ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN"

Transkript

1 ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN Metin 1 Ağaç Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Davet Konu Testi Metin 2 Oyunlarımız ve Çim Adamlarımız Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Green Peace Yani Yeşil Barış Konu Testi Metin 3 Fillerle Kahvaltı 210 Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Yüksek İdealler Konu Testi Metin 4 Amatör Gök Bilimcilik Etkinlik Etkinlik 2 Dil Bilgisi Etkinlik 3 Ay a Giden Türk Bayrağı Konu Testi

2 1. ÜNİTE DOĞA VE EVREN ÜNİTE 5 DOĞA VE EVREN 191

3 ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren METİN 1 AĞAÇ Kökleriyle geçmişi, dalları ve yapraklarıyla geleceği sem- bolize eden ağaç; Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. Eski Türklere göre ilk insan dokuz budaklı bir ağacın altında yaratılmıştır. Tanrı ya ulaşmak için bir köprü sayılan ağaç; insanların birbiriyle ve doğanın insanlarla bağını sembolize eder. Bu nedenle ağaç kesmek günahların en büyüklerindendir. Ağaç sevgisi insanın iç güzelliğinin dışa yansımasıdır.fakat günümüzde bu güzellik yavaş yavaş yok olmaktadır.kimi ülkelerde tarım alanı açmak ve hayvan yetiştirmek için; kimi ülkelerde ise evler, alışveriş merkezleri veya kara yolları yapmak için katledilen ağaçlar insanlığın ciğerini yakmaktadır. Doğaya ve ağaca değer veren Türkler in büyük atası Atatürk ün başından geçen bir olay, günümüzde acımasızca ağacı, ormanı yok eden sözde insanlara ders niteliğindedir: Yıl Atatürk, Yalova Köşkü ne doğru çıkmaktadır. Bir de bakar ki bir bahçıvan koca bir çınar ağacını kesmek üzeredir. Yahu sen hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki kesmeye yetkili görüyorsun kendini ve niye? der. Bahçıvan: Pa- şam çınar ağacının kökleri köşkün temelini kaldırdı, yaprakları da köşkün pencerelerine müdahale ediyor. Ya köşkü kaybedeceğiz ya da ağacı keseceğiz. Onun için de kusura bakmayın ama biz ağacı kesmeye karar verdik. der.atatürk bir an düşünür: Hayır, gerekirse köşkü ağaçtan uzaklaştırırız. der. Derler ki Bugün Mustafa Kemal bir hoş. Ne demek köşkü tutup da ağaçtan uzaklaştırmak? Atatürk mühendis değil, mimar değil, ziraatçı değil ama ne yapar biliyor musunuz? İstanbul daki köprü altındaki tramvay raylarını Yalova ya taşıttırır. Köşkü hiç yıkmadan olduğu gibi kaldırmak için kendisi de kazma kürek alır, köşkün temelini kazar ve altına tramvay raylarını döşeterek köşkü ağaçtan 4 metre 80 santim kenara çeker. Böylelikle o üstün dehası ve ağaç sevgisi sayesinde hala Cumhuriyetimiz gibi ayakta durmakta olan çınar ağacının kurtarır. Atatürk ün doğayı, ağacı sevmesinin en güzel örneklerinden birisi de kuşkusuz kurduğu Atatürk Orman Çiftliği dir. Ata- türk, 1925 yılında kendi aylığından ödeyerek çiftliğin bugünkü yerini satın almıştır. O yıllarda bu topraklar, ortasından demiryolu geçen bataklık ve boş bir arazidir. Mühendislerin o bataklıkta 192

4 asla bir şey yetişmeyeceğini defalarca söylemelerine rağmen Atatürk, o bataklığa karşı da zafer kazanabileceğini kanıtlayarak çiftliği burada kurmuştur. Bugün, Ankaralılar için çiftlik, bir dinlenme yeri haline gelmiş, Atatürk ün önderliğinde dikilen ağaçlar büyümüş, gölgesinde insanlar dinlenir olmuştur. Atatürk, değil ağacın, bir dalın bile kesilmesine razı olmayacak kadar ağacı seven bir liderdir. O, Orta Asya Türkleri nin kuraklık ve ağaçsızlık yüzünden ülkelerini terk edip göçmek zorunda kaldıklarını bildiği için insanlara ağaç sevgisini aşılamaya çalışmış ve onları ağaç dikmeye teşvik etmiştir. Atatürk ün ağaç sevgisi, yalnız Ankara ya has bir özlem değildir. Bu vatan, çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer. diyen Atatürk ün özlemi, tüm ülkeyi ağaçlandırmak, yeşillendirmektir. ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi açış konuşmalarının bazılarında, doğal varlıklarımız olan ormanların korunmasına, dengeli ve tekniğe uygun şekilde işletilmesine yönelik konulara da yer vermiştir. 1 Mart 1922 tarihinde 1. Dönem 3. Yasama Yılı konuşmasında, ormancılığın kurallarını şöyle belirtmiştir: Gerek tarım, gerek memleketin varlık ve genel sağlığı konularında önemi kesin olan ormanlarımızı modern önlemlerle iyi duruma getirmek, genişletmek ve onlardan en yüksek faydayı sağlamak da önemli kurallarımızdan biridir. Ulu önder Atatürk, bir ağacı canlı olarak bir insandan ayırmamıştır. İnsanın nasıl ki ruhu varsa ağacın da ruhunun olduğuna inanmıştır. Anılarını yazanlar onun, çifliğindeki ağaçların altında uzun süre oturduğunu, onlarla sohbet ettiğini hatta her gelip geçtiğinde onlara selam verdiğini, selam verdiği ağaçlardan birinin kesildiğini görünce de küçük bir çocuk gibi hüngür hüngür ağladığını nakletmişlerdir. Bugün tüm dünyada insanlar küresel ısınmanın olumsuz etkilerinden nasibini alırken ve susuzluk sorunuyla zaman zaman yüz yüze gelirken ağaçların yok edilmesine karşı çıkmamak vurdumduymazlığın ta kendisidir. Bir an için Dünya nın Ciğerleri diye adlandırılan ormanlarının yok olduğunu düşünelim. Sizce bu, ne anlama gelir? Ben söyleyeyim: Bu; yağmurun yağmaması,su kaynaklarının kuruması, oksijenin azalması, iklimlerin değişmesi, her türden hayvan topluluğunun yok olması ve nihayetinde insan denen canlının da soyunun tükenmesi anlamına gelir. Sonuç olarak bir tek ağacı keserek aslında kendi sonumuzu hazırladığımızın derhal farkında varmalıyız ve bütün bunlardan ötürü gelecek nesillerimizi ağaç sevgisiyle donatmalıyız. Aylin GÜLEÇ 193

