BAKIM VE GÜVENLİK KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIM VE GÜVENLİK KILAVUZU"

Transkript

1 BAKIM VE GÜVENLİK KILAVUZU Advanced Cutting Technology

2 Giriș Introduction Kullandıπınız zincir testere ancak kullandıπınız zincir, kılavuz kol ve diµli kadar iyi olacaktır. Aπaç kesme iµlemi sırasında bunlar birlikte çalıµmaktadır bu nedenle bakımları da birlikte yapılmalıdır. Bakımları düzgün yapılmıµ bir zincir, kılavuz ve diµli mükemmel bir performans sergileyecektir. Bakımsız bir zincir ise kılavuz ile diµliye zarar verecektir, zayıf bir kesme performansı sergileyecektir ve kesme iµlemi sırasında potansiyel tehlike oluµturacaktır. Bu kılavuz sadece OREGON" tarafından üretilen zincir, kılavuz ve diµlilerin bakımına yönelik olarak hazırlanmıµtır. Testerenizin bakımı ile ilgili olarak testere kullanım kılavuzuna bakınız veya kullandıπınız zincir testerenin size en yakın bayisi ile irtibat kurunuz. 2.

3 Giriș Z NC R TESTERE GÜVENL ÖNEMLI GÜVENLIK MESAJI! GÜVENL K S MGES Bu güvenlik simgesi güvenlik mesajlarını vurgulamak amacı ile kullanılmaktadır. Bu simgeyi gördüπünüzde, ciddi yaralanmaların önüne geçebilmek için ilgili güvenlik mesajını okuyunuz ve uygulayınız.! UYARI Tüm kesme zincirleri geri teperek zincir testerenin kontrolünün tehlikeli bir µekilde kaybedilmesine ve testere operatörü ile yakınında bulunan kiµilerin ciddi bir µekilde yaralanmasına neden olabilmektedir. Testerenizin kesme zincirinin, kılavuz kolunun ve diµlisinin doπru kullanımı ve bakımı için zincir testere kullanım kılavuzunda ve bu kitapçıkta belirtilen tüm talimatlara uyunuz. Z NC R TESTEREN N GER TEPMES NE KARΩI KORUNMA Kiµisel zincir testere kullanma deneyim düzeyinizi iyi deπerlendiriniz Kullandıπınız zincir testereyi iyi tanıyınız Zincir testerenin geri tepmesi karµısında ne yapılması gerektiπi konusunda deneyiminiz ve özel bir eπitiminiz yoksa OREGON sadece düµük geri tepmeli testere zinciri kullanmanızı önermektedir. GER TEPME NED R? Geri tepme, zincirin kılavuz kolunun burnuna ya da ucuna yakın bir bölgede bir kütük ya da dal gibi baµka bir cisme temas etmesi ya da kesilen aπacın kapanarak kesme zincirini kesikte sıkıµtırması nedeni ile kılavuz kolunun sert bir µekilde geriye ya da yukarıya doπru yaptıπı harekettir. YARALANMAYI ÖNLEMEK Ç N Geri Tepme Konusunda Bilinçli Olmak ➊ Olası bir geri tepmeye karµı kendinizi koruyabilmek için daima hazır olmanız gerekmektedir. Kılavuzun burnunun konumunu daima Potential Kickback Situation takip etmeniz gerekmektedir. ➋ Kesme iµlerinin çoπu için farklı modellerde kesme zincirleri mevcuttur. Yapacaπınız kesme iµinin türüne uygun en düµük geri tepmeli zinciri kullanınız. ➌ Azami geri tepme güvenliπi için OREGON Double Guard gibi dar burunlu kılavuz kollarını kullanmanızı öneririz. Introduction 3.

4 Introduction Zincir testerenin kaymasını önlemek ve ellerinizi korumak amacı ile koruyucu eldiven kullanınız. Ayaklarınızı korunmak amacı ile zincir testereden koruyucu botlar ya da güvenlik botları ve tozluk kullanınız. Giriș Z NC R TESTERE GÜVENL GIYSILER VE KORUYUCU DONANIM Baµınızı korumak amacı ile sert koruyucu kask kullanınız. Kulaklarınızı korumak amacı ile kulak koruyucusu kullanınız. Gözlerinizi korumak amacı ile güvenlik gözlüπü ya da maske kullanınız Bacaklarınızı korumak amacı ile koruyucu pantolon ya da tozluk kullanınız. NOT: Uygun bir µekilde giyininiz çok bol ya da çok dar giysiler giymeyiniz. DO RU YÖNTEMLERLE ÇALIΩMAYI ALIΩKANLIK HAL NE GET R N Z Testereyi sadece saπ elinizle kavrayınız (saπ eliniz tetiπin üstünde, sol eliniz ön tutamakta olmalıdır). Daha iyi kontrol saπlamak için sol kolunuzu düz tutunuz. Testereyi her iki elinizle sıkıca tutunuz. Baµ parmaπınızı ön tutamaπa sıkıca yapıµtırınız. Zincir testereyi yan tarafa doπru tutunuz, hiçbir zaman zincir testerenin arkasında durmayınız. Motoru tam gazla çalıµtırınız. Düµük geri tepmeli bir testere zinciri ve geri tepme kuvveti azaltılmıµ bir kılavuz kolu kullanınız. Zincir testereyi, kesme zincirini, kılavuz kolu ve diµliyi daima bakımlı tutunuz. Ayaklarınızı saπlam basınız ve vücudunuzu dengeli tutunuz. Zincir testere ile sadece odun kesiniz. Baµka hiçbir malzemeyi kesmeyiniz.!dikkat Kendinizi emniyete alınız. Kesme iµleminden önce : Kesilen cismin ne µekilde düµeceπini hesaplayınız Testerenin kesilen cismin etkisi ile beklenmedik bir µekilde savrula bileceπini dikkate alınız. Yaralanmayacak µekilde durunuz. Asla omuz hizasından yukarıda kesme yapmayınız. Asla bir aπaç ya da merdiven üstünde iken kesme yapmayınız. Kesme alanına baµkalarını yaklaµtırmayınız. Kesme sırasında baµkalarının aπacı tutmalarına izin vermeyiniz. 4.

5 Içindekiler G R Ω Giriµ... Zincir testere güvenliπi... Z NC R Zincir terimleri...2 Zincir Diµ açıklıπı...2 Zincir yuva açıklıπı...2 Kesicinin parçaları...2 Kesici Diziliµi...2 Testere Zincirinin Parçaları...3 Bakım terimleri...3 Zincir bakım gereçleri...4 KILAVUZ KOLLAR Kılavuz kol terimleri Kılavuz kol bakım gereçleri...55 Kılavuz kolun bakımı Power Match burunların deπiµtirilmesi Pro-Lite" burun diµlileri Kılavuz kolda arıza tespiti Içindekiler Zincir tanımlama tablosu Zincir tahrik baklası tanımlama numaraları...8 Zincir tanımlama harfleri...9 Dört temel kural Zincir bakımı...12 Zincir germe iµlemi Zincirlerin yaπlanması...15 Derinlik göstergelerinin ayarlanması Kesicilerin bilenmesi Zincir parçalarının takılması Perçinlerin sökülmesi Yeni zincir alıµtırma iµlemi...24 Son kullanıcı simgeleri...25 Eπeleme özellikleri Zincirde arıza tespiti TAHR K D ΩL LER Tahrik diµlisi terimleri, gereçler ve takılması...65 Diµli bakımı Diµlide arıza tespiti FAYDALI B LG LER Faydalı bilgiler İÇİNDEKİLER 1.

6 OREGON TARAFINDAN KULLANILAN Z NC R TER MLER Z NC R D Ω AÇIKLI I Zincir Diµ Açıklıπı ardıµık üç perçin arasındaki mesafenin ikiye bölünmesi ile elde edilen deπerdir. OREGON zincir diµ açıklıkları : 1/4",.325", 3/8",.404" and 3/4". Z NC R YUVA AÇIKLI I Zincir yuva açıklıπı tahrik baklasının kılavuz kol üzerindeki yuvaya oturan kısmının kalınlıπıdır. Sektörde kullanılan standart Zincir yuva açıklıkları:.043" (1.1 mm),.050" (1.3 mm),.058" (1.5 mm),.063" (1.6 mm).080" (2 mm) ve.122" (3.1) zincir yuva açıklıkları OREGON tarafından Hasat uygulamaları için kullanılmaktadır. KES C N N PARÇALARI Üst plaka Perçin deliπi Topuk Kesme köµesi Yan plaka Boπaz Derinlik göstergesi Burun Geniµ derinlik göstergesi KES C Z NC R D Z L Ω TER MLER Standart Yarım atlamalı Atlamalı 2.

