ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler"

Transkript

1 ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE FATURA USUL VE ESASLARI TASLAĞI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, elektronik haberleşme sektöründe faaliyette bulunan sabit ve mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından düzenlenen faturalara ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Usul ve Esaslar, sabit ve mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından düzenlenen faturalar ile ayrıntılı faturalara ilişkin usul ve esasları kapsar. Hukuki dayanak MADDE 3 (1) Bu Usul ve Esaslar, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 52' nci maddesinin beşinci fıkrasına ve 28/07/2010 tarihli ve sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği nin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. İlkeler MADDE 4 (1) Sabit ve mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından düzenlenen faturaların hazırlanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır; a) Faturalar basit, sade bir şekilde düzenlenmeli ve okunabilir olmalıdır. b) Faturada tarifeler/ücretler herhangi bir tereddüde yol açmayacak açıklıkta düzenlenmeli, tarife/ücret kalemleri ayırt edilebilir olmalı ve birden fazla ücret kalemi toplu olarak tek bir ücret kaleminde düzenlenmemelidir. c) Faturada bulunan ücretlerin aboneler tarafından doğrulanabilmesi için faturada tam ve yeterli bilgi bulunmalı, tarife/paket detayları ile ücretler açıklanmalıdır. ç) Faturalarda kullanılan terimler ilgili mevzuat ile uyumlu ve tutarlı olmalıdır. İKİNCİ BÖLÜM Fatura ile Ayrıntılı Faturada Bulunması Gereken Zorunlu Hususlar Faturalarda bulunması gereken zorunlu unsurlar MADDE 5 (1) Faturalarda mali mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: a) İşletmecinin logosu, adı ve iletişim adresi, 1

2 b) İşletmecinin müşteri hizmetleri numarası, faks numarası ve internet adresi, c) Abonenin adı, soyadı, adresi ve hizmet numarası, ç) Uygulanan tarife/kampanya/abonelik paketinin adı, tarife/kampanya/abonelik paketi içindeki ücretler, dönem içerisindeki değişiklikler, d) Tarife/kampanya/abonelik paketi dışında uygulanan bir ücret varsa, bu ücretin hangi hizmet için uygulandığı ile ilgili hizmetin tarife ücretine ilişkin bilgiler (örneğin özel servis numaralarına uygulanan ücret bilgileri), e) Paket/kota aşımında uygulanan tarife ücret bilgileri, f) Sabit ücret ve/veya diğer aylık ücretler, g) Satın alınan ek hizmetlere/paketlere ilişkin ücretler ve bu ek hizmetlerin/paketlerin kullanılabileceği tarih aralıkları, ğ) Ücretlendirme periyodu, h) Bağlantı/Kurulum ücreti gibi bir kez alınabilen ücretler, ı) İndirimli ücret uygulamalarında indirimin tutarı ve hangi tarihe kadar geçerli olacağı bilgisi, i) Faturada indirim/iade var ise bu indirimin/iadenin gerekçesine ilişkin bilgiler, j) Kıst ücret uygulanması durumunda bu ücretin ait olduğu tarih aralığı, k) Faturanın ait olduğu dönem ve kesim tarihi, l) Faturanın son ödeme tarihi ve bir sonraki fatura kesim tarihi, m) Ödenmemiş fatura/borç bilgisi, oranı, n) Son ödeme tarihinde ödemenin yapılmaması halinde uygulanacak gecikme faizi o) Bir önceki dönemde geç ödenen faturaya uygulanmış gecikme faizi oranı ve tutarı, ö) Abone tarafından taahhüt verildiği durumlarda taahhüdün başlangıç ve bitiş tarihi, p) Abone tarafından taahhüt verildiği durumlarda taahhüdün bitiminden önceki son faturada taahhüt bitiminden sonra uygulanacak tarifenin adı ve ücreti, r) Abone tarafından taahhüt verildiği durumlarda aboneliğin feshi halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedelleri ile bunların hesaplanmasına ilişkin açık ve net bilgi, s) Abonelik feshi sonrası gönderilen son faturada abonelik iptal tarihine ilişkin bilgi, ş) Vergi tutarı yanında verginin uygulandığı matrah, 2

3 t) Vergi türleri ve benzeri mali yükümlülüklere ilişkin diğer yasal kesintiler, u) Vergi türlerini de içeren toplam fatura ücreti. Ayrıntılı faturalarda bulunması zorunlu unsurlar MADDE 6 (1) Ayrıntılı faturalarda ise 5 inci maddede sayılan hususlarla birlikte asgari aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: a) Aranan her numara ve numaranın ait olduğu işletmeci adı, işletmeci adı bilinmiyorsa diğer operatör ifadesi, b) Aramanın yapıldığı tarih ve saat, her bir arama için arama süresi ve arama ücreti, c) Arama yöntemi (sesli, görüntülü, vb.), ç) arama sayısı ve toplam konuşma süresi, d) Uluslararası dolaşımda gelen çağrılara, SMS lere vb. ücretlendirme olması durumunda her bir gelen çağrının yapıldığı tarih ve saat, arama/aranma süresi ve ücreti, e) Uluslararası dolaşımda ve yurtdışına doğru yapılan çağrılarda aranan numaranın yanında aranan ülkeye ilişkin ülke adı gibi açıklayıcı bilgi ile uluslararası dolaşımda aramanın başlatıldığı ülke bilgisi, f) Veri iletim yöntemi, veri aktarımının boyutu, süresi ve ücreti, g) Haberleşme ücretlerinde, ses görüşmeleri, SMS, internet gibi toplam kullanımın özetini gösterir bir tablo h) Mobil telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin farklı olması durumunda şebeke içi, şebeke dışı, uluslararası gibi ve sabit telefon aboneliklerinde ücretlendirmenin farklı olması durumunda şebeke içi, şebeke dışı, şehir içi, şehirlerarası, uluslararası gibi yararlanılan her bir hizmetin ayrı ayrı alt kalemlerinin dağılımını gösterir grafik. (2) Faturalar, internet üzerinden sunulduğu durumda işletmeciler tarafından kullanım detayı / ayrıntılı fatura bilgileri; a) Tüketicilerin fatura tutarını basitçe hesaplayabileceği bir şekilde hazırlanır. b) Tüketicilerin ses, SMS, veri, yurtdışı, yurtiçi, roaming görüşmeleri vb. filtreleme ve hesaplama yapabilecekleri şekilde (excell vb. formatlarda) sunulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Fatura Düzenlenmesine İlişkin Format Faturaların düzenlenmesinde takip edilecek format MADDE 7 - (1) Faturaların formatında uyulması zorunlu hususlar aşağıda sayılmaktadır: 3

4 a) İşletmecinin tam adı ve logosu sayfanın üst kısmında yer almalıdır. b) Müşteri hizmetleri numarası, faks numarası ve internet adresi kolayca görülecek yerde ilk sayfada en üstte ya da en altta başlıklı kısımlarda yer almalıdır. c) Abone adı, hizmet numarası, tarife/paket/kampanya adı, abonenin taahhüt verdiği durumlarda taahhüt bitiş tarihi, indirim uygulandığı durumlarda indirim bitiş tarihi ve fatura özet bilgileri; fatura dönemi, tarihi ve son ödeme tarihi bilgileri faturanın ilk sayfasında en üst kısımda belirtilmelidir. ç) Faturanın ilk sayfasının ön yüzünde, Kullanım Özeti bilgisi, tarife/paket/kampanya kapsamında faturanın ait olduğu ay kullanılan ve sonraki ay kullanılabilecek olan dakika, SMS sayısı, veri miktarı gibi bilgiler bakımından tablo/grafik gibi yöntemlerle tüketicinin kolayca anlayabileceği, değerlendirme yapabileceği şekilde gösterilmelidir. d) Abonenin tarifesinde/paketinde/kampanyasında ücretlendirmeye ilişkin bilgileri içeren bir tablo ilk sayfada yer almalı, abonelik paketi kapsamı dışındaki ücretlere ilişkin bilgiler belirtilmelidir. e) Abone tarafından veya işletmeci tarafından tarife/paket/kampanya değiştirildiyse değişimin yapıldığı tarihten sonraki ilk faturada faturanın ilk sayfasının ön yüzünde Uyarı veya Dikkat başlıklarından biri ile tarifenin/paketin/kampanyanın değiştirildiği bilgisi verilmelidir. f) Abone tarafından taahhüt verildiği durumlarda aboneliğin feshi halinde uygulanacak cezai ücret ve/veya cayma bedelleri varsa bunlara ilişkin bilgi faturanın ilk sayfasının ön yüzünde yer almalıdır. g) Faturada ücretlere ilişkin kalemler vergiler dahil olacak şekilde gösterilmeli, devlete iletilecek ücretler ise ayrı bir kalem altında gösterilmelidir. ğ) Temel haberleşme hizmetlerine ilişkin ücretlerin dışındaki numara değiştirme ücreti, sim kart değişiklik ücreti ve cayma bedeli, ceza bedeli, bağlantı/kurulum ücreti, gibi ücretler faturaya yansıtılmış ise, bunlara Diğer Ücretler başlığı altında yer verilmelidir. h) Satın alınan ek hizmetlere/paketlere (konuşma, SMS, internet vb.) ilişkin ücretler ve bu ek hizmetlerin/paketlerin kullanılabileceği tarih aralıkları ayrı bir başlık halinde gösterilmelidir. ı) Yurtdışı Kullanımları kalemi alt ayrıntısı Yurtdışında Gelen ve Giden Arama, Yurtdışında Atılan Kısa Mesaj, MMS, internet kullanımı vb. alt ücretlendirme kalemlerini gösterecek şekilde ayrı bir başlık altında gösterilmelidir. i) Abonelik sözleşmesi kapsamında verilen cihazların adı, cihazlara ait ücretler/taksitler ayrı bir kalem olarak gösterilmeli, içinde bulunulan dönem ve kalan taksit sayısı belirtilmelidir. 4

5 j) Kullanım ücretlerine ilişkin ücretler ayrı bir kalem olarak gösterilmeli ve içeriğinde yer alan her bir alt kalem ayrıca açıklanmalıdır. k) Faturanın ilk sayfasının ön yüzünde kullanım ücretleri (konuşma, internet, SMS, yurt dışı görüşme vb.) bir grafikle gösterilmelidir. l) Faturadaki tüm yazı ve rakamlara okuma kolaylığı açısından gerekli özen ve dikkat gösterilmelidir. m) Faturalarda renk körlüğü olan insanların da okuyabileceği şekilde karşıt renkler kullanılmalı, açık renkli veya beyaz kâğıt üstüne, siyah veya koyu renkli yazılar kullanılmalıdır. (2) Sabit ve mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından örnek alınabilecek fatura formatına EK-1 de, ayrıntılı fatura formatına ise EK-2 de yer verilmektedir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler İdari para cezaları ve diğer yaptırımlar MADDE 8 (1) Bu Usul ve Esaslara ilişkin hükümlerin ihlali durumunda; 5/9/2004 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 9 (1) Bu Usul ve Esaslarda hüküm bulunmaması halinde, Kurul Kararına göre işlem yapılır. Yürürlük MADDE 10- (1) Bu Usul ve Esaslar Kurul tarafından onaylandığı tarihten 3 ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11- (1) Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür. 5

6 LOGO İşletmeci Adı: Adres: Müşteri Hizmetleri Numarası: Faks: İnternet Sitesi Adresi: ÖRNEK FATURA FORMATI Ek-1 Fatura Dönemi: Abone Adı-Soyadı: Fatura Kesim Tarihi: Adres: Bir Sonraki Fatura Kesim Tarihi: Son Ödeme Tarihi: Fatura ID: ÖDENECEK TUTAR : TELEFON(HİZMET) NO: Tarife/paket/kampanya Adı: Taahhüt Başlangıç/ Bitiş Tarihi: Tarife ve Paket Ücretleri (Vergiler Dahil) Tarife adı tutar KULLANIM ÜCRETLERİ Sabit Şebeke içi Diğer Operatör İnternet Paketi Kullanım Ücretleri (Vergiler Dahil) Konuşma SMS İnternet 15% 10% 27% 13% 10% 10% 4% 7% 4% SMS Katma Değerli Servisler İnternet Yurtdışı Görüşme Yurtdışında Görüşme MMS Katma Değerli Servisler Yurtdışı Kullanım Ücretleri (Vergiler Dahil) Giden Arama Gelen Arama SMS İnternet Diğer Ücretler (Vergiler Dahil) Numara Değişikliği Ücreti Sim Kart Değişiklik Ücreti Taahhüte Aykırılık/Ceza Bedeli Bağlantı/Kurulum Ücreti Tahsilatına Aracılık Edilen Ücretler (Vergiler Dahil) Cihaz(adı) aylık taksit bedeli (kaçıncı taksit/taksit dönemi/toplam taksit sayısı) Ek Hizmetler/Paketler (Vergiler Dahil) dk Konuşma Paketi Ücreti (../../ -../../.. arasında geçerlidir) SMS paketi Ücreti (../../ -../../.. arasında geçerlidir). İnternet paketi ücreti (../../ -../../.. arasında geçerlidir) KULLANIM ÖZETİ Görüşme Süresi(dk) SMS Adedi İnternet Kullanım(MB) Bu Ay Gelecek Ay Paketinizde İndirimler/İadeler (-) (Vergiler Dahil) (İndirim ı) (İade ı) Gecikme Bedeli (Vergiler Dahil) Vergi ve Diğer Yasal Kesintiler 1 / 3 Tarifede Ücretlendirmeye İlişkin Bilgiler Tarifenizin Avantajlarını Biliyor musunuz? Tarife Adı Tarife Avantajı Aylık Ücret Görüşme Ücretleri Tarifenizin ücretlendirme periyodu. saniyedir. Özel servis numaralarına uygulanan ücret bilgileri Paket/kota aşımında uygulanan tarife ücret bilgileri

7 KDV %18 (Matrah TL) ÖİV %25 (Matrah.TL) ÖİV %5 (Matrah.TL) Telsiz Kullanma Ücreti Telsiz Ruhsatname Ücreti Özel İletişim Vergisi Tesisi (kaçıncı taksit/toplam taksit sayısı) (kaçıncı taksit/toplam taksit sayısı) DEVLETE İLETİLECEK ÜCRETLER İŞLETMECİYE İLETİLECEK ÜCRETLER FATURA TUTARI ÖDENECEK TUTAR ÖDENMEMİŞ FATURA BİLGİLERİ (Bir önceki dönemde geç ödenen faturaya uygulanmış gecikme faizi oranı ve tutarı) Gecikme faizi oranı %... dir. Fatura sorgu ve şikâyetleri için irtibat numaraları Ek-1 ÖRNEK FATURA FORMATI DİKKAT (UYARI) Tarifeniz.iken.tarifesi şeklinde değiştirilmiştir. Abonelik iptal tarihi. Taahhüt bitiminden sonra uygulanacak tarife adı ve ücreti SİZE ÖZEL İndirimlerin Gerekçeleri İndirimlerin Hangi Tarihe Kadar Geçerli Olacağı Taahhüt Bittikten Sonra Uygulanacak Tarife Bilgisi Paket Aşımı Varsa; İlgili ın Gösterilmesi Kampanyalar Hakkında Bilgi İade Gerekçesi Cezai Ücret ve Cayma Bedellerinin Hesaplanmasına İlişkin Bilgi FATURA ÖZETİ İLE İLGİLİ DETAYLAR Kullanım Ücretleri Konuşma ( ) Kısa Mesaj ( ) Şebeke İçi.TL Şebeke İçi.TL Diğer Operatör TL Diğer Operatör.TL Sabit Hatlar TL Özel Hizmet Numaraları TL Yurtdışını Arama TL İnternet ( ) Katma Değerli Servisler ( ) Yurtiçi TL Katma Değerli Servis Adı Yurtdışı TL Kıst ücret uygulaması durumunda ücret tutarı, ücretin ait olduğu tarih aralığı 2 / 3

8 Fatura Kalemleri ve Önemli Açıklamalar FATURA KALEMLERİ (Fatura kalemlerinin tanımı yapılacaktır.) ÖRNEK FATURA FORMATI Ödemelerle İlgili Önemli Hususlar FATURANIZI ÖDEMEK İÇİN : (Fatura ödeme noktaları vb. bilgiler verilecektir.) Ek-1 FATURA TUTARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN : (Fatura tutarının hangi kanallardan öğrenilebileceği bilgileri verilecektir.) DİĞER DETAYLAR: (Faturaların e-posta ile alınabileceği, Online işlem Merkezi hakkında bilgiler, ara ödemelere ilişkin bilgiler, katma değerli servislerin ve özel hizmet servislerinin tarifeden bağımsız şekilde ücretlendirileceği vb. bilgiler yer alacaktır) 3 / 3

9 Ek-2 AYRINTILI FATURA ÖRNEĞİ LOGO Adı Müşteri Hizmetleri Numarası: Faks: İnternet Sitesi Adresi : Fatura Dönemi: Abone Adı-Soyadı: Fatura Kesim Tarihi: Adres: Bir Sonraki Fatura Kesim Tarihi: Son Ödeme Tarihi: Fatura ID: ÖDENECEK TUTAR : TELEFON(HİZMET) NO: Tarife/paket/kampanyaAdı: Taahhüt Bitiş Tarihi: Kullanım Özeti Telefon Görüşmeleri SMS/MMS İnternet İçerik Data/Faks Arama Sayısı Arama Süresi (dk) (TL) SMS Adedi MMS Adedi (TL) Hacim (MB) Kullanım Süresi (dk) (TL) İçerik Adedi tutar (TL) Kullanım Süresi (dk) (TL) 7% 8% Kullanım (Örnek) 20% 18% 47% Ses Görüşmeleri SMS\MMS İnternet İçerik Hizmetleri Data\Faks Telefon Görüşmeleri (Örnek) 25% 0% 0% 11% 64% Roaming Yurtiçi Arama Yurtdışı Arama Yurtiçi Görüşmeler (Örnek) 0% 0% Sabit Hatlar 39% 44% Diğer Operatörler 17% Şebeke İçi 1 / 2

10 Ek-2 Kullanım Detayı Yurtiçi Telefon Görüşmeleri Tarih Saat Aranan No Aranan işletmeci Arama Tipi Açıklama Süre (TL) XXX İşletmeci 1 Sesli.... SMS/MMS Tarih Saat Aranan No İşletmeci Adı Mesaj Tipi Açıklama Adet (TL) XXX İşletmeci 2 SMS..... İnternet Tarih Saat Kullanım Veri Transferi Açıklama Hacim Süre (TL) E-posta Yükleme 3G Mobil TV İndirme 3G.... Yüklenen Veri İndirilen Veri İçerik Hizmetleri Tarih Saat Aranan No Açıklama Adet (TL) XXX Melodi.. Wap/Fax Tarih Saat Aranan No Açıklama Süre (TL) XXX Wap.. Yurtdışı Telefon Görüşmeleri Tarih Saat Aranan No Aranan Ülke Arama Tipi Açıklama Süre (TL) XXX Sesli.... Tarih Saat Aranan No Aramanın Başlatıldığı Ülke Aranan Ülke Roaming Ses Görüşmeleri Arama Tipi Açıklama Süre (TL) XXX Sesli Fatura sorgu ve şikâyetleri için irtibat numaraları 2 / 2

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE iphone 4 8GB CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan (kısaca Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ 2018

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ 2018 TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ 2018 TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) TEKNOSACELL lerinden işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen katılım koşullarını sağlayan yeni ve mevcut

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 3G S Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ

VODAFONE iphone 4 CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI MOBİL İNTERNET PAKETLERİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone iphone 4 Kampanyası ndan yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,...numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile

Detaylı

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) TEKNOSACELL lerinden işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen katılım koşullarını sağlayan yeni ve mevcut bireysel

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

Uyumlu 1 Fırsat Tarifesi

Uyumlu 1 Fırsat Tarifesi Uyumlu 1 Fırsat Tarifesi o Tarife faturalı bireysel abonelerin kullanımı içindir. o Uyumlu 1 Fırsat Tarifesi kullanan aboneler aylık kontratsız 44 TL karşılığında, yurtiçi heryöne 750 dakika arama, yurt

Detaylı

Tarifede 39 TL karşılıgında yurt içi her yone 1000 dakika, 1000SMS ve 3GB cepten internet sunumaktadır.

Tarifede 39 TL karşılıgında yurt içi her yone 1000 dakika, 1000SMS ve 3GB cepten internet sunumaktadır. Devreden Uyumlu 3 Tarifesi Tarifede 39 TL karşılıgında yurt içi her yone 1000 dakika, 1000SMS ve 3GB cepten internet sunumaktadır. Paket kapsamındaki kalan dakikalar, SMS ve internet hakkı bir sonraki

Detaylı

SON ÖDEME TARİHİ : 28/11/2011 ÖDENECEK TUTAR : 32,25 TL

SON ÖDEME TARİHİ : 28/11/2011 ÖDENECEK TUTAR : 32,25 TL T TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Turgut Özal Bulvarı Samsun Yolu Kavşağı 06103 Aydınlıkevler ANKARA Dışkapı V.D. Vergi No: 8760052205 SAYIN ORHAN ÇAM 1735 SK.NO.4/A K.YAKA IZR. 35530-02 İLETİŞİM HİZMET FATURASI

Detaylı

Tarifede 40 TL karşılıgında yurt içi her yone 1000 dakika, 1000SMS ve 3GB cepten internet sunumaktadır.

Tarifede 40 TL karşılıgında yurt içi her yone 1000 dakika, 1000SMS ve 3GB cepten internet sunumaktadır. Biriktiren Uyumlu 3 Tarifesi Tarifede 40 TL karşılıgında yurt içi her yone 1000 dakika, 1000SMS ve 3GB cepten internet sunumaktadır. Paket kapsamındaki kalan dakikalar, SMS ve internet hakkı bir sonraki

Detaylı

VODAFONE 5 TL YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 5 TL YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 5 TL ye Avantaj Kampanyasından (Kampanya) Cep Avantaj Midi 5 TL YE AVANTAJ Paketine ( Paket 1 ) Cep Avantaj Heryöne 5 TL YE AVANTAJ Paketine ( Paket 2 ) Dahil

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 12.04.2016 Karar No : 2016/DK-YED/211 Gündem Konusu : CLI ya İlişkin Düzenlemeler. KARAR : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 31 / 12 / 2017 SİRKÜLER SAYISI : 2017 / 076 SİRKÜLER KONUSU : Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16) Hak.

SİRKÜLER TARİHİ : 31 / 12 / 2017 SİRKÜLER SAYISI : 2017 / 076 SİRKÜLER KONUSU : Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 16) Hak. S İ R K Ü L E R R A P O R FON DENETİM YMM. VE BAĞIMSIZ DENETİM A. Ş. nin müşterilerine özel bir hizmetidir. İzinsiz çoğaltılamaz. İktibas edilemez. SİRKÜLER TARİHİ : 31 / 12 / 2017 SİRKÜLER SAYISI : 2017

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE 1000 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE 1000 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye 1000 Esnaf Avantaj Kampanyası ndan (Kampanya) Esnaf Avantaj Mini Süper tarifesinde 1 TL ye 1000 Esnaf Avantaj Paketi ne Esnaf Avantaj Her Yöne Ekstra tarifesinde

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Abonelere Yapılacak İadelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar. : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Abonelere Yapılacak İadelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar. : Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığının BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 01.03.2018 Karar No : 2018/DK-THD/57 Gündem Konusu :Abonelere Yapılacak İadelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar KARAR hazırladığı takrir ve ekleri

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

VODAFONE YILLIK PAKETLER TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE YILLIK PAKETLER TAAHHÜTNAMESİ ye, VODAFONE YILLIK PAKETLER TAAHHÜTNAMESİ (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Yıllık Paketler Kampanyası ndan ( Kampanya ) Kampanya Dahilindeki Paket İsmi Yıllık Haftasonu Paket 1 Yıllık Gece Paket

Detaylı

Devreden Uyumlu 3 Avantaj Tarifesi. Tarifede 35 TL karşılıgında yurt içi her yone 750 dakika, 1000 SMS ve 3GB cepten internet sunulmaktadır.

Devreden Uyumlu 3 Avantaj Tarifesi. Tarifede 35 TL karşılıgında yurt içi her yone 750 dakika, 1000 SMS ve 3GB cepten internet sunulmaktadır. Devreden Uyumlu 3 Avantaj Tarifesi Tarifede 35 TL karşılıgında yurt içi her yone 750 dakika, 1000 SMS ve 3GB cepten internet sunulmaktadır. Paket kapsamındaki kalan dakikalar, SMS ve internet hakkı bir

Detaylı

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi,

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi, TÜRK TELEKOM MOBİL PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Mobil Prestij Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK- 1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Mobil Prestij

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 24 AY %15 İNDİRİMLİ HER YÖNE 1000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 24 AY %15 İNDİRİMLİ HER YÖNE 1000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 24 AY %15 İNDİRİMLİ HER YÖNE 1000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı Türk Telekomünikasyon A.Ş. (

Detaylı

Yeni Cep Limitsiz Tarifeleri Cep Limitsiz Vodafone + Sabit Hat

Yeni Cep Limitsiz Tarifeleri Cep Limitsiz Vodafone + Sabit Hat Cep Limitsiz Vodafone Yeni Cep Limitsiz Tarifeleri Cep Limitsiz Vodafone + Sabit Hat Vodafone + Sabit Hat ve 1000 Dakika Diğer Ceplere Aylık Ücret 35 TL 55 TL 75 TL Diğer Operatör Şebeke içi 25 kr Limitsiz

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

VODAFONE 1 TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Cep Avantaj Mini Süper 1 TL DAKİKA Kampanyası ndan ( Kampanya ) Cep Avantaj Midi Tarifesi 1 TL DAKİKA Kampanyası ndan ( Kampanya ) Cep Avantaj Her Yöne Tarifesi

Detaylı

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 03.01.2018/13-1 HAZIR KARTLAR İLE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ ÖZET : 16 Seri No lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği nde ön ödemeli hatlara yüklemeler

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

iphone 5S, iphone 5C ve iphone 4S CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)

iphone 5S, iphone 5C ve iphone 4S CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) Kampanya İşlem Tarihi: iphone 5S, iphone 5C ve iphone 4S CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C ve iphone 4S Cihaz Kampanyalarından

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye Avantaj Kampanyasından (Kampanya) Cep Avantaj Mini Heryöne+ 1 TL YE AVANTAJ Paketine ( Paket 1 ) Cep Avantaj Mini Süper 1 TL YE AVANTAJ Paketine ( Paket

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını,

TAAHHÜTNAME. 1.Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını, TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Taahhütlü 5GB İndirimli İnternet Paketi/ Taahhütlü 8GB İndirimli Paketi nden ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

Toplu İnternet Paketleri 5+ İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi

Toplu İnternet Paketleri 5+ İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Toplu İnternet Paketleri 5+ İndirim Kampanyaları (12 Ay) dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri Büyük İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2

Detaylı

VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve 1/1

VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve 1/1 VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve 1/1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş (TÜRK TELEKOM) VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASINA

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gece Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Mega Jet Tarifesi veya Avea Süper Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) TEKNOSACELL lerinden işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası - 12 ay Taahhütnamesi

5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası - 12 ay Taahhütnamesi ye, 5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası - 12 ay Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, 5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası (12 ay) dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone +1 TL ye Katlayan Kampanya Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan +1 TL ye Katlayan Kampanyası ndan ( Kampanya ) Esnaf Avantaj Mini Her Yöne+ tarifesine ( Tarife 1 ) Esnaf Avantaj

Detaylı

TEKNOSACELL TEKNO BUYBACK TARİFE TAAHHÜTNAMESİ

TEKNOSACELL TEKNO BUYBACK TARİFE TAAHHÜTNAMESİ TEKNOSACELL TEKNO BUYBACK TARİFE TAAHHÜTNAMESİ TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) TEKNOSACELL Tekno Buyback Tarifesinden ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen katılım

Detaylı

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından faturalı kurumsal hatlara yönelik olarak başlatılan 09/04/2012-01/08/2012 tarihleri arasında geçerli olacak

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Yeni +1 TL ye Katlayan Kampanya Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Yeni +1 TL ye Katlayan Kampanyası ndan ( Kampanya ) Esnaf Avantaj Mini Her Yöne+ tarifesine ( Tarife 1 )

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSALA ÖZEL 12 AY KONTRATLI VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Kurumsala özel 12 Ay Kontratlı Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız Vodafone

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI

KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI KURUMSAL KONTRATLI AKILLI TELEFON KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kontratlı Akıllı Telefon Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN)

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) 1- AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi / Cepte Bayram

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI 2018

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI 2018 TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI 2018 TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) TEKNOSACELL Tarifelerinden işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Asus Transformer Tablet Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) seçtiğim Korkusuz 42 lik Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

1. İşbu Taahhütname nin imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süreyle geçerli olacağını,

1. İşbu Taahhütname nin imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süreyle geçerli olacağını, VODAFONE TAAHHÜTLÜ MOBİL POS M2M DATA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü Mobil POS M2M Data Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası - 24 ay Taahhütnamesi

5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası - 24 ay Taahhütnamesi ye, 5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası - 24 ay Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, 5+ Red Business %61 İndirim Kampanyası (24 ay) dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Modemli 5GB Kartalcell Tarife si ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

-6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar ile, Ön Ödemeli Hatlara Yüklemeler İçin Yapılan Satışlarda ÖİV Matrahı

-6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin uygulanmasına ilişkin açıklamalar ile, Ön Ödemeli Hatlara Yüklemeler İçin Yapılan Satışlarda ÖİV Matrahı Sayı: 2018/6 Konu: Ön Ödemeli Hat Satışlarında ÖİV Matrahı, Fatih Projesi ÖİV İstisnası (16 Seri Nolu ) ÖİV Genel Tebliği Mevzuat: ÖİVK Web: http://taxauditingymm.com/sirkuler.aspx Email 1 : cakmakciali@taxauditingymm.com;

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. Karar Tarihi: : Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 23.11.2015 Karar No : 2015/DK-SDD/521 Gündem Konusu : İnceleme - Fatura Üst Sınırı. KARAR : Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığının hazırladığı

Detaylı

Red Business %47 İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi

Red Business %47 İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi ye, Red Business %47 İndirim Kampanyası - 12 Ay Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %47 İndirim Kampanyası- 12 Ay dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone

Detaylı

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan ( Kampanya ) Faturalıya Başlangıç Kampanyası ndan Geçerli Olduğu Tarife Red li 7 Tarifesi Paket 1 Faturalıya Başlangıç Kampanyası Seçim Yukarıdaki tabloda işaretleyerek

Detaylı

3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ 3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) tarafımıza sunduğu 3G Router teklifinden işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN %15 İNDİRİM VE 250 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN %15 İNDİRİM VE 250 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN %15 İNDİRİM VE 250 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY %10 İNDİRİM VE 250 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY %10 İNDİRİM VE 250 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 24 AY %10 İNDİRİM VE 250 DAKİKA HER YÖNE KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom )

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 04.11.2009 tarih ve 2009/DK-07/565 sayılı Kararı ile; 25.03.2009 tarih ve 2009/DK 07/149 sayılı Kurul Kararı nın 2 nci maddesi (b) fıkrası ile; Turkcell İletişim

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü IOT Büyük Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Red Business %50 İndirim Kampanyası 12 ay Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası 12 ay dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %40 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI 2018

TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI 2018 TEKNOSACELL TARİFE TAAHHÜTNAMESİ VE CİHAZ KREDİSİ TAHSİLATINA ARACILIK ÖZEL ŞARTLARI 2018 AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) TEKNOSACELL Tarifelerinden işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

iphone 5S, iphone 5C ve iphone 4S CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)

iphone 5S, iphone 5C ve iphone 4S CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) iphone 5S, iphone 5C ve iphone 4S CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C ve iphone 4S Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

Red Business 10+ İndirim Kampanyası (24 ay) Taahhütnamesi

Red Business 10+ İndirim Kampanyası (24 ay) Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business Büyük İndirim Kampanyası (24 ay) dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen

Detaylı

Turkcell Superonline HD Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi

Turkcell Superonline HD Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi Turkcell Superonline HD Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi Kampanya 15.11.2012-01.08.2015 tarihleri arasında geçerlidir. HD Konuşma Kampanyası kapsamında, mevcut fiber internet hizmetimi devam ettirerek

Detaylı

TAAHHÜTNAME. 1. Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını,

TAAHHÜTNAME. 1. Taahhütname nin, tarafımca imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay süre ile yürürlükte olacağını, TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri/5GB İndirimli İnternet Paketi/ Taahhütlü 8GB İndirimli Paketi nden ( Paket ) birinden şartları Ek-2

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Turkcell-İhsan Tolga ACAR Soruşturması.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Turkcell-İhsan Tolga ACAR Soruşturması. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 02.11.2011 Karar No : 2011/DK-07/580 Gündem Konusu : Turkcell-İhsan Tolga ACAR Soruşturması. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan ( Kampanya )

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan ( Kampanya ) ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan ( Kampanya ) Faturalıyı Dene Kampanyası ndan Geçerli Olduğu Tarife Faturalıyı Dene Kampanyası Seçim Saçma Güzel 4 Tarifesi Paket 1 Saçma Güzel 8 Tarifesi Paket

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, İş Ortağım Benim İşim Süper Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 1 ) İş Ortağım Benim İşim Mega Tarifesi İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya 2 ) (birlikte

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 26.09.2012 Karar No : 2012/DK-14/453 Gündem Konusu : Aboneliğin Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı. KARAR :Tüketici Hakları

Detaylı

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY KONTRATLI FATURALI 8GB VODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı 8GB Vodem Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı