AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI. BİR SİSTEM YAKLAŞIMI Bir demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi tasarımı ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI. BİR SİSTEM YAKLAŞIMI Bir demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi tasarımı ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu"

Transkript

1 AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI BİR SİSTEM YAKLAŞIMI Bir demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi tasarımı ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu Sürüm /12/2010

2 Sürüm Kontrolü Belgeyi hazırlayan: Yayımlayan: İnceleyen: Yazarlar: Belge tipi: Belge durumu: Avrupa Demiryolu Ajansı 120 rue Marc Lefrancq - F Valenciennes - Fransa Anders LUNDSTRÖM, Birim Şefi, Emniyet Bart Accou Anna Patacchini 2004/49/AT sayılı Direktif e Ek III ün 9. Maddesi ne uygun bir EYS uygulamak üzere demiryolu işletmeleri ve altyapı yöneticilerini hedef alan, Emniyet Yonetim Sistemi nin tasarım ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu Genel kullanıma açık Sürüm: 1 Tarih: 13/12/2010 Değişiklik Kontrolü 2

3 İçindekiler Değişiklik Kontrolü... 2 I. Bölüm Giriş hükümleri Giriş EYS nin amacı EYS nin kapsamı ve içeriği... 9 II. Bölüm Genel İlkeler Hukuki temel Bir sistem yaklaşımı EYS nin içeriği (sistem yaklaşımına temel olarak) Sistem yaklaşımının benimsenmesi Unsurlar Tasarım ve geliştirme süreçleri Liderlik Yönetim ilkeleri Emniyet politikası Kurumsal emniyet hedefleri Karar alıcılık Yönetim kontrolü Risk değerlendirme Dİ/AY nin faaliyetiyle ilişkili risklerin kontrolü Diğer şahısların faaliyetlerinden kaynaklanan riskler Risk değerlendirmesi gerçekleştirmek ve risk kontrol tedbirleri uygulamaya yönelik usul ve yöntemler (değişiklik yönetimi) Mevzuat, kurallar ve standartlara uygunluk AY ye yönelik koordinasyon işleri İzleme Emniyet verileri toplama ve analizi Kaza ve olay raporlama / inceleme / analiz / önleyici ve düzeltici tedbirler EYS nin iç denetimi Örgütsel öğrenim Sürekli gelişim Emniyete ilişkin öneriler Değişiklik Yönetimi Uygulanım süreçleri Yapı ve sorumluluk Sorumlulukların dağılımı Yönetimin yükümlülükleri Örgütsel yapı İş yükü planlama Yetkinlik yönetimi Personel eğitim programları yetkinlik yönetim sistemi Bilgi Emniyet bilgilerinin yapılandırma kontrolü Personel ve personel temsilcilerinin rolü İç / dış iletişim

4 8.4 Belgelendirme EYS Belgelendirmesi Belge yönetimi Yıllık emniyet raporu İşletimsel faaliyetler İşletime ilişkin düzenlemeler / süreçler Geçerli kurallara uyma usulleri ekipman/işletmenin kullanım süresi boyunca uygunluk sağlamaya yönelik usuller (sunum aşaması) Müteahhit kullanımı ve tedarikçilerin kontrolü Varlık yönetimi Acil durum planları Acil durum yönetimi AY ye yönelik işbirliği görevleri Ek I Metinde kullanılan kısaltmalar

5 I. Bölüm Giriş hükümleri 1 Giriş 2004/49/AT sayılı Direktif 1 (Demiryolu Direktifi), 4. Madde de demiryolu işletmeleri (Dİ) ve altyapı yöneticilerinin (AY) emniyetli işletmeden (Eİ) sorumlu kılınmasını açıkça şart koşmakta ve, bu yükümlülüğü yerine getirmek için, bir emniyet yönetim sistemi oluşturmaları gerektiğini belirtmektedir. Demiryolu İşletmeleri tarafından uygulamaya konan ve Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 9. Maddesi ve III. Ek inde listelenen özellikler ve unsurları içeren EYS, UGM ler tarafından 2004/49/AT sayılı Direktif in 6(3)(b) sayılı Maddesi nde atıfta bulunulan emniyet belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemi kullanılarak değerlendirilmelidir. Böyle bir ortak emniyet yöntemi 1158/2010/AB sayılı Tüzük te 2 (AB) tanımlanmıştır. Altyapı Yöneticileri tarafından uygulamaya konan ve Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 9. Maddesi ve III. Ek inde listelenen özellikler ve unsurları içeren EYS, UGM ler tarafından 2004/49/AT sayılı Direktif in 6(3)(b) sayılı Maddesi nde atıfta bulunulan emniyet yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemi kullanılarak değerlendirilmelidir. Böyle bir ortak emniyet yöntemi 1169/2010/AB sayılı Tüzük te 3 tanımlanmıştır. Dolayısıyla Dİ ler ve AY ler usul ve düzenlemelerini aşağıdakilere olanak verecek şekilde belgelendirmelidir: emniyet belgesi veya emniyet yetki belgesinin verilmesinden önce değerlendirme emniyet belgesi veya emniyet yetki belgesinin verilmesinden sonra denetim emniyet belgeleri veya emniyet yetki belgesinin yenilenmesi Her ne kadar emniyet belgeleri ve yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin OEY, Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 9. Maddesi ve III. Eki ni kapsayacak şekilde, hali hazırda bir EYS nin doğru şekilde uygulanımı hakkında açıkça yol 1 Demiryolu işletmelerinin ruhsatlandırması hakkındaki 95/18/AT sayılı Konsey Direktifi ile demiryolu altyapı kapasitesinin tahsisi ile demiryolu altyapısının kullanımı ve emniyet belgesi için ücretlendirme hakkındaki 2001/14/AT sayılı Direktif i değiştiren, Topluluk demiryollarının emniyeti hakkındaki 2004/49/AT sayılı 29 Nisan 2004 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ (Demiryolu Emniyeti Direktifi) 2 Demiryolu emniyet belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemi hakkındaki 1158/2010 sayı ve 9 Aralık 2010 tarihli Komisyon Tüzüğü (AB). RG L 326, s.11 3 Demiryolu emniyet yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemi hakkındaki 1169/2010 sayı ve 10 Aralık 2010 tarihli Komisyon Tüzüğü (AB). RG L 327, s.13 5

6 göstericilik yapsa da, özel olarak Dİ ler ve AY leri hedef alan ve EYS lerinin tasarım ve uygulanımını desteklemek için referans belge olarak kullanılabilecek hükümler bulunmamaktadır. Ajans ın amacı bu belgenin ilk ürününü teşkil ettiği bir dizi EYS kılavüz ilkesi yoluyla bu desteğin verilmesidir. Bu uygulama kılavuzu esasen Demiryolu Emniyeti Direktifi nin yukarıda belirtilen kısımlarına ilişkinse de, ayrıca EYS ye ilişkin daha kapsamlı bir görüş sunan unsurları da içermektedir. Bu gibi unsurlar belirli bir bağlama oturtulmuş olup, burada yer alan zorunlu şartlarla ilişkilendirilmektedir. Hali hazırdaki belge aşağıdakilerle tamamlanmıştır: Kalite, çevre, iş güvenliği gibi, farklı yönetim sistemlerini bütünleştirme olasılığına ilişkin açıklamalar sunan DED ve diğer yönetim sistemleri ; Bu gibi faaliyetlere yönelik teknik ve usuller hakkında açıklamalar sunan iç denetim ; Demiryolu Emniyeti Direktifi ve EYS kılavuzu nda kullanılan terimleri açıklamak için literatürden örnekler sunan EYS terminolojisi. Bu gibi terimler kalın yazı tipiyle ve altı çizili olarak belirtilmiş olup, referans verilen madde dipnotlarda gösterilmiştir; Bir bütün olarak EYS ve münferit unsurların daha iyi anlaşılması için kullanılan metinlerin listesini sunan Bilgilendirici metinler. Terminoloji ve metinler demiryolu sektörü, yüksek güvenirlikli endüstriler 4 (sivil havacılık, denizcilik, kimyasal, nükleer, vs.) ile yaygın yönetim sistemlerinde kalite ile ilgili olarak bulunan iyi uygulamalar ile diğer belgelere ilişkindir. Uygulama kılavuzu aşağıdaki şekilde organize edilmiştir: Giriş hükümleri Bir sistem yaklaşımı başlıklı 5. Bölüm de anlatılan yapıya göre düzenlenmiş ve tasarım ve geliştirme, uygulanım ve işletimsel faaliyetlere ilişkin süreçlerin ana hatlarına ilişkin genel kılavuz. Her unsura ilişkin açıklama bununla ilgili zorunlu şart ile ADA kılavuzunun bulunduğu metinlere ilişkin bilgilerin bir tablosuyla (çerçeveli metinde) tamamlanacaktır. Ekler. ÖNEMLİ: 4 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *11+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 6

7 Hali hazırdaki uygulama kılavuzu Avrupa Birliği tarafından kabul edilen hukuki fiiller gibi bağlayıcı değildir. Kılavuz, EYS uygulanımıyla ilgili tüm aktörler için sistem temelli yaklaşımın ve Demiryolu Emniyeti Direktifi ndeki şartların anlaşılmasına yardımcı nitelikte bir dizi referans el kitabı olarak düşünülmüştür. Bir EYS tasarımı ve/veya uygulanımında rol oynayan aktörler tarafından göz önüne alınması gereken ek açıklamalar ve unsurlarla bu aktörlere destek olmaktadır. Bu uygulama kılavuzu zorunlu değil tavsiye mahiyetinde belgelerden oluşmaktadır. Bunlar bazı aktörler için yardımcı olabilecek ayrıntıları içermekte olup, deneyimli kişiler kendi deneyimlerinden faydalanmaya devam edebilir. Dolayısıyla bu uygulama kılavuzunun, yürürlükteki ilgili kurallar değiştirilmeksizin, sadece bilgilendirici bir belge ve bir EYS tasarımı ve/veya uygulanımı için yardımcı olarak okunması ve kullanılması gerekmektedir. 7

8 2 EYS nin amacı EYS nin genel olarak amacı, kuruluşun iş hedeflerini emniyetli bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktır. Bu hedeflerin günümüzün sürekli değişmekte olan ve karmaşık demiryolu ortamında, kuruluşun emniyete ilişkin olarak kendisine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini göstererek gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşin yapılandırılmış bir şekilde yönetilmesinin geniş kapsamlı faydaları olduğu bilinen bir husustur. Genel performansların iyileştirilmesine, işletme verimlilikleri getirilmesine, müşteriler ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesine ve müspet bir emniyet kültürü 5 oluşturulmasına yardımcı olarak işe değer katar. Yapılandırılmış bir yaklaşım benimsenmesi, emniyete ek olarak, kazaları önlemek amacıyla tehlikelerin teşhis edilmesine ve kuruluşun kendi faaliyetleriyle ilgili risklerin sürekli yönetimine olanak sağlar. Uygun olduğu durumda, demiryolu sistemindeki diğer Dİ ler ve AY ler ile arayüzleri göz önünde bulundurmalıdır. Bir EYS nin ilgili tüm unsurlarının doğru bir şekilde uygulanması, kuruluşa kendi faaliyetleriyle ilgili tespit edilmiş tüm riskleri her koşulda kontrol ettiği ve etmeye devam edeceğine dair gereken teminatı sağlar. Bir EYS nin tüm Dİ ler/ay ler tarafından doğru şekilde uygulanımı, Ulusal Güvenlik Makamları nın (UGM ler) emniyet belgeleri ve emniyet yetki belgelerini vermesi için gereken temeli teşkil ettiğinden, Demiryolu Emniyeti Direktifi tarafından öngörüldüğü şekliyle düzenleyici emniyet çerçevesinin bir bütün olarak başarısında anahtar bir unsurdur. Olgun kuruluşlar böylelikle risklerinin etkin kontrolünün ancak kritik öneme sahip üç boyutu biraraya getiren bir süreç yoluyla başarılabileceğini kabul eder: kullanılan araç ve teçhizattan oluşan teknik bileşen; becerileri, eğitim ve motivasyonuyla ön plandaki kişilerden oluşan insani bileşen ve yerine getirilecek işlerin ilişkisini tanımlayan usuller ve yöntemlerden oluşan örgütsel bileşen. Sonuç olarak, iyi bir EYS risk kontrol tedbirlerini 6 bu üç boyutun tümünde izleme ve iyileştirme hususunda başarılı olacaktır. Bir EYS nin uygulanımı 2004/49/AT sayılı Direktif in 4(3) ve 9(1) sayılı Maddeleri kapsamında hukuki açıdan bağlayıcı bir zorunluluktur. Bu uygulama kılavuzu ilgili içeriğe dayanmakla beraber, Dİ ler ve AY ler EYS lerini uygulamaya koyarken ulusal aktarma kanunlarını göz önünde bulundurmalıdır. Yine de, etkili bir EYS uygulamak ve sunmak için başka iyi gerekçeler de vardır: demiryolu EYS sinin pek çok özelliği kalite, işte emniyet ve sağlık 7, çevre koruma ve iş mükemmelliği taraftarlarınca savunulan yönetim pratikleriyle son derece benzerdir. Dolayısıyla, iyi yönetim ilkeleri kolaylıkla entegre edilebilir ve söz konusu sistemleri zaten uygulamakta bulunan kuruluşların baştan sona yeniden tasarımını gerektirmesi gerekmez. 5 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *40+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 6 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *35+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 7 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *37+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 8

9 3 EYS nin kapsamı ve içeriği Uygun bir EYS nin tasarımı ve uygulanımı zorlu bir iş olup, basit yanıtları yoktur. Ajans tarafından ilgili çıkar sahibiyle birlikte geliştirilen bu genel yüksek düzeyli kılavuzun amacı, pratik öneriler ve fikirlerle, yapılandırılmış ve kuruluş çapındaki bir demiryolu EYS nin tasarımı, uygulanımı ve sunumunu desteklemektir. Buradaki genel amaç demiryolu şirketleri için kullanım kolaylığı sağlayan ve, aynı zamanda, aşağıdaki 4. Bölüm de (Hukuki temel) yer alan Demiryolu Emniyeti Direktifi nde belirlenen hukuki şartlara uygunluğu kolaylaştırıcı nitelikte bir araç sunmaktır. Bu kılavuz Demiryolu Emniyeti Direktifi ve demiryolu emniyetine ilişkin yürürlükte bulunan tüm ilgili mevzuatla bağlantılı olarak okunmak amacına yöneliktir. Bu belge, söz konusu kılavuz yoluyla, basit ve kullanıcı dostu bir şekilde bu dinamik ve önemli konu hakkındaki yeni görüşleri sunma çabasını yansıtmaktadır (bkz. 6. Bölüm de Büyük resim ile 7, 8 ve 9. Bölümlerde münferit unsurların tanımı). Belge ayrıca emniyet yönetim sistemlerinin uygulanımı hakkındaki zorunlu ve kılavuz nitelikte belgelere atıfta bulunmaktadır. Başlangıçta sunulan belgeler, bilgilerin derinleşmesiyle ve saptanan yeni ihtiyaçlar uyarınca hareket etme güdüsüyle gelişecek canlı bir sistem gibi, zamanla tamamlanacaktır. Ajans, uygulama kılavuzunun sürekli gelişimi için bilgi sağlamak amacıyla, belgede sunulan fikirlere ilişkin olarak sektörün geri bildiriminden faydalanacaktır. Ajans ın amacı bu kılavuzu kendi içinde EYS yle ilgili belirli unsurlar ve ortak maddeler hakkında daha fazla açıklama içeren çok çeşitli konulara ilişkin metinlerle tamamlamaktır. Bu konulara örnek olarak insan faktörleri, emniyet kültürü, mesleki sağlık ve güvenlik, işletme çapında risk yönetimi, işbirliği görevi, örgütsel olgunluk, vs. verilebilir. NOT: Bu belge kendi içerisinde zorunu değildir; ancak, şartlardan bazıları Demiryolu Emniyeti Direktifi tarafından öngörüldüğünden, uyulması gerekmektedir. Uygulama kılavuzunda aşağıdaki terimler açıklanan amaca yönelik olarak kullanılacaktır: -cek, -caktır bildirimin zorunlu olduğu anlamına gelir. Yalnızca hukuki metnin doğrudan alıntılanması için kullanılır. -meli, -malıdır bir öneri ifade eder. -ebilir, -abilir bir seçeneğin varlığını ifade eder. 9

10 II. Bölüm Genel İlkeler 4 Hukuki temel Dİ ler/ay lerin EYS sinin uygulanımına ilişkin hukuki temel 2004/49/AT sayılı Direktif tir. Demiryolu Emniyeti Direktifi nin tüm ilgili kısımları belgenin resmi çevirisinde bulunmaktadır: Madde 3 - Tanımlar (Madde 3(i) güvenlik yönetimi sisteminin tanımını içermektedir) Madde 4(3) - Demiryolu emniyetinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi Madde 9 Emniyet yönetim sistemleri EK III Emniyet Yönetim Sistemleri EYS nin karakteristik ve temel unsurları buradaki 2. ve 9. Madde ile Ek III te yer almaktadır. 10

11 5 Bir sistem yaklaşımı 5.1 EYS nin içeriği (sistem yaklaşımına temel olarak) Dİ ler/ay ler EYS lerini 2004/49/AT sayılı Direktif in 9. Maddesi ile III. Ek inde belirlenen şartlarla uyumlu şekilde tasarlamalıdır. Yeni bir Dİ/AY emniyete ilişkin süreçlerini bu uygulama kılavuzunda açıklanan unsurlar temelinde tasarlayabilir. Mevcut Dİ/AY, yukarıda bahsi geçen şartlara uyum sağlamak için gereken tedbirlere ilişkin karar almak üzere, söz konusu unsurları bunların kendi kuruluşlarına uygunluğunu kontrol etmek için kullanabilir. Bir Dİ/AY nin EYS si, yönetim sistemleri kavramıyla aynı şekilde, hepsi de (demiryolu emniyet belgeleri/yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin OEY temelinde) değerlendirilmeye ve bağımsız denetimlere uygun olması gereken emniyete ilişkin süreç ve usullerin tanımını içermelidir. İzleyen tablo aşağıdakileri göstermektedir: birlikte bir EYS oluşturan unsurlar (sütun 1) Demiryolu Emniyeti Direktifi ne bu unsurların kaynaklarıyla ilgili referans. sütun 2. emniyet belgesinin uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemindeki ilgili referansları (sütun 3). A dan S ye kadar olan unsurlar ya demiryolu işletmeleri ya da altyapı yöneticisinin EYS si ile ortaktır. Altyapı Yöneticileri tarafından uygulamaya konan Emniyet Yönetim Sistemi, Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 9(3) sayılı Maddesi ne uygun olarak, aşağıdaki unsurlarla ilişkileri bakımından bazı ek bilgiler içerecektir: farklı demiryolu işletmelerinin operasyonlarının ağ üzerindeki etkileri. tüm demiryolu işletmelerinin TŞ ler ile ulusal emniyet kuralları ve emniyet belgelerinde belirtilen koşullara uygun olarak işlemesine olanak veren hükümler. acil durum usullerinin kontrol edilen ağda faaliyet gösteren tüm demiryolu işletmeleriyle koordinasyonu. 11

12 1 2 3 Demiryolu işletmeleri/altyapı yöneticilerinin faaliyetleriyle ilgili tüm risklere ilişkin risk kontrol tedbirleri Madde 9(2) A Bakım 8 ve materyel tedariğiyle ilgili risk kontrolü Madde 9(2) B Müteahhit kullanımı ve tedarikçilerin kontrolüyle ilgili risk kontrolü Madde 9(2) C Demiryolu sistemi dışındaki diğer şahısların faaliyetlerinden kaynaklanan riskler Madde 9(2) D EYS nin belgelendirmesi Ek III(1) E Sorumlulukların dağılımı Ek III(1) F Yönetimin farklı düzeylerde kontrolünün güvenceye alınması Ek III(1) G Personel ve temsilcilerinin tüm düzeylerde katılımının sağlanması Ek III(1) H Sürekli gelişim sağlanması Ek III(1) I Kuruluşun başkanı tarafından onaylanan ve tüm personele iletilen emniyet politikası Kuruluşun emniyeti koruma ve geliştirmeye yönelik nitel ve nicel hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik plan ve prosedürler Mevcut, yeni ve değiştirilmiş teknik ve işletme standartları veya diğer yönerge koşullarını yerine getirmeye yönelik usuller İşletme koşullarındaki bir değişiklik veya yeni materyelin altyapı veya faaliyet üzerinde yeni riskler yarattığı her durumda risk değerlendirmesi gerçekleştirmek ve risk kontrol tedbirleri getirmeye yönelik usul ve yöntemler Personelin yetkinliğinin korunması ve işlerin de doğru şekilde yerine getirilmesinden emin olmak için personel eğitim programları ve sistemleri sunulması Kuruluş içerisinde ve, uygun olduğu durumda, aynı altyapı üzerinde faaliyet gösteren kuruluşlar arasında yeterli bilginin teminine yönelik düzenlemeler Emniyet bilgilerini belgelendirmeye yönelik usuller ve formatlar ile hayati emniyet bilgilerinin yapılandırma kontrolüne yönelik bir usul belirlenmesi Kazalar, olaylar, atlatılan tehlikeler ve diğer tehlikeli olayların rapor edilmesi, soruşturulması ve analiz edilmesini ve gereken önleyici tedbirlerin alınmasını temin etmeye yönelik usuller Acil durumda eylem, alarm durumları ve bilgiye yönelik olarak yetkili kamu kurumlarıyla birlikte kararlaştırılmış planlar sunulması Emniyet yetki sisteminin yinelenen iç denetimine yönelik hükümler Ek III(2)(a) Ek III(2)(b) Ek III(2)(c) Ek III(2)(d) Ek III(2)(e) Ek III(2)(f) Ek III(2)(g) Ek III(2)(h) Ek III(2)(i) Ek III(2)(j) J K L M N O P Q R S 8 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *10+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 12

13 5.2 Sistem yaklaşımının benimsenmesi 3(i) sayılı Madde uyarınca bir EYS nin başlıca amacı, Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 4. Maddesi nin genel şartlarını karşılamaya yönelik olarak, genel anlamda sürekli gelişim kavramı, bir sistem temelli yaklaşım 9 ve sorumlulukların tahsisi hususlarının getirildiği durumlarda, bir Dİ/AY nin faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Yönetim sistemleri mühendisliği alanında süreç temelli yaklaşım olarak da bilinen sistem temelli yaklaşım aşağıdakilerden oluşmaktadır: girdileri çıktılara dönüştüren birbiriyle ilişkili faaliyetler olarak süreçler, süreçlerin haritası. Buna etkileşimler ile süreçler ve alt süreçlerin ayrıntılı bir tanımı da dahildir. Böylelikle, demiryolu emniyeti yönetim sistemi, şirket işlerinin parçası olarak işletimin tasarım, planlama, sunum ve kontrolüne yönelik süreçlerin toplamı olarak tanımlanabilir. Bu, EYS nin yalnızca Demiryolu Emniyeti Direktifi tarafından ana hatlarıyla belirlenen temel demiryolu faaliyetlerini kapsadığı anlamına gelir (söz gelimi, istasyondaki otopark, dükkanlar, vs. gibi faaliyetleri içermemelidir). Bu bölümde süreçleri işlevlerine göre temsil etmenin bir yolu anlatılmaktadır: tasarım ve geliştirme, uygulanım, işletim. Bununla beraber, bu bölüm sadece yol gösterici nitelikte olup, EYS şartlarıyla uygunluğa ilişkin varsayımda bulunmaya yönelik değildir. Önerilen model süreçleri gruplandıran pek çok olasılıktan sadece bir tanesini açıklamaktadır. Her süreç kendi içinde işletimsel bir süreç olarak görülebilir çünkü bir çıktıyı geliştirir. Dİ ler ve AY ler bunları, etkileşimler ve tanımlanan sorumluluklarla birlikte, kendi süreç haritalarını ve bir emniyet yönetim sistemi oluşturmak için referans olarak kullanabilir. Aşağıdaki tablolarda EYS nin farklı unsurlarının nasıl organize edildiği gösterilmiştir. Bu gibi tablolar bunların izleyen bölümlerde nasıl açıklanacağını öngörmekte ve aşağıdaki referansları sunmaktadır: bunların tasarım/geliştirme, uygulanım ve işletim şeklindeki başlıca hususlar içerisindeki konumu, numaralandırmaları, emniyet belgeleri/yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ilgili OEY uygulama kılavuzundaki sayfa. 9 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *50+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 13

14 7.4 Örgütsel öğrenim 7.3 İzleme 7.2 Risk Değerlendirme 7.1 Liderlik Tablo 1 Tasarım ve geliştirme süreçleri *7. Bölüm+ OEY Say fa Yönetim ilkeleri = Emniyet Politikası J Kurumsal emniyet hedefleri K Karar alıcılık = Yönetim kontrolü G Dİ/AY lerin faaliyetinden kaynaklanan risklerin kontrolü 10 A (Demiryolu sisteminin dışındaki) diğer şahısların faaliyetlerinden kaynaklanan riskler Risk değerlendirme süreçleri / yöntemleri ve risk kontrol tedbirlerinin uygulanımı (değişiklik yönetimi) D 25 M Mevzuat, kurallar ve standartlara uygunluk L AY ye yönelik koordinasyon işleri Art.9(3 ) Veri toplama ve analizi Q Kaza/olay raporlama ve inceleme Q İç denetim S Sürekli gelişim I Emniyete ilişkin öneriler 11 Q Değişiklik yönetimi M Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *7+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 11 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *43+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 14

15 8.4 Belgelendirme 8.3 Bilgi 8.2 Yetkinlik yönetimi 8.1 Yapı ve sorumluluk Tablo 2 Uygulanım süreçleri *8. Bölüm+ OEY Sayfa Sorumlulukların dağılımı F Yönetimin yükümlülükleri G Error! Bookmark not defined Örgütsel yapı E İş yükü planlama = Yetkinlik yönetim sistemi (personel eğitim programları) N Emniyet bilgilerinin yapılandırma kontrolü P Personel ve personel temsilcilerinin rolü H İç/dış iletişim O EYS belgelendirme E Belge yönetimi = Yıllık emniyet raporu 12 Md. 9(4) Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *44+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 15

16 9.2 Acil Durum Planları 9.1 İşletime ilişkin düzenleme ve usuller Tablo 3 İşletimsel faaliyetler *Bölüm 9+ OEY Sayf a Sunulan hizmet türüne göre geçerli kuralları karşılama usulleri Teçhizat ve işletmenin kullanım süresi boyunca uygunluk sağlamaya yönelik usuller (sunum aşaması) L Müteahhit kullanımı ve tedarikçilerin kontrolü B/C Varlık yönetimi = Acil durum yönetimi R AY ye yönelik koordinasyon işleri Md. 9(3) 52 16

17 6 Unsurlar Demiryolu İşletmeleri ve Altyapı Yöneticileri tarafından uygulamaya konan Emniyet Yönetim Sistemi nin 2004/49/AT sayılı Direktif in 9. Maddesi ve III. Eki nde listelenen özellikler ve unsurları içerdiğini belirtmiştik. EYS yi oluşturan özellik ve unsurlar daha sonra bu kılavuz boyunca demiryolu emniyeti belgeleri/yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin Tüzükler e Ek II de listelenen kriterlerin numaralandırmasına dayanarak etiketlendirilmiştir. Burada sistem yaklaşımı süreçlerin karşılıklı bir ilişkisi içerisinde işlevlerine göre gruplandırılmış EYS nin tüm unsurlarını kapsayan büyük resim olarak temsil edilmiştir: tasarım ve geliştirme süreçleri [7. Bölüm] uygulanım süreçleri [8. Bölüm] işletimsel faaliyetler [9. Bölüm] Bu yaklaşım kılavuz boyunca aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir: Söz konusu üç grup tanımlanacak ve okuyucuları kapsamlarına giren unsurlara yönlendirecek referanslar içerecektir Süreçlerin başlıca özellikleri (tasarım/geliştirme, uygulanım, işletim) kapsamında EYS nin unsurları listelenecek ve tanımlanacaktır. Zorunlu şartlar içerebilecek metinleri yön verici nitelikte metinlerden ayırdetmek için referans sunmak amacıyla, belgenin kullanımını kolaylaştıracak bir dizi formatlama tarzı kullanılmıştır. Belirli unsurların sonunda, gri fon üzerinde görülen çereveli metin zorunlu şartlar içeren ilgili metinleri ifade etmektedir. Parlak kırmızı fon üzerinde görülen çerçeveli metin bu gibi şartlara ilişkin ERA önerilerini ifade etmektedir 17

18 7 Tasarım ve geliştirme süreçleri Demiryolu işletmeleri ve Altyapı Yöneticilerinin demiryolu sisteminin sorumlu oldukları kısmının kontrolünü sağlamaları gerekmekte olup, bunu en başta kuruluşlarında aşağıdakilere yönelik düzenlemeler oluşturarak yapmalıdırlar: bir bütün olarak demiryolu sistemi için geçerli emniyet şartlarına uyum (TŞ ler, ulusal şartlar, vs.), faaliyetleriyle ilişkili spesifik risklerin belirlenmesi, geleceğe yönelik ve yerel bazı risklerin belirlenmesi ve yönetimi. Bu gibi kuruluşların yönetişimi tutarlı düzenlemeler, özel politikaların benimsenmesi, yapılandırılmış uygulanım ve işletim süreçleri ile sorumlulukların faaliyet alanlarına göre tahsisinden oluşmalıdır. Ayrıca: kuruluşlar dinamik ve sürekli gelişme halindedir. EYS ile ilgili tüm süreçlerin düzenlenerek iyileştirilmesine yönelik sürekli bir ihtiyaç vardır. Kuruluşların bunu yapmak için etkili liderlik [7.1] ve personelin katılımı yoluyla uygulanım ve işletim süreçlerinin tasarım ve kontrolüne olanak veren düzenlemelere ihtiyacı bulunmaktadır. Risk değerlendirmesi *7.2+ olası aksaklıklar, baskılar ve bunların sonuçları gibi gelecek gelişme ve tehditlerin öngörülmesine yardımcı olabilir. Risk kontrol tedbirleri tasarlanırken teşhis edilmemiş öngörülemeyen olaylar meydana gelebilir. Risk kontrol tedbirleri, değişmekte olan bir ortam (dışsal yeni teknolojiler, kurallar, standartlar, vs. ve/veya yeni ya da değişen teknikler, işletim usulleri, örgütsel yapı, vs. gibi içsel değişiklikler) dolayısıyla istenilen amacı artık karşılamayabilir. Ayrıca, genel yönetim düzenlemeleri ve yapıdaki değişiklikler de emniyet yönetim sistemini etkileyebilir. Hem işletim süreçleri hem de ortama yönelik izleme [7.3] yakın vadede tehdit teşkil eden veya edebilecek sistem unsurları anlamına gelen olası sistem arızalarını teşhis etmek için şarttır. İzleme faaliyeti risklere ilişkin sürekli değerlendirme hususunda önemli bir bileşen olan deneyim geri dönüşünü destekler. Ayrıca, işletime ilişkin olaylardan dersler çıkarılmalıdır *7.4+. Bu ve denetimler, incelemeler ve diğer tüm ilgili bilgi kaynakları sistemi iyileştirmek için kullanılabilir. Son olarak sistemdeki yapısal veya işlevsel değişiklikler hakkında daha iyi bilgilendirilmiş kararlar almak için gereken girdinin, gelecekte olabileceklere karşı daha iyi hazırlanması için bir şirketin yönetimine sunulmasında tüm bu süreçler gereklidir. Açıkça görülmektedir ki bu süreçlerin tasarım ve geliştirmeye ilişkin olarak da iyi performansı için, sorumlu personel/yönetimin neyi nasıl yapacağını bilmesi ve bunu yapmak için gerekenlere ilişkin vakitli bilgi sahibi olması şarttır. Bu, aynı izleme ilkeleri gibi, uygulanıma yönelik kimi süreçlerin iyileştirme süreçleri için de geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Tasarım ve geliştirme süreçleri: 18

19 sorunların meydana gelmesini veya tekrarlamasını önlemek ve değişen dış ve iç şartlara uygun şekilde adapte olmak ve iyileşmek için arzulanan hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamaya yöneliktir görevlerin, gereken kaynaklar 13 tahsis edilerek, ne şekilde yerine getirilmesi gerektiğini ve bunların ne şekilde değerlendirilmesi ve değişen ortama nasıl adapte edilmesi gerektiğini açıklamaktadır. 7.1 Liderlik Güçlü ve etkili liderlik emniyet hedeflerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesini (Planla), pratiklerin emniyet hedefleri yerine getirilecek şekilde uygulanıma konmasını (Uygula), sistemin etkinliğinin sürekli kontrol edilmesini (Kontrol et) ve düzeltici ve/veya proaktif tedbirlerin alınmasını (Önlem al) temin eder Yönetim ilkeleri Liderlik ve sürekli gelişim ortamı oluşturma sorumluluğu yönetimin tüm düzeylerine, ama bilhassa da en yüksek düzeyine aittir. Üst düzey yönetim, demiryolu sisteminin sürekli değişen bir iç ve dış ortamda emniyetli faaliyete ilişkin olarak, kuruluşun başarısının büyük ölçüde risk kontrol tedbirlerinin izlenmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine bağlı olduğunu bilmelidir. Üst düzey yönetim bilgilendirilmiş, sürdürülebilir emniyet ilkelerini birincil iş hedeflerinden biri olarak ifade etmiyorsa, alanda emniyete ilişkin kararlılık, bilhassa daha az olgun kuruluşlarda, kolaylıkla başka, bazen çelişen iş hedeflerine kayabilir. Yönetim ilkeleri en üst düzey yönetimin bir kuruluşun tüm spesifik ve önemli emniyet hususlarına veya programlarına doğrudan katılımı anlamına gelir. Aşağıdaki liste yönetim ilkelerinin, bir dizi emniyet hususu üzerinden, pratikte nasıl hayata geçirildiğine dair örnekler ve bunların bu uygulama kılavuzunda ele alınan diğer EYS unsurlarıyla ilgili bağlantılarını vermektedir: emniyet hususunda tutkulu ve ilgili olmak, emniyet politikası ve hedefleri formüle etmek ve yerleştirmek *7.1.1 emniyet politikası na referans+, demiryolu sektörü ve diğer endüstrilerdeki başkalarına karşı emniyet ve kıyaslama performansını arttırmak üzere hedefler belirlemek [7.1.3 kurumsal emniyet hedefleri ne referans], kaynak ve eğitim sağlamak *7.2.1 risk kontrolü ve yetkinlik yönetim sistemi ne referans], 13 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *33+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 19

20 kurul da dahil olmak üzere, tüm personelin emniyete ilişkin sorumlulukları hususunda yeterince eğitimli ve yetkin olduklarından emin olmak *8.2.1 yetkinlik yönetim sistemi ne referans] kuruluşun tüm düzeylerinde kontrol sağlamak *7.1.5 yönetim kontrolü ne referans+, emniyet, örneğin performans verileri (kazalar, olaylar, tehlikeli olaylar) hakkında düzenli bilgi almak ve EYS yi elde edilen sonuçlar ışığında değerlendirmek ve gözden geçirmek *7.3 izleme ye referans+, olay yerinde neler olduğundan ve hangi denetim veya değerlendirmelerin gerçekleştirildiğinden haberi olmak, dahili olarak veya müteahhitler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili sonuçları almak *7.3.3 iç denetim e referans+, EYS nin kurul düzeyinde gereken incelenmesini sağlamak, kuruluşun, kurul da dahil, tüm düzeylerinin emniyete ilişkin ilgili bilgileri aldığından emin olmak [8.3.3 iç dış iletişim e referans+, emniyet hususlarında iş gücüne gerektiği gibi danışıldığından ve bunların endişelerinin, gerektiği gibi, kuruluşunuzun risklerinin değerlendirilmesi ile uygun kontrol tedbirlerinin oluşturulması ve korunmasından sorumlu kurul da dahil olmak üzere, gereken düzeye ulaştığından emin olmak *8.3.2 personelin rolü ne referans+, sürekli gelişim ortamı oluşturmak *7.4.1 sürekli gelişim e referans+, çalışma düzenlemelerinde emniyet üzerinde önemli etkileri olabilecek değişiklikleri kurulun dikkatine sunmak [7.4.3 Değişiklik yönetimi ne referans+. emniyet kültürünü teşvik etmek. Güçlü ve aktif liderlik üst düzeyin görünür, aktif bağlılığıyla pekiştirilir: etkili aşağı doğru ve yukarı doğru iletişim sistemleri oluşturmak etkili yönetim sistemleri oluşturmak emniyet yönetimi iş kararlarıyla bütünleştirmek Emniyet politikası Demiryolu emniyeti belgeleri/yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin OEY ye referans: J Emniyet politikası bir kuruluşun demiryolu emniyeti hususuna olan bağlılığını, bu husustaki yükümlülüğünü (misyon) ve stratejik görüşünü (vizyon) ifade eder ve yansıtır. Emniyet politikası bildirimi uygun araç (resmi iletişim, haber bülteni, intranet, vs.) kullanılarak tüm personele iletilmeli ve erişilebilir kılınmalıdır. Diğerleri arasında niyet bildirisi de içermeli ve kuruluşun genel olarak izlemesi gereken yöne ilişkin göstergeler, emniyet yönetim sisteminin genel hedeflerinin yanı sıra bu hedefleri gerçekleştirmek için gereken kaynaklar ve faaliyetleri de sunmalıdır. Emniyet politikası ayrıca kuruluşun yönetim ilkelerine ilişkin kanıtlar sunacak ve kuruluş içerisinde emiyet kültürünü ve emniyet bilincini pekiştirmek için eyleme yönelik açık rehberlik sağlayacak şekilde aşağıdaki özellikleri yansıtmalıdır: 20

Emniyet Yönetim Sistemi DDGM Toplantı Salonu

Emniyet Yönetim Sistemi DDGM Toplantı Salonu Emniyet Yönetim Sistemi 16.12.2014 DDGM Toplantı Salonu Gündem 1. gün Emniyet Yönetim Sistemi Emniyet Yönetim Sistemi nedir? Avrupa Mevzuatına göre Emniyet Makamı nın rolü ve diğer ilgili taraflar kimlerdir?

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 2015 PROSES YAKLAŞIMI Mustafa DİLEK +90 532 263 4849 mdilekm@hotmail.com Kalite Yönetim Sistemi Kalite yönetim sistemi uygulamak kuruluşa aşağıdaki potansiyel faydaları

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016

DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEMİRYOLU EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ EMNİYET ÇALIŞTAYI 2016 İLKSEN TAVŞANOĞLU EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ V. 1 AB NİN DEMİRYOLLARI İLE İLGİLİ ÖNCELİKLERİ Ulusal sınırlardan bağımsız,

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Planlama - Destek Planlama - Destek Risk ve fırsatları ele alan faaliyetler enel ilgi güvenliği yönetim sistemi planlaması yaparken, kuruluş Madde 4.1 de atıf yapılan hususları ve Madde 4.3. de atıf yapılan şartları göz

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı

Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı Altyapı Erişim, Şebeke Bildirim ve KHY Paydaş Toplantısı 15.06.2016 Gündem - Açılış Konuşmaları - Proje Tanıtımı ve Türkiye deki reform süreci - Genel Bilgilendirme - Ara - Demiryolu Altyapı Eriş. ve Kapasite

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU

KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİSYONU OLUŞUM, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR

Detaylı

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz

ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ. Terimler Ve Tarifler. www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Terimler Ve Tarifler 1 Kapsam 1.1 Genel Terimler Ve Tarifler Bu standart, bir hizmet yönetimi sistem (HYS) standardıdır. Bir HYS

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgi : anlamlı veri, (bir kurumun

Detaylı

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI

ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI 0. GİRİŞ ISO 9001:2009 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDININ AÇIKLAMASI Dr. Mürsel ERDAL Sayfa 1 Kalite yönetim sisteminin benimsenmesi, kuruluşun stratejik bir kararı olmalıdır. Bir kuruluşun kalite yönetim

Detaylı

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KERİM ÖZBEYAZ 3.4.4. Toplam Kalite Yönetiminin Başarısını Etkileyen Faktörler 1. İç Faktörler: A. Misyon: B. Vizyon: C. Liderlik Tarzı D. Motivasyon E. Koordinasyon F. Ortak Kültür

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Yönetim Kurulu nun 21/03/2012 tarih ve 103/184 numaralı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, DEĞERLER, VİZYON MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER

T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER T.C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİSYON, VİZYON, DEĞERLER MİSYON Eğitim, sağlık hizmeti ve araştırmada yenilik ve mükemmelliği teşvik ederek, ulus ve ötesinde, sağlığı korumak ve geliştirmektir.

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ STRATEJİK PLANLAMA GELECEĞE BAKIŞ Kuruluşlar, bu aşamada, misyon ve vizyonlarını ifade edecek, temel değerlerini belirleyecek,

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 GEÇİŞ KILAVUZU Kal ten z, denet m m z altında olsun Szutest Szutest Szutest Szutesttr 444 9 511 szutest.com.tr ISO 9001:2015 REVİZYONUN YAPISI Yeni Revizyon ile birlikte ISO ANNEX SL gereksinimleri doğrultusunda Yüksek

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMLERİ. TS EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi TS (OHSAS) 18001 İSG Yönetim Sistemi YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkemiz kuruluşları da Kalite, Çevre ve İş sağlığı ve güvenliği konularına verdikleri önemi göstermek, etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla Yönetim Sistemlerine geçiş için uğraş

Detaylı

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu

ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Final ISO 14001:20014 ve ISO 14001:2015 Şartları Arasındaki Eşleştirme Eşleştirme Kılavuzu Giriş Bu doküman ISO 14001:2004 ve ISO 14001:2015 şartları arasındaki eşleştirmeyi sunmaktadır. Doküman yalnızca

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ Yükseköğretim Kalite Kurulu NİSAN, 2016 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU Yükseköğretim Kalite Kurulu 06539 Bilkent/ANKARA İçindekiler Kurumsal Dış Değerlendirme İlkeleri... 3 A.

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ T. C. TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ, TS ISO/IEC 20000-1 BT HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ Sunucu: Gürol GÖKÇİMEN 25.10.2014 Türk Standardları Enstitüsü 1 Güvenlik;

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Prof.Dr. Erhan BUTUN ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Amaç ve İçerik ICAO Emniyet Yönetim Sistemi SARP leri aşağıdaki dökümanlarda bulunur: Annex 1 - Personnel Licensing

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R20.08 R20.08 LABORATUVARLARDA YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİ Rev.00 03-2002 1. GİRİŞ 1.1 TS EN ISO/IEC 17025 (2000) Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar standardında bir

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği

Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Yazılım ve Uygulama Danışmanı Firma Seçim Desteği Kapsamlı bir yazılım seçim metodolojisi, kurumsal hedeflerin belirlenmesiyle başlayan çok yönlü bir değerlendirme sürecini kapsar. İş süreçlerine, ihtiyaçlarına

Detaylı

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU

ISO/IEC 27001:2013 REVİZYONU GEÇİŞ KILAVUZU ISO/IEC 27001 in son versiyonu 01 Ekim 2013 tarihinde yayınlanmıştır. Standardın 2013 versiyonu, farklı sektör ve büyüklükteki firmaların gelişen bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditleri konularına

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyada en çok kullanılan yönetim sistemi standardı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardının son revizyonu 15 Eylül 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu

CICS / CICP Sertifika Programları İçin. Kurs Kataloğu CICS / CICP Sertifika Programları İçin Kurs Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI BECERİ ALANLARI VE MESLEKİ İÇ KONTROL KURSLARI

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015) NELER GETIRDI www.sigmacenter.com.tr www.sigmaakademi.com Kalite Yönetim Sistemi; o bütün dünyada kalitenin ortak dilidir o diğer yönetim sistemlerinin temelini oluşturur

Detaylı

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER

DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. DEMİRYOLLARI DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN YASAL DÜZENLEMELER Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü Tarafından

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETĐM KOMĐTESĐ ÇALIŞMA ESASLARI 1. KURULUŞ Şirketimizin 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Đlkeleri nde yer alan hükümler kapsamında, Şirketimizin

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz

Madde 7 - İlişki süreçleri www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Madde 7 - İlişki süreçleri 7.1 İş ilişkisi yönetimi Hizmet sağlayıcı; müşterileri, kullanıcıları ve hizmetlerin ilgili taraflarını

Detaylı

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. www.marelektrik.com KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3 KALİTE EL KİTABI HAZIRLAYAN ONAYLAYAN : YÖNETİM TEMSİLCİSİ : YÖN. KURUL BŞK. Sayfa 1 / 6 TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO:3 İÇİNDEKİLER : 1. TANITIM, 2. KALİTE POLİTİKASI

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK

Kalite Sistemleri ve Yönetimi YILMAZ ÖZTÜRK Kalite Sistemleri ve Yönetimi B YILMAZ ÖZTÜRK 5 Yönetim sorumluluğu 5.1 Yönetimin taahhüdü Üst yönetim aşağıdaki yollarla, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketimiz; Sermaye Piyasası Kurulu nun II.17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA

HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA PLANLAMA HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİNDE PLANLAMA Planlama, düzenlenecek faaliyetin gerektirdiği bütün işlerin önceden dir. Bir kararlar sistemidir. Arş.Gör. Murat Uygurtaş Planlama, seçilen amaç/amaçlar

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti

ISO Nedir? denir. ISO 16001, Enerji yönetimi standardı, maliyetlerinizi ve sera gazı emisyonlarınızı indirgeme temelli, etkili bir enerji yöneti BS EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ WHİTE PAPER HAKKINDA TEMEL BİLGİLER BS EN 16001 STANDARDİZASYONU 1999 dan beri Bilgilendiriyoruz, Belgelendiriyoruz ISO 16001 Nedir? denir. ISO 16001, Enerji

Detaylı

ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas

ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas 1. Risk yönetimi, kurumun bütün faaliyetlerini ilgilendiren güçlü yönetişimin önemli bir parçasıdır. Birçok kurum, kurumun yönetimiyle tam

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

SÜREÇ YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanacak süreç yönetim sistemi ile ilgili temel esasları tanımlamaktır. 2.0 KAPSAM Ahi Evran Üniversitesi nde uygulanmakta olan tüm süreçleri kapsar. 3.0 TANIMLAR

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, YTÜ nde KYS politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI Ek-1 RİSKİN ERKEN SAPTANMASI ve RİSK YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BELGE YÖNETİMİ VE ARŞİV SİSTEMİ STRATEJİSİ (Doküman No: BEYAS-DK-02) Ankara Üniversitesi için aşağıda verilen temel bir Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Stratejisi metni hazırlanmıştır.

Detaylı

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI

ĠÜ ONKOLOJĠ ENSTĠTÜSÜ BÜTÜNLEġĠK KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ EL KĠTABI İlk Yayın Tarihi : 2.0.201 No :.. Tarihi : Sayfa No :1 12 ĠÇĠNDEKĠLER VE ÇAPRAZ REFERANS ÇĠZELGE: OE-BKYS-EK Madde ve TS EN ISO 91:2 Madde ve Tarihi Bölüm Değişiklik Sayfası - 1 Önsöz - Tarihçe - 1 1 1.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ 1- AMAÇ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini düzenlendiği Seri :IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile Seri: IV, No:57 sayılı değişiklik

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim

Detaylı

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Kapsam - Terimler

ISO 27001:2013 BGYS BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ. Kapsam - Terimler Kapsam - Terimler K A P A M Kapsam u standard kuruluşun bağlamı dâhilinde bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması,sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için şartları kapsar. u standard

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ

ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM PROSEDÜRÜ Sayfa No: 1/5 A. İÇİNDEKİLER Bölüm KONU SAYFA NO REFERANS STANDART MADDESİ TS EN ISO IEC 17020:2012 A. İÇİNDEKİLER 1 B. ŞİKAYET / İTİRAZ VE GERİ BİLDİRİM 2 7.6 1. AMAÇ 2 2. KAPSAM 2 3. SORUMLULUK 2 3.1

Detaylı

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması

Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Kurumlarda Terminoloji Politikası ve Terminoloji Planlaması Doç. Dr. Ender Ateşman Hacettepe Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Gündem Dil Politikası Terminoloji Politikası Dil Planlaması Terminoloji

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı