EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 2015 YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon [2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

3 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1964 yılında İlk öğretmen Okulu olarak Eğitim-Öğretime açılmış, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak eğitim ve öğretime devam ederken, 1982 yılında Eğitim Yüksekokuluna dönüşerek Dokuz Eylül Üniversitesine, 3837 sayılı yasayla fakülteye dönüştürülüp Eğitim Fakültesi olarak Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır. Fakültede 4 yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. İlköğretim bölümünde, Sınıf Eğitimi ABD, Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD ve Türkçe Eğitimi bölümünde, Türkçe Eğitimi ABD, Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Eğitimi ABD.ile ülkemiz eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu nitelikli öğretmenleri yetiştirmeye devam etmektedir. Fakültemiz kuruluşundan bu yana hem öğrenci hem öğretim elemanı sayısı olarak hem de verdiği hizmetlerin çeşitliliği ve yeterliliği açısından sürekli ve devam ettirilebilir bir gelişme göstererek mezun ettiği öğretmen adaylarının eğitim sistemi üzerinde yarattığı katkılarla görevini sürdürmektedir. Eğitim fakültesi toplam m 2 kapalı alana sahip olup 4 binadan oluşmaktadır. Sosyal faaliyet alanları toplamı m 2 dir. 8 adet öğrenci kulübü olup toplamda 188 adet üyesi bulunmaktadır. Fakültemiz 2015 yılında 68 öğretim elemanı, 26 idari personel ile hizmet vermektedir. Prof. Dr. Ahmet ATAÇ Dekan

4 I- GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON 1- MİSYON Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, öğretmen eğitimini ve bu alandaki araştırma ve öğretim etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek ulusumuzun ve insanlığın toplumsal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunan toplum önderleri ve eğitim alanındaki bilgileri okuyabilen ve üretebilen uzman araştırmacılar yetiştirmenin yanında, eğitim alanında elde edilen bilgi birikimini toplum yararına kullanma. 2- VİZYON Eğitim fakültesi öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim ortamlarını (derslik, laboratuar, atölye ve öğretim elamanları çalışma ofislerinin) iyileştirerek öğretmen eğitimi alanında yürüttüğü eğitim ve araştırma projeleri, sanatsal ve kültürel etkinlikleriyle uluslararası standartları yakalamış, yeni eğitim teknolojilerini izleyen ve üreten, yenilikçi, yaratıcı, etik değerleri gelişmiş, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği kurabilen, çağdaş anlamda toplumsal dönüşüm sürecinde önderlik rolü üstlenen bir akademik kadro ile ülkemizin ve insanlığın geleceğini biçimlendirecek olan eğitimcileri ve eğitim araştırmacılarını yetiştirmektir. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU VE İLGİLİ MEVZUATA GÖRE DEKAN IN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 5. Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

5 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve İlgili Mevzuata göre Fakülte Kurulu nun Görev ve Sorumlulukları: Fakülte kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Fakültenin, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim - öğretim takvimini kararlaştırmak, 2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve İlgili Mevzuata göre Fakülte Yönetim Kurulu nun Görev ve Sorumlulukları: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2. Fakültenin eğitim - öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak, 3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim - öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6. Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim - öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

6 BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1- TARİHÇE 1964 yılında İlk öğretmen Okulu olarak eğitim öğretime açılmış, 1974 yılında iki yıllık Eğitim Enstitüsü olarak eğitim ve öğretime devam ederken 1982 yılında Eğitim Yüksekokuluna dönüşerek Dokuz Eylül Üniversitesine, 3837 sayılı yasayla fakülteye dönüştürülüp Eğitim Fakültesi olarak Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır. Fakültemiz; İlköğretim bölümü ve bu bölüme bağlı Sınıf öğretmenliği, Sosyal bilgiler öğretmenliği ve Fen bilgisi öğretmenliği ABD lerı; Türkçe öğretmenliği bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bilgisayar teknolojileri ve Matematik öğretmenliği bölümü; Ortaöğretim alan öğretmenliklerinden ise Biyoloji Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Matematik öğretmenliği, Türk dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümlerinden oluşmaktadır. Orta öğretim alan öğretmenliklerine öğrenci alınmamakta, ilköğretim Bölümü ve Türkçe öğretmenliği bölümüne öğrenci alınmaktadır. Fakültemizde Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerine bağlı olarak ilköğretim bölümünde yüksek lisans, Orta öğretim bölümlerinde ise tezsiz yüksek lisans programları yürütülmektedir. Fakültemiz 2547 Sayılı Yükseköğretim Yasası nın 16.maddesi ile Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Yasası nın 18.maddesinin (b) bendi hükümlerine göre oluşmuştur Sayılı Yükseköğretim Yasası nın 16. maddesinin (a) fıkrası uyarınca Fakültemiz Yönetim Organları; Fakülte Dekanı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu olarak belirlenmiş olup, ayrıca Dekana yardımcı olmak üzere Fakültemizin aylıklı öğretim elemanları arasında Dekanca atanan 2 adet Dekan Yardımcısı ile Öğrenci İşleri, Özlük İşleri, İdari Mali İşler ve Destek Hizmetleri birimi gibi idari birimlerin bağlı bulunduğu Fakülte Sekreterliği de Fakültemizin yönetim kadrosu içinde yer almaktadır.

7 Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Topla m Topla m Topla m Topla m Topla m Topla m Topla m Topla m Topla m Topla m Topla m Topla m KAPALI ALAN I AÇIK ALAN I GENEL Tablo 1- Personel, Eğitim, Spor ve Sosyal Alanlar. PERSONEL ALANLARI EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SİRKÜLÂSYON SPOR ALANLARI Akademik İdari Kapalı ALANLARI Derslik, Laboratuar Açık Alan Alan Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Anfi, Seminer ve Konferans Salonu Tıbbi Bilgisaya r Diğer Sinema Salonu, Kantin, Kafeterya, v.b. Misafirhane, Lojman, Yurt, v.b. Park, Bahçe ve Gezinti Alanları ve Arazi Balkon, WC, Merdiven ve Merdiven Boşluğu Tartan Pist, Futbol Sahası, Halı Saha, Tenis Kortu Spor, Jimnastik ve Kondisyon Salonu BİRİM ADI Demirci Eğitim Fakültesi m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m

8 Tablo 2 Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazlar. YERLEŞKE / BİRİMİ ADI Üniversite Hazine Tahsisli Diğer AÇIKLAMA (m²)

9 Tekerlekli Sandalye Rampası Asansör Zeminlerin Kaymayı Önleyici Materyal İle Kaplanması Özel Tuvalet - Lavabo Zemin Katta Derslik Zemin Katta Laboratuar Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Ayrı Giriş Kapısı Otomatik Sensorlu Kapı Tablo 3 Faaliyet Gösterilen Alanlar KAPALI ALAN AÇIK ALAN (m 2 ) (m 2 ) Tablo 4 Üniversitemizde Engelli Bireyler İçin Var Olan İmkânlar BİRİM ADI Eğitim Fakültesi Tablo 5 Üniversite Sosyal Alanları (Öğrenci-Personel Kantin, Kafeterya, Yemekhane Tesisleri) Ortalama Kapalı Sayısı Kapalı Alanı (m 2 ) Alan ı (m 2 ) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Alakart Kafeterya Tablo 6 Üniversite Sosyal Tesis ve Konukevi Sayısı Kapalı Alan (m 2 ) Misafirhaneler Lojman

10 Tablo 7 Üniversite Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Alan Alan Spor Dalı Adet (m 2 ) Spor Dalı Adet (m 2 ) Tenis Kortu Tenis Kortu Basketbol Salonu Basketbol Salonu Voleybol Salonu Voleybol Salonu Hentbol Salonu Hentbol Salonu Badminton Salonu Badminton Salonu Masa Tenisi Masa Tenisi Fitness Salonu Fitness Salonu Spor Salonu Spor Salonu Kondisyon Salonu Kondisyon Salonu Yüzme Havuzu Futbol Sahası(Çim) Tablo 8 Üniversite Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) (Adet) 0 50 Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi 251 Kişi ve Üzeri Tablo 9 Üniversite Eğitim ve Dinlenme Tesisleri TESİS ADI Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m 2 ) Sosyal Tesisler

11 Tablo 10 Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Üye Sayısı Atatürkçü Düşünce Kulubü 17 Sinema ve Fotoğrafçılık Kulubü 17 Türkçe Gönüllüleri Kulubü 38 Tarih Kulubü 20 Müzik Kulubü 33 Eğitim ve Spor Kulubü 11 Halk Oyunları Kulubü 7 Kültür Fizik Kulubü Tablo 11 Öğrenci Kulüp Faaliyetleri Kulüp Adı Faaliyet Adı Faaliyet Tarihi Atatürkçü Düşünce Kulubü Kuru Fasulye-Pilav Hoşaf Dağıtımı (300 Kişilk) Atatürkçü Düşünce Kulubü Sunum (Atatürk ü Anma ) Atatürkçü Düşünce Kulubü Sunum (Öğretmenler Günü) Atatürkçü Düşünce Kulubü Sunum (Dünya Kadınlar Kulubü) Atatürkçü Düşünce Kulubü Sunum (Çanakkale Şehitleri Anma ) Atatürkçü Düşünce Kulubü Film Gösterimi (Çanakkale Destanı) Sinema ve Fotoğrafçılık Kulubü Akdeniz Ünv.Bahar Şenliğine Katılım ve Karma Fot.Sergisi Sinema ve Fotoğrafçılık Kulubü Selendi-Kula Emre Köyü Fotoğraf Çekimi Sinema ve Fotoğrafçılık Kulubü Kargınışıklar Köyü Fotoğraf Etkinliği Sinema ve Fotoğrafçılık Kulubü Aizonai (Çavdarhisar )ve Uşak Ulubey Kanyonu Fotoğraf Etkinliği Sinema ve Fotoğrafçılık Kulubü Mnisa Merkez Gezisi Fotoğraf Etkinliği (Manisa B.B. Ulaşım Destekli) Aralık 2015 Sinema ve Fotoğrafçılık Kulubü Başalan-Simav Treking Etkinliği Manisa B.B. Ulaşım Destekli) Aralık 2015 Tarih Kulubü 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı Tarih Kulubü Atatürk Fotoğrafları Nisan- Mayıs 2015 Tarih Kulubü Gezi (Çanakkale Şehitliği) Mayıs 2016 Tarih Kulubü Pano Sergisi Aralık-Ocak 2015 Müzik Kulubü Eğlence Kutlaması (Nevruz Kutlaması) Mayıs 2015 Müzik Kulubü Türk Halk Müziği Bahar Konseri Mayıs 2015 Müzik Kulubü Eğlence Kasım 2015 Müzik Kulubü Öğretmenler Günü Kutlama Programı Müzik Kulubü Klasik Müzik Dinletisi Aralık 2015 Müzik Kulubü 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Aralık 2015 Müzik Kulubü Nevruz Kutlaması Mart 2015 Müzik Kulubü THM Konseri Mayıs 2015 Müzik Kulubü 13 THM Ses Yarışması Mayıs 2015 Eğitim ve Spor Kulubü Basketbol Turnuvası Eğitim ve Spor Kulubü Futbol Turnuvası Eğitim ve Spor Kulubü Sınıf Turnuvası Eğitim ve Spor Kulubü Sportif Etkinlik Halk Oyunları Kulubü 22.Bahar Şenlikleri Halk Oyunları Kulubü Demirci Akıncıları Çalıştayı

12 Tablo 12 Üniversite Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Ofis Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Akademik Personel İdari Personel Tablo 13 Üniversite Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayı Alan (m 2 ) Ambar Arşiv 2 99 Atölye Tablo 14 Sağlık Alanları Hizmet Verilen Alanın Adı Sayısı Alanı (m 2 ) Mediko Tablo 15 Hastane Sağlık Alanları Alan Adı Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinikler Poliklinikler Laboratuvar Eczane Nükleer Tıp Radyoloji Sterilizasyon Adli Tıp Teknik Servis-Atölye Çamaşırhane Mutfak C.B.Ü Hafsa Sultan Hastanesi (Morris Şinasi) Adet Alan (m 2 ) Adet C.B.Ü Hafsa Sultan Hastanesi (UncuBozköy) Alan (m 2 ) Adet Alan (m 2 )

13 Tablo 16 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılım ve Bilgisayarlar Sayısı Yazılımlar 85 Masaüstü Bilgisayar 206 Taşınabilir Bilgisayar Tablo 17 Abone olunan veri tabanları Veri Tabanı Adı Tablo 18 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Kütüphane) Kütüphane Kaynakları Sayısı Yazılım Kitap 12,099 Basılı Periyodik Yayın Elektronik Yayın Tablo Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler İtibariyle Dağılımı Birim Adı Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Projeksiyon Yazıcı Öğretim Görevlileri Dekanlık Derslikler İdari Personel

14 Tablo 20 Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) ARAÇ, DEMİRBAŞ VE DİĞER VARLIKLAR ADI SAYISI Kitaplık 127 Misafir Sandalyesi 151 Elbise Dolabı 8 Bilgisayar Masası 84 Büro Sandalyesi 100 Yazı Tahtası 90 Öğrenci Sırası 990 Büro Masası Tablo Yılında Tüm Birimlere Dağıtılan Malzeme Listesi Sıra Malzemenin Cinsi Adet Tutarı 1 Bilgisayar cihazı ,96 2 Dizüstü Bilgisayar ,40 3 Projeksiyon Yazıcı ,72 Genel ,08

15 SIRA NO Mevcut Bilgisayar Sayısı Mevcut Yazıcı Sayısı Mevcut Projeksiyon Sayısı 2014 Yılı Bilgisayar İhtiyaç Miktarı 2014 Yılı Yazıcı İhtiyaç Miktarı 2015 Yılı Projeksiyon İhtiyaç Miktarı Tablo 22 Birimlerin teknolojik kaynakları BİRİM GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLER EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar Cihazı Yazıcı Projeksiyon YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI ENSTİTÜLER MERKEZLER GENEL

16 Tablo 23 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Adet) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı Slâyt Makinesi 1 1 Tepegöz 9 9 Episkop Barkot okuyucu 1 1 Baskı Makinesi 2 2 Fotokopi Makinesi Faks 2 2 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri Mikroskoplar 4 4 DVD ler Yazıcılar

17 Prof. Doç. Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı G.İ. H. T.H.S. SHS A.H. D.H. Y.H.S. E.Ö.H. Sözleşmeli Personel Geçici Personel Genel Tablo 24 Üniversitemiz personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı Akademik Personel İdari Personel Harcama Birimleri Eğitim Fakültesi GENEL

18 Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş GENEL Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı Tablo 25 Akademik personelin unvanlarına göre birimler itibariyle dağılımı BİRİMLER Eğitim Fakültesi

19

20 Tablo 26 Akademik Personel Dağılımı Akademik Personel Unvanı Kadrolarının Dağılımı Dolu Boş Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Tablo 27 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Unvanı Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Sayısı Tablo 28 Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Sayısı Geldiği Üniversite

21 Tablo 29 - Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı YILLAR AKADEMİK PERSONELİN UNVANI Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman 0 Okutman YÜZDE %68 %32 %100 %65 %35 %100 64,6 35,4 100 Tablo 30 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri Yaş Sayısı Yüzdesi (%) %11 %14 %19 %36 % Tablo 31 - Sözleşmeli Personel Dağılımı Akademik Ders saati ücretli öğretim elemanı İdari 2547/ /31 657/4-B 657/4-C

22 Tablo 32 - Akademik Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı Akademik Personelin Unvanı Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı

23 Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş GENEL Tablo 33 İdari personelin sınıflarına göre birimler itibariyle dağılımı G İ H T H S S H S A H S E Ö H D H S Y H S BİRİMLER Eğitim Fakültesi

24 Tablo 34 İdarî Personelin Hizmet Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Durumu SINIFI Dolu Boş Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı 4/B Sözleşmeli Personel Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Tablo 35 İdarî Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde %16 %40 %32 %12 Tablo 36 İdarî Personelin Hizmet Süresi İtibariyle Dağılımı Yıl 1 3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Üzeri Kişi Sayısı Yüzde Tablo 37 İdarî Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Üzeri Kişi Sayısı Yüzde

25 Tablo 38 - İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı ÜNVAN SINIF DOLU BOŞ İç denetçi Genel sekreter Genel sekreter yardımcısı Daire başkanı Hukuk müşaviri Hastane başmüdürü Hastane müdürü Hastane müdür yardımcısı Fakülte sekreteri GİH 1 1 Yüksekokul sekreteri Enstitü sekreteri Şube müdürü Mali hizmetler uzmanı Mali hizmetler uzman yardımcısı Araştırmacı (özelleştirme) Araştırmacı (6191) Kütüphaneci Programcı Çözümleyici Koruma ve güvenlik şefi Şef Şef (özelleştirme) Ayniyat saymanı GİH 1 1 Memur GİH 7 7 Ambar memuru Koruma ve güvenlik görevlisi GİH 1 1 Santral memuru Satınalma memuru Sekreter GİH 1 1 Veznedar Bilgisayar işletmeni GİH 2 2 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni GİH 2 2 Şoför GİH 1 1 Öğretmen Avukat İmam Tabip İşleme müdürü Kimyager Sağlık teknisyen. yardımcısı Sayman Tahsildar Terzi Uzman tabip Diş tabibi Biyolog Veteriner Hekim Psikolog Fizyoterapist Eczacı Diyetisyen Sağlık fizikçisi Başhemşire Hemşire SHS 1 1 Ebe

26 Sosyal çalışmacı Sağlık memuru Sağlık teknikeri Sağlık teknisyeni Laborant Mühendis Mühendis (özelleştirme) Mimar İstatistikçi Tekniker THS 2 2 Tekniker(özelleştirme) Teknisyen THS 1 1 Teknisyen(özelleştirme) Teknik ressam Teknisyen yardımcısı YHS 4 4 Hizmetli Hastabakıcı Geçici personel Sözleşmeli Personel Aşçı Kaloriferci Bekçi YHS 2 2 Daktilograf Gassal 26 A GÖRE DOLU-BOŞ ORANI (%) Tablo 39 - İdari Personel Kadrolarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Kadın Erkek Kişi Sayısı Yüzde (%)

27 Tablo 40 - İdari personelin yıllar itibariyle sınıf bazında dağılımı Personelin Sınıfı Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş G.İ. H T.H.S S.H.S A.H.S. D.H.S. Y.H.S E.Ö.H.S Tablo 41 - İşçi ve Kısmî Zamanlı Öğrencilerin Dağılımı Kısmî Zamanlı Öğrenciler 11 İşçiler Tablo 42 Sözleşmeli Personelin (4/b) Hizmet Süresi Kişi Sayısı Yüzde (%) 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri Tablo 43 Sözleşmeli Personelin (4/b) Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri Yüzde Tablo 44 Geçici İşçilerin (4/c) Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Yüzde

28 Tablo 45 Çalışanların Kadın ve Erkek Personel Olarak Dağılımı Kadın Sayısı Erkek Sayısı Kadın % Erkek % Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları İdarî Personel Diğer Personel (4/b, 4/c) Tablo 46 Eğitim Programları Sıra No Eğitim Programları (Bölümler, Programlar) 1. İlköğretim Bölümü - Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 2. İlköğretim Bölümü - Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı 3. İlköğretim Bölümü - Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 4. Türkçe Bölümü - Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı 5. Eğitim Bilimleri Bölümü - Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Eğitimi Anabilim Dalı 6. İlköğretim Bölümü - Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 7. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları Enstitü/Yüksekokul Örgün Öğretim İkinci Öğretim Genel Sıra No Fakülte/ Adı Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek 1 Eğitim Fakültesi

29 DOKTORA YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU LİSANS ÖNLİSANS Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları EĞİTİMİN DÜZEYİ ŞEKLİ CİNSİYETİ SAYISI I. Öğretim Kız Erkek Kız II. Öğretim ÖNLİSANS Erkek I. ve II. Öğretim ı Kız Erkek Önlisans ı I. Öğretim Kız 1036 Erkek 607 Kız 221 II. Öğretim LİSANS Erkek 181 I. ve II. Öğretim ı Kız 1257 Erkek 788 Lisans ı 2045 Tezli Yüksek Lisans Kız Erkek Kız YÜKSEK Tezsiz Yüksek Lisans Erkek LİSANS Kız Tezli ve Tezsiz ı Erkek Yüksek Lisans ı Kız Doktora DOKTORA Erkek Doktora ı Kız Erkek I. Öğretim ı Kız Erkek II. Öğretim ı Kız Erkek I. ve II. Öğretim ı Kız Erkek Önlisans ı I. Öğretim ı Kız Erkek II. Öğretim ı Kız Erkek I. ve II. Öğretim ı Kız Erkek Lisans ı Tezli Yüksek Lisans Kız Erkek Tezsiz Yüksek Lisans Kız Erkek Tezli ve Tezsiz ı Kız Erkek Yüksek Lisans ı Doktora Kız Erkek Doktora ı YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ I GENEL Kız Erkek Kız Erkek

30 Tablo 49 - Engelli Öğrencilerin Okullara ve Engel Durumlarına Göre Dağılımı OKULUN ADI ENGEL TÜRÜ ÖĞRENCİ SAYISI Eğitim Fakültesi Ortopedik 5 Hiper tansiyon 1 Görme 2 Konuşma 1 9 Tablo 50 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları. Birim/Bölüm Adı Tablo 51 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları BİRİMİN ADI ÖSS Kontenjanı Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Doluluk Oranı (%) Boş Kalan Kontenjan Sayısı Boş Kalan Kontenjan Oranı (%) Eğitim Fakültesi %100 0? %100 0? Tablo 52 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı Enstitü Adı Programın Adı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora

31 Tablo 53 Mezun Öğrenci Sayısı Öğretim Öğrencinin Öğrenci Sayısı Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar Kız Erkek Mezun Öğrenci Doktora Yüksek Lisans (Tezli ) Yüksek Lisans (Tezsiz) Lisans Ön Lisans Öğretim Öğrencinin Öğrenci Sayısı Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar Kız Erkek Mezun Öğrenci Doktora Yüksek Lisans (Tezli ) Yüksek Lisans (Tezsiz) Lisans Ön Lisans Olan Sayısı Olan Sayısı Tablo 54 - Yatay Geçişle Üniversitemize Gelen, Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları Eğitim Öğretim Yılı Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Eğitim Öğretim Yılı Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Gelen Giden Tablo 55 - Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Eğitim Öğretim Yılı Kendi İsteği İle Ayrılan Öğrenim Ücreti/Katkı Payı Yatırmayan Başarısızlık (Azami Süre) Yüksek Öğrenimden Çıkarma Diğer Tablo 56 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Eğitim Düzeyi Öğrenci Sayısı Enstitü - Eğitim Fakülte/Lisans 14 Yüksekokul - Meslek Yüksekokulu -

32 Yüksek Öğrenimden Çıkarma 1 Yarı Yıl Uzaklaştırma 2 Yarı Yıl Uzaklaştırma 1 Hafta -1 Ay Arası Uzaklaştırma Kınama Uyarma Tablo 57 Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Enstitü Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Tablo 58 ERASMUS Değişim Programları Kapsamında Giden/Gelen Öğrenci Sayıları Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenim Amaçlı Giden Öğrenci Sayısı Staj Amaçlı Öğrenim Amaçlı Gelen Öğrenci Sayısı Staj Amaçlı Tablo 59 ERASMUS Kapsamında Yılında Protokol İmzalanan Üniversiteler Yılı Üniversitemiz Anlaşma Yapan Birimleri Anlaşma Yapılan Ülke/Üniversite Adı Anlaşma Tarihi 2015 Eğitim Fakültesi Finlandiya 2015 : 1

33 Tablo 60 FARABİ Değişim Programları Kapsamında Gelen / Giden Öğrenci Sayıları Öğrencinin Gelen Öğrenci Öğrencinin Giden Öğrenci Geldiği Üniversite Sayısı Gittiği Üniversite Sayısı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1 Adnan Menderes Üniversitesi 3 Amasya Üniversitesi 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi 4 Artvin Çoruh Üniversitesi 1 Akdeniz Üniversitesi 2 Bayburt Üniversitesi 1 Aksaray Üniversitesi 1 Bülent Ecevit Üniversitesi 1 Balıkesir Üniversitesi 4 Dicle Üniversitesi 2 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 3 Dokuz Eylül Üniversitesi 1 Çukurova Üniversitesi 1 Kastamonu Üniversitesi 1 Dicle Üniversitesi 2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2 Dokuz Eylül Üniversitesi 7 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 Dumlupınar Üniversitesi 2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 3 Erzincan Üniversitesi 1 Fırat Üniversitesi 2 Gaziosmanpaşa Üniversitesi 1 Gazi Üniversitesi 2 Hacettepe Üniversitesi 1 İnönü Üniversitesi 1 İstanbul Üniversitesi 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi 4 Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2 Kocaeli Üniversitesi 1 Marmara Üniversitesi 3 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 3 Mustafa Kemal Üniversitesi 3 Pamukkale Üniversitesi 2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 Sakarya Üniversitesi 2 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 3 Siirt Üniversitesi 4 Trakya Üniversitesi 2 Uludağ Üniversitesi 4 Uşak Üniversitesi 2 Yıldız Teknik Üniversitesi

34 PERSONEL MUAYENESİ PERSONELİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ ÖĞRENCİ MUAYENESİ ÖĞRENCİLERİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ MUAYENE I SEVK I GENEL Tablo 61 Mediko Sağlık Alanları ve Hizmet Veren Personel Sayıları. SAĞLIK HİZMETİ VEREN HİZMET ALANI HİZMET VEREN HİZMET ALAN BİRİM ADI (m2) Sayısı Sayısı Tablo Yılı Mediko Sosyal Tesislerinin Muayene ve Sevk Adetleri SAĞLIK BİRİMİ ADI YÜZDESİ (%) Tablo 63 - Hastanemizde tedavi gören hastaların hastane bölümleri itibariyle dağılımı 2013 YILI 2014 YILI SAĞLIK BİRİMİ ADI HASTA SAYISI HASTA SAYISI HASTA SAYISI HASTA SAYISI YATAK SAYISI (Yatan Hasta) (Ayakta Tedavi) TETKİK SAYISI YATAK SAYISI (Yatan Hasta) (Ayakta Tedavi) Acil Servis Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Laboratuar Radyoloji Nükleer Tıp Mediko-Sosyal TETKİK SAYISI

35 Tablo 64 Hastanemizde Ayakta Tedavi Gören Hastaların Yıllara Göre Dağılımı POLİKLİNİK ADI Acil Adli Tıp Ağrı Polikliniği Anestezi Polikliniği Beslenme ve Diyet Polikliniği Çocuk Cerrahisi Polikliniği Çocuk Hastalıkları Polikliniği Dâhiliye Polikliniği Dermatoloji Polikliniği Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği Genel Cerrahi Polikliniği Göğüs Cerrahisi Polikliniği Göğüs Hastalıkları Polikliniği Göz Hastalıkları Polikliniği Kadın Hastalıları ve Doğum Polikliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği Kardiyoloji Polikliniği Kulak Burun Boğaz Polikliniği Nöroşirürji Polikliniği Nöroloji Polikliniği Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Polikliniği Psikiyatri Polikliniği Radyasyon Onkolojisi Polikliniği Tıbbi Genetik Tüp Bebek Merkezi Polikliniği Üroloji Polikliniği Tablo Yılı Bilgi Edinme Verileri Bilgi Edinme Başvuru Konusu SAYI Tablo 66 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından Talep Edilen Görüşler ve Sayıları Talep Edilen Görüşün Konusu Adet

36 Tablo Yılı Evrak, Toplantı ve Posta Gönderi Sayıları EVRAK KAYDI Gelen Evrak Giden Evrak Evrak Sayısı POSTA GÖNDERİLERİ Posta Gönderi Şekli Adet Tutar (TL) Ptt Kargo ,57 APS İadeli Taahhütlü Adi Posta ,60 Tebligat ,17 TOPLANTILAR Toplantı Şekli Toplantı Sayısı Alınan Karar Sayısı Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite Senatosu Üniversite Disiplin Kurulu Tablo Yılı Bütçe Giderleri KESİNTİLİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU HARCAMA / HARCAMA / (K.B.Ö.) ÖDENEK (YSÖ) HARCAMA YSÖ (%) K.B.Ö. (%) Personel giderleri , SGK devlet primi giderleri , Mal ve hizmet alım giderleri Cari transferler Sermaye giderleri Tablo Yılı Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (TL) I (TL) ORANI (%) 01 Personel Giderleri 5,154,100 4,495,969 %87,2 02 S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri 798, ,220 %94,2 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 355, ,676 %89,7 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 6,307,400 5,687,455 Tablo Bütçe Giderleri BÜTÇE BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2014 MALİ YILI ÖDENEĞİ (TL) I (TL) ORANI (%) 01 Personel Giderleri S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri

37 Tablo Yılı Elektrik, Su, Yakacak ve Telefon Giderlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı Fatura Elektrik Su Yakacak Telefon Dönemi Mazot Benzin LPG Doğalgaz Kömür Fuel Oil (TL) Ocak 7445, Şubat 9952,93 233,5 Mart 4290, ,00 279,25 Nisan 12522, ,00 279,75 Mayıs 6400, ,60 279,25 Haziran 5847, ,00 322,50 Temmuz 3678,23 279,75 Ağustos 2905, ,12 254,25 Eylül 2763,55 253,75 Ekim 3104, Kasım 5164,53 186, , Aralık 7012,00 254, , , , ,75 Tablo Yılında Araç ve Jeneratörlerde Kullanılan Akaryakıtın Aylar İtibariyle Dağılımı Fatura Motorin LPG Benzin Dönemi (Litre) Tutar (TL) (Litre) Tutar (TL) (Litre) Tutar (TL) (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , ,44 Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım , ,71 Aralık , ,15 Tablo 73 Bütçe Gelirleri 2013 BÜTÇE TAHMİNİ (TL) GERÇEKLEŞME I (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) 02 Vergi Dışı Gelirler 03 Sermaye Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar Bütçe Gelirleri ı

38 Tablo 74 Bütçe Gelirleri Vergi Dışı Gelirler 03 Sermaye Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar Bütçe Gelirleri ı BÜTÇE TAHMİNİ (TL) GERÇEKLEŞME I (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) Tablo 75 Öz Gelirler YILLARA GÖRE ÖZGELİR GELİR / GİDER DURUMU AÇIKLAMA Özgelir Özgelir Karşılığı Gider Gelir/Gider Farkı Tablo 76 Öz Gelirlerden Karşılanan Hazine Yardımı Karşılığı Harcamalar YILLARA GÖRE ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLEN HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI HARCAMALAR AÇIKLAMA Hazine Yardımı Karşılığı Olup Özgelirden Finanse Edilmiştir. Tablo 77 Bütçe Gelir/Gider Dengeleri YILLARA GÖRE BÜTÇE GELİR/GİDER DENGESİ AÇIKLAMA BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GİDERİ GELİR / GİDER FARKI Tablo Yılı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Faaliyetleri Sıra No Tarih Faaliyet Türü Faaliyet Adı Faaliyet Yeri Tablo 79 Hukuk Müşavirliğince Yürütülen Dava Sayısı Sonuçlanan Davalar Üniversitemizce Açılan Davalar Üniversitemize Karşı Açılan Davalar Devam Eden Davalar

39 Tablo 80 Akademik Personelin Katıldığı Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyetin Türü Faaliyetin Konusu Katılımcı Sayısı Sempozyum Bidiri 41 Konferans Kongre 2 Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Kongre 43 Tablo 81 İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim ve Toplantılar FAALİYET TÜRÜ FAALİYETİN KONUSU KATILIMCI SAYISI Tablo 82 Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Maliyet (TL) Tablo 83 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşler Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşler Maliyet (TL)

40 Yabancı Dilde Makale Türkçe Makale Bildiri/Tebliğ Konferans Yabancı Dilde Kitap Bölümü Türkçe Kitap Bölümü Yabancı Dilde Kitap Türkçe Kitap Tablo 84 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Maliyet (TL) Tablo 85 Spor Alanında Yapılan İşler Spor Alanında Yapılan İşler Maliyet (TL) Tablo 86 Üniversitemiz Sporcu Bilgileri İştirak Edilen Müsabaka Adı İştirak Edilen Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Tablo 87 Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri HİZMETTEN YARARLANAN Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Öğrenci Personel Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlanan Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Hastaneye Sevk Sayısı Tablo 88 Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar İle Akademik Personel Başına Düşen Yayın Sayıları Birim Adı Diğer

41 Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Tablo Yılı Ödül Alan Öğretim Elemanı Sayıları ÖDÜL KATEGORİSİ ALAN ÖDÜL ALAN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI Tablo 90 - Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Tablosu YAYIN TÜRÜ KİTAP MAKALE BİLDİRİ ÖDÜLLER Tablo 91 - Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Birim Adı Tablo 92 - Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar Üniversitenin Adı Ülkesi Anlaşma Sayısı University of Eastern Finland Finlandiya 1

42 Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı Proje Sayısı Harcama Tutarı (TL) Tablo Yılı Proje Bilgileri Projeler Tablo Yılları Proje Bilgileri 2013 Yılı 2014 Yılı Gerçekleşen Gerçekleşen DESTEKLEYEN BİRİM/PROJE TÜRÜ Başlangıç Bütçesi Harcama Başlangıç Bütçesi Harcama

43 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir. Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler. A- ÜSTÜNLÜKLER Türk eğitim sektöründe köklü bir geçmiş ve olumlu bir imaja sahip olma Yerel yönetim ve kuruluşlardan destek alma Yerel sivil toplum örgütlerinin destekleri Demirci halkının fakülteye yönelik olumlu tutumu B- ZAYIFLIKLAR Alt Yapıya ilişkin; Öğretim elemanlarının konaklama ihtiyacının gidermek için mevcut olan sosyal tesisin sayısal ve fiziksel yetersizliği Kütüphanenin yetersiz olması Teknik olanakların bölümlerin amaçlarına göre nitelik ve nicelik açısından istenilen düzeyde olmaması ; İnsan Kaynaklarına ilişkin; Destek hizmetleri personelinin sayısal yetersizliği; - İdari hizmetleri yürütmek üzere yeterli personelin bulunmaması Fakültemizin coğrafi olarak merkezden uzak olmasının etkisiyle bütçeden yeterli payın ayrılmaması Fakültenin coğrafi olarak kırsalda yer alması dolayısıyla nitelikli akademik personel akışının sağlanamaması Fakültede iş gören devrinin yüksek olmasından dolayı; personel bağlılığının ve oryantasyonun etkili bir şekilde ortaya konulamaması Üniversitemizin diğer birimleriyle ve diğer eğitim fakülteleri ile işbirliğinin zayıf olması C- HEDEFLER (Bu bölümde Stratejik plan çalışmalarında birim içi analiz çerçevesinde tespit edilen hedeflerin neler olduğu, bu hedeflere ulaşmanın yolları ve sağlayacağı yararlar hakkında bilgi verilir.) D- DEĞERLENDİRME (Bu bölümde Stratejik plan çalışmalarında birim içi analiz çerçevesinde, birimin tüm yönleriyle genel değerlendirmesi yapılır.)

44 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER FAKÜLTEMİZE İLİŞKİN TALEPLERİMİZ 1. Fakültemizin Geliştirme Ödeneğinin Artırılması Bilindiği üzere sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan yükseköğretim kurumlarını geliştirmek ve öğretim elemanlarının buralarda çalışmasını teşvik etmek üzere 19 / 04 / 2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra birçok ilde üniversite kurulmasından sonra, yeni kurulan üniversitelerdeki geliştirme ödeneğini yeniden belirleyen (artıran) ikinci Bakanlar Kurulu Kararnamesi 15 / 03 / 2009 tarihli nolu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir tarihli kararnameye göre Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi nin geliştirme ödeneği katsayısı 35 olarak belirlenmiş olup, 2009 tarihli kararnamede bu katsayıda herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi nin yerleşkesi; ulaşım, sağlık ve sosyo- kültürel açıdan oldukça dezavantajlı bir konumda olan Demirci ilçesinde bulunmaktadır. Aşağıda çeşitli başlıklar halinde tartışılan gerekçelerden dolayı Demirci ilçesinin geliştirme ödeneğinin artırılmasının uygun olacacağı düşünülmektedir. Nüfus: İlçenin nüfusu 2012 yılında yapılan son nüfus sayımında olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun da yaklaşık 4000 ini Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrenci nüfusu çıkarıldığında ilçenin nüfusu yaklaşık civarında olacaktır. Nüfusu civarında olan bir ilçenin gelişmişlik düzeyi ve öğrenci ve öğretim elemanlarına sunabilecekleri olanakların oldukça kısıtlı olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlık: nüfusu olan kentte sağlık hizmetleri oldukça zayıftır. Devlet hastanesi, sağlık ocakları yeterli donanıma sahip değildir. Örneğin; kentte yeterince uzman doktor bulunmamaktadır. Hastalıklarda veya acil diğer vakalarda çoğunlukla 98 km uzaklıktaki Salihli ilçesine ya da Manisa ya sevk gerçekleşmektedir. İlçede acil vakaların sevki ulaşım koşulları oldukça kötü olduğu için ölüm riskini arttırmaktadır. Sağlık hizmetleri, donanım, personel ve personel niteliği açısından oldukça zayıftır. Bu görünümü ile kırsal alanların standartlarına sahip olup kentsel yaşamı destekleyebilecek ölçüde imkânları olamamaktadır. Coğrafi Konum ve Ulaşım: Demirci, Simav dağlarının etekleri boyunca uzanan bir platonun üzerinde 800 ile 900 metre arasında değişen yüksekliklere sahip bir yamaca ve yer yer plato düzlükleri üzerine kurulmuştur. Demirci ilçesinin yakın çevresinde bulunan büyücek bir komşu ilçe ya da il yerleşimi bulunmamaktadır. Örneğin Kütahya ya 189, Balıkesir e 145, Bursa ya 225, İzmir e 186, Manisa ya 165 km. uzaklıktadır. Bu görünümü ile yakın çevresindeki tüm kentsel merkezlere yaklaşık olarak eşit mesafede bulunmaktadır. Bu durum Demirci nin sosyo-kültürel özellikler, sağlık, alt yapı gibi ve ulaşım imkânları gibi konularda zayıf kalmasına neden olmaktadır. Demirci yi diğer merkezlere (Salihli, Manisa, Uşak, Balıkesir, Kütahya) bağlayan yolların standardı oldukça düşüktür. Yolların kat ettiği yeryüzü şekilleri de bir o kadar engebeli ve sarptır. Bu durum ulaşım süresi, yol güvenliği ve kalitesini olumsuz etkilemektedir. İlçeye ulaşım gün içinde belirli saatlerde ve sınırlı imkânlarla, tek otobüs işletmesi tarafından sağlanabilmektedir. Örneğin otobüs firması Demirci den Manisa ya ve İzmir e yaklaşık 4 er saatte, en yakın merkez olan Salihli ye ise 2 saat 15 dakikada ulaşmaktadır. Kentsel alt yapı: Demirci ilçesinde yalıtımı ve iç donanımı makul standartlarda olan konutların sayısı oldukça az çoğunlukla da düşük standartlardadır. Kentin arzu edilen standartlarda kültür merkezi, sinema, toplantı salonu ve kütüphanesi bulunmamaktadır. Kent içi sosyal etkinlikler oldukça sınırlı ve yok denecek kadar azdır. Belediyenin sağlayabileceği sosyal aktiviteler ise kendi

45 imkânları ile sınırlıdır. Demirci kenti kaliteli içme suyu ve elektrik hizmetlerinden düzenli yararlanma konularında da çeşitli sıkıntılara sahiptir. Bunların yanında talebimizi destekleyen temel ölçütlerden birisi de Demirci ilçesinin Milli Eğitim Bakanlığı nca öğretmenler için dezavantajlı konumundan dolayı zorunlu hizmet bölgesine alınmış olmasıdır. Demirci ilçesi yakın merkezlerden birisi olan Uşak il merkezi ile kıyaslanırsa; örneğin Milli Eğitim Bakanlığı nın 09 / 05 / 2006 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğine göre Uşak il merkezinde görev yapan bir öğretmen bir yıllık hizmeti için 10 puan almakta olup ilin Sınıfı ise A düzeyinde belirlenmiş iken; Demirci ilçesinde görev yapan bir öğretmen ise bir yıllık hizmeti karşılığında 12 puan almakta olup ilçenin zorluk düzeyi Sınıfı ise D düzeyinde belirlenmiştir. MEB in bu uygulamasına rağmen Uşak ilindeki yükseköğretim kurumunun geliştirme ödeneği katsayısı 75 iken; Demirci nin ise 35 dir. Bu durum MEB in yaptığı uygulama ile çelişkili bir durum arz etmekte olup Demirci ilçesinin aleyhine bir durum oluşturmaktadır yılında geliştirme ödeneğine yönelik yapılan Bakanlar Kurulu Kararnamesi nde 41 ilin geliştirme ödenekleri artırılmıştır. Geliştirme ödeneği artan 41 ilin tamamının katsayısı Demirci ilçesinin katsayısından yüksektir. Demirci den çok daha ileri bir gelişmişlik düzeyine sahip birçok ilin (Ör: Aksaray, Bartın, Burdur, Düzece, Karabük, Karaman, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Tekirdağ, Uşak, Yalova) katsayısının Demirci ilçesinden daha yüksek olması, Demirci de görev yapan öğretim elemanlarının hakkaniyet duygusunu ciddi anlamda zedelemekle birlikte; bu durumun en olumsuz yansıması olarak da fakültede ciddi anlamda nitelikli öğretim elemanı eksikliği hissedilmektedir. Şöyle ki; Yükseköğretim istatistiklerine göre Türk yükseköğretim kurumlarına bağlı 69 Eğitim Fakültesinde görevli 5155 öğretim elemanının; 2528 i (yaklaşık yarısı) öğretim üyesi iken; Demirci Eğitim Fakültesi nde görevli 74 öğretim elemanının 25 i, başka bir deyişle öğretim elemanlarının 1 / 3 ü öğretim üyesidir yılında kurulmuş binlerce öğretmen yetiştirmiş köklü bir eğitim kurumunda öğretim üyesi eksikliğinin bulunmasının, fakültenin son derece dezavantajlı coğrafi konumundan kaynaklandığı söylenebilir. Belirtilen gerekçelerden dolayı, hem Demirci Eğitim Fakültesi ne öğretim üyesi akışını artımak hem de mevcut öğretim elemanlarının motivasyonlarını ve iş doyumlarını artırmak adına fakültenin geliştirme ödeneği katsayısının tekrar incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Fakültemiz öğrenci potansiyeli birçok sosyal faaliyeti aktif olarak üstlenebilecek ve yürütebilecek niteliktedir. Demirci nin öğrencilerin sosyal gereksinimlerine beklenen oranda cevap verdiği söylenemez. Öğrencilerin zamanlarının büyük çoğunluğunu fakülte kampus alanlarında ya da fakülte çevresindeki kafelerde geçirdiği gözlenmektedir. Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla sosyal etkinliklere yönlendirilebilmesi için, eksikliklerin giderilmesi, gerekli alt yapının sağlanması gerekmektedir.

46 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1] Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. [2] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [3] / / 2016 Prof Dr. Ahmet ATAÇ Dekan [1] [2] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir.

47

48

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli 2015 YILI KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSKEOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N 2015 YILI FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 2 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı:

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... MİMARLIK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 1. Misyon (Özgörev);... 4 2. Vizyon (Özgörüş);... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 1.Yetki... 4 2.Görev...

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... 4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. Ġdareye

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...... 3 1- GENEL BİLGİLER...... 4 A- Yetki, görev ve sorumluluklar 4 B- Birime ilişkin

Detaylı

2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları

Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Acıbadem Üniversitesi 200111024 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 4 K 1 - - 4, 5 200111121 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 4, 5 Adıyaman Üniversitesi

Detaylı

Başvuru belgelerinin temin edileceği adres: http://www.yok.gov.tr/web/farabi/belgeler

Başvuru belgelerinin temin edileceği adres: http://www.yok.gov.tr/web/farabi/belgeler FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FARABİ Değişim Programı Başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen ve diğer yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini amaçlayan 2016-2017 Eğitim-Öğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

BİRİMLERCE DOLDURULACAK TABLOLAR

BİRİMLERCE DOLDURULACAK TABLOLAR BİRİMLERCE DOLDURULACAK TABLOLAR ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİ 1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER BÖLÜMLER 1 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Bölümü 2 Türk Dili Bölümü 3 Beden Eğitimi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. PROGRAM PROGRAM ADI SÜRE

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 267,57 293,61 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Biyoloji (İngilizce) MF-2 72 68 210,65 294,51 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON Bölümü FAALİYET RAPORU 2013 Yılı Ankara 2014 1 İnsan Kaynakları Akademik Personel Hizmet Sınıflandırması Yıl Akademik Personel

Detaylı

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Unvanı Adı Soyadı İletişim Bilgileri Üst Yönetici: : Doçent : İsmail Hakkı ERASLAN : hakkieraslan@duzce.edu.tr

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU

KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Yetki... 3 2.Görev...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUSTAFA KEMAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ANKARA ESKİŞEHİR EDİRNE MUĞLA DENİZLİ TEKİRDAĞ HATAY BALIKESİR ZONGULDAK SAKARYA KAYSERİ ÇANAKKALE ISPARTA KARABÜK DÜZCE KIRKLARELİ BURDUR GİRESUN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 013014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DÜŞÜNÜLEN ÖĞRENCİ DEĞİŞİM İLANI FEN FAKÜLTESİ KOD BÖLÜM 13.1 Biyoloji PROTOKOL İMZALANAN

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI

PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI ÜNİVERSİTE ADI İLİ TÜRÜ MESLEK YO ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI ÖĞRENİM TÜRÜ OGR. SÜR. PUAN TÜRÜ Özel koşul ve Açıkla. GENEL YERLEŞ KONTE EN NJAN 2013 MİN.PUAN HANGİ PUAN İLE ALIM YAPILMIŞ Karabük

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ

YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ YÜKSEKÖĞRETİM TEMEL GÖSTERGELERİ 1 Nisan 2014 Tablo 1. Yükseköğretim Temel Göstergeler Temel Göstergeler Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Vakıf MYO TOPLAM / ORAN Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER 1 A. MİSYON VE VİZYON 1 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 4 I- Fiziksel

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU ŞABLONU (AÇIKLAMALI)..YILI.. FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon 1[2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 2016 EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz Yüksek lisans ve doktora eğitiminin gerektirdiği

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi

200611179 Halk Sağlığı 4 K 1 - - 1 Bülent Ecevit Üniversitesi Programın Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Ek Kontenjan Yabancı Uyruklu Ek Kontenjanı Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Ek Kontenjanları* Program Adı Özel Koşullar

Detaylı

2015 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 YILI BARTIN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon... 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C- Birim/İdareye

Detaylı

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır.

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. 17/03/2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU, TELSİZ KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: Doç.Dr.Zeki DEMİR İletişim: 0532 742 57 50 / 0380 681 73 14-7400 e-posta: zekidemir@duzce.edu.tr Düzenleyen:

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2013 1 SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Pazar Meslek Yüksekokulu, 31.03.2008 Tarih ve Yükseköğretim

Detaylı