BAŞKAN SUNUŞU H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKAN SUNUŞU H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI"

Transkript

1

2 1 BAŞKAN SUNUŞU Ilgın değişmeli, Ilgın gelişmeli ilkesi doğrultusunda 2009 yılında devraldığımız hizmet bayrağını hedefe ulaştırmak için kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Şehrimizi fiziki olarak değiştirirken sosyal, ekonomik ve kültürel olarak da hak ettiği yere gelmesini istiyoruz. Görev süremin sonunda her yönüyle insanların yaşamaktan zevk aldığı bir şehir olması en büyük arzumdur. İnsanların korkusuz yaşadığı, canından ve malından emin olduğu, malını dilediği gibi tasarruf edebildiği, hak ve özgürlüklerini hiçbir endişeye kapılmadan kullanabileceği örnek bir şehir oluşturmak yönetim politikalarımızın temel unsurlarıdır. Tarım ve hayvancılık sektöründeki büyük üretim arzımız, geniş enerji kaynakları ve benzeri çok az olan termal suyumuza bağlı sektörlerde yatırım hamlelerini başlatıp şehrimizi bölgenin lider şehri yapmak istiyoruz. Temel sektörlerde ilçemizde yapılacak büyük yatırımlar hem şehrimizi geliştirecek hem de var olan işsizlik sorununu çözerek sosyal ve kültürel rahatlamayı da beraberinde getirecektir Sayılı Büyükşehir Yasası kapsamında yeni bir yönetim sürecine girdik. Tüm belde ve köylerin yönetim alanımıza girmesiyle görev ve sorumluluklarımız arttı. İlçe sınırlarımız belediye sınırlarımız oldu. Su, kanalizasyon, ulaşım, itfaiye gibi birimler doğrudan Büyükşehir yönetimine girdi. Bu süreçte artık Büyükşehir ile uyum içerisinde hizmetleri yürütmemiz gerekiyor. Büyükşehir in profesyonel hizmet anlayışı yavaş yavaş ilçemizde hakim olmaya başladı. Biz bu geçiş sürecinde hem kurumsal yapımızı güçlendirmeyi hem de halkımızın beklentileri doğrultusunda hizmetlerimize devam etmek istiyoruz. Bir taraftan ilçe merkezimizin temel sorunlarını çözerken, bir taraftan da belde ve köylerimizde sıkıntısız bir şekilde bütünleşmemizi tamamlamak istiyoruz. Büyükşehir ve kamu yatırımlarının zamanında ilçemize gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Takım ruhuyla hareket edip, ortak akılda buluşmak temel ilkemizdir. Karar ve uygulamalarımızda adaletten ayrılmayıp, adil olunması en büyük hassasiyetimizdir. Biz belediye kaynaklarının bize verilen bir emanet olduğu bilinciyle hareket edip, emanete sadık kalmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda halkımızın yerelde vermiş olduğu bu emanetin hazzı, mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışından esinlenip Halka hizmet, Hakka hizmet olarak gören belediyecilik anlayışını, halka beraber halkımızın huzur ve refahı için Ilgın a taşımaya, Ilgın da uygulamaya çalışıyoruz. Şehrimizi bir taraftan fiziki olarak geliştirip kalkındırırken bir taraftan da eğitim, spor ve kültürel faaliyetlere bir o kadar önem ve destek veriyoruz. Şehrimizi geleceğe taşıma noktasında üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Tüm saydamlığı ve şeffaflığı ile 2014 Faaliyet Yılına ait hazırlamış olduğumuz raporumuzu takdim eder, saygılarımı sunarım. H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI

3 2 İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları... 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziki Yapı Örgüt Şeması Bilgi ve teknolojik kaynaklar İnsan kaynakları Sunulan hizmetler Yönetim ve iç kontrol sistemi AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri PERFORMANS BİLGİLERİ A. Faaliyet ve proje bilgileri MALİ HİZMETLER İMAR VE ŞEHİRCİLİK FEN İŞLERİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER PARK VE BAHÇELER RUHSAT VE DENETİM TEMİZLİK İŞLERİ TESİSLER YAZI İŞLERİ ZABITA KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER DESTEK HİZMETLER ÖZEL KALEM

4 3 B. Performans sonuçları tablosu C. Performans sonuçlarının değerlendirilmesi KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme EKLER

5 4 ILGIN BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

6 5 1. GENEL BİLGİLER Ilgın Belediyesi; ilçe belediyesi olarak hektarlık alanda hizmet vermekte iken 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Konya Büyükşehir Belediyesine bağlanarak Belediye hizmet alanı ilçe sınırlarına genişletilmiş olup hektarlık alanda (2014) kişiye hizmet götürmektedir. Belediye Başkanlığı görevini 30 Mart 2014 mahalli idareler seçimi sonucunda Adalet ve Kalkınma Partisi nden seçilen Halil İbrahim ORAL yürütmektedir. Belediye meclisi; belediye başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisinden 15 üye, Milliyetçi Hareket Partisinden 10 üye olmak üzere toplam 25 üyeden oluşmaktadır. Belediye encümeni 2 meclis üyesi, 2 birim müdürü ve belediye başkanı olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. A. Misyon ve Vizyon Misyon Ilgın Halkına; Yaşayanlarıyla hep beraber hareket ederek, her birimdeki çalışan personeliyle vaktinde, adil, güler yüzlü hizmet vermek, Ilgın ın kentsel gelişim seviyesini ve Ilgın halkının yaşam kalitesini artırmaktır. Vizyon Belediyecilikte öncü ve örnek olmak, yaşanılmaktan mutluluk, gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, girişimci, yenilikçi, katılımcı sosyal bir belediye olmaktır. B. Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün

7 6 olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.

8 7 f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer

9 8 mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine

10 9 uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz. Bununla birlikte 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile Konya Büyükşehir Belediyesine bağlandıktan sonra 30 Mart 2014 tarihinden itibaren 5216 sayılı kanun kapsamında; Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.

11 10 g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. m) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek.

12 11 n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve

13 12 numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. İlçe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler. Alt yapı hizmetleri Madde 8- Büyükşehir içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurulur. Büyükşehir ilçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Alt yapı koordinasyon merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının (oda üst kuruluşu bulunan yerlerde üst kuruluşun) temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır.

14 13 Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı ve yıllık programlara uygun olarak yapılacak taslak programları birleştirerek kesin program hâline getirir. Bu amaçla, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar alt yapı koordinasyon merkezinin isteyeceği coğrafî bilgi sistemleri dâhil her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. Kesin programlarda birden fazla kamu kurum ve kuruluşu tarafından aynı anda yapılması gerekenler ortak programa alınır. Ortak programa alınan alt yapı hizmetleri için belediye ve diğer bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerine konulan ödenekler, alt yapı koordinasyon merkezi bünyesinde oluşturulacak alt yapı yatırım hesabına aktarılır. Ortak programa alınan hizmetler için kamu kurum ve kuruluş bütçelerinde yeterli ödeneğin bulunmadığının bildirilmesi durumunda, büyükşehir belediyesi veya ilgisine göre bağlı kuruluş bütçelerinden bu hizmetler için kaynak ayrılabilir. Kamu kurum ve kuruluşları alt yapı ortak yatırım hizmetleri için harcanan miktarda ödeneği, yeniden değerleme oranını da dikkate alarak ertesi yıl bütçesinde ayırır. Ayrılan bu ödenek belediye veya ilgili bağlı kuruluşunun hesabına aktarılır. Bu bedel ödenmeden ilgili kamu kurum veya kuruluşu, büyükşehir belediyesi sınırlarında yeni bir yatırım yapamaz. Ortak programa alınmayan yatırımlar için bakanlıklar, ilgili belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşları alt yapı koordinasyon merkezi tarafından belirlenen programa göre harcamalarını kendi bütçelerinden yaparlar. Koordinasyon merkezleri tarafından alınan ortak yatırım ve toplu taşımayla ilgili kararlar, belediye ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Alt yapı koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. İçişleri Bakanlığı, çıkarılacak bu yönetmeliğin, alt yapı yatırım hesabının kullanılması ve ödenek tahsisi ve aktarmasına ilişkin kısımları hakkında, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının görüşünü alır. Ulaşım hizmetleri Madde 9-Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulur. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılırlar. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantılarına ayrıca gündemdeki konularla

15 14 ilgili üye olarak belirlenmeyen ulaşım sektörü ile ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ihtisas meslek odalarının temsilcileri de davet edilerek görüşleri alınır. Bu Kanun ile büyükşehir belediyesine verilen trafik hizmetlerini plânlama, koordinasyon ve güzergâh belirlemesi ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının tespitine ilişkin yetkiler ile büyükşehir sınırları dahilinde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, büyükşehir belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Koordinasyon merkezinin çalışma esas ve usulleri ile bu kurullara katılacak kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir. Büyükşehir belediyelerine bu Kanun ile verilen görev ve yetkilerin uygulanmasında, tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları Madde 10- Büyükşehir ve ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere sahiptir. Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini

16 15 kullanma hakkını haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziki Yapı Ilgın Belediyesi nin hizmetleri sunduğu tesis binaları; BİNA ADI YÜRÜTÜLEN AÇIKLAMA HİZMETLER Belediye Başkanlığı Hizmet İdari hizmetler Belediye Mülkü Binası Destek Hizmetleri Birimi Binası Meclis Toplantıları, İhaleler Belediye Mülkü Mezbaha merkezi Kesim işleri Belediye Mülkü Taş Ocağı Kum üretimi ve kilitli parke Belediye Mülkü üretimi Asfalt Şantiyesi Sıcak asfalt Belediye Mülkü Villa Otel Termal tesisi Belediye Mülkü Dağ Oteli Termal tesisi Belediye Mülkü A Blok Otel Termal tesisi Belediye Mülkü B Blok Otel Termal tesisi Belediye Mülkü Santral Oteli Termal tesisi Belediye Mülkü Umumi Erkekler Hamamı Termal tesisi Belediye Mülkü Umumi Bayanlar Hamamı Termal tesisi Belediye Mülkü Vakıf Erkekler Hamamı Termal tesisi Belediye Mülkü Vakıf Bayanlar Hamamı Termal tesisi Belediye Mülkü Misafirhane Belediye Mülkü Açık yüzme havuzu Belediye Mülkü Kapalı Olimpik Su Oyunları Belediye Mülkü Havuzu Düğün Salonu (Kültür Merkezi) Her türlü toplantı Belediye Mülkü organizasyonu Tesisler Müdürlüğü Garaj Binası İtfaiye hizmetleri ve belediye Belediye Mülkü araç otoparkı Otogar Belediye Mülkü Aşevi Belediye Mülkü Kapalı Pazar Yeri Belediye Mülkü Hayvan Pazarı Belediye Mülkü

17 BELEDİYE BAŞKANI H.İbrahim ORAL Örgüt Şeması İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Müd. V. Hilal AYDIN Yazı İşleri Müdürlüğü Müd. V. Ahmet BÜYÜKBAYRAKTAR ILGIN BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCISI Cemal EBABİL Mali Hizmetler Müdürlüğü Müd. V. Alper KOÇAK Basın Yayıncılık Halkla İlişkiler Müdürlüğü Müd. V. Aydın ARILIK Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müd. Halis KARAGÖZ İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Müd. V. Murat UĞURLU Özel Kalem Müdürlüğü Müd. V. Aydın ARILIK Fen İşleri Müdürlüğü Müd. V. Abdullah BÜYÜKCAVLAK Temizlik İşleri Müdürlüğü Müd. V. Faik ORAL BAŞKAN YARDIMCISI Necmettin TİFTİKÇİ Zabıta Müdürlüğü Müd. V. Hasan TAŞKIN Park ve Bahçeler Müdürlüğü Müd. V. Recep BORAN Ruhsat Denetim Müdürlüğü Müd. V. Rıza AYYÜREK Destek Hizmetler Müdürlüğü Müd. V. Murat UĞURLU Tesisler Müdürlüğü Müd. V. Hasan Hüseyin DEMİR

18 17 3. Bilgi ve teknolojik kaynaklar Ilgın Belediyemiz tüm birimlerinde Internet bağlantısı bulunan bilgisayar ağına sahiptir. Ilgın Belediyesinin web sitesi ( kurulmuş halkımızın bilgilenmesi için gerekli bilgiler bu sitede güncellenmektedir. Belediye Başkanlığı hizmet binası, Tesisler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kapalı Pazar yeri ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Kaplıca işletme tesisinde bilgisayar donanımlı güvenlik kamera sistemi kurulmuş olup ayrıca Kaplıca hizmetlerinden yararlanılmasını kolaylaştırmak üzere Internet web sitesi ( kurulmuş olup İnternet üzerinden rezervasyon yapma imkânı halkımıza sunulmak suretiyle il dışından gelecek olan turistlere kolaylıklar sunulmuştur. Ilgın belediyemiz teknolojik iş makinelerinden imkânı dâhilinde yararlanmaktadır. 4. İnsan kaynakları Belediyemiz bünyesinde 67 memur, 6 tam sözleşmeli personel, 2 kısmi zamanlı personel, 46 işçi ve 122 hizmet alımı olmak üzere toplam 243 personel istihdam etmektedir. Personel Sayısı Memur 67 Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel 6 Kısmı Zamanlı Sözleşmeli Personel 2 İşçi 46 Hizmet Alımı Sunulan hizmetler Şehircilik ve İmar çalışmaları, kirletilmemiş sağlıklı bir çevre için yapılan çalışmalar, Sağlık faaliyetleri, istihdam sağlama, trafik ve ulaşım çalışmaları ve dolaşım özgürlüğünün sağlanması, Spor ve kültür hizmetleri, Kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin oluşturulması, tarihi yerlerin restorasyon çalışmaları, ekonomik ve sürdürülebilir kalkınma, mal ve hizmet alımı, Doğal zenginlik ve kaynakların kullanımı ve korunması, Belediyeler arası işbirliği çalışmaları,

19 18 Kültürler arası kaynaşma faaliyetleri, sosyal alan ve dinlenme yerleri, park ve bahçeler oluşturma, Kent yönetimine kentlinin katılımının sağlanması, güvenlik ve eğitim hizmetleri gibi hizmetler sunulmaktadır. Ülkemizde yerel yönetimler yeniden bir yapılandırma süreci içerisinde bulunmaktadır. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Ilgında hayvancılıkla uğraşan ve çevre bölgelerde bulunan halkımıza Hayvan kesimi yapılmakta ve Veteriner hekim nezaretinde uygun koşullarda yapılmaktadır. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmaktadır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsamaktadır. 6. Yönetim ve iç kontrol sistemi Ilgın belediyesi birimleri tamamı belediye başkanına bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Özel Kalem Müdürlüğü direkt Belediye Başkanına bağlı olarak faaliyet gösterirken diğer 14 müdürlük Başkan Yardımcılarına bağlı olarak faaliyetlerinin yürütmektedir. Belediye İç kontrol sisteminde ise, yeterli kalifiye elemanın bulunmamasından dolayı, ayrıca gerekli mevzuat çalışmalarının yapılmamasından dolayı bazı aksamalar oluşmaktadır sayılı kanun ile Belediye sınırlarımız genişlemiş olup mahalle sayımız 56 olmuştur ve hizmet alanımız artmasıyla yeni bir iş programı düzenlenerek ekip ve ekipmanlarımız güçlendirilerek sezon çalışmalarımız daha da hızlandırılmıştır.

20 19 2. AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Konya Büyükşehir Belediyesine 6360 Sayılı Kanunla bağlandıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak öncesinde olduğu gibi bu kanundan sonrada ilçemize en iyi ve en kaliteli hizmeti sunmak. Kurumsal yönetim anlayışımızı stratejik yönetim planımız çerçevesinde şekillendirerek, performans ve hedeflere dayalı etkin bir yönetim sistemi uygulanacaktır. Toplam Kalite Yönetimi felsefesini belediyemizde kurumsallaştırarak tüm çalışanları ile bir aile birliği içerisinde, vatandaş odaklı, sürekli gelişen, takım çalışmasına önem veren, motivasyonu yüksek bir Ilgın Belediyesi için her türlü eğitim ve gelişim programları desteklenecektir. Hizmetlerimizi üretirken katılımcı yönetim anlayışımız doğrultusunda hemşerilerimizin beklentileri ve kentimizin ihtiyaçları önceliğimiz olacak ve hizmetlerimiz fayda-maliyet anlayışı temel alınarak üretilecektir. Üretmiş olduğumuz hizmetleri en etkin şekilde hemşerilerimize anlatılacak ve hemşerilerimizden gelen her türlü geri bildirimi değerlendirerek hizmetlerimiz çeşitlendirilecektir. Hemşerilerimize yerinde hizmet götürerek hayatları kolaylaştırılacaktır. Hemşerilerimize en hızlı hizmeti sunabilmek için kurum içi hizmet birimlerinde altyapı hizmetlerini teknolojik gelişmeler ışığında güçlendirilecek projeler hayata geçirilecek, yapılacak teknolojik altyapı yatırımlarıyla vergilerin tahsilâtı daha etkin bir şekilde yapılandırılacak ve gelirlerin artışı sağlanacaktır Ilgın ın ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapılarak belirli yerlerde ticaret merkezleri oluşturulup, Ilgın ın dinamizmi arttırılacaktır. Ayrıca yaşam kalitesinin yükseltilmesi için her türlü etkinlik desteklenecek ve bu konuda yönlendirici olunacaktır. Eğitim, sağlık, kültür-sanat, turizm ve spor konusunda kentin ihtiyaçları doğrultusunda eksik olan ve ihtiyaç duyulan yatırımlar hayata geçirilecektir.

21 20 3. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Faaliyet ve proje bilgileri MALİ HİZMETLER Yetki ve Sorumluluklar 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5393 Sayılı Belediye Kanunu 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Saha Kanunu 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsilli Usulü Hk. Kanun 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 4109 Sayılı Asker Aile Kanun Yukarıda zikredilen bütün kanunlar ve bunlara ilişkin zaman zaman yayınlanan yönetmelik, genel makam onayı, belediye encümeni ve belediye meclis kararı doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Müdürlüğümüz, Belediyemize ait faaliyetlerin rakamsal değerlere dönüştürülmesi, bu rakamların anlamlı tablolar ve gerçekçi analizlere dönüştürülmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Bu kapsamda Müdürlüğümüzün ve yukarda zikredildiği üzere belediyemizin faaliyetlerini göstermesi adına sunulan tablolarda 2013 yılı ile 2014 yılı karşılaştırılmış olup, buna bağlı alt analizleri de sunulmuştur. Personel Bilgileri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, 1 Müdür, 11 Memur, 2 İşçi ve 3 Hizmet Alımı elemanı olmak üzere toplam 17 personel ile hizmet vermektedir.

22 21 Mali Bilgiler Bütçe uygulama sonuçları Yılları Gelir ve Gider Bütçelerimiz ve gerçekleşmeleri; Gelir Bütçesi ve Gerçekleşen; YILI BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞEN (TL) GERÇEKLEŞME ORANI % , ,41 73, , ,41 83, , ,57 97, , ,88 75, , ,79 87, , ,34 64, , ,70 58, , ,63 59,02 Gider Bütçesi ve gerçekleşen; YILI BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞEN (TL) GERÇEKLEŞME ORANI % , ,93 76, , ,54 87, , ,65 93, , ,27 93, , ,95 86, , ,74 81, , ,85 64, , ,96 56,02

23 22 Temel mali tablolara ilişkin bilgiler Yılları Bazı Gelirlerin Tahsilat Cetveli GELİR BÜTÇESİ GELİR TÜRLERİ Vergi ve Harç Gelirleri (01) , , , , ,36 Emlak vergileri ( ) , , , , ,33 Çevre Temizlik Vergisi , , , , ,21 Haberleşme Vergisi , , , , ,38 İlan ve Reklam Vergisi , , , , ,65 Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi ( ) , , ,75 Diğer Vergi Gelirleri 2.809,42 683,30 85,26 Harçlar , , , , ,78 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03) , , , , ,44 Sağlık ve Sosyal Hizmet Gelirleri ( ) , , , , ,66 Kira Gelirleri ( ) , , , , ,15 Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler ( ) Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler ( ) , , , , , , , ,97 Diğer Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri , , ,09 Alınan Bağış ve Yardımlar (04) , , , , ,00 Diğer Gelirler (05) , , , ,23 Merkezi İdare Payları ( ) , , , , ,10 Cezalar (05.03.) , , , , ,18 Diğer Gelirler , , ,95 Sermaye Gelirleri (06) , , , , ,60 Taşınır ve Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , ,60 BÜTÇE İLE VERİLEN , , , , ,63

24 Yılı İçerisinde ,63 TL gelir gerçekleşmiştir. Kalemler bazında incelediğimiz zaman; Kodu Gelir Türü Tutar (TL) 01 Vergi ve Harç Gelirleri ,36 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,44 04 Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 05 Diğer Gelirler ,23 06 Sermaye Gelirleri ,60 TOPLAM ,63 Geçmiş Yıllardan 2014 Mali Yılına devreden Bütçe Emanetleri Hesabı ,31 TL olarak gerçekleşirken, 2014 Yılından 2015 Mali yılına devreden bütçe emanetleri hesabı ,58 TL olmuştur. Bu rakam, önceki yıla oranla % 1,11 artmıştır yılından 2014 yılına devreden bütçe emanetleri, başka bir ifadeyle kısa vadeli borçlar, 2014 yılı içerisinde dengeli bir seyir göstermiştir. Gerçekleşen gelir bütçemiz ise bir önceki yıla göre % 33,29 oranında artış göstermiştir. Bunda 2013 mali yılı sonunda satış ihaleleri yapılan gayr-ı menkullere ait gelirlerin 2014 yılı içerisinde gerçekleşmiş olması etkili olmuştur. Tahakkuklu Gelirlere İlişkin Verileri Gösterir Tablolar Geçmiş Yıllardan 2013 Yılına Devreden Gelir Tahakkukları 2013 Yılına Ait Veriler 2013 Yılına Ait Gelir Tahakkukları TOPLAM Tahakkuk Eden , , ,74 Tahsil Edilen , , , Yılına Devreden , , ,30 Geçmiş Yıllardan 2014 Yılına Devreden Gelir Tahakkukları 2014 Yılına Ait Veriler 2014 Yılına Ait Gelir Tahakkukları TOPLAM Tahakkuk Eden , , ,37 Tahsil Edilen , , , Yılına Devreden , , ,88

25 yılı içinde tahakkuk eden gelirlerin % 55,66 sı, önceki yıllarda tahakkuk eden gelirlerin ise % 79,93 ü tahsil edilmiştir Mali Yılı Bütçe Ödenek ve Harcamalarını Gösterir Tablo Kodu AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA EDİLEN GERÇEKLEŞME 1 PERSONEL GİDERLERİ (01) , , ,06 % 78,49 1 Memurlar , , ,52 % 98,85 2 Sözleşmeli Personel , , ,63 % 77,15 3 İşçiler , , ,21 % 64,55 4 Geçici Personel , , ,58 % 73,88 5 Diğer Personel , , ,12 % 96,64 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,65 % 70,28 1 Memurlar , , ,00 % 91,32 2 Sözleşmeli Personel , , ,06 % 60,58 3 İşçiler , , ,08 % 65,96 4 Geçici Personel ,00 0, ,00 % 00,00 5 Diğer Personel , , ,51 % 32,98 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDER , , ,84 % 69,08 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , ,57 % 24,03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , ,06 % 73,39 3 Yolluklar , , ,55 % 35,87 4 Görev Giderleri , , ,82 % 47,92 5 Hizmet Alımları , , ,98 % 79,30 6 Temsil ve Tanıtım Giderleri , ,97 0,00 % 119,62 7 Menkul Mal, Gayr-ı Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri , , ,55 % 68,56 8 Gayr-i Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri , , ,28 % 19,15 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 0,00 0,00 % 00,00 4 FAİZ GİDERLERİ (04) , ,33 0,00 % 871,00 5 CARİ TRANSFERLER (05) , , ,49 % 43,98 1 Görev Zararları , ,52 0,00 % 300,17 2 Hazine Yardımları , , ,18 % 19,64 3 Kâr Amacı Gütmeyen Krl. Yapılan Transferler , ,94 0,00 % 101,06 4 Hane Halkına Yapılan Transferler , , ,77 % 39,95 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar ,00 0,00 0,00 % 00,00 6 SERMAYE GİDERLERİ (06) , , ,44 % 54,61 1 Mamul Mal Alımları (06.01) , , ,04 % 03,05 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (06.02) ,00 0, ,00 % 00,00 3 Gayr-i Maddi Hak Alımları (06.03) ,00 0, ,00 % 00,00 4 Gayr-i Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri (06.04) ,00 0, ,00 % 00,00 5 Gayr-i Menkul Sermaye Üretim Giderleri (06.05) ,00 0, ,00 % 00,00 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (06.06) , , ,40 % 93,97 7 Gayr-i Menkul Büyük Bakım Onarım Giderleri (06.07) 0,00 0,00 0,00 % 00,00 7 SERMAYE TRANSFERLERİ (07) ,00 0, ,00 % 00,00 1 Yurt İçi Sermaye Transferleri ,00 0, ,00 % 00,00 9 YEDEK ÖDENEKLER (09) ,00 0, ,00 % 00,00 1 Personel Giderleri Karşılama Ödeneği (09.01) ,00 0, ,00 % 00,00 3 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği ,00 0,00 0,00 % 00,00 6 Yedek Ödenek (09.06) ,00 0, ,00 % 00,00 9 Diğer Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 % 00,00 TOPLAM , , ,15 % 63,33

26 Mali Yılı Bütçe Ödenek ve Harcamalarını Gösterir Tablo Kodu AÇIKLAMA ÖDENEK HARCAMA İMHA EDİLEN GERÇEKLEŞME 1 PERSONEL GİDERLERİ (01) , , ,94 %65,64 1 Memurlar , , ,09 % 65,59 2 Sözleşmeli Personel , , ,12 % 72,12 3 İşçiler , , ,35 % 64,38 4 Geçici Personel , , ,94 % 91,12 5 Diğer Personel , , ,44 % 85,35 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , ,76 % 66,39 1 Memurlar , , ,42 % 80,40 2 Sözleşmeli Personel 0,00 0,00 0,00 % 00,00 3 İşçiler , , ,34 % 58,08 4 Geçici Personel ,00 0, ,00 % 00,00 5 Diğer Personel ,00 0, ,00 % 00,00 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDER , , ,82 % 59,57 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , ,20 % 24,81 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları , , ,56 % 60,22 3 Yolluklar , , ,19 % 33,38 4 Görev Giderleri , , ,93 % 72,94 5 Hizmet Alımları , , ,93 % 70,61 6 Temsil ve Tanıtım Giderleri , , ,94 % 51,75 7 Menkul Mal, Gayr-ı Maddi Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri , , ,63 % 51,57 8 Gayr-i Menkul Mal ve Bakım Onarım Giderleri , , ,44 % 50,40 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 0,00 0,00 % 00,00 4 FAİZ GİDERLERİ (04) , ,70 0,00 % 100,00 5 CARİ TRANSFERLER (05) , , ,65 % 87,64 1 Görev Zararları , , ,55 % 96,96 2 Hazine Yardımları , ,54 0,00 % 100,00 3 Kâr Amacı Gütmeyen Krl. Yapılan Transferler , , ,76 % 81,54 4 Hane Halkına Yapılan Transferler , , ,34 % 34,39 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,04 0,00 % 00,00 6 SERMAYE GİDERLERİ (06) , , ,44 % 24,80 1 Mamul Mal Alımları (06.01) , , ,71 % 06,45 2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (06.02) ,00 0, ,00 % 00,00 3 Gayr-i Maddi Hak Alımları (06.03) ,13 0, ,13 % 00,00 4 Gayr-i Menkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri (06.04) , , ,42 % 00,58 5 Gayr-i Menkul Sermaye Üretim Giderleri (06.05) ,09 0, ,09 % 00,00 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (06.06) , , ,09 % 74,70 7 Gayr-i Menkul Büyük Bakım Onarım Giderleri (06.07) 0,00 0,00 0,00 % 00,00 7 SERMAYE TRANSFERLERİ (07) 0,00 0,00 0,00 % 00,00 1 Yurt İçi Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 % 00,00 9 YEDEK ÖDENEKLER (09) ,43 0, ,43 % 00,00 1 Personel Giderleri Karşılama Ödeneği (09.01) ,32 0, ,32 % 00,00 3 Doğal Afet Giderlerini Karşılama Ödeneği ,00 0, ,00 % 00,00 6 Yedek Ödenek (09.06) ,11 0, ,11 % 00,00 9 Diğer Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00 % 00,00 TOPLAM , , ,04 % 56,02

27 26 Sıra No 1 Belediye araçlarına Belirli Harcama Giderleri Ve Miktarlarını Gösterir Tablo ALIM NEDENİ ALIM YAPILAN İŞ Akaryakıt madeni yağ - lastik alımı DEĞİŞİM ORANI , ,60 % 16,13 2 Elektrik Giderleri , ,46 -% 41,13 3 Belediye hizmet birimleri ve kaplıca için Kömür alımı , ,03 -% 38,74 4 Belediye hizmetleri için Personel hizmet alımı , ,40 % 26,00 5 Kaplıca özel güvenlik Özel güvenlik hizmet alımı , ,98 -% 10,53 6 Diğer Bakım Onarım Giderleri , ,34 % 08,53 7 Çeşitli birimler için iş makinesi ve araç alımı Hizmet Aracı Alımı 0,00 0,00 % 00,00 8 Kamulaştırma Kamulaştırma 0, ,58 % 00,00 9 Büyük Onarım Gideri Yatırım , ,91 -% 59,00 TOPLAM , ,30 -% 10,25 Performans Bilgileri 2013 GİDER TABLOSU: Kodu Açıklama ÖDENEK HARCAMA Gerçekleşme Oranı % 01 Personel Giderleri , ,94 73,83 02 Sos. Güv.Prim Gid , ,35 66,17 03 Mal, Hiz. Alım Gid , ,16 66,43 04 Faiz Giderleri , ,33 99,88 05 Cari Transferler , ,51 63,13 06 Sermaye Giderleri , ,56 55,42 07 Sermaye Transferi ,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenekler ,08 0,00 0,00 TOPLAM , ,85 63,33

28 GİDER TABLOSU: Kodu Açıklama ÖDENEK HARCAMA Gerçekleşme Oranı % 01 Personel Giderleri , ,95 65,64 02 Sos. Güv.Prim Gid , ,69 66,39 03 Mal, Hiz. Alım Gid , ,97 59,57 04 Faiz Giderleri , ,70 100,00 05 Cari Transferler , ,27 87,64 06 Sermaye Giderleri , ,38 24,80 07 Sermaye Transferi 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenekler ,43 0,00 0,00 TOPLAM , ,96 56,02 GİDER BÜTÇESİ YIL BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN , ,27 % 93, , % 86, , ,74 % 81, , ,85 % 63, , ,96 % 56,02 Her iki tablodaki ödenek tutarları göz önüne alındığında 2014 mali yılı Gider Bütçesinin, 2013 mali yılı Gider Bütçesine göre % 30,43 oranında arttığı görülmektedir. Bütçedeki % 30,43 oranındaki artışa karşılık, gider rakamları bir önceki yıl gider rakamlarına göre % 15,37 oranında artmıştır. Gerçekleşen harcama rakamları kendi içerisinde değerlendirildiğinde, en yüksek artışın % 471,80 ile İller Bankası sermaye payları, Birlik ve Kalkınma ajanslarına ödenen paylar ile çeşitli kurum ve hane halkına yapılan yardımların oluşturduğu Cari Transfer giderlerinde olduğu, en ciddi düşüşün ise % 56,09 ile demirbaş nitelikli mal ve malzeme alımları ile alt yapı harcamaları, bina yapımı, arsa arazi gibi gayr-ı menkul inşa ve alımlarının oluşturduğu Sermaye Giderlerinde olduğu görülmektedir.

29 28 YIL GELİR Y.D. ORANI PERSONEL DEĞERLEME ORANI ORAN SONRASI GELİR PERSONEL GİDERİ GERÇEKLEŞME ORANI (%) (%) (A) YIL TUTAR (B/A) (B) ,59 2, , ,42 31, ,31 7, , ,90 24, ,79 10, , ,17 27, ,34 7, , ,94 28, ,70 3, , ,95 24, ,63 10, , ,36 13,91 * 2015 yılı personel gideri gerçekleşme oranı hesaplaması, 2015 yılının ilk üç ayında gerçekleşen personel gideri esas alınarak yapılmış olup yaklaşık bir değerdir. Cari yıl personel değerleme oranının hesaplanmasında 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 49. Maddesi esas alınmakta olup, buna göre Belediyemizin 2015 yılı personel giderlerindeki üst tutar, bir önceki yıl gerçekleşen bütçe gelirinin 2015 yılı yeniden değerleme oranında artırılması ile bulunan rakamın ( ,47 TL) % 30 u olan ,54 TL dir yılı personel giderlerinin, mevcut personel yapımızda ciddi bir değişim yaşanmadığı takdirde, ilk üç aylık giderler esas alınarak yapılan hesaplamalara göre ,36 TL olarak gerçekleşeceği düşünülmektedir. Personel giderlerinin 2015 yılı tahmini gerçekleşme oranında önceki yıllar gerçekleşme oranlarına nazaran ciddi bir düşüş göze çarpmaktadır. Bu sebeple izaha gerek duyulmuştur. Yukarıda bütçe uygulama sonuçlarına ait rakamların verildiği tabloların izahında belirtildiği üzere, 2014 yılı gelir rakamlarının, 2013 yılı sonunda yapılan gayr-ı menkul satışlarına ait tahsilatların 2014 yılı içerisinde yapılmış olmasından ,63 TL olarak gerçekleşmesi, yeniden değerleme oranının %10,11 olarak açıklanmış olması ve 6360 sayılı yasa ile yapmış oldukları hizmet gereği büyükşehir belediyesine devredilen Ulaşım, İtfaiye ve Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü personelinin gitmesi, 2015 yılı tahmini personel değerleme oranımızın %13,91 olarak hesaplanmasında en büyük etken olmuştur.

30 GELİR BÜTÇESİ: Kodu Açıklama Verilen Ödenek Tahsil Edilen Gelir Gerçekleşme Oranı 01 Vergi gelirleri , ,13 % 71,22 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri , ,87 % 49,64 04 Alınan Bağış Yardım , ,37 % 45,46 05 Diğer Gelirler , ,58 % 86,36 06 Sermaye Gelirleri , ,75 % 18,34 08 Alacaklardan Tahsilât 2.000,00 0,00 % 00,00 TOPLAM , ,70 % 57, YILI GELİR BÜTÇESİ: Kodu Açıklama Verilen Ödenek Tahsil Edilen Gelir Gerçekleşme Oranı 01 Vergi gelirleri , ,36 % 94,84 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri , ,44 % 42,12 04 Alınan Bağış Yardım , ,00 % 46,13 05 Diğer Gelirler , ,23 % 63,67 06 Sermaye Gelirleri , ,60 % 65,67 08 Alacaklardan Tahsilât 2.080,00 0,00 % 00,00 TOPLAM , ,63 % 59,02 GELİR BÜTÇESİ KARŞILAŞTIRMASI YIL BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN ,00 TL ,57 TL % 97, ,00 TL ,31 TL % 75, ,00 TL ,79 TL % 86, ,00 TL ,34 TL % 64, TL ,70 TL % 57, ,00 TL ,63 TL % 59,02 Her iki tablodaki ödenek tutarları göz önüne alındığında 2014 mali yılı Gelir Bütçesinin, 2013 mali yılı Gelir Bütçesine göre % 30,43 oranında arttığı görülmektedir. Bütçenin % 30,43 oranındaki artışına mukabil tahsilat rakamları, toplamda bir önceki yıla göre % 33,29 oranında artmıştır. Söz konusu artışta % 272,43 ile en büyük pay 06 Kalemi olan Sermaye Gelirlerinin olmuştur. Bununla birlikte, bir önceki yıla göre Vergi Gelirleri % 38,49 artış gösterirken, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 19,16 oranında azalış göstermiştir.

31 30 İMAR VE ŞEHİRCİLİK 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, İmar, kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerini yapar veya yaptırır. Tüm dünyada, Belediye yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, ülkemizde de yansımasını bulmuş ve yasal düzenlemeler başta olmak üzere pek çok konuda temel değişiklikler hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda, aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır sayılı Belediye Kanunu ile 1930 yılında çıkarılmış ve güncelliğini kaybetmiş olan 1580 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni çıkarılan Kanun ile Belediyecilik yeni mevzuatlara ve teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmiştir sayılı Kanun ile Kamu Mali Yönetimi Yeniden Yapılandırılmıştır. Bu kapsam ile Mahalli idareler ve Belediyelerin mali yapısı şeffaf ve performans esasına dayalı hale getirilmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamuya ait mal alımı, yapım ve hizmet alımı işleri tek kurum tarafından düzenli olarak mevzuata bağlanmış ve takip ve kontrolü sağlanmıştır. Norm Kadro standardı getirilmiş ve kamu personel sistemi ve insan kaynakları yeniden yapılandırılmıştır. Kontroller Belediye idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile Belediyelerin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu açısından iki tip denetim getirilmiştir. İç denetim Belediyelerin kendi imkânları ile yapacakları denetimi, dış denetim olarak da Sayıştay denetimine tabi tutulmuştur. Belediyelerin sundukları mal ve hizmetlerin kalitesini artırmak; etkin ve verimli bir hizmet anlayışını yerleştirmek; demokratik katılım ve şeffaflığı, hesap sorma-verme mekanizmalarını güçlendirmek; yerel yönetimlerimizin kendi bünyeleri içinde izleme geliştirme modelinin kurulmasına örnek teşkil etmek amaçlarıyla belediyelerin sundukları mal ve hizmetler için temel performans kriterleri oluşturarak ulusal performans göstergelerini tespit etmek ve belediyeler arasında karşılaştırmalar yapmayı mümkün kılacak bir model geliştirmeyi amaçlamıştır.

32 31 Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yetkileri: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde çıkarılan yönetmelikleri uygulamak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, coğrafî ve kent bilgi sistemleri; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri, b) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak; bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, görev ve sorumluluğuna sahiptir. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ilgın Belediyesi sınırları olan Hektar içerisinde hizmet vermektedir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bünyesinde 1 adet araç bulunmaktadır. Örgüt Yapısı Belediye Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı İmar ve Şehircilik Müdürü Teknik eleman - Memurlar

33 32 Bilgi ve Teknolojik kaynaklar Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz, İnternet bağlantısı bulunan bilgisayar ağına sahiptir. Toplam 9 adet bilgisayar ile çalışılmakta olup, bilgi ve teknolojik gelişmeleri anında takip etme imkanı vardır. Çağımızda Belediye hizmetlerinin üretilmesi sırasında, bilişim teknolojisi imkânlarından yararlanmak giderek kaçınılmaz hale gelmektedir. Ülkemizde de kamu kurumları ve kuruluşları arasında bilişim teknolojisi kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ilgın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bilgisayar destekli yönetim bilişim sistemleri kurmayı planlamaktadır. İnsan Kaynakları 2014 yılı itibariyle 2 Mimar, 1 Şehir Plancı, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 3 Tekniker, 1 memur olmak üzere toplam 9 Memur, Sözleşmeli ve şirket elemanı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzde çalışmaktadır. Bu sayı toplam personelin % 3.79 ünü oluşturmaktadır. Sunulan Hizmetler Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri, b) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak; bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, konularında hizmet vermektedir. Temel Politikalar ve Öncelikler Birimimizin temel politikası Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını temin etmek, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesini sağlamak, sunmuş olduğumuz mal ve hizmetlerin kalitesini artırmak; etkin ve verimli bir hizmet anlayışını yerleştirmek; karar vericilere ve vatandaşlara objektif verilere dayanarak değerlendirme yapma olanağı sağlamak; demokratik katılım ve şeffaflığı, hesap sorma-verme mekanizmalarını güçlendirmek; yerel yönetimlerimizin kendi bünyeleri içinde izleme geliştirme modelinin kurulmasına örnek teşkil etmek amaçlarıyla sunmuş olduğumuz mal ve hizmetler için temel performans kriterleri oluşturarak belediyeler arasında karşılaştırmalar yapmayı mümkün kılacak bir model geliştirmektir.

34 33 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 28428e n pafta 268 ada 6 parsel nolu araziye 96 oda 204 yatak kapasiteli hali hazırdaki su oyunları kapalı havuzuna katkı sağlayacak şekilde restaurant, bayanlar hamamı, bayanlar havuzu, kafe içeren otel mimari avan proje hazırlandı, 3 boyutlu görsellerinin hazırlandı, uygulamaya esas mimari proje hazırlık aşamasındadır. 2828h n pafta 57 ada 2 ve 1 parsel nolu araziye sergi salonu, hamam, sauna, spor salonu, seminer odası ve mescit içeren kadınlar lokali mimari avan projesi için imar plan tadilatı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından projeleri hazırlanmış, inşaat ihalesine çıkılmıştır. 2828a I pafta 976 ada 1 parsel nolu araziye m² 14 eczane, 4 mağaza, 1 restaurant, 1 kafe içeren eczaneler projesi inşaatı tamamlanmıştır. Behlülbey Mahallesi Fahrettin ALTAY Paşa Parkı arka bölgesinde Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri doğrultusunda TOKİ ile koordineli çalışmalar devam etmektedir. Arazi Çalışmaları, zemin etüdü- jeofizik etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. Proje çalışmaları tamamlanmış inşaat ruhsatı verilmiştir. İnşaat süreci başlamış 4 bloğun kaba inşaatı aynı anda devam etmektedir. Kentsel dönüşüm süreci kapsamında hak sahiplerinin kayıtlı oturulabilir evleri olup olmaması ve sözleşme konusu evde kendilerinin ikamet edip etmediği kıstas alınarak kira yardımı alacak hak sahipleri belirlenmiştir. TOKİ ve Ilgın Belediyesi arasında imzalanan kira yardımı protokolü ile 63 hak sahibine kira yardımı yapılmaktadır. 135 ada 1 nolu parselde bulunan Çukur Cami Restorasyon ihalesi yapılmıştır. Projelendirme ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Çukur Cami Sedirli Han aksında yapılacak olan Kent Meydanı projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Hak sahipleri, arsa m² leri, yaklaşık kamulaştırma maliyetleri, yapılacak meydan dükkanlarının öngörülen satış fiyatları belirlenmiştir. Kesin sonuçlar Emlak değerleme uzmanının raporlarına göre verilecektir. Belediye Meclis Toplantıları devamında İmar Komisyonuna havale edilen plan tadilat taleplerinin hazırlanarak komisyon üyelerinin isabetli ve plan hükümlerine uygun kararlar verilmesi için her ay birer(1) gün toplantılar düzenlenmiş olup, 11 Adet İmar

35 34 Komisyon Raporu düzenlenerek görüşülmek üzere Belediye Meclisine sunulmuştur. İmar planı şartlarında imar uygulama bölümünce onama işlemleri tamamlanmış projeler esas alınarak; ilgili yasalar, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde 107 adet İnşaat Ruhsatı kesilmiştir. Düzenlenen Yapı Ruhsatlarından ,00 inşaat ruhsat harcı alınmıştır. Ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kurallarına uygun olarak inşa edilen denetlenen tüm seviyelerde olumlu sonuç alınan 60 adet yapıya Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgelerinden ise 4.305,00 Yapı Kullanma İzin harcı alınmıştır. Ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilen yapılara, ilgili yasa çerçevesinde 8 adet yapı tatil tutanağı düzenlenmiştir. Yasal süresi sonunda Belediye Başkanlığı, Belediye Encümenine sunularak 5 adedine yıkım kararı alınmıştır. 3 adet kaçak yapının yıkım işlemi tamamlanmıştır. Amaç ve Hedefler Hedef Programı Termal su kaynaklarının verimli kullanılarak Ilgın ekonomisine katkısının artırılması amacıyla, Vakıf Hamamı ve civarında oluşturulmakta olan stratejik planlama doğrultusunda 5 yıllık etap programı hazırlamak, projelendirme sürecini yönetmek, inşaat faaliyetlerini kontrol etmek. Alışveriş alanları, sinema, oteller, açık hava piknik alanları, kapalı/açık spor alanları ile Vakıf hamamı bölgesini sağlık turizmi için çekim merkezi haline getirmek. Çukur Cami Meydan projesi kapsamında iş hanı, hediyelik eşya birimlerinin projelendirme sürecini yönetmek, inşaat faaliyetlerini kontrol etmek. Çukur Cami ve Vakıf hamamı arasındaki aksta cephe iyileştirme çalışmaları yapmak, termal turizme katkı sağlayacak şekilde alışveriş faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamak. Mevcut yapı gruplarında cephe iyileştirme ve bahçe düzenlemelerini teşvik ederek Ilgın a daha düzenli bir görünüm kazandırmak. Kütüphane, spor salonları, tenis kortları, basketbol sahaları, koşu - bisiklet parkurları ve olimpik yüzme havuzları projelendirme çalışmalarını yürütmek. Sosyal etkinlik olanaklarını artırmak.

36 35 Sinema salonları içeren geniş alışveriş kompleksleri oluşturarak şehirlerarası yollarda Ilgın ı durak haline getirmek, Halihazırdaki okullarda bahçe düzenlemesi, açık/kapalı spor alanları tesis ederek fiziki olanakların iyileştirilmesini sağlamak. Isı yalıtımı, toprak kaynaklı ısıtma soğutma, güneş enerjisi kullanımı, çöpten elektrik üretimi konularında tecrübeli personel alımını sağlamak, projelendirme ve teşvik çalışmalarını yürütmek ve ilçe genelinde enerji bağımlılığını en aza indirmek. Ilgın İmar planında belirlenen parselasyonu yapılmamış adalarda blok yapılar tasarlayıp Ilgın da hızı artmış olan inşai faaliyetlerin kent estetiğine nasıl yansıyacağını öngörülebilir hale getirmek. Yukarıdaki hedeflere ek olarak Ilgın daki işsizlik istatistikleri doğrultusunda, yeni istihdam alanları oluşturacak projelendirme çalışmalarını yürütmek. Ilgın Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimi İlçemizin kendi sorumluluk bölgesi içerisinde bulunan her türlü İmar, coğrafî ve kent bilgi sistemleri; park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, konularında bilgi ve teknoloji kaynakları yeterince kullanarak, Avrupa Birliği Standartlarında hizmet vermek suretiyle yapmayı amaçlamaktadır. İlçemizde her türlü imar işlerinin tamamlanması, hizmetlerin elektronik ortamda online olarak verilmesi, modern bir sanayi, tarım ve termal turizm şehri Ilgın oluşturulması hedefimizdir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimi olarak 2014 yılında yukarıda yazılı faaliyetler ve projeler gerçekleştirilmiş, amaç ve hedeflerimiz sunulmuştur.

37 36 FEN İŞLERİ 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre Belediye, Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Bu hizmetlerden İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar ve konutla ilgili kısmını Fen İşleri Müdürlüğü yürütmektedir. Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İmar işlerini de yürütmekte iken, 06/12/2006 tarihinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kadrosu ihdas edilmiş ve İmar ve Şehircilik bölümü birimimizden ayrılmıştır. Tüm dünyada, Belediye yönetimi anlayışında yaşanan değişiklikler ve yeni uygulamalar, ülkemizde de yansımasını bulmuş ve yasal düzenlemeler başta olmak üzere pek çok konuda temel değişiklikler hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda, aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır sayılı Belediye Kanunu ile 1930 yılında çıkarılmış ve güncelliğini kaybetmiş olan 1580 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni çıkarılan Kanun ile Belediyecilik yeni mevzuatlara ve teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmiştir sayılı Kanun ile Kamu Mali Yönetimi Yeniden Yapılandırılmıştır. Bu kapsamda Mahalli idareler ve Belediyelerin mali yapısı şeffaf ve performans esasına dayalı hale getirilmiştir sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamuya ait mal alımı, yapım ve hizmet alımı işleri tek kurum tarafından düzenli olarak mevzuata bağlanmış ve takip ve kontrolü sağlanmıştır. Norm Kadro standardı getirilmiş ve kamu personel sistemi ve insan kaynakları yeniden yapılandırılmıştır. Denetimler; Belediye idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, malî tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin malî denetimi ile Belediyelerin gelir, gider ve mallarına ilişkin malî işlemlerin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğu açısından iki tip denetim getirilmiştir. İç denetim Belediyelerin kendi

38 37 imkânları ile yapacakları denetimi, dış denetim olarak da Sayıştay denetimine tabi olmuştur. Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, amacı ile Belediye Performans ölçüsü projesi (BEPER) getirilmiştir. Türkiye'de performansa dayalı yönetim anlayışı; kalkınma planlarına, hükümet programlarına, acil eylem planına ve daha sonra da, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, 5393 sayılı Belediye Kanununa girmiştir. Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 2002 yılından itibaren Belediyelerde Performans Ölçümü Projesini (BEPER) geliştirmeye başlamıştır Sayılı Yasa ile Belediye sınırlarımız genişlemiş olup mahalle sayımız 56 olmuştur ve hizmet alanımız artmasıyla yeni bir iş programı düzenlenerek ekip ve ekipmanlarımız güçlendirilerek sezon çalışmalarımız daha da hızlandırılmıştır. Yetki Görev ve Sorumluluklar Fen İşleri Müdürlüğünün Yetkileri a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde çıkarılan yönetmelikleri uygulamak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; altyapı, katı atıkların toplanması, yatırım, hizmet ve diğer gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Belediye Fen İşlerinin görev ve sorumlulukları Belediye Fen İşleri, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak; bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, görev ve sorumluluğuna sahiptir. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Ilgın Belediyesi sınırları olan Hektar içerisinde hizmet vermekteyken 6360 Sayılı Kanun ile bu sınır 170,000 Hektara çıkmıştır.

39 38 Alt yapı da kullanılmak üzere üretim yapan bir adet ruhsatlı taş ocağı bulunmaktadır. Saatte 90-ton üretim yapabilen konkasör tesisimiz bulunmaktadır. Yine sıcak karışım asfalt üretimi tesisimiz mevcut olup, üç adet saatte 20,00-tonluk asfalt ünitesi bulunmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde 1 adet resmi sepetli kamyon, 7 adet damperli kamyon, 1 adet kamyon, 1 adet resmi servis minibüs, 1 adet açık kasa kamyonet, 1 adet otomobil, 1adet paletli ekskavatör, 3 adet greyder, 1 adet kazıcı-yükleyici, 4 adet lastikli kepçe, 2 adet silindir, 3 adet forklift olmak üzere 26 adet araç bulunmaktadır. Örgüt Yapısı Belediye Başkanı Belediye Başkan Yardımcısı Fen İşleri Müdürü Memurlar İşçiler Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüz, İnternet bağlantısı bulunan bilgisayar ağına sahiptir. Toplam 6 adet bilgisayar ile çalışılmakta olup, bilgi ve teknolojik gelişmeleri anında takip etme imkânı vardır. Çağımızda Belediye hizmetlerinin üretilmesi sırasında, bilişim teknolojisi imkânlarından yararlanmak giderek kaçınılmaz hale gelmektedir. Ülkemizde de kamu kurumları ve kuruluşları arasında bilişim teknolojisi kullanımı yaygınlaşmaktadır. Ilgın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bilgisayar destekli yönetim bilişim sistemleri kurmayı planlamaktadır. Ilgın Belediyesi web sitesi ( dir. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüzde 1 adet İnşaat Yük. Mühendisi,1 adet İnş. Teknikeri, 1 adet Jeoloji Mühendisi, 1 adet Peyzaj Mimarı, 1 adet V.H.K.İ olmak üzere toplam 5 adet memur ve 12 kadrolu işçi ve 26 hizmet alımı personel olmak üzere toplam 48 personel Fen İşleri Müdürlüğümüzde çalışmaktadır. Bu sayı toplam personelin % 18,89 unu oluşturmaktadır. Sunulan Hizmetler Belediye Fen İşleri Müdürlüğümüz mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak; bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, konularında hizmet vermektedir.

40 39 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışmaktadır. Belediyelerde yönetim, hesap verme sorumluluğu ve kontrol alanlarında yapılması gereken iyileştirmelerin yeterince değerlendirilememesi nedeniyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Belediyemiz de iç kontrol sisteminde meydana gelen aksamalar hizmetlere de yansımaktadır. Belediye Başkanlığımız tarihleri arası hesapları işlemler yönü ile 2008 yılı Yaz Denetim döneminde İçişleri Bakanlığı Baş kontrolörü Ahmet Erol TİLEK tarafından denetlenmiştir. Her yıl mutlaka iç denetim yapılması zorunluluk haline gelmiştir tarihleri arasındaki denetim Mahalli İdareler Baş Kontrolörü Metin ŞENTÜRK tarafından Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Amaç Ve Hedefler İdarenin Amaç ve Hedefleri Ilgın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü birimi İlçemizin kendi sorumluluk bölgesi içerisinde bulunan kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak; bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, konularında bilgi ve teknoloji kaynakları yeterince kullanarak, Avrupa Birliği Standartlarında hizmet vermek suretiyle yapmayı amaçlamaktadır. Temel Politikalar ve Öncelikler Birimimizin Temel politikası Belediye kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasını temin etmek, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesini sağlamak, sunmuş olduğumuz mal ve hizmetlerin kalitesini artırmak; etkin ve verimli bir hizmet anlayışını yerleştirmek; karar vericilere ve vatandaşlara objektif verilere dayanarak değerlendirme yapma olanağı sağlamak; demokratik katılım ve şeffaflığı, hesap sorma-verme mekanizmalarını güçlendirmek; yerel yönetimlerimizin kendi bünyeleri içinde izleme geliştirme modelinin kurulmasına örnek teşkil etmek amaçlarıyla sunmuş olduğumuz mal ve hizmetler için temel performans kriterleri oluşturarak belediyeler arasında karşılaştırmalar yapmayı mümkün kılacak bir model geliştirmektir.

41 40 Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler Mali Bilgiler Mali Denetim Sonuçları Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan mali denetim sonuçları küçük maddi hata işlemler için savunmalar istenmiş olup, önemli bir mali sıkıntı tespit edilmediği görülmektedir. Ancak Sayıştay ilamı henüz çıkmadığından bu konuda fazlaca bir izah yapılamamıştır. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü birimi olarak 2014 yılında aşağıda yazılı faaliyetleri ve projeleri gerçekleştirdik. 2014/15948 KİLİTLİ PARKE TAŞI, ÇİM BORDÜRÜ VE SU OLUĞU PAZARLIK USULÜ (MD 21 F) MAL 2014/43880 KİLİTLİ PARKE TAŞI, BORDÜR VE SU OLUĞU DÖŞENMESİ AÇIK İHALE (MD 19) YAPIM 2014/44990 ŞANTİYEYE İNŞAAT MALZEMESİ AÇIK İHALE (MD 19) MAL 2014 yılında 2 adet mal alımı 1 adet yapım işi ihalesi yapılmıştır. -Doğrudan temin yolu eli alınan mal ve hizmet alımları: 4734 sayılı kamu ihale kanunun 22. maddesi gereğince ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin ve ilan gerek duyulmaksızın bütün isteklilere acık olarak yapılan ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yaklaşık maliyeti ,00 TL (KDV HARİÇ) geçmemesi kaydı ile ihtiyaçların temin edilen ihale kapsamında yapılan mal, hizmet ve yapım işlerle ilgili ihaleler.

42 yılında doğrudan temin yolu ile 208 adet mal ve hizmet alımı yapılmış ve 936, ödenmiştir. SIRA CİNS TARİH AY TUTAR FİRMA ADI 1 HİZMET Ocak 14 6, ÇOLAK MÜHENDİSLİK 2 MAL Ocak ALTAY OTO CAM 3 HİZMET Ocak 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 4 MAL Ocak 14 17, AKBABA TAAHHÜT İNŞAAT 5 HİZMET Ocak 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 6 MAL Ocak 14 1, YÖRÜKOĞLU DEMİR DOĞRAMA 7 MAL Ocak ZIRNIOĞLU TİCARET 8 MAL Ocak 14 1, MERCEDES-BENZ 9 MAL Ocak PULLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 10 MAL Ocak 14 1, HİDROKAV İŞMAKİNALARI 11 MAL Ocak 14 15, ÇOBANOĞLU BİRİKET 12 HİZMET Ocak 14 1, KAVUTOĞLU TEKNİK MOTOR 13 MAL Ocak MERKEZ KIRTASİYE 14 MAL Ocak BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 15 MAL Şubat ATÇEKENLER TİCARET 16 MAL Şubat 14 6, ASFAMAK 17 MAL Şubat 14 17, ÇOBANOĞLU BİRİKET 18 HİZMET Şubat 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 19 HİZMET Şubat 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 20 MAL Şubat ATALAY OTO CAM 21 MAL Şubat 14 6, ZEKA MAKİNA İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ. 22 MAL Şubat 14 12, TEKNİK FORKLİFT SERVİSİ 23 MAL Şubat 14 1, SEVİNÇ OTO MAKAS 24 MAL Şubat 14 5, KÖROĞLU TİCARET 25 MAL Şubat BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 26 MAL Şubat ÖZIŞIK ELEKTRİK 27 MAL Mart 14 2, ADİL A.Ş 28 MAL Mart 14 7, HİDROSERVİS HİDROLİK EKİPMAN 29 MAL Mart 14 7, HİDROSERVİS HİDROLİK EKİPMAN 30 MAL Mart 14 10, TEKNİK FORKLİFT SERVİSİ 31 HİZMET Mart 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 32 MAL Mart 14 4, HİDROSERVİS HİDROLİK EKİPMAN 33 HİZMET Mart 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 34 HİZMET Mart KORKMAZLAZLAR OTO SAN.

43 42 35 MAL Mart 14 17, ÇOBANOĞLU BİRİKET 36 MAL Mart D0ĞUŞ OTO MADENİ YAĞ FİLİTRE 37 HİZMET Mart YÖRÜKOĞLU DEMİR DOĞRAMA 38 MAL Mart PULLU DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI 39 MAL Mart İLKAYALAR TİCARET 40 MAL Mart 14 10, KAVALCI TİCARET 41 MAL Mart 14 1, ÇANAKCI HİDROLİK İŞ MAKİNALARI 42 MAL Mart AKPINAR TİCARET 43 MAL Mart 14 6, ASFAMAK 44 MAL Mart 14 7, ÖZ İLKAYALAR OTOMOTİV 45 HİZMET Nisan TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 46 HİZMET Nisan ARAS KARGO 47 HİZMET Nisan 04 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 48 HİZMET Nisan 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 49 MAL Nisan 14 17, ÇOBANOĞLU BİRİKET 50 MAL Nisan 14 18, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 51 MAL Nisan KAVUTOĞLU TEKNİK MOTOR 52 MAL Nisan 14 1, ERKOM KOMPRESÖR 53 MAL Nisan BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 54 MAL Nisan 14 1, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 55 MAL Nisan 14 12, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 56 MAL Mayıs BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 57 MAL Mayıs 14 6, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 58 MAL Mayıs 14 4, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 59 HİZMET Mayıs 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 60 HİZMET Mayıs 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 61 MAL Mayıs 14 1, İLERİ TEKNİK MOTOR BOBİNAJ 62 HİZMET Mayıs SEVİNÇ OTO MAKAS 63 MAL Mayıs 14 3, KÖROĞLU TİCARET 64 MAL Mayıs 14 13, ÖZ İLKAYALAR OTOMOTİV 65 MAL Mayıs 14 24, ÇOBANOĞLU BİRİKET 66 MAL Mayıs 14 18, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 67 MAL Mayıs 14 6, AKPLAS 68 MAL Mayıs 14 5, AKPLAS 69 MAL Mayıs 14 12, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 70 MAL Mayıs UÇAR SIHHİ TESİSAT 71 MAL Mayıs 14 7, SERİ İŞ MAKİNALARI 72 MAL Mayıs 14 2, KÖROĞLU TİCARET

44 43 73 MAL Mayıs ÖZ İLKAYALAR OTOMOTİV 74 MAL Mayıs 14 5, KIRLIOĞLU TİCARET 75 MAL Mayıs 14 1, UÇAR SIHHİ TESİSAT 76 MAL Mayıs UÇAR SIHHİ TESİSAT 77 MAL Mayıs ÖZ İLKAYALAR OTOMOTİV 78 MAL Mayıs UÇAR SIHHİ TESİSAT 79 MAL Mayıs ÇAĞRI CAM-HIRDAVAT 80 HİZMET Mayıs 14 2, YÖRÜKOĞLU DEMİR DOĞRAMA 81 MAL Mayıs 14 18, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 82 MAL Mayıs 14 1, ÖZIŞIK ELEKTRİK 83 MAL Mayıs 14 35, ACIBADEMLER (5 fatura) 84 HİZMET Haziran İSMAİL GÜLSEREN NAKLİYECİ 85 MAL Haziran 14 4, KIRLIOĞLU TİCARET 86 MAL Haziran 14 6, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 87 HİZMET Haziran MUSTAFA KAPTANOĞLU NAKLİYECİ 88 HİZMET Haziran ILGIN ENKA VİNÇ 89 HİZMET Haziran HALİL IŞIK NAKLİYECİ 90 HİZMET Haziran MEHMET KAPTANOĞLU NAKLİYECİ 91 HİZMET Haziran 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 92 HİZMET Haziran 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 93 MAL Haziran 14 1, BULUR İŞ MAKİNALARI 94 MAL Haziran 14 13, TEK ENERJİ 95 MAL Haziran 14 5, BAYSEL İNŞAAT MALZEMELERİ 96 MAL Haziran 14 2, BULUT TİCARET 97 MAL Haziran 14 7, TURAN TİCARET 98 MAL Haziran STOP TABELA 99 MAL Haziran AKPINAR TİCARET 100 MAL Haziran 14 5, TAŞCIOĞLU MAKİNA 101 HİZMET Haziran MEDAŞ 102 MAL Haziran 14 5, KIRLIOĞLU TİCARET 103 MAL Haziran 14 4, KÖROĞLU TİCARET 104 HİZMET Haziran MUSTAFA KAPTANOĞLU NAKLİYECİ 105 MAL Haziran 14 6, ASFAMAK 106 MAL Haziran 14 3, SAKALLIOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ 107 HİZMET Haziran ZIRNIOĞLU TİCARET 108 MAL Haziran 14 1, STOP TABELA 109 HİZMET Haziran MEHMET KAPTANOĞLU NAKLİYECİ 110 MAL Haziran 14 5, KÖROĞLU TİCARET

45 MAL Haziran 14 4, KIRLIOĞLU TİCARET 112 MAL Haziran 14 2, KAVALCI TİCARET 113 MAL Haziran 14 3, ÇOBANOĞLU BİRİKET 114 MAL Haziran 14 1, AYDINLAR HIRDAVAT 115 MAL Haziran 14 1, BULUR İŞ MAKİNALARI 116 HİZMET Temmuz 14 1, İLERİ TEKNİK MOTOR BOBİNAJ 117 MAL Temmuz 14 1, İLERİ TEKNİK MOTOR BOBİNAJ 118 HİZMET Temmuz 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 119 HİZMET Temmuz 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 120 HİZMET Temmuz MUSTAFA KAPTANOĞLU NAKLİYECİ 121 MAL Temmuz TEK ENERJİ 122 MAL Temmuz 14 2, TANDEM TRAFİK SİSTEMLERİ 123 MAL Temmuz 14 4, KIRLIOĞLU TİCARET 124 MAL Temmuz ALTAY OTO CAM 125 HİZMET Temmuz KONJET 126 MAL Ağustos 14 4, KIRLIOĞLU TİCARET 127 MAL Ağustos ATÇEKENLER TİCARET 128 HİZMET Ağustos 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 129 HİZMET Ağustos 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 130 HİZMET Ağustos 14 2, ŞAHİNLER MAKİNA SANAYİİ 131 MAL Ağustos 14 9, KÖROĞLU TİCARET 132 MAL Ağustos 14 5, KIRLIOĞLU TİCARET 133 MAL Ağustos AYDINLAR HIRDAVAT 134 MAL Ağustos 14 1, ERMAKSAN MAKİNA 135 MAL Ağustos GEZGİNLER 136 MAL Ağustos 14 1, ADIGÜZEL PEN 137 MAL Ağustos 14 1, MOTORCU YASİN 138 MAL Ağustos NASİP İNŞAAT TENEKECESİ 139 MAL Ağustos BULUTLAR TİCARET 140 MAL Ağustos 14 4, KIRLIOĞLU TİCARET 141 HİZMET Ağustos 14 1, İLERİ TEKNİK MOTOR BOBİNAJ 142 MAL Ağustos 14 11, ÖZ İLKAYALAR OTOMOTİV 143 MAL Ağustos 14 1, YÖRÜKOĞLU TORNA 144 MAL Ağustos BULUR İŞ MAKİNALARI 145 MAL Ağustos ÖZIŞIK ELEKTRİK 146 HİZMET Ağustos 14 53, YAYÇE SOSYAL HİZMETLER İNŞAAT 147 HİZMET Eylül 14 4, TEKNİK FORKLİFT SERVİSİ 148 HİZMET Eylül YÖRÜKOĞLU TAMİR BAKIM

46 MAL Eylül 14 4, KIRLIOĞLU TİCARET 150 HİZMET Eylül 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 151 HİZMET Eylül 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 152 HİZMET Eylül 14 7, EYÜP KAPTANOĞLU 153 MAL Eylül 14 6, CNR BELEDİYE HİZMET ARAÇLARI 154 MAL Eylül 14 3, SEVİNÇ OTO MAKAS 155 MAL Eylül 14 5, NASİP İNŞAAT TENEKECESİ 156 HİZMET Eylül 14 2, KOMTEST MAKİNA 157 MAL Eylül 14 5, BULUR İŞ MAKİNALARI 158 MAL Eylül 14 2, YÖRÜKOĞLU TORNA 159 MAL Eylül 14 4, KIRLIOĞLU TİCARET 160 HİZMET Eylül 14 4, ÇOLAK MÜHENDİSLİK 161 MAL Eylül ADİL A.Ş 162 HİZMET Eylül 14 1, ÇANAKCI HİDROLİK İŞ MAKİNALARI 163 MAL Eylül 14 1, TANKES 164 MAL Eylül 14 10, TURAN TİCARET 165 HİZMET Ekim 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 166 HİZMET Ekim 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 167 MAL Ekim 14 3, KIRLIOĞLU TİCARET 168 MAL Ekim ÖZIŞIK ELEKTRİK 169 MAL Ekim 14 1, ALTAY OTO CAM 170 MAL Ekim 14 1, FARUK KAPLAN 171 MAL Ekim 14 7, KÖROĞLU TİCARET 172 MAL Ekim 14 3, TANDEM TRAFİK SİSTEMLERİ 173 MAL Ekim 14 6, NASİP İNŞAAT TENEKECESİ 174 MAL Ekim 14 5, KIRLIOĞLU TİCARET 175 MAL Ekim 14 3, TEK ENERJİ 176 MAL Ekim 14 53, DÜZELTAŞ İNŞAAT 177 MAL Ekim 14 1, BULUR İŞ MAKİNALARI 178 HİZMET Kasım 14 2, ÇANAKCI HİDROLİK İŞ MAKİNALARI 179 HİZMET Kasım 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 180 HİZMET Kasım 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 181 MAL Kasım 14 4, KIRLIOĞLU TİCARET 182 MAL Kasım 14 1, BULUR İŞ MAKİNALARI 183 MAL Kasım 14 1, ERKOM KOMPRESÖR 184 HİZMET Kasım 14 1, SEVİNÇ OTO MAKAS 185 MAL Kasım 14 11, İLKAYALAR TİCARET 186 MAL Kasım 14 2, HAZIR İŞ MARANGOZ

47 MAL Kasım 14 1, ALTAY OTO CAM 188 MAL Kasım 14 11, TURAN TİCARET 189 HİZMET Kasım 14 1, DEMİR DOĞRAMA VE KAYNAKÇI 190 MAL Kasım 14 4, BULUR İŞ MAKİNALARI 191 HİZMET Kasım KULA OTO ELEKTRİK 192 HİZMET Kasım 14 5, VELİ VİNÇ İŞLETMECİLİĞİ 193 MAL Kasım 14 2, BULUT TİCARET 194 MAL Aralık 14 1, AŞAĞIÇİĞİL İPEKYOLU 195 HİZMET Aralık 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 196 HİZMET Aralık 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 197 MAL Aralık 14 16, KÖROĞLU TİCARET 198 MAL Aralık KÖSTEKÇİ SIHHI TESİSAT 199 MAL Aralık 14 3, KAVALCI TİCARET 200 MAL Aralık KAVALCI TİCARET 201 MAL Aralık 14 1, ÖZKAYA TİCARET 202 MAL Aralık 14 1, ÖZKAYA TİCARET 203 MAL Aralık 14 5, KIRLIOĞLU TİCARET 204 HİZMET Aralık 14 1, SEVİNÇ OTO MAKAS 205 HİZMET Aralık 14 47, KAYACAN İNŞAAT 206 HİZMET Aralık 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 207 HİZMET Aralık 14 1, ÇEVRE UZMANI DANIŞMANLIGI 208 HİZMET Ocak 15 2, ÖZEN TORNA 936, Yapılan asfalt çalışmaları 2.000,00 m² de sıcak asfalt çalışması ilçemiz muhtelif cadde ve sokaklarında yapılmıştır. Şantiye (Taş Ocağı) Belediyemiz şantiyede 1 adet Maden Mühendisi teknik nezaretçi ve 1 Tekniker 26 İşçi ile 2014yılındaki yapılan işler; Belediyemiz Taş Ocağı na 2014 yılında 14 defa patlatma yapmıştır. Patlatmalar teknik ekip ve emniyet güçleri nezaretinde belediyenin kendi ekip ve ekipmanları ile yürütülmektedir. Belediyemiz tesislerinde üretilen malzeme ile asfaltlama çalışmaları ve alt yapı hizmetleri yapılmıştır.

48 47 Elektrik Servisi Ilgın belediyemize ait Elektrik arıza servisinde 3 adet İşçi çalışmaktadır. İmam Hatip Lisesi arkası Melek çayı kanal boyu aydınlatma işi toplam maliyeti: TL. Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki kanal boyu aydınlatma işi toplam maliyeti: TL. Melek Çayı üzerindeki kafeteryanın elektrik tesisatının yapım işi toplam maliyeti: 3.000TL. İçme suyu kuyularının bakım ve onarımı yapım işi toplam maliyeti: TL. Şehir içi yollarda ve ana yolda bulunan sinyalizasyon sistemlerinin bakım ve onarım işi toplam maliyeti: TL. Kaplıcamıza ait sıcak su kuyularının bakım ve onarım işi toplam maliyeti: TL. Şehir içi sinyalizasyon, elektrik, telefon ve santral; günlük arızalarının yapılması işi toplam maliyeti: TL. İlçemize 6360 sayılı yasa ile bağlanan mahallelerimize ilave anons cihazlarının takılması ve günlük bakımlarının yapılması işi toplam maliyeti: TL. Yapılan işlerin toplam maliyeti TL dir.

49 48 Performans Sonuçları Tablosu KRİTER 2013 YILI 2014 YILI GÖSTERGELER GÖSTERGELER NÜFUS 31,828 kişi 55,790kişi (6360 sayılı yasa) tüm ilçe YOL YAPIM İŞLERİ Sathi Kaplama Asfalt Yapımı yok yok Sıcak Asfalt Yapımı 7000 m² 2000 m² Kilitli Parke Taşı Yapımı m² m² Bordür Yapımı m m Oluk Döşenmesi m m Kilitli Parke Taşı Üretimi 6,500,000 Adet 5,500,000 Adet Bordür Üretimi 50,000 Adet 38,000 Adet Oluk Üretimi 62,000 Adet 63,000 Adet Kullanılan Asfalt Miktarı Ton Ton Stablize Yol Yapımı m² Asfalt Yama İşleri 100 ton 30 ton PERSONEL SAYISI Memur 3 5 İşçi Hizmet Alımı 24 26

50 49 İŞLETME VE İŞTİRAKLER Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde kaplıcasından dolayı Ab-ı Germ olarak isimlendirilen Ilgın Kaplıcaları, Roma ve Bizans döneminde de kullanıldı. Günümüzde mevcut olmayan 633/ tarihli kitabeye göre, Alaeddin Keykubad ın emriyle Mimar Cemaleddin e yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Deprem ve savaş gibi sebeplerle yıkılan hamam, 666/1267 yılında Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, Sahip Ata tarafından Mimar Kaluyan a inşa ettirilmiştir. Kadınlar bölümünün giriş kapısı üzerindeki dilimli iki kemer içindeki kitabe, celi sülüs hatlı ve 666/1267 tarihlidir. Osmanlı döneminde Sultan Abdülmecid zamanında 1254/1838 de Hacı Numan Efendi tarafından da tamir edilmiştir. Günümüze gelinceye kadar müteaddid defalar tamirat görmüştür. Evliya Çelebi, nikris hastalığına tutulan Sultan Alaeddin Keykubat ın Ilgın Kaplıcalarında şifa bulduğunu ve bu yapıyı yaptırdığını anlatmaktadır. Sultan Alaeddin Keykubat zamanında soyunma ve sıcaklık kısımları bulunan yapının, daha sonra yıkılması sonucunda 1267 yılında Sahip Ata Fahreddin in han, zaviye ve kaplıcadan oluşan bir külliye yaptığı anlaşılmaktadır. Ilgın (Sahip Ata) Hanı Sahip Ata Fahrettin Ali, 666/1267 senesinde kaplıcayla birlikte hamamın yakınında Mimar Kaluyanu l Konevi ye yaptırtmıştır yılında kalıntılarına rastlanmasına rağmen bu yapı ile ilgili hiçbir iz kalmamıştır. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz Belediyemize ait olan Ilgın Kaplıcaları Termal Tesislerinde faaliyetini sürdürmektedir. Tesisimiz; Villa Apart (12 Oda), A-B Blok (32 Oda), Santral Otel (44 Oda), Vakıf Hamamı, Özel Aile Havuzu, Engelli Havuzu, Yeni Hamam, Termal Su Oyunları Parkı olarak aktif çalışmasına devam etmektedir.

51 50 Örgüt Yapısı Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Muhasebe Birimi, Birim ve Otel Sorumluları Bilgi ve Teknoloji Kaynakları İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde yer alan bilgi ve teknoloji kaynakları aşağıda tabloda yer almaktadır. Enerji Verimliliği kapsamında hazırlanan raporlar doğrultusunda tasarruf çalışmaları devam etmektedir. No Cinsi Adet 1 Bilgisayar 11 (1 Adet Laptop) 2 Telefon 10 3 Yazıcı 1 4 Ses Sistemi 2 5 Televizyon (İdare Kısım) 7 6 Televizyon (Oteller) 42 7 Masaj Koltuğu 4 8 Kamera İzleme Sistemi 2 Personel Durumu Müdürlüğümüz bünyesinde 12 memur,10 işçi ve 27 hizmet alımı ve 6 güvenlik görevlisi personeli olmak üzere toplam 55 personel ile iş ve işlemleri yürütmektedir. Personel Sayısı Memur İşçi Taşeron Güvenlik

52 51 Sunulan Hizmetler Müdürlüğümüz mevcut vakıf hamamı, yeni hamam, özel aile ve engelli havuzlarına gişeden alınan biletlerle giriş yapılmaktadır. Fiyat tablosu 2015 dönemi itibariyle güncellenmiştir. Mevcut hamamların ihtiyaçları doğrultusunda eksikleri giderilmektedir yılı içerisinde yıpranan mermerler ve granitler değiştirildi. Hamamlara şifreli emanet dolapları yapıldı. Yeni hamama soğuk içecek makinası alındı ve satış sayıları oldukça verimlidir. Vakıf hamamına sıcak içecek makinası alındı. Hamama giren vatandaşlara daha sağlıklı ve hijyenik ortamda hizmet verebilmek için havlular yeni alınan yıkama ve kurutma makinaları ile temizlenmekte olup paketlenmiş şekilde hizmete sunulmaktadır. Mevcut otellere A-B Bloklara genel iç dizayn kapsamında; mutfak dolapları, tavan ve taban tadilatları, duvarlara saten alçı, prizlerin değiştirilmesi, havuzların granit yapılması, muslukların değiştirilmesi, pencerelerin yenilenmesi, tabanın halıyla kaplanması, vestiyer yapılması, mutfaklara doğalgaz ocakları ve aspiratör alınması işlemleri yapıldı. Mevcut Villa apartlara doğalgaz sistemi getirildi. Pencerelerin daha sağlıklı ve uzun ömürlü ürünlerle değiştirilmesi. Misafirhanelere doğalgaz sistemi ile petekler takıldı. Ayrıca eski küçük otel ve dağ oteli yeni iç ve dış dizayn değişiklik çalışmaları sürmektedir. Termal Su Oyunları Havuzuna çeşitli reklam ve afiş çalışmaları yapıldı. Ekonomik Durum Hamamlar Gelir Tablosu 300, , , , ,000 50,000 0 TOPLAM HAMAM GELİRİ TOPLAM GELİR Tablo.1: 2014 yılı hamamların ay düzeyinde gelir tablosu *2014 yılı toplam hamam gelir; ,52 TL.

53 52 Hamamlar Gelir ve Kişi Toplamı Ay Gelir Kişi Ocak , Şubat , Mart , Nisan , Mayıs , Haziran , Temmuz , Ağustos , Eylül , Ekim , Kasım , Aralık , TOPLAM ,52 TL Kişi

54 53 Otel Gelir Toplamı 180, , , , , , , , , TOPLAM OTEL GELİRİ Tablo.2: 2014 yılı otellerin ay düzeyinde gelir tablosu 2014 yılı toplam hamam gelir; ,00 TL. Otel Gelir Toplamı Ay Gelir Ocak ,00 Şubat ,00 Mart ,00 Nisan ,00 Mayıs ,00 Haziran ,00 Temmuz ,00 Ağustos ,00 Eylül ,00 Ekim ,00 Kasım ,00 Aralık ,00 TOPLAM ,00

55 54 PARK VE BAHÇELER Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 2010 yılı itibariyle kurulmuş olup Ilgın halkının huzur ve refahı için Belediyemiz Mücavir alanlarındaki park ve yeşil alanların, yapımı ve bakımını, Cenaze defin, Cenazenin taşınması, masa sandalye ve çadır kurumu ayrıca cenaze sahiplerine etli pide ikram işlerini üstlenmiştir. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz, Belediyemize ait Ayvatdede Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:111/A adresinde iş ve işlemlerini sürdürmektedir. Örgüt Yapısı Belediye Başkanı Başkan Yardımcısı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan bilgi ve teknolojik kaynaklar tabloda gösterilmiştir. CİNS ADET Masa Üstü Bilgisayar Takımı 2 Dizüstü Bilgisayar 1 Telefon 4 Yazıcı 1

56 55 Araçlar ve Teknik Ekipmanlar MÜDÜRLÜK ARAÇ MODELİ ARAÇ PLAKASI ADET Park ve Bahçeler HİDROMEK 4x4 Kepçe 1 Park ve Bahçeler NEW HOLLAND Traktör 42 RS Park ve Bahçeler TÜMOSAN Traktör 42 P Park ve Bahçeler MASSEY FERGUSON 135 lik Traktör 1 Park ve Bahçeler DODGE Pikap 42 RR Park ve Bahçeler IVECO Sulama aracı 42 P Cenaze Hizmet. CITROEN Yıkama ve Nakil Aracı 42 RR Cenaze Hizmet. IVECO DAİLY Yıkama ve Nakil Aracı 42 TC Cenaze Hizmet. FIAT 50 NC Yıkama Aracı 42 P Cenaze Hizmet. FIAT DUCATO Nakil Aracı 42 P Cenaze Hizmet. BMC LEVEND Nakil Aracı 42 RK Cenaze Hizmet. RENAULT TOROS Servis Aracı 42 P İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz bünyesinde; 2 memur 9 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 11 personel ile iş ve işlemleri yürütmektedir. STATÜ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE YÜKSEKOKUL ÜNİVERSİTE MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ HİZMET ALIMI Amaç ve Hedefler Ilgın halkına en iyi hizmeti verebilmek için vatandaşa hizmet veren birim olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün insan odaklı etkin ve verimli hizmet üretmeye yönelik hızlı, rasyonel karar alma mekanizmasına ve takım ruhuyla çalışma ilkesine sahip, çağdaş, şeffaf, katılımcı

57 56 bir yönetim yapısına kavuşturarak bu kültürü kuruma yerleştirmek suretiyle çalışanların ve hizmet alan tüm kesimlerin memnuniyetini artırmaktır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü birimi tüm insanların, gelecek nesillerin ve diğer canlıların ortak bir değeri olan çevrenin korunması ve iyileştirilmesini sağlamaktır. Stratejik plan çerçevesinde müdürlüğümüze tanımlanan iş ve işlemleri en etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirerek belediye hizmetlerinde farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Kurumsallaşma yolunda hızla ilerleyen belediyemizde birim olarak üstüne düşen görevi yerine getirerek gerek belediye birimleri arasında gerek ise belediyemizle çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile ticari münasebette bulunduğumuz firmalar karşısında çağın gereksinimlerini en iyi şekilde kullanan kurumsal bir yapı ile hizmette en iyiyi hedeflemekteyiz. Hizmetlerimizi yerine getirirken belediyemizin genel politikalarını göz önünde bulundurarak her kesime eşit mesafede durmak ve bu konuda herkesin takdirini kazanmak genel amaçlarımızın başında gelmektedir. Yurttaki ve dünyadaki standartları, teknolojik gelişmeleri ve değişen koşulları takip edip kuruma adapte ederek kent halkına verilen hizmetin kalitesini, verimini ve çeşitliliğini artırmaktır. Kentimizin tarihi dokusunun korunarak yaşatılmasını sağlamak ve aktif kent yaşamına dâhil ederek kentliye ve kent turizmine sunmaktır. Kent kimlik ve estetiğini geliştirecek, sosyal ve kültürel hayata renk katacak, kentlinin kullandığı ortak mekânların yine kentlinin faydasına çevreci yaklaşımlarla geliştirilmesi yönünde Kentsel Tasarım Projelerini hayata geçirmek. İlçemize yönelik spor ve sosyal tesisler, yol, kaldırım, meydan, park, otogar ve otoparklar vb. yapımı hizmetlerinin yürütülmesini, bakım ve onarımlarının yapılmasını plan dönemi sonuna kadar sağlamak. Şehrimizde hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile mücadele etmek, sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıt altına alınmasını sağlamak. Kentin görselliğini ve yeşil dokusunu geliştirerek kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarını artırmak ve daha yaşanabilir bir kent oluşturmak. Mezarlıklarımızı, halkımızın inanç ve geleneklerine uygun, düzenli ve huzur veren mekânlar haline getirerek, defin hizmetlerinin sorunsuz ve beklentilere cevap verecek şekilde hassasiyetle yürütülmesini sağlamak

58 57 Engellilere yönelik etkili ve işlevsel planlar ile şehir içinde yaşamlarını kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılacaktır. Cenaze sahiplerinin zor günlerinde yanında olmak, Sunulan Hizmetler Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü halkımızın huzurlu ve sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi için belediyemiz mücavir alanları içinde mevcut bulunan ve yeni yapılacak olan park ve yeşil alanlarının yapım ve bakımını yapmaktadır. Parklarımızda, yol kenarlarında, refüjlerde ve diğer yeşil alanlarda bulunan tüm ağaçların, çalıların ve diğer bitkisel materyallerin sulama, budama, ilaçlama gibi bakım işlemleri yapılmıştır. Parklarımıza, yol ve havuz kenarlarına, Kaplıca Bölgesine, bitki kasalarına mevsimlik çiçek dikimi yapıldı. Parklarımıza, yol ve havuz kenarlarına, Kaplıca Bölgesine, bitki kasalarına adet Lale soğanı dikimi yapıldı. Yaz mevsiminde ilçemizde Uçkun İlaçlaması yapılmıştır. Yabani otlara karşı ilaçlama yapılmıştır. Cadde, sokak ve diğer yeşil alanların ağaçlandırılması ve sonrasındaki bakım işlemleri yapıldı. Melek Çayı üzerinde bulunan Kafeteryanın andezit döşemesi, havuz yapımı, sulama sisteminin oluşturulması, çocuk oyun elemanı, kamelya (8 adet) ve orman masası (8 adet), bitki dikimi, çim ekimi ve otoparkının oluşturulması. Melek Çayı-Kanal Boyu ve Sırtında ot temizliği, tesviye işlemi, sulama sisteminin oluşturulması, bitki dikimi, çim ekimi, kamelya (14 adet),orman masası(14 adet), bank (18 adet) yapım işlemleri olmuştur. Parklara ve diğer yeşil alanlardaki ağaçların ve çalıların çanaklarının açılması. Muhtelif mahallelerdeki parklar ve diğer yeşil alanlardaki çeşmelerin, sulama sistemlerinin yapım, bakım ve onarım işlemleri yapıldı. Parklarımızda, spor alanlarında, Kamu ve eğitim kurumlarının bahçelerini ve diğer yeşil alanlarda yabani ot temizliği ve çim biçimi yapıldı. Aşağıçiğil Parkının mevcut haline göre projesi çizildi, metrajı çıkartıldı. Hacı Elmas Caddesindeki ağaçlar budandı, temizlendi ve gül dikimi yapıldı. Orta refüjlerde ağaçların ve çalıların budama işlemi, gül ve lale dikimi yapıldı.

59 58 İlçemizdeki parklara (Çavuşoğlu Parkı, Şıhbedrettin Mahalle Parkı, Belediye Parkı, Akcami Parkı, Camiatik Mahalle Parkı, Buhara Karşısı Park, DSİ arkası Park, Gonca Siteleleri yanı Park) ve eğitim kurumlarına (Elif Anaokulu, Ziya Mert Ortaokulu, Ahmet Ali Gezgin İlkokulu, Şehit Mustafa Deniz Kağnıcı İlkokulu, İnönü İlkokulu ) çocuk oyun parkları yerleştirildi, mevcut oyun parkları yenileriyle değiştirildi. Parklarımıza fitness spor aletleri eklendi (Akcamii Parkı, Buhara Karşısı Park, Çavuşoğlu Parkı, TOKİ Parkı). Hacı Elmas Caddesi için mahalle sakinlerine 3 adet proje sunularak anket düzenlendi. Anket sonucuna göre cadde tekrardan düzenlendi. Camilerimize (Ebubekir Camii, Şıh Bedrettin Camii ve Türkmen Camii) oturma elemanlı Kamelya eklendi, Şıhbedrettin Camii ye ise çim ekimi ve ağaç dikimi yapıldı. Parklarımızda ve diğer alanlarda bulunan havuzların temizliği ve ilaçlama gibi bakım işlemleri yapıldı. Gül ve diğer bitkilerden çelikler alınarak Belediye Fidanlığımızda bulunan Serada adet çelikten bitki üretimine başlanmıştır. Argıthanı, Çavuşçugöl, Aşağıçiğil Mahallelerinde bulunan parkların ve yeşil alanların kontrolü, bakımı yapılmıştır. İlçemizdeki muhtelif alanlara bitki dikimi yapılmıştır. Kafeterya Peyzaj Projesi hazırlanmıştır, uygulaması yapılmıştır. 36 Köye 41 adet Kamelya yapılmıştır. 112 Acil Servise 1 adet Kamelya 1 adet Orman masası yapılmıştır. Camilerimize (Yıldırım Beyazıt Camii 4 tane, Hayvan Pazarı Camii 4 adet, Veysel Karani Camii 1 tane, Şıh Bedrettin Camii 2 tane, İstasyon Camii 3 tane, Hazreti Ömer Camii 2 tane, Ebubekir Camii 1 tane, Göstere Mahalle Camii 3 tane) bank eklenmiştir. Okullarımıza (Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi 7 adet, Ilgın Şehit B. Harun Çoban Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 4 adet, Halil Özkan İlkokulu 3 adet, Ilgın Şehit İrfan Yayla İlkokulu 3 adet, Şeker Ortaokulu 3 adet) bank yapılmıştır. Fidanlığımızda bulunan bitkilerin yıl boyunca uygun dönemlerde (budama, sulama, ilaçlama, teneke ve saksı değişimi, toprak değişimi, çelik alımı gibi) işlemler yapılmıştır. Dereköy Mahallesinde ağaçlandırma alanına Damlama Sulama Sistemi yapıldı.

60 59 Kafeterya Peyzaj Projesi hazırlanmıştır, uygulaması yapılmıştır. Melek Çayı Peyzaj Projesi hazırlanmıştır, uygulaması yapılmıştır. Ilgın Kent Meydanı Peyzaj Projesi hazırlanmıştır. Çavuşçugöl Mesire Alanı Peyzaj Projesi hazırlanmıştır.

61 60 Toki Mahalle Parkı Peyzaj Projesi hazırlanmıştır. Gökçeyurt Alabalık Tesisi Peyzaj Projesi hazırlanmıştır. Fatih Mahalle Parkı Peyzaj Projesi hazırlanmıştır.

62 61 Şıhcarullah Mahalle Parkı Peyzaj Projesi hazırlanmıştır. Eczane Dükkanları önü Peyzaj Projesi hazırlanmıştır. At Çiftliği-Paintball-Hayvan Barınağı Peyzaj Projesi hazırlanmıştır. Melek Çayında kullanılmak üzere Ahşap Köprü modellemesi yapılmıştır.

63 62 Kaplıca Bölgesi-İpek Termal Otel Arkasına Peyzaj Projesi hazırlanmıştır. Spor Kompleksi Projesi tekrar düzenlendi. Belediyemiz Mezarlık İşleri Müdürlüğümüzce 2014 yılı itibariyle 368 adet defin işlemi sorunsuz olarak yerine getirilmiştir. 344 adet cenaze sahiplerinin evine taziye yemeği olarak toplamda adet Etli ekmek verilmiştir. KDV dahil TL ücret tutmuştur. Ilgın dışı il ve ilçelerden cenaze taşıma işlemleri yapılmıştır. Bu taşımalardan alınan toplam ücret TL dir. 36 Mahallemizin cenaze yıkama araçlarının bakımı (ısıtıcılarının kontrolü, boyamaları, eksikliklerin giderilmesi) yapıldı. Bakım ücreti TL tutmuştur. Cenaze evleri için 4 adet taziye çadırı yaptırıldı, cenaze evlerinde kurum işlemleri yapıldı. Taziye çadırı ücreti TL dir. Cenazede imamların Kur an okumalarının rahatça duyulabilmesi için 2 adet Ses Cihazı alındı. Ses cihazı ücreti TL tutmuştur. Cenaze evlerinde kullanılmak üzere 20 adet masa, 180 adet tabure hizmeti verildi.

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

2012 Yılı Ilgın Belediyesi Faaliyet Raporu 1

2012 Yılı Ilgın Belediyesi Faaliyet Raporu 1 2012 Yılı Ilgın Belediyesi Faaliyet Raporu 1 BELEDİYE BAŞKANININ SUNUŞU Ilgın Belediyesi, Ilgın Değişmeli, Ilgın Gelişmeli ilkesi doğrultusunda yerel kalkınmanın fiziki, ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) 8901 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Mali Hizmetler EMLAK VE ÇTV ŞEFLİĞİ Tellaliye Harcını Tahsil Etmek «Emlak Beyanı Kabulü, Tarh, Tahakkuk, Tebliği «İcra ve Haciz İşlemleri «Çevre Temizlik Vergisi Beyanı Kabulü «MASRAF

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU. www.trabzon.bel.tr

2014 YILI FAALİYET RAPORU. www.trabzon.bel.tr YILI FAALİYET RAPORU www.trabzon.bel.tr Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SUNUŞ Değerli meclis üyelerimiz; Trabzon a hizmet sevdasıyla bir çalışma yılını daha birlikte doldurmuş

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü KANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Akdurak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:3 Tel: 0262 551 32 10 Dahili 178 Faks: 0262 551 30 61 / 32 12 e-posta: muhasebe@kandira.bel.tr

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU

İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU 7269 İSTANBUL KENTİNDE YAPILACAK OLİMPİYAT OYUNLARI KANUNU Kanun Numarası : 3796 Kabul Tarihi : 30/4/1992 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/5/1992 Sayı : 21219 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı

Detaylı

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ

T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ T.C. BOZCAADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 04.KASIM.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI MECLİS ÜYELERİ BELEDİYE BAŞKANI :Dr.Hakan Can YILMAZ MECLİS ÜYESİ :Arzu ARAL MECLİS ÜYESİ :Necla ERSÖZ MECLİS ÜYESİ :Mehmet TALAY

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

2012 YILI BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2012 YILI BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ 1882 yılında kurulan Belediyemiz belde sakinlerimizin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere yegane amacı halka hizmet

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) EĞLENCE VERGİSİ YANGIN SİGORTASI

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Kurumsal. Sonraki Yıla Devreden. Net Bütçe Bütçe Gideri . Ek 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84 6.658.737,84 4.436.262,16 45 MANİSA İLİ 11.095.000,00 1.345.740,35 1.345.740,35 11.095.000,00 6.658.737,84

Detaylı

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 28 B-Temel Politika ve Öncelikler 33 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A-İdarenin Amaç ve Hedefleri 28 B-Temel Politika ve Öncelikler 33 III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER İçindekiler BAŞKANIN SUNUŞU I GENEL BİLGİLER A-Misyon ve Vizyon 8 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 C-İdareye İlişkin Bilgiler 14 1-Fiziksel Yapı 14 2-Örgüt Yapısı 16 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 17

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ İ ŞEKİLLER DİZİNİ İ GRAFİK DİZİNİ İ ALT YAPI HİZMETLERİ (1) 9 II- PERFORMANS BİLGİLERİ 29

TABLOLAR DİZİNİ İ ŞEKİLLER DİZİNİ İ GRAFİK DİZİNİ İ ALT YAPI HİZMETLERİ (1) 9 II- PERFORMANS BİLGİLERİ 29 TABLOLAR DİZİNİ İ ŞEKİLLER DİZİNİ İ GRAFİK DİZİNİ İ I- GENEL BİLGİLER 2 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 ALT YAPI HİZMETLERİ (1) 9 B- Teşkilat Yapısı 19 C- Fiziksel Kaynaklar 19 D- İnsan Kaynakları 20

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI Ajansın kuruluşu MADDE 1- (1) Eskişehir i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı

Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 4.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 4.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI... 5 I-GENEL BİLGİLER... 5 A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir.

Fonksiyonel birim şeması yönetmelik eki( Ek-1) de düzenlenmiştir. Personel görev dağılım çizelgeleri Daire Başkanı tarafından belirlenir. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ NİN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-12/08/2014 tarihli

Detaylı

KANUN. Kanun No. 5583 Kabul Tarihi : 22/2/2007

KANUN. Kanun No. 5583 Kabul Tarihi : 22/2/2007 28 Şubat 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26448 KANUN FUTBOL MÜSABAKALARINDA MÜŞTEREK BAHİSLER TERTİBİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5583 Kabul Tarihi

Detaylı

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir.

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir. TARİH ---------------------------- SAYI KONU 25.08.2015 2015 / / 1 SİRKÜLER ÖZETİ : Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte emlak vergisine ilave

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İSTANBUL BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden.

Fn Tp. Geçen Yıldan Devreden Ödenek. Fonksiyonel. Eko. Bütçe İle Verilen Ödenek. Net Bütçe Bütçe Gideri. Sonraki Yıla Devreden. . Ek Bütçe 46 BELEDİYE VE BAĞLI İDARELER 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00 6.850.292,20 6.850.292,20 45 MANİSA İLİ 9.121.000,00 850.000,00 1.267.736,57 1.267.736,57 9.971.000,00

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Recep KARAMEHMETOĞLU Çevre Mühendisi

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIŞŞTAY BAŞŞKANLIIĞII SSAMSSUN İİLKADIIM BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI TASARISI Eylül 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER İ TABLO DİZİNİ İİ SUNUŞ 1 I. GENEL BİLGİLER 3 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 A1. Kuruluş, Hukuki

Detaylı

2011 YILI BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ 1882 yılında kurulan Belediyemiz belde sakinlerimizin mahalli müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak üzere yegane amacı halka hizmet

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı