TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ İLE BU HİZMETLERE EK KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ VE BULUTT ÜRÜNLERİ ÇERÇEVE ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR: İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/ANKARA adresinde bulunan TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ile (bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile Vergi Numarası ve ünvanı portal üzerinde belirtilen SİZ in (bundan böyle ABONE olarak anılacaktır.) açınızdan hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. İşbu Sözleşme de, TÜRK TELEKOM ve ABONE, birlikte TARAFLAR ; tek başlarına ise TARAF olarak da isimlendirilebilir. 2. TANIMLAR: İşbu Sözleşme de geçen; ABONE: VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ nden, VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ ile birlikte ek KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ nden ya da BULUTT ÜRÜNLERİ nden yararlanmak üzere işbu Sözleşme yi ve ilgili FORM u online ortamda kabul edip onaylayan gerçek veya tüzel kişiyi, BAŞVURU FORMU/BAŞVURU FORMLARI (FORM/FORMLAR): İşbu Sözleşme nin konusunu oluşturan HİZMET e ilişkin ilave özellikleri ve özel hükümleri içeren, her bir VERİ MERKEZİ HİZMETİ (ve buna bağlı KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ) ve BULUTT ÜRÜNLERİ açısından ayrı ayrı düzenlenecek olan, online ortamda ABONE tarafından kabul edilerek onaylandığı tarih itibariyle içerdiği HİZMETLER açısından abone olunduğunu gösteren, söz konusu tarih itibariyle işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir parçası haline gelen formu, BULUTT ÜRÜNÜ/ÜRÜNLERİ: TÜRK TELEKOM tarafından Bulutt ön kodu isimlendirmesiyle sunulan, işbu Sözleşme nin eki olacak şekilde bir BAŞVURU FORMU bulunan, ABONE nin ücreti karşılığında yararlandığı hizmetler ile bu özelliklere sahip şekilde ileride TÜRK TELEKOM tarafından yürürlüğe sokulacak olan hizmetlerden her birini ve hepsini, HİZMET/HİZMETLER: TÜRK TELEKOM tarafından mevcut durumda sunulan ve ileride sunulacak olan VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ/ KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ/BULUTT ÜRÜNLERİ içerisinde yer alan ve ABONE nin ilgili FORM u online ortamda kabul ederek onaylaması suretiyle aboneliğinin başladığı, FORM un onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme hükümlerinin ve FORM daki özel hükümlerin geçerli olacağı VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ nden/kurumsal GÜVENLİK ÜRÜNLERİ NDEN/BULUTT ÜRÜNLERİ NDEN her birini ve hepsini INTERNET: TCP/IP Protokol setini kullanan ve kullanıcılar açısından tek bir sanal ağ işlevini gören bilgisayar ağlarının toplamını, KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu nu, KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ/ÜRÜNLERİ: VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin abonelik talebinde bulunulması ya da VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin aboneliğin olması koşuluyla, VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin BAŞVURU FORMU nda gerekli işaretlemelerin yapılması suretiyle ABONE nin ücreti karşılığı yararlandığı ürün/ürünler ile bu özelliklere sahip şekilde ileride TÜRK TELEKOM tarafından yürürlüğe sokulacak olan ürünlerden her birini ve hepsini, MÜCBİR SEBEPLER: HİZMET in verilmesine engel teşkil eden grev, lokavt, işin yavaşlatılması, savaş, seferberlik halleri, halk ayaklanmaları saldırı, terör olayları, sabotajlar vb. ulaşım kazaları, doğal afetler (deprem, sel baskını, yıldırım, çığ düşmesi vb.), yangın veya ciddi bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi ve benzeri olayları, ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ: TARAFLAR ın işbu Sözleşme nin ABONE tarafından onaylanmasından önce akdettikleri, aboneliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlendiği ve konusunu VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ nden birisinin (ve bune ek olarak alınan KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ nin) ya da BULUTT ÜRÜNLERİ nin oluşturduğu sözleşmeler ile TARAFLAR ın işbu Sözleşme nin ABONE tarafından onaylanmasından önce akdettikleri Veri Merkezi Hizmetlerine İlişkin Çerçeve Abonelik Sözleşmesi ni, SELF SERVİS KANALI/KANALLARI: ABONE nin, TÜRK TELEKOM un tabi olduğu mevzuat gereğince yazılı yapılması zorunluluğu bulunan veya TÜRK TELEKOM tarafından yazılı olarak yapılması istenen işlemler dışındaki abonelik işlemlerini, şifresi ile

2 kendi kendine gerçekleştirebileceği ve interaktif servisleri görüntüleyebileceği internet sayfası, IVR (Sesli Yanıt Sistemi), SMS (Kısa Mesaj Servisi) gibi alternatif kanalların her birini ve hepsini, TARİFE: TÜRK TELEKOM un, bu Sözleşme ve ilgili FORM kapsamında sunacağı HİZMETLER in karşılığında, ABONE den, geçici tarife değişikliği kapsamındakiler de dahil olmak üzere, farklı adlar altında alabileceği ücretleri içeren cetveli, TÜKETİCİ: HİZMETT ten/hizmet i ticari olmayan veya mesleki olmayan amaçlarla yararlanan veya talep eden gerçek veya tüzel kişiyi, TÜRK TELEKOM KAYITLARI ( KAYITLAR ): TÜRK TELEKOM un sesli, yazılı ve/veya elektronik şekilde ya da bilgisayar ortamında hazırladığı ve/veya kaydettiği her türlü kaydı, TÜRK TELEKOM VERİ MERKEZİ ERİŞİM HİZMETİ ( TTVM ERİŞİM HİZMETİ ): Erişimin gerekli olduğu VERİ MERKEZİ HİZMETİ ya da BULUTT ÜRÜNÜ ile birlikte alınabilen, ABONE nin söz konusu VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne veya BULUTT ÜRÜNÜ ne erişebilmesi için sunulan TTVM ile internet bulutu arasındaki bağlantıyı, UMULMAYAN HALLER: HİZMET in verilmesine engel teşkil eden, TÜRK TELEKOM un bir başka kurumdan, kuruluştan (Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediye, Elektrik Dağıtım Şirketleri vb.) veya firmadan aldığı hizmetlerden kaynaklanan aksamalar ile hırsızlık ve enterferansı ve TÜRK TELEKOM un davranışından kaynaklanmayan ancak üçüncü şahıslarla diğer kurum veya kuruluşların (Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediye, Elektrik Dağıtım Şirketleri, Köy Hizmetleri, İnşaat Şirketleri vb.) sebep olduğu hizmet sürekliliğini, kalitesini veya tesisini engelleyen ve/veya etkileyen durumları, VERİ MERKEZİ: Sunucu sistemleri ve bileşenleri için gerekli olan yedekli ve güvenilir enerji altyapısı, iklimlendirme sistemi, yangın algılama söndürme sistemi, fiziksel güvenlik, güvenli ağ ve geniş bant'a sahip özel alanları, VERİ MERKEZİ HİZMETİ/HİZMETLERİ: Mevcut duruma TTVM de sağlanan/sunulan, işbu Sözleşme nin eki olacak şekilde bir BAŞVURU FORMU bulunan, ABONE nin ücreti karşılığında yararlandığı, ek olarak KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ talebinde bulunabildiği hizmetler ile bu özelliklere sahip şekilde ileride TÜRK TELEKOM tarafından yürürlüğe sokulacak olan hizmetlerden her birini ve hepsini, VİRÜS: Herhangi bir bilgisayara değişik yollarla girebilen ve bu bilgisayarlarda kullanıcının farkında olmadan veya iradesi dışında çalıştırılacağı şekilde yerleşerek, istenmeyen sonuç ve zararlara yol açan programları, ifade eder. Yukarıda tanımı yapılan sözcüklerden tekil/çoğul şeklinde belirtilenler, işbu Sözleşme de ve Ek lerinde sadece tekil halleriyle de kullanılabilecektir. Söz konusu sözcüklerin tekil veya çoğul halde kullanılması durumunda, sözcüklerin yer aldığı hükümler, tekil kullanım halinde çoğulları; çoğul kullanım halinde ise tekilleri kapsayacak şekilde geçerli olacaktır. Bununla birlikte, yukarıda tanımı yapılan sözcüklerden, kısaltılmış halleri parantez içerisinde belirtilenler, işbu Sözleşme de ve Ek lerinde sadece kısaltılmış halleriyle de kullanılabilecektir. İşbu Sözleşme de ve Ek lerinde tanımı yapılmayan hususlarda, ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerli olacaktır. 3.SÖZLEŞME NİN KONUSU: İşbu Sözleşme nin konusu, TÜRK TELEKOM tarafından mevcut durumda sunulan ve ileride sunulacak olan VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ/BULUTT ÜRÜNLERİ içerisinde yer alan ve ABONE nin ilgili FORM u online ortamda kabul ederek onaylaması suretiyle aboneliğinin başladığı VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne/bulutt ÜRÜNÜ ne ve VERİ MERKEZİ HİZMETİ ile birlikte ilgili FORM da gerekli işaretlemeleri yapması durumunda, aboneliğinin başladığı KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ ne ilişkin olarak TARAFLAR ın karşılıklı genel haklarını, yetkilerini ve yükümlülüklerini düzenlemektir. HİZMET e ilişkin özel hükümler ise ilgili FORM da yer almaktadır. Bu kapsamda, ABONE nin onaylamış olduğu FORMLAR, işbu Sözleşme nin ayrılmaz bir ekidir. FORM un ABONE tarafından onaylandığı tarih itibariyle işbu Sözleşme nin tüm hükümleri FORM daki HİZMET/HİZMETLER açısından aynen uygulama alanı bulacaktır. İŞBU Sözleşme nin ABONE tarafından online ortamda kabul edilrek onaylanmış olması, Sözleşme nin kapsamında yer alan ve fakat ABONE nin ilgili FORM u onaylamadığı ve bu nedenle aboneliğinin söz konusu olmadığı HİZMETLER bakımından TARAFLAR açısında hak ve yükümlülük doğurmaz. İşbu Sözleşme, ABONE tarafından online ortamda kabul edilerek onaylanmasıyla ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nin yerine geçer; bu kapsamda daha önce ABONE tarafından imzalanmış olan HİZMET e ilişkin Başvuru/Hizmet Formları işbu 2

3 Sözleşme nin eki haline gelir.. Bu durum, TARAFLAR ın ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nden kaynaklanan başta alacak (faiz ve diğer fer ileriyle birlikte) ve dava hakları olmak üzere hiçbir hakkını ve/veya yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu kapsamda, ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nin (veya eklerinin) abonelik taahhüdü içermesi ve bu kapsamda ABONE nin indirimden yararlanması durumunda, işbu Sözleşme nin ABONE tarafından online ortamda kabul edilerek onaylanması sonucunda, ABONE nin ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nden (veya eklerinden) kaynaklanan taahhüdünün kalan süresi kadar abonelik taahhüdü, işbu Sözleşme (veya bu Sözleşme ye bağlanacak şekilde ilgili başvuru/hizmet formu) açısından geçerli olmaya devam edecek ve ABONE, bu taahhüdüne uygun davranması koşuluyla, ÖNCEKİ ABONELİK/ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ nden (veya eklerinden) kaynaklanan indirim haklarından yararlanmaya devam edecektir. TÜRK TELEKOM, kendi belirlediği VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ ve BULUTT ÜRÜNLERİ için online ortamda onaylanmak üzere BAŞVURU FORMLARI nı düzenleyecek, VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ ne bağlı olarak ABONE nin yararlanabileceği KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ ne ve diğer yan hizmetlere ilişkin olarak ise VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin BAŞVURU FORMU nda ABONE nin tercih yapabileceği bölümlere yer verecektir. TÜRK TELEKOM, işbu Sözleşme kapsamında online ortamda yer vereceği VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ ni, KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ ni ve BULUTT ÜRÜNLERİ ni belirleme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme ayrı FORMLAR a konu olan her HİZMET için ayrı ayrı uygulama alanı bulacaktır. Herhangi bir HİZMET açısından aboneliğin iptal edilmiş olması, işbu Sözleşme nin 4. maddesinin bent hükmü, 5. maddesinin 5.7. bent hükmü ve VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin aboneliğin sona ermesi nedeniyle KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ ne ilişkin aboneliğin de sona ermesi durumu saklı kalmak koşuluyla, ABONE nin yararlandığı diğer aynı veya farklı tür HİZMETLER in aboneliğini etkilemeyecektir. Aynı şekilde, aynı FORM da yer verilen KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ ne ilişkin aboneliğin sona ermiş olması VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin aboneliği etkilemeyecektir. 4.TARAFLAR IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 4.1. TÜRK TELEKOM, HİZMET ten ABONE nin yararlanmasını sağlayacak, ABONE ise, bu HİZMET karşılığı TARİFE de belirtilen ücretleri zamanında ödeyecektir ABONE, işbu Sözleşme kapsamında yer alan ve yararlandığı her bir HİZMET açısından, abonelik talebinde bulunduğu tarihte online ortamda tercih ettiği TARİFE paketini seçecektir. TÜRK TELEKOM tarafından uygulanacak TARİFE paketlerine, bunların içeriğine ve bunlarda meydana gelebilecek değişikliklere HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinden, ilgili TÜRK TELEKOM irtibat noktalarından veya adresinden ulaşılabilinecektir. TÜRK TELEKOM, ayrıca, TARİFE değişikliklerini, yürürlüğe girmeden önce HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinde yapacağı bilgilendirme ile ABONE lerine duyuracaktır 4.3. ABONE nin gerekli koşulları sağlamaması (ABONE nin sunucuları zamanında getirmemesi, VLAN tanımlamalarını yapmaması v.b.) nedeniyle bağlantının gerçekleştirilememesinden TÜRK TELEKOM sorumlu değildir. 4.4.ABONE nin, HİZMET e ilişkin başvuruda bulunduğu web adresinde belirtmiş olduğu adresine; bu adresin değişmesi durumunda ise söz konusu web adresinde belirteceği yeni adresine yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır. TÜRK TELEKOM, ABONE nin fatura tebligat adresine faturasını/faturalarını kayıtsız gönderebilecektir. ABONE nin adres değişikliğine ilişkin bildirimde bulunmaması halinde, yeni adresine tebligat yapılmamasından dolayı TÜRK TELEKOM sorumluluk kabul etmez. 4.5.ABONE, TÜRK TELEKOM tarafından yazılı yapılması istenen bildirimleri yazılı olarak TÜRK TELEKOM a bildirmekle ve TÜRK TELEKOM tarafından belirli bir prosedürün gerçekleştirilmesinin istendiği işlemlerde sözkonusu prosedürü yerine getirmekle yükümlüdür. TÜRK TELEKOM, yazılı olarak yapılması gereken bildirimlere ve uyulması gereken prosedürlere HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinde yer verecektir. 4.6.ABONE, ilgili HİZMET e yönelik aboneliğini sona erdirmek isterse, iptal talebini HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinde belirtilen prosedürlere uygun şekilde iletmekle yükümlüdür. ABONE nin VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ilişkin aboneliğini sona erdirmek istemesi durumunda, VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne bağlı olarak yararlandığı KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNÜ ne ve diğer yan hizmetlere ilişkin aboneliği; BULUTT ÜRÜNÜ ne ilişkin aboneliğini sona erdirmek istemesi durumunda ise BULUTT ÜRÜNÜ ne 3

4 bağlı olarak yararlandığı yan hizmetlre ilişkin aboneliği de kendiliğinden sona erecektir ABONE nin hile veya muvazaa yoluyla işbu Sözleşme kapsamındaki HİZMET e ilişkin olarak herhangi bir işlem yaptırdığının anlaşılması halinde, hileli veya muvazaalı işlemle ilgili her türlü iş ve işlem geçersiz sayılacak ve TÜRK TELEKOM ilgili FORM u tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle feshedebilecektir. Söz konusu fesihten dolayı ABONE herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacaktır ABONE trafından online ortamda kabul edilerek onaylanan işbu Sözleşme den ve FORMLAR dan damga vergisi doğmamaktadır. 4.9.Teknolojik gelişmelerden, idari kararlardan veya hukuki/idari düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle TÜRK TELEKOM, HİZMET i ve bu HİZMET üzerinden verilen katma değerli servisleri uygulamaya almak, değişiklik yapmak, kaldırmak veya yenilemek hakkına sahiptir. Bununla birlikte, TÜRK TELEKOM, tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde TARİFE de her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir TÜRK TELEKOM, ABONE ye ait bilgileri, ABONE nin izni olmadan üçüncü kişilere veremez. Ancak, TÜRK TELEKOM, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatıyla belirlenen hallerde, istenilen bilgileri yetkili kılınan kişi ve kurumlara vermekle yükümlüdür TÜRK TELEKOM, ABONE nin, başvuru sırasında sisteme girişini yaptığı kişisel bilgiler ile ilettiği/yüklediği belgelerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, ilgili kurumlara başvurarak ABONE hakkında bilgi edinebilir; kendi sistemlerinde veya başka sistemlerde sorgulama yapabilir. İletilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanlış olduğunun tespit edilmesi durumunda veya TÜRK TELEKOM tarafından gerekli görülen hallerde ABONE beyanında ve taahhüdünde belirtilenlerin aksine bir hususun tespit edilmesi üzerine, TÜRK TELEKOM, tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle ilgili FORM u feshedebilecek ve HİZMET sunumunu durdurabilecektir. Bu durumda, ABONE herhangi bir hak veya tazminat talebinde buunamaz. Bununla birlikte, ABONE, işbu Sözleşme yi onaylamak suretiyle, HİZMET e yönelik risk yönetimini gerçekleştirmesi, risk yönetimine ilişkin değerlendirmede ve uygulamalarda bulunması amacıyla, TÜRK TELEKOM un ABONE ye ait risk bilgilerini kredi kuruluşlarından ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından uygun görülecek finans kuruluşlarından edinmesine onay vermiştir. ABONE, vermiş olduğu onayı, TÜRK TELEKOM a bildirimde bulunmak suretiyle, her zaman için geri alma hakkına sahiptir TÜRK TELEKOM un gerekli alt yapıyı kurması halinde, ABONE, TÜRK TELEKOM dan aldığı tüm HİZMET ler için tek fatura düzenlenmesini kabul eder. Birden fazla HİZMET için tek fatura düzenlenmesi halinde, faturada HİZMETLER in bedeli ayrı ayrı gösterilecektir ABONE HİZMET in online olarak satışa sunulduğu web adresinde belirttiği/girişini yaptığı bilgilere ait değişiklikleri söz konusu web adresi üzerinden TÜRK TELEKOM a bildirmedikçe TÜRK TELEKOM kayıtlarında yer alan bilgiler geçerli olacaktır. Bu kapsamda, ABONE, yetkili kişi değişikliğinde bu değişikliği ivedi şekilde TÜRK TELEKOM a bildirmekle yükümlüdür. ABONE tarafınan bu bildirim yapılıncaya kadar, ABONE nin sistemde yetkili kişisi olarak görünen kişi/kişiler tarafından yapılan işlemler ABONE yi bağlar. ABONE, bu durumda hehangi bir hak veyza tazminat talebinde blunamaz ABONE, işbu Sözleşme deki ve onaylamış olduğu FORMLAR daki yükümlülüklerinin yanısıra, mevcut ve ileride yürülüğe girecek olan mevzutta belirtilen kendisine ilişkin yükümlülükleri de yerine getirmeyi taahhüt eder Gerçek kişi ABONE açısından meydana gelen veraseten devir ve şirketler açısından meydana gelen kanuni halefiyet durumu saklı olmak üzere, ABONE, HİZMET i ve ilgili FORM u üçüncü kişilere devredemez Gerçek kişi ABONE nin vefatı halinde, HİZMET in veraseten devir işlemi tamamlanıncaya kadar, mirasçı/mirasçılar, işbu Sözleşme ve ilgili FORM hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Mirasçıların hepsi veya herhangi biri tarafından, mirasçı olunduğunu gösteren belgenin TÜRK TELEKOM a ibrazı üzerine HİZMET e ilişkin devir işlemi gerçekleştirilecektir. ABONE nin öldüğünü gösteren ölüm belgesinin TÜRK TELEKOM a ibraz edilmesi üzerine, HİZMET e ilişkin iptal işlemi gerçekleştirilecektir ABONE, TÜRK TELEKOM ile arasındaki ilişkiye dair kanun, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymayı, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile TARİFE de sonradan yapılacak bütün değişikliklerin kendisine de uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. ABONE nin bu değişiklikler karşısında her zaman için ilgili HİZMET açısından geçerli olacak şekilde ilgili FORM u veya tüm HİZMET ler açısından geçerli olacak şekilde işbu Sözleşme yi ve tüm FORMLAR ı feshetme hakkı vardır. ABONE, TÜRK TELEKOM VERİ MERKEZİ HİZMETLERİ 4

5 Uygulama Esasları ile BULUTT ÜRÜNLERİ ne ilişkin Uygulama Esasları nda yer alan hükümlerin veya bu Esaslar da daha sonra yapılacak değişikliklerin kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu Esaslar a Hizmet in online olarak satışının yapıldığı web adresinde yer verilecektir. Ayrıca, TÜRK TELEKOM, teknolojik gelişmeler, idari kararlar ve/veya hukuki/idari düzenlemeler nedeniyle, işbu Sözleşme nin hükümlerini ve FORMLAR da yer alan hükümleri ABONE yi 1 (bir) hafta öncesinden bilgilendirmek koşuluyla tek taraflı olarak değiştirilebilir. ABONE nin, yapılan değişiklikleri uygun görmediği taktirde, o zamana kadar birikmiş borçları dışında, hiçbir sorumluluğu olmaksızın ilgili FORM u veya tüm HİZMETLER açısından geçerli olacak şekilde işbu Sözleşme yi ve tüm FORMLAR ı tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir İşbu Sözleşme yi onaylayan ABONE nin TÜKETİCİ olması durumunda, işbu Sözleşme den, FORMLAR dan ve/veya Sözleşme/FORM kapsamına giren HİZMETLER den kaynaklanan ve ABONE ile TÜRK TELEKOM arasında ortaya çıkacak bütün uyuşmazlıkların giderilmesinde, ilgili yasalarda belirtilen genel ve özel yetkili yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. ABONE nin TÜKETİCİ olmaması durumunda ise, söz konusu uyuşmazlığın giderilmesinde Sözleşme nin ifa yeri ve davalının ikametgahı (merkezi) mahkemeleri ve icra daireleri münhasır olarak yetkilidir. Bununla birlikte, FORMLAR da ve eklerinde başka bir münhasır yetki maddesine yer verilmiş ise, söz konusu FORM ve/veya ekten ve içerdiği HİZMET ten kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın giderilmsinde söz konusu yetki maddesi hükmü geçerli olacaktır ABONE nin aylık/yıllık TARİFE paketinden veya taahhütlü bir uygulamadan yararlanması durumunda, aylık/yıllık süre/taahhüt süresi tamamlanmadan fesih ya da herhangi bir nedenle iptal durumunun gerçekleşmesi halinde aylık/yıllık ücretin tamamı ABONE den tahsil edilir; ABONE HİZMET ten ön ödemeli olarak yararlanmış ise alınan ücretler ABONE ye iade edilmez; taahhüdün ihlaline ilişkin sonuçlar uygulama alanı bulur. Bu durum, işbu Sözleşme nin 4. maddesinin bent hükmü de dahil olmak üzere feshin ya da iptalin gerçekleştiği her durum için geçerlidir MÜCBİR SEBEPLER, UMULMAYAN HALLER, şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, ABONE lerin veya üçüncü kişilerin hileli bir biçimde hatları/hizmet i bloke etmeye çalışmaları sebebiyle veya hukuki/idari düzenlemelerden ve/veya idari kararlardan veya işbu Sözleşme den ya da ilgili FORM dan kaynaklanan sebepler başta olmak üzere, TÜRK TELEKOM un kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, sağlanan HİZMET kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir. ABONE, söz konusu hallerde TÜRK TELEKOM dan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır ABONE ye yararlandığı HİZMET ve ek hizmetlerin tamamı veya bir kısmının kullanımı için şifre tahsis edilmiş olması durumunda, ABONE, kendisine tahsis edilen şifre altında yapılmış olan her türlü işlemden sorumlu olacaktır. ABONE, şifresinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilmemesi için gerekli tüm önlemleri alacak, şifresinin herhangi bir nedenle başkası tarafından öğrenilmesi ve kullanılması durumunda, uğrayabileceği zararlardan ve yapılacak/yapılmış olan işlemlerin ve tasarrufların sonuçlarından sorumlu olacaktır ABONE nin işbu Sözleşme nin kapsamında yer alan bir HİZMET e ilişkin borcunu ödememesi durumunda, TÜRK TELEKOM, yeni (aynı veya başka tür) HİZMET talebini kabul etmeme hakkına sahiptir. Belirtilen durumda ve TÜRK TELEKOM un, alacağını tahsil edememe riskinin bulunduğunu tespit ettiği diğer durumlarda [ABONE nin işbu Sözleşme kapsamında olmayan herhangi bir hizmetten TÜRK TELEKOM a borcu olduğunun tespit edilmesi, ABONE nin herhangi bir hizmette (borçlarını daha sonra ödemiş olsa bile) borçlarını süresinde ödemeyen bir ABONE olması, olağan durumdan daha fazla HİZMET/Cihaz talebinde bulunması, ABONE nin dolandırıcılık, sahtecilik gibi suçlardan sabıkasının bulunması gibi ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın riskin tespit edildiği her durumda], talebin ABONE adına veya bu durumlardan birinin gerçekleştiği kişinin kurucusu veya ortağı olduğu bir şirket adına yapılması (böylece, ABONE nin söz konusu şirket olması halinde), TÜRK TELEKOM, işbu Sözleşme kapsamındaki HİZMET e yönelik ABONE talebini karşılamama veya avans ya da teminat karşılığı karşılama veya limitli şekilde karşılama (talebin tamamını değil bir kısmını karşılama) hakkına sahiptir. TÜRK TELEKOM bu hakkını, Sözleşme imzalandıktan sonra risk durumu öğrenilen veya risk durumu ortaya çıkan ABONE ye karşı da kullanma hakkına sahiptir. Ayrıca, TÜRK TELEKOM, bu durumda yazılı bildirimiyle HİZMET i sonlandırmaya ve işbu Sözleşme yi ve/veya ilgili FORM ları feshetmeye de 5

6 yetkilidir. Bu durumda, ABONE herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz ABONE, adına kayıtlı HİZMET i amacı dışında kullanamaz. HİZMET in özelliğinin paylaşımı içermesi durumu saklı olmak üzere, TÜRK TELEKOM un yazılı izni olmadıkça başkalarına kullandıramaz. Aksi takdirde, TÜRK TELEKOM, ilgili FORM u tek taraflı olarak yazılı bildirimiyle feshetmeye ve adli ve idari merciler nezdinde gerekli başvurularda bulunmaya yetkilidir. ABONE nin HİZMET i başkalarına kullandırması, borç ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz ABONE, TÜRK TELEKOM'un bilgisi dışında HİZMET üzerinde ek ve/veya değişiklik yapamaz. Bu şekilde bir ek ve/veya değişiklik yapıldığı tespit edildiğinde, sisteme zarar veren veya TÜRK TELEKOM tarafından kaldırılması talep edilen ek ve/veya değişiklikler kaldırılacaktır. Bu durumda, TÜRK TELEKOM, ilgili FORM u feshetmeye ve yapılan ek ve/veya değişiklik nedeniyle uğranılan zararın tazmini için dava açmaya yetkilidir Hukuki/ idari düzenlemeler, idari kararlar, MÜCBİR SEBEPLER ya da UMULMAYAN HALLER nedeniyle, HİZMET in sunumunun durdurulması veya yetkili kurumlar tarafından HİZMET e ilişkin teçhizatın bulunduğu yerin mühürlenmesi gibi hallerde ABONE, TÜRK TELEKOM'dan herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz. ABONE, işbu Sözleşme nin devamı süresince kendisine fatura edilen ücretleri ödemekle yükümlüdür TÜRK TELEKOM, internet trafiği sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak/iletilecek bilgilerden ve internet platformunda yayınlanan ya da kendi yayınladığı bilgilerin tam doğruluğu, geçerliliği ya da güncelliği konusunda ABONE tarafından hiçbir zaman sorumlu tutulmayacaktır ABONE, TÜRK TELEKOM un VİRÜS veya SPAM alınmayacağına dair garanti vermediğini kabul eder. TÜRK TELEKOM dan kaynaklanmayan nedenlerle oluşabilecek trafik artışları sebebiyle, maddi ve/veya manevi herhangi bir zarara uğramamak için, antivirüs, antispam ve güvenlik duvarı (firewall) gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak ABONE nin sorumluluğundadır. TÜRK TELEKOM dan kaynaklanmayan nedenlerle oluşacak trafik artışları sonucunda ABONE nin uğrayacağı zararlardan TÜRK TELEKOM hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. ABONE, talep etmesi durumunda TÜRK TELEKOM tarafından sunulan ve VERİ MERKEZİ HİZMETİ ne ek olarak alabileceği KURUMSAL GÜVENLİK ÜRÜNLERİ nden ücreti karşılığında yararlanabilir ABONE nin, verilerinin okunması [ABONE nin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, web sitesinin başkası tarafından kontrolünün ele geçirilmesi (hacklenmesi) vb.] durumu başta olmak üzere, internet üzerinde üçüncü şahısların eylemlerinden dolayı uğrayacağı zararlardan TÜRK TELEKOM sorumlu değildir ABONE nin HİZMET ten süreli bir TARİFE pketi kapsamında yararlanması durumunda, HİZMET te kesinti yaşanmaması amacıyla, ABONE nin iptal talebinde bulunmamış olması durumunda, HİZMET aynı süreyle verilmeye devam edilecektir. Bu kural, her süre bitiminde geçerli olacaktır. TÜRK TELEKOM, sürenin bitiminden önce ABONE ye bu konuda bilgilendirmede bulunmakla yükümlüdür. ABONE nin HİZMET i iptal ettirme hakı her zaman için saklıdır ABONE nin kendi sunucusu ve/veya TÜRK TELEKOM un sistemleri üzerinde çalıştırdığı uygulamalar ve veriler, başta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, fikir ve sanat eserleri, markalar, patent hakları gibi fikri ve sınaî haklara ilişkin hukuki düzenlemler olmak üzere, ilgili tüm hukuki düzenlemelere uygun olmalı, hakaret, suç unsuru veya toplum kurallarına ya da ahlak kurallarına aykırılık içermemelidir. Aksi takdirde, tüm sorumluluk ABONE ye aittir. ABONE, yukarıda belirtilen yükümlülüklerinin yanında, yazılımları, verileri ve diğer malzemeleri üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, ağ veya donanımlarına zarar verebilecek e-postaların gönderilmesi amacıyla kullanmayacak, zincir posta, yazılım virüsü gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmayacaktır. ABONE nin belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle TÜRK TELEKOM un hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. TÜRK TELEKOM un, ABONE nin bu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması nedeniyle herhangi bir zararının doğması veya bir tazminat ödemesi durumunda, ABONE, TÜRK TELEKOM un uğramış olduğu/uğrayacağı tüm zararlarını karşılamakla ve TÜRK TELEKOM tarafından ödenen tazminatı ve yapılan (yargılama masrafları dahil) tüm masrafları avans faizi dahil tüm fer ileriyle birlikte defaten ilk talepte TÜRK TELEKOM a ödemekle yükümlüdür. 6

7 TÜRK TELEKOM, ABONE nin bu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması durumunda ilgili FORM u feshederek ilgili HİZMET ten ABONE nin yararlanmasını engelleyebilecektir. ABONE, bu durumda TÜRK TELEKOM dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayacaktır. 5. ÖDEMELER: 5.1.ABONE, yararlandığı HİZMET e ilişkin olarak TARİFE si karşılığı tahakkuk ettirilecek ücretleri faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar; eğer HİZMET ön ödemeli bir HİZMET ise başvuru sırasında peşin olarak (gerekli sistemsel geliştirmenin tamamlanmasından sonra HİZMET in satışının gerçekleştirildiği web adresinde kredi kartı yoluyla) ödemekle yükümlüdür. TÜRK TELEKOM, ABONE nin mağdur olmaması amacıyla, ABONE yi öncesinde bilgilendirmek ve bir sonraki ay uygulamak kaydıyla (sonradan ödemeli HİZMETLER açısından), faturanın son ödeme gününü değiştirme hakkına sahiptir ABONE nin talepte bulunması veya izin vermesi koşuluyla, TÜRK TELEKOM un ilgili HİZMET için teknik ve yasal olaral elektronik fatura düzenleyebilmesinin imkan dahilinde olduğu durumlarda, ABONE nin bildirmiş olduğu e-posta adresine veya şifresiyle ulaşabileceği bir elektronik ortama elektronik faturası gönderilecektir. Bu durumda, ABONE ye ayrıca basılı fatura gönderilmeyecektir. ABONE, her zaman için bu uygulamadan vazgeçerek kendisine basılı fatura gönderilmesini talep etme hakkına sahiptir. ABONE, faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin ödemelerini yapmakla yükümlüdür. FATURA nın adresine ulaşmaması durumunda ABONE, fatura bilgilerini TÜRK TELEKOM adına abonelik işlemlerini yapan yerlerden veya (şifreye sahip olması durumunda) SELF SERVİS KANALI ndan öğrenebilecektir. 5.3.ABONE, aboneliğe başlama ve bitiş tarihleri, HİZMET e ilişkin ücretler ile borçların belirlenmesinde ve HİZMET e ilişkin diğer hususlarda herhangi bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz TÜRK TELEKOM KAYITLARI ile karşılaştırılacaktır. ABONE nin itirazı ile TÜRK TELEKOM KAYITLARI nın birbirini tutmaması halinde, TÜRK TELEKOM KAYITLARI esas alınacaktır. Bu durum, ABONE ve TÜRK TELEKOM arasındaki ihtilafın yargıya intikali durumunda ABONE nin başkaca delillere başvurmayacağı şeklinde yorumlanamaz. ABONE, HİZMET e yönelik olarak TÜRK TELEKOM çağrı merkezi ile yaptığı görüşmelerin, internet ve portal üzerinden yaptığı işlemlerin ve online ortamda gerçekleştirdiği onayların TÜRK TELEKOM tarafından kaydedileceğini, belirli bir süre saklanacağını ve yapılacak işlemlere esas alınacağını kabul eder. İşbu Sözleşme den ve Ek lerinden doğacak uyuşmazlıkların yargıya intikali durumunda, TÜRK TELEKOM un defter, her türlü belge ve KAYITLAR ı, münhasır olmamak kaydıyla, kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. Bu durum, ABONE nin başka delillere başvurmayacağı ve uyuşmazlığın çözümünde sadece TÜRK TELEKOM un defterlerinin, belgelerinin ve KAYITLARI nın geçerli sayılacağı şeklinde yorumlanamaz. 5.4.Faturaya yapılacak olan itirazlar ödemeyi durdurmayacaktır. ABONE nin itirazının haklı bulunması durumunda iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, ABONE nin talebi doğrultusunda, 15 (onbeş) gün içerisinde, ABONE nin ilgili HİZMET e yönelik o zamana kadarki mali yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla, ABONE ye iade edilir veya (HİZMET in sonradan ödemeli olması durumunda) ABONE nin ilk düzenlenecek faturasından itibaren indirime tabi tutulur. İşbu Sözleşme nin 4. maddesinin bent hükmündeki durum saklıdır. 5.5.HİZMET in fatura tutarının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, TÜRK TELEKOM HİZMET i durdurmaya ve ilgili FORM u tek taraflı yazılı bildirimiyle feshetmeye yetkilidir. 5.6.ABONE, (sonradan ödemeli HİZMETLER açısından) her bir HİZMET e ilişkin fatura tutarlarını, faturada TÜRK TELEKOM web adresinde belirtilen yerlere ödeyecektir. Faturanın elektronik ortamda ABONE ye gönderilmesi durumunda, faturanın ödeneceği yer bilgisi ABONE ye gönderilen elektronik postada belirtilebilecektir. Faturada belirtilen son ödeme tarihinden sonra gerçekleşen ödemeler için, ABONE, ücretlerin zamanında ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle, TÜRK TELEKOM tarafından ekonomik veriler dikkate alınarak belirlenen ve faturalarda yer alan faiz oranı uygulanmak suretiyle hesaplanacak olan gecikme bedeli ile birlikte, alacağın takip ve tahsilini teminen, alma haberli mektup gönderimi başta olmak üzere ABONE ye yönelik olarak TÜRK TELEKOM tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirme, ihtar ve ihbar niteliğindeki her türlü yazılı işlem için talep edilen bedelleri ve ayrıca ilgili FORM un feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yapılacağı tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankası nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı değişen oarnlarda avans faizini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 7