BAKIM VE GÜVENLİK KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAKIM VE GÜVENLİK KILAVUZU"

Transkript

1 BAKIM VE GÜVENLİK KILAVUZU Advanced Cutting Technology

2 Giriș Introduction Kullandıπınız zincir testere ancak kullandıπınız zincir, kılavuz kol ve diµli kadar iyi olacaktır. Aπaç kesme iµlemi sırasında bunlar birlikte çalıµmaktadır bu nedenle bakımları da birlikte yapılmalıdır. Bakımları düzgün yapılmıµ bir zincir, kılavuz ve diµli mükemmel bir performans sergileyecektir. Bakımsız bir zincir ise kılavuz ile diµliye zarar verecektir, zayıf bir kesme performansı sergileyecektir ve kesme iµlemi sırasında potansiyel tehlike oluµturacaktır. Bu kılavuz sadece OREGON" tarafından üretilen zincir, kılavuz ve diµlilerin bakımına yönelik olarak hazırlanmıµtır. Testerenizin bakımı ile ilgili olarak testere kullanım kılavuzuna bakınız veya kullandıπınız zincir testerenin size en yakın bayisi ile irtibat kurunuz. 2.

3 Giriș Z NC R TESTERE GÜVENL ÖNEMLI GÜVENLIK MESAJI! GÜVENL K S MGES Bu güvenlik simgesi güvenlik mesajlarını vurgulamak amacı ile kullanılmaktadır. Bu simgeyi gördüπünüzde, ciddi yaralanmaların önüne geçebilmek için ilgili güvenlik mesajını okuyunuz ve uygulayınız.! UYARI Tüm kesme zincirleri geri teperek zincir testerenin kontrolünün tehlikeli bir µekilde kaybedilmesine ve testere operatörü ile yakınında bulunan kiµilerin ciddi bir µekilde yaralanmasına neden olabilmektedir. Testerenizin kesme zincirinin, kılavuz kolunun ve diµlisinin doπru kullanımı ve bakımı için zincir testere kullanım kılavuzunda ve bu kitapçıkta belirtilen tüm talimatlara uyunuz. Z NC R TESTEREN N GER TEPMES NE KARΩI KORUNMA Kiµisel zincir testere kullanma deneyim düzeyinizi iyi deπerlendiriniz Kullandıπınız zincir testereyi iyi tanıyınız Zincir testerenin geri tepmesi karµısında ne yapılması gerektiπi konusunda deneyiminiz ve özel bir eπitiminiz yoksa OREGON sadece düµük geri tepmeli testere zinciri kullanmanızı önermektedir. GER TEPME NED R? Geri tepme, zincirin kılavuz kolunun burnuna ya da ucuna yakın bir bölgede bir kütük ya da dal gibi baµka bir cisme temas etmesi ya da kesilen aπacın kapanarak kesme zincirini kesikte sıkıµtırması nedeni ile kılavuz kolunun sert bir µekilde geriye ya da yukarıya doπru yaptıπı harekettir. YARALANMAYI ÖNLEMEK Ç N Geri Tepme Konusunda Bilinçli Olmak ➊ Olası bir geri tepmeye karµı kendinizi koruyabilmek için daima hazır olmanız gerekmektedir. Kılavuzun burnunun konumunu daima Potential Kickback Situation takip etmeniz gerekmektedir. ➋ Kesme iµlerinin çoπu için farklı modellerde kesme zincirleri mevcuttur. Yapacaπınız kesme iµinin türüne uygun en düµük geri tepmeli zinciri kullanınız. ➌ Azami geri tepme güvenliπi için OREGON Double Guard gibi dar burunlu kılavuz kollarını kullanmanızı öneririz. Introduction 3.

4 Introduction Zincir testerenin kaymasını önlemek ve ellerinizi korumak amacı ile koruyucu eldiven kullanınız. Ayaklarınızı korunmak amacı ile zincir testereden koruyucu botlar ya da güvenlik botları ve tozluk kullanınız. Giriș Z NC R TESTERE GÜVENL GIYSILER VE KORUYUCU DONANIM Baµınızı korumak amacı ile sert koruyucu kask kullanınız. Kulaklarınızı korumak amacı ile kulak koruyucusu kullanınız. Gözlerinizi korumak amacı ile güvenlik gözlüπü ya da maske kullanınız Bacaklarınızı korumak amacı ile koruyucu pantolon ya da tozluk kullanınız. NOT: Uygun bir µekilde giyininiz çok bol ya da çok dar giysiler giymeyiniz. DO RU YÖNTEMLERLE ÇALIΩMAYI ALIΩKANLIK HAL NE GET R N Z Testereyi sadece saπ elinizle kavrayınız (saπ eliniz tetiπin üstünde, sol eliniz ön tutamakta olmalıdır). Daha iyi kontrol saπlamak için sol kolunuzu düz tutunuz. Testereyi her iki elinizle sıkıca tutunuz. Baµ parmaπınızı ön tutamaπa sıkıca yapıµtırınız. Zincir testereyi yan tarafa doπru tutunuz, hiçbir zaman zincir testerenin arkasında durmayınız. Motoru tam gazla çalıµtırınız. Düµük geri tepmeli bir testere zinciri ve geri tepme kuvveti azaltılmıµ bir kılavuz kolu kullanınız. Zincir testereyi, kesme zincirini, kılavuz kolu ve diµliyi daima bakımlı tutunuz. Ayaklarınızı saπlam basınız ve vücudunuzu dengeli tutunuz. Zincir testere ile sadece odun kesiniz. Baµka hiçbir malzemeyi kesmeyiniz.!dikkat Kendinizi emniyete alınız. Kesme iµleminden önce : Kesilen cismin ne µekilde düµeceπini hesaplayınız Testerenin kesilen cismin etkisi ile beklenmedik bir µekilde savrula bileceπini dikkate alınız. Yaralanmayacak µekilde durunuz. Asla omuz hizasından yukarıda kesme yapmayınız. Asla bir aπaç ya da merdiven üstünde iken kesme yapmayınız. Kesme alanına baµkalarını yaklaµtırmayınız. Kesme sırasında baµkalarının aπacı tutmalarına izin vermeyiniz. 4.

5 Içindekiler G R Ω Giriµ... Zincir testere güvenliπi... Z NC R Zincir terimleri...2 Zincir Diµ açıklıπı...2 Zincir yuva açıklıπı...2 Kesicinin parçaları...2 Kesici Diziliµi...2 Testere Zincirinin Parçaları...3 Bakım terimleri...3 Zincir bakım gereçleri...4 KILAVUZ KOLLAR Kılavuz kol terimleri Kılavuz kol bakım gereçleri...55 Kılavuz kolun bakımı Power Match burunların deπiµtirilmesi Pro-Lite" burun diµlileri Kılavuz kolda arıza tespiti Içindekiler Zincir tanımlama tablosu Zincir tahrik baklası tanımlama numaraları...8 Zincir tanımlama harfleri...9 Dört temel kural Zincir bakımı...12 Zincir germe iµlemi Zincirlerin yaπlanması...15 Derinlik göstergelerinin ayarlanması Kesicilerin bilenmesi Zincir parçalarının takılması Perçinlerin sökülmesi Yeni zincir alıµtırma iµlemi...24 Son kullanıcı simgeleri...25 Eπeleme özellikleri Zincirde arıza tespiti TAHR K D ΩL LER Tahrik diµlisi terimleri, gereçler ve takılması...65 Diµli bakımı Diµlide arıza tespiti FAYDALI B LG LER Faydalı bilgiler İÇİNDEKİLER 1.

6 OREGON TARAFINDAN KULLANILAN Z NC R TER MLER Z NC R D Ω AÇIKLI I Zincir Diµ Açıklıπı ardıµık üç perçin arasındaki mesafenin ikiye bölünmesi ile elde edilen deπerdir. OREGON zincir diµ açıklıkları : 1/4",.325", 3/8",.404" and 3/4". Z NC R YUVA AÇIKLI I Zincir yuva açıklıπı tahrik baklasının kılavuz kol üzerindeki yuvaya oturan kısmının kalınlıπıdır. Sektörde kullanılan standart Zincir yuva açıklıkları:.043" (1.1 mm),.050" (1.3 mm),.058" (1.5 mm),.063" (1.6 mm).080" (2 mm) ve.122" (3.1) zincir yuva açıklıkları OREGON tarafından Hasat uygulamaları için kullanılmaktadır. KES C N N PARÇALARI Üst plaka Perçin deliπi Topuk Kesme köµesi Yan plaka Boπaz Derinlik göstergesi Burun Geniµ derinlik göstergesi KES C Z NC R D Z L Ω TER MLER Standart Yarım atlamalı Atlamalı 2.

7 OREGON TARAFINDAN KULLANILAN Z NC R TER MLER (DEVAMI) TESTERE Z NC R N N PARÇALARI NOT: Aµaπıda belirtilen parçalar geri tepmeyi azaltan "tampon bakla" özelliklerini içermektedir: tampon baπlantı µeridi, tampon tahrik baklası ve eπimli derinlik göstergesi. Tahrik baklası Tampon baπlantı µeridi Önceden ayarlanmıµ baπlantı µeridi Önceden ayarlanmıµ tampon baπlantı µeridi Sol kesici Eπimli derinlik göstergesi Saπ kesici Eπimli derinlik göstergesi Baπlantı µeridi Tampon tahrik baklası Saπ kesici Sol kesici Derinlik göstergesi Baπlantı µeridi Derinlik göstergesi KES C BAKIM TER MLER Derinlik göstergesi ayarı Üst plaka eπeleme açısı Üst Plaka kesme açısı Eπe kılavuzu açısı 3. 3.

8 OREGON Z NC R BAKIM GEREÇLER E ELEME GEREÇLER ➊ MONTE ED LM Ω E E KILAVUZU ➋ B LEME SET ➌ YUVARLAK E E ➍ DÜZ E E ➎ DER NL K GÖSTERGES ALET ➏ ÇUBU A MONTE ED LM Ω E E KILAVUZU ➐E E SAPI ➑ E ELEME MENGENES TAΩLAMA GEREÇLER ➊ SURE SHARP 12 VOLTLUK TAΩLAMA MAK NES ➋ TEZGAH T P Z NC R TAΩLAYICI ➌ M N TAΩLAYICI ➍ TAΩLAMA D SKLER Z NC R ONARIM GEREÇLER ➊ Z NC R SÖKME ALET ➋ PERÇ N ÇIKARTMA ALET ➌ CEPTE TAΩINAB L R Z NC R SÖKME ALET 4.

9 Z NC R TANIMLARI OREGON E ELEME OREGON Z NC R YUVA AÇIKLI I KES C T P KES C GER Z NC R ÖZELL K- Z NC R IN. MM UÇ YAN D Z L Ω TEPMEY PARÇASI LER T P GÖR- GÖR- AZALTICI ÜNTÜSÜ ÜNTÜSÜ ÖZELL KLER (VARSA)* D Ω AÇIKLI I 1/4" OLAN Z NC RLER Sayfa MICRO 25AP 050" 1.3 CHISEL 26 MICRO CHISEL STANDART D Ω AÇIKLI I.325" OLAN Z NC RLER 20BPX 21BPX 22BPX Sayfa 27 MICRO CHISEL 050" 058" 063" MICRO CHISEL STANDART 20LPX 21LPX 22LPX Sayfa 28 SUPER " 058" 063" KESK STANDART M21LPX M22LPX Sayfa 31 MULTICUT 058" 063" KESK STANDART Sayfa MICRO- 95VPX LITE 050" MICRO CHISEL STANDART 95R Sayfa 43 YARMA Z NC R 050" 1.3 MICRO CHISEL STANDART GER TEPMEY AZALTICI ÖZELL KLER ➊ TAMPON TAHR K BAKLASI ➌ E ML DER NL K GÖSTERGES ➋ TAMPON BA LANTI ΩER D ➍ ALÇAK PROF LL E ML DER NL K GÖSTERGES 5. 5.

10 Z NC R TANIMLARI OREGON E ELEME OREGON Z NC R YUVA AÇIKLI I KES C T P KES C GER Z NC R ÖZELL K- Z NC R IN. MM UÇ YAN D Z L Ω TEPMEY PARÇASI LER T P GÖR- GÖR- AZALTICI ÜNTÜSÜ ÜNTÜSÜ ÖZELL KLER (VARSA)* D Ω AÇIKLI I 3/8" OLAN Z NC RLER 72DX/DPX 73DX/DPX 75DX/DPX 72LGX 73LGX 75LGX 72LPX 73LPX 75LPX M73LPX M75LPX Sayfa 33 Sayfa 34 Sayfa 35 Sayfa 32 S-70 SUPER GUARD SUPER 70 Düµük titreµimli MULTICUT 050" 058" 063" 050" 058" 063" 050" 058" 063" 058" 063" YARI-KESK KESK KESK KESK STANDART (LG) STANDART (LP) STANDART STANDART 72RD 73RD 75RD Sayfa 36 YARMA Z NC R 050" 058" 063" YARI-KESK PAHLI KESK STANDART (SG) STANDART 91VX Sayfa 39 Düµük titreµimli Alçak profilli 050" 1.3 PAHLI KESK STANDART 91VG Sayfa 40 Düµük titreµimli XTRA GUARD 050" 1.3 PAHLI KESK STANDART 91LX - POWER 050" SHARP 1.3 ÖZEL AMAÇLI STANDART Sayfa YARMA 91R Z NC R 050" Sayfa M91VX MULTICUT 050" Sayfa MICRO- 90SG LITE 043" Düµük titreµimli Sayfa SEMI- 91VXL CHISEL 050" PAHLI KESK PAHLI KESK SEMI-CHISEL STANDART STANDART STANDART 6.

11 Z NC R TANIMLARI OREGON E ELEME OREGON Z NC R YUVA AÇIKLI I KES C T P KES C GER Z NC R ÖZELL K- Z NC R IN. MM UÇ YAN D Z L Ω TEPMEY PARÇASI LER T P GÖR- GÖR- AZALTICI ÜNTÜSÜ ÜNTÜSÜ ÖZELL KLER (VARSA)* D Ω AÇIKLI I.404" OLAN Z NC RLER 16H 18HX 26 27, 27P Sayfa 47 Sayfa 41 HARVESTER (HASAT) MICRO- CHISEL 063" 080" 058" 063" MICRO CHISEL MICRO CHISEL STANDART STANDART SADECE P 27R Sayfa 42 YARMA Z NC R 063" 1.6 MICRO CHISEL (R) STANDART (RA) SKIP 59AC Sayfa 44 YONTMA T P STANDART MICROBIT 063" 1.6 SADECE CP 58L 59L Sayfa 45 SUPER GUARD 058" 063" KESK STANDART D Ω AÇIKLI I 3/4" OLAN Z NC RLER 11H Sayfa 46 YONTMA T P 122" 3.1 YARI-KESK STANDART GER TEPMEY AZALTICI ÖZELL KLER ➊ TAMPON TAHR K BAKLASI ➌ E ML DER NL K GÖSTERGES ➋ TAMPON BA LANTI ΩER D ➍ ALÇAK PROF LL E ML DER NL K GÖSTERGES 7. 7.

12 Z NC R TAHR K BAKLASI TANIMLAMA NUMARALARI OREGON zincirlerinin hemen hemen tümü bir ya da iki harfin izlediπi bir rakamdan oluµan bir parça numarası ile numaralandırılmıµtır. (bkz. Sayfa 9). OREGON parça numaralarına örnekler: 18 HX, 72LPX, 91VG Numaralar : 18 HX, 72 LPX, 91 VG Numaralar zincir tahrik baklalarının üstüne basılmıµtır ve zincirin fiziki ölçülerini belirtmektedir. (diµ açıklıπı ve yuva açıklıπı) Z NC R YUVA AÇIKLI I D Ω AÇIKLI I NUMARASI NÇ MM 11 3/4".122" ".063" ".080" ".050" ".058" ".063" /4".050" ".058" ".063" ".058" ".063" /8".050" /8".058" /8".063" /8".043" /8".050" ".050"

13 Z NC R TANIMLAMA HARFLER Harfler : 18 HX 72 LPX 91 VG Harfler kesici tipini ve diziliµini, güvenlik özelliklerini ve zincirin diπer fiziki özelliklerini belirtmektedir. AC Yontma tip Kesici, Standart Diziliµ AP Micro Chisel Kesici, Tamponlu Tahrik Baklası, Standart Diziliµ BC Standart s ral yontucu tip keski (sadece 11BC) BPX Düµük titreµimli Micro Chisel B çak, Tamponlu Tahrik Baklas, Standart S ra DX Yarı-keski tip Kesici, Standart Diziliµ DPX Yarı-keski tip Kesici, Tamponlu Tahrik Baklası, Standart Diziliµ H Hasat uygulamaları için tadilat görmüµtür, Standart Diziliµli Micro Chisel ya da Yarı Keski tip Kesici L Yar köseli kesiciler standart baπlant ile (.404" 58L & 59L) LGX Yuvarlak keski tipi kesici, Eπimli Derinlik Göstergesi, Standart Diziliµ. 33LG serisi zincirler düµük titreµimli zincirlerdir. LPX Düµük titreµimli Yuvarlak Kaideli Keski. B çak, Tamponlu Tahrik Baklas, Standart S ra LX Power Sharp Zincir, Eπimli Derinlik Göstergesi, Tamponlu Tahrik Baklası, Standart Diziliµ (el ile bakım yapılması gerekmez). M Yuvarlak kaideli keski tipi b çaklar (M73, 75LP, M21,22LP) ve BDL ya da yivli keski tipi b çaklar (M91VS) ve aµ r kirli ya da aµ nd r c koµullarda zincirin kesme etkisini art ran yüksek derinlik mastar ve tamponlu tahrik baklalar ile donat lm µt r R Yarma Zinciri, Yarı-keski (91R) veya Mikro-keski (95R, 27R) tipi Kesici, Standart Diziliµ RA Yarma Zinciri, Micro Chisel Kesici, Atlamalı Diziliµ, RD Yarı keski tipi kesiciye sahip standart diziliµli yarma zinciri SG Düµük titreµimli pahlı keski tipi kesici, eπimli derinlik göstergesi, tamponlu baπlantı µeridi, standart diziliµli, dar çentikli tasarım VG Düµük titreµimli yivli keski tipi b çak, eπimli derinlik göstergesi, tamponlu baπlantı µeridi, standart diziliµli VPX Düµük titreµimli Micro Chisel kesici, eπimli derinlik göstergesi, tamponlu tahrik baklası, dar çentikli tasarım (sadece 95VPX) VX Düµük titreµimli yivli keski tipi b çak, eπimli derinlik göstergesi, standart diziliµli VXL Düµük titreµimli Micro- Chisel yüksek baklalı zincirler, eπimli derinlik göstergesi, standart diziliµli 9. 9.

14 TESTERE Z NC R LE LG L DÖRT TEMEL KURAL Z NC R TESTERE KULLANICILARINI D KKAT NE: OREGON testere zinciri ile ilgili bu dört temel kurala uymanızı önermektedir. Bu kuralları bilen ve bunlara yan kullanıcılar zincirlerinden, kılavuz kollarından ve diµlilerinden mükemmel bir performans alacaklar ve aynı zamanda güvenlikle ilgili tehlikeleri azaltacaklardır. 1 NUMARALI KURAL KULLANDI INIZ Z NC R DO RU GERG NL E SAH P OLMALIDIR. Zincir ve kılavuzlarla ilgili sorunların en büyük kaynaπı hatalı zincir gerginliπidir. Zincirlerin ne µekilde gerilmesi gerektiπi 13 ve 14 numaralı sayfalarda açıklanmaktadır. 2 NUMARALI KURAL KULLANDI INIZ Z NC R Y YA LANMIΩ OLMALIDIR Kullandıπınız testerenin kılavuzuna, zincirine ve diµlisine sürekli olarak yaπ saπlanması hayati önem taµımaktadır. Yaπlama yapılmadıπı taktirde aµırı sürtünme, aµınma ve hasar oluµacaktır. Zincirlerin ne µekilde yaπlanması gerektiπi 15 numaralı sayfada açıklanmaktadır. 10.

15 TESTERE Z NC R LE LG L DÖRT TEMEL KURAL 3 NUMARALI KURAL KULLANDI INIZ Z NC R N DER NL K GÖSTERGELER DO RU EK LDE AYARLANMALIDIR Derinlik göstergelerinin ayarları ve biçimi performans ve güvenlik aµısından büyük önem taµımaktadır. Zincirlerin derinlik göstergelerinin ne µekilde ayarlanması gerektiπi numaralı sayfalarda açıklanmaktadır. 4 NUMARALI KURAL KULLANDI INIZ Z NC R KESK N OLMALIDIR Kullandıπınız zincir keskin olduπu taktirde iµi o yapacaktır. Aksi taktirde iµi siz yaparsınız ve kesme ataµmanlarınız daha çabuk aµınır. Zincirlerin ne µekilde bilenmesi gerektiπi 18 ve 19 numaralı sayfalarda açıklanmaktadır. OREGON markalı tüm zincirlerin bakım özelliklerini 26 ila 47 numaralı sayfalar arasında bulabilirsiniz

16 Z NC R BAKIMI D KKAT: BAY LER, Z NC R TESTERE KULLANICILARI VE TESTERE Z NC R BAKIMI YAPAN HERKES Ç N ÖNEML GÜVENL K B LG LER. OREGON doπru zincir bakım tekniklerini ve zincirin bakımlı olmaması halinde karµılaµılabilecek tehlikeleri öπrenmenizi önermektedir.!uyari Aµaπıda yer alan talimatlara uyulmaması halinde testere operatörü, etrafındaki kiµiler ve zincirin bakımını yapan kiµiler ciddi µekilde yaralanabileceklerdir. Zincir, kılavuz kolu ya da diµli üzerinde çalıµmaya baµlamadan önce mutlaka testerenin motorunu durdurunuz. Aµaπıdaki koµullardan her biri zincirin potansiyel geri tepme enerjisini, zincirin kılavuz koldan kurtulması riskini ve zincir testere kullanımından kaynaklanabilecek diπer riskleri arttıracaktır. 1. Zincir açılarının yanlıµ bilenmesi 2. Körelmiµ zincir 3. Zincirin geri tepme azaltıcı özelliklerinin deπiµtirilmesi 4. Zincir derinlik göstergesi ayarlarının aµırı yapılması 5. Zincir derinlik göstergelerinin biçimlerinin hatalı olması 6. Zincirin gevµek olması 7. Zincir parçalarının hatalı takılması 8. Perçinlerin gevµemiµ olması ya da zincirin herhangi bir parçasında çatlak ya da kırıklar nin bakımını yaparken 12 ila 54 numaralı sayfalar arasındaki tüm talimatlara uyunuz. Böylece yaralanma riski azalacaktır. 12.

17 Z NC R N Z N INTENZ KULLANMADAN GER LMES Lütfen 12 numaralı sayfadaki uyarıları okuyunuz. Not: Mutlaka koruyucu eldiven kullanınız ➊ Motoru durdurunuz. Not: Zinciri hiçbir zaman kesme iµleminden sonra gerdirmeyiniz. Isınmıµ durumda gerdirilen zincir soπuyunca büzülerek gerginlik ayarının çok sıkı olmasına neden olabilecektir. Zincirin soπumasını bekleyiniz. ➋ Testerenin yan tarafındaki kılavuz baπlantı somunlarını gevµetiniz. ➌ Kılavuz burnunu yukarıya kaldırarak gerginlik ayarlama iµlemi sırasında o durumda muhafaza ediniz. ➍ Zincir gerginliπini aµaπıda açıklanan µekilde ayarlayınız. YEKPARE BURUNLU KILAVUZ IÇIN Testerenin gerginlik ayar vidasını, en altta bulunan baπlantı µeritleri ile kesiciler yukarıya çıkarak kılavuz rayının alt kısmına ancak temas edinceye kadar çeviriniz

18 ZINCIRINIZIN INTENZ KULLANMADAN GERILMESI... DIΩLI TIP BURUNLU KILAVUZ IÇIN Yekpare burunlu kılavuzdan daha gergin olmalıdır. Testerenin gerginlik ayar vidasını, en altta bulunan baπlantı µeritleri ile kesiciler yukarıya çıkarak kılavuz rayının alt kısmına iyice temas edinceye kadar çeviriniz. ➎ Her iki tip kılavuzda da burun kısmını yukarıda tutarak ilkönce testere kılavuzu arka baπlantı somununu daha sonra da ön somunu sıkınız. ➏ Zinciri kılavuz kolunun üst kısmı boyunca motor tarafından uç tarafına doπru elinizle birkaç kez çekiniz. Zincir iyi oturmuµ olmalı ancak serbestçe çekilebilmelidir. Not: Diµli tip burunlu kılavuz kullanıyorsanız bu aµamada çekme testi uygulamalısınız. Zinciri kılavuz kolunun alt kısmından tutarak aµaπıya doπru çekip bırakınız. Zincir orijinal konumuna geri dönmeli ve kılavuzun alt kısmına sert µekilde temas etmelidir. ➐ Çalıµma sırasında özellikle ilk yarım saat içerisinde zincir gerginliπini sık sık kontrol ediniz. Zincir gevµemiµse : çalıµmayı kesiniz, zincirin soπumasını bekleyiniz ve gerginliπini tekrar ayarlayınız. 14.

19 Z NC R N Z N INTENZ LE GER LMES ➊ Motoru durdurunuz. ➋ Testerenin yan tarafındaki kılavuz baπlantı somunlarını gevµetiniz ➌ Bir kombine anahtar ucunu kılavuz kolunun Intenz deliπine yerleµtiriniz ➍ Kombine anahtarı çevirerek kılavuz kolunu öne, testereden mümkün olduπu kadar ileriye doπru hareket ettiriniz. ➎ lk olarak kılavuz arka somununu daha sonra da ön somununu sıkınız. Z NC RLER N YA LANMASI ➊ Testerenizin zincir yaπlama sistemini temiz kılavuz ve zincir yaπı ile dolu halde tutunuz. ➋ Testerenize ya da zincirinize asla kullanılmıµ yaπ ya da yanmıµ motor yaπı koymayınız. ➌ Çalıµma sırasında testereden zincire, kılavuza ve diµliye her zaman yaπ geldiπinden emin olunuz. ➍ Benzin deposunu her dolduruµunuzda yaπ deposunu da doldurunuz

20 DER NL K GÖSTERGELER N N AYARLANMASI! Lütfen 12 numaralı sayfadaki uyarıları okuyunuz. Note: Derinlik göstergelerinin testere üstünde ayarlanması için eπeleme iµlemine baµlanılmadan önce zincirlerin gerginlik ayarlarının numaralı sayfalarda açıklanan µekilde yapılmıµ olması gerekmektedir. 26 ila 47 numaralı sayfalar arasında doπru derinlik gösterge ayarları ile OREGON markalı zincir tiplerinde kullanılması gereken doπru derinlik göstergesi alet numaraları yer almaktadır. Kullanmakta olduπunuz OREGON markalı zincire ait doπru eπeleme deπerlerinin açıklandıπı sayfayı (26-47) bulunuz. Bunun için 5, 6 ve 7 numaralı sayfalardaki Zincir tanımlama tablolarından faydalanınız. Kullanmakta olduπunuz OREGON markalı zincirin tipinden ya da parça numarasından emin olmadıπınız taktirde çalıµmakta olduπunuz OREGON testere zinciri bayisine danıµınız. OREGON markalı zincirlerin çoπunda doπru derinlik göstergesi ayarının yapılabilmesini saπlamak amacı ile derinlik göstergesinin üstüne bir numara basılmıµtır. Örnek:.025" (0.64mm) Derinlik göstergesi ayarı.025" (0.64mm) ➊ Her 3-4 bileme iµleminden sonra derinlik göstergelerinizi zincirinizin imalattaki derinlik ölçüsüne sahip bir derinlik göstergesi aleti ile kontrol ediniz. ➋ Aleti, bir adet derinlik göstergesi aletteki yarıktan çıkacak µekilde zincirinizin üst kısmına yerleµtiriniz. ➌ Derinlik göstergesi yarıπın üzerine çıkıyorsa düz bir eπe kullanarak derinlik göstergesini aletin üst kısmı ile aynı hizaya gelecek µekilde eπeleyiniz. Derinlik göstergelerini hiçbir zaman OREGON markalı zinciriniz için bu bakım kılavuzunda belirtilen derinlik göstergesi ayarını aµacak kadar fazla eπelemeyiniz. 16.

21 DER NL K GÖSTERGELER N N AYARLANMASI Not: Geri tepme azaltıcı tamponlu baπlantı µeritlerinin ya da tamponlu tahrik baklasının üst kısımlarını eπelemeyiniz ya da deπiµtirmeyiniz. ➍ 72L Vanguard serisi dıµındaki kesicileri içeriden dıµarıya doπru eπeleyiniz. Dıµ kısım ç kısım ➎ Her bir derinlik göstergesinin yüksekliπini aldıktan sonra ön köµesini mutlaka orijinal yuvarlak ya da eπimli biçimine paralel µekilde eπeleyiniz. Not: Bir çok zincirde derinlik göstergelerinin yeniden biçimlendirilmesi sırasında kesme yüzeylerini korumak amacı ile derinlik göstergesi aletini uç kısmından kaldırarak çalıµan köµenin ön tarafında yerleµtirmeniz gerekebilecektir

22 KES C LER N B LENMES Not:! Lütfen 12 numaralı sayfadaki uyarıları okuyunuz. Bileme iµleminin testerenin üstünde yapılabilmesi zincirlerin gerginlik düzgün bir µekilde yapılmıµ olması gerekmektedir. 26 ila 47 numaralı sayfalar arasında OREGON markalı zincir tiplerinin doπru bakım deπerleri ve doπru bakım alet numaraları yer almaktadır. Kullanmakta olduπunuz OREGON markalı zincire ait doπru deπerlerin açıklandıπı sayfayı bulunuz. Kullanmakta olduπunuz OREGON markalı zincirin tipinden ya da parça numarasından emin olmadıπınız taktirde çalıµmakta olduπunuz OREGON testere zinciri bayisine danıµınız. Derinlik göstergelerini kontrol ediniz ve ayarlayınız. KES C LER N YUVARLAK E E LE B LENMES ➊ Eπenin çapının 1/5 inin ya da %20 sinin daima kesicinin üst plakasının yukarısında kalmasını saπlayınız. Eπeyi bu konumda tutabilmenin en kolay yolu doπru bir eπe kılavuzu kullanmaktır 1/5 i ya da %20 si üst plakanın yukarısında ➋ Eπe kılavuzunun doπru Üst plaka Eπeleme Açısını zincirinize paralel tutunuz. Çalıµma yönü Eπe tutucu 18.

23 KES C LER N B LENMES (DEVAMI) ➌ lk olarak zincirin bir tarafındaki kesicileri bileyiniz. Her bir kesiciyi içeriden dıµarıya doπru eπeleyiniz. Daha sonra testerenizi ters döndürerek aynı iµlemi testerenin diπer tarafında bulunan kesiciler üzerinde uygulayınız. Dıµ ç ➍ Üst plakaların ya da yan plakaların kromajlı yüzeylerinin hasarlı olması halinde bu hasarları giderene kadar eπeleyiniz. ➎ Tüm kesicilerin boylarını eµitleyiniz. A A=B B ➏ Derinlik göstergelerini tekrar kontrol ediniz. Derinlik göstergelerinin yeniden ayarlanması gerekiyorsa 16 ve 17 numaralı sayfadaki talimatlara uyunuz. Not: Geri tepme azaltıcı tamponlu baπlantı µeritlerinin ya da tamponlu tahrik baklasının üst kısımlarını eπelemeyiniz ya da deπiµtirmeyiniz

24 YEN Z NC R PARÇALARININ TAKILMASI! Lütfen 12 numaralı sayfadaki uyarıları okuyunuz. Not: OREGON markalı zincirleri onarmak için sadece OREGON markalı parçaları kullanınız. Sadece kullandıπınız zincirin tipine ve boyuna uygun parçaları kullanınız. ➊ Perçinleri ve sökülecek parçaları 22 ve 23 numaralı sayfalarda "Perçinlerin Sökülmesi" bölümünde açıklandıπı µekilde sökünüz. Zinciri toplarken hiçbir zaman üretim sırasında ayarlanmıµ eski baπlantı µeritlerini kullanmayınız daima üretim sırasında ayarlanmıµ yeni baπlantı µeritleri kullanınız. ➋ Gerektiπi taktirde yeni parçaların alt kısımlarını eπeleyerek mevcut aµınmıµ parçalara alıµtırınız. Yeni kesicileri eπeleyerek aµınmıµ kesicilere alıµtırınız. Geri tepme azaltıcı tamponlu baπlantı µeritlerinin ya da tamponlu tahrik baklasının üst kısımlarını eπelemeyiniz ya da deπiµtirmeyiniz. ➌ Üretim sırasında ayarlanmıµ baπlantı µeritlerini bir zincir sökme örsünün düz dıµ yüzeyine yerleµtiriniz. Perçinlerin yukarıya doπru baktıπından emin olunuz. 20.

25 YEN Z NC R PARÇALARININ TAKILMASI (DEVAM) ➍ Zinciri üretim sırasında ayarlanmıµ baπlantı µeridine birleµtiriniz. ➎ Baπlantı µeridini markalı ya da Lubrilink yazılı yüzü yukarı, çentiπi de tahrik baklasının dil kısmına bakacak µekilde birleµtiriniz. Tamponlu baπlantı µeridini doπru yönde, çentiπi tahrik baklasının dil kısmına bakacak µekilde yerleµtiriniz. ➏ Parçaların doπru yerlere, doπru sıra ile ve doπru yönde birleµtirildiπinden emin olunuz. 2 ve 3 numaralı sayfalardaki µekillere bakınız. Emin olmadıπınız taktirde çalıµtıπınız OREGON bayiine danıµınız. ➐ Perçin baµlarını oluµturmak için bir OREGON marka perçin bükme aleti kullanınız. Perçin bükme aletinin kullanma talimatlarına uyunuz. D KKAT : Perçin baµları iyi oturmalı ve sıkı olmalı ancak birleµtirilen tüm parçaların serbestçe hareket etmesine de olanak saπlamalıdır. Perçin baµlarının çok sıkı ya da çok gevµek olması halinde parçalar daha çabuk aµınarak zincirin kopmasına ve yaralanmalara neden olabilecektir. Not: Yeni perçinlerin baµları üretim sırasında kullanılanlardan daha küçük ve farklı biçimde olabilmektedir

26 PERÇ NLER N SÖKÜLMES Not: Perçinleri sökerken ellerinizi ve yüzünüzü korumak için mutlaka onaylanmıµ güvenlik aksesuarları kullanınız. ➊ Zincir sökme örsünde sökülecek zincirin tahrik baklası numarasına uygun yuva numarasını seçiniz (bir sonraki sayfada yer alan Zincir Tahrik baklası numarası tablosuna bakınız). ➋ Zincirin sökülecek bölümünü zincir örsünün uygun yuvasına yerleµtiriniz ve zinciri alt baπlantı µeridi yuvanın karµı tarafı ile ankastre oluncaya kadar ileriye doπru itiniz. (Daha sonra tahrik baklasını yuvanın her iki tarafında destekleyiniz.) ➌ Perçin baµını zımbanın tam olarak altına yerleµtiriniz. Tezgah tipi bir zincir sökme aleti kullanıyorsanız aµaπıya doπru çekiniz, el zımbası kullanıyorsanız perçini çekiç ile vurarak sökünüz. Aµırı kuvvet uygulamayınız. Not: Önemlidir- zinciri kesici bölgesinde sökerken kesicinin dik durumda olmasını saπlayınız. 22.

27 PERÇ NLER N SÖKÜLMES (DEVAMI) KOPMUΩ TAHR K BAKLALARINDAN PERÇ NLER N SÖKÜLMES ➊ Perçinleri kopmuµ tahrik baklalarından sökebilmek için kopmuµ iki bölümü orijinal (kopmadan önceki) konumlarında tutarak zincir baklasını ayarlanabilir örse sıkıca yerleµtiriniz. ➋ Bir önceki sayfada "Perçinlerin Sökülmesi" bölümünde yer alan 1-3 numaralı maddeleri uygulayınız. Z NC R TAHR K BAKLASI NUMARA TABLOSU ÖRS YUVA NUMARASI TAHR K BAKLASI NUMARASI 1/ /91 3/ /4 18H

28 YEN Z NC R ALIΩTIRMA ΩLEM Kullanmadan önce aµaπıda açıklanan birkaç basit iµlemi uygulayarak yeni zincirinizin kullanım ömrünü uzatabilirsiniz. ➊ Zinciri bir gece öncesinden yaπ içinde bırakarak yaπın zincirin tüm parçalarına iµlemesini saπlayınız. ➋ Hiçbir zinciri özellikle yeni zincirleri aµınmıµ bir tahrik diµlisi ile çalıµtırmayınız. Tahrik diµlisi sistemlerini her iki zincir deπiµiminde bir ya da daha önce deπiµtiriniz. ➌ Herhangi bir kesme iµlemine baµlamadan önce yeni zinciri birkaç dakika yarım gaz uygulayarak çalıµtırıp yaπın kılavuz ile zincirin tüm parçalarına ulaµmasını saπlayınız. Diµlinin, kılavuzun ve zincirini tamamen ısınmasını saπlayınız. ➍ Çalıµma sırasında sık sık testereyi durdurunuz, zincir gerginliπini kontrol ediniz, zincirin soπumasını bekleyiniz ve zincirin gerginliπini 13 ve 15 numaralı sayfalarda açıklanan µekilde ayarlayınız. ➎ lk birkaç iµlemde hafif kesme yapınız. lk birkaç kesme iµlemi sırasında kılavuz ile zincirde fazladan yaπ bulundurunuz ve fazla basınç uygulamayınız. 24.

29 OREGON SON KULLANICI S MGELER Aµaπıdaki dört simgeden her birisi geniµ bir testere zincir kullanıcı kategorisini kapsamaktadır. OREGON zincirleri hedef kullanıcı kategorilerine göre bu simgelerin bir ya da birkaçının altında yer almaktadır. PROFESYONEL Z NC R TESTERE KULLANICILARI Büyük tomruklar üstünde çalıµan oduncular Kaπıt üretilen tomruklar üzerinde çalıµan odun Orman itfaiyecileri T CAR Z NC R TESTERE KULLANICILARI Aπaç yetiµtiricileri Bahçeciler Kamu hizmetleri görevlileri Ziraatçiler Çiftçiler Budayıcılar Ticari yakacak odun kesicileri Bahçe düzenleyicileri ZAMAN ZAMAN KULLANANLAR Evlerinde kullananlar Kendi kullanımları için yakacak odun kesenler Kampçılar Avcılar MEKAN K HASAT MAK NES KULLANANLAR Mekanik tomruk hasat makineleri ile birlikte kullanılmak amacı ile El testerelerinde hasat makinesi ataµmanlarını kullanmayınız Not: Hasat makinesi zincirleri bu kılavuza sadece referans oluµturmak amacı ile dahil edilmiµtir. Hasat makineleri için üretilen ürünler ile ilgili olarak OREGON Hasat Makineleri Uygulamaları kılavuzuna bakınız ve teknik veriler

30 MICRO CHISEL 1/4" OREGON MICRO CHISEL Geri tepme azaltıcı öze llikler Uç Görüntüsü Kullanım Z NC R T P YUVA AÇIKLI I 25AP.050" (1.3mm) E ELEME ➊ DER NL K GÖSTERGES AYARITING: ➋ ÜST PLAKA KESME AÇISI : ➌ ÜST PLAKA E ELEME ➍ E E KILAVUZU E ELEME ALETLER PARÇA N Toe TANIMI /32" (4.0mm) Yuvarlak eπe /32" (4.0mm) Monte edilmiµ Eπe Kılavuzu " (0.64mm) Derinlik göstergesi aleti Derinlik göstergesi eπesi (düz) Bileme seti Bu sayfada yer alan zincir 2.3 inç küp (38 cc) motor hacmine kadar motorlarla ve boyu 16 inçe (41 cm) kadar olan kılavuzlarla kullanılmak üzere tasarlanmıµtır. 26.

31 MICRO CHISEL 325'' OREGON MICRO CHISEL Geri tepme azaltıcı öze llikler Uç Görüntüsü Kullanım Z NC R T P YUVA AÇIKLI I 20BPX.050" (1.3mm) 21BPX.058" (1.5mm) 22BPX.063" (1.6mm) E ELEME ➊ DER NL K GÖSTERGES AYARITING: ➋ ÜST PLAKA KESME AÇISI : ➌ ÜST PLAKA E ELEME ➍ E E KILAVUZU E ELEME ALETLER PARÇA N Toe TANIMI /16" (4.8mm) Yuvarlak eπe /16" (4.8mm) Monte edilmiµ Eπe Kılavuzu " (0.64mm) Derinlik göstergesi aleti Derinlik göstergesi eπesi (düz) Bileme seti Bu sayfada yer alan zincir 3.5 inç küp (58 cc) motor hacmine kadar motorlarla ve boyu 20 inçe (50 cm) kadar olan kılavuzlarla kullanılmak üzere tasarlanmıµtır

32 SUPER " OREGON CHISEL Geri tepme azaltıcı öze llikler Uç Görüntüsü Kullanım Z NC R T P YUVA AÇIKLI I 20LPX.050" (1.3mm) 21LPX.058" (1.5mm) 22LPX.063" (1.6mm) E ELEME ➊ DER NL K GÖSTERGES AYARITING: ➋ ÜST PLAKA KESME AÇISI : ➌ ÜST PLAKA E ELEME ➍ E E KILAVUZU E ELEME ALETLER PARÇA N Toe TANIMI /16" (4.8mm) Yuvarlak eπe /16" (4.8mm) Monte edilmiµ Eπe Kılavuzu " (0.64mm) Derinlik göstergesi aleti Derinlik göstergesi eπesi (düz) Bileme seti Bu sayfada yer alan zincir 3.5 inç küp (58 cc) motor hacmine kadar motorlarla ve boyu 20 inçe (50 cm) kadar olan kılavuzlarla kullanılmak üzere tasarlanmıµtır. 28.