7 OREGON TARAFINDAN KULLANILAN Z NC R TER MLER (DEVAMI) TESTERE Z NC R N N PARÇALARI NOT: Aµaπıda belirtilen parçalar geri tepmeyi azaltan "tampon bakla" özelliklerini içermektedir: tampon baπlantı µeridi, tampon tahrik baklası ve eπimli derinlik göstergesi. Tahrik baklası Tampon baπlantı µeridi Önceden ayarlanmıµ baπlantı µeridi Önceden ayarlanmıµ tampon baπlantı µeridi Sol kesici Eπimli derinlik göstergesi Saπ kesici Eπimli derinlik göstergesi Baπlantı µeridi Tampon tahrik baklası Saπ kesici Sol kesici Derinlik göstergesi Baπlantı µeridi Derinlik göstergesi KES C BAKIM TER MLER Derinlik göstergesi ayarı Üst plaka eπeleme açısı Üst Plaka kesme açısı Eπe kılavuzu açısı 3. 3.

8 OREGON Z NC R BAKIM GEREÇLER E ELEME GEREÇLER ➊ MONTE ED LM Ω E E KILAVUZU ➋ B LEME SET ➌ YUVARLAK E E ➍ DÜZ E E ➎ DER NL K GÖSTERGES ALET ➏ ÇUBU A MONTE ED LM Ω E E KILAVUZU ➐E E SAPI ➑ E ELEME MENGENES TAΩLAMA GEREÇLER ➊ SURE SHARP 12 VOLTLUK TAΩLAMA MAK NES ➋ TEZGAH T P Z NC R TAΩLAYICI ➌ M N TAΩLAYICI ➍ TAΩLAMA D SKLER Z NC R ONARIM GEREÇLER ➊ Z NC R SÖKME ALET ➋ PERÇ N ÇIKARTMA ALET ➌ CEPTE TAΩINAB L R Z NC R SÖKME ALET 4.

9 Z NC R TANIMLARI OREGON E ELEME OREGON Z NC R YUVA AÇIKLI I KES C T P KES C GER Z NC R ÖZELL K- Z NC R IN. MM UÇ YAN D Z L Ω TEPMEY PARÇASI LER T P GÖR- GÖR- AZALTICI ÜNTÜSÜ ÜNTÜSÜ ÖZELL KLER (VARSA)* D Ω AÇIKLI I 1/4" OLAN Z NC RLER Sayfa MICRO 25AP 050" 1.3 CHISEL 26 MICRO CHISEL STANDART D Ω AÇIKLI I.325" OLAN Z NC RLER 20BPX 21BPX 22BPX Sayfa 27 MICRO CHISEL 050" 058" 063" MICRO CHISEL STANDART 20LPX 21LPX 22LPX Sayfa 28 SUPER " 058" 063" KESK STANDART M21LPX M22LPX Sayfa 31 MULTICUT 058" 063" KESK STANDART Sayfa MICRO- 95VPX LITE 050" MICRO CHISEL STANDART 95R Sayfa 43 YARMA Z NC R 050" 1.3 MICRO CHISEL STANDART GER TEPMEY AZALTICI ÖZELL KLER ➊ TAMPON TAHR K BAKLASI ➌ E ML DER NL K GÖSTERGES ➋ TAMPON BA LANTI ΩER D ➍ ALÇAK PROF LL E ML DER NL K GÖSTERGES 5. 5.

10 Z NC R TANIMLARI OREGON E ELEME OREGON Z NC R YUVA AÇIKLI I KES C T P KES C GER Z NC R ÖZELL K- Z NC R IN. MM UÇ YAN D Z L Ω TEPMEY PARÇASI LER T P GÖR- GÖR- AZALTICI ÜNTÜSÜ ÜNTÜSÜ ÖZELL KLER (VARSA)* D Ω AÇIKLI I 3/8" OLAN Z NC RLER 72DX/DPX 73DX/DPX 75DX/DPX 72LGX 73LGX 75LGX 72LPX 73LPX 75LPX M73LPX M75LPX Sayfa 33 Sayfa 34 Sayfa 35 Sayfa 32 S-70 SUPER GUARD SUPER 70 Düµük titreµimli MULTICUT 050" 058" 063" 050" 058" 063" 050" 058" 063" 058" 063" YARI-KESK KESK KESK KESK STANDART (LG) STANDART (LP) STANDART STANDART 72RD 73RD 75RD Sayfa 36 YARMA Z NC R 050" 058" 063" YARI-KESK PAHLI KESK STANDART (SG) STANDART 91VX Sayfa 39 Düµük titreµimli Alçak profilli 050" 1.3 PAHLI KESK STANDART 91VG Sayfa 40 Düµük titreµimli XTRA GUARD 050" 1.3 PAHLI KESK STANDART 91LX - POWER 050" SHARP 1.3 ÖZEL AMAÇLI STANDART Sayfa YARMA 91R Z NC R 050" Sayfa M91VX MULTICUT 050" Sayfa MICRO- 90SG LITE 043" Düµük titreµimli Sayfa SEMI- 91VXL CHISEL 050" PAHLI KESK PAHLI KESK SEMI-CHISEL STANDART STANDART STANDART 6.

11 Z NC R TANIMLARI OREGON E ELEME OREGON Z NC R YUVA AÇIKLI I KES C T P KES C GER Z NC R ÖZELL K- Z NC R IN. MM UÇ YAN D Z L Ω TEPMEY PARÇASI LER T P GÖR- GÖR- AZALTICI ÜNTÜSÜ ÜNTÜSÜ ÖZELL KLER (VARSA)* D Ω AÇIKLI I.404" OLAN Z NC RLER 16H 18HX 26 27, 27P Sayfa 47 Sayfa 41 HARVESTER (HASAT) MICRO- CHISEL 063" 080" 058" 063" MICRO CHISEL MICRO CHISEL STANDART STANDART SADECE P 27R Sayfa 42 YARMA Z NC R 063" 1.6 MICRO CHISEL (R) STANDART (RA) SKIP 59AC Sayfa 44 YONTMA T P STANDART MICROBIT 063" 1.6 SADECE CP 58L 59L Sayfa 45 SUPER GUARD 058" 063" KESK STANDART D Ω AÇIKLI I 3/4" OLAN Z NC RLER 11H Sayfa 46 YONTMA T P 122" 3.1 YARI-KESK STANDART GER TEPMEY AZALTICI ÖZELL KLER ➊ TAMPON TAHR K BAKLASI ➌ E ML DER NL K GÖSTERGES ➋ TAMPON BA LANTI ΩER D ➍ ALÇAK PROF LL E ML DER NL K GÖSTERGES 7. 7.

12 Z NC R TAHR K BAKLASI TANIMLAMA NUMARALARI OREGON zincirlerinin hemen hemen tümü bir ya da iki harfin izlediπi bir rakamdan oluµan bir parça numarası ile numaralandırılmıµtır. (bkz. Sayfa 9). OREGON parça numaralarına örnekler: 18 HX, 72LPX, 91VG Numaralar : 18 HX, 72 LPX, 91 VG Numaralar zincir tahrik baklalarının üstüne basılmıµtır ve zincirin fiziki ölçülerini belirtmektedir. (diµ açıklıπı ve yuva açıklıπı) Z NC R YUVA AÇIKLI I D Ω AÇIKLI I NUMARASI NÇ MM 11 3/4".122" ".063" ".080" ".050" ".058" ".063" /4".050" ".058" ".063" ".058" ".063" /8".050" /8".058" /8".063" /8".043" /8".050" ".050"

