Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri"

Transkript

1 GÜVENLİK AMAÇLI ALARM SİSTEMİ Güvenlik Amaçlı Alarm Sistemleri MODELLER PX200A TÜRKÇE TANITIM KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güvenli Hayat Teknolojileri Elektronik A. Ş. (0212) (Pbx)

2 PX200A Montaj ve Programlama Kılavuzu Yayım 3.1 PA1 Aralık 07, 2005 Versiyon 3.15 Manual_PX200A Sayfa 1

3 Ġçindekiler 1 GENEL BĠLGĠLER VERĠCĠLERĠN GENEL KARAKTERĠTĠKLERĠ TECHNICAL DATA IMONTAJ VE BAĞLANTI BAĞLANTI ġemasi BAĞLANTILAR ÜRÜNÜN ÇALIġMA PRENSĠPLERĠ ÜRÜN TĠPLERĠ ÜRÜN MONTAJI PROGRAMLAMA ĠÇĠN GERKENLER PROGRAMIN YÜKLENMESĠ PROGRAM FONKSĠYONLARI Menü Dosya->Yeni Dosya->Aç Dosya>Kaydet Dosya->Dil Dosya->Son Operasyonlar->Oku Operasyonlar ->Gönder Yardım->Program hakkında YAPILANDIRMA KLASÖRLERĠ GiriĢ Sunucunun ismi DNS1 ve DNS DNS Sunucu portu Sunucu telefon numarası GiriĢ Noktası Ağ parametreleri (APN) APN, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ġifresi GiriĢ Servis kodu SIM kart PIN Kontrol etme Parametreler ÇalıĢma konumu GPRS test süresi SMS test süresi Elektrik kesintisi süresi Maksimum SMS sayısı SMS geri sayım sıfırlaması KLIP KLIP telefon numarası KLIP test süresi KLIP deneme sayısı Diğer bilgiler Ürün tipi Seri numarası Program sürümü Manual_PX200A Sayfa 2

4 6.4.8 Zon/Çıktı NO/NC Gecikme Zonların sabotajı Kilit BaĢlangıç konumunda bırak Bölge yapılandırması Bölge 1/ Kurma zonu Tanımlama fonksiyonu Gecikme Çıktının açık kalma süresi Sabotaj (Siren) Ġlave çıktı SMS Telefon numarası Test BoĢ karakter boģluğu DGG16Z Durum Ġzleme GeliĢmiĢ Baud hızı SMS konumu için Buffer flushing süresi SMS konumu için Buffer flushing süresi GPRS konumu için Buffer flushing süresi SMS veri uzunluğu GPRS veri uzunluğu Servis telefonu Ses seviyesi Maksimum ses bağlantı süresi DTMF telefon numarası Protokol El sıkıģma gecikmesi Sürüm yenileme Dosya yazılım ile yüklemek Portu seçmek Ürün programlama -> BaĢla Ürün programlama -> Dur Ürün programlama iģlemine son verir Vericinin programlanması SMS ALMA LED diyodların sinyalizasyonu GSM seviyesi iletiģim PROGRAMMING yazılım güncelleme SiSTEM hatası DTMF iletiģimi faydalı bilgiler Manual_PX200A Sayfa 3

5 1 GENEL BĠLGĠLER GPRS modüller, modern, mikro iģlemcili güvenlik teknolojilerinin en son gereksinimleri doğrultusunda dizayn edilmiģ ve otomatik yüzey montajı teknolojisiyle üretilmiģ vericilerdir. Alarm sinyallerinin hedeften merkeze taģınmasında GSM Ģebekelerin GPRS özelliğini kullanan çok kullanıģlı cihazlardır. Vericiler çok esnek programlama kabiliyetleri ile karakterize edilirler. Kendi sınıfının diğer ürünlerinde olmayan, kedine özgü ve ihtiyaçlara çözüm bulan bir yapıya da sahiptirler. Vericiler küçük ev ve iģyerlerinin güvenlik çözümleri için kullanılabilirler. Merkezi istasyonla GPRS/GSM modlarında haberleģebildikleri gibi, uygun Ģekilde programlandıklarında özel cep telefonlarına merkezi istasyon gibi direk bilgi aktarabilirler. Vericilerin programlamaları lokal olarak bir program aracılığıyla bilgisayar üzerinden yapılır. 1.1 VERĠCĠLERĠN GENEL KARAKTERĠTĠKLERĠ Zonlar - 2 programlanabilir zon NO/NC 1-8 programlanabilir zon NO/NC iki bağımsız bölgeye ayrılabilme imkanı ile birlikte 2 - Port RS232 programlama, veri aktarma ve kontrol amaçlı - DTMF zonu 3 ContactID raporlama, Ademco Express 4/2 e diğerleri - Mikrofon girdisi 4 Çıktılar - Programlanabilir sabotaj çıktısı - 1A yükleme kapasiteli - Programlanabilir ilave (kullanıcılar) çıktısı - 1A yükleme kapasiteli - Hoparlör çıktısı 4 Kontrol - GPRS ve SMS ile kontrol imkanı ÇalıĢma modları - Birbirine anında değiģebilecek Ģekilde GPRS SMS (Hangisi müsaitse): a) GPRS (UDP kayıtları) ve SMS b) GPRS (TCP/IP kayıtları) ve SMS c) SMS d) CLIP (test amaçlı) - Ses aktarma imkanı 4 Uyarı - Ġki ayrı cep telefonuna SMS ile bilgi aktarma Yapılandırma - PC üzerinden yazılım ile programlama - SNAP standardında güvenli konfigürasyon kaydı Güvenlik - Base64 formatında SMS veri kodu 1 Yalnız 102A, 202A, 302A serileri 2 Yalnız 100A, 200A, 300A serileri 3 Yalnız 200A, 202A serileri 4 Yalnız 300A, 302A serileri Manual_PX200A Sayfa 4

6 2 TECHNICAL DATA Vericinin boyutları 139 x 71 x 30 mm Besleme Adaptör 14V AC moc 25VA Yedek ġarj (tavsiye edilir) Akü 12V 7Ah Güç tüketimi (averaj / maksimum) 60mA / 1,2A PGM ve SAB çıktılarının yükleme kapasitesi 1A Akü düģük sinyal seviyesi 10,5 +/- 0,3V GSM / GPRS modülü WaveCom Quick 2406B TCP/IP firmware IMONTAJ VE BAĞLANTI DĠKKAT! Montaj aģamasında enerji kesik olmalıdır Vericiyi programlamadan SIM kartı takmanız, verebilir. SIM kartın bloklanmasına sebebiyet Vericiler mutlak suretle bir muhafaza içine, 220V u aģmayacak bir güç kaynağı sınırında ve kuru ortamlara monte edilmelidir. Yüksek sıcaklık ve nemden uzak tutulmalıdır. 1. Bağlantılar için mutlaka vericinin soketlerini kullanılmalıdır. - Her zon iki kabloludur ve IN1, IN2,.IN8 Ģeklinde sıralanmıģtır. - Ġlave çıktıyı OUT1 e NO/NC bağlayınız - Sabotaj çıktısını SAB, NC/NO bağlayınız - Ġzleme istasyonu tel bağlantısını R1, T1 e bağlayınız 5 - Telefonu RING, TIP e bağlayınız 5 - Mikrofonu MIC-, MIC+ bağlayınız 6 - Hoparlörü SPK-, SPK e bağlayınız 6 2. Güç kaynağı 14V AC, 25VA adaptör kablosunu AC ye bağlayınız. 3. Akü 12V, 7Ah. ACU+, GRD ye bağlayınız Kablo bağlantıları çok dikkatli yapılmalı, kısa devre ve kopmaları engellemek için, atmosferik Ģartların değiģiminden etkilenmeyecek Ģekilde korunmalıdır. Akü +BAT ve GND dikkate alınmak suretiyle ve 220V AC bağlantısı bütün bağlantılar dikkatlice kontrol edildikten sonra sırasıyla aktive edilmelidir.. 5 Yalnız 200A, 202A 6 Yalnız 300A, 302A 5 Only series 200A, 202A 6 Only series 300A, 302A Manual_PX200A Sayfa 5

7 3.1 BAĞLANTI ġemasi Urządzenie Harici zewnętrzne Cihaz DB-9 Servis Przew ód serwisowy Kablos Przewód RS232 u RS232 Kablosu RJ11 PC DB-9 Głośnik Hoperlör 8 8 Mikrofon elektretowy Telefon Linia telefoniczna Hattı Transformator Adaptör Dialer 14V 25VA 220VAC - + Akumulator Akü 12V 7Ah Urządzenie Harici zewnętrzne Cihaz Dialer DTMF DTMF Çevirici Centrala Alarm alarmowa Paneli 3.2 BAĞLANTILAR 7 AC, AC 14V a.c. voltaj bağlayınız GND Akü toprak (-) +ACU Akü artı (+) IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, IN6, IN7, IN8 Zon 1 Zon 8 GND Sinyal toprak (-) NC, NO, TMP Sabotaj (siren) verici çıktısı NC, NO, OUT1 Ġlave çıktı T1, R1 DTMF Merkezi izleme istasyonu telefon bağlantı girdisi RING, TIP DıĢ telefon hattı girdisi PROG/RS232 Servis bağlantısı- Programlama ve kontrol için SIM Tutucu SIM kartı buraya takınız TMP Sabotaj siren çıktısı LED OK Sinyale göre çalıģma modu ledi LED ERR Hata ledi LED DTMF DTMF sinyal algılama ledi MIC-, MIC+ Mikrofon girdisi SPK-, SPK+ Hoparlör çıktısı 7 Bazı bağlantılar verici tipine göre değiģiklik gösterir 3 Manual_PX200A Sayfa 6

8 4 ÜRÜNÜN ÇALIġMA PRENSĠPLERĠ Vericiler izleme istasyonu ile GPRS ağı aracılığıyla iletiģim kurarlar ve GPRS ağında oluģan herhangi bir problem durumunda otomatik olarak SMS moduna geçerler. Dolayısıyla sadece GSM ağı kapsama alanı içerisinde çalıģabilirler. Bütün zonlar NO (normalde açık) veya NC (normalde kapalı) olarak programlanabilirler. Dolayısıyla, NO bir zon kapandığında, NC bir zon de açıldığında aktif konuma geçer. Olaylar ile ilgili kullanıcıya gönderilen bilgilerin içeriği tamamen açık yapılandırmadır. YanlıĢ alarmı minimize atmak amacıyla çok farklı Ģekillerde programlanabilirler. Tüm zonlar ancak mevcut durumlarında harekete geçerler, bu da zonun programlanan minimum süre zarfında açık veya kapalı kalırlar. Aktif sinyalin programlanan minimum süreyi aģması durumunda bir kerelik alarm durumu oluģur. Diğer bir zonun da bu durum süresinde boģta bırakılması mümkündür. SMS modunda gönderilecek SMS sayısı sınırlıdır ( bu sınır SMS test sayısıyla ve kullanıcı tarafında sorgulanan bilgilerin cevabı için geçerli değildir). Bu fonksiyon herhangi bir hatalı üründen kaynaklanabilecek sürekli alam sinyali gibi maliyeti arttırıcı durumlarda tasarruf sağlamaya yarar. SMS süresi bittiğinde yeni mesaj kullanıcı ayarlan limitler doğrultusunda yeniden yollanır. Bütün ayarlar elektrik ve akü kesintilerinden etkilenmezler ve sabit hafızada depolanırlar. Kullanıcıya bağlı olarak vericiler aģağıdaki modlarda çalıģabilirler: 1. SMS modu, GPRS bağlantısının kesildiği durumlarda 2. GPRS modu ve GPRS kesintisinde SMS modu 3. CLIP modu (sadece test). Verici izleme istasyonunu arar ve istasyonda programlanmıģ numara ile vericinin uyuģması durumunda test gerçekleģmiģ olup iletiģim herhangi bir maliyet oluģturmaz. PX200 ve PX 202 serisi vericilerde PSTN telefon hattı girdisi mevcuttur. Modüller (PSTN) harici telefon hattının varlığını sürekli kontrol ederler. Telefon hattı yokluğu voltajın 5V un altına düģmesi durumunda oluģur. Telefon hattı mevcut ise, röle açıktır ve panel iletiģimini normal yoldan (PSTN hat üzerinden) izleme istasyonuna gönderir. Telefon hattının kesilmesi durumunda, durumu izleme istasyonuna bildirir ve röle kapanır verici telefon hattı varmıģçasına 5V üreterek panelin telefon hattı kontrolüne olumlu yanıt üretir ve sinyalleri üzerine alarak izleme istasyonuna GPRS/GSM sinyal aktarır. Sinyallerin vericinin üzerine alınması için kontrol panelinin programlanmıģ izleme istasyonu telefon numarası ile 200 ve 202 serisi vericilerin DTMF telefon numarası bölümünün aynı numara ile doldurularak programlanması mecburidir. Aksi halde verici sinyali almak üzere bir giriģimde bulunmaz. Telefon numarasının doğru programlanması durumunda, verici Ademco ContactID formatında programlanmıģ ise 16, Ademco Experss 4/2 formatında programlanmıģ ise 9 dijit veriyi alır ve sinyali aldım geri bildirisini panele yollar ve iletiģim tamamlanmıģ olur. Verici artık yeni sinyali bekleme konumuna geri dönmüģtür. Numaraların uyuģmaması durumunda, verici hiçbir giriģimde bulunmaz ve hattı keserek yeniden sinyal bekleme moduna geri döner. PX300 ve PX302 serisi vericilere ses iletiģim bağlantıları ilave edilmiģtir. DıĢ arama numarası vericiye programlanmıģ numara ile uyuģmuyorsa verici telefon bağlantısını hemen keser. Numaraların uyuģması durumunda, telefon cevaplanır, GPRS modu kapatılmaz bekleme durumuna döner v ses iletiģimi iki yönlü sonlanıncaya kadar bu durumda kalır. Ses iletiģiminin kullanıcı tarafından sonlandırılmasını takiben hemen GPRS aktif hale döner. 300 ve 302 serisi modüller kendileri telefon görüģmesi baģlatmazlar. Manual_PX200A Sayfa 7

9 5 ÜRÜN TĠPLERĠ Ürün Tipi Zon Çıktı RS232 EVET EVET EVET EVET EVET EVET SES DTMF - - EVET EVET - - DĠKKAT! ÜRETĠCĠNĠN BASKILI ZEMĠNĠ FONKSĠYONLARI ETKĠLEMEDEN DEĞĠġTĠRME HAKKI VARDIR. 6 ÜRÜN MONTAJI Eğer ürünü ilk defa kullanıyorsanız, SIM kartınızı vericiyi GPRSprog yazılımı ile programlamadan yerine takmayınız. Aksi takdirde SIM bloklanabilir. Diğer bir çözüm ise SIM kartın PIN sorgulaması kapalı olarak kullanılması önerilir. Sabotaj zonunun açık olmasına özen gösteriniz. Aksi takdirde verici sürekli sinyal gönderecektir. Vericiyi programlamak için, özel RS232 bağlantı kablosunu bilgisayarınızın boģ bir com potuna takınız. Akünün topağını 3 no lu, artısını da 4 no lu porta bağlayınız. AC kablosunu da 1 ve 2 no lu portlara bağlayınız. Cihaz sadece Ģarjı yeterli bir akü ile de düzgün çalıģıp programlanabilir. Önce SIM kartın PIN numarasını programlayın. Diğer ayarları da takip eden bölümlerden faydalanarak ayarlayınız. Akü ve AC bağlantılarını kesiniz. Programlama kablosunu da çıkarınız. SIM kartı yerine takınız. Diğer kablolamayı da uygun görülen Ģekilde tamamlayınız. Sabotaj ve diğer çıktı kablosunu da uygun Ģekilde bağladıktan sonra, dilerseniz kontrol etmek istediğiniz diğer aletleri RS232 üzerinden kontrol etmek istiyorsanız onları da vericiye bağlayınız. Akü ve AC kablolarını da en son bağlayarak vericiyi çalıģır duruma getiriniz. 6.1 PROGRAMLAMA ĠÇĠN GERKENLER - PC Bilgisayar (En az Pentium II 400 MHz, 64 MB RAM, 1GB HD) Windows XP veya NT iģletim sistemi - Renkli Monitör (En az 15, 800x600 çalıģma çözünürlüğü) 6.2 PROGRAMIN YÜKLENMESĠ Manual_PX200A Sayfa 8

10 Program bilgisayara Windows 9x, ME, NT, 2000 ve XP ile yüklenebilir. Size verilmiģ olan CD yi bilgisayara takarak programın yüklenmesini ekrandaki uyarıları takip ederek gerçekleģtirebilirsiniz. Bütün seçeneklere değiģtirmeden evet derseniz \Program dosyaları\gprs\ klasörüne yüklenecektir. Program sistem menüsünde ve masaüstünde gerekli kısa yolları koyacaktır. 6.3 PROGRAM FONKSĠYONLARI Programın ara yüzü aģağıdaki kısımlara bölünmüģtür: GiriĢ, Zonlar/Çıktılar, SMS, Ġzleme, GeliĢmiĢ, zaman saati. Bütün bu bölümler aģağıda detaylı bir Ģekilde irdelenecektir Menü Menüdeki bütün komutlar araç çubuğundan da kolaylıkla seçilebilir Dosya->Yeni Yeni boģ bir ayar açar. Önce uygun modeli seçiniz Dosya->Aç Temelde her yapılandırma için bir dosya ismi belirlemeniz gerekmektedir. Daha önce kayıtlı ve kullanmak istediğiniz bir dosya varsa dosyalar arasından seçerek açabilirsiniz. DeğiĢikliklerin vericide geçerli olması için vericiye gönderilmeleri gerekmektedir Dosya>Kaydet Eğer birçok farklı yapılandırma kullanıyorsanız, hepsini hatırlamanıza gerek yoktur. Hepsine değiģik ve uygulamak istediğiniz yapılandırmaya uygun isimler vererek istediğiniz klasörün altına kaydedebilirsiniz. Bu fonksiyon ilgili bütün verilerin doğru yere kaydolmasını sağlar. Bu fonksiyonu seçince sizden bir dosya ismi belirlemenizi ister. Temel veride uzantı.gpr dir Dosya->Dil Bu seçenek dil dosyası içinde bulunan dillerden herhangi bir size uygun olanı seçmenize imlan tanır Dosya->Son Programla ilgili çalıģmanıza son verir Operasyonlar->Oku Bu fonksiyon vericide yüklü bulunan programlamanın bilgisayara indirilmesini sağlar. Veri alıģ veriģi seçilmiģ port üzerinden yapılır portu seçiniz Doğru okuma uygun port üzerinden teyit edilir. Düzeltmeler SNAP protokolü seviyesinde düzenlenir. Manual_PX200A Sayfa 9

11 Nerede: Port Vericinin hâlihazır bağlı bulunduğu port PIN Vericinin servis kodu Operasyonlar ->Gönder Bu fonksiyon yapmıģ olduğunuz son ve geçerli program yapılandırmasının EEPROM hafızasına kaydolmasını sağlar. Doru kayıt bir raporla teyit edilir. Doğru okuma uygun port üzerinden teyit edilir. Düzeltmeler SNAP protokolü seviyesinde düzenlenir Yardım->Program hakkında Bu fonksiyon seçildiğinde program ile ilgili versiyon bilgisi ekrana gelir. 6.4 YAPILANDIRMA KLASÖRLERĠ Yapılandırmaya açılan bütün seçenekler Ģu klasörlere ayrılmıģtır: GiriĢ, Zon/Çıktı, SMS, Ġzleme, GeliĢmiĢ ve Yükleme. Manual_PX200A Sayfa 10

12 6.4.1 GiriĢ Sunucunun ismi Sunucunu ismini belirtir mesela: modul.gprs.com veya IP numarası gibi GPRS Server programının yüklenmiģ olduğu bilgisayara ait DNS1 ve DNS2 Temel ve ilave DNS adresini temsil eder değeri girilmesi durumunda, IP DNS numaraları ağdan alınır DNS2 Ġlave DNS adresini temsil eder Sunucu portu Vericinin yolladığı veriye ait portu temsil eder Sunucu telefon numarası Ġzleme istasyonunun geçerli SMS cep telefonunu temsil eder: - GPRS DE problem oluģursa veriler izleme istasyonuna bu no üzerinden SMS aracılığıyla ulaģır - CLIP test mesajlarının verisi için mesajlar bu no üzerinden ulaģır Eğer 0 girilmiģ ise cihaz sadece GPRS modunda çalıģır SMS moduna geçmez Dikkat! Eğer aģağıdaki çalıģma modu seçilmiģ ise bu alan pasiftir: (TCP/IP veya UDP) + SMS Set GiriĢ Noktası Ağ parametreleri (APN) APN, Kullanıcı Adı, Kullanıcı ġifresi Bu seçenek GSM Ağı operatörüne bağlıdır. APN ismi, kullanıcı adı ve kullanıcı Ģifresini temsil eder. Herkese açık APN kullanımında muhtemelen kullanıcı adı ve kullanıcı Ģifresine ihtiyaç yoktur fakat sistem güvenliğini tehlikeye atar GiriĢ Servis kodu Servis kodu izinsiz servis giriģini engeller. Bu kod, vericinin programlanmasında ve TCP/IP, UDP ve SMS modlarında komut alıģveriģinde teyit amaçlı kullanılır. Servis kodu orijinal olarak 1111 dir ve ilk kullanım sonrasında değiģtirilmelidir. Manual_PX200A Sayfa 11

13 SIM kart PIN Modülün GSM operatörü için kullanmıģ olduğu koddur ve ilk kullanımdan önce programlanmıģ olması gerekmektedir. Ġstenirse PIN sorgulaması kapalı tutulabilir Kontrol etme Vericinin kullanıcı tarafından gelecek AT modem komutlarına cevap verip vermeme özelliğini kontrol eder. Bu kararda GPRS veya SMS modunda olması bir önem arz etmez Parametreler ÇalıĢma konumu Kullanıcılının seçimine bağlı olarak vericiler aģağıdaki konumlarda çalıģırlar: 1. MS konumu sadece SMS yollayarak iletiģim sağlar ve veri aktarır. 2. GPRS iletiģimi (TCP/IP protokolü) ve problem durumunda otomatik SMS e geçme. SMS konumunda gönderilen mesajlar Base64 protokolünde Ģifrelenir. TCP/IP protokolü ile mukayese edildiğinde daha güvenlidir. 3. GPRS iletiģimi (UDP protokolü), ve problem durumunda otomatik SMS e geçme. SMS konumunda gönderilen mesajlar Base64 protokolünde Ģifrelenir. 4. GPRS iletiģimi (TCP/IP protokolü) ve problem durumunda otomatik SMS Set 1 e geçme. SMS konumuna geçtiğinde SMS< Set 1 klasöründeki veriler açık yapılandırma ile tekst olarak gönderilirler. Bu konum izleme istasyonlarının mevcut veri alım sistemleri ile son derece uyumludur. TCP/IP protokolü ile mukayese edildiğinde daha güvenlidir. 5. GPRS iletiģimi (UDP protokolü) ve problem durumunda otomatik SMS Set 1 e geçme. SMS konumuna geçtiğinde SMS< Set 1 klasöründeki veriler açık yapılandırma ile tekst olarak gönderilirler. Bu konum izleme istasyonlarının mevcut veri alım sistemleri ile son derece uyumludur GPRS test süresi Verici önceden tanımlana zaman aralıklarında çalıģtığını göstermek adına GPRS ağı üzerinden TCP/IP veya UDP konumunda Test sinyalleri yollar. Bu alan söz konusu test sinyallerinin hangi sıklıkta (saniye) gönderilmesinin istendiğini belirler SMS test süresi Verici önceden tanımlana zaman aralıklarında çalıģtığını göstermek adına GPRS ağı üzerinden TCP/IP veya UDP konumunda Test sinyalleri yollayamadığında, SMS yolu ile Test sinyalleri yollar. Bu alan söz konusu test sinyallerinin hangi sıklıkta (saniye) gönderilmesinin istendiğini belirler Elektrik kesintisi süresi Vericilerin diğer bir önemli kontrol mekanizması da Ģebeke elektriğidir. Bu alan, çok ksa süreli elektrik kesintilerinin dikkate alınmaması için gerekli minimum sürenin belirtilmesi amacıyla kullanılır. Saniyelerle ifade edilir. SMS klasörleri doldurulmuģ ise direk kullanıcıya da bilgi aktarılır Maksimum SMS sayısı Manual_PX200A Sayfa 12

14 Bir kerede gönderilecek maksimum SMS sayısını belirtir. (parametrelerden geri sayım sıfırlamasına bakınız) Bu seçenek sistem veya dedektör hatalarından kaynaklanabilecek sürekli mesaj gönderimini kısıtlar.!!! Dikkat!!! Bu parametre test SMS mesajlarını kısıtlamaz. Verici SMS konumunda çalıģırken sadece hatalardan dolayı fazla mesaj yollamaz, izleme yapılacak olayların da doğru seçimi fazla SMS gönderimini engeller ve doğru mesajın doğru zamanda izleme istasyonuna ulaģmasını sağlar SMS geri sayım sıfırlaması Bu parametre dakika bazında gönderilmiģ SMS geri sayım sıfırlama süresini belirler KLIP KLIP telefon numarası KLIP konumu için tanımlı izleme istasyonu cep telefonu numarasın belirler. Numara algılandığında, GPRS sunucu bağlantıyı hemen keser. Bundan dolayı GPRS sunucu ile verici arasındaki iletiģim bedavadır. Eğer bu parametre boģ bırakılmıģ ise KLIP testi yapılmaz KLIP test süresi Vericinin dakika bazında hangi sıklıkta telefon açacağını belirler KLIP deneme sayısı Verici KLIP aramanın GPRS sunucu tarafından algılanıp algılanmadığını kontrol eder. Eğer algılanmamıģ ise, bu aramayı iki dakikada bir yeniler. Bu parametre, bu iki dakikada bir yapılan denemelerin kaç kez yinelenmesi gerektiğini belirler Diğer bilgiler Bu bilgiler aģağı program çubuğunda gösterilmiģtir Ürün tipi Verici ile ilgili bilgi okunduğunda, verici tipi ile ilgili isim bilgisi burada gösterilir Seri numarası Vericinin seri numarasını belirtir. Programlanan her numara özeldir ve bir tanedir. Hafıza ieriği okunduğunda gösterilir Program sürümü GPRS verici yazılım sürümünü belirler. Manual_PX200A Sayfa 13

15 6.4.8 Zon/Çıktı Vericinin sürümüne bağlı olarak bu bölüm farklılıklar gösterir. 102, 202 ve 302 serilerinde 3 8 arası zonların yapılandırması mümkün değildir. Çünkü sistemde 2 zon mevcuttur NO/NC Bu parametre zonların normalde açık veya normalde kapalı olarak programlanmalarını sağlar Gecikme Bu parametre her zonun birbirinden bağımsız olarak ne kadar süre ile açık veya kapalı oluģunun bir alarm durumu oluģturması gerektiğini belirler Zonların sabotajı Her zon için bağımsız olarak siren sabotaj çıktısını ne koģulda tetiklemesi gerekliliğini tanımlar. Üç seçenek vardır: Asla, Network yok, Her zaman. - Asla Zondaki değiģim hiçbir zaman siren sabotaj çıktısını tetiklemez, - Network Yok Zondaki değiģim ancak GSM Ģebekesi varken siren sabotaj çıktısını tetikler, Manual_PX200A Sayfa 14

16 - Her zaman Zondaki değiģim her zaman siren sabotaj çıktısının tetiklenmesini sağlar Kilit Bu seçenek zonun kilitlenerek hiçbir değiģimden etkilenmemesini, dolayısıyla siren sabotajı tetikletmez ve bilgiler izleme istasyonuna aktarılmaz. Bu seçenek zona bağlı dedektörlerde arıza oluģması durumunda zonun arızası giderilinceye kadar kilitlenerek vericinin diğer fonksiyonlarının eksiksiz ve tam olarak çalıģması adına çok faydalı bir özelliktir.!!!dikkat!!! Zonun kilitlenmesi o zon ile ilgili bölgenin güvenliğin sağlanmaması anlamına gelir ve bölgenin güvenliğini göz ardı eder BaĢlangıç konumunda bırak Bu seçenek sistemin yeniden bağlanmasında zonların kilitlenerek bağlar bağlamaz aktif zonlardan hemen bilgi aktarılmasını engeller. Bilgilerin gönderilmesi herhangi bir zondaki ilk değiģimi takiben aktif olur Bölge yapılandırması Bölge 1/2 Hangi zonların hangi bölgeye ait olduğun belirler. En fazla iki bölge belirlenebilir Kurma zonu Bölgeye ait zonlardan biri o bölgenin kurma açma zonu olup kilitlenmesi durumunda bölge kurulu açılması durumunda ise bölge açıktır. Güvenlik zonu lojik fonksiyon olarak atanmıģ ise, Tanımlama Fonksiyonu butonu aktif olur. Lojik fonksiyonların güvenlik zonu için istenilen zon için belirlenmesine sağlar Tanımlama fonksiyonu Her zona farklı alarak iki bölge için lojik fonksiyon atamak mümkündür. O bölgenin güvenliğine yardımcı olur. AĢağıdaki örnekte, birinci bölgenin güvenlik fonksiyonları Ģöyle tanımlanmıģtır: (Hayır Zon 1) veya (Zon 2) veya (Hayır Zon 3) veya (Zon 4) veya (Hayır Zon 5) veya (Zon 6) veya (Hayır Zon 7) veya (Zon 8). Güvenlik fonksiyonu Bölge 2 için de aynı Ģekilde tanımlanabilir. Manual_PX200A Sayfa 15

17 Gecikme Bu seçenek, seçili bölge için güvenlik fonksiyonu zonunun aktif kalması gereken süreyi belirler Çıktının açık kalma süresi Sabotaj (Siren) Bu seçenek siren sabotaj çıktısının SMS ile kontrol edilebilen çalıģma prensibini belirler. Ġki Ģekilde çalıģabilir: a. Stabil (süresiz olarak açık kalır elektrik kesilinceye kadar), çalıģma süresi = 0 saniye seçilmelidir. b. Stabil olmayan (kullanıcı tarafından belirlenen süre zarfında aktif) Ġlave çıktı Bu seçenek yardımcı çıktının SMS ile kontrol edilebilen çalıģma prensibini belirler. Ġki Ģekilde çalıģabilir: c. Stabil (süresiz olarak açık kalır elektrik kesilinceye kadar), çalıģma süresi = 0 saniye seçilmelidir. d. Stabil olmayan (kullanıcı tarafından belirlenen süre zarfında aktif) Manual_PX200A Sayfa 16

18 SMS Bu seçenek iki farklı SMS numarası için de farklı durum geri bildirim mesaj tanımlarını belirler. Birbirinin aynı iki grup açık protokollü tekst formatında tanımlanmalıdır Telefon numarası Kullanıcının telefon numarasıdır. Vericinin olay raporlayacağı ve durum geri bildirimi yapacağı numarayı belirtir. Bu alan boģ ise tekst yapılandırması mümkün değildir Test Test mesajının içeriğini belirler. Bu alan ancak çalıģma konumu (TCP/IP veya UDP) + SMS Set 1 seçili durumlarda açıktır BoĢ karakter boģluğu Set1 ve Set2 için kullanıcı tarafından kullanılacak karakter sayısı en fazla 900 olabilir. Bu alan mesaj eklendikçe azalır ve kalan karakter sayısı 900 den aģağı doğru azalarak alanda belirtilir. Manual_PX200A Sayfa 17

19 DGG16Z Bu butona basılması, her alan için otomatik olarak sistem tarafından belirlenmiģ otomatik mesaj yaratılmasını sağlar. Bu mesajların verici hesap numarası ile iliģkilendirilmesi için yarat butonunun yanındaki sarı boģluğa istenilen hesap numarasının girilmesi gerekmektedir. Bu alanda hesap numarası yok ise alan parlaktır Durum Bu klasör, durum kontrolü için gönderilen SMS komutu için verilen cevaplarda kullanılacak tekstleri içerir. (TCP/IP veya UDP) + SMS Set 1 çalıģma konumu olarak seçildiğinde, durum notu Set2 alanında belirtilen SMS numarasına gönderilecektir. Diğer çalıģma konumlarında ise Set1 e Ġzleme Bu klasör, Verici tipine bağlı olarak, vericinin GPRS/SMS konumunda hangi sinyalleri izleme istasyonuna aktarması gerektiğini belirtmemize yarar. (TCP/IP veya UDP) + SMS Set 1 seçildiğinde, hangi olayların izleneceği SMS uyarı içeriğinin doldurulmuģ olup olmaması ile doğru orantılıdır. Manual_PX200A Sayfa 18

20 GeliĢmiĢ Vericinin 2400bps, 4800bps veya 9600bps hızlarında çalıģabilen bir seri port bağlantısı vardır. Diğer bilgiler: - veri bitleri: 8 - eģlik: hayır - dur bitleri: 1 - akıģ kontrolü: hayır Tanısal sebeplerden ötürü verici ilk çalıģtığında veya sıfırlandıktan sonra seri port 9600 Ģeklinde sinyal yollayacaktır Baud hızı Veri aktarımı için verici ile harici modül arasındaki hızı belirler SMS konumu için Buffer flushing süresi Buffer ın tekst mesaja dönüģüm süresini belirtir. Buffer ın seri port için toplam büyüklüğü 256 bayttır. Manual_PX200A Sayfa 19

21 Verinin GPRS aracılığıyla aktarımı baytlarının alınmasın takiben ( Parametreler: SMS için veri boyutu ve GPRS için veri boyutu) veya ilk baytın alınmasını takiben kesin bir sürenin geçmesi ile baģlar SMS konumu için Buffer flushing süresi Bu parametre dahili modül hafızasının ne sürede (maksimum 115 bayt) bir veri aldıktan sonra sunucuya SMS konumunda haber vereceğini belirler GPRS konumu için Buffer flushing süresi Bu parametre dahili modül hafızasının ne sürede (maksimum 256 bayt) bir veri aldıktan sonra sunucuya GPRS konumunda haber vereceğini belirler SMS veri uzunluğu Bu parametre dahili modül hafızasının ne büyüklükte (maksimum 115 bayt) bir veri aldıktan sonra sunucuya SMS konumunda haber vereceğini belirler GPRS veri uzunluğu Bu parametre dahili modül hafızasının ne büyüklükte (maksimum 256 bayt) bir veri aldıktan sonra sunucuya GPRS konumunda haber vereceğini belirler Servis telefonu 8 Ses iletiģimi için konuģulacak kullanıcı telefon numarası Ses seviyesi 8 Ses konumu için hoparlör ses seviyesini belirler Maksimum ses bağlantı süresi 8 Ses iletiģimi otomatik olarak kesilmeden önce an fazla ne kadar konuģulabileceğini belirler DTMF telefon numarası 9 Bu parametre alarm kontrol paneline programlanmıģ izleme istasyonu telefon numarasının programlandığı parametredir. DTMF iletiģimi için Ģart olup kontrol panelindeki numara ile aynı olmalıdır Protokol 9 Bu parametre DTMF iletiģim protokolünü seçmemizi sağlar El sıkıģma gecikmesi 9 8 Sadece 300A, 302A 9 Sadece 200A, 202A Manual_PX200A Sayfa 20

22 Vericinin sinyal almak için teyit sesi vermesi için geçmesi gereken süredir. Fabrikasyon - 1, 9 s. Alarm normları bu sürenin 1.0 ile 2.0 sn arasında olması gerektiğini söyler Sürüm yenileme Ürünler, sürüm yenilemek ve olası modern yeniliklerden faydalanmamızı sağlamak amacıyla yapılan değiģikliklerin mevcut vericilerde uygulanmasına izin vermektedir Dosya yazılım ile yüklemek Dosyanın program ile açılmasını sağlar Portu seçmek Portu seçmemizi sağlar Ürün programlama -> BaĢla Yazılım güncellemeyi baģlatır Ürün programlama -> Dur Manual_PX200A Sayfa 21

23 Ürün programlama iģlemine son verir. 7 VERĠCĠNĠN PROGRAMLANMASI Ürünlerin programlanması bölüm 4 te açıklandığı gibi GPRSProg adlı özel bir program vasıtasıyla yapılır. Programlamanın baģlaması için enerjinin takılı olması, veri aktarım kablosunun algılanmıģ olması gerekmektedir. Enerjinin verilmesini takiben veri aktarım kablosu takıldığında yeģil led yavaģ, kırmızı led ise çok hızlı çakmaya baģlar. Bu vericinin programlamaya hazır olduğunu gösterir. Operasyon menüsünden oku seçilerek mevcut yapılandırmanın okunması sağlanır. Gönder seçildiğinde ise ekranda mevcut program olduğu gibi vericiye yüklenir. 8 SMS ALMA GPRS modül SMS mesajları kendine özgü bir biçimde alır. Alınan SMS kendine uygun değil ise hiçbir aksiyon almaz. AĢağıdaki komutlar verici tarafından algılanır: (her komut birbirinden boģluk veya # iģareti ile ayrılmalıdır): SERVISKODU_KOMUT_KOMUT_, neresi: SERVICECODE _ COMMAND Diğer kısaltmalar: STAT 10 VER AUX1 AUX0 IN1_ON IN2_ON IN3_ON 11 IN4_ON 10 IN5_ON 10 IN6_ON 10 IN7_ON 10 IN8_ON 10 INA_ON IN1_OFF IN2_OFF IN3_OFF 10 IN4_OFF 10 IN5_OFF 10 IN6_OFF 10 IN7_OFF 10 IN8_OFF 10 INA_OFF RSdane KILL 4 dijit servis kodu, boģluk veya # iģareti, aģağıdaki kısaltmalar, Vericinin hali hazır durumunu sorma Alıcının yazılım versiyonunu sorma Yardımcı çıktıyı açma Yardımcı çıktıyı kapama Zon 1 i kilitleme Zon 2 yi kilitleme Zon 3 ü kilitleme Zon 4 ü kilitleme Zon 5 i kilitleme Zon 6 yı kilitleme Zon 7 yi kilitleme Zon 8 i kilitleme Tüm zonları kilitleme Zon 1 i açma Zon 2 yi açma Zon 3 ü açma Zon 4 ü açma Zon 5 i açma Zon 6 yı açma Zon 7 yi açma Zon 8 i açma Tüm zonları açma Vericinin RS232 portuna veri yollama Verici sıfırlama (reset) 10 Verici durum sorusuna cevap, SMS mesajı Ģeklinde ve standart formdadır. Sistem otomatik olarak tüm bilgileri bir araya getirir 11 Sadece 100, 200, 300 serilerinde Manual_PX200A Sayfa 22

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8

MATRIX 6/816. Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8 MATRIX 6/816 Kontrol Paneli ve İKON Tuş Takımı Yazılım Versiyon 1.34 PROGRAMLAMA KILAVUZU RINS597-8 ĠÇERĠK Matrix 6 / 816 Programlama Kılavuzu ĠÇERĠK... I 1. PROGRAMLAMA KONUMUNA GĠRĠġ /ÇIKIġ VE PROGRAMLAYICI

Detaylı

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU

ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU ML TFT 5 ARAYÜZ KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1 ML TFT 5 Genel Özellikleri... 3 2 Arayüz... 3 2.1 Arayüz Hakkında... 3 2.2 Cihaz Haberleşmesi... 4 2.3 Kat Görselleri ve Ok Tipi Seçenekleri... 4 2.4 Tema

Detaylı

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir)

11000000# 8 haneli tuşlanır (1 açık 0 kapalı demektir) OPAX-011GSM MODÜL PROGRAM KODLARI NOT: 1-Cihazın antenini takmadan kesinlikle elektik vermeyiniz 2-Data kablolarının uçları açık ve birbirine temas etme durumu olduğundan kesinlikle birbirine temas etmediğinden

Detaylı

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu

MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu MCR02-AE Ethernet Temassız Kart Okuyucu Teknik Özellikleri Ethernet 10BaseT Dahili TCP/IP Stack TCP/IP Client-Server Bağlantı Özelliği Dahili DNS İstemcisi DHCP veya Statik IP ile çalışabilme UDP, TCP,ARP,ICMP(ping)

Detaylı

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02]

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu

ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu ACR-Net 100 Kullanım Kılavuzu Ayrıntılı bilgi için web sayfamızı ziyaret edin. www.acrelektronik.com.tr 1 İçindekiler 1. ACR-Net 100... 3 1.1. ACR-Net 100 Özellikleri... 3 1.2. Kullanım Alanları... 3 1.3.

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4

1/6 PR _S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ ÖZELLİKLER KULLANIM ALANLARI PR _S-DP4 PR20160926-1_S-DP4 PROSENSE S-DP4 GELİŞMİŞ GAZ KONTROL PANELİ Prosense S-DP4 Gaz Kontrol Paneli zorlu endüstriyel ortamlarda algılanan patlayıcı ve zehirli gaz konsantrasyonlarının değerlendirilip ortamın

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-100. Ethernet RS232/422/485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100 Ethernet RS232/422/485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-100, cihazlarınıza veya bilgisayara RS232/422/485 hattından bağlayarak kullanabileceğiniz tak-kullan şeklinde tasarlanmış

Detaylı

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00

PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 PX24n Nano rev.6 Hibrid IP Santral KOLAY KURULUM KLAVUZU VER 2.00 Paket İçeriği PX24n rev.6 IP Santral paketi içeriği: PX24n rev.6 IP santralı, yönetici sayısal telefon setine entegre AC/DC Güç adaptörü

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50

Programlama Kılavuzu. IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 Programlama Kılavuzu IPV Serisi IP Santralleri IPV10 IPV20 IPV50 İçindekiler AMAÇ... 3 KARELPORT CİHAZ KAYIT İŞLEMİ... 3 1. Yeni Santral Ekleme... 3 2. Santral Bilgilerinin Girilmesi... 3 3. Lisans Anahtarlarının

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon.

KULLANIM KLAVUZU DCB-I KRAMER KAPI KONTROL KARTI. Lifkon Elektrik Elektronik DCB-I. D.No: 005 - D.Ver: 104-27.04.2015 - www.lifkon. KRAMER KAPI KONTROL KARTI KULLANIM KLAVUZU Bütün Hakları Saklıdır. 1 / 11 İÇİNDEKİLER GĠRĠġ... 3 TEKNĠK ÖZELLĠKLER... 4 BAĞLANTI ġemasi... 5 KART ÇALIġMA MODLARI... 6 MENÜ... 7 KAPI HAREKETLERĠ... 10 MONTAJ...

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com

SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU. Telif Hakkı Uyarısı. >>> Otomasyon Ürünleri www.argenom.com SERNET ET232CAS x2 RS232 Seri Kanal Sunucu KULLANICI KILAVUZU Telif Hakkı Uyarısı Bu doküman Argenom Elektronik tarafından hazırlanmıştır. Tüm hakları saklıdır. SERNET tescilli bir Argenom Elektronik markasıdır.

Detaylı

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 )

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02] [ZON TİPİ]

Detaylı

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-485. Ethernet RS485 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-485 Ethernet RS485 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri TR+: RS485 TR+ bağlantısı için kullanılır. TR-: RS485 TR- bağlantısı için kullanılır. EC-485, cihazlarınıza veya bilgisayara

Detaylı

Adım Adım Panel Programlama

Adım Adım Panel Programlama Adım Adım Panel Programlama Tuş Takımı üzerinden Programlama (AKC137-P2, AKC337-P2) 1. Devreye Alma: Tüm sensörler bağlanıp sistem devreye alınma aşamasında enerji verilir sonra ENT tuşuna basılır ve ekran

Detaylı

Hırsız Alarm Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri Hırsız Alarm Sistemleri FCA-62 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LED / LCD Keypad 146 FCA-824 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LCD Keypad 147 FCA-LED62 Kablolu LED Keypad 148 FCA-LCD64 Kablolu LCD Keypad

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ;

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ; STB bağlantısını sirenimizin üzerindeki flaşörü çalıştırmak için, bu bağlantıyı yapmak zorunlu değildir. MicroSwich bağlantısını sabotaj bağlantısı olarak kullanıyoruz. Bağlantıyı yapmak zorunlu değildir.

Detaylı

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

1. PROGRAMLAMA. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com . PROGRAMLAMA UTR-VC Windows altında çalışan konfigürasyon yazılımı aracılığıyla programlanır. Programlama temel olarak kalibrasyon, test ve giriş/çıkış aralıklarının seçilmesi amacıyla kullanılır. Ancak

Detaylı

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : P 501 E Birinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 502 E İkinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 503 E Üçüncü Telefon Numarası---(En fazla

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar.

SafeLine SL1. SafeLine SL1, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. Kataloğu - SafeLine 2011, EN81-28 ve EN81-70 koşullarını tam olarak karşılar. EN81-28 ve EN81-70 koşullarını yerine getirerek, asansörün en gelişmiş teknoloji olduğunu gösterirken ihtiyacınız olan tüm

Detaylı

NeoSerisi. Kullanıcı Manueli

NeoSerisi. Kullanıcı Manueli NeoSerisi Kullanıcı Manueli KeypadTuşları ve Durum Işıkları Durum Işıkları Kaydırma Tuşları Alarm Üretme Tuşları Programlanabilir Fonksiyon Tuşları Fonksiyon Giriş Tuşu Fonksiyon Çıkış-İptal Tuşu Panel

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM CÝHAZLARI GPRS MODÜLÜ MARKA: MODEL: ROEL MULTÝCOMM TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SÝSTEMLERÝ VE ELEKTRONÝK TÝC LTD. ÞTÝ. TAÞBASAMAK SOK. ABAY APT. NO:6 D:5 ORTAKÖY 34347 ISTANBUL (0212)

Detaylı

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ

PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ PEY-D810 SĠNYALĠZASYON SĠSTEMĠ AÇIKLAMALAR-KULLANIM-BAĞLANTILAR Sayfa 1 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1-) Sistemin Genel Tanıtımı 3 2-) Sistemin ÇalıĢma ġekli.4 3-) Sistem Yazılımı 5 4-) Sistemin Elektrik ve Bağlantı

Detaylı

DATER-V5.1 REVSAY/REVKON DATA TERMİMAL KULLANMA KILAVUZU

DATER-V5.1 REVSAY/REVKON DATA TERMİMAL KULLANMA KILAVUZU DATER-V5.1 REVSAY/REVKON DATA TERMİMAL KULLANMA KILAVUZU V:1.0 1 İÇİNDEKİLER SAYFA Programın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Tarife ve Kademe Parametreleri... 5 Kontör Bazında Ücretlendirme...

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır. ELITE 32-64 ZONE ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA * Program 123 Enter ile

Detaylı

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler

Ürün Kutusu. Kargoyla teslim edilen ürün kutusu. Ürün kutusundaki temel bileşenler Kurulum Sunumu Ürün Kutusu Kargoyla teslim edilen ürün kutusu Ürün kutusundaki temel bileşenler Not: Kutu içerisindeki tüm bileşenlerin eksiksiz teslim edildiğinden emin olunmalıdır. Ürün Kutusundaki Bileşenler

Detaylı

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 15.11.2014 1 1. KULLANIM AMACI Personel takip sistemi kullanmak isteyen tüm işletmeler için geliştirilmiştir. WOLVOX İnsan Kaynakları programı

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1.TUŞ LED TAKIMI 6 zil (chime) özelliği aktif zil özelliği aktif olmasın * FONKSIYON TUŞLARI: (STAY KURMADA DEVREDE) VESCO-R 510 KULLANICI KILAVUZU LED 8 hızlı algılama (50ms) yavaş algılama (300ms) *

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3 Bu öğrenme faaliyetiyle elektronik posta hesabınızı, e-posta yönetim yazılımlarını kullanarak yönetmeyi öğrenebileceksiniz. ARAġTIRMA Ġnternet ortamında e-posta

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

Türkiye Mümessili. F.A.S.T Fabrika Aygıtları Sistem Teknolojisi Ltd.Şti. FAST PLAZA Karaman Çiftlik Yolu No:51 Küçükbakalköy / Kadıköy / İstanbul

Türkiye Mümessili. F.A.S.T Fabrika Aygıtları Sistem Teknolojisi Ltd.Şti. FAST PLAZA Karaman Çiftlik Yolu No:51 Küçükbakalköy / Kadıköy / İstanbul Türkiye Mümessili F.A.S.T Fabrika Aygıtları Sistem Teknolojisi Ltd.Şti FAST PLAZA Karaman Çiftlik Yolu No:51 Küçükbakalköy / Kadıköy / İstanbul Tel: 0216 574 9434 pbx Fax: 0216 574 1660 Web: http://www.fastltd.net

Detaylı

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK

BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK BQ101 GSM Access Kontrol Ünitesi Windows Programı Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 16.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Genel Bilgi... 3 2. Program Ayarlarının ve Cihaz Bağlantısının

Detaylı

WAM 918. DIRAC ELECTRONICS WAM 918 Kablosuz Erişim Ünitesi. Kullanıcı El Kitabı

WAM 918. DIRAC ELECTRONICS WAM 918 Kablosuz Erişim Ünitesi. Kullanıcı El Kitabı WAM 918 DIRAC ELECTRONICS WAM 918 Kablosuz Erişim Ünitesi Kullanıcı El Kitabı İçindekiler Genel Özellikler 1 Kart Bağlantı Şeması. 2 Konnektörler 2 Gösterge Işıkları 3 Ayar Anahtarları. 3 SIM Ayarları...

Detaylı

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü

DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü DM-501 Tak-Çalıştır GPRS-UART Köprüsü Temel Bilgiler TCP 2 nokta arası bağlantı + veri akışı sağlar Oturum açmaya dayalıdır Arka planda hata kontrolü ve paketin sağlıklı iletim kontrolü (ACK) yürütür TCP

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

Mıknatıslı Portatif GPS Takip Cihazı

Mıknatıslı Portatif GPS Takip Cihazı Genel Açıklama MTK7 BOYUTU KÜÇÜK, TAŞINABİLİR GPS İZLEME/ TAKİP CİHAZIDIR. ÖZEL NEODMİUM MIKNATISLARI İLE HER TÜRLÜ METAL AKSAMIN ÜSTÜNE KOLAYCA VE SANİYELER İÇİNDE MONTAJ YAPILABİLİR. ÜSTÜN GPS MODÜLÜ

Detaylı

GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör. BORMET www.bormet.com.tr

GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör. BORMET www.bormet.com.tr GS3055-I GSM/GPRS Universal Kablosuz Alarm Komünikatör GS3055-I Genel Bakış GS3055-I: 1. GSM universal kablosuz alarm haberleştiricisi yedeklemede birincil rol oynar. 2. Bir GSM network cihazı; alarm kontrol

Detaylı

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Mavi ışıklı, LCD ekranlı 95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu 6 grup telefon aramalı 10 saniye ses kayıtlı Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu Detektörler için öğrenme

Detaylı

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU OPEN ADVANCE V.. FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Adres : SAKARYA. ORG.SAN.BÖL. 964 ADA PARSEL NO: HENDEK/SAKARYA Tel No : 009 064 64 8 0 Fax No : 009 064 64 8 3 www.alkur.com.tr info@alkur.com.tr

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.11 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. * Program 123

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU

IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU IFD8520 ADRESLENEBİLİR RS-485/RS-422 İZOLELİ ÇEVİRİCİ KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ: Delta IFD8520 izoleli adreslenebilir RS-232 RS-422/RS-485 çevirici, RS-422/RS-485 'den RS-232 protokolüne haberleşme arabirimi

Detaylı

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU

BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU BETİ GSM/GPRS MODEM KULLANIM KILAVUZU Yayınlanış Tarihi: 01.08.2012 Revizyon:1.2 1 1. MODEM İN ÖZELLİKLERİ: Beti GSM/GPRS modem kartı, kullanıcıların M2M uygulamaları için ihtiyaç duyabilecekleri asgari

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-136X / ML-136X.SCI MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 2/1 I/O MODÜLÜ (2 GİRİŞ / 1 ÇIKIŞ) / KISA DEVRE İZOLATÖRLÜ MAXLOGİC AKILLI ADRESLİ SİSTEM 4/2 I/O MODÜLÜ (4 GİRİŞ / 2 ÇIKIŞ) /

Detaylı

LS 900 Kullanma Klavuzu

LS 900 Kullanma Klavuzu SİSTEM Otomasyon & Elektrik Sipariş ve Teknik Sorularınız İçin 0212 577 57 91-92 Alarm ve Kamera Sistemleri LS 900 Kullanma Klavuzu Adres: Rami Kışla Cad. Emintaş Binatlı San. Sit. No: 9 / 30 Eyüp / İstanbul

Detaylı

DATER-V5.1 RAGE-VP4 DATA TERMİMAL KULLANMA KILAVUZU

DATER-V5.1 RAGE-VP4 DATA TERMİMAL KULLANMA KILAVUZU DATER-V5.1 RAGE-VP4 DATA TERMİMAL KULLANMA KILAVUZU 1 V:1.0 İÇİNDEKİLER SAYFA Programın Genel Özellikleri... 3 Programın Kurulumu... 4 Tarife ve Kademe Parametreleri... 5 Ücretlendirme Sinyali... 6 Ücretlendirmeyi

Detaylı

PROSER SHEN YAN -HAMMER X7 - SY6218E/T TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU. 2009.v01

PROSER SHEN YAN -HAMMER X7 - SY6218E/T TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU. 2009.v01 PROSER SHEN YAN -HAMMER X7 - SY6218E/T TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KLAVUZU 2009.v01 ~ 1 ~ İçindekler 1. Genel özellikler... 3 2. Montaj ve kablo bağlantıları... 3 2. Kablo bağlantı metodu... 4 3. AC Güç

Detaylı

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI

SATIŞ DESTEK DOKÜMANI SATIŞ DESTEK DOKÜMANI ML-1630 MAXLOGIC SUPERVISOR GRAFİKSEL İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI ML-1630 Supervisor yazılımı; akıllı adresli yangın algılama sistemlerindeki yangın ve hata olaylarının grafiksel olarak

Detaylı

Parametre stick yöneticisi ACS432. AGU2.56 parametre sticklerin programlanması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

Parametre stick yöneticisi ACS432. AGU2.56 parametre sticklerin programlanması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları Parametre stick yöneticisi ACS432 AGU2.56 parametre sticklerin programlanması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS432 nin kapsamı.. 3 2. ACS432 nin yüklenmesi / kaldırılması..

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

KapanSMS V4 için, Kullanıcı Kılavuzu

KapanSMS V4 için, Kullanıcı Kılavuzu KapanSMS V4 için, Kullanıcı Kılavuzu www.mfnode.com Mart 2013, Istanbul/Turkiye Mart,2013 KapanSMS V4 1 KapanSMS ekibi Dizayn ve gerçekleştirme Ates Yurdakul, atesh@puaga.com, Uygulama ve Arayüz Uzmanı

Detaylı

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları

1. Prestigio MultiPad 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. Hızlı Başlangıç Klavuzu 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 1. Kutu İçeriği 1. 2. Sarj Adaptörü 3. Taşıma Kılıfı 4. USB Kablosu 5. 6. Garanti Belgesi 7. Yasal ve Güvenlik Uyarıları 2. Cihaz Görünümü 15 16 3 4 5 6 1 2 13 14 10 9 8 11 12 7 TR - 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

General Mobile DSTL1. Sürüm Güncelleme Notları

General Mobile DSTL1. Sürüm Güncelleme Notları General Mobile DSTL1 Sürüm Güncelleme Notları Bu sürüm notları General mobile DSTL1 cihazı için en son gönderilen yazılım güncelleme bilgisi içermektedir. Bu sürüm güncelleme, cihazınızın işlevselliğini

Detaylı

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT

AKINSOFT. Eofis NetworkAdmin. AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008. Copyright 2008 AKINSOFT AKINSOFT EOfis NetworkAdmin Kurulumu Bilgi Notu Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 10.01.2008 1 - Çalışma Şekli Hakkında Kısa Bilgi modülü kısaca aşağıdaki işlemleri yapar. Bu özelliklerin çalışabilmesi

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540

NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540 NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540 Kullanıcı Klavuzu (Sık Kullanılanlar) Kuruluma başlamadan önce mutlaka fabrika ayarlarına yükleyip kuruluma başlayınız. Eğer yazılım güncellemesi yaparsanız güncellemeden

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.09 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI

Detaylı

VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU

VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU KURUCU KODU [0269] ANA KOD [1234] 1 ÇIKIŞ GECİKMESİ SÜRESİ [*][8][KURUCU KODU][31][1.BÖLÜM GECİKME][2.BÖLÜM GECİKME][#][#] FABRİKA AYARI [060][060] SANİYE MAX: 255

Detaylı

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu

ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu ATC-3200 ZigBee to RS232/422/485 Çevirici Kullanıcı Kılavuzu 1.0 Giriş AC-3200 cihazı, maliyet odaklı tasarlanmış yüksek entegreli Seri den ZigBee ye kablosuz çevirici adaptördür. Dahili ZigBee teknolojisi

Detaylı

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35 SA 8810 Yazılım versiyonu 1.10 ALARM KONTROL PANELİ KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Kasım 2009 TEMO GENEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Örnekal iş hanı kat 4 Heykel OSMANGAZİ \BURSA 0224 22116 35 BPX

Detaylı

EC-232C. Ethernet RS232 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

EC-232C. Ethernet RS232 Çevirici. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri EC-232C Ethernet RS232 Çevirici İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri ACT: Veri alınırken/yollanırken yanıp söner. DCD: Bağlantı kurulduğunda aktif olur. Bu sinyal RS232 portunun DCD pininden okunabilir.

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

2 Kablolu Villa Zil Paneli (Kart Okuyuculu)

2 Kablolu Villa Zil Paneli (Kart Okuyuculu) 2 Kablolu Villa Zil Paneli (Kart Okuyuculu) 2K-61 Kullanım Kılavuzu RF CARD 2K-61 Villa Zil Paneli 1.Bölümler ve Fonksiyonları Kamera RF CARD Kart Okutma Penceresi 182 mm Hoparlör Gece Görüş Ledi RF CARD

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB

3 YIL GARANTĠ YÜKSEK KALĠTE SERİ KUMANDA KUTUSU RPB SERİ ÇÖZÜMLER Seri çözümler, orta ve büyük ölçekli tesisler için en iyi sistemlerdir. Bu aletle, kontrol ve kumanda cihazlarına valfların bağlantı maliyetlerinin azalmasını hatta neredeyse tamamen yok

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN

AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN ICP-AMAX-P / ICP-AMAX-P-EN tr Kullanıcı Kılavuzu AMAX panel 2000 / AMAX panel 2000 EN İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Sistemi Devreye Alma ve Devre Dışı Bırakma

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MEGAPİKSEL IP KAMERA TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW-2201IP-D, BLW-2201IP-DV, BLW-2202IP, BLW-2203IP-V, BLW-2204IP-V, BLW-2205IP, BLW-2206IP-B UYARI! Kurulum işlemine geçmeden

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

AMAX Hırsız Alarm Sistemleri Sistem bilgileri

AMAX Hırsız Alarm Sistemleri Sistem bilgileri Çalıştırma ve Programlama Uzantılar Alarm A-Link Tuş takımları 8 Bölge Giriş Modülü * Çıkış Modülü Kablolu IP/GPRS aktarım IP iletişim cihazı Alarm Haber Alma Merkezi (İletişim Alıcısı/Ağ Geçidi) doğrudan

Detaylı

GEM-10 GPRS/Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu. Rev 1.01 07/2011

GEM-10 GPRS/Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu. Rev 1.01 07/2011 GEM10 GPRS/Modbus Gateway Kullanım Kılavuzu Rev 1.01 07/2011 1.Giriş 1.1 Genel Özellikler ENTES GEM10 GPRS/Modbus Gateway Modbus protokolü ile haberleşen cihazlarınıza GPRS veya ethernet ağı üzerinden

Detaylı

ACS ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ

ACS ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ ACS ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ ACS DONANIM ÖZELLİKLERİ ACS elektrikli asansörler için tasarlanmıştır. EN 81-1 standartlarına uygundur. Simplex, dublex, triplex,... 8 asansöre kadar grup olarak çalışır. Full

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

3G KONTROL MADDELERİ İÇERİK:

3G KONTROL MADDELERİ İÇERİK: 3G KONTROL MADDELERİ İÇERİK: KURULUMDA SORUN OLUġMASI DURUMUNDA YAPILACAK KONTROLLER... 2 USB MODEM ARAYÜZÜ AÇILDI FAKAT BAĞLANTI KURULAMIYORSA;... 3 VERĠ BAĞLANTISI YAPILAMIYOR VEYA ĠNTERNETE BAĞLANIP

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-C series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-C SERİSİ PratikKart, Kartlı Geçiş Sistemi Pratik-C serisi, KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) mantığında

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

Radyo Frekans Ayarları Klavuzu - ( )

Radyo Frekans Ayarları Klavuzu - ( ) Hi-Target V30, V60 ve V90 PLUS modellerinde dahili radyo modem (modül) cihazı mevcuttur. 1 watt ve 2 watt yayın gücüne sahip olan bu modüller, PasificCrest veya Satel marka olabilmektedir. Doğru bir radyo

Detaylı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Servis modu şifresi(program modu): 8080 Kullanıcı şifresi (master): 1234 Servis moduna giriş: Panel programlama Servis modu çıkış: Bakım moduna

Detaylı