinin gözetim ve denetim altında, yeterliğe ulaģmıģ bir öğrencinin gözlem altında yaptığı çalıģmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir olmasından eğitici sorumludur Ayaktan hasta/materyal takibi Ayaktan baģvuran acil veya acil olmayan bir olgu hakkında gereken yetkinlik düzeyine eriģmemiģ bir öğrencinin gözetim ve denetim gözlem altında, eğitici eģliğinde ve gereken yetkinlik düzeyine ulaģmıģ bir öğrencinin yüksek gözlem altında yaptığı çalıģmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir olmasından eğitici sorumludur. 41

42 Akran öğrenmesi Öğrencinin bir olgunun çözümlenmesi veya bir giriģimin uygulanması sırasında bir akranı ile tartıģarak veya onu gözlemleyerek öğrenmesi sürecidir Literatür okuma Öğrencinin öğrenme gereksinimi olan konularda literatür okuması ve klinik uygulama ile iliģkilendirmesi sürecidir AraĢtırma Öğrencinin bir konuda tek baģına veya bir ekip ile araģtırma tasarlaması ve bu sırada öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir Öğretme Öğrencinin bir baģkasına bir giriģim veya bir klinik konuyu öğretirken bu konuda farklı bakıģ açılarını, daha önce düģünmediği soruları veya varlığını fark etmediği durumları fark ederek öğrenme gereksinimi belirlemesi ve bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. 5. EĞĠTĠM KAYNAKLARI 1.1. Eğitici Standartları Acil Tıp eğiticisinin nitelikleri başlıca şunlardır -Örnek insan, rol model: Akıllı, bilgili, klinik anlamda usta, iyi bir hasta doktor iletişimi sergileyen iyi bir model olarak algılanmalıdır. -Klinik danışman -Öğretici lider -Destekleyici kişi: Asistan ya da öğrenciye destek olduğunu gösterir. -Etkili danışman -Dinamik eğitici -İyi bir acil tıp eğiticisi cana yakındır, ilgi gösterir, yardımseverdir, öğretmeye karşı pozitif bir tutum gösterir, öğrenmeyi kolaylaştıran bir eğitim ortamı sağlar. Aynı zamanda aktif katılımı sağlar, hasta bakımına asistanları dahil eder, yönlendirme ve danışmanlık sağlar yapıcı geribildirim verir. İyi bir acil tıp eğiticisi, öğretmekten gerçekten hoşlanan, espri anlayışına sahip, kendi bilgisinin sınırları hakkında açık bir fikre sahip olan kişidir. Ayrıca öğrenenlerin sınırlarına da negatif olmaksızın saygılı olmak, müfredata oldukça iyi bir şekilde aşina olmakta özelliklerindendir. Eğitici/ Uzmanlık Öğrencisi Oranı: Beş ve üzeri asistana 1 eğitimci 1.2. Mekan Standartları 42

43 Yatak sayısı (minimum adet) Muayene alanları Resüsitasyon odası Müşahede odası Triyaj Primer tedavi birimi Görüntüleme Ünitesi Dekontaminasyon Odası Eğitim salonu Tedavi hizmetleri için yeterli alanların olması 1.3. Donanım Standartları Solunum ile ilgili malzemeler, Oksijen tedavisi için gerekli olan nazal kanül, yüz maskesi ve seyyar oksijen tüpleri, Pulse oksimetre, Göğüs tüpü malzemeleri ve aletleri, Transport Ventilatör, Alternatif havayolu malzemeleri.(combitube, LMA) Nabız pulse oksimetre, Endotrakeal tüpler (Çocuk ve erişkin) Manuel ya da duvara monte tansiyon aletleri Steteskop, Portable veya sabit oksijen Trakeostomi seti ve malzemeleri, Krikotirotomi seti ve malzemeleri Acil torakotomi seti ve aletleri End tidal CO2 monitorü Fiberoptik laringoskop, Nebülizatör, Peak flow metre BİPAB/CPAP ventilasyon sistemi Dolaşım ile ilgili malzemeler Monitör, 12 deriasyon EKG Noninvazif otomatik kan basıncı monitörleri, İnfüzyon pompaları veya ayarlı ilaç infüzyon setleri, Kan ve sıvı ısıtıcı cihaz, Pediyatrik kaşıkları da olan monitor/defibrilatör Geçici eksternal pacemakerlar Santral venöz (CV) kateterleri ve takmak için gerekli olan malzemeler ve monitör Perikardiyosentez seti ve malzemeleri İntraosseöz iğneler (çocuk ve erişkin boylarda) Transvenöz ve trans torasik pacemaker Görüntüleme Acil servis içerisinde; Röntgen cihazı ve ekipmanları, Ultrasonografi, Vasküler doppler, EKO, Bilgisayarlı Tomografi (Hastane içerisinde olmasıyeterlidir) Negatoskop ve sarı ışık kaynağı, Travma ve Diğer Resüsitasyon Girişimleri İçin Boyunluklar (Erişkin ve çocuk) Travma tahtası Yeni doğan resusitasyonu için radyan ısıtıcılar Peritoneal lavaj seti Nazogastrik sondalar, 43

44 Gastrik lavaj aletleri ve geniş lümenli tüpler, Glukometre, Sütür ve küçük cerrahi müdahale setleri, Korunma malzemeleri Enfekte atıkların toplanabileceği çöp tenekeleri, Kesici aletlerin atılacağı kutular, Kan ve hava yolu ile bulaşan hastalıklardan korunabilmek için gerekli olan maske, elbise, eldiven gibi kişisel korunma malzemeleri, DİĞER MALZEMELER Uygun sedyeler, tekerlekli sandalyeler, Taşınabilir veya duvara monte otoskop ve oftalmoskoplar, Buzdolabı Tedavi protokolünü içeren hasta kartları, Hasta kayıt ekipmanları, Boy ve kilo ölçme aletleri, Acil KBB seti Acil Ortopedi malzemeleri (Alçı ve atel, bandaj,.) Jinekolojik aciller için hazırlanmış setler Ürolojik aciller için set Göz acilleri için (Tonometre Biyomikroskop Slitlamp, Işık mikroskobu ) Ambulanslar ile haberleşebilmek için gerekli olan komünikasyon sistemi, Lomber ponksiyon seti ile malzemeleri, Hastalar için hemşire çağırma sistemi(tercihli) Hipotermi termometreleri Hastayı ısıtan veya serinleten battaniyeler 6. ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Ölçme Araçları Sınavlar: Yılda iki teorik sınav yapılması, gerekirse sözlü geri bildirimlerle desteklenmesi Karne: Dört yıl boyunca yapılması gereken bütün girişimleri ve rotasyon hedeflerini değerlendiren ayrıntılı dokümentasyon Değerlendirme Ölçütleri Sınav sonuçları, yapılan girişimler, eğitim çalışmaları, araştırmalar, hasta başı performansa ve karnedeki ölçütlere göre değerlendirme yapılır. 7. KAYNAKÇA TUKMOS, TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUġTURMA VE STANDART BELĠRLEME SĠSTEMĠ, Çekirdek Müfredat Hazırlama Kılavuzu, v.1.1, 2013 UEMS MULTIDISCIPLINARY JOINT COMMITTEE ΟN EMERGENCY MEDICINE, EUROPEAN CURRICULUM FOR EMERGENCY MEDICINE, Brussels, ÖNERĠLER Eğitici sayısının yetersiz olduğu Acil Tıp kliniklerinde eğitimin yapılmaması Bir eğiticiye ortalama 5-8 araştırma görevlisi eğitim alacak şekilde düzenlenmesi Hekimliğin bir gereği olarak tüm tıp branşlarında bir aylık Acil Tıp rotasyonunun konması, 44

45 Bütün araştırma görevlilerinin eğitim programlarında temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği eğitimlerinin yer alması zorunlu hale getirilmelidir. Göğüs hastalıkları, Nöroloji ve Anestezi rotasyonları yerine Yoğun bakım 1 ay, Göğüs cerrahisi 1 ay eklenmesi ve rotasyonların sonunda rotasyon değerlendirme formu gönderilmesi. Acil Tıp alanının geliştirilmesi, uluslararası standartlara kavuşması ve tıbba hizmet için şu yan dalların mutlaka acil tıp yan dalı olarak tescil edilmesi gerekir: Çocuk Acil Tıp Toksikoloji Yoğun Bakım Afet Tıbbı Travma ve Acil Cerrahi Uluslararası Acil Tıp Tıpta Uzmanlık Kurulunda Acil Tıp Temsilcisinin bulunması ACĠL TIP ANABĠLĠM DALI 2013 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ DERSLERĠ ACL 701: Acil Tıp AD Klinik Teorik Dersleri: ( ) ACL 702: Acil GiriĢimsel ĠĢlemler Eğitimi: (2 2 4) ACL 703: Seminer, Makaleler, Ġnteraktif Olgu Sunumu (2 0 2) ACĠL YARDIM ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI ACL 701: Acil Tıp Anabilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri: ( ) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Acil servise gelen hastaların tanıları, tedavileri ve takipleri hasta baģında teorik ve uygulamalı olarak değerlendirilir. Dersin Yeri:. Ġlk ve Acil Yardım Anabilim Dalındaki Travma Müdahale Birimi, Dahili Müdahale Birimi, Muayene Odası Dersin Saati: Grup 1: Teorik dersler: Pazartesi : , Salı : , Pratik dersler: ÇarĢamba : PerĢembe : Cuma : Grup 2: Teorik dersler: PerĢembe : , Cuma : , Pratik Dersler: Pazartesi : Salı : ÇarĢamba : Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Acil Tıp Uzmanlık Öğrencileri, Rotasyoner Uzmanlık öğrencileri ve Dönem VI Ġlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Staj Öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her bir birimdeki ve muayene odasındaki konsültan öğretim üyesi/üyeleri her ay Ġlk ve Acil Yardım Ana Bilim Dalı BaĢkanı tarafından görevlendirilir. ACL 702:Acil Tıp AD Acil GiriĢimsel ĠĢlemler Eğitimi; (2-2-4) Dersin Kapsamı: Acil serviste endikasyonu olan giriģimsel iģlemler teorik olarak değerlendirilir ve endikasyon olan durumlarda iģlem uygulanır. Dersin Yeri: Ġlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Travma ve Dahili Müdahale Birimleri Dersin Saati: o Grup 1: 45

46 Teorik dersler: Pazartesi: Pratik dersler: ÇarĢamba: Grup 2: Teorik dersler: PerĢembe: Pratik dersler: ÇarĢamba: Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Acil Tıp uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi:. Ġlk ve Acil Yardım AD BaĢkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri ACL 703: Seminer, Makaleler, Ġnteraktif Olgu Sunumu, Laboratuvar Görüntüleme Değerlendirmeleri (2-0-2) Dersin Kapsamı: Eğitim günlerindeki dersler interaktif tarzda yapılmaktadır. Seminerler: Acil Tıp ile ilgili konularda güncel geliģmeleri içeren bir konu sunulur ve interaktif bir ders ortamında tartıģılır. Makaleler: Acil Tıp alanında yayınlanan yerli ve yabancı dergilerden öğretim üyeleri tarafından seçilen güncel konulardaki makaleler anabilim dalı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur. Makaleler interaktif bir tarzda tartıģılır. Dersin Yeri: Ġlk ve Acil Yardım Anabilim Dalı Eğitim Odası Dersin Saati: Grup 1: Seminerler: Salı: Grup 2: Seminerler: Cuma: Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Tıpta uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġlk ve Acil Yardım AD BaĢkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-D ACL701-D ACL701-D ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T ACL701-D ACL701-T 13:00-13:50 ACL701-T ACL701-T ACL702-D ACL701-T ACL701-T 14:00-14:50 ACL702-T ACL703-T ACL702-D ACL702-T ACL703-T 15:00-15:50 ACL702-T ACL703-T ACL702-T ACL703-T 16:00-16:50 46

47 AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Doç. Dr. Mustafa ÇELĠK Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI PROGRAMIN TANIMI VE GENEL AMACI Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi, uzmanlık öğrencisinin, aile hekimliği tanımı içinde yer alan temel prensipler doğrultusunda, klinik bilgi, beceri, tutum ve davranıģlarının yanı sıra eğiticilik, araģtırmacılık ve yöneticilik niteliklerinin geliģtirilmesi için uygun olanaklar sağlamayı amaçlamaktadır. PROGRAMIN BĠLEġENLERĠ VE SÜRELERĠ Tıpta Uzmanlık Kurulu nun Tıpta Uzmanlık dallarının rotasyonlarını ve bu rotasyonların sürelerini belirleyen /06/2010 tarih ve 82 nolu kararı gereği Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 36 aydır. Bu süre aģağıdaki bileģenlerden oluģur: Yılı Süre (ay) Aile Hekimliği/Rotasyon Ġsmi 4 Aile Hekimliği* 1. 4 Ġç Hastalıkları 4 Kadın Hastalıkları ve Doğum 5 Aile Hekimliği 2. 5 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 1 Göğüs Hastalıkları 1 Kardiyoloji 3. 1 Genel Cerrahi 9 Aile Hekimliği *Aile Hekimliği nde geçen süreler Tıpta Uzmanlık Kurulunun belirttiği rotasyon süreleri haricinde kalan süredir ve 18 aydır. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminin içeriği Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu-Yürütme Kurulu (TAHYK-YK) nun Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitim Programına göre düzenlenmiģtir. PROGRAM SORUMLUSU Aile Hekimliği Anabilim Dalı PROGRAM YÜRÜTÜCÜLERĠ Aile Hekimliği Anabilim Dalı BaĢkanı (AHEK BaĢkanı) Aile Hekimliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu (AHEK-ADK) AĠLE HEKĠMLĠĞĠ A. Aile Hekimliğinin Tanımı Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, eriģkinlik ve ileri yaģ gibi yaģamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi herhangi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliģtirilmesi ile karģılaģılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaģ, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiģ olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır. 47

48 Özellikleri a. Ġlk temas noktası b. Kolay ulaģılabilir c. Entegre ve koordine bakım d. Süreklilik e. Bütüncül, biyopsikososyal yaklaģım f. KiĢisel, aile ve toplum yönelimli g. Gizlilik ve yakınlık h. Savunuculuk i. Sağlık kaynaklarının etkili kullanımı j. Özgün görüģme ve klinik karar verme süreci k. Ekip hizmeti Temel yeterlilikler a. Birinci basamak yönetimi b. KiĢi/Hasta merkezli bakım c. Özgün problemleri çözebilme d. Kapsamlı yaklaģım e. Toplum yönelimli olma f. Bütüncül yaklaģım modelleme B. Aile Hekimliği Uzmanının Tanımı Klinisyen Aile Hekimi Aile hekimliğinde tüm klinik uygulamalar multidisipliner bir ekip çalıģması ile biyopsikososyal yaklaģımla ve kiģi merkezli yürütülür. A. Bireyin Sağlık Yönetimi (Koruyucu/Tedavi edici hekimlik) 1. Sağlığın geliģtirilmesi ve korunması 2. Sağlıklı bireyin izlenmesi 3. Hasta yönetimi 4. Toplumun sağlık eğitimi B. Hastalık yönetimi 1. KiĢileri risk etmenlerine göre değerlendirmek, riskli bireyleri saptamak (risk yönetimi-birincil koruma) 2. Kanıta dayalı birinci basamak rehberlerinin kullanımı 3. Riskli bireylere danıģmanlık vermek (birincil koruma) 4. Riskli bireyleri belli aralıklarla taramak 5. Hasta kiģileri belirlemek-tanı koymak 6. Tedavi uygulamak 7. Hastalığın komplikasyonlarını önlemek (ikincil korunma) 8. Rehabilitasyon (üçüncül koruma) AraĢtırmacı Aile Hekimi 1. Epidemiyolojide Temel Kavram, Ġlke ve Yöntemleri Benimseme 2. AraĢtırma Planlama ve Yürütme 3. EleĢtirel Makale Okuma 4. Bilimsel Makale Yazma 5. Bildiri ve Poster Hazırlama 6. Kanıta Dayalı Tıp YaklaĢımı Eğitici Aile Hekimi Bireye ve topluma yönelik sağlık eğitimi, birinci basamak çalıģanlarına yönelik hizmet içi eğitim, saha eğiticiliği 1. DanıĢmanlık 2. YetiĢkin Eğitimi Ġlkeleri 3. EtkileĢimli Eğitim Yöntemleri 4. Yeterliğe Dayalı Eğitim 48

49 5. Probleme Dayalı Öğrenim 6. Kurs Planlama ve Yürütme 7. Hasta hekim iletiģimi: i. Aile hekimliğinde iletiģim ii. GörüĢme teknikleri iii. Zor hasta iv. Hasta eğitimi ve danıģmanlık v. Kötü haber verme Ġdareci Aile Hekimi 1. Hasta kayıtları ve rapor oluģturma 2. Personel yönetimi 3. Kriz afet yönetimi AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ AHE 701 Aile Hekimliği Dersleri (4-0-4) AHE 702 Seminer, Olgu Sunumu ve Literatür (0-3-3) AHE 703 Poliklinik Hasta BaĢı Dersleri ( ) AHE 704 AraĢtırma Planlama-Değerlendirme (0-2-2) AHE 701 Aile Hekimliği Dersleri (4-0-4) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Hasta ve sağlam kiģilere Aile hekimliği yaklaģımı ile sağlık hizmeti verilmesini önceleyen teorik bilgileri kapsar Dersin Yeri: Aile hekimliği anabilim dalında verilir Dersin Saati: Pazartesi günleri saat arasında ve PerĢembe günleri saat arasında haftada 2 kez verilir. Haftada 4 saat, Yıllık 52x4 saat=208 saat Dersin Süresi: 2 ay (Yılda 6 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Aile Hekimliği uzmanlık öğrencileridir. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Bu ders programının hazırlanmasından Aile hekimliği anabilim dalı öğretim üyeleri koordinasyonundan anabilim dalı baģkanı sorumludur. Dersin içeriği: Aile Hekimliği temel uygulamalarını içeren aģağıda verilen konularda hasta ve sağlam kiģilere Aile hekimliği yaklaģımı ile sağlık hizmeti verilmesini önceleyen teorik bilgileri kapsar. o Aile Hekimliği (AH) nin Tanımı o Dünyada ve Türkiye de AH o Aile Genogramı o Ailenin Sağlık Üzerine Etkileri o Biyopsikososyal Tıp o Aile Ġçi ġiddet o YaĢlı Hasta Bakımı o Ölmekte Olan Hastaya YaklaĢım o Aile Hekimliğinde Etik o Peryodik Sağlık Muayenesi o Kanıta Dayalı Tıp o Koruyucu Sağlık Bakımı o Konsültasyonun Kullanımı ve Sevkler o Fonksiyonel Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi o Rapor Düzenleme o Hasta Yönetimi o Hasta Eğitimi o GörüĢme Teknikleri o Aile Hekimliğinde Klinik Problem Çözme o Nikotin Bağımlılığı ve Tedavisi o Medikal Kayıtlar 49

50 AHE 702 Seminer, Olgu Sunumu ve Literatür (0-3-3) Dersin Kapsamı: Birinci basamakta sık karģılaģılan klinik sorunlara Aile Hekimliği bakıģ açısıyla yaklaģmayı öğreten teorik bilgiler, Aile hekimliği anabilim dalı uzmanlık öğrencilerinin çalıģtıkları kliniklerde karģılaģtıkları ilginç vakaları ve öğretim üyelerince sunulması önerilen vakaları kapsar. Dersin Yeri: Aile hekimliği anabilim dalında verilir Dersin Saati: Salı günleri saat arası ve PerĢembe günleri saat arasında haftada 2 kez verilir. Haftada 2+1 saat= 3 saat, Yıllık 52x3 saat=156 saat Dersin Süresi: 2 ay (Yılda 6 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Aile Hekimliği uzmanlık öğrencileri ve Dönem VI Aile Hekimliği stajına gelen öğrenciler Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Bu ders programının hazırlanmasından Aile hekimliği anabilim dalı öğretim üyeleri koordinasyonundan anabilim dalı baģkanı sorumludur. Dersin içeriği: Birinci basamakta sık karģılaģılan klinik sorunlara Aile Hekimliği bakıģ açısıyla yaklaģmayı öğreten teorik bilgiler, Aile hekimliği anabilim dalı uzmanlık öğrencilerinin çalıģtıkları kliniklerde karģılaģtıkları ilginç vakaları ve öğretim üyelerince sunulması önerilen vakaları kapsar. Galaktore Tanı ve Değerlendirmesi Anormal Uterin Kanama Vaginitler Prekonsepsiyonel Bakım Gebelik Takibi Normal Vaginal Doğum Postpartum Bakım Kontrasepsiyon Yenidoğan Takibi Ġnfantil Kolik Çocukluk Dönemi AĢıları Çocuklarda Ġnfeksiyon Hastalıklarına YaklaĢım Çocuk ve Adölesanda Obesitenin Önlenmesi ve Tedavisi USAP Ve Non-ST Segment Elevasyonu KAH dan Korunma ve KAH tedavisi MI Sonrası Bakım Hipertansiyon Kalp Yetmezliği Diabetes Mellitus Obesite Demir Eksikliği Anemisi Tiroid Hastalıkları Hepatit B ve C nin Tanı ve Tedavisi Metabolik Sendrom Dispepsi ve Ġrritable Barsak Sendromu ÜSYE Sinüzit Birinci Basamakta Akciğer Enfeksiyonlarına YaklaĢım KOAH Akut Atağa YaklaĢım Kronik Öksürüğü Olan Hastanın Değerlendirilmesi Tüberküloz Memede Muayenesi ve Meme Kitlelerine YaklaĢım Gastrointestinal Kanamaya YaklaĢım Birinci Basamakta Sık Görülen Dermatolojik Sorunlara YaklaĢım Birinci Basamakta Anksiyete Bozukluklarına YaklaĢım Birinci Basamakta Depresyona YaklaĢım Birinci Basamakta Psikosomatik Hastalıklara YaklaĢım KiĢilik Bozukluklarına YaklaĢım 50

51 EriĢkin ve Seyahat AĢılaması Birinci Basamakta Yapılabilecek Cerrahi ĠĢlemler Birinci Basamakta Acil Cerrahi Hastalıklara YaklaĢım Kalp-Akciğer Canlandırması Brucella Tedavisi Akut Gastoenterit Tedavisi Üriner Sistem Hastalıkları Sık Görülen Barsak Parazitleri AHE 703 Poliklinik Hasta BaĢı Dersleri ( ) Dersin Kapsamı: Aile Hekimliği polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı, takip ve tedavileri hasta baģında teorik ve pratik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Aile Hekimliği Polikliniği Dersin Saati: Haftanın her günü arası 10 saat teorik+10 saat pratik olarak yapılır. Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Aile Hekimliği uzmanlık öğrencileri ve Dönem VI Aile Hekimliği stajına gelen öğrencilerdir. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: AD BaĢkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi / üyeleri Dersin Ġçeriği: Aile Hekimliği temel uygulamalarını içeren aģağıda verilen konularda hasta ve sağlam kiģilere Aile hekimliği yaklaģımı ile sağlık hizmeti verilmesini önceleyen teorik ve pratik bilgileri kapsar. Wheezing Diare Gebelik Yenidoğan Bakımı Hiperaktivite Kısa Boylu Çocuk Okul Öncesi Fizik Muayene Karın Ağrısı Göğüste Kitle Laserasyon Tamiri Lökore Amenore Postmenapozal Vajinal Kanama Kontrasepsiyon Anormal Pap Smear Menopoz Göğüs Ağrısı Nefes Darlığı Hipertansiyon Hiperkolesterolemi Diz Yaralanması Boyun Ağrısı Omuz Ağrısı Dirsek Ağrısı Bilek ve El Ağrısı Bel Ağrısı Ayak Bileği Yaralanması Eklem Ağrısı ve Sertliği Papuler Hastalıklar Ekzema Akne Döküntü ve AteĢ Obezite 51

52 AHE 704 AraĢtırma Planlama-Değerlendirme (0-2-2) Dersin Kapsamı: Aile hekimliği anabilim dalı tarafından yapılacak araģtırmaların planlanması, değerlendirilmesi ve makale halinde yayınlanması iģlerini kapsar. Dersin Yeri: Aile hekimliği anabilim dalı. Dersin Saati: Cuma günleri saat arasında haftada bir kez 2 saat 2 verilir (Aile Hekimliği uzmanlık öğrencileri 2 gruba ayrılır). Haftada 1x2 saat= 2 saat, Yıllık 52x2 saat=104 saat. Dersin Süresi: 2 ay (Yılda 6 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Aile Hekimliği uzmanlık öğrencileridir. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Aile Hekimliği Anabilim dalı BaĢkanının koordinasyonunda Aile Hekimliği Öğretim üyeleri danıģmanı oldukları araģtırmaların yürütülmesinden sorumludur. Dersin Ġçeriği: Anabilim dalımızca araģtırmaların planlanması, değerlendirme ve makale halinde yayına hazırlanması çalıģmalarını kapsar. AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI 2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI HAFTALIK TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ ÇĠZELGESĠ AHE 701 Aile Hekimliği Dersleri (4-0-4) AHE 702 Seminer, Olgu Sunumu ve Literatür (0-3-3) AHE 703 Poliklinik Hasta BaĢı Dersleri ( ) AHE 704 AraĢtırma Planlama-Değerlendirme (0-2-2) 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 *YETERLĠLĠK B:Bilir U:Uygular K: Koruyucu hekimlik hizmeti verme T: Tanı koyma TT: Tanı koyup tedavi etme A: Acil müdahale **EĞĠTĠM BĠRĠMĠ 1. Aile Hekimliği 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3. Ġç Hastalıkları 4. Kadın Hastalıkları ve Doğum 5. Genel Cerrahi 6. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 TEMEL UYGULAMALAR A. Aile Hekimliği Eğitimlerine Katkı ve Katılım *Aile Hekimliği uzmanlık eğitimine yeni baģlayan asistanlara fiziki ortamı, personeli, uygulama yöntemlerini tanıtmak amacı ile ve uyumlarını sağlamaya yönelik olarak Aile Hekimliği biriminde uyum eğitimi verilir. *Aile Hekimliği uzmanlık öğrencileri haftada en az yarım gün Aile Hekimliği Anabilim Dalındaki asistan eğitim programına katılmak ile yükümlüdür. *Her uzmanlık öğrencisi uzmanlık eğitimi süresince yılda en az 1 seminer, 1 olgu sunumu, 2 makale sunumu yapmalıdır. Bu çalıģmalar, içerik ve yöntemle ilgili olarak hazırlanan bir form kılavuzluğunda öğretim üyeleri tarafından değerlendirilir. Tüm sunumların yazılı olarak Anabilim Dalı BaĢkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sayılara rotasyonlardaki sunumlar dahil değildir.3 Rotasyonlarda yapılan seminer, makale ve olgu sunumlarının da, yazılı olarak rotasyon sonunda Anabilim Dalı BaĢkanlığına ulaģtırılması gerekmektedir. B. Bilimsel ÇalıĢmalara Katkı ve Katılım Her uzmanlık öğrencisi, eğitimi süresince araģtırma, bildiri ve poster çalıģmasına katkıda bulunmuģ ve kongrelere katılmıģ olmalıdır. Bu çalıģmalar Aile Hekimliği Bölümü içinde olabileceği gibi, rotasyon çalıģmaları sırasında da yapılabilir. Uzmanlık eğitimi süresince en az biri bildirili olmak üzere, iki adet ulusal Aile Hekimliği toplantısına (kongre, günler) katılımı gerekmektedir. Tezi dıģında en az bir araģtırmaya katılmalıdır. C. DanıĢmanlık ve Sağlık Eğitimlerine Katkı ve Katılım Her uzmanlık öğrencisi eğitimi süresince poliklinik ya da benzer ortamlarda yapılan bireye yönelik danıģmanlık ve eğitim çalıģmalarının yanı sıra, hasta grupları ya da sağlıklı bireylere yönelik sağlık eğitimi toplantılarına da katkı sağlamıģ olmalıdır. Poliklinikte yapılan eğitim sorumlu uzman tarafından değerlendirilir ve belgelendirilir. 62

63 ĠÇ HASTALIKLARI GENEL AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ Genel Amaç; Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere; ergenlik sonrası, eriģkinlik ve ileri yaģ dönemlerinde sağlığı korumak, geliģtirmek ve karģılaģılabilecek sağlık sorunlarının tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyonu ile ilgili uygulamalarda görev almak için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarını yenilemiģ, gözden geçirmiģ ve/veya edinmiģ olmaktır. Öğrenim Hedefleri; Program süresince aile hekimliği uzmanlık öğrencisinin kuramsal olarak sorumlu olduğu minimum çerçeveyi belirlemektedir. Bu çerçevenin oluģmasında sık karģılaģılan yakınma, belirti, bulgular, morbidite ve/veya mortalitesi yüksek hastalıklar, aciller, gibi baģlıklar yol gösterici olacaktır. Temel konularda edinilmesi gereken bilgi ile ilgili ayrıntılandırma ayrıca yapılacaktır. PROGRAMIN BĠLEġENLERĠ VE SÜRELERĠ-Toplam süre 4 ay A. ACĠL POLĠKLĠNĠK* Amaç ve öğrenim hedefleri Acil durumlarda ayırıcı tanı ve ilk müdaheleyi yapabilmeli. Hastanın bir üst merkeze nakli konusunda karar verebilmeli ve uygun koģulları sağlayabilmeli. Süresi: 1 ay *(Uzmanlık eğitimi veren kurumun özelliğine göre, Acil Dahiliye Polikliniğinde veya Acil Anabilim Dalına ait Acil Serviste tamamlanır.). POLĠKLĠNĠK Amaç: Müfredat içeriğine uygun öğrenim hedefleri doğrultusunda ayaktan hasta değerlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Dahili yakınmaları tanımalı, ayrıcı tanısını yapabilmeli. Müfredatta iç hastalıkları rotasyonu kapsamında yer alan semptom ve hastalıkların yönetimi konusunda deneyim kazanmalı. Tanı testlerinin etkin kullanılmasında deneyim kazanmalı. Hastaneye yatırma kriterlerini bilmeli. Hasta eğitimi ve danıģmanlık deneyimi kazanmalı. Sevk ve konsültasyon kriterlerini ve sınırlılıklarını bilmeli. Süresi: 2 ay C. KLĠNĠK Amaç: Ġç hastalıklarına yönelik yatan hasta yönetimi konusunda deneyim kazanmak. Öğrenim hedefleri Yatan hastanın tedavisini ve izlemini öğrenmeli. Hasta ve yakınını yapılacak iģlemler hakkında bilgilendirmeli ve bakım kararlarına dahil etmeli. Klinik uygulamalarda, ilaç ve ilaç kombinasyonlarının kullanımını bilmeli. Etkin konsültasyon isteyebilmeli. Hastanın taburcu edilme kriterlerini bilmeli. Taburcu notu (epikriz) yazmayı bilmeli. Terminal dönem hasta ve ailesine yaklaģımı bilmeli, tıbbi ve psikolojik destek sağlayabilmeli. Süresi: 1 ay KARDĠYOLOJĠ GENEL AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ Genel Amaç; Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere; ergenlik sonrası, eriģkinlik ve ileri yaģ dönemlerinde sağlığı korumak, geliģtirmek ve karģılaģılabilecek kardiyovasküler hastalıklarının tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyonu ile ilgili uygulamalarda görev almak için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarını yenilemiģ, gözden geçirmiģ ve/veya edinmiģ olmaktır. 63

64 Öğrenim Hedefleri; Program süresince aile hekimliği uzmanlık öğrencisinin kuramsal olarak sorumlu olduğu minimum çerçeveyi belirlemektedir. Bu çerçevenin oluģmasında sık karģılaģılan yakınma, belirti, bulgular, morbidite ve/veya mortalitesi yüksek hastalıklar, aciller, gibi baģlıklar yol gösterici olacaktır. Temel konularda edinilmesi gereken bilgi ile ilgili ayrıntılandırma ayrıca yapılacaktır. PROGRAMIN BĠLEġENLERĠ VE SÜRELERĠ-Toplam süre 1 ay A. KARDĠYOLOJĠ POLĠKLĠNĠĞĠ Amaç: Müfredat içeriğine uygun öğrenim hedefleri doğrultusunda ayaktan hasta değerlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak. * (Uzmanlık eğitimi veren kurumun özelliğine göre, Kardiyoloji polikliniği veya Kardiyoloji Anabilim Dalına ait poliklinikte yapılır.) Öğrenim hedefleri Kardiyovasküler hastalıklara ait yakınmaları tanımalı, ayrıcı tanısını yapabilmeli. Müfredatta kardiyoloji rotasyonu kapsamında yer alan semptom ve hastalıkların yönetimi konusunda deneyim kazanmalı. Tanı testlerinin etkin kullanılmasında deneyim kazanmalı. Hastaneye yatırma kriterlerini bilmeli. Hasta eğitimi ve danıģmanlık deneyimi kazanmalı. Sevk ve konsültasyon kriterlerini ve sınırlılıklarını bilmeli. Süresi: 1 ay GÖĞÜS HASTALIKLARI GENEL AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ Genel Amaç; Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere; ergenlik sonrası, eriģkinlik ve ileri yaģ dönemlerinde sağlığı korumak, geliģtirmek ve karģılaģılabilecek göğüs hastalıklarının tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyonu ile ilgili uygulamalarda görev almak için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarını yenilemiģ, gözden geçirmiģ ve/veya edinmiģ olmaktır. Öğrenim Hedefleri; Program süresince aile hekimliği uzmanlık öğrencisinin kuramsal olarak sorumlu olduğu minimum çerçeveyi belirlemektedir. Bu çerçevenin oluģmasında sık karģılaģılan yakınma, belirti, bulgular, morbidite ve/veya mortalitesi yüksek hastalıklar, aciller, gibi baģlıklar yol gösterici olacaktır. Temel konularda edinilmesi gereken bilgi ile ilgili ayrıntılandırma ayrıca yapılacaktır. PROGRAMIN BĠLEġENLERĠ VE SÜRELERĠ-Toplam süre 1 ay A. GÖĞÜS HASTALIKLARI POLĠKLĠNĠĞĠ Amaç: Müfredat içeriğine uygun öğrenim hedefleri doğrultusunda ayaktan hasta değerlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak. * (Uzmanlık eğitimi veren kurumun özelliğine göre, Göğüs Hastalıkları polikliniği veya Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalına ait poliklinikte yapılır.) Öğrenim hedefleri Göğüs hastalıklarına ait yakınmaları tanımalı, ayrıcı tanısını yapabilmeli. Müfredatta kardiyoloji rotasyonu kapsamında yer alan semptom ve hastalıkların yönetimi konusunda deneyim kazanmalı. Tanı testlerinin etkin kullanılmasında deneyim kazanmalı. Hastaneye yatırma kriterlerini bilmeli. Hasta eğitimi ve danıģmanlık deneyimi kazanmalı. Sevk ve konsültasyon kriterlerini ve sınırlılıklarını bilmeli. Süresi: 1 ay ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (ÇSH) GENEL AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ 64

65 Genel Amaç; Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere; tüm çocukluk döneminde sağlığı korumak, geliģtirmek ve karģılaģılabilecek çocukluk çağı sağlık sorunlarının çözümü için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarını yenilemiģ, gözden geçirmiģ ve/veya edinmiģ olmaktır. Öğrenim Hedefleri; Program süresince aile hekimliği uzmanlık öğrencisinin kuramsal olarak sorumlu olduğu minimum çerçeveyi belirlemektedir. Bu çerçevenin oluģmasında sık karģılaģılan yakınma, belirti, bulgular, morbidite ve/veya mortalitesi yüksek hastalıklar, aciller, gibi baģlıklar yol gösterici olacaktır. Temel konularda edinilmesi gereken bilgi ile ilgili ayrıntılandırma ayrıca yapılacaktır. PROGRAMIN BĠLEġENLERĠ VE SÜRELERĠ: Toplam süre 5 ay A. ACĠL POLĠKLĠNĠK Amaç ve öğrenim hedefleri Acil durumlarda ayırıcı tanı ve ilk müdahaleyi yapabilmeli. Hastanın bir üst merkeze nakli konusunda karar verebilmeli ve uygun koģulları sağlayabilmeli. Süresi: 1 Ay B. POLĠKLĠNĠK Amaç: Müfredat içeriğine uygun öğrenim hedefleri doğrultusunda ayaktan hasta değerlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Sağlıklı çocuk geliģimi ve izlenmesini bilmeli. AĢılama, tarama test ve muayeneleri gibi koruyucu hekimlik yaklaģımlarını bilmeli. Müfredatta pediyatri rotasyonu kapsamında yer alan semptom ve hastalıkların yönetimi konusunda deneyim kazanmalı. Tanı testlerinin etkin kullanımımda deneyim kazanmalı. Hastaneye yatırma kriterlerini bilmeli. Hasta eğitimi ve danıģmanlık deneyimi kazanmalı. Sevk ve konsültasyon kriterlerini ve sınırlılıklarını bilmeli. Süresi: 3 ay C. KLĠNĠK Amaç: Pediyatrik hastalıklara yönelik yatan hasta yönetimi konusunda deneyim kazanmak. Öğrenim hedefleri: Yatan hastanın tedavisini ve izlemini öğrenmeli. Hasta ve yakınını yapılacak iģlemler hakkında bilgilendirmeli ve bakım kararlarına dahil etmeli. Klinik uygulamalarda, ilaç ve ilaç kombinasyonlarının kullanımını bilmeli. Etkin konsültasyon isteyebilmeli. Hastanın taburcu edilme kriterlerini bilmeli. Taburcu notu (epikriz) yazmayı bilmeli. Terminal dönem hasta ve ailesine yaklaģımı bilmeli, tıbbi ve psikolojik destek sağlayabilmeli. Süresi: 1 ay KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM (KHD) GENEL AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ Genel Amaç; Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere; tüm çocukluk, ergenlik, eriģkinlik ve ileri yaģ dönemlerinde sağlığı korumak, geliģtirmek ve karģılaģılabilecek kadın sağlığı, ana-çocuk sağlığı ve üreme sağlığı ile ilgili sağlık sorunlarının çözümü için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarını yenilemiģ, gözden geçirmiģ ve/veya edinmiģ olmaktır. Öğrenim Hedefleri; Program süresince aile hekimliği uzmanlık öğrencisinin kuramsal olarak sorumlu olduğu minimum çerçeveyi belirlemektedir. Bu çerçevenin oluģmasında sık karģılaģılan yakınma, belirti, bulgular, morbidite ve/veya mortalitesi yüksek hastalıklar, aciller, gibi baģlıklar yol gösterici olacaktır. Temel konularda edinilmesi gereken bilgi ile ilgili ayrıntılandırma ayrıca yapılacaktır. 65

66 PROGRAMIN BĠLEġENLERĠ VE SÜRELERĠ Toplam süre 4 ay A. ACĠL POLĠKLĠNĠK Amaç ve öğrenim hedefleri Obstetrik ve/veya jinekolojik acil durumlarda ayırıcı tanı ve ilk müdaheleyi yapabilmeli. Hastanın bir üst merkeze nakli konusunda karar verebilmeli ve uygun koģulları sağlayabilmeli. Süresi: 1 Ay B. POLĠKLĠNĠK Amaç: Müfredat içeriğine uygun öğrenim hedefleri doğrultusunda ayaktan hasta değerlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Obstetrik ve/veya jinekolojik yakınmaları tanımalı, ayrıcı tanısını yapabilmeli. Jinekolojik birincil ve ikincil koruyucu hekimlik yaklaģımlarını bilmeli ve hastayı bu konuda eğitebilmeli. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı danıģmanlığı, hizmeti ve eğitimini verebilmeli. Gebe muayenesi ve gebe takibini yapabilmeli. Gebelikte güvenli ilaç kullanımını bilmeli. Riskli gebelikleri tanımalı. Lohusalık döneminde oluģabilecek sağlık sorunlarını yönetebilmeli. Müfredatta kadın hastalıkları ve doğum rotasyonu kapsamında yer alan semptom ve hastalıkların yönetimi konusunda deneyim kazanmalı. GiriĢimsel ve giriģimsel olmayan iģlemlere ait becerileri kazanmalı. Tanı testlerinin etkin kullanılmasında deneyim kazanmalı. Hastaneye yatırma kriterlerini bilmeli. Hasta eğitimi ve danıģmanlık deneyimi kazanmalı. Sevk ve konsültasyon kriterlerini ve sınırlılıklarını bilmeli. Süresi: 3 ay C. KLĠNĠK Amaç: Obstetrik ve jinekolojik problemlere yönelik yatan hasta yönetimi konusunda deneyim kazanmak. Öğrenim hedefleri Jinekolojik ve/veya obstetrik nedenlerle yatan hastanın tedavisini ve izlemini öğrenmeli. Normal vajinal doğum yaptırabilmeli. Hasta ve yakınını yapılacak iģlemler hakkında bilgilendirmeli ve bakım kararlarına dahil etmeli. Klinik uygulamalarda, ilaç ve ilaç kombinasyonlarının kullanımını bilmeli. Etkin konsültasyon isteyebilmeli. Hastanın taburcu edilme kriterlerini bilmeli. Taburcu notu (epikriz) yazmayı bilmeli. Terminal dönem hasta ve ailesine yaklaģımı bilmeli, tıbbi ve psikolojik destek sağlayabilmeli. Süresi: 1 ay GENEL CERRAHĠ GENEL AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ Genel Amaç; Tüm yaģ gruplarında karģılaģılabilecek acil cerrahi sorunların tanı, tedavi, izlem, sevk ve hastaneye yatırma ile ilgili uygulamalarda görev almak için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarını yenilemiģ, gözden geçirmiģ ve/veya edinmiģ olmaktır. Öğrenim Hedefleri; Program süresince aile hekimliği uzmanlık öğrencisinin kuramsal olarak sorumlu olduğu minimum çerçeveyi belirlemektedir. Bu çerçevenin oluģmasında sık karģılaģılan cerrahi acil durumlar, morbidite ve/veya mortalitesi 66

67 yüksek hastalıklar gibi baģlıklar yol gösterici olacaktır. Temel konularda edinilmesi gereken bilgi ile ilgili ayrıntılandırma ayrıca yapılacaktır. PROGRAMIN BĠLEġENLERĠ VE SÜRESĠ -Toplam süre 1 ay A. GENEL CERRAHĠ POLĠKLĠNĠĞĠ Amaç: Müfredat içeriğine uygun öğrenim hedefleri doğrultusunda ayaktan hasta değerlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak. Öğrenim Hedefleri: Cerrahi hastalıklara ait yakınmaları tanımalı, ayrıcı tanısını yapabilmeli. Müfredatta cerrahi rotasyonu kapsamında yer alan semptom ve hastalıkların yönetimi konusunda deneyim kazanmalı. Tanı testlerinin etkin kullanılmasında deneyim kazanmalı. Hastaneye yatırma kriterlerini bilmeli. Hasta eğitimi ve danıģmanlık deneyimi kazanmalı. Sevk ve konsültasyon kriterlerini ve sınırlılıklarını bilmeli. Süresi: 1 ay RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (PSĠKĠYATRĠ) GENEL AMAÇ ve ÖĞRENĠM HEDEFLERĠ Genel Amaç; Birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere; tüm yaģ gruplarında ruh sağlığını korumak, geliģtirmek ve karģılaģılabilecek ruh sağlığı ile ilgili sorunlarının tanı, tedavi, takip ve rehabilitasyonu ile ilgili uygulamalarda görev almak için gerekli bilgi, beceri ve tutumlarını yenilemiģ, gözden geçirmiģ ve/veya edinmiģ olmaktır. Öğrenim Hedefleri; Program süresince aile hekimliği uzmanlık öğrencisinin kuramsal olarak sorumlu olduğu minimum çerçeveyi belirlemektedir. Bu çerçevenin oluģmasında sık karģılaģılan yakınma, belirti, bulgular, morbidite ve/veya mortalitesi yüksek hastalıklar, aciller, gibi baģlıklar yol gösterici olacaktır. Temel konularda edinilmesi gereken bilgi ile ilgili ayrıntılandırma ayrıca yapılacaktır. PROGRAMIN BĠLEġENLERĠ VE SÜRELERĠ-Toplam süre 2 ay A. POLĠKLĠNĠK Amaç: Müfredat içeriğine uygun öğrenim hedefleri doğrultusunda ayaktan hasta değerlendirmesi ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak. Öğrenim hedefleri Psikiyatrik yakınmaları tanımalı, ayrıcı tanısını yapabilmeli. Müfredatta psikiyatri rotasyonu kapsamında yer alan semptom ve hastalıkların yönetimi konusunda deneyim kazanmalı. Acil durumlarda ayırıcı tanı ve ilk müdahaleyi yapabilmeli. Psikiyatride sık kullanılan ilaç ve kombinasyonlarının etkinliğini, güvenliğini, etkileģimlerini ve yan etkilerini bilmeli. Hastaneye yatırma kriterlerini bilmeli. Hasta eğitimi ve danıģmanlık deneyimi kazanmalı. Sevk ve konsültasyon kriterlerini ve sınırlılıklarını bilmeli. Süresi: 1 ay B. KLĠNĠK Amaç: Psikiyatrik nedenlerle yatan hasta yönetimi konusunda deneyim kazanmak. Öğrenim hedefleri Yatan hastanın tedavisini ve izlemini öğrenmeli. Hasta ve yakınını yapılacak iģlemler hakkında bilgilendirmeli ve bakım kararlarına dahil etmeli. Klinik uygulamalarda, ilaç ve ilaç kombinasyonlarının kullanımını bilmeli. Etkin konsültasyon isteyebilmeli. Hastanın taburcu edilme kriterlerini bilmeli. 67

68 Taburcu notu (epikriz) yazmayı bilmeli. Psikiyatrik hasta ve ailesine yaklaģımı bilmeli, tıbbi ve psikolojik destek sağlayabilmeli. Süresi: 1 ay Kaynaklar: Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu-Yürütme Kurulu (TAHYK-YK)-Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Programı Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 AH601-T AH703-D AH703-T HS702-D AH601-T AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 13:00-13:50 14:00-14:50 AH601-D AH703-D AH703-T HS702-D AH601-T AH703-D AH703-T HS701-T AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T AH601-D AH701-T AH601-D AH701-T AH601-D AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T AH601-T AH702-D HS702-D AH601-T AH702-D HS702-D AH601-D AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T AH601-T HS702-D AH601-T HS702-D 15:00-15:50 HS702-D HS701-T HS701-T AH601-D AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T HS702-D AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T AH601-D AH701-T HS702-D AH601-D AH701-T HS702-D AH702-D HS701-T 16:00-16:50 HS702-D HS701-T HS701-T HS701-T AH601-D AH703-D AH703-T HS702-D AH601-T AH703-D AH703-T AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T AH704-D HS701-T AH704-D HS701-T AH704-D HS702-D AH704-D HS702-D 68

69 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cengiz DĠLBER Prof. Dr. ġeref OLĞAR Doç. Dr. Mehmet DAVUTOĞLU Doç. Dr. Tevfik DEMĠR Doç. Dr. Fatih TEMĠZ Yrd. Doç. Dr. Sadık YURTTUTAN Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇETĠNKAYA Yrd. Doç. Dr. Can ACIPAYAM PEDĠATRĠ ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠMĠ DERSLERĠ PED 700: Tez danıģmanlığı (0 1 1) PED 701: Pediatri Servisleri hasta baģı dersleri ( ) PED 702: Pediatri poliklinik hasta baģı eğitimi (4 0 4) PED 703: Pediatri Makale- seminer saati (0 4 4) PED 704: Pediatri vaka saati (0 1 1) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TIPTA UZMANLIK PEDĠATRĠ EĞĠTĠMĠ PROGRAMI PED 700: Tez danıģmanlığı:(0-1-1) Dersin Kapsamı: Öğretim üyesi ile tıpta uzmanlık öğrencisinin bir araya gelerek tez çalıģmasının değerlendirilmesidir. Bir saat teorik dıģı ders yükü kapsamındadır. Dersin yeri: Ġlgili öğretim üyesinin odasıdır. Dersin saati: Cuma günleri Dersin süresi: Haftada 1 saat olup tez tamamlanıncaya kadar sürer. Dersin öğrencisi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Tıpta Uzmanlık öğrencileri. Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Akademik Kurulu tarafından tez danıģmanı olarak görevlendiren öğretim üyesidir. Dersin Ġçeriği: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Akademik Kurulu tarafından kabul edilmiģ uzmanlık tez projesi PED 701: PED Anabilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri ( ) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Pediatri ve yeni doğan servislerinde hastalarının tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Pediatri ve yenidoğan servisleri Dersin saati: Pazartesi 09.00, 15.00, 16.00; Salı 09.00, 10.00, 11.00, 15.00; ÇarĢamba 09.00, 10.00, 11.00, 16.00; PerĢembe 09.00, 10.00, 11.00, 15.00; Cuma 09.00, 10.00, 15.00, saatlerinde teorik- Pazartesi 10.00, 16.00; Salı 10.00, 15.00, 16.00; ÇarĢamba 09.00, 15.00, PerĢembe 09.00, 10.00, 13,00, 16.00; Cuma 09.00, 10.00, 11.00, 15.00, da uygulama olarak yapılır. Dersin süresi: 3 ay yılda 4 kez açılır. Dersin öğrencileri: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık öğrencileri katılır ve Dönem VI öğrencileri izler. 69

70 Ders sorumlusu öğretim üyesi: PED öğretim üyeleri tarafından dönüģümlü olarak verilir. Her bir ünitedeki servis konsultanı öğretim üyesi her ay Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: Endokrin Sistem Diabetes mellitus, tanısı, kliniği, tedavisi ve takibi. Obezitenin değerlendirilmesi, Konjenital adrenal hiperplazi, tanısı ve tedavisi, Cinsiyet farklılaģma bozuklukları, Endokrin hipertansiyon, Diabetes insipitus, uygunsuz ADH salınması sendromu, serebral tuz kaybı, Poliendokrinopati sendromları, Prematürenin metabolik kemik hastalıkları, Prematürenin tiroid hastalıkları, Hiperinsülinizm, Hipoglisemide ayırıcı tanı, Yenidoğanda bulgu veren metabolik hastalıklar, Ciddi metabolik asidoz ayırıcı tanısı, Hiperamonemi ayırıcı tanısı, Hasta çocukların beslenmesi, Kistik fibrozis tanısı ve tedavisi, Konjenital hipotiroidi tanısı ve tedavisi, Hashimoto tiroiditi, Gastrointestinal sistem Peptik Ülser Hastalığı Tanı ve Tedavisi Gastroözefageal Reflü Tanı ve Tedavisi Üst GĠS Kanaması, Tanı ve Tedavisi Portal Hipertansiyon Tanı, Tedavi ve Ġzlemi Alt GĠS Kanaması Tanı ve Tedavisi Neonatal Kolestazda Tanı ve Tedavi Dehidratasyon Tedavisi Çölyak Hastalığı Tanı ve Tedavisi Ülseratif Kolit Tanı ve Tedavisi Crohn Hastalığı Tanı ve Tedavisi Kistik Fibrozis Tanı ve Tedavisi Karın Ağrısında Değerlendirme Akalazya Tanı ve Tedavisi Korozive Özefajitler Sirozlu Hastanın izlemi Akut Karaciğer Yetersizliğinde Tedavi Kronik Viral Hepatitlerde Tedavi Wilson Hastalığı, Tanı ve Tedavisi Otoimmün Hepatitlerde Tedavi Glikojen Depo Hastalıklarının tanı ve Tedavisi GĠS ile Ġlgili Radyografilerin Ġstenmesi ve Yorumlanması Kardiyovasküler sistem Kardiyovasküler sistem değerlendirilmesinde hikaye alma, fizik muayene ve laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi Normal elektrokardiyografi Telekardiyografi 70

71 Siyanotik hastanın değerlendirilmesi Doğumsal kalp hastalıkları Disritmiler Genitoüriner Sistem Nefrolojide anamnez ve fizik muayene Nefrolojide laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin yeri ve kullanımı Glomeruler ve tübüler fonksiyonların değerlendirilmesi Sıvı-elektrolit metabolizması bozukluklarında tedavi Asit-baz dengesi bozukluklarında tedavi Böbrek biyopsi endikasyonları ve biyopsi sonrası izlem Proteinürili hastanın değerlendirilmesi Ġdiopatik Nefrotik Sendrom Hematürili hastanın değerlendirilmesi APSGN ve IgA nefropatisi Kronik glomerulonefritler Kistik böbrek hastalıkları Renal tübüler asidoz ve Fanconi sendromu Tübülointerstisyel nefrit Renal vaskülitler HÜS Ġdrar yolu enfeksiyonları VUR ve obstrüktif üropati Enürezis ve mesane disfonksiyonu Ürolitiazis Pediatrik renal tümörler Hipertansiyon Akut böbrek yetmezliği Diyaliz Kronik böbrek yetmezliği Renal replasman tedavileri Artritli hastanın değerlendirilmesi JRA Diğer kollojen doku hastalıkları FMF ve amiloidoz Nörolojik Sistem Nörolojik Muayene: Bilinç muayenesi, kraniyal sinirler, somatik motor muayene, somatik duyu muayenesi, yenidoğan ve süt çocuğunun nörolojik muayenesi, serebellar sistem, ekstrapiramidal sistem. Antenatal Ve Postnatal Beyin GeliĢimi Mental Motor GeliĢim Santral Sinir Sisteminin GeliĢim Bozuklukları (malformasyonlar) Serebral Palsi Yenidoğan Nörolojisi: Yenidoğan konvülziyonları, hipoksik iskemik ensefalopati, intrakraniyal kanamalar, menenjit, brakial pleksus yaralanmaları, hipotoni, metabolik hastalıklar Çocukluk Çağı Akut Konvülziyonları Epilepsiler: Epilepsi sınıflandırılması, nöbet tipleri, antikonvülzan tedavi, çocukluk çağı epileptik sendromları, status epileptikus. Non epileptik Paroksismal bozukluklar Hipotoni Ataksiler Merkez sinir sistemi tümörleri 71

72 Serebrovasküler Olaylar Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları ve Postenfeksiyöz Hastalıklar Koma Kafa içi Basınç ArtıĢı Sendromu Pediatrik nörolojide genetik Nöromusküler hastalıklar Sinir Sistemi Travmaları,periferik nöropatiler BaĢ Ağrıları Nörometabolik ve Nörodejeneratif Hastalıklara Genel BakıĢ(gri cevher hastalıkları, beyaz cevher hastalıkları) Nörokutanöz Hastalıklar Sistematik Hastalıkların Nörolojik Belirtileri : Sıvı-elektrolit bozuklukları, metabolik hastalıklar, endokrinolojik hastalıklar, renal hastalıklar, kollajen doku hastalıkları, kalp hastalıkları, sistemik malignensiler ve tedavi komplikasyonları..nöropsikiyatrik Hastalıklar: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu hastalığı, otistik spektrum hastalıkları, somatizasyon. Yoğun Bakım Sorunları : Status epileptikus, koma, kafa içi basınç artıģı sendromu, kalp ve toraks cerrahisi komplikasyonları, metabolik ensefalopatiler ve santral sinir sistemi enfeksiyonları Santral sinir sistemi enfeksiyonları(menenjitler,ensefalitler) Extrapiramidal sistem hastalıkları Hematolojik sistem.normal Hematopoez.Anemilerin baģlangıç değerlendirilmesi Mikrositik anemiler Normositik anemiler Makrositik Anemiler Yenidoğan Anemisi Eritroblastozis fötalis nedenleri Hemolitik Anemiler Demir Metobolizması ve Eksikliği Talasemi ve tedavisi Anormal hemoglobinler Orak hücreli anemi Orak hücreli anemide tedavi Pansitopeni ve ayırıcı tanısı Konjenital ve akkiz aplastik anemiler Polisitemi Kan grupları Kan ve kan ürünlerinin kullanımı Transfüzyon komplikasyonları Plazma değiģimi Lokositoz ve ayırıcı tanısı Nötropeni nedenleri Nötrofil fonksiyon bozuklukları Kanamalı hastaya yaklaģım Hemofili Von Willebrand Hastalığı ve tipleri Dissemine Ġntravasküler Kogülasyon Kanamalı hastaların tedavisi ve faktör kullanımı Trombositopeni nedenleri ITP ve tedavisi Yenidoğan trombositopenisi Trombosit fonksiyon bozuklukları Trombositoz 72

73 Tromboz nedenleri Antikoagülan tedavi Lenfadenopati nedenleri Hepatosplenomegali nedenleri Mediastinal kitlelerin değerlendirilmesi ALL ve tedavisi AML ve tedavisi KML ve tedavisi MDS ve tedavisi Lösemilerde ümmunofenoitiplendirme Non Hodgkin Lenfoma Hodgkin Lenfoma Kemoterapi Prensipleri ve ilaçların yan etkileri Lösemilerin geç komplikasyonları Sitokinler ĠVĠG kullanımı Kemik Ġliği Transplantasyonu Hematolojik malinitelerde aģılama Hematolojik malinitelerde destek tedavisi Tümör lizis Sendromu ve tedavisi Febril Nötropeni Sistemik Hastalıkların Hematolojik bulguları Kök hücre ve nakli Alerji Ġmmünoloji Hücresel Ġmmünite ĠliĢkili Hastalıklar Humoral Ġmmünite ĠliĢkili Hastalıkar Ġmmünitenin enfeksiyonlarla iliģkisi Kompleman aktivitesi ve bozuklukları Fagositik akvite ve bozuklukları Sitokinler Ġmmün yetmezlikli çocuğa yaklaģım Primer immün yetmezliğe bağlı hastalıkların tanısı için gerekli tarama testleri IVIG özellikleri ve kullanım alanları Vizingli hastaya yaklaģım Egzemalı hastaya yaklaģım Astım Mesleksel astım Deri allerjileri: ürtiker, anjioödem, atopik dermatit Besin allerjileri Ġlaç allerjileri Anaflaksi Herediter anjioödem Neonatoloji Yenidoğan Muayenesi Yenidoğanın Beslenmesi Yenidoğanın Genel Bakım Prensipleri Yenidoğanda Isı Kontrolü Fizyolojik Sarılık Patolojik Ġndirekt Hiperbilirubinemi, Eritroblastozis Fetalis Yenidoğanda Kan değiģimi, uygulama endikasyon ve komplikasyonları Yenidoğanda UzamıĢ Sarılık Anemik Yenidoğana YaklaĢım 73

74 Yenidoğanda Polisitemi Yenidoğan Konvülsiyonları Konjenital Hipotiroidi Tuz Kaybı ve KuĢkulu Genitalia Yenidoğanda Hipoglisemi Diabetik Anne Bebeği Yenidoğanın Bakteriyel Enfeksiyonları ve Korunma Prensipleri Kronik ĠU Enfeksiyonlar Ġskelet Displazileri, Yenidoğanın Sık Görülen Ortopedik Sorunları Yenidoğanda Ġlaç Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar Yenidoğanın Deri Muayenesi ve Deri Hastalıkları Sendromik Bebeklere YaklaĢım Sık Görülen Kromozomal Anomaliler DoğuĢtan Metabolizma Hastalıklarının Yenidoğanda Presantasyonu Metabolik Hastalık muhtemel Yenidoğana YaklaĢım Yenidoğanda Hipokalsemi, Hipomagnezemi Yenidoğanda Pnömoni Yenidoğanda Menenjit ve Menenjitli Hastalara YaklaĢım UzamıĢ Sarılık Tanımı ve Nedenleri Konjenital Böbrek Hastalıkları Prematüre Bebeklerin Değerlendirilmesi Gestasyonel YaĢın Tayini, Ballard ve Yeni Ballard Skorlamaları Fetal Malnutrisyon ve Sorunları Prematürede Isı Kontrolü Çoğul Gebelikler ve Ġkiz Bebeklerin Takibi Prematüre Bebeğin Sıvı-Elektrolit Ġhtiyacı ve Dikkat Edilecek Özellikler Parenteral Beslenme Prematüre Bebekte Cilt Bakımı Apne ve Apnedeki Bebeğe YaklaĢım Prematüre Bebeğin Beslenmesi Nekrotizan Enterokolit, Tanı ve Tedavisi Prematürede Duktus Arteriozus Açıklığı Prematüre bebeklerde Ġmmun Sistemin Özellikleri Ġntrauterin Enfeksiyonlar Prematüre Retinopatisi Prematüre Bebekte Anemi ve Tedavi Prensipleri Preeklamptik ve Eklamptik Anne Bebekleri ve Bu Bebeklerin Takibi HELLP Sendromlu Anne Bebeği Prematürede Kronik Akciğer Hastalığı Prematüre Ospeopenisi Prematüre Retinopatisi Prematürite ve CNS Komplikasyonları Stabil Preterm Bebeklerin Ġzlenmesi Prematüre Bebeklerde Vitamin ve Mineral Takviyesi Fötal Neonatal DolaĢım Yenidoğanda Solunum Sıkıntısı Yapan Sebepler Respiratuar Distres Sendromu Yenidoğanın Geçici Takipnesi Surfaktan Tedavisi Oksijenle Tedavi ve Yan Etkileri Kan Gazlarının Değerlendirilmesi Mekanik Ventilasyon endikasyon ve komplikasyonları Mekanik Ventilasyon ve Weaning 74

75 Parenteral Beslenme Komplikasyonları Persistan Pulmoner Hipertansiyon Mekonyum Aspirasyon Sendromu Hava Kaçağı Sendromları Konjenital Kalp Hastalıkları Yenidoğanda Disritmiler Hidrops Fetalis Yenidoğanda Kanama Bozuklukları Hipoksik Ġskemik Ensefalopati Ġntrakranial Kanamalar Yenidoğan Transportu Neonatal Etik Akut Böbrek Yetmezliği Nedenleri ve Tedavisi Kadın Doğum Servisi Bebek Odası Hasta BaĢı Dersleri Doğum odasında ilk değerlendirme ve yapılacak iģlemler, Apgar skorlaması ve Resüsitasyon, vücut ısısının korunması Gebelik, doğum ve anne ile ilgili edinilmesi gerekli bilgiler Travmatik doğum ve komplikasyonları Doğumdan sonra ilk fizik muayene ve günlük izlem EMR ve varlığında yapılması gerekli iģlemler Doğumu izleyen ilk günlerde bebeğin beslenmesi Emzirme Tekniği ve Emzirmenin Faydaları Anne Hastalıklarının Fetus ve Yenidoğana Etkileri Anne Sütü ve Özellikleri Anne Sütüne Geçen Ġlaçlar K vitamini Uygulanması Hepatit B li Anne Bebeğine YaklaĢım Antenatal Steroid Kullanımı ve Neonatal Etkileri ITP li Anne Bebeği Yenidoğan Konjonktiviti Doğumda Yapılan AĢılar PED 702:PED Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi (4-0-4): Dersin Kapsamı: PED Anabilim Dalı Polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanıtakip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: PED Polikliniği Dersin Saati: Her sabah Uzmanlık öğrencileri ve öğretim üyeleri ABD tarafından belirlenen poliklinik gruplarına bölünerek, PED Anabilim Dalı Polikliniklerinde Salı, ÇarĢamba, PerĢembe, Cuma günleri arasında bizzat-bilfiil ve aktif olarak gerçekleģtirilir. Haftada 4, yılda 52x4=208 saat teorik dersi verilir. Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: PED Anabilim Dalı Polikliniği hasta baģı derslerine Pediatri Uzmanlık Öğrencileri katılır, PED Anabilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri ve Dönem VI öğrencileri izler. Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/ üyeleri. Dersin Ġçeriği: Endokrin sistem Büyümenin değerlendirilmesi Büyüme geriliğinin değerlendirilmesi 75

76 Büyüme hormonu eksikliği ve tedavisi AĢırı büyüme, nedenleri ve tedavisi Pubertenin değerlendirilmesi, Puberte prekoks, prematür telarģ, prematür adrenarģ, Puberte gecikmesi, Pubertal jinekomasti, Cushing sendromu, tanısı ve tedavisi, Surrenal yetmezlik tanı ve tedavisi, Mikropenis, tanı ve tedavisi, ĠnmemiĢ testis ve tedavisi, Turner sendromu tanı ve takibi, Metabolik hastalık düģünülen hastalardan hangi tetkikler istenmelidir? Fenülketonüri kliniği ve tedavisi, MSUD kliniği ve tedavisi, Galaktozemi kliniği ve tedavisi, Herediter tirozinemi kliniği ve tedavisi, Primer ve sekonder hiperlipidemilerde klinik ve tedavi, Glikojen depo hastalıkları kliniği ve tedavisi, Lizozomal depo hastalıkları kliniği ve takibi, Gastrointestinal sistem Karın muayenesi Karın ağrısı olan hastaya yaklaģım, Ayırıcı Tanı Akut ve Kronik Karın Ağrısının Nedenleri Ġnfantlarda Kusma Ayırıcı tanısı Büyük Çocuklarda Kusma Ayırıcı Tanı Akut Ġshali Olan Hastaya YaklaĢım Kronik Ġshali Olan Hastaya YaklaĢım Konstipasyonu Olan hastaya YaklaĢım Sarılıklı Hastaya YaklaĢım Kronik Hepatit B li Hastanın Ġzlemi Sirozlu Hastanın Ġzlemi Malabsorbsiyonlu Hastaya YaklaĢım Çöliyak Hastalığı Olan Hastanın Ġzlemi Hematemez ve Melena Ayırıcı Tanısı Neonatal Kolestazın Ayırıcı Tanısı Asitli hastanın Ayırıcı Tanısı GĠS de Yabancı Cisimlere YaklaĢım GĠS ile Ġlgili Radyografilerin Ġstenmesi ve Yorumlanması Kardiyovasküler sistem Üfürümlerin ayırıcı tanısı Pediatrik kardiyolojide uzun süreli takip prensipleri Pediatrik kardiyolojide cerrahi endikasyonları Kardiak hastalığı olan çocuklarda kalp dıģı cerrahi ve enfektif endokardit profilaksisi Fetal ve erken neonatal kardiak problemler (Hidrops fetalis, fetal disritmiler, fetal kalp yetersizliği, persistan pulmoner hipertansiyon...) Kardiak hastalığı olan çocuklarda fizik aktivite, beslenme, büyüme, aģılar,.. Masum üfürümler Çocukluk çağı göğüs ağrıları Nörolojik Sistem 76

77 Nörolojik muayene Çocukluk çağı konvülsiyonları ve ayırıcı tanısı Kafa içi basıncı artımı sendromunda ayırıcı tanı Konvülsiyonlu hastada tedavi yaklaģımı Hipotonik infanta yaklaģım Çocukluk çağı inmelerine yaklaģım ve ayırıcı tanısı Çocukluk çağı baģ ağrıları, tanı ve ayırıcı tanı Akut flask paralizili hastaya yaklaģım Sistemik hastalıkların nörolojik bulguları Mental retardasyon ve ayırıcı tanı Mikrosefalik hastaya yaklaģım Makrosefalik hastaya yaklaģım Antiepileptik ilaç kullanımı ve ilaçların yan etkileri, komplikasyonları Metabolik hastalıklarda nörolojik belirtiler ayırıcı tanı Çocukluk çağı epilepsilerinde tanı,ayırıcı tanı Non epileptik fenomenler Hematolojik sistem Çocukluk çağı anemilerinin ayırıcı tanısı. Anemili hastaya yaklaģım. Pansitopenili hastaya yaklaģım. Kanamalı hastaya yaklaģım. Kanama testleri. Trombositopenili hastaya yaklaģım. Nütrisyonel anemilerin tedavisi Kan ve kan ürünlerinin kullanımı. Transfüzyon komplikasyonları. Kemoterapi uygulamaları, ilaçların yan etkileri. Faktör kullanımı. Lenfadenopatili hastaya yaklaģım. Hepatosplenomegalili hastaya yaklaģım. Mediastinal kitleli hastaya yaklaģım. Abdominal kitleli hastaya yaklaģım. Lökositoz ve ayırıcı tanısı Nötropeni ve ayırıcı tanısı Hematolojik malign hastalıklarda aģılama YumuĢak doku ve iskelet sisteminde oluģan kitlelerde ayırıcı tanı. Kafa içi basınç artımı sendromunda ayırıcı Neonatoloji Çok düģük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun dönem izlemi Yenidoğan servisinde yatmıģ prematür bebeklerin uzun dönem izlemi Sarılıklı Bebeğe yaklaģım Anne sütü ve emzirme teknikleri Prematüre bebeğin evde beslenmesi Sarılıklıbebeğe yaklaģım BPD li bebeklerin tedavilerinin değelendirilmesi ROP Kemik mineral metabolizması ve prematire osteopenisi PDA lı bebeğin izlemi Fizyolojik Anemi 77

78 Hepatit B li Anne Bebeğine YaklaĢım Preeklamptik ve Eklamptik Anne Bebekleri ve Bu Bebeklerin Takibi Prematürede Isı Kontrolü Çoğul Gebelikler ve Ġkiz Bebeklerin Takibi Prematüre Bebekte Cilt Bakımı Yenidoğan konjonktiviti Solunum sıkıntısı olan bebeğe yaklaģım Alerji immünoloji Egzema ile gelen hastaya yaklaģım Vizing ile gelen hastaya yaklaģım Saman nezlesi Yıl boyu süren allerjik nezle Allerjik konjonktuvit Astım Mesleksel astım Deri allerjileri: ürtiker, anjioödem, atopik dermatit Besin allerjileri Lateks allerjisi Ġlaç allerjileri Arı allerjisi Anaflaksi Herediter anjioödem PED 703: Makale ve Seminer Saati (0-4-4): Dersin kapsamı: PED Anabilim Dalında Pazartesi, Salı ve PerĢembe günleri saat arasında yapılır. Pediatri Uzmanlık Öğrencileri katılır, PED Anabilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri ve Dönem VI öğrencileri izler. Öğretim üyeleri yukarıdaki uygulamada bizzat bulunmalarına karģın bilfiil aktif olarak katılmadıkları için bu eğitim öğretim faaliyetlerinin her bir saati katılan öğretim üyesine 1 teorik ders dıģı faaliyete eģdeğerdir. DeğiĢmeli olarak öğretim üyeleri ile birlikte Pediatri Uzmanlık Öğrencileri katılır, PED Anabilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri ve Dönem VI öğrencileri izler. Seminer saatine PED öğretim üyeleri katılır, ancak bilfiil-aktif olarak katılmazlar. Dersin Yeri: PED toplantı odası. Dersin saati: Pazartesi, Salı, ÇarĢamba ve PerĢembe günleri saat arasında, haftada 4 saat, yılda 4x52=208 saat. Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: PED tıpta uzmanlık, yan dal uzmanlık ve dönem VI öğrencileri. Dersin sorumlu öğretim üyesi: PED Anabilim Dalı öğretim üyeleri. Dersin içeriği: Endokrin Sistem Ġntrauterin büyüme bozukluklarının değerlendirilmesi, Diabetik anne çocuğunun endokrin sorunları, Neonatal diyabet, Prematürenin metabolik kemik hastalıkları, Metabolik hastalıklarda beslenme, Obezitenin endokrin yönü, Juvenil osteoporoz, Çocuklarda kemik mineral dansitenin değerlendirilmesi, Yağ asidi oksidasyon defekteleri, 78

79 PKOS tanısı ve izlemi, Ġnsülin direnci sendromları, Steroid kullanımı, yan etkileri, kesilmesi, Tirotoksikoz, tanısı, izlemi, Diyabetin geç komplikasyonları ve takibi, Poliürili hastanın değerlendirilmesi, Genitoüriner sistem Nefrolojide laboratuvar ve radyolojik tetkiklerin yeri Sıvı-elektrolit dengesi bozuklukları Asit-baz dengesi bozuklukları Ürolitiazis Ġdiopatik Nefrotik Sendrom Glomerüler hastalıklarda immün mekanizmalar Enürezis ve Mesane disfonksiyonları Böbrek biyopsisi endikasyonları, yapılıģı, izlemi Akut böbrek yetmezliği APSGN ve IgA nefropatisi Renal vaskülitler Kistik böbrek hastalıkları Kronik böbrek yetmezliği Hemolitik üremik sendrom Hipertansiyon Periton diyalizi Hemodiyaliz Nörolojik Sistem Çocuklukluk çağı epilepsileri Nörolojk hastalıklarda genetik ve yeni tedavi yaklaģımları Nöroimmünolojik hastalıklar ve tedavi Antiepileptik tedavi ve yeni antiepileptikler Beyaz ve gri cevher hastalıkları ayırıcı tanı ve genetik Sistemik hastalıkların nörolojik bulguları Çocukluk çağı hareket bozuklukları ayırıcı tanı tedavi Çocukluk çağı epilpsilerinde cerrahi tedavi Nörokütanöz sendromlar Santral sinir sisteminin konjenital malformasyonları Fonksiyonel nöroanotomi PED 704:Vaka saati (0-1-1): Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD dershanesinde Pazartesi günleri saat arasında yapılır. Pediatri Uzmanlık Öğrencileri katılır ve PED Anabilim Dalı Yan Dal Uzmanlık Öğrencileri ve Dönem VI öğrencileri izler. Öğretim üyeleri yukarıdaki uygulamada bizzat bulunmalarına karģın bilfiil aktif olarak katılmadıkları için bu eğitim öğretim faaliyetlerinin her bir saati katılan öğretim üyesine 1 teorik ders dıģı faaliyete eģdeğerdir. 79

80 ÇOCUK KARDĠYOLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ Çocuk Kardiyoloji Sorumlu Öğretim üyesi: Doç. Dr. ġeref OLGAR ÇKAR 801: Çocuk kardiyoloji Bilim dalı Hasta baģı dersleri (2-2-4) ÇKAR 802: Çocuk Kardiyoloji Bilim dalı Poliklinik Hasta BaĢı eğitimi (0-4-4) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI VE ÇOCUK KARDĠYOLOJĠ YAN DALI UZMANLIK EĞĠTĠMĠ TEORĠK VE TEORĠK DERS DIġI FAALĠYETLER PROĞRAMI ÇKAR 801: Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Hasta baģı dersleri (Pratik ve teorik) Dersin kapsamı: Çocuk Kardiyoloji servisinde yatan hastalara yaklaģım, tanı, takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir Dersin Yeri: Çocuk Kardiyoloji Servisi Dersin saati: Pazartesi saat 09:00-09:50, PerĢembe saat 11:00-11:50 arası teorik; Salı saat 09:00-09:50, PerĢembe saat 15:00-15:50 arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. ġeref OLĞAR Dersin Ġçeriği: Çocuk Kardiyoloji servisinde yatan hastaya yaklaģım, öykü, fizik muayene, labaratuar, radyolojik bulguların değerlendirilmesi Siyanotik yenidoğana yaklaģım Artritli hastaya yaklaģım Soldan sağa Ģantlı asiyanotik hastalıkların değerlendirilmesi Sağdan sola Ģantlı siyanotik hastaların değerlendirilmesi Soldan sağa Ģantlı siyanotik hastalara yaklaģım Sol kalp çıkıģ yolu tıkanıklığı yapan hastalıklara yaklaģım Sağ kalp çıkıģ yolu tıkanıklığı yapan hastalıklara yaklaģım Konjestif kalp yetersizliğine yaklaģım Dilate kardiyomiyopatiye yaklaģım Hipertrofik kardiyomiyopatinin değerlendirilmesi Restriktif kardiyomiyopatinin değerlendirilmesi Hipertansif hastaya yaklaģım Hipotansif hastaya yaklaģım Senkoplu hastaya yaklaģım Göğüs ağrılı hastanın değerlendilmesi TaĢiaritmili hastanın değerlendirilmesi Bradiaritmili hastanın değerlendirilmesi Kardiyotoksik ilaçlara yaklaģım Artritli olgulara yaklaģım Vaskülitli olguların değerlendirilmesi Nörolojik hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Hematolojik hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Onkolojik hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Metabolik hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Endokrin hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Renal hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Dislipidemilere yaklaģım 80

81 Sıvı elektrolit tedavisi Respiratuar hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Antiaritmik ilaçlara yaklaģım Genetik hastalıkların kardiyovasküler bulguları Elektrokardiyografinin değerlendirilmesi Ritim Holter EKG nin değerlendirilmesi Ambalatuar tansiyon holterin değerlendirilmesi Anjiyokardiyografik değerlendirmeler Ekokardiyografik inceleme Santral ve periferik damar yollarının değerlendirilmesi Enfektif endokardit ve proflaksisi Pulmoner Hipertansiyon ÇKAR 802: Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı eğitimi (Pratik ve teorik) Dersin kapsamı: Çocuk Kardiyoloji polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teori olarak değerlendirilir Dersin Yeri: Çocuk Kardiyoloji polikliniği, Dersin saati: Salı ve çarģamba saat :50, Cuma 13:00-15:00 arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Kardiyoloji yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. ġeref OLĞAR Dersin Ġçeriği: Çocuk Kardiyoloji polikliniğine baģvuran hastaya yaklaģım, öykü, fizik muayene, labaratuar, radyolojik bulguların değerlendirilmesi Fetal dönemde kardiyovasküler hastalıkların tanınması Siyanotik yenidoğana yaklaģım Artritli hastaya yaklaģım Soldan sağa Ģantlı asiyanotik hastalıkların değerlendirilmesi Sağdan sola Ģantlı siyanotik hastaların değerlendirilmesi Soldan sağa Ģantlı siyanotik hastalara yaklaģım Sol kalp çıkıģ yolu tıkanıklığı yapan hastalıklara yaklaģım Sağ kalp çıkıģ yolu tıkanıklığı yapan hastalıklara yaklaģım Konjestif kalp yetersizliğine yaklaģım Dilate kardiyomiyopatiye yaklaģım Hipertrofik kardiyomiyopatinin değerlendirilmesi Restriktif kardiyomiyopatinin değerlendirilmesi Hipertansif hastanın değerlendilmesi Hipotansif hastanın değerlendilmesi Senkoplu hastanın değerlendilmesi Göğüs ağrılı hastanın değerlendilmesi TaĢiaritmili hastanın değerlendirilmesi Bradiaritmili hastanın değerlendirilmesi Kardiyotoksik ilaçların değerlendirilmesi Artritli olgulara yaklaģım Vaskülitli olguların değerlendirilmesi Nörolojik hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Hematolojik hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Onkolojik hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi 81

82 Metabolik hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Endokrin hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Renal hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Dislipidemilere yaklaģım Sıvı elektrolit tedavisi Respiratuar hastalıkların kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi Antiaritmik ilaçlara yaklaģım Genetik hastalıkların kardiyovasküler bulguları Elektrokardiyografinin değerlendirilmesi Ritim Holter EKG nin değerlendirilmesi Ambalatuar tansiyon holterin değerlendirilmesi Anjiyokardiyografik değerlendirmeler Ekokardiyografik inceleme Efor testinin yapılması ve değerlendirilmesi Head up tilt table testinin yapılması ve değerlendirilmesi Kardiyoversiyon Santral ve periferik damar yollarının değerlendirilmesi Enfektif endokardit ve proflaksisi Angiokardiyografi ile hemodinamik inceleme Soldan sağa Ģantlı asiyanotik hastaların perkütan transkatater yöntemle kapatılması Sol kalp çıkıģ yolu darlıklarının balonla ve stentle perkütan transkatater yöntemle dilatasyonu Sağ kalp çıkıģ yolu darlıklarının balon ve stentle perkütan transkatater yöntemle dilatasyonu Akut siyanotik nöbetlerin tedavisi ve izlemi 82

83 ÇOCUK NÖROLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ Çocuk Nörolojisi Sorumlu Öğretim üyesi: Prof. Dr. Cengiz DĠLBER ÇNÖR 800: Yan Dal Tez danıģmanlığı (0-1-1) ÇNÖR 801: Nörolojik giriģimler dersi (0-1-1) ÇNÖR 802: Pediatrik Nöroloji seminer saati (O-I-I) ÇNÖR 803: Serebral Palsi hastalannın değerlendirilmesi (1-1-2) ÇNÖR 804: Nörometabolik hastalarının değerlendirilmesi (1-1-2) ÇNÖR 805: Nöropsikiyatri hastaların değerlendirilmesi (1-1-2) ÇNÖR 806: EEG ve EEG video monitorizasyon eğitimi (0-5-5) TEORĠK VE TEORĠK DERS DIġI FAALĠYETLER PROGRAMI CNÖR 800: Yan Dal Tez danıģmanlığı (0-1-1) Dersin kapsamı: Öğretim üyelerinin danıģmanı olduğu her bir tez öğrencisi için haftalık olarak gerçeki eģti rd iği faal iyetlerid ir. Dersin Yeri: Çocuk Nöroloji Bilim Dalı tez danıģmanı öğretim üyesinin ofisi Dersin saati: Cuma günleri saat saatleri arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Nöroloji uzmanlık öğrencileri Dersin sorumlusu öğretim üyesi: Uzmanlık öğrencisinin tez danıģmanı olduğu her bir tez öğrencisi için haftalık bir saat ders dıģı faaliyet yüküne eģdeğerdir. Dersin Ġçeriği: Uzmanlık öğrencisinin tez konusu hakkında literatür bilgisinin geliģtirilmesi, ve dokümantasyonu Teze ait materyal metot bilgisinin öğretilmesi. kurulması ve geliģtirilmesi Sonuçların değerlendirilmesi Tezin yazılması 83

84 ÇNÖR 801: NörolojikgiriĢimler dersi (0-1-1) Dersin kapsamı: Çocuk Nöroloj i servisinde yatan hastalara yaklaģım, tanı, takip ve tedavileri hasta baģında uygulama olarak değerlendirilir Dersin Yeri: Çocuk Nöroloj i Servisi Dersin saati: ÇarĢamba günü saat 08:00-08:50, arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Nöroloji yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Cengiz DĠLBER Dersin Ġçeriği: Çocuk Nöroloji servisinde yatan hastaya yaklaģım, öykü, fizik muayene, Iabaratuar, radyolojik bulguların değerlendirilmesi Nöroanotomi Nörolojik Muayene Doğum öncesi ve sonrasında beyin geliģimi Mentol motor geliģim Yenidoğan nörolojisi Serebral palsi Santral sinir sisteminin geliģim bozuklukları Çocukluk çağı akut konvülziyonları Epilepsiler Non-epileptik paroksismal bozukluklar Hipotoni Ġstem dıģı hareketler Ataksiler Merkezi sinir sistemi tümörleri Ġnmeler Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları ve postenfeksiyöz hastalıklar Koma Kafa içi basınç artıģı sendromu Nörogenetik Nöromusküler hastalıklar Sinir sistemi travmaları BaĢ ağrıları Nörometabolik ve nörodejeneratifhastalıklara genel bakıģ Nörokutane hastalıklar Sistematik hastalıkların nörolojik belirtileri Nöropsikiyatrik hastalıklar Yoğun bakım sorunları 84

85 ÇNÖR 802: Pediatrik Nöroloji seminer saati (0-1-1) Dersin kapsamı: Çocuk Nöroloji açısından önemli, güncel konular ve ilginç olguların Sunumu Dersin Yeri: Çocuk Nöroloji Dersliği, Dersin saati: Cuma günü 13 :00-15 :00 arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Nöroloji yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Cengiz DĠLBER Dersin Ġçeriği: Belirlenecek konularda seminer ÇNÖR 803: Serebral Pal si hastalarının değerlendirilmesi (1-1- 2) Dersin kapsamı: Çocuk Nöroloji servisinde Serebral Palsi hastalarının değerlendirilmesi uygulama ve teorik olarak değerlendirilir Dersin Yeri: Çocuk Nöroloji Servisi, Dersin saati: Cuma teorik arası, arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Nöroloji yan dal uzmanlık Öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Cengiz DiLBER Dersin Ġçeriği: Serebral Palsinin etiyolojisi, tanımı ve tedavisi ÇNÖR 804: Nörometabolik hastalarının değerlendirilmesi (1-1-2) Dersin kapsamı: Çocuk Nöroloji servisinde yatan Nörometabolik hastalarının uygulama ve teorik olarak değerlendirilmesi Dersin Yeri: Çocuk Nöroloj i Servisi, Dersin saati: Salı arası teorik, arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Nöroloji yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Cengiz DĠLBER Dersin Ġçeriği: Nörometabolik hastalarının_etiyolojisi, tanımı ve tedavisi 85

86 ÇNÖR 805: Nöropsikiyatri hastaların değerlendirilmesi (1-1-2) Dersin kapsamı: Çocuk Nöroloji servisinde yatan Nöropsikiyatri hastaların uygulama ve teorik olarak değerlendirilmesi Dersin Yeri: Çocuk Nöroloji polikliniği, Dersin saati: Cuma günü 10:00-10:50 arası teorik,11:00-11:50 arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Nöroloji yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Cengiz DiLBER Dersin Ġçeriği: Nöropsikiyatri hastaların değerlendirilmesi ÇNÖR 806: EEG ve EEG video monitorizasyon eğitimi (0-5-5) Dersin kapsamı: Çocuk Nöroloji servisinde yatan hastaların EEG ve EEG video monitorizasyon eğitimi yaklaģımı uygulama olarak değerlendirilmesi Dersin Yeri: Çocuk Nöroloji EEG'si Dersin saati: Pazartesi saat 10:00-10:50 arası teorik ve arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Nöroloji yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Cengiz DiLBER Öykü alma ve fizik muayene 1.2 EEG çekimi (en az 20 EEG) 1.3 EriĢkin EEG değerlendirilmesi (en az 100 EEG) 1.4 Çocuk EEG değerlendirilmesi (en az 300 EEG) 86

87 ÇOCUK YOĞUN BAKIM BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Öğretim üyesi: Doç. Dr. Mehmet DAVUTOGLU ÇYBD 801: Çocuk Yoğun Bakım Bilim dalı hasta baģı dersleri (6-2-8) ÇYBD 802: Çocuk Yoğun Bakım Bilim dalı hasta baģı eğitimi (0-4-4) TEORiK VE TEORiK DERS DIġI FAAliYETLER PROGRAMI ÇYBD 801: Cocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Hasta baģı dersleri (Pratik ve teorik) Dersin kapsamı: Çocuk Yoğun bakım servisinde yatan hastalara yaklaģım, tanı, takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir Dersin Yeri: Çocuk Yoğun Bakım Servisi Dersin saati: Pazartesi saat 08:00-10:50, 14:00-14:50, Salı saat 08:00-08:50, PerĢembe saat 11:00-11:50 arası teorik; Salı saat 09:00-09:50, PerĢembe saat 15:00-15:50 arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. Mehmet DAVUTOGLU Dersin içeriği: Çocuk Yoğun Bakım servisinde yatırılarak takip ve tedavi edilen hastalarda, muayene invaziv-non invaziv müdahale, klinik izlem, laboratuar ve radyolojik değiģkenlerin değerlendirilmesi, Miyokard mekanikleri Ritm bozuklukları Kardiyopulmoner etkileģim Pulmoner konjesyon etkileri Kardiyoendokrin iliģkiler Kardiyak malformasyonlar Kardiyak biyomarkırlar EKO Vasküler basınçların ve direncin ölçümü ġok Vazoaktiv ve inotrop tedavi planlanması Çoklu organ yetmezliği tanınması Kalp ve akciğer nakli endikasyonlarının bilinmesi 87

88 Üst solunum yolu hastalıkları Solunum meknizması, gaz değiģimi, pulmoner dolaģım ve kardiyopulmoner iliģkilerin BronĢ, bronģial sistem hastalıkları, bronģiyal hiperaktivite Pulmoner fonksiyonların mekanik bozuklukları Pulmoner dolaģım bozuklukları Solunum yetmezlikleri Mekanik ve asiste ventilasyon yöntemleri Pünomoniler Mekanik ventilasyon komplikasyonları Parasempatik sinir sistemi Serebral kan akımı, düzenlenmesi ve modulasyonu Evoked Potansiyelleri Metabolik hastalıkların santral sinir sistemi yönleri Hipoksik iskemik Ensefalopati Kafa ve spinal kord travması SSS ve neoplaziler ArtmıĢ kafa içi basıncı Konvulziyon Periferik Nöropatiler Motor nöron hastalıkları Miyopatiler Demiyelinizan Hastalıklar toksik sinir sistemi hastalıkları immün disfonksiyon Menenjit Ensefalit Beyin apsesi Fungal enfeksiyonlar Çoğulorgan yetmezliği, bakteriyel, viral, fungal Toksik Ģok sendromu invaziv monitörizasyonun infeksiyöz komplikasyonları YBD 802:_ Çocuk Yoğun Bakım Bilim dalı hasta baģı eğitimi (0-4-4) Dersin kapsamı: Çocuk yoğun bakımda takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir Dersin Yeri: Çocuk Yoğun Bakım Servisi Dersin saati: Salı ve çarģamba saat :50, Cuma 13:00-15:00 arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. Mehmet DAVUTOGLU 88

89 Dersin içeriği: Çocuk Yoğun Bakım ihtiyaçı gösterebilecek sistem ve sistemleri etkileyen hastalıklar değerlendirilecek Kollajen vasküler hastalıklar Anaflaksi Sıvı-elektrolit dengesizliği Böbrek yetmezliği Renal replasman tedavileri Cushing sendromu Adrenal yetersizlik Paratiroid hormon ve kalsiyum metabolizması Diabetus mellitus, diabetik koma Diabetes insipidus Kan ve kan ürünleri kullanımı Hastalıkların nutrisyonel etkileri Karaciğer ve safra yolu hastalıkları Kawasaki sendromu Hemorojik Ģok Sekonder Hemofagositik sendrom Ürosepsis, Peritonit, abdominal apse, Nekrotizan fasit SIRS Hastalıkların nutrisyonel etkileri Hemoglobinopatiler Apıastik anemiler Polisitemi Trombositopeni- trombozitoz Febril nötropeni Koagülopatiler Tromboz Lösemiler Kas gevģeticiler Antibiyotik kullanımı Hastane enfeksiyonları Kök hücre transplantasyonu Maligniteler Malign hipertermi Nöroleptik malign sendrom Entoksikasyonlar 89

90 ÇOCUK ACĠL BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ Çocuk Acil Sorumlu Öğretim üyesi: Doç. Dr. Ekrem GÜLER ÇACL 801: Çocuk Acil Bilim dalı Hasta baģı dersleri (6-2-8) ÇACL 802: Çocuk Acil Bilim dalı Poliklinik Hasta BaĢı eğitimi (0-4-4) TEORiK VE TEORiK DERS DIġI FAAliVETLER PROGRAMI CACL 801: Cocuk Acil Bilim Dalı Hasta baģı dersleri (Pratik ve teorik) Dersin kapsamı: Çocuk Acil Polikliniğine gelen hastalara yaklaģım, tanı, takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir Dersin Yeri: Çocuk Acil Polikliniği Dersin saati: Pazartesi saat 11:00-11:50, 16:00-16:52, PerĢembe saat 11:00-11:50, Cuma 10:00-11:50, 16:00-16:50 arası teorik; Salı saat 09:00-09:50, PerĢembe saat 15:00-15:50 arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Acil yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. Ekrem GÜLER Dersin içeriği: Çocuk Acil Polikliniğine gelen hastaya yaklaģım, acil müdahale, hikaye, fizik muayene, Iabaratuar ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi Depresyonu tanıma Ġntiharı tanıma ve yönetme Psikozu tanıma Anksiyeteyi tanıma Yeme bozukluklarını tanıma Somatoform bozuklukları tanıma Bakteriyemi Akut Lenfadenitler Bakteriyel menenjit Aseptik menenjit Ensefalitler Beyin apsesi Tetanoz 90

91 Akut sinüzit Akut Nazofarenjit Akut Stomatit Akut Gingivit Akut Farenjit Akut Otit Akut Otitis ekstema Peritonsiller apse RetrofarengealIParafarengeal apse Bakteriyel Trakeit Akut Epiglottit Bakteriyel pnömoni Boğmaca Ürine sistem enfeksiyonu Viral pnömoni Tüberküloz Viral hepatitler Omfalit Cilt enfeksiyonları YumuĢak doku enfeksiyonları Mastit Östeomyelit Septik artrit Derin doku enfeksiyonları Kene ile bulaģan hastalıklar CACL 802: Cocuk Acil Bilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı eğitimi (Pratik ve teorik) Dersin kapsamı: Çocuk Acil polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teori olarak değerlendirilir Dersin Yeri: Çocuk Acil polikliniği, Dersin saati: Salı ve çarģamba saat :50, Cuma 13:00-15:00 arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Çocuk Acil yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Doç. Dr. Ekrem GÜLER Dersin içeriği: Çocuk Acil polikliniğine baģvuran hastaya yaklaģım, hikaye, fizik muayene, Iabaratuar, ve radyolojik bulguların değerlendirilmesi Kızamık Kızamıkcık Su çiçeği Kızıl Kabakulak 91

92 Eritema enfeksiyozum HIV enfeksiyonu Kuduz Botulizm Malarya Sıtma Kedi tırmığı hastalığı Sfılis Gonore Klamidia enfeksiyonu Genital herpes Üretrit Pelvik inflamatuar hastalık Diğer genital lezyonlar Cinsel istismar Fiziki istismar Ektopik gebelik Disfonksiyonel uterus kanmaları Ġmperfore himen Labial yapıģıklık Akut konjuktivit Hordeleum/ġelasyon Ġritis Üveitis Akut Apandisit Ġnvaginasyon Meckel Divertikülü Ġnguinal hemi Diyafragma hemġsġ Ġntestinal tıkanıklıklar Pylor stenozu Hirsprung hastalığı Rektal prolapsus Akut idrar retansiyonu 92

93 93 Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 ÇHEONK801-T PED401-D PED401-T PED703-D PED401-T PED703-D ÇNÖR801-D PED401-T PED703-D PED401-D PED401-T PED703-D PED700-D 09:00-09:50 ÇACL801-T ÇKAR801-T ÇYBD801-T PED401-T PED701-T ÇACL801-D ÇKAR801-D ÇYBD801-D PED401-D PED401-T PED701-T PED401-T PED701-D PED701-T PED401-D PED401-T PED701-D PED701-T PED701-D PED701-T 10:00-10:50 PED401-D PED401-T PED701-D PED401-T PED701-D PED701-T PED401-D PED401-T PED701-T PED701-D PED701-T ÇNÖR805-T PED401-D PED701-D PED701-T 11:00-11:50 ÇHEONK801-D ÇNÖR804-T PED401-T PED401-T PED701-T PED401-T PED701-T ÇACL801-T ÇHEONK801-T ÇKAR801-T ÇYBD801-T PED401-D PED701-T ÇNÖR805-D PED701-D 13:00-13:50 ÇNÖR804-D PED704-D ÇACL802-D ÇKAR802-D ÇYBD802-D ÇACL802-D ÇKAR802-D ÇYBD802-D PED701-D ÇACL802-D ÇHEONK801-D ÇKAR802-D ÇNÖR802-D ÇNÖR803-T ÇYBD802-D 14:00-14:50 PED401-D PED702-T PED401-D PED702-T PED702-T ÇACL802-D ÇKAR802-D ÇYBD802-D PED702-T 15:00-15:50 PED701-T PED401-D PED701-D PED701-T PED401-D PED701-D ÇACL801-D ÇKAR801-D ÇYBD801-D PED701-T PED701-D PED701-T 16:00-16:50 ÇNÖR806-D PED701-D PED701-T PED702-T ÇNÖR806-D PED401-D PED701-D PED701-T ÇNÖR806-D PED701-D ÇHEONK801-T ÇNÖR800-D PED401-D PED701-D PED701-T

94 ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ÖĞRETĠM ÜYESĠ Yrd.Doç.Dr. Hatice Altun ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI BRANġ TANIMI Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (ÇERSAH) uzmanlığı, tıp bilgisinin ruhsal, bedensel ve sosyal konuları kapsayan bilgilerle bütünleģtirilmesini gerektiren disiplinler arası bir nitelik taģıyan tıp dalıdır. ÇERSAH uzmanlık alanının bilimsel içeriğine bakıldığında; genetik, fizyolojik, biyokimyasal, nöroendokrin yapıyı doğum öncesi ve sonrası geliģimsel özellikleri incelemesi açısından biyolojik bir bilim dir. Çok erken dönemlerden baģlayarak, insanlar arası iliģkileri ve etkileģim biçimlerini inceleyen bir insan bilimi ; çocuk yetiģtirmeye iliģkin tutumları, ailesel ve çevresel etmenleri araģtırmasıyla bir toplum bilimi dir. Ayrıca, çocuklar, ergenler ve ailelerin davranıģlarının değerlendirilmesi, biçimlendirilmesi açısından bir eğitim, geliģim ve davranıģ bilimi ortaya çıkan ruhsal nitelikli sorunların, çocuklukta yerleģmeden, yaygınlaģmadan ele alınıp düzeltilmesi, sağlıklı bireylerin yetiģmesi için gerekli önlemlerin planlanması yönünden bir koruyucu hekimlik bilimi dir. ÇERSAH uzmanlık eğitimi güncel uluslararası psikiyatrik sınıflandırma sistemlerince tanımlanmıģ olan çocuk ve ergenlere iliģkin psikiyatrik durumların ayaktan ve yatırılarak bakımı, incelenmesi, takibi, tanı konması ve sağaltımını kapsar. ÇERSAH uzmanlığı çocuklar, ergenler, aileler ve toplumun çocukla ilgili kurumlarıyla çalıģmayı gerektirmektedir. Sağlık kurumları içinde, ÇERSAH uzmanları baģlıca pediatri, psikiyatri ve adli tıp uzmanlık alanları ile iģbirliği yaparlar. Kurum dıģı olarak da Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Adalet Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Yerel Yönetimler, ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile bağlantı içinde çalıģırlar. ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠMĠ Eğitim Süresi ÇERSAH uzmanlık eğitiminin süresi dört yıl olarak belirlenmiģtir. Bu sürenin bir yılı eriģkin psikiyatrisi, üç ayı da çocuk nörolojisi rotasyonlarına ayrılmaktadır. Eğitimin Amacı ÇERSAH uzmanlık eğitiminde amaç, bu alanda yetiģecek hekimlere, çocuk ve ergenlerde ortaya çıkan ruhsal hastalık ve bozuklukları tanımak, ayrıģtırmak, sağaltmak ve önlemek için gerekli ve yeterli bilgi ve beceri donanımını kazandırmaktır. ÇERSAH uzmanlık eğitimi; Çocukluk ve ergenlik dönemindeki normal geliģim temel alınarak, öncelikle sağlıklı çocuk ve ergenlerin geliģimsel özelliklerinin tanınmasını, risk altındaki çocukların ve ergenlerin erken dönemde tanınmasını ve çocuk ve ergenlere yönelik çalıģan diğer toplumsal kurum ve örgütlerle iģbirliği içinde koruyucu önlemlerin planlanmasını, Güncel uluslararası psikiyatrik sınıflandırma sistemlerince tanımlanmıģ olan, çocuk ve ergenlere iliģkin psikiyatrik durumların araģtırılma ve tanınmasını, Henüz herhangi bir psikiyatrik belirti ortaya çıkmamıģ olsa da aile içi iliģki bozukluklarından doğan sorunların çözümlenmesi ve sağaltımını, 94

95 EriĢkinleri ana baba rolleri yönünde desteklemeyi ve tutumlara yönelik danıģmanlık vermeyi, Sosyal, yasal kurum ve sistemlerle iģbirliği içinde çalıģmayı içeren araģtırma ve incelemelere katılmayı kapsar. ÖĞRENME HEDEFLERĠ ÇERSAH Uzmanlık Eğitimi Sırasında Kazanılması Gereken Bilgi, Beceri ve Tutumlar: ÇERSAH Uzmanlık Eğitimi Süresince, A. AĢağıdaki konulara iliģkin yeterli bilgi ve tanısal beceriler elde edilmelidir. Çocuğun normal ruhsal geliģimi ile ilgili bilgilenme, normal geliģimi değerlendirebilme ve tanımlayabilme. Çocuğun fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal geliģimi ve bunları etkileyen yapısal etkenler, hastalık durumları, ana babanın sağlığı ve sosyal uyumu ve toplumsal etmenler hakkında bilgilenme. Çocuk ve ergenlerde görülen psikopatolojiler. Tanıya dayalı tedavi planlama becerisi. Çocuk, ergen ve ailelerin psikoterapisi. Psikofarmakolojik sağaltım yaklaģımları. Psikososyal ve çocuğun geliģmesini destekleyen (eğitsel) sağaltım yaklaģımları. B. AĢağıdaki konulara iliģkin yeterli bilgi ve deneyim kazanılmalıdır. Çocuk ve ergenlerde, özellikle nörolojik durumlar olmak üzere, sık görülen bedensel hastalıklar ve ruhsal hastalıkların göstergesi sayılabilecek bedensel belirtiler. EriĢkinlerde sık görülen genel psikiyatrik durumlar ve sağaltımları. Psikolojik değerlendirme yöntemleri. Okul ve sosyal hizmet sistemlerinin genel iģleyiģi içinde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıklarının yeri. Yargı ve yasama sistemlerinin genel iģleyiģi içinde çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıklarının yeri ve örgütlenme yapısı. C. AĢağıdaki konulara yönelim geliģtirilmelidir: Adli Psikiyatrik örgütlenme ve yöntemler. Ulusal ruh sağlığı politikası içinde çocuk, ergen ve ailelere yönelik yaklaģımların bilinmesi ve geliģtirilmesi. EĞĠTĠMĠN ĠÇERĠĞĠ ÇERSAH alanında Uzmanlık öğrencileri aģağıdaki durumları araģtırabilmeli, tanıyabilmeli ve sağaltabilmelidirler: A. Genellikle Ġlk Kez Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenlik Döneminde Tanısı Konan Bozukluklar Mental Retardasyon Öğrenme Bozuklukları Motor Beceri Bozukluğu ĠletiĢim Bozuklukları Yaygın GeliĢimsel Bozukluklar 95

96 Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı DavranıĢ Bozuklukları Bebeklerin ya da Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme Bozuklukları Tik Bozuklukları DıĢa Atım Bozuklukları Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer Bozuklukları Psikomotor ve Cinsel GeliĢimdeki Sapmalar Bağlanma Bozuklukları Uyku Bozuklukları Çocuk Ġhmali ve Ġstismarı B. EriĢkin Psikiyatrisi Sınıflandırmasında Yer Alan ve Bebeklerde, Çocuklarda ve Ergenlerde Görülen Bozukluklar ve Diğer Durumlar Kognitif Bozukluklar Madde Kullanımı ve ĠliĢkili Bozukluklar ġizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Duygudurum Bozuklukları Anksiyete Bozuklukları Somatoform Bozuklukları Dissosiyatif Bozukluklar Yeme Bozuklukları Uyum Bozuklukları Tıbbi Durumu Etkileyen Psikolojik Etkenler Ġlaçların Yol Açtığı Önemli Yan Etkiler ĠliĢki Sorunları Kötüye Kullanma ya da Ġhmal Etme ile ĠliĢkili Sorunlar Ġntihar DavranıĢları Ergenlerde Suça Yönelik DavranıĢlar Kriz ve Krize Müdahale Tepkileri Daha Büyük YaĢtaki Ergenlerde KarĢılaĢılan KiĢilik Bozuklukları Göç ve Sığınmacılık Sorunlarını Ġçeren Uyum Bozuklukları Uzmanlık öğrencileri aģağıdaki konularda bilgilenmelidirler: Ruh sağlığını etkileyen biyopsikososyal etmenler Santral sinir sistemi psikofarmakolojisinin iģlevi, fizyolojisi, kimyası ve yapısı; çocukluk ve ergenlik dönemi bozuklukları ve ruhsal hastalıkların epidemiyolojisi GeliĢim psikolojisi (nöropsikoloji ve biliģsel psikolojiyi içeren güncel bilgiler) Kriz kuramı ÇeĢitli aile iliģkileri kuramları Güncel yasalar ve onların sağlık, sosyal hizmet ve özürlülerin bakım ve rehabilitasyonuna uyarlanması Sağlık güvencesi ile iliģkili iģlemler Bir kliniği yönetme ve yürütme becerisi AraĢtırma planlama ve yürütme yöntemleri Uzmanlık öğrencileri aģağıdaki konularda tanıya yönelik beceriler elde etmelidirler: GörüĢme yöntemleri ve öykü alma Motor-Nörolojik geliģimin değerlendirilmesi Ruhsal durum muayenesi 96

97 Birey, aile ve çevrenin iģlev ve kaynaklarının değerlendirilmesi Ġntihar riskinin değerlendirilmesi Ölçek kullanımı ve yapılandırılmıģ görüģmeler Disiplinler arası iģbirliği becerisini kazanma Konsültasyon-liyezon konusunda bilgi ve beceri kazanma Uzmanlık öğrencileri aģağıdaki konularda yeti geliģtirmelidirler: Yataklı ve ayaktan sağaltım ortamını düzenlerken, somatik, sosyal, psikoterapötik ve eğitsel sağaltım yöntemleri ve bakım veren tüm kiģi ve kurumların iģbirliğini sağlama Hastalara ve ailelerine bilgi verme, öneriler getirme ve onları destekleme Psikoterapi (psikodinamik, davranıģçı veya biliģsel): kriz yaklaģımı, bireysel terapi, grup ve aile terapisi, ruhsal eğitsel tedaviler, çevresel düzenleme ve terapi Psikofarmakoterapi ve diğer somatik tedaviler Epikriz, belge ve rapor yazma ÇERSAH uzmanlık alanı ile ilgili olarak diğer sağlık sistemleri, sosyal hizmetler ve ilgili alanlara danıģmanlık yapma Çocukların velayeti ve çocuk haklarının değerlendirilmesi gibi adli konularla ilgili bilgi ve beceri geliģtirme Mahkemede bilirkiģi yapmayı öğrenme ÇERSAH ile ilgili etik konularda bilgi ve beceri geliģtirme Uzmanlık öğrencileri aģağıdaki konularda uygulama becerileri geliģtirmelidirler: Değerlendirme yöntemleri ve hasta izleminde gözlem Bilimsel araģtırmaları izleme ve eleģtirel biçimde değerlendirme, tasarlama, planlama Sürekli eğitimde rehberlik etme (özellikle alanda çalıģanlara hizmet içi eğitim ve kurumlar arası eğitime yönelik olarak) Yaptıklarını belgelendirme (dosya hazırlama, görüģme protokolü yapma, epikriz ve rapor yazma, resmi yazıģmalar). EriĢkin Psikiyatri rotasyonu içinde Uzmanlık eğitimi sırasında eğitilenler, eriģkinlerde görülen aģağıdaki durumlarla ilgili olarak, değerlendirme yapma, tanı koyma ve sağaltım iģlemlerini öğrenmelidirler: Delirium, Demans, Amnestik ve Diğer Kongnitif Bozukluklar Madde kullanımı ile ĠliĢkili Bozukluklar ġizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Duygudurum Bozuklukları Anksiyete Bozuklukları Somatoform Bozukluklar Yapay Bozukluk Dissosiyatif Bozukluklar Cinsel ĠĢlev Bozuklukları ve Cinsel Kimlik Bozuklukları Yeme Bozuklukları Uyku Bozuklukları Dürtü Kontrol Bozuklukları Uyum Bozuklukları KiĢilik Bozuklukları Klinik Ġlgi Odağı Olabilecek Diğer Durumlar Eğitilenler aģağıdaki durumlarla ilgili olarak bilgi ve uygulama deneyimi edinmelidirler: Psikofarmakolojik sağaltım ve EKT yi de içerecek biçimde diğer somatik sağaltım yöntemleri 97

98 Alana iliģkin psikoterapötik, psikososyal ve eğitsel sağaltım yöntemleri Zorunlu psikiyatrik bakım Resmi ve özel kurumlarla iģbirliği içinde sürdürülen psikiyatrik rehabilitasyon Çocuk Nörolojisi rotasyonu içinde Uzmanlık eğitimi sırasında eğitilenler aģağıdaki durumlarla ilgili olarak, değerlendirme yapma, tanı koyma ve sağaltım iģlemlerini öğrenmelidirler: Nörolojik muayene ve değerlendirme yöntemleri Psikomotor geliģim bozuklukları Epileptik bozukluklar, engellilik oluģturan durumlar, sık görülen nörolojik hastalıklar Organik kökenli ruhsal bozukluklar (genetik, metabolik, enfeksiyon, hematolojik ve onkolojik, toksik hastalıklar gibi) Ruhsal belirtilerle giden organik bozukluklar *Türkiye çocuk ve genç psikiyatrisi derneğinin uzmanlık eğitimi programından alıntı yapılmıģtır. ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROĞRAMI Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programı aģağıdaki derslerden oluģmaktadır. ÇERSAH 700: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tez DanıĢmanlığı (0-1-1) ÇERSAH 701: Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi ( ) ÇERSAH 700: ÇERSAH 700Anabilim Dalı Tez DanıĢmanlığı (0-1-1) Dersin Kapsamı: ÇERSAH anabilim dalında uzmanlık eğitim öğrencilerinin tez danıģmanlığı pratik uygulama olarak yapılması planlanmıģtır. Dersin Yeri: ÇERSAH anabilim dalı Dersin Saati: Her hafta cuma günü 13:00-13:50 saatleri arasında pratik olarak yapılması planlanmıģtır. Haftada 1 saat, yıllık 52x1=52 saat Dersin Süresi: 6 ay. Yılda 2 defa açılır Dersin Öğrencisi: Tez konusu ve tez danıģmanı belirlenmiģ ÇERSAH Uzmanlık öğrencileri pratik derslere katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: ÇERSAH Ana Bilim Dalı Akademik kurulu tarafından tez danıģmanı olarak belirlenen öğretim üyesi. Dersin Ġçeriği: o Tez yazım kuralları, materyal ve metodu, verilerinin istatistiksel analizleri o Tez sonuçlarının yorumlanması, tezin bastırılması ve çoğaltılması ÇERSAH 701: ÇERSAH Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi ( ) Dersin Kapsamı: ÇERSAH polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri teorik ve pratik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: ÇERSAH Polikliniği Dersin Saati: Her iģ günü ve saatleri arası, ÇarĢamba ve Cuma saatleri arasında teorik, her iģ günü , Pazartesi, Salı, PerĢembe 14:00-14:50 arasında pratik olarak yapılır. Haftada 27 saat, yıllık 52x27=1404 saat Dersin Süresi: 6 ay. Yılda 2 defa açılır Dersin Öğrencisi: ÇERSAH Uzmanlık öğrencileri ve rotasyona gelen Tıpta Uzmanlık öğrencileri katılır. Dönem 5 staj öğrencileri pratik derslere katılır. 98

99 Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: ÇERSAH Ana Bilim Dalı Akademik kurulu tarafından poliklinik konsültanı olarak görevlendiren öğretim üyesi. Dersin Ġçeriği: GörüĢme yöntemleri ve öykü alma Motor-Nörolojik geliģimin değerlendirilmesi Ruhsal durum muayenesi Birey, aile ve çevrenin iģlev ve kaynaklarının değerlendirilmesi Hastalara ve ailelerine bilgi verme, öneriler getirme ve onları destekleme Ġntihar riskinin değerlendirilmesi Ölçek kullanımı ve yapılandırılmıģ görüģmeler Disiplinler arası iģbirliği becerisini kazanma Konsültasyon-liyezon konusunda bilgi ve beceri kazanma Mental retardasyon Öğrenme bozukluğu Motor beceri bozukluğu ĠletiĢim bozukluğu Yaygın geliģimsel bozukluk Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı DavranıĢ Bozuklukları Bebeklerin ya da Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme Bozuklukları Tik Bozuklukları DıĢa Atım Bozuklukları Bebeklik, Çocukluk ya da Ergenliğin Diğer Bozuklukları Psikomotor ve Cinsel GeliĢimdeki Sapmalar Bağlanma Bozuklukları Uyku Bozuklukları Çocuk Ġhmali ve Ġstismarı olan hastaya yaklaģım Kognitif Bozukluklar Madde Kullanımı ve ĠliĢkili Bozukluklar ġizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Duygudurum Bozuklukları Anksiyete Bozuklukları Somatoform Bozuklukları Dissosiyatif Bozukluklar Yeme Bozuklukları Uyum Bozuklukları Tıbbi Durumu Etkileyen Psikolojik Etkenler Ġlaçların Yol Açtığı Önemli Yan Etkiler Kötüye Kullanma ya da Ġhmal Etme ile ĠliĢkili Sorunlar Ġntihar DavranıĢları Daha Büyük YaĢtaki Ergenlerde KarĢılaĢılan KiĢilik Bozuklukları Psikiyatrik hastalıklara yaklaģım ve yönetim Acil psikiyatrik yaklaģım Ajite-eksite hastaya yaklaģım Ġntihar giriģimi olan hastaya yaklaģım Psikofarmakoloji ve psikofarmakoterapi uygulamaları Psikoterapi uygulamaları (bireysel ve grup terapileri, aile terapisi, davranıģçı terapiler) Adli psikiyatrik değerlendirme ve adli rapor düzenleme 99

100 Ders Saati Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma 08:00-08:50 ÇERSAH701-T ÇERSAH701-T ÇERSAH701-T ÇERSAH701-T ÇERSAH701-T 09:00-09:50 ÇERSAH701-D ÇERSAH701-D ÇERSAH701-D ÇERSAH701-D ÇERSAH701-D 10:00-10:50 ÇERSAH701-D ÇERSAH701-D ÇERSAH701-D ÇERSAH701-D ÇERSAH701-D 11:00-11:50 13:00-13:50 ÇERSAH701-T ÇERSAH701-T ÇERSAH701-T ÇERSAH701-T ÇERSAH700-D ÇERSAH701-T 14:00-14:50 ÇERSAH701-D ÇERSAH701-D ÇERSAH701-T ÇERSAH701-D ÇERSAH701-T 15:00-15:50 ÇERSAH701-T ÇERSAH701-T 16:00-16:50 100

101 DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ DERĠ VE ZÜHREVĠ HASTALIKLAR ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Doç. Dr. Perihan ÖZTÜRK ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ DER 701: Dermatoloji AD klinik hasta baģı dersleri (5 5 10) DER 702: Dermatoloji AD poliklinik hasta baģı eğitimi (5 5 10) DER 703: Dermatoloji kriyoterapi, koter, PUVA, dermato-allerji, mikoloji, dermoskopi laboratuvar dersleri (2 2 4) DER 704: Seminer, literatür ve olgu sunumu (2 2 4) DERMATOLOJĠ AD TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI DER 701: Dermatoloji AD klinik hasta baģı dersleri (5-5-10) Dersin Kapsamı: Dermatoloji servisinde ve/veya diğer servislerde yatan dermatolojik sorunlu hastaların tanı, takip ve tedavileri hasta baģında teorik ve uygulamalı olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Dermatoloji ve/veya diğer servisler Dersin Saati: Uzmanlık öğrencileri AD tarafından belirlenen gruplara bölünerek hafta içi her sabah arası Teorik ve öğleden sonra saatleri arasında Uygulama yapılır. Haftada 14 saat, yıllık 728 saat, 2 grup 2x728=1456 saat (728 saat teorik, 728 saat uygulama) Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Dermatoloji uzmanlık öğrencileri ve dönem V ve VI seçmeli staja gelen öğrenciler uygulamaya katılır. Dersin Sorumlusu Öğretim Üyesi: Öğretim üyesi her ay AD BaĢkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: o Dermatolojik hasta muayenesi o Derinin yapısı ve fonksiyonları o Elemanter lezyonlar ve fenomenler o Deri hastalıklarında tanı yöntemleri o Deri hastalıklarında tedavi prensipleri o Fiziksel etkenlere bağlı dermatozlar o Pruritus ve nörokütanöz dermatozlar o Atopik Dermatit o Ekzema o Kontakt dermatitler o Ġlaç erupsiyonları o Ürtiker ve anjiyoödem o Kollajen doku hastalıkları o Musinozisler o Seboreik dermatit o Psöriazis o Eritemli skuamlı hastalıklar o Liken planus ve iliģkili hastalıklar o Bakteriyel enfeksiyonlar o Mantar enfeksiyonları 101

102 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Mikobakteriyel hastalıklar Lepra AIDS Sifiliz, yaws, bejel, pinta Viral hastalıklar Paraziter infestasyonlar Otoimmün büllü hastalıklar Nütrisyonel hastalıklar Subkutan hastalıklar Endokrin hastalıklar Folliküler eliminasyon hastalıkları Metabolik hastalıklar Genodermatozlar Dermal subkutan tümörler Epidermal nevus neoplaziler Melanoma Makrofaj / monosit hastalıkları Vaskülitler Pigment hastalıkları Purpura ve koagulasyon bozuklukları Mikrovasküler oklüzyon sendromlarının deri belirtileri Depo hastalıkları Cinsel yolla bulaģan hastalıklar Atrofi ve dermal konnektif doku bozuklukları Vasküler hastalıklar DER 702: Dermatoloji AD poliklinik hasta baģı eğitimi (5-5-10) Dersin Kapsamı: Dermatoloji polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı, takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Dermatoloji polikliniği Dersin Saati: Uzmanlık öğrencileri AD tarafından belirlenen gruplara bölünerek hafta içi her gün arası teorik ve arasında uygulama olmak üzere günde 2 saat, haftada 14, yılda 728 saat. 2x728 (728 saat teorik, 728 saat uygulama). Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Dermatoloji uzmanlık öğrencileri ve Dönem V ve VI seçmeli staja gelen öğrenciler uygulamaya katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: AD BaĢkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: o Dermatolojik hasta muayenesi o Derinin yapısı ve fonksiyonları o Elemanter lezyonlar ve fenomenler o Deri hastalıklarında tanı yöntemleri o Deri hastalıklarında tedavi prensipleri o Fiziksel etkenlere bağlı dermatozlar o Pruritus ve nörokütanöz dermatozlar o Atopik dermatit o Ekzema o Kontakt dermatitler o Ġlaç erupsiyonları o Ürtiker ve anjiyoödem o Kollajen doku hastalıkları o Musinozisler o Seboreik dermatit o Psöriazis 102

103 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Eritemli skuamlı hastalıklar Liken planus ve iliģkili hastalıklar Bakteriyel enfeksiyonlar Mantar enfeksiyonları Mikobakteriyel hastalıklar Lepra AIDS Sifiliz, yaws, bejel, pinta Viral hastalıklar Paraziter infestasyonlar Otoimmün büllü hastalıklar Nütrisyonel hastalıklar Subkutan hastalıklar Endokrin hastalıklar Folliküler eliminasyon hastalıkları Metabolik hastalıklar Genodermatozlar Dermal subkutan tümörler Epidermal nevus neoplaziler Melanoma Makrofaj / monosit hastalıkları Vaskülitler Pigment hastalıkları Purpura ve koagulasyon bozuklukları Mikrovasküler oklüzyon sendromlarının deri belirtileri Depo hastalıkları Cinsel yolla bulaģan hastalıklar Atrofi ve dermal konnektif doku bozuklukları Vasküler hastalıklar DER 703: Dermatoloji krioterapi, koter, PUVA, dermato-allerji, mikoloji, dermoskopi lab. dersleri (2-2-4) Dersin Kapsamı: Tanı amaçlı tetkiklerin yapılması ve yorumlanması ile tedavi tekniklerine dair uygulamalar Dersin Yeri: Dermatoloji polikliniği, PUVA ünitesi (mikoloji, kriyoterapi, koterizasyon, foto(kemo)terapi, dermoskopi ve dermato-allerji ünitesi Dersin Saati: Uzmanlık öğrencileri AD tarafından belirlenen gruplara bölünerek hafta içi pazartesi, Salı arası pratik, ÇarĢamba, perģembe günleri arasında teorik haftada 4, yılda 208 saat. (104 saat teorik, 104 saat uygulama). Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Dermatoloji tıpta uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: AD BaĢkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: o o o o o o o o o o Foto(kemo)terapinin teorik prensipleri Foto(kemo)terapinin endikasyon ve kontrendikasyınları Foto(kemo)terapinin yan etkileri Foto(kemo)terapide hasta takibi ve uygulamalar Fototerapi cihazının kullanımı Deri lezyonlarında mantar aranması Dermatolojide kriyoterapinin teorik prensipleri Kriyoterapide hasta seçimi Kriyoterapide hasta takibi Dermatolojide elektrokoter uygulamaları 103

104 o o o o o o Bilgisayarlı dermoskopi cihazının kullanımı Dermoskopinin dermatolojide uygulama alanları Dermoskopide hasta takibi Dermatolojide prick test uygulamaları Dermatolojide patch test uygulamaları Ġmmünoterapinin prensipleri DER 704: Seminer, literatür ve olgu sunumu (2-2-4) Dersin Kapsamı: Dermatoloji açısından güncel konular ve ilginç olguların sunumu Dersin Yeri: Seminer salonu, poliklinik ortamı Dersin Saati: pazartesi, Salı günleri Kemal Özyurt arası Perihan Öztürk arası uygulama, ÇarĢamba ve PerĢembe günleri Kemal Özyurt arası Perihan Öztürk Teorik olmak üzere haftada 4 saat, yılda 208 saat Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Dermatoloji uzmanlık öğrencileri ve dönem VI seçmeli staja gelen öğrenciler Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: AD BaĢkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 DER701-T DER701-T DER701-T DER701-T DER701-T 09:00-09:50 DER501-T DER501-T DER501-T DER501-T DER501-T 10:00-10:50 DER501-D DER703-D DER501-T DER703-D DER501-T DER703-T DER501-T DER703-T DER501-T 11:00-11:50 DER501-D DER702-T DER501-D DER702-T DER501-D DER702-T DER501-D DER702-T DER501-D DER702-T 13:00-13:50 DER501-D DER501-T DER501-T DER501-T DER501-T 14:00-14:50 DER501-T DER702-D DER501-D DER702-D DER501-D DER702-D DER501-D DER702-D DER501-D DER702-D 15:00-15:50 DER704-D DER501-D DER704-D DER501-D DER704-T DER501-D DER704-T 16:00-16:50 DER701-D DER704-D DER701-D DER704-D DER701-D DER704-T DER701-D DER704-T DER701-D 104

105 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof.Dr. Vedat NACĠTARHAN Yrd.Doç.Dr. Adnan DEMĠREL FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON BRANŞ TANIMI * Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, temel olarak hareket sistemi (kas-iskelet) hastalıklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonuyla uğraģan, ayrıca tüm diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiģ hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği olan kiģilerin, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak, bağımlılıklarını azaltmak ve yaģam kalitelerini yükseltmek amacıyla yataklı ve yataksız kurumlarda ve toplum içinde rehabilitasyon uygulayan tıp dalıdır. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branģı bu kapsamda; her yaģtan hastada, fiziksel tıp modaliteleri, medikal ve manuplatif tedavileri, terapötik enjeksiyon ve egzersizleri,ortez ve protezleri ve diğer rehabilitatif yöntemleri kullanarak ağrı, fonksiyon kaybı, yaģam kalitesinde bozulma, özürlülük, engellilik ve sakatlığa yol açabilen baģta romatizmal, nörolojik, ortopedik/travmatolojik, kardiyopulmoner ve algolojik hastalıklar olmak üzere tüm sistemlerin primer ya da tamamlayıcı tedavisini içerir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı Romatoloji, Spor Hekimliği, Algoloji, Klinik Nörofizyoloji, Geriatri, Tamamlayıcı Tıp, Toplumsal Rehabilitasyon ve Kaplıca Tıbbı bilim dallarının ilgi ve uygulama alanlarını kapsar. FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON UZMANLIK EĞĠTĠMĠ * 1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimleri kas-iskelet sistemi problemleri, nörolojik hastalıklar, amputasyonlar, pelvik organ fonksiyon bozuklukları, kardiyopulmoner yetmezlik, kronik ağrı ve kansere bağlı özürlülük gibi akut ve kronik problemlere bütünsel olarak yaklaģır. Tüm yaģ gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların ve bunlara bağlı olarak oluģan hastalık halinin önlenmesi, teģhisi, tedavisi ve rehabilitasyonundan sorumludur. Akut bakım ünitelerinden toplumsal kurumlara kadar değiģen farklı faaliyet alanlarında görev alır. 2. Temel olarak tüm hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısını yapar; hastanın gereksinimine göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon gibi tedavi yöntemlerin ve invaziv ve non invaziv terapötik giriģimleri uygular. 3. ÇeĢitli sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiģ hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği olan özürlü kiģilerde, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bağımlılık düzeylerini azaltarak yaģam kalitelerini yükseltmek amacıyla romatizmal, nörolojik, ortopedik/ travmatolojik, pediyatrik, kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavilerini içeren rehabilitasyon programlarının yatarak, ayaktan ya da toplum içi planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. 4. Rehabilitasyon multiprofesyonel bir aktivitedir. Fizyoterapist, iģ ve uğraģı terapisti, rehabilitasyon hemģiresi, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez uzmanı/teknisyeni, psikolog, konuģma terapisti, meslek danıģmanı gibi diğer sağlık elemanları ve teknikerlerden oluģur. ÖzelleĢmiĢ rehabilitasyon ekibi FTR uzman hekimi tarafından yönetilir. Hastanın gereksinimine göre diğer dal hekimleri ile iģbirliği yapar. FTR uzman hekimi rehabilitasyon planının oluģturulmasından ve uygulanma zamanının çizelgesinin tanımlanmasından sorumludur. FTR uzman hekimi değiģik tedavi edici yöntemleri kullanır. Hastanın tanısına ve özürü/engeline göre bireysel bir tedavi planı yapar. Kapsamlı eğitiminden dolayı bu programları bizzat uygulayabilir veya reçete ederek gözetiminde veya denetiminde uygulatabilir. 105

106 Kapsamlı bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hizmeti; ilaç tedavileri, yumuģak doku, eklem, spinal ve sinir blokajları gibi enjeksiyon iģlemleri, Fizik tedavi cihazları (elektroterapi) uygulamaları, masaj ve manüplasyon, kinezyoterapi ve egzersiz tedavisi, lenf ödem tedavisi, kaplıca tedavisi, hidroterapi, iģ-uğraģı terapisi, konuģma ve yutma terapisi, nöropsikolojik müdahaleler, psikoterapi, diyet uygulamaları, ortez-protez uygulamaları, asistif teknoloji uygulamaları, hasta eğitimi ve rehabilitasyon hemģireliği uygulamalarından oluģur. 5. Kas iskelet sistemini tutan her türlü enflamatuvar, dejeneratif, travmatik, nontravmatik ve metabolik romatizmal hastalıkların veya ağrılı durumların ayırıcı tanısını yaparak tanısını koyarken gerektiğinde çekirdek eğitim programında belirtilen tanısal yöntemleri (EKG, ultrason, artroskopi, endoskopi, EMG, kemik yoğunluk ölçümü gibi) kullanır. 6. Sorumlu olduğu tüm hastalıklarda gerektiğinde ortez ve protez uygulamalarının reçetelenmesinden, yapılması ve/ veya yaptırılmasından,uygunluk değerlendirmesi ve eğitiminin verilmesinden sorumludur. 7. Hareket sistemi hastalıklarının önlenmesi ve özürlü bireylerin yaģam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla toplumun bilgilendirilmesi ve eğitiminden, bu kapsamda koruyucu rehabilitasyonu da içeren toplum temelli rehabilitasyon hizmetlerinden sorumludur. 8. Kaplıca tedavisi ve diğer hidroterapi yöntemlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. 9. Akut ve kronik ağrıda, hem ağrıya yol açan faktörlerin değerlendirilmesini ve ayırıcı tanısını yapar, tanısını koyar; hem de ağrı tedavisinde medikal ve giriģimsel tedavilerin yanısıra fiziksel tıp modalitelerini - yöntemlerini (fizik tedavi ajanlarını) ve ağrı rehabilitasyonunu kullanır. 10. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanıyla ilgili hastalıklarda hastalık seyri sırasında gerektiğinde diğer tıp branģlarından konsültasyon isteyerek tedaviyi yönetir. Ayrıca hastalık seyri sırasında oluģan komplikasyonları tanır, tedavisine yönelik uygulamaları yapar,ihtiyaç duyduğunda diğer tıp branģlarından konsültasyon isteyerek tedaviyi yönetir. FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON EĞĠTĠM SÜRECĠ * 1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon gerektiğinde diğer tıp dallarıyla da bağlantılı hizmet veren bağımsız bir uzmanlık alanıdır. 2. Eğitim sorumlusu ve eğiticiler bu programın sürdürülmesinden, geliģtirilmesinden, değerlendirilmesinden ve sonuçlarından sorumludur. 3. Eğitim programının özellikleri Ģunlar olmalıdır; 3.1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonla ilgili temel bilimlerde (örneğin; nöromusküloskeletal- kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, immünolojisi, patolojisi ve patofizyolojisi, kinezyoloji, fonksiyonel anatomi, elektronik,fizik, bilgisayar teknolojisi, terapötik egzersizlere ve değiģik fizik tedavi modalitelerine verilen fizyolojik cevaplar gibi) yeterli ve sistematik eğitimi içermelidir Eğitim programı yataklı hasta servislerini, poliklinik hizmetlerini ve değiģik ünitelerdeki hizmetler ile evde bakımı ve tedaviyi kapsayacak Ģekilde düzenlenmelidir Asistanların, aģağıda teorik bilgi müfredat programında detayları bildirilen alanlarda Değerlendirme ve ölçüm Tanı koyma ve tanıda yardımcı aletleri kullanabilme Reçetelendirme ve uygulama (medikal, egzersiz ve fizik tedavi modaliteleri, terapötik enjeksiyonlar, ortezprotez, tekerlekli iskemle, ambulasyon cihazları, özel donanımlı arabalar,özel yataklar ve diğer yardımcı cihazlar, vb.) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ekibinde görev alan diğer sağlık personelinin (fizyoterapist, iģ-uğraģı terapisti, rehabilitasyon hemģiresi, konuģma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez uzmanı, vb. gibi) uygulamalarını planlamak, kontrol etmek ve bu alandaki uygulamalardan sorumlu olmak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanıyla ilgili uygulamalarda hastalığın seyri ve oluģan komplikasyonlarda ilgili diğer tıp branģlarıyla iletiģim içinde çalıģmak gibi, sorumlulukları alacak Ģekilde eğitimleri düzenlenmelidir. 4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalının filozofisi, amacı ve metodolojisi 4.1. Uzmanlık tarihi (dünyada ve ülkemizdeki tarihsel durum) 4.2. Özürlülük ve rehabilitasyon süreci Geleneksel tıp modeli FTR süreci Rehabilitasyon süreci 4.3. Romatizmal hastalıklar süreci 4.4. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon: özerk bir uzmanlık Özerk uzmanlık kriterleri Filozofi Amaçlar 106

107 Metodlar 4.5. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının rolü Medikal görevler Medikososyal görevler Uzmanlığın amaç ve standartları Disiplinler arası çalıģma Müfredat Haritası: Klinik ve poliklinik çalıģmaları, iç ve dıģ rotasyonlar ve eğitim çalıģmalarından oluģur. ROTASYONLAR 1. DıĢ Rotasyonlar ROTASYON YAPILACAK YER SÜRE (ay) HANGĠ YILDA YAPILACAĞI Ġç Hastalıkları 4 1. Yıl Göğüs Hastalıkları 1 1. Yıl Kardiyoloji 1 1.Yıl Radyoloji 1 1.Yıl Nöroloji 3 3.Yıl Ortopedi 1 4.Yıl 2. Ġç Rotasyonlar: Ġç rotasyonlar, her birimin kendi olanak ve gereksinimlerine göre düzenlenecektir. Asistanlık Süresi: 4 Yıl Yan Dallar: Romatoloji, Algoloji FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON EĞĠTĠMĠNĠN ORGANĠZASYONU * 1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon gerektiğinde diğer tıp dallarıyla da bağlantılı hizmet veren bağımsız bir uzmanlık alanıdır. 2. Eğitim sorumlusu ve eğiticiler bu programın sürdürülmesinden, geliştirilmesinden, değerlendirilmesinden ve sonuçlarından sorumludur. 3. Eğitim programının özellikleri şunlardır; 3.1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonla ilgili temel bilimlerde (örneğin; nöromusküloskeletalkardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin anatomisi, fizyolojisi, immünolojisi, patolojisi ve patofizyolojisi, kinezyoloji, fonksiyonel anatomi, elektronik, fizik, bilgisayar teknolojisi, terapötik egzersizlere ve değişik fizik tedavi modalitelerine verilen fizyolojik cevaplar gibi) yeterli ve sistematik eğitimi içermektedir Eğitim programı yataklı hasta servislerini, poliklinik hizmetlerini ve değişik ünitelerdeki hizmetler ile evde bakımı ve tedaviyi kapsayacak şekilde düzenlenmektedir Asistanların, aşağıda teorik bilgi müfredat programında detayları bildirilen alanlarda Değerlendirme ve ölçüm Tanı koyma ve tanıda yardımcı aletleri kullanabilme 107

108 3.3.3 Reçetelendirme ve uygulama (medikal, egzersiz ve fizik tedavi modaliteleri, terapötik enjeksiyonlar, ortez-protez, tekerlekli iskemle, ambulasyon cihazları, özel donanımlı arabalar, özel yataklar ve diğer yardımcı cihazlar, vb.) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ekibinde görev alan diğer sağlık personelinin (fizyoterapist, iş-uğraşı terapisti, rehabilitasyon hemşiresi, konuşma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez uzmanı, vb. gibi) uygulamalarını planlamak, kontrol etmek ve bu alandaki uygulamalardan sorumlu olmak Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanıyla ilgili uygulamalarda hastalığın seyri ve oluşan komplikasyonlarda ilgili diğer tıp branşlarıyla iletişim içinde çalışmak gibi, sorumlulukları alacak şekilde eğitimleri düzenlenmektedir. 3.4 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalının filozofisi, amacı ve metodolojisi Uzmanlık tarihi (dünyada ve ülkemizdeki tarihsel durum) Özürlülük ve rehabilitasyon süreci Geleneksel tıp modeli FTR süreci Rehabilitasyon süreci Romatizmal hastalıklar süreci Fiziksel tıp ve rehabilitasyon: özerk bir uzmanlık Özerk uzmanlık kriterleri Filozofi Amaçlar Metodlar Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının rolü Medikal görevler Medikososyal görevler Uzmanlığın amaç ve standartları Disiplinler arası çalışma KARĠYER OLASILIKLARI * Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimi olan kiģiler uzmanlık alanlarında kamu, vakıf ve özel hastanelerde ya da serbest hekim olarak sağlık hizmeti sunucusu ya da yönetici olarak görev yapabilirler. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimi olanlar akademik kariyer yaparak üniversite ya da eğitim ve araģtırma hastanelerinde eğitici ve araģtırmacı olarak çalıģabilirler. Özürlü/engelli hizmetleri veren kamu ve özel sektöre ait kurumlar, bakım evleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalıģabilirler. ÇalıĢma alanlarından biri de termal tedavi ve turizm merkezleridir. Ayrıca, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimleri sağlık danıģmanı olarak bağımsız ya da ilaç sanayisi içerisinde kariyer yapabilirler. KLĠNĠK YETKĠNLĠKLER * Uzman Hekim aģağıda listelenmiģ klinik yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici temel yetkinlikleri eģ zamanlı ve uygun Ģekilde kullanarak uygular. 108

109 Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK ĠMMOBĠL HASTAYA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON YAKLAġIMINDA ĠMMOBĠLĠZASYONUN PATOFĠZYOLOJĠSĠ, ÖNLEME VE TEDAVĠ DEJENERATĠF ROMATĠZMAL HASTALIKLARDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ĠNFLAMATUVAR ROMATĠZMAL HASTALIKLARDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON HEMODĠNAMĠK VE KARDĠYOVASKÜLER SORUNLAR TT, A, K 1 RESPĠRATUVAR SORUNLAR NUTRĠSYONEL SORUNLAR 109 TT, A, K 1 TT, A, K 1 METABOLĠK SORUNLAR (OSTEOPOROZ, VB.) TT, A, K 1 NEFROLOJĠK VE ÜROLOJĠK SORUNLAR TT, A, K 1 CĠLDE AĠT SORUNLAR (BASI YARALARI VB) TT, A, K 1 KASLARA AĠT SORUNLAR OSTEOARTĠKÜLER SORUNLAR NÖROPSĠKOLOJĠK SORUNLAR TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 PERĠFERĠK EKLEMLERĠN VE OMURGANIN DEJENERATĠF HASTALIKLARI ( OSTEOARTRĠT, SPONDĠLOZ VB) TT, A, K 1 OMURGANIN AĞRILI SENDROMLARI (BEL AĞRILARI, DĠSK PATOLOJĠLERĠ, RADĠKÜLOPATĠLER, BOYUN AĞRILARI, SPĠNAL STENOZ, VBY, TT, A, K 1 KOKSĠKODĠNĠ, OSTEĠTĠS KONDENSAS ĠLĠĠ, SPONDĠLOLĠSTEZĠS, SPONDĠLOLĠZĠS, DĠSKĠTĠS VB) ROMATOĠD ARTRĠT VE VARYANTLARI TT, A, K 1 ANKĠLOZAN SPONDĠLĠT VE DĠĞER SERONEGATĠF SPONDĠLARTRĠTLER KONNEKTĠF DOKU HASTALIKLARI (SLE, SĠSTEMĠK SKLEROZ, DERMATOMYOZĠT, POLĠMYOZĠT, MĠKST BAĞ DOKUSU HASTALIĞI, ANTĠFOSFOLĠPĠD SENDROMU, ERĠġKĠN STĠLL HASTALIĞI, SJÖGREN SENDROMU, ÇAKIġMA SENDROMLARI, BELĠRLENEMEYEN BAĞ DOKUSU TT, A, K 1 TT, A, K 2 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE

110 Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK ENFEKSĠYÖZ ROMATĠZMAL HASTALIKLARDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON YUMUġAK DOKU ROMATĠZMALARINDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON HASTALIKLARI) VE VASKÜLĠTLER (BEHÇET HASTALIĞI, POLĠMYALJĠ ROMATĠKA, PAN, WEGENER HASTALIĞI VB) FMF, SARKOĠDOZ KRĠSTAL ARTROPATĠLERĠ (GUT, PSÖDOGUT VB) TT, A, K 1 PEDĠYATRĠK ROMATĠZMAL HASTALIKLAR (JUVENĠL KRONĠK ARTRĠT, AKUT ROMATĠZMAL ATEġ, JUVENĠL DERMATOMYOZĠT, EKLEM VE KEMĠK DĠSPLAZĠLERĠ VB) ENFEKSĠYÖZ ARTRĠTLER (BRUSELLOZ, SEPTĠK ARTRĠT, SPESĠFĠK BAKTERĠYEL ARTRĠTLER, GONOKOKAL VE NONGONOKOKAL ARTRĠTLER, VĠRAL ARTRĠTLER, SPĠROKETAL ARTRĠTLER, FUNGAL ARTRĠTLER VB) TENDĠNĠT, BURSĠT, SELÜLĠT, ADEZĠV KAPSÜLĠT, OMUZUN AĞRILI SENDROMLARI, DUPUYTREN KONTRAKTÜRÜ, TETĠK PARMAK, ĠMPĠNGEMENT SENDROMLARI, GANGLĠON, TOPUK AĞRILARI, METATARSALJĠ KOMPRESYON NÖROPATĠLERĠ (KARPAL TÜNEL SENDROMU, TORASĠK OUTLET SENDROMU VB) KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU (REFLEKS SEMPATĠK DĠSTROFĠ) TT, A, K 2 TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 HĠPERMOBĠLĠTE SENDROMU TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE OSTEOPOROZ TT, A, K 1 YE-BE- UE OSTEOMALAZĠ TT, A, K 1 YE-BE- UE METABOLĠK KEMĠK HASTALIKLARINDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON PAGET HASTALIĞI AVASKÜLER NEKROZ TT, A, K 1 TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE GEÇĠCĠ BÖLGESEL OSTEOPOROZ, RENAL OSTEODĠSTROFĠ, STRES FRAKTÜRÜ TT, A, K 1 YE-BE- UE 110

111 Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK METABOLĠK, ENDOKRĠN, HEMATOLOJĠK HASTALIKLAR ĠLE BĠRLĠKTE GÖRÜLEN ROMATĠZMAL HASTALIKLARDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON BĠYOMEKANĠK/ANATOMĠK BOZUKLUKLARDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON DM, TĠROĠD VE PARATĠROĠD BOZUKLUKLARI, AKROMEGALĠ, CUSHĠNG HASTALIĞI ĠLE ĠLĠġKĠLĠ ROMATĠZMAL SENDROMLAR HEMOFĠLĠK ARTROPATĠ, HEMOGLOBĠNOPATĠLER VB DĠĞER ARTRĠTĠK SENDROMLAR (CHARCOT EKLEMĠ, KARACĠĞER VE PANKREAS HASTALIKLARINDAKĠ ARTROPATĠLER, DĠYALĠZ ARTROPATĠSĠ, AMĠLOĠDOZ VB) BĠYOMEKANĠK/ANATOMĠK BOZUKLUKLAR (SKOLYOZ, KĠFOZ, BACAK UZUNLUK FARKLILIKLARI, AYAK DEFORMĠTELERĠ, AġIRI KULLANIM SENDROMU VB.) TT, A, K 2 TT, A, K 2 TT, A, K 2 TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE HEREDĠTER VE KONJENĠTAL PATOLOJĠLERLE BĠRLĠKTE OLAN ROMATĠZMAL HASTALIKLARDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON KONNEKTĠF DOKU BOZUKLUKLARI (MARFAN, EHLER DANLOS, HĠPERMOBĠLĠTE SENDROMU, OSTEOGENEZĠS ĠMPERFEKTA VB) MUKOPOLĠSAKKARĠDOZLAR, OSTEOKONDRODĠSPLAZĠLER, DEPO HASTALIKLARI, DĠĞERLERĠ (HEMOKROMATOZĠS, OKRONOZĠS VB) TT, A, K 2 YE-BE- UE TRAVMATĠK DURUMLARDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON LÖKOMOTOR SĠSTEMĠN DEĞĠġĠK DOKULARINDA ĠYĠLEġMENĠN PATOFĠZYOLOJĠSĠ VE FĠZYOLOJĠSĠ SPOR YARALANMALARI TT, A, K 1 BURKULMALAR ÇIKIKLAR: TRAVMATĠK ÇIKIKLAR, TEKRARLAYAN ÇIKIKLAR KIRIKLAR: SPĠNAL, EKSTREMĠTELER; SPESĠFĠK TEDAVĠ PRENSĠPLERĠ, OSTEOTOMĠ GĠBĠ CERRAHĠ GĠRĠġĠMLERĠ DE ĠÇERECEK ġekġlde ĠYĠLEġME DÖNEMĠ B 1 YE-BE TT, A, K 1 T, A, K 1 T, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE 111

112 Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK EL VE AYAĞIN ÖZEL DURUMLARI TT, A, K 2 YE-BE- UE ARTROSKOPĠ, ARTROPLASTĠ, AMPÜTASYON VB CERRAHĠ GĠRĠġĠMLER SONRASI TT, A, K 2 YE-BE- UE OMURGA KÖKENLĠ AĞRILAR TT, A, K 1 YE-BE- UE MĠYOFASYAL AĞRI, FĠBROMĠYALJĠ, KRONĠK YORGUNLUK SENDROMU,HUZURSUZ BACAK SENDROMU VB KRONĠK AĞRI SENDROMLARI NÖROPATĠK AĞRI BAġ VE OROFASYAL AĞRI TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE AĞRI VE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ROMATOLOJĠK AĞRI TT, A, K 1 KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMLARI TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE VĠSERAL AĞRI ÜROGENĠTAL AĞRI KANSER AĞRISI VE PALYATĠF BAKIM YAġLI, ÇOCUK, HAMĠLE GĠBĠ ÖZEL DURUMLARDA AĞRI T, K 1 T, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE SPOR VE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON SANTRAL VE PERĠFERĠK SĠNĠR SĠSTEMĠ PATOLOJĠLERĠNDE FĠZĠKSEL TIP VE TRAVMA SONRASI AĞRI TT, A, K 1 SPOR AKTĠVĠTELERĠYLE ĠLĠġKĠLĠ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON TT, A, K 1 ÖZÜRLÜLER ĠÇĠN SPOR TT, A, K 1 VASKÜLER, NEOPLASTĠK VE TRAVMATĠK OLAYLAR, SEREBROVASKÜLER OLAYLAR (SEREBRAL HEMĠSFERLER VE TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE 112

113 Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK REHABĠLĠTASYON BEYĠN SAPI) PARKĠNSON HASTALIĞI TT, A, K 1 YE-BE- UE SEREBELLAR OLAYLAR TT, A, K 1 TRAVMATĠK BEYĠN HASARI TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE MULTĠPL SKLEROZ MOTOR NÖRON HASTALIKLARI, AMYOTROFĠK LATERAL SKLEROZ SRĠNGOMĠYELĠ SPĠNAL KORD LEZYONLARI: TRAVMATĠK, NEOPLASTĠK VE DĠĞER SPĠNOSEREBELLAR DEJENERATĠF HASTALIKLAR (ÖRN. FRĠEDREĠCH S ATAKSĠ, STRUMPELL-LORAĠN, VB.) NÖROFĠZYOLOJĠK DĠSFONKSĠYON POLĠOMĠYELĠT SĠNĠR KÖKLERĠNĠN, PLEKSUSLARIN, SĠNĠR TRUNKUSLARININ TRAVMATĠK KOMPRESĠF DURUMLARI VE TÜMÖRLERĠ RADĠKÜLOPATĠLER POLĠRADĠKÜLOPATĠLER. (ÖRN. CHARCOT-MARĠE-TOOT, DEJERĠNE-SOTTAS VB.) TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE NÖROPATĠLER TT, A, K 1 YE-BE- UE RESPĠRATUVAR PATOLOJĠLERDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON NÖROLOJĠK REHABĠLĠTASYON TT, A, K 1 PULMONER REHABĠLĠTASYON TT, A, K 2 YE-BE- UE YE-BE- UE 113

114 Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK MĠYOKARD ENFARKTÜSÜ, KORONER ARTER BYPASS GRAFT CERRAHĠSĠ, PERKUTANÖZ KORONER GĠRĠġĠM, KALP YETMEZLĠĞĠ, VALVÜLER CERRAHĠ, KARDĠYAK TRANSPLANTASYON, DĠABET VE DĠĞER KALP HASTALIKLARINDA KARDĠYAK REHABĠLĠTASYON ĠġLEMLERĠ DERĠN VEN TROMBOZU TT, A, K 2 TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE KARDĠYOVASKÜLER PATOLOJĠLERDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON KRONĠK VENÖZ YETERSĠZLĠK TT, A, K 1 VENÖZ ÜLSERLER TT, A, K 1 ARTER HASTALIKLARI TT, A, K 1 LENFÖDEM TT, A, K 1 KARDĠYAK REHABĠLĠTASYON TT, A, K 2 PERĠFERĠK DAMAR HASTALIKLARI REHABĠLĠTASYONU TT, A, K 2 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE PEDĠATRĠK ROMATĠZMAL VE ĠNFLAMATUVAR HASTALIKLAR TT, A, K 1 YE-BE- UE PEDĠATRĠDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON NÖROPEDĠATRĠ-SEREBRAL PALSĠ- SPĠNA BĠFĠDA VE MĠYELOMENĠNGOSEL. INFANTĠL SPĠNAL AMYOTROFĠLER. NÖROLOJĠK SORUNLARIN NÖROORTOPEDĠK SONUÇLARI, ÖNLENMESĠ, TEDAVĠSĠ VE MONĠTORĠZASYONU EKSTREMĠTELERĠN KONJENĠTAL MALFORMASYONLARI, ĠSKELET AGENEZĠSĠ, KONJENĠTAL APLAZĠ VE DĠSPLAZĠLER, KALÇA DĠSPLAZĠSĠ, CLUB FOOT VE DĠĞER AYAK MALFORMASYONLARI TT,A K 2 TT, K 2 KEMĠK DĠSTROFĠLERĠ TT, K 2 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE 114

115 Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK ALT EKSTREMĠTE UZUNLUK FARKLILIKLARI TT, K 1 YE-BE- UE SKOLYOZ: ĠDĠOPATĠK, KONJENĠTAL, SEKONDER INFANTĠL TRAVMA: ÇOCUKLARDA TRAVMANIN VE REHABĠLĠTASYONUN GENEL DEĞERLENDĠRMESĠ, ÖZELLĠKLE YANIK VE AMPUTASYON TT, K 1 TT, A, K 2 PEDĠATRĠK REHABĠLĠTASYON TT, A, K 2 MESANE/SFĠNKTER PATOLOJĠLERĠ: NÖROLOJĠK VEYA DĠĞER. ÜRODĠNAMĠK ĠNCELEME: DEĞERLENDĠRME VE TEDAVĠ TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE ÜROLOJĠK VE SEKSÜEL PROBLEMLERDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ANO-REKTAL SFĠNKTER PATOLOJĠLERĠ: NÖROLOJĠK VEYA DĠĞER. DEĞERLENDĠRME VE TEDAVĠ SPĠNAL PARALĠZĠLERDE GEBELĠĞĠ DE ĠÇERECEK ġekġlde NÖROLOJĠK DĠSFONKSĠYONLARIN NEDEN OLDUĞU SEKSÜEL SORUNLAR TT, A, K 1 TT, A, K 1 YE-BE- UE YE-BE- UE ÜROJĠNEKOLOJĠK VE SEKSÜEL REHABĠLĠTASYON TT, A, K 2 YE-BE- UE YANIK REHABĠLĠTASYONU YANIK REHABĠLĠTASYONU TT, A, K 1 YE-BE- UE GERĠATRĠDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON GERĠATRĠK SENDROMLARIN TANINMASI VE GEREKLĠ REHABĠLĠTASYON PROGRAMLARININ UYGULANMASI YAġLILIKTA ÖZÜRLÜLÜĞÜN ÖNLENMESĠ VE YAġAM KALĠTESĠNĠN KORUNMASI TT, A, K 2 TT, A, K 2 GERĠATRĠK REHABĠLĠTASYON TT, A, K 2 ONKOLOJĠK REHABĠLĠTASYON ONKOLOJĠK REHABĠLĠTASYON TT, A, K 2 VESTĠBULER REHABĠLĠTASYON VESTĠBULER REHABĠLĠTASYON TT, A, K 2 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE 115

116 Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK YUTMA, KONUġMA VE LĠSAN BOZUKLUKLARI REHABĠLĠTASYONU YUTMA, KONUġMA VE LĠSAN BOZUKLUKLARI REHABĠLĠTASYONU TT, A, K 2 OBSTETRĠK REHABĠLĠTASYON OBSTETRĠK REHABĠLĠTASYON TT, A, K 2 ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SAĞLIK VE MEDĠKO-SOSYAL FAALĠYETLERE AĠT GENEL BĠLGĠLER DOĞRULTUSUNDA ÖZÜRLÜLERĠN REĠNTEGRASYONU, ÖZÜRLÜ VE YAġLILARIN EVDE BAKIMI EVDE TEDAVĠ UYGULAMALARI TT, A, K 2 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE TEMEL BĠLĠMLER TEMEL BĠLĠMLERDE LABORATUVAR VE TANISAL TESTLERLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR HAREKET VE SĠNĠR SĠSTEMĠNĠ OLUġTURAN YAPILARIN ANATOMĠSĠ, EMBRĠYOLOJĠSĠ, HĠSTOLOJĠSĠ, FĠZYOLOJĠSĠ, ĠMMÜNOLOJĠSĠ, PATOLOJĠSĠ, YAPI VE FONKSĠYONLARI, SINIFLAMASI B 1 YE-BE LABORATUVAR TESTLERĠ B 1 YE-BE SĠNOVYAL SIVI B 1 YE-BE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERĠ B 1 YE-BE SANTRAL SĠNĠR SĠSTEMĠ B 1 YE-BE TEMEL BĠLĠMLERDE MOTOR FONKSĠYON, POSTÜR VE HAREKETĠN KONTROLÜ, FĠZYOLOJĠ VE TEMEL FĠZYOPATOLOJĠ SPĠNAL KORD B 1 YE-BE PERĠFERĠK SĠNĠR, GERME REFLEKSĠ VE SĠNĠR ĠLETĠM FĠZYOLOJĠSĠ ÜST MOTOR NÖRON UYARMA VE ĠNHĠBĠSYON KONTROLÜ BEDEN HAREKETĠNĠN GENEL ORGANĠZASYONU VE POSTÜRAL KONTROL B 1 YE-BE B 1 YE-BE B 1 YE-BE YÜRÜMENĠN NÖROFĠZYOLOJĠSĠ B 1 YE-BE BECERĠKLĠLĠK B 1 YE-BE AĞRI MEKANĠZMALARI, AĞRI VE HAREKETĠN ETKĠLEġĠMĠ B 1 YE-BE GENEL BĠYOMEKANĠK PRENSĠPLERĠ, KĠNEMATĠK, KĠNETĠK VE KĠNEZYOLOJĠK PRENSĠPLER B 1 YE-BE 116

117 Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK AKSELERASYON: KUVVET ALTINDAKĠ MADDELERĠN DAVRANIġ VE DĠRENÇ PRENSĠPLERĠ. GERĠLMENĠN GENEL ANLAMI VE GERĠLME ETKĠLERĠ. HOMOJEN VE KARMA MATERYALLERĠN ÖZELLĠKLERĠ. GERĠLME VE ÇEġĠTLĠ MATERYALLERĠN DEFORMASYONUNUN ÖLÇÜMÜNDE TEMEL BĠLGĠLER BĠYOMEKANĠK: YUKARIDA SÖZÜ GEÇEN UYGULAMALARIN CANLI DOKULARA UYGULANMASI. ĠNSAN VÜCUDUNDA DEĞĠġĠK DOKULARIN BĠYOMEKANĠĞĠ (ÖZELLĠKLE LOKOMOTOR SĠSTEM). SIVILARIN BĠYOMEKANĠĞĠ ĠLE ĠLGĠLĠ TEMEL BĠLGĠ VE BU BĠLGĠNĠN ĠNSAN VÜCUDUNDAKĠ SIVILARA UYGULANMASI). B 1 YE-BE B 1 YE-BE HĠDRODĠNAMĠK PRENSĠPLER B 1 YE-BE EGZERSĠZĠN BĠYOMEKANĠK ETKĠLERĠ. ENERJĠ TÜKETĠMĠ, TERMAL REGÜLASYON. EGZERSĠZĠN FĠZYOLOJĠK DEĞERĠ, KARDĠYOVASKÜLER, PULMONER VE DĠĞER SĠSTEMLERDEKĠ ETKĠLERĠ B 1 YE-BE TEMEL BĠLĠMLERDE ĠNSAN HAREKETĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ÇALIġMA (KĠNEZYOLOJĠ) GENEL ĠNSAN VÜCUDUNDA KUVVET SĠSTEMLERĠNĠN UYGULAMASI. LOKOMOTOR SĠSTEMLE ĠLĠġKĠLĠ OLARAK KUVVETĠN FARKLI ÖGELERĠ. BĠLEġĠK CANLI KĠRĠġ SĠSTEMLERĠ. EKLEMĠN YAPISI, EKLEM HAREKETLERĠNĠN SINIFLAMASI VE ÖZELLĠKLERĠ. KAS KONTRAKSĠYONU, ĠÇ VE DIġ DĠRENÇ, KASLARIN KISALMASI VE EKLEM HAREKET GENĠġLĠĞĠ. FARKLI KAS TĠPLERĠ. KAS KONTRAKSĠYONUNUN FARKLI MEKANĠK TĠPLERĠ, MONO- VE PERĠARTĠKÜLER KASLAR. STATĠK VEYA ĠZOMETRĠK 117 B 1 YE-BE

118 Düzey Kıdem Yöntem Düzey Kıdem Yöntem KLĠNĠK YETKĠNLĠK KLĠNĠK EPĠDEMĠYOLOJĠ, ĠSTATĠSTĠK, TEMEL VE KLĠNĠK ÇALIġMALARDA ARAġTIRMA PRENSĠPLERĠ KONTRAKSĠYON, DĠNAMĠK VEYA ANĠZOMETRĠK VE ĠZOKĠNETĠK KONTRAKSĠYON. AGONĠST, SĠNERJĠK KAS SĠSTEMLERĠ. KĠNETĠK ZĠNCĠRLER. SPESĠFĠK. KAS VE EKLEM FONKSĠYONUNUN FĠZYOLOJĠSĠ: AKSĠYAL (GÖVDE, BAġ VE BOYUN), BEL VE EKSTREMĠTELER. PROGRAMIN BU PARÇASINDA DAHA ÖNCEDEN EDĠNĠLMĠġ DETAYLI BĠR LOKOMOTOR SĠSTEM BĠLGĠSĠ OLDUĞU VARSAYILMAKTADIR. UYGULAMALI. ĠNSAN HAYATINDAKĠ TEMEL AKTĠVĠTE HAREKETLERĠ VE POSTÜR ANALĠZĠ ĠÇĠN DAHA ÖNCE EDĠNĠLEN BĠLGĠLERĠN UYGULANMASI: TEMEL POZĠSYONLAR VE ÇEġĠTLĠ POSTÜRLER, HAREKETLER (EL HAREKETLERĠ), TUTMA, BECERĠKLĠLĠK, YÜRÜME, KOġMA VE SIÇRAMA. EPĠDEMĠYOLOJĠK PRENSĠPLER PROJE OLUġTURMA, KLĠNĠK ARAġTIRMA METODLARI, SON DURUM ARAġTIRMALARI VERĠ ANALĠZĠ, BĠYOĠSTATĠSTĠK, META ANALĠZ BĠYOETĠK B 1 YE-BE B 1 YE-BE B 1 YE-BE B 1 YE-BE B 1 YE-BE B 1 YE-BE GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠKLER * Uzman Hekim aģağıda listelenmiģ giriģimsel yetkinlikleri ve eğitimi boyunca edindiği diğer bütünleyici temel yetkinlikleri eģ zamanlı ve uygun Ģekilde kullanarak uygular. GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK KLĠNĠK BĠLĠMLER VE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON YAKLAġIMI ĠMMOBĠL HASTAYA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON YAKLAġIMI VE UYGULAMALARI ROMATĠZMAL HASTALIKLARDA FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON YE-UE- BE YE-UE- BE 118

119 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK UYGULAMALARI (ROMATOLOJĠK REHABĠLĠTASYON) AĞRI VE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON UYGULAMALARI SPOR VE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON UYGULAMALARI (SPOR REHABĠLĠTASYONU) SĠNĠR SĠSTEMĠ PATOLOJĠLERĠNDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON UYGULAMALARI (NÖROLOJĠK REHABĠLĠTASYON) RESPĠRATUAR PATOLOJĠLERDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON UYGULAMALARI (PULMONER REHABĠLĠTASYON) KARDĠYOVASKÜLER PATOLOJĠLERDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON UYGULAMALARI (KARDĠYOVASKÜLER REHABĠLĠTASYON) PEDĠATRĠDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON UYGULAMALARI (PEDĠATRĠK REHABĠLĠTASYON) ÜROLOJĠK VE SEKSÜEL PROBLEMLERDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON UYGULAMALARI (ÜROLOJĠK VE SEKSÜEL REHABĠLĠTASYON) YANIK REHABĠLĠTASYONU GERĠATRĠDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON UYGULAMALARI (GERĠATRĠK REHABĠLĠTASYON) ONKOLOJĠK REHABĠLĠTASYON 4 1 VESTĠBÜLER REHABĠLĠTASYON YUTMA, KONUġMA VE LĠSAN BOZUKLUKLARI REHABĠLĠTASYONU OBSTETRĠK REHABĠLĠTASYON 4 1 YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE 119

120 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA KLĠNĠK DEĞERLENDĠRME LABORATUVAR TESTLERĠ VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERĠ ÖZÜRLÜLERĠN REĠNTEGRASYONU, ÖZÜRLÜ VE YAġLILARIN EVDE BAKIMI (ÖZÜRLÜ REHABĠLĠTASYONU) 4 1 KORUYUCU HEKĠMLĠK VE FĠZĠKSEL TIP VE 4 1 REHABĠLĠTASYON ANAMNEZ, SĠSTEMĠK SORGULAMA, FĠZĠK MUAYENE 4 1 SĠSTEMĠK DEĞERLENDĠRME NÖROLOJĠK DEĞERLENDĠRME LOKOMOTOR SĠSTEMĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ KOGNĠTĠF FONKSĠYONLAR, KONUġMA, DĠL, HAFIZA, DAVRANIġ, VB. DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VÜCUT FONKSĠYON VE YAPILARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ; AKTĠVĠTE VE KATILIM VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ : FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA KULLANILAN I.C.I.D.H. (INTERNATĠONAL CLASSĠFĠCATĠON OF IMPAĠRMENTS, DĠSABĠLĠTĠES, AND HANDĠCAPS) VE/VEYA ICF (ĠNTERNATĠONAL CLASSĠFĠCATĠON OF FUNCTĠONĠNG) GĠBĠ ÇEġĠTLĠ ÖLÇEKLER, ALETLER, TEST VE GÖSTERGELERĠN BĠLĠNMESĠ, KULLANILMASI VE YORUMLANMASI MESLEKĠ DEĞERLENDĠRME 4 1 FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA KULLANILMAKTA OLAN BĠYOKĠMYASAL, SEROLOJĠK, HEMATOLOJĠK, ĠMMÜNOLOJĠK VE PATOLOJĠK TESTLERĠN ENDĠKASYONLARININ BĠLĠNMESĠ VE YORUMLANMASI 4 1 YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE 120

121 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK SĠNOVYAL SIVI ANALĠZĠ VE YORUMLANMASI 3 1 YE-UE- BE ELEKTROFĠZYOLOJĠK ĠNCELEME: KUVVET ZAMAN EĞRĠSĠ ELEKTRONÖROMĠYOGRAFĠ SĠNĠR ĠLETĠM ÇALIġMALARI GEÇ YANITLAR VE REFLEKS ÇALIġMALARI REPETĠTĠF STĠMÜLASYON UYARILMIġ POTANSĠYELLER ( SOMATO SENSORYAL, GÖRSEL BEYĠN SAPI, ĠġĠTSEL OLAYA ĠLĠġKĠN ENDOJEN POTANSĠYELLER, MANYETĠK STĠMÜLASYON ĠLE MOTOR UYARTILMIġ POTANSĠYELLER) OTONOM SĠNĠR SĠSTEMĠ ĠNCELEME ( SEMPATĠK DERĠ YANITI, R - R ARALIK DEĞĠġKENLĠĞĠ, QSART ÇALIġMALARI VE DĠĞERLERĠ) 4 2 YE-UE- BE SOLUNUM FONKSĠYON TESTLERĠ VE DĠNAMĠK AKCĠĞER FONKSĠYONLARI EKG, KARDĠYOVASKÜLER FONKSĠYON TESTLERĠ, OKSĠJEN TÜKETĠMĠ, DERECELĠ EGZERSĠZ TESTLERĠ, FĠZYOLOJĠK ENERJĠ TÜKETĠMĠ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA MODERN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERĠNĠN RASYONEL KULLANIMI KONVANSĠYONEL RADYOLOJĠ, BT, MRG,SPECT, PET CT, SĠNTĠGRAFĠ GĠBĠ TANI AMAÇLI GÖRÜNTÜLEME TEKNĠKLERĠNĠN ENDĠKASYONLARININ BĠLĠNMESĠ VE SONUÇLARININ YORUMLANMASI KAS ĠSKELET SĠSTEMĠ ĠNCELENMESĠNDE DANSĠTOMETRE ĠLE KEMĠK MĠNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ, YUMUġAK DOKU ULTRASONU VE KANTĠTATĠF ULTRASON GĠBĠ YÖNTEMLERĠN ENDĠKASYONLARININ BĠLĠNMESĠ, UYGULANMASI VE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE

122 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK YORUMLANMASI FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: FARMAKOLOJĠK TEDAVĠ MEKANĠK FENOMEN (KUVVET PLATFORMU) VE HAREKETĠN (VÜCUT SEGMENTLERĠNĠN YER DEĞĠġTĠRMESĠ) BĠLGĠSAYAR DESTEKLĠ KAYITLAYICILAR ARACILIĞI ĠLE KĠNEMATĠK, KĠNETĠK VE KĠNEZYOLOJĠK YAKLAġIMLA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, YORUMLANMASI VE UYGULANMASI FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ALANINDA KULLANILAN ĠLAÇLARIN FARMAKOKĠNETĠĞĠ, FARMAKODĠNAMĠĞĠ, REHABĠLĠTASYON PROGRAMI VE TERAPÖTĠK EGZERSĠZLERLE MUHTEMEL ETKĠLEġĠMĠ TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON SÜRECĠNDE REÇETE EDĠLEN ĠLAÇLARIN (SPASTĠSĠTE TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN ĠLAÇLAR, KAS SPAZMINDA KULLANILAN ĠLAÇLAR, BASĠT VE NARKOTĠK ANALJEZĠKLER, ANTĠ-ĠNFLAMATUAR ĠLAÇLAR, KORTĠKOSTEROĠDLER, KRONĠK HAREKET SĠSTEMĠ AĞRISINDA VE KRONĠK YAYGIN AĞRI SENDROMLARINDA KULLANILAN NÖRO VE PSĠKOMODULATÖRLER, HASTALIK MODĠFĠYE EDĠCĠ SENTETĠK VE BĠYOLOJĠK AJANLAR, OSTEOPOROZ GĠBĠ METABOLĠK KEMĠK HASTALIKLARINDA KULLANILAN ĠLAÇLAR, EKLEM ĠÇĠ, YUMUġAK DOKU VE SĠNĠR BLOKAJI GĠBĠ LOKAL ENJEKSĠYON UYGULAMALARINDA KULLANILAN ĠLAÇLAR VĠSKOSUPLEMENTASYON, LOKAL ANESTEZĠKLER, BOTULĠNUM TOKSĠN, FENOL GĠBĠ-, KOLĠNERJĠK VE ANTĠKOLĠNERJĠKLER, YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE 122

123 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: KĠNEZYOTERAPĠ VE TERAPÖTĠK EGZERSĠZLER ADJUVAN ANALJEZĠKLER, GASTRO PROTEKTĠF AJANLAR, MUKOLĠTĠK ĠLAÇLAR VE ALFA VE BETA BLOKER ĠLAÇLAR, DÜġÜK MOLEKÜL AĞIRLIKLI HEPARĠNLER, ORAL ANTĠKOAGULANLAR, VÜCUT ĠÇĠ ĠLAÇ POMPALARI ĠLE KULLANILAN ÜRÜNLER, ENDĠKASYON, KONTRENDĠKASYON VE YAN ETKĠLERĠNĠN DĠĞER ĠLAÇLARLA ETKĠLEġĠMLERĠNĠN BĠLĠNMESĠ. PASĠF VE AKTĠF KĠNEZYOTERAPĠNĠN TEMEL TEKNĠKLERĠNĠN BĠLĠNMESĠ. MANUEL VE ALETLĠ MASAJIN FARKLI TEKNĠKLERĠ. EKLEM PROBLEMLERĠNĠN FONKSĠYONEL REHABĠLĠTASYON TEKNĠKLERĠ (MANUEL VE ALETLĠ). KAS (YENĠDEN) EĞĠTĠMĠ, KAS AKTĠVĠTESĠNĠN STĠMÜLASYONU, FONKSĠYONEL EĞĠTĠMĠ. KAS GÜÇLENDĠRME TEKNĠKLERĠ, ENDURANS EĞĠTĠMĠ, YETENEKLERĠN YENĠDEN KAZANILMASI FARKLI PATOLOJĠLERDE KĠNEZYOTERAPĠYE ÖZEL METOTLAR. CYRIAX, MENNELL, VB. GĠBĠ TEKNĠKLER, KABAT, BOBATH, BRUNNSTROM, VB. GĠBĠ METOTLAR. KĠNEZYOTERAPĠNĠN ENDĠKASYONLARI, REÇETELENDĠRĠLMESĠ VE KONTROLÜ: TEKNĠK KONUSUNDA GENEL BĠLGĠ, FONKSĠYONEL DEĞERLENDĠRME SONUÇLARINA GÖRE TEKNĠK SEÇĠMĠ, HER HASTADA PATOLOJĠNĠN TĠPĠ VE BĠREYSEL KARAKTERĠSTĠKLERĠ. TERAPÖTĠK EGZERSĠZLERĠN TEMEL TĠPLERĠNĠN VE TEKNĠKLERĠNĠN BĠLĠNMESĠ, KAS ĠSKELET YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE 123

124 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: ERGOTERAPĠ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: FĠZĠK TEDAVĠ TEKNĠKLERĠNĠN KULLANIMI, TEDAVĠ ETKĠLERĠNE AĠT TEMEL BĠLGĠLER, ENDĠKASYON VE KONTRAENDĠKASYONLARI, REÇETELENDĠRĠLMESĠ VE KONTROLÜ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: HĠDROTERAPĠ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: SĠSTEMĠ,KARDĠYAK VE PULMONER SĠSTEMDEKĠ ETKĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, ENDĠKASYONLARI, REÇETELENDĠRĠLMESĠ VE KONTROLÜ. ERGONOMĠNĠN ESASLARI. ERGOTERAPĠNĠN PRENSĠPLERĠ VE METODLARI. ERGOTERAPĠDE MATERYAL, EKĠPMAN, TEKNOLOJĠ VE DEĞERLENDĠRME. EKLEM/KAS EĞĠTĠMĠNDE, ENDURANS EĞĠTĠMĠNDE, FONKSĠYONEL REHABĠLĠTASYONDA VE TOPLUMA YENĠDEN ĠNTEGRASYONDA (SOSYO- AĠLESEL, EVE AĠT, MESLEKĠ VE Ġġ EĞĠTĠMĠ) ERGOTERAPĠ UYGULAMALARI ELEKTROTERAPĠ: ALÇAK ORTA VE YÜKSEK FREKANSLI AKIMLARI, MANYETĠK ALAN TEDAVĠSĠ ISI TEDAVĠSĠ: YÜZEYEL VE DERĠN SICAK VE SOĞUK TEDAVĠSĠ MEKANOTERAPĠ, BĠOFEEDBACK, LASER, TRAKSĠYON TEDAVĠSĠ, ULTRAVĠYOLE TEDAVĠSĠ SUYUN FĠZĠKSEL ÖZELLĠKLERĠ HĠDROTERAPĠNĠN FĠZYOLOJĠK ETKĠLERĠ HĠDROTERAPĠ UYGULAMA YÖNTEMLERĠ (ÖRNEĞĠN HAVUZ UYGULAMALARI, WHĠRLPOOL VE HUBBARD TANK KULLANIMI, KONTRAST BANYO UYGULAMALARI) HĠDROTERAPĠ KOMPLĠKASYONLARI VE KONTRENDĠKASYONLARI TALASSOTERAPĠ 4 2 SU ĠÇĠ EGZERSĠZLER VE TEMEL PRENSĠPLERĠ 4 1 YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE 124

125 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK AKUATERAPĠ KAS-ĠSKELET SĠSTEMĠ HASTALIKLARDA AKUATĠK REHABĠLĠTASYON ROMATĠZMAL HASTALIKLARDA AKUATĠK REHABĠLĠTASYON ERĠġKĠN VE PEDĠYATRĠK AKUATĠK NÖROREHABĠLĠTASYON TERMOMĠNERALLĠ SUYUN ÖZELLĠKLERĠ BALNEOTERAPĠ UYGULAMA YÖNTEMLERĠ (EKSTERNAL VE ĠNTERNAL BALNEOTERAPĠ UYGULAMALARI, KONTRENDĠKASYONLAR VE YAN ETKĠLER) TERMOMĠNERALLĠ SU BANYOSUNUN ETKĠLERĠ YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: BALNEOTERAPĠ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: EKĠPMAN VE TEKNĠK YARDIM KÜKÜRTLÜ, RADONLU VE KARBONDĠOKSĠTLĠ SULAR PELOĠDOTERAPĠ UYGULAMALARI ROMATĠZMAL HASTALIKLARDA BALNEOTERAPĠ UYGULAMALARI DĠĞER HASTALIKLARDA BALNEOTERAPĠ UYGULAMALARI KAPLICA MERKEZĠ ÜZERĠNE GENEL BĠLGĠLER VE KÜR KAVRAMI BANDAJLAR, KOMPRESSĠF ANTĠÖDEM VE ANTĠEMBOLĠK ÇORAP/ELDĠVEN/DĠZLĠK/ ORTEZLER/KORSELER) ORTEZLER (BOYUN, GÖVDE, ÜST VE ALT EKSTREMĠTELER ĠÇĠN ÇEġĠTLĠ ORTEZLER/KORSELER) PROTEZLER: AMPUTASYON ENDĠKASYONLARI, ÜST VE ALT EKSTREMĠTE AMPUTASYONLARINDA EKĠPMAN VE REHABĠLĠTASYON MEKANOTERAPĠ (HER TÜRLÜ MASAJ TEKNĠĞĠ, EGZERSĠZE VE AMBULASYONA YARDIMCI CĠHAZLAR, AĞIRLIKLAR, VB. GĠBĠ) YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE 125

126 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: MANUEL TEDAVĠ FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: ENJEKSĠYONLA TERAPĠ TEKNĠK YARDIM: TESĠSAT, ARAÇLAR, GYA ALETLERĠ, TRANSFER VE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI, ÇEVRE KONTROLÜ, EV ARAÇLARI, ÖZÜRLÜLERE DAHA FAZLA BAĞIMSIZLIK KAZANDIRAN VE YAġAM KALĠTESĠNĠ ARTIRAN BASĠT YA DA KARMAġIK ARAÇLAR. MANUEL TEDAVĠNĠN PATOFĠZYOLOJĠSĠ. ANATOMĠK BĠLGĠ, METAMERĠZASYON. GÖVDE VE EKSTREMĠTELERĠN KLĠNĠK MUAYENESĠ. INTERVERTEBRAL SEGMENTLERĠN DĠSFONKSĠYONU. MANUEL TEKNĠK PRENSĠPLERĠ. ENDĠKASYON VE KONTRAENDĠKASYONLAR. MANĠPULATĠF TEKNĠKLERĠN POTANSĠYEL TEHLĠKELERĠ EKLEM ENJEKSĠYONU, EKLEM LAVAJI, YUMUġAK DOKU ENJEKSĠYONU, KURU ĠĞNELEME, NÖRAL TERAPĠ,BOTULĠNĠUM TOKSĠN ENJEKSĠYONU,SPĠNAL ENJEKSĠYONLAR,SOMATĠK VE SEMPATĠK SĠNĠR BLOKLARI,EPĠDURAL BLOKLAR VE DĠĞER HER TÜRLÜ BLOKAJ GĠBĠ KONUġMA VE DĠL TEDAVĠSĠNDE KULLANILAN EKĠPMAN, TEKNOLOJĠ VE BUNLARIN PRENSĠPLERĠ YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: KONUġMA VE DĠL BOZUKLUKLARINDA YENĠDEN EĞĠTĠM FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: Ġġ-UĞRAġI TERAPĠSĠ ÇOCUKLUKTA DĠL GELĠġĠMĠ 4 2 KONUġMA TEDAVĠSĠNDE DEĞERLENDĠRME, ARTĠKÜLASYON, DĠL (ĠFADE, ANLAMA, YAZMA, OKUMA) PROBLEMLERĠNĠN UYGULAMALI REHABĠLĠTASYONU Ġġ-UĞRAġI TEDAVĠSĠNĠN PRENSĠP VE METOTLARI, UYGULAMALARI YE-UE- BE YE-UE- BE YE-UE- BE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: KLĠNĠK PSĠKOLOJĠ VE SOSYAL YARDIMIN PRENSĠP VE 4 2 YE-UE- BE 126

127 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK ÖZÜRLÜ KĠġĠLERĠN TOPLUMA YENĠDEN ENTEGRASYONU FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYONDA TEDAVĠ: ALTERNATĠF-TAMAMLAYICI TIP YÖNTEMLERĠ VE UYGULAMALARI METOTLARI. KOGNĠTĠF FONKSĠYONLARIN (ZEKA, HAFIZA, KONSANTRASYON, DAVRANIġ) VE ÖĞRENME POTANSĠYELĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, BUNUN KOGNĠTĠF, PSĠKOLOJĠK VE SOSYAL YETENEKLERE UYGULANMASI. HAFIZA VE KONSANTRASYON, HASTANIN HASTALIĞINI ANLAMASI VE PROBLEMĠ KABULLENMESĠ, REHABĠLĠTASYON ĠÇĠN MOTĠVE EDĠLMESĠ, RUHSAL DURUMU, ĠNSANLARLA ĠLĠġKĠLERDE GÜÇLÜKLER, MESLEKĠ EĞĠTĠM VE SOSYAL GÜVENLĠK - SĠGORTA SAĞLANMASI METOTLARI. TOPLUMSAL REHABĠLĠTASYON ENZĠM TERAPĠSĠ, FĠTOTERAPĠ/ HERBALĠZM, HOMEOPATĠ, PROLOTERAPĠ, OZON OKSĠJEN TEDAVĠSĠ, HĠPERBARĠK TIP, SAĞLIKLI VE DENGELĠ BESLENME YÖNTEMLERĠ VE DOĞAL YÖNTEMLER (AKUPRESSUR, AROMATERAPĠ, BĠOENERJĠ, DANS TERAPĠSĠ, DETOKS UYGULAMALARI, AKUPUNKTUR VE GELENEKSEL ÇĠN TIBBI YÖNTEM, KRĠSTAL TERAPĠSĠ, MEDĠTASYON,YOGA, NATURAPATĠ, OSTEOPATĠ, RENK TERAPĠSĠ, VĠZUALĠZASYON VB) 3 2 YE-UE- BE AĞRI VE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON AĞRI ÖLÇÜMÜ, DENEYSEL VE KLĠNĠK AĞRI SENDROMLARI AĞRININ PSĠKOSOSYAL BOYUTU YE-BE- UE YE-BE- UE AĞRI SENDROMLARININ SINIFLAMASI-TAKSONOMĠ 4 1 YE-BE- UE RESPĠRATUVAR PATOLOJĠLERDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON AKUT VE KRONĠK OBSTRÜKTĠF VE RESTRĠKTĠF SENDROMLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ, ETĠYOLOJĠ VE TEDAVĠ PRENSĠPLERĠ YE-BE- UE YE-BE- UE 127

128 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK AKTĠF VE PASĠF BRONġĠAL DRENAJ TEKNĠKLERĠ, POSTÜRAL DRENAJ, MANUEL VURMA VE ENSTRUMENTAL TEKNĠKLER 4 2 YE-BE- UE SOLUNUM FONKSĠYON TESTLERĠ ĠLE FONKSĠYONEL DEĞERLENDĠRME 3 2 HASTANIN BĠLGĠLENDĠRĠLMESĠ VE EĞĠTĠMĠ. AKTĠF EĞĠTĠM METODU. KONTROLLU SOLUNUM TEKNĠKLERĠ, VENTĠLATUAR KAS 4 2 EGZERSĠZLERĠ, DĠĞER EGZERSĠZ TEKNĠKLERĠ, ĠNSPĠRASYON VE EKSPĠRASYONUN KONTROLÜ. SUNĠ VENTĠLASYON, YARDIMLI SOLUNUM, EVDE YARDIMLI SOLUNUM 3 2 YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YARDIMLI SOLUNUM ALETLERĠ, SÜREKLĠ OKSĠJEN TEDAVĠSĠ. 3 2 YE-BE- UE TEDAVĠNĠN KONTROL VE MONĠTORĠZASYONU MAJOR OBSTRÜKTĠF HAVA YOLU HASTALIKLARI, ġġddetlġ ASTIM, MUKOVĠSKĠDOZĠS YE-BE- UE YE-BE- UE MAJOR RESTRĠKTĠF DURUMLAR: LATERAL AMĠYOTROFĠK SKLEROZ, ġġddetlġ MĠYOPATĠ, DĠĞER NÖROLOJĠK DURUMLAR 4 2 YE-BE- UE PEDĠATRĠDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ÇOCUĞUN GELĠġĠMĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: PSĠKOMOTOR GELĠġME, DUYUSAL VE KOGNĠTĠF GELĠġME. GELĠġME EVRELERĠNĠN TEST EDĠLMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ LÖKOMOTOR SĠSTEM GELĠġĠMĠNDE PATOFĠZYOLOJĠ. KAS ĠSKELET SĠSTEMĠ VE EKLEM YAPILARINDA ANOMALĠ VE BÜYÜME YE-BE- UE YE-BE- UE 128

129 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK ARASINDAKĠ ETKĠLEġĠM ÜROLOJĠK VE SEKSÜEL PROBLEMLERDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON MESANE/SFĠNKTER VE ANAL SFĠNKTER FONKSĠYONLARI VE KONTĠNANS FĠZYOLOJĠSĠ 4 1 YE-BE- UE GERĠATRĠDE FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON FARKLI SĠSTEMLERDE YAġLANMA SÜRECĠ: SANTRAL VE PERĠFERĠK SĠNĠR SĠSTEMĠ: NÖROLOJĠK YAġLANMA, RUHSAL DURUMA ETKĠLERĠ, SEREBRAL FONKSĠYONLAR VE FEEDBACK MEKANĠZMALAR KAS-ĠSKELET SĠSTEMĠ KARDĠYO-RESPĠRATUVAR SĠSTEM GERĠATRĠK PATOLOJĠ ESASLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: EPĠDEMĠYOLOJĠ, PATOLOJĠ, YAġLANMANIN EVRĠMĠ VE TEDAVĠ ĠLKELERĠ YE-BE- UE YE-BE- UE GERĠATRĠK YAġ GRUBU HASTALARIN DEĞERLENDĠRME ĠLKELERĠ VE ĠLERĠ YAġA ÖZGÜ ÖLÇEKLERĠN UYGULANMASI GERĠATRĠK HASTALARIN EVDE VEYA BAKIM EVLERĠNDE YAġAMA ENDĠKASYONLARI YE-BE- UE YE-BE- UE SAĞLIK SĠGORTASI SĠSTEMLERĠ - SOSYAL GÜVENLĠK 4 2 YE-BE- UE ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SAĞLIK VE MEDĠKO-SOSYAL FAALĠYETLERE AĠT GENEL BĠLGĠLER DOĞRULTUSUNDA ÖZÜRLÜLERĠN REĠNTEGRASYONU, ÖZÜRLÜ VE YAġLILARIN EVDE BAKIMI ÖZEL VE HALKA AÇIK HASTANELER EVDE BAKIM, SAĞLIK ĠġÇĠLERĠ, EVDE YARDIM VS. TELEFON VE DĠĞER TELEKOMÜNĠKASYON METOTLARI ĠLE YARDIM VE TAKĠP. BAKIM EVLERĠ YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE YE-BE- UE 129

130 Düzey Kıdem Yöntem GĠRĠġĠMSEL YETKĠNLĠK REHABĠLĠTASYONUN GENEL ORGANĠZASYONU KONUSUNDA BĠLGĠ, BU YAPIDA FTR UZMANININ YERĠ VE ROLÜ 4 2 YE-BE- UE SAĞLIKLI BĠREYLERĠN SAĞLIK DURUMUNU KORUYAN, GELĠġTĠREN VE YAġAM KALĠTESĠNĠ ARTIRAN YÖNTEMLER 4 1 YE-BE- UE KORUYUCU HEKĠMLĠK FĠZĠKSEL EGZERSĠZ VE SAĞLIK ĠLĠġKĠSĠ 4 1 YE-BE- UE HER YAġ GRUBUNDA YAġAM KALĠTESĠNĠN KORUNMASI VE GELĠġTĠRĠLMESĠ 4 1 YE-BE- UE ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERĠ * TUKMOS tarafından önerilen öğrenme ve öğretme yöntemleri üçe ayrılmaktadır: YapılandırılmıĢ Eğitim Etkinlikleri (YE), Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) ve Bağımsız ve KeĢfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE). YapılandırılmıĢ Eğitim Etkinlikleri (YE) Sunum: Bir konu hakkında görsel iģitsel araç kullanılarak yapılan anlatımlardır. Genel olarak nadir veya çok nadir görülen konular/durumlar hakkında veya sık görülen konu/durumların yeni geliģmeleri hakkında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde eğitici öğrencide eksik olduğunu bildiği bir konuda ve öğrencinin pasif olduğu bir durumda anlatımda bulunur. Sunum etkileģimli olabilir veya hiç etkileģim olmayabilir. Seminer: Sık görülmeyen bir konu hakkında deneyimli birinin konuyu kendi deneyimlerini de yansıtarak anlatması ve anlatılan konunun karģılıklı soru ve cevaplar ile geçmesidir. Sunumdan farkı konuyu dinleyenlerin de kendi deneyimleri doğrultusunda anlatıcı ile karģılıklı etkileģim içinde olmasıdır. Seminer karģılıklı diyalogların yoğun olduğu, deneyimlerin yargılanmadan paylaģıldığı ve farklı düzeylerde kiģilerin aynı konu hakkında farklı düzeydeki sorular ile eksik yanlarını tamamlayabildikleri bir eğitim etkinliğidir. Olgu tartıģması: Bir veya birkaç sık görülen olgunun konu edildiği bir küçük grup eğitim aktivitesidir. Bu eğitim aktivitesinin hedefi, farklı düzeydeki kiģilerin bir olgunun çözümlenmesi sürecini tartıģmalarını sağlayarak, tüm katılımcıların kendi eksik veya hatalı yanlarını fark etmelerini sağlamak ve eksiklerini tamamlamaktır. Bu olgularda bulunan hastalık veya durumlar ile ilgili bilgi eksikliklerinin küçük gruplarda tartıģılması ile tamamlanması veya yanlıģ bilgilerin düzeltilmesi sağlanır. Ayrıca aynı durum ile ilgili çok sayıda olgunun çözümlenmesi yoluyla aynı bilginin farklı durumlarda nasıl kullanılacağı konusunda deneyim kazandırır. Olgunun/ların basamaklı olarak sunulması ve her basamak için fikir üretilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar. Makale tartıģması: Makalenin kanıt düzeyinin anlaģılması, bir uygulamanın kanıta dayandırılması ve bir konuda yeni bilgilere ulaģılması amacıyla gerçekleģtirilen bir küçük grup etkinliğidir. Makalenin tüm bölümleri sırası ile okunur ve metodolojik açıdan doğruluğu ve klinik uygulamaya yansıması ile ilgili fikir üretilmesi ve gerektiğinde eleģtirilmesi ile sürdürülür. Eğitici her basamakta doğru bilgiyi verir ve doğru kararı açıklar. Uzman adayına, benzer çalıģmalar planlayabilmesi için problemleri bilimsel yöntemlerle analiz etme, sorgulama, sonuçları tartıģma ve bir yayın haline dönüģtürme becerisi kazandırılır. 130

131 Dosya tartıģması: Sık görülmeyen olgular ya da sık görülen olguların daha nadir görülen farklı Ģekilleri hakkında bilgi edinilmesi, hatırlanması ve kullanılmasını amaçlayan bir eğitim yöntemidir. Eğitici, dosya üzerinden yazı, rapor, görüntü ve diğer dosya eklerini kullanarak, öğrencinin olgu hakkında her basamakta karar almasını sağlar ve aldığı kararlar hakkında geribildirim verir. Geribildirimler öğrencinin doğru kararlarını devam ettirmesi ve geliģmesi gereken kararlarının açık ve anlaģılır bir biçimde ifade edilerek geliģtirmesi amacıyla yapılır. Konsey: Olgunun/ların farklı disiplinler ile birlikte değerlendirilmesi sürecidir. Olgunun sık görünürlüğünden çok karmaģık olması öğrencinin karmaģık durumlarda farklı disiplinlerin farklı bakıģ açılarını algılamasını sağlar. Kurs: Bir konu hakkında belli bir amaca ulaģmak için düzenlenmiģ birden fazla oturumda gerçekleģtirilen bir eğitim etkinliğidir. Amaç genellikle bir veya birkaç klinik veya giriģimsel yetkinliğin edinilmesidir. Kurs süresince sunumlar, küçük grup çalıģmaları, uygulama eğitimleri birbiri ile uyum içinde gerçekleģtirilir. Diğer: Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri (UE) Yatan hasta bakımı Vizit: Farklı öğrenciler için farklı öğrenme ortamı oluģturan etkili bir eğitim yöntemidir. Hasta takibini yapan ve yapmayan öğrenciler vizitten farklı Ģekilde faydalanırlar. Hastayı takip eden öğrenci hasta takibi yaparak ve yaptıkları için geribildirim alarak öğrenir, diğer öğrenciler bu deneyimi izleyerek öğrenirler. Vizit klinikte görülen olguların hasta yanından çıktıktan sonra da tartıģılması ve olgunun gerçek ortamda gözlemlenmesiyle öğrenmeyi sağlar. Nöbet: Öğrencinin sorumluluğu yüksek bir ortamda derin ve kalıcı öğrenmesine etki eder. Olguyu yüksek sorumluluk durumunda değerlendirmek öğrencinin var olan bilgisini ve becerisini kullanmasını ve eksik olanı öğrenmeye motive olmasını sağlar. Nöbet, gereken yetkinliklere sahip olunan olgularda özgüveni arttırırken, gereken yetkinliğin henüz edinilmemiģ olduğu olgularda bilgi ve beceri kazanma motivasyonunu arttırır. Nöbetlerde sık kullanılması gereken yetkinliklerin 1 inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmıģ olmaları bu açıdan önemlidir. GiriĢim: Tanı ve tedaviye yönelik tüm giriģimler, eğitici tarafından gösterildikten sonra belli bir kılavuz eģliğinde basamak basamak gözlem altında uygulama yoluyla öğretilir. Her uygulama basamağı için öğrenciye geribildirim verilir. Öğrencinin doğru yaptıklarını doğru yapmaya devam etmesi, eksik ve geliģmesi gereken taraflarını düzeltebilmesi için öğrenciye zamanında, net ve yapıcı müdahalelerle teģvik edici ve destekleyici ya da uyarıcı ve yol gösterici geribildirimler verilmelidir. Her giriģim için öğrenciye önceden belirlenmiģ yetkinlik düzeyine ulaģacak sayıda tekrar yaptırılması sağlanır. Ayaktan hasta bakımı: Öğrenci gözlem altında olgu değerlendirmesi yapar ve tanı, tedavi seçeneklerine karar verir. Öğrencinin yüksek/orta sıklıkta görülen acil veya acil olmayan olguların farklı baģvuru Ģekillerini ve farklı tedavi seçeneklerini öğrendiği etkili bir yöntemdir. Ayaktan hasta bakımında sık kullanılması gereken yetkinliklerin 1 inci kıdem yetkinlikleri arasında sınıflandırılmıģ olmaları bu açıdan önemlidir. Diğer: Bağımsız ve KeĢfederek Öğrenme Etkinlikleri (BE) Yatan hasta takibi: Yatarak takip edilen bir olgu hakkında yeterliğe eriģmemiģ bir öğrencinin gözetim ve denetim altında, yeterliğe ulaģmıģ bir öğrencinin gözlem altında yaptığı çalıģmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir olmasından eğitici sorumludur. Ayaktan hasta/materyal takibi: Ayaktan baģvuran acil veya acil olmayan bir olgu hakkında gereken yetkinlik düzeyine eriģmemiģ bir öğrencinin gözetim ve denetim gözlem altında, eğitici eģliğinde ve gereken yetkinlik düzeyine ulaģmıģ bir öğrencinin yüksek gözlem altında yaptığı çalıģmalar sırasında eksikliğini fark ettiği konularda öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Bu eğitim kaynaklarının doğru ve güvenilir olmasından eğitici sorumludur. 131

132 Akran öğrenmesi: Öğrencinin bir olgunun çözümlenmesi veya bir giriģimin uygulanması sırasında bir akranı ile tartıģarak veya onu gözlemleyerek öğrenmesi sürecidir. Literatür okuma: Öğrencinin öğrenme gereksinimi olan konularda literatür okuması ve klinik uygulama ile iliģkilendirmesi sürecidir. AraĢtırma: Öğrencinin bir konuda tek baģına veya bir ekip ile araģtırma tasarlaması ve bu sırada öğrenme gereksinimini belirleyerek bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Öğretme: Öğrencinin bir baģkasına bir giriģim veya bir klinik konuyu öğretirken bu konuda farklı bakıģ açılarını, daha önce düģünmediği soruları veya varlığını fark etmediği durumları fark ederek öğrenme gereksinimi belirlemesi ve bunu herhangi bir eğitim kaynağından tamamlaması sürecidir. Diğer: EĞĠTĠM KAYNAKLARI * Eğitici Standartları EĞĠTĠM KAYNAKLARI Eğitim ve araģtırma hastanelerinde: Eğitim görevlisi, doçent ve profesör, en az 1 yıllık baģ asistanlar Üniversitelerde: Profesör, Doçent ve ilgili alanda 1 yıllık uzman olan yardımcı doçentler * TUKMOS, TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUġTURMA VE STANDART BELĠRLEME SĠSTEMĠ, Çekirdek Müfredat Hazırlama Kılavuzu, v.1.1, 2013 den alınmıģtır. FĠZĠKSEL TIP VE REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠMDALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROĞRAMI Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Eğitimi programı aģağıdaki derslerden oluģmaktadır. FTR 700: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tez DanıĢmanlığı (0-1-1) FTR 701: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi (5-0-5) FTR 702: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tedavi Ünitesi Hasta BaĢı Eğitimi (5-0-5) FTR 703: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Servisi Hasta BaĢı Eğitimi (4-0-4) FTR 704: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Uygulama Eğitimi ( ) FTR 700:FTR Anabilim Dalı Tez DanıĢmanlığı (0-1-1) Dersin Kapsamı: FTR anabilim dalında uzmanlık eğitim öğrencilerinin tez danıģmanlığı pratik uygulama olarak yapılır. Dersin Yeri: FTR Anabilim Dalı Dersin Saati: Pazartesi ve Salı günleri gruplara göre 10:10-11:00 saatleri arasında haftada 1 saat pratik olarak yapılır. Haftada 1 saat, yıllık 52x1=52 saat Dersin Süresi: 6 ay. Yılda 2 defa açılır Dersin Öğrencisi: Tez konusu ve tez danıģmanı belirlenmiģ FTR Uzmanlık öğrencileri ilgili danıģman öğretim üyelerinin verdiği derslere katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Vedat NACĠTARHAN Yrd.Doç.Dr. Adnan DEMĠREL Dersin Ġçeriği: o Tez yazım kurallarının gözden geçirilmesi o ÇalıĢma konusu ile ilgili genel bilgilerin düzenlenmesi o ÇalıĢma konusu ile ilgili materyal ve metodun oluģturulması o ÇalıĢma konusu ile ilgili ölçülecek parametrelerin oluģturulması o ÇalıĢma konusu ile ilgili verilerin elde edilmesi o Tez konusu ile ilgili verilerin istatistiksel analizleri o ÇalıĢma sonuçlarının yorumlanması o Tezin bastırılması ve çoğaltılması o Tez değerlendirme sınavına hazırlık 132

133 o Tezin son Ģeklinin YÖK veritabanına kaydedilmesi FTR 701: FTR Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi (5-0-5) Dersin Kapsamı: FTR polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: FTR Anabilim Dalı Polikliniği Dersin Saati: Her gün gruplara göre 15:10-16:00 veya 16:10-17:00 saatleri arasında haftada 5 saat teorik olarak yapılır. Haftada 5 saat, yıllık 52x5=260 saat Dersin Süresi: 6 ay. Yılda 2 defa açılır Dersin Öğrencisi: Gruplara göre FTR Uzmanlık öğrencileri ve rotasyona gelen Tıpta Uzmanlık öğrencileri, ilgili öğretim üyelerinin verdiği derslere katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Vedat NACĠTARHAN Yrd.Doç.Dr. Adnan DEMĠREL Dersin Ġçeriği: o Eklem limitasyonlu hastaya yaklaģım o Osteoartritli hastaya yaklaģım o Osteoporozlu hastaya yaklaģım o Kuvvet kaybıyla gelen hastaya yaklaģım o Rehabilitasyon hastasına yaklaģım o YumuĢak doku romatizmaları ve tedavi yaklaģımları o Ortopedik ve nörolojik özürlü hastaların tanı ve tedavi ilkeleri o Lomber ve Servikal disk hernilerinde konservatif tedavi yaklaģımları o Tuzak nöropatileri ve tedavisi o Boyun, Omuz, El ve Dirsek Ağrıları o Bel, kalça, diz, ayak bileği ve ayak ağrıları o FTR de Acil durumlar ve tedavileri o FTR de Ortez-protez kullanım ilkeleri o Enjenksiyon teknikleri ve endikasyonları o FTR de Tedavi Programı Prensipleri o Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp o Kırık, ampute ve artroplasti rehabilitasyonu o Romatizmal hastalıkların rehabilitasyonu o Sinir sistemi dejeneratif hastalıklarının rehabilitasyonu o Kas hastalıklarının rehabilitasyonu o Kanser rehabilitasyonu o Kardiyak ve Pulmoner rehabilitasyon o Jinekolojik rehabilitasyon o El rehabilitasyonu o Yanık rehabilitasyonu o Periferik vasküler hastalıkların rehabilitasyonu o Geriatrik rehabilitasyon o Spor yaralanmaları rehabilitasyonu hasta takip ve tedavi prensipleri o Diğer rehabilitasyon uygulama alanları ve prensipleri o Pediatrik rehabilitasyon FTR 702: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tedavi Ünitesi Hasta BaĢı Eğitimi (5-0-5) Dersin Kapsamı: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tedavi ünitesinde tedavi edilen hastaların takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: FTR Tedavi Ünitesi Dersin Saati: Her gün gruplara göre 15:10-16:00 veya 16:10-17:00 saatleri arasında haftada 5 saat teorik olarak yapılır. Haftada 5 saat, yıllık 52x5=260 saat Dersin Süresi: 6 ay. Yılda 2 defa açılır Dersin Öğrencisi: Gruplara göre FTR Uzmanlık öğrencileri ve rotasyona gelen Tıpta Uzmanlık öğrencileri, ilgili öğretim üyelerinin verdiği derslere katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Vedat NACĠTARHAN Yrd.Doç.Dr. Adnan DEMĠREL Dersin Ġçeriği: o Fiziksel Ajan Kullanımının prensipleri o Elektrik zararları ve korunma yöntemleri 133

134 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Isı, ıģık, ses ve elektrik Galvanik, Faradik, Sinüzoidal akımlar TENS akımları Ġnterferensiyel akımlar Russian Akımları Yüksek Voltaj Akımları DüĢük, Orta ve Yüksek frekanslı akımlar Ultrasonoterapi Lazer, Ultraviyole, Ġnfraruj ıģınları Yüzeyel ve derin ısıtıcılar Elektroakupunktur Magnetoterapi Egzersiz ve kas, dolaģım, solunum sistemi ve hormonal değiģiklikler Oksijen borcu ve açığı, Yorgunluk Güçlendirme ve GevĢeme egzersizleri Germe ve Eklem hareket açıklığı egzersizleri Approksimasyon, distraksiyon, traksiyon Nörofizyolojik yöntemler Pliometrik egzersizler Hücre uyarılabilirliliği, Aksiyon potansiyeli Sinir ve kas kavģağının elektronörofizyolojik özelliği Elektrodiagnoz, ENMG sistemini tanıma Sinir iletim hızı çalıģmalarında temel prensipler Elektromiyografide temel prensipler Birinci motor nöron ENMG bulguları Ġkinci motor nöron ENMG bulguları Refleks çalıģmalar ve Geç yanıtlar UyarılmıĢ potansiyeller Radikülopatiler Mononöropati ve tuzak nöropatileri Miyopatiler FTR 703:FTR Anabilim Dalı Servisi Hasta BaĢı Eğitimi (4-0-4) Dersin Kapsamı: FTR servisinde yatan hastaların baģında tanı-takip ve tedavileri teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: FTR Servisi Dersin Saati: Her gün gruplara göre 11:10-12:00 saatleri arasında haftada 4 saat teorik olarak yapılır. Haftada 4 saat, yıllık 52x4=208 saat Dersin Süresi: 6 ay. Yılda 2 defa açılır Dersin Öğrencisi: Gruplara göre FTR Uzmanlık öğrencileri ve rotasyona gelen Tıpta Uzmanlık öğrencileri, ilgili öğretim üyelerinin verdiği derslere katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Vedat NACĠTARHAN Yrd.Doç.Dr. Adnan DEMĠREL Dersin Ġçeriği: o Yatan hastaya yaklaģım o Fizik Tedavi, Fiziksel Tıp, Rehabilitasyon Kavramları o MSS ve Periferik Sinir Sistemi Anatomisi ve Fizyolojisi o Ġskelet Kası Anatomi ve Fizyolojisi o Eklem Yapısı ve Fonksiyonları o Kas iskelet sistemi ve Eklem Hareket Açıklığı Değerlendirmesi o Nörolojik Muayene, Kas Gücü Değerlendirmesi o FTR de Fonksiyonel Değerlendirme o Motor Fonksiyonun Nörofizyolojisi o Postür ve Yürüme Analizi, kinezyolojik Değerlendirme o Lokomotor sistem hastalıklarının semiyolojisi o Rehabilitasyon Hastasına YaklaĢım o FTR de Farmakolojik Tedavi Prensipleri o FTR de Görüntüleme Yöntemleri o Boyun ağrılı hastaya yaklaģım o Hemiplejik hastanın değerlendirilmesi 134

135 o o o o o o o o o o o o o o o o o Metabolik kemik hastalıklarının değerlendirilmesi Ortopedik rehabilitasyon prensipleri ve tedavi protokolleri Rehabilitasyon Tarihçesi, Nörolojik rehabilitasyon ilkeleri Yetmezlik, sakatlık ve engellilik Günlük YaĢam aktivitelerinin değerlendirilmeleri Rehabilitasyon Ekibi Kavramı Tıbbı, Sosyal, Ekonomik, Psikoloji, Mesleki rehabilitasyon Konservatif (geneleksel) ve Nörofizyolojik rehabilitatif yaklaģımlar Ġmmobilitenin genel ve lokal etkileri Nörojenik mesane ve bağırsak rehabilitasyonu Bası yaraları ve tedavisi Spastisite ve tedavisi ĠletiĢim bozukluklarının rehabilitasyonu Periferik sinir sistemi hastalıklarının rehabilitasyonu Stroke rehabilitasyonu Travmatik beyin hasarlı hastaların rehabilitasyonu Spinal kord yaralanmalarının rehabilitasyonu FTR 704:FTR Anabilim Dalı Uygulama Eğitimi (0-10-0) Dersin Kapsamı: FTR polikliniği, tedavi ünitesi ve servisinde bulunan hastaların değerlendirilmesi, takip ve uygulamaları pratik olarak yapılır. Dersin Yeri: FTR Polikliniği, Tedavi ünitesi, Servisi Dersin Saati: Her gün gruplara göre 13:10-15:00 saatleri arasında haftada 10 saat pratik olarak yapılır. FTR501 lisans dersi öğrencileri de bu derse katılır. Haftada 10 saat, yıllık 52x10=520 saat Dersin Süresi: 6 ay. Yılda 2 defa açılır Dersin Öğrencisi: Gruplara göre FTR Uzmanlık öğrencileri ve rotasyona gelen Tıpta Uzmanlık öğrencileri, ilgili öğretim üyelerinin verdiği derslere katılır. Dönem 5 staj öğrencileri de bu pratik derslere katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri: Prof.Dr. Vedat NACĠTARHAN Yrd.Doç.Dr. Adnan DEMĠREL Dersin Ġçeriği: o Poliklinik ve yatan hastaya yaklaģım ve muayene o Kas iskelet sistemi ve Eklem Hareket Açıklığı Değerlendirmesi o Nörolojik Muayene, Kas Gücü Değerlendirmesi o FTR de Fonksiyonel Değerlendirme o Postür ve Yürüme Analizi, kinezyolojik Değerlendirme o Rehabilitasyon Hastasının Genel Değerlendirilmesi o Boyun ağrılı hastaya yaklaģım o Hemiplejik hastanın değerlendirilmesi o Metabolik kemik hastalıklarının değerlendirilmesi o Ortopedik rehabilitasyon prensipleri ve tedavi protokolleri o Güçlendirme, Germe, GevĢeme ve Eklem hareket açıklığı egzersizleri o Günlük YaĢam aktivitelerinin değerlendirilmeleri o Ġmmobilitenin genel ve lokal etkilerinin değerlendirilmesi o Nörojenik mesane değerlendirilmesi o Bası yaralarının değerlendirilmesi ve tedavisi o Spastisitenin değerlendirilmesi ve tedavisi o ĠletiĢim bozukluklarının değerlendirilmesi o Periferik sinir sisteminin değerlendirilmesi o Travmatik beyin hasarlı hastaların değerlendirilmesi o Spinal kord yaralanmalarının değerlendirilmesi o Fizik Tedavi Ünitesindeki cihazların hastalara uygulanması ve kullanılması o Konsultasyon istenen hastaların değerlendirilmesi o Ġnvaziv ve non invaziv terapötik giriģimlerin uygulanması 135

136 FĠZĠKSEL TIP ve REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI 2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI UZMANLIK EĞĠTĠMĠ HAFTALIK DERS PROGRAMI Prof.Dr. Vedat NACĠTARHAN Saat Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma 08:10 09:00 09:10 10:00 10:10 11:00 11:10 12:00 FTR700-D FTR703-T FTR703-T FTR703-T FTR703-T 13:10 14:00 14:10 15:00 15:10 16:00 16:10 17:00 FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR701-T FTR701-T FTR701-T FTR701-T FTR701-T FTR702-T FTR702-T FTR702-T FTR702-T FTR702-T 5. Sınf öğrencilerinin FTR501-D Lisans uygulama dersleri Uzmanlık eğitimi öğrencilerinin FTR704-D Uygulama dersleri ile birlikte yapılacaktır. 136

137 FĠZĠKSEL TIP ve REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI 2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI UZMANLIK EĞĠTĠMĠ HAFTALIK DERS PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Adnan DEMĠREL Saat Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma 08:10 09:00 09:10 10:00 10:10 FTR700-D 11:00 11:10 FTR703-T FTR703-T FTR703-T FTR703-T 12:00 13:10 FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D 14:00 14:10 FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D FTR704-D 15:00 15:10 FTR702-T FTR702-T FTR702-T FTR702-T FTR702-T 16:00 16:10 FTR701-T FTR701-T FTR701-T FTR701-T FTR701-T 17:00 5. Sınf öğrencilerinin FTR501-D Lisans uygulama dersleri Uzmanlık eğitimi öğrencilerinin FTR704-D Uygulama dersleri ile birlikte yapılacaktır. 137

138 FĠZĠKSEL TIP ve REHABĠLĠTASYON ANABĠLĠM DALI 2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI UZMANLIK EĞĠTĠMĠ HAFTALIK DERS PROGRAMI Prof.Dr. Vedat NACĠTARHAN Yrd. Doç.Dr. Adnan DEMĠREL 5. Sınf öğrencilerinin FTR501-D Lisans uygulama dersleri Uzmanlık eğitimi öğrencilerinin FTR704-D Uygulama dersleri ile birlikte yapılacaktır. 138

139 ENFEKSĠYON HASTALIKLARI VE KLĠNĠK MĠKROBĠYOJĠ ANABĠLĠM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Doç. Dr. Hasan UÇMAK Yrd. Doç. Dr. Selma GÜLER ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ ENF 700: Tez DanıĢmanlığı (0-1-1) ENF 701: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri ( ) ENF 702: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi (4-4-8) ENF 700: Tez DanıĢmanlığı (0-1-1) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyolojide güncel konular ile ilgili verilen tez çalıģmalarının değerlendirilmesi Dersin Yeri: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi odası Dersin Saati: Salı günleri saatleri arasında yapılır. Haftada 1 saat, Dönem:26 saat, Yıllık:52 saat Dersin Süresi: 6 ay (Yılda 2 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencileri katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi. ENF 701: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri ( ) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi Dersin Saati: Uzmanlık öğrencileri A.D. baģkanı tarafından belirlenen gruplara bölünerek her gün 10.00, teorik ve da uygulama olarak yapılır. Hafta 5x2 =10 saat teorik, Haftada 5 saat uygulama toplam haftalık 15 saat, Yıllık 52:x15=770 saat. Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyonel uzmanlık öğrencileri katılır, Dönem IV,V ve VI öğrencileri izler. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyeleri, her ay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: Teorik Dersler 139

140 1. Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisi a. Toplum kaynaklı Enfeksiyonların epidemiyolojisi b. Hastane Enfeksiyonlarının epidemiyolojisi 2. Enfeksiyon hastalıklarından korunma 3. Ġmmünizasyon 4. Antibakteriyel tedavi yaklaģımları 5. Antiparaziter tedavi yaklaģımları 6. Enfeksiyon hastalıklarına genel yaklaģım 7. Enfeksiyon hastalıklarında laboratuvarın yeri ve önemi 8. AteĢ ve nedeni bilinmeyen ateģ 9. Üst solunum yolu Enfeksiyonları a. Viral b. Bakteriyal 10. Alt solunum yolu Enfeksiyonları a. Tipik pnömoniler b. Atipik pnömoniler c. Akut bronģit d. KOAH alevlenmeleri ve pnömoni birlikteliği e. Alt solunum yollarının diğer Enfeksiyonları 11. Üriner sistem Enfeksiyonları a. Sistit b. Pyenonefrit c. Üriner sistemin diğer Enfeksiyonları 12. Cinsel iliģki ile bulaģan hastalıklar 13. Sepsis 14. Peritonit ve diğer intraabdominal Enfeksiyonlar 15. Endokardit ve diğer kardiyovasküler Enfeksiyonlar 16. Santral sinir sistemi Enfeksiyonları a. Menenjitler (akut, subakut, kronik) b. Ensefalitler c. Santral sinir sisteminin diğer Enfeksiyonları 17. Ġnvaziv fungal Enfeksiyonlar 18. Deri ve yumuģak doku Enfeksiyonları a. Sellülit ve deri altı apseleri b. Fasiit c. Miyozit d. Lenfadenit ve lenfanjit 19. Gastrointestinal sistem Enfeksiyonları a. Besin zehirlenmeleri b. Ġnvaziv gastroenteritler c. Noninvaziv gastroenteritler 20. Kemik ve eklem Enfeksiyonları a. Ġnfeksiyöz artrit b. Osteomiyelit c. Protez Enfeksiyonları 21. Akut ve kronik viral hepatitler 22. HIV ve HIV ile iliģkili Enfeksiyonlar 23. Hastane Enfeksiyonları a. Nozokomiyal sepsis b. Nozokomiyal pnömoniler c. Cerrahi alan Enfeksiyonları d. Ġntravenöz kateter Enfeksiyonları e. Üriner kateter Enfeksiyonları f. Dekübit Enfeksiyonları 24. Ġmmunyetmezlikli hastada Enfeksiyonlar 140

141 a. Ġmmunyetmezlikli hastaya yaklaģım b. Kanserli hastalarda Enfeksiyon c. Organ transplant alıcılarında Enfeksiyon d. Kortikosteroidler ve diğer immunsupressif tedavilerle iliģkili Enfeksiyon 25. Tüberküloz 26. Zoonozlar a. Kuduz b. ġarbon c. Leptospiroz d. Riketsiyal Enfeksiyonlar e. Toksoplazmoz f. Tularemi 27. Viral döküntülü hastalıklar 28. Herpes virüs Enfeksiyonları 29. Gram pozitif bakterilerle oluģan Enfeksiyonlar a. Stafilokok Enfeksiyonlar b. Streptokok Enfeksiyonları c. Enterokok Enfeksiyonları d. Listeria Enfeksiyonları e. Diğer 30. Gram negatif basillerle oluģan Enfeksiyonlar a. Enterobakter Enfeksiyonları b. Salmonellozlar (Tifo ve paratifo) c. ġigelloz d. Kolera e. Bruselloz f. Diğer 31. Anaerop bakterilerle oluģan Enfeksiyonlar 32. Tetanoz 33. Klostridiyal Enfeksiyonlar 34. Sıtma 35. Fungal Enfeksiyonlar Protozoal Enfeksiyonlar Uygulamalar: 1. Hastalardan uygun mikrobiyolojik örnek alma a. Kan kültürü b. Beyin omurilik sıvısı c. Balgam ve nazotrakeal aspirat d. YumuĢak dokunun ve apsenin ince iğne aspirasyonu e. DıĢkı ve idrar örneği 2. Enfeksiyon hastalıklarında destek tedavileri ve önemi 3. Nedeni bilinmeyen ateģte sistematik yaklaģımlar 4. Üst solunum yolu Enfeksiyonları ve gripte tanı ve tedavi prensipleri. 5. Pnömonilerin klinik değerlendirilmesi ve yatıģ endikasyonlarının saptanması ve tedavi prensipleri 6. Pyelonefritin klinik bulguları ve diğer üriner sistem Enfeksiyonlarından ayırıcı tanısı ve tedavisi. 7. Sepsisli hastaya yaklaģım ve klinik değerlendirme 8. Sepsis, ağır sepsis ve septik Ģokta tedavi yaklaģımları: Solunum ve kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi; sıvı replasmanı, pozitif inotropik ajanlar ve diğer tedavi yaklaģımlarının belirlenmesi. 9. Kardiyovasküler Enfeksiyonlarının tanısı ve ayırıcı tanısı 141

142 10. Santral sinir sistemi Enfeksiyonlarının klinik değerlendirilmesi ve menenjit-ensefalit, akut-kronik Enfeksiyon ayırıcı tanıları ve tedavi yaklaģımları 11. Deri ve yumuģak doku Enfeksiyonlarının klinik bulguları ve nekrotizan Enfeksiyonlara yaklaģım; debritman, amputasyon gereksinimleri ve uygun antimikrobiyal tedavinin belirlenmesi. 12. Kemik ve eklem Enfeksiyonlarının kilink belirti ve bulguları 13. Akut gastroenteritlerin ve besin zehirlenmelerinin klinik değerlendirilmesi ve uygun tedavi yaklaģımlarının belirlenmesi. 14. Sarılıklar ve ayırıcı tanısı 15. Sistemik viral Enfeksiyonların klinik görünümü, tanısı ve ayırıcı tanısı 16. Ġnvaziv ve noninvaziv giriģim teknikleri, endikasyonları ve kontrendikasyonları a. Endotrakeal entibasyon ve maske uygulamaları b. Santral venöz kateter uygulamas c. CVP yerleģtirilmesi, uygulaması ve yorumlanması d. Üriner kateter yerleģtirilmesi e. Lomber ponksiyon f. Karaciğer biyopsisi g. Plevral ve peritoneal ponksiyon ENF 702: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi: (4-4-08) Dersin Kapsamı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Polikliniği Dersin Saati: Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe 14.00, saatleri arasında uygulama, aynı günler sat arası teorik olarak yapılır. haftada 4 saat uygulama, 4 saat teorik, yıllık 52x8=416 saat Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez) Dersin Öğrencisi: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyonel araģtırma görevlileri katılır. Dönem IV, V ve VI öğrencileri izler. i. Ders Sorumlu Öğretim Üyesi: Poliklinik konsültanı öğretim üyesi, her ay Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilir. 1. Üst solunum yolu Enfeksiyonları ve gripte tanı ve tedavi prensipleri 2. Pnömonilerin klinik değerlendirilmesi ve yatıģ endikasyonlarının saptanması ve tedavi prensipleri 3. Üriner sistem Enfeksiyonlarının tanısı, ayırıcı tanısı ve tedavisi 4. Deri ve yumuģak doku Enfeksiyonlarının klinik bulguları ve nekrotizan Enfeksiyonlara yaklaģım; debritman, amputasyon gereksinimleri ve uygun antimikrobiyal tedavinin belirlenmesi 5. Kemik ve eklem Enfeksiyonlarının klinik belirti ve bulguları 6. Akut gastroenteritlerin ve besin zehirlenmelerinin klinik değerlendirilmesi ve uygun tedavi yaklaģımlarının belirlenmesi 7. Sarılıklar ve ayırıcı tanısı 8. Sistemik viral Enfeksiyonların klinik görünümü, tanısı ve ayırıcı tanısı 142

143 Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 ENF700-D 09:00-09:50 10:00-10:50 ENF701-T ENF701-T ENF701-T ENF701-T ENF701-T 11:00-11:50 ENF701-T ENF701-T ENF701-T ENF701-T ENF701-T 13:00-13:50 ENF701-D ENF701-D ENF701-D ENF701-D ENF701-D 14:00-14:50 ENF702-D ENF702-D ENF702-D ENF702-D ENF701-D 15:00-15:50 ENF702-T ENF702-T ENF702-T ENF702-T 16:00-16:50 143

144 HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Doç. Dr. Mustafa ÇELĠK Yrd. Doç. Dr. Mustafa Haki SUCAKLI HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ DERSLERĠ HST 701: Halk Sağlığı teorik dersleri ( ) HSU 702: Halk Sağlığı pratik uygulamaları ( ) HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI HS 701: Halk Sağlığı teorik dersleri ( ) Dersin kapsamı: Temel Halk Sağlığı Konuları, Epidemiyolojinin Temel Ġlke ve Yöntemleri, Biyoistatistik ve AraĢtırmaTekniklerine GiriĢ, Bilgisayar ile veri analizi, Sağlık Yönetimi, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması, Sağlık Bilimlerinde AraĢtırma Planlaması, Ana Sağlığı, Çocuk Sağlığ, Niteliksel AraĢtırma Yöntemleri, Sağlık Eğitiminin Ġlkeleri Dersin Yeri: Öğretim üyelerinin ofisleri veya dersliklerdir. Dersin saati: Pazartesi 10:00-12:00 arasında 2 saat, salı 11:00-12:00 ve 15:00-17:00 arasında 3 saat, çarģamba 11:00-12:00 ve 15:00-17:00 arasında 3 saat, perģembe 11:00-12:00 ve 15:00-17:00 arasında 3 saat, cuma günleri 11:00-12:00 ve 13:00-15:00 arasında 3 saat olmak üzere haftada 14 saat yılda 728 saat yapılır. Tıp öğrencileri ya da sağlık yüksek okulu öğrencilerinin dersleriyle çakıģtığı zaman uygun bir gün ve/ya da saate kaydırılır. Bazı dersler ortak iģlenir. Dersin süresi: 4 ay, yılda 3 defa açılır. Dersin öğrencisi: Halk Sağlığı AD tıpta uzmanlık öğrencisi, Dersin sorumlusu öğretim üyesi: Halk Sağlığı AD öğretim üyeleridir. Dersin Ġçeriği: Türkiye'de Sağlık Yönetimi: Halk sağlığının ilkeleri, amaçları ve hedefleri Türkiye de sağlık hizmetleri Türkiye de sağlık hizmetlerinin sosyalleģtirilmesi GeliĢmiĢ ülkelerde sağlık hizmetleri Ulusal ve uluslararası sağlık insangücü Türkiye nin sağlık sorunları Doğumlar ve ölümler Temel sağlık hizmetleri Türkiye de sağlık yönetimi Sağlık durumu göstergeleri Hekimlerin yasal sorumlulukları Erken tanı ve tedavi Ġleri Sağlık Yönetimi: Yönetim biliminin kavram ve geliģmesi Yönetim bilimi ve diğer bilimler arasındaki iliģki Planlamanın kavramı ve önemi 144

145 Türkiye de planlamanın geliģmesi Farklı örgütlerin farklı yönetimi Yöneticiler ve memurlar arasındaki iliģki Yönetimin unsurları Yöneticilerin destekleyici ve itici güçleri Kamu kanunları Yönetimin Modern teknikleri Denetim kavramı ve teknikleri Üretimi artırmak için çözüm önerileri Ana-çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması: Ana ve çocuk sağlığı hizmetleri Ana sağlığı ve iliģkin sorunlar Çocuk sağlığı ve iliģkin sorunlar Aile planlaması sorunları Ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hakkında kriterlerin ve yöntemlerin değerlendirilmesi Ana çocuk sağlığı üzerine aģırı doğurganlığın etkisi Doğum öncesi, doğum ve doğum sırasındaki ana neonatal ölümleri azaltmak için ana çocuk sağlığı bakımının önemi Gebelik ve doğum komplikasyonları Ana va çocuk sağlığında risk yaklaģımı Aile planlamasının tanımı, önemi ve yöntemleri Türkiye de nüfus sorunları ve aile planlaması Gebeliklerin sistemik hastalıkları Epidemiyolojinin Temel Ġlkeleri: Epidemiyolojinin tanımı ve stratejileri Epidemiyolojik araģtırmaların sınıflandırılması. Tanımlayıcı epidemiyolojik araģtırmalar Gözleme dayalı analitik epidemiyolojik araģtırmalar Deneysel araģtırmalar Epidemiyolojide sebep kavramı Tanı yöntemlerinin epidemiyolojik açıdan değerlendirilmesi BulaĢıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi: BulaĢıcı hastalıklarda genel epidemiyolojik prensipler BulaĢıcı hastalıklarda etkenle ilgili epidemiyolojik özellikler BulaĢıcı hastalıklarda konakla ilgili özellikler Direnç ve bağıģıklık Türkiye de ve Dünyada bulaģıcı hastalıkların durumu BulaĢıcı hastalıklarla savaģ yöntemleri Aktif ve pasif bağıģıklama Salgınların inncelenmesi Hava yoluyla bulaģan hastalıkların epidemiyolojisi Su ve besinlerle bulaģan hastalıkların epidemiyolojisi Vektörlerle bulaģan hastalıkların epidemiyolojisi Temasla bulaģan hastalıkların epidemiyolojisi Zoonozların epidemiyolojisi SeçilmiĢ Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi: 145

146 Kronik Hastalıklara GiriĢ Hipertansiyon Hipertansiyon Ġskemik kalp hastalıkları Ġskemik kalp hastalıkları Diyabet Diyabet Serebro-vasküler hastalıklar Kr.karaciğer hastalıkları Guatr / Anemi Kr. Romatizmal hastalıklar KOAH Kr. Ruh sağlığı hastalıkları Peptik ülser Biyoistatistik: Biyoistatistik bilimine giriģ Örnekleme yöntemleri. Dağılımları tanımlayıcı ölçüler Teorik dağılıģlar Evren parametresinin tahmini Parametrik önemlilik testleri Nonparametrik önemlilik testleri Ki kare testleri 9- Korelasyon ve regresyon analizi Sağlık Bilimlerinde AraĢtırma Teknikleri: Bilimsel araģtırmaların planlanması Örnekleme yöntemleri Veri toplamanın temel esasları Verilerin güvenirliği ve geçerliliği Anken hazırlama ve uygulama Diğer dolaylı ve doğrudan gözlem yöntemleri Deneysel araģtırma düzenleri Verilerin kontrolü Ġstatistiksel analizin genel ilkeleri Bilimsel araģtırma raporu yazımının ilkeler Çevre Sağlığı: Çevre Sağlığı ve terminolojisi Çevre ve hastalıklar Ġçme ve kullanma suları Hava kirliliği Atıklar Gürültü Radyasyon Sıcaklık (vücutta ısı dengesi) Arıtma (suların) ĠĢ Sağlığı: ĠĢçi sağlığına giriģ 146

147 ĠĢçi sağlığının amacı ĠĢ yerlerinde uygulanan resmi tıbbi muayeneler Meslek hastalıklarından korunmada genel ilkeler KiĢisel korunma araçları ĠĢ kazaları ve meslek hastalıkları ĠĢ yerleri ve kazalarla ilgili istatistikler ĠĢ ve iģçi sağlığı mevzuatı Endüstride sağlık eğitimi Genel Beslenme Ġlkeleri: Beslenmenin tanımı, önemi ve terminoloji Karbonhidratlar; özellikleri vücuttaki görevleri, yetersizlik hastalıkları, günlük gereksinme ve zengin olduğu besinler Yağlar Proteinler Su, Nükleik asitler, Enzimler Enerji metabolizması Vitaminlerin sınıflandırılması, Yağda eriyen vitaminler (A,D,E,K) Suda eriyen vitaminler (B1, B2, Niasin, B6, B12 ve diğerleri) Mineraller genel bilgi; Sodyum, potasyum, Klor Kalsiyum ve Fosfor Magnezyum, Demir, Çinko, Bakır, Ġyot, Florid, Selenyum Besin Grupları ve özellikleri Yeterli ve Dengeli Beslenme Toplum Beslenmesi: Toplum sağlığında beslenmenin rolü ve önemi Toplumda beslenme durumunun saptanmasında metodoloji Türkiye de beslenme sorunları Protein enerji malnutrisyonu Beslenme anemileri (demir yetersizliği anemisi, folat yetersizliği, pernisiyöz anemi) Ġyot yetersizliği hastalıkları Yeterli ve dengeli beslenme prensipleri Diyet, beslenme ve kronik hastalıkların önlenmesi Anne sütünün önemi ve emzirme tekniği Gebelikte ve emziklilikte beslenme Beslenme sorunlarının nedenleri Beslenme sorunlarına çözüm yolları Sağlık Eğitimi: Eğitim kavramı, tanımı, amaçları, eğitim sistemleri Öğrenme, öğretme ve eğitim süreci Öğrenme kuramları YetiĢkin eğitimi Interaktif eğitim yaklaģımı Eğitim yöntem ve teknikleri Sağlık eğitimini tanımı, ilkeleri ve niteliği Sağlık eğitiminin planlanması ve programlanması Birey eğitimi Grup eğitimi Toplum eğitimi Sağlık mesajının iletilmesi: eğitim araçları 147

148 Sağlık Ekonomisi: Temel ekonomik kavramlar, ekonomi ve sağlık ekonomisini tanımı ve niteliği Sağlık hizmetleri endüstrisi Sağlık hizmetleri talebi Sağlık hizmetleri arzı Hekimlere ve diğer personele ödeme modelleri Türkiye ve diğer ülkelerde sağlık sigorta sistemleri Ekonomik büyüme ve kalkınma Sağlık harcamaları Türkiye de finansman sorunları Maliyet analizleri Sağlık planlaması Ġlaç endüstrisi Okul Sağlığı: Sağlık Hizmetlerinde AraĢtırma: Sağlık kuruluģlarının iģlevleri Sağlık personelinin görev analizi Muhtar, kaymakam ve sağlık müdürünün görevleri Sağlığı koruma ve hastalıkların araģtırılmasında temel sağlık hizmetlerinin rolü Ekip çalıģması ve önemi Sağlık hizmetlerinin finansman sistemleri Sağlık harcamalarını etkileyen faktörler Yerel liderlerin yetki ve sorumlulukları Mezuniyekt sonrası öğrencilerine sağlık sorunlarının değerlendirilmesi hakkında planlama, uygulama ve değerlendirilmeleri Halk Sağlığı ilgi alanında çeģitli kanunlar kapsamında bir araģtırma yaptırmak Kanser Epidemiyolojisi: Kanserin tanımı, etiyolojisi ve sıklığı Türkiye de kanserin yaygın tipleri Dünyada kanserin yaygın tipleri Kanseri etkileyen diğer farklı etkenler Ulusal ve uluslararası kanser mortalitesi Akciğer kanserinin epidemiyolojisi Meme ve serviks uteri kanserinin epidemiyolojisi Mide ve kalın barsağın kanser epidemiyolojisi Mesane kanseri epidemiyolojisi Kanserin psiko-sosyal durumu Kanserin taranması ve erken tanınması Kanserin önlenmesi ve kontrolü SeçilmiĢ Ġnfeksiyon Hastalıkları: Enfeksiyon hastalıklarının genel özellikleri Kızamık Difteri Boğmaca Tetanoz 148

149 Poliomyelit Tüberküloz Sıtma Hepatitler AIDS Akut solunum yolu enfeksiyonları Ġshalli hastalıklar Ġleri Çocuk Sağlığı: Çocuk sağlığına giriģ Çocuk sağlığını etkileyen önemli faktörler Çocuk sağlığı düzeyini gösteren ölçütler Türkiye de ve Dünyada çocuk sağlığı düzeyi Akut solunum yolu enfeksiyonları ve önemi Ġshalli hastalıklar ve önemi AĢı ile önlenebilen hastalıklar Beslenme bozuklukları ve önemi Paraziter hastalıklar ve önemi Çocuk sağlığı ile ilgili maliyet-etkili yöntemler Okul sağlığı Geçlerin sağlık sorunları Çocuk sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası çabalar Çocuk sağlığına iliģkin yasa ve yönetmelikler Endüstri hijyeni: Yeterli- Dengeli Beslenme ve Kronik Hastalıklar: Beslenmenin Tanım, önemi ve sağlık üzerindeki etkileri Proteinler; vücuttaki görevleri, kaynakları ve günlük gereksinme. Karbonhidratlar; vücuttaki görevleri, kaynakları ve günlük gereksinme Yağlar; vücuttaki görevleri, kaynakları ve günlük gereksinme. Vitaminler; vücuttaki görevleri, kaynakları ve günlük gereksinme. Mineraller; vücuttaki görevleri, kaynakları ve günlük gereksinme. Besinlerin gruplandırılması, Et,yumurta, Kurubaklagiller grubu besleyici değerleri Süt ve sütten yapılan besinler, besleyici değerleri. Sebze ve meyveler; besleyici değerleri. Tahıllar ve tahıl ürünleri, besleyici değerleri Yağlar ve Ģekerler, besleyici değerleri. Yeterli ve dengeli beslenmek için besin gruplarından günde alınması gereken miktarlar. Günlük beslenme durumunun değerlendirilmesi. Beslenme durumunun değerlendirilmesinde kullanılan antropometrik ölçümler. YaĢlı Sağlığı ve Sorunları: BağıĢıklama: Ġmmün yanıt Genel bağıģıklama ilkeleri Dünya da ve Ülkemizde bağıģıklama Kızamık aģısı Polio aģısı Difteri-Boğmaca-Tetanoz aģısı 149

150 BCG aģısı Hepatit aģıları Kuduz aģısı Rutinde kullanılmayan diğer bazı aģılar Sağlık personelinde bağıģıklama EriĢkinlerde bağıģıklama Özel durumlarda ( seyahat, gebelik vb. ) bağıģıklama Pasif bağıģıklama Aile Planlaması: Üreme sistemi ve cinsellik Aile planlamasının ana ve çocuk sağlığına etkileri Dünya da ve ülkemizde aile planlaması Aile planlamasıyla ilgili yasal düzenlemeler Rahim içi araçlar Hormonal kontrasepsiyon -1 ( Oral kontraseptifler ) Hormonal kontrasepsiyon 2 ( Enjekte edilen kontraseptifler, deri altı implantları Bariyer yöntemler Gönüllü cerrahi sterilizasyon Doğal aile planlaması yöntemleri Özel dönem ve durumlarda kontrasepsiyon Aile planlaması danıģmanlığı Enfeksiyonların önlenmesi Yeni geliģtirilmekte olan AP yöntemleri Gıda Hijyeni: Gıda hijyenine giriģ Sağlıklı gıda elde etme Bakterilerin davranıģları Gıdada bakteri geliģimini engelleyen Ģartlar Gıdaların saklanması ve konservasyon Gıdalarla geçen hastalıklar Gıda zehirlenmeleri Stafh. Aureus gıda zehirlenmesi-salmonella gıda zehirlenmesi Clostrium botilinum ve Cl. Perfiringens gıda zehirlenmesi Gıdaların denetimi ve iģyerlerinin denetlenmesi (mevzuat) Ġleri Toplum Beslenmesi: Gıda politikaları, gıda güvencesi Gıda üretimi (Bitkisel, hayvansal) Risk grupları Gıda güvenliği Beslenme politikaları Beslenme ve gıda tüketim araģtırmaları ve sonuçları Beslenme eğitimi uygulamaları Gıda zenginleģtirme Okul sütü programları Afet durumunda beslenme Ulusal gıda ve beslenme stratejileri hedefleri Ulusal gıda ve beslenme politikaları Sağlık Bilimlerinde Bilgisayar Kullanımı: 150

151 Bilgisayar bilimine giriģ Bilgisayar kullanımının sağlığa etkileri ĠĢletim sistemleri Kelime iģlemciler Bilgisayar yardımıyla hesaplama Bilgisayar yardımıyla sunu hazırlama Bilgisayar yardımıyla istatistik Bilgisayar yardımıyla araģtırma verisi değerlendirme Ġnternet kullanımı Bilgisayar virusları Tem.Sağ.AlıĢkanlıklarının Kazandırılması Özürlülük ve Kaza Epidemiyolojisi Sağlık Alanına Özel Ġstatistiksel Yöntemler HS 702: Halk Sağlığı pratik uygulamaları ( ) Dersin kapsamı: Halkın sağlık sorunlarını saptamaya yönelik araģtırma tasarlanması, yürütülmesi, analizi ve yorumlanması, Toplum Sağlığı Merkezi nin iģleyiģi, ĠĢ Sağlığı Dersin Yeri: Halk Sağlığı AD ve Ġl Sağlık Müd. Toplum Sağlığı Merkezi. Dersin saati: Pazartesi 08:00-10:00 ve 15:00-17:00 arasında 4 saat, salı 13:00-15:00 arasında 2 saat, çarģamba 13:00-15:00 arasında 2 saat, perģembe 10:00-11:00 ve 13:00-15:00 arasında 3 saat, cuma günleri 09:00-10:00 ve 15:00-17:00 arasında 3 saat olmak üzere haftada 14 saat yılda 728 saat yapılır. Tıp öğrencileri ya da sağlık yüksek okulu öğrencilerinin dersleriyle çakıģtığı zaman uygun bir gün ve/ya da saate kaydırılır. Bazı dersler ortak iģlenir. Dersin süresi: 4 yıl Dersin öğrencisi: Halk Sağlığı AD tıpta uzmanlık öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, tıp fakültesi öğrencileri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek okulu ve Sağlık Yüksek Okulu öğrencileri pratik uygulamalarına katılır. Dersin sorumlusu öğretim üyesi: Halk Sağlığı AD öğretim üyeleridir. Dersin Ġçeriği: AraĢtırma planlaması, yürütülmesi, analizi ve yorumlanması: Epidemiyoloji uygulamaları Biyoistatistik uygulamaları Bilgisayar uygulamaları ĠĢ Sağlığı uygulamaları Toplum Sağlığı Merkezi Yönetimi 151

152 Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 AH601-T AH703-D AH703-T HS702-D AH601-T AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T 09:00-09:50 AH601-D AH703-D AH703-T HS702-D AH601-D AH703-D AH703-T AH601-D AH703-D AH703-T AH601-D AH703-D AH703-T AH601-D AH703-D AH703-T HS702-D 10:00-10:50 AH601-T AH703-D AH703-T HS701-T AH601-T AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T AH601-T AH703-D AH703-T HS702-D AH601-T AH703-D AH703-T 11:00-11:50 AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T AH601-D AH703-D AH703-T HS701-T 13:00-13:50 AH601-D AH701-T AH601-T AH702-D HS702-D AH601-T HS702-D AH601-D AH701-T HS702-D AH704-D HS701-T 14:00-14:50 AH601-D AH701-T AH601-T AH702-D HS702-D AH601-T HS702-D 15:00-15:50 HS702-D HS701-T HS701-T AH601-D AH701-T HS702-D AH702-D HS701-T 16:00-16:50 HS702-D HS701-T HS701-T HS701-T AH704-D HS701-T AH704-D HS702-D AH704-D HS702-D 152

153 GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Yard Doç Dr Hasan KAHRAMAN Yrd. Doç. Dr. Nurhan ATĠLLA Yrd. Doç. Dr. Fulsen BOZKUġ GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ GH 701:Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri: ( ) GH 702:Göğüs Hastalıkları ABD Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi; ( ) GH 703: Bronkoskopi eğitim çalıģması:(4 0 4) (Parantez içerisindeki sıralama da (TE-PD-T) TE: Teorik ders, PD: Pratik, uygulama ve diğer faaliyetler, T: toplam Ģeklindedir.) GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ YETERLĠLĠK ĠÇĠN YAPMASI GEREKEN ĠġLEMLER GÖĞÜS HASTALIKLARI ABD TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROĞRAMI GH 701:Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri: ( ) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Göğüs Hastalıkları servisi ve Göğüs hastalıkları Yoğun Bakım servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında gruplar halinde teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Göğüs Hastalıkları servisi ve Göğüs hastalıkları Yoğun Bakım servisinde Dersin Saati: Her sabah ve öğleden sonra saatleri arasında gruplar halinde günde iki kez yapılır. Haftada 10 saat, Yıllık 52x10 saat=520 saat, Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Göğüs hastalıkları Uzmanlık Öğrencileri ve Rotasyona gelen Uzmanlık Öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri. Dersin Ġçeriği: o Göğüs hastalıkları servis Ünitesi 1. Toraksın Embroyolojisi 2.Toraksın anatomisi 3. Hava yollarının anatomisi 4. Akciğer parankim anatomisi5. Segmental anatomi6. Alveoller yapı ve fonksiyonları 7. Pulmoner sirkülasyon8. Toraksın lenfatik sistemi 9. Toraksın sinir iletimi 10. Plevra yapı ve fonksiyonu 11. Akciğerin savunma mekanizmaları 12. Non immunolojik savunma mekanizmaları 13. Ġmmunolojik savunma mekanızmaları 14. Surfaktan yapı ve fonksiyonları 15. Hava yollarında mukus sekresyonu ve iyon transportu 16. Akciğerin dendiritik hücre monosit ve makrofajları Akciğerin inflamasyon, hasar ve tamir mekanizmalarında rol oynayan hücreler 18. Mediatörler ve sitokinler 19. Dispneli yatan hastaya yaklaģım 20. Öksürüklü yatan hastaya yaklaģım 21. Göğüs ağrısı olan yatan hastaya yaklaģım 22. Balgam Ģikayeti olan yatan hastaya yaklaģım 23. Hemoptizili yatan hastaya yaklaģım 24. Yatan hastalarda fizik muayene a. inspeksiyon b. palpasyon c. perküsyon d. Oskültasyon.: Normal solunum sesleri, ek sesler, patogenez ve oluģum mekanizmaları

154 25. Kronik kor pulmonale 26. KOAH 27.Astma 28. Ġdiopatik pulmoner fibrozis 29. Sarkoidozis 30. BronĢiolitis obliterans 31. Ekstrensek allerjik alveolitler 32. Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları 33. Kollojen vasküler hastalıklarda akciğer tutulumları 34. Sistemik hastalıklar ve akciğer Göğüs hastalıkları Yoğun bakım Ünitesi 1. Solunum fizyolojisi 2. Solunum mekaniği 3. Ventilasyon 4. Perfüzyon 5. V/Q iliģkisi 6. Gazların kanda taģınması 7. Alveolar gaz değiģimi8 Difüzyon) 8. Solunumun kontrolü 9. Solunum arresti geliģen hastaya yaklaģım 10. Pulmoner hemodinamikler 11. Akciğerin sıvı dengesindeki rolü 12. Asit baz dengesi 13. Egzersiz ve fizyolojisi 14. Pulmoner hipertansiyon 15. Akut kor pulmonale 16. Yükseklik ve dalma hastalıklaları 17. Boğulayazma 18. Akut akciğer zedelenmesi 19. Kardiyo-pulmoner egzersiz testleri 20. Hemodinamik monitorizasyon 21. Pulmoner arteriyel kateterizasyon 22. Ġnvaziv tanı yöntemlerine giriģ Tüberküloz: 1. Tüberkülozda bulaģma yolları 2. Tüberküloz immunolojisi 3. Tüberkülozda fizyopatolojisi 4. Tüberkülozda tanı yöntemleri 5. Tüberküloz tedavisi 6. DOTS 7. Latent tüberküloz ve tedavisi 8. Tüberkülozda yeni tanı yöntemleri 9. Tüberkülozda yeni ilaçlar 10. Atipik mikobakteriyozlar 11. Tüberkülozda olgu sınıflamaları 12. Özel durumlar ve tüberküloz 13. HIV ve tüberküloz 14. Tüberkülozun radyolojik bulguları 15. Organ tüberkülozları tanı ve tedavisi 16. Milier tbc 17. PPD ve BCG 35. Eozinofilik akciğer hastalıkları 36. Ġlaçlara bağlı akciğer hastalıkları 37. Nadir görülen interstisyel hastalıklar: Pulmoner eozinofilik granüloma, lenfanjiomyomatozsi, histiositozis-x v.s 38. Pulmoner vaskülitler 39. Behçet sendromu ve akciğerler 40. Soliter pulmoner nodüller ve klinik yaklaģım 41. Akciğer kanserleri 42. Diğer pulmoner neoplazmlar 23. Trans trakeal aspirasyon 24. Torasentez 25. Arter kan gazları ve değerlendirilmesi 26. Alveolar hemorajili hastaya yaklaģım 27. Non invaziv mekanik ventilasyon 28. Ġnvaziv mekanik ventilasyon 29. Entübasyon 30. Ventilatör modları ve hasta seçimi 31. Ventilatöre bağlı geliģen komplikasyonlar 32. Ventilatör pnomonileri 33. Trakeal stenoz 34. Hiperkapnik solunum yetmezliği ve tedavide yaklaģımlar 35. Oksijen toksisitesi 36. CO zehirlenmesi, termal ve toksik yaralanmalar 37. Yağ embolileri 38. Septik Ģok 39. Septik ve amnios mayi embolileri 18. Tüberküloz tanısında serolojik yöntemler 19. Tüberküloz ilaçlarında istenmeyen reaksiyonlar 20. DSÖ ve ulusal tüberküloz tedavi stratejileri 21. Konjenital pulmoner hastalıklar 22. Uykuya bağlı solunum hastalıkları 23. BronĢektazi 24. Kistik fibrozis 25. Blebler ve büller 26. Diffüz akciğer hastalıkları 27. Plevra hastalıkları 28. Mesleksel astma ve tanısal yaklaģım 29. Ev içi ve ev dıģı hava kirliliği 30. Diyafragma hastalıkları 31. Göğüs duvarı hastalıkları 154

155 32. Akciğerin fungal enfeksiyonları 33. Nokardia ve aktinomiçetesler 34. Hidatik kist GH 702:Göğüs Hastalıkları ABD Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi; ( ) Dersin Kapsamı: Göğüs hastalıkları polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında pratik-uygulamalı olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Göğüs hastalıkları polikliniği Dersin Saati: Her gün saat ve arasında, ve pazartesi ile PerĢembe arası haftada 14 saat, Yıllık 52x14 saat=728 saat, Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Göğüs hastalıkları Anabilim Dalı poliklinik hasta baģı derslerine gruplar halinde Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyoner uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri katılır, Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi:. Göğüs Hastalıkları ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: 1. Akut geliģen hemoptizili hastaya yaklaģım 2. Akut geliģen dispneli hastaya yaklaģım 3. Akut geliģen göğüs ağrılı hastaya yaklaģım 4. Akut geliģen solunum yetmezlikli hastaya yaklaģım 5. Temel bulgular ve ayırıcı tanılar 6. Siyanoz 7. Ödem 8. Clubbing 9. Vena cava superior sendromu 10. Horner sendromu 11. Wheezing 12. Stridor 13. Akut üst solunum yolu obstruksiyonu olan hastaya yaklaģım 14. Preoperatif değerlendirme 15. Üst solunum yolu hastalıkları 16. Koah akut ataklı hastaya yaklaģım 17. Astma krizindeki hastaya yaklaģım 18. Sigara ve sigara bağlı geliģen hastalıklar 19. Sigara bıraktırma yöntemleri, 20. Sigara polikliniğine baģvuran hastaya yaklaģım Allerjik hastalıklar ve tanı yöntemleri 22. Deri testleri ve değerlendirme yöntemleri 23. Solunum fonksiyon testleri 24. dinamik solunum fonksiyon testleri 25. revelzibilite ve provakosyon testleri 26. Nükleer Tıp teknolojileri 27. Plevra biyopsisi 28. EKG 29. Mikrobiyolojik tanı yöntemleri 30. radyolojik tanı yöntemleri 31. Non spesifik solunum yolu hastalıkları 32. üst solunum yolu enfeksiyonları ve akut bronģitler 33. Toplum kökenli pnomoniler 34. BağıĢıklığı baskılanmöıģ hastalarda pnomoniler 35. hastane kökenli pnomoniler 36. Anaerobik akciğer enfeksiyonları 37. Virus pnomonileri 38. KOAH ta akut infektif alevlenmeler 39. Mediasten hastalıkları 40. PTE GH 703:Bronkoskopi Eğitim Saati: (4-0-4 Dersin Kapsamı: Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi alan öğrencilerin bronkoskopik yöntemler ve bu yöntemlerle elde edilecek bilgiler hakkında bilgi ve deneyimlerini artırmak Dersin Yeri: Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bronkoloji ünitesi Dersin Saati:Gruplara bölünen uzmanlık öğrenciler gruplar halinde çarģamba dıģında haftanın her günü saatleri arasında. Haftada (4 teorik) olarak yapılır.

156 Dersin Süresi: 3 ay (Yılda dört kez açılır) Dersin Öğrencisi: Göğüs Hastalıkları ve Rotasyoner Tıpta Uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Göğüs Hastalıkları ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: 1. Bronkoskopiye hazırlık 2. Bronkoskopi endikasyonları 3. Bronkoskopik anatomi 4. Bronkoskopinin kontrendikasyonları 5. Bronkoskopi ekibi ve ekipmanı 6. Bronkoskopiye hazırlık ve anaestezi 7. Rijit bronkoskopi 8. Fiberoptik bronkoskopi 9. Bronkoskopi komplikasyonları 10. Bronkoskopi raporunu nasıl yazılmalıdır? 11. Bronkoskopik materyalin patolojik değerlendirilmesi 12. Enfeksiyon hastalıklarında bronkoskopi Hemoptizili hastalarda bronkoskopi yaklaģım 14. Bronkoskopik sitojik materyal alma yolları 15. BAL 16. Bronkoskopik iğne biyopsileri 17. endobronģial ultrasonografi 18. EndobronĢial koter 19. EndobronĢial laser tedavi 20. Brakiterapi 21. TrakeobronĢial stentler 22. Transtorasik iğne biyopsileri ve aspirasyonlar 23. Bronkoskopun temizliği ve sterilizasyonu 24. Kaçak testi ne zaman, nasıl? 25. Bronkoskopi odası ve düzeni GÖĞÜS HASTALIKLARI ve TÜBERKÜLOZ ANABĠLĠM DALINDA UYGULANAN UZMANLIK EĞĠTĠM PROĞRAMI 1. Anabilim Dalımızda uzmanlık öğrencilerine akademik tatil haricinde ki mesailerinde haftada birer saat olmak üzere aģağıdaki konularda ders verilmektedir. Her öğrenci EK-1 deki ders konularını sıra ile dinler. 2. Haftada 4 saat makale-vaka ve seminer saati yapılır. 3. ÇarĢamba günleri haricindeki mesai günleri ortalama günde 1 Flexible Bronkoskopi yapılır. Bu iģlem sırasında poliklinik asistanları kıdemlerine göre hasta hazırlama ve uygulama olarak bu iģleme katılırlar. 4. Servisteki asistanlar Plevral ponksiyon, Plevral biyopsi, iğne aspirasyon biyopsisi, arter kan gazı, SFT, PPD, NĠMV, Entübasyon, ĠMV, Bronkoprovokasyon, Prick test uygulamaları. 5. Her öğrenci seminerler hazırlar. Anabilim Dalı içerisinde baģlamak üzere kurum içi diğer anabilim dallarında, Tüberküloz ve Toraks, Toraks, TÜSAD derneklerinin bilimsel toplantılarında ve ulusal kongrelerinde olgu sunumu yaparlar. 6. Ulusal kongrelerde sunulacak çalıģma ve araģtırmaların hazırlık çalıģmaları, gerçekleģtirilmesi ve sunuma hazırlanması, sunulmasında görev alırlar. Bu iģ için eğitim verilir. (Proje yazma, metot sunma, veri toplama, düzenlenme ve yazma) 7. Her öğrenci bir tez konusu alıp akademik konseyimizce belirlenen öğretim üyesi yönetiminde tezi gerçekleģtirir. 8. Anabilim Dalımızda yapılan makale, Seminer, Vaka saati toplantılarına ve tüm uygulamalı iģlemlere araģtırma görevlileri, dönem IV, V ve VI öğrencileri katılırlar. EK-1 DERS KONULARI 1. Toraksın Embriyolojisi 2. Toraksın Anotomisi: a. Göğüs boģluğu ve içerdiği yapılar b. Hava yollarının anotomisi c. Akciğer parankim anotomisi, segmental anotomi

157 d. Alveoller; yapı ve fonksiyonları e. Pulmoner sirkülasyon f. Toraksın lenfatik sistemi g. Toraksın sinir iletimi h. Plevra yapı ve fonksiyonu 3. Akciğerin savunma mekanizmaları: a. Non-immunolojik savunma mekanizmaları (genel bakıģ) b. Ġmmunolojik savunma mekanizmaları (genel bakıģ) c. Surfaktan d. Hava yollarında mukus sekresyonu ve iyon transportu e. Akciğerin dendiritik hücre, monosit ve makrofajları f. Akciğerin inflamasyon, injuri ve tamir mekanizmalarında rol oynayan hücreler, mediatörler ve sitokinler 4. Solunum fizyolojisi : a. Solunum mekaniği b. Ventilasyon c. Perfüzyon d. Ventilasyon-perfüzyon iliģkisi e. Gazların kanda taģınması ve alveolar gaz değiģimi (D.füzyon) f. Solunum kontrolü g. Pulmoner hemodinamikler ve akciğerin sıvı dengesindeki rolü h. Asit-baz dengesi i. Egzersiz ve fizyolojisi 5. Akciğer hastasına yaklaģım : Anamnez ve fizik muayene, yatan hastanın dosyasında neler bulunmalıdır?, rutin istenmesi gereken tetkikler nelerdir?, Proges neden önemlidir?, epikriz nasıl yazılır?, Hasta ve yakınları ile iletiģim kurmada dikkat edilmesi gereken kurallar nelerdir? 6. Solunum sisteminde temel semptomları: a. Dispne b. Öksürük c. Göğüs ağrısı d. Balgam e. Ses kısıklığı f. Hemoptizi 7. Fizik Muayene: a. Ġnspeksiyon b. Palpasyon c. Perküsyon d. Oskültasyon: Normal solunum sesleri, ek sesler, patogenez ve oluģum mekanizmaları 8. Tanı yöntemleri: a. Radyolojik tanı yöntemleri b. Mikrobiyolojik tanı yöntemleri c. Nükleer tıp teknolojileri d. Solunum fonksiyon testleri e. Arter kan gazları f. Ġnvaziv tanı yöntemleri (Rijit ve flexible Bronkoskopi, plevra biyyopsisi, perkutan akciğer biyopsileri, torakoskopi, açık akciğer biyopsileri, mediastmoskopi ve mediastinostomi, skalen lenf nodu biyopsileri, torasentez, transtrakeal aspirasyon) g. EKG h. Hemodinamik monitorizasyon (Pulmoner arteriyel kateterizasyon) 9. Akut geliģen hemoptizili hastaya yaklaģım 10. Akut geliģen göğüs ağrılı hastaya yaklaģım 11. Akut geliģen dispneli hastaya yaklaģım 12. Temel bulgular ve ayırıcı tanı 157

158 a. Siyanoz b. Ödem c. Clubbing d. Vena cava superior sendromu e. Horner sendromu f. Wheezing g. Stridor, akut üst solunum yolu obstrüksiyonlu hastaya yaklaģım 13. Preoperatif değerlendirme 14. Konjenital pulmoner hastalıklar 15. hava yolu hastalıkları a. Üst solunum yolu hastalıkları b. KOAH c. BronĢektazi d. Astma e. Kistik fibrozis f. Bleb ve büller g. Pulmoner hipertansiyon h. Kronik korpulmonale i. Solunum yetmezliği j. Yükseklik, dalma ve boğulayazma k. Kardiyo-pulmoner egzersiz testi l. Uykuya bağlı solunum hastalıkları 16. Diffüz akciğer hastalıkları a. Diffiz akciğer hastalıklarında patolojik yaklaģım b. Ġdiopatik pulmoner fibrozis c. Sarkoidozis d. BronĢiolitis obliterans e. Ekstrensek allerjik alveolitler f. Çevresel ve mesleksel akciğer hastalıkları g. Kolljen vasküler hastalıkların akciğer bulguları h. Diğer sistemlerin hastalıklarında ve sistemik hastalıklarda akciğerler i. Eozinofilik akciğer hastalıkları j. Ġlaçlara bağlı akciğer hastalıkları k. Nadir interstisyel akciğer hastalıkları: Pulmoner eozinofilik granüloma, lenfanjiomiyomatozis l. Pulmoner vaskülitler ve behçet hastalığı 17. Plevra hastalıkları 18. Mesleksel astma 19. Hiperkapnik solunum yetmezliği ve tedavide yaklaģımlar 20. Akut hipoksemik solunum yetmezliği; ARDS 21. Mekanik ventilasyon 22. Oksijen toksisitesi 23. CO zehirlenmesi, termal ve toksik yaralanmalar 24. Non spesifik solunum yolu hastalıkları a. Üst solunum yolu hastalıkarı b. Toplum kökenli pnomoniler c. Hastane kökenli pnomoniler d. BağıĢıklığı baskılanmıģ hastalarda pnomoniler e. Anaerobik akciğer enfeksiyonları f. Virus pnomonileri g. Akciğerin fungal enfeksiyonları h. Nokardia ve aktinomiçetesler i. Hidatik kist j. KOAH ta akut infektif alevlenmeler 158

159 25. Tüberküloz 26. Atipik mikobakteri enfeksiyonları 27. Soliter pulmoner nodüller ve klinik yaklaģım 28. Akciğer kanserleri 29. Diğer pulmoner neoplazmlar 30. Diyafragma hastalıkları 31. Mediasten hastalıkları 32. Göğüs duvarı hastalıkları 33. pulmoner Trombo Embolizm 34. Yağ embolileri, Septik emboli ve amnios mayi embolileri 35. Ev içi ve ev dıģı hava kirliliği Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 GH701-T GH701-T GH701-T GH701-T GH701-T 09:00-09:50 GH702-D GH702-D GH702-D GH702-D GH702-D 10:00-10:50 GH703-T GH703-T GH703-T GH703-T 11:00-11:50 GH702-D GH702-D GH702-D GH702-D GH702-D 13:00-13:50 14:00-14:50 GH701-T GH701-T GH701-T GH701-T GH701-T 15:00-15:50 16:00-16:50 GH702-D GH702-D GH702-D GH702-D 159

160 İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ĠÇ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ 1. Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN 2. Prof. Dr. Ekrem DOĞAN 3. Doç. Dr. Ali ÇETĠNKAYA 4. Doç. Dr. Kamile GÜL 5. Yrd. Doç. Dr. Ozan BALAKAN 6. Yrd. Doç. Dr. Gözde YILDIRIM ÇETĠN 7. Yrd. Doç. Dr. Ayten OĞUZ Dersin Kodu: DERSĠN ADI DAH 701 Ġç Hastalıkları servisi hasta baģı dersleri (7 3 10) DAH 702 Ġç Hastalıkları poliklinik hasta baģı dersleri (7 3 10) DAH 703 Seminer saati (0 2 2) DAH 704 Makale saati (0 1 1) DAH 705 Vaka saati (0 1 1) DAH 701 Ġç Hastalıkları servisi hasta baģı dersleri (7 3 10) Dersin Kapsamı: Ġç Hastalıkları servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında 7 saat teorik, 3 saat uygulama olarak değerlendirilir. Dersin Saati: Pazartesi , saatleri arasında teorik; Salı: saatleri arasında teorik, saatleri arasında uygulama ; ÇarĢamba: saatleri arasında teorik, saatleri arasında uygulama; PerĢembe: saatleri arasında teorik, saatleri arasında uygulama; Cuma ve saatleri arasında teorik haftada 10 saat, Yılda 52x10= 520 saat verilir. Dersin Öğrencisi: Gruplara bölünen Ġç Hastalıkları Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyoner uzmanlık öğrencileri, uygulamalarına Dönem 4 ve 6 öğrencileri katılır. Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Sorumlusu: Ġç Hastalıkları AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi Dersin Ġçeriği 1. Anamnezin önemi 2. Prepedötik ve semiyolojik bilgiler 3. Fizik Muayene yöntemlerini gözden geçirme 4. poliklinik ve yatan hasta takip prensipleri 5. Sık görülen hastalık-hasta yönetimleri 6. Polifarmasi-Akılcı reçete yazma 160

161 7. Rasyonel laboratuar ve görüntüleme tekniklerini isteme prensipleri 8. Genel durum bozukluğu olan hastaya yaklaģım 9. Genel Dahiliye Acilleri 10. Genel Dahiliyede konsultasyon prensipleri 11. Anemi Tespit Edilen Hastaya YaklaĢım 12. Lökositlerle ĠliĢkili Hastalıklar 13. Pansitopeni Tespit Edilen Hastada Ayırıcı Tanı 14. Kanama Ve PıhtılaĢma Bozuklukları 15. Kanama Ve PıhtılaĢma Bozukluğu Olan Hastaya YaklaĢım Ve Ayırıcı Tanı 16. Trombosit Veya Damar Sistemine Ait Bozukluklar 17. Trombosit Fonksiyon Bozuklukları 18. PıhtılaĢma Bozuklukları 19. Trombofilide Ayırıcı Tanı 20. Antikoagülan Tedavi Prensipleri 21. Heparin AĢırı Dozajında Tedavi 22. Oral Antikoagülan Tedavide Önerilen INR Değerleri 23. Tranfüzyonun Temel Prensipleri 24. Kan Ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu 25. Sarılık ve soluklukla gelen hastaya yaklaģım 26. Lenfadenopati ve Organomegali ile gelen hastaya yaklaģım 27. Anemili hastaya yaklaģım 28. Nötropeni ile gelen hastaya yaklaģım 29. Trombositopeni ile gelen hastaya yaklaģım 30. Derin doku kanamaları ile gelen hastaya yaklaģım 31. Kanama ve PıhtılaĢma Diatezi olan hasta takip ve tedavisi 32. Hematolojik maliğnitesi olan hastaların takip ve tedavisi 33. Kök Hücre nakli yapılacak hastanın hazırlanması 34. Kök Hücre vericisinin hazırlanması 35. Kök hücre nakli yapılan hastanın takibi ve komplikasyonların tedavisi 36. Graft versus host hastalığı tanı-takip ve tedavisi 37. Kanser hastasında anamnez ve fizik muayene 38. Kanser hastalarında görüntüleme yöntemlerinin kullanımı ve değerlendirme 39. Onkoloji hastalarında tanısal yaklaģım 40. Kanserde evreleme ve tedavi cevabının değerlendirilmesi 41. Onkolojik tedavi alacak hastayı değerlendirme 42. Kemoterapi ve Radyoterapi alan hastalarda ortaya çıkabilecek sorunlar 43. Kemoterapininin genel prensipleri 44. Radyoterapinin genel prensipleri 45. Febril nötropenik hastaya yaklaģım 46. Onkolojik aciller ve tedavisi 47. Onkolojik ağrıda tedavi prensipleri 48. Paraneoplastik sendromların tanısı ve tedavisi 49. Onkoloji hastalarında genel destek tedavisi 50. Onkoloji hastalarında oral ve paranteral beslenme 51. Hipofiz bezi hastalıkları: tanı ve takibi 52. Santral ve nefrojenik diabetes insipitusun ayırıcı tanısı ve tedavisi 53. Hipertiroidi tanı ve tedavisi 54. Tiroid krizinin tedavisi 55. Hipotiroidi tanı ve tedavisi 56. Miksödem komasının tedavisi 57. Tiroiditlerin tanısı 58. Hipoparatiroidi tanı ve tedavisi 59. Hipokalsemilerde acil tedavi 60. Hiperparatiroidi tanısı 61. Hiperkalsemilerde acil tedavi 161

162 62. Hiperkalseminin ayırıcı tanısı 63. Tiroid nodullerinde yaklaģım 64. Tiroid ince iğne aspirasyonu 65. Cushing hastalığı tanısı 66. Adrenal yetmezliğin tanısı ve akut adrenal krizin tedavisi 67. Feokromasitomada tanı ve operasyona hazırlık 68. Primer aldosteronizmin ayırıcı tanısı 69. Konjenital adrenal hiperplazilerin tanısı ve tedavisi 70. Adrenal kanserlerde tanı 71. Adrenal insidentalomalara yaklaģım 72. Otoimmun poliglanduler sendromların tanısı 73. Diabetes mellitus tanısı-hastanın takibi 74. Hipoglisemilerde ayırıcı tanı 75. Oral antidiabetiklerin kullanma endikasyonları 76. Ġnsülin tedavisinin endikasyonları 77. Diabetik keto asidoz tanı ve tedavisi 78. Diabetik ayak 79. Diabette kronik komplikasyonların tedavisi 80. Hipogonadismin tanısı ve tedavisi 81. Konstitusyonel geliģme gerilikleri 82. Osteoporoz tanı ve tedavisi 83. Osteomalazi tanı ve tedavi 84. Metabolik kemik hastalıkları tanı ve tedavisi 85. Kemik mineral dansitometrisinin yorumlanması 86. Jinekomasti 87. Obezitede ayırıcı tanı 88. Malignite hiperkalsemisinde tedavi 89. Karsinoid sendrom tanı ve tedavi 90. Hirsutizme yaklaģım ve takibi 81. Böbrek hastalıklarında tanı yöntemleri 82. Böbrek hastalıklarında tanı yöntemleri 83. Sıvı elektrolit metabolizması ve bozuklukları 84. Asit- Baz metabolizması ve bozuklukları 85. Hipertansif hastaya yaklaģım ve Antihipertansif tedavi 86. Sekonder hipertansiyon nedenleri ve tedavi yaklaģımları 87. Proteinüriler ve Nefrotik Sendrom tanı tedavi yaklaģımları 88. Primer glomeruler hastalıklar 89. Sekonder glomeruler hastalıklar 90. Akut Böbrek Yetmezliği tanı ve tedavi yaklaģımları 91. Kronik Böbrek Yetmezliği tanı ve tedavi yaklaģımları 92. Hemodiyaliz ve Hemofiltrasyon ilkeleri ve pratikte kullanımı 93. Hemodiyaliz komplikasyonları ve tedavileri 94. Periton diyalizi ilkeleri ve pratikte kullanımı 95. Periton diyalizi komplikasyonları 96. Obstrüktif nefropati tanı ve tedavi yaklaģımları 97. Üriner sistem infeksiyonları tanı ve tedavisi 98. Böbreğin kistik hastalıkları 99. Böbrek tümörleri tanı ve tedavi yöntemleri 100. Gebelik ve böbrek hastalıkları 101. Gebelik hipertansiyonuna yaklaģım 102. TaĢ hastalığı tanı ve tedavi yöntemleri 103. Renal Tübüler Hastalıklar 104. Kollajen doku hastalıkları ve vaskülitlerde böbrek tutulumu 105. Diyabetik nefropati 106. Böbrek hastalıklarında ilaç kullanım prensipleri 162

163 107. Amiloid böbrek 108. Kalıtımsal böbrek hastalıkları(alport, Medüller Kistik Hastalık, Orak hücre hastalığı) 109. Böbrek hastalıklarında beslenme prensipleri 110. Hemolitik Üremik Sendrom ve Trombotik Trombositopenik Purpura 111. Böbrek biyopsisi endikasyon- kontrendikasyonları 112. Renal transplantasyon ilkeleri ve transplantasyonlu hastaya yaklaģım 113. GIS kanaması ile gelen hastaya yaklaģım, tanı, takip, tedavi 114. Özefagus hastalıkları yaklaģım, tanı ve tedavi 115. Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi 116. Peptik ülser, yaklaģım, tanı ve tedavi 117. Bilirübin metabolizması ve hiperbilirübinemi 118. Kronik viral hepatit, yaklaģım, tanı ve tedavi 119. Toksik hepatitler, yaklaģım, tanı ve tedavi 120. Malabsorbsiyon sendromları 121. Ġnflamatuvar barsak hastalıklar, yaklaģım, tanı ve tedavi 122. Ġrritabl barsak hastalıkları, yaklaģım, tanı ve tedavi 123. Kolon polipleri ve divertikülleri, yaklaģım, tanı ve tedavi 124. Periton hastalıkları, yaklaģım, tanı ve tedavi 125. GIS in vasküler hastalıkları, yaklaģım, tanı ve tedavi 126. Mide tümörleri, yaklaģım, tanı ve tedavi 127. Kolon tümörleri, yaklaģım, tanı ve tedavi 128. Karaciğer sirozu, komplikasyonları ve tedavisi 129. Safra kesesi hastalıkları, yaklaģım, tanı ve tedavi 130. Pankreatitler, yaklaģım, tanı ve tedavi 131. Karaciğer tümörleri, yaklaģım, tanı ve tedavi 132. Karın ağrısı ile gelen hastaya yaklaģım 133. Ġshalli hastaya yaklaģım 134. Kabızlık ile gelen hastaya yaklaģım 135. Fonksiyonel GIS hastalıkları 136. GIS kanamalı hastaya yaklaģım, tanı 137. Ġnflamatuvar barsak hastalıkları tanı, takip, tedavi, 138. Sarılık, 139. Karaciğer fonksiyon testi bozuklukları 140. Kronik hepatit 141. Karaciğer sirozlu hastaların tanı, takip ve tedavisi 142. Malignite tanısı verilen hastaların takibi, tedavi yaklaģımları 143. Romatolojiye giriģ 144. Ġmmunolojik kavramlar 145. Romatoid artrit 146. Sjögren sendromu 147. Sistemik Lupus Eritematozus 148. Antifosfolipid sendrom 149. Kristal artropatileri 150. Sistemik skleroz 151. Ġnflamatuar miyozitler 152. Ailevi akdeniz ateģi 153. Behçet hastalığı 154. Sistemik vaskülitler 155. Seronegatif artritler 156. EriĢkin Still Hastalığı 157. Spondilitler 158. Romatolojide fizik muayene 159. Osteoartrit 160. Fibromiyalji sendromu 163

164 161. Romatolojide laboratuar DAH 702 Ġç Hastalıkları poliklinik hasta baģı dersleri (7 3 10) Dersin Kapsamı: Ġç Hastalıkları Anabilim dalına ait polikliniklerde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında 7 saat teorik, 3 saat uygulama olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Ġç Hastalıkları Anabilim dalına ait poliklinik dershaneleri Dersin Saati: Pazartesi: saatleri arasında uygulama, saatleri arasında teorik ; Salı saatleri arasında uygulama, saatleri arasında teorik; ÇarĢamba: saatleri arasında teorik, PerĢembe: saatleri arasında uygulama, saatleri arasında teorik; Cuma: saatleri arasında teorik, haftada 10, yılda 10x52=520 saat. Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Gruplara bölünen Ġç Hastalıkları Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyoner uzmanlık öğrencileri, uygulamalarına Dönem 4 ve 6 öğrencileri katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġç Hastalıkları ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin içeriği: DAH 701 kodlu ders içeriği ile aynı DAH 703 Seminer saati (0 2 2) Dersin Kapsamı: Ġç hastalıkları alanında Ġç hastalıkları temel konularda ve güncel geliģmeleri içeren bir seminer programı Tıpta Uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur. Dersin Yeri: Ġç Hastalıkları toplantı odası Dersin Saati: Ġç Hastalıkları Dalında ÇarĢamba: ve Cuma: saatleri arasında yapılır. Haftada 2 saat, Yıllık 104 saat Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Ġç Hastalıkları Tıpta Uzmanlık öğrencileri ve rotasyoner uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġç Hastalıkları ABD da olan öğretim üyeleri için ayrı ayrı değerlendirilir DAH 704 Makale saati (0 1 1) Dersin Kapsamı: Ġç hastalıkları alanında yayınlanan yerli ve yabancı dergilerden öğretim üyeleri tarafından seçilen güncel geliģmelere yönelik konulardaki makaleler Ġç Hastalıkları Uzmanlık Öğrencileri tarafında sunulur. Dersin Yeri: Ġç Hastalıkları toplantı odası Dersin Saati: Ġç Hastalıkları Dalında Pazartesi: saatleri arasında yapılır. Haftada 1 saat, Yıllık 52 saat Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Ġç Hastalıkları Tıpta Uzmanlık öğrencileri ve rotasyoner uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġç Hastalıkları ABD da olan öğretim üyeleri için ayrı ayrı değerlendirilir DAH 705 Vaka saati (0 1 1) Dersin Kapsamı: Ġç hastalıkları Departmanlarında takip ve tedavi edilen hastaların içinde seçilen klinik öneme haiz vakalar tartıģılır. Dersin Yeri: Ġç Hastalıkları dershanesi Dersin Saati: Ġç Hastalıkları ABD dershanesinde Cuma günleri saat saatleri arasında yapılır.. Haftada 1 saat, Dönem 12, Yıllık 52 saat Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) 164

165 Dersin Öğrencisi: Ġç Hastalıkları Tıpta Uzmanlık öğrencileri ve rotasyoner uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġç Hastalıkları ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri (Ġç Hastalıkları ABD da olan öğretim üyeleri için ayrı ayrı değerlendirilir. 165

166 ENDOKRĠNOLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ END 801: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, hasta baģı dersleri (5-2-7) END802: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı poliklinik hasta baģı eğitimi (5-2-7) Ders sorumlusu öğretim üyeleri: Doç. Dr. Kamile Gül Yrd. Doç. Dr. Ayten Oğuz END 801: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, hasta baģı dersleri (5-2-7) Dersin Kapsamı: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında 1 saat teorik ve 1 saat uygulama olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı servisi Dersin Saati: Salı: saatleri arasında uygulama, saatleri arasında teorik, ÇarĢamba: saatleri arasında uygulama, , saatleri arasında teorik, PerĢembe: saatleri arasında teorik haftada toplam 7 saat ve yılda 7x52: 364 saat yapılır. Dersin öğrencisi: Ġç Hastalıkları uzmanlık öğrencileri ve yandal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlusu öğretim üyeleri: Doç. Dr. Kamile Gül, Dersin içeriği: ENDOKRĠNOLOJĠYE GĠRĠġ Hormonların kaynak, sentez, salınım ve sistemik etkileri, metabolizması Anamnez, muayene ve tetkiklerin planlanması Statik ve dinamik tetkikler-kuralları, tetkik algoritması ve sonuçların yorumu Görüntüleme yöntemlerinin endikasyon, hazırlık özellikleri ve yorumu HĠPOFĠZ-HĠPOTALAMUS HASTALIKLARI Hipofiz yetmezliği Hipofiz adenomlari Hipofizitis (lenfositik, vd) Sheehan sendromu Hipofiz kanserleri Akromegali, prolaktinoma, cushing sendromu, gonadotropinoma, tshoma Granulamatöz-infiltratif-infektif hastaliklari Diabetes insipitus Uygunsuz adh sendromu Büyüme geliģme bozukluklari Gebelik ve hipofiz bez hastaliklari TĠROĠD HASTALIKLARI Ġyod eksikliği ve/veya iyod aģırılığı ve sonuçları Subklinik hiper-hipofonksiyonları Tiroiditler (akut, subakut, kronik, postpartum) Guvatrlar (diffüz, nodüler, multinodüler) Hipertiroidizm (tirotoksikoz) 166

167 Hipotiroidizm (primer / sekonder / tersiyer / diğer) Tiroid kanserleri Subklinik tiroid disfonksiyonlari Gebelik ve tiroid hastaliklari Tiroid hormon rezistanslari ADRENAL BEZ HASTALIKLARI Adrenokortikal yetmezlik Cushing sendromlari Adrenal adenom, adrenokortikal karsinom, adrenal insidentalomalar Klasik- nonklasik kongenital adrenal hiperplazi Primer hiperaldosteronizm Adrenal bezin subklinik hiper-hipofonksiyonlari Feokromositoma Gebelik ve adrenal bez hastaliklari GONAD HASTALIKLARI Hipergonadotropik (klinefelter, turner vb. Sendromlar) hipogonadotropik (anosmi vd.) Hipogonadizm Seksüel geliģim bozukluklari Kadin-erkek infertilitesi Püberte ve bozukluklari (erken puberte, gecikmiģ puberte) cinsiyet belirlenmesi ve farklilaģma bozukluklari, transeksualizm jinekomasti hirsutizm Menapoz Polikistik over sendromu METABOLĠK KEMĠK HASTALIKLARI Hipoparatiroidi, psödohipoparatiroidi ve diğer hipokalsemiler Hiperparatiroidi (primer, sekonder, tersiyer) ve diğer hiperkalsemi nedenleri osteomalazi Osteoporoz Paget hastaliği Nadir görülen metabolik kemik hastaliklari Gebelik ve metabolik kemik hastaliklari OBEZĠTE VE BESLENME BOZUKLUKLARI Metabolik sendrom Obezite ve diğer beslenme bozukluklari Lipid metabolizmasi ve bozukluklari Anoreksiya nervoza vitamin ve eser element düzensizlikleri Sağlikli bireylerde beslenme kurallari Sistemik hastaliklarda temel beslenme ilkeleri DĠABETES MELLĠTUS Tip 2 dm Tip 1 dm Gestasyonel dm Diğer dm tipleri 167

168 Dm akut, kronik komplikasyonlari Diyabetik ayak Diyabetik hasta eğitimi Prediyabet ve diyabetin önlenmesi HĠPOGLĠSEMĠ Hipoglisemiye yaklaģim Ġnsülinoma ENDOKRĠN HĠPERTANSĠYON Renin salgilayan tümörler Katekolamin yüksekliği ile giden endokrin hipertansiyon Diğer endokrin tansiyon nedenleri Mineralokortikoid fazlaliği ile giden hiperaldosteronizm Gebelik ve hipertansiyon Esansiyel hipertansiyon DĠĞER ENDOKRĠN HASTALIKLAR Sivi-elektrolit dengesi bozukluklari Glikojen ve diğer depo hastaliklari Çocukluktan eriģkin yaģa geçiģte hastaliklar Porfiriler Gut Nöroendokrin tümörler Paraneoplastik sendromlar Pineal bez hastalıkları Otoimmün poliglandüler sendromlar Çoklu endokrin neoplazmlar Genetik geçiģli ve sporadik endokrin tümörler Gebelik endokrinolojisi ENDOKRĠN ACĠLLER Hipoglisemik koma Diabetik ketoasidoz Diyabetik nonketotik hiperozmolar durum Laktik asidoz Hiperkalsemik kriz Akut hipokalsemi Hiponatremi/hipernatremi Adrenal kriz Hipofizer apopleksi Miksödem koma Tiroid krizi Endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarında kullanılan dinamik testlerin yapılması ve yorumlanması 168

169 END802: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı poliklinik hasta baģı eğitimi (5-2-7) Dersin Kapsamı: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-tedavi ve takipleri hasta baģında 2 saat teorik ve 1 saat uygulama olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı polikliniği Dersin Saati; Pazartesi: satleri arasında teorik, Salı: saatleri arasında uygulama, saatleri arasında teorik, PerĢembe: saatleri arasında teorik, Cuma: saatleri arasında teorik,haftada toplam 7 saat ve yılda 7x52: 364 saat yapılır. Dersin öğrencisi: Ġç Hastalıkları uzmanlık öğrencileri ve yandal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlusu öğretim üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Ayten Oğuz Dersin içeriği: Endokrinolojik hastalıklarda tanı yöntemleri Diyabetes mellituslu hastaya yaklaģım Diyabetes mellituslu hastaların tedavi yaklaģımları Diyabetik gebeye yaklaģım Hipoglisemik hastaya yaklaģım Diyabet eğitimi Devamlı glukoz izleme insülin infüzyon uygulaması Ġnsülin pompası uygulaması Tiroid nodülü olan hastaya yaklaģım TSH sı baskılı hastaya yaklaģım TSH sı yüksek hastaya yaklaģım Hipokalsemili hastaya yaklaģım Hiperkalsemili hastaya yaklaģım Tiroid ultrasonografisi Boyun ultrasonografisi (paratiroid, lenf bezi, boyun) Ultrasonografi eģliğinde tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi Tiroid kisti veya apse boģaltılması Ultrasonografi eģliğinde boyun patolojilerine (lenfadenopati, metastatik kitle.vb.) Ġnce iğne aspirasyon biyopsisi Hipofizer kitlesi olan hastaya yaklaģım Hipofiz yetmezliği olan hastaya yaklaģım Büyüme ve geliģme geriliği olan hastaya yaklaģım Poliüri ile gelen hastaya yaklaģım Sella spot grafisinin yorumlanması Hipofiz BT ve MRI yorumlaması Hipopotasemili hastaya yaklaģım Hiponatremili hastaya yaklaģım Hiperlipidemili hastaya yaklaģım Hipertansif hastaya yaklaģım ve Antihipertansif tedavi Sekonder hipertansiyon nedenleri ve tanı yaklaģımları Endokrin hipertansiyona yaklaģım Adrenal BT ve MRI yorumlaması Hipogonadizmli hastaya yaklaģım Amonerili hastaya yaklaģım Hirsutizmi olan hastaya yaklaģım ve tedavi prensipleri 169

170 Obezite ve kilolu hastaya yaklaģım Ferriman-gallway hirsutizm skorlaması Total vücut yağ miktarı- oranı ölçümü (tanita ile) Kemik mineral dansitometrinin yorumlanması 170

171 GASTROENTEROLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ ĠÇ HASTALIKLARI AD, GASTROENTEROLOJĠ BĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN Prof. Dr. Ali ÇETĠNKAYA GAS 801: Gastroenteroloji BD Hasta BaĢı Dersleri (4-1-5) GAS 802 Gastroenteroloji BD Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi (3-1-4) GAS 803: Gastroenteroloji BD Üst Endoskopi Eğitim ÇalıĢması (3-1-4) GAS 804: Gastroenteroloji BD Alt endoskopi Eğitim ÇalıĢması (3-1-4) ĠÇ HASTALIKLARI GASTROENTEROLOJĠ BD TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ VE YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ TEORĠK VE TEORĠK DERS DIġI FAALĠYETLER PROGRAMI GAS 801:Gastroenteroloji Bilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri (4-1-5) Dersin Kapsamı: Gastroenteroloji servisinde yatan hastalara yaklaģım, tanı, takip ve tedavileri hasta baģında 3 saat teorik, 1 saat uygulama olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Gastroenteroloji servisi Dersin Saati: Salı arası, PerĢembe: ve saatleri arasında teorik; Cuma: saatleri arasında uygulama ve saatleri arasında teorik haftada 5, yılda 260 saat. Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Gastroenteroloji Yan dal Uzmanlık Öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Bülent KANTARÇEKEN Dersin ĠçeriğiServiste yatan hastaya yaklaģım, öykü, fizik muayene bulgularının değerlendirilmesi Laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi Endoskopik bulguların değerlendirilmesi Radyolojik bulguların değerlendirilmesi GIS kanaması ile gelen hastaya yaklaģım, tanı, takip, tedavi Özefagus hastalıkları yaklaģım, tanı ve tedavi Karaciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesi Peptik ülser, yaklaģım, tanı ve tedavi Bilirübin metabolizması ve hiperbilirübinemi Kronik viral hepatit, yaklaģım, tanı ve tedavi Toksik hepatitler, yaklaģım, tanı ve tedavi Malabsorbsiyon sendromları Ġnflamatuvar barsak hastalıklar, yaklaģım, tanı ve tedavi Ġrritabl barsak hastalıkları, yaklaģım, tanı ve tedavi Kolon polipleri ve divertikülleri, yaklaģım, tanı ve tedavi Periton hastalıkları, yaklaģım, tanı ve tedavi GIS in vasküler hastalıkları, yaklaģım, tanı ve tedavi Mide tümörleri, yaklaģım, tanı ve tedavi Kolon tümörleri, yaklaģım, tanı ve tedavi Karaciğer sirozu,komplikasyonları ve tedavisi Safra kesesi hastalıkları, yaklaģım, tanı ve tedavi Pankreatitler, yaklaģım, tanı ve tedavi Karaciğer tümörleri, yaklaģım, tanı ve tedavi 171

172 GAS 802: Gastroenteroloji BD Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi (3-1-4); Dersin Kapsamı: Gastroenteroloji polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında 2 saat teorik, 1 saat uygulama olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Gastroenteroloji polikliniği Dersin Saati: Pazartesi saatleri arasında teorik; Salı: , ÇarĢamba: arası uygulama, PerĢembe saatleri arasında teorik; Haftada 4 saat, Yıllık 208 saat Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Gastroenteroloji Yan dal Uzmanlık Öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali ÇETĠNKAYA. Dersin Ġçeriği Polikliniğe baģvuran hastaya yaklaģım, öykü, fizik muayene bulgularının değerlendirilmesi Laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi Endoskopik bulguların değerlendirilmesi Radyolojik bulguların değerlendirilmesi Karın ağrısı ile gelen hastaya yaklaģım Ġshalli hastaya yaklaģım Kabızlık ile gelen hastaya yaklaģım Fonksiyonel GIS hastalıkları GIS kanamalı hastaya yaklaģım, tanı Ġnflamatuvar barsak hastalıkları tanı,takip, tedavi, Alarm bulguları ile gelen hastaya yaklaģım, Sarılık, Karaciğer fonksiyon testi bozuklukları Kronik hepatit Karaciğer sirozlu hastaların tanı, takip ve tedavisi Malignite tanısı verilen hastaların takibi, tedavi yaklaģımları Rektosigmoidoskopi ( pratik eğitim) Karaciğer biyopsi teknikleri ( pratik eğitim) GAS 803: Gastroenteroloji BD Üst Endoskopi Eğitim ÇalıĢması (3-1-4): Dersin Kapsamı: Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üye/üyelerinin aktif katılımı ile endoskopi ünitesinde tanı, takip ve tedavi amacı ile gerçekleģtirilen eğitim 2 saat teorik ve 1 saat uygualama olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Endoskopi ünitesi Dersin Saati: Pazartesi: saatleri arasında uygulama, saatleri arasında teorik; ÇarĢamba: , saatleri arasında teorik, Haftada 4 saat,yıllık 208 saat Dersin Süresi: Yılda 1 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Gastroenteroloji Yandal Uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Bülent KANTARÇEKEN Dersin Ġçeriği: Üst GIS in endoskopik değerlendirilmesi Normal bulgular Özofagus lezyonları Mide lezyonları (Kardia, fundus, korpus, antrum, pylor) Duodenum lezyonları (Bulbus, 2.kısım, ampulla) Endoskopik biyopsi Endoskopik polipektomi Üst GIS kanamalarının tanınması Üst GIS kanamalarının endoskopik tedavisi Endoskopik skleroterapi Endoskopik Bant Ligasyonu 172

173 Endoskopik termokoagülasyon Özofagus Dilatasyonu Endoskopik Buji Dilatasyon Endoskopik Pnömodilatasyon Mekanik Kardia Dilatasyonu Endoskopik Özofagial Endoprotez Pilor dilatasyonu Endoskopik retrograd kolanjiopankreotografi (ERCP) Endoskopik sfinkterotomi Endoskopik bilier protez Endoskopik bilier taģ çıkarımı Perkütan endoskopik gastrotomi (PEG) Endoskopik yabancı cisim çıkarılması GAS 804: Gastroenteroloji BD Alt Endoskopi Eğitim ÇalıĢması (3-1-4): Dersin Kapsamı: Gastroenteroloji Bilim Dalı öğretim üye/üyelerinin aktif katılımı ile endoskopi ünitesinde tanı, takip ve tedavi amacı ile gerçekleģtirilen eğitim 3 saat teorik, 1 saat uygulama olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Endoskopi ünitesi Dersin Saati: Pazartesi: saatleri arasında uygulama; Salı saatleri arasında teorik; ÇarĢamba: saatleri arasında teorik; Cuma: saatleri arasında teorik, Haftada 4 saat, Yıllık 208 saat Dersin Süresi: Yılda 1 kez açılır Dersin Öğrencisi: Gastroenteroloji Yandal Uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Ali ÇETĠNKAYA Dersin Ġçeriği: Anal bölge ve sol kolon endoskopik değerlendirilmesi Normal bulgular Anal bölge lezyonları Rektum-rektosigmoid bölge ve inen kolon lezyonları Endoskopik biyopsi Endoskopik polipektomi Sol kolon kanamalarının tanınması Sol kolon kanamalarının endoskopik tedavisi Endoskopik skleroterapi Endoskopik Bant Ligasyonu Kolonoskopi ( pratik eğitim) Transvers-çıkan kolon ve çekum endoskopik değerlendirilmesi Normal bulgular Transvers-çıkan kolon lezyonları Çekum lezyonları Endoskopik biyopsi Endoskopik polipektomi Sağ kolon kanamalarının tanınması Sağ kolon kanamalarının endoskopik tedavisi Endoskopik skleroterapi Endoskopik termokoagülasyon Kolon darlık dilatasyonu 173

174 NEFROLOJĠ BĠLĠM DALI YAN DAL UZMANLIK EĞĠTĠMĠ NEF 801:Nefroloji Bilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri: (6-2-8) NEF 802:Nefroloji BD Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi; (5-1-6) Ders Sorumlusu Öğretim Üyeleri o Prof. Dr. Ekrem DOĞAN NEFROLOJĠ BD ĠÇ HASTALIKLARI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROĞRAMI NEF 801:Nefroloji Hasta BaĢı Dersleri: (6-2-8) Dersin Kapsamı: Nefroloji servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında 5 saat teorik, 2 saat uyulama olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Nefrolojik Hastalıklar Servisi, Dersin Süresi: Yılda bir kez açılır Dersin Saati: Pazartesi arası teorik, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe, Cuma saatleri arasında teorik, ÇarĢamba ve Cuma günleri arasında uygulama, haftada 8, yılda 5x52=416 saat Dersin Öğrencisi: Nefroloji Yandal Uzmanlık Öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ekrem DOĞAN Dersin Ġçeriği: Böbrek hastalıklarında tanı yöntemleri Sıvı elektrolit metabolizması ve bozuklukları Asit- Baz metabolizması ve bozuklukları Hipertansif hastaya yaklaģım ve Antihipertansif tedavi Sekonder hipertansiyon nedenleri ve tedavi yaklaģımları Proteinüriler ve Nefrotik Sendrom tanı tedavi yaklaģımları Primer glomeruler hastalıklar Sekonder glomeruler hastalıklar Obstrüktif nefropati tanı ve tedavi yaklaģımları Üriner sistem infeksiyonları tanı ve tedavisi Böbreğin kistik hastalıkları Böbrek tümörleri tanı ve tedavi yöntemleri Gebelik ve böbrek hastalıkları Gebelik hipertansiyonuna yaklaģım TaĢ hastalığı tanı ve tedavi yöntemleri Renal Tübüler Hastalıklar Kollajen doku hastalıkları ve vaskülitlerde böbrek tutulumu Diyabetik nefropati Böbrek hastalıklarında ilaç kullanım prensipleri Amiloid böbrek Kalıtımsal böbrek hastalıkları(alport, Medüller Kistik Hastalık, Orak hücre hastalığı) Böbrek hastalıklarında beslenme prensipleri Hemolitik Üremik Sendrom ve Trombotik Trombositopenik Purpura Böbrek biyopsisi endikasyon- kontrendikasyonları Renal transplantasyon ilkeleri ve transplantasyonlu hastaya yaklaģım 174

175 NEF 802:Nefroloji Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi; (5-1-6) Dersin Kapsamı: Nefroloji polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında 4 saat teorik, 2 saat uygulama olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Nefroloji Polikliniği Dersin Saati: Pazartesi uygulama, Salı, ÇarĢamba, ve PerĢembe günleri saaatleri arasında teorik, Cuma teorik, saatleri arasında uygulama, haftada 6, yılda 6x52=312 saat. Dersin Süresi: Yılda bir kez açılır Dersin Öğrencisi: Nefroloji Bilim Dalı Yandal Uzmanlık Öğrencileri katılır, Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Ekrem DOĞAN Dersin Ġçeriği: Böbrek hastalıklarında tanı yöntemleri Hipertansif hastaya yaklaģım ve Antihipertansif tedavi Sekonder hipertansiyon nedenleri ve tanı yaklaģımları Proteinüriler ve Nefrotik Sendrom tanı yaklaģımları Kronik Böbrek Yetmezliği tanı ve tedavi yaklaģımları Obstrüktif nefropati tanı yaklaģımları Üriner sistem infeksiyonları tanı ve tedavisi Böbreğin kistik hastalıkları Böbrek tümörleri tanı yöntemleri Gebelik hipertansiyonuna yaklaģım TaĢ hastalığı tanı ve tedavi yöntemleri Kollajen doku hastalıkları ve vaskülitlerde böbrek tutulumu Diyabetik nefropati Böbrek hastalıklarında ilaç kullanım prensipleri Böbrek hastalıklarında beslenme prensipleri Böbrek biyopsisi endikasyon- kontrendikasyonları Renal transplantasyon ilkeleri ve transplantasyonlu hastaya yaklaģım 175

176 Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 DAH701-T DAH701-T DAH701-T DAH701-T DAH701-T DAH401-D DAH703-D DAH401-D GAS802-D DAH705-D 09:00-09:50 DAH702-D GAS803-D NEF801-D ROM802-D DAH401-D DAH702-D NEF801-D ROM802-D 10:00-10:50 DAH701-T DAH401-T GAS802-T 11:00-11:50 NEF801-T DAH401-T DAH704-D GAS804-D NEF802-D 13:00-13:50 ROM801-D 14:00-14:50 DAH702-T DAH401-D DAH702-D DAH401-T END801-T GAS802-T NEF801-T ROM801-T DAH401-D END802-D DAH401-D DAH701-D DAH401-T END802-T GAS804-T NEF802-T DAH401-T GAS804-T NEF801-T ROM802-T DAH401-D END801-D DAH401-D DAH701-D DAH401-T END802-T GAS803-T NEF802-T ROM802-T 15:00-15:50 DAH702-T DAH702-T DAH702-T DAH401-D DAH401-D DAH401-D 16:00-16:50 GAS803-T GAS801-T GAS803-T DAH401-T END802-T GAS801-T NEF801-T ROM802-T DAH401-D DAH401-T DAH701-D END801-T DAH401-T END801-T GAS801-T NEF802-T DAH401-T DAH702-T DAH401-D GAS802-T DAH401-T NEF801-T DAH401-T GAS804-T NEF802-T DAH401-D DAH701-T DAH703-D GAS801-D ROM801-D DAH401-T DAH702-T NEF802-D ROM801-T DAH401-T DAH702-T GAS801-T 176

177 KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KARDĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Cemal TUNCER Doç Dr. Gülizar SÖKMEN Doç. Dr. Gürkan ACAR Doç. Dr. Ahmet AKÇAY Yrd. Doç. Dr. Abdullah SÖKMEN Yrd. Doç. Dr. Ġdris ARDIÇ KARDĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ KAR 701: Kardiyoloji ABD Hasta BaĢı Dersleri :( ) KAR 702: Kardiyoloji ABD Poliklinik Hasta BaĢı Dersleri:(2 0 2) KAR 703: Kardiyoloji ABD Kateter Laboratuarı Hasta BaĢı Eğitimi:(2 8 10) KAR 704: Seminer ve Makale Saati:(0 2 2) (T=teorik, U=Uygulama, Toplam ) KARDĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI KAR 701: Kardiyoloji ABD Hasta BaĢı Dersleri:( ) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Kardiyoloji servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Koroner yoğun bakım ve Kardiyoloji servisi Dersin Saati: Her sabah ile akģam üstü arasında Uzmanlık öğrencileri ABD tarafından belirlenen gruplara bölünerek her iģ günü teorik olarak yapılır Dersin Süresi: Her ay (yılda on iki kez açılır) Dersin Öğrencisi: Kardiyoloji uzmanlık öğrencileri, rotasyona gelen uzmanlık öğrencileri katılır, Dönem IV ve dönem VI öğrencileri izler Kardiyoloji ABD. baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/ üyeleri Dersin Ġçeriği: Kardiyovasküler sistem Muayenesi ve anamnez alma Kalp hastalıklarında tanı yöntemleri Ġskemik kalp hastalıklarında EKG Mitral kapak hastalıkları ve tedavi yaklaģımları Koroner anjiyografi endikasyonları Kalbin radyolojik incelemesi Ambulatuvar kan basıncı Perikard hastalıkları ve tamponad Efor testi endikayonları ve yorumu Ġskemik kalp hastalıkları ve nükleer yöntemler Akut MI invaziv tedavi yöntemleri Dislipidemi ateroskleroz ve antilipidemikler Anstabil anjina pektoris Aort kapak hastalıkları Antianjinal ilaçlar Sessiz iskemi 177

178 Koroner arter anomalileri Akut MIda klinik takıp Pulmoner embolide klinik Prostetik kapak hastalıklarında klinik takip EriĢkin konjenital kalp hastalıkları Kardiotonik ilaçlar Senkoplu hastaya klinik yaklaģım Akut eklem romatizması Nonaterosklerotik koroner kalp hastalıkları Periferik arter hastlıklarında klinik Aort disseksiyonu ve anevrizmaları Akut akciğer ödemi klinik Kapak hastalıklarında cerrahi tedavi yöntemleri Antiagregan ilaçlar Kardiyomiyopatiler Koroner dolaģım ve iskemi Akut Miyokart infarktüsü komplikasyonları Triküspit kapak hastalıkları Kardiyoversiyon ve defibrilasyon Trombolitik ilaçlar Pulmoner kapak hastalıkları Miksoma ve kalp tümörleri Ateroskleroz Hipertansif krizde tedavi Akut koroner sendromlarda ayırıcı tanı Kalp genel anatomi histoloji ve fizyolojisi Kalp hastalıklarında fonksiyonel ve terapotik sınıflama Kardiyak output ve Ģant ölçümü Koroner kan akımı ölçümü EKG çekimi ve yorumu Holter EKG ve yorumu Telekardiyogram ve yorumlanması Yoğun bakım unitesi monitor EKG takibi Biyokimyasal kardiyak parametreler CPR ve ileri kardiyak yaģam desteği Perikardiyosentez Intra aortik balon pompasi Ani kardiyak ölüm Variant angina AKS`de non-invazif testler AKS`de genel yaklaģım ve tedavi prensipleri AKS`de rehabilitasyon AMI`de erken ve geç EKG bulguları AMI`de duvar hareket bozukluğu değerlendirilmesi MI sonrası mekanik komplikasyonlar MI sonrası flebotromboz ve pulmoner emboli Dressler sendromu MI`da ventrikuler remodeling önleyici ilaçlar MI`da primer ve rescue PTCA AMI sonrası prognoz Hipertansiyon ve tipleri Esansiyel hipertaniyon patofizyolojisi 178

179 Hipertansiyonda klinik bulgular ve semptomlar Hipertansiyonda etyolojiye yönelik yaklaģımlar Hipertansiyon komplikasyonları Hipertansiyonda genel tedavi yaklaģımları Hipertansif kriz Kalp yetmezliğinde etyoloji Kalp yetmezliği tipleri ve sınıflandırılması Kalp yetmezliğinde tedavi yaklaģımları Kalp yetmezliği komplikasyonları Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar Refrakter kalp yetmezliğinde tedavi Kalp yetmezliğinde NYHA sınıflaması Kalp yetmezliğinde prognoz Akut akciğer ödemi ve tedavisi Kardiak transplantasyon endikasyonları Konjenital kalp hastalıkları prezentasyonları Konjenital kalp hastalıklarının klasifikasyonu EĢlik eden sendromlar ve genetik anormalliler KAR 702: Kardiyoloji ABD Poliklinik Hasta BaĢı Dersleri:(2-0-2 her bir öğretim üyesi için) Dersin Kapsamı: Kardiyoloji polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Kardiyoloji polikliniğinde: Dersin Saati: Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, Cuma ve 15.00saatlerinde ve PerĢembe saat 13 te teorik Dersin Süresi: Her ay (yılda oniki kez açılır) Dersin Öğrencisi: Kardiyoloji uzmanlık öğrencileri, ratasyona gelen uzmanlık öğrencileri katılır, Dönem IV ve dönem VI öğrencileri izler Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Kardiyoloji ABD. baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/ üyeleri Dersin Ġçeriği: Aort koarktasyonu Eisenmenger sendromu Konjenital ileti defektleri Konjenital koroner anomaliler Konjenital kalp hastalıklarında semptomatoloj Konjenital kalp hastalıklarında tanı yöntemleri Konjenital kalp hastalıklarında cerrahi endikasyonlar Konjenital kalp hastalıklarında prognoz Konjenital kalp hastalıklarında tedavi Mitral balon valvulotomi Akut mitral yetmezliğine tedavi yaklaģımları Aort kapak hastalıklarında tanı ve tedavi AVR endikasyonları Kapak hastalıklarında kateterizasyon endikasyonları Ġnfektif endokardit tanı tedavi ve profilaksi Prostetik kapak endokarditi Myokard hastalıklarında etyoloji patogenez Akut myokardit Ġlaç toksisitesine bağlı miyokard hasarı KMP lerde ayırıcı tanı ve tedavi yaklaģımları KMP hastalarında takip ve prognoz Konstrüktif perikardit 179

180 Pulmoner hipertansiyon ve emboli Pulmoner embolide trombolitik endikasyonları Hipotansiyon Hipotansiyon etyolojisi Kardiyak travmalar Ġlaçların EKG üzerine etkisi Stanning ve hipernating myokard Reperfüzyon ve tanı kriterleri Kardiyojenik pulmoner ödem ayırıcı tanısı OKS ve HRT tedavisinin kalp üzerine etkisi Non kardiak cerrahide kalp hastalıklarının risk sınıflaması Kollojen doku hastalıkları ve vaskülitler Kadınlarda koroner arter hastalığı Sporcularda kardiyovasküler hastalıklar Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar Gebelik ve kalp hastalıkları Hematolojik bozukluklar ve kalp hastalıkları Onkolojik bozukluklar ve kalp hastalıkları KAR 703: Kardiyoloji ABD Kateter Laboratuarı Hasta BaĢı Eğitimi:(2 8 10) Dersin Kapsamı: Kardiyoloji kateter laboratuarında takip edilen hastaların kateterizasyon ve koroner anjiografi iģlemleri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Kateter laboratuarında Dersin Saati: Her gün sırayla bir öğretim üyesi tarafından arası 2 saat teorik yapılırken aynı saatte diğer öğretim üyeleri uygulamaya katılır. Pazartesi Cemal TUNCER, Salı Gülizar SÖKMEN, ÇarĢamba Ahmet AKÇAY, PerĢembe Abdullah SÖKMEN, Cuma Gürkan ACAR teorik dersi verecektir. Dersin Süresi: 6 ay (Senede iki kez açılır) Dersin Öğrencisi: Kardiyoloji uzmanlık öğrencileri, rotasyona gelen uzmanlık öğrencileri katılır, Dönem IV ve dönem VI öğrencileri ve diğer öğretim üyeleri izler.. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Kardiyoloji A.B.D. baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: Normal koroner anatomisi Anjiyografi de kullanılan kateterler Mitral balon valovotomi Kapak hastalarında kateterizasyon Koroner arter disseksiyonları Koroner arter hastalıklarında invaziv tedavi Koroner anjiografi endikasyonları Koroner anjiografi kontrendikasyonları Restenozlu hastaya yaklaģım PTCA endikasyonları PTCA kontrendikasyonları Kardiyak Ģantların değerlendirilmesi Hemodinamik ölçümler Sağ kalp kateterizasyonu Koroner anjiyografide kullanılan kontrast ajanlar Akut MI invaziv tedavi yöntemleri Koroner anjiyografi uygulama teknikleri Arteriyel kateterizasyon Perkutan venoz ve sağ kalp kateterizasyonu Swanz-ganz ve termodilusyon kateteri 180

181 Gecici pacemaker takılması Kardiyak basınç ölçümleri Koroner kan akım ölçümü Koroner sinus kataterizasyonu Endomiyokardiyal biyopsi PTCA teknikleri Kateter ve PTCA komplikasyonlari Mitral balon valvuloplasti Kardiak kateterizasyon temel prensipleri Transseptal kateterizasyon No reflow Koroner kolleteraller Anjiogenezis KAR 704: Seminer ve Makale Saati:(0-2-2) Dersin Kapsamı: Kardiyovasküler sistem ile ilgili geliģmelerin takip edildiği çalıģmaların değerlendirilmesi. Dersin Yeri: Atabay Toplantı Salonu Dersin Saati: Pazartesi ve Salı günleri saat saatleri arasında, haftada 2 saat, Dersin Süresi: Yılda bir kez açılır) Dersin Öğrencisi: Kardiyoloji A.B.D. Uzmanlık Öğrencileri ve Dönem VI öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Kardiyoloji A.B.D.öğretim üyeleri KARDĠYOLOJĠ UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ YETERLĠLĠK ĠÇĠN YAPMASI GEREKEN ĠġLEMLER ĠġLEMĠN ADI Sağ kalp kateterizasyonu Koroner Anjiografi Perkütan koroner giriģim uygulamasına katılma Perkütan koroner giriģim uygulaması Geçici kalp pili takma Kalıcı kalp pili takma uygulamasına katılma Kalıcı kalp pili takma Elektrofizyolojik uygulamasına katılma Venöz kateter takma Arteriyel kateter takma Swan ganz kateter takma Ġntra aortik balon pompası takma Kardiyak output ölçme Perikardiyosentez uygulaması çalıģma 181 Kliniğimizdeki araģtırma görevlilerinin yaptığı sayı 6 hasta 100 hasta (75 tanesi 1. operatör olarak) 50 hasta 5 hasta 10 hasta 30 hasta 2 hasta 10 hasta 50 hasta 50 hasta 5 hasta 1 hasta 3 hasta 5 hasta

182 Kardiyoversiyon /Defibrilasyon Resusitasyon Yönetme EKG değerlendirme Efor testi değerlendirme Holter değerlendirme Kalp pili programlama Trans Torasik Ekokardiyografi Trans Özofagial Ekokardiyografi Stres Ekokardiyograf 50 / 100 adet 100 hasta 3000 adet 300 adet 50 adet 2 hasta 1000 hasta 50 hasta 5 hasta Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma KAR401-D KAR401-D KAR401-D KAR401-D 08:00-08:50 KAR701-T KAR701-T KAR701-T KAR701-T KAR701-T 09:00-09:50 KAR401-D KAR401-D KAR401-D KAR401-D 10:00-10:50 KAR401-T KAR703-D KAR703-T KAR703-D KAR703-T KAR703-D KAR703-T KAR401-T KAR703-D KAR703-T KAR703-D KAR703-T 11:00-11:50 13:00-13:50 KAR401-T KAR703-D KAR703-T KAR401-T KAR704-D KAR401-T KAR702-T KAR401-T KAR703-D KAR703-T KAR401-T KAR704-D KAR401-T KAR401-T KAR703-D KAR703-T KAR401-T KAR401-T KAR703-D KAR703-T KAR401-T KAR702-T 14:00-14:50 KAR702-T KAR702-T KAR401-T KAR401-D 15:00-15:50 KAR702-T KAR702-T KAR702-T KAR401-D KAR401-D KAR401-D 16:00-16:50 KAR701-T KAR701-T KAR701-T KAR701-T KAR703-D KAR703-T KAR401-T KAR401-D KAR702-T KAR401-D KAR702-T KAR701-T 182

183 NÖROLOJİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ NÖROLOJĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Mustafa GÖKÇE Doç. Dr Deniz TUNCEL Yrd. Doç. Dr. Uygar UTKU Yrd. Doç. Dr. Fatih KOÇTÜRK NÖROLOJĠ ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ NÖR 701: Nöroloji Servis Hasta BaĢı Eğitimi ( ) NÖR 702: Nöroloji Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi ( ) NÖR 703: EEG-EMG Eğitimi (4.0.4) (Teorik, Uygulama, Toplam) Nöroloji AD Öğretim Üyeleri tarafından gerçekleģtirilen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin karģılık geldiği teorik ve teorik dıģı faaliyetler (T=teorik, D= Diğer uygulamalar) ile bunların KOD NUMARALARI aģağıya çıkarılmıģtır. NÖR 701:Nöroloji Hasta BaĢı Eğitimi:( ) Dersin Kapsamı: Nöroloji servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Nöroloji Servisi Dersin Saati: Hergün ve arası yapılır. Günde 2 saat,haftada 10 saat, Yılda 520 saat teorik olarak yapılır.. Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır.) Dersin öğrencisi: Gruplara (2-3 gruba) ayrılan araģtırma görevlileri. Bu derse diğer AD dan gelen Uzmanlık Öğrencileri, Rotasyona gelen Uzmanlık Öğrencileri ve Dönem V ve Vl öğrencileri de izleyici olarak katılır. Dersin sorumlu öğretim üyesi: Öğretim üyesi her ay nöroloji AD BaĢkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: 1-Nörolojik Muayene: Nörolojide yatan ve poliklinik muayenesi sırasında hastadan öykü alma metodları Genel Fizik Muayene: Hastanın nörolojik muayenesinden önce veya sonra yapılacak fizik muayene (kalb, akçiğer, batın-ekodrimik cild v.b. muayenesi) Nörolojik Muayene: a-mental Durum Değerlendirilmesi 1.KonuĢma Lisan ve ĠletiĢim Yetenekleri KonuĢma ve Lisan Disartri Disfoni Disfazi Non-dominant Hemisfer Fonksiyon Bozukluğu Dilin Serebral Ġntegresyonu Dispraksi Disfaji 183

184 Demans 2-ĠletiĢim Bozuklukları Oryantasyon Hafiza Ġçgörü Soyutlama Kelime Ġçeriği Algılama Duygusal Cevap Hafıza Hesap Yapma Nesne Tanınması Agnoziler Apraksiler b- Kranial Sinir Muayeneleri Olfaktor sinir: Anatomisi, fonksiyon ve muayenesi Optik sinir: Anatomisi, fonksiyon ve muayenesi 3-4 ve 6 Oculomotor-trochlear ve Abducens Anatomisi fonksiyonu ve muayenesi Trigeminal Sinir: Anatomisi, fonksiyon ve muayenesi Fasial sinir:anatomisi, fonksiyon ve muayenesi Standa-Akustik Sinir: Anatomisi, fonksiyon ve muayenesi Glossophorygngeal Sinir: Anatomisi, fonksiyon ve muayenesi Vagal Sinir: Anatomisi, fonksiyon ve muayenesi Aksesuar Sinir: Anatomisi, fonksiyon ve muayenesi Hypoglossal Sinir: Anatomisi, fonksiyon ve muayenesi c- Motor Fonksiyon Muayenesi d- Koordinasyon Muayenesi e- YürüyüĢ ve Denge Muayenesi f- Duyu Muayenesi Duyuların Anatomo Fizyolojisi Duyuların Muayenesi 1-Yüzeyel Duyalar 2-Derin Duyular 3-Kortikal Duyular g- Refleks Muayeneleri Refleks arkı Germe refleksinin fizyolojisi yüzeyel refleksler, Kornea refleksi: Farinks refleksi: Karın cildi refleksi: Kremaster refleksi: Anal refleks Bulbokavernöz refleks Plantar refleks: viseral refleksler Pupilla refleksleri IĢık refleksi: Akomodasyon refleksi: Siliospinal refleks: Okülokardiak refleks: Karotid sinusu refleksi: derin tendon refleksleri 184

185 Çene refleksi: Ġnternal Hamstring refleksi: Eksternal Hamstring refleksi: Stiloradial refleks: Biseps refleksi: Triseps refleksi: Pektoralis refleksi: Patella refleksi AĢil refleksi: Patolojik refleksler: Babinski belirtisi ve eģdeğerleri h- Menengial Ġrritasyon Muayenesi i- Periferik Sinirlerin Muayenesi Servikal pleksus anatomisi ve muayenesi Torokal sinirlerin anatomisi ve muayenesi Lumbal ve koksigial pleksus anatomisi ve muayenesi 2- Koma ve Bilinç Kayıpları Komanın Nöro-Anatomisi Bilinç Bozukluklarının Sınıflandırılması Etyoloji ve patoloji Akut komadaki Hastanın Muayenesi Fizik Muayene Nörolojik Muayene Komadaki Hastanın Ayırıcı Tanısı Komadaki Hastanın Tedavisi 3- Beyin Ölümü a- Beyin Ölümünde Klinik Kriterler b- Beyin Ölümünde Tanı Yöntemleri c- Beyin Ölümünde Ayırıcı Tanı Presistent Vegatative State: Bitkisel Hayat Locked-in Syndrome Koma vijil 3- BaĢ Ağrıları a) Ağrı ve ağrının iletimi ve b) SaĢ ağrılarının sınıflandırılması c) BaĢ ağrılarının etyopatogenizi d) BaĢ ağrılarının epidemiyolojisi e) Migren 1) Migren tipleri 2) Migrende patogenez 3) Migren ve baģ ağrılarında tanı yöntemleri 4) Migrende tedavi 5) Migren statusu Küme baģağrısı ve diğer tigeminal otonomik sefalaljilerparoksismal hemikrania SUNCT sendromu Kranyal ve servikal vasküler hastalıklara bağlı yada birlikte olan baģ ağrılarımadde ve madde bırakılması ile ilgili baģ ağrısı Homeostazis bozukluğuna bağlı baģağrıları Kraniyal nevralji ve yüz ağrıları Dev hücreli arterit Arter disseksiyonu Serebral ven trombozu 185

186 Pitüiter apopleksi baģağrısı Beyin omurilik sıvısı basıncı artması Ġdyopatik intrakraniyal hipertansiyon Hidrosefaliye bağlı kafa içi basınç artması Beyin omurilik sıvısı basıncı düģmesi Dural ponksiyon sonrası baģ ağrıları Beyin omurilik sıvısı fistülü baģağrısı Spontan ya da idyopatik beyin omurilik sıvısı basıncı düģ mesi Nörolojik defisit, serebrospinal sıvıda lenfositoz ile birlikte ortaya çıkan baģağrısı sendromu HaNDLGerilim Tipi BaĢ Ağrıları g) BaĢ ağrılarında medikal ve tıbbi tedavi yöntemleri 4- HAREKET BOZUKLUK a- Koreler Sydenham Koresi Huntington Koresi Gebelik Koresi Senil Koresi Diğer koreler b- Atetozlar c- Hallervorden-spatz Hastalığı d- Wilson Hastalığı e- Spazmotik Tortikolis f- Distonia Muskulorum Deformans g- Distoniler h- Ballizm i- Myoklonuslar J- Tremor Esansiyel Tremor Tardiv Diskinezi Tardiv Distoni k- Malign Nöroloptik Sendrom Parkinsonizm Tanım ve Sınıflandırma Parkinson Hastalığı. Etyoloji ve Patoloji. Klinik Bulgular. Tanı Yöntemleri. Prognoz Parkinson- Plus Sendromu Diğer Parkinsonizm Nedenleri Parkinson hastalığının Medikal tedavisi Parkinson hastalığının Cerrahi Tedavisi 5- Serebrovasküler Hastalıklar a- Beyin Kan Akımının Anatomisi ve Fizyolojisi Arteryal kan akımı Venöz kan akımı b- Stroke (inme) da risk faktörleri c- Kan damar hastalıkları Atheroskleroz Kalp hastalıkları Kan eleman Anormallikleri d- TĠA (Geçici Ġskemik Atak) kliniği Vertebra-Basiller Yetmezlik 186

187 Tanı ve Tedavi e-serebral Tıkayıcı Hastalıklar (Trombo-Emboliler) Klinik Tanı ve Tedavi (medikal ve cerrahi) f- Hipertansif ensefalopati kliniği ve tedavisi g- Serebral Arteritler PAN kliniği ve tedavi Lupus kliniği ve tedavi Temporal arterit kliniği ve tedavisi Diğer arteritler h- Suboraknoid Kanamalar Anevrizmalar. Epidemiyoloji ve etyoloji. Patoloji. Klinik bulgular. Tanı yöntemleri. Tedavi (medikal ve cerrahi) Arteriovenöz Malformasyonlar. Epidemiyoloji ve etyoloji. Patoloji. Klinik Bulgular. Tanı yöntemleri. Tedavi (Medikal ve cerrahi) Ġntraserebral Kanamalar. Etyoloji ve patoloji. Klinik Bulgular. Tanı yöntemleri. Tedavi (Medikal ve cerrahi) Serebeller Hemorajiler. Etyoloji ve patoloji. Klinik Bulgular. Tanı yöntemleri. Tedavi (Medikal ve cerrahi) 6- Spinal Kordun Vasküler Hastalıkları Spinal Kordun vasküler Anatomo-Fizyolojisi Spinal Kordun Tıkayıcı Hastalıklar. Etyoloji ve patoloji. Klinik Bulgular. Tanı yöntemleri. Tedavi (Medikal ve cerrahi) Spinal Kordun Hemorojik Hastalıkları. Etyoloji ve patoloji. Klinik Bulgular. Tanı yöntemleri. Tedavi (Medikal ve cerrahi) 7- Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) a- Etyoloji ve patoloji b- Amyotrofik Lateral Skleroz tipleri c- Amyotrofik Lateral Sklerozun klinik özellikleri d- Amyotrofik Lateral Sklerozde tanı yöntemleri e- Amyotrofik Lateral Sklerozde Ayırıcı Tanı f- Amyotrofik Lateral Sklerozda tedavi 8- Primer Lateral Skleroz ve Spinal Musküler Atrofiler a- Etyoloji ve patoloji b- Klinik Özellikler 187

188 c- Tanı yöntemleri d- Tedavi 9- Syringomyeli ve Syringobulbi a- - Etyoloji ve patoloji b- Klinik Özellikler c- Tanı yöntemleri d- Tedavi 10- SSS Tümörleri a- Etyoloji b- Tümör Tipleri c- Tümörlerde klinik d- Tümörlerde Tanı yöntemleri e- Tümörlerde Medikal Tedavi f- Tümörlerde Cerrahi Tedavi 11- SSS Enfeksiyonları a- Menenjitler Etyoloji ve patoloji Menenjitlerin sınıflandırılması Menenjitlerde klinik bulgular Menenjitlerde tanı yöntemleri ve lomber fonksiyon Menenjitlerde tedavi b- Abse Etyoloji ve patoloji Absenin klinik bulguları Absede Tanı Yöntemleri Absenin medikal ve cerrahi tedavisi c- Tetanoz Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Tedavi d- Nöro Brusellosiz Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Tedavi e- Lyme Hastalığı Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Tedavi f- Nörosifiliz Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Tedavi g- Tüberküloz Menenjit Etyoloji ve patoloji Klinik Komplikasyonlar Tanı yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi h- Sarkoidoz Etyoloji ve patoloji 188

189 Klinik Tanı Tedavi I- Fungal Enfeksiyonlar Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı Tedavi j- Protozoal Enfeksiyonlar Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı Tedavi k- Viral Enfeksiyonlar SSS enfeksiyonuna neden olan virusların sınıflandırılması Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi l- Kuduz Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi m- HIV enfeksiyonu Etyoloji ve patoloji Klinik Komplikasyonlar Tanı yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi YavaĢ virus Enfeksiyonları (SSPE-Jakob-Cvrutzfeld Hastalığı ve kuru) Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi Behçet Hastalığı Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi Myelitler Etyoloji ve patoloji Sınıflandırma Klinik Tanı ve ayrıcı tanı Tedavi 12- Toksik ve Metabolik Hastalıklar a- Serebral Anoksi b- Elektrolit Bozuklukları Hiponatremi 189

190 Hipernatremi Hipokalemi Hiperkalemi Hipomagnezemi Hipermagnezemi c- Üremik Ensefalopati d- Üremik Nöropati e- Hepatik Ensefalopati f- Tiroid Hastalıkları Hipertriodizm Hipotiriodizm g- Paratiroid Hastalıklar Hiperparatiroidizm Hipoparatiriodizm h- Hipotalamik-hipofizier Hastalıklar Diabet Ġnsipitus Akromegali Uygunsuz ADH salınımı 13- Sistemik Hastalıkların Nörolojik Komplikasyonları a- Diabetes Mellitus Diabetik Nöropati Etyoloji ve patoloji Klinik bulgular Tanı yöntemleri Tedavi b- Lösemi ve Diğerleri -Etyoloji ve patoloji Klinik bulgular Tanı yöntemleri Tedavi c- Porfiri Etyoloji ve patoloji Klinik bulgular Tanı yöntemleri Tedavi d- Hipoglisemi Etyoloji ve patoloji Klinik bulgular Tanı yöntemleri Tedavi e-avitaminozlar Vitamin A eksikliği Vitamin Bı eksikliği Vitamin B2 eksikliği Nikotinik Asid Eksikliği Vitamin B12 Eksikliği Vitamin D Vitamin E f- Alkolün Nörolojik Etkileri Alkol zehirlenmesi Delirium Tremens Wernieke ensefalopatisi Nöbetler Demans Santral pantine myelinolizis 190

191 Marchiafava-Bignami Hastalığı Serebellar Dejenerasyon Myolopati g-diğer Zehirlenmeler 14. Periferik Nöropatiler a-periferik Sinirlerin Anatomisi b-kranial Sinir Nöropatisi Trigeminal Nevralji Bell s paralizisi Hemifasial spazm Vertigolar Glossofaringeal Nevraljiler c- Servikal Pleksus Anatomisi ve klinik d- Brakial Pleksus Anatomisi ve klinik e- Lomber Pleksus Anatomisi ve klinik f- Sakral Pleksus Anatomisi ve klinik g- Herediter Nöropatiler Herediter Motor ve Duysal Nöropatiler Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Tedavi h- Ġnflamatuar Nöropatiler l- Guillain-Barre Sendromu Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Tedavi j- Kronik Ġnflamatuar Demyelinizan polinöropatiler Etyoloji ve patoloji Klinik Tanı yöntemleri Tedavi k- Toksik Nöropatiler l- Metabolik Nöropatiler m- Paraneoplastik Nöropatiler n- Nütrisyonel Nöropatiler 15. Kas Hastalıkları Kasların anatomo-fizyolojisi Müsküler Distrofiler Sınıflama Etyoloji ve Patoloji Klinik Tanı Yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi Myotoniler Sınıflama Etyoloji ve Patoloji Klinik Tanı Yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi Myopatiler 191

192 Sınıflama Etyoloji ve Patoloji Klinik Tanı Yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi Polimyosit ve Demratomyosit Sınıflama Etyoloji ve Patoloji Klinik Tanı Yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi Myastenia Gravis Sınıflama Etyoloji ve Patoloji Klinik Tanı Yöntemleri Ayırıcı Tanı Tedavi 16. Nörolojide Tanı Yöntemleri Serebrospinal Sıvı (BOS) BOS un fiziksel ve kimyasal özellikleri Ventriküler sistem BOS un üretimi BOS un absorbsiyonu Lomber ponksiyon yapma teknikleri BOS un değerlendirilmesi Lomber ponksiyonun komplikasyonları Radyolojik Tetkiklerin Klinik Kullanımı ve Değerlendirilmesi Direkt grafiler Arteriografiler Komputerize Tomografi MRI SPECT PET Myelopati Pönomoensefalofrafi Diğerleri NÖR 702: Nöroloji Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi: ( ) Dersin Kapsamı: Nöroloji polikliniğinde ayakta takip edilen hastaların tanı, takip ve tedavileri uygulamalı olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Nöroloji Polikliniği Dersin Saati: Her gün saat ve arasında. haftada 10 saat,yılda:520 saat teorik olarak iģlenir.. Dersin süresi: 3 ay (yılda 4 kez açılır). Dersin öğrencisi: AraĢtırma görevlileri. Bu derse diğer AD dan gelen Uzmanlık Öğrencileri, Rotasyona gelen Uzmanlık Öğrencileri ve Dönem V ve Vl öğrencileri de izleyici olarak katılır. Dersin sorumlu öğretim üyesi: Öğretim üyesi her ay nöroloji AD BaĢkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: Bu dersin içeriği NÖR 701 ile aynıdır. NÖR 703: EEG-EMG Eğitimi (4.0.4) 192

193 Dersin Kapsamı: Nöroloji kliniklerinde elektroensfalografi eğitimi Dersin Yeri: EEG/EMG laboratuarı Dersin Saati: Öğretim üyeleri sırayla cuma günleri hariç her gün ve/veya arasında 4 saat. Haftada 8 saat, teorik olarak.yapılır. Dersin Süresi: 3 ay (yılda 4 kez açılır) Dersin öğrencisi: AraĢtırma görevlileri. Bu derse diğer AD dan gelen Uzmanlık Öğrencileri, Rotasyona gelen Uzmanlık Öğrencileri ve Dönem V ve Vl öğrencileri de izleyici olarak katılır. Dersin sorumlu öğretim üyesi: Anabilim Dalı baģkanlığınca görevlendirilen öğretim üyesi. Dersin içeriği: Elektro Ensefalografi Teorik Eğitimi (EEG) a) Elektroensefalografinin tanımlaması ve tarihçe b) Nöronun yapısı ve fonksiyonları c) Aksiyon potansiyel oluģ mekanizmaları d) Nörotransmitterler e) EPSP ve IPSP nin oluģ mekanizması f) EEG ye hastanın hazırlanması g) EEG de sisteminin tanımlanması ve EEG de kullanılan montajlar h) EEG cihazının mekanik çalıģma prensipleri i) Normal EEG dalgaları ve meydana geliģ mekanizmaları j) Patoloijik EEG dalgaları k) Normal EEG varyantları l) Neonatal ve pediatrik EEG ve yaģ grupbalarına göre EEG dalgaları a) Yeni doğanın normal ve patolojik EEG bulguları b) Ġnfantın normal ve patolojik EEG bulguları c) Çocuklarda normal ve patolojik EEG bulguları L) ÇeĢitli Hastalıklarda EEG DeğiĢiklikleri 1) Epilepsi ve EEG 2) Bilinç Bozukluklarında EEG 3) Ġntra Kranial Kitlelerde EEG 4) Kaga Travmalarında EEG 5) SSS Enfeksiyonlarında EEG 6) Metabolik Hastalıkları EEG 7) Dejeneratif Hastalıklarda EEG 8) Serebrovasküler Hastalıklarda EEG 9) BaĢ Ağrılarınra EEG 10) Uyku Bozukluklarında EEG (Bu konu uyku ve polisomnografilerde daha geniģ anlatılmaktadır) 11) Psikiyatrik Hastalıklarda EEG 12) Diğer Hastalıklarda EEG M) EEG Monitonizasyon 1- Monitorizasyonun endikasyonları 2- Monitorizasyonun teknik özellikleri 3- Monitorizasyonun değerlendirilmesi N) Brain-Bapping = Beyin Haritalanması 1- Beyin Haritalanması Nedir 2- Beyin haritalanmasının Teknik-Analizi 3- Beyin Haritalanmasının Değerlendirilmesi 4- Beyin Haritalanmasında çeģitli nörolojik hastalıklarda beyin değerlendirmesi haritalanmasının 5- Beyin Haritalanması Yanılgılar ve Problemler O) Diğer EEG Yöntemleri P) EEG Değerlendirilmesinde Klinik Yanılgılar R) EEG de artefarktlar 1- Ter artefarktı 2- Kas artefarktı 193

194 3- Damar artefaktı 4- Hareket artefaktı 5- Diğer artefarktlar S) Elektrokortikografi 1- Endikasyonları ve kondrendikasyonları 2- Elektrokortikografinin Uygulanması 3- Elektrokortikografinin Değerlendirilmesi 4- Elektrokortigografi cihazlarının özellikleri 5- Derin elektrot çalıģmaları T) EEG nin cerrahide kullanılması endikasyonları ve operasyon sırasında değerlendirilmesi U) EEG raporları : 1- Nelere Dikkat Edilir 2- Standart EEG raporunun özellikleri V) EEG ĠĢaretlerinin Değerlendirilmesi Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 NÖR701-T NÖR701-T NÖR701-T NÖR701-T NÖR701-T 09:00-09:50 NÖR702-D NÖR702-D NÖR702-D NÖR702-D NÖR702-D 10:00-10:50 NÖR703-T NÖR703-T NÖR703-T NÖR703-T NOR501-T 11:00-11:50 NÖR702-D NÖR702-D NÖR702-D NÖR702-D NÖR702-D 13:00-13:50 NOR501-T NOR501-T NOR501-T NOR501-T NOR501-T 14:00-14:50 NÖR701-T NÖR701-T NÖR701-T NÖR701-T NÖR701-T 15:00-15:50 NÖR703-T NÖR703-T NÖR703-T NÖR703-T NOR501-T 16:00-16:50 NOR501-T NOR501-T NOR501-T NOR501-T NOR501-T 194

195 RADYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ RADYODĠAGNOSTĠK ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Doç. Dr. Mürvet YÜKSEL Doç. Dr. Fuat ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. M. Fatih ĠNCĠ RADYODĠAGNOSTĠK AD UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ RAD 701: Radyodiagnostik AD Bilgisayarlı Tomografi cihaz baģı ders programı RAD 702: Radyodiagnostik AD Ultrasonografi, R. Doppler US cihaz baģı ders eğitim programı RAD 703: Radyodiagnostik AD Mamografi ve direk grafi cihaz baģı ders programı RAD 704: Radyodiagnostik AD Seminer, literatür ve olgu sunumu RADYOĠAGNOSTĠK ANABĠLĠM DALI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI RAD 701: Radyodiagnostik AD Bilgisayarlı Tomografi Cihaz BaĢı Eğitim Programı Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Radyodiagnostik AD Bilgisayarlı Tomografi departmanına refere edilen hastaların tanı-tedavi amaçlı tetkiklerinin cihaz baģı gerçekleģtirilmesi Dersin Yeri: Bilgisayarlı Tomografi departmanı çekim odası Dersin Saati: Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe günleri saatleri arasında; Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe ve Cuma günleri saatleri arasında haftada 9, yılda 9x52=468 saat Dersin Süresi: 2 aylık sürelerle yılda 6 kez Dersin Öğrencisi: Radyodiagnostik AD Uzmanlık Öğrencileri, Rotasyoner Uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri(uygulamalara katılır) Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mürvet YÜKSEL Yrd. Doç. Dr. Fuat ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. M. Fatih ĠNCĠ Dersin Ġçeriği: *Kranyum ve intrakranial yapılar Konjenital lezyonlar Meningosel ve ansefalosel Korpus kallozum agenezisi Chiari malformasyonları Dandy Walker sendromu Fakomatozis BOS alanı geniģlemeleri Hidrosefali Atrofi Tümörler Konjenital tümörler Gliomalar Kolloid kist Meningioma Hemanjioblastoma Primer lenfoma Çocukluk çağı tümörleri Ġntrakranial metastazlar Kafa tabanı tümörleri 195

196 Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar Epidural ve subdural ampiyem Menenjit Serebrit Abse Ependimit Tüberküloz Sarkoidoz Herpes simpleks tip I ensefaliti Sistiserkoz Hidatid kist Vasküler lezyonlar Anevrizma Vasküler malformasyonlar Serebral infarkt Ġntraserebral kanama Travma Kraniofasial travma ve BOS fistülü Kranioserebral travma Beyaz cevher hastalıkları *BaĢ-Boyun Orbita ve göz Temporal kemik Paranazal sinüsler Nazofarinks Tükrük bezleri Larinks Tiroid Boyun lenf nodları ve diğer kitleler *Solunum sistemi Ġnceleme Yöntemleri Elemanter Akciğer lezyonları Hiler Lezyonlar Kollaps Akciğer tutulum paternleri SPN Diffüz akciğer hastalıklarında Yüksek Rezolüsyonlu BT (YRBT) Normal interstisyum Ġnterstisyel tutulum paternleri Sarkoidoz Lenfoma Vaskülitler Havayolu hastalıkları Trakea ve ana bronģlar Astım ve kronik bronģit BronĢektazi Amfizem Enfeksiyon/ Enfestasyonlar Pnömoniler TBC Kist hidatik Tümörler Akciğer kanserleri Akciğer kanserlerinde evreleme Metastazlar 196

197 Akciğerin benign lezyonları Tromboembolik Hastalık Plevra Plevral sıvı, kalsifikasyon, kalınlaģma Plevral tümörler Ekstraplevral alan Göğüs Duvarı Diyafragma Toraks Travması *Mediastinum Ġnceleme yöntemleri Normal Anatomi Mediastinal Lezyonların Lokalizasyonlarına Göre Değerlendirilmesi Ön mediasten lezyonları Orta mediasten lezyonları Arka mediasten lezyonları Mediastinal Lezyonların Patomorfolojilerine Göre Değerlendirilmesi Aort disseksiyonu Aort anevrizması Ġntramural hematom *Gastrointestinal sistem Özofagus Anatomi Ġnceleme teknikleri Patolojiler Malign tümörler Benign tümörler Varisler Konjenital anomaliler Mide Anatomi Ġnceleme teknikleri Patolojiler Malign tümörler Benign tümörler Ġnflamatuar lezyonlar Varisler Konjenital anomaliler Ġnce barsaklar Anatomi Ġnceleme teknikleri Patolojiler Tümörler Psödotümörler Crohn hastalığı KalınlaĢmıĢ foldlar Divertiküler hastalık Obstrüksiyon Travma Ġskemi ve hematom Konjenital anomaliler Kolon Anatomi Ġnceleme teknikleri Patolojiler 197

198 Kolon karsinomu Benign tümörler Inflamatuar hastalıklar Divertiküler hastalık Obstrüksiyon Konjenital anomaliler *Karaciğer Anatomi Gros morfoloji Segmental ve vasküler anatomi Hepatik parenkim Ġnceleme teknikleri Kontrastsız BT Kontrastlı dinamik BT Diffüz hastalıklar Yağ infiltrasyonu Siroz Hemokromatozis Glikojen depo hastalıkları Diğer diffüz hastalıklar Hepatik kistler Karaciğer neoplazmları Benign neoplazmlar Kavernöz hemanjiom Hepatik adenom Fokal nodüler hiperplazi Nadir tümörler Primer malign tümörler Hepatoselüler ca Kolanjiokarsinom Lenfoma Hepatoblastom Nadir tümörler Sekonder malign tümörler Ġnflamatuar kitleler Pyojenik abse Fungal abse Hidatid hastalık Amebik abse Schistosomiasis Diğer enfeksiyonlar Vasküler hastalıklar Portal ven trombozu Hepatik venöz oklüzyon (Budd-chiari sendromu) Karaciğer enfarktı Pasif hepatik konjesyon Travma *Biliyer sistem BT endikasyonları Teknikler Anatomi Konjenital anomaliler Safra kesesi Safra kanalları Koledok kistleri 198

199 Koledokosel Caroli hastalığı Safra kesesi patolojileri Adenomyomatozis Neoplazmlar Safra kesesi karsinomu Metastatik hastalık Kolesistolitiazis Kolesistit Travmatik lezyonlar Safra kanal patolojileri Neoplazmlar Primer neoplazmlar Metastatik hastalık Ġnflamasyon Asendan kolanjit Sklerozan kolanjit Reküren pyojenik kolanjit TaĢ hastalıkları *Pankreas Anatomi Ġnceleme tekniği Patolojiler Akut pankreatit BT endikasyonları BT bulguları Komplikasyonlar Kronik pankreatit Neoplazmlar BT endikasyonları Primer pankreatik tümörler Pankreatik karsinom evrelemesi Metastatik tümörler *Böbrekler Anatomi Anterior Pararenal Kompartman Perinefrik Kompartman Posterior Pararenal Kompartman Ġnterkompartmantal Komünikasyon Böbrekler Ġnceleme teknikleri Patolojiler Renal kitleler Kistik renal kitleler Solid renal kitleler Sekonder renal tümörler Renal pelvis tümörleri Üreter tümörleri Nonneoplastik hastalıklar Renal ve üreteral taģlar Renal travma Ġnfeksiyon Obstrüktif üropati Renal yetmezlik Renal iskemi 199

200 Konjenital lezyonlar Postoperatif değerlendirme Postnefrektomi Renal transplant Terminal dönem böbrek hastalığı *Adrenal patolojiler *Dalak Ġnceleme teknikleri selektik splenik boyanma dinamik BT inceleme Anatomi ġekil Boyut BT dansitesi Konjenital varyasyonlar Patolojiler Travma Ġnfeksiyon Ġnfarkt Non-neoplastik kitleler Neoplastik kitleler Malign tümörler Lösemi Portal hipertansiyon Sarkoidoz Amiloidoz *Retroperiton ve lenfovasküler yapılar Lenfatik Yapılar Anatomi Ġnceleme teknikleri Patolojiler Lenfoma Testiküler neoplazmlar Pelvik maligniteler Benign lenfadenopati Abdominal Aorta Ateroskleroz Aort anevrizması Aort diseksiyonu Aort cerrahisi Ġnferior Vena Kava Konjenital anomaliler IVK duplikasyonu Sol renal ven anomalileri Ġntrahepatik IVK anomalileri Tromboz Retroperiton Retroperitoneal fibrozis Hemoraji Abse Retroperitoneal neoplazm ĠnmemiĢ testis Psoas Kası *Peritoneal Kavite ve Mezenter Peritoneal Kavite 200

201 Ġntraperitoneal Sıvı Ġntraperitoneal Abse Peritoneal Kitleler Omental Kitleler Serbest Ġntraperitoneal Hava Mezenter Lenfadenopati, Neoplazmlar Ġnflamatuar Hastalıklar Travma Abseler *Pelvis Mesane Benign Hastalıklar Malign Hastalıklar Prostat Benign Hastalıklar Malign Hastalıklar Testis ĠnmemiĢ Testis Benign Testiküler Hastalıklar Malign Testiküler Neoplazmlar Overler Benign Over Tümörleri Over Kistleri ve Tubo-Ovaryan Abseler Malign Over Tümörleri Uterus Vajen Sıvı Koleksiyonları Asit Hematom Abse *Pediatrik Görüntüleme *Eklemler *Omurga *Osteoporoz *Kas-Ġskelet Tümörleri *GiriĢimsel BT BT eģliğinde perkütan biyopsiler BT eģliğinde terapötik iģlemler RAD 702: Radyodiagnostik AD Ultrasonografi, R. Doppler US cihaz baģı ders eğitim programı (5-4-9) Dersin Kapsamı: Radyodiagnostik AD ultrasonografi departmanına refere edilen hastaların tanıtedavi amaçlı tetkiklerinin cihaz baģı gerçekleģtirilmesi Dersin Yeri: Ultrasonografi departmanı Dersin Saati: Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe ve Cuma günleri saatleri arasında; Pazartesi, Salı, ÇarĢamba, PerĢembe günleri saatleri arasında haftada 9, yılda 9x52=468 saat Dersin Süresi: 2 aylık sürelerle yılda 6 kez Dersin Öğrencisi: Radyodiagnostik AD Uzmanlık Öğrencileri, Rotasyoner Uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri(uygulamalara katılır) Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mürvet YÜKSEL Yrd. Doç. Dr. Fuat ÖZKAN 201

202 Yrd. Doç. Dr. M. Fatih ĠNCĠ Departmandan sorumlu öğretim üyesi, akademik kurul karararı ile belirlenir. Dersin Ġçeriği Fizik Ultrasonun fiziği Biyolojik etkiler ve güvenlik US görüntüleme ve Dopplerde kontrast ajanlar Abdominal, pelvik ve toraks US Karaciğer Teknik Normal anatomi Hepatik dolaģım Normal karaciğer boyutu ve ekojenitesi GeliĢimsel anomaliler Konjenital anomaliler Enfeksiyöz hastalıklar Metabolizma bozuklukları Vasküler patolojiler Benign hepatik neoplazmlar Malign hepatik neoplazmlar Hepatik travma Perkütan karaciğer biyopsisi Dalak Anatomi Ġnceleme tekniği Dalak patolojileri Konjenital anomaliler GiriĢimsel iģlemler Safra kesesi ve safra kanalları patolojileri Pankreas Anatomi Sonografi Konjenital anomaliler Ġnflamatuar patolojiler Neoplazmlar Gastrointestinal sistem Temel prensipler Neoplazmlar Ġnflamatuar barsak hastalıkları Akut abdomen GĠS infeksiyonları Üriner sistem Konjenital anomaliler Enfeksiyonlar TaĢ ve kalsifikasyonlar Tümörler Renal kistik hastalıklar Travma Vasküler Medikal hastalıklar Nörojen mesane Mesane divertikülleri Renal transplant US eģliğinde giriģimler 202

203 Prostat Anatomi Benign hastalıklar Prostat kanseri Adrenal gland Konjenital anomaliler Enfeksiyöz hastalıklar Benign neoplazmlar Malign neoplazmlar Kistler Hemoraji Metabolizma bozuklukları Retroperiton ve büyük damar patolojileri Abdominal duvar patolojileri Periton ve diyafram patolojileri Uterus ve adneks patolojileri Toraks Plevral aralık Akciğer parenkimi Mediastinum Tiroid glandı Konjenital anomaliler Nodüler tiroid hastalığı Diffüz tiroid hastalığı Paratiroid patolojileri Meme US Ġnceleme tekniği Sonografik anatomi Kistler Solid ve mikst lezyonlar GiriĢimsel iģlemler Travma ve postoperatif değiģiklikler Skrotum Skrotal kitleler Akut skrotum Travma KriptorĢidizm Periferal arter patolojileri Periferal ven patolojileri Obstetrik US Pediatrik US Meme radyolojisi Mamografi Ultrasonografi BT MR Diğer radyolojik yöntemler RAD 703: Radyodiagnostik AD Mamografi ve direk grafi ders programı (0-4-4) Dersin Kapsamı: Radyodiagnostik AD röntgen departmanına refere edilen hastaların tanı amaçlı tetkiklerinin cihaz baģında pratik olarak gerçekleģtirilmesi. Dersin Yeri: Röntgen departmanı çekim odası 203

204 Dersin Saati: : Salı, ÇarĢamba, PerĢembe, Cuma günleri saatleri ve saatleri arasında; haftada 4, yılda 4x52=208saat Dersin Süresi: 2 aylık sürelerle yılda 6 kez Dersin Öğrencisi: Radyodiagnostik AD Uzmanlık Öğrencileri, Rotasyoner Uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri(uygulamalara katılır) Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mürvet YÜKSEL Yrd. Doç. Dr. Fuat ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ĠNCĠ Dersin Ġçeriği Kemik Osteopeni Osteoskleroz Periost reaksiyonları Travma ve fraktürler Lokalize kemik lezyonları Eklem hastalıkları Eklem ve yumuģak doku kalsifikasyonları Kranyum Orbita Nazal fossa ve paranazal sinüsler Omurga ve pelvis Klaviküla, kotlar ve sternum Ekstremiteler El ve ayaklar Toraks Kardiyak geniģleme Mediastinal ya da hiler geniģleme Plevral effüzyon Intratorasik kalsifikasyonlar Alveolar infiltrasyon ve atelektaziler Ġnterstisyal infiltrasyonlar Pulmoner ödem ve simetrik bilateral infiltrasyonlar Pulmoner nodüller ve kitle lezyonları Pulmoner kaviter ve kistik lezyonlar Hiperlusent akciğer Abdomen Anormal gaz paternleri Abdominal kalsifikasyonlar Abdominal organ deplasmanları GĠS de dilatasyon Böbreklerde büyüme Küçük böbrekler Böbreklerde kontur anormallikleri Anormal nefrogram Anormal renal papilla ve kaliksler Üriner traktusta dolma defektleri Üriner sistem obstrüksiyon ve dilatasyonları RAD 704: Radyodiagnostik AD Seminer, literatür ve olgu sunumu (0-2-2) Dersin Kapsamı: Radyoloji açısından önemli, güncel konular ve ilginç olguların sunumu Dersin Yeri: Radyodiagnostik AD 204

205 Dersin Saati: Radyodiagnostik AD nda Cuma günü saat saatleri arası ve saatleri arasında haftada 2 saat, Yılda 2x52= 104 saat Dersin Süresi :1 yıl Dersin Öğrencisi: Radyodiagnostik Uzmanlık Öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Mürvet YÜKSEL Doç. Dr. Fuat ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. M. Fatih ĠNCĠ Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 RAD501-D RAD701-D RAD501-D RAD701-D RAD501-D RAD701-D RAD501-D RAD701-D RAD501-D RAD704-D 09:00-09:50 RAD501-D RAD701-T RAD501-D RAD701-T RAD501-D RAD701-T RAD501-D RAD701-T RAD701-T 10:00-10:50 RAD702-T RAD702-T RAD702-T RAD702-T RAD702-T 11:00-11:50 RAD501-T RAD501-T RAD501-T RAD501-T RAD501-T 13:00-13:50 RAD501-T RAD501-T RAD501-T RAD501-T RAD501-T 14:00-14:50 RAD501-T RAD501-T RAD501-T 15:00-15:50 RAD501-T RAD703-T RAD703-T RAD703-T RAD703-T RAD501-D RAD501-D RAD501-D RAD501-D RAD501-D 16:00-16:50 RAD702-D RAD702-D RAD702-D RAD702-D RAD704-D 205

206 RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ PSĠKĠYATRĠ ANA BĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. M. Fatih Karaaslan Doç. Dr. F. Özlem Orhan Yrd. Doç. Dr. Ebru Fındıklı PSĠKĠYATRĠ UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ PSK 700: Psikiyatri Anabilim Dalı Tez DanıĢmanlığı (0 1 1) PSK 701: Psikiyatri Anabilim Dalı Yatan Hasta BaĢı Dersleri (5-5-10) PSK 702: Psikiyatri Anabilim Dalı Ayaktan Hasta BaĢı Eğitimi: (5-5-10) PSK 703: Asistan Eğitim Toplantısı: (4-0-4) PSĠKĠYATRĠ TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI PSK 700: Psikiyatri Anabilim Dalı Tez DanıĢmanlığı (0-1-1) Dersin Kapsamı: Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitim öğrencilerinin tez danıģmanlığı pratik uygulama olarak yapılır. Dersin Yeri: Psikiyatri anabilim dalı Dersin Saati: Her hafta Pazartesi günü 15:00-15:50 saatleri arasında pratik olarak yapılır. Haftada 1 saat, yıllık 52x1=52 saat Dersin Süresi: 3 ay. Yılda 4 defa açılır Dersin Öğrencisi: Tez konusu ve tez danıģmanı belirlenmiģ Psikiyatri Uzmanlık öğrencileri pratik derslere katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Psikiyatri Ana Bilim Dalı Akademik kurulu tarafından tez danıģmanı olarak belirlenen öğretim üyesi. Dersin Ġçeriği: o Tez yazım kuralları, materyal ve metodu, verilerinin istatistiksel analizleri o Tez sonuçlarının yorumlanması, tezin bastırılması ve çoğaltılması PSK 701: Psikiyatri Anabilim Dalı Yatan Hasta BaĢı Dersleri (5-5-10) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Psikiyatri servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Psikiyatri servisi Dersin Saati: Her iģ günü saatleri arasında teorik, 09:00-09:50 arasında pratik olarak yapılır. Haftada 10 saat, yıllık 52x10=520 saat Dersin Süresi: 3 ay Yılda 4 kez açılır. Dersin Öğrencisi: Psikiyatri tıpta uzmanlık öğrencileri, rotasyoner asistanlar ve Dönem V-VI öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Öğretim üyeleri her ay psikiyatri anabilim dalı baģkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: Psikiyatri tarihçesi ve psikiyatri etiği Psikiyatrik rapor ve muayene prensipleri Psikiyatride klasifikasyon Genel tıp uygulamasında psikiyatrik yaklaģım 206

207 Deliryum, demans ve diğer kognitif bozukluklar Madde kullanım bozuklukları ġizofrenik bozukluk, delüzyonel bozukluk ve diğer psikotik bozukluklar Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları Somatoform bozukluklar Cinsel iģlev bozuklukları ve parafililer Yeme bozuklukları Uyum bozuklukları KiĢilik bozuklukları Kronik yorgunluk sendromu Dinamik psikiyatri Geriyatrik psikiyatri Adli psikiyatri Sosyal psikiyatri Acil psikiyatri Konsultasyon-Liyezon psikiyatrisi Psikofarmakoloji ve psikofarmakoterapi Psikoterapiler (narkoanaliz, bireysel ve grup terapileri, aile terapisi, davranıģçı terapiler) PSK 702: Psikiyatri Anabilim Dalı Ayaktan Hasta BaĢı Eğitimi: (5-5-10) o Dersin Kapsamı: Psikiyatri polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. o Dersin Yeri: Psikiyatri polikliniği o Dersin Saati: Her iģ günü 13:00-13:50 saatleri arasında teorik, 14:00-14:50 arasında pratik olarak yapılır. Haftada 10 saat, yıllık 52x10=520 saat o Dersin Süresi: 1 yıl o Dersin Öğrencisi: Psikiyatri tıpta uzmanlık öğrencileri, rotasyoner asistanlar ve Dönem V-VI öğrencileri o Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Anabilim dalı baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri o Dersin Ġçeriği: Psikiyatride klasifikasyon Psikiyatrik rapor ve muayene prensipleri Genel tıp uygulamasında psikiyatrik yaklaģım Deliryumlu hastaya yaklaģım Demans ve diğer kognitif bozuklukları olan hastaya yaklaģım Madde kullanım bozukluklu hastaya yaklaģım ġizofrenik ve diğer psikotik bozuklukluğu olan hastaya yaklaģım Delüzyonel bozukluklu hastaya yaklaģım Duygudurum bozukluklu hastaya yaklaģım Anksiyete bozukluklu hastaya yaklaģım Somatoform bozukluklu hastaya yaklaģım Cinsel iģlev bozukluklu hastaya yaklaģım Yeme bozukluklu hastaya yaklaģım Uyum bozukluklu hastaya yaklaģım KiĢilik bozukluklu hastaya yaklaģım Kronik yorgunluk sendromu olan hastaya yaklaģım Dinamik değerlendirme formulasyonu Geriyatrik hastaya yaklaģım Adli vakaların takibi ve raporlandırılması Acil psikiyatrik yaklaģım Ajite-eksite hastaya yaklaģım Ġntihar giriģimi olan hastaya yaklaģım 207

208 Bilinç değiģikliği olan hastaya yaklaģım Psikofarmakoloji ve psikofarmakoterapi uygulamaları Psikoterapi uygulamaları (narkoanaliz, bireysel ve grup terapileri, aile terapisi, davranıģçı terapiler) PSK 703: Asistan Eğitim Toplantısı: (4-0-4) o Dersin Kapsamı: Psikiyatri servis veya polikliniğinde takip ve tedavi edilen hastaların içinden seçilen, değiģik klinik ve adli vakalar tartıģılır. Hasta ile görüģme, ayırıcı tanı yapabilme ve adli vakalarda karar verme ve rapor düzenleme konusunda eğitim verilir. o Dersin Yeri: KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 5. sınıf dersliği o Dersin Saati: Pazartesi hariç diğer iģ günleri 15:00-15:50 saatleri arasında teorik olarak yapılır. Haftada 4 saat, yıllık 52x4=208 saat o Dersin Süresi: 1 yıl o Dersin Öğrencisi: Psikiyatri tıpta uzmanlık öğrencileri o Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Psikiyatri anabilim dalı öğretim üyeleri Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 PSİ701-T PSİ701-T PSİ701-T PSİ701-T PSİ701-T PSİ501-D PSİ501-D PSİ501-D PSİ501-D PSİ501-D 09:00-09:50 PSİ701-D PSİ701-D PSİ701-D PSİ701-D PSİ701-D 10:00-10:50 PSİ501-T PSİ501-T PSİ501-T PSİ501-T PSİ501-T 11:00-11:50 PSİ501-T PSİ501-T PSİ501-T PSİ501-T PSİ501-T 13:00-13:50 PSİ702-T PSİ702-T PSİ702-T PSİ702-T PSİ702-T PSİ501-D PSİ501-D PSİ501-D PSİ501-D PSİ501-D 14:00-14:50 PSİ702-D PSİ702-D PSİ702-D PSİ702-D PSİ702-D 15:00-15:50 PSİ700-D PSİ703-T PSİ703-T PSİ703-T PSİ703-T 16:00-16:50 PSİ501-T PSİ501-T PSİ501-T PSİ501-T 208

209 CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 209

210 ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ANESTEZĠYOLOJĠ VE REANĠMASYON ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Doç. Dr. Hafize ÖKSÜZ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Gökçe GĠġĠ Yrd. Doç Dr. Mahmut ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Ġsmail ÖZKAYNAK ANESTEZĠYOLOJĠ VE REANĠMASYON AD UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ ANE 700: Tez DanıĢmanlığı ve Seminer - Makale saati (2-1-3) ANE 701: Ameliyathane Anestezi Uygulaması Hasta BaĢı Eğitimi (6-6-12) ANE 702: Ağrı ve Anestezi Polikliniği Hasta BaĢı Eğitimi (2-5-7) ANE 703: Yoğun Bakım ve Ameliyathane DıĢında Anestezi:(4-2-6) ANESTEZĠYOLOJĠ VE REANĠMASYON AD TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI ANE 700. Tez DanıĢmanlığı ve Seminer - Makale saati (2-1-3) Dersin Kapsamı: Öğretim üyelerinin gerçekleģtirdiği Anesteziyoloji ve Reanimasyon Tıpta Uzmanlık Öğrencileri Tez DanıĢmanlığı yanında seminer ve makale saatlerinin belirlendiği ANE 700 dersi her bir tez öğrencisi ve tüm uzmanlık öğrencieri için haftalık olarak 2 teorik ders dıģı faaliyet olmak üzere 3 saat ders yüküne eģdeğerdir. Dersin Yeri: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Dersin Saati: 1. GRUP: Cuma saatleri arasında 2 saat teorik ve saatleri arası 1 saat pratik uygulama olarak yapılır. 2. GRUP: Cuma saatleri arasında 2 saat teorik ve saatleri arası 1 saat pratik uygulama olarak yapılır. 3. GRUP: Her hafta Cuma günleri saatleri arasında 2 saat teorik, saat arası 1 saat pratik uygulama olarak yapılır. Dersin Süresi: Yılda 1 kez Dersin Öğrencisi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Öğrencileri ANE 701: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ameliyathane Anestezi Uygulaması Hasta BaĢı Eğitimi : (6-6-12) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Ameliyathanede her ameliyat odasında hastaların anestezi uygulamaları, komplikasyon ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. 210

211 Dersin Yeri: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğine bağlı 4 Ameliyat odası Dersin Saati: 1. GRUP: Pazartesi ve ÇarĢamba arasında haftada toplam 6 saat teorik ve Salı ve ÇarĢamba arası toplam 6 saat pratik olmak üzere uygulanır. 2. GRUP: Pazartesi ve PerĢembe saatleri arasında haftada toplam 6 saat teorik, Salı ve ÇarĢamba sattleri arasında toplam 6 saat pratik olmak üzere uygulanır 3. GRUP: Salı ve ÇarĢamba saatleri arasında haftada toplam 6 saat teorik, PerĢembe ve saatleri arasında toplam 6 saat pratik olmak üzere uygulanır Dersin Süresi: 2 ay (Yılda 6 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Öğrencileri, rotasyoner asistanlar ve uygulamalara tıp fakültesi öğrencileri katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her bir ameliyat odasındaki konsültanı öğretim üyesi her ay Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: - Preoperatif değerlendirme ve hazırlık Preoperatif değerlendirme Hastalıklar ve ilaç tedavileri Risk değerlendirmesi Hastaların preoperatif bilgilendirilmesi Preoperatif medikasyon - Genel anestezi: Metodları ve teknikleri Genel anestezi bileģikleri Nöromüskuler blokaj ve kas gevģemesi Analjezi Ġnhalasyon anestezisi Ġntravenöz anestezi Major komplikasyonlar: önlenmesi ve tedavisi (malign hipertermi, zor havayolu...) - Lokal ve rejyonel anestezi Epidural anestezi Spinal anestezi Lokal intravenöz anestezi Sinir blokları ve pleksus blokları Major komplikasyonlar: önlenmesi ve tedavisi - Özel durumlar için anestezi Ayaktan hasta anestezisi Üroloji anestezisi Jinekoloji ve obstetrik anestezi ve analjezisi Yenidoğan ve çocuk cerrahi anestezisi Kulak-burun-boğaz cerrahisi anestezisi Oftalmik cerrahi anestezisi Endokrin cerrahi anestezisi Nöroanestezi Toraks cerrahi anestezisi Kardiyovasküler cerrahi anestezisi Transplantasyon anestezisi Ortopedik cerrahi anestezisi Cerrahi dıģı giriģimler için anestezi Hasta pozisyonları - Postoperatif bakım Postoperatif uyanma 211

212 Ġleri postoperatif tedavi (transfüzyon ve sıvı tedavisi) Postoperatif ağrı Bulantı ve kusmanın önlenmesi Hasta, hasta yakınları, hemģireler ve diğer sağlık personeli ile iliģkiler - Teknik donamım ve monitörizasyon Donanım Santral gaz çıkıģları Anestezi makinaları ve sistemleri Ventilatörler Ventilasyon sistemleri Atık sistemleri Hemodilüsyon ve kan ayrıģtırma teknikleri Pacemakerlar Defibrilatörler Monitörler Anestezi cihazında basınç, akım ve gaz volümlerinin ölçümleri Kapnografiyi de içeren solunumsal monitörizasyon ve analiz Gaz ve buhar konsantrasyonları Puls oksimetre Elektrokardiyogram Arter kan basıncı monitörizasyonu Kardiyak fonksiyon monitörizasyonu Nöromüskuler ileti monitörizasyonu Isı monitörizasyonu Sedasyon düzeyi monitörizasyonu Elektiriksel güvenlik ANE 702: Ağrı ve Anestezi Polikliniği Hasta BaĢı Eğitimi (2-5-7) Dersin Kapsamı: Anesteziyoloji ağrı polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Ağrı Polikliniği Dersin Saati: 1. GRUP: PerĢembe arasında haftada toplam 2 saat teorik ve Salı ve PerĢembe arası toplam 5 saat pratik olmak üzere uygulanır. 2. GRUP: Pazartesi saatleri arasında haftada toplam 2 saat teorik, Pazartesi ve ÇarĢamba saatleri arasında toplam 5 saat pratik olmak üzere uygulanır 3. GRUP: Pazartesi saatleri arasında haftada toplam 2 saat teorik, Pazartesi ve Salı saatleri arasında toplam 5 saat pratik olmak üzere uygulanır Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Algoloji Bilim Dalı poliklinik hasta baģı derslerine Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanlık Öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi:. Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: Ağrı tedavisinin eğitim temeli ve Preoperatif Hasta Değerlendirilmesi Ġlkeleri Anatomi, nörofizyoloji Ağrılı hastaya yaklaģım ve ağrı ölçüm yöntemleri Ağrı sendromları BaĢ/ boyun ağrıları, Bel ağrıları Kanser ağrıları 212

213 Miyofasiyal ağrılar Nöropatik ağrılar Akut ağrılar Analjezik kullanım ilkeleri Non-opioidler Opioidler Adjuvan ilaçlar Non-farmakolojik yöntemler Ağrı tedavisine multidisipliner yaklaģım Preoperatif Hasta değerlendirmesi Pediyatrik Vakalarda Preoperatif Hasta değerlendirmesi KVC de Preoperatif Hasta değerlendirmesi Solunum Sistemi Hastalıklarında Preoperatif Hasta değerlendirmesi Obstetrik Vakalarda Preoperatif Hasta değerlendirmesi Geriyatrik Vakalarda Preoperatif Hasta değerlendirmesi ANE 703. Yoğun Bakım ve Ameliyathane DıĢında Anestezi: (4-2-6) Dersin Kapsamı: Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD öğretim üyelerinin aktif katılımı ile anestezi yoğun bakım, cerrahi yoğun bakım ünitesinde gerçekleģtirilir. Dersin Yeri: Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD Yoğun Bakım, cerrahi yoğun bakım Ünitesi Dersin Saati: 1. GRUP: Pazartesi arasında haftada toplam 4 saat teorik ve PerĢembe arası toplam 2 saat pratik olmak üzere uygulanır. 2. GRUP: Salı ve Cuma saatleri arasında haftada toplam 4 saat teorik, PerĢembe ve saatleri arasında toplam 2 saat pratik olmak üzere uygulanır 3. GRUP: ÇarĢamba saatleri arasında haftada toplam 4 saat teorik, Salı saatleri arasında toplam 2 saat pratik olmak üzere uygulanır Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Anesteziyoloji ve ReanimasyonTıpta Uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: - Genel Sıvı elektrolit ve asit baz dengesizlikleri Oksijen tedavisi Mekanik ventilasyon Yapay hava yolu ve diğer invazif giriģimler ġuuru kapalı hastaya yaklaģım Kritik hastanın beslenmesi Sedasyon Organ destek sistemleri (Hemofiltrasyon, hemödiyaliz, intraaortik balon pompası) - Solunum sisteminin tanı ve tedavi ile ilgili problemleri Solunum yetersizliğinin tedavisi Solunum sisteminin monitorizasyonu Postoperatif solunumsal komplikasyonlara yaklaģım - Kardiyovasküler sisteminin tanı ve tedavi ile ilgili problemleri Kardiyovasküler sistemin monitorizasyonu Kardiyak yetersizlik Kardiyojenik Ģok ve Ģokun diğer tipleri 213

214 - Kafa travması ve SSS i etkileyen diğer faktörler Kafa travması - Diğer Travma Sepsis ve septik Ģok Entoksikasyonlar Multiorgan hasarı, hastalığı veya yetersizliği olan hastaya yaklaģım YaĢam desteği tekniklerine gereksinimi olan hastanın bakımı Böbrek yetersizliği Karaciğer yetersizliği Beyin ölümü ve Organ donorünün bakımı Pediatrik anjiografide anestezi EKT tedavisi ve anestezi Ganstroenterolojik giriģimlerde anestezi Radyolojik giriģimlerde anestezi MR ve anestezi D&C ve anestezi ESWL de anestezik yaklaģım ERA da sedasyon Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma ANE501-T ANE501-T 08:00-08:50 ANE501-T ANE701-T ANE701-T ANE702-D ANE701-D ANE701-T 09:00-09:50 10:00-10:50 11:00-11:50 13:00-13:50 14:00-14:50 15:00-15:50 16:00-16:50 ANE501-T ANE701-T ANE501-T ANE701-T ANE702-T ANE501-T ANE702-T ANE501-D ANE702-D ANE702-T ANE703-T ANE501-D ANE702-D ANE702-T ANE703-T ANE501-D ANE702-D ANE703-T ANE501-D ANE702-D ANE703-T ANE501-T ANE701-T ANE501-T ANE701-T ANE702-D ANE501-T ANE701-T ANE702-D ANE501-T ANE701-T ANE702-D ANE501-D ANE701-D ANE702-D ANE703-T ANE501-D ANE701-D ANE702-D ANE703-T ANE501-D ANE701-D ANE703-D ANE501-D ANE701-D ANE703-D ANE501-T ANE701-T ANE702-D ANE501-T ANE701-T ANE702-D ANE501-T ANE701-T ANE501-D ANE701-D ANE703-D ANE703-T ANE501-D ANE701-D ANE703-D ANE703-T ANE501-D ANE701-D ANE703-T ANE701-D ANE703-T ANE501-T ANE701-D ANE701-T ANE701-D ANE701-T ANE702-T ANE701-D ANE702-T ANE703-D ANE501-D ANE702-D ANE703-D ANE501-D ANE702-D ANE701-D ANE701-D ANE700-T ANE700-T ANE700-D ANE700-T ANE700-T ANE700-D ANE703-T ANE701-D ANE703-T 214

215 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ BEYĠN CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Doç. Dr. K.Zafer YÜKSEL BEYĠN CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ BC 701: Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Hasta BaĢı Teorik Dersleri ) BC 702: Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi (0-4-4) BC 703: Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Ameliyat BaĢı Eğitim ÇalıĢması (0-3-3) BC 704: Makale ve Seminer Saati (0-1-1) (Parantez içerisindeki sıralama da (TE-PD-T) TE: Teorik ders, PD: Pratik, uygulama ve diğer faaliyetler, T: toplam Ģeklindedir.) BC 701: Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Hasta BaĢı Teorik Dersleri: ( ) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Beyin Cerrahisi servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Beyin Cerrahisi Servisi Dersin Süresi: Yılda 1 kez açılır. Dersin Öğrencisi: Serviste Görevli Beyin Cerrahisi Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyona gelmiģ uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her ay Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı BaĢkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: Fonksiyonel ve cerrahi yönden beyinin anatomisi Serebrovasküler hemodinami Kraniyal cerrahide tanısal yöntemler Beyin ĢiĢmesi ve korunma prensipleri Postoperatif hasta takibi Kafaiçi basınç artıģında klinik bulgular Omurilik yaralanması patofizyolojisi Spinal hastalıklarda tanı yöntemleri Spinal kırıklarda cerrahi endikasyonlar Spinal tümörlerde klinik bulgular Hipofiz tümörlerinde tanı yöntemleri Serebellar tümörlerde tedavi prensipleri Ġntrakranial tümörlerde cerrahi endikasyonlar Kafa travmalarında klinik değerlendirme yöntemleri Serebravasküler hastalarda değerlendirme Subaraknoid kanamada tanı ve tedavi yöntemleri Lomber disk hastalığında cerrahi endikasyonlar 215

216 Lomber disk hastalığında klinik değerlendirme yöntemleri Spinal enfeksiyonlarda invaziv tanı yöntemleri Servikal disk hastalığında cerrahi endikasyonlar Lomber disk hernisinde reoperasyon endikasyonları Periferik sinir zedelenmesinde yaklaģım yöntemleri Tuzak nöropatisinde klinik bulgular Ġntrakranial tümörlerde klinik değerlendirme Ġntrakranial tümörlerde invaziv ve noninvaziv yöntemler Ġntraventriküler tümörlerde cerrahi yaklaģım Boyun ağrılarında tanı yöntemleri Omurilik zedelenmelerinde değerlendirme Karotid arter hastalığında cerrahi tedavi endikasyonları Spinal travmada acil giriģim endikasyonları Ġntrakraniyal hematomlarda değerlendirme Subaraknoid kanamada klinik değerlendirme Ortahat kapanma defektlerini değerlendirme Kraniovertebral birleģim anomalilerini değerlendirme Ağrı cerrahisinde cerrahi giriģim yöntemleri BC 702: Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Uygulama Eğitimi(0-4-0) Dersin Kapsamı: Beyin Cerrahisi polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında uygulamalı olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı polikliniği ve acil servispolikliniği Dersin Süresi: Yılda 1 kez açılır Dersin Öğrencisi: Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı poliklinik hasta baģı derslerine poliklinikte görevli Beyin Cerrahisi Uzmanlık Öğrencileri, uygulamalara tıp öğrencileri de katılır, Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her ay Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı BaĢkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: o Kafa çiftlerini muayene o Bel ağrılarında muayene o Serebrovasküler hastalıkta değerlendirme o KĠBAS da nöroradyolojik inceleme o Spinal lezyonda nöroradyolojik inceleme o Konjenital malformasyonda nöroradyolojik inceleme o Ortahat kapanma defektlerinde yaklaģım o Hidrosefalili olguları değerlendirme o Spinal travmalı hastaya yaklaģım o Kafa travmalı hastaya yaklaģım o Boyun ağrılarında muayene BC 703: Beyin Cerrahisi Ameliyat BaĢı Eğitim ÇalıĢması (0-3-3) Dersin Kapsamı: Beyin Cerrahisi Ameliyat baģı dersi Salı, PerĢembe ve Cuma günleri gerçekleģtirilir. Dersin Yeri: Beyin Cerrahisi Ameliyathaneleri Dersin Süresi: Yılda 1 kez açılır Dersin Öğrencisi: Ameliyathanede görevli Beyin Cerrahisi Tıpta Uzmanlık öğrencileri, uygulamalara tıp öğrencileri de katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her ay Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı BaĢkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: Hipofiz cerrahisinde ameliyata hasta hazırlama Anevrizma cerrahisinde premedikasyon 216

217 Asepsi antisepsi kuralları Epilepsi hastalarında preoperatif monitorizasyon Torokaolomber kırıkta ameliyata hasta hazırlama Anterior servikal giriģim Pterional insizyonlar Posterior servikal cerrahi yöntemler Silvian diseksiyonu Pterional kraniotomi Posterior fossada kraniektomi/ kraniotomi Transpediküler vidalama Enstrümantasyon kurgusu Anterior servikal plaklama Torakotomi ve omurganın anterioruna yaklaģım Glial tümör çıkarma tekniği Dura kapatılması Meningosel cerrahisi Karpal tunel cerrahisi Ventrikülostomi tekniği Kraniovertebral anomalide cerrahi uygulamalar VP shunt uygulaması Ġntraventrikül tümör rezeksiyon giriģimleri Karotis endarterektomi tekniği Duraplasti türleri Laminektomi tekniği Füzyon malzemeleri ve füzyon tekniği Otogreft alma tekniği Epidural hematom boģaltma tekniği Subdural hematom boģaltma tekniği Kranial çökme kaldırma tekniği Trakeostomi tekniği Hasta transportu Perkütan giriģimler ve tekniği Beyin Cerrahisi hastalıklarında antibiyotik profilaksisi BC 704: Makale ve Seminer Saati (0-1-1) Dersin Kapsamı: Dersin Yeri: Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı Dershanesi Dersin Saati: Cuma günleri arası 1x1=1 saat, Yıllık 52 saat. Dersin Süresi: Yılda bir kez açılır. Dersin Öğrencisi: Beyin Cerrahisi Tıpta uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Beyin Cerrahisi Anabilim dalı BaĢkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından yürütülür. Dersin içeriği: Anabilim Dalı Eğitim programı kapsamındaki Beyin Cerrahisi konularını kapsar. 217

218 Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 BC701-T BC701-T BC701-T BC701-T BC704-D BC702-D BC702-D BC702-D 09:00-09:50 BC702-D BC703-D BC704-D BC703-D BC703-D 10:00-10:50 BC701-T BC701-D BC701-T BC701-T 11:00-11:50 BC702-D BC703-D BC702-D BC703-D BC702-D 13:00-13:50 BC701-T 14:00-14:50 BC701-D BC701-T BC701-D 15:00-15:50 BC701-D BC701-T BC701-D 16:00-16:50 BC701-T BC703-D BC702-D BC703-D BC701-T BC701-T BC702-D BC701-T BC703-D BC701-T BC704-D BC702-D 218

219 ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ÇOCUK CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Yrd. Doç. Dr. Ali Erdal KARAKAYA ÇOCUK CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ ÇCE 701: Çocuk Cerrahisi ABD Hasta BaĢı Dersleri ( ) ÇCE 702: Çocuk Cerrahisi ABD Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi (4 4 8) ÇCE 703: Ameliyathane Eğitim çalıģması (0 4 4) ÇCE 704: Makale-Seminer saati (0 2 2) ÇOCUK CERRAHĠSĠ ABD TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROĞRAMI ÇCE 701: Çocuk Cerrahisi ABD Hasta BaĢı Dersleri: ( ) Dersin Kapsamı: Çocuk Cerrahisi servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Çocuk Cerrahisi servisi ve yenidoğan cerrahisi ünitesinde Dersin Saati: Pazartesi, Salı, ÇarĢamba PerĢembe ve Cuma günleri her sabah 08-08:50 saatleri arasında ve öğleden sonra 16-16:50 saatleri arasında günde iki kez teorik olarak gruplar dahilinde yapılır. Dersin Süresi: 1 yıl. Dersin Öğrencisi: Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencileri, rotasyona gelen uzmanlık öğrencileri. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her bir ünitedeki servis konsültanı öğretim üyesi her ay Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilir. Uzmanlık öğrencisi tek olduğunda dersler öğretim üyelerince paylaģılarak anlatılır. Öğretim üyesi izinli olduğunda, o öğretim üyesinin dersleri diğer öğretim üyesi tarafından anlatılır. Dersin Ġçeriği: - Sepsisli yenidoğan, bebek ve büyük çocuk bakımı - Total parenteral besleme düzenlenmesi ve takibi - Sıvı elektrolit ve asit baz dengesi düzenlenmesi ve takibi - Toraks yaralanmalarında tüp torakostomi ve takibi - Karın yaralanmalarında konservatif takip - Obstrüktif üropatiler (UP darlık, UV darlık, PUV) - GÜS travması, - Urakus artıkları - Ambigius genitale - GÜS tümörleri - Üriner diversiyonlar - Solid tümörlü hastanın klinik bakımı - Konjenital diafragma hernilerinde klinik bakım - Toraks boģluğu ve plevranın enfeksiyonları ve tedavisi - Özofagus atrezileri, tanı ve bakımı - Karın duvarı defektleri, tanı ve bakımı - Ġnguinal bölge hastalıkları (Fıtık, hidrosel, akut skrotum) - ĠnmemiĢ testis, tanı ve bakımı - Hipertrofik pilor stenozu, tanı ve bakımı - Gastrointestinal atreziler (Duodenal ve jejunoileal), tanı ve bakımı 219

220 - Mekonyum ileusu, tanı ve bakımı - Meckel divertikülü ve komplikasyonları - Ġnvajinasyon, tanı ve tedavisi - Rotasyon ve fiksasyon anomalileri - Kısa barsak sendromu ve bakımı - Gastrointestinal kanama ve tanısı - Gastrointestinal kist, polip ve duplikasyonlar - Nekrotizan enterokolit tanı ve bakımı - Enflamatuar barsak hastalıkları - Stomalar ve bakımı - Akut apandisit, tanı ve bakımı - Konjenital megakolon tanı ve bakımı - Anorektal malformasyonlar, tanı ve bakımı - Ureteropelvik bileģke obstruksiyonu tanı ve bakımı - Vezikoüreteral reflü tanı ve bakımı - Üriner taģlarda pre ve postop. bakım - Mesane ekstrofisi, pre ve postop. bakım - Hipospadias, pre ve postop. bakım ÇCE 702: Çocuk Cerrahisi ABD Poliklinik Hasta BaĢı Eğitimi (4-4-8) Dersin Kapsamı: Çocuk Cerrahisi polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Çocuk Cerrahisi Polikliniği Dersin Saati:PerĢembe günleri hariç, her iģ günü saat 11:00-11:50 (teorik) ve 14:00-14:50 (uygulama) arasında teorik ve uygulama olarak yapılır. Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Çocuk Cerrahisi poliklinik hasta baģı derslerine Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyona gelen uzmanlık öğrencileri katılır. Uygulamalara tıp fakültesi öğrencileri de katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Çocuk Cerrahisi ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri. Uzmanlık öğrencisi tek olduğunda dersler öğretim üyelerince paylaģılarak anlatılır. Öğretim üyesi izinli olduğunda, o öğretim üyesinin dersleri diğer öğretim üyesi tarafından anlatılır. Dersin Ġçeriği: - Konjenital anomaliyle gelen hastaya yaklaģım - Konjenital anomalili hastaların poliklinik takibi ve bakımı - Kusmayla gelen hastaya yaklaģım - Karın ağrısıyla gelen hastaya yaklaģım - Distansiyonla gelen hastaya yaklaģım - Kabızlıkla gelen hastaya yaklaģım - Ürodinami - Sarılıkla gelen hastaya yaklaģım - Organomegaliyle gelen hastaya yaklaģım - Kasık fıtığıyla gelen hastaya yaklaģım - ĠnmemiĢ testis Ģikayetiyle gelen hastaya yaklaģım - Üreterosel - Nörojenik mesane ve iģeme disfonksiyonları - Skrotal kitleyle gelen hastaya yaklaģım - Karında kitleyle gelen hastaya yaklaģım - Renal kistik hastalıklar - Boyunda kitleyle gelen hastaya yaklaģım - Hidronefrozla gelen hastaya yaklaģım - Toplayıcı sistem anomalileri - Ürolitiazisle gelen hastaya yaklaģım 220

221 - Enürezisle gelen hastaya yaklaģım - ÇCE 703: Ameliyathane Eğitim çalıģması (0-4-4) Dersin Kapsamı: Çocuk Cerrahisi servisinde takip edilen hastaların cerrahi tedavileri ilgili öğretim üyelerinin ve uzmanlık öğrencilerinin katılımıyla yapılır. Bu iģlemler sırasında öğretim üyesi bizzat yaparak veya uzmanlık öğrencisine yaptırarak klasik ya da yeni cerrahi teknikler hakkında bilgi verir. Dersin Yeri: Çocuk cerrahisi ameliyathanesi Dersin Saati: PerĢembe günleri saat 09:00-10:50, 13:00-14:50 arasında hasta listeleri önceden belirlenmek üzere ameliyathanede gerçekleģtirilir. Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Tıpta Uzmanlık öğrencileri ve rotasyona gelen uzmanlık öğrencileri. Uygulamalara tıp fakültesi öğrencileri de katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Çocuk Cerrahisi ABD baģkanı tarafından görevlendirilen iligili gruptaki öğretim üyesi/üyeleri tarafından yürütülür. Dersin Ġçeriği: - Konjenital özofagus anomalilerinde cerrahi - Diyafragma hernilerinde cerrahi - Karın ön duvarı anomalilerinde cerrahi - Anorektal anomalilerde cerrahi - Konjenital intestinal obstruksiyonlarda cerrahi - Enflamatuar ve enfeksiyöz barsak hastalıklarında cerrahi - Solid tümörlerde cerrahi - Travmada cerrahi - Stoma açılması ve kapatılması - Ġnguinal bölge cerrahisi - Genitoüriner sistem cerrahisi ÇCE 704: Seminer /Makale saatisaati (0-2-2) Dersin Kapsamı: Çocuk Cerrahisindeki temel konularda ve güncel geliģmeleri içeren bir seminer programı Tıpta Uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur veya Çocuk Cerrahisi alanında yayınlanan yerli ve yabancı dergilerden öğretim üyeleri tarafından seçilen güncel geliģmelere yönelik konulardaki makaleler Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Öğrencileri tarafında sunulur. Dersin Yeri: Çocuk Cerrahisi toplantı salonu Dersin Saati: Her hafta Salı ve ÇarĢamba günleri saat 13:00-13:50 arasında yapılır. Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Tıpta Uzmanlık öğrencileri ve rotasyona gelen uzmanlık öğrencileri. Uygulamalara tıp fakültesi öğrencileri de katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Çocuk Cerrahisi ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri tarafından yürütülür. 221

222 Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 ÇC701-T ÇC701-T ÇC701-T ÇC701-T ÇC701-T 09:00-09:50 ÇC703-D 10:00-10:50 ÇC703-D 11:00-11:50 ÇC702-T ÇC702-T ÇC702-T ÇC702-T 13:00-13:50 ÇC704-D ÇC704-D ÇC703-D 14:00-14:50 ÇC702-D ÇC702-D ÇC702-D ÇC703-D ÇC702-D 15:00-15:50 16:00-16:50 ÇC701-T ÇC701-T ÇC701-T ÇC701-T ÇC701-T 222

223 GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Ertan BÜLBÜLOĞLU Prof. Dr. Ġlhami Taner KALE Doç. Dr. Mehmet Fatih YÜZBAġIOĞLU GENEL CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ GEC 700: Tez DanıĢmanlığı (0 1 1) GEC 701: Genel Cerrahi Anabilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri (5 3 8) GEC 702: Genel Cerrahi Poliklinik Hasta BaĢı Eğitim ÇalıĢması (3 3 6) GEC 703. Genel Cerrahi Ameliyat BaĢı Eğitim ÇalıĢması (3 3 6) GEC 704 Genel Cerrahi Endoskopi Hasta BaĢı Dersi (3 2 5) GEC 705 Makale-Seminer ve Vaka Takdimi Saati (0 2 2) GEC 706 Multidisipliner Konsey, Morbidite, Mortalite Eğitim Programı (0 1 1) GEC 700: Tez DanıĢmanlığı (0 1 1) Dersin Kapsamı: Genel Cerrahi Tıpta Uzman0lık Öğrencileri tarafından yürütülen tez çalıģmaları değerlendirilir. Dersin Yeri: Genel Cerrahi servisi eğitim odası Dersin Saati: Cuma saat 15:00-16:00 arası Haftada bir gün l saat süreyle yapılır. Haftada 1, yılda 52 saat Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Genel Cerrahi Uzmanlık öğrencileri Ders sorumlusu öğretim üyesi: Genel Cerrahi Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından yürütülür. GEC701: Genel Cerrahi Anabilim Dalı Klinik Hasta BaĢı Dersleri: (5-3-8) Dersin Kapsamı : Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Genel Cerrahi servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir ve uygulamaları yapılır. Dersin Yeri: Genel Cerrahi servisi ve yoğun bakım ünitesi Dersin Saati: Salı, PerĢembe ve Cuma saat 16:00-16:50 arası uygulama; Her sabah 08:00-09:50 arası teorik Dersin Süresi: 1yıl Dersin Öğrencisi: Genel Cerrahi Uzmanlık öğrencileri ve Cerrahi Rotasyonu yapan Uzmanlık Öğrencileri, Uygulamalara tıp fakültesi öğrencileri de katılır Ders sorumlusu öğretim üyesi :Her bir gruptaki öğretim üyeleri tarafından uygulanır. Dersin Ġçeriği. Cerrahi terminoloji Anamnez alma Hasta hazırlanması ve değerlendirilmesi BaĢ ve boyun muayenesi Toraks muayenes i Genel karın muayenesi Meme muayenesi Karın muayenesi I: Mide ve duodenum hastalıkları Karın muayenesi II: Safra kesesi hastalıkları Hasta hazırlığında yapılan tetkikler 223 Karın muayenesi III: Pankreas hastalıkları Karın muayenesi IV: Karaciğer hastalıkları Karın muayenesi V: Dalak hastalıkları Karın muayenesi VI: Ġnce barsak ve mezenter hast Karın muayenesi VII: Apandiks hastalıkları Karın muayenesi VIII: Kolon ve rektum hastalıkları

224 Karın muayenesi VIII:Kolon ve rektum hastalıklarıii Karın muayenesi IX: Cerrahi insizyonlar Karın muayenesi IX: Karın duvarı hernileri Hastanın ameliyata hazırlanması Yara bakımı Pansuman malzemeleri Cerrahi setin tanıtımı Sütür teknikleri Cerrahi infeksiyonlar Cerrahi infeksiyonların tedavisi Cerrahide damar giriģ yolları Enteral nutrisyon Parenteral nütrisyon Boyunda kitlesi olan hastaya yaklaģım Memede kitlesi olan hastaya yaklaģım Akut karın ağrısı olan hastaya yaklaģım Kronik karın ağrısı olan hastaya yaklaģım Üst GĠS kanaması olan hastaya yaklaģım Sarılıklı hastaya yaklaģım Travmalı hastaya yaklaģım Penetran karın travmaları Cerrahi hastalara uygulanan destek tedavileri Ġntravenöz sıvıların tanıtımı Cerrahide röntgen ve görüntüleme yöntemleri Künt karın travmaları Cerrahide endoskopi Endoskopik ve laparoskopik enstrumanlar Perianal bölgenin benign hastalıkları Postoperatif cerrahi komplikasyonlar Laparoskopik cerrahi Asepsi, antisepsi, dezenfeksiyon Hasta monitörizasyonu Alt GĠS kanaması olan hastaya yaklaģım Ameliyathane ve ameliyata iģtirak Order verilmesi, Reçete verilmesi GEC702: Genel Cerrahi Poliklinik Hasta BaĢı Eğitim ÇalıĢması: (3 3 6) Dersin Kapsamı: Genel Cerrahi polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Genel Cerrahi polikliniği Dersin Saati: Pazartesi ve ÇarĢamba günü saat 09:00-16:00 arası uygulama; Pazartesi 14:00-16:00 arası, Salı 9:00-12:00, PerĢembe 09:00-16:00 arası, Cuma 09:00-10: 00 arası teorik Dersin Süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Genel Cerrahi Anabilim Dalı poliklinik hasta baģı derslerine Genel Cerrahi uzmanlık öğrencileri katılır. Uygulamalara Tıp Fakültesi Öğrencileride katılır Dersin Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġlgili gruptaki öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Dersin içeriği: Anamnez alma Hasta hazırlanması ve değerlendirilmesi BaĢ ve boyun muayenesi Toraks muayenesi Genel karın muayenesi Meme muayenesi Karın muayenesi I: Mide ve duodenum hastalıkları Hasta hazırlığında yapılan tetkikler Hastanın ameliyata hazırlanması Yara bakımı Cerrahi infeksiyonların tedavisi 224 Boyunda kitlesi olan hastaya yaklaģım Memede kitlesi olan hastaya yaklaģım Akut karın ağrısı olan hastaya yaklaģım Kronik karın ağrısı olan hastaya yaklaģım Üst GĠS kanaması olan hastaya yaklaģım Sarılıklı hastaya yaklaģım Travmalı hastaya yaklaģım Cerrahide endoskopi Perianal bölgenin benign hastalıkları Postoperatif cerrahi komplikasyonlar Alt GĠS kanaması olan hastaya yaklaģım Order verilmesi, Reçete verilmesi GEC703. Genel Cerrahi Ameliyat BaĢı Eğitim ÇalıĢması. (3 3 6) Dersin Kapsamı: Genel Cerrahi servisinde yatarak cerrahi uygulanan hastaların tedavileri teorik (pratik) olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Genel Cerrahi ameliyathanesi Dersin saati: Pazartesi ve ÇarĢamba 09:00-16:00 arası uygulama; Pazartesi ve ÇarĢamba 09:00-16:00 arası teorik C ve D Grupları Pazartesi, A ve B Grupları ÇarĢamba, günü saat arasında ameliyathane odasında gerçekleģtirilir. Haftada 4x8=32 saat, 32X52=1664saat, (Teorik:832, Uygulama:832)

225 Dersin Öğrencisi: Genel Cerrahi Anabilim Dalı ameliyat baģı derslerine Genel Cerrahi uzmanlık öğrencileri, Rotasyon yapan Uzmanlık öğrencileri Gruplar halinde katılır. Uygulamalara Tıp Fakültesi öğrencileride katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġlgili gruptaki öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Dersin içeriği: AMELĠYAT LĠSTESĠ Anoskopi-Rektoskopi Sigmoidoskopi(rijit) Sigmoidoskopi(fleksible) Kolonoskopi Özefagogastroskopi Rektal polip eksizyon(anal yolla) Abse ve hematom drenajı Hemoroidde lastik band ligasyonu Deri, Deri-altı kist ve tümörlerin çıkarılması Lenf bezi biopsisi Kas biopsisi Torasentez, parasentez Tüp torakostomi Torakotomi Perkütan trakeotomi Santral ven kateterizyonu(periferik venden) Santran ven kateterizasyonu(juguler&subklavyen venden) Arteriyel kateter takılması A-V fistül Periton diyaliz kateter yerleģtirilmesi Periton lavajı Deri grefti Yara eksplorasyonu Ekstremite ampütasyonları Diğer(belirtiniz) Hemodializ katater yerleģtirme Meme biyopsisi Meme absesi drenajı Subkutan Mastektomi Basit Mastektomi Modifiye Radikal Mastektomi Aksilla diseksiyonu Lumpektomi Lumpektomi+Aksilla diseksiyonu Tiroglosseal duktus kisti eksizyonu Unilateral subtotal tiroidektomi Total Lobektomi Bilateral subtotal tiroidektomi Totale yakın tiroidektomi Total tiroidektomi+modifiye radikal boyun diseksiyonu Modifiye radikal boyun disseksiyonu Paratiroidektomi Surrenalektomi Özofageal divertikülektomi Distal Özofajektomi+özofagogastrostomi Total özefajektomi(transhiatal) Total özefajektomi(interpozisyon) 225 Özefagus perforasyon operasyonları Özefageal bypass iģlemleri Diafragma Hernisi(Bochdalek-Morgagni) onarımları Antireflü giriģimleri(açık) Antireflü giriģimleri(laparoskopik) Yüksek Selektif Vagotomi Selektif vagotomi+antrektomi Selektif Vagotomi+Gastroenterostomi Selektif Vagotomi+Piloroplasti Trunkal Vagotomi+antrektomi(Billroth-2) Trunkal Vagotomi+antrektomi(Billroth-1) Trunkal Vagotomi+Gastroenterostomi Trunkal Vagotomi+Piloroplasti Trunkal Vagotomi +Gastroduoddonostomi Subtotal gastrektomi+gastrojejunostomi Total Gastrektomi+Roux-Y Özefagojejunostomi Gastrostomi Mide wedge rezeksiyonu Mideden bezoar veya yabancı cisim çıkarılması Gastroenterostomi Reverse loop ya da Roux-Y düzeltici ameliyatlar Perforasyon onarımı+omentomplasti Perforasoyn onarımı+omentoplasti +TV+GE Duodenoentorostomi Duodenumdan lokal tümör(divertikül vs..) eksizyonu Tüp duodonostomi Enteroenterostomi(ince barsak rezeksiyonu olmaksızın) Striktüropilasti Segmenter ince barsak rezeksiyonu+anastomoz Subtotal ince barsak rezeksiyonu+ostomi ileostomi açılması Ġleostomi kapatılması Brid ileusda laparotomi+bridektomi Ġnvajinasyon redüksiyonu Gastrointestinal fistül ameliyatları Mezenterik damar giriģimleri(embolektomi vs)+ġb rezeksiyonu Divertikülektomi Kolostomi açılması Kolostomi kapatılması(hartman hariç) Ġleo(jejuno)kolostomiler Kolon perforasyonuna primer sütür Sag hemikolektomi Sol Hemikolektomi Anterior rezeksiyon Alçak anterior rezeksiyon

226 Segmenter kolon rezeksiyonu Segmenter kolon rezeksiyonu+koloanal anastomoz Hartmann kapatılması Abdominoperineal rezeksiyon Total kolektomi+terminal ileostomi Total kolektomi+ileorektal anastomoz Total kolektomi +ileal poģ -anal anastomoz Subtotal kolektomi+ileorektal anastomoz Rektal prolapsus için abdominal ameliyatlar Pelvik ekzantrasyon Rektal prolapsus için perineal ameliyatlar inkontinens için sfiknter giriģimleri Grasiloplasti Anorektal abse drenajı Anorektal fissür ameliyatları Hemoroidektomi Anal fistül ameliyatları Rektovajinal fistül onarımı Sinüs plinoidalis ameliyatları Anal ve perineal lezyonların geniģ-lokal eksizyonu Evreleme laparotomisi Karın duvarı tümörleri için giriģim Eksploratif laparotomi Laparotomi+organ biopsisi Evisserasyon, evantrasyon düzeltilmesi Laparoskopi+diagnostik Omentum torsiyonu ameliyatları Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu Ġntraabdominal abse drenajı Laparostomi giriģimleri Retroperitoneal tümör operasyonları Retroperitoneal lenf bezi disseksiyonları(periaortik-pelvik) Ġnguinal herni onarımı Femoral herni onarımı Ġnguinal herni onarıımı(laparoskopik) Femoral herni onarımı(laparoskopik Karın duvarı hernileri onarımları Karaciğer abse drenajı(laparotomi ile) Segmentektomi Lobektomi Wedge rezekisyon Kist hidatik giriģimleri Kolesistektomi+/-kolanjiografi Kolesistektomi+/-kolanjiografi(laparoskopik) Kolesistektomi Kolesistoenterostomi Koledok eksplorasyonu Koledokoenterostomi Koledokotomi-sfinkterotomi veya sfinkteroplasti Hepatikojejunostomi Özefagus varis kanaması operasyonları Asitte peritoneovenöz Ģant uygulanaması Akut pankeatitte debridman lavaj ve drenaj Pankreas kistlerine giriģim Distal pankreatektomi Whipple ameliyatı Total Pankreatektomi Pankreas adenomlarında total eksizyon, enükleasyon Kronik pankreatitte pankretikojejunostomi Parsiyel splenektomi Splenektomi-elektif (açık) Splenektomi-elektif (laparaskopik) Periferik damar embolektomisi aorta iliak-femoral bypass Varis ameliyatları Travmatik diafragma rüptürü onarımı Dalak yaralanmasında primer sütür+splenorafi Dalak yaralanmasında splenektomi Dalak yaralanmalarında primer sütür Karaciğer yaralanmalarında packing Karaciğer yaralanmalarında rezeksiyon Major damar yaralanması( v.cava-v.portav.renal vs) onarımı Pankreas yaralanmaları-subtotal pankreatektomi Pankreas yaralanmaları-sütür-drenaj Kolon yaralanmaları primer sütür Kolon yaralanmaları rezeksiyon+ostomi/hartman giriģimi Duodenum yaralanması primer sütür Duodenum yaralanması tüp duedonostomi Böbrek yaralanması nefrektom GEC 704. Genel Cerrahi Endoskopi Hasta BaĢı Dersi (3 2 5) Dersin Kapsamı: Genel Cerrahi endoskopi ünitesinde endoskopik iģlem yapılan hastaların tanı ve tedavileri teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Genel Cerrahi endoskopi ünitesi Dersin Saati : Salı ve PerĢembe 09:00-11:00 ve 13:00-15:00 arası uygulama; Salı ve PerĢembe günleri 09:00-16:00 arası teorik Dersin Süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Genel Cerrahi Anabilim Dalı endoskopi hasta baģı derslerine Genel Cerrahi uzmanlık öğrencileri katılır. Dersin içeriği: 226

227 Özofagoskopi Gastroskopi Duodenoskopi ERCP Rektoskopi Sigmoidoskopi Kolonoskopi Endoskopik polipektomi Hemoroidal Hastalıkta endoskopik tedavi Üst Gis Kanamalarında endoskopik yaklaģım Alt Gis Kanamalarında Endoskopik yaklaģım Dersin Sorumlusu Öğretim Üyesi : Ġlgili gruptaki öğretim üyeleri tarafından yürütülür. GEC 705 Makale-Seminer ve Vaka Takdimi Saati (0-2-2) Dersin Kapsamı: Genel Cerrahi ilgi alanına giren konularda ve güncel geliģmeleri içeren bir seminer yada makale tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur. Dersin Yeri: Genel Cerrahi dersanesi Dersin saati: Her Cuma saat arasında o Haftada 2 saat, yıllık 104 saat Dersin Süresi : 1yıl Dersin Öğrencisi: Genel Cerrahi tıpta uzmanlık öğrencileri katılır Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Genel Cerrahi Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından yürütülür. GEC706 : Multidisipliner Konsey Morbidite, Mortalite Eğitim Programı: (0-1-1) Dersin Kapsamı: Genel Cerrahi anabilim dalında takip ve tedavi edilen hastalardan seçilen klinik öneme sahip vakalar ve mortalite olguları tartıģılır. Dersin Yeri: Genel Cerrahi dersanesi Dersin saati: Her PerĢembe saat arasında o Haftada 1 saat, yılda 52 saat Dersin Süresi: 1yıl Dersin Öğrencisi: Genel Cerrahi tıpta uzmanlık öğrencileri katılır Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi / üyeleri tarafından yürütülür. 227

228 228 Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 GEC701-T GEC701-T GEC701-T GEC701-T GEC701-T 09:00-09:50 GEC401-D GEC701-T GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC701-T GEC702-T GEC704-D GEC704-T GEC401-D GEC701-T GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC701-T GEC702-T GEC704-D GEC704-T GEC401-T GEC701-T GEC702-T 10:00-10:50 GEC401-D GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC702-T GEC704-D GEC704-T GEC401-D GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC702-T GEC704-D GEC704-T GEC401-T 11:00-11:50 GEC401-D GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC702-T GEC704-T GEC401-D GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC702-T GEC704-T GEC706-D 13:00-13:50 GEC401-D GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC704-D GEC704-T GEC401-D GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC702-T GEC704-D GEC704-T GEC705-D 14:00-14:50 GEC401-D GEC702-D GEC702-T GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC704-D GEC704-T GEC401-D GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC702-T GEC704-D GEC704-T GEC705-D 15:00-15:50 GEC401-D GEC702-D GEC702-T GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC704-T GEC401-D GEC702-D GEC703-D GEC703-T GEC401-T GEC702-T GEC704-T GEC700-D 16:00-16:50 GEC401-D GEC701-D GEC401-D GEC701-D GEC401-D GEC701-D

229 GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ o o o o o Prof. Dr. Murat Özdemir Prof. Dr. Gökhan Özdemir Yrd. Doç.Dr. Lokman Aslan Yrd. Doç.Dr. Murat Aslankurt Yrd. Doç. Dr. Adnan AKSOY GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ Göz 700: Tez DanıĢmanlığı (0 1 1) Göz 701: Göz Hastalıkları AD Uzmanlık Öğrencileri eğitim dersi (2 0 2) Göz 702: Göz Hastalıkları AD Hasta baģı dersi (1 1 2) Göz 703: Göz Hastalıkları AD Cerrahi Eğitimi (Ameliyat BaĢı Eğitim ÇalıĢması)(1 2 3) Göz 704: Göz Hastalıkları AD Poliklinik hasta baģı eğitimi ( ) Göz 705: Makale ve Seminer saati (0 2 2) GÖZ 700: UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ TEZ DANIġMANLIĞI (0-1-1) Dersin Kapsamı: DanıĢman öğretim üyesi tez yürütülmesi ile ilgili eğitim verir. Dersin Yeri: Göz Polikliniği Dersin Günü ve Saati: Cuma günleri arası, haftada 1 saat, yılda 52 saat Dersin Süresi: 1 Yıl Dersin Öğrencisi: Göz Hastalıkları Anabilim Dalı uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġlgili öğretim üyesi AD baģkanı tarafından görevlendirilir. GÖZ 701: GÖZ HASTALIKLARI AD UZMANLIK ÖĞRENCĠLERĠ EĞĠTĠM DERSĠ (2-0- 2) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri haftada 2 saat asistan dersi olarak yapılır. Oftalmolojide güncel konuların ve geliģmelerin değerlendirilmesi Dersin Yeri: Tıp Fakültesi Derslikleri Dersin Saati: Pazartesi ve ÇarĢamba günleri saat arası haftada iki saat, yılda 104 saat. Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Göz Hastalıkları AD uzmanlık öğrencileri gruplar halinde Dersin sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Murat Özdemir, Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Yrd. Doç.Dr. Lokman Aslan, Yrd. Doç.Dr. Murat Aslankurt, Yrd. Doç. Dr. Adnan Aksoy Dersin içeriği: Glokomda güncel medikal ve cerrahi tedavi yaklaģımları Vitreoretinal cerrahide teknikler ve geliģmeler Medikal retinada tanı ve tedavi yöntemleri ġaģılıkta hasta değerlendirilmesi Refraktif cerrahiye hasta seçimi ve cerrahi teknikler Kontakt lenste hasta muayenesi Üvea hastalıklarının değerlendirilmesi Oküloplastik cerrahi teknikler ve hasta hazırlanması 229

230 GÖZ 702: GÖZ HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI HASTA BAġI EĞĠTĠMĠ (1-1-2) Dersin Kapsamı: Göz Hastalıkları servisinde yatan hastaların tanı, takip ve tedavileri, hasta baģında teorik ve pratik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Göz Hastalıkları Servisi Dersin Saati: PerĢembe günü saat arası teorik, Cuma günleri saat arası uygulama, haftada 2 saat, yılda 104 saat (52 saat teorik, 52 saat uygulama). Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Göz Hastalıkları AD uzmanlık öğrencileri gruplar halinde. Uygulamaya tıp fakültesi öğrencileri de katılır. Dersin sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Murat Özdemir, Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Yrd. Doç.Dr. Lokman Aslan, Yrd. Doç.Dr. Murat Aslankurt, Yrd. Doç. Dr. Adnan Aksoy Dersin içeriği: Oftalmolojide muayene yöntemleri Göz anatomisi Kataraktlı hastanın değerlendirilmesi Katarakt tipleri Katarakt cerrahisinde kullanılan teknikler Fako cerrahisi Fako teknikleri Lokal anestezi yöntemleri Glokomda hasta değerlendirilmesi Glokomlu hastada açı muayenesi Glokomda tanı testleri Görme alanı değerlendirilmesi Glokomda güncel medikal ve cerrahi tedavi yaklaģımları Diabetik retinopatinin fizyopatolojisi Diabetik retinopati evreleri Diabetik hastanın göz yönünden değerlendirilmesi Argon lazer tedavi prensipleri Argon lazer tedavisinde kullanılan lensler Fundus fluoressein anjiografi tetkikinde dikkat edilecek hususlar Fundus flioressein anjiografi değerlendirilmesi Retinal arter ve ven tıkanıklıklarında hasta değerlendirilmesi Retina distrofileri Retina dekolmanı tanı ve tedavisi Vitreoretinal cerrahide teknikler ve geliģmeler Ġntravitreal ilaç uygulamaları Medikal retinada tanı ve tedavi yöntemleri Fotodinamik tedavide hasta hazırlanması Fotodinamik tedavi uygulaması Fotodinamik tedavide hasta seçimi ġaģılıkta hasta değerlendirilmesi ġaģılık muayenesinde kullanılan testler ġaģılık operasyonuna karar vermede dikkat edilecek hususlar Elektrofizyolojik teknikler ve değerlendirilmesi Kornea hastalıkları Keratoplasti teknikleri ve endikasyonları Keratokonus tanı ve tedavi prensipleri Refraktif cerrahiye hasta hazırlama Kornea topografisi ve pakimetri değerlendirilmesi Refraktif cerrahi tekniklerinde dikkat edilecek hususlar Kontakt lenste hasta muayenesi Üvea hastalıklarının değerlendirilmesi 230

231 Behçet hastalığı tanı kriterleri Üvea hastalıklarını tedavi prensipleri Oküloplastik cerrahi teknikler ve hasta hazırlanması Dakriolojide kullanılan testler Kapak hastalıkları Orbita hastalıkları Göz acilleri ve tedavi yöntemleri Perforasyon onarımında dikkat edilecek hususlar GÖZ 703: GÖZ HASTALIKLARI AD CERRAHĠ EĞĠTĠMĠ (AMELĠYAT BAġI EĞĠTĠM ÇALIġMASI (1-2-3) Dersin Kapsamı: Göz Hastalıkları ile ilgili ameliyatlar teorik ve uygulamalı olarak gruplar halinde uzmanlık öğrencilerine öğretilir. Dersin Yeri: Göz hastalıkları ameliyat odası Dersin Saati: Salı günleri ve saatleri arasında uygulama, Salı arası teorik, sorumlu öğretim üyesi tarafından haftada 3 saat, yılda 52 saat teorik, 104 saat pratik Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Göz Hastalıkları AD uzmanlık öğrencisileri gruplar halinde. Uygulamalı dersleri tıp fakültesi dönem V öğrencileri de izler. Dersin sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Murat Özdemir, Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Yrd. Doç.Dr. Lokman Aslan, Yrd. Doç.Dr. Murat Aslankurt, Yrd. Doç. Dr. Adnan Aksoy Dersin içeriği: Göz cerrahisinde hasta hazırlama Lokal anestezi teknikleri Katarakt cerrahisinde cerrahi tekniğe karar verme Fako cerrahisinde kullanılan aletlerin hazırlanması Fako cerrahisi teknikleri PEKKE + ĠOL operasyonunda dikkat edilecek hususlar ġaģılık cerrahisinde hastanın hazırlanması ġaģılık cerrahi teknikleri Göz kaslarını geriletme ve rezeksiyon ameliyatları Kas transpozisyonları Ayarlanabilir sütür cerrahisi Dakriyolojide hasta hazırlama Dakriosistorinostomi teknikleri Pitoz cerrahisi Kapak rekonstrüksiyonu Retina dekolmanında cerrahi teknikler Glokom cerrahisine hasta hazırlama Glokom cerrahi teknikleri Trabekülektomi cerrahisinde dikkat edilecek hususlar Evisserasyon ve enükleasyon cerrahisi Pterjium cerrahisi Konjonktivaplasti yöntemleri Amnion zarı ile yüzey rekonstrüksiyonu Perforasyon onarımı için hasta hazırlanması Perforasyon onarımında dikkat edilecek hususlar GÖZ 704: GÖZ HASTALIKLARI AD POLĠKLĠNĠK HASTA BAġI EĞĠTĠMĠ ( ) Dersin Kapsamı: Göz Hastalıkları AD rutin polikliniğinde, refraksiyon muayenesi ve refraksiyon tashihi, ĢaĢılık ve ambliyopi, pediatrik oftalmoloji, glokom, üvea, retina, lens, argon lazer, prematüre retinopatisi, vitreoretinal cerrahi, oküloplastik cerrahi ile ilgili 231

232 ayaktan takip edilen hastaların tanı takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Göz Hastalıkları AD poliklinikleri Dersin Saati: Uzmanlık öğrencileri gruplara bölünerek Salı hariç haftanın her günü ve Cuma arası teorik, pazartesi, ÇarĢamba, PerĢembe günleri saatleri arasında uygulama, haftada 16 saat, yılda 832 saat, (520 saat teorik, 312 saat uygulama, 4 grup 4x832=3328 saat). Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Göz Hastalıkları AD uzmanlık öğrencisidir. Pratik dersleri Tıp Fakültesi dönem V öğrencileri de izler Dersin sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Murat Özdemir, Prof. Dr. Gökhan Özdemir, Yrd. Doç.Dr. Lokman Aslan, Yrd. Doç.Dr. Murat Aslankurt, Yrd. Doç. Dr. Adnan Aksoy Dersin içeriği: Oftalmolojide muayene yöntemleri Göz anatomisi Kataraktlı hastanın değerlendirilmesi Katarakt tipleri Katarakt cerrahisinde kullanılan teknikler Fako cerrahisi Fako teknikleri Lokal anestezi yöntemleri Glokomda hasta değerlendirilmesi Glokomlu hastada açı muayenesi Glokomda tanı testleri Görme alanı değerlendirilmesi Glokomda güncel medikal ve cerrahi tedavi yaklaģımları Diabetik retinopatinin fizyopatolojisi Diabetik retinopati evreleri Diabetik hastanın göz yönünden değerlendirilmesi Argon lazer tedavi prensipleri Argon lazer tedavisinde kullanılan lensler Fundus fluoressein anjiografi tetkikinde dikkat edilecek hususlar Fundus flioressein anjiografi değerlendirilmesi Retinal arter ve ven tıkanıklıklarında hasta değerlendirilmesi Retina distrofileri Retina dekolmanı tanı ve tedavisi Medikal retinada tanı ve tedavi yöntemleri ġaģılıkta hasta değerlendirilmesi ġaģılık muayenesinde kullanılan testler ġaģılık operasyonuna karar vermede dikkat edilecek hususlar Elektrofizyolojik teknikler ve değerlendirilmesi Kornea hastalıkları Keratoplasti teknikleri ve endikasyonları Keratokonus tanı ve tedavi prensipleri Refraktif cerrahiye hasta hazırlama Kornea topografisi ve pakimetri değerlendirilmesi Refraktif cerrahi tekniklerinde dikkat edilecek hususlar Kontakt lenste hasta muayenesi Üvea hastalıklarının değerlendirilmesi Behçet hastalığı tanı kriterleri Üvea hastalıklarını tedavi prensipleri Dakriolojide kullanılan testler Orbita hastalıkları 232

233 Göz acilleri ve tedavi yöntemleri Perforasyon onarımında dikkat edilecek hususlar GÖZ 705: MAKALE VE SEMĠNER SAATĠ (0 2 2) Dersin Kapsamı: Göz Hastalıkları AD nda uzmanlık öğrencilerinin oftalmolojideki geliģmelerle ilgili güncel bilgiye sahip olması ve konu ile ilgili makalelerin tartıģılması Dersin Yeri: Göz Hastalıkları AD dershanesi Dersin Saati: Haftada bir gün salı günü arasında yapılır. Haftalık 2, yıllık 104 saat Dersin Süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Göz Hastalıkları AD uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi dönem V öğrencileri Dersin sorumlu öğretim üyesi: Anabilim dalı baģkanı tarafından görevlendirilen sorumlu öğretim üyesi tarafından yürütülür. Anabilim dalındaki tüm öğretim üyeleri aktif olarak katılır. Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 GÖZ701-T GÖZ501-T GÖZ701-T GÖZ501-D GÖZ702-T GÖZ501-D GÖZ702-D 09:00-09:50 GÖZ501-T GÖZ501-T GÖZ501-T GÖZ501-T GÖZ501-D GÖZ700-D 10:00-10:50 GÖZ704-T GÖZ501-D GÖZ703-D GÖZ501-D GÖZ704-T GÖZ704-T GÖZ704-T 11:00-11:50 GÖZ704-T GÖZ703-T GÖZ501-D GÖZ704-T GÖZ704-T GÖZ704-T 13:00-13:50 GÖZ501-D GÖZ704-D GÖZ501-D GÖZ703-D GÖZ501-D GÖZ704-D GÖZ501-D GÖZ704-D GÖZ704-T 14:00-14:50 GÖZ501-D GÖZ704-D GÖZ501-T GÖZ501-D GÖZ704-D GÖZ501-D GÖZ704-D GÖZ501-D GÖZ704-T 15:00-15:50 GÖZ501-T GÖZ705-D GÖZ501-T GÖZ501-T GÖZ501-T 16:00-16:50 GÖZ501-T GÖZ705-D GÖZ501-T GÖZ501-T GÖZ501-T 233

234 KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Gürkan KIRAN Doç. Dr. Hakan KIRAN Doç. Dr. Deniz Cemgil ARIKAN Yrd. Doç. Dr. Önder ERCAN Yrd. Doç. Dr. Bülent KÖSTÜ Yrd. Doç. Dr. S. Murat BAKACAK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ABD UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ KD 701: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri: ( ) KD 702: Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Hasta BaĢı Eğitim ÇalıĢması: (3-3- 6) KD 703: Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Ameliyat BaĢı Eğitim ÇalıĢması: (1-4- 5) KD 704: Makale ve Seminer Morbidite, Mortalite ve Vaka Takdimi Saati: (0-3- 3) (T=Teorik, U= Uygulama/ (T-U-Toplam) KD 701: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri: ( ) Dersin Kapsamı: Kadın Hastalıkları ve Doğum servisi ile doğumhanede yatan hastaların tanıtakip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir ve uygulamaları yapılır. Dersin Yeri: Kadın Hastalıkları ve Doğum servisi ve doğumhanesi Dersin Saati: Her sabah A, B, C, D grupları halinde bölünen uzmanlık öğrencileri için teorik dersi ve 15:00-16:00 saatleri arasında günde iki kez yapılır. Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyona gelen Uzmanlık Öğrencileri, uygulama kısımlarına dönem 4, 5 ve 6 öğrencileri katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her bir gruptaki öğretim üyeleri tarafından uygulanır. Dersin Ġçeriği: Jinekoloji ve Obstetrik terminolojisi Anamnez alma Hasta hazırlama ve değerlendirme Kadın Genital Sistem Anatomisi Kadın Üreme Organları Embriyolojisi Cinsiyet Organları GeliĢim Bozuklukları Obstetrik Ultrasonografi Jinekolojik Ultrasonografi Jinekoloji ve Obstetrik Propedötik Jinekoloji ve Obstetrikte Yasal ve Etik Sorunlar Obstetrik Analjezi ve Anestezi Perinata Tıpta Biyokimyasal Testler 234

235 Fetal Fizyoloji Maternal Fizyoloji Normal Gebelik ve Prenatal Bakım Doğum Fizyolojisi ve Normal Doğum Puerperium Perinatal Enfeksiyonlar Riskli Gebe Ġzlemi ve Takibi Fetusun Ġyilik Halinin Değerlendirilmesi Gebelik ve Medikal Hastalıklar Gebelik ve Diabet Gebelik ve Kalp Hastalıkları Gebelik ve Cerrahi Hastalıklar Puerperal Hastalıklar Doğum Komplikasyonları Operatif Doğum Obstetrik Kanamalar Histerektomi Ġntrauterin GeliĢme Geriliği Gebelik ve Kanser ġok- Sıvı Elektrolit Tedavisi Erken Membran Ruptürü Preoperatif ve Postoperatif Bakım Habituel Abortus Abortuslar Cinsel Yolla BulaĢan Hastalıklar Ürojinekoloji Perinatal Tıpta Ġnvaziv GiriĢimler Pelvik Relaksasyon Vulva ve Vajinanın Benign ve Malign Hastalıkları Preterm Doğum Jinekolojik Kanamalar Serviksin Benign ve Malign Hastalıkları Perinatal Tıpta Ultrasonografi Serviksin Benign Lezyonları Korpusun Benign ve Malign Hastalıkları Gebelikte Rh Ġzoimmunizasyonu Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji Overin Benign ve Malign Hastalıkları Nonimmun Hidrops Fetalis Tanısal ve GiriĢimsel Histeroskopi Ġnfertilite Gebeliğin Hipertansif Hastalıkları Endometriyal Hiperplazi Polikistik Over Sendromu Fetal Tedavi Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Menopoz Çoğul Gebelik Kontrasepsiyon Endometriyozis Teratoloji ve AĢılar 235

236 KD 702: Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Poliklinik Hasta BaĢı Eğitim ÇalıĢması; (3-3- 6) Dersin Kapsamı: Kadın Hastalıkları ve Doğum gebe polikliniği, Jinekoloji polikliniği, Jinekolojik Onkoloji polikliniği, Ġnfertilite ve Perinatoloji polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Dersin Saati: Pazartesi, ÇarĢamba ve Cuma günü, gruplar halinde yukarıda belirtilen mekanlarda teorik dersi saat 09: arasında, uygulama dersi Pazartesi ve ÇarĢamba saat 16:00-17:00 arasında ve Cuma günü saat 11:00-12:00 arasında; haftada 6 saat yapılır. Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı poliklinik hasta baģı derslerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık Öğrencileri katılır. Bu dersin uygulamalarına dönem 4, 5 ve 6 sınıf öğrencileri de katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġlgili gruptaki öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Dersin Ġçeriği: Anamnez alma Hasta hazırlama ve değerlendirme Genel fizik muayene DıĢ genital organ muayenesi Vajina ve serviks muayenesi Uterus muayenesi Adneks muayenesi Rektal muayene Meme muayenesi Hasta hazırlığında yapılan tetkikler Infertil hastaya yaklaģım Menopoz hastasına yaklaģım Virgo hastaya yaklaģım Hastanın ameliyat hazırlanması Yara bakımı Akut karın olan hastaya yaklaģım Gebe muayenesi Salin infüzyon sonografi Kolposkopik muayene Minor jinekolojik müdahaleler Order verilmesi Reçete düzenlenmesi Hasta muayene raporlarının yazılması Ultrasonografi raporlarının yazılması KD 703: Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Ameliyat BaĢı Eğitim ÇalıĢması: (1-4- 5) Dersin Kapsamı: Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde yatarak cerrahi giriģim uygulanan hastaların tedavileri teorik ve pratik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Kadın Hastalıkları ve Doğum ameliyathanesi 236

237 Dersin Saati: Teorik dersi Salı günü saat 09:00-10:00 arasında, uygulama dersi Salı ve PerĢembe günü saat 11:00-12:00 ve 14:00-15:00 arasında ameliyathane odasında gerçekleģtirilir (toplam 5 saat). Dersin Öğrencisi: Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ameliyat baģı derslerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlık öğrencileri katılır. Bu dersin uygulamalarına dönem 4, 5 ve 6 sınıf öğrencileri de katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġlgili gruptaki öğretim üyeleri tarafından yürütülür Dersin Ġçeriği: AMELĠYAT LĠSTESĠ Müdahaleli doğum Normal doğum Sezeryan Amnioinfüzyon Amniyosentez Fetal kan numunesi (Kordosentez) Fetosid Ġntrauterin transfüzyon Korion villus alınması McDonald-Schirodkar Bartholin kisti çıkarılması Ġmperfore himen açılması Kolpotomi Labial füzyon açılması Menstural regülasyon Bumm küretaj Servikal biyopsi Servikal biyopsi ve tanısal küretaj Servikal koterizasyon Servikal polip çıkarılması Servikal polipektomi ve tanısal küretaj Terapötik küretaj Anal sfinkter yetmezliği operasyonu Bartholin apse drenajı Bartholin kisti koterizasyonu Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu Kolposkopi Kondilom koterizasyonu Konizasyon operasyonu LEEP Mancherster-fothergill Pelvis absesinin vaginal yolla drenajı Perinoplasti Rektosel Servikal stump çıkarılması Sistorektosel operasyon Sistosel operasyon Skinning vulvektomi Stumdorf operasyonu Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü) Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük) Üretral karunkül operasyonu Vajen darlığının geniģletilmesi Vajinal histerektomi rektosel operasyonu Vajinal histerektomi+salpingoooferektomi Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu DıĢ gebelik operasyonu Endometrioma + endometriozis operasyonu Histerektomi, abdomial Histerektomi, abdomial + salpingoooferektomi Mini laparatomi ile tüpligasyon Myomektomi 237

238 Ooferektomi Over Transpozisyon Ovarial veya paraovarial kist eksizyonu Over Wedge rezeksiyon Postpartum tüpligasyon Salpingo-ooferektomi Salpinjektomi Sterilizasyon operasyonları Subtotal histerektomi Abdominal ve kombine entorosel tamiri Burch Debulking ameliyatı Double needle Hipogastrik arter ligasyonu Kuldoplasti Marshall- Marchetti Kranz operasyonu Paravajinal onarım Periaortik pelvik lenf diseksiyonu Postop cuff prolapsus tamiri (Vajinal sakrospinoz ligamentopeksi) Promontofiksasyon Radikal vulvektomi Rektovajinal fistül Sakrokolpopeksi Sling operasyonu (IVS-TVT dahil) Trans obtrator tape uygulaması Tuboplasti Vulvektomi Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi) Metroplasti Miyomektomi (Mikrocerrahi) Tuboplasti (Mikrocerrahi) Vajinal rekonstrüksiyon (Mc Indoe) KD 704: Makale ve Seminer Morbidite, Mortalite ve Vaka Takdimi Saati: (0-3- 3) Dersin Kapsamı: Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilimi ilgi alanına giren konularda ve güncel geliģmeleri içeren bir seminer ya da makale tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur. Dersin Yeri: Kadın Hastalıkları ve Doğum dershanesi Dersin Saati: Her Pazartesi saat 13:00-14:00 arası ve PerĢembe saat 13:00-15:00 arasında. Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Kadın Hastalıkları ve Doğum tıpta uzmanlık öğrencileri, dönem 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri de katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından yürütülür. 238

239 Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 KD701-T KD701-T KD701-T KD701-T KD701-T 09:00-09:50 KD702-T KD703-T KD702-T KD401-T KD702-T 10:00-10:50 KD401-T KD401-T KD401-T KD401-T KD401-T 11:00-11:50 KD401-T KD401-D KD703-D KD401-T KD401-D KD703-D KD401-D KD702-D 13:00-13:50 KD401-D KD704-D KD401-T KD401-D KD704-D KD401-T KD401-T 14:00-14:50 KD401-T KD401-D KD703-D KD401-D KD401-D KD704-D KD703-D KD401-T 15:00-15:50 KD701-T KD701-T KD701-T KD701-T KD701-T KD401-D KD401-D 16:00-16:50 KD702-D KD401-D KD702-D KD401-D KD401-T 239

240 KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ CERRAHĠSĠ BĠLĠM DALI Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Sorumlu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gürkan KIRAN Kod Ders Tanımı T- U- T JOC 801: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri (6-2- 8) JOC 802: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı Ameliyat ve Hasta BaĢı (0-6- 6) Eğitimi JOC 803: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı Makale ve Seminer Saati (2-0- 2) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABĠLĠM DALI JĠNEKOLOJĠK ONKOLOJĠ CERRAHĠSĠ BĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠMĠ TEORĠK VE TEORĠK DERS DIġI FAALĠYETLER PROĞRAMI JOC 801: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı Hasta BaĢı Dersleri (pratik ve teorik) (6-2- 8) Dersin kapsamı: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uygulanan hastalara yaklaģım, tanı, takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir ve uygulamaları yapılır Dersin Yeri: Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Dersin saati: Pazartesi saat , ÇarĢamba Saat , PerĢembe saat 13:00-13:50,Cuma saat , arası teorik; PerĢembe saat arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Gürkan KIRAN Dersin Ġçeriği: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uygulanan ve postoperatif takip ve tedavisi yapılan hastalarda, muayene invaziv- noninvaziv müdahale, klinik izlem, laboratuar ve radyolojik değiģkenlerin değerlendirilmesi, Vulva anatomi, histoloji ve embriyoloji Vulva kanseri öncü lezyonları Preinvaziv vulva lezyonları tedavisi Vulva kanseri karsinogenesisi Vulva kanseri geliģtirme riski bulunan hastaları seçimi Vulva kanseri tanısı Vulva kanseri patolojik faktörlerinin değerlendirilmesi Vulva kanseri evrelemesi Vulva kanseri tedavisi Rekürren vulva kanserinde tanı Rekürren vulva kanserinde palyatif tedavi planlaması ve uygulaması Vajinal anatomi, histoloji ve embriyoloji Vajina kanseri öncü lezyonları 240

241 Preinvaziv vajina lezyonları tedavisi Vajina kanseri karsinogenesisi Vajina kanseri geliģtirme riski bulunan hastaları seçimi Vajina kanseri tanısı Vajina kanseri patolojik faktörlerinin değerlendirilmesi Vajina kanseri evrelemesi Vajina kanseri tedavisi Rekürren vajina kanserinde tanı Rekürren vajina kanserinde palyatif tedavi planlaması ve uygulaması Serviks kanserlerinin değerlendirilmesi Serviks uteri histolojisi Serviks histolojisinin ve patolojilerinin kavranması Serviks kanseri risk faktörleri Serviks kanseri tipleri Serviks kanseri tanısı Serviks kanserinde klinik değerlendirme Serviks kanserinde risk faktörleri ve klinik bulguların sentezi Servikal örnekleme (Pipel uygulaması, D&C uygulaması) Serviks kanseri tedavi öncesi bakım Tedavi öncesi klinik, laboratuar, görüntüleme ve histolojik verilerin sentezi Serviks kanseri tedavisi Serviks kanseri cerrahi tedavi yöntemleri Histerektomi ve modifikasyonlarının uygulanması Pelvik lenf nodu disseksiyonunun uygulanması Paraaortik lenf nodu disseksiyonunun uygulanması Endometriyum kanserlerinin değerlendirilmesi Endometriyum histolojisi Endometriyum histolojisinin ve patolojilerinin kavranması Endometriyum kanseri risk faktörleri Endometriyum kanseri tipleri Pelvik anatomi Endometriyum kanseri tanısı Endometriyum kanserinde klinik değerlendirme Endometriyum kanserinde risk faktörleri ve klinik bulguların sentezi Endometriyal örnekleme (Pipel uygulaması, D&C uygulaması) Ofis histeroskopi uygulaması Transvajinal ultrasonografi Sonohisterografi Endometrium kanseri tedavi öncesi bakım Tedavi öncesi klinik, laboratuar, görüntüleme ve histolojik verilerin sentezi Endometriyum kanseri tedavisi Endometriyum kanseri cerrahi tedavi yöntemleri 241

242 Histerektomi ve modifikasyonlarının uygulanması Pelvik lenf nodu disseksiyonunun uygulanması Paraaortik lenf nodu disseksiyonunun uygulanması Epitelyal ve nonepitelyal over kanserlerinin değerlendirilmesi Over histolojisi Over patolojilerinin kavranması Over kanseri risk faktörleri Over kanseri tipleri Over kanseri tanısı Over kanserinde klinik değerlendirme Over kanseri tedavi öncesi bakım Tedavi öncesi klinik, laboratuar, görüntüleme ve histolojik verilerin sentezi Over kanseri tedavisi Over kanseri cerrahi tedavi yöntemleri Omentektomi uygulanması Pelvik lenf nodu disseksiyonunun uygulanması Paraaortik lenf nodu disseksiyonunun uygulanması Appendektomi uygulanması JOC 802: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı Ameliyat ve Hasta BaĢı Eğitimi (0-6-6) Dersin kapsamı: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi uygulanan hastalarda cerrahi teknikler, hastaların postop takip ve tedavileri hasta başında teorik ve pratik olarak değerlendirilir Dersin Yeri: Kadın Hastalıkları ve Doğum Ameliyathanesi Dersin saati: Pazartesi saat , Salı ve Cuma saat :50, Salı ve PerĢembe arası uygulama Dersin süresi: 1 yıl Dersin öğrencisi: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanlık öğrencileri Ders sorumlu öğretim üyesi: Prof. Dr. Gürkan KIRAN Dersin Ġçeriği: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi gereken hastalıklar değerlendirilecek Vulva kanseri öncü lezyonları Preinvaziv vulva lezyonları Vulva kanseri Vajina kanseri öncü lezyonları Preinvaziv vajina lezyonları tedavisi Vajina kanseri Serviks kanseri öncü lezyonları Preinvaziv serviks lezyonları Ġnvaziv serviks kanseri Endometriyum kanseri öncü lezyonları Endometriyum kanseri Tuba uterina kanseri Over kanseri Primer peritoneal kanser 242

243 JOC 803: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Makale ve Seminer Saati (2-0- 2) Dersin Kapsamı: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı ilgi alanına giren konularda güncel geliģmeleri içeren bir seminer ya da makale öğretim üyesi veya yan dal ve araģtırma görevlileri tarafından sunulur. Dersin Yeri: Kadın Hastalıkları ve Doğum dershanesi Dersin Saati: Her Pazartesi ve PerĢembe saat 11:00-11:50 arası teorik Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi yan dal uzmanlık öğrencileri, Kadın Hastalıkları ve Doğum tıpta uzmanlık öğrencileri, dönem 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri de katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Gürkan KIRAN Ders Saati Pazartesi Salı ÇarĢamba PerĢembe Cuma 08:00-08:50 KD701-T KD701-T KD701-T KD701-T KD701-T 09:00-09:50 KD702-T KD703-T KD702-T JOC801-D KD702-T 10:00-10:50 KD401-T JOC802-D KD401-T JOC801-D JOC802-D 11:00-11:50 JOC803-T KD401-D JOC801-T JOC803-T KD702-D 13:00-13:50 KD704-D KD401-T KD704-D JOC801-T JOC801-T 14:00-14:50 JOC801-T KD703-D KD704-D KD401-D JOC801-T 15:00-15:50 KD701-T KD701-T KD701-T KD701-T KD701-T 16:00-16:50 KD702-D JOC802-D KD401-D JOC802-D JOC801-T 243

244 KALP VE DAMAR CERRAHİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KALP ve DAMAR CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Alptekin YASIM Yrd. Doç. Dr. Bülent MEġE Yrd. Doç. Dr. Orhan BOZOĞLAN KALP VE DAMAR CERRAHĠSĠ ANABĠLĠM DALI UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ KVC 701: KVC Anabilim Dalı Hasta BaĢı Kalp Cerrahisi Dersleri ( ) KVC 702: KVC Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitimi (2-2-4) KVC 703: KVC Anabilim Dalı Ameliyat BaĢı Eğitim ÇalıĢması (2-1-3) KVC 704: Makale ve Seminer Saati (0-1-1) KVC 705: Kardiyoloji Kalp ve Damar Cerrahisi Konseyi (0-1-1) KVC 701:Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Hasta BaĢı Kalp Cerrahisi Dersleri: ( ) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. Kalp ve Damar Cerrahisi servisinde yatan kalp cerrahisi hastalarının tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyoner asistanlar, uygulamalara tıp fakültesi öğrencileride katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her ay Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı BaĢkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: Fonksiyonel ve cerrahi yönden kalbin anatomisi Kardiyovasküler Hemodinamikler Kardiyak cerrahide tanısal yöntemler Kardiopulmoner bypass uygulaması ve miyokardiyal korunma prensipleri Postoperatif hasta takibi Perikard hastalığıında klinik bulgu Kardiyak kompresyonun patofizyolojisi Perikard hastalığında tanı yöntemleri Perikard hasta cerrahi endikasyonlar Perikardiyal kist ve tümörlerde klinik bulgu Perikardiyal kist ve tümörlerde tanı yöntemleri Perikardiyal kist ve tümörlerde tedavi prensipleri Perikardiyal kist ve tümörlerde cerrahi endikasyonlar Koroner arter hastasında klinik değerlendirme yöntemleri Koroner arter hastasında angiografik değerlendirme Koroner arter hastasında invaziv tanı yöntemleri Koroner arter hastalığında cerrahi endikasyonlar Kalp kapak hastalığında klinik değerlendirme yöntemleri Kalp kapak hastalığında invaziv tanı yöntemleri Kalp kapak hastalığında cerrahi endikasyonlar 244

245 Kalp kapak hastalığında reoperasyon endikasyonları Kalp kapak hastalığında reoperatif yaklaģım yöntemleri Konjenital kalp hastalığında klinik bulgular Ġntrakardiak tümörlerde klinik değerlendirme Ġntrakardiyak tümörlerde invaziv ve noninvaziv yöntemler Ġntrakardiak tümörlerde cerrahi yaklaģım Konjenital kalp hastalığında invaziv tanı yöntemleri Konjenital kalp hastalığında noninvaziv değerlendirme Konjenital kalp hastalığında cerrahi tedavi endikasyonları Konjenital kalp hastalığında acil giriģim endikasyonları Konjenital kalp hastalığında palyatif yaklaģımlar Aorta koarktasyonunda klinik değerlendirme Aorta koarktasyonunda invaziv giriģimler Aorta koarktasyonunda noninvaziv yaklaģımlar Aorta koarktasyonunda cerrahi giriģim yöntemleri KVC 702: KVC Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitimi (2-2-4) Dersin Kapsamı: Kalp ve Damar Cerrahisi servisinde yatan Damar cerrahisi hastalarının tanıtakip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi Dersin Saati: Pazartesi , ve PerĢembe arası teorik, PerĢembe ve Cuma arası uygulama olarak yapılır. Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyoner asistanlar, uygulamalara tıp fakültesi öğrencileride katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her ay Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı BaĢkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: Aortik disseksiyonlarda klinik değerlendirme yöntemleri Aortik disseksiyonda radyolojik (invazifv/noninvaziv ) değerlendirme Aortik disseksiyonda cerrahi prensipler Torakal ve torakoabdominal aort anevrizmasında klinik bulgular, tanı ve cerrahi endikasyonları Abdominal aort anevrizmasında klinik bulgular, tanı ve cerrahi tedavi endikasyonları. Periferik arter anevrizmalarında klinik bulgular, tanı ve cerrahi tedavi endikasyonları Vasküler travmada klinik bulgular, tanı yöntemleri, cerrahi prensipler. Akut arteriyel oklüzyonlarda klinik değerlendirme, radyolojik tanı yöntemleri, cerrahi prensipler. Kronik arteriyel oklüzyonda klinik değerlendirme ve tanı yöntemleri. Kronik arteriyel oklüzyonda cerrahi endikasyonlar Kronik arteriyel oklüzyonda cerrahi giriģim yöntemleri Akut derin ven trombozunda klinik bulgular Akut derin ven trombzunda tanı yöntemleri Akut derin ven trombozunda tedavi yöntemleri Akut derin ven trombozunda cerrahi endikasyonlar Kronik venöz yetmezlikde klinik değerlendirme Kronik venöz yetmezlikte tanısal yaklaģımlar Kronik venöz yetmezlikte tedavi ilkeleri Primer varislerde klinik değerlendirme Primer varislerde tanısal yöntemler Primer varislerde tedavi yöntemleri Primer varislerde cerrahi endikasyonlar 245

246 Lenfödemde klinik, tanı ve tedavi yöntemleri KVC 703: KVC Anabilim Dalı Ameliyat BaĢı Eğitim ÇalıĢması (2-1-3) Dersin Kapsamı: Kalp ve Damar Cerrahisi Ameliyat baģı dersi Dersin Yeri: Kalp ve Damar Cerrahisi Ameliyathanesi Dersin Saati: Pazartesi arası teorik, Pazartesi ve ÇarĢamba uygulama yapılır. Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Tıpta Uzmanlık öğrencileri ve rotasyoner asistanlar, uygulamalara tıp fakültesi öğrencileride katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Her ay Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı BaĢkanı tarafından görevlendirilir. Dersin Ġçeriği: Kalp ve Damar Cerrahisinde ameliyata hasta hazırlama Kalp Cerrahisinde premedikasyon Asepsi antisepsi kuralları Kalp hastalarda preoperatif monitorizasyon Kalp cerrahisinde entübasyon yöntemleri Açık kalp cerrahisinde arteriyel ve venöz kanülasyon Ekstrakorperal dolaģım uygulaması Kardiyoplejik giriģim Sternal,Torasik,abdominal ve vasküler insizyonlar Koroner arter bypass cerrahi yöntemleri Koroner baypassta proksimal anastomoz Koroner cerrahide ĠMA ve saphena magna çıkarılması Ventrikül anevrizmasında cerrahi uygulama Kalp kapak replasmanı ASD ve VSD onarımı Pulmoner outflow geniģletme teknikleri Açık komissurotomi tekniği Anulus geniģletme tekniği PDA kapatılması Aort koarktasyonu cerrahisi Pulmoner banding tekniği Pulmoner kan akımını artırıcı bypass teknikleri Pulmoner venöz dönüģ anomalısinde cerrahi uygulamalar Perikardiektomi uygulaması Kardiyak tümör rezeksiyon giriģimleri Arteriyel ve venöz trombektomi/embolektomi tekniği Vasküler bypass greftleme türleri Arteriyel anevrizma rezeksiyonu ve rekonstrüktif giriģimler A-v fistül kapatılması Hemodiyaliz amaçlı a-v fistül oluģturma tekniği Variste stripping +ligasyon ve pake eksizyon tekniği KVY te otojen ven greft uygulama yöntemi Kronik lenfödemde lenfatiko-venöz shunt tekniği Karotid cerrahide internal veya eksternal geçici shunt uygulaması Hasta transportu KVC 704: Makale ve Seminer Saati (0-1-1) Dersin Kapsamı: Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık öğrencilerinin eğitimi için Her hafta Pazartesi ( dönüģümlü Makale/ Seminer) günleri yapılır. 246

247 Dersin Yeri: Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Dershanesi Dersin Saati: Her hafta Cuma günleri günleri saat arasında yapılır. Haftalık 1x1=1 Yıllık 52x1=52 saattir. Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Kalp ve Damar Cerrahisi Tıpta uzmanlık öğrencileri ve rotasyoner asistanlar, uygulamalara tıp fakültesi öğrencileride katılır. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Anabilim dalı BaĢkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi tarafından yürütülür. Dersin içeriği: Anabilim Dalı Eğitim programı kapsamındaki kardiyovasküler cerrahi konularını kapsar. KAR 705: Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Konseyi:(0-1-1) Dersin Kapsamı: Koroner anjiografileri yapılmıģ olan hastaların görüntülerinin Kardiyoloji ve Kalp damar cerrahisi bölümü öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmesi yapılır. Dersin Yeri: Konsey Salonu Dersin Saati: Cuma günleri sabah saatleri arasında uygulama olarak yapılır. Dersin Süresi: Yılda 1 kez açılır) Dersin Öğrencisi: Kardiyoloji Tıpta Uzmanlık Öğrencileri katılır ve Dönem VI öğrencileri izler Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Kardiyoloji A.B.D. ve Kalp Damar Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 KDC701-T KDC703-T KDC701-T KDC701-T KDC702-T KDC704-D 09:00-09:50 KDC502-D KDC702-T KDC703-T KDC502-D KDC701-T KDC502-D KDC701-T KDC703-D KDC502-T KDC702-T KDC502-T KDC701-T 10:00-10:50 KDC502-D KDC703-T KDC502-T KDC701-T KDC502-D KDC701-D KDC701-T KDC502-D KDC502-T KDC502-D 11:00-11:50 KDC702-T KDC701-T KDC701-D KDC502-D KDC502-T KDC502-D 13:00-13:50 KDC703-D KDC701-D KDC701-D KDC502-T KDC502-D 14:00-14:50 KDC502-D KDC701-T KDC701-D KDC502-D KDC502-T KDC502-D 15:00-15:50 KDC701-D KDC701-T KDC701-T KDC701-D 16:00-16:50 KDC701-T KDC701-D KDC701-D KDC502-T KDC701-T KDC502-T KDC701-T KDC502-T KDC701-D KDC502-T KDC701-T KDC502-D KDC701-T KDC701-T KDC702-D KDC502-T KDC701-T KDC702-D KDC502-T KDC502-T KDC702-D KDC701-T KDC705-D 247

248 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ KBB HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ 1. Prof. Dr. Mehmet Akif KILIÇ 2. Yrd. Doç. Dr. Mehmet KELLEġ KBB HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI EĞĠTĠM DERSLERĠ KBB 700: Tez DanıĢmanlığı: (0-1-1) KBB 701: KBB Anabilim Dalı Servis Hasta BaĢı Dersleri: (2-1-3) KBB 702: KBB ABD Poliklinik Hasta BaĢı Dersleri: ( ) KBB 703: KBB ABD Ameliyathane Eğitim ÇalıĢması: (2-2-4) KBB 704: KBB-Onkoloji Konseyi: (0-1-1) KBB 705: Seminer Makale Saati Olgu Sunumu: (0-1-1) KBB 700: Tez DanıĢmanlığı: (0-1-1) Dersin Kapsamı: DanıĢman öğretim üyesi tezin yürütülmesi ile ilgili eğitim verir. Dersin Yeri: KBB Hastalıkları öğretim üyeleri odası Dersin Günü ve Saati: PerĢembe veya Cuma günleri (haftada 1, yılda 52 saat) Dersin Süresi: 3 yıl Dersin Öğrencisi: KBB Anabilim Dalı tıpta dalı uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Tüm öğretim üyeleri Dersin Ġçeriği: Önceden belirlenmiģ olan tez konuları KBB 701: KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Servis Hasta BaĢı Dersleri: (2-1-3) Dersin Kapsamı: Temel alan dersleri 2 saat tüm lisans ve asistan dersi olarak ortak yapılır. KBB ve yoğun bakım servislerinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Kulak Burun Boğaz ve Cerrahi Yoğun Bakım Servisleri Dersin Günü ve Saati: Uzmanlık öğrencileri için Salı ve PerĢembe günleri saat arası teorik ders ve uygulama dersleri ise : A, B ve C grupları halinde bölünerek A grubu Cuma günü , B grubu ve C grubu PerĢembe günü arasında (haftada 3, yılda 156 saat -104 saat teorik, 52 saat uygulama-, 3 grup için 3x156=468 saat) Dersin Süresi: 3 ay (yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: KBB Anabilim Dalı tıpta dalı uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: KBB Hastalıkları Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: 1. BaĢ-boyun embriyolojisi 2. Kulak anatomisi 3. ĠĢitme fizyolojisi 4. Denge fizyolojisi 5. Ġletim tipi iģitme kayıpları 6. Sensorinöral iģitme kayıpları 7. Ani iģitme kaybı 8. Otitis externa 248

249 9. Akut otitis media 10. Efüzyonlu otitis media 11. Kronik otitis media 12. Kronik otit komplikasyonları 13. Otoskleroz 14. Temporal kemik travmaları 15. Fasiyal sinir hastalıkları 16. Labirentit 17. Meniere hastalığı 18. Akustik nörinom 19. Kulağın tümöral hastalıkları 20. Burun ve paranazal sinüslerin anatomisi 21. Koku fizyolojisi 22. Nazal septum hastalıkları 23. Akut rinosinüzitler 24. Kronik rinosinüzitler 25. KBB ve alerji 26. Alerjik rinit 27. Nonalerjik rinitler 28. Fungal rinosinüzitler 29. Nazal polipoz 30. Koku alma bozuklukları 31. Horlama ve uyku apnesi 32. Epifora ve tedavisi 33. Epistaksis 34. Maksillofasiyal travmalar 35. Burun ve paranazal sinüs tümörleri 36. Oral kavite ve farenks embriyolojisi 37. Oral kavite ve farenks anatomisi 38. Yutma fizyolojisi 39. Tükrük bezi enfeksiyonları 40. Tonsil-adenoid enfeksiyonları 41. Oral kavite tümörleri 42. Tükürük bezi tümörleri 43. Nazofarenks tümörleri 44. Orofarenks tümörleri 45. Hipofarenks ve servikal özofagus tümörleri 46. Larenks anatomisi 47. Fonasyon fizyolojisi 48. Akut ve kronik larenjitler 49. Larenksin iyi huylu lezyonları 50. Larenks travmaları 51. Larenks kanserleri 52. Boyundaki anatomisi 53. BaĢ ve boyun lenfatikleri 54. Boyun üçgenleri ve boģlukları 55. Derin boyun enfeksiyonları 56. Parafarengeal bölge tümörleri 57. Tiroid hastalıkları 58. Boyun kitleleri 59. Çocuklarda solunum yolu problemleri KBB 702: KBB Hastalıkları Anabilim Dalı Poliklinik Hasta BaĢı Dersleri: ( ) Dersin Kapsamı: KBB Hastalıkları Polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. 249

250 Dersin Yeri: KBB Hastalıkları Polikliniği Dersin Saati: Uzmanlık öğrencileri için pazartesi saat , Salı , , arasında, ÇarĢamba PerĢembe , , ve Cuma günleri , ile arasında uygulama dersleri ise : A, B ve C grupları halinde bölünerek A grubu PerĢembe , ve Cuma günleri ise ve arasında, B grubu pazartesi , ve , Salı günü ile arasında C grubu pazartesi , ile Salı günü ile arasında (haftada 15, yılda 15x52= saat teorik, 260 saat uygulama- 3 grup için 3x780=2340 saat) Dersin Süresi: 3 ay (yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: KBB Anabilim Dalı tıpta dalı uzmanlık öğrencileri ve tıp fakültesi öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi:. KBB Hastalıkları Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: 1. Kulak muayenesi 2. Kulağın mikroskopik muayenesi 3. Kulak lavajı ve aspirasyonu 4. Kulağın radyolojik incelenmesi 5. ĠĢitme muayenesi, diyapazon testleri 6. Denge muayenesi ve vestibüler testler 7. Kulak ağrısı olan hastaya yaklaģım 8. Kulak akıntısı olan hastaya yaklaģım 9. ĠĢitme azlığı olan hastaya yaklaģım 10. Çocuk odyometrisi 11. Saf ses ve konuģma odyometrisi 12. Empedans odyometrisi 13. BERA 14. OAE 15. Tinnituslu hastaya yaklaģım 16. Tinnitus tedavisi 17. Vertigolu hastaya yaklaģım 18. Vertigo tedavisi 19. Ototoksik ilaçlar 20. Çocuklarda sensorinöral iģitme kayıpları 21. ĠĢitme cihazları 22. Burun ve paranazal sinüslerin muayenesi 23. Burun ve paranazal sinüslerin radyolojik incelenmesi 24. Nazal endoskopi 25. Burun tıkanıklığı olan hastanın değerlendirilmesi 26. Burun akıntısı olan hastanın değerlendirilmesi 27. Burun kanaması olan hastanın değerlendirilmesi 28. Anterior tampon 29. Posterior tampon 30. Koterizasyon 31. Alerji testleri 32. Oral kavitenin ve farenksin muayenesi 33. Oral mukozal lezyonlar 34. ÜSY Enfeksiyonları 35. Siyalografi 36. Larenksin muayenesi 37. Ses kısıklığı olan hastanın değerlendirilmesi 38. Videolarengostroboskopi 39. Ses analizi 40. Ses terapisi teknikleri 41. KonuĢma bozukluğu olan hastanın değerlendirilmesi 250

251 42. KonuĢma terapisi teknikleri 43. BaĢ-boyun muayenesi 44. Yüz kemiklerinin radyolojik incelenmesi 45. Boynun radyolojik incelenmesi 46. Boyunda kitleyle gelen hastanın değerlendirilmesi 47. Ġnce iğne aspirasyon biyopsisi 48. Maksillofasiyal travmalı hastanın değerlendirilmesi 49. Temporomandibüler eklem hastalıkları 50. Gastroözofageal reflü 51. KBB da yabancı cisimler 52. KBB da antibiyotik kullanımı 53. KBB da antihistaminik kullanımı 54. KBB da topik tedavi 55. KBB acilleri 56. BaĢağrıları 57. Konjenital baģ-boyun anomalileri KBB 703: KBB ABD Ameliyathane Eğitim ÇalıĢması: (2-2-4) Dersin Kapsamı: Ameliyat edilen hastaların bizzat pratik ve teorik uygulamaları Dersin Yeri: KBB Ameliyathanesi Dersin Saati: Pazartesi ve ÇarĢamba günleri arası teorik, uygulama dersleri ise : A, B ve C grupları halinde bölünerek A grubu pazartesi ile arasında B grubu ÇarĢamba ile ve C grubu ÇarĢamba ile arasında (haftada 12, yılda 12x52=624 saat, 3 gruba bölündüğünde 208 saat -104 saat teorik, 104 saat uygulama-) Dersin Süresi: 3 ay (yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: KBB Hastalıkları Uzmanlık Öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi:. KBB Hastalıkları Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: 1. Hastayı ameliyata hazırlama 2. Sütür teknikleri 3. Pansuman teknikleri 4. Abse drenajı 5. Paranazal sinüs ponksiyonu 6. Parasentez 7. Yabancı cisim çıkarma 8. Trakeotomi 9. Tonsillektomi 10. Adenoidektomi 11. Ventilasyon tüpü takılması 12. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi 13. Nazal polipektomi 14. Direkt larengoskopi ve larenks biyopsisi 15. Larenks mikrocerrahisi 16. Nazofarenks biyopsisi 17. Septoplasti 18. Rinoplasti 19. Lokal flep uygulamaları 20. Submandibüler bez rezeksiyonu 21. Konjenital kist, fistül eksizyonları 22. Basit mastoidektomi 23. Tip 1 timpanoplasti 24. Timpanoplasti (Tip 2-4) 25. Stapedektomi 251

252 26. Radikal mastoidektomi 27. Total larenjektomi 28. Parsiyel larenjektomi 29. Yüzeyel parotidektomi 30. Radikal boyun diseksiyonu 31. Fonksiyonel boyun diseksiyonu 32. Os nasale fraktürleri 33. Maksilla fraktürleri 34. Mandibüla fraktürleri 35. Velofarengeal yetmezlikte kullanılan cerrahi yöntemler KBB 704: KBB-Onkoloji Konseyi: (0-1-1) Dersin Kapsamı: Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Patoloji ve Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin aktif katılımı ile vaka tartıģması Dersin Yeri: KBB Hastalıkları Polikliniği Dersin Saati: Cuma günleri arası (haftada 1, yılda 52 saat, 3 grup için 52x3= 156) Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: KBB Hastalıkları Uzmanlık Öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi:. KBB Hastalıkları Anabilim Dalında görevli tüm öğretim üyeleri KBB 705: Seminer-Makale Olgu Sunumu: (0-1-1) Dersin Kapsamı: KBB alanında yayınlanan yerli ve yabancı dergilerden seçilen güncel geliģmelere yönelik makaleler ve takip ve tedavi edilen hastaların içinde seçilen klinik öneme haiz vakalar KBB Uzmanlık Öğrencileri tarafından sunulur. Dersin Yeri: KBB Hastalıkları Polikliniği Dersin Saati: PerĢembe günleri arası (haftada 1, yılda 52 saat, 3 grup için 3x52=156) Dersin Süresi: 3 ay (Yılda 4 kez açılır) Dersin Öğrencisi: KBB Anabilim Dalı tıpta dalı uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: KBB Hastalıkları Anabilim Dalında görevli tüm öğretim üyeleri KBB ABD TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCĠSĠ CERRAHĠ YETERLĠLĠK TABLOSU YILI YAPILAN ĠġLEM EN AZ SAYI Abse Drenajı 10 1 Parasentez 5 Anterior Tampon 25 Yabancı Cisim Çıkarma 20 Biopsi 15 Adenoidektomi 20 Trakeotomi 10 2 Tonsillektomi 20 Ventilasyon Tüpü Tatbiki 10 Maksiller sinüs lavajı 10 Siyalografi 5 Ġ.Ġ.A.B. 25 Nazofarenks Biopsisi 10 Septoplasti 15 3 DL-Biopsi

253 UPPP 5 Flap ve Graft uygulama 15 Kist-Fistül eksizyonu 5 Submandibuler Bez eksizyonu 5 Basit Mastoidektomi 5 Timpanoplasti Tip Endoskopik sinüs cerrahisi 10 Timpanoplasti Tip Radikal Mastoidektomi 3 Larenjektomi 3 Parotidektomi 1 Boyun Diseksiyonu 3 Ders Saati Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma 08:00-08:50 KBB703-T KBB701-T KBB703-T KBB701-T KBB702-T 09:00-09:50 KBB501-T KBB702-D KBB703-D KBB702-D KBB501-T KBB703-D KBB501-T KBB701-D 10:00-10:50 11:00-11:50 KBB501-T KBB702-D KBB703-D KBB501-T KBB703-D KBB501-T KBB702-D KBB702-D KBB702-D KBB501-T KBB702-D KBB702-T KBB501-T KBB702-T KBB704-D 13:00-13:50 KBB702-D KBB702-T KBB705-D KBB702-T 14:00-14:50 KBB702-D KBB501-T KBB702-D KBB703-D KBB501-T KBB702-D KBB501-T KBB702-D 15:00-15:50 KBB702-D KBB501-T KBB702-D KBB703-D KBB501-T KBB701-D KBB702-D KBB501-T KBB701-D 16:00-16:50 KBB702-T KBB702-T KBB702-T KBB702-T KBB702-T 253

254 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 2014 TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ REHBERĠ ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ ANABĠLĠM DALI ÖĞRETĠM ÜYELERĠ Prof. Dr. Murat Üzel Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kalender Yrd. Doç. Dr. ÖkkeĢ Bilal EĞĠTĠM PROGRAMI A) Kapsamı Anatomik bölgeler: Üst ve alt ekstremiteler, intervertebral disk, omurga ve pelvise ait kemikler, eklemler ve yumuģak dokulara ait hastalıkların tanı ve tedavisinin tüm yönleri, Akut ve kronik hastalıkların tedavisi: Akut travma, infeksiyon hastalıkları, nörovasküler yaralanma, nöromüsküler ve metabolik kemik hastalıkları, doğumsal anomaliler, iyi ve kötü huylu kemik ve yumuģak doku tümörlerinin tanı ve tedavi yöntemleri, Eğitim alanıyla ilgili klinik konular: Kas iskelet sistemi görüntülenmesi, laboratuar testlerinin yorumlanması, ortez ve protez bilgisi, nörolojik ve romatolojik hastalıklar hakkında bilgi, tıbbi etik ve adli tıp uygulamaları, AraĢtırma: Klinik, deneysel ve /veya laboratuvar araģtırmaları, Temel bilimler: Anatomi, biyokimya, biyomateryaller, biyomekanik, mikrobiyoloji, patoloji, fizyoloji ve alanımızla iliģkili diğer temel bilimlerde eğitim B) Amacı a. Ortopedi ve Travmatoloji nin tüm alanlarında cerrahi veya cerrahi dıģı tedavi eğitimine olanak sağlamak b. Teknik, biliģsel ve iletiģim kurma açısından, öğrenme ve araģtırma becerilerinin eğitim süreci içinde geliģtirilmesine yardımcı olmak c. Yeni bilgi üretebilme ve bilgiyi eleģtirel değerlendirilebilme yeteneği kazandırmak d. Etik ve deontolojik davranıģlar geliģtirilmesi için ortam sağlamak C) Süresi ve Rotasyonlar 5 yıldır. a)yetiģkin ortopedisi alanında en az 12 ay b) EriĢkin travması alanında en az 12 ay c) Pediatrik ortopedi ve travma alanında en az 12 ay d) Ortopedinin diğer alt alanlarında en az 6 ay 254

255 Zorunlu Rotasyonlar Ġlk 1 yıl içinde 1) Genel cerrahi: 1 ay 2) Acil tıp: 2 ay Ġkinci Öğrenim yılı içinde 3) Anestezi ve reanimasyon: 2 ay 4) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon: 1 ay Üçüncü Öğrenim yılı içinde 5) Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi: 2 ay 6) Kalp ve damar cerrahisi: 1 ay D) Hedefler Uzmanlık öğrencilerine bir uzmanda olması istenen 7 temel yetkinliğin kazandırılması 1. Yönetici 2. Ekip Üyesi 3. Sağlık Koruyucusu 4. Ġletişim Kuran 5. Değer ve Sorumluluk Sahibi 6. Öğrenen ve Öğreten 1.1 Hizmet Sunucusu (Klinik Yetkinlikler ve GiriĢimsel Yetkinlikler) 1.7.a. Klinik Yetkinlik Alanları ĠSKELET DĠSPLAZĠLERĠ HEMATOPOETĠK HASTALIKLAR METABOLĠK HASTALIKLAR SĠNOVYAL EKLEM HASTALIKLARI NÖROMUSKULER HASTALIKLAR TÜM ĠSKELET DĠSPLAZĠ TÜM HEMATOPOETĠK HASTALIKLAR RAġĠTĠZM OSTEOGENEZĠS ĠMPERFEKTA BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI DĠĞER METABOLĠK KEMĠK HASTALIKLARI ROMATOĠD ARTRĠT JRA ANKĠLOZAN SPONDĠLĠT ARA TRANSĠENT SĠNOVĠT GUT DĠĞER ENFLAMATUAR EKLEM HASTALIKLARI HEMOFĠLĠK ARTROPATĠ SEREBRAL PALSĠ ÇOCUK FELCĠ SEKELLERĠ ARTROGRĠPOTĠK SENDROMLAR MYELODĠSPLAZĠLER (SPĠNA BĠFĠDA) MUSKULAR DĠSTROFĠLER MUSKULER TORTĠKOLĠS 255

256 GELĠġĠMSEL VE DOĞUMSAL HASTALIKLAR ENFEKSĠYONLAR KAS VE ĠSKELET SĠSTEM TÜMÖRLERĠ AġIRI KULLANIM HASTALIKLARI KAS VE ĠSKELET SĠSTEMĠ TRAVMALARI VE KOMPLĠKASYONLARI TUZAK NÖROPATĠLERĠ BRAKĠAL PLEKSUS FELCĠ GKD KONJENĠTAL KOKSA VARA PFFD GENU VALGUM - VARUM TĠBĠAL BOWĠNG-KTP BACAK BOYU EġĠTSĠZLĠĞĠ PES EKĠNOVARUS AYAK PARMAK ANOMALĠLERĠ TARSAL KOOALĠSYON PES KALKANEOVALGUS METATARSUS ADDUKTUS AKUT HEMATOJEN OSTEOMĠYELĠT SEPTĠK ARTRĠT KRONĠK OSTEOMĠYELĠT TÜBERKÜLOZ ENFEKSĠYONLARI TÜBERKÜLOZ DIġI SPESĠFĠK ENFEKSĠYONLAR SELĠM YUMUġAK DOKU TÜMÖRLERĠ MALĠGN YUMUġAK DOKU TÜMÖRLERĠ PRĠMER SELĠM KEMĠK TÜMÖRLERĠ PRĠMER HABĠS KEMĠK TÜMÖRLERĠ METASTATĠK KEMĠK TÜMÖRLERĠ TÜMÖR BENZERĠ PATOLOJĠLER KRONĠK KOMPARTMAN SENDROMU STRES KIRIKLARI TENDĠNĠTLER POLĠTRAVMA ATEġLĠ SĠLAH YARALANMALARI AÇIK KIRIKLAR AKUT KOMPARTMAN SENDROMU CRUSH YARALANMASI EPĠFĠZYOLĠZLER KOMPLEKS BÖLGESEL AĞRI SENDROMU KAS YARALANMALARI KAYNAMAMA HATALI KAYNAMA SPĠNAL KORD YARALANMALARI ÜST SERVĠKAL YARALANMALAR ALT SERVĠKAL YARALANMALAR TORAKAL OMURGA YARALANMALARI LOMBER OMURGA YARALANMALARI SAKRUM YARALANMALARI PELVĠS YARALANMALARI ASETABULUM YARALANMALARI TRAVMATĠK KALÇA ÇIKIKLARI FEMUR BAġI KIRIKLARI FEMUR BOYNU KIRIKLARI TROKANTERĠK FEMUR KIRIKLARI FEMUR DĠAFĠZ KIRIKLARI FEMUR DĠSTAL UÇ KIRIKLARI DĠZ ÇIKIKLARI PATELLA KIRIKLARI TĠBĠA ÜST UÇ KIRIKLARI TĠBĠA DĠAFĠZ KIRIKLARI TĠBĠA ALT UÇ KIRIKLARI AYAK BĠLEĞĠ KIRIKLARI 256

257 KALÇA HASTALIKLARI DĠZ EKLEMĠ HASTALIKLARI OMUZ DĠRSEK HASTALIKLARI AYAK VE AYAK BĠLEĞĠ HASTALIKLARI OMURGA HASTALIKLARI AYAK BĠLEĞĠ BAĞ YARALANMALARI TALUS KIRIKLARI KALKANEUS KIRIKLARI LĠSFRANK YARALANMALARI DĠĞER AYAK KIRIKLARI STERNOKLAVĠKÜLER EKLEM ÇIKIKLARI KALVĠKULA KIRIKLARI AKROMĠYOKLAVĠKULER EKLEM ÇIKIĞI OMUZ ÇIKIĞI HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARI HUMERUS DĠAFĠZ KIRIKLARI HUMERUS ALT UÇ KIRIKLARI OLEKRANON KIRIKLARI RADĠUS BAġI KIRIKLARI KORONOĠD KIRIKLARI DĠRSEK ÇIKIKLARI ÖNKOL DĠAFĠZ KIRIKLARI EL BĠLEĞĠ KIRIKLARI KARPAL YARALANMALAR EL VE PARMAK YARALANMALARI KALÇA EKLEMĠ OSTEOARTROZU FEMUR BAġI AVASKÜLER NEKROZU ASETABULER DĠSPLAZĠ FEMOROASETABULER SIKIġMA SENDROMU FEMUR BAġI EPĠFĠZ KAYMASI PERTHES DĠZ EKLEMĠNĠN BAĞ YARALANMALARI DĠZ EKLEMĠNĠN MENĠSKÜS YARALANMALARI DĠZ EKLEMĠNĠN KIKIRDAK YARALANMALARI PATELLOFEMORAL EKLEM SORUNLARI DĠZ EKLEMĠNĠN OSTEOARTROZU KRONĠK OMUZ ĠNSTABĠLĠTESĠ ROTATOR MANġET HASTALIKLARI BĠSEPS TENDON SORUNLARI OMUZ SIKIġMA SENDROMU DONMUġ OMUZ OMUZ EKLEMĠ OSTEOARTROZU DĠRSEKTE EPĠKONDĠLĠTLER DĠRSEK ĠNSTABĠLĠTELERĠ DĠRSEK EKLEMĠ OSTEOARTROZU DOĞUMSAL ESNEK PES PLANOVALGUS EDĠNSEL PES PLANUS PES KAVUS HALLUKS VALGUS HALLUKS RĠGĠDUS AYAK KÜÇÜK PARMAK DEFORMĠTELERĠ METATARSALJĠ TOPUK AĞRISI AġĠL TENDON KOPMASI AġĠL TENDĠNOPATĠSĠ PERONEAL TENDON YARALANMALARI KRONĠK AYAK BĠLEĞĠ ĠNSTABĠLĠTESĠ AYAK BĠLEĞĠ KIKIRDAK YARALANMALARI AYAK BĠLEĞĠNĠN OSTEOARTROZU TARSAL TÜNEL SENDROMU DĠYABETĠK AYAK SORUNLARI AYAK TIRNAK SORUNLARI SPONDĠLOLĠZĠS 257

258 SPONDĠLOLĠSTEZĠS SPONDĠLARTROZ SPĠNAL STENOZ SERVĠKAL DĠSKOPATĠ TORAKAL DĠSKOPATĠ LOMBER DĠSKOPATĠ SKOLYOZ SAGĠTTAL PLAN DEFORMĠTELERĠ 1.7. b. GiriĢimsel Yetkinlik Alanları GENEL TRAVMATOLOJĠ UYGULAMALARI GENEL HASTA DEĞERLENDĠRME GENEL UYGULAMALAR PEDĠATRĠK UYGULAMALARI OMURGA UYGULAMALARI ORTOPEDĠK ORTOPEDĠ CERRAHĠSĠ ARTROPLASTĠ UYGULAMALARI ARTROSKOPĠ VE SPOR TRAVMATOLOJĠSĠ UYGULAMALARI HAVA YOLU AÇABĠLME VE ENDOTRAKEAL ĠNTÜBASYON PNÖMO-HEMO TORAKS ĠÇĠN TÜP TAKABĠLME TEMEL YOĞUN BAKIM BĠLGĠ VE BECERĠSĠ (SIVI VE ġok TEDAVĠSĠ) TROMBOZ VE ĠNFEKSĠYON GĠBĠ KOMPLĠKASYONLARIN ÖNLENMESĠ VE TEDAVĠSĠ KOMPARTMAN SENDROMLARININ TEDAVĠSĠ SĠSTEMĠK MUAYENE BANDAJ UYGULAMALARI ATEL UYGULAMALRI ALÇI UYGULAMALARI TRAKSĠYON UYGULAMALARI EKLEM PONKSĠYONU VE ENJEKSĠYONLARI. YUMUġAK DOKU PONKSĠYONU VE ENJEKSĠYONLARI LOKAL ANESTEZĠ UYGULAMALARI TEMEL CERRAHĠ TEKNĠKLER YUMUġAK DOKU DEBRĠTMANI KEMĠK DEBRĠTMANI VASKÜLARĠZE GREFT UYGULAMA AĞRILI DURUMLAR (KAS SPASMLARI, KALSĠFĠYE TENDĠNĠTLER, SĠNĠR SIKIġMALARI, VB.) ARTRODEZ UYGULAMALARI AMPUTASYONLAR KONJENĠTAL DEFORMĠTELERĠN KONSERVATĠF TEDAVĠLERĠ KONJENĠTAL DEFORMĠTELERĠN CERRAHĠ TEDAVĠLERĠ BEL AĞRILARINA YAKLAġIM OMURGA DEFORMĠTELERĠN TAKĠBĠ DEJENERATĠF OMURGA HASTALIKLARININ TEDAVĠSĠ TRAVMATĠK OMURGA HASTALIKLARININ TEDAVĠSĠ OMURGA ENFEKSĠYONLARININTEDAVĠSĠ OSTEOPOROZ TEDAVĠSĠ OMURGA HASTALIKLARININ TEDAVĠSĠ ÜST EKSTREMĠTE ARTROPLASTĠ UYGULAMALARI ALT EKSTREMĠTE ARTROPLASTĠ UYGULAMALARI ÜST EKTREMĠTE ARTROSKOPĠ UYGULAMALARI ALT EKTREMĠTE ARTROSKOPĠ UYGULAMALARI EGZERSĠZ UYGULAMALRI 258

259 ORTOPEDĠK UYGULAMALARI ONKOLOJĠ AYAK VE AYAK BĠLEĞĠ CERRAHĠSĠ UYGULAMALARI EL CERRAHĠSĠ UYGULAMALARI ORTOPEDĠK TRAVMATOLOJĠ UYGULAMALARI SELĠM YUMUġAK DOKU TÜMÖR REZEKSĠYONU MALĠGN YUMUġAK DOKU TÜMÖR REZEKSĠYONU SELĠM KEMĠK DOKU TÜMÖR REZEKSĠYONU MALĠGN KEMĠK DOKU TÜMÖR REZEKSĠYONU TÜMÖRLERĠN AKUT KOMPLĠKASYONLARININ TEDAVĠSĠ KONSERVATĠF UYGULAMALAR CERRAHĠ UYGULAMALAR KONSERVATĠF UYGULAMALAR MĠKRO CERRAHĠ DIġI CERRAHĠ UYGULAMALAR HER YAġTAKĠ KIRIKLARIN KAPALI REDÜKSĠYONU VE KONSERVATĠF TEDAVĠSĠ HER YAġTAKĠ KIRIKLARIN CERRAHĠ REDÜKSĠYONU VE TEDAVĠSĠ HER YAġTAKĠ ÇIKIKLARIN KAPALI REDÜKSĠYONU VE KONSERVATĠF TEDAVĠSĠ HER YAġTAKĠ ÇIKIKLARIN CERRAHĠ REDÜKSĠYONU VE TEDAVĠSĠ EKLEM ĠÇĠ KIRIKLARIN CERRAHĠ TEDAVĠSĠ AÇIK KIRIKLARIN CERRAHĠ TEDAVĠSĠ E) ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERĠ Bir hizmet sunucusu olan uzman doktorun klinik ve giriģimsel yetkinlikleri 3 farklı öğrenme ve öğretme yöntemi ile kazanması sağlanır. YapılandırılmıĢ Eğitim Etkinlikleri(YE) Sunum Seminer Olgu TartıĢması Makale TartıĢması Dosya TartıĢması Konsey Kurs Uygulamalı Eğitim Etkinlikleri(UE) Yatan Hasta Bakımı Vizit Nöbet GiriĢim Ameliyat Ayaktan Hasta Bakımı Bağımsız ve KeĢfederek Öğrenme Etkinlikleri(BE) Yatan Hasta Takibi Ayaktan Hasta/Materyal Takibi Akran Öğrenmesi Literatür Okuma AraĢtırma Öğretme UZMANLIK EĞĠTĠM DERSLERĠ ORT 701: Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinik (Yatan) Hasta BaĢı Dersleri: ( ) ORT 702: Ortopedi ve Travmatoloji AD Poliklinik (Ayaktan) Hasta BaĢı Eğitimi; (2-2-4) 259

260 ORT 703: Seminer Sunum Saati:(0-1-1) ORT 704: Makale Saati: (0-2-2) ORT 705: Olgu - Dosya Saati (0-1-1) ORT 706: Ortopedik Enfeksiyon Saati (0-1-1) ORT 707: Ortopedik Tümörler Saati (0-1-1) ORT 708: AraĢtırma Planlama ve Değerlendirme Eğitim Saati (0-1-1) ORT 709: Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahi (GiriĢimsel Yetkinlik) Eğitim ve Uygulaması (2-1-3) ORTOPEDĠ VE TRAVMATOLOJĠ AD TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠMĠ PROGRAMI ORT 701: Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinik (Yatan) Hasta BaĢı Dersleri: ( ) Dersin Kapsamı: Ortopedi ve Travmatoloji servisinde yatan hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Ortopedi ve Travmatoloji servisinde Dersin Saati: A, B ve C grupları halinde bölünen uzmanlık öğrencileri için Pazartesi günü , Salı , ÇarĢamba , PerĢembe , Cuma ve her gün öğleden sonra saatleri arasında yapılır. Her bir grup için haftada 10 saat, Dönem: 520 saat Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri ve rotasyoner uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ġlgili öğretim üyesi her ay Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı baģkanı tarafından görevlendirilir. ( Her bir öğretim üyesi Hasta baģı eğitimini A, B, C, D grubu asistanlarına ayrı ayrı verir.) Dersin Ġçeriği: Klinik yetkinlik alanlarına ait konularında eğitim verilir. Spinal tümörler tanı yöntemleri. Ġlizarov uygulamaları. Fleksör tendon tamirlerinde rehabilitasyon. Kalçada press-fit uygulamaları. Gonartrozda artroplasti dıģı tedavi. Spinal enfeksiyonlar. Tibia kırıklarında tedavi ilkeleri. Femur kırıklarında tedavi ilkeleri. Elde kırık ve çıkıklar. Cerebral palside alt ekstremite deformitesi. Cerebral palside üst ekstremite deformitesi. Ayak bileği yumuģak doku travmaları. Dizde ligament yaralanmaları. Lateral epikondilit. Medial epikondilit. Menisküs tamirleri. Revizyon diz protezleri. Travmatik pelvis hastalıkları. Spinal yerleģimli tümörler. Mikrocerrahide temel ilkeler. Diz çevresi osteotomileri. Ayak bileği artroskopisi. Flexör tendon yaralanmaları. Osteporoz ve tedavisi. Hallux valgus ve tedavisi. Gonartrozda artroskopi dıģı tedavi seçenekleri. GeliĢimsel kalça displazisinde tedavi protokolleri. EriĢkinlerde trokanter bölge kırıkları ve tedavisi. Akut ayak bileği bağ yaralanmalarının tedavisi. Osteokonditis dissekans. Median sinir sıkıģma sendromları. AĢil tendon hastalıkları. 260

261 Kırık iyileģmesinde güncel yaklaģımlar. El Bileği artroskopisi. Dejeneratif spondylolistesis. Refleks sempatik distrofi. Dizin spontan osteonekrozu. Bel ağrısı. Çocuklarda dirsek bölgesi travmaları. Menisküs yaralanmalarında klinik yaklaģım. Kemik iyileģmesi ve greftler. Ortopedide rutin ve özel radyografiler. Ortopedide kemik ve yumuģak doku enfeksiyonları. Koagulasyon ve Tromboembolizm. Omurga tümörlerinin tedavisi. Perthes-calve legg hastalığı. Diabetik ayak tedavisinde güncel yaklaģımlar. Omuz eklemi yumuģak doku hastalığı. GeliĢimsel kalça displazisinde tedavi yöntemleri 18 ay öncesi GeliĢimsel kalça displazisinde tedavi yöntemleri 18 ay sonrası. Kırık iyileģmesinde güncel yaklaģımlar. Metabolik kemik hastalıkları. Femur baģı epifiz kayması. EriĢkinlerde femur baģı avasküler nekrozu. Spinal stenoz. Total kalça protezlerinde ağrı sorunu. Tendon transferleri. Dirsek çevresi çocuk kırıkları. Omurganın kırık, çıkık ve kırıklı çıkıkları. Ekstremite tümörlerinde tanı ve tedavi yöntemleri. Ekstremite tümörlerinde hastaya yaklaģım. Femur suprakondiler ve interkondiler kırıkların sınıflandırılması ve tedavisi Osteomyelit Poliomyelit, sekelleri ve tedavileri Spinal Travmalar ORT 702: Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Poliklinik (Ayaktan) Hasta BaĢı Eğitimi; (2-2-4) Dersin Kapsamı: Ortopedi ve Travmatoloji polikliniğinde ayaktan takip edilen hastaların tanı-takip ve tedavileri hasta baģında teorik ve pratik olarak değerlendirilir. Dersin Yeri: Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği Dersin Saati: Cuma günü saat ve iki saat teorik, salı günleri ve da haftada toplam 2 saat pratik uygulama; olmak üzere haftalık toplam 4 saat, Yıllık 52x4 saat=208 saat Dersin Süresi: 1 Yıl Dersin Öğrencisi: Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı poliklinik hasta baģı derslerine Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri katılır. Uygulama derslerine Tıp Fakültesi Öğrencileri de girerler. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi:. Ortopedi ve Travmatoloji AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: - Sevk iģlemlerinin yapılması (sevk kağıtlarının doldurulması ). - Hastanın muayene için kabulü. - Hastanın genel muayenesi ve lokal muayenesinin yapılması - Gerekli dıģ istem tetkiklerin belirlenmesi ve istenmesi. - Konsültasyon istenmesi - Kontrole gelen hastaların kontrol muayenesi, dikiģ alınması ve pansumanların yapılması - PEV, GKD, kırık, kontraktürlü ve benzeri hastaların özel alçılarının yapılması - Eklem içi enjeksiyon yapılması. - Basit debritman iģlemlerinin yapılabilmesi. - Kırık redüksiyonun yapılması. 261

262 - Çıkıkların redüksiyonu yapılabilmesi için farklı redüksiyon yöntemlerinin denenmesi. - Omurga deformitelerinde korse uygulaması - Ġstirahat raporlarının düzenlenmisi. - ĠĢ-güç kaybı raporlarının düzenlenmesi. - Sağlık kurulu raporlarının ön aģaması hazırlıklarının yapılması. - Hasta dosyalarının kurallara uygun biçimde iģlenmesi ve düzenlenmesi - Muayenesi tamamlanmıģ hastalara reçete ve önerilerin yapılması. ORT 703: Seminer Sunum Saati: (0-1-1) Dersin Kapsamı: Seminer saati: Ortopedi ve Travmatoloji temel konularını ve güncel geliģmeleri içeren bir sunum ve seminer programı Tıpta Uzmanlık öğrencileri veya Öğretim Üyesi tarafından sunulur. Uygulama dersidir. Dersin Yeri: Ortopedi ve Travmatoloji dershanesi Dersin Saati: PerĢembe günleri saat arasında gerçekleģtirilir. Haftada 1 saat, Yıllık 52 saat Dersin Süresi:1 yıl Dersin Öğrencisi: Ortopedi ve Travmatoloji Tıpta Uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ortopedi ve Travmatoloji AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri ORT 704: Makale: (0-2-2) Dersin Kapsamı: Ortopedi ve Travmatoloji alanında yayınlanan yerli ve yabancı dergilerden öğretim üyeleri tarafından seçilen güncel geliģmelere yönelik konulardaki makaleler Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri veya Öğretim Üyeleri tarafından sunulur. Uygulama dersidir. Dersin Yeri: Ortopedi ve Travmatoloji Dershanesi Dersin Saati : PerĢembe günü saat ve da yapılır. Haftada 2 saat, Yıllık 104 saat Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Ortopedi ve Travmatoloji Tıpta Uzmanlık öğrencileri. PerĢembe günleri Tıp Fakültesi öğrencileri de bu uygulama dersine girerler. Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ortopedi ve Travmatoloji AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri ORT 705: Olgu Dosya saati (0-1-1) Dersin Kapsamı: Ortopedi ve Travmatoloji Departmanında cerrahi veya konservatif olarak takip ve tedavi edilen bir veya birkaç olgu sonuçları ile literatür bilgileri ıģığında birlikte tartıģılır. Uygulama dersidir. Dersin Yeri: Ortopedi ve Travmatoloji dershanesi Dersin Saati:: Ortopedi ve Travmatoloji AD dershanesinde Salı günü saat arasında yapılır. Haftada 1 saat, Yıllık 52 saat Dersin Süresi: 1 yıl Dersin Öğrencisi: Ortopedi ve Travmatoloji Tıpta Uzmanlık öğrencileri Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ortopedi ve Travmatoloji AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri ORT 706: Ortopedik Enfeksiyon Saati: (0-1-1) Dersin Kapsamı: Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında takip ve tedavi edilen hastalarda ortaya çıkan enfeksiyon problemleri değerlendirilir. Önlenmesi ve tedavisi için yapılacaklar belirlenir. Ġsteğe bağlı olarak Çocuk ve EriĢkin Endokrinoloji yanında Çocuk ve EriĢkin Enfeksiyon Hastalıkları uzmanlarının katılımı ile konsey olarak yapılabilir. Uygulama dersidir. Dersin Yeri: Ortopedi ve Travmatoloji dershanesinde Dersin Saati: Salı günleri arasında yapılır. Haftada 1 saat, Yılda 52 saatir. Dersin Süresi: 1 Yıl Dersin Öğrencisi: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri katılır Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ortopedi ve Travmatoloji AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyeleri ORT 707: Ortopedik Tümörler Saati (0-1-1) 262

263 Dersin Kapsamı: Kas-Ġskelet sistemini ilgilendiren iyi ve kötü huylu kemik ve yumuģak doku tümörlerinin tanısı, tedavisi ve tedavi sonrası takiplerinin yapılmasında gerekli bilgi ve becerinin sağlanması, bu konulara yaklaģımın ilkelerinin belirlenmesi. Ġsteğe bağlı olarak radyoloji, patoloji, nükleer tıp, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi bölümlerinin katılımı ile konsey olarak yapılabilir. Dersin Yeri: Ortopedi ve Travmatoloji dershanesinde Dersin Saati: PerĢembe günleri saat Haftada 1 saat, yılda 52 saat Dersin Süresi: 1 Yıl Dersin Öğrencisi: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri katılır Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ortopedi ve Travmatoloji AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: YumuĢak doku tümörlerinin teģhisi ve ayırıcı tanısı Kemik tümörlerinin teģhisi ve ayırıcı tanısı Kas-iskelet sistemi tümörlerinde tanı prensipleri Kas-Ġskelet sistemi tümörlerinin benign ve malign ayrımının yapılması Tedavi planlaması Cerrahi tedavi ilkeleri Cerrahi tedavi öncesi ve sonrasında kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları Ġğne biopsisi (True cut ve Jam-Schidi) uygulamaları ORT 708: AraĢtırma Planlama ve Değerlendirme Eğitimi Saati (0-1-1) Dersin Kapsamı: Ortopedi ve Travmatoloji AD tarafından çalıģmaların ve klinik protokollerin takibi için aylık olarak görevlendirilen öğretim üyesi tarafından bizzat ve bilfiil aktif olarak yürütülür. Dersin Yeri: Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin aktif katılımı ile konferans salonunda Dersin Saati: Salı günleri arasında; Haftada 1 saat, Dönem 52 saat Dersin Süresi: 1 Yıl Dersin Öğrencisi: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri katılır Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ortopedi ve Travmatoloji AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: Ortopedi ve Travmatoloji Departmanında yürütülen klinik çalıģmalar Ortopedi ve Travmatoloji Departmanında yürütülen deneysel çalıģmalar Ortopedi ve Travmatoloji Departmanında yürütülen ulusal çok merkezli çalıģmalar AĢagıda belirtilen dersler AraĢtırma planlama ilkeleri Materyal ve Metodun Belirlenme Ġlkeleri Denekleri (hastaları) alma ve dıģlama kriterleri Etik Kurul ve hasta Onayında Helsinki ve ĠKU kuralları Verilerin toplanmasında dikkat edilecek hususlar Ġstatistik yöntem seçimi ve uygulaması Sonuçların yorumlanması grafik ve tablo yerleģtirme ilkeleri Tıbbi makale yazımının ilkeleri Her bir aģaması ilgili öğretim üyesi tarafından interaktif bir eğitim ortamında sorumlu öğretim üyesi tarafından bizzat ve bilfiil olarak gerçekleģtirilir. ORT 709: Ortopedi ve Travmatoloji Cerrahi (GiriĢimsel Yetkinlik) Eğitim ve Uygulaması((2-1-3) Dersin Kapsamı: Ortopedi ve Travmatoloji alanındaki farklı giriģimsel uygulamalar yanında cerrahi yöntemler, her konuda uygulanan farklı ameliyat teknikleri konusunda teorik bilgi ve uygulama yoluyla beceri ve deneyimin kazandırılması Dersin Yeri: Ortopedi ve Travmatoloji Ameliyathaneleri Dersin Saati:: Pazartesi ve ÇarĢamba günleri saat iki saat teorik, perģembe günleri da 1 saat uygulama olmak üzere, haftada toplam 3 saat, yılda 52x3=156 saat. Dersin Süresi: 1 Yıl Dersin Öğrencisi: Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Öğrencileri katılır 263

264 Ders Sorumlusu Öğretim Üyesi: Ortopedi ve Travmatoloji AD baģkanı tarafından görevlendirilen öğretim üyesi/üyeleri Dersin Ġçeriği: Temel ortopedik giriģimler yanında, basit cerrahi giriģimden en komplike ortopedik cerrahi giriģime kadar olan olgularda aktif olarak bulunma ve yardım etme, cerrahi ekspojur un sağlanması, ortopedik implantların ve farklı ameliyat setlerinin kullanımının öğrenilmesi 264

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2016 YILI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI

T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2016 YILI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI T.C. KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2016 YILI TIPTA UZMANLIK EĞĠTĠM PROGRAMI ĠÇĠNDEKĠLER DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ... 2 ACĠL TIP ANABĠLĠM DALI...3 ADLĠ TIP ANABĠLĠM DALI... 27 AĠLE

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman Z. APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman Z. APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS MİK 45 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Dr. Teoman Z. APAN /1 Dr. Latife İŞERİ /2 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS MİK 7001 SEMİNER VE LİTERATÜR SUNUMU Mikrobiyoloji açısından güncel ve ilginç olguların sunumu Yer: Toplantı

Detaylı

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi ASĠSTAN KARNESĠ*

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi ASĠSTAN KARNESĠ* Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi ASĠSTAN KARNESĠ* KĠġĠSEL BĠLGĠLER RESİM Adı ve Soyadı: T.C. Kimlik No: Anne- Baba adı: Doğum yılı-yeri: Kurum Sicil No: Adres:

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın

Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Acil Tıp Uzmanlığı: Bugün ve Yarın Dr Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk@istanbul.edu.tr; drrozturk@gmail.com; www.twitter.com/drrecepozturk

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU MİK 0001 MİK 0002 MİK 0003 MİK 0004 MİK 0005 MİK 0006 MİK 0007 MİK 1000 MİK 4000 MİK 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK PRATİK TOPLAM MED ANATOMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ 3- TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ OKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 AKADEMİK YILI FAZ II KOMİTE II GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA KOMİTESİ (TIP 203) 9 HAFTALIK PROGRAM (30.10.2017 28.12.2017) KOMİTE II KOD DİSİPLİN TEORİK

Detaylı

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM I 2016-2017 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Biyomolekülden Hücreye Ders Kurulu DERS KURULU-II 05 ARALIK 2016 10 ġubat 2017 (8 HAFTA) DERSLER TEORĠK PRATĠK

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Anabilim Dalı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin : Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu

Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve Enfeksiyon Hastalıkları Ders Kurulu KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI DÖNEM III PROGRAMI Hücre Doku Zedelenmesi Mekanizmaları ve alıkları Ders Kurulu DERS KURULU-I 11 EYLÜL 13 EKĠM 2017 (5

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

HALK SAĞLIĞI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Meral SAYGUN /1 1. GİRİŞ Bu müfredat Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini tanımlar. Halk sağlığı uzmanı toplumun sağlık düzeyini, var olan ve gelişebilecek

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I 2015-2016 DERS YILI 4. KOMİTE: HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU IV (5 Hafta) (04 Ocak-26 Şubat) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Biyokimya 36 10 46 Tıbbi Genetik 18 10

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

KARDİYOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Nesligül YILDIRIM /1 Prof. Dr. Haksun EBİNÇ /2 Doç. Dr. Tolga DOĞRU /3 Yrd. Doç. Dr. Vedat ŞİMŞEK /3 Yrd. Doç. Dr. Muhammet KARADENİZ /5 Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ADLİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

ADLİ TIP UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Doç. Dr. Murat EKE /1 1. GİRİŞ Adli Tıp, bireyin ve toplumun tıp bilimi ile ilgili hukuki sorunlarının çözümlenmesinde tıbbi bilgi ve yöntemleri uygulayan tıpta

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. ÇEVRE SAĞLIĞI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. ÇEVRE SAĞLIĞI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ ÇEVRE SAĞLIĞI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 09.06.2015 2 İÇİNDEKİLER 2.1. Müfredatın Amacı ve Hedefleri 3 2.2. Müfredat

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD

POZĠSYON ADET ÖĞRENĠM DURUMU ARANILAN NĠTELĠKLER KOD T.C. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEġMELĠ PERSONEL) ALIM ĠLANI Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karģılanmak üzere) 657 sayılı

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 20.06.2014 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. MÜFREDAT TANITIMI 3 3. TEMEL

Detaylı

Asistan Gözüyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Eğitimi

Asistan Gözüyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Eğitimi Asistan Gözüyle Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı ve Eğitimi Beklentiler Öneriler Arş. Gör. Dr. Yeşim BEŞLİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD TRABZON I.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form)

EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) EĞİTİM KURUMU ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (Akreditasyon için başvuracak kurum için Form) 1. Kurum Adı: 2. Eğitim programınız asistan karnesinde yazılı amaç ve hedeflere uygun mudur? 3. Kurumdan son

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci Dr. Pınar ŞEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (03 KASIM 2014-12 ARALIK 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi- İzleme Değerlendirme Süreci

Tıpta Uzmanlık Eğitimi- İzleme Değerlendirme Süreci Tıpta Uzmanlık Eğitimi- İzleme Değerlendirme Süreci Dr. Recep ÖZTÜRK İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı rozturk.ctf@gmail.com, rozturk@istanbul.edu.tr

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat)

Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat) Klinik (Tıbbi) Mikrobiyoloji Çekirdek Eğitim Programı (Müfredat) Prof.Dr Yurdanur Akgün Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık eğitiminin amacı,

Detaylı

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM III EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI. Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu

KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM III EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI. Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ DÖNEM III 2016-2017EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Ders Kurulu (DERS KURULU-III) 12 ARALIK 2016-13 OCAK 2017 (5 HAFTA) DERSLER

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ. Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH

ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ. Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI GELİŞİM SÜRECİ VE İÇERİĞİ Dr. Canan Ağalar SB FSM EAH TARİHÇE Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin (TUEY-2009) yürürlüğe girdi TUK tarafından oluşturulan

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz ÖnkoĢullar BESLENME VE DĠYETETĠĞE GĠRĠġ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar Beslenme ve Diyetetiğe GiriĢ BES113 1.Güz 1 0 0 1 ÖnkoĢullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları)

Detaylı

6-8 Haziran 2014 KAHRAMANMARAġ

6-8 Haziran 2014 KAHRAMANMARAġ TÜRK KLĠNĠK BĠYOKĠMYA DERNEĞĠ KAHRAMANMARAġ SÜTÇÜ ĠMAM ÜNĠVERSĠTESĠ (KSÜ) 6-8 Haziran 2014 KAHRAMANMARAġ Değerli Üyelerimiz, Türk Klinik Biyokimya Derneği ve KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi ile birlikte,

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

Prof. Dr. Neyhan ERGENE

Prof. Dr. Neyhan ERGENE DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ DÖNEM I KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. Hasan CÜCE Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Yrd.

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Seçmeli) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Okhan AKDUR Doç.

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (2 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 DÖNEM

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERS PROGRAMI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSİTÜSÜ İ Yüksek Lisans Programı SZR 101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Ders (T+ U) 2+2 3 6 AD SZR 103 Akılcı İlaç Kullanımı 2+0

Detaylı

DERS PROGRAMI. Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN

DERS PROGRAMI. Prof. Dr. Hüseyin YORGANCIGİL Prof. Dr. Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (09 KASIM 2015-16 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

KLİNİK EĞİTİME UYUM ( ) 1 Eylül Eylül Hastanenin tanıtımı (13:30-16:30) (5 grup halinde) (Buluşma yeri=dekanlık önü)

KLİNİK EĞİTİME UYUM ( ) 1 Eylül Eylül Hastanenin tanıtımı (13:30-16:30) (5 grup halinde) (Buluşma yeri=dekanlık önü) KLİNİK EĞİTİME UYUM (2014-2015) 1 Eylül 2014-12 Eylül 2014 1. Hafta 1 Eylül 2014 Pazartesi Hoşgeldiniz (10:00-12:00) (Tüm grup) (Konferans salonu) 10:00-11:00 Açılış Konuşması ve dersi (Tıp Fakültesi Dekanı)

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014)

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK OCAK ŞUBAT 2014) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (23 ARALIK 2013 24 OCAK ŞUBAT 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 3. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu Sorumlusu :Prof. Dr. Erkan YURTCU

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (3 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 (%15); 16.06.2017 (%15) DÖNEM SONU SINAVI 23.06.2017 ARA

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI (SĠNĠR SĠSTEMĠ) 18 EYLÜL KASIM 2017 (8 HAFTA)

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI (SĠNĠR SĠSTEMĠ) 18 EYLÜL KASIM 2017 (8 HAFTA) 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI (SĠNĠR SĠSTEMĠ) 18 EYLÜL 2017 10 KASIM 2017 (8 HAFTA) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM II

Detaylı

EUKMOS KLİNİK ECZACILIK. Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ

EUKMOS KLİNİK ECZACILIK. Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ EUKMOS ECZACILIKTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ KLİNİK ECZACILIK Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 0/04/016 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ. MÜFREDAT TANITIMI 4. TEMEL YETKİNLİKLER

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ ÇOCUK GENETİK HASTALIKLARI Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 08.04.2015 2 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. MÜFREDAT TANITIMI 3 3.

Detaylı

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013)

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM 2013-20 ARALIK 2013) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (06 ŞUBAT 2017 17 MART 2017) DERS PROGRAMI

Detaylı

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017

VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 15 TEMMUZ TEMMUZ 2017 VI.DÖNEM (AİLE HEKİMLİĞİ) 12 AY KESİNTİSİZ DEVAM EDER. 2016-2017 BAŞLAYIŞ BİTİŞ 15 TEMMUZ 2016 14 TEMMUZ 2017 AYLARA GÖRE STAJ TARİHLERİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. 1) 15.07.2016/14.09.2016 2) 15.09.2016/14.11.2016

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, d) ġube Müdürlüğü: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, (ASHŞ)

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, d) ġube Müdürlüğü: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, (ASHŞ) Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi Tarihi:23.01.2004 Sayısı:717 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Acil sağlık hizmetleri ile ilgili

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK PROGRAMI AMAÇ: Anabilim Dalımızda tıpta uzmanlık eğitiminin amacı, temel ve tıbbi biyokimya

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma 10 Biyokimyasal kan analizleri öncesi hazırlık Kan

Detaylı

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

ANADOLU SAĞLIK / SAĞLIK MESLEK LİSESİ TIBBİ LABORATUVAR ALANI TIBBİ LABORATUVAR TEKNİSYENLİĞİ DALI BECERİ EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME FORMU İŞLETMELERDE TIBBİ BİYOKİMYA-1 BECERİ EĞİTİMİ Sınıfı 11 Öğrenci Grubu Beceri eğitimine ilgi ve çabası 5 Tıbbi biyokimya-1 dersinin bilgisi 20 Kişisel güvenlik önlemlerini alma Biyokimyasal kan analizleri

Detaylı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. ENDODONTİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı

TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ. ENDODONTİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı TUKMOS TIPTA UZMANLIK KURULU MÜFREDAT OLUŞTURMA VE STANDART BELİRLEME SİSTEMİ ENDODONTİ Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı 12.03.2013 2 3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 5 2. MÜFREDAT TANITIMI 5 3. TEMEL YETKİNLİKLER

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Lütfi Çakar / Fizyoloji Prof. Dr.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3

DÖNEM I KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS KURULU 3 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR YARDIMCILARI DÖNEM 1 KOORDİNATÖRÜ DÖNEM 1 KOORDİNATÖR YARCIMCILARI Prof. Dr. Neyhan ERGENE Prof. Dr. Taner ZİYLAN Prof. Dr. S. Sennur DEMİREL Arş. Gör. Seda ÇETİNKAYA

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 305: KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 305: KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE ENFEKSİYON HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Demet Arı YIlmaz / Tıp Eğitimi Üyeler: Prof. Dr. Can Polat Eyigün / Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ

ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Fulya GÜLERMAN /1 1. GİRİŞ Çocuk Gastroenterolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalı içinde en çok sayıda sistem ve organla ilgilenen bilim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI ASİSTAN KARNESİ ARALIK 2013, TRABZON Doç. Dr. Turan Set 0 İÇİNDEKİLER ASİSTAN KARNESİ... 2 AİLE HEKİMLİĞİ... 3 İÇ HASTALIKLARI...

Detaylı

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör.

Ders Kurulu Öğretim Üyeleri. Yrd. Doç. Dr. Türkan TOKA ÖZER Prof. Dr. İsmail ZARARSIZ Yrd. Doç. Dr. Mahinur ULUSOY Öğr. Gör. TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM I III. DERS KURULU 9 ŞUBAT 2015-27 Mart 2015 (7 Hafta) Yönetim Dekan Prof. Dr. Süleyman ÖZEN Başkoordinatör Prof. Dr. H. Ramazan YILMAZ Dönem I Koordinatörü

Detaylı

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004

III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 25-27 Kasım 2004 III. TÜBERKÜLOZ SEMPOZYUMU VE III. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 25-27 Kasım 2004 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu Düzenleyenler KLİMİK DERNEĞİ TÜBERKÜLOZ

Detaylı

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Şubat 2015, Ankara

1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu, Şubat 2015, Ankara Selda ERENSOY Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Ne e KAKLIKKAYA Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1. Ulusal Viroloji Günleri ve

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Şahin A. Sırmalı / Histoloji ve Embriyoloji Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ayşegül Çört / Tıbbi Biyokimya / Üyeler: Prof. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / / Dersin AKTS

Detaylı

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ

V. Ders Kurulu HÜCRE METABOLİZMASI II HÜCRE METABOLİZMASI I BÜYÜME GELİŞME VE HÜCRESEL PATOLOJİ YARIYIL TATİLİ EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu III. Ders Kurulu IV. Ders Kurulu TIPLA TANIŞMA HÜCRE BİLİMİNE GİRİŞ HÜCRE METABOLİZMASI

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI. Dönem II TIP 2030 SİNDİRİM ve METABOLİZMA DERS KURULU YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2030 09.01.2017-03.03.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 26 5x2 31 EMBRİYOLOJİ 12 4x2 16 FİZYOLOJİ 18 1X2 19 BİYOFİZİK

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 201: KAS-İSKELET SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Aydın Büdeyri / Ortopedi ve Travmatoloji Üyeler: Prof. Dr.

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Kurallar Laboratuvar saatinde geç kalan öğrenciler, eğitim başladıktan sonra laboratuvara alınmayacaktır. Laboratuvarlar devamlılık arzettiği için

Detaylı

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU

TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU TÜRK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMLARI VE PROGRAMI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Form-1 EĞİTİM KURUMU (ANABİLİM DALI/KLİNİK) ve PROGRAMI DEĞERLENDİRME FORMU (UEMS ve ACGME Eğitim Kurumları değerlendirme

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik ÜROLOJİ (Seçmeli) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr.

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM İÇİ UYGULAMALI DERS TAKİP DEFTERİ 20... -20... EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI... YARIYILI 1/7 Öğrenci ve Ders Tanıtım Formu Öğrencinin Foto Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik İç Hastalıkları (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu

T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI. Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu T.C. BÜLENT ECEVĠT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ 2015-2016 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM IV GENEL CERRAHĠ STAJ PROGRAMI Dekan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ferruh Niyazi Ayoğlu Prof. Dr.

Detaylı

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI

SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ DERS PROGRAMI T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (21 ARALIK 2016 20 OCAK 2017) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI AİL-001: Aile hekimliği A.D.Uzmanlık tezleri AİL-002:Aile hekimliği A.D.Seminer saati AİL-003:

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. KURUL DERS PROGRAMI (HÜCRE-DOKU ZEDELENMESİ) (25 NİSAN HAZİRAN 2016) Prof. Dr.

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. KURUL DERS PROGRAMI (HÜCRE-DOKU ZEDELENMESİ) (25 NİSAN HAZİRAN 2016) Prof. Dr. 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II V. KURUL DERS PROGRAMI (HÜCRE-DOKU ZEDELENMESİ) (25 NİSAN 2016 03 HAZİRAN 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM

Detaylı

DERS BĠLGĠ FORMU. Dersin Öğrenme Kazanımları. Hasta veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Verir

DERS BĠLGĠ FORMU. Dersin Öğrenme Kazanımları. Hasta veya Yaralıların Durumlarına Uygun Pozisyon Verir DERS BĠLGĠ FORMU Dersin Adı Saat (T+U) MESLEKĠ UYGULAMA- I 6 saat teorik, 4 saat uygulama Kredi 10 AKTS 12 Dersin Türü Dersin Amacı Dersin Ġçeriği Mesleki Enfeksiyon kontrol yöntemlerini uygulayarak tıbbi

Detaylı

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU

D.Ü. TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU D.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM II HASTALIKLARIN BİYOLOJİK TEMELLERİ DERS KURULU 02.05.2018-28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Biyokimya 15-15 Farmakoloji 18-18 İmmünoloji 18-18 Mikrobiyoloji

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PLASTĠK REKONSTRÜKTĠF VE ESTETĠK CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü

Detaylı

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU Müdür: Doç. Dr. ġahin Ahmedov - sahmedov@neu.edu.tr Yüksek Lisans Programları Program Yürütücüsü Telefon e-mail Beden Eğitimi ve Spor Anabilim D. Doç. Dr. Cevdet Tınazcı

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV NÜKLEER TIP STAJ EĞİTİM PROGRAMI. Yrd. Doç. Dr.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV NÜKLEER TIP STAJ EĞİTİM PROGRAMI. Yrd. Doç. Dr. 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV NÜKLEER TIP STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Hakan AYLANÇ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Kardiyoloji Yıl/yarıyıl 6/1-2 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili Kodu Kardiyoloji

Detaylı