5 ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren ETKINLIK 1 A) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden yararlanarak yanıtlayınız. 1. Ağacın canlıların hayatındaki önemini yazınız. 3. Yaş keşen baş keser. atasözünü açıklayınız. 2. Liderlerin çevreyi,doğayı koruma gibi hususlarda toplumları yönlendirmeleri önemli midir? Neden? 4. Ağaçların yok olmasının küresel ısınmaya etkileri nelerdir? Açıklayınız. B) Aşağıdaki bulmacada metinde geçen bazı kelimelerin eş veya yakın anlamlıları verilmiştir. Anlamları okuyarak kelimeleri düzenleyiniz. 1. P Y A K A R 2. L O S M E B 3. L İ L G E Z Ü K 4. Ş K Ö K 5. N A Ç V A H I B 6. A Ş P A 7. T İ Ç A Z A R I. 8. M Y A V R A T 9. K A B A T I L K 10. R E F A Z 11. Y A S A 12. K Ö M Ç E G 13. N E D R O M 14. K O P U L T U L 15. N A K Y A K 16. N A M O K T A D 1. Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler. 2. Simge 3. Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün 4. Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır 5. Bir bahçenin düzenlenmesi ve bakımıyla görevli kimse 6. Osmanlı Devleti zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan 7. Tarımcı 8. Şehirlerde yol üzerinde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı 9. Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge 10. Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı 11. Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri 12. Yerleşmek amacıyla mahalle, köy, şehir veya ülke değiştirmek 13. Çağdaş 14. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet 15. Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz 16. Bir şeyin iş görebilmesi için gereken nesneleri, gereçleri katmak, teçhiz etmek 194

6 ETKINLIK 2 BİLGİ KUTUSU - 1 DİL BİLGİSİ PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ Anlatımdaki amaçlarımızı şöyle sıralayabiliriz: Kavramları tanımlamak Bir durum ya da karakteri incelemek Bir düşünceyi aktarmak Varlıkları belirgin özellikleriyle tanıtmak Bir olayı aktarmak Yerleşmiş duygu, düşünce, davranış ve kanıları değiştirmek Gözlemlenen varlıkları başkalarının zihninde can landırmak Kişileri, tasarlanan olaylar içinde yaşatarak onlara duygu ve izlenim kazandırmak Bu amaçlara bağlı olarak dört farklı anlatım biçimi kullanılır: 1. Açıklayıcı Anlatım 2. Tartışmacı Anlatım 3. Betimleyici Anlatım 4. Öyküleyici Anlatım Bu anlatım biçimleri çoğu zaman tek başlarına kullanılmaz. Birkaçı bir arada bulunabilir. ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren 1. AÇIKLAYICI ANLATIM Her türlü konuya uygulanabilen bu anlatım biçiminde amaç bilgi vermek, herhangi bir düşünceyi aydınlatmaktır. Bu bakımdan en çok kullanılan anlatım biçimidir. Açıklayıcı anlatım, üzerinde durulan konuyla ilgili Nedir?, Nasıl?, Niçin? gibi soruların yanıtını vermeye yarar. Açıklama; bilgi verme amacı taşıdığı için ansiklopedilerde, ders kitaplarında, gazetelerde, açıklamalı sözlüklerde, hatta yemek tarifi kitaplarında bile kullanır. Yine bir düşüncenin aydınlanması amaç edinildiğinde makale, fıkra, deneme, eleştiri, röportaj... gibi yazı türlerinde bu anlatım biçimine yer verilir. Açıklamada bir konuyu berraklaştırmak, geliştir mek, anlaşılır hale getirmek ön planda olduğu için sanatlı söyleyişlerden kaçınılır. Açıklayıcı anlatım biçiminde tanımlama, karşılaştırma, örnekleme... gibi düşünceyi geliştirme yolları kullanılabilir. Aşağıda açıklama paragrafına örnek verilmiştir. Kumru diğer adıyla Üveyk kuşu düz gagası, uzun kanatları, uzun ve yuvarlanmış kuyruğuyla dikkati çeker. Tüyleri genel olarak kızılımsı veya pas rengidir. Boynunun arkası gri mavidir. Boynunun yanlarında gümüş kenarlı dört siyah şerit göze çarpar. Tatlı sesi, zarif hareketleri ve yumuşak tavırları sebebiyle güvercin ailesi üyeleri arasında insanlara en sevimli görünenidir. Kumru, eşlerine bağlılığı ile ünlüdür. Eşlerden biri ölecek olursa, kalan eş ömür boyu başkasıyla eşleşmez. Bir lokma et için kumru kuşunu öldürenler eşinin ömür boyu mutsuz olmasına sebep olmuş olurlar. 2. TARTIŞMACI ANLATIM Bu anlatım biçimi, herhangi bir düşünceyi savunmak, okuyucuyu ya da dinleyiciyi bu düşünceye inandırmak amacıyla kullanılır. Bu anlatım biçimini, açıklamadan ayıran özelliği, okuyucunun ya da dinleyicinin yerleşmiş düşünce 195

7 ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren ve davranışlarını değiştirmeye, savunulan düşüncenin doğruluğunu kanıtlamaya çalışmasıdır. Tartışmacı anlatım biçiminin uygulanabilmesi için öne sürülen düşüncenin tartışmaya, delillerle kanıtlanmaya uygun olması gerekir. Herkesin üzerinde anlaştığı bir düşünce tartışma paragrafında işlenemez. Tartışma, çok yaygın olarak kullanılan bir anlatım biçimidir. Örneğin deneme, fıkra, makale, söyleşi, eleştiri, roman, öykü, konuşma ve konferanslarda kısaca görüş ayrılığını gidermek için yapılacak her türlü anlatımda yer alabilır. Tartışmacı anlatım biçimini uygularken, düşünceyi geliştirme yollarından tanık gösterme, kanıtlama, örneklendirme... kullanılabilir. Aşağıda tartışma paragrafına örnek verilmiştir., Hiç düşündünüz mü ülkemizde her yıl okuyucusuyla buluşmak üzere kaç yeni kitap çıkıyor kitapçı raflarına? Ben söyleyeyim: üç yüzün üzerinde. Yani her gün bir yeni kitap alıp bitirmeye kalksak bile hepsini okumamız mümkün değil. Peki bu durum iyi mi yoksa kötü mü? Bence kötü değil. Çünkü çoğunluk farklılığı, farklılık da rekabeti doğurur. Rekabetin olduğu yerde ise insanlar en iyisini üretmeye çalışır. Biz okuyuculara düşen ise iyiyi bulup kültür hazinemize dahil etmektir. 3. BETİMLEYİCİ ANLATIM Betimleme, varlıkları sözcüklerle görünür kılmaktır. Başka bir deyişle Betimleme, yazıyla resim yapmaktır. Betimlemede varlıkların duyu organları ile algılanan nitelikleri belirtildiği için anlatılanlar okuyucunun gözünde canlanır. Bu anlatım biçiminde amaç, varlığı belirgin nitelikleriyle tanıtmak, varlık hakkındaki izlenimlerimizi belirtmektir. Betimleme bir yazı türü değil, anlatım biçimidir. Ancak betimlemeler, betimlediği varlıklara göre bazı gruplara ayrılmaktadır: 1. Kişi Betimlemeleri 2. Hayvan Betimlemeleri 3. Cansız Varlık (eşya) Betimlemeleri 4. Doğa Betimlemeleri Aşağıda, betimleme paragrafına örnek verilmiştir. Dedemin son oyuncağı kırmızı eski model bir arabaydı. Ön tamponun boyası dökülmüştü ama farlar bir tilkinin gözleri kadar sağlam ve parlaktı. Kornası tıpkı yaşlı bir adamın çıkardığı sesler gibi boğuk ve hırıltılı çalıyordu. Döşemelerin kılıflarına isyan etmiş süngerler yerli yersiz fırlamıştı.tavanın birkaç yerinde ceviz büyüklüğünde çukurlar vardı. Kim bilir kaç dolu, kaç fırtına görmüştü zavallı. 4. ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM Öyküleyici anlatımda düşünceler, olaylar aracılı ğıyla anlatılır. Bu anlatım biçiminde amaç, olmuş ya da olabilecek bir olayı oluşuyla, gelişmesiyle,sonucuyla verip okuyucunun gözünde canlandırmaktır. Öykülemede olay; kişi, zaman ve yer öğelerine bağlanarak verilir. Aşağıda öyküleme paragrafına örnek verilmiştir. O gece ağaç evlerden birinde uyumaya karar vermiştik. Ertesi gün çıkacağımız geziyi planlamaya çalışıyorduk. Karşıdan yaklaşan ışığı görünce aniden sustuk. Neydi o? Ormana yaklaşan bir otomobilin farı mıydı, yoksa yolunu şaşırmış bir kafilenin gaz lambasının ışığı mıydı? Işık büyüdükçe göz bebeklerimiz de büyüyor birbirimize şaşkın ifadelerle bakıyorduk. 196

8 ÜNİTE 5 ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİRELİM Aşağıdaki paragrafların anlatım biçimlerini noktalı yerlere yazınız. Doğa Ve Evren O gece sıkıntıdan uyuyamadı. Koyun saydı, yıldız saydı, sayı saydı; olmadı kitap okudu Bir anlık sinirle kırdığı annesinin bakışları gözünün önünden gitmiyordu. Kalkıp onu uyandırmayı ve özür dilemeyi düşündü. Sonra, uyumuştur, şimdi uyandırmayayım, dedi. Ama ya onu da uyku tutmadıysa Hangi mevsim daha güzel diye soracak olursanız ben baharın daha güzel olduğunu söylerim. Çünkü yaz aşırı sıcağıyla hamileleri, çocukları ve yaşlıları bunaltır. Dünyanın bazı bölgelerindeki susuzluk sorunu da özellikle yaz mevsiminde kendini gösterir. Kış ise evsizler, ya da ısınmak için yeteri kadar maddi gücü olmayanlar için kabustur. Bahara ise kimsenin diyecek lafı yoktur. Bahar, ne yakar ne dondurur. Sizce de öyle değil mi? Binbir Gece Masalları nın ana teması kadın dır. KadınKadın ların sadakatsiz olduğunu savunan Şah Şehriyar a karşı Şehrazat, anlattığı masallarla kadının anne, eş, kız kardeş ve kız çocuk olarak varlığını yücelten bir profil çizmiştir. Bin bir geceyi, anlattığı masallarla süsleyen Şehrazat hem kendi canını kurtarmış hem de Şah Şehriyar ın zihninde oluşmuş kadın tipini değiştirmiştir. Boyu bir adamın boyu kadardı. Çiftliktekiler onu ufaklık, diye çağırıyordu. Kıpkırmızı ve dimdik ibiği ne kadar sağlıklı olduğunun göstergesiydi. Sapsarı ayakları ve çelik gibi sağlam tırnakları vardı. Tüyleri pırıl pırıl ve rengarenkti. Turuncu, sarı, yeşil, mavi, beyaz Ne ararsanız üzerindeydi

9 ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren ETKINLIK 3 DAVET Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu dâvet bizim... Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim... Nazım HİKMET A) Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden yararlanarak yanıtlayınız. 1. Şairin şiirde iletmeye çalıştığı mesaj nedir? 3. Şiirdeki söz sanatlarını yazınız. 2. Okuduğunuz şiir, konusuna göre hangi şiir türüne örnektir? Niçin? 4. Şiirin ölçüsünü, nazım birimini ve kafiye çeşitlerini yazınız? 198

10 GECELEYİN KIRDA Kuytu bir köşesindeyim ve yorgun bedenimin altında çıtırdıyor kuru yapraklar Üstte kristal bir gök ve yıldızlar ozancasına Yalnızım sıkıntının yalnızlığı değil bu Düşlerle el ele yaşamayı dillendiren ve yudum yudum özümleten bir sevgi yanlızlığı ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren Dinlendiriyor yüreğimi kafamı bedenimi serin okşayışlarıyla doğa Dinliyorum en güzel türküsünü kurdun kuşun Uçmak için kanat aramıyorum AHMET TELLİ B) Okuduğunuz şiirde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Daha sonra kelimelerin sözlük anlamlarını bulup yazınız. Kuytu Kristal Ozancasına Özümletmek Türkü KELİME TAHMİNİM SÖZLÜK ANLAMI C) Okuduğunuz şiirin sizde uyandırdığı duyguları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. 199

11 DOĞA VE EVREN 1. ÜNİTE - 5 KONU TESTİ Karanlık kavuşunca saatlerce oturduğumuz serin dere kenarından kalkıp yürümeye başladık. Etraftaki sesler azaldığı için derenin uğultusunu daha çok duyuyorduk. Bütün gün yüzümüzü yakan güneş batıyordu bu yüzden hafiften üşümeye başlamıştık. Rüzgar saçlarımızı öne, arkaya savururken Zile de geceyi selamlıyorduk. Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Betimlemeye başvurulmuştur. B) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. C) İşitme duyusundan yararlanılmıştır. D) Tat alma duyusundan yaralanılmıştır. Palme Yayıncılık 3. Türkiye, sanıldığı gibi su zengini bir ülke değildir. Çünkü bir ülkenin su zengini olabilmesi için kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarının metreküp olması gerekir. Bu miktar Türkiye de yalnızca metreküptür. Su kaynaklarımızı korumak için ne mi yapmalıyız? Bence herkes önce kendi alışkanlıklarını gözden geçirmeli. Mesela arabamızı yıkarken hortum değil de 1 kova su ve sünger kullanabiliriz. Dişimizi fırçalarken, traş olurken ya da bulaşık yıkarken musluğu açık bırakmamaya özen gösterebiliriz. Sonuç olarak pek çok konuda olduğu gibi bu konuda da şu sözü hatırlayabiliriz: Herkes kapısının önünü süpürürse çöpçüye gerek kalmaz. Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Betimleme B) Öyküleme C) Tartışma D) Tanımlama 2. Salonda her şey harika bir uyum içindeydi. Ortada elmaslarla, zümrütlerle, yakutlarla süslenmiş fildişi bir yatak vardı. Yatağın çevresi ağır perdelerle çevriliydi. Nurcihan, yatağın perdelerini araladığında yatakta bakmaya kıyılamayacak kadar güzel bir bebeğin uyuduğunu fark etti. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? A) Betimleme - Öyküleme B) Açıklama - Öyküleme C) Betimleme Açıklama D) Tartışma - Açıklama 4. Seyahatimizin son gününde eve dönerken çiçek kokulu küçük bir şehirden geçtik. Annem buranın pidesi meşhurmuş, deyince pide almak için dar bir sokağa girdik. Anladığımız kadarıyla girdiğimiz sokak çiçekçiler sokağıydı. Sağlı sollu sıralanmış rengarenk çiçekçi dükkanlarının pek çoğunu kadınlar işletiyordu. Bir tanesinin önünde çiçekleri sulayan küçük bir kız çocuğu yavaşça ilerleyen civciv sarısı otomobilimizi görünce gülümseyiverdi. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? A) Öyküleme - Tartışma B) Açıklama - Betimleme C) Betimleme Öyküleme D) Açıklama - Tartışma 200

12 ÜNİTE - 5 DOĞA VE EVREN 5. Kediler anatomik olarak güçlü, esnek bedenleriyle, hızlı refleksleriyle, keskin geri çekilebilen pençeleriyle ve küçük avları öldürmeye uyarlanmış dişleriyle diğer kedigillere benzer. Kediler insan kulakları için çok zayıf ya da çok yüksek frekanstaki sesleri duyabilir. Karanlığa yakın ortamlarda görebilir. Çoğu memeli gibi, kediler insanlara göre daha zayıf renkli görüşe ve daha güçlü koku alma duyusuna sahiptir. Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Betimleme B) Öyküleme C) Tartışma D) Açıklama 7. Taksim semti ve meydanı adını, eskiden Galata- Beyoğlu suyunun "taksim edildiği", Taksim Maksemi'nden almıştır. Meydan olmadan önce, eski evlerin sıralandığı dar bir bölge olan semt, meydan haline getirilip genişletildikten sonra zamanla bugünkü görünümünü almıştır. Meydanın ortasındaki Cumhuriyet Anıtı ve çevresi bugün tören yeri olarak kullanılıyor ve buluşma yeri işlevini üstleniyor. Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Betimleme B) Öyküleme C) Açıklama D) Tartışma Palme Yayıncılık Şirin sahil kasabasının balkonları denize bakan pek çok konağı vardı. Konaklar, tespihteki boncuklar gibi sahil boyunca sıralanmıştı. İçlerinden sadece bir tanesi bakımsızdı. Belli ki içinde kimse yaşamıyordu. Duvarlarının sıvaları dökülmüş, eskimiş balkon demirleri kuşlara mesken olmuştu. Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. B) Betimlemeye başvurulmuştur. C) Benzetme yapılmıştır. D) İşitme duyusundan yararlanılmıştır. Denizatı alt vücudundaki arka yüzgeç ve kafada solungaçlarının yanındaki göğüs yüzgeçleri ile tam bir balıktır. Bazı deniz atı türleri kısmen saydamdır, bu yüzden akvaryumlarda görünmez. Erkek denizatında dişi tarafından bırakılan yumurtaları taşımak için kuluçka kesesi bulunmaktadır. Dişi denizatı, yumurtalarını kuluçka kesesine bırakır. Daha sonra erkek denizatı bu yumurtaları döller. Böylece gebelik babada gerçekleşmiş olur. Hamilelik yaklaşık üç hafta sonra bebek denizatlarının keseden çıkmasıyla sona erer. Yukarıdaki parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Açıklama B) Tartışma C) Betimleme D) Öyküleme 201

13 ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren METİN 2 OYUNLARIMIZ VE ÇİM ADAMLARIMIZ 90 lı yıllar gerçekten de sokakta doyasıya oynayan son neslin çocuk olduğu yıllardı. Hava kararıncaya, babalar işten dönünceye ya da akşam ezanı okununcaya kadar sokaklar çocukların ikinci evi gibiydi. Karnımız hiç acıkmazdı ya da acıktığımızı anlamazdık. Anneler salça ya da reçel sürdükleri ekmekleri getirip evcilik oyunumuzun tam ortasında sanki oyuna dahil olmuşlar gibi Buyurun hanımefendiler, beyefendiler Başka bir isteğiniz var mıydı? diye ikram ettiler mi, değmeyin keyfimize. İşte o zaman gözümüzün önü aydınlanırdı. Hiç, ama hiç yorulmazdık. Hele ki yaz tatillerinde kahvaltıdan sonra başlardık: Dokuztaş, can yakan, ebe-sobe, yağ satarım, körebe, evcilik Allah ne verdiyse, canımız o gün neyi istiyorsa; kimin kapısının önü, bahçesi hatta bahçe duvarı müsaitse orada oynardık. Bahçe duvarının üstünde oyun mu oynanır hiç? demeyin. Oynanır, oynadık. Biz oynadık, oldu. Düşmedik mi? Düştük. Kaşımızı yardık, dişimizi kırdık ama oynadık. Derslerin bazıları da oyun gibiydi bizim için. Mesela el becerilerimizi sergilediğimiz dersin adı El işi dersi idi o zamanlar. Fen Bilgisi dersinde çimlendirdiğimiz fasulyeleri saymazsak bir şeyler üretebildiğimizi, bir nesnenin şeklini başka bir şeye dönüştürebildiğimizi gördüğümüz ve iple çektiğimiz bir dersti el işi dersi. Çim adam. dedi öğretmenimiz. Gelecek hafta çim adam yapmayı öğreneceğiz. Ne demekti ki çim adam? Hiçbirimiz bilmiyorduk. Yazın. dedi öğretmenimiz. Çim Adam Yapımı İçin Gerekli Malzemeler: - 1 adet ten rengi tül (naylon) çorap - Elenmiş talaş - Çim tohumu - Boncuk, düğme, kurdela, yapma çiçek parçaları gibi süsler - Keçeli, renkli kalemler - İğne, iplik, makas - Küçük bir çiçek saksısı altlığı (tabağı) Hepimiz ertesi hafta malzemeleri üç aşağı beş yukarı tamamlamış bir şekilde atölyede hazırdık. Öğretmenimiz, elinde büyükçe bir poşetle atölyeye girdi ve masasının etrafına toplanmamız için bize seslendi. Kısa boylular ön tarafta, biz uzunlar da arka tarafta olacak şekilde masanın etrafını sardık. Önce büyük bir torbaya koyduğu talaşı ve saksı altlığını masanın bir köşesine yerleştirdi. Ardından çeşitli tonlarda çorapları, kurdelaları, çiçekleri, renkli kalem, düğme ve boncukları koyduğu torbayı çıkardı. En son olarak da küçük çim tohumlarını masaya koydu ve Başlıyoruz. dedi, anlatmaya başladı: Her şeyden önemlisi çorapların yırtık olmamasıdır. Buna son derece dikkat etmelisiniz. Eğer talaşı yırtık bir çoraba doldurursanız talaşınız dökülür ve çim adamınız kan kaybeder. Hepimiz güldük. Eline, üst tarafı kesilmiş bir tül çorap aldı, sağlam olup olmadığına baktı ve devam etti: Şimdi tül çorabımızın ayak parmak uçlarına gelen bölümüne iki yemek kaşığı kadar çim tohumunu yerleştiriyoruz ve tohumları dengeli bir şekilde yayıyoruz. Ardın- 202

14 dan çorabımız bir bebek kafası büyüklüğüne gelinceye kadar talaşımızı dolduruyoruz. dedi, tohumların en altta kalması, talaşın içine karışmaması konusunda bizi tekrar,tekrar uyardı ve devam etti: Çim adamımızın kafası istediğimiz şekle dönüştüğünde talaş doldurmayı bırakıyoruz ve çorabımızı sağlam bir iple sıkıca bağlıyoruz veya çoraba bu noktada bir düğüm atıyoruz. diyerek çoraba bir düğüm attı, düğümün altında kalan çorabı kesti ve çim adamı ters çevirip masaya yerleştirdi. Şimdi çim tohumlarının olduğu bölüm en üste gelmişti. Ne yapmaya çalıştığını yavaş yavaş anlıyor gibiydik. Bu bağladığımız yer bir nevi çim adamımızın boynudur ve şu tepede kalan çim tohumlarının bulunduğu yer de kafasının üst bölümü. dedi ve kafanın tam ortasından ve iki yanlardan olmak üzere üç farklı noktayı eliyle sıkıştırarak çim adama bir burun ve iki kulak yaptı. Sonra bu şekilleri bozulmasın diye iple bağladı. Alın işte, çim adamımızın burnu ve kulakları da tamam. dedi. Şimdi sıra onu süslemeye gelmişti. Erkek mi olsun kız mı? diye sordu. Her kafadan ayrı bir ses çıktı her zamanki gibi. Sorduğuna pişman olmuşçasına bizi susturdu ve bakalım burada neler var diye inci, boncuk, kurdela poşetini masanın üstüne boşalttı. Eline ilk gelen şey pembe bir kurdelaydı. Anlaşıldı, bütün süsler zaten kızlar içindir. dedi ve biz kızlara dönüp bir göz kırptı. Kurdelayı yapıştırıcıyla çim adamın pardon, çim kadının kafasına monte etti. Siyah düğmelerden gözlerini yapıştırdıktan, keçeli renkli kalemlerle kaş, kirpik, dudak çizdikten sonra çim kadınımızın güzelliğine diyecek yoktu. Şimdi çim kadınımızı tabağın içine yerleştirelim ve can suyunu verelim ki can bulsun, yeşersin. dedi ve bir su bardağı suyu alkışlarımız eşliğinde çim kadının tepesinden aşağı boşalttı. O sırada tenefüs zili çaldı ama hiçbirimizin umrunda değildi. Öğretmenimizin Haydi tenefüse! demesine rağmen çok sıkışanlar hariç tenefüse çıkmadık ve hemen çim adamlarımızın, çim kadınlarımızın yapımına başladık. Bu heyecan, bir canlı yetiştirme fikrinin verdiği heyecandı. Üç beş dal çime dokunmanın heyecanı buysa ağaç yetiştirmenin onun yıldan yıla büyüdüğünü izlemenin heyecanını siz hesap edin artık. ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren İkinci dersin sonunda ortaya çıkan manzara masalardaki, yerlerdeki, formamızdaki, saçımızdaki talaş düküntülerine; havada uçuşan tül çorap parçalarına rağmen görülmeye değerdi. Çim dedeler, çim nineler, çim torunlar, çim babalar; bıyıklılar, sakallılar, gözlüklüler, makyajlılar Aklınıza gelen ne kadar insan tipi varsa sergilenmişti kahkahalar eşliğinde. Çıkış zili çaldığında: Unutmayın çocuklar, sabah akşam iki kez sulamalısınız. Çok sıcakta ve çok soğukta bırakmamalısınız. Saçları çok uzadığında makasla istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Bu, uçlarının canlı kalmasına da yardımcı olacaktır. Korur,su verir ve severseniz çim adamınız ortalama yedi ay yaşayacaktır. dedi öğretmenimiz. Evet,unutmadık. Uyarıları da, yaşadığımız heyecanı da Çünkü bir canlının yaşamasına vesile olmuştuk. Biz yapmıştık. Nefes alıyordu. Tıpkı bizim gibi suya, oksijene ve en önemlisi de sevgiye ihtiyacı vardı. Aylin GÜLEÇ 203

15 ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren ETKINLIK 1 A) Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden yararlanarak yanıtlayınız. 1. Oyunların çocuklar için önemi nedir? En sevdiğiniz oyunlar hangileridir? Niçin? 3. Can suyu ne demektir? 2. Bugüne kadar bir canlı yetiştirdiniz mi? Cevabınız evetse nasıl bir şey yetiştirdiğinizi ve neler hissettiğinizi anlatınız. Cevabınız hayırsa bundan sonra bir canlı yetiştirmeyi düşünüyor musunuz? 4. En çok eğlendiğiniz ders hangisidir? Niçin? B) Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. DEYİMLER 1. Dili damağına yapışmak 2. Yüz yüze bakmak 3. Ağız burun birbirine karışmak 4. Aldı sazı eline 5. Belini kırmak 6. Ayağı almak 7. Bal alacak çiçeği bilmek 8. Başını yakmak ANLAMLARI a. Hiç kimseyi konuşturmadan konuşan kimseler için kullanılan bir söz. b. Halay oyunlarında ayağı tempoya uydurmak. c. Birini bir şeyi yapamaz duruma getirmek. ç. Güç bir duruma sokmak. d. Susuzluktan ağzı kurumak, çok susamak e. Dayak sonucunda yüzü yara bere içinde kalmak f. İşini bilen kimse nereye başvuracağını bilir. g. Arada hatır gönül meselesi olduğu için karşılıklı ilişkiyi korumak zorunda bulunmak. 204

16 ETKINLIK 2 BİLGİ KUTUSU - 1 YAZIM KURALLARI SAYILARIN YAZIMI DİL BİLGİSİ 1. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haf tanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren Buna karşılık saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır: da, de, lira, 25 kilogram, 150 kilometre, 15 metre kumaş, kişi vb. Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir: saat dokuzu beş geçe, saat yediye çeyrek kala, saat sekizi on dakika üç saniye geçe, mesela saat onda vb. Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir: 1 milyar 500 milyon kişi, 3 bin 255 kalem, 8 trilyon 412 milyar vb. 2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb. 3. Para ile ilgili işlemlerle senet, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 650,35 (altıyüzellitl, otuzbeşkr.) 4. Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, 50 vb. 5. Adları sayılardan oluşan iskambil oyunları bitişik yazılır: altmışaltı, ellibir, yirmibir vb. 6. Romen rakamları tarihî olaylarda, yüzyıllarda, hükümdar adlarında, tarihlerde ayların yazılışında, kitap ve dergi ciltlerinde, kitapların asıl bölümlerinden önceki sayfaların nu maralandırılmasında, maddelerin sıralandırılmasında kullanılır: II. Dünya Savaşı; XX. yüzyıl; III. Selim, XIV. Louis; 1.XI.1928; I. Cilt; I)... II)... vb. 7. Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur: 4.567, , vb. 8. Sayılarda kesirler virgülle ayrılır: 15,2 (15 tam, onda 2); 5,26 (5 tam, yüzde 26) vb. 9. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösteril mesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 15 inci, 56 ncı, XX nci vb. Uyarı: Sıra sayıları ekle gösterildiklerinde rakamdan sonra sa dece kesme işareti ve ek yazılır, ayrıca nokta konmaz: 8. inci değil 8 inci, 2. nci değil 2 nci vb. 10. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2 şer değil ikişer, 9 ar değil dokuzar, 100 er değil yüzer vb. 11. Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır: 4/8 i (dört bölü sekizi), 1/2 si (bir bölü ikisi) vb. 12. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. 205

17 ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren ÖĞRENDİKLERİMİZİ PEKİŞTİRELİM 1. Aşağıdaki cümlelerde sayıların yazımını kontrol ederek doğru olanların sonuna D, yanlış olanların sonuna Y harfi getiriniz. 1. Okulumuzdan bu yıl öğrenci mezun olacak. 2. Bu bina II.Murat zamanında yapılmış. 3. Üçüncü sınıfa giderken de bu kırtasiyeye geliyordum. 4. Bu anketteki ilk soruya bin yüzelli kişi cevap vermemiş. 5. XX. yüzyılda dünyada pek çok savaş oldu. 6. Onların evi de mi 6 ıncı kattaymış? 7. Girdiği resim yarışmasında 2. olmuş. 8. Sekize çeyrek kala sizi evden alırız. 9. Sınıf kalabalık olunca öğrenciler sıraya 3 er kişi oturdular. 10. Büyük kızım oniki, küçük kızım sekiz yaşında, dedi. 2. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili ifadeleri yazım yönünden inceleyiniz ve yazımı yanlış olanların yanlarına doğrusunu yazınız. 1. Önümüzdeki ayın onikinci günü ay tutulması yaşanabilirmiş. 2. Seni üç yüz altmış beş gün aynı sokakta bekledim. 3. Çocuklara saat ona beş kala burada olmalarını söyleyip yolladım. 4. Bu yıl girdiği her yazılıda sınıfta 1. inci oldu. 5. Dersimiz saat 13 te başlıyor, daha vaktimiz var. 6. Daha geçen gün 15 metre kumaş almadınız mı? 7. Dünyada 1 milyar 300 milyon kişi bu hastalığa yakalanmış. 8. Bu şehirdeki kadınların %75 i çalışıyor. 9. Hepimize 2 şer lira verip bizi uğurladı. 10. Biz de 15.VII.2013 te İstanbul da olmayı planlıyoruz. 206

18 ETKINLIK 3 GREEN PEACE YANİ YEŞİL BARIŞ Green Peace, Türkçede "Yeşil Barış" anlamına gelir. Tüm dünyada doğayı korumak için çalışmalar yapan ba- ğımsız bir kuruluştur. Para kazanma derdinde değildir, top- ladığı bağışları çevreyi korumak için geliştirdiği projelere harcar. Green Peace örgütü başta Avrupa, Amerika, Asya ve Pasifik Adaları olmak üzere 40 farklı ülkedeki çalışmalar ya- par, her ülkede örgütleri bulunur de başlayan Green Peace hareketi devletten veya siyasi partilerden yardım almaz. Bu konuda katı kuralları vardır. Sadece insanlardan yardım ve destek ister. Mücadele ettiği konular özellikle Dünya nın kirletilmesi ve doğal yaşamda soyu tükenen canlıların konrunmasıdır. Örgüt bu konuda çevreye zarar veren kurumlara ve firmalara savaş açmıştır, fakat onların savaşı top ve tüfekle olmaz. İnsanlara kötü durumu göstermek ve çeşitli yollarla halkı bilinçlendirmek amacındadırlar. Şiddet içermeyen her türlü doğa destekçisi harekete yardım ederler. ÜNİTE 5 Doğa Ve Evren Çalışma konuları: Okyanuslar ve yaşlı ormanların korunması, iklim değişikliğini durdurabilmek için fosil yakıtların kademeli olarak sonlandırılması ve yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi, nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi, zehirli kimyasalların ortadan kaldırıl- ması, genleri ile oynanmış organizmaların doğaya bırakılmasının önlenmesi. ( Bu yazı internet ortamından alınmıştır.) 1. Aşağıdaki durumlardan hangisi Green Peace örgütünün savaş açtığı durumlardan biri olamaz? a) Parklardaki ağaçların sökülmesi ve parkların yerine bina yapılması b) Fabrika atıklarının denize dökülmesi c) Yunusların yunus parklarına hapsedilmesi d) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması 2. Aşağıdaki fiillerden hangisinin türemiş yapıda olduğunu işaretleyiniz. a) Kurulmak ç) Korumak b) Yardım etmek d) Duyurmak c) Bilinçlendirmek e) Durdurmak 207

19 DOĞA VE EVREN ÜNİTE - 5 KONU TESTİ Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Gülmek insana B) terapi gibi gelir, bunu unutmayın. Ağabeyim yine güzel bir soru soracak, gülmeye hazır olalım. 4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) O okula gitmekten vaz geçtim. B) Bugün beden eğitimi dersi var, eşortmanını unutma. C) Hafta sonu sinemaya ya da tiyatroya gidelim. D) Çocukken sokaklarda çenber çevirirdik. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? C) Hiçbir şey için üzülmeyin D) çocuklar, gençliği- nizin kıymetini bilin. Ailenin en orjinal adamı benim, var mı itirazı olan? A) Haftanın beşinci günü tatili müjdelediği için bir başka güzeldir. B) Yarın ben de 6 ıncı sınıflarla etüde kalacağım. C) Ankara da yaklaşık 5 milyon insan yaşamaktadır. D) Annem 70 kilograma düşmek işin diyet yapıyor Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisin de yazım yanlışı vardır? A) Manavdan bir bağ taze soğan, iki kilo gram da domates aldım. B) Beceriksizliğin yüzünden on beş metre kumaşı boşa harcadın. C) Tokat a 150 kilometre yolumuz kaldı. D) İkişer soru çözdükten sonra diğer teste geçin. Palme Yayıncılık Her bebek gibi bende doğduğumda çok komiktim. 3 4 Becerilerimi her geçen gün geliştiriyorum artık iyi bir yüzücüyüm. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A) Yaz gelince pek çok kadın perhize başlar. B) İnsanlara pisikolojik baskı yapmak size bir şey kazandırmaz. C) Kitapların orijinalini almak yazara saygı duymaktır. D) Şoför dikkatli olmazsa insanların hayatı tehlikeye girer. En büyük zevklerimden biri babamla maç seyretmek. Ablamla oyuncak atım dahil bütün oyuncaklarımı paylaşırım. Ali nin cümlelerinin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) 1. B) 2. C) 3. D)

20 ÜNİTE - 5 DOĞA VE EVREN Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Siz beni yalnış anladınız, postane sağ tarafta. B) Bu mevsimde bütün halk pilajları doluyor. C) Dedem erken gelip bize sürpriz yapmış. D) Gazetedeki röpörtajı ben de okudum. Öykü nün anlattığı masalla ilgili cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Kırmızı başlıklı kızın babaannesi çok hastalanmış. B) Babaannesine yemek götüren küçük kız, ormanda kurda rastlamış. C) Küçük kızı ve babaanneyi kandıran kurt, onları yemiş. D) Kahraman avcı kurdun karnını yarıp 2 sinide kurtarmış. 11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 12. A) İstanbul un camileri ünlüdür. B) Bugün müzik dersinde flüt çalmayı öğreneceğiz. C) Amcamın esprilerine doyum olmaz. D) Kitaplar, matba çalışmaya başlar başlamaz basılacak. A B Palme Yayıncılık 8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Evde kibrit de yok çakmak da. B) Bize birşey söylemeden çekti gitti. C) Kamp için pek çok şeye ihtiyacımız var. D) Bu akşam yemeği yalnız yemiş. C D Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Tabaklara biraz karpuz ve 5 er erik koydum. B) Saat onu çeyrek geçe kantinde buluşalım. C) 5. katın balkonuna kuşlar yuva yapmış. D) On dört gün sonra dersler başlıyor. A) Her yıl binlerce genç, gençlik kamplarında eğlenip sosyalleşmektedir. B) Gençler kamplarda pekçok şey gibi sabah siporunu da birlikte yapmaktadır. C) Hep birlikte halaylar çekip horonlar tepen gençler bölge insanıyla kaynaşmaktadır. D) Her akşam düzenlenen kamp ateşi etkinlikleri için gündüzden hazırlıklar yapılmaktadır. 209