TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR: İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/ANKARA adresinde bulunan TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ile (bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile Vergi Numarası ve ünvanı portal üzerinde belirtilen SİZ in (bundan böyle ABONE olarak anılacaktır.) açınızdan hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu Sözleşme de, TÜRK TELEKOM ve ABONE, birlikte TARAFLAR ; tek başlarına ise TARAF olarak da isimlendirilebilir. 2. TANIMLAR: İşbu Sözleşme de geçen; ABONE: VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ nden, VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ ile birlikte ek KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ nden ya da BULUTT ÜRÜNLERİ nden yararlanmak üzere işbu Sözleşme yi ve ilgili FORM u online ortamda kabul edip onaylayan gerçek veya tüzel kişiyi, BAŞVURU FORMU/BAŞVURU FORMLARI (FORM/FORMLAR): İşbu Sözleşme nin konusunu oluşturan HİZMET e ilişkin ilave özellikleri ve özel hükümleri içeren, her bir VERİ MERKEZİ HİZMETİ (ve buna bağlı KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ) ve BULUTT ÜRÜNLERİ açısından ayrı ayrı düzenlenecek olan, online ortamda ABONE tarafından kabul edilerek onaylandığı tarih itibariyle içerdiği HİZMETLER açısından abone olunduğunu gösteren, söz konusu tarih itibariyle işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası haline gelen formu, BULUTT ÜRÜNÜ/ÜRÜNLERİ: TÜRK TELEKOM tarafından Bulutt ön kodu isimlendirmesiyle sunulan, işbu Sözleşme nin eki olacak şekilde bir BAŞVURU FORMU bulunan, ABONE nin ücreti karşılığında yararlandığı hizmetler ile bu özelliklere sahip şekilde ileride TÜRK TELEKOM tarafından yürürlüğe sokulacak olan hizmetlerden her birini ve hepsini, HİZMET/HİZMETLER: TÜRK TELEKOM tarafından mevcut durumda sunulan ve ileride sunulacak olan VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ/ KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ/BULUTT ÜRÜNLERİ içerisinde yer alan ve ABONE nin ilgili FORM u online ortamda kabul ederek onaylaması suretiyle aboneliğinin başladığı, FORM un onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme hükümlerinin ve FORM daki özel hükümlerin geçerli olacağı VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ nden/kurumsal GÜVENLİK ÜRÜNLERİ NDEN/BULUTT ÜRÜNLERİ NDEN her birini ve hepsini INTERNET: TCP/IP Protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nu, KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ/ÜRÜNLERİ: VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin abonelik talebinde bulunulması ya da VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin aboneliğin olması koşuluyla, VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin BAŞVURU FORMU nda gerekli işaretlemelerin yapılması suretiyle ABONE nin ücreti karşılığı yararlandığı ürün/ürünler ile bu özelliklere sahip şekilde ileride TÜRK TELEKOM tarafından yürürlüğe sokulacak olan ürünlerden her birini ve hepsini, MÜCBİR SEBEPLER: HİZMET in verilmesine engel teşkil eden grev, lokavt, işin yavaşlatılması, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları saldırı, terör olayları, sabotajlar vb. ulaşım kazaları, doğal afetler (deprem, sel baskını, yıldırım, çığ düşmesi vb.), yangın veya ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri olayları, ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ: TARAFLAR ın işbu Sözleşme nin ABONE tarafından onaylanmasından önce akdettikleri, aboneliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği ve konusunu VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ nden birisinin (ve bune ek olarak alınan KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ nin) ya da BULUTT ÜRÜNLERİ nin oluşturduğu sözleşmeler ile TARAFLAR ın işbu Sözleşme nin ABONE tarafından onaylanmasından önce akdettikleri Veri Merkezi Hizmetlerine İlişkin Çerçeve Abonelik Sözleşmesi ni, SELF SERVİS KANALI/KANALLARI: ABONE nin, TÜRK TELEKOM un tabi olduğu mevzuat gereğince yazılı yapılması zorunluluğu bulunan veya TÜRK TELEKOM tarafından yazılı olarak yapılması istenen işlemler dışındaki abonelik işlemlerini, şifresi ile

2 kendi kendine gerçekleştirebileceği ve interaktif servisleri görüntüleyebileceği internet sayfası, IVR (Sesli Yanıt Sistemi), SMS (Kısa Mesaj Servisi) gibi alternatif kanalların her birini ve hepsini, TARİFE: TÜRK TELEKOM un, bu Sözleşme ve ilgili FORM kapsamında sunacağı HİZMETLER in karşılığında, ABONE den, geçici tarife değişikliği kapsamındakiler de dahil olmak üzere, farklı adlar altında alabileceği ücretleri içeren cetveli, TÜKETİCİ: HİZMETT ten/hizmet i ticari olmayan veya mesleki olmayan amaçlarla yararlanan veya talep eden gerçek veya tüzel kişiyi, TÜRK TELEKOM KAYITLARI ( KAYITLAR ): TÜRK TELEKOM un sesli, yazılı ve/veya elektronik şekilde ya da bilgisayar ortamında hazırladığı ve/veya kaydettiği her türlü kaydı, TÜRK TELEKOM VERİ MERKEZİ ERİŞİM HİZMETİ ( TTVM ERİŞİM HİZMETİ ): Erişimin gerekli olduğu VERİ MERKEZİ HİZMETİ ya da BULUTT ÜRÜNÜ ile birlikte alınabilen, ABONE nin söz konusu VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne veya BULUTT ÜRÜNÜ ne erişebilmesi için sunulan TTVM ile internet bulutu arasındaki bağlantıyı, UMULMAYAN HALLER: HİZMET in verilmesine engel teşkil eden, TÜRK TELEKOM un bir başka kurumdan, kuruluştan (Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediye, Elektrik Dağıtım Şirketleri vb.) veya firmadan aldığı hizmetlerden kaynaklanan aksamalar ile hırsızlık ve enterferansı ve TÜRK TELEKOM un davranışından kaynaklanmayan ancak üçüncü şahıslarla diğer kurum veya kuruluşların (Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediye, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Köy Hizmetleri, İnşaat Şirketleri vb.) sebep olduğu hizmet sürekliliğini, kalitesini veya tesisini engelleyen ve/veya etkileyen durumları, VERİ MERKEZİ: Sunucu sistemleri ve bileşenleri için gerekli olan yedekli ve güvenilir enerji altyapısı, iklimlendirme sistemi, yangın algılama söndürme sistemi, fiziksel güvenlik, güvenli ağ ve geniş bant'a sahip özel alanları, VERİ MERKEZİ HİZMETİ/HİZMETLERİ: Mevcut duruma TTVM de sağlanan/sunulan, işbu Sözleşme nin eki olacak şekilde bir BAŞVURU FORMU bulunan, ABONE nin ücreti karşılığında yararlandığı, ek olarak KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ talebinde bulunabildiği hizmetler ile bu özelliklere sahip şekilde ileride TÜRK TELEKOM tarafından yürürlüğe sokulacak olan hizmetlerden her birini ve hepsini, VİRÜS: Herhangi bir bilgisayara değişik yollarla girebilen ve bu bilgisayarlarda kullanıcının farkında olmadan veya iradesi dışında çalıştırılacağı şekilde yerleşerek, istenmeyen sonuç ve zararlara yol açan programları, ifade eder. Yukarıda tanımı yapılan sözcüklerden tekil/çoğul şeklinde belirtilenler, işbu Sözleşme de ve Ek lerinde sadece tekil halleriyle de kullanılabilecektir. Söz konusu sözcüklerin tekil veya çoğul halde kullanılması durumunda, sözcüklerin yer aldığı hükümler, tekil kullanım halinde çoğulları; çoğul kullanım halinde ise tekilleri kapsayacak şekilde geçerli olacaktır. Bununla birlikte, yukarıda tanımı yapılan sözcüklerden, kısaltılmış halleri parantez içerisinde belirtilenler, işbu Sözleşme de ve Ek lerinde sadece kısaltılmış halleriyle de kullanılabilecektir. İşbu Sözleşme de ve Ek lerinde tanımı yapılmayan hususlarda, ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerli olacaktır. 3.SÖZLEŞME NİN KONUSU: İşbu Sözleşme nin konusu, TÜRK TELEKOM tarafından mevcut durumda sunulan ve ileride sunulacak olan VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ/BULUTT ÜRÜNLERİ içerisinde yer alan ve ABONE nin ilgili FORM u online ortamda kabul ederek onaylaması suretiyle aboneliğinin başladığı VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne/bulutt ÜRÜNÜ ne ve VERİ MERKEZİ HİZMETİ ile birlikte ilgili FORM da gerekli işaretlemeleri yapması durumunda, aboneliğinin başladığı KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ne ilişkin olarak TARAFLAR ın karşılıklı genel haklarını, yetkilerini ve yükümlülüklerini düzenlemektir. HİZMET e ilişkin özel hükümler ise ilgili FORM da yer almaktadır. Bu kapsamda, ABONE nin onaylamış olduğu FORMLAR, işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir ekidir. FORM un ABONE tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme nin tüm hükümleri FORM daki HİZMET/HİZMETLER açısından aynen uygulama alanı bulacaktır. İŞBU Sözleşme nin ABONE tarafından online ortamda kabul edilrek onaylanmış olması, Sözleşme nin kapsamında yer alan ve fakat ABONE nin ilgili FORM u onaylamadığı ve bu nedenle aboneliğinin söz konusu olmadığı HİZMETLER bakımından TARAFLAR açısında hak ve yükümlülük doğurmaz. İşbu Sözleşme, ABONE tarafından online ortamda kabul edilerek onaylanmasıyla ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nin yerine geçer; bu kapsamda daha önce ABONE tarafından imzalanmış olan HİZMET e ilişkin Başvuru/Hizmet Formları işbu 2

