İL PLANLAMA BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İL PLANLAMA BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İL PLANLAMA BİRİMLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ Danışman Doç.Dr. Ali AKDEMİR Hazırlayan Erdal ERCAN ISPARTA

2 I İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ.... V TABLOLAR LİSTESİ.... IX BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSADİ PLANLAMA'NIN TÜRKİYE'DEKİ BOYUTUNUN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1-İktisadi Planlama Türkiye'de Planlama çalışmaları Öncesi Durum Planlı Kalkınmaya Geçiş Süreci Kalkınma Planlarına Genel Bakış Yıllık Yatırım Programlarının Hazırlanması ve Uygulanması Yıllık Yatırım Programlarının İzlenmesinde Örgütlenme Kalkınma Planlarının Mekan Boyutu İKİNCİ BÖLÜM İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ'NİN TANIMI,İŞLEYİŞİ VE İŞLEVLERİ 1- İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Örgüt Yapısı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Görevleri Yıllık Yatırım Programlarının izlenmesi Yatırım Programı Teklifi Yatırım Programının Hazırlanması Yatırım Programı Uygulanmasının İzlenmesi Yatırımların Koordinasyonu..25

3 II 2.2- İl Koordinasyon Kurulları İl Koordinasyon Kurulları'nın Kuruluşu ve Gelişimi İl Koordinasyon Kurulları'nın Oluşumu Konusunda Yapılan Çalışmalar DPT 'nın Yaptığı Çalışma İç- Düzen Çalışmaları İl Koordinasyon Kurulları Yönetmeliği Çalışmaları İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışmaları İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi Çalışmaları İl Koordinasyon Kurulları'nın Sekreterlik Hizmetleri Planlama Büroları İl Koordinasyon Kurulu Sekreterlik Bürosu İl Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü İl Planlama Bürosu Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Yönetmeliğinde Taşra Birimi İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Yönetmeliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi İl Koordinasyon Kurulları'nın Etkinliği İl Koordinasyon Kurulu Çalışmalarını Doğrudan Etkileyen Unsurlar İl Koordinasyon Kurulunun Sekreterya Görevleri İle İlgili Unsurlar İl Envanteri ve İl İstatistik Raporları İllerde Bilgi ve Veri Derleme Yetersizliği İl Envanterinin Amacı....43

4 III İl Envanterinin Kapsamı İl Envanterinin Hazırlanması İl İstatistik Raporu İl Meclisi İl Yönetimi İl Meclisinin Kuruluşu İl Meclisi Toplantısının Esas ve Usulleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ANKET YÖNTEMİYLE İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ SORUNLARININ VE YENİDEN YAPILANDIRMA YÖNTEMLERİNİN SAPTANMASI 1- Vali Yardımcıları İle Yapılan Anketlerin Değerlendirilmesi Kaymakamlarla Yapılan Anketlerin Değerlendirilmesi İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri İle Yapılan Anketlerin Değerlendirilmesi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜKLERİ'NİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ 1- Yeniden Yapılandırma Gerekleri ve Beklentileri İl Planlama ve Koordinasyon Birimleri'nin Etkinsizliği Kaynakların Rasyonel Kullanımının Sağlanması Katılımcılık

5 IV 1.4- İl İhtiyaçlarının Doğru saptanması İlin Gelişmesi İçin Doğru Hedeflerin Saptanması Kaynak Yaratma Becerisinin Geliştirilmesi İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Yeniden Yapılandırılmasında Stratejiler Mevcut Yapının İyileştirilmesine Yönelik Stratejiler Koordinasyon Kurulları'nın Etkinleştirilmesi İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Yetkilerinin Artırılması Yatırım Tekliflerinin Görüşülmesi İl Genel Meclisi Toplantılarına İl Planlama ve Koordinasyon Müdürününde Katılması İl ve İlçe Meclislerinin Yeniden Düzenlenmesi İlçe Planlama Uzmanlıklarının Faal Hale Getirilmesi Mevcut Yapının İyileştirilmesinde Yapılması Gerekli Yasal Düzenlemeler Mevcut Yapının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Stratejiler İl İhtiyaçlarının Katılımcı Bir Şekilde Saptanması Global İl Bütcesinin Hazırlanması Global İl Bütçesiyle Finansmanı Sağlanacak Yatırım Proğramının Hazırlanması Yatırımcı Kamu Kuruluşunun Yatırım Proğramında Belirtilen Projeyi Uygulaması Uygulanan Yatırım Proğramında Süreç Denetiminin Sağlanması Anında Bilgi ve Kontrol Yaratacak Veri Tabanının Oluşturulması Yeniden Yapılandırmada Alınması Gerekli Yasal Tedbirler SONUÇ VE DEĞERLENDİRME...94 KAYNAKÇA...98

6 V GİRİŞ Türkiye 1961 Anayasası ile planlı kalkınma dönemine geçmiştir. Kalkınma planları ve planın uygulama aracı olan yıllık yatırım proğramlarının hazırlanması için merkezi bir örgüt konumundaki Devlet Planlama Teşkilatı Kurulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatı nın merkezi bir karar alma yapısı halen devam etmektedir. Ancak, kalkınma planları ve yıllık yatırım programları merkezi bir kurum tarafından yapılırken, bunların uygulanması yatırımcı kamu kuruluşlarının taşrada bulunan örgütleri tarafından sağlanmaktadır. Yatırımların ülkenin tamamına yayılmış olması yatırımcı kamu kuruluşlarının plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yeniden örgütlenmelerini zorunlu kılmıştır. Buna paralel olarak, kamu yatırımlarının taşrada izlenmesinde özel bir örgütlenmeye gidilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümü içinde Valilikler bünyesi içerisinde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri kurulmuştur.

7 VI Yönetsel ve bilimsel gereklere göre, yapılmış bir örgütlenme, yönetimde başarıyı kolaylaştıracaktır. Örgütlenme, özellikle de planlama yönetimi ve kamu yönetimi bakımından önem taşımaktadır. Çünkü, kamu yönetimi günümüzde çok değişik boyutları olan bir olgudur. Büyük ve karmaşık kamu örgütlerinde " hizmet " üretiminin verimli ve nitelikli olarak ortaya çıkabilmesi, o örgütün amaçları doğrultusunda yapılandırılmasına bağlıdır. Çalışmanın temel amacı; kalkınma planının uygulanmasında, örgütlenmenin bir bölümünü oluşturan yürütme organı içerisindeki izleme görevini yerine getiren "İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri" nin oluşturulma durumlarını, görevlerini yerine getirmedeki etkinliklerini saptamak ve kalkınma planlarında belirlenen hedeflerin başarıya ulaştırılmasındaki yerlerinin ne olduğunu değerlendirmektir. Bu şekilde yatırım programlarının taşradaki uygulanmasında Devlet Planlama Teşkilatı'ndan sonra ikinci derecede izleme görevini yerine getiren İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin kendilerine daha sonra verilen görevlerle birlikte karşılaştıkları sorunların ve çözüm yollarının saptanmasına ve bu konudaki araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırma sırasında gözönünde tutulan temel varsayım; İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin kuruluş amaçlarında kendilerine verilen görevi yerine getiremedikleri ve gereken etkinliği gösteremedikleri, kalkınma planlarının uygulanmasında beklenen katkıyı sağlayamadıklarıdır. Bu varsayıma bağlı olarak çalışmada üzerinde önemle durulan varsayımlar ise şu şekilde sıralanabilir.

8 VII - Planlama sisteminin bütünü içerisinde taşrada uygulamaları izleyecek örgütlenme modeli olarak tesbit edilen İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin kamu yönetimi içerisindeki varlığı önemi ile orantılı bir biçimde ele alınmamıştır. - Yatırım programları uygulamasının izlenmesinde Devlet Planlama Teşkilatı'na yardımcı olacak bu kuruluşlar, Devlet Planlama Teşkilatından bekledikleri ilgi, duyarlılık ve desteği görememişlerdir. - Valilikler bünyesinde yer alan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri nin önemi üst yönetim tarafından beklenen ölçüde anlaşılamamış ve etkinlikleri Valilerin benimsemeleri durumunda artmış tersi durumda azalmıştır. Araştırmanın kapsamını Valilikler bünyesinde bulunan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri oluşturmaktadır. Araştırma sırasında başlıca iki yöntem kullanılmıştır. Bunlar, anket yoluyla bilgi edinme ve yazılı belgelerdir. Araştırma bulgularının büyük bir kısmı daha çok anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın uygulandığı evren ise, taşrada Mülki İdare Amiri olarak görev yapan Vali yardımcıları, Kaymakamlar ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleridir. Bu şekilde bilgiler sorunlarla yüzyüze olan kişilerden sağlanmaya çalışılmıştır. Anket formu gönderilen 50 Vali Yardımcısından 46'sı, 40 Kaymakam'dan 35'şi 70 İl Planlama ve Koordinasyon Müdüründen 47'si gereken yanıtları bütünüyle veya kısmen vermişlerdir. Bu şekilde başlangıçta 160 kişi olarak belirlenen araştırmanın, evreninin % 80'nine dayalı olarak yapılması gerçekleştirilmiştir.

9 VIII Çalışma başlıca dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iktisadi planlama ve Türkiye'deki planlama çalışmaları üzerinde durulmuş ve planların taşradaki kadamelenmesi konularına değinilmiştir. İkinci bölümde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri uygulaması ele alınmış bu birimlerin tanımı, işleyişi ve işlevleri üzerinde durulmuştur. Bu bölümde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin görevleri olarak belirtilen yatırım programının izlenmesi, İl Koordinasyon Kurulları, il envanteri, il istatistik raporları ve yeni bir uygulama olan İl Meclisleri geniş bir şekilde açıklanmıştır. Üçüncü bölümde araştırmacının Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlerine uygulanmış olan anketlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Dördüncü bölümde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik yöntemler üzerinde durulmuştur. Bölümde hem mevcut yapının iyileştirilmesine yönelik yöntemler, hem de mevcut yapının yeniden yapılandırılmasına yönelik yöntemler üzerinde durulurken, konu yönetimin yeniden yapılandırılması çerçevesinde yorumlanmış ve alınması gereken yasal tedbirler belirtilmiştir.

10 IX TABLOLAR LİSTESİ Vali Yardımcıları ile Yapılan Anketlerin Değerlendirilmesine Ait Tablolar Sayfa No Tablo 1: Valiliklerde Bulunan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Varlık Nedeni Nedir? Tablo 2: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kendilerine Düşen Görevi Yerine Getirmektemidirler? Tablo 3: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Görevlerini Yerine Getirememelerinin Nedenleri Nelerdir? Tablo 4: İl Koordinasyon Kurulunda Görüşülmemiş Yatırım Teklifi, Yatırımcı Kuruluş Tarafından Genel Müdürlüğüne Gönderilmemelidir Görüşüne Verilen Cevaplar Tablo 5: İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Yatırımlar Daha İyi ve Doğru Olarak İzlenmekte midir? Tablo 6: İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında Yatırımlar Neden Daha İyi ve Doğru Olarak İzlenmemektedir? Tablo 7: Valinin Bakanlar Kurulu Kararına Göre Topladığı İl Koordinasyon Kurulu Etkinliğinin Artırılması İçin Ne Gibi Tedbirler Alınmalıdır Tablo 8: İl Envanteri ve Yıllık İl İstatistik Raporlarının Yapılmasından Sonra Valilikler'de Sağlıklı Bir Bilgi Akış Sistemi Kurulduğu Görüşüne Katılıyormu sunuz?... 57

11 X Kaymakamlar ile Yapılan Anketlerin Değerlendirilmesine Ait Tablolar Tablo 9: Valiliklerde Bulunan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Varlık Nedeni Nedir? Tablo 10: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kendilerine Düşen Görevi Yerine Getirmektemidirler? Tablo 11: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Görevlerini Yerine Getirememelerinin Nedenleri Nelerdir? Tablo 12: İl Koordinasyon Kurulunda Görüşülmemiş Yatırım Teklifi, Yatırımcı Kuruluş Tarafından Genel Müdürlüğüne Gönderilmemelidir Görüşüne Verilen Cevaplar? Tablo 13: İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Yatırımlar Daha İyi ve Doğru Olarak İzlenmekte midir? Tablo 14: İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında Yatırımlar Neden Daha İyi ve Doğru Olarak İzlenmemektedir? Tablo 15: Valinin Bakanlar Kurulu Kararına Göre Topladığı İl Koordinasyon Kurulu Etkinliğinin Artırılması İçin Ne Gibi Tedbirler Alınmalıdır? Tablo 16: İl Envanteri ve Yıllık İl İstatistik Raporlarının Yapılmasından Sonra Valilikler'de Sağlıklı Bir Bilgi Akış Sistemi Kurulduğu Görüşüne Katılıyormu sunuz?....62

12 XI İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri İle Yapılan Anketlerin Değerlendirilmesine Ait Tablolar Tablo 17: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin Mevcut Çalışma Düzeni Yıllık Yatırım Proğramları nın Hedeflerine Ulaşmasındaki Katkısı.63 Tablo 18: Üretmiş Olduğu Hizmeti Büyük Ölçüde Merkezi İdarenin Kullandığı İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün Merkezi Düzeyde Örgütlenmesinin Yeterlimidir?...63 Tablo 19: Yetersiz İse Örgütlenme "Kurum İçi Merkezi Örgütlenme"nin Nasıl Olması Gerektiği...64 Tablo 20: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürünün Statü Durumu Ne Olmalıdır?..64 Tablo 21: İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Yatırımlar İyi ve Doğru Olarak İzlenmektemidir? Sorunlar Sağlıklı Bir Şekilde Dile Getirilmektemidir? 65 Tablo 22: İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında Yatırımların İyi ve doğru Olarak İzlenememesinin Nedenleri Tablo 23: Yatırımlar Nasıl İzlenmelidir? Tablo 24: İl Koordinasyon Kurulu Üye Sayısının Dağılımı Tablo 25: Yatırım Projelerinin Uygulanması Sırasında Aksaklığa Sebebiyet Veren Meseleler, İlgililerce Zamanında İl Koordinasyon Kuruluna Bildirilmekte midir? Tablo 26: Sorun Çıkmasına Neden Olan Konuların İl Koordinasyon Kurulu na Bildirilmemesinin Gerekçeleri.. 68 Tablo 27: İl Koordinasyon Kurulu Çalışmalarının, Yatırım Proğramlarının Uygulanmasında Kırtasiyeciliği Artırıcı, İş Akımını ve Hızını Yavaşlatıcı ve Engelleyici Etkileri Yönünden Görüşleriniz Nelerdir?

13 XII Tablo 28: İl Koordinasyon Kurulu Çalışmalarında Etkinliğin ve İşlevselliğin Artırılması İçin İl Koordinasyon Kurulu Çalışma Yönetmeliği Çıkarılmalı Kurul Üyelerinin Sayısı Azaltılmalı, Alınan Kararların Her Ne Şekilde Olursa Olsun Uygulanması Sağlanmalıdır Görüşüne Katılıyor musunuz?. 69 Tablo 29: İl Koordinasyon Kurulunda Görüşülmemiş Yatırım Teklifi, Yatırımcı Kuruluş Tarafından Genel Müdürlüğüne Gönderilmemelidir Görüşüne Katılıyor musunuz?. 69 Tablo 30: İl Özel İdaresi Yatırım Programının Hazırlanmasına Katkınız Varmı?.70 Tablo 31: İl Özel İdaresi Yatırım Programının Hazırlanmasına Müdürlük Olarak Katkı Yapmayı Gerekli Buluyor musunuz?.70 Tablo 32: İl Özel İdaresi Yatırım Programının Hazırlanmasına Katkının Nasıl Sağlanacağı 71 Tablo 33: Merkezi Yönetimin Taşrada Bulunan Temel Hizmet Birimi İlçe'dir. İlçe Düzeyinde Planlama Birimi Kurulmalımıdır? Tablo 34: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, Bölgesel Gelişme Amaçları Arasında Yeralan "İl Gelişme Planları"nı Hazırlayabilirler mi? Tablo 35: İl Envanterinizde Bulunan Bilgilerin Güvenilirlik Düzeyi Tablo36: Ankete Katılan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleri nin Eğitim Durumu.73 Tablo 37: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünde Uzman ve Uzman Yardımcıları Dışında İhtiyaç Duyulan Hangi Tür Personel İstihdam Edilmelidir?. 74 Tablo 38: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü'nde Kadrolu ve Geçici Personel Sayısı Nedir?

14 XIII

15 GIRIŞ Türkiye 1961 Anayasası ile planlı kalkınma dönemine geçmiştir. Kalkınma planları ve planın uygulama aracı olan Yıllık Yatırım Proğramlarının hazırlanması için merkezi bir örgüt konumundaki Devlet Planlama Teşkilatı Kurulmuştur. Devlet Planlama Teşkilatının merkezi bir karar alma yapısı halen devam etmektedir. Ancak, kalkınma planları ve yıllık yatırım programları merkezi bir kurum tarafından yapılırken, bunların uygulanması yatırımcı kamu kuruluşlarının taşrada bulunan örgütleri tarafından sağlanmaktadır. Yatırımların ülkenin tamamına yayılmış olması yatırımcı kamu kuruluşlarının plan hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda yeniden örgütlenmelerini zorunlu kılmıştır. Buna paralel olarak, kamu yatırımlarının taşrada izlenmesinde özel bir örgütlenmeye gidilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümü içinde Valilikler bünyesi içerisinde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri kurulmuştur.

16 Yönetsel ve bilimsel gereklere göre, yapılmış bir örgütlenme, yönetimde başarıyı kolaylaştıracaktır. Örgütlenme, özellikle de planlama yönetimi ve kamu yönetimi bakımından önem taşımaktadır. Çünkü, kamu yönetimi günümüzde çok değişik boyutları olan bir olgudur. Büyük ve karmaşık kamu örgütlerinde " hizmet " üretiminin verimli ve nitelikli olarak ortaya çıkabilmesi, o örgütün amaçları doğrultusunda yapılandırılmasına bağlıdır. Çalışmanın temel amacı, kalkınma planının uygulanmasında, örgütlenmenin bir bölümünü oluşturan yürütme organı içerisindeki izleme görevini yerine getiren " İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri" nin oluşturulma durumlarını, görevlerini yerine getirmedeki etkinliklerini saptamak ve kalkınma planlarında belirlenen hedeflerin başarıya ulaştırılmasındaki yerlerinin ne olduğunu değerlendirmektir. Bu şekilde yatırım programlarının taşradaki uygulanmasında Devlet Planlama Teşkilatı'ndan sonra ikinci derecede izleme görevini yerine getiren İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin kendilerine daha sonra verilen görevlerle birlikte karşılaştıkları sorunların ve çözüm yollarının saptanmasına ve bu konudaki araştırma çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırma sırasında gözönünde tutulan temel varsayım, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin kuruluş amaçlarında kendilerine verilen görevi yerine getiremedikleri ve gereken etkinliği gösteremedikleri, kalkınma planlarının uygulanmasında beklenen katkıyı sağlayamadıklarıdır.

17 Bu varsayıma bağlı olarak çalışmada üzerinde önemle durulan varsayımlar ise şu şekilde sıralanabilir. - Planlama sisteminin bütünü içerisinde taşrada uygulamaları izleyecek örgütlenme modeli olarak tesbit edilen İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin kamu yönetimi içerisindeki varlığı önemi ile orantılı bir biçimde ele alınmamıştır. - Yatırım programları uygulamasının izlenmesinde Devlet Planlama Teşkilatı'na yardımcı olacak bu kuruluşlar, Devlet Planlama Teşkilatından bekledikleri ilgi, duyarlılık ve desteği görememişlerdir. - Valilikler bünyesinde yer alan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin önemi üst yönetim tarafından beklenen ölçüde anlaşılamamış ve etkinlikleri Valilerin benimsemeleri durumunda artmış tersi durumda azalmıştır. Araştırmanın kapsamını Valilikler bünyesinde bulunan İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri oluşturmaktadır. Araştırma sırasında başlıca iki yöntem kullanılmıştır. Bunlar, anket yoluyla bilgi edinme ve yazılı belgelerdir. Araştırma bulgularının büyük bir kısmı daha çok anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın uygulandığı evren ise, taşrada Mülki İdare Amiri olarak görev yapan Vali yardımcıları, Kaymakamlar ile İl Planlama ve Koordinasyon Müdürleridir. Bu şekilde bilgiler sorunlarla yüzyüze olan kişilerden sağlanmaya çalışılmıştır.

18 Anket formu gönderilen 50 Vali Yardımcısından 46'sı, 40 Kaymakam'dan 35'şi 70 İl Planlama ve Koordinasyon Müdüründen 47'si gereken yanıtları bütünüyle veya kısmen vermişlerdir. Bu şekilde başlangıçta 160 kişi olarak belirlenen araştırmanın, evreninin % 80'nine dayalı olarak yapılması gerçekleştirilmiştir. Çalışma başlıca dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iktisadi planlama ve Türkiye'deki planlama çalışmaları üzerinde durulmuş ve planların taşradaki kadamelenmesi konularına değinilmiştir. Ikinci bölümde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri uygulaması ele alınmış bu birimlerin tanımı, işleyişi ve işlevleri üzerinde durulmuştur. Bu bölümde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin görevleri olarak belirtilen yatırım programının izlenmesi, İl koordinasyon kurulları, il envanteri, il istatistik raporları ve yeni bir uygulama olan İl Meclisleri geniş bir şekilde açıklanmıştır. Üçüncü bölümde araştırmacının vali yardımcıları, kaymakamlar ve il planlama ve koordinasyon müdürlerine uygulanmış olan anketlerin değerlendirilmesi yapılmıştır. Dördüncü bölümde İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik yöntemler üzerinde durulmuştur. Bölümde hem mevcut yapının iyileştirilmesine yönelik yöntemler, hem de mevcut yapının yeniden yapılandırılmasına yönelik yöntemler üzerinde durulurken, konu yönetimin yeniden yapılandırılması çerçevesinde yorumlanmış ve alınması gereken yasal tedbirler belirtilmiştir.

19 ÖZET IL PLANLAMA BIRIMLERININ YENIDEN YAPILANDIRLMASINA YÖNELIK STRATEJILERIN GELIŞTIRILMESI Ülkemiz, 1961 Anayasası ile planlı kalkınma dönemine başlamıştır. Planlı kalkınma, Anayasanın bir hükmü olması nedeniyle, idarenin kalkınma planlarının gerekleri doğrultusunda yeniden yapılandırılmasıda bir zorunluluk arzetmiştir. İşte, çalışmanın amacı, kalkınma planlarının uygulanmasında, örgütlenmenin bir bölümünü oluşturan yürütme organı içerisindeki izleme görevini yerine getiren İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüklerinin oluşturulma durmlarını, görevlerini yerine getirmedeki etkinliklerini saptamak ve kalkınma planlarında belirlenen hedeflerin başarıya ulaştırılmasındaki yerlerinin ne olduğunu değerlendirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için, çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. 1. Bölüm: İktisadi Planlamanın Türkiyedeki Boyutunun değerlendirmesi 2. Bölüm: İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün Tanımı; Işleyişi, ve Işlevleri 3. Bölüm: Anket Yöntemiyle İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sorunlarının ve Yeniden Yapılandırma Yöntemlerinin Saptanması 4. Bölüm: Yeniden Yapılandırmaya Yönelik Yöntemlerin ve Stratejilerin Belirlenmesi.

20 Ülkemizde uygulanmakta olan kalkınma planlarının en önemli yapısal yetersizliği izleme fonksiyonunun tam olarak yerine getirilmemesi ve bunun neticesinde projenin uygulandığı alandan başlayarak DPT na kadar olan süreçte yanlış, hatalı ve çoğu kez bilerek yapılan yanıltıcı bilgilerden oluşan bir raporlama sistemi oluşmasıdır. Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve Il Planlama ve Koordinasyon Müdürleri ile yapılan anketlerin genel değerlendirmesinde; IKPM lerin görevlerini yerine getiremedikleri, bunun nedeninin hukuki altyapının yetersizliği ve idari düzenlemeden kaynaklandığı, IPMK nin mutlaka Genel Müdürlük olarak örgütlenmeleri gerektiği, İl Koordinasyon Kurullarının işlevsel olmasıkları ve alınan kararların mutlaka uygulanması gerektiği, Ilçe düzeyinde planlama birimlerinin kurulması gerektiği ve İl Envanterlerinin güvenirlilik seviyelerinin mutlaka yükseltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Yeniden yapılandırmaya yönelik stratejilerin belirlenmesinde ise ilk önce mevcut yapının iyileştirilmesine yönelik tedbirler üzerinde durulmuştur. Daha sonrada mevcut yapının iyileştirilmesine yönelik stratejiler belirtilmiş bu konu özellikle İl Meclisi kavramı içerisinde tartışılmıştır.

21 ABSTRACT DEVOLOPING STRATEGIES FOR RESTUCTURING OF PROVINCIAL PLANNIG UNITS In Turkey development plannig proid began with 1961 constitution. Public administration is needed restructruing according to development plan because, this was an article of constituon. Theaim of this study is to construct Provincial Plannig and Coordination Directories and to measure it s effeciency to accomplish it s missons where these ditectories are scaming units in operating organ which is aport of organization in opplication of development plans, we also try to see the place or position of directories in realizing the targets which are determined in development plans. To realize this aim the study is consist of four main parts; The first part, the evolution of economic plannig of Turkey. The second part; The definition, the fonction and working of Provincial Plannig and Coordination Directories. The third part, determining the problems and method of restructuring these directories by survey method. The most important structural insufficiency of development plans in Turkey is imperfect scanning. Because of this there is a minisformation reporting system which begins tram the application of a project to the SPO.

22 In the general evolation of survays which are assistances, town governes and directors of Provincial Plannig and Coordination it is found that PPCD s are misfunctioned. The reason of this is insufficiency of low and managerial structuring. PPCD must be organized as General Directories. The provincial coordination concil is not fonctional and the decision taken in this council must be applicated. The planning units must construct in town level. The reality level of Provincial Invertories must be increased. In determination strategies for restructing, first of all, it is tried to make the existing structure better. After this we determine strategies for making existing structure better. After this we determine strategies for making existing condition better by the context of Provincial Assembly.

23 1 BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSADİ PLANLAMA'NIN TÜRKİYE'DEKİ BOYUTUNUN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 1- İktisadi Planlama Planlama, özellikle İkinci Dünya Savaşından bu yana ekonomi dünyasında en çok kullanılan kavramlardan biri olmuştur. Kavrama bu süreç içerisinde iki farklı anlam yüklenmiştir. Yönetim süreci içerisinde işlev üstlenmesi ve toplumun sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarının artmasıyla sahip olunan iktisadi kaynakların kullanılmasında ortaya çıkan sorunları çözümleyeceği konusundaki inanıştır. Çağdaş yönetimlerde "planlama" yönetim sürecinin ilk ve en önemli işlevlerinden biridir. Çağdaş yönetimde planlama, örgütleme, yöneltme (icra-yerine getirme), koordinasyon ve değerlendirme (veya denetleme) olmak üzere beş temel sürecin olduğu kabul edilir. Bu işlevsel sıralamaya göre yönetim olayı planlama ile başlamaktadır 1.

24 2 Günümüzde planlamanın en yaygın kullanımı, ülkemizde de görüldüğü gibi ekonomik ve toplumsal yapıyı bütünüyle ele alan kalkınma planlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hızla kalkınma zorunluluğunda olan ülkeler açısından bu tür planlama büyük önem taşımakta, bu amaçla ekonomik ve toplumsal gelişmeyi sağlamak için kalkınma planları hazırlanmaktadır 2. Bu anlayış içinde planlama rasyonelliği artırmak için karar organlarına tavsiyeler veren, alternatifler sunan bir teknik servis fonksiyonu yüklenmektedir. Planlama, modern toplumun karmaşıklığı içinde yardımına ihtiyaç duyulan bir araç olmaktadır. İktisadi planlama özellikle azgelişmiş ülkelerde çok sık gündeme gelirken gelişmiş ülkelerde toplumsal gelişme ve bilimsel ilerleme sayesinde ekonominin planlanarak kaynak yaratılmasında yaygın olarak kullanılmıştır. Her ülkenin kendi yönetim anlayışına göre iktisadi planlama tanımı bulunmaktadır. Bir bakıma, her ülke kendi koşullarına uygun bir plan uygulaması yaratma durumundadır 3. Bu duruma göre iktisadi planlama konusunda farklı tanımlar yapılmıştır. Gunnar Myrdal'a göre iktisadi plan, "devlet müdahalesinin bir koordinasyon içinde yapıldığı teknik ve politik bir dökümandır". Bu dökümanda bir yandan fiziki hedefler birbirleri ile tutarlı ve bağınlaşmalı olarak öngörülürken, diğer yandan bu hedeflere ulaşmanın gerektirdiği politika tedbir ve ilkeleri saptanır 4. 1 UGUR A. Hikmet, Yerel Yönetimlerde Planlama ve Hizmetlerin Yerine Getirilmesinde APK Birimlerinin Yeri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y.Lisans Tezi, Ankara:1991, s.1. 2 ÖZŞEN Tayfur, Planlama Yönetimi (Türkiye'de APK Birimleri Uygulaması), T.C. İçişleri Bakanlığı Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Yayını, Yayın No. Genel:426, APK:22, Ankara 1987, s.3. 3 ULUATAM Özhan - TAN Turgut, Türk İktisat Politikasının Hukuki Çerçevesi, SBF Yayını, Ankara s ÇINAR Cemil, Kalkınma Planları Yapmanın Nedenleri, Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, Sosyal Planlama Dairesi, Ankara- 1972, s.5.

25 3 Gencay ŞAYLAN'a göre iktisadi planlama, belirli genel ve özel hedefleri saptayarak, bunları gerçekleştirecek çözüm yollarını ve yöntemlerini en ince ayrıntılarına kadar ortaya koymak ve bu yollar arasında belirli varsayımlar açısından en uygun olanını seçmek demektir 5. Planlama anlayışının tanımlarda belirtildiği şekilde devlet müdahelesini gerektirmesi ekonomilerde kamunun üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin göreli ağırlığından kaynaklanmaktadır. Nedeni ne olursa olsun, planlama bugün bir çok ülkede toplum yaşamının temel gereklerinden biri durumuna gelmiş bulunmaktadır. 2- Türkiye'de Planlama Çalışmaları Öncesi Durum Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda Osmanlı İmparatorluğu topraklarını sınırları dışında bırakırken, diğer yandan Duyun-u Umumiye yoluyla dış borçları üstlenmiştir. Bu iki konunun getirmiş olduğu iktisadi sıkıntıları giderebilmek için Cumhuriyetin ilk yıllarında çeşitli tedbirler alınması bir zorunluluk olmuştur. Bu tedbirlerin şekillendiği 1923 İzmir İktisat Kongresi 1930'lara kadar izlenen iktisat politikasının ana çizgilerini belirlemiştir döneminin en önemli özelliği ülkenin kalkınması ve gelişmesi için bütün faaliyetin özel kesimden beklenmesidir. Ancak sonuçlar beklendiği gibi olmamıştır. 1929'dan itibaren iktisat politikası ile ilgili görüşlerle izlenen politikada belirgin bir değişiklik göze çarpar. Bu değişikliğe yol açan çeşitli etkenler arasında muhtemelen en önemlileri 1929 Dünya Buhranının Türkiye 5 ŞAYLAN Gencay, Türk Kamu Yönetiminde Planlama Birimleri ve Sorunları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, Eylül 1969, s ULUATAM ve TAN, A.g.e., s.3.

26 4 için yarattığı sıkıntılar, 1920'li yıllardaki özel teşebbüsü teşvik politikasının başarısızlığı ve Sovyetler Birliği'nde girişilen planlama denemesidir 7. İktisat politikasındaki değişiklik kendisini ilk önce yasal düzenlemelerde göstermiştir. Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, Teşviki Sanayi Kanunu, Ödünç Para Verme İşleri Kanunu, Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Satış Fiyatlarının Kontrolu ve Tesbiti Hakkında Kanun bu dönemin en önemli yasal düzenlemeleridir. Türkiye'nin ilk planlama deneyleri de bu döneme rastlamaktadır. Artık devletin iktisadi gelişmeyi özel kesimden beklemek yerine bu konuda bizatihi öncülük etmesi gerektiği fikri belirginleşmektedir. Bu öncülüğün bir iktisadi plan çerçevesinde gerçekleştirilmesinin, kıt kaynakların daha iyi kullanımını sağlayacağı görüşü de ağırlık kazanmaktadır. Bunun için Sanayi Planları yapılması benimsenmiştir. Yapılan Sanayi Planları, bugünkü ekonomik planlama metod ve tekniklerine sahip değildir. Ancak bu planların hedefleri göstermesi ve bunlara ulaşmak için alınacak tedbirleri ihtiva eden programlar yönünden bugün Türkiyede mevcut olan planlama fikrinin kaynağını teşkil ettiği görülür. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1932 yılında hazırlanmış ve 1934'de uygulamaya konmuştur. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı, bir kısmi plan, hatta bir yatırım programı niteliğindedir ve tüm ekonomi açısından asıl amacıda, tüketim malları üretiminde belli artışlar sağlamaktır. Ekonomide denge kavramı gibi bir sorunu olmasada kamu yatırımlarının tamamını kapsamasada Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı Türkiye'ye 20 kadar fabrika kazandırmıştır 8. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının uygulama süresi bitmeden İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı yapılmıştır. Amacı birinci plana göre daha geniş tutulan, analizleri daha 7 ULUATAM ve TAN, A.g.e., s.3 8 GÜNÇE Engin, Türkiye'de Planlamanın Dünü- Bugünü- Yarını, ODTÜ Gelişme Dergisi, 1981 Özel Sayısı, s.119.

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

Bu çalıșmada, Türkiye deki ilk İl Gelișme

Bu çalıșmada, Türkiye deki ilk İl Gelișme Türkiye deki İlk İl Gelișme Planı Girișimi: Mersin İl Gelișme Planı Burak BEYHAN Bu çalıșmada, Türkiye deki ilk İl Gelișme Planı (İGP) olan Mersin İGP deneyimini ortaya çıkaran bağlamın irdelenmesi amaçlanmaktadır.

Detaylı

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI

KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı KALKINMA AJANSI UYGULAMASININ GELİŞMİŞ VE AZ GELİŞMİŞ ÜLKE ÖRNEKLERİ AÇISINDAN SONUÇLARI Ayşenur SEZGİN Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİMİ VE PSİKOTEKNİK TESTLERİN ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emel ERDOĞDU

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

Türkiye de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması 1 Hüseyin Güçlü ÇİÇEK *

Türkiye de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması 1 Hüseyin Güçlü ÇİÇEK * H.G. ÇİÇEK Türkiye de Orta Vadeli Harcama Sistemi Uygulamasına İlişkin Bir Alan Araştırması 1 Hüseyin Güçlü ÇİÇEK * Özet Bu çalışmada orta vadeli harcama sisteminin mali disipline, kaynak tahsisine ve

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İL ÖZEL İDARELERİNDE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA ÖZET Süleyman Yaman KOÇAK Tamer KAVAKOĞLU Yönetim kavramı olarak bir örgüt yönetimi nin ifade edildiği organizasyonlarda

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP)

BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI T.C. BOLU VALİLİĞİ BOLU İL GELİŞME PLANI (BİGEP) BOLU BELEDİYESİ 2003 BOLU TİCARET VE SANAYİ ODASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... Vİ TABLOLAR... Xİİİ ŞEKİLLER...

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı