Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri"

Transkript

1 GÜVENLİK AMAÇLI ALARM SİSTEMİ Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri MODELLER PX200A TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güvenli Hayat Teknolojileri Elektronik A. Ş. (0212) (Pbx)

2 PX200A Montaj ve Programlama Kılavuzu Yayım 3.1 PA1 Aralık 07, 2005 Versiyon 3.15 Manual_PX200A Sayfa 1

3 Ġçindekiler 1 GENEL BĠLGĠLER VERĠCĠLERĠN GENEL KARAKTERĠTĠKLERĠ TECHNICAL DATA IMONTAJ VE BAĞLANTI BAĞLANTI ġemasi BAĞLANTILAR ÜRÜNÜN ÇALIġMA PRENSĠPLERĠ ÜRÜN TĠPLERĠ ÜRÜN MONTAJI PROGRAMLAMA ĠÇĠN GERKENLER PROGRAMIN YÜKLENMESĠ PROGRAM FONKSĠYONLARI Menü Dosya->Yeni Dosya->Aç Dosya>Kaydet Dosya->Dil Dosya->Son Operasyonlar->Oku Operasyonlar ->Gönder Yardım->Program hakkında YAPILANDIRMA KLASÖRLERĠ GiriĢ Sunucunun ismi DNS1 ve DNS DNS Sunucu portu Sunucu telefon numarası GiriĢ Noktası Ağ parametreleri (APN) APN, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ġifresi GiriĢ Servis kodu SIM kart PIN Kontrol etme Parametreler ÇalıĢma konumu GPRS test süresi SMS test süresi Elektrik kesintisi süresi Maksimum SMS sayısı SMS geri sayım sıfırlaması KLIP KLIP telefon numarası KLIP test süresi KLIP deneme sayısı Diğer bilgiler Ürün tipi Seri numarası Program sürümü Manual_PX200A Sayfa 2

4 6.4.8 Zon/Çıktı NO/NC Gecikme Zonların sabotajı Kilit BaĢlangıç konumunda bırak Bölge yapılandırması Bölge 1/ Kurma zonu Tanımlama fonksiyonu Gecikme Çıktının açık kalma süresi Sabotaj (Siren) Ġlave çıktı SMS Telefon numarası Test BoĢ karakter boģluğu DGG16Z Durum Ġzleme GeliĢmiĢ Baud hızı SMS konumu için Buffer flushing süresi SMS konumu için Buffer flushing süresi GPRS konumu için Buffer flushing süresi SMS veri uzunluğu GPRS veri uzunluğu Servis telefonu Ses seviyesi Maksimum ses bağlantı süresi DTMF telefon numarası Protokol El sıkıģma gecikmesi Sürüm yenileme Dosya yazılım ile yüklemek Portu seçmek Ürün programlama -> BaĢla Ürün programlama -> Dur Ürün programlama iģlemine son verir Vericinin programlanması SMS ALMA LED diyodların sinyalizasyonu GSM seviyesi iletiģim PROGRAMMING yazılım güncelleme SiSTEM hatası DTMF iletiģimi faydalı bilgiler Manual_PX200A Sayfa 3

5 1 GENEL BĠLGĠLER GPRS modüller, modern, mikro iģlemcili güvenlik teknolojilerinin en son gereksinimleri doğrultusunda dizayn edilmiģ ve otomatik yüzey montajı teknolojisiyle üretilmiģ vericilerdir. Alarm sinyallerinin hedeften merkeze taģınmasında GSM Ģebekelerin GPRS özelliğini kullanan çok kullanıģlı cihazlardır. Vericiler çok esnek programlama kabiliyetleri ile karakterize edilirler. Kendi sınıfının diğer ürünlerinde olmayan, kedine özgü ve ihtiyaçlara çözüm bulan bir yapıya da sahiptirler. Vericiler küçük ev ve iģyerlerinin güvenlik çözümleri için kullanılabilirler. Merkezi istasyonla GPRS/GSM modlarında haberleģebildikleri gibi, uygun Ģekilde programlandıklarında özel cep telefonlarına merkezi istasyon gibi direk bilgi aktarabilirler. Vericilerin programlamaları lokal olarak bir program aracılığıyla bilgisayar üzerinden yapılır. 1.1 VERĠCĠLERĠN GENEL KARAKTERĠTĠKLERĠ Zonlar - 2 programlanabilir zon NO/NC 1-8 programlanabilir zon NO/NC iki bağımsız bölgeye ayrılabilme imkanı ile birlikte 2 - Port RS232 programlama, veri aktarma ve kontrol amaçlı - DTMF zonu 3 ContactID raporlama, Ademco Express 4/2 e diğerleri - Mikrofon girdisi 4 Çıktılar - Programlanabilir sabotaj çıktısı - 1A yükleme kapasiteli - Programlanabilir ilave (kullanıcılar) çıktısı - 1A yükleme kapasiteli - Hoparlör çıktısı 4 Kontrol - GPRS ve SMS ile kontrol imkanı ÇalıĢma modları - Birbirine anında değiģebilecek Ģekilde GPRS SMS (Hangisi müsaitse): a) GPRS (UDP kayıtları) ve SMS b) GPRS (TCP/IP kayıtları) ve SMS c) SMS d) CLIP (test amaçlı) - Ses aktarma imkanı 4 Uyarı - Ġki ayrı cep telefonuna SMS ile bilgi aktarma Yapılandırma - PC üzerinden yazılım ile programlama - SNAP standardında güvenli konfigürasyon kaydı Güvenlik - Base64 formatında SMS veri kodu 1 Yalnız 102A, 202A, 302A serileri 2 Yalnız 100A, 200A, 300A serileri 3 Yalnız 200A, 202A serileri 4 Yalnız 300A, 302A serileri Manual_PX200A Sayfa 4

6 2 TECHNICAL DATA Vericinin boyutları 139 x 71 x 30 mm Besleme Adaptör 14V AC moc 25VA Yedek ġarj (tavsiye edilir) Akü 12V 7Ah Güç tüketimi (averaj / maksimum) 60mA / 1,2A PGM ve SAB çıktılarının yükleme kapasitesi 1A Akü düģük sinyal seviyesi 10,5 +/- 0,3V GSM / GPRS modülü WaveCom Quick 2406B TCP/IP firmware IMONTAJ VE BAĞLANTI DĠKKAT! Montaj aģamasında enerji kesik olmalıdır Vericiyi programlamadan SIM kartı takmanız, verebilir. SIM kartın bloklanmasına sebebiyet Vericiler mutlak suretle bir muhafaza içine, 220V u aģmayacak bir güç kaynağı sınırında ve kuru ortamlara monte edilmelidir. Yüksek sıcaklık ve nemden uzak tutulmalıdır. 1. Bağlantılar için mutlaka vericinin soketlerini kullanılmalıdır. - Her zon iki kabloludur ve IN1, IN2,.IN8 Ģeklinde sıralanmıģtır. - Ġlave çıktıyı OUT1 e NO/NC bağlayınız - Sabotaj çıktısını SAB, NC/NO bağlayınız - Ġzleme istasyonu tel bağlantısını R1, T1 e bağlayınız 5 - Telefonu RING, TIP e bağlayınız 5 - Mikrofonu MIC-, MIC+ bağlayınız 6 - Hoparlörü SPK-, SPK e bağlayınız 6 2. Güç kaynağı 14V AC, 25VA adaptör kablosunu AC ye bağlayınız. 3. Akü 12V, 7Ah. ACU+, GRD ye bağlayınız Kablo bağlantıları çok dikkatli yapılmalı, kısa devre ve kopmaları engellemek için, atmosferik Ģartların değiģiminden etkilenmeyecek Ģekilde korunmalıdır. Akü +BAT ve GND dikkate alınmak suretiyle ve 220V AC bağlantısı bütün bağlantılar dikkatlice kontrol edildikten sonra sırasıyla aktive edilmelidir.. 5 Yalnız 200A, 202A 6 Yalnız 300A, 302A 5 Only series 200A, 202A 6 Only series 300A, 302A Manual_PX200A Sayfa 5

7 3.1 BAĞLANTI ġemasi Urządzenie Harici zewnętrzne Cihaz DB-9 Servis Przew ód serwisowy Kablos Przewód RS232 u RS232 Kablosu RJ11 PC DB-9 Głośnik Hoperlör 8 8 Mikrofon elektretowy Telefon Linia telefoniczna Hattı Transformator Adaptör Dialer 14V 25VA 220VAC - + Akumulator Akü 12V 7Ah Urządzenie Harici zewnętrzne Cihaz Dialer DTMF DTMF Çevirici Centrala Alarm alarmowa Paneli 3.2 BAĞLANTILAR 7 AC, AC 14V a.c. voltaj bağlayınız GND Akü toprak (-) +ACU Akü artı (+) IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 Zon 1 Zon 8 GND Sinyal toprak (-) NC, NO, TMP Sabotaj (siren) verici çıktısı NC, NO, OUT1 Ġlave çıktı T1, R1 DTMF Merkezi izleme istasyonu telefon bağlantı girdisi RING, TIP DıĢ telefon hattı girdisi PROG/RS232 Servis bağlantısı- Programlama ve kontrol için SIM Tutucu SIM kartı buraya takınız TMP Sabotaj siren çıktısı LED OK Sinyale göre çalıģma modu ledi LED ERR Hata ledi LED DTMF DTMF sinyal algılama ledi MIC-, MIC+ Mikrofon girdisi SPK-, SPK+ Hoparlör çıktısı 7 Bazı bağlantılar verici tipine göre değiģiklik gösterir 3 Manual_PX200A Sayfa 6