3 Sözleşme nin eki haline gelir.. Bu durum, TARAFLAR ın ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nden kaynaklanan başta alacak (faiz ve diğer fer ileriyle birlikte) ve dava hakları olmak üzere hiçbir hakkını ve/veya yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu kapsamda, ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nin (veya eklerinin) abonelik taahhüdü içermesi ve bu kapsamda ABONE nin indirimden yararlanması durumunda, işbu Sözleşme nin ABONE tarafından online ortamda kabul edilerek onaylanması sonucunda, ABONE nin ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nden (veya eklerinden) kaynaklanan taahhüdünün kalan süresi kadar abonelik taahhüdü, işbu Sözleşme (veya bu Sözleşme ye bağlanacak şekilde ilgili başvuru/hizmet formu) açısından geçerli olmaya devam edecek ve ABONE, bu taahhüdüne uygun davranması koşuluyla, ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nden (veya eklerinden) kaynaklanan indirim haklarından yararlanmaya devam edecektir. TÜRK TELEKOM, kendi belirlediği VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ ve BULUTT ÜRÜNLERİ için online ortamda onaylanmak üzere BAŞVURU FORMLARI nı düzenleyecek, VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ ne bağlı olarak ABONE nin yararlanabileceği KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ ne ve diğer yan hizmetlere ilişkin olarak ise VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin BAŞVURU FORMU nda ABONE nin tercih yapabileceği bölümlere yer verecektir. TÜRK TELEKOM, işbu Sözleşme kapsamında online ortamda yer vereceği VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ ni, KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ ni ve BULUTT ÜRÜNLERİ ni belirleme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme ayrı FORMLAR a konu olan her HİZMET için ayrı ayrı uygulama alanı bulacaktır. Herhangi bir HİZMET açısından aboneliğin iptal edilmiş olması, işbu Sözleşme nin 4. maddesinin bent hükmü, 5. maddesinin 5.7. bent hükmü ve VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin aboneliğin sona ermesi nedeniyle KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ ne ilişkin aboneliğin de sona ermesi durumu saklı kalmak koşuluyla, ABONE nin yararlandığı diğer aynı veya farklı tür HİZMETLER in aboneliğini etkilemeyecektir. Aynı şekilde, aynı FORM da yer verilen KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ ne ilişkin aboneliğin sona ermiş olması VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin aboneliği etkilemeyecektir. 4.TARAFLAR IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 4.1. TÜRK TELEKOM, HİZMET ten ABONE nin yararlanmasını sağlayacak, ABONE ise, bu HİZMET karşılığı TARİFE de belirtilen ücretleri zamanında ödeyecektir ABONE, işbu Sözleşme kapsamında yer alan ve yararlandığı her bir HİZMET açısından, abonelik talebinde bulunduğu tarihte online ortamda tercih ettiği TARİFE paketini seçecektir. TÜRK TELEKOM tarafından uygulanacak TARİFE paketlerine, bunların içeriğine ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinden, ilgili TÜRK TELEKOM irtibat noktalarından veya adresinden ulaşılabilinecektir. TÜRK TELEKOM, ayrıca, TARİFE değişikliklerini, yürürlüğe girmeden önce HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinde yapacağı bilgilendirme ile ABONE lerine duyuracaktır 4.3. ABONE nin gerekli koşulları sağlamaması (ABONE nin sunucuları zamanında getirmemesi, VLAN tanımlamalarını yapmaması v.b.) nedeniyle bağlantının gerçekleştirilememesinden TÜRK TELEKOM sorumlu değildir. 4.4.ABONE nin, HİZMET e ilişkin başvuruda bulunduğu web adresinde belirtmiş olduğu adresine; bu adresin değişmesi durumunda ise söz konusu web adresinde belirteceği yeni adresine yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. TÜRK TELEKOM, ABONE nin fatura tebligat adresine faturasını/faturalarını kayıtsız gönderebilecektir. ABONE nin adres değişikliğine ilişkin bildirimde bulunmaması halinde, yeni adresine tebligat yapılmamasından dolayı TÜRK TELEKOM sorumluluk kabul etmez. 4.5.ABONE, TÜRK TELEKOM tarafından yazılı yapılması istenen bildirimleri yazılı olarak TÜRK TELEKOM a bildirmekle ve TÜRK TELEKOM tarafından belirli bir prosedürün gerçekleştirilmesinin istendiği işlemlerde sözkonusu prosedürü yerine getirmekle yükümlüdür. TÜRK TELEKOM, yazılı olarak yapılması gereken bildirimlere ve uyulması gereken prosedürlere HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinde yer verecektir. 4.6.ABONE, ilgili HİZMET e yönelik aboneliğini sona erdirmek isterse, iptal talebini HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinde belirtilen prosedürlere uygun şekilde iletmekle yükümlüdür. ABONE nin VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin aboneliğini sona erdirmek istemesi durumunda, VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne bağlı olarak yararlandığı KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ ne ve diğer yan hizmetlere ilişkin aboneliği; BULUTT ÜRÜNÜ ne ilişkin aboneliğini sona erdirmek istemesi durumunda ise BULUTT ÜRÜNÜ ne 3

4 bağlı olarak yararlandığı yan hizmetlre ilişkin aboneliği de kendiliğinden sona erecektir ABONE nin hile veya muvazaa yoluyla işbu Sözleşme kapsamındaki HİZMET e ilişkin olarak herhangi bir işlem yaptırdığının anlaşılması halinde, hileli veya muvazaalı işlemle ilgili her türlü iş ve işlem geçersiz sayılacak ve TÜRK TELEKOM ilgili FORM u tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle feshedebilecektir. Söz konusu fesihten dolayı ABONE herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacaktır ABONE trafından online ortamda kabul edilerek onaylanan işbu Sözleşme den ve FORMLAR dan damga vergisi doğmamaktadır. 4.9.Teknolojik gelişmelerden, idari kararlardan veya hukuki/idari düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle TÜRK TELEKOM, HİZMET i ve bu HİZMET üzerinden verilen katma değerli servisleri uygulamaya almak, değişiklik yapmak, kaldırmak veya yenilemek hakkına sahiptir. Bununla birlikte, TÜRK TELEKOM, tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde TARİFE de her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir TÜRK TELEKOM, ABONE ye ait bilgileri, ABONE nin izni olmadan üçüncü kişilere veremez. Ancak, TÜRK TELEKOM, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatıyla belirlenen hallerde, istenilen bilgileri yetkili kılınan kişi ve kurumlara vermekle yükümlüdür TÜRK TELEKOM, ABONE nin, başvuru sırasında sisteme girişini yaptığı kişisel bilgiler ile ilettiği/yüklediği belgelerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, ilgili kurumlara başvurarak ABONE hakkında bilgi edinebilir; kendi sistemlerinde veya başka sistemlerde sorgulama yapabilir. İletilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda veya TÜRK TELEKOM tarafından gerekli görülen hallerde ABONE beyanında ve taahhüdünde belirtilenlerin aksine bir hususun tespit edilmesi üzerine, TÜRK TELEKOM, tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle ilgili FORM u feshedebilecek ve HİZMET sunumunu durdurabilecektir. Bu durumda, ABONE herhangi bir hak veya tazminat talebinde buunamaz. Bununla birlikte, ABONE, işbu Sözleşme yi onaylamak suretiyle, HİZMET e yönelik risk yönetimini gerçekleştirmesi, risk yönetimine ilişkin değerlendirmede ve uygulamalarda bulunması amacıyla, TÜRK TELEKOM un ABONE ye ait risk bilgilerini kredi kuruluşlarından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun görülecek finans kuruluşlarından edinmesine onay vermiştir. ABONE, vermiş olduğu onayı, TÜRK TELEKOM a bildirimde bulunmak suretiyle, her zaman için geri alma hakkına sahiptir TÜRK TELEKOM un gerekli alt yapıyı kurması halinde, ABONE, TÜRK TELEKOM dan aldığı tüm HİZMET ler için tek fatura düzenlenmesini kabul eder. Birden fazla HİZMET için tek fatura düzenlenmesi halinde, faturada HİZMETLER in bedeli ayrı ayrı gösterilecektir ABONE HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinde belirttiği/girişini yaptığı bilgilere ait değişiklikleri söz konusu web adresi üzerinden TÜRK TELEKOM a bildirmedikçe TÜRK TELEKOM kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Bu kapsamda, ABONE, yetkili kişi değişikliğinde bu değişikliği ivedi şekilde TÜRK TELEKOM a bildirmekle yükümlüdür. ABONE tarafınan bu bildirim yapılıncaya kadar, ABONE nin sistemde yetkili kişisi olarak görünen kişi/kişiler tarafından yapılan işlemler ABONE yi bağlar. ABONE, bu durumda hehangi bir hak veyza tazminat talebinde blunamaz ABONE, işbu Sözleşme deki ve onaylamış olduğu FORMLAR daki yükümlülüklerinin yanısıra, mevcut ve ileride yürülüğe girecek olan mevzutta belirtilen kendisine ilişkin yükümlülükleri de yerine getirmeyi taahhüt eder Gerçek kişi ABONE açısından meydana gelen veraseten devir ve şirketler açısından meydana gelen kanuni halefiyet durumu saklı olmak üzere, ABONE, HİZMET i ve ilgili FORM u üçüncü kişilere devredemez Gerçek kişi ABONE nin vefatı halinde, HİZMET in veraseten devir işlemi tamamlanıncaya kadar, mirasçı/mirasçılar, işbu Sözleşme ve ilgili FORM hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Mirasçıların hepsi veya herhangi biri tarafından, mirasçı olunduğunu gösteren belgenin TÜRK TELEKOM a ibrazı üzerine HİZMET e ilişkin devir işlemi gerçekleştirilecektir. ABONE nin öldüğünü gösteren ölüm belgesinin TÜRK TELEKOM a ibraz edilmesi üzerine, HİZMET e ilişkin iptal işlemi gerçekleştirilecektir ABONE, TÜRK TELEKOM ile arasındaki ilişkiye dair kanun, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymayı, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile TARİFE de sonradan yapılacak bütün değişikliklerin kendisine de uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. ABONE nin bu değişiklikler karşısında her zaman için ilgili HİZMET açısından geçerli olacak şekilde ilgili FORM u veya tüm HİZMET ler açısından geçerli olacak şekilde işbu Sözleşme yi ve tüm FORMLAR ı feshetme hakkı vardır. ABONE, TÜRK TELEKOM VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ 4

5 Uygulama Esasları ile BULUTT ÜRÜNLERİ ne ilişkin Uygulama Esasları nda yer alan hükümlerin veya bu Esaslar da daha sonra yapılacak değişikliklerin kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu Esaslar a Hizmet in online olarak satışının yapıldığı web adresinde yer verilecektir. Ayrıca, TÜRK TELEKOM, teknolojik gelişmeler, idari kararlar ve/veya hukuki/idari düzenlemeler nedeniyle, işbu Sözleşme nin hükümlerini ve FORMLAR da yer alan hükümleri ABONE yi 1 (bir) hafta öncesinden bilgilendirmek koşuluyla tek taraflı olarak değiştirilebilir. ABONE nin, yapılan değişiklikleri uygun görmediği taktirde, o zamana kadar birikmiş borçları dışında, hiçbir sorumluluğu olmaksızın ilgili FORM u veya tüm HİZMETLER açısından geçerli olacak şekilde işbu Sözleşme yi ve tüm FORMLAR ı tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir İşbu Sözleşme yi onaylayan ABONE nin TÜKETİCİ olması durumunda, işbu Sözleşme den, FORMLAR dan ve/veya Sözleşme/FORM kapsamına giren HİZMETLER den kaynaklanan ve ABONE ile TÜRK TELEKOM arasında ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde, ilgili yasalarda belirtilen genel ve özel yetkili yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. ABONE nin TÜKETİCİ olmaması durumunda ise, söz konusu uyuşmazlığın giderilmesinde Sözleşme nin ifa yeri ve davalının ikametgahı (merkezi) mahkemeleri ve icra daireleri münhasır olarak yetkilidir. Bununla birlikte, FORMLAR da ve eklerinde başka bir münhasır yetki maddesine yer verilmiş ise, söz konusu FORM ve/veya ekten ve içerdiği HİZMET ten kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın giderilmsinde söz konusu yetki maddesi hükmü geçerli olacaktır ABONE nin aylık/yıllık TARİFE paketinden veya taahhütlü bir uygulamadan yararlanması durumunda, aylık/yıllık süre/taahhüt süresi tamamlanmadan fesih ya da herhangi bir nedenle iptal durumunun gerçekleşmesi halinde aylık/yıllık ücretin tamamı ABONE den tahsil edilir; ABONE HİZMET ten ön ödemeli olarak yararlanmış ise alınan ücretler ABONE ye iade edilmez; taahhüdün ihlaline ilişkin sonuçlar uygulama alanı bulur. Bu durum, işbu Sözleşme nin 4. maddesinin bent hükmü de dahil olmak üzere feshin ya da iptalin gerçekleştiği her durum için geçerlidir MÜCBİR SEBEPLER, UMULMAYAN HALLER, şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE lerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları/hizmet i bloke etmeye çalışmaları sebebiyle veya hukuki/idari düzenlemelerden ve/veya idari kararlardan veya işbu Sözleşme den ya da ilgili FORM dan kaynaklanan sebepler başta olmak üzere, TÜRK TELEKOM un kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HİZMET kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir. ABONE, söz konusu hallerde TÜRK TELEKOM dan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır ABONE ye yararlandığı HİZMET ve ek hizmetlerin tamamı veya bir kısmının kullanımı için şifre tahsis edilmiş olması durumunda, ABONE, kendisine tahsis edilen şifre altında yapılmış olan her türlü işlemden sorumlu olacaktır. ABONE, şifresinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmemesi için gerekli tüm önlemleri alacak, şifresinin herhangi bir nedenle başkası tarafından öğrenilmesi ve kullanılması durumunda, uğrayabileceği zararlardan ve yapılacak/yapılmış olan işlemlerin ve tasarrufların sonuçlarından sorumlu olacaktır ABONE nin işbu Sözleşme nin kapsamında yer alan bir HİZMET e ilişkin borcunu ödememesi durumunda, TÜRK TELEKOM, yeni (aynı veya başka tür) HİZMET talebini kabul etmeme hakkına sahiptir. Belirtilen durumda ve TÜRK TELEKOM un, alacağını tahsil edememe riskinin bulunduğunu tespit ettiği diğer durumlarda [ABONE nin işbu Sözleşme kapsamında olmayan herhangi bir hizmetten TÜRK TELEKOM a borcu olduğunun tespit edilmesi, ABONE nin herhangi bir hizmette (borçlarını daha sonra ödemiş olsa bile) borçlarını süresinde ödemeyen bir ABONE olması, olağan durumdan daha fazla HİZMET/Cihaz talebinde bulunması, ABONE nin dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan sabıkasının bulunması gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın riskin tespit edildiği her durumda], talebin ABONE adına veya bu durumlardan birinin gerçekleştiği kişinin kurucusu veya ortağı olduğu bir şirket adına yapılması (böylece, ABONE nin söz konusu şirket olması halinde), TÜRK TELEKOM, işbu Sözleşme kapsamındaki HİZMET e yönelik ABONE talebini karşılamama veya avans ya da teminat karşılığı karşılama veya limitli şekilde karşılama (talebin tamamını değil bir kısmını karşılama) hakkına sahiptir. TÜRK TELEKOM bu hakkını, Sözleşme imzalandıktan sonra risk durumu öğrenilen veya risk durumu ortaya çıkan ABONE ye karşı da kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca, TÜRK TELEKOM, bu durumda yazılı bildirimiyle HİZMET i sonlandırmaya ve işbu Sözleşme yi ve/veya ilgili FORM ları feshetmeye de 5

