Aral k 2007 ISBN: ÜCRETS ZD R. Nall han Kaymakaml Köylere Hizmet Götürme Birli i Ad na mtiyaz Sahibi Ömer TORAMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aral k 2007 ISBN: 978-975-585-856-2 ÜCRETS ZD R. Nall han Kaymakaml Köylere Hizmet Götürme Birli i Ad na mtiyaz Sahibi Ömer TORAMAN"

Transkript

1

2 Aral k 2007 ISBN: ÜCRETS ZD R Nall han Kaymakaml Köylere Hizmet Götürme Birli i Ad na mtiyaz Sahibi Ömer TORAMAN Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü Recep Peker TANITKAN Katk da Bulunanlar Mesut fiener Ali Nusret MUTLU Hamiyet GÜRELL Do an ACAR Nall han Turizm Gönüllüleri Derne i Foto raflar Recep Peker TANITKAN Ömer TORAMAN Doç. Dr. Durmufl ÖZTÜRK Mustafa BEKTAfi Aykut NCE Ali ERG N Arflivi Foto raflarla Nall han Projesi AFSAD Çekimleri Kapak Foto raf Doç. Dr. Durmufl ÖZTÜRK Sayfa Tasar m Özlem TÜRKMEN Renk Ayr m Harun EFE Kapak Tasar m Berrin NACAR Adres: Nall han Kaymakaml Tasar m-bask

3 KUfiLARIN VE OYALARIN CENNET NALLIHAN CO RAFYASI 08 KUfi CENNET 38 CAM LER 22 DOMATES VE NAR ÜRET M 74 TÜRBELER 24 BARAJLAR 60 YABAN KOYUNU 72 GEZEL M GÖREL M 42 NE OYALARI 64 YEMEKLER 76 Ç NDEK LER NALLIHAN KAYMAKAMI ÖMER TORAMAN 6-7 NALLIHAN COĞRAFYASI 8-9 NALLIHAN TARİHİ ESKİ FOTOĞRAFLARLA NALLIHAN FRANSIZ GEZGİN ALİ CEVAD LÜGATI NALLIHAN GENEL KOCAHAN CAMİLER TABDUK EMRE TÜRBESİ BACIM SULTAN TÜRBESİ DİĞER TÜRBELER HOŞEBE ANIT AĞAÇ ŞELALELER DAVUTOĞLAN KÖPRÜSÜ NALLIHAN KUŞ CENNETİ GEZELİM GÖRELİM BARAJLAR TARİHİ EVLER İPEK İĞNE OYALARI BİNDALLI 69 İPEK BÖCEKÇİLİĞİ 70 EL VE KİLİM DOKUMALARI 71 ANADOLU YABAN KOYUNU 72 AHŞAP FIÇI 73 DOMATES VE NAR ÜRETİMİ NALLIHAN YEMEKLERİ ÖNEMLİ TELEFONLAR 82

4 Kufllar n ve Oyalar n Cennetine Hoflgeldiniz Ankara'nın güzel ilçesi Nallıhan, gezilip görülmesi gereken pek çok güzelliği barındırıyor. İç Anadolu bölgesi ile Batı Karadeniz bölgesi arasında geçiş noktasında yer alan Nallıhan, tabiat güzellikleri açısından müthiş bir zenginlik sunuyor. Sarıçalı Dağı (1740 m),ilıca Şelalesi, Hoşebe Ardıç Ağacı Topluluğu, Asarlık Tepeler Tabiat Anıtı, Nallıhan Kuş Cenneti bunlardan bazıları. Türkiye'nin ilk büyük hidroelektrik santralı olan Sarıyar Hidroelektrik Santralı (1954)ve muhteşem güzelliği ile Baraj Gölü görülmeye değer. Gölde tekne turu yapabilir, balık yiyebilirsiniz. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Nallıhan, tarihi evleri yanında Kocahan, Nasuhpaşa Camisi, Uluhan, Taş Mektep gibi pek çok tarihi esere sahip bulunmaktadır. Yine Yunus Emre'nin rivayete göre kırk yıl kapısından içeriye eğri odun sokmadığı Tabduk Emre Dergahı (Emremsultan Köyü) ve Tabduk Emre'nin kızı Bacım Sultan'ın Türbesi (Tekke Köyü) bu topraklarda yer alıyor. Nesli tükenmek üzere olan Anadolu Yaban Koyunu yine bu topraklarda koruma altına alınarak, yaşatılıyor. İpekböcekçiliği ve ipek Nallıhan'ın simgesi sayılabilir. Nallıhanlı hanımlar ipekten muhteşem iğne oyaları ile hünerlerini sergiliyorlar. lezzetli yöresel yemekleri Karacasu Köyü Köy Sofrasında tadabilirsiniz. Kapama pilav, güveç, yaprak sarması, keşli makarna, baklava bu lezzetlerden bir kaçı. Nallıhan'ın güzellikleri saymakla bitmez. Sizleri kuşların ve oyaların cennetine davet ediyoruz. Ömer TORAMAN Nallıhan Kaymakamı

5 COĞRAFYA COĞRAFYA Nall han Co rafyas Nallıhan Ankara'nın batısında olup; doğudan Beypazarı, kuzeybatıdan Göynük, kuzeyden Mudurnu-Seben, batıdan Sarıcakaya, güneyden Eskişehir ve Mihallıçcık'la çevrilidir. Ankara'ya uzaklığı 160 km'dir. Dört bir tarafında dağ ve tepeler bulunur. Nallıhan Çayının kenarına kurulmuştur. Yüzölçümü bin 978 kilometrekaredir.. Deniz seviyesinden yüksekliği ise, 625 metredir. İlçe arazisi çok engebelidir. Batıda Andız, kuzeyde Sarıçalı, doğuda Kara Geriş, güneyde Sündiken dağları vardır. Bu dağlar ve tepeler arasında da dik vadiler bulunduğu gibi dere boylarında ve tepelerin düzlüklerinde ekime müsait araziler bulunur. Dere boyları sulu ziraata müsaittir. Çayırhan ve Beypazarı'na bitişik kısımlar kısmen düzlüktür. Arazinin % 48'i orman, % 25'i tarıma elverişli, % 22'si çayır ve mera, % 5'i çalılıktır. Nallıhan Dağları çam ormanları ve meşeliklerle kaplıdır. Kuzeye ve batıya gidildikçe orman örtüsü sıklaşır. Doğuda ve güneyde dağ ve tepeler genelde çıplaktır. Bölge genellikle güneye doğru meyilli olduğundan dere ve çaylar Güneyden geçen Sakarya nehrine dökülür. Sakarya, bölgenin en büyük akarsuyudur. İlçe topraklarından çıkan Pınarbaşı, Nallıhan Çayı, Sofulu belli başlı akarsularıdır. Nallıhan'ın iklimi İç Anadolu'nun ve Batı Karadeniz ikliminin özelliklerini gösterir. İlkbahar, sonbahar ve kış ayları yağışlı ise de yaz aylarında pek yağış görülmez. Kışlar fazla soğuk olmayıp yağışlı geçer. Sakarya Nehri Vadisinde rakım m.ye kadar düştüğünden burada daha ılımlı bir iklim hüküm sürer. 8 9

6 TARİH TARİH Nall han' n Tarihi Nallıhan toprakları çağlar boyu; Hititlerin, Friglerin, Bitinya Krallığı'nın, Pers, İskender, Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde kaldıktan sonra 1071 Malazgirt Zaferiyle Türklerin egemenliğine girmiştir. Önce Danişmentliler'in, daha sonra Anadolu Selçukluları'nın idaresinde bulunmuş, Anadolu Selçukluları'nın 1308'de yıkılmasıyla Candaroğulları Beyliği sınırları içinde kalmıştır. Orhan Bey zamanında ise, Osmanlı Beyliği topraklarına katılmıştır. Bu fetih sırasında, Oğuz Türklerinin iki boyundan Beydilililer ve Eymirliler ilçeye gelip yerleşmişlerdir. İlçede, bu boyların adını taşıyan iki köy vardır. Roma İmparatorluğunun M.S.396 da Doğu ve Batı Roma olarak ikiye bölünmesi ve İstanbul'un Doğu Roma İmparatorluğu nun başkenti oluşuyla, Anadolu'nun içinden batıdaki Efes'e giden yol güzergahının yerine, İstanbul'a giden yeni bir yol güzergahı önem kazanmıştır. Ticari ve askeri amaçla kullanılan bu yeni yol üzerindeki Nallıhan, Doğu Roma ve Bizans İmparatorluğu döneminde önemli bir konaklama noktası ve piskoposluk merkezidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini koruyan yol Cumhuriyet döneminde eski önemini kaybetmiştir yılları arasında Osmanlı padişahı olan I.Ahmet'in sadrazamı Nasuh Paşa başvezir olmadan önce, 1594 yılı sonbaharında Halep'ten İstanbul'a dönerken Konya- Ankara-Nallıhan- Göynük yolunu, yani bugün 1 numaralı devlet yolu olarak adlandırılan zamanın İstanbul-Bağdat yolunu izler. Yöreden geçerken ilçenin bugün olduğu yerde bir han, bir hamam ve bir de cami yaptırır ilkbaharında biten bu yapıları vakfeder. O günden sonra bu yerleşim yeri gelişerek büyür. Kocahan yapılmadan önce, Nallıhan bugünkü yerinde değil, büyük olasılıkla Kayapınar Çiftliği yakınındaki şehir kalıntılarının olduğu yerdedir. Kocahan'ın yapımıyla bugünkü yerine bir göç oldu- ğu kesindir. Göçten sonraki tarihini yaklaşık dört yüz sene olarak söyleyebiliriz. Ancak, yer değiştiren ilçenin tarihi daha da eskidir. Şimdiki yerleşim yerinin yakınında bulunan eski şehrin ismi Gordium'dur. Gordium şehri Romalıların Bitinya krallarıyla yaptıkları savaşlarda tahribata uğrayınca terkedilmiştir. Sonraları harap olan eski şehrin yerinde Cleon (Kaleon) tarafından yeni bir şehir kurulmuş ve ismi de Juliopolis olarak değiştirilmiştir. Juliopolis, eski Gordio Koume'ye verilen isimdir. Son Bizans devrinde ismi tekrar değiştirilmiş ve Basileon olmuştur. Nallıhan, 16.yy.da Karahisar-ı Naallu nahiyesi olarak Hüdavendigar (Bursa) Sancağına bağlıyken, 19.yy'ın ilk yarısında Ankara Livasına bağlanarak, Korupazarı Naallu ve Karahisar-ı Naallu diye ikiye ayrılmıştır. 19.yy.ın ikinci yarısından itibaren yine tek isim altında birleştirilmiştir. Çağlar boyu değişik isimler verilen ilçenin adı en sonunda Nallıhan olmuştur. Nallıhan adını nasıl aldığı konusunda ise, iki söylenti vardır. Bunlardan biri; yakınından geçen Nallı Suyu ve handan aldığı yönünde, diğeri ise; handan ve bu hanın kapısında bulunan naldan aldığı yönündedir. İkinci söylentiyle ilgili varsayıma göre: halk kahramanı Köroğlu buradan geçerken gece handa konaklar, ertesi gün giderken hanın bahçe kısmında atının nalı düşer. Nal yerinden alınarak hanın kapısına asılır ve buradan da Nallıhan ismi çıkar

7 ESK FOTO RAFLARLA NALLIHAN Fotoğraflar: Ali ENGİN Arşivi Celal Bayar Sarıyar Barajı Çalışmalarında Nallıhan Musiki Cemiyeti Saz Heyeti 23 Nisan Törenleri Halk Odası İsmet İnönü nün Nallıhan Ziyareti Hükümet Konağı Kaymakamlık Binası Önünde İlçenin İleri Gelenleri-1935 Nallıhan Hükümet Konağı-1931 Bindallı ve İpek İğne Oyalı Kızlar-1950 Adnan Menderes Sarıyar Barajında-1951

8 GEZGİNLER GÖZÜYLE 1855 YILINDA FRANSIZ GEZG N DAUZATS IN ANILARINDA NALLIHAN OSMANLI DÖNEM NDE, KIRIM HARB SIRASINDA MÜTTEF K FRANSIZ ORDUSUYLA TÜRK YE'YE GELEN FRANSIZ YAZAR J. E. DAUZATS'IN ANILARINI D L M ZE REfiAT EKREM KOÇU 1855'TE ANADOLU'NUN B R KÖfiES ADI ALTINDA TERCÜME ETM fit R. STANBUL'DAN ANKARA'YA G DERKEN NALLIHAN'DAN DA GEÇEN DAUZATS'IN NALLIHAN'LA LG L ANILARI: Ertesi gün, vaktimizin bir kısmını garip bir köyün seyri ile geçirdik. Her kulübe, istif edilmiş odun yığınlarının üstüne yapılmıştı. Bu suretle, havai bir köy meydana gelmişti. Gündüzün sıcağına rağmen, gece ateş yakmaya mecbur olduk. Deniz sathından epey yükselmiştik, sert bir soğuk vardı. Ertesi günkü yolculuğumuz bizi daha yukarılara çıkarttı. Yol tehlikeli idi. İki yüz deveden mürekkep bir kervana rastladık; ve nihayet Nallıhan ın beyaz evlerini gördük. Kırmızı kayaları ile pek garip bir manzarası olan bir dağın eteğinde idi; ikinci planda görünen bir nevi kilsi toprağın mavimtrak rengi manzaraya başka bir güzellik veriyordu. Çadırımızı şehrin uzağında kurduk. Henüz yerleşmiştik ki; etrafımızı bir kadın kalabalığı sardı, bir şeyler söylüyorlar, bazı hareketler yapıyorlar, içlerinden bazıları da ağlıyordu. Üniformalarımızı görünce ordudan geldiğimizi sanmışlar, harpte olan kocalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden haber soruyorlarmış. Vaziyetleri, yalvarışları yürekler paralıyordu. Bütün hüsnü niyetimize rağmen onlara, onların suallerine ne cevap verebilirdik? Yorgun ve aç idik. Kadınları başımızdan savmağa mecbur olduk, ümitsiz gamlı giderlerken, biz de bir şeyler yiyip dinlenmeye baktık. Nallıhan dan öte çok şayanı dikkat bir memleketten geçtik; yavaş yavaş ilerledikçe, nebat kayboluyordu, her tarafımızdan kayalıklarla sarılıyorduk. Yolculuğumuz fevkalade yorucu idi. İkide bir hayvanlardan inmek mecburiyetinde kalıyorduk. Sonra, sanki kar yağmış gibi, beyaz bir toprağa geldik Bu ıssız arazinin sükutunu bizim kafilemiz bozuyordu Bu vahşi güzellikten kurtulmak için acele ediyorduk. Güneşin kızgın ışığı, bizi harap ediyordu; susuzluktan bitap bir halde idik. Çok şükür ki endişemiz uzun sürmedi, bir tepeyi aşınca, latif bir vadi ile karşılaştık; burası çölde bir vaha idi Çayırhan ile aramızda ağaçlık bir dere geçidi vardı. Bu dere kenarında durduk. Yeni biçilmiş bir buğday tarlasının ortasında yataklarımıza uzanırken bütün yorgunluğumuzu unutmuş bulunuyorduk. Ertesi gün, aynı çöl içinde aynı çeşit yolculuktan sonra akşam yeni bir vadiye geldik, bu vadide Beypazarı şehri vardı." 15

9 GEZGİNLER GÖZÜYLE 1898 YILINDA AL CEVAD IN LÜGATINDA NALLIHAN Nallıhan, Ankara vilayet ve livasında kaza merkezi bir kasabadır. Şimdiki kasabanın mevkii pek eski bir şehirdir. Bir çeşit kutsiyet atfedilen bu şehri kadim Gordiom namıyla adlanmıştır. Önce Frikya sonra Bitini Krallığının yönetiminde kalmıştır. İskender den sonra Romalıların Bitini Krallığı ile yaptıkları savaşlarda Gordiom şehri harap olduğundan ahali şehri terk etmiştir. Sonraları harap olan şehrin yerinde Cleon (Kaleon) tarafından yeni bir şehir kuruldu ve ismi Juliopolis olarak değiştirildi. O zamanlar bu şehir Anadolu nun içinden Bitini ye gönderilen ticaret mallarının pazarlandığı bir depo gibi kullanılıyordu. Asıl Gordiom harabeleri şehrin birkaç km güneybatısında bulunmaktadır. Bu harabede etrafı çıplak birkaç evle, ufak tefek birkaç çam ve meşe ağacı vardır. Şimdiki Nallıhan kasabası atla Ankara ya 24 saat uzaklıkta. Dersaadet Caddesi üzerinde ve iki dağ arasında olup, Nallı Çayı kasabanın bağ-bahçe ve arazisini sulamaktadır. Havası o kadar iyi değilse de sonradan getirilen su sayesinde bir çok hastalık önlenmiştir. Ahalisi 1491 kişidir. Bu şehir kuzeyde Kastamonu iline, doğuda Beypazarı, batıda Bursa vilayetine bağlı Eskişehir, güneyde Mihalıçcık kazalarıyla çevrilidir. Ahalisinden kişi dışındakiler Müslüman dır. Toplam nüfusu dir. Kazanın arazisi dönümdür. Bunun hane, bir hükümet konağı, bir telgrafhane, 109 dükkan, 11 kahve, 10 han, 2 hamam, 1 çeşme, 3 şadırvan, 40 cami, 27 mescit, 2 türbe, 2 medrese, 25 su değirmeni, 10 pirinç dinki, 1 rüşdiye mektebi, 8 fırın, 1 kiremithane, 6 köprü, 1 Ermeni mektebi, 1 kilise, 1 hapishane vardır. Sakarya ya tabi olan Nallı Çayı kazayı sular. Aladağ Suyu üzerinde 5 metre uzunluğunda bir köprü ile Eymir köyünde 16 şar metre uzunluğunda 2 köprü daha vardır. Başlıca mahsulatı arpa buğday, ize, yulaf, burçak, darı, susam, mercimek, fiğ, afyon, patates, pamuk, haşhaş, bakla, fasulye, ipekböceği, çeşitli meyve ve pirinçtir. 16

10 DOKUZ DOLAMBAÇTAN NALLIHAN NALLIHAN A GEL RKEN YEN YOLU DE L ESK NALLIHAN YOLUNU TERC H EDERSEN Z BU YOLDA NALLIHAN I TÜMÜYLE GÖREB L RS N Z. BU YOLA DOKUZ DOLAMBAÇ DEN LMEKTED R.

11 HANLAR KOCAHAN PLANI D KDÖRTGEN fiekl NDE OLAN YAPININ NfiASI 1594 YILI SONBAHARINDA BAfiLAMIfi VE 1595 YILI LKBAHARINDA B T R LM fit R. DIfi DUVARLAR MOLOZ, R TAfi, K REÇ HARÇLI DERZLER SIVASIZ KAG RD R. MOLOZ TAfiLARIN ARASI YATAY VE D KEY OLARAK DÜZGÜN B R fiek LDE KONMUfi TU LALARLA SIKIfiTIRILMIfi, KUM VE KÜÇÜK ÇAKILLI HARÇLA TUTTURULMUfiTUR. KAPI DA REV, GEN fi VE UZUNCA B R TONOZDUR. TONOZUN Ç NDE K YANINDA S VR KEMERL K TONOZ DAHA UZANIR VE BURALAR DEPO OLARAK KULLANILIR. TONOZUN Ç TARAFINDA KESME, KIRMIZI KÖFEK TAfiI, DA REV B R KEMER VARDIR. KEMER N DIfiARIYA BAKAN YÜZÜNDE 18 DEL KL B R NAL BULUNMAKTADIR. NASUH PAfiA TARAFINDAN VEZ RKEN YAPTIRILAN BU HAN GEN fi VE UZUN B R AVLUYA SAH PT R. DUVARDA KISA ARALIKLARLA, ÖNÜ YUKARIYA KADAR AÇIK OCAK YERLER VARDIR. 46 ADET ODAYA SAH P OLDU U 46 ADET BACA YER NDEN ANLAfiILAN BU HAMAM ÇATISI YIKILSA DA DUVARLAR HALEN MEVCUTTUR. YAPININ YAN TARAFINDA BULUNDU U SÖYLENEN K TABES 1944 DEPREM NDE DÜfiMÜfi VE PARÇALANMIfiTIR.

12 CAMİLER CAMİLER ULUHAN KÖYÜ CAM 17. yüzyıl başında sadrazamlık yapmış olan Nasuh Paşa tarafından Ankara- Göynük arasındaki 3. menzilde yaptırılmış olan han ile birlikte yapıldığı anlaşılan Uluhan Köyü Cami'nin orijinal yapısından günümüze sadece mimarisi kalmıştır. Deprem bölgesinde bulunan caminin yapılışından sonra birkaç defa tahribata uğrayıp sonradan yenilenmiştir. Ancak caminin beden duvarları kısmen eski durumu muhafaza etmektedir. Boyuna dikdörtgen plandaki ahşap tavanlı caminin kuzey tarafındaki kadınlar mahfili bulunmaktadır. Caminin kuzey batı köşesinde camiden yaklaşık olarak 2,80 m. açıkta bulunan orijinal minare harap vaziyettedir. Kare kaideli ve tuğla gövdeli minarenin kaide kısmında kesme taş kullanılmıştır. NASUH PAfiA CAM Cami, 1911 yılında Ankara-Ayaş-Nallıhan-İstanbul şosesi güzergahını çizmek üzere Nallıhan'a gelen bir Fransız mühendisin nezaretinde yıkılan eski caminin yerine aynı genişlikte ve bugünkü şekliyle yeniden yapılmıştır. Dikdörtgen planlı, düzgün kesme taştan, üstü ahşap çatılı ve alaturka kiremitli olarak inşa edilmiştir. Kuzeyde birbirine kemerle bağlanan sekiz adet kare sütunlu iki yanı ve önü açık, üstü ahşap çatıyla örtülü son cemaat mahalli yer almaktadır. Son cemaat yerinde hareme geçişi sağlayan kapı ve kilit taşı çıkıntılı ve dairevi kemerlidir. İbadet mekanını ortası göbekli ahşap tavan örtmektedir. Mahfeli dört köşeli iki taş sütun üstünde ahşaptandır. Cami toplam dokuz adet sivri kemerli pencere ile aydınlatılmaktadır. Mihrabın kenarları kademeli, sivriye yakın dairevi kemerli ve basit kornişlidir. Minber kesme taştan, minberin korkuluğu ise, ahşaptan ve basittir. Caminin batı duvarına bitişik minare kesme taştandır. Cami avlusunun batı tarafında 20. yüzyıl başı olarak tarihlenen, içinde dört kabir bulunan üstü alaturka kiremitli, basit çatılı bir türbe vardır

13 TÜRBELER TÜRBELER TAPDUK EMRE TÜRBES Emremsultan Köyü girişinin sağında hafif meyilli bir arazi içinde bulunan mezarlık içinde yer alır. Kare planlı ve kubbelidir. Duvarları içerden 6x6 metre boyutunda ve 1.6 metre kalınlığındadır. Sarıyar Barajı'nın yapımı sırasında yıllarında Etibank tarafından türbe onarılırken kubbeyi korumak ve akıntıyı önlemek amacıyla kubbenin üzerine kiremit kaplı şemsiye külah şeklinde, dışa taşkın saçaklı bir çatı yapılmıştır. Türbeye doğu yönünden, oldukça sade ve basık kemerli alçak bir kapıdan girilir. Orijinal ahşap kapı kanatları türbeden çıkarılmış köydeki yeni camide saklanmaktadır. Basık kemerli, kapı girişinin üstünde devşirme bir antik mermer üstüne oyulmuş dört satırlık kitabesi mevcuttur. Güney duvarında 1.5 m yüksekliğinde 67 cm genişliğindeki dikdörtgen pencere tek açıklıktır. Taşıyıcı duvarlar moloz taştan inşa edilmiş olup, kubbe ve pandantifler ise tuğla örgüdür. Kare planlı türbede ayrı bir mezar odası bulunmadığından cenazeler doğrudan ziyaret (mescit) kısmına gömülmüştür. İçeride altı sanduka yer almaktadır. Ortada 3.7 m uzunluğunda ve 72 cm. genişliğinde Tapduk Emre'nin sandukası vardır. Tapduk Emre'nin eşi ve dört çocuğuna ait olduğu sanılan beş sanduka daha bulunur. Türbenin 20 m batısında ise Tapduk Emre'nin hatiplerinin türbesi vardır. TAPDUK EMRE Selçuklular devrinde Türkistan tarafından gelerek Nallıhan ilçesinin güneyinde ve ilçe merkezinde 15 km uzaklıkta bulunan Sakarya nehrine yakın Emremsultan Köyü'nün bulunduğu yere yerleşip burada yaşamış ve burada ölmüş ulu bir kişidir. Doğum tarihi Miladi 1200 olduğu sanılmaktadır. Horasan da yaşamış olan büyük mutasavvıf Ahmet Yesevi'nin müritlerinden Hacı Bektaş, Anadolu'ya gelir ve Kırşehir'in Sulucakarahöyük Köyü'ne yerleşir. Hacı Bektaş'ın çağrısı üzerine ikisi hariç Anadolu'daki tüm erenler Kırşehir'e giderler. Emre önce ben nasibi aldım diyerek davete uymaz, fakat Hacı Bektaş'ın ısrarı üzerine kalkıp gider. Gelmeyişinin sebebi sorulunca Erenler meclisin de bir gün perde aralığından bir el uzandı ve bize nasibimizi verdi der. O eli görsen tanır mısın diye sorulduğun da Elbette ayasında yeşil bir ben vardı, bir ordunun içinde görsem tanırım o eli der. O zaman Hacı Bektaş elinin Emre'ye uzatır. O yeşil beni bu elin için de gören Emre, hayretler içinde Tapduk Sultanım Tapduk Sultanım diye bağırmaya başlar, aradığı kişinin yanında olduğunu anlar. O günden sonra Emre Şeyh'in adı Tapduk Emre diye anılır. Tapduk'un anlamı aradığımı buldum demektir. İşte bu Tapduk Emre, Yunus Emre'nin hocasıdır. Yunus kendi tarikat dizisini verirken, ilk olarak Tapduk'un adını anmakta ve Tapduk'un kapısında yetiştiğini şu beytinde açıkça ifade etmektedir: Tapduk un tapusunda Kul olduk kapusunda Yunus miskin çi idük Pifldük Elhamdülillah. Yunus Emre 24 25

14 TÜRBELER TÜRBELER BACIM SULTAN TÜRBES T apduk Emre'nin Bacım Sultan adında bir kızı vardır. O yıllar Tekke Köyü'nde yaşayan Hamza Sultan'ın oğlu Hulbiye Sultan için Tapduk Emre'nin kızını ister. Kız verilir ve düğün başlar. Gelin alayı Tekke Köyü nden Erenler mevkiine gelir. Öğle vaktidir, herkes atlarından iner ve namaza durur. Namaz bittiğinde gelini bıraktıkları yerde bulamazlar. Hamza Sultan'a sorarlar Gelin geldi mi diye. Gelmediğini haber alınca Emrem Sultan'a haber salarlar Gelin döndü mü diye. O da, Gelin yerini buldu orada arayın der. Kendisini şimdi yattığı tepede bir ardıç ağacına yaslanmış bulurlar. Köye götürmek istediklerinde Ben buraya kadar geldim, oğlunuz da buraya gelsin der. Damat gelir ve yeni evliler buraya yerleşir, burası köy halini alır. Bacım Sultan ın evinin odaları açık, gelene gidene baktığı için köye Tekke adı verilir. Köylerin duruş vaziyetine göre, Emrem Sultan Köyü ortada, Yunus'un mezarının bulunduğu Sarı Köy sağda ve Bacım Sultan'ın yattığı Tekke Köyü solda yer almaktadır. Tapduk Emre çocuğu olmayanlar bana gelsin, akli dengesi bozuk olanlar da kızıma gitsin demiştir. Yıllardan beri halk, Emrem Sultan ve Bacım Sultan türbelerini ziyaret eder, dua okur ve adak adarlar. Tapduk Emre'nin kızı olan Bacım Sultan'ın türbesi ilçeye 14 km uzaklıkta Tekke Köyünde bir tepede etrafında ardıç ağaçları bulunan bir alanda yer alır. Üstü çatı olan türbenin 200 m kadar aşağısında bir kuyu bulunmaktadır. Kuyunun suyu tuzludur. Bazı rivayetlere göre düğünden belli bir süre sonra Tapduk Emre ve yakınları hem dünürleri ziyaret etmeye hem de kızlarını görmeye giderler. Çevrede buna Kız ardına gitme denir. Babasının geldiği haber verildiğinde Bacım Sultan hamur yoğurmaktadır. Haberi alınca elleri hamurlu, babasını karşılamaya koşar. Yolda ellerinin hamurlu olduğunu fark edince ellerini yolunun üzerindeki otlara sürer ve elini sürdüğü yerlerden su çıkar. Bacım Sultan ellerini bu suda yıkayarak babasını karşılamaya gider. Bugün halk suyun bulunduğu yere Bacım Sultan Kuyusu demektedir. Kuyu hamur kokusuna benzer bir kokuya sahip olduğundan bu söylence anlatılmaktadır. Türbeye gelen ziyaretçiler ve hastalar bu sudan içerler. Genellikle bu türbeye kara sevdaya tutulanlar ve akıl hastaları getirilir. 27

15 TÜRBELER TÜRBELER Hasan Dede Türbesi Hasan Dede Türbesi Hasan Dede Türbesi Nallıhan'a 5 km uzaklıkta bulunan Sobran köyünde bulunmaktadır. Erenin Horasan'dan geldiği söyleniyor. Yüksek bir yerde bulunan Hasan Dede Türbesi nin çevresinde koruluk ve su vardır. Köylünün çok saygı gösterdiği bu yerde yağmur duası için toplanılmakta ve yağmur duası için 70 bin taş gömülmüştür. Askere gidecek gençlerde türbeyi ziyaret ederler. Haziran ayının sonuna doğru gün dönümünden 10 gün önce bu yerde yapılan Oğlak Bayramı nda kurban kesilir. Türbenin yanındaki birkaç ardıç ağacına bez bağlanıp, adak adanır. fieyh Cafer Sad k Türbesi Tapduk Emre'nin öğrencisi olan Şeyh Cafer Sadık Türbesi Nallıkozlu köyünde iken, köy Gökçekaya Baraj Gölü suları altında kalmadan önce aynı köyün yaylasına nakledilmiştir. Hoflebe Türbesi Hoşebe Türbesi Nallıhan'a 3 km. uzaklıkta olan Akdere Köyü'nün yakınındaki ardıç koruluğu içindedir. Ziyaret yeri yüksekçe bir tepenin yamacındadır. 10 m kadar aşağısında içilebilen bir su vardır. Hoşebe Türbesi'nin diğer türbelerden ayrı bir özelliği vardır. Türbenin bulunduğu koruluk mesire yeri olarak kullanılır. Halk arasında dolaşan rivayete göre, Hoşebe ölmeden önce mezarını etrafında gülünüp, oynanmasını, hoşça vakit geçirilmesini istemiş. Ömer fieyh Türbesi Cafer Sadık gibi Ömer Şeyh de Tapduk Emre'nin öğrencisidir. Ömer Şeyhin türbesi Nallıhan ilçesinin adını aldığı Nallı Çayı'nın Sakarya nehrine karıştığı yere yakın olan Ömerşeyhler Köyü'nde bulunmaktadır. Şeyh Cafer Sadık Türbesi Hoşebe Türbesi Şeyh Cafer sağlığında çok sert bir mizaca sahipmiş. Bir düğünde davul çalınmasından rahatsız olmuş ve davulu kaptığı gibi Sakarya'nın öteki yakasına atmış. O gün bugündür Nallıkozlu, Ömerşeyhler ve Emremsultan köylerinde düğünlerde davul çalınmaz. Türbe çevresinden çalı çırpı alınmaz, odun kesilmez. Türbeyi daha çok çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar ziyaret eder. Soğuk Kuyu 13. Yüzyıl Türbesi Ömer Şeyh Türbesi 28 29

16 MES RE YER HOfiEBE 1993 YILINDA B T P MES RE YER OLARAK TESC L YAPILMIfiTIR. 7,5 HEKTARLIK B R ALANI KAPLAMAKTADIR. ASIRLIK ARDIÇ A AÇLARININ OLDU U BÜYÜLÜ B R MEKAN. ANKARA'YA 165 KM NALLIHAN LÇES NE 3 KM UZAKLIKTADIR. YOLUN TAMAMI ASFALT OLUP, 1 KM'L K B R BÖLÜMÜ STAB L ZED R. MES RE YER NDE LOKANTA, ÇOCUK OYUN ALANI, ÇEfiMELER VE OTOPARK MEVCUTTUR. GÜNÜB RL K KULLANIMA UYGUN OLAN BU YER, NALLIHAN LÇES NE YAKIN OLMASI NEDEN YLE YERL HALK TARAFINDAN RA BET GÖRMEKTED R. HOfiEBE MES RE YER KARAVAN TUR ZM DE YAPILMAKTADIR.

17 ANIT FINDIK A ACI SARIÇALI DA I NIN YAMAÇLARINDAN NERKEN FINDIK VE IHLAMUR A AÇLARI LE KARfiILAfiIYORUZ. NERDEYSE YAMACIN TAMAMI FINDIK, IHLAMUR VE AKÇAA AÇLARLA DOLU. HELE B R FINDIK VAR K, 7.5 M. ÇEVRES LE KARfiIMIZA ÇIKIYOR. ANIT A AÇ (KABA ARDIÇ) NALLIHAN LÇES ESENLER BÖLGES 'NDE BULUNAN KABA ARDIÇ A ACI, YAKLAfiIK 750 YAfiINDA, 20 M. BOYUNDA, 2.8 M ÇAPINDA VE 10.5 M ÇEVRE GEN fil NDED R. YÖRE HALKI TARAFINDAN BAYRAM GÜNLER VE D ER ÖZEL GÜNLERDE D NSEL AMAÇLI, OTANT K FAAL YETLER Ç N KULLANILMAKTADIR. DO ANIN MUHTEfiEML N ANLAMAK Ç N GÖRÜLMES GEREKEN B R HAZ NED R.

18 fielaleler UYUZ SUYU fielales SARIÇALI DA I Z RVES N N KUZEYBATISINA DÜfiEN TARAFTAK DÜZLÜKTE YER ALAN UYUZ SUYU NALLIHAN'IN GÖRÜLMES GEREKEN B R D ER TAB AT HAR KASIDIR. DÜZLÜ ÜN YAKININDAN ÇIKAN 36 DERECE SICAKLIKTAK SU, ÇAYIRLI IN ORTASINDAN KIVRILARAK GEÇ P M YÜKSEKL KTEN DERE YATA INA AKMAKTADIR. ÇAYIRLI IN ORTASINDA ÇOK YAfiLI OLDU U SANILAN GÖLGELER P KN K YAPMAYA ELVER fil B RKAÇ ÇAM A ACI VARDIR. UYUZ OLAN HAYVANLARIN BU SUDAN ÇT KLER NDE Y OLDUKLARINI FARK EDEN ÇOBANLAR BU SUYA UYUZ SUYU ADINI VERM filerd R. SON YILLARDA C LT RAHATSIZLI I OLAN NSANLARIN DA BU SUYU DENED KLER SÖYLENMEKTED R. NALLIHAN'A YAKLAfiIK 30 KM UZAKLIKTAK UYUZ SUYU'NA K FARKLI ULAfiIM BULUNMAKTADIR. YA KADIKÖY ÇULHALAR ÜZER NDEN, YA DA ULUHAN'A G DERKEN KARACASU'DAN SAPARAK UYUZ SUYU'NA ULAfiAB L RS N Z. fielaleler SO UKKUYU fielales SO UK KUYU fielales ; SO UKKUYU KÖYÜNÜN Ç NDEN AKAN SUYUNUN ORTALAMA METREDEN DÜfiÜfi SA LAR. SUYUN DÜfiÜfi SA LADI I NOKTANIN SA INDA VE SOLUNDA HAYVAN F GÜRLER N N OLDU U MA ARALAR MEVCUTTUR.

19 DAVUTO LAN KÖPRÜSÜ

20 M LL PARKLAR NALLIHAN KUfi CENNET TAR H PEK YOLU ÜZER NDE SAKARYA NEHR HAVZASINDA BULUNAN VE 1994 YILINDA KORUMA ALTINA ALINAN NALLIHAN KUfi CENNET ; 425 HEKTAR GEN fil NDEK SAHA 168 DEN FAZLA KUfi TÜRÜNÜN YAfiADI I, ÜRETT YABAN HAYATI KORUMA SAHASIDIR.SULAK ÇAMUR DÜZLÜKLER,A AÇLIK,BOZKIR VE KAYALIK ALANLARI PEK ÇOK TÜRÜN BESLEN P BARINMASINA FIRSAT VERMEKTED R. GÖÇ ZAMANI ÇOK SAYIDA KUfiUN Z YARET ETT ALAN KIfiIN B NLERCE SU KUfiUNA DA EV SAH PL YAPAR. SOYU TEHL KEDE BULUNAN KARA LEYLEK DAVUTO LAN KUfi CENNET NDE ÜRER.TÜRK YE'DE YAfiAYAN 6 BALIKÇIL TÜRÜNÜN 5' SAHADA YAfiAR VE BUNLARIN 3'Ü A AÇLARDA KOLON LER HAL NDE ÜRER. KARA ÇAYLAK, AKKUYRUKLU KARTAL, GÖKDO AN, KUZGUN, KIRMIZI GAGALI, DAR KARPASI BU BÖLGEDE GÖRÜLÜR.B R YIL BOYUNCA DAVUTO LAN KUfi CENNET NDE 10 TÜR YIRTICI KUfi, 5 TÜR BAYKUfi, 35 TÜR SU KUfiU, 80 TÜR ÖTÜCÜ KUfi GÖRÜLÜR. HAZ RAN'DA 3 B N LEYLEK, 150 KARA LEYLEK, KIfiIN 3 B N ANGITLA TANIfiAB L RS N Z.

21 M LL PARKLAR GÖÇMEN KUfiLARIN U RAK YER STANBUL VE ÇANAKKALE BO AZLARI'NDAN GELEN KUfi GÖÇ YOLU ÜZER NDE BULUNAN BU ALAN LKBAHAR VE SONBAHARDA GÖÇ EDEN KUfiLARIN BESLENMELER, D NLENMELER, BARINMALARI VE BAZI TÜRLER N N DE ÜREMELER Ç N U RAK YER D R. Ç ANADOLU'NUN EN ÖNEML SULAK ALANDIR. JEOLOJ K YAPISI LE AÇIK LABORATUAR N TEL SUNAN SAHA, ÇÖKELME ORTAMININ ÖZELL KLER N YANSITAN SARI, KAHVE VE KIRMIZIMSI TABAKALARIN ÜST ÜSTE TEKRARLANMASI LE GÖRSEL AÇIDAN DA ÜSTÜN B R PEYZAJ GÜZELL NE SAH PT R.

22 NALLIHAN GEZELİM GÖRELİM - ÇAYIRHAN Gezelim Görelim Ç ayırhan, İpek Yolu üzerinde arasında han, hamam ve caminin yapıldığı beldelerdendir. Fakat bu kalıntılar, Sarıyar Hasan Polatkan barajı yapıldıktan sonra suyun altında kalmış, bundan dolayı bunları göremiyoruz. Çayırhan'a gelince, Gül Şehri tarafına gitmek lazım. Bu bölge Frigler döneminden kalma kaya mezarlarının olduğu yerdir. Sit alanı olarak ilan edilmiş, kazı yapılmayı bekleyen bu bölge, birkaç noktada kaya mezarların girişi gözükecek şekildedir. Daha sonra iskeleye gelip, teknemize binmek için hareket ediyoruz. Tekne ile Sarıyar Hasan Polatkan barajında geziye başladık. İlk önce Eski Çayırhan bölgesine gidiyoruz. Görkemli jeolojik yapıları görüyoruz. Hele birde bu yapıların suya yansımaları insanı büyülüyor. Bu arada sürekli farklı kuş türleri kayalar- Çayırhan da Mağaralar Çayırhan Çayırhan Tekne Turu Çayırhan Termik Santrali da, gölün kenarında seyrederek gidiyoruz. Daha sonra dönüp, kaya mezarlarının olduğu bir bölgeye geliyoruz. Ancak sular düşükken kaya mezarları gözüktüğünü söylüyorlar. Kaya mezarlarının yanında bir ev dikkatimizi çekiyor. Ev ilginç, baraka şeklinde, yediği ve içtiği kapları da dekor olarak kullanmış. Muharrem isminde postaneden emekli bir amca yaşıyormuş. Daha sonra Sarıyar beldesine doğru gitmek için yolumuza devam ediyoruz. Yolda çok farklı oluşumlar ve mağaralar görüyoruz. Yavaş yavaş İç Anadolu bozkırından Batı Karadenize doğru geçişi izliyoruz. Barajda her yeri gezmek için 7 saat gerekiyor. Tekne gezimizden sonra eski Çayırhan bölgesine hareket etmek için arabamıza biniyoruz. >>> 42 43

23 GEZELİM GÖRELİM - ÇAYIRHAN GEZELİM GÖRELİM - SARIYAR Ç ayırhan dan Sarıyar beldesi yol ayrımına doğru geldiğinizde İç Anadolu'nun bozkırından, Batı Karadeniz yeşiline geçişi, bu farkı net gördüğünüz noktalardandır. Nallıhan Yolundan Sarıyara ayrılan yol görülmeye değer bir noktada. Yola döndüğünüzde sağlı sollu dikilen ağaçlar ve ender göreceğiniz kırmızı toprak sizi etkiliyor. Sarıyar'a doğru gittiğinizde (bu yol aynı zamanda Eskişehir-Mihalçık yoludur.) ilk önce Emremsultan köyünden geçersiniz. Bu köyde durma- >>> Tapduk Emre Türbesi Postacı Muharrem Amca Eski Çayırhan bölgesinde rengarenk jeolojik oluşumların, farklı şekillerin izlenilmesi ve kuşların gözlenmesi insanları büyülüyor. Bu bölge Mağaralar konusunda da zengin, 2 adet eski fosil mağara bulunuyor.. Sarkıtların dökülmesi risk oluşturduğundan bu mağaralar turizme açılamamış. Buradan kuş cennetinin olduğu yere hareket ediyoruz. Kuş Cenneti; 168 kuş türünün barındığı çok önemli sulak alanlardan bir bölge, Milyarlarca yıl önce iç deniz olan kuş cenneti bölgesinin, suyun çekilmesi ile, doğal erozyona maruz kalması sonucu oluşan renk cümbüşü oluşmuş. Gün doğumu ve gün batımının yarattığı renk farklılıkları yağmur yağdığında farklı renkler alması ile ender görülen manzaraların oluşması görülmeye değer. Kuş cennetinin karşısındaki tepeye çıkıldığında baraj, kuş cennetinin ve jeolojik oluşumlarının aynı anda üstten seyredilmesi bir başka keyif veriyor. Çayırhan'a doğru hareket ediyoruz. Çayırhan Beldesinin her yerine gül dikilmesi dikkatimizi çekiyor. Nedenini soruyoruz? Frigler döneminden kalma yerin adı gül şehri olduğundan Çayırhan'ın her yerine gül dikilmiş. Çayırhan beldesindeki Kültür Evinde beldeye ait el sanatlarını görmek mümkün. Çayırhan ın bir özelliği termik santral ve kömür ocaklarından dolayı çok fazla göç alan bir belde. Bundan dolayı nüfusun %70 Karadenizli. Kültürü de değişime uğramış. Sarıyar Yolu 44 45

24 GEZELİM GÖRELİM - SARIYAR GEZELİM GÖRELİM - SARIYAR mız gerekir, çünkü Tapduk Emre Türbesi bu köydedir. Tapduk Emre, Selçuklular devrinde Türkistan tarafından gelerek Emremsultan Köyü'nün bulunduğu yere yerleşip burada yaşamış ve burada ölmüş ulu bir kişidir. Yunus Sivrihisar'ın kuzey tarafındaki Sarıköy'de yaşamaktadır. Yunus Emre hocası için yazdığı dörtlükler türbenin girişinde sizi karşılar. Tapduk Emre Türbesinden çıktıktan sonra, bir levha görürsünüz. Caferi Sadık Türbesi'ne gider diye oradan Tapduk Emrenin müritlerinden Caferi Sadık Türbesini ziyaret etmeden olmaz. Emremsultan Köyü'nden Sarıyar'a doğru giderken bir kayanın ikiye ayırdığı yoldan geçeriz. Yolun sağında ve solunda mağaralar vardır. Bu mağaralarda Kurtuluş Savaşı döneminde cephaneler saklanırmış. Mağaraları geçtikten sonra sizi Sarıyar Hasan Polatkan barajından çıkan suyun oluşturduğu Sakarya ırmağı yatağındaki nefis manzara karşılar. Sarıyar Hasan Polatkan Barajı na gitmek için hidroelektrik barajının olduğu yerden hareket ederiz. Yolda Sarıyar beldesini üstten seyrederek baraja doğru hareket ederiz. Yolda gördüğümüz sarı toprak katmanları bize, Sarıyar >>> Sakarya Nehri Sarıyar Kasabası Sarıyar Barajı 46 47