8 4 ÜRÜNÜN ÇALIġMA PRENSĠPLERĠ Vericiler izleme istasyonu ile GPRS ağı aracılığıyla iletiģim kurarlar ve GPRS ağında oluģan herhangi bir problem durumunda otomatik olarak SMS moduna geçerler. Dolayısıyla sadece GSM ağı kapsama alanı içerisinde çalıģabilirler. Bütün zonlar NO (normalde açık) veya NC (normalde kapalı) olarak programlanabilirler. Dolayısıyla, NO bir zon kapandığında, NC bir zon de açıldığında aktif konuma geçer. Olaylar ile ilgili kullanıcıya gönderilen bilgilerin içeriği tamamen açık yapılandırmadır. YanlıĢ alarmı minimize atmak amacıyla çok farklı Ģekillerde programlanabilirler. Tüm zonlar ancak mevcut durumlarında harekete geçerler, bu da zonun programlanan minimum süre zarfında açık veya kapalı kalırlar. Aktif sinyalin programlanan minimum süreyi aģması durumunda bir kerelik alarm durumu oluģur. Diğer bir zonun da bu durum süresinde boģta bırakılması mümkündür. SMS modunda gönderilecek SMS sayısı sınırlıdır ( bu sınır SMS test sayısıyla ve kullanıcı tarafında sorgulanan bilgilerin cevabı için geçerli değildir). Bu fonksiyon herhangi bir hatalı üründen kaynaklanabilecek sürekli alam sinyali gibi maliyeti arttırıcı durumlarda tasarruf sağlamaya yarar. SMS süresi bittiğinde yeni mesaj kullanıcı ayarlan limitler doğrultusunda yeniden yollanır. Bütün ayarlar elektrik ve akü kesintilerinden etkilenmezler ve sabit hafızada depolanırlar. Kullanıcıya bağlı olarak vericiler aģağıdaki modlarda çalıģabilirler: 1. SMS modu, GPRS bağlantısının kesildiği durumlarda 2. GPRS modu ve GPRS kesintisinde SMS modu 3. CLIP modu (sadece test). Verici izleme istasyonunu arar ve istasyonda programlanmıģ numara ile vericinin uyuģması durumunda test gerçekleģmiģ olup iletiģim herhangi bir maliyet oluģturmaz. PX200 ve PX 202 serisi vericilerde PSTN telefon hattı girdisi mevcuttur. Modüller (PSTN) harici telefon hattının varlığını sürekli kontrol ederler. Telefon hattı yokluğu voltajın 5V un altına düģmesi durumunda oluģur. Telefon hattı mevcut ise, röle açıktır ve panel iletiģimini normal yoldan (PSTN hat üzerinden) izleme istasyonuna gönderir. Telefon hattının kesilmesi durumunda, durumu izleme istasyonuna bildirir ve röle kapanır verici telefon hattı varmıģçasına 5V üreterek panelin telefon hattı kontrolüne olumlu yanıt üretir ve sinyalleri üzerine alarak izleme istasyonuna GPRS/GSM sinyal aktarır. Sinyallerin vericinin üzerine alınması için kontrol panelinin programlanmıģ izleme istasyonu telefon numarası ile 200 ve 202 serisi vericilerin DTMF telefon numarası bölümünün aynı numara ile doldurularak programlanması mecburidir. Aksi halde verici sinyali almak üzere bir giriģimde bulunmaz. Telefon numarasının doğru programlanması durumunda, verici Ademco ContactID formatında programlanmıģ ise 16, Ademco Experss 4/2 formatında programlanmıģ ise 9 dijit veriyi alır ve sinyali aldım geri bildirisini panele yollar ve iletiģim tamamlanmıģ olur. Verici artık yeni sinyali bekleme konumuna geri dönmüģtür. Numaraların uyuģmaması durumunda, verici hiçbir giriģimde bulunmaz ve hattı keserek yeniden sinyal bekleme moduna geri döner. PX300 ve PX302 serisi vericilere ses iletiģim bağlantıları ilave edilmiģtir. DıĢ arama numarası vericiye programlanmıģ numara ile uyuģmuyorsa verici telefon bağlantısını hemen keser. Numaraların uyuģması durumunda, telefon cevaplanır, GPRS modu kapatılmaz bekleme durumuna döner v ses iletiģimi iki yönlü sonlanıncaya kadar bu durumda kalır. Ses iletiģiminin kullanıcı tarafından sonlandırılmasını takiben hemen GPRS aktif hale döner. 300 ve 302 serisi modüller kendileri telefon görüģmesi baģlatmazlar. Manual_PX200A Sayfa 7

9 5 ÜRÜN TĠPLERĠ Ürün Tipi Zon Çıktı RS232 EVET EVET EVET EVET EVET EVET SES DTMF - - EVET EVET - - DĠKKAT! ÜRETĠCĠNĠN BASKILI ZEMĠNĠ FONKSĠYONLARI ETKĠLEMEDEN DEĞĠġTĠRME HAKKI VARDIR. 6 ÜRÜN MONTAJI Eğer ürünü ilk defa kullanıyorsanız, SIM kartınızı vericiyi GPRSprog yazılımı ile programlamadan yerine takmayınız. Aksi takdirde SIM bloklanabilir. Diğer bir çözüm ise SIM kartın PIN sorgulaması kapalı olarak kullanılması önerilir. Sabotaj zonunun açık olmasına özen gösteriniz. Aksi takdirde verici sürekli sinyal gönderecektir. Vericiyi programlamak için, özel RS232 bağlantı kablosunu bilgisayarınızın boģ bir com potuna takınız. Akünün topağını 3 no lu, artısını da 4 no lu porta bağlayınız. AC kablosunu da 1 ve 2 no lu portlara bağlayınız. Cihaz sadece Ģarjı yeterli bir akü ile de düzgün çalıģıp programlanabilir. Önce SIM kartın PIN numarasını programlayın. Diğer ayarları da takip eden bölümlerden faydalanarak ayarlayınız. Akü ve AC bağlantılarını kesiniz. Programlama kablosunu da çıkarınız. SIM kartı yerine takınız. Diğer kablolamayı da uygun görülen Ģekilde tamamlayınız. Sabotaj ve diğer çıktı kablosunu da uygun Ģekilde bağladıktan sonra, dilerseniz kontrol etmek istediğiniz diğer aletleri RS232 üzerinden kontrol etmek istiyorsanız onları da vericiye bağlayınız. Akü ve AC kablolarını da en son bağlayarak vericiyi çalıģır duruma getiriniz. 6.1 PROGRAMLAMA ĠÇĠN GERKENLER - PC Bilgisayar (En az Pentium II 400 MHz, 64 MB RAM, 1GB HD) Windows XP veya NT iģletim sistemi - Renkli Monitör (En az 15, 800x600 çalıģma çözünürlüğü) 6.2 PROGRAMIN YÜKLENMESĠ Manual_PX200A Sayfa 8

10 Program bilgisayara Windows 9x, ME, NT, 2000 ve XP ile yüklenebilir. Size verilmiģ olan CD yi bilgisayara takarak programın yüklenmesini ekrandaki uyarıları takip ederek gerçekleģtirebilirsiniz. Bütün seçeneklere değiģtirmeden evet derseniz \Program dosyaları\gprs\ klasörüne yüklenecektir. Program sistem menüsünde ve masaüstünde gerekli kısa yolları koyacaktır. 6.3 PROGRAM FONKSĠYONLARI Programın ara yüzü aģağıdaki kısımlara bölünmüģtür: GiriĢ, Zonlar/Çıktılar, SMS, Ġzleme, GeliĢmiĢ, zaman saati. Bütün bu bölümler aģağıda detaylı bir Ģekilde irdelenecektir Menü Menüdeki bütün komutlar araç çubuğundan da kolaylıkla seçilebilir Dosya->Yeni Yeni boģ bir ayar açar. Önce uygun modeli seçiniz Dosya->Aç Temelde her yapılandırma için bir dosya ismi belirlemeniz gerekmektedir. Daha önce kayıtlı ve kullanmak istediğiniz bir dosya varsa dosyalar arasından seçerek açabilirsiniz. DeğiĢikliklerin vericide geçerli olması için vericiye gönderilmeleri gerekmektedir Dosya>Kaydet Eğer birçok farklı yapılandırma kullanıyorsanız, hepsini hatırlamanıza gerek yoktur. Hepsine değiģik ve uygulamak istediğiniz yapılandırmaya uygun isimler vererek istediğiniz klasörün altına kaydedebilirsiniz. Bu fonksiyon ilgili bütün verilerin doğru yere kaydolmasını sağlar. Bu fonksiyonu seçince sizden bir dosya ismi belirlemenizi ister. Temel veride uzantı.gpr dir Dosya->Dil Bu seçenek dil dosyası içinde bulunan dillerden herhangi bir size uygun olanı seçmenize imlan tanır Dosya->Son Programla ilgili çalıģmanıza son verir Operasyonlar->Oku Bu fonksiyon vericide yüklü bulunan programlamanın bilgisayara indirilmesini sağlar. Veri alıģ veriģi seçilmiģ port üzerinden yapılır portu seçiniz Doğru okuma uygun port üzerinden teyit edilir. Düzeltmeler SNAP protokolü seviyesinde düzenlenir. Manual_PX200A Sayfa 9

11 Nerede: Port Vericinin hâlihazır bağlı bulunduğu port PIN Vericinin servis kodu Operasyonlar ->Gönder Bu fonksiyon yapmıģ olduğunuz son ve geçerli program yapılandırmasının EEPROM hafızasına kaydolmasını sağlar. Doru kayıt bir raporla teyit edilir. Doğru okuma uygun port üzerinden teyit edilir. Düzeltmeler SNAP protokolü seviyesinde düzenlenir Yardım->Program hakkında Bu fonksiyon seçildiğinde program ile ilgili versiyon bilgisi ekrana gelir. 6.4 YAPILANDIRMA KLASÖRLERĠ Yapılandırmaya açılan bütün seçenekler Ģu klasörlere ayrılmıģtır: GiriĢ, Zon/Çıktı, SMS, Ġzleme, GeliĢmiĢ ve Yükleme. Manual_PX200A Sayfa 10

12 6.4.1 GiriĢ Sunucunun ismi Sunucunu ismini belirtir mesela: modul.gprs.com veya IP numarası gibi GPRS Server programının yüklenmiģ olduğu bilgisayara ait DNS1 ve DNS2 Temel ve ilave DNS adresini temsil eder değeri girilmesi durumunda, IP DNS numaraları ağdan alınır DNS2 Ġlave DNS adresini temsil eder Sunucu portu Vericinin yolladığı veriye ait portu temsil eder Sunucu telefon numarası Ġzleme istasyonunun geçerli SMS cep telefonunu temsil eder: - GPRS DE problem oluģursa veriler izleme istasyonuna bu no üzerinden SMS aracılığıyla ulaģır - CLIP test mesajlarının verisi için mesajlar bu no üzerinden ulaģır Eğer 0 girilmiģ ise cihaz sadece GPRS modunda çalıģır SMS moduna geçmez Dikkat! Eğer aģağıdaki çalıģma modu seçilmiģ ise bu alan pasiftir: (TCP/IP veya UDP) + SMS Set GiriĢ Noktası Ağ parametreleri (APN) APN, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ġifresi Bu seçenek GSM Ağı operatörüne bağlıdır. APN ismi, kullanıcı adı ve kullanıcı Ģifresini temsil eder. Herkese açık APN kullanımında muhtemelen kullanıcı adı ve kullanıcı Ģifresine ihtiyaç yoktur fakat sistem güvenliğini tehlikeye atar GiriĢ Servis kodu Servis kodu izinsiz servis giriģini engeller. Bu kod, vericinin programlanmasında ve TCP/IP, UDP ve SMS modlarında komut alıģveriģinde teyit amaçlı kullanılır. Servis kodu orijinal olarak 1111 dir ve ilk kullanım sonrasında değiģtirilmelidir. Manual_PX200A Sayfa 11

13 SIM kart PIN Modülün GSM operatörü için kullanmıģ olduğu koddur ve ilk kullanımdan önce programlanmıģ olması gerekmektedir. Ġstenirse PIN sorgulaması kapalı tutulabilir Kontrol etme Vericinin kullanıcı tarafından gelecek AT modem komutlarına cevap verip vermeme özelliğini kontrol eder. Bu kararda GPRS veya SMS modunda olması bir önem arz etmez Parametreler ÇalıĢma konumu Kullanıcılının seçimine bağlı olarak vericiler aģağıdaki konumlarda çalıģırlar: 1. MS konumu sadece SMS yollayarak iletiģim sağlar ve veri aktarır. 2. GPRS iletiģimi (TCP/IP protokolü) ve problem durumunda otomatik SMS e geçme. SMS konumunda gönderilen mesajlar Base64 protokolünde Ģifrelenir. TCP/IP protokolü ile mukayese edildiğinde daha güvenlidir. 3. GPRS iletiģimi (UDP protokolü), ve problem durumunda otomatik SMS e geçme. SMS konumunda gönderilen mesajlar Base64 protokolünde Ģifrelenir. 4. GPRS iletiģimi (TCP/IP protokolü) ve problem durumunda otomatik SMS Set 1 e geçme. SMS konumuna geçtiğinde SMS< Set 1 klasöründeki veriler açık yapılandırma ile tekst olarak gönderilirler. Bu konum izleme istasyonlarının mevcut veri alım sistemleri ile son derece uyumludur. TCP/IP protokolü ile mukayese edildiğinde daha güvenlidir. 5. GPRS iletiģimi (UDP protokolü) ve problem durumunda otomatik SMS Set 1 e geçme. SMS konumuna geçtiğinde SMS< Set 1 klasöründeki veriler açık yapılandırma ile tekst olarak gönderilirler. Bu konum izleme istasyonlarının mevcut veri alım sistemleri ile son derece uyumludur GPRS test süresi Verici önceden tanımlana zaman aralıklarında çalıģtığını göstermek adına GPRS ağı üzerinden TCP/IP veya UDP konumunda Test sinyalleri yollar. Bu alan söz konusu test sinyallerinin hangi sıklıkta (saniye) gönderilmesinin istendiğini belirler SMS test süresi Verici önceden tanımlana zaman aralıklarında çalıģtığını göstermek adına GPRS ağı üzerinden TCP/IP veya UDP konumunda Test sinyalleri yollayamadığında, SMS yolu ile Test sinyalleri yollar. Bu alan söz konusu test sinyallerinin hangi sıklıkta (saniye) gönderilmesinin istendiğini belirler Elektrik kesintisi süresi Vericilerin diğer bir önemli kontrol mekanizması da Ģebeke elektriğidir. Bu alan, çok ksa süreli elektrik kesintilerinin dikkate alınmaması için gerekli minimum sürenin belirtilmesi amacıyla kullanılır. Saniyelerle ifade edilir. SMS klasörleri doldurulmuģ ise direk kullanıcıya da bilgi aktarılır Maksimum SMS sayısı Manual_PX200A Sayfa 12

14 Bir kerede gönderilecek maksimum SMS sayısını belirtir. (parametrelerden geri sayım sıfırlamasına bakınız) Bu seçenek sistem veya dedektör hatalarından kaynaklanabilecek sürekli mesaj gönderimini kısıtlar.!!! Dikkat!!! Bu parametre test SMS mesajlarını kısıtlamaz. Verici SMS konumunda çalıģırken sadece hatalardan dolayı fazla mesaj yollamaz, izleme yapılacak olayların da doğru seçimi fazla SMS gönderimini engeller ve doğru mesajın doğru zamanda izleme istasyonuna ulaģmasını sağlar SMS geri sayım sıfırlaması Bu parametre dakika bazında gönderilmiģ SMS geri sayım sıfırlama süresini belirler KLIP KLIP telefon numarası KLIP konumu için tanımlı izleme istasyonu cep telefonu numarasın belirler. Numara algılandığında, GPRS sunucu bağlantıyı hemen keser. Bundan dolayı GPRS sunucu ile verici arasındaki iletiģim bedavadır. Eğer bu parametre boģ bırakılmıģ ise KLIP testi yapılmaz KLIP test süresi Vericinin dakika bazında hangi sıklıkta telefon açacağını belirler KLIP deneme sayısı Verici KLIP aramanın GPRS sunucu tarafından algılanıp algılanmadığını kontrol eder. Eğer algılanmamıģ ise, bu aramayı iki dakikada bir yeniler. Bu parametre, bu iki dakikada bir yapılan denemelerin kaç kez yinelenmesi gerektiğini belirler Diğer bilgiler Bu bilgiler aģağı program çubuğunda gösterilmiģtir Ürün tipi Verici ile ilgili bilgi okunduğunda, verici tipi ile ilgili isim bilgisi burada gösterilir Seri numarası Vericinin seri numarasını belirtir. Programlanan her numara özeldir ve bir tanedir. Hafıza ieriği okunduğunda gösterilir Program sürümü GPRS verici yazılım sürümünü belirler. Manual_PX200A Sayfa 13

15 6.4.8 Zon/Çıktı Vericinin sürümüne bağlı olarak bu bölüm farklılıklar gösterir. 102, 202 ve 302 serilerinde 3 8 arası zonların yapılandırması mümkün değildir. Çünkü sistemde 2 zon mevcuttur NO/NC Bu parametre zonların normalde açık veya normalde kapalı olarak programlanmalarını sağlar Gecikme Bu parametre her zonun birbirinden bağımsız olarak ne kadar süre ile açık veya kapalı oluģunun bir alarm durumu oluģturması gerektiğini belirler Zonların sabotajı Her zon için bağımsız olarak siren sabotaj çıktısını ne koģulda tetiklemesi gerekliliğini tanımlar. Üç seçenek vardır: Asla, Network yok, Her zaman. - Asla Zondaki değiģim hiçbir zaman siren sabotaj çıktısını tetiklemez, - Network Yok Zondaki değiģim ancak GSM Ģebekesi varken siren sabotaj çıktısını tetikler, Manual_PX200A Sayfa 14

16 - Her zaman Zondaki değiģim her zaman siren sabotaj çıktısının tetiklenmesini sağlar Kilit Bu seçenek zonun kilitlenerek hiçbir değiģimden etkilenmemesini, dolayısıyla siren sabotajı tetikletmez ve bilgiler izleme istasyonuna aktarılmaz. Bu seçenek zona bağlı dedektörlerde arıza oluģması durumunda zonun arızası giderilinceye kadar kilitlenerek vericinin diğer fonksiyonlarının eksiksiz ve tam olarak çalıģması adına çok faydalı bir özelliktir.!!!dikkat!!! Zonun kilitlenmesi o zon ile ilgili bölgenin güvenliğin sağlanmaması anlamına gelir ve bölgenin güvenliğini göz ardı eder BaĢlangıç konumunda bırak Bu seçenek sistemin yeniden bağlanmasında zonların kilitlenerek bağlar bağlamaz aktif zonlardan hemen bilgi aktarılmasını engeller. Bilgilerin gönderilmesi herhangi bir zondaki ilk değiģimi takiben aktif olur Bölge yapılandırması Bölge 1/2 Hangi zonların hangi bölgeye ait olduğun belirler. En fazla iki bölge belirlenebilir Kurma zonu Bölgeye ait zonlardan biri o bölgenin kurma açma zonu olup kilitlenmesi durumunda bölge kurulu açılması durumunda ise bölge açıktır. Güvenlik zonu lojik fonksiyon olarak atanmıģ ise, Tanımlama Fonksiyonu butonu aktif olur. Lojik fonksiyonların güvenlik zonu için istenilen zon için belirlenmesine sağlar Tanımlama fonksiyonu Her zona farklı alarak iki bölge için lojik fonksiyon atamak mümkündür. O bölgenin güvenliğine yardımcı olur. AĢağıdaki örnekte, birinci bölgenin güvenlik fonksiyonları Ģöyle tanımlanmıģtır: (Hayır Zon 1) veya (Zon 2) veya (Hayır Zon 3) veya (Zon 4) veya (Hayır Zon 5) veya (Zon 6) veya (Hayır Zon 7) veya (Zon 8). Güvenlik fonksiyonu Bölge 2 için de aynı Ģekilde tanımlanabilir. Manual_PX200A Sayfa 15

17 Gecikme Bu seçenek, seçili bölge için güvenlik fonksiyonu zonunun aktif kalması gereken süreyi belirler Çıktının açık kalma süresi Sabotaj (Siren) Bu seçenek siren sabotaj çıktısının SMS ile kontrol edilebilen çalıģma prensibini belirler. Ġki Ģekilde çalıģabilir: a. Stabil (süresiz olarak açık kalır elektrik kesilinceye kadar), çalıģma süresi = 0 saniye seçilmelidir. b. Stabil olmayan (kullanıcı tarafından belirlenen süre zarfında aktif) Ġlave çıktı Bu seçenek yardımcı çıktının SMS ile kontrol edilebilen çalıģma prensibini belirler. Ġki Ģekilde çalıģabilir: c. Stabil (süresiz olarak açık kalır elektrik kesilinceye kadar), çalıģma süresi = 0 saniye seçilmelidir. d. Stabil olmayan (kullanıcı tarafından belirlenen süre zarfında aktif) Manual_PX200A Sayfa 16

18 SMS Bu seçenek iki farklı SMS numarası için de farklı durum geri bildirim mesaj tanımlarını belirler. Birbirinin aynı iki grup açık protokollü tekst formatında tanımlanmalıdır Telefon numarası Kullanıcının telefon numarasıdır. Vericinin olay raporlayacağı ve durum geri bildirimi yapacağı numarayı belirtir. Bu alan boģ ise tekst yapılandırması mümkün değildir Test Test mesajının içeriğini belirler. Bu alan ancak çalıģma konumu (TCP/IP veya UDP) + SMS Set 1 seçili durumlarda açıktır BoĢ karakter boģluğu Set1 ve Set2 için kullanıcı tarafından kullanılacak karakter sayısı en fazla 900 olabilir. Bu alan mesaj eklendikçe azalır ve kalan karakter sayısı 900 den aģağı doğru azalarak alanda belirtilir. Manual_PX200A Sayfa 17

19 DGG16Z Bu butona basılması, her alan için otomatik olarak sistem tarafından belirlenmiģ otomatik mesaj yaratılmasını sağlar. Bu mesajların verici hesap numarası ile iliģkilendirilmesi için yarat butonunun yanındaki sarı boģluğa istenilen hesap numarasının girilmesi gerekmektedir. Bu alanda hesap numarası yok ise alan parlaktır Durum Bu klasör, durum kontrolü için gönderilen SMS komutu için verilen cevaplarda kullanılacak tekstleri içerir. (TCP/IP veya UDP) + SMS Set 1 çalıģma konumu olarak seçildiğinde, durum notu Set2 alanında belirtilen SMS numarasına gönderilecektir. Diğer çalıģma konumlarında ise Set1 e Ġzleme Bu klasör, Verici tipine bağlı olarak, vericinin GPRS/SMS konumunda hangi sinyalleri izleme istasyonuna aktarması gerektiğini belirtmemize yarar. (TCP/IP veya UDP) + SMS Set 1 seçildiğinde, hangi olayların izleneceği SMS uyarı içeriğinin doldurulmuģ olup olmaması ile doğru orantılıdır. Manual_PX200A Sayfa 18

20 GeliĢmiĢ Vericinin 2400bps, 4800bps veya 9600bps hızlarında çalıģabilen bir seri port bağlantısı vardır. Diğer bilgiler: - veri bitleri: 8 - eģlik: hayır - dur bitleri: 1 - akıģ kontrolü: hayır Tanısal sebeplerden ötürü verici ilk çalıģtığında veya sıfırlandıktan sonra seri port 9600 Ģeklinde sinyal yollayacaktır Baud hızı Veri aktarımı için verici ile harici modül arasındaki hızı belirler SMS konumu için Buffer flushing süresi Buffer ın tekst mesaja dönüģüm süresini belirtir. Buffer ın seri port için toplam büyüklüğü 256 bayttır. Manual_PX200A Sayfa 19

21 Verinin GPRS aracılığıyla aktarımı baytlarının alınmasın takiben ( Parametreler: SMS için veri boyutu ve GPRS için veri boyutu) veya ilk baytın alınmasını takiben kesin bir sürenin geçmesi ile baģlar SMS konumu için Buffer flushing süresi Bu parametre dahili modül hafızasının ne sürede (maksimum 115 bayt) bir veri aldıktan sonra sunucuya SMS konumunda haber vereceğini belirler GPRS konumu için Buffer flushing süresi Bu parametre dahili modül hafızasının ne sürede (maksimum 256 bayt) bir veri aldıktan sonra sunucuya GPRS konumunda haber vereceğini belirler SMS veri uzunluğu Bu parametre dahili modül hafızasının ne büyüklükte (maksimum 115 bayt) bir veri aldıktan sonra sunucuya SMS konumunda haber vereceğini belirler GPRS veri uzunluğu Bu parametre dahili modül hafızasının ne büyüklükte (maksimum 256 bayt) bir veri aldıktan sonra sunucuya GPRS konumunda haber vereceğini belirler Servis telefonu 8 Ses iletiģimi için konuģulacak kullanıcı telefon numarası Ses seviyesi 8 Ses konumu için hoparlör ses seviyesini belirler Maksimum ses bağlantı süresi 8 Ses iletiģimi otomatik olarak kesilmeden önce an fazla ne kadar konuģulabileceğini belirler DTMF telefon numarası 9 Bu parametre alarm kontrol paneline programlanmıģ izleme istasyonu telefon numarasının programlandığı parametredir. DTMF iletiģimi için Ģart olup kontrol panelindeki numara ile aynı olmalıdır Protokol 9 Bu parametre DTMF iletiģim protokolünü seçmemizi sağlar El sıkıģma gecikmesi 9 8 Sadece 300A, 302A 9 Sadece 200A, 202A Manual_PX200A Sayfa 20

22 Vericinin sinyal almak için teyit sesi vermesi için geçmesi gereken süredir. Fabrikasyon - 1, 9 s. Alarm normları bu sürenin 1.0 ile 2.0 sn arasında olması gerektiğini söyler Sürüm yenileme Ürünler, sürüm yenilemek ve olası modern yeniliklerden faydalanmamızı sağlamak amacıyla yapılan değiģikliklerin mevcut vericilerde uygulanmasına izin vermektedir Dosya yazılım ile yüklemek Dosyanın program ile açılmasını sağlar Portu seçmek Portu seçmemizi sağlar Ürün programlama -> BaĢla Yazılım güncellemeyi baģlatır Ürün programlama -> Dur Manual_PX200A Sayfa 21

23 Ürün programlama iģlemine son verir. 7 VERĠCĠNĠN PROGRAMLANMASI Ürünlerin programlanması bölüm 4 te açıklandığı gibi GPRSProg adlı özel bir program vasıtasıyla yapılır. Programlamanın baģlaması için enerjinin takılı olması, veri aktarım kablosunun algılanmıģ olması gerekmektedir. Enerjinin verilmesini takiben veri aktarım kablosu takıldığında yeģil led yavaģ, kırmızı led ise çok hızlı çakmaya baģlar. Bu vericinin programlamaya hazır olduğunu gösterir. Operasyon menüsünden oku seçilerek mevcut yapılandırmanın okunması sağlanır. Gönder seçildiğinde ise ekranda mevcut program olduğu gibi vericiye yüklenir. 8 SMS ALMA GPRS modül SMS mesajları kendine özgü bir biçimde alır. Alınan SMS kendine uygun değil ise hiçbir aksiyon almaz. AĢağıdaki komutlar verici tarafından algılanır: (her komut birbirinden boģluk veya # iģareti ile ayrılmalıdır): SERVISKODU_KOMUT_KOMUT_, neresi: SERVICECODE _ COMMAND Diğer kısaltmalar: STAT 10 VER AUX1 AUX0 IN1_ON IN2_ON IN3_ON 11 IN4_ON 10 IN5_ON 10 IN6_ON 10 IN7_ON 10 IN8_ON 10 INA_ON IN1_OFF IN2_OFF IN3_OFF 10 IN4_OFF 10 IN5_OFF 10 IN6_OFF 10 IN7_OFF 10 IN8_OFF 10 INA_OFF RSdane KILL 4 dijit servis kodu, boģluk veya # iģareti, aģağıdaki kısaltmalar, Vericinin hali hazır durumunu sorma Alıcının yazılım versiyonunu sorma Yardımcı çıktıyı açma Yardımcı çıktıyı kapama Zon 1 i kilitleme Zon 2 yi kilitleme Zon 3 ü kilitleme Zon 4 ü kilitleme Zon 5 i kilitleme Zon 6 yı kilitleme Zon 7 yi kilitleme Zon 8 i kilitleme Tüm zonları kilitleme Zon 1 i açma Zon 2 yi açma Zon 3 ü açma Zon 4 ü açma Zon 5 i açma Zon 6 yı açma Zon 7 yi açma Zon 8 i açma Tüm zonları açma Vericinin RS232 portuna veri yollama Verici sıfırlama (reset) 10 Verici durum sorusuna cevap, SMS mesajı Ģeklinde ve standart formdadır. Sistem otomatik olarak tüm bilgileri bir araya getirir 11 Sadece 100, 200, 300 serilerinde Manual_PX200A Sayfa 22