AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI. BİR SİSTEM YAKLAŞIMI Bir demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi tasarımı ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI. BİR SİSTEM YAKLAŞIMI Bir demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi tasarımı ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu"

Transkript

1 AVRUPA DEMİRYOLU AJANSI BİR SİSTEM YAKLAŞIMI Bir demiryolu Emniyet Yönetim Sistemi tasarımı ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu Sürüm /12/2010

2 Sürüm Kontrolü Belgeyi hazırlayan: Yayımlayan: İnceleyen: Yazarlar: Belge tipi: Belge durumu: Avrupa Demiryolu Ajansı 120 rue Marc Lefrancq - F Valenciennes - Fransa Anders LUNDSTRÖM, Birim Şefi, Emniyet Bart Accou Anna Patacchini 2004/49/AT sayılı Direktif e Ek III ün 9. Maddesi ne uygun bir EYS uygulamak üzere demiryolu işletmeleri ve altyapı yöneticilerini hedef alan, Emniyet Yonetim Sistemi nin tasarım ve uygulanımına yönelik uygulama kılavuzu Genel kullanıma açık Sürüm: 1 Tarih: 13/12/2010 Değişiklik Kontrolü 2

3 İçindekiler Değişiklik Kontrolü... 2 I. Bölüm Giriş hükümleri Giriş EYS nin amacı EYS nin kapsamı ve içeriği... 9 II. Bölüm Genel İlkeler Hukuki temel Bir sistem yaklaşımı EYS nin içeriği (sistem yaklaşımına temel olarak) Sistem yaklaşımının benimsenmesi Unsurlar Tasarım ve geliştirme süreçleri Liderlik Yönetim ilkeleri Emniyet politikası Kurumsal emniyet hedefleri Karar alıcılık Yönetim kontrolü Risk değerlendirme Dİ/AY nin faaliyetiyle ilişkili risklerin kontrolü Diğer şahısların faaliyetlerinden kaynaklanan riskler Risk değerlendirmesi gerçekleştirmek ve risk kontrol tedbirleri uygulamaya yönelik usul ve yöntemler (değişiklik yönetimi) Mevzuat, kurallar ve standartlara uygunluk AY ye yönelik koordinasyon işleri İzleme Emniyet verileri toplama ve analizi Kaza ve olay raporlama / inceleme / analiz / önleyici ve düzeltici tedbirler EYS nin iç denetimi Örgütsel öğrenim Sürekli gelişim Emniyete ilişkin öneriler Değişiklik Yönetimi Uygulanım süreçleri Yapı ve sorumluluk Sorumlulukların dağılımı Yönetimin yükümlülükleri Örgütsel yapı İş yükü planlama Yetkinlik yönetimi Personel eğitim programları yetkinlik yönetim sistemi Bilgi Emniyet bilgilerinin yapılandırma kontrolü Personel ve personel temsilcilerinin rolü İç / dış iletişim

4 8.4 Belgelendirme EYS Belgelendirmesi Belge yönetimi Yıllık emniyet raporu İşletimsel faaliyetler İşletime ilişkin düzenlemeler / süreçler Geçerli kurallara uyma usulleri ekipman/işletmenin kullanım süresi boyunca uygunluk sağlamaya yönelik usuller (sunum aşaması) Müteahhit kullanımı ve tedarikçilerin kontrolü Varlık yönetimi Acil durum planları Acil durum yönetimi AY ye yönelik işbirliği görevleri Ek I Metinde kullanılan kısaltmalar

5 I. Bölüm Giriş hükümleri 1 Giriş 2004/49/AT sayılı Direktif 1 (Demiryolu Direktifi), 4. Madde de demiryolu işletmeleri (Dİ) ve altyapı yöneticilerinin (AY) emniyetli işletmeden (Eİ) sorumlu kılınmasını açıkça şart koşmakta ve, bu yükümlülüğü yerine getirmek için, bir emniyet yönetim sistemi oluşturmaları gerektiğini belirtmektedir. Demiryolu İşletmeleri tarafından uygulamaya konan ve Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 9. Maddesi ve III. Ek inde listelenen özellikler ve unsurları içeren EYS, UGM ler tarafından 2004/49/AT sayılı Direktif in 6(3)(b) sayılı Maddesi nde atıfta bulunulan emniyet belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemi kullanılarak değerlendirilmelidir. Böyle bir ortak emniyet yöntemi 1158/2010/AB sayılı Tüzük te 2 (AB) tanımlanmıştır. Altyapı Yöneticileri tarafından uygulamaya konan ve Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 9. Maddesi ve III. Ek inde listelenen özellikler ve unsurları içeren EYS, UGM ler tarafından 2004/49/AT sayılı Direktif in 6(3)(b) sayılı Maddesi nde atıfta bulunulan emniyet yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemi kullanılarak değerlendirilmelidir. Böyle bir ortak emniyet yöntemi 1169/2010/AB sayılı Tüzük te 3 tanımlanmıştır. Dolayısıyla Dİ ler ve AY ler usul ve düzenlemelerini aşağıdakilere olanak verecek şekilde belgelendirmelidir: emniyet belgesi veya emniyet yetki belgesinin verilmesinden önce değerlendirme emniyet belgesi veya emniyet yetki belgesinin verilmesinden sonra denetim emniyet belgeleri veya emniyet yetki belgesinin yenilenmesi Her ne kadar emniyet belgeleri ve yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin OEY, Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 9. Maddesi ve III. Eki ni kapsayacak şekilde, hali hazırda bir EYS nin doğru şekilde uygulanımı hakkında açıkça yol 1 Demiryolu işletmelerinin ruhsatlandırması hakkındaki 95/18/AT sayılı Konsey Direktifi ile demiryolu altyapı kapasitesinin tahsisi ile demiryolu altyapısının kullanımı ve emniyet belgesi için ücretlendirme hakkındaki 2001/14/AT sayılı Direktif i değiştiren, Topluluk demiryollarının emniyeti hakkındaki 2004/49/AT sayılı 29 Nisan 2004 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ (Demiryolu Emniyeti Direktifi) 2 Demiryolu emniyet belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemi hakkındaki 1158/2010 sayı ve 9 Aralık 2010 tarihli Komisyon Tüzüğü (AB). RG L 326, s.11 3 Demiryolu emniyet yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemi hakkındaki 1169/2010 sayı ve 10 Aralık 2010 tarihli Komisyon Tüzüğü (AB). RG L 327, s.13 5

6 göstericilik yapsa da, özel olarak Dİ ler ve AY leri hedef alan ve EYS lerinin tasarım ve uygulanımını desteklemek için referans belge olarak kullanılabilecek hükümler bulunmamaktadır. Ajans ın amacı bu belgenin ilk ürününü teşkil ettiği bir dizi EYS kılavüz ilkesi yoluyla bu desteğin verilmesidir. Bu uygulama kılavuzu esasen Demiryolu Emniyeti Direktifi nin yukarıda belirtilen kısımlarına ilişkinse de, ayrıca EYS ye ilişkin daha kapsamlı bir görüş sunan unsurları da içermektedir. Bu gibi unsurlar belirli bir bağlama oturtulmuş olup, burada yer alan zorunlu şartlarla ilişkilendirilmektedir. Hali hazırdaki belge aşağıdakilerle tamamlanmıştır: Kalite, çevre, iş güvenliği gibi, farklı yönetim sistemlerini bütünleştirme olasılığına ilişkin açıklamalar sunan DED ve diğer yönetim sistemleri ; Bu gibi faaliyetlere yönelik teknik ve usuller hakkında açıklamalar sunan iç denetim ; Demiryolu Emniyeti Direktifi ve EYS kılavuzu nda kullanılan terimleri açıklamak için literatürden örnekler sunan EYS terminolojisi. Bu gibi terimler kalın yazı tipiyle ve altı çizili olarak belirtilmiş olup, referans verilen madde dipnotlarda gösterilmiştir; Bir bütün olarak EYS ve münferit unsurların daha iyi anlaşılması için kullanılan metinlerin listesini sunan Bilgilendirici metinler. Terminoloji ve metinler demiryolu sektörü, yüksek güvenirlikli endüstriler 4 (sivil havacılık, denizcilik, kimyasal, nükleer, vs.) ile yaygın yönetim sistemlerinde kalite ile ilgili olarak bulunan iyi uygulamalar ile diğer belgelere ilişkindir. Uygulama kılavuzu aşağıdaki şekilde organize edilmiştir: Giriş hükümleri Bir sistem yaklaşımı başlıklı 5. Bölüm de anlatılan yapıya göre düzenlenmiş ve tasarım ve geliştirme, uygulanım ve işletimsel faaliyetlere ilişkin süreçlerin ana hatlarına ilişkin genel kılavuz. Her unsura ilişkin açıklama bununla ilgili zorunlu şart ile ADA kılavuzunun bulunduğu metinlere ilişkin bilgilerin bir tablosuyla (çerçeveli metinde) tamamlanacaktır. Ekler. ÖNEMLİ: 4 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *11+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 6

7 Hali hazırdaki uygulama kılavuzu Avrupa Birliği tarafından kabul edilen hukuki fiiller gibi bağlayıcı değildir. Kılavuz, EYS uygulanımıyla ilgili tüm aktörler için sistem temelli yaklaşımın ve Demiryolu Emniyeti Direktifi ndeki şartların anlaşılmasına yardımcı nitelikte bir dizi referans el kitabı olarak düşünülmüştür. Bir EYS tasarımı ve/veya uygulanımında rol oynayan aktörler tarafından göz önüne alınması gereken ek açıklamalar ve unsurlarla bu aktörlere destek olmaktadır. Bu uygulama kılavuzu zorunlu değil tavsiye mahiyetinde belgelerden oluşmaktadır. Bunlar bazı aktörler için yardımcı olabilecek ayrıntıları içermekte olup, deneyimli kişiler kendi deneyimlerinden faydalanmaya devam edebilir. Dolayısıyla bu uygulama kılavuzunun, yürürlükteki ilgili kurallar değiştirilmeksizin, sadece bilgilendirici bir belge ve bir EYS tasarımı ve/veya uygulanımı için yardımcı olarak okunması ve kullanılması gerekmektedir. 7

8 2 EYS nin amacı EYS nin genel olarak amacı, kuruluşun iş hedeflerini emniyetli bir şekilde yerine getirmesini sağlamaktır. Bu hedeflerin günümüzün sürekli değişmekte olan ve karmaşık demiryolu ortamında, kuruluşun emniyete ilişkin olarak kendisine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirdiğini göstererek gerçekleştirilmesi gerekmektedir. İşin yapılandırılmış bir şekilde yönetilmesinin geniş kapsamlı faydaları olduğu bilinen bir husustur. Genel performansların iyileştirilmesine, işletme verimlilikleri getirilmesine, müşteriler ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesine ve müspet bir emniyet kültürü 5 oluşturulmasına yardımcı olarak işe değer katar. Yapılandırılmış bir yaklaşım benimsenmesi, emniyete ek olarak, kazaları önlemek amacıyla tehlikelerin teşhis edilmesine ve kuruluşun kendi faaliyetleriyle ilgili risklerin sürekli yönetimine olanak sağlar. Uygun olduğu durumda, demiryolu sistemindeki diğer Dİ ler ve AY ler ile arayüzleri göz önünde bulundurmalıdır. Bir EYS nin ilgili tüm unsurlarının doğru bir şekilde uygulanması, kuruluşa kendi faaliyetleriyle ilgili tespit edilmiş tüm riskleri her koşulda kontrol ettiği ve etmeye devam edeceğine dair gereken teminatı sağlar. Bir EYS nin tüm Dİ ler/ay ler tarafından doğru şekilde uygulanımı, Ulusal Güvenlik Makamları nın (UGM ler) emniyet belgeleri ve emniyet yetki belgelerini vermesi için gereken temeli teşkil ettiğinden, Demiryolu Emniyeti Direktifi tarafından öngörüldüğü şekliyle düzenleyici emniyet çerçevesinin bir bütün olarak başarısında anahtar bir unsurdur. Olgun kuruluşlar böylelikle risklerinin etkin kontrolünün ancak kritik öneme sahip üç boyutu biraraya getiren bir süreç yoluyla başarılabileceğini kabul eder: kullanılan araç ve teçhizattan oluşan teknik bileşen; becerileri, eğitim ve motivasyonuyla ön plandaki kişilerden oluşan insani bileşen ve yerine getirilecek işlerin ilişkisini tanımlayan usuller ve yöntemlerden oluşan örgütsel bileşen. Sonuç olarak, iyi bir EYS risk kontrol tedbirlerini 6 bu üç boyutun tümünde izleme ve iyileştirme hususunda başarılı olacaktır. Bir EYS nin uygulanımı 2004/49/AT sayılı Direktif in 4(3) ve 9(1) sayılı Maddeleri kapsamında hukuki açıdan bağlayıcı bir zorunluluktur. Bu uygulama kılavuzu ilgili içeriğe dayanmakla beraber, Dİ ler ve AY ler EYS lerini uygulamaya koyarken ulusal aktarma kanunlarını göz önünde bulundurmalıdır. Yine de, etkili bir EYS uygulamak ve sunmak için başka iyi gerekçeler de vardır: demiryolu EYS sinin pek çok özelliği kalite, işte emniyet ve sağlık 7, çevre koruma ve iş mükemmelliği taraftarlarınca savunulan yönetim pratikleriyle son derece benzerdir. Dolayısıyla, iyi yönetim ilkeleri kolaylıkla entegre edilebilir ve söz konusu sistemleri zaten uygulamakta bulunan kuruluşların baştan sona yeniden tasarımını gerektirmesi gerekmez. 5 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *40+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 6 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *35+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 7 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *37+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 8

9 3 EYS nin kapsamı ve içeriği Uygun bir EYS nin tasarımı ve uygulanımı zorlu bir iş olup, basit yanıtları yoktur. Ajans tarafından ilgili çıkar sahibiyle birlikte geliştirilen bu genel yüksek düzeyli kılavuzun amacı, pratik öneriler ve fikirlerle, yapılandırılmış ve kuruluş çapındaki bir demiryolu EYS nin tasarımı, uygulanımı ve sunumunu desteklemektir. Buradaki genel amaç demiryolu şirketleri için kullanım kolaylığı sağlayan ve, aynı zamanda, aşağıdaki 4. Bölüm de (Hukuki temel) yer alan Demiryolu Emniyeti Direktifi nde belirlenen hukuki şartlara uygunluğu kolaylaştırıcı nitelikte bir araç sunmaktır. Bu kılavuz Demiryolu Emniyeti Direktifi ve demiryolu emniyetine ilişkin yürürlükte bulunan tüm ilgili mevzuatla bağlantılı olarak okunmak amacına yöneliktir. Bu belge, söz konusu kılavuz yoluyla, basit ve kullanıcı dostu bir şekilde bu dinamik ve önemli konu hakkındaki yeni görüşleri sunma çabasını yansıtmaktadır (bkz. 6. Bölüm de Büyük resim ile 7, 8 ve 9. Bölümlerde münferit unsurların tanımı). Belge ayrıca emniyet yönetim sistemlerinin uygulanımı hakkındaki zorunlu ve kılavuz nitelikte belgelere atıfta bulunmaktadır. Başlangıçta sunulan belgeler, bilgilerin derinleşmesiyle ve saptanan yeni ihtiyaçlar uyarınca hareket etme güdüsüyle gelişecek canlı bir sistem gibi, zamanla tamamlanacaktır. Ajans, uygulama kılavuzunun sürekli gelişimi için bilgi sağlamak amacıyla, belgede sunulan fikirlere ilişkin olarak sektörün geri bildiriminden faydalanacaktır. Ajans ın amacı bu kılavuzu kendi içinde EYS yle ilgili belirli unsurlar ve ortak maddeler hakkında daha fazla açıklama içeren çok çeşitli konulara ilişkin metinlerle tamamlamaktır. Bu konulara örnek olarak insan faktörleri, emniyet kültürü, mesleki sağlık ve güvenlik, işletme çapında risk yönetimi, işbirliği görevi, örgütsel olgunluk, vs. verilebilir. NOT: Bu belge kendi içerisinde zorunu değildir; ancak, şartlardan bazıları Demiryolu Emniyeti Direktifi tarafından öngörüldüğünden, uyulması gerekmektedir. Uygulama kılavuzunda aşağıdaki terimler açıklanan amaca yönelik olarak kullanılacaktır: -cek, -caktır bildirimin zorunlu olduğu anlamına gelir. Yalnızca hukuki metnin doğrudan alıntılanması için kullanılır. -meli, -malıdır bir öneri ifade eder. -ebilir, -abilir bir seçeneğin varlığını ifade eder. 9

10 II. Bölüm Genel İlkeler 4 Hukuki temel Dİ ler/ay lerin EYS sinin uygulanımına ilişkin hukuki temel 2004/49/AT sayılı Direktif tir. Demiryolu Emniyeti Direktifi nin tüm ilgili kısımları belgenin resmi çevirisinde bulunmaktadır: Madde 3 - Tanımlar (Madde 3(i) güvenlik yönetimi sisteminin tanımını içermektedir) Madde 4(3) - Demiryolu emniyetinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi Madde 9 Emniyet yönetim sistemleri EK III Emniyet Yönetim Sistemleri EYS nin karakteristik ve temel unsurları buradaki 2. ve 9. Madde ile Ek III te yer almaktadır. 10

11 5 Bir sistem yaklaşımı 5.1 EYS nin içeriği (sistem yaklaşımına temel olarak) Dİ ler/ay ler EYS lerini 2004/49/AT sayılı Direktif in 9. Maddesi ile III. Ek inde belirlenen şartlarla uyumlu şekilde tasarlamalıdır. Yeni bir Dİ/AY emniyete ilişkin süreçlerini bu uygulama kılavuzunda açıklanan unsurlar temelinde tasarlayabilir. Mevcut Dİ/AY, yukarıda bahsi geçen şartlara uyum sağlamak için gereken tedbirlere ilişkin karar almak üzere, söz konusu unsurları bunların kendi kuruluşlarına uygunluğunu kontrol etmek için kullanabilir. Bir Dİ/AY nin EYS si, yönetim sistemleri kavramıyla aynı şekilde, hepsi de (demiryolu emniyet belgeleri/yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin OEY temelinde) değerlendirilmeye ve bağımsız denetimlere uygun olması gereken emniyete ilişkin süreç ve usullerin tanımını içermelidir. İzleyen tablo aşağıdakileri göstermektedir: birlikte bir EYS oluşturan unsurlar (sütun 1) Demiryolu Emniyeti Direktifi ne bu unsurların kaynaklarıyla ilgili referans. sütun 2. emniyet belgesinin uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ortak emniyet yöntemindeki ilgili referansları (sütun 3). A dan S ye kadar olan unsurlar ya demiryolu işletmeleri ya da altyapı yöneticisinin EYS si ile ortaktır. Altyapı Yöneticileri tarafından uygulamaya konan Emniyet Yönetim Sistemi, Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 9(3) sayılı Maddesi ne uygun olarak, aşağıdaki unsurlarla ilişkileri bakımından bazı ek bilgiler içerecektir: farklı demiryolu işletmelerinin operasyonlarının ağ üzerindeki etkileri. tüm demiryolu işletmelerinin TŞ ler ile ulusal emniyet kuralları ve emniyet belgelerinde belirtilen koşullara uygun olarak işlemesine olanak veren hükümler. acil durum usullerinin kontrol edilen ağda faaliyet gösteren tüm demiryolu işletmeleriyle koordinasyonu. 11

12 1 2 3 Demiryolu işletmeleri/altyapı yöneticilerinin faaliyetleriyle ilgili tüm risklere ilişkin risk kontrol tedbirleri Madde 9(2) A Bakım 8 ve materyel tedariğiyle ilgili risk kontrolü Madde 9(2) B Müteahhit kullanımı ve tedarikçilerin kontrolüyle ilgili risk kontrolü Madde 9(2) C Demiryolu sistemi dışındaki diğer şahısların faaliyetlerinden kaynaklanan riskler Madde 9(2) D EYS nin belgelendirmesi Ek III(1) E Sorumlulukların dağılımı Ek III(1) F Yönetimin farklı düzeylerde kontrolünün güvenceye alınması Ek III(1) G Personel ve temsilcilerinin tüm düzeylerde katılımının sağlanması Ek III(1) H Sürekli gelişim sağlanması Ek III(1) I Kuruluşun başkanı tarafından onaylanan ve tüm personele iletilen emniyet politikası Kuruluşun emniyeti koruma ve geliştirmeye yönelik nitel ve nicel hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik plan ve prosedürler Mevcut, yeni ve değiştirilmiş teknik ve işletme standartları veya diğer yönerge koşullarını yerine getirmeye yönelik usuller İşletme koşullarındaki bir değişiklik veya yeni materyelin altyapı veya faaliyet üzerinde yeni riskler yarattığı her durumda risk değerlendirmesi gerçekleştirmek ve risk kontrol tedbirleri getirmeye yönelik usul ve yöntemler Personelin yetkinliğinin korunması ve işlerin de doğru şekilde yerine getirilmesinden emin olmak için personel eğitim programları ve sistemleri sunulması Kuruluş içerisinde ve, uygun olduğu durumda, aynı altyapı üzerinde faaliyet gösteren kuruluşlar arasında yeterli bilginin teminine yönelik düzenlemeler Emniyet bilgilerini belgelendirmeye yönelik usuller ve formatlar ile hayati emniyet bilgilerinin yapılandırma kontrolüne yönelik bir usul belirlenmesi Kazalar, olaylar, atlatılan tehlikeler ve diğer tehlikeli olayların rapor edilmesi, soruşturulması ve analiz edilmesini ve gereken önleyici tedbirlerin alınmasını temin etmeye yönelik usuller Acil durumda eylem, alarm durumları ve bilgiye yönelik olarak yetkili kamu kurumlarıyla birlikte kararlaştırılmış planlar sunulması Emniyet yetki sisteminin yinelenen iç denetimine yönelik hükümler Ek III(2)(a) Ek III(2)(b) Ek III(2)(c) Ek III(2)(d) Ek III(2)(e) Ek III(2)(f) Ek III(2)(g) Ek III(2)(h) Ek III(2)(i) Ek III(2)(j) J K L M N O P Q R S 8 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *10+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 12

13 5.2 Sistem yaklaşımının benimsenmesi 3(i) sayılı Madde uyarınca bir EYS nin başlıca amacı, Demiryolu Emniyeti Direktifi nin 4. Maddesi nin genel şartlarını karşılamaya yönelik olarak, genel anlamda sürekli gelişim kavramı, bir sistem temelli yaklaşım 9 ve sorumlulukların tahsisi hususlarının getirildiği durumlarda, bir Dİ/AY nin faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. Yönetim sistemleri mühendisliği alanında süreç temelli yaklaşım olarak da bilinen sistem temelli yaklaşım aşağıdakilerden oluşmaktadır: girdileri çıktılara dönüştüren birbiriyle ilişkili faaliyetler olarak süreçler, süreçlerin haritası. Buna etkileşimler ile süreçler ve alt süreçlerin ayrıntılı bir tanımı da dahildir. Böylelikle, demiryolu emniyeti yönetim sistemi, şirket işlerinin parçası olarak işletimin tasarım, planlama, sunum ve kontrolüne yönelik süreçlerin toplamı olarak tanımlanabilir. Bu, EYS nin yalnızca Demiryolu Emniyeti Direktifi tarafından ana hatlarıyla belirlenen temel demiryolu faaliyetlerini kapsadığı anlamına gelir (söz gelimi, istasyondaki otopark, dükkanlar, vs. gibi faaliyetleri içermemelidir). Bu bölümde süreçleri işlevlerine göre temsil etmenin bir yolu anlatılmaktadır: tasarım ve geliştirme, uygulanım, işletim. Bununla beraber, bu bölüm sadece yol gösterici nitelikte olup, EYS şartlarıyla uygunluğa ilişkin varsayımda bulunmaya yönelik değildir. Önerilen model süreçleri gruplandıran pek çok olasılıktan sadece bir tanesini açıklamaktadır. Her süreç kendi içinde işletimsel bir süreç olarak görülebilir çünkü bir çıktıyı geliştirir. Dİ ler ve AY ler bunları, etkileşimler ve tanımlanan sorumluluklarla birlikte, kendi süreç haritalarını ve bir emniyet yönetim sistemi oluşturmak için referans olarak kullanabilir. Aşağıdaki tablolarda EYS nin farklı unsurlarının nasıl organize edildiği gösterilmiştir. Bu gibi tablolar bunların izleyen bölümlerde nasıl açıklanacağını öngörmekte ve aşağıdaki referansları sunmaktadır: bunların tasarım/geliştirme, uygulanım ve işletim şeklindeki başlıca hususlar içerisindeki konumu, numaralandırmaları, emniyet belgeleri/yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin ilgili OEY uygulama kılavuzundaki sayfa. 9 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *50+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 13

14 7.4 Örgütsel öğrenim 7.3 İzleme 7.2 Risk Değerlendirme 7.1 Liderlik Tablo 1 Tasarım ve geliştirme süreçleri *7. Bölüm+ OEY Say fa Yönetim ilkeleri = Emniyet Politikası J Kurumsal emniyet hedefleri K Karar alıcılık = Yönetim kontrolü G Dİ/AY lerin faaliyetinden kaynaklanan risklerin kontrolü 10 A (Demiryolu sisteminin dışındaki) diğer şahısların faaliyetlerinden kaynaklanan riskler Risk değerlendirme süreçleri / yöntemleri ve risk kontrol tedbirlerinin uygulanımı (değişiklik yönetimi) D 25 M Mevzuat, kurallar ve standartlara uygunluk L AY ye yönelik koordinasyon işleri Art.9(3 ) Veri toplama ve analizi Q Kaza/olay raporlama ve inceleme Q İç denetim S Sürekli gelişim I Emniyete ilişkin öneriler 11 Q Değişiklik yönetimi M Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *7+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 11 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *43+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 14

15 8.4 Belgelendirme 8.3 Bilgi 8.2 Yetkinlik yönetimi 8.1 Yapı ve sorumluluk Tablo 2 Uygulanım süreçleri *8. Bölüm+ OEY Sayfa Sorumlulukların dağılımı F Yönetimin yükümlülükleri G Error! Bookmark not defined Örgütsel yapı E İş yükü planlama = Yetkinlik yönetim sistemi (personel eğitim programları) N Emniyet bilgilerinin yapılandırma kontrolü P Personel ve personel temsilcilerinin rolü H İç/dış iletişim O EYS belgelendirme E Belge yönetimi = Yıllık emniyet raporu 12 Md. 9(4) Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *44+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 15

16 9.2 Acil Durum Planları 9.1 İşletime ilişkin düzenleme ve usuller Tablo 3 İşletimsel faaliyetler *Bölüm 9+ OEY Sayf a Sunulan hizmet türüne göre geçerli kuralları karşılama usulleri Teçhizat ve işletmenin kullanım süresi boyunca uygunluk sağlamaya yönelik usuller (sunum aşaması) L Müteahhit kullanımı ve tedarikçilerin kontrolü B/C Varlık yönetimi = Acil durum yönetimi R AY ye yönelik koordinasyon işleri Md. 9(3) 52 16

17 6 Unsurlar Demiryolu İşletmeleri ve Altyapı Yöneticileri tarafından uygulamaya konan Emniyet Yönetim Sistemi nin 2004/49/AT sayılı Direktif in 9. Maddesi ve III. Eki nde listelenen özellikler ve unsurları içerdiğini belirtmiştik. EYS yi oluşturan özellik ve unsurlar daha sonra bu kılavuz boyunca demiryolu emniyeti belgeleri/yetki belgeleri edinme şartlarına uygunluğu değerlendirmeye ilişkin Tüzükler e Ek II de listelenen kriterlerin numaralandırmasına dayanarak etiketlendirilmiştir. Burada sistem yaklaşımı süreçlerin karşılıklı bir ilişkisi içerisinde işlevlerine göre gruplandırılmış EYS nin tüm unsurlarını kapsayan büyük resim olarak temsil edilmiştir: tasarım ve geliştirme süreçleri [7. Bölüm] uygulanım süreçleri [8. Bölüm] işletimsel faaliyetler [9. Bölüm] Bu yaklaşım kılavuz boyunca aşağıdaki şekilde geliştirilmiştir: Söz konusu üç grup tanımlanacak ve okuyucuları kapsamlarına giren unsurlara yönlendirecek referanslar içerecektir Süreçlerin başlıca özellikleri (tasarım/geliştirme, uygulanım, işletim) kapsamında EYS nin unsurları listelenecek ve tanımlanacaktır. Zorunlu şartlar içerebilecek metinleri yön verici nitelikte metinlerden ayırdetmek için referans sunmak amacıyla, belgenin kullanımını kolaylaştıracak bir dizi formatlama tarzı kullanılmıştır. Belirli unsurların sonunda, gri fon üzerinde görülen çereveli metin zorunlu şartlar içeren ilgili metinleri ifade etmektedir. Parlak kırmızı fon üzerinde görülen çerçeveli metin bu gibi şartlara ilişkin ERA önerilerini ifade etmektedir 17

18 7 Tasarım ve geliştirme süreçleri Demiryolu işletmeleri ve Altyapı Yöneticilerinin demiryolu sisteminin sorumlu oldukları kısmının kontrolünü sağlamaları gerekmekte olup, bunu en başta kuruluşlarında aşağıdakilere yönelik düzenlemeler oluşturarak yapmalıdırlar: bir bütün olarak demiryolu sistemi için geçerli emniyet şartlarına uyum (TŞ ler, ulusal şartlar, vs.), faaliyetleriyle ilişkili spesifik risklerin belirlenmesi, geleceğe yönelik ve yerel bazı risklerin belirlenmesi ve yönetimi. Bu gibi kuruluşların yönetişimi tutarlı düzenlemeler, özel politikaların benimsenmesi, yapılandırılmış uygulanım ve işletim süreçleri ile sorumlulukların faaliyet alanlarına göre tahsisinden oluşmalıdır. Ayrıca: kuruluşlar dinamik ve sürekli gelişme halindedir. EYS ile ilgili tüm süreçlerin düzenlenerek iyileştirilmesine yönelik sürekli bir ihtiyaç vardır. Kuruluşların bunu yapmak için etkili liderlik [7.1] ve personelin katılımı yoluyla uygulanım ve işletim süreçlerinin tasarım ve kontrolüne olanak veren düzenlemelere ihtiyacı bulunmaktadır. Risk değerlendirmesi *7.2+ olası aksaklıklar, baskılar ve bunların sonuçları gibi gelecek gelişme ve tehditlerin öngörülmesine yardımcı olabilir. Risk kontrol tedbirleri tasarlanırken teşhis edilmemiş öngörülemeyen olaylar meydana gelebilir. Risk kontrol tedbirleri, değişmekte olan bir ortam (dışsal yeni teknolojiler, kurallar, standartlar, vs. ve/veya yeni ya da değişen teknikler, işletim usulleri, örgütsel yapı, vs. gibi içsel değişiklikler) dolayısıyla istenilen amacı artık karşılamayabilir. Ayrıca, genel yönetim düzenlemeleri ve yapıdaki değişiklikler de emniyet yönetim sistemini etkileyebilir. Hem işletim süreçleri hem de ortama yönelik izleme [7.3] yakın vadede tehdit teşkil eden veya edebilecek sistem unsurları anlamına gelen olası sistem arızalarını teşhis etmek için şarttır. İzleme faaliyeti risklere ilişkin sürekli değerlendirme hususunda önemli bir bileşen olan deneyim geri dönüşünü destekler. Ayrıca, işletime ilişkin olaylardan dersler çıkarılmalıdır *7.4+. Bu ve denetimler, incelemeler ve diğer tüm ilgili bilgi kaynakları sistemi iyileştirmek için kullanılabilir. Son olarak sistemdeki yapısal veya işlevsel değişiklikler hakkında daha iyi bilgilendirilmiş kararlar almak için gereken girdinin, gelecekte olabileceklere karşı daha iyi hazırlanması için bir şirketin yönetimine sunulmasında tüm bu süreçler gereklidir. Açıkça görülmektedir ki bu süreçlerin tasarım ve geliştirmeye ilişkin olarak da iyi performansı için, sorumlu personel/yönetimin neyi nasıl yapacağını bilmesi ve bunu yapmak için gerekenlere ilişkin vakitli bilgi sahibi olması şarttır. Bu, aynı izleme ilkeleri gibi, uygulanıma yönelik kimi süreçlerin iyileştirme süreçleri için de geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Tasarım ve geliştirme süreçleri: 18

19 sorunların meydana gelmesini veya tekrarlamasını önlemek ve değişen dış ve iç şartlara uygun şekilde adapte olmak ve iyileşmek için arzulanan hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamaya yöneliktir görevlerin, gereken kaynaklar 13 tahsis edilerek, ne şekilde yerine getirilmesi gerektiğini ve bunların ne şekilde değerlendirilmesi ve değişen ortama nasıl adapte edilmesi gerektiğini açıklamaktadır. 7.1 Liderlik Güçlü ve etkili liderlik emniyet hedeflerinin belirlenmesi ve önceliklendirilmesini (Planla), pratiklerin emniyet hedefleri yerine getirilecek şekilde uygulanıma konmasını (Uygula), sistemin etkinliğinin sürekli kontrol edilmesini (Kontrol et) ve düzeltici ve/veya proaktif tedbirlerin alınmasını (Önlem al) temin eder Yönetim ilkeleri Liderlik ve sürekli gelişim ortamı oluşturma sorumluluğu yönetimin tüm düzeylerine, ama bilhassa da en yüksek düzeyine aittir. Üst düzey yönetim, demiryolu sisteminin sürekli değişen bir iç ve dış ortamda emniyetli faaliyete ilişkin olarak, kuruluşun başarısının büyük ölçüde risk kontrol tedbirlerinin izlenmesi ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesine bağlı olduğunu bilmelidir. Üst düzey yönetim bilgilendirilmiş, sürdürülebilir emniyet ilkelerini birincil iş hedeflerinden biri olarak ifade etmiyorsa, alanda emniyete ilişkin kararlılık, bilhassa daha az olgun kuruluşlarda, kolaylıkla başka, bazen çelişen iş hedeflerine kayabilir. Yönetim ilkeleri en üst düzey yönetimin bir kuruluşun tüm spesifik ve önemli emniyet hususlarına veya programlarına doğrudan katılımı anlamına gelir. Aşağıdaki liste yönetim ilkelerinin, bir dizi emniyet hususu üzerinden, pratikte nasıl hayata geçirildiğine dair örnekler ve bunların bu uygulama kılavuzunda ele alınan diğer EYS unsurlarıyla ilgili bağlantılarını vermektedir: emniyet hususunda tutkulu ve ilgili olmak, emniyet politikası ve hedefleri formüle etmek ve yerleştirmek *7.1.1 emniyet politikası na referans+, demiryolu sektörü ve diğer endüstrilerdeki başkalarına karşı emniyet ve kıyaslama performansını arttırmak üzere hedefler belirlemek [7.1.3 kurumsal emniyet hedefleri ne referans], kaynak ve eğitim sağlamak *7.2.1 risk kontrolü ve yetkinlik yönetim sistemi ne referans], 13 Terim hakkındaki ek açıklamalar EYS terminolojisi belgesinin *33+ sayılı maddesinde (yalnızca İngilizce olarak) bulunmaktadır. 19