6 yetkilidir. Bu durumda, ABONE herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz ABONE, adına kayıtlı HİZMET i amacı dışında kullanamaz. HİZMET in özelliğinin paylaşımı içermesi durumu saklı olmak üzere, TÜRK TELEKOM un yazılı izni olmadıkça başkalarına kullandıramaz. Aksi takdirde, TÜRK TELEKOM, ilgili FORM u tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle feshetmeye ve adli ve idari merciler nezdinde gerekli başvurularda bulunmaya yetkilidir. ABONE nin HİZMET i başkalarına kullandırması, borç ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz ABONE, TÜRK TELEKOM'un bilgisi dışında HİZMET üzerinde ek ve/veya değişiklik yapamaz. Bu şekilde bir ek ve/veya değişiklik yapıldığı tespit edildiğinde, sisteme zarar veren veya TÜRK TELEKOM tarafından kaldırılması talep edilen ek ve/veya değişiklikler kaldırılacaktır. Bu durumda, TÜRK TELEKOM, ilgili FORM u feshetmeye ve yapılan ek ve/veya değişiklik nedeniyle uğranılan zararın tazmini için dava açmaya yetkilidir Hukuki/ idari düzenlemeler, idari kararlar, MÜCBİR SEBEPLER ya da UMULMAYAN HALLER nedeniyle, HİZMET in sunumunun durdurulması veya yetkili kurumlar tarafından HİZMET e ilişkin teçhizatın bulunduğu yerin mühürlenmesi gibi hallerde ABONE, TÜRK TELEKOM'dan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. ABONE, işbu Sözleşme nin devamı süresince kendisine fatura edilen ücretleri ödemekle yükümlüdür TÜRK TELEKOM, internet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgilerden ve internet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda ABONE tarafından hiçbir zaman sorumlu tutulmayacaktır ABONE, TÜRK TELEKOM un VİRÜS veya SPAM alınmayacağına dair garanti vermediğini kabul eder. TÜRK TELEKOM dan kaynaklanmayan nedenlerle oluşabilecek trafik artışları sebebiyle, maddi ve/veya manevi herhangi bir zarara uğramamak için, antivirüs, antispam ve güvenlik duvarı (firewall) gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak ABONE nin sorumluluğundadır. TÜRK TELEKOM dan kaynaklanmayan nedenlerle oluşacak trafik artışları sonucunda ABONE nin uğrayacağı zararlardan TÜRK TELEKOM hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. ABONE, talep etmesi durumunda TÜRK TELEKOM tarafından sunulan ve VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ek olarak alabileceği KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ nden ücreti karşılığında yararlanabilir ABONE nin, verilerinin okunması [ABONE nin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, web sitesinin başkası tarafından kontrolünün ele geçirilmesi (hacklenmesi) vb.] durumu başta olmak üzere, internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan TÜRK TELEKOM sorumlu değildir ABONE nin HİZMET ten süreli bir TARİFE pketi kapsamında yararlanması durumunda, HİZMET te kesinti yaşanmaması amacıyla, ABONE nin iptal talebinde bulunmamış olması durumunda, HİZMET aynı süreyle verilmeye devam edilecektir. Bu kural, her süre bitiminde geçerli olacaktır. TÜRK TELEKOM, sürenin bitiminden önce ABONE ye bu konuda bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür. ABONE nin HİZMET i iptal ettirme hakı her zaman için saklıdır ABONE nin kendi sunucusu ve/veya TÜRK TELEKOM un sistemleri üzerinde çalıştırdığı uygulamalar ve veriler, başta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, fikir ve sanat eserleri, markalar, patent hakları gibi fikri ve sınaî haklara ilişkin hukuki düzenlemler olmak üzere, ilgili tüm hukuki düzenlemelere uygun olmalı, hakaret, suç unsuru veya toplum kurallarına ya da ahlak kurallarına aykırılık içermemelidir. Aksi takdirde, tüm sorumluluk ABONE ye aittir. ABONE, yukarıda belirtilen yükümlülüklerinin yanında, yazılımları, verileri ve diğer malzemeleri üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, ağ veya donanımlarına zarar verebilecek e-postaların gönderilmesi amacıyla kullanmayacak, zincir posta, yazılım virüsü gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmayacaktır. ABONE nin belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle TÜRK TELEKOM un hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. TÜRK TELEKOM un, ABONE nin bu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle herhangi bir zararının doğması veya bir tazminat ödemesi durumunda, ABONE, TÜRK TELEKOM un uğramış olduğu/uğrayacağı tüm zararlarını karşılamakla ve TÜRK TELEKOM tarafından ödenen tazminatı ve yapılan (yargılama masrafları dahil) tüm masrafları avans faizi dahil tüm fer ileriyle birlikte defaten ilk talepte TÜRK TELEKOM a ödemekle yükümlüdür. 6

7 TÜRK TELEKOM, ABONE nin bu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda ilgili FORM u feshederek ilgili HİZMET ten ABONE nin yararlanmasını engelleyebilecektir. ABONE, bu durumda TÜRK TELEKOM dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacaktır. 5. ÖDEMELER: 5.1.ABONE, yararlandığı HİZMET e ilişkin olarak TARİFE si karşılığı tahakkuk ettirilecek ücretleri faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar; eğer HİZMET ön ödemeli bir HİZMET ise başvuru sırasında peşin olarak (gerekli sistemsel geliştirmenin tamamlanmasından sonra HİZMET in satışının gerçekleştirildiği web adresinde kredi kartı yoluyla) ödemekle yükümlüdür. TÜRK TELEKOM, ABONE nin mağdur olmaması amacıyla, ABONE yi öncesinde bilgilendirmek ve bir sonraki ay uygulamak kaydıyla (sonradan ödemeli HİZMETLER açısından), faturanın son ödeme gününü değiştirme hakkına sahiptir ABONE nin talepte bulunması veya izin vermesi koşuluyla, TÜRK TELEKOM un ilgili HİZMET için teknik ve yasal olaral elektronik fatura düzenleyebilmesinin imkan dahilinde olduğu durumlarda, ABONE nin bildirmiş olduğu e-posta adresine veya şifresiyle ulaşabileceği bir elektronik ortama elektronik faturası gönderilecektir. Bu durumda, ABONE ye ayrıca basılı fatura gönderilmeyecektir. ABONE, her zaman için bu uygulamadan vazgeçerek kendisine basılı fatura gönderilmesini talep etme hakkına sahiptir. ABONE, faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin ödemelerini yapmakla yükümlüdür. FATURA nın adresine ulaşmaması durumunda ABONE, fatura bilgilerini TÜRK TELEKOM adına abonelik işlemlerini yapan yerlerden veya (şifreye sahip olması durumunda) SELF SERVİS KANALI ndan öğrenebilecektir. 5.3.ABONE, aboneliğe başlama ve bitiş tarihleri, HİZMET e ilişkin ücretler ile borçların belirlenmesinde ve HİZMET e ilişkin diğer hususlarda herhangi bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz TÜRK TELEKOM KAYITLARI ile karşılaştırılacaktır. ABONE nin itirazı ile TÜRK TELEKOM KAYITLARI nın birbirini tutmaması halinde, TÜRK TELEKOM KAYITLARI esas alınacaktır. Bu durum, ABONE ve TÜRK TELEKOM arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda ABONE nin başkaca delillere başvurmayacağı şeklinde yorumlanamaz. ABONE, HİZMET e yönelik olarak TÜRK TELEKOM çağrı merkezi ile yaptığı görüşmelerin, internet ve portal üzerinden yaptığı işlemlerin ve online ortamda gerçekleştirdiği onayların TÜRK TELEKOM tarafından kaydedileceğini, belirli bir süre saklanacağını ve yapılacak işlemlere esas alınacağını kabul eder. İşbu Sözleşme den ve Ek lerinden doğacak uyuşmazlıkların yargıya intikali durumunda, TÜRK TELEKOM un defter, her türlü belge ve KAYITLAR ı, münhasır olmamak kaydıyla, kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. Bu durum, ABONE nin başka delillere başvurmayacağı ve uyuşmazlığın çözümünde sadece TÜRK TELEKOM un defterlerinin, belgelerinin ve KAYITLARI nın geçerli sayılacağı şeklinde yorumlanamaz. 5.4.Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmayacaktır. ABONE nin itirazının haklı bulunması durumunda iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, ABONE nin talebi doğrultusunda, 15 (onbeş) gün içerisinde, ABONE nin ilgili HİZMET e yönelik o zamana kadarki mali yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, ABONE ye iade edilir veya (HİZMET in sonradan ödemeli olması durumunda) ABONE nin ilk düzenlenecek faturasından itibaren indirime tabi tutulur. İşbu Sözleşme nin 4. maddesinin bent hükmündeki durum saklıdır. 5.5.HİZMET in fatura tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, TÜRK TELEKOM HİZMET i durdurmaya ve ilgili FORM u tek taraflı yazılı bildirimiyle feshetmeye yetkilidir. 5.6.ABONE, (sonradan ödemeli HİZMETLER açısından) her bir HİZMET e ilişkin fatura tutarlarını, faturada TÜRK TELEKOM web adresinde belirtilen yerlere ödeyecektir. Faturanın elektronik ortamda ABONE ye gönderilmesi durumunda, faturanın ödeneceği yer bilgisi ABONE ye gönderilen elektronik postada belirtilebilecektir. Faturada belirtilen son ödeme tarihinden sonra gerçekleşen ödemeler için, ABONE, ücretlerin zamanında ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle, TÜRK TELEKOM tarafından ekonomik veriler dikkate alınarak belirlenen ve faturalarda yer alan faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak olan gecikme bedeli ile birlikte, alacağın takip ve tahsilini teminen, alma haberli mektup gönderimi başta olmak üzere ABONE ye yönelik olarak TÜRK TELEKOM tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirme, ihtar ve ihbar niteliğindeki her türlü yazılı işlem için talep edilen bedelleri ve ayrıca ilgili FORM un feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oarnlarda avans faizini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 7

8 5.7.ABONE nin HİZMET e ilişkin olarak borcunu ödememesi nedeniyle ilgili HİZMET açısından ilgili FROM un feshedilmesi durumunda, TÜRK TELEKOM, ABONE adına kayıtlı olan ve aynı türdeki diğer HİZMETLER i de yazılı bildirimiyle kapatmaya/sonlandırmaya ve ilgili FORMLARI söz konusu HİZMETLER açısından geçerli olacak şekilde feshetmeye yetkilidir ABONE, HİZMET e ilişkin borcun süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle dosyasının TÜRK TELEKOM Hukuk Birimi ne aktarılmasından sonra ve fakat TÜRK TELEKOM tarafından yasal yollara başvurulmadan önce ödemede bulunmak isterse, borcunu, gecikme bedeli ve T.C.Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlarda avans faizi ile birlikte ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 5.9.HİZMET in iptal edilmeyip, ABONE isteğiyle durdurma, borcundan dolayı kapama, gerekli koşulların ortaya çıkması halinde TÜRK TELEKOM un tedbiren olarak kapaması gibi geçici olarak haberleşmeye kapatılması durumlarından birinin gerçekleşmesi, TARİFE ye göre alınması gereken aylık/yıllık ücretlerin alınmasına engel değildir ABONE, borcun ödenmemesi nedeniyle HİZMET in durdurulmasından ya da işbu Sözleşme de ya da ilgili FORM da belirtilen fesih nedenlerinden birinin gerçekleşmesi nedeniyle HİZMET e ilişkin aboneliğinin ve ilgili FORM un iptal edilmesi sonucunda doğabilecek veri kaybı ve bu nedenle uğrayabileceği maddi manevi/doğrudan ve dolaylı herhangi bir zarardan ve yoksun kaldığı kardan TÜRK TELEKOM un sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder ABONE, ilgili HİZMET açısından işbu Sözleşme nin herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde, ilgili FORM da buna ilişkin özel bir düzenlemenin olmaması şartıyla, fesih tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü (bu süre TÜRK TELEKOM tarafından online satışın yapıldığı portalde yapılacak bilgilendirme ile ile uzatılabilir veya kısaltılabilir.) içerisinde yapılacak TÜRK TELEKOM a yazılı olarak başvurarak TÜRK TELEKOM nezdindeki bütün ekipmanlarını ve verilerini geri alma talebinde bulunmakla yükümlüdür. ABONE nin belirtilen süre içerisinde bu şekilde yazılı bir talepte bulunmaması halinde, ilgili HİZMET açısından ilgili FORM un feshedilmesini takiben 15 (onbeş) iş gününden sonra TÜRK TELEKOM un ABONE ye ait ekipmanların ve verilerin muhafazasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu kalmayacaktır. ABONE, işbu ekipmanların ve verilerin imhası nedeniyle uğrayacağı her hangi bir zarar veya ziyandan dolayı TÜRK TELEKOM u sorumlu tutamayacağını ve TÜRK TELEKOM dan herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder HİZMET açısından ilgili FORM un feshedilmesi halinde, TÜRK TELEKOM tarafından kayıt amaçlı olarak saklanan HİZMET ve ABONE bilgileri dışındaki, HİZMET kapsamında ABONE nin kendisine ait olan dosyalar silinecektir. Bu nedenle, ABONE nin kendisine ait oln dosyaları sistemden çekme yükümlülüğü ABONE ye aittir. ABONE, TÜRK TELEKOM tarafından gerçekleştirilecek olan slime işlemi nedeniyle uğrayacağı her hangi bir zarar veya ziyandan dolayı TÜRK TELEKOM u sorumlu tutamayacağını ve TÜRK TELEKOM dan herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. 6. SÖZLEŞME NİN FESHİ: 6.1 İşbu Sözleşme de ve ilgili FORM da yazılı olan yükümlülüklerini yerine getirmeyen TARAF, Sözleşme ye aykırı davranmış olur. Bu durumda, diğer TARAF, ilgili FORM u feshedebilir. TARAFLAR dan birinin ilgili FORM u herhangi bir sebeple feshetmesi durumunda, TARAFLAR, TÜRK TELEKOM kayıtlarına göre doğmuş ve doğabilecek tüm borçları ödemekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme nin 4. maddesinin madde hükmü saklıdır. 6.2 ABONE nin işbu Sözleşme kapsamında TÜRK TELEKOM dan aldığı tüm HİZMET lerden vazgeçerek, yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, işbu Sözleşme yi ve tüm FORMLAR ı tamamen feshetme hakkı da vardır. ABONE nin TÜRK TELEKOM dan aldığı tüm HİZMETLER i iptal ettirmesi ve adına kayıtlı hiçbir HİZMET in kalmaması halinde, işbu Sözleşme de son FORM un iptal edildiği tarihte herhangi bir ek talepte/bildirimde bulunmaksızın kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu durumda, TARAFLAR, TÜRK TELEKOM kayıtlarına göre doğmuş ve doğabilecek tüm borçları ödemekle yükümlüdür. İşbu Sözleşme nin 4. maddesinin madde hükmü saklıdır ABONE nin işbu Sözleşme den ve/veya ilgili FORM dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, ilgili FORM un TÜRK TELEKOM tarafından feshedilmesi üzerine, ABONE den peşin olarak tahsil edilen ücretler ABONE ye iade edilmeyecek ve fesih tarihine kadar tahakkuk ettirilecek tutarlar ile fesih tarihinden tahsil 8

9 edileceği tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C.Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslara uyguladığı değişen oranlarda avans faizi ABONE den tahsil edilecektir. Söz konusu ücret ABONE tarafından rızaen ödenmediği takdirde, TÜRK TELEKOM, ücreti tahsil etmek için yasal yollara başvuracaktır. 6.4.ABONE nin aboneliğini iptal ettirmesi veya TÜRK TELEKOM tarafından aboneliğinin herhangi bir nedenle sona erdirilmesi/iptal edilmesi üzerine, HİZMET numarasının tahsis edileceği yeni ABONE nin söz konusu numaraya ilişkin olarak otomatik ödeme talimatı verebilmesini teminen, ABONE, işbu Sözleşme kapsamında yararlandığı her türlü HİZMET açısından bankalar nezdinde vermiş olduğu otomatik ödeme talimatını/talimatlarını iptal ettirmekle yükümlüdür. Bununla birlikte, ABONE, işbu Sözleşme yi online ortamda kabul ederek onaylamak suretiyle, işbu bent hükmünde belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, yeni ABONE nin HİZMET e ilişkin olarak otomatik ödeme talimatı verebilmesini sağlamak amacıyla, bankalar nezdindeki otomatik ödeme talimatının/talimatlarının TÜRK TELEKOM tarafından ilgili bankaya/bankalara yapılacak bildirim üzerine veya HİZMET e ilişkin aboneliğinin sona erdiğinin öğrenilmesi üzerine banka trafından kendiliğinden iptal edilmesine onay vermiştir. 7.SÖZLEŞME NİN EKLERİ: ABONE tarafından online ortamda kabul edilerek onaylanmış olan FORMLAR işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. ABONE, online ortamda başvuru esnasında gerekli işaretlemeleri/girişleri yapacak, TÜRK TELEKOM da ABONE nin yapmış olduğu işaretlemeye/girişlere göre işlem tesis edecektir. ABONE, başvuru esnasında vermiş olduğu onay doğrultusunda TÜRK TELEKOM un yapacağı işlemler nedeniyle TÜRK TELEKOM a karşı herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacaktır. 8.SÖZLEŞME NİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ: İşbu Sözleşme nin yürürlüğe girebilmesi için en az bir FORM un ABONE tarafından online ortamda kabul edilerek onaylanması gerekmektedir. Bu koşulla, işbu Sözleşme ABONE tarafından online ortamda kabul edilerek onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşme belirsiz sürelidir. BAŞVURU FORMLARI da, özel bir abonelik süresi öngörülmemiş ise belirsiz sürelidir. Bu kapsamda, FORMLAR açısından işbu Sözleşme nin 4. maddesinin bent hükmü geçerli olacaktır. Bu Sözleşme yi onaylamadan önce Sözleşmede yer alan tüm maddeleri okudum, aynen kabul ettim. 9

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ İletişim bilgilerim kullanılarak Türk Telekomünikasyon

Detaylı

Şükrüpaşa Mah. Keskin Sok. No:7/19 Merkez/EDİRNE 0 (850) 303 69 69

Şükrüpaşa Mah. Keskin Sok. No:7/19 Merkez/EDİRNE 0 (850) 303 69 69 ücretleri ABONE nin fatura borcundan düşecek ve kalan tutarı 15 (onbeş) gün içerisinde ABONE ye iade edecektir. 5.7.ABONE tarafında XDSL hattına bağlanacak cihazların Telekomünikasyon Kurumu tarafından

Detaylı

KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI

KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI KURUMSAL ONLINE HİZMET MERKEZİ ÜYELİK KURALLARI 1. TARAFLAR Kurumsal Online Hizmet Merkezi Üyelik Kuralları ( Kurallar ) Kurallar, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde mukim Türk Telekomünikasyon

Detaylı

ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, adres bilgileri Sözleşme nin 10. maddesinde belirtilmiş olan TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile (Bundan böyle ABONE olarak anılacaktır.)

Detaylı

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2.

BİREYSEL KURUMSAL YETKİLİ TEKNİK PERSONEL TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU (HUKUKİ İŞLEMLERDE) YETKİLİ KİŞİ İRTİBAT BİLGİLERİ 1. TEKNİK KİŞİ 2. TT UZAKTAN VPN HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Hizmet Numarası: Cinsiyeti: K E BİREYSEL İrtibat Bilgileri: İşyeri Unvanı: Meslek: Eğitim Durumu: Yok İlköğretim Lise Yüksek Okul Üniversite Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU KİRALAMA SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR 1- SERVİS SAĞLAYICI : HOSTBEY YAZILIM VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ (Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Hostbey)"

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin/işletmecilerinin* ( Abone/İşletmeci

Detaylı

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İNDİRİMLİ KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. TTNET A.Ş. nin ( İşletmeci ) 1000 Mbps ve altı hızlarda Metro Ethernet İnternet Devresi nde

Detaylı

UÇ NOKTALARI ME OLAN TT VPN HĠZMETĠNDE TELE TOPLANTI SALONU EKĠPMANLARINA ĠLĠġKĠN EK SÖZLEġME

UÇ NOKTALARI ME OLAN TT VPN HĠZMETĠNDE TELE TOPLANTI SALONU EKĠPMANLARINA ĠLĠġKĠN EK SÖZLEġME UÇ NOKTALARI ME OLAN TT VPN HĠZMETĠNDE TELE TOPLANTI SALONU EKĠPMANLARINA ĠLĠġKĠN EK SÖZLEġME 1. TARAFLAR İşbu Ek Sözleşme, Merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk

Detaylı

TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOM ONLİNE HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu SÖZLEŞME, Türk Telekomünikasyon A.Ş. (bundan sonra TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır) ile ABONE arasında (bu SÖZLEŞME de ABONE ifadesi SİZ i/siz in

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KURUMSAL ONLİNE HİZMET MERKEZİ SÖZLEŞMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KURUMSAL ONLİNE HİZMET MERKEZİ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KURUMSAL ONLİNE HİZMET MERKEZİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/Ankara adresinde mukim Türk Telekomünikasyon A.Ş. (bundan sonra "TÜRK

Detaylı

TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİ VE PORT ÜCRETİ NDE İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi

Detaylı

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI:

İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: İŞ TELEFONU OLANA İNDİRİMLİ İŞYERİM FIRSATLARI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KAPSAMI VE KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) abonesi olan mevcut tüzel veya

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde bulunan TÜRK TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. ile... adresinde mukim ABONE.

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA METRO ETHERNET AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. Katılım koşullarını sağlayan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

DÖNÜŞÜM FORMU BİREYSEL KURUMSAL ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ (DÖNÜŞÜM FORMU NU İÇEREN) ÇAS ID: ABONE BİLGİLERİ

DÖNÜŞÜM FORMU BİREYSEL KURUMSAL ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ (DÖNÜŞÜM FORMU NU İÇEREN) ÇAS ID: ABONE BİLGİLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ (DÖNÜŞÜM FORMU NU İÇEREN) DÖNÜŞÜM FORMU ÇAS ID: ABONE BİLGİLERİ BİREYSEL Ad/Soyad: Cinsiyeti: K E T.C. Kimlik No: Anne Kızlık Soyadı: GSM No: İş/Diğer Tel. No: E-Posta: @ İşyeri

Detaylı

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ

GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 1.1: Hizmet sağlayan, bundan böyle sözleşmede NETİNTERNET olarak anılacaktır. Ünvan : Netinternet Bilgisayar Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

WDSLNET DSL Abonelik Sözleşmesi

WDSLNET DSL Abonelik Sözleşmesi WDSLNET DSL Abonelik Sözleşmesi 1-TARAFLAR Bu Sözleşme KABLOSUZ INTERNET TELEKOMUNİKASYON HIZMETLERI. Ticaret Limited Şirketi ile arasında imzalanmıştır. Bu sözleşme de KABLOSUZ INTERNET TELEKOMUNİKASYON

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

TC Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cuzdanı Sürücü Belgesi Pasaport ( )

TC Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cuzdanı Sürücü Belgesi Pasaport ( ) wwww.surnet.com.tr www.surnet.com.tr 0850 480 770850 68 480 77 68 BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : İl :. M / S : İlçe/Semt :.. MAC : Lokasyon :.. Accsess S/N : Blok :.. Kullanıcı Adı : Daire

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 24 AY %15 İNDİRİMLİ HER YÖNE 1000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 24 AY %15 İNDİRİMLİ HER YÖNE 1000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EV AVANTAJLIYA 24 AY %15 İNDİRİMLİ HER YÖNE 1000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı Türk Telekomünikasyon A.Ş. (

Detaylı

xdsl BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. No:1 Skyport Residence D:195 Kat:23 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde bulunan Nida Telekomünikasyon Hizmetleri

Detaylı

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi nde

Detaylı

2. Abone, Kampanya kapsamına dahil olan her bir Hizmet açısından aşağıda içerikleri belirtilen iki taahhüt seçeneğinden birini tercih edebilecektir:

2. Abone, Kampanya kapsamına dahil olan her bir Hizmet açısından aşağıda içerikleri belirtilen iki taahhüt seçeneğinden birini tercih edebilecektir: TT SANAL SANTRAL HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi nin ayrılmaz bir eki konumundaki

Detaylı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

KULLANICI SÖZLEŞMESİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1 - Taraflar 1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan www.heryersms.com (bundan sonra Heryer SMS olarak anılacaktır) ile yeni

Detaylı

KAMUNET SÖZLEŞMESİ ÇAS ID

KAMUNET SÖZLEŞMESİ ÇAS ID KAMUNET SÖZLEŞMESİ ÇAS ID 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile

Detaylı

TT SANAL SANTRAL SIP TRUNK HİZMETİ İÇİN ÜCRETSİZ BAĞLANTI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TT SANAL SANTRAL SIP TRUNK HİZMETİ İÇİN ÜCRETSİZ BAĞLANTI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TT SANAL SANTRAL SIP TRUNK HİZMETİ İÇİN ÜCRETSİZ BAĞLANTI KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAAHHÜTLÜ PORTFÖYE İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAAHHÜTLÜ PORTFÖYE İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAAHHÜTLÜ PORTFÖYE İNDİRİM KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin ( Abone )

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET EN GÜVENLİ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve L2TP YEDEKLEME HİZMETİ NE İLİŞKİN EK PROTOKOL 1. TARAFLAR İşbu Ek Protokol, Turgut Özal Bulvarı, 06103 Aydınlıkevler, ANKARA

Detaylı

TTVPN HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİNDE TEÇHİZAT KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi nde ( Liste )

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Şartları

Ofisim.com Kullanım Şartları Ofisim.com Kullanım Şartları Versiyon 60104-1 İşbu sözleşme, Müşteri ye Ofisim.com 'un çevrimiçi hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar

Detaylı

VERİ MERKEZİ İŞLETEN İŞLETMECİLERE YÖNELİK VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME

VERİ MERKEZİ İŞLETEN İŞLETMECİLERE YÖNELİK VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME VERİ MERKEZİ İŞLETEN İŞLETMECİLERE YÖNELİK VERİ MERKEZİ BAĞLANTISI HİZMETİNDE ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI NIN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK SÖZLEŞME 1. TARAFLAR İşbu Ek Sözleşme, Merkezi Turgut Özal Bulvarı

Detaylı

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi

Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Ofisim.com Kullanım Sözleşmesi Bu Sözleşme, Ofisim.com 'un Müşteri ye CRM hizmetlerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemektedir. Müşteri ve Ofisim.com, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN METRO ETHERNET ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN METRO ETHERNET ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN METRO ETHERNET ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İletişim bilgilerim kullanılarak İşletmeci Adı tarafından mal veya hizmetlere ilişkin pazarlama

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BİM.F.22/00../ /20. MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YÜKSEK GERİLİM ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞINA İLİŞKİN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE-1 TARAFLAR TESİSAT NO: Bu Perakende Satış Sözleşmesi; adı / ünvanı EK

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1/1

SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1/1 SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1/1 SSG İNTERNET HİZMETİNDE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM ABONELERİNE TAKSİTLİ MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TTNET A.Ş (İŞLETMECİ) nin yeni İşyerim abonelerinin ( Abone ) 12 (on iki) ya da 24 (yirmi dört) ay boyunca taahhüt karşılığı Taksitli Modem Kampanyası

Detaylı

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TTVPN HİZMETİNDE PORT ÜCRETİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki Devre Listesi nde

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş IP ÇOKLU HAT DID İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş IP ÇOKLU HAT DID İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş IP ÇOKLU HAT DID İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) IP Çoklu Hat abonelerinin aşağıdaki

Detaylı

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 1. TANIMLAR KİRAYA VEREN: Ticaret Unvanı: Mobicar Araç Paylaşım Hizmetleri A.Ş. Adresi: Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu

Detaylı

(*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil:

(*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil: YEDİ RAKAMLI ÖZEL SERVİS NUMARASI HİZMET FORMU HF ID ÇAS ID Erişim Numarası*: (*Bu Form doldurulmadan önce Erişim Numarası için Abone talebi alınacaktır.) Ad Soyad: Cinsiyeti: K E BİREYSEL TC Kimlik No:

Detaylı

Binet Telekomünikasyon Ltd.Şti. Abonelik Sözleşmesi

Binet Telekomünikasyon Ltd.Şti. Abonelik Sözleşmesi 1-TARAFLAR Bu SÖZLEŞME, Talatpaşa Mah. Konyalı Mektep Sok. No:12 :D1 adresinde bulunan BİNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ. İle...... adresinde mukim... arasında imzalanmıştır. Bu SÖZLEŞME de, BİNET TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

12/24 AY TAAHHÜTLÜ MOBİL GENİŞ BANT 4.5G İNTERNET PAKETLERİ KURALLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Taahhütlü Uygulama Kuralları:

12/24 AY TAAHHÜTLÜ MOBİL GENİŞ BANT 4.5G İNTERNET PAKETLERİ KURALLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Taahhütlü Uygulama Kuralları: 12/24 AY TAAHHÜTLÜ MOBİL GENİŞ BANT 4.5G İNTERNET PAKETLERİ KURALLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Taahhütlü Uygulama Kuralları: 1-Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İşletmeci ) Mobil Data Jet Tarifesi nde bulunan

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜNİVERSİTELERE/STH LARA ÖZEL DID KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜNİVERSİTELERE/STH LARA ÖZEL DID KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÜNİVERSİTELERE/STH LARA ÖZEL DID KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA KATILIM KOŞULLARI Türk Telekomünikayon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Digital Çoklu Hat abonelerinin

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA FR İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA FR İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. NOKTADAN NOKTAYA FR İNDİRİM KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Koşulları ve Taahhütname, Koşullar ın ve Taahhütname nin ayrılmaz bir eki konumundaki

Detaylı

FİBER GÜÇLÜ LİMİTSİZ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

FİBER GÜÇLÜ LİMİTSİZ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ FİBER GÜÇLÜ LİMİTSİZ İNTERNET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO:.. Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET KAMPANYA KAPSAMINDAKİ PAKETLER

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KÖY AVANTAJ/GAP AVANTAJ TARİFE PAKETİ ABONELERİNE HEDİYE LAXON TD16TD16 DECT (KABLOSUZ) TELEFON KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA NIN KAPSAMI:

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YENİ ABONE KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YENİ ABONE KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YENİ ABONE KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş nin. ( Türk Telekom ) abonelerinin ( Abone ) aşağıdaki şartları

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EVLİLİK KAMPANYASI NDAN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EVLİLİK KAMPANYASI NDAN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. EVLİLİK KAMPANYASI NDAN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KATILIM KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları sağlayan Türk

Detaylı

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ

TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ TTVPN HİZMET FORMU (FATİH VPN ERİŞİM TARİFESİ İÇİN) ÇAS ID HF ID FATURA GÖNDERİM ŞEKLİ VE ADRESİ İşbu Form un eki konumundaki Devreye Ait Bilgiler Formu nda tercih ettiğiniz fatura gönderim şeklini işaretlemeniz

Detaylı

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEK TELEFON SERVİSİ VE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen Tek Telefon Servisi Kampanyası (Taahhütsüz, 12 Ay, 24 Ay) dan ( Kampanya )

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ. Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ Bayi Adı: Bayi No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır. MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KESİMİ VE KARKAS ET ALIM TASLAK SÖZLEŞMESİ 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL IPHONE 3GS KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI 24 / 36 AYLIK KURGU TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal iphone 3GS Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR FACEPARA.COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca Sözleşme olarak anılacaktır); Facepara Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 10 YILDAN FAZLA BİZİMLE OLAN

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 10 YILDAN FAZLA BİZİMLE OLAN TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 10 YILDAN FAZLA BİZİMLE OLAN ABONELERİMİZE 2500 DAKİKA BİZDEN KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Detaylı

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır)

DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) DURMAPAY HİZMET KULLANIMI SÖZLEŞMESİ (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) İşbu Sözleşme,(a) Vatan Caddesi Midilli Sokak No:4/B Odunpazarı/Eskisehir adresinde mukim Durma Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

JOYNET ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ

JOYNET ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ JOYNET ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu SÖZLEŞME, merkezi Şekerhane Mah. Şirin sokak No:18/B Alanya 07400 Antalya adresinde bulunan JOYNET Telekom.Hab.Tekn.Bil.Hizm.Rek.Eml.Tic.Ltd. Şirketi ile.

Detaylı

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. İŞLETMECİ IPTV VOD ALTYAPI SÖZLEŞMESİ NE EK TEMİNAT USUL VE ESASLARI 1.1. İşletmeciden Alınacak Teminata

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN YEDEKLEME HİZMETİ NDE BAĞLANTI ÜCRETİ BİZDEN KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN YEDEKLEME HİZMETİ NDE BAĞLANTI ÜCRETİ BİZDEN KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN YEDEKLEME HİZMETİ NDE BAĞLANTI ÜCRETİ BİZDEN KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İletişim bilgilerim kullanılarak İşletmeci Adı tarafından mal veya hizmetlere

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HATT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HATT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HATT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları ve Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Sade Hatt tarifesindeki

Detaylı

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Blackberry 9360 Blackberry 9790 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarım

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM SMS PAKETLERİ %50 İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen İşOrtağım SMS Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek-2 de yer alan listedeki GSM hatlarımız için imzaladığımız

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN MÜŞTERİSİNE IPAD/IPHONE HEDİYE KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN MÜŞTERİSİNE IPAD/IPHONE HEDİYE KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN MÜŞTERİSİNE IPAD/IPHONE HEDİYE KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ İşbu Kampanya Katılım Koşulları ve Taahhütnamesi, Katılım Koşulları nın ve Taahhütnamesi nin

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SAMSUNG GALAXY POCKET CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Pocket Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HAT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ

İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HAT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET ALANA 24 AYLIK SADE HAT TARİFESİ İNDİRİM KAMPANYASI KOŞULLARI, KAPSAMI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Koşulları ve Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin ( Türk Telekom ) Sade Hat tarifesindeki

Detaylı

IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ. KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nu,

IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ. KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nu, IPNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ KISMİ AYLIK KULLANIM ÜCRETİ: FATURA DÖNEMİ içinde ABONE olunması hız artırımı veya tarife değişikliği yapılması durumunda işlem tarihinden FATURA DÖNEMİ sonuna kadar olan dönem

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Benim İşim Samsung Galaxy S III Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 958 BRANDY KURUMSAL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone 958 Brandy Kurumsal Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM hatlarımız için

Detaylı

EK -3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS E IPAD KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI

EK -3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS E IPAD KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI EK -3 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS E IPAD KAMPANYASI KOŞULLARI VE KAPSAMI İşbu Kapsam ve Taahhütname Türk Telekomünikasyon A.Ş. Toplu SMS Sözleşmesi nin ( Ana Sözleşme ) ayrılmaz bir ekidir. Kampanya

Detaylı

SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPTAN WIFI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1/1

SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPTAN WIFI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1/1 SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TOPTAN WIFI HİZMETİ SÖZLEŞMESİ 1/1 SSG İNTERNET ÜCRETSİZ KAPASİTE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Detaylı

HRC TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ

HRC TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ HRC TELEKOM ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu SÖZLEŞME, merkezi Ayrancı, Reşat Nuri Sok. Çankaya Park Evleri B/82 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC.

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı