ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler"

Transkript

1 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan sabit ve mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından düzenlenen faturalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Usul ve Esaslar, sabit ve mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından düzenlenen faturalar ile ayrıntılı faturalara ilişkin usul ve esasları kapsar. Hukuki dayanak MADDE 3 (1) Bu Usul ve Esaslar, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 52' nci maddesinin beşinci fıkrasına ve 28/07/2010 tarihli ve sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği nin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İlkeler MADDE 4 (1) Sabit ve mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından düzenlenen faturaların hazırlanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır; a) Faturalar basit, sade bir şekilde düzenlenmeli ve okunabilir olmalıdır. b) Faturada tarifeler/ücretler herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenmeli, tarife/ücret kalemleri ayırt edilebilir olmalı ve birden fazla ücret kalemi toplu olarak tek bir ücret kaleminde düzenlenmemelidir. c) Faturada bulunan ücretlerin aboneler tarafından doğrulanabilmesi için faturada tam ve yeterli bilgi bulunmalı, tarife/paket detayları ile ücretler açıklanmalıdır. ç) Faturalarda kullanılan terimler ilgili mevzuat ile uyumlu ve tutarlı olmalıdır. İKİNCİ BÖLÜM Fatura ile Ayrıntılı Faturada Bulunması Gereken Zorunlu Hususlar Faturalarda bulunması gereken zorunlu unsurlar MADDE 5 (1) Faturalarda mali mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: a) İşletmecinin logosu, adı ve iletişim adresi, 1

2 b) İşletmecinin müşteri hizmetleri numarası, faks numarası ve internet adresi, c) Abonenin adı, soyadı, adresi ve hizmet numarası, ç) Uygulanan tarife/kampanya/abonelik paketinin adı, tarife/kampanya/abonelik paketi içindeki ücretler, dönem içerisindeki değişiklikler, d) Tarife/kampanya/abonelik paketi dışında uygulanan bir ücret varsa, bu ücretin hangi hizmet için uygulandığı ile ilgili hizmetin tarife ücretine ilişkin bilgiler (örneğin özel servis numaralarına uygulanan ücret bilgileri), e) Paket/kota aşımında uygulanan tarife ücret bilgileri, f) Sabit ücret ve/veya diğer aylık ücretler, g) Satın alınan ek hizmetlere/paketlere ilişkin ücretler ve bu ek hizmetlerin/paketlerin kullanılabileceği tarih aralıkları, ğ) Ücretlendirme periyodu, h) Bağlantı/Kurulum ücreti gibi bir kez alınabilen ücretler, ı) İndirimli ücret uygulamalarında indirimin tutarı ve hangi tarihe kadar geçerli olacağı bilgisi, i) Faturada indirim/iade var ise bu indirimin/iadenin gerekçesine ilişkin bilgiler, j) Kıst ücret uygulanması durumunda bu ücretin ait olduğu tarih aralığı, k) Faturanın ait olduğu dönem ve kesim tarihi, l) Faturanın son ödeme tarihi ve bir sonraki fatura kesim tarihi, m) Ödenmemiş fatura/borç bilgisi, oranı, n) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde uygulanacak gecikme faizi o) Bir önceki dönemde geç ödenen faturaya uygulanmış gecikme faizi oranı ve tutarı, ö) Abone tarafından taahhüt verildiği durumlarda taahhüdün başlangıç ve bitiş tarihi, p) Abone tarafından taahhüt verildiği durumlarda taahhüdün bitiminden önceki son faturada taahhüt bitiminden sonra uygulanacak tarifenin adı ve ücreti, r) Abone tarafından taahhüt verildiği durumlarda aboneliğin feshi halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin açık ve net bilgi, s) Abonelik feshi sonrası gönderilen son faturada abonelik iptal tarihine ilişkin bilgi, ş) Vergi tutarı yanında verginin uygulandığı matrah, 2

3 t) Vergi türleri ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin diğer yasal kesintiler, u) Vergi türlerini de içeren toplam fatura ücreti. Ayrıntılı faturalarda bulunması zorunlu unsurlar MADDE 6 (1) Ayrıntılı faturalarda ise 5 inci maddede sayılan hususlarla birlikte asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: a) Aranan her numara ve numaranın ait olduğu işletmeci adı, işletmeci adı bilinmiyorsa diğer operatör ifadesi, b) Aramanın yapıldığı tarih ve saat, her bir arama için arama süresi ve arama ücreti, c) Arama yöntemi (sesli, görüntülü, vb.), ç) arama sayısı ve toplam konuşma süresi, d) Uluslararası dolaşımda gelen çağrılara, SMS lere vb. ücretlendirme olması durumunda her bir gelen çağrının yapıldığı tarih ve saat, arama/aranma süresi ve ücreti, e) Uluslararası dolaşımda ve yurtdışına doğru yapılan çağrılarda aranan numaranın yanında aranan ülkeye ilişkin ülke adı gibi açıklayıcı bilgi ile uluslararası dolaşımda aramanın başlatıldığı ülke bilgisi, f) Veri iletim yöntemi, veri aktarımının boyutu, süresi ve ücreti, g) Haberleşme ücretlerinde, ses görüşmeleri, SMS, internet gibi toplam kullanımın özetini gösterir bir tablo h) Mobil telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin farklı olması durumunda şebeke içi, şebeke dışı, uluslararası gibi ve sabit telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin farklı olması durumunda şebeke içi, şebeke dışı, şehir içi, şehirlerarası, uluslararası gibi yararlanılan her bir hizmetin ayrı ayrı alt kalemlerinin dağılımını gösterir grafik. (2) Faturalar, internet üzerinden sunulduğu durumda işletmeciler tarafından kullanım detayı / ayrıntılı fatura bilgileri; a) Tüketicilerin fatura tutarını basitçe hesaplayabileceği bir şekilde hazırlanır. b) Tüketicilerin ses, SMS, veri, yurtdışı, yurtiçi, roaming görüşmeleri vb. filtreleme ve hesaplama yapabilecekleri şekilde (excell vb. formatlarda) sunulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Fatura Düzenlenmesine İlişkin Format Faturaların düzenlenmesinde takip edilecek format MADDE 7 - (1) Faturaların formatında uyulması zorunlu hususlar aşağıda sayılmaktadır: 3

4 a) İşletmecinin tam adı ve logosu sayfanın üst kısmında yer almalıdır. b) Müşteri hizmetleri numarası, faks numarası ve internet adresi kolayca görülecek yerde ilk sayfada en üstte ya da en altta başlıklı kısımlarda yer almalıdır. c) Abone adı, hizmet numarası, tarife/paket/kampanya adı, abonenin taahhüt verdiği durumlarda taahhüt bitiş tarihi, indirim uygulandığı durumlarda indirim bitiş tarihi ve fatura özet bilgileri; fatura dönemi, tarihi ve son ödeme tarihi bilgileri faturanın ilk sayfasında en üst kısımda belirtilmelidir. ç) Faturanın ilk sayfasının ön yüzünde, Kullanım Özeti bilgisi, tarife/paket/kampanya kapsamında faturanın ait olduğu ay kullanılan ve sonraki ay kullanılabilecek olan dakika, SMS sayısı, veri miktarı gibi bilgiler bakımından tablo/grafik gibi yöntemlerle tüketicinin kolayca anlayabileceği, değerlendirme yapabileceği şekilde gösterilmelidir. d) Abonenin tarifesinde/paketinde/kampanyasında ücretlendirmeye ilişkin bilgileri içeren bir tablo ilk sayfada yer almalı, abonelik paketi kapsamı dışındaki ücretlere ilişkin bilgiler belirtilmelidir. e) Abone tarafından veya işletmeci tarafından tarife/paket/kampanya değiştirildiyse değişimin yapıldığı tarihten sonraki ilk faturada faturanın ilk sayfasının ön yüzünde Uyarı veya Dikkat başlıklarından biri ile tarifenin/paketin/kampanyanın değiştirildiği bilgisi verilmelidir. f) Abone tarafından taahhüt verildiği durumlarda aboneliğin feshi halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedelleri varsa bunlara ilişkin bilgi faturanın ilk sayfasının ön yüzünde yer almalıdır. g) Faturada ücretlere ilişkin kalemler vergiler dahil olacak şekilde gösterilmeli, devlete iletilecek ücretler ise ayrı bir kalem altında gösterilmelidir. ğ) Temel haberleşme hizmetlerine ilişkin ücretlerin dışındaki numara değiştirme ücreti, sim kart değişiklik ücreti ve cayma bedeli, ceza bedeli, bağlantı/kurulum ücreti, gibi ücretler faturaya yansıtılmış ise, bunlara Diğer Ücretler başlığı altında yer verilmelidir. h) Satın alınan ek hizmetlere/paketlere (konuşma, SMS, internet vb.) ilişkin ücretler ve bu ek hizmetlerin/paketlerin kullanılabileceği tarih aralıkları ayrı bir başlık halinde gösterilmelidir. ı) Yurtdışı Kullanımları kalemi alt ayrıntısı Yurtdışında Gelen ve Giden Arama, Yurtdışında Atılan Kısa Mesaj, MMS, internet kullanımı vb. alt ücretlendirme kalemlerini gösterecek şekilde ayrı bir başlık altında gösterilmelidir. i) Abonelik sözleşmesi kapsamında verilen cihazların adı, cihazlara ait ücretler/taksitler ayrı bir kalem olarak gösterilmeli, içinde bulunulan dönem ve kalan taksit sayısı belirtilmelidir. 4

5 j) Kullanım ücretlerine ilişkin ücretler ayrı bir kalem olarak gösterilmeli ve içeriğinde yer alan her bir alt kalem ayrıca açıklanmalıdır. k) Faturanın ilk sayfasının ön yüzünde kullanım ücretleri (konuşma, internet, SMS, yurt dışı görüşme vb.) bir grafikle gösterilmelidir. l) Faturadaki tüm yazı ve rakamlara okuma kolaylığı açısından gerekli özen ve dikkat gösterilmelidir. m) Faturalarda renk körlüğü olan insanların da okuyabileceği şekilde karşıt renkler kullanılmalı, açık renkli veya beyaz kâğıt üstüne, siyah veya koyu renkli yazılar kullanılmalıdır. (2) Sabit ve mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından örnek alınabilecek fatura formatına EK-1 de, ayrıntılı fatura formatına ise EK-2 de yer verilmektedir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar MADDE 8 (1) Bu Usul ve Esaslara ilişkin hükümlerin ihlali durumunda; 5/9/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 9 (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmaması halinde, Kurul Kararına göre işlem yapılır. Yürürlük MADDE 10- (1) Bu Usul ve Esaslar Kurul tarafından onaylandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11- (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. 5

6 LOGO İşletmeci Adı: Adres: Müşteri Hizmetleri Numarası: Faks: İnternet Sitesi Adresi: ÖRNEK FATURA FORMATI Ek-1 Fatura Dönemi: Abone Adı-Soyadı: Fatura Kesim Tarihi: Adres: Bir Sonraki Fatura Kesim Tarihi: Son Ödeme Tarihi: Fatura ID: ÖDENECEK TUTAR : TELEFON(HİZMET) NO: Tarife/paket/kampanya Adı: Taahhüt Başlangıç/ Bitiş Tarihi: Tarife ve Paket Ücretleri (Vergiler Dahil) Tarife adı tutar KULLANIM ÜCRETLERİ Sabit Şebeke içi Diğer Operatör İnternet Paketi Kullanım Ücretleri (Vergiler Dahil) Konuşma SMS İnternet 15% 10% 27% 13% 10% 10% 4% 7% 4% SMS Katma Değerli Servisler İnternet Yurtdışı Görüşme Yurtdışında Görüşme MMS Katma Değerli Servisler Yurtdışı Kullanım Ücretleri (Vergiler Dahil) Giden Arama Gelen Arama SMS İnternet Diğer Ücretler (Vergiler Dahil) Numara Değişikliği Ücreti Sim Kart Değişiklik Ücreti Taahhüte Aykırılık/Ceza Bedeli Bağlantı/Kurulum Ücreti Tahsilatına Aracılık Edilen Ücretler (Vergiler Dahil) Cihaz(adı) aylık taksit bedeli (kaçıncı taksit/taksit dönemi/toplam taksit sayısı) Ek Hizmetler/Paketler (Vergiler Dahil) dk Konuşma Paketi Ücreti (../../ -../../.. arasında geçerlidir) SMS paketi Ücreti (../../ -../../.. arasında geçerlidir). İnternet paketi ücreti (../../ -../../.. arasında geçerlidir) KULLANIM ÖZETİ Görüşme Süresi(dk) SMS Adedi İnternet Kullanım(MB) Bu Ay Gelecek Ay Paketinizde İndirimler/İadeler (-) (Vergiler Dahil) (İndirim ı) (İade ı) Gecikme Bedeli (Vergiler Dahil) Vergi ve Diğer Yasal Kesintiler 1 / 3 Tarifede Ücretlendirmeye İlişkin Bilgiler Tarifenizin Avantajlarını Biliyor musunuz? Tarife Adı Tarife Avantajı Aylık Ücret Görüşme Ücretleri Tarifenizin ücretlendirme periyodu. saniyedir. Özel servis numaralarına uygulanan ücret bilgileri Paket/kota aşımında uygulanan tarife ücret bilgileri

7 KDV %18 (Matrah TL) ÖİV %25 (Matrah.TL) ÖİV %5 (Matrah.TL) Telsiz Kullanma Ücreti Telsiz Ruhsatname Ücreti Özel İletişim Vergisi Tesisi (kaçıncı taksit/toplam taksit sayısı) (kaçıncı taksit/toplam taksit sayısı) DEVLETE İLETİLECEK ÜCRETLER İŞLETMECİYE İLETİLECEK ÜCRETLER FATURA TUTARI ÖDENECEK TUTAR ÖDENMEMİŞ FATURA BİLGİLERİ (Bir önceki dönemde geç ödenen faturaya uygulanmış gecikme faizi oranı ve tutarı) Gecikme faizi oranı %... dir. Fatura sorgu ve şikâyetleri için irtibat numaraları Ek-1 ÖRNEK FATURA FORMATI DİKKAT (UYARI) Tarifeniz.iken.tarifesi şeklinde değiştirilmiştir. Abonelik iptal tarihi. Taahhüt bitiminden sonra uygulanacak tarife adı ve ücreti SİZE ÖZEL İndirimlerin Gerekçeleri İndirimlerin Hangi Tarihe Kadar Geçerli Olacağı Taahhüt Bittikten Sonra Uygulanacak Tarife Bilgisi Paket Aşımı Varsa; İlgili ın Gösterilmesi Kampanyalar Hakkında Bilgi İade Gerekçesi Cezai Ücret ve Cayma Bedellerinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgi FATURA ÖZETİ İLE İLGİLİ DETAYLAR Kullanım Ücretleri Konuşma ( ) Kısa Mesaj ( ) Şebeke İçi.TL Şebeke İçi.TL Diğer Operatör TL Diğer Operatör.TL Sabit Hatlar TL Özel Hizmet Numaraları TL Yurtdışını Arama TL İnternet ( ) Katma Değerli Servisler ( ) Yurtiçi TL Katma Değerli Servis Adı Yurtdışı TL Kıst ücret uygulaması durumunda ücret tutarı, ücretin ait olduğu tarih aralığı 2 / 3

8 Fatura Kalemleri ve Önemli Açıklamalar FATURA KALEMLERİ (Fatura kalemlerinin tanımı yapılacaktır.) ÖRNEK FATURA FORMATI Ödemelerle İlgili Önemli Hususlar FATURANIZI ÖDEMEK İÇİN : (Fatura ödeme noktaları vb. bilgiler verilecektir.) Ek-1 FATURA TUTARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN : (Fatura tutarının hangi kanallardan öğrenilebileceği bilgileri verilecektir.) DİĞER DETAYLAR: (Faturaların e-posta ile alınabileceği, Online işlem Merkezi hakkında bilgiler, ara ödemelere ilişkin bilgiler, katma değerli servislerin ve özel hizmet servislerinin tarifeden bağımsız şekilde ücretlendirileceği vb. bilgiler yer alacaktır) 3 / 3

9 Ek-2 AYRINTILI FATURA ÖRNEĞİ LOGO Adı Müşteri Hizmetleri Numarası: Faks: İnternet Sitesi Adresi : Fatura Dönemi: Abone Adı-Soyadı: Fatura Kesim Tarihi: Adres: Bir Sonraki Fatura Kesim Tarihi: Son Ödeme Tarihi: Fatura ID: ÖDENECEK TUTAR : TELEFON(HİZMET) NO: Tarife/paket/kampanyaAdı: Taahhüt Bitiş Tarihi: Kullanım Özeti Telefon Görüşmeleri SMS/MMS İnternet İçerik Data/Faks Arama Sayısı Arama Süresi (dk) (TL) SMS Adedi MMS Adedi (TL) Hacim (MB) Kullanım Süresi (dk) (TL) İçerik Adedi tutar (TL) Kullanım Süresi (dk) (TL) 7% 8% Kullanım (Örnek) 20% 18% 47% Ses Görüşmeleri SMS\MMS İnternet İçerik Hizmetleri Data\Faks Telefon Görüşmeleri (Örnek) 25% 0% 0% 11% 64% Roaming Yurtiçi Arama Yurtdışı Arama Yurtiçi Görüşmeler (Örnek) 0% 0% Sabit Hatlar 39% 44% Diğer Operatörler 17% Şebeke İçi 1 / 2

10 Ek-2 Kullanım Detayı Yurtiçi Telefon Görüşmeleri Tarih Saat Aranan No Aranan işletmeci Arama Tipi Açıklama Süre (TL) XXX İşletmeci 1 Sesli.... SMS/MMS Tarih Saat Aranan No İşletmeci Adı Mesaj Tipi Açıklama Adet (TL) XXX İşletmeci 2 SMS..... İnternet Tarih Saat Kullanım Veri Transferi Açıklama Hacim Süre (TL) E-posta Yükleme 3G Mobil TV İndirme 3G.... Yüklenen Veri İndirilen Veri İçerik Hizmetleri Tarih Saat Aranan No Açıklama Adet (TL) XXX Melodi.. Wap/Fax Tarih Saat Aranan No Açıklama Süre (TL) XXX Wap.. Yurtdışı Telefon Görüşmeleri Tarih Saat Aranan No Aranan Ülke Arama Tipi Açıklama Süre (TL) XXX Sesli.... Tarih Saat Aranan No Aramanın Başlatıldığı Ülke Aranan Ülke Roaming Ses Görüşmeleri Arama Tipi Açıklama Süre (TL) XXX Sesli Fatura sorgu ve şikâyetleri için irtibat numaraları 2 / 2