13 Z NC R TANIMLAMA HARFLER Harfler : 18 HX 72 LPX 91 VG Harfler kesici tipini ve diziliµini, güvenlik özelliklerini ve zincirin diπer fiziki özelliklerini belirtmektedir. AC Yontma tip Kesici, Standart Diziliµ AP Micro Chisel Kesici, Tamponlu Tahrik Baklası, Standart Diziliµ BC Standart s ral yontucu tip keski (sadece 11BC) BPX Düµük titreµimli Micro Chisel B çak, Tamponlu Tahrik Baklas, Standart S ra DX Yarı-keski tip Kesici, Standart Diziliµ DPX Yarı-keski tip Kesici, Tamponlu Tahrik Baklası, Standart Diziliµ H Hasat uygulamaları için tadilat görmüµtür, Standart Diziliµli Micro Chisel ya da Yarı Keski tip Kesici L Yar köseli kesiciler standart baπlant ile (.404" 58L & 59L) LGX Yuvarlak keski tipi kesici, Eπimli Derinlik Göstergesi, Standart Diziliµ. 33LG serisi zincirler düµük titreµimli zincirlerdir. LPX Düµük titreµimli Yuvarlak Kaideli Keski. B çak, Tamponlu Tahrik Baklas, Standart S ra LX Power Sharp Zincir, Eπimli Derinlik Göstergesi, Tamponlu Tahrik Baklası, Standart Diziliµ (el ile bakım yapılması gerekmez). M Yuvarlak kaideli keski tipi b çaklar (M73, 75LP, M21,22LP) ve BDL ya da yivli keski tipi b çaklar (M91VS) ve aµ r kirli ya da aµ nd r c koµullarda zincirin kesme etkisini art ran yüksek derinlik mastar ve tamponlu tahrik baklalar ile donat lm µt r R Yarma Zinciri, Yarı-keski (91R) veya Mikro-keski (95R, 27R) tipi Kesici, Standart Diziliµ RA Yarma Zinciri, Micro Chisel Kesici, Atlamalı Diziliµ, RD Yarı keski tipi kesiciye sahip standart diziliµli yarma zinciri SG Düµük titreµimli pahlı keski tipi kesici, eπimli derinlik göstergesi, tamponlu baπlantı µeridi, standart diziliµli, dar çentikli tasarım VG Düµük titreµimli yivli keski tipi b çak, eπimli derinlik göstergesi, tamponlu baπlantı µeridi, standart diziliµli VPX Düµük titreµimli Micro Chisel kesici, eπimli derinlik göstergesi, tamponlu tahrik baklası, dar çentikli tasarım (sadece 95VPX) VX Düµük titreµimli yivli keski tipi b çak, eπimli derinlik göstergesi, standart diziliµli VXL Düµük titreµimli Micro- Chisel yüksek baklalı zincirler, eπimli derinlik göstergesi, standart diziliµli 9. 9.

14 TESTERE Z NC R LE LG L DÖRT TEMEL KURAL Z NC R TESTERE KULLANICILARINI D KKAT NE: OREGON testere zinciri ile ilgili bu dört temel kurala uymanızı önermektedir. Bu kuralları bilen ve bunlara yan kullanıcılar zincirlerinden, kılavuz kollarından ve diµlilerinden mükemmel bir performans alacaklar ve aynı zamanda güvenlikle ilgili tehlikeleri azaltacaklardır. 1 NUMARALI KURAL KULLANDI INIZ Z NC R DO RU GERG NL E SAH P OLMALIDIR. Zincir ve kılavuzlarla ilgili sorunların en büyük kaynaπı hatalı zincir gerginliπidir. Zincirlerin ne µekilde gerilmesi gerektiπi 13 ve 14 numaralı sayfalarda açıklanmaktadır. 2 NUMARALI KURAL KULLANDI INIZ Z NC R Y YA LANMIΩ OLMALIDIR Kullandıπınız testerenin kılavuzuna, zincirine ve diµlisine sürekli olarak yaπ saπlanması hayati önem taµımaktadır. Yaπlama yapılmadıπı taktirde aµırı sürtünme, aµınma ve hasar oluµacaktır. Zincirlerin ne µekilde yaπlanması gerektiπi 15 numaralı sayfada açıklanmaktadır. 10.

15 TESTERE Z NC R LE LG L DÖRT TEMEL KURAL 3 NUMARALI KURAL KULLANDI INIZ Z NC R N DER NL K GÖSTERGELER DO RU EK LDE AYARLANMALIDIR Derinlik göstergelerinin ayarları ve biçimi performans ve güvenlik aµısından büyük önem taµımaktadır. Zincirlerin derinlik göstergelerinin ne µekilde ayarlanması gerektiπi numaralı sayfalarda açıklanmaktadır. 4 NUMARALI KURAL KULLANDI INIZ Z NC R KESK N OLMALIDIR Kullandıπınız zincir keskin olduπu taktirde iµi o yapacaktır. Aksi taktirde iµi siz yaparsınız ve kesme ataµmanlarınız daha çabuk aµınır. Zincirlerin ne µekilde bilenmesi gerektiπi 18 ve 19 numaralı sayfalarda açıklanmaktadır. OREGON markalı tüm zincirlerin bakım özelliklerini 26 ila 47 numaralı sayfalar arasında bulabilirsiniz

16 Z NC R BAKIMI D KKAT: BAY LER, Z NC R TESTERE KULLANICILARI VE TESTERE Z NC R BAKIMI YAPAN HERKES Ç N ÖNEML GÜVENL K B LG LER. OREGON doπru zincir bakım tekniklerini ve zincirin bakımlı olmaması halinde karµılaµılabilecek tehlikeleri öπrenmenizi önermektedir.!uyari Aµaπıda yer alan talimatlara uyulmaması halinde testere operatörü, etrafındaki kiµiler ve zincirin bakımını yapan kiµiler ciddi µekilde yaralanabileceklerdir. Zincir, kılavuz kolu ya da diµli üzerinde çalıµmaya baµlamadan önce mutlaka testerenin motorunu durdurunuz. Aµaπıdaki koµullardan her biri zincirin potansiyel geri tepme enerjisini, zincirin kılavuz koldan kurtulması riskini ve zincir testere kullanımından kaynaklanabilecek diπer riskleri arttıracaktır. 1. Zincir açılarının yanlıµ bilenmesi 2. Körelmiµ zincir 3. Zincirin geri tepme azaltıcı özelliklerinin deπiµtirilmesi 4. Zincir derinlik göstergesi ayarlarının aµırı yapılması 5. Zincir derinlik göstergelerinin biçimlerinin hatalı olması 6. Zincirin gevµek olması 7. Zincir parçalarının hatalı takılması 8. Perçinlerin gevµemiµ olması ya da zincirin herhangi bir parçasında çatlak ya da kırıklar nin bakımını yaparken 12 ila 54 numaralı sayfalar arasındaki tüm talimatlara uyunuz. Böylece yaralanma riski azalacaktır. 12.

17 Z NC R N Z N INTENZ KULLANMADAN GER LMES Lütfen 12 numaralı sayfadaki uyarıları okuyunuz. Not: Mutlaka koruyucu eldiven kullanınız ➊ Motoru durdurunuz. Not: Zinciri hiçbir zaman kesme iµleminden sonra gerdirmeyiniz. Isınmıµ durumda gerdirilen zincir soπuyunca büzülerek gerginlik ayarının çok sıkı olmasına neden olabilecektir. Zincirin soπumasını bekleyiniz. ➋ Testerenin yan tarafındaki kılavuz baπlantı somunlarını gevµetiniz. ➌ Kılavuz burnunu yukarıya kaldırarak gerginlik ayarlama iµlemi sırasında o durumda muhafaza ediniz. ➍ Zincir gerginliπini aµaπıda açıklanan µekilde ayarlayınız. YEKPARE BURUNLU KILAVUZ IÇIN Testerenin gerginlik ayar vidasını, en altta bulunan baπlantı µeritleri ile kesiciler yukarıya çıkarak kılavuz rayının alt kısmına ancak temas edinceye kadar çeviriniz

18 ZINCIRINIZIN INTENZ KULLANMADAN GERILMESI... DIΩLI TIP BURUNLU KILAVUZ IÇIN Yekpare burunlu kılavuzdan daha gergin olmalıdır. Testerenin gerginlik ayar vidasını, en altta bulunan baπlantı µeritleri ile kesiciler yukarıya çıkarak kılavuz rayının alt kısmına iyice temas edinceye kadar çeviriniz. ➎ Her iki tip kılavuzda da burun kısmını yukarıda tutarak ilkönce testere kılavuzu arka baπlantı somununu daha sonra da ön somunu sıkınız. ➏ Zinciri kılavuz kolunun üst kısmı boyunca motor tarafından uç tarafına doπru elinizle birkaç kez çekiniz. Zincir iyi oturmuµ olmalı ancak serbestçe çekilebilmelidir. Not: Diµli tip burunlu kılavuz kullanıyorsanız bu aµamada çekme testi uygulamalısınız. Zinciri kılavuz kolunun alt kısmından tutarak aµaπıya doπru çekip bırakınız. Zincir orijinal konumuna geri dönmeli ve kılavuzun alt kısmına sert µekilde temas etmelidir. ➐ Çalıµma sırasında özellikle ilk yarım saat içerisinde zincir gerginliπini sık sık kontrol ediniz. Zincir gevµemiµse : çalıµmayı kesiniz, zincirin soπumasını bekleyiniz ve gerginliπini tekrar ayarlayınız. 14.

19 Z NC R N Z N INTENZ LE GER LMES ➊ Motoru durdurunuz. ➋ Testerenin yan tarafındaki kılavuz baπlantı somunlarını gevµetiniz ➌ Bir kombine anahtar ucunu kılavuz kolunun Intenz deliπine yerleµtiriniz ➍ Kombine anahtarı çevirerek kılavuz kolunu öne, testereden mümkün olduπu kadar ileriye doπru hareket ettiriniz. ➎ lk olarak kılavuz arka somununu daha sonra da ön somununu sıkınız. Z NC RLER N YA LANMASI ➊ Testerenizin zincir yaπlama sistemini temiz kılavuz ve zincir yaπı ile dolu halde tutunuz. ➋ Testerenize ya da zincirinize asla kullanılmıµ yaπ ya da yanmıµ motor yaπı koymayınız. ➌ Çalıµma sırasında testereden zincire, kılavuza ve diµliye her zaman yaπ geldiπinden emin olunuz. ➍ Benzin deposunu her dolduruµunuzda yaπ deposunu da doldurunuz

20 DER NL K GÖSTERGELER N N AYARLANMASI! Lütfen 12 numaralı sayfadaki uyarıları okuyunuz. Note: Derinlik göstergelerinin testere üstünde ayarlanması için eπeleme iµlemine baµlanılmadan önce zincirlerin gerginlik ayarlarının numaralı sayfalarda açıklanan µekilde yapılmıµ olması gerekmektedir. 26 ila 47 numaralı sayfalar arasında doπru derinlik gösterge ayarları ile OREGON markalı zincir tiplerinde kullanılması gereken doπru derinlik göstergesi alet numaraları yer almaktadır. Kullanmakta olduπunuz OREGON markalı zincire ait doπru eπeleme deπerlerinin açıklandıπı sayfayı (26-47) bulunuz. Bunun için 5, 6 ve 7 numaralı sayfalardaki Zincir tanımlama tablolarından faydalanınız. Kullanmakta olduπunuz OREGON markalı zincirin tipinden ya da parça numarasından emin olmadıπınız taktirde çalıµmakta olduπunuz OREGON testere zinciri bayisine danıµınız. OREGON markalı zincirlerin çoπunda doπru derinlik göstergesi ayarının yapılabilmesini saπlamak amacı ile derinlik göstergesinin üstüne bir numara basılmıµtır. Örnek:.025" (0.64mm) Derinlik göstergesi ayarı.025" (0.64mm) ➊ Her 3-4 bileme iµleminden sonra derinlik göstergelerinizi zincirinizin imalattaki derinlik ölçüsüne sahip bir derinlik göstergesi aleti ile kontrol ediniz. ➋ Aleti, bir adet derinlik göstergesi aletteki yarıktan çıkacak µekilde zincirinizin üst kısmına yerleµtiriniz. ➌ Derinlik göstergesi yarıπın üzerine çıkıyorsa düz bir eπe kullanarak derinlik göstergesini aletin üst kısmı ile aynı hizaya gelecek µekilde eπeleyiniz. Derinlik göstergelerini hiçbir zaman OREGON markalı zinciriniz için bu bakım kılavuzunda belirtilen derinlik göstergesi ayarını aµacak kadar fazla eπelemeyiniz. 16.

21 DER NL K GÖSTERGELER N N AYARLANMASI Not: Geri tepme azaltıcı tamponlu baπlantı µeritlerinin ya da tamponlu tahrik baklasının üst kısımlarını eπelemeyiniz ya da deπiµtirmeyiniz. ➍ 72L Vanguard serisi dıµındaki kesicileri içeriden dıµarıya doπru eπeleyiniz. Dıµ kısım ç kısım ➎ Her bir derinlik göstergesinin yüksekliπini aldıktan sonra ön köµesini mutlaka orijinal yuvarlak ya da eπimli biçimine paralel µekilde eπeleyiniz. Not: Bir çok zincirde derinlik göstergelerinin yeniden biçimlendirilmesi sırasında kesme yüzeylerini korumak amacı ile derinlik göstergesi aletini uç kısmından kaldırarak çalıµan köµenin ön tarafında yerleµtirmeniz gerekebilecektir

22 KES C LER N B LENMES Not:! Lütfen 12 numaralı sayfadaki uyarıları okuyunuz. Bileme iµleminin testerenin üstünde yapılabilmesi zincirlerin gerginlik düzgün bir µekilde yapılmıµ olması gerekmektedir. 26 ila 47 numaralı sayfalar arasında OREGON markalı zincir tiplerinin doπru bakım deπerleri ve doπru bakım alet numaraları yer almaktadır. Kullanmakta olduπunuz OREGON markalı zincire ait doπru deπerlerin açıklandıπı sayfayı bulunuz. Kullanmakta olduπunuz OREGON markalı zincirin tipinden ya da parça numarasından emin olmadıπınız taktirde çalıµmakta olduπunuz OREGON testere zinciri bayisine danıµınız. Derinlik göstergelerini kontrol ediniz ve ayarlayınız. KES C LER N YUVARLAK E E LE B LENMES ➊ Eπenin çapının 1/5 inin ya da %20 sinin daima kesicinin üst plakasının yukarısında kalmasını saπlayınız. Eπeyi bu konumda tutabilmenin en kolay yolu doπru bir eπe kılavuzu kullanmaktır 1/5 i ya da %20 si üst plakanın yukarısında ➋ Eπe kılavuzunun doπru Üst plaka Eπeleme Açısını zincirinize paralel tutunuz. Çalıµma yönü Eπe tutucu 18.

23 KES C LER N B LENMES (DEVAMI) ➌ lk olarak zincirin bir tarafındaki kesicileri bileyiniz. Her bir kesiciyi içeriden dıµarıya doπru eπeleyiniz. Daha sonra testerenizi ters döndürerek aynı iµlemi testerenin diπer tarafında bulunan kesiciler üzerinde uygulayınız. Dıµ ç ➍ Üst plakaların ya da yan plakaların kromajlı yüzeylerinin hasarlı olması halinde bu hasarları giderene kadar eπeleyiniz. ➎ Tüm kesicilerin boylarını eµitleyiniz. A A=B B ➏ Derinlik göstergelerini tekrar kontrol ediniz. Derinlik göstergelerinin yeniden ayarlanması gerekiyorsa 16 ve 17 numaralı sayfadaki talimatlara uyunuz. Not: Geri tepme azaltıcı tamponlu baπlantı µeritlerinin ya da tamponlu tahrik baklasının üst kısımlarını eπelemeyiniz ya da deπiµtirmeyiniz

24 YEN Z NC R PARÇALARININ TAKILMASI! Lütfen 12 numaralı sayfadaki uyarıları okuyunuz. Not: OREGON markalı zincirleri onarmak için sadece OREGON markalı parçaları kullanınız. Sadece kullandıπınız zincirin tipine ve boyuna uygun parçaları kullanınız. ➊ Perçinleri ve sökülecek parçaları 22 ve 23 numaralı sayfalarda "Perçinlerin Sökülmesi" bölümünde açıklandıπı µekilde sökünüz. Zinciri toplarken hiçbir zaman üretim sırasında ayarlanmıµ eski baπlantı µeritlerini kullanmayınız daima üretim sırasında ayarlanmıµ yeni baπlantı µeritleri kullanınız. ➋ Gerektiπi taktirde yeni parçaların alt kısımlarını eπeleyerek mevcut aµınmıµ parçalara alıµtırınız. Yeni kesicileri eπeleyerek aµınmıµ kesicilere alıµtırınız. Geri tepme azaltıcı tamponlu baπlantı µeritlerinin ya da tamponlu tahrik baklasının üst kısımlarını eπelemeyiniz ya da deπiµtirmeyiniz. ➌ Üretim sırasında ayarlanmıµ baπlantı µeritlerini bir zincir sökme örsünün düz dıµ yüzeyine yerleµtiriniz. Perçinlerin yukarıya doπru baktıπından emin olunuz. 20.

25 YEN Z NC R PARÇALARININ TAKILMASI (DEVAM) ➍ Zinciri üretim sırasında ayarlanmıµ baπlantı µeridine birleµtiriniz. ➎ Baπlantı µeridini markalı ya da Lubrilink yazılı yüzü yukarı, çentiπi de tahrik baklasının dil kısmına bakacak µekilde birleµtiriniz. Tamponlu baπlantı µeridini doπru yönde, çentiπi tahrik baklasının dil kısmına bakacak µekilde yerleµtiriniz. ➏ Parçaların doπru yerlere, doπru sıra ile ve doπru yönde birleµtirildiπinden emin olunuz. 2 ve 3 numaralı sayfalardaki µekillere bakınız. Emin olmadıπınız taktirde çalıµtıπınız OREGON bayiine danıµınız. ➐ Perçin baµlarını oluµturmak için bir OREGON marka perçin bükme aleti kullanınız. Perçin bükme aletinin kullanma talimatlarına uyunuz. D KKAT : Perçin baµları iyi oturmalı ve sıkı olmalı ancak birleµtirilen tüm parçaların serbestçe hareket etmesine de olanak saπlamalıdır. Perçin baµlarının çok sıkı ya da çok gevµek olması halinde parçalar daha çabuk aµınarak zincirin kopmasına ve yaralanmalara neden olabilecektir. Not: Yeni perçinlerin baµları üretim sırasında kullanılanlardan daha küçük ve farklı biçimde olabilmektedir

26 PERÇ NLER N SÖKÜLMES Not: Perçinleri sökerken ellerinizi ve yüzünüzü korumak için mutlaka onaylanmıµ güvenlik aksesuarları kullanınız. ➊ Zincir sökme örsünde sökülecek zincirin tahrik baklası numarasına uygun yuva numarasını seçiniz (bir sonraki sayfada yer alan Zincir Tahrik baklası numarası tablosuna bakınız). ➋ Zincirin sökülecek bölümünü zincir örsünün uygun yuvasına yerleµtiriniz ve zinciri alt baπlantı µeridi yuvanın karµı tarafı ile ankastre oluncaya kadar ileriye doπru itiniz. (Daha sonra tahrik baklasını yuvanın her iki tarafında destekleyiniz.) ➌ Perçin baµını zımbanın tam olarak altına yerleµtiriniz. Tezgah tipi bir zincir sökme aleti kullanıyorsanız aµaπıya doπru çekiniz, el zımbası kullanıyorsanız perçini çekiç ile vurarak sökünüz. Aµırı kuvvet uygulamayınız. Not: Önemlidir- zinciri kesici bölgesinde sökerken kesicinin dik durumda olmasını saπlayınız. 22.

27 PERÇ NLER N SÖKÜLMES (DEVAMI) KOPMUΩ TAHR K BAKLALARINDAN PERÇ NLER N SÖKÜLMES ➊ Perçinleri kopmuµ tahrik baklalarından sökebilmek için kopmuµ iki bölümü orijinal (kopmadan önceki) konumlarında tutarak zincir baklasını ayarlanabilir örse sıkıca yerleµtiriniz. ➋ Bir önceki sayfada "Perçinlerin Sökülmesi" bölümünde yer alan 1-3 numaralı maddeleri uygulayınız. Z NC R TAHR K BAKLASI NUMARA TABLOSU ÖRS YUVA NUMARASI TAHR K BAKLASI NUMARASI 1/ /91 3/ /4 18H

28 YEN Z NC R ALIΩTIRMA ΩLEM Kullanmadan önce aµaπıda açıklanan birkaç basit iµlemi uygulayarak yeni zincirinizin kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. ➊ Zinciri bir gece öncesinden yaπ içinde bırakarak yaπın zincirin tüm parçalarına iµlemesini saπlayınız. ➋ Hiçbir zinciri özellikle yeni zincirleri aµınmıµ bir tahrik diµlisi ile çalıµtırmayınız. Tahrik diµlisi sistemlerini her iki zincir deπiµiminde bir ya da daha önce deπiµtiriniz. ➌ Herhangi bir kesme iµlemine baµlamadan önce yeni zinciri birkaç dakika yarım gaz uygulayarak çalıµtırıp yaπın kılavuz ile zincirin tüm parçalarına ulaµmasını saπlayınız. Diµlinin, kılavuzun ve zincirini tamamen ısınmasını saπlayınız. ➍ Çalıµma sırasında sık sık testereyi durdurunuz, zincir gerginliπini kontrol ediniz, zincirin soπumasını bekleyiniz ve zincirin gerginliπini 13 ve 15 numaralı sayfalarda açıklanan µekilde ayarlayınız. ➎ lk birkaç iµlemde hafif kesme yapınız. lk birkaç kesme iµlemi sırasında kılavuz ile zincirde fazladan yaπ bulundurunuz ve fazla basınç uygulamayınız. 24.

29 OREGON SON KULLANICI S MGELER Aµaπıdaki dört simgeden her birisi geniµ bir testere zincir kullanıcı kategorisini kapsamaktadır. OREGON zincirleri hedef kullanıcı kategorilerine göre bu simgelerin bir ya da birkaçının altında yer almaktadır. PROFESYONEL Z NC R TESTERE KULLANICILARI Büyük tomruklar üstünde çalıµan oduncular Kaπıt üretilen tomruklar üzerinde çalıµan odun Orman itfaiyecileri T CAR Z NC R TESTERE KULLANICILARI Aπaç yetiµtiricileri Bahçeciler Kamu hizmetleri görevlileri Ziraatçiler Çiftçiler Budayıcılar Ticari yakacak odun kesicileri Bahçe düzenleyicileri ZAMAN ZAMAN KULLANANLAR Evlerinde kullananlar Kendi kullanımları için yakacak odun kesenler Kampçılar Avcılar MEKAN K HASAT MAK NES KULLANANLAR Mekanik tomruk hasat makineleri ile birlikte kullanılmak amacı ile El testerelerinde hasat makinesi ataµmanlarını kullanmayınız Not: Hasat makinesi zincirleri bu kılavuza sadece referans oluµturmak amacı ile dahil edilmiµtir. Hasat makineleri için üretilen ürünler ile ilgili olarak OREGON Hasat Makineleri Uygulamaları kılavuzuna bakınız ve teknik veriler

30 MICRO CHISEL 1/4" OREGON MICRO CHISEL Geri tepme azaltıcı öze llikler Uç Görüntüsü Kullanım Z NC R T P YUVA AÇIKLI I 25AP.050" (1.3mm) E ELEME ➊ DER NL K GÖSTERGES AYARITING: ➋ ÜST PLAKA KESME AÇISI : ➌ ÜST PLAKA E ELEME ➍ E E KILAVUZU E ELEME ALETLER PARÇA N Toe TANIMI /32" (4.0mm) Yuvarlak eπe /32" (4.0mm) Monte edilmiµ Eπe Kılavuzu " (0.64mm) Derinlik göstergesi aleti Derinlik göstergesi eπesi (düz) Bileme seti Bu sayfada yer alan zincir 2.3 inç küp (38 cc) motor hacmine kadar motorlarla ve boyu 16 inçe (41 cm) kadar olan kılavuzlarla kullanılmak üzere tasarlanmıµtır. 26.

31 MICRO CHISEL 325'' OREGON MICRO CHISEL Geri tepme azaltıcı öze llikler Uç Görüntüsü Kullanım Z NC R T P YUVA AÇIKLI I 20BPX.050" (1.3mm) 21BPX.058" (1.5mm) 22BPX.063" (1.6mm) E ELEME ➊ DER NL K GÖSTERGES AYARITING: ➋ ÜST PLAKA KESME AÇISI : ➌ ÜST PLAKA E ELEME ➍ E E KILAVUZU E ELEME ALETLER PARÇA N Toe TANIMI /16" (4.8mm) Yuvarlak eπe /16" (4.8mm) Monte edilmiµ Eπe Kılavuzu " (0.64mm) Derinlik göstergesi aleti Derinlik göstergesi eπesi (düz) Bileme seti Bu sayfada yer alan zincir 3.5 inç küp (58 cc) motor hacmine kadar motorlarla ve boyu 20 inçe (50 cm) kadar olan kılavuzlarla kullanılmak üzere tasarlanmıµtır

32 SUPER " OREGON CHISEL Geri tepme azaltıcı öze llikler Uç Görüntüsü Kullanım Z NC R T P YUVA AÇIKLI I 20LPX.050" (1.3mm) 21LPX.058" (1.5mm) 22LPX.063" (1.6mm) E ELEME ➊ DER NL K GÖSTERGES AYARITING: ➋ ÜST PLAKA KESME AÇISI : ➌ ÜST PLAKA E ELEME ➍ E E KILAVUZU E ELEME ALETLER PARÇA N Toe TANIMI /16" (4.8mm) Yuvarlak eπe /16" (4.8mm) Monte edilmiµ Eπe Kılavuzu " (0.64mm) Derinlik göstergesi aleti Derinlik göstergesi eπesi (düz) Bileme seti Bu sayfada yer alan zincir 3.5 inç küp (58 cc) motor hacmine kadar motorlarla ve boyu 20 inçe (50 cm) kadar olan kılavuzlarla kullanılmak üzere tasarlanmıµtır. 28.

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU

203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU 203 İRİS MAMA SANDALYESİ KURULUM ve KULLANMA KILAVUZU TS EN 14988 Kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyup muhafaza ediniz. Verilen talimatlara uymadığınız zaman çocuğunuz güvende olmayabilir. Lü en verilen

Detaylı

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI

PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI PAKTERMO DAİRE İÇİ TESİSAT HORTUMLARI Avrupa Standardı EN 15266 ya uygun olarak üretilen, işletme basıncı 0,5 bar a kadar olan paslanmaz çelik esnek hortum takımları bina içi gaz bağlantılarında kullanılmaktadır.

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU MERMER KESİCİ MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Gerilim Frekans 220V 50Hz Giriş Gücü 1400 W Yüksüz Hız 15000 Devir/dk (+/- %10) Testere Çapı φ110/115 φ20 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ÇALIŞTIRMA

Detaylı

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ 1 3 4 5 7 6 2 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ MANDRENİ 2. İLAVE SAP 3. DERİNLİK MESNEDİ SIKIŞTIRMA VİDASI 4. DARBELİ / DARBESİZ SEÇİM ANAHTARI

Detaylı

Raf Kuruluş Yönergeleri

Raf Kuruluş Yönergeleri Raf Kuruluş Yönergeleri Güvenlik ve kablolama bilgileri için raf kabininizle birlikte gönderilen belgeleri inceleyin. Depolama kasasını raf kabinine kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri gözden geçirin:

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

PLANYA MAKİNASI MODEL RTM391 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

PLANYA MAKİNASI MODEL RTM391 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PLANYA MAKİNASI MODEL RTM391 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELER 1. AÇMA KAPAMA ANAHTARI 2. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 3. KAYIŞ MUHAFAZASI 4. PLANYA TABANI 5. DERİNLİK AYAR KOLU TEKNİK VERİLER

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Park yardımı, arka. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Talimat No 31339907 Sürüm 1.2 Parça No. 31339904, 9487267, 31359217 Park yardımı, arka Volvo Car Corporation Park yardımı, arka- 31339907 - V1.2 Sayfa 1 / 26 Donanım

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet

BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet YÜRÜTEÇ PARÇALARI (Ürünü koliden çıkardıktan sonra lütfen tüm parçaların tam olduğundan emin olunuz.) BEBEK YÜRÜTECİ İskelet 1adet Oturma pedi 1 adet Sağ ve sol kanat 1'er adet ÜRÜN NO : S509 Pil 2 adet

Detaylı

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM226 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZ

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM226 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZ KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM226 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZ 1. Mandren 2. Darbeli / Darbesiz seçim anahtarı 3. Yan tutma kolu 4. Sağ/sol dönüş ayar kolu 5. Anahtar kilitleme butonu 6. Çalıştırma anahtarı

Detaylı

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU

TÜRKÇE AC-172N-1790 KURULUM KILAVUZU TÜRKÇE AC-7N-790 KURULUM KILAVUZU . ÖN AYARLI PANEL VE YARDIMCI TUTUCUNUN TUTUCU PLAKASININ DOĞRULANMASI Dikiş makinesini tesisinizde kurduktan sonra, ayarlayıcıları mutlaka ayarlayın ve dikiş makinesinin

Detaylı

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü

Giriş. Basınçlı Şaft Akışölçeri. Akışölçer Servis Kitleri. Sökme. Kasnak Şaftı Sökümü Akışölçer Servis Kitleri Giriş Şekile bakın. Bu talimat sayfasında basınçlı ya da vidalı şaftları kullanan akışölçerler için tamir prosedürleri bulunmaktadır. Uygun tamir prosedürüne başvurun: Basınçlı

Detaylı

Bakım ve Güvenlik Kılavuzu

Bakım ve Güvenlik Kılavuzu Bakım ve Güvenlik Kılavuzu Carlton testere zinciri, kılavuz çubukları ve tahrik dişlileri için testere zincirine ilişkin ayrıntılı kılavuz, güvenlik, bakım talimatları ve arıza giderme Zincirli Testere

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu

Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Mercedes Benz SLS AMG 332 Yürüme Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

öne bakan Kullanım kılavuzu Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl

öne bakan Kullanım kılavuzu Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl öne bakan Kullanım kılavuzu ECE R44 04 Grup Ağırlık Yaş 1 9-18 kg 9ay-4yrl 1 BeSafe izi Comfort u seçtiğiniz için teşekkür ederiz. BeSafe bu koltuğu büyük bir özen ile, hayatının gelecek aşamasında çocuğunuzu

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dekorasyon paneli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

Montaj kılavuzu. Dekorasyon paneli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W Montaj kılavuzu Dekorasyon paneli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 6 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Dekorasyon paneli BYCQ40D7WW Montaj kılavuzu İngilizce metin asıl talimattır.

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Kesim İşlerinde Kullanılan Bazı Alet ve Makineler Baltalar Kesim baltaları Yarma baltaları Geniş

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 6 7 4 3 2 5 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. KORUYUCU KAPAK 2. KORUYUCU KAPAK SIKIŞTIRMA KOLU 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. İLAVE SAP

Detaylı

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın.

ÖN TEKER HAREKET ÖZELLİĞİNİ KULLANMA 3- Puse açın. 7- Hareket sistemini kilitleme: her iki hareket kolunu yukarı kaldırın. KULLANMA KILAVUZU * Daima omuz ve kasık kemerini kullanınız. * Dikkat: Puse kullanmadığınız zaman, çocuğunuzdan uzak tutunuz. * Bu ürün 6 ile 36 ay arası ve 15 kg a kadar olan çocukların kullanımı için

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat!

KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401. Dikkat! KULLANMA KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB401 Dikkat! I.Tedbirler 1. Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans olması için saklayın. Kılavuzda verilen talimatlara

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204

KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : SB204 0 UYARI 1.Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Bu kullanıcı klavuzundaki

Detaylı

Ek lambalar, montaj kiti

Ek lambalar, montaj kiti Installation instructions, accessories Talimat No 8641051 Sürüm 1.0 Parça No. 9487111 Ek lambalar, montaj kiti IMG-235751 Volvo Car Corporation Ek lambalar, montaj kiti- 8641051 - V1.0 Sayfa 1 / 24 Donanım

Detaylı

Kalıpçı taslama makinası

Kalıpçı taslama makinası Kalıpçı taslama makinası 906 ÖZELLİKLER Model 906 Sıkma somunu boyutu...6 mm veya 1/4 Maksimum uç çapı... 19 mm Yüksüz hız (devir/dakika)... 25,000 Toplam uzunluk... 283 mm Net ağırlık... 0.9 kg Sürekli

Detaylı

BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. BB010 Domino Kanguru Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Kangurunun

Detaylı

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları

ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Fiat 500 1,2 ltr. için detaylı kılavuz. Motor kodu 169 A4.000 ContiTech, kayış değişiminde hataların nasıl önlenebilir olduğunu gösterir. Dişli kayışının

Detaylı

Galaxy VM. IP32 Seti. Kurulum 03/2015. www.schneider-electric.com

Galaxy VM. IP32 Seti. Kurulum 03/2015. www.schneider-electric.com Galaxy VM IP32 Seti Kurulum 03/2015 www.schneider-electric.com Hukuki Bilgiler Schneider Electric markası ve bu kılavuzda atıfta bulunulan Schneider Electric Industries SAS nin diğer tescilli markaları,

Detaylı

SUNTA KESME MAKİNASI

SUNTA KESME MAKİNASI SUNTA KESME MAKİNASI MODEL RTM384 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 2 3 5 4 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. TUTMA KOLU 3. AÇI ÖLÇEĞİ 4. AÇI AYAR KOLU 5. TESTERE KORUMASI 6. LAZER AÇMA / KAPAMA

Detaylı

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Installation instructions, accessories Talimat No 31399504 Sürüm 1.0 Parça No. 31269367, 31408215 elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design IMG-378205 Volvo Car Corporation elektrikli motor ısıtıcı, 230

Detaylı

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU

ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU ST-100 KONDİSYON KÜREĞİ KULLANIM KILAVUZU 1 GÜVENLİK TALİMATLARI 1. Çalışmaya başlamadan önce bu el kitabını iyice okuyunuz ve daima yanınızda bulundurunuz. 2. Bir egzersiz programına başlamadan önce sağlığınızı

Detaylı

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ

HİDROLİK KURTARMA SETLERİ HİDROLİK KURTARMA SETLERİ Kesici ve ayırıcılar; tüm dünya ülkelerinde kurtarma operasyonları, trafik kazaları ve afet yönetimlerinde kullanılmak üzere çeşitli güçlerde ve ebatlarda tasarlanmıştır. İstanbul

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 Dikkat! Yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için aletler ile çalışırken bazı iş

Detaylı

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr

Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA. www.arline.com.tr Montaj Kılavuzu PERGOLA KAMELYA GİRİŞ Elinizdeki kılavuzda Arline Pergola kurulumuna başlamak için ihtiyacınız olan bilgiler mevcuttur. Montaj ve kurulum tekniklerinin anlatıldığı bu kılavuz ürünlerimizin

Detaylı

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. 2121 Oyuncaklı İlk Adım Arabası Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi

Akrilik Küvet. Garanti Belgesi Akrilik Küvet Garanti Belgesi KÜVET GARANTİ BELGESİ Ece ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. ECE KÜVETİNİZİN BÜTÜN PARÇALARI DAHİL TAMAMI ÜRETİM HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE GARANTİ ALTINDADIR.

Detaylı

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU

MC37,40 KULLANMA KILAVUZU MC7,40 KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER!. TEKNİK VERİLER VE ÖZELLİKLER... @. BİLEŞENLERİN MONTAJI VE İŞLEYİŞİ.... MC40 bağlantı kolunun montajı.... Bağlantı kolu hava vanası MC40 in ayarlanması.... Kumaş

Detaylı

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR (KKE) EĞİTİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GENEL PRENSİPLERİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ? ÇALIŞANI KORUMAK ÜRETİM GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İŞLETME GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK. KİŞİSEL KORUYUCU

Detaylı

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu

J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu J-888E Racer Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. Ürün Şeması:

Detaylı

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın.

Hazırlıklar: Aracı, motor bloğundaki motor kodu yardımıyla tanımlayın (Şekil 1). Aracın akü bağlantısını çıkarın. Technical Info www contitech de Triger kayışı değişimi montaj tavsiyeleri Renault Clio II 1,6 16V, motor kodu K4M 748 örneği Clio II 1,6 16V motoru - çeşitli motor hacimlerinde olmak üzere - Renault markasının

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

SOĞUK MOTORUN ÇALIŞTIRILMASI UYARI TEHLİKE Motoru çalıştıracağınız vakit, Zincir frenini frenleme konumuna itiniz. Motorun çalıştırılması esnasında zincirin dönmesi tehlikeli olabilir. Yakıt deposuna yakıt

Detaylı

2500 Basic Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2500 Basic Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2500 Basic Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Detaylı

MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU

MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU MK-200 MEKİK SEHPASI KULLANMA KILAVUZU 1 ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyunuz. UYARI: Egzersize başlamadan önce doktorunuza danışınız. Özellikle daha önce düzenli

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

HUP 200 DERİN DONDURUCU

HUP 200 DERİN DONDURUCU Kullanım Kılavuzu HUP 200 DERİN DONDURUCU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu uyarılar güvenliğiniz açısından önemlidir. Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu uyarıları anladığınızdan emin olun. Güvenliğiniz

Detaylı

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR

Kullanma Kılavuzu FM456 FM457. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM456 FM457 Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 017 682-2008/03 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3 1.1 Kullanım Kılavuzu

Detaylı

FABREDOOR. Kat Kapısı Sistemi MONTAJ KILAVUZU MODEL: T2100 VERSİYON: 2009.A

FABREDOOR. Kat Kapısı Sistemi MONTAJ KILAVUZU MODEL: T2100 VERSİYON: 2009.A FABREDOOR Kat Kapısı Sistemi MONTAJ KILAVUZU MODEL: T2100 VERSİYON: 2009.A 1 İÇİNDEKİLER 1. Güvenlik Yönetmeliği.. 1 2. Kurulum Araçlarının Hazırlığı.... 2 3. Kat Kapısı Sisteminin Hassas Parçaları......

Detaylı

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası

D06F. Kurulum Kılavuzu. Basınç Düşürme Vanası D06F Kurulum Kılavuzu Basınç Düşürme Vanası Güvenlik Kılavuzu: 1. Kurulum talimatlarına uyunuz. 2. Cihazı: Kullanım amacına uygun olarak İyi durumda iken Güvenliğe ve tehlike riskine ilişkin yapılması

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

Robert Bosch GmbH. Mobil servis arabası

Robert Bosch GmbH. Mobil servis arabası Mobil servis arabası Mobil yardımcı Mobil servis arabası Son derece pratik: Bu tekerlekli araba ihtiyaç anında daima oradadır ve her şey için fazlasıyla yer sunar. 1 Giriş Mutfağınızda harikalar yaratmak

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7

Montaj kılavuzu. Fan coil cihazları için 2 yollu vana kiti/ 3 yollu vana kiti EKMV2C09B7 EKMV3C09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 EKMVC09B7 EKMVC09B7 Fan coil cihazları için yollu vana kiti/ yollu vana kiti EKMVC09B7 Montaja başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

BP-504. Stadium Oyun Parkı. Kullanım Kılavuzu

BP-504. Stadium Oyun Parkı. Kullanım Kılavuzu BP-504 Stadium Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız. PARÇALAR: A- İSKELET

Detaylı

İkinci resme baktığımızda kuvvet ile uygulama noktasına olan uzaklığın çarpımının tork'u oluşturduğu görülmektedir.

İkinci resme baktığımızda kuvvet ile uygulama noktasına olan uzaklığın çarpımının tork'u oluşturduğu görülmektedir. Tork nedir? Tork bir "döndürme" veya "bükme" kuvvetidir ve doğrusal bir çekme ile yapılan gerilmeden farklıdır. Buna rağmen,biz tork'u gerilme yapması için kullanırız. Nasıl mı? Aşağıdaki resme bakıldığında

Detaylı

Bakım Talimatları. Yatağınızın bakımı için aşağıdaki kolay talimatları uygulayın, yıllar boyu sağlıklı ve mutlu uyuyun.

Bakım Talimatları. Yatağınızın bakımı için aşağıdaki kolay talimatları uygulayın, yıllar boyu sağlıklı ve mutlu uyuyun. Bakım Talimatları Yatağınızın bakımı için aşağıdaki kolay talimatları uygulayın, yıllar boyu sağlıklı ve mutlu uyuyun. Hästens dünyasına hoş geldiniz. Bir ömür boyu rüyalarınızdaki yatağın keyfini çıkarın.

Detaylı

FORMULA YÜRÜTEÇ Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

FORMULA YÜRÜTEÇ Kurulum ve Kullanma Kılavuzu FORMULA YÜRÜTEÇ Kurulum ve Kullanma Kılavuzu TV EN273:2005 e uygundur. ASTM F977-2 Standartlarına uygundur. Çocuğunuzun güvenliği için açıklamaları dikkatlice okuyup kullanım kılavuzunu saklayınız. For

Detaylı

BY08 Calipso Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

BY08 Calipso Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. BY08 Calipso Oyun Parkı Kullanım Kılavuzu Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız. KURULUM:

Detaylı

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu

2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu 2481 Oyuncaklı Mama Sandalyesi Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya baģlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Ġleride referans olması için kullanma talimatını

Detaylı

MODEL RTM960 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM960 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ MODEL RTM960 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. FREN KOLU 2. ÇALIŞTIRMA KOLU 3. KARBÜRATÖR FİLTRE KAPAĞI 4. JİGLE KOLU 5. EMNİYET TETİĞİ 6. TUTMA SAPI 7. GAZ TETİĞİ

Detaylı

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ

Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol ediniz. Motor yağ seviyesini yağ çubuğu ile kontrol ediniz, eksik ise yağ ekleme deliğinden yağ seviyesi istenilen yüksekliğe çıkana

Detaylı

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ

VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANTİ VESTEL V-COOK SERİSİ 2000 BEYAZ MİKSER KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 3 4 5 0 1 2 3 4 5 Turbo 1 2 6 2 Cihazınızın Açıklanması 1. Ana Gövde 6. Kaydırmaz taban 2. Tutma Sapı 7. Hamur karıştırıcı (büyük

Detaylı

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme

FlatGrid Montaj Kılavuzu. Modül kıskacı. Rapid 2+ L Koruyucu Paspas. Gerekli diğer belgeler. Genel montaj kılavuzu - Montaj ve Projelendirme FlatGrid Montaj Kılavuzu Modül kıskacı Modül Temel profil Rapid 2+ L Koruyucu Paspas Gerekli Aletler Şerit metre Uçlu tornavida SW6 inbus uç Torx T40 uç Gerekli diğer belgeler Genel montaj kılavuzu - Montaj

Detaylı

FERNGLAS DÜRBÜN Kullanma talimatları

FERNGLAS DÜRBÜN Kullanma talimatları FERNGLAS DÜRBÜN Kullanma talimatları T P: COMPACT O1) OH a OC b OH O B DO OE OE OF OI G OI OF 2 2 Körlük riski Bu cihazı hiçbir zaman doğrudan güneşe ya da güneşin yakınına bakmak için kullanmayın. Böyle

Detaylı

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685

Kullanim Kilavuzu. Elektronik modül VEGADIS 81. Document ID: 49685 Kullanim Kilavuzu Elektronik modül VEGADIS 81 Document ID: 49685 İçindekiler İçindekiler 1 Bu belge hakkında 1.1 Fonksiyon... 3 1.2 Hedef grup... 3 1.3 Kullanılan simgeler... 3 2 Kendi emniyetiniz için

Detaylı

DUMANSIZ ELEKTR KL BARBEKÜ

DUMANSIZ ELEKTR KL BARBEKÜ DUMANSIZ ELEKTR KL BARBEKÜ Kullanım önerileri ÖNEML UYARILAR yı kullanmadan önce bütün talimatları dikkatli bir µekilde okuyun. Bu cihaz yiyecekleri piµirmek için tasarlanmıµtır. Hiçbir zaman baµka bir

Detaylı

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ

10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10. MAKİNA VE METAL TEKNİĞİNDE KULLANILAN EL ALETLERİ 10.1. Anahtarlar, Anahtarlar, cıvata, somun, rakor gibi vidalı birleştirme elemanlarının sıkılmasında ve sökülmesinde kullanılan el aletleridir. Anahtarların

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 65. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 65. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31330748 Sürüm 1.0 Parça No. 31330744 Park yardımı, pilot Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot- 31330748 - V1.0 Sayfa 1 / 65 Özel aletler 999 5919

Detaylı

R.J.W. LTD. Turkish Motorize CNB KULLANMA TALİMATI. 10. Charpy/Izod Çentiği Açmak İçin Güvenli Çalışma

R.J.W. LTD. Turkish Motorize CNB KULLANMA TALİMATI. 10. Charpy/Izod Çentiği Açmak İçin Güvenli Çalışma 10. Charpy/Izod Çentiği Açmak İçin Güvenli Çalışma 10mm numune, 2mm V Çentik Uyarılar a) CİHAZI AŞIRI YÜKLEMEYİNİZ! ÇOK SERT BİR NUMUNEYİ KESMEYE VEYA KÖRELMİŞ BROŞLA KESMEYE ÇALIŞMAK MAKİNEYİ AŞIRI ZORLAYIPDURDURUR

Detaylı

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 6 10 9 7 5 4 3 2 1 1. TABAN 2. ÇALIŞMA TABLASI 3. ÇALIŞMA TABLASI MANDALI 4. SÜTUN 5. MANDREN 6. AÇMA/KAPAMA BUTONU 7. TUTMA KOLU 8. KASNAK SİSTEMİ

Detaylı

ELEKTRİKLİ TİLKİ KUYRUĞU MAKİNASI

ELEKTRİKLİ TİLKİ KUYRUĞU MAKİNASI ELEKTRİKLİ TİLKİ KUYRUĞU MAKİNASI MODEL RTM 908 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU 4 1 2 3 6 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TESTERE BIÇAĞI 2. PAPUÇ 3. BIÇAK YUVASI 4. HIZ AYAR DÜĞMESİ 5. KİLİTLEME BUTONU 6. ÇALIŞTIRMA

Detaylı

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu

BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu BASTON BEBEK ARABASI Kurulum ve Kullanma Kılavuzu Tutma Kolu Tente Taşıma Kulpu Kilitleme Mandalı Ön bar Ayaklık Fren Mandalı Ön tekerlek sabitleme mandalı KURULUM VE KULLANMA TALİMATLARI A: Emniyet kilidini

Detaylı

Park yardımcısı, arka

Park yardımcısı, arka Installation instructions, accessories Talimat No 31373473 Sürüm 1.0 Parça No. 31373087 Park yardımcısı, arka Volvo Car Corporation Park yardımcısı, arka- 31373473 - V1.0 Sayfa 1 / 24 Özel aletler 999

Detaylı

Polisaj Makinası. GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI

Polisaj Makinası. GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI Polisaj Makinası GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI 1. Disk sabitleme butonu 2. Yardımcı kulp 3. Açma/kapama şalteri 4. Anahtar kilitleme

Detaylı

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI MODEL RTM378 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 5 2 8 1 3 7 6 4 TEKNİK VERİLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ HIZ KESME DERİNLİĞİ BİLEZİK GENİŞLİĞİ 230V - 50Hz 2000W 23000r/min 0-65mm 12mm CİHAZIN

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 68. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 68. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31330747 Sürüm 1.3 Parça No. 31399130, 31330743 Park yardımı, pilot Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot- 31330747 - V1.3 Sayfa 1 / 68 Özel aletler

Detaylı

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur.

Asma tavan uygulamalarında levhaları yerine sabitlemek için kilitli sistemlerin tercih edilmesi tavsiye olunur. Decoser CTP Duvar ve Tavan Kaplama Levharı Montaj Detayları Decoser levhalar sadece sert duvar yüzeylerine kaplanmalıdır ( ahşap, alçı levhalar, ince sıva vs ). Duvar yüzeyleri temiz, düz, kuru ve düzgün

Detaylı

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu

Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Bellek Modülleri Kullanım Kılavuzu Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin

Detaylı

Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V V1.2

Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V V1.2 Installation instructions, accessories Talimat No 31454380 Sürüm 1.2 Parça No. 31454379 Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V IMG-391075 Volvo Car Corporation Elektrikli motor ısıtıcısı, 230V- 31454380 - V1.2

Detaylı

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. MAK-204 Üretim Yöntemleri Freze Tezgahı Frezeleme Đşlemleri (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Freze tezgahının Tanımı: Frezeleme işleminde

Detaylı

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708

Ek kılavuz. Aşırı gerilim güvenlik modülü B Document ID: 50708 Ek kılavuz Aşırı gerilim güvenlik modülü B81-35 Document ID: 50708 İçindekiler İçindekiler 1 Kendi emniyetiniz için 1.1 Amaca uygun kullanım... 3 1.2 Genel güvenlik uyarıları... 3 1.3 Ex alanlar için güvenlik

Detaylı

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design V1.0. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Installation instructions, accessories Talimat No 31414355 Sürüm 1.0 Parça No. 31359329 elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design IMG-378205 Volvo Car Corporation elektrikli motor ısıtıcı, 230 V, R-design-

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI. Art.-Nr.: 101014 DB 11-1500 B

Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI. Art.-Nr.: 101014 DB 11-1500 B Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI Art.-Nr.: 101014 DB 11-1500 B TR İKAZ yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.

KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre

Detaylı

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler

2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler 2SG5, küçük, elektrikli yarım dönüşlü aktüatörler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki Basım 05.13 Değişiklik yapma hakkı saklıdır! İçindekiler SIPOS 5 İşletim Kılavuzu Eki İçindekiler İçindekiler 1 Temel bilgiler...

Detaylı