BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ"

Transkript

1 BİYOLOJİK AZOT GÜBRESİ DİMARGON VE BİYOLOJİK FOSFOR GÜBRESİ FOSFORİNA NIN PATATES BİTKİSİNDE VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ Hüseyin ONARAN 1 Murat NAM 1 1 Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü l. ÖZET Bu çalışma, Biyolojik Azot Gübresi Dimargon ve Biyolojik Fosfor Gübresi Fosforina nın patates bitkisinde verim ve bazı verim unsurları üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla 2001 yılında Mayıs- Ekim dönemleri içinde Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait arazi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada, Agria patates çeşidi materyal olarak alınmış ve 3 ayrı gübre uygulaması yapılmıştır. Bunlar l. uygulama kontrol olup, tavsiye edilen %N,P,K dozları, 2. uygulama %50N+%100P+%100K+Dimargon ve 3. uygulama %50N+%50P+%100K+Dimargon+Fosforina şeklinde olmuş ve potasyumun yeterli olmasından dolayı potasyumun dışındaki gübreler toprağa uygulanmıştır. Uygulama ile çıkış süresi, çıkış oranı, ocak başına ana sap sayısı, tek bitki verimi, ortalama yumru ağırlığı, pazarlanabilir yumru verimi, pazarlanmaz yumru verimi ve toplam yumru verimi (kg/da) ile yumru kuru madde oranı (%) gibi bazı verim ve kalite özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda; uygulamalar arasında incelenen özellikler yönünden çıkış süresi, ocak başına ana sap sayısı, yumru kuru madde oranı (%) gibi verim ve kalite kriterleri arasında istatistiki olarak önemli bir fark görülmezken tek bitki verimi, pazarlanabilir yumru verimi, ortalama yumru ağırlığı ve toplam dekara yumru verimi gibi verim ve kalite kriterlerinde istatistiki olarak önemli farklılıklar gözlenmiştir. Bir yıllık ortalama sonuçlarına göre en yüksek yumru verimlerine %50N+%50P+Dimargon +Fosforina (3750 Kg/da) uygulamasıyla ulaşılırken bunu %50N+%100P+ Dimargon (3410 Kg/da) uygulaması ve Kontrol % N, P (2874 kg/da) uygulamasının takip ettiği saptanmıştır. 2. SUMMARY The objective of this study was to investigate the effect of biological nitrogen fertilizer Dimargon and biological phosphorus fertilizer Fosforina on potato yield and yield component. The experiment was conducted at Niğde Potato Resarch İnstıtute field during the 2001 summer season. The Cultivar Agria was used in the trial. 1

2 Recomended standard N, P, K doses were planned to apply for Control treatment and N, P, K applications of other two treatments were based on Control treatment. Other two treatments were 50%N+100%P+100%K+Dimargon and 50%N+50%P+100%K+Dimargon+Fosforina respectively. At the beginning of experiment soil was analyzed. According to soil analysis result potassium was found sufficient and it was not applied to soil for any treatment. Throughout the experiment, some yield and quality factors like emergence duration, emergence rate, number of main stem per plant, single plant yield, average tuber weight, marketable and nonmarketable tuber yield and total tuber yield were investigated. At the end of the experiment no statistical difference was found in emergence duration, number of main stem, tuber dry matter content(%), where as statistically significant differences were detected in single plant yield, marketable yield, average tuber weight and total tuber yield between treatments. According to one year experiment results the total tuber yield was the highest for 50%N+50%P+Dimargon+Fosforina (3750kg/da). Total tuber yield for 50%N+100%P+Dimargon and Control treatments were 3410kg/da and 2874kg/da respectively. 3. GİRİŞ Ülkemiz için mazisi pek eski olmayan patates (Solanum tuberosum L.) Güney Amerika kökenli bir bitki olup bu gün yurdun hemen her yerinde yetiştirilebilmekle beraber Orta Anadolu Bölgesinde daha önemli bir yer tutmaktadır. Niğde ve Nevşehir yöreleri, patates tarımının çok yoğun yapıldığı bölgeler olup, üretimin yaz döneminde yapıldığı bu bölgeler toprak yapılarının uygunluğu ile de dünyanın en verimli patates bölgelerinden biri durumundadır. Dekara verim olarak Türkiye kg ile bir çok Avrupa ülkesinin önünde yer almaktadır. Niğde ilindeki patates üretimi Türkiye ortalamasının yaklaşık olarak iki katıdır. Dünyada 280 milyon tonu aşkın üretimi ile buğday, mısır ve çeltikten sonra 4. Sırayı alan patates Türkiye de hektar alanda ton üretilmektedir yılında Niğde ilinde dekara ortalama kg patates alınmıştır yılında ise tahmini olarak kg/da patates alınmıştır. Patateste dünya ortalaması dekara kg dır. Yine Niğde ortalaması dünya ortalamasının çok üzerindedir. Dünyadaki hızlı nüfus artışı, memleketimizin iklim ve ekolojik durumu ve coğrafi konumu dikkate alındığında, patatesin Türkiye de en fazla istikbal vadeden bitkilerden biri olduğu görülür. Ülkemizde yeterince patates tüketimi olsa mevcut üretimin yetmediği görülecektir. Ülkemizin fert başına 80 kg lık üretimi oldukça düşük görülmektedir. Yorgun düşen tarım topraklarımız her geçen yıl daha fazla 2

3 kimyasal gübrelere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışma ile Biyolojik Azot Gübresi Dimargon ve Biyolojik Fosfor Gübresi Fosforina nın patates üretiminde diğer kimyasal gübrelerle birlikte kullanılarak, verim artışının sağlanması yanında, kimyasal gübre kullanımının yarıya düşürülmesi amaçlanmaktadır. 3- MATERYAL VE METOT 3.1. Materyal Deneme Yılı ve Yeri Biyolojik azot gübresi Dimargon ve biyolojik fosfor gübresi Fosforinanın patates bitkisinde verim ve bazı verim unsurları üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla 2001 yılının Mayıs-Ekim dönemleri içerisinde olmak üzere bir yıl süre ile, Niğde ili Merkeze 3 km mesafede bulunan Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ait sulanabilir nitelikteki araziler üzerinde kurulup yürütülmüştür Deneme Materyali Uygulamada materyal olarak, sanayilik patates üretim alanlarında yaygın olarak kullanılan orta geçci Agria çeşidi tohumluk yumrular kullanılmıştır. Uygulama materyalini oluşturan ve sertifikalı kademedeki tohumluk yumrular, Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün yurt dışından ithalat yoluyla getirttiği anaç kademedeki tohumlukların bir yıl Enstitü arazisinde çoğaltılarak sertifikalı kademede üretmiş olduğu tohumluklardan temin edilmiştir. Ayrıca denemede N (azot), P 2 O 5 (fosfor), Dimargon (biyolojik gübre) ve Fosforina (biyolojik gübre)gübreleri de deneme materyalini oluşturmuşlardır Deneme Yerinin İklim Özellikleri Uygulamanın yürütüldüğü Niğde ilinde kışları soğuk ve karlı yazları sıcak ve kurak geçen tipik Orta Anadolu iklimi yani karasal iklim hakimdir. Niğde ilinin 2001 yılı ile uzun yıllar ortalamalarına göre bazı önemli iklim verileri Niğde Meteoroloji Müdürlüğüne ait kayıtlardan alınmıştır. İklim verileri ekteki Çizelge 22 de verilmiştir Metot Deneme Deseni ve Uygulama Tekniği Deneme yerinde ön bitkiler buğday olup, buğday hasatından sonra toprak ekim ayında cm derinliğinde pullukla işlenmiş ve öylece bırakılmıştır. Dikim öncesi pullukla cm derinliğinde hafif bir toprak işlemesi yapılmış çıkan keseklerin ve sonbahardan kalan anızların parçalanması için rotovatör çekilmiştir. Dikime hazır hale getirilen deneme alanında patates dikim makinası ile dikim yapılacak karıklar 70 cm aralıklı olarak açılmış ve karıklar içerisine taban gübresi uygulanmıştır. Dimargon ve Fosforina gübreleri sırt pülvarizatörü ile açılan patates sıralarına dikimle beraber uygulanmış ve sıralar 3

4 kapatılmıştır. Deneme, tesadüf blokları deneme desenine göre, 4 tekrarlamalı olarak 23 Mayıs 2001 tarihinde kurulmuştur. Sıra arası 70 cm, sıra üzeri 30 cm olacak şekilde her bir sırada 25 bitki yer almıştır. Dikimde parsel büyüklüğü 21 m 2 (0.7mx7,5mx4 sıra), hasatta ise kenar tesirini ortadan kaldırmak için parsellerin kenar iki sıraları atılarak kalan iki sıra hasat edilmek suretiyle 10,5 m 2 (0.7mx7,5mx2 sıra) olmuştur. Çalışmada üç ayrı gübre uygulaması ele alınmıştır. Bunlar; 1.Uygulama Kontrol %100N + %100P 2 O 5 + %100 K 2 O 2.Uygulama %50 N + %100 P 2 O 5 +%100 K 2 O + Dimargon (Biyolojik Gübre) 3.Uygulama %50 N + %50 P 2 O 5 + %100 K 2 O + Dimargon + Fosforina (Biyolojik Gübre) şeklinde uygulama konuları seçilmiştir. Toprakta potasyum miktarı yeterli olduğu için %100 K 2 O yukarıda verilen her üç uygulama konusunda da kullanılmamıştır. Kontrol uygulamasında 36 kg N/da ve 23 kg P 2 O 5 /da kullanılmış olup bu değerler %100 kabul edilerek diğer uygulamalardaki gübre dozları da buna göre ayarlanmıştır. Bu gübre uygulamaları taban ve üst gübreleme şeklinde toprağa verilmişlerdir. Taban gübre uygulaması 23 Mayıs 2001 tarihinde patates yumrularının dikimi ile birlikte toprağa verilmiştir. Uygulamalara göre tabana ve üste kullanılan gübre miktarları aşağıda çizelge l de verilmiştir. Çizelge l. Uygulamalara göre tabana ve üste uygulanan gübre miktarları Uygulamalar %N (kg/da) %P 2O 5 Dimargon (ml/da) Fosforina Taban l. Üst 2. Üst (kg/da) (ml/da) Güb. Güb. Güb. Kontrol Dimargon Dimargon+ Fosforina Yukarıdaki çizelge l de verilen uygulamaların açıklamaları aşağıda verilen şekilde olup bundan sonraki çizelgelerde de kısaltmalar şeklinde verilecektir. Kontrol = %100N + %100P 2 O 5 Dimargon = %50N + %100P 2 O 5 + Dimargon (Biyolojik Gübre) Dimargon+Fosforina = %50N + %50P 2 O 5 + Dimargon + Fosforina (Biyolojik Gübre) Çizelge l de görüldüğü gibi kontrol uygulamasında 36 kg N/da olan azot Amonyum Sülfat (%21) gübresi olarak üçe bölünmüş ve l/3 ü tabana, l/3 ü birinci üst gübre, l/3 ü ikinci üst gübre şeklinde toprağa uygulanmıştır. Fosforun 23 kg P 2 O 5 /da olan oranı triple Süper Fosfat 4

5 (%44 P 2 O 5 ) gübresi olarak tamamen tabana verilmiştir. İkinci uygulamada azot miktarı kontrole göre %50 oranında azaltılarak tabana 18 kg N/da azot Amonyum Sülfat (%21) gübresi kullanılmıştır. Azotun l/3 ü olan 6 kg N/da, Fosforun %100 P 2 O 5 olan 23 kg P 2 O 5 /da Triple Süper Fosfat (%44 P 2 O 5 ) şeklinde tabana uygulanmıştır. %50 oranında azaltılan azota takviye amacıyla 200ml/da Dimargon (Biyolojik Gübresi) de bir defada tabana uygulanmıştır. Üçüncü uygulamada azot uygulaması ikinci uygulamanın aynısı olmuş, Fosfor oranı %100 P 2 O 5 den %50 oranında azaltılarak 11.5 kg P 2 O 5 /da Triple Süper Fosfat (%44 P 2 O 5 ) şeklinde tabana uygulanmıştır. Bu uygulamada %50 N e ilave olarak 200 ml/da Dimargon ve %50 P 2 O 5 e ilave olarak ta 200 ml/da Fosforina toprağa sırt pülvarizatörüyle pülvarize edilmiş ve toprağa karıştırılmıştır. Yukarıda açıklanan her üç uygulamada da kalan azot miktarları üst gübre olarak ikiye bölünerek verilmiş olup üst gübreme ile ilgili açıklama bakım ve hasat bölümünde açıklanmıştır Bakım ve Hasat İlk bitki çıkışlarının gözlendiği dönemlerde yabancı otlarla mücadele işlemi elle yapılmıştır. Fungal hastalıklara karşı 200 gr/da %70 Propineb etkili madde içeren Fungusit kullanılmıştır. Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata S.) ne karşı %20Acetamıprıd etkili madde içeren İnsektisit kullanılmıştır. Bozkurt (Agrotis spp.) zararlısına karşı %32.9 saf Endosülfan içeren İnsektisit kullanılmıştır. Uygulama tarihleri çizelge 23 de verilmiştir. Bitki çıkışlarının tüm parsellerde tamamlanmasından sonra, çizelge l de görüldüğü gibi, birinci uygulama kontrol için kullanılacak birinci üst gübre 12 kg N/da, ikinci uygulama için kullanılan 6 kg N/da ve üçüncü uygulama için kullanılan 6 kg N/da Amonyum Sülfat gübresi (%21) üst gübre olarak, serpme şeklinde toprağa uygulanmıştır. Hem verilen gübrelerin toprağa karıştırılması hem de yabancı otların kontrolünün sağlanması amacıyla el çapası ile boğaz doldurma işlemi yapılmıştır. Birinci çapadan yani birinci üst gübrelemeden 20 gün sonra, birinci üst gübrelemenin aynen tekrarı ikinci üst gübreleme olarak uygulanmıştır. Yine ikinci üst gübrelemede de verilen gübrenin toprağa karıştırılması ve yabancı otların yok edilmesi amacıyla ikinci bir el çapası daha yapılmıştır İncelenen Özellikler Çıkış Süresi (Gün), Çıkış Oranı (%), Bitki Boyu (cm), Sökülen bitki sayısı (adet), ocak başına ana sap sayısı (adet/ocak), Parsel verimi (kg/m 2 ), Pazarlanır verim (%), Pazarlanamaz verim (%), Tek bitki verimi (gr/bitki), Ortalama yumru ağırlığı (gr), Yumrudaki kuru madde 5

6 oranı (%) ve dekar yumru verimi (Kg/da)dir Verilerin Değerlendirilmesi Çalışmada elde edilen veriler MSTATC Paket proğram kullanılarak tesadüf blokları deneme desenine göre varyans nalizine tabi tutulmuş, uygulamalar arasındaki farklılıklar F testine göre belirlenmiş ve değişim katsayıları (%) hesaplanmıştır. Elde edilen ortalama değerler arasındaki farklılıklar, Duncan Çoklu Karşılaştırma Testi kullanılarak %5 önem seviyesinde karşılaştırılmıştır. 4- BULGULAR VE TARTIŞMA 4.1 Bitki Gözlemleri Denemede vejetasyon süresince yapılan gözlemler Çizelge 2 ve Çizelge 3 de verilmiştir. Çizelge 2. Biyolojik Gübre Denemesi Gözlemleri (Tekerrür Ortalamaları) Niğde 2001 UYGULAMA Çıkış Oranı (%) % 50 Çıkış Tarihi (Gün Sayısı) % 50 Çiçeklenme Tarihi (Gün Sayısı) Ana Sap Sayısı/Bit ki Olum Sök. Bit. Say. Kontrol Dimargon Dimargon + Fosforina Çizelge 2 de görüldüğü üzere bütün uygulamalarda çıkış oranı % 100 olarak gözlenmiştir. Tohumlukların toprağa dikiminden itibaren % 50 sinin çıkış gösterdiği tarihe kadar geçen gün sayısı incelendiğinde uygulamalar arasında önemli bir farkın olmadığı görülmektedir. Yine tohumlukların toprağa dikiminden itibaren parsellerin % 50 sinin çiçeklendiği tarihe kadar geçen gün sayısı bakımından çeşitler incelendiğinde ise en erken çiçeklenmenin 57 gün ile Dimargon+Fosforina uygulamasında olduğu, en geç çiçeklenmenin ise 61 gün ile Dimargon uygulamasında olduğu saptanmıştır. Yine çizelge 2 ye göre Ocak Başına Ana Sap Sayısı na bakıldığında en yüksek ana sap sayısının 3.9 ile Dimargon+Fosforina uygulamasında olduğu gözlenmiştir. Erkencilik yönünden incelendiğinde tüm uygulamalar 5. (Orta Erkenci) gruba girmektedirler. Sökülen bitki sayısı incelendiğinde ise uygulamalar arasında herhangi bir fark olmadığı görülmüştür. 6

7 Çizelge 3. Biyolojik Gübre Denemesi Bitki ve Teknolojik Özellik Gözlemleri (Tekerrür Ortalamaları-, Niğde 2001) GENEL KARAKTERLER UYGULAMALAR BİTKİ GÖZLEMLERİ KONTROL DİMARGON DİMARGON+ FOSFORİNA A-BİTKİ BÜYÜME ŞEKLİ (3-7) Dik Dik Dik B-BİTKİ ÖRTÜSÜ (1-9) İyi Çok İyi Çok İyi C-BİTKİ BOYU (1-5) Uzun Uzun Uzun D-ÇİÇEK SAYISI (1-5) Çok Fazla Çok Fazla Çok Fazla E-ÇİÇEK TAÇ YAPRAK RENGİ (1- Beyaz Beyaz Beyaz 3) F-MEYVE SIKLIĞI (1-5) Yok Yok Yok G-BİTKİ TİPİ (1-3) Ara Tip Ara Tip Ara tip H-BİTKİ OLGUNLAŞMA ZAMANI Orta Orta Orta (1-9) I-YUMRU ŞEKLİ (1-6) Uzun oval Uzun oval Uzun oval J-YUMRU GÖZ DERİNLİĞİ (1-9) Orta Orta Orta K-KABUK DÜZGÜNLÜĞÜ (3-7) Düzgün Düzgün Düzgün L-YUMRU KABUK RENGİ (1-5) Sarı Sarı Sarı M-YUMRU ET RENGİ (1-5) Koyu sarı Koyu sarı Koyu sarı N-KARARMA(1-5) Kararma yok Kararma yok Kararma yok O-ELEKTEN GEÇİRMEDEN ÖNCE Çok iyi Çok iyi Çok iyi5 YUMRULARIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ (1-5) TEKNOLOJİK ÖZELLİK GÖZLEMLERİ FIRINDA PİŞİRME A-YAPI (1-5) Çok unlu Çok unlu Çok unlu B-RENK (1-5) Koyu Sarı Koyu Sarı Koyu Sarı C-KOKU (1-4) Yok Yok Yok D-TAT (0-3) Çok iyi İyi İyi SUDA PİŞİRME E-PİŞİRME SÜRESİ (1-3) Orta (40-60 da) Orta Orta F-YAPI (1-5) Çatlama yok Hafif Çatlama yok çatlama G-KARARMA (1-5) Kararma yok Kararma yok ararma yok H-RENK (1-5) Koyu sarı Koyu sarı Koyu sarı I-KOKU (1-4) Yok Yok Yok J-TAT (0-3) İyi İyi İyi KIZARTMA(CİPS) Çizelge 3 de görüldüğü gibi bitki gözlemleri açısından yapılan değerlendirmede bitki örtüsü dışında uygulamalar arasında bir fark görülmezken, kontrolde bitki örtüsü 7 (iyi), diğer iki uygulama 9 (çok iyi) olmuşlardır. Yine çizelge 3 ün incelenmesinden anlaşılacağı gibi, teknolojik özellikler yönünden yapılan gözlemlerde fırında pişirmede tat 7

8 bakımından kontrol uygulaması 3 (çok iyi), diğer iki uygulama 2 (iyi) olarak gözlenmiştir. Suda pişirmede Kontrol ve Dimargon+Fosforina uygulamasında çatlama yokken, Dimargon uygulamasında hafif çatlama (%l-10) saptanmıştır. Parmak patates yönünden yapılan kızartma analiz sonuçları Çizelge 4 de verilmiştir. Çizelge 4. Biyolojik Gübre Denemesi Parmak Patates Kızartma Sonuçları.(Niğde 2001) ÇEŞİTLER Parmak Patates Yönünden Değerlendirme Yüzdesi İYİ KÖTÜ 8 DÜŞÜNCELER KONTROL 100 Parmak patatese uygun DİMARGON Parmak patatese uygun DİMARGON Parmak patatese uygun FOSFORİNA Çizelge 3 ve 4 de hem vejetasyon süresince hem de hasat sonrası yapılan bitki ve teknolojik özellik gözlemlerinde ve değerlendirmelerinde Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğünce tespit edilmiş olan ve Çizelge 20 da ve 21 de verilen Patates Çeşit Tescil Denemelerinde Kullanılan Bitki ve Teknolojik Özellik Gözlem Kriterleri baz alınmıştır. Hasat sonrası elde edilen deneme sonuçları, tekerrürler üzerinden ortalamalar şeklinde aşağıda Çizelge 5 de verilmiştir. Çizelge 5. Biyolojik Gübre Denemesi Gözlemleri (Tekerrür Ortalamaları) (Niğde-2001) ÇEŞİT Parsel Verimi Pazarlanır Verim Tek Bitki Verimi Ortalama Yumru Nişasta Oranı Kuru Mad. Or. Dek. Ver. Kg Adet Kg Adet Gr Adet Ağırlığı(Gr) (%) (%) (Kg/d a) Kontrol Dimargon Dimargon+ Fosforina Çizelge 5 de görüldüğü gibi en yüksek nişasta ve kuru madde oranı Dimargon uygulamasında gözlenmiş, bunu sırasıyla Dimargon+Fosforina ve Kontrol uygulamaları izlemiştir. Diğer özellikler bundan sonraki bölümlerde istatistiki olarak yapılan değerlendirmelere göre açıklanmıştır. 4.2.Çıkış Süresi (Gün) Yapılan çalışmada, denemeye giren değişik gübre

9 uygulamalarının çıkış süresine (gün) etkilerine ilişkin değerlere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 6 de verilmiştir. Çizelge 6. Biyolojik Gübre Denemesinde Çıkış Süresine (gün) Ait Varyans Analiz Sonuçları ( Niğde 2001) Varyans Serbestlik F P Kaynağı Derecesi Toplamı Ortalaması Blok Uygulama Hata Toplam C.V.= 6.90 Çizelge 6 de görüldüğü gibi denemeye alınan değişik uygulamaların çıkış süresine (gün) etkilerinin istatistiki açıdan önemli olmadığı tespit edilmiştir. Denemeye giren değişik uygulamalardan elde edilen çıkış süresine ilişkin ortalama veriler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testinde, %5 önem seviyesine göre oluşan gruplar Çizelge 7 de verilmiştir. Çizelge 7. Biyolojik Gübre Adaptasyon Denemesinde Çıkış Süresi (gün) ve Gruplandırmalar (Niğde 2001) SIRA NO Uygulama Adı Çıkış Süresi (gün) Gruplar 1 Dimargon A 2 Dimargon+Fosforina A 3 Kontrol A *Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değildir. LSD=2.289 Çizelge 7 da görüldüğü gibi denemeye alınan değişik uygulamaların, Çıkıs Süresi (gün)ne etkilerinin istatistiki açıdan önemli olmadığı tespit edilmiş olduğundan Çizelge 7 deki değerler tartışılmamıştır Ocak Başına Ana Sap Sayısı Yapılan çalışmada, denemeye giren değişik gübre uygulamalarının, ocak başına ana sap sayısına (Adet/Ocak) etkilerine ilişkin değerlere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 8 de verilmiştir. 9

10 Çizelge 8. Varyans Kaynağı Biyolojik Gübre Denemesinde Ocak Başına Ana Sap Sayısına (Adet/Ocak) Ait Varyans Analiz Sonuçları (Niğde 2001) Serbestlik Derecesi Toplamı Ortalaması F P Blok Uygulama Hata Toplam C.V.= Çizelge 8 de görüldüğü gibi denemeye alınan değişik gübre uygulamalarının ocak başına ana sap sayısına etkilerinin istatistiki açıdan önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Denemeye giren değişik uygulamalardan elde edilen ocak başına ana sap sayılarına ilişkin ortalama veriler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testinde, %5 önem seviyesine göre oluşan gruplar Çizelge 9 da verilmiştir. Çizelge 9. Biyolojik Gübre Denemesinde Ocak Başına Ana Sap Sayıları ve Gruplandırmalar (Niğde 2001) SIRA NO Uygulama Adı Ocak Başına Ana Sap Sayısı (Adet/Bitki) Gruplar L Dimargon+Fosforina A 2 Dimargon A 3 Kontrol A *Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değildir. LSD= Çizelge 9 da görüldüğü gibi denemeye alınan değişik gübre uygulamalarının Ocak Başına Ana Sap Sayıları (Adet/Ocak) üzerine etkilerinin istatistiki açıdan önemli olmadığı tespit edilmiş olduğundan Çizelge 9 daki değerler tartışılmamıştır. 4.4.Tek Bitki Verimi (gr/bitki) Yapılan çalışmada, denemeye giren değişik gübre uygulamalarının tek bitki verimi etkilerine ilişkin değerlere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 10 da verilmiştir. 10

11 Çizelge 10. Varyans Kaynağı Serbestlik Derecesi Biyolojik Gübre Denemesinde Tek Bitki Verimine (gr/bitki) Ait Varyans Analiz Sonuçları (Niğde 2001) Toplamı Ortalaması Blok Uygulama * * Hata Toplam ** P 0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli. C.V.= 3.14 Çizelge 10 da görüldüğü gibi denemeye alınan değişik gübre uygulamalarının, tek bitki verimine etkilerinin istatistiki açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir. Denemeye giren değişik gübre uygulamalarının elde edilen tek bitki verimine ilişkin ortalama veriler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testinde, %5 önem seviyesine göre oluşan gruplar Çizelge 11 de verilmiştir. Çizelge 11. Biyolojik Gübre Denemesinde Ortalama Tek Bitki Verimleri (gr/bitki) ve Gruplandırmalar (Niğde 2001) SIRA NO Uygulama Adı Tek Bitki Verimi (gr/bitki) F Gruplar L Dimargon+Fosforina A 2 Dimargon B 3 Kontrol C *Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değildir. LSD=38.17 Çizelge 11 de görüldüğü gibi, tek bitki verimleri uygulamalara göre gr arasında değişim göstermiş olup, Dimargon+Fosforina uygulaması A grubuna girerek birinci sırayı, Dimargon uygulaması B grubunda yer alarak ikinci sırayı oluştururken, Kontrol uygulaması C grubunda yer alarak son sırada kalmıştır Pazarlanabilir Yumru Verimi (%) Yapılan çalışmada, denemeye giren değişik gübre uygulamalarının, pazarlanabilir yumru verimi oranına etkileri yönünden elde edilen verilere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 12 de verilmiştir. P 11

12 Çizlge 12. Varyans Kaynağı Biyolojik Gübre Denemesinde Pazarlanabilir Yumru Verimine (%) Ait Varyans Analiz Sonuçları (Niğde 2001) Serbestlik Derecesi Toplamı Ortalama sı Blok Uygulama ** Hata Toplam ** P 0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli. C.V.= 0.61 Çizelge 12 de görüldüğü gibi denemeye alınan değişik gübre uygulamalarının pazarlanabilir yumru verimi oranına etkilerinin istatistiki açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir. Denemeye giren değişik gübre uygulamalarının elde edilen pazarlanabilir yumru verimi oranlarına ilişkin ortalama veriler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testinde, %5 önem seviyesine göre oluşan gruplar Çizelge 13 de verilmiştir. Çizelge 13. Biyolojik Gübre Denemesinde Pazarlanabilir Yumru Verimi (%) ve Gruplandırmalar (Niğde 2001) SIRA NO Uygulama Adı Pazarlanabilir Yumru Verimi (%) F P Gruplar L Dimargon+Fosforina A 2 Dimargon B 3 Kontrol C *Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değildir. LSD= Çizelge 13 de görüldüğü gibi, Pazarlanabilir Yumru Verimi değişik gübre uygulamalarına göre % arasında değişim göstermiş olup, Dimargon+Fosforina uygulaması A grubuna girerek birinci sırayı, Dimargon uygulaması B grubunda yer alarak ikinci sırayı oluşturmuş ve Kontrol uygulaması da C grubunda yer alarak son sırada kalmıştır. 4.6.Ortalama Yumru Ağırlığı (Gr) Yapılan çalışmada, denemeye giren değişik gübre uygulamalarının, ortalama yumru ağırlığına etkilerine ilişkin değerlere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 14 de verilmiştir. 12

13 Çizelge 14. Varyans Kaynağı Serbestlik Derecesi Biyolojik Gübre Denemesinde Ortalama Yumru Ağırlığına (gr) Ait Varyans Analiz Sonuçları (Niğde 2001) Toplamı Ortalaması Blok Uygulama ** Hata Toplam ** P 0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli. C.V.= 3.55 Çizelge 14 de görüldüğü gibi denemeye alınan değişik gübre uygulamalarının ortalama yumru ağırlığına etkilerinin istatistiki açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir. Denemeye konu olan değişik gübre uygulamalarından elde edilen ortalama yumru ağırlığına ilişkin ortalama veriler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testinde, %5 önem seviyesine göre oluşan gruplar Çizelge 15 de verilmiştir. Çizelge 15. Biyolojik Gübre Denemesinde Ortalama Yumru Ağırlığı (gr) ve Gruplandırmalar (Niğde 2001) SIRA NO Uygulama Adı Ortalama Yumru Ağırlığı (gr) F P Gruplar L Dimargon+Fosforina A 2 Dimargon A 3 Kontrol 94.3 B *Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değildir. LSD= Çizelge 15 de görüldüğü gibi, Ortalama Yumru Ağırlığı, değişik gübre uygulamalarına göre gr arasında değişim göstermiş olup, Dimargon+Fosforina ve Dimargon uygulamaları A grubuna girerek birinci sırada yer almıştır. Kontrol gübre uygulaması B grubuna girerek son sırada yer almıştır. 4.7.Yumru Kuru Madde Oranı (%) Yapılan çalışmada, denemeye giren değişik uygulamalarının, kuru madde oranına (%) etkilerine ilişkin değerlere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 16 da verilmiştir. 13

14 Çizelge 16. Varyans Kaynağı Biyolojik Gübre Denemesinde Yumru Kuru Madde Oranına (%) Ait Varyans Analiz Sonuçları (Niğde 2001) Serbestlik Derecesi Toplamı Ortalaması F P Blok Uygulama Hata Toplam C.V.= 4.27 Çizelge 16 da görüldüğü gibi denemeye alınan değişik gübre uygulamalarının yumru kuru madde oranına etkilerinin istatistiki açıdan önemsiz olduğu tespit edilmiştir. Denemeye giren değişik gübre uygulamalarından elde edilen yumru kuru madde oranına ilişkin ortalama veriler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testinde, %5 önem seviyesine göre oluşan gruplar Çizelge 17 de verilmiştir. Çizelge 17. Biyolojik Gübre Denemesinde Yumru Kuru Madde Oranı (%) ve Gruplandırmalar (Niğde 2001) SIRA NO Uygulama Adı Yumru Kuru Madde Oranı (%) Gruplar L Dimargon A 2 Dimargon+Fosforina A 3 Kontrol A *Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değildir. LSD=1.302 Çizelge 17 de görüldüğü gibi denemeye alınan değişik gübre uygulamalarının, yumru kuru madde oranına etkilerinin istatistiki açıdan önemli olmadığı tespit edilmiş olduğundan Çizelge 17 deki değerler tartışılmamıştır. 4.8.Dekara Yumru Verimi (kg/da) Yapılan çalışmada, denemeye giren değişik gübre uygulamalarının, dekara yumru verimine etkileri yönünden elde edilen verilere ait varyans analiz sonuçları Çizelge 18 de verilmiştir. 14

15 Çizelge 18. Biyolojik Gübre Denemesinde Dekara Yumru Verimine (kg/da) Ait Varyans Analiz Sonuçları (Niğde 2001) Varyans Kaynağı Serbestlik Derecesi Toplamı 15 Ortalaması Blok Uygulama ** Hata Toplam ** P 0.01 hata sınırları içerisinde istatistiki olarak önemli. C.V.= 3.14 Çizelge 18 de görüldüğü gibi denemeye alınan değişik gübre uygulamalarının, dekara yumru verimine etkilerinin istatistiki açıdan önemli olduğu tespit edilmiştir. Denemeye giren değişik gübre uygulamalarından elde edilen dekara yumru verimine ilişkin ortalama veriler ve Duncan Çoklu Karşılaştırma Testinde, %5 önem seviyesine göre oluşan gruplar Çizelge 19 da verilmiştir. Çizelge 19. Biyolojik Gübre Denemesinde Dekara Yumru Verimi (kg/da) ve Gruplandırmalar (Niğde 2001) SIRA NO Uygulama Adı Dekara Yumru Gruplar Verimi(kg/da) 1 Dimargon+Fosforina 3750 A 2 Dimargon 3410 B 3 Kontrol 2874 C *Aynı harf grubuna giren değerler %5 önem düzeyinde birbirinden farklı değildir. LSD=181.4 Çizelge 19 da görüldüğü gibi, dekara yumru verimi farklı gübre uygulamalarına göre değişim göstermiş olup, Dimargon+Fosforina uygulaması 3750 kg/da ile A grubuna girerek birinci sırada, Dimargon uygulaması 3410 kg/da ile B grubuna girerek ikinci sırada yer almıştır. Kontrol uygulaması ise 2874 kg/da ile C grubuna girerek son sırada yer almıştır. 5- SONUÇ Bu çalışmada, Biyolojik Azot Gübresi Dimargon ve Biyolojik Fosfor Gübresi Fosforina nın patates bitkisinde 3 ayrı gübre uygulaması ile vejetasyon süresince, verim ve kalite kriterleri yönünden yapılan gözlem ve elde edilen veriler sonucunda; çıkış oranı (%), olum, sökülen bitki sayısı yönünden herhangi bir fark olmadığı görülmektedir. F P

16 Yumruların dikiminden itibaren %50 sinin çıkış gösterdiği tarihe kadar geçen gün sayısı incelendiğinde uygulamalar arasında önemli bir farkın olmadığı görülmektedir. %50 çiçeklenme tarihine bakıldığında uygulamalardan 57 gün ile %50 N+%50P 2 O 5 + Dimargon+Fosforina nın en erken olduğu, en geç çiçeklenmenin ise 61 gün ile %50 N + %100 P 2 O 5 uygulamasında olduğu saptanmıştır. Ana sap sayısı bakımından en yüksek ana sap sayısı 3,9 ile %50 N+%50 P 2 O 5 Dimargon+Fosforina uygulamasında olduğu gözlenmiştir. Denemeye giren değişik gübre uygulamalarından elde edilen tek bitki verimlerine (gram) bakıldığında %50N + %50 P 2 O 5 Dimargon+Fosforina uygulaması 787,5 gram ile birinci sırada iken,bu uygulamayı %50 N + %100 P 2 O 5 + Dimargon uygulaması 716 gram ve kontrol uygulaması 603,5 gram ile takip etmiştir. Pazarlanabilir yumru verimi (%) bakımından %50N+%50P+%100K+ Dimargon+Fosforina uygulaması %92.97 ile en yüksek oranda iken bunu sıra ile %50N+%100P 2 O 5 +Dimargon uygulaması ile %91.97 ve kontrol uygulaması %90.13 oranında izlemiştir. Ortalama yumru ağırlığı (gr) bakımından %50N+%50P 2 O 5 +Dimargon+ Fosforina uygulaması ile %50N+%100P 2 O 5 +Dimargon gübre uygulamasının ortalama yumru ağırlıkları bakımından farklı olmadığı görülmüş, fakat kontrol gübre uygulamasının ortalama yumru ağırlığının düşük olduğu saptanmıştır. Yumru kuru madde oranına (%) bakıldığında uygulamalar arasında kuru madde yönünden farkın olmadığı görülmüştür. Dekara yumru verimi (kg/da) farklı gübre uygulamalarına göre değişim göstermiştir. Kimyasal azot ve fosfor gübrelerinin % 50 oranında azaltılarak toprağa uygulanan %50 N + % 50 P 2 O 5 + Dimargon + Fosforina uygulamasına 3750 kg/da verim alınmış olup birinci sırayı oluşturmuştur. Bunu azot gübresinin %50 oranında azaltılarak toprağa uygulanan %50 N + %100 P 2 O 5 + Dimargon uygulaması 3410 kg/da ile takip ederek, ikinci sırada yer almıştır. Dekara 23 kg P 2 O 5 ve 36 kg N kimyasal gübre uygulaması yani kontrol grubu 2874 kg/da ile üçüncü sırada yer almıştır. Burada görüldüğü gibi kontroldeki azot ve fosfor oranının %50 azaltılarak, biyolojik gübrelerden %50 N + %50 P 2 O 5 + Dimargon + Fosforina uygulaması ile kontrole göre 866 kg/da fazla yumru verimi alınmış olup kontrol uygulamasına göre verim artışı % 30.5 olduğu gözlenmiştir. 16

17 6. LİTERATÜR LİSTESİ 1. ANONYMOUS, Türkiye de Üretilen Tarım Ürünlerinin Üretim Girdileri ve Maliyet Rehberi, Köy Hiz.Gn.Müd. Apk.Da. Baş.ğı Toprak ve Su Kaynakları Arş. Şb.Md. ğü.yayın No.58 Rehber No.10, Ankara. 2. ANONYMOUS, Tarım İl Müdürlüğü, Patates Üretimi ve İstatistik Şube Müdürlüğü, Sayı:03-213/ , Niğde. 3. ANONYMOUS, Tarımsal Yapı ve Üretim, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, Yayın No.1594, Ankara. 4. ER, C., URANBEY, S., BAŞALMA, D., DOĞANAY, Y., Nevşehir-Niğde yöresinde Patates Tarımında Azotlu Gübre Kullanımı İle Verim ve Kalite İlişkileri, II. Ulusal Patates Kongresi, Haziran 1999, Atatürk Üniversitesi, Erzurum 5. İLBEYİ, A., HALİTLİGİL, M.B., ve AKIN, A., Nevşehir Derinkuyu Yöresinde Azotlu Gübrenin Patates Verimine Etkisi ve Yeraltı Suyunu Kirletme Potansiyelinin Belirlenmesi, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. 6. KARACA, M., ve DEMİR, Z., Kapadokya Bölgesinde Su ve Azot Miktarının Patates Yumru Verimine ve Hasat Sonrası Toprak İnorganik Azotuna Etkisi, Toprak İlmi Derneği İlhan Akalın Toprak ve Çevre Simpozyumu p : B 191-B Eylül 1995, Ankara. 7. KUŞMAN, N., ERASLAN, F., ERASLAN, M., ÇİÇEK, N., Patates Tarımı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yayın No.82, Menemen-İzmir. 8. ANONYMOUS Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü.,2001. Patateste Tarımsal Değerleri Ölçme Denemeleri Teknik Talimatı. 17

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI HŞHŞ (Papaver somniferum L.) 2005 İÇİNEKİLER Sayfa

Detaylı

DUFED 4(2) (2015) 77-82

DUFED 4(2) (2015) 77-82 DUFED 4(2) (2015) 77-82 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Tek melez mısır genotiplerinin Diyarbakır şartlarındaki performanslarının belirlenmesi Determination

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI YEMLİK PANCAR (HAYVAN PANCARI)

Detaylı

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI BAZI PATATES ÇEŞİTLERİNİN ANA ÜRÜN VE TURFANDA ÜRETİM KOŞULLARINDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet Emin Çalışkan 1*, Sevgi Çalışkan 1, Ufuk Demirel 1, Zsolt Polgar 2 1 Niğde Üniversitesi,

Detaylı

Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi 1

Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi 1 Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi 1 E. Öztürk K. Kara T. Polat Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, 25240, Erzurum

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI KOLZ (rassica napus oleifera L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2003, 16(1),27-33 ANTALYA KOŞULLARINDA TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. Đmge Đ. TOKBAY. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı iii ÖZET Yüksek Lisans Tezi AYDIN EKOLOJĐK KOŞULLARINDA FARKLI EKĐM ZAMANI VE SIRA ARALIĞININ ÇEMEN (Trigonella foenum-graecum L.) ĐN VERĐM VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐNE ETKĐSĐ Đmge Đ. TOKBAY Adnan Menderes

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/21162

Archived at http://orgprints.org/21162 MARMARA BÖLGESİNDE BAZI BİTKİ BESLEME UYGULAMALARININ ORGANİK MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI (ÇİLEK) Dr. Burhan ERENOĞLU 1 burhanerenoglu@hotmail.com, Dr. Erol YALÇINKAYA 1 erolyalcinkaya@gmail.com,

Detaylı

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları

Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Bazı Koca Fiğ Genotiplerinin Verim ve Verim Unsurları a Seyithan

Detaylı

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ANADOLU, J. of AARI 10 (2) 2000, 35-45 MARA DİYARBAKIR ŞARTLARINDA ŞAHİN-91 VE SUR-93 ARPA ÇEŞİTLERİNDE UYGUN EKİM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan KILIÇ İrfan ÖZBERK Fethiye ÖZBERK

Detaylı

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya-2013, Kitap2, sayfa 350-357 YERFISTIĞI (Arachis hypogaea L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI ÇEŞİTLER VE SIRA ÜZERİ MESAFELERE GÖRE TEK VE ÇİFT SIRALI EKİM YÖNTEMLERİNİN

Detaylı

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 219-224 ANTALYA KOŞULLARINDA PATATESTE FARKLI HASAT ZAMANLARININ VE BİTKİ SIKLIKLARININ BAZI AGRONOMİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi

Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2005, 15(1): 1-9 Geliş Tarihi: 24.10.2004 Değişik Dikim Zamanlarının Farklı Patates (Solanum tuberosum L.) inde Verim

Detaylı

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 5 (1):44-49, 2010 ISSN 1304-9984, Araştırma M. ÖZ, A. KARASU Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI SORGUM (Sorghum spp.)

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI KIŞLIK KIRMIZI MERCİMEK (Lens culinaris Medic.) ÇEŞİTLERİNDE FARKLI EKİM SIKLIKLARININ VERİM VE VERİM İLE İLGİLİ ÖZELLİKLERE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA* An Investigation

Detaylı

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı:

BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: BUĞDAY (Triticum spp.) Buğdayda Toprak Hazırlığı: Toprak işlemenin sebebi, tohumların uygun çimlenme ve çıkış ortamını hazırlamak; su kaybını en aza indiren, toprağın yapısını en az bozan, erozyonu önemli

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI PATATES (Solanum tuberosum L.) ANKARA-2001 TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(5): 384-394, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi İşletmelerde Pamuk Üretim Tekniği ve Girdi

Detaylı

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi

Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Patatesin Dünyadaki Açlığın ve Yoksulluğun Azaltılmasındaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Necmi İŞLER M.K.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Antakya/HATAY Güney Amerika kökenli bir bitki olan patates

Detaylı

ERZURUM EKOLOJĐK KOŞULLARINDA BAZI PATATES ÇEŞĐTLERĐNĐN ADAPTASYONU VE VERĐMĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA. Kemalettin KARA

ERZURUM EKOLOJĐK KOŞULLARINDA BAZI PATATES ÇEŞĐTLERĐNĐN ADAPTASYONU VE VERĐMĐ ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA. Kemalettin KARA ANADOLU, J. of AARI 12 (1) 2002, 105-121 MARA ERZURUM EKOLOJĐK KOŞULLARINDA BAZI PATATES ÇEŞĐTLERĐNĐN Kemalettin KARA Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Erzurum/TURKEY ÖZ: Bu

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI KORUMA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI NOHUT (Cicer arietinum L.) MERCİMEK

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM ve VERİM UNSURLARININ SAPTANMASI

TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM ve VERİM UNSURLARININ SAPTANMASI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ZTB - YL - 2010-0003 TURFANDA PATATES (Solanum tuberosum L.) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BAZI ÇEŞİTLERİN VERİM ve VERİM UNSURLARININ

Detaylı

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 91-97, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 91-97, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.23066

Detaylı

FARKLI DİKİM METODLARININ DEĞİŞİK TARİHLERDE ÖN-SÜRGÜNLENDİRMEYE ALINAN PATATESLERİN (Solanum tuberosum L.) VERİM ve VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

FARKLI DİKİM METODLARININ DEĞİŞİK TARİHLERDE ÖN-SÜRGÜNLENDİRMEYE ALINAN PATATESLERİN (Solanum tuberosum L.) VERİM ve VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 279-284 FARKLI DİKİM METODLARININ DEĞİŞİK TARİHLERDE ÖN-SÜRGÜNLENDİRMEYE ALINAN PATATESLERİN (Solanum tuberosum L.) VERİM ve VERİM UNSURLARI

Detaylı

Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum Şartlarında Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum Şartlarında Performanslarının Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 95-99, 2016 Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 47 (2): 95-99, 2016 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makalesi/Research Article Bazı Patates Çeşitlerinin Erzurum

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA *

DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA BAZI ADİ FİĞ (VİCİA SATİVA L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA * A Study About The Determınatıon Of Yıeld And Yıeld Components

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi

Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Flue Cured Tütün Çeşidinde Farklı Potasyum Formlarının Kaliteye Etkisi Mahmut Tepecik 1 M.Eşref İrget 2 ÖZET Düzce ili merkeze bağlı Otluoğlu köyünde çiftçi koşullarında yürütülen bu denemede K un farklı

Detaylı

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(1): 47-51 Geliş Tarihi: 08.09.2003 Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değerleri Üzerine Bir Araştırma (1)

Detaylı

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri

Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum Verimi ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2002) 16(2): 127-136 Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Ak Üçgül (Trifolium repens L.) de Ot ve Tohum ile Bazı Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkileri Mehmet SİNCİK*

Detaylı

DUFED 5(1) (2016) 1-6

DUFED 5(1) (2016) 1-6 DUFED 5(1) (2016) 1-6 Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi dergi anasayfa: http://www.dufed.org Farklı olgunlaşma grubuna giren patateslerin potansiyel tohumluk üretim alanlarına uyumu Compatibility

Detaylı

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi

Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2003, 40(1):9-16 ISSN 1018-8851 Bazı Karnabahar Çeşitlerinin (Brassica oleracea var. botrytis) Verim, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Belirlenmesi Dursun EŞİYOK 1 M.Kadri BOZOKALFA

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 5/3 (2012) 48-53 Research article/araştırma makalesi The effect of different sowing dates on yield and

Detaylı

Bafra Koşullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.)' te Dikim Zamanları Ve Yumru Ön Uygulamalarının Verim Ve Verim Kriterlerine Etkisi

Bafra Koşullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.)' te Dikim Zamanları Ve Yumru Ön Uygulamalarının Verim Ve Verim Kriterlerine Etkisi Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:6, Sayı:2, 2016,184-194/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:6, No:2,2016,184-194 Bafra Koşullarında Turfanda Patates (Solanum tuberosum L.)' te Dikim Zamanları Ve Yumru Ön Uygulamalarının

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI /BUGEM/TTSM/Sayfalar/Detay.aspx?SayfaId=54T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIMSAL ÜRETİM VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESCİL VE SERTİFİKASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

Detaylı

Ordu Ekolojik Koşullarında Değişik Olumlu Patates Çeşitlerinin (Solanum tuberosum L.) Bazı Agronomik ve Teknolojik özelliklerinin Belirlenmesi

Ordu Ekolojik Koşullarında Değişik Olumlu Patates Çeşitlerinin (Solanum tuberosum L.) Bazı Agronomik ve Teknolojik özelliklerinin Belirlenmesi Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 159-164, 2004 Ordu Ekolojik Koşullarında Değişik Olumlu Patates Çeşitlerinin (Solanum tuberosum L.) Bazı Agronomik ve Teknolojik özelliklerinin Belirlenmesi Özbay

Detaylı

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22

S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (33): (2004) 17-22 KONYA YÖRESİNDE FARKLI EKİM ZAMANLARINDA YETİŞTİRİLEN BAZI HAVUÇLARDA KALİTE Tahsin SARI 1 Mustafa PAKSOY 2 1 Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL

BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ. Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2011; 8(2) : 41-45 Araştırma BAZI MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİNİN PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ 1 1 Yakup Onur KOCA, Osman EREKUL ÖZET Mısır, dünyada önem bakımından tahıllar grubundaki

Detaylı

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU

II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü II. ÜRÜN MISIR TESCİL RAPORU LG30597 MOTRIL CHILLAN COVENTRY EBEVEYN HATLAR WW93 ve LSF80 Ankara-2015 LG30597,

Detaylı

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 229-234 SAMSUN KOŞULLARINDA GELİŞTİRİLEN BAZI TEK MELEZ MISIR ÇEŞİTLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Ahmet ÖZ Halil KAPAR Karadeniz Tarımsal Araştırma

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA

ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA ÇUKUROVA KOŞULLARINDA 2. ÜRÜN OLARAK YETİŞTİRİLEN HİBRİT MISIRDA (Zea mays L.) PATLATMA YAPILAN VE YAPILMAYAN İKİ ALANDA FARKLI AZOT DOZLARININ VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ* Determination the

Detaylı

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU

İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü İTALYAN ÇİMİ TESCİL RAPORU RAMBO ANKARA 2015 RAMBO İTALYAN ÇİMİ ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR İtalyan

Detaylı

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR ALBATROS YULAF ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi yazlık yulaf tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Albatros çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin sonunda verim,

Detaylı

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Dicle Vadisinde Pamuk Üretimi Yapan İşletmelerin Mekanizasyon Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma Abdullah SESSİZ 1, M. Murat TURGUT 2, F. Göksel PEKİTKAN 3 1 Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Archived at http://orgprints.org/19112. Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Organik Biber (Capsicum annuum L.) Tohumu Üretiminde Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi İbrahim DUMAN 1 Öz: Pala-Yağlık salçalık biber çeşidinin kullanıldığı çalışma E.Ü. Ziraat Fakültesi Menemen

Detaylı

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize

Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Prof. Dr. Nuray Mücellâ Müftüoğlu ÇOMÜ, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü Çanakkale Ekrem Yüce Dr. Turgay Turna Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Rize Ali Kabaoğlu Safiye Pınar Özer Gökhan Tanyel ÇAYKUR Atatürk

Detaylı

Archived at

Archived at ERZURUM YÖRESİNDE ORGANİK TARIMDA BUĞDAY VE FİĞ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zir. Yük. Müh. Köksal KARADAŞ 1 kkaradas2002@yahoo.com, Dr. Murat OLGUN 2 molgun@ogu.edu.tr, Zir. Yük. Müh. Bülent TURGUT 1 turgutbulent@hotmail.com,

Detaylı

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN

EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ. Lütfullah ÖZCAN EKĐM SIKLIĞININ FASULYEDE (Phaseolus vulgaris L.) VERĐM VE VERĐMLE ĐLGĐLĐ KARAKTERLERE ETKĐSĐ Lütfullah ÖZCAN Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Adana-TURKEY

Detaylı

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi

Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2012, Cilt 26, Sayı 1, 1-16 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Şanlıurfa Koşullarında Farklı Aspir Çeşitlerinin (Carthamus tinctorius L.) Uygun Ekim

Detaylı

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması

Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2006, 2 (2), 133-138 Şanlıurfa Harran Ovası nda İkinci Ürün Susam Tarımında Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden Karşılaştırılması Ahmet Çıkman 1, Ramazan

Detaylı

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ

AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ AHUDUDUNUN TOPRAK İSTEKLERİ VE GÜBRELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet ZENGİN AHUDUDU Ahududu, üzümsü meyveler grubundandır. Ahududu, yurdumuzda son birkaç yıldır ticari amaçla yetiştirilmektedir. Taze tüketildikleri

Detaylı

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI

TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ TEKNİK TALİMATI T.. TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI KORUM VE KONTROL GENEL MÜÜRLÜĞÜ TOHUMLUK TESİL VE SERTİFİKSYON MERKEZİ MÜÜRLÜĞÜ TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ TEKNİK TLİMTI YÇİÇEĞİ (Helianthus annuus L.) 2001 TRIMSL EĞERLERİ

Detaylı

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri

Yöney ve Gübrelemenin Meranın Otlatma Kapasitesi Üzerine Etkileri Mahmut DAŞCI 1 Binali ÇOMAKLI 2 Tuncay ÖNER 2 1 Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu, Narman, Erzurum 2 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Erzurum e-posta: mtasci@atauni.edu.tr

Detaylı

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri

İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri İkinci Ürün Mısırda Farklı Potasyum Doz ve Su Stresi Koşullarının Kaldırılan N, P, K Miktarlarına Etkileri Özlem Gürbüz Kılıç 1 Nevin Eryüce 2 ÖZET Çalışma, farklı su stresi koşullarında potasyumun farklı

Detaylı

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter

The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic Precision Planter Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi Tekirdağ 432 KARPUZ TOHUMUNUN HAVA EMİŞLİ HASSAS EKİM MAKİNASI İLE DOĞRUDAN EKİM OLANAKLARI The Possibilities of the Direct Seeding of Watermelon Seed By Pneumatic

Detaylı

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):125-130 Araştırma Makalesi (Research Article) İkinci Ürün Koşullarında Yetiştirilen Bazı Soya Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve

Detaylı

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DAMLA SULAMA VE 15 N TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI FERTİGASYON ARAŞTIRMALARI

PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DAMLA SULAMA VE 15 N TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI FERTİGASYON ARAŞTIRMALARI PATATES YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DAMLA SULAMA VE 15 N TEKNİKLERİNİN KULLANILDIĞI FERTİGASYON ARAŞTIRMALARI M.B. HALİTLİGİL 1 H.ONARAN 2 N. MUNSUZ 3 H.KIŞLALI 1 A.AKIN 1 L.A.ÜNLENEN 2 G.ÇAYCI 3 C.KÜTÜK 3 N.KILIÇ

Detaylı

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması

Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 177-181, 004 Erzurum İli Tarım İşletmelerinde Buğday Üretim Maliyetinin Hesaplanması Avni Birinci Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ HAŞHAŞ (Papaver somniferum L.) BİTKİSİNİN VERİMİ VE BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE GİBBERELLİK ASİDİN (GA 3 ) FARKLI DOZ VE UYGULAMA ZAMANLARININ

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

YURTİÇİ DENEME RAPORU

YURTİÇİ DENEME RAPORU YURTİÇİ DENEME RAPORU PERLA VİTA A+ UYGULAMASININ MARUL VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ GİRİŞ Marul ve marul grubu sebzeler ülkemizde olduğu gibi dünyada geniş alanlarda üretilmekte ve tüketilmektedir.

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri

Anahtar Kelimeler: Pamuk, Gossypium hirsutum L., Verim, Verim Unsurları, Lif Kalite Özellikleri AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2005, 18(2), 245-250 AZERBAYCAN DA ELDE EDİLMİŞ BAZI MUTANT PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN ŞANLIURFA KOŞULLARINDA VERİM VE LİF KALİTE ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

The Effects of Different Phosphorous and Nitrogen Doses on the Yield and Quality of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Van Ecological Conditions

The Effects of Different Phosphorous and Nitrogen Doses on the Yield and Quality of Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) in Van Ecological Conditions YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(1):19-27 Geliş Tarihi (Received):18.08.2010 Kabul Tarihi (Accepted):12.10.2010 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Van Ekolojik Koşullarında Değişik

Detaylı

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ

AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇIK TARLADA DOMATES YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Domates ülkemizde en çok üretilen ve tüketilen sebzedir. Dünyada taze olarak, yemeklerde diğer sebzelerle pişirilerek, dayanıklı domates suyu, konsantre domates

Detaylı

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi

Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2015, 24 (2):96-102 Araştırma Makalesi (Research Article) Ankara Koşullarında Kışlık Kolzada Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi *Mehtap GÜRSOY 1 Farzad

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları İle Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2007, Cilt 21, Sayı 1, 59-68 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Trakya Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Arpa (Hordeum vulgare L) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(7): 566-578, 2016 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Farklı Organik Gübrelerin Tohumluk Patates

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19289

Archived at http://orgprints.org/19289 KAHRAMANMARAŞ TA ORGANİK PAMUK ÜRETİM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Zir.Yük.Müh. M.Nefi KISAKÜREK 1 nefikisakurek@yahoo.com, Zir.Yük.Müh. Doğan GÖZCÜ 1 dgozcü@hotmail.com, Dr.Bekir Bülent ARPACI 1, bsarpaci@hotmail.com,

Detaylı

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2

Abdulveli SİRAT 1* İsmail SEZER 2 YYÜ TAR BİL DERG (YYU J AGR SCI) 2013, 23(1): 10 17 Geliş Tarihi (Received): 20.07.2012 Kabul Tarihi (Accepted): 21.11.2012 Araştırma Makalesi/Research Article (Original Paper) Samsun Ekolojik Koşullarında

Detaylı

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ

ŞEKER PANCARI (Beta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima Doell) TARIMSAL DEĞERLERİ ÖLÇME DENEMELERİ ŞEKER PNCRI (eta vulgaris L. spp.vulgaris var.altissima oell) TRIMSL EĞERLERİ ÖLÇME ENEMELERİ GİRİŞ Tarımsal eğerleri Ölçme enemeleri(tö) Teknik Talimatı, 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu kapsamında 13 Ocak

Detaylı

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU

JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ. Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 005; () : 95-100 JAPON GRUBU ( Prunus salicina L.) BAZI ERİK ÇEŞİTLERİNİN AYDIN YÖRESİNDEKİ * GELİŞME DURUMLARININ BELİRLENMESİ Görkem BİLGÜ, Güner SEFEROĞLU 1 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):40-47 ISSN

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2008, 25(1):40-47 ISSN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 2, 25(1):-7 ISSN 13-396 OĞULOTU (Melissa officinalis L.) NDA FARKLI BİTKİ SIKLIĞI VE AZOT DOZLARININ DROG VERİMİ VE UÇUCU YAĞ ORANI ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri

Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum L.) Verim ve Kalite Üzerine Etkileri Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2004, 14(2): 95-104 Geliş Tarihi: 24.10.2003 Değişik Azot Dozları ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Patateste (Solanum tuberosum

Detaylı

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X,

Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): , 2012 ISSN: , E-ISSN: X, Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (2): 126-130, 2012 ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr Kızıltepe Ekolojik Koşullarında Bazı Macar Fiğ (Vicia Pannonica CRANTZ.) Genotiplerinin Ot Verimi,

Detaylı

Archived at http://orgprints.org/19176

Archived at http://orgprints.org/19176 EĞİRDİR (ISPARTA) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Dr. Adem ATASAY 1, atasay15@yahoo.com Özet: Bu çalışma, Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Detaylı

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR

MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR MV SUBA EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİT ADAYININ TESCİLİ HAKKINDA RAPOR Orta Anadolu Bölgesi kuruda ekmeklik buğday tarımsal değerleri ölçme denemelerinde Mv Suba çeşit adayı 2 yıl süreyle yer almıştır. Bu denemelerin

Detaylı

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite

Anahtar kelimeler: Hicaznar, potasyum, sogukta muhafaza, kalite VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 4-7 Ekim 216 ISSN: 2148-36 Yıl /Year: 217 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 78-85 Araştırma Makalesi Research Article 1Alata Bahçe Kulturleri

Detaylı

Patates te Çözümlerimiz

Patates te Çözümlerimiz Patates te Çözümlerimiz Sürdürülebilir Tarım, yeterli ve kaliteli miktarlarda gıda maddesinin uygun maliyetlerde üretimini, dünya tarımının ekonomik canlılığını, çevrenin ve doğal tarım kaynaklarının

Detaylı

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır.

12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. 12.Patates.. Patates.. Patates yumru olarak ekildiğinden patates ekim makinaları da diğer makinalardan ayrı olarak tasarlanmış özel makinalardır. Patates yumrusunun en büyük özelliği dışardan gelen fiziksel

Detaylı

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN

*Yaşar Tuncer KAVUT Ahmet Esen ÇELEN Ş. Emre ÇIBIK M. Ali URTEKİN Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-2):225-229 Araştırma Makalesi (Research Article) Ege Bölgesi Koşullarında Farklı Sıra Arası Mesafelerinde Yetiştirilen Bazı Yem Bezelyesi

Detaylı

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ

DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK (Thymbra spicata var. spicata L.) in BAZI AGRONOMĐK VE KALĐTE ÖZELLĐKLERĐ ÜZERĐNE ETKĐSĐ ANADOLU, J. of AARI 13 (1) 2003, 132-141 MARA DEĞĐŞĐK AZOT DOZLARININ FLORADAN TOPLANAN KARABAŞ KEKĐK Süleyman KIZIL Özlem TONÇER Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Diyarbakır/TURKEY

Detaylı

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): ,

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(3): , Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2: 290 296, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Bingöl Koşullarında Değişik Macar Fiği (Vicia

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları ile Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2016, 25 (Özel sayı-1):151-157 Araştırma Makalesi (Research Article) Bazı İki Sıralı Arpa (Hordeum vulgare conv. distichon) Çeşitlerinin Verim ve Verim

Detaylı

Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi *

Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi * Vermikompostun Ispanak (Spinacia oleracea L.) Verimi ve Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi * Nurdan Özkan 1 Mehmet Dağlıoğlu 1 Ergül Ünser 1 Nuray Mücellâ Müftüoğlu 1 1 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Anadolu Journal of Agricultural Sciences http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuanajas Araştırma/Research Anadolu Tarım Bilim. Derg./Anadolu J Agr Sci, 30 (2015) 68-73 ISSN:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ BAZI YAPAY MERA KARIŞIMLARINDA EKİM YÖNTEMLERİ VE AZOT DOZLARININ YEM VERİMİ VE KALİTESİNE ETKİLERİ Altıngül ÖZASLAN PARLAK TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM

Detaylı

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi

Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (2) 124-130 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Ethephon un Tritikale de Tane Verimi, Protein Oranı ve Protein Verimine Etkisi Mustafa GÜLER 1 Geliş Tarihi: 03.10.2007

Detaylı