Kullanım kılavuzu. Koruyucu borular. Örnekler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzu. Koruyucu borular. Örnekler"

Transkript

1 Kullanım kılavuzu Koruyucu borular Örnekler

2 Koruyucu boru kullanım kılavuzu Sayfa 3-11 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG 2013 Her türlü çalışmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz! Daha sonra kullanmak üzere muhafaza ediniz! 2 WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu

3 İçindekiler İçindekiler 1. Genel bilgiler 4 2. Güvenlik uyarıları 5 3. Teknik Özellikler 6 4. Yapı ve fonksiyon 6 5. Nakliye, ambalaj ve depolama 6 6. Çalıştırma, devreye alma 7 7. Bakım ve temizlik 9 8. Arızalar ve giderimi Sökme, geri gönderim ve elden çıkartma 11 WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu 3

4 1. Genel 1. Genel Kullanım kılavuzunda açıklanan koruyucu borular en son bilgilere göre imal edilmektedir. Tüm bileşenler imalat sırasında sıkı kalite ve çevre kriterlerine tabidir. Yönetim sistemlerimiz ISO 9001 ve ISO standardına göre belgelendirilmiştir. Bu kullanım kılavuzu, koruyucu boruyla çalışma konusunda önemli bilgiler vermektedir. Güvenli çalışmanın temel koşulu, verilen tüm emniyet bilgilerine ve kullanma talimatlarına uyulmasıdır. Koruyucu borunun kullanım sahası için geçerli iş güvenliği kurallarına ve genel emniyet kurallarına riayet edilmelidir. Bu kullanım kılavuzu ürünün bir parçası olup koruyucu borunun doğrudan yakınında uzman personelin her zaman elinin altında olacak şekilde muhafaza edilmelidir. Uzman personel, her türlü çalışmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okumalı ve anlamalıdır. Amacına aykırı kullanım, bu kullanım kılavuzuna uymama, yeterli niteliklere sahip olmayan personelin kullanılması ve koruyucu boruda keyfi değişiklikler sonucunda hasar oluşması halinde üreticinin sorumluluğu ortadan kalkar. Satış belgelerindeki genel çalışma koşulları geçerlidir. Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Diğer bilgiler: - Internet-Adresi: / - Uygulama danışmanı: Tel.: (+90) Faks: (+90) E-posta: Simge açıklaması uyulmadığı takdirde ölüm veya ağır yaralanma vakalarına yol açabilecek muhtemel tehlikeli durumları işaret eder. DİKKAT! uyulmadığı takdirde küçük çaplı veya hafif yaralanma vakaları veya maddi hasarlara veya çevre sorunlarına yol açabilecek muhtemel tehlikeli durumlara işaret eder. Bilgi... verimli ve arızasız bir işletim için yararlı ipuçlarını veya tavsiyeleri vurgular. önlenmediği takdirde sıcak yüzeyler veya sıvılar nedeniyle yanıklara sebebiyet verebilecek olası tehlikeli bir duruma işaret eder. 4 WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu

5 2. Güvenlik 2. Güvenlik Montaj, devreye alım ve işletim öncesinde uygulama ve spesifik ölçüm koşulları bakımından doğru koruyucu borunun seçilmiş olmasını sağlayınız. Montaj, devreye alım ve işletim öncesinde kullanılan koruyucu boru malzemesinin ölçüm maddesi karşısında kimyasal açıdan dayanıklı/nötr olmasını ve proses tarafındaki mekanik yüklere dayanmasını sağlayınız. Uyulmaması halinde ağır yaralanmalara ve/veya maddi hasara yol açabilir. Diğer önemli güvenlik uyarıları kullanım kılavuzunun ilgili bölümlerinde yer almaktadır. 2.1 Amacına uygun kullanım Koruyucu borular proses koşulları karşısında sıcaklık sensörünün korunmasını sağlar. Koruyucu borular ayrıca prosesi durdurmadan sıcaklık sensörünün sökülmesine imkân sağlar ve proses maddesinin çıkması sonucunda çevre veya insanlar için oluşacak zararları önler. Koruyucu boru yalnızca burada açıklanan amaca uygun kullanım şekli için tasarlanmış ve imal edilmiş olup yalnızca buna uygun olarak kullanılmalıdır. Bu kullanım kılavuzu içindeki teknik spesifikasyonlara uyulmalıdır. Koruyucu borunun uygun olmayan şekilde veya teknik spesifikasyonların dışında kullanılması derhal kontrol yapılmasını gerektirir. Amacına uygun olmayan kullanımından doğacak hasarlar konusunda hiçbir hak talebi kabul edilmez. 2.2 Personel niteliği Yetersiz niteliklere sahip olunması halinde yaralanma tehlikesi! Yanlış kullanım insan sağlığına ve eşyalara ciddi zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen faaliyetler uzman personelce, aşağıda belirtilen niteliklere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Uzman personel Uzman personel aldığı mesleki eğitim, ölçüm ve düzenleme tekniği alanındaki bilgileri ve tecrübesinin yanı sıra ülkeye özel yasal mevzuatı, geçerli norm ve talimatları yeterince tanımasından dolayı yukarıda belirtilen işleri yapma ve olası tehlikeleri tek başına önceden kestirebilme becerisine sahiptir. Özel kullanım koşulları uygun derin bilgi gerektirir, örn. agresif veya toksik maddeler hakkında. WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu 5

6 2. Güvenlik Nakliye, ambalaj ve depolama 2.3 Özel tehlikeler Ölçüm yapılan tehlikeli malzemelerde, örneğin oksijen, asetilen, yanıcı veya zehirli malzemeler ile soğutma tesisi veya kompresörlerde genel kuralların dışında bazı özel mevzuata da uyulması gerekmektedir. Gerektiğinde koruyucu borunun yeterince topraklanmasına dikkat edilmelidir. Sökülen koruyucu borularda ölçüm maddesi artıkları insanlar, çevre ve tesis/tertibat için tehlikelere neden olabilir. Yeterli emniyet tedbirlerini alınız. 3. Teknik Özellikler Teknik özellikler için bakınız ilgili koruyucu boru tipleri ve sipariş belgelerinde güncel WIKA bilgi formları. 4. Yapı ve fonksiyon 4.1 Açıklama Metal koruyucu borular dolgu malzemeden tek parçalı uygulama olarak veya çok parçalı boru yapısı aracılığıyla imal edilebilir. Koruyucu borular vidalamak, kaynak yapmak veya flanş aracılığıyla prosese sabitlenebilir. Sıcaklık sensörünün koruyucu boruya sabitlenmesi işlemi doğrudan iç veya dış dişler ya da bir boğaz borusu aracılığıyla gerçekleşir. Metal malzemelerden imal koruyucu borular >1200 C sıcaklıklarda sürekli kullanımda yeterli sıcaklığa veya korozyon dayanıklılığına sahip olmadığında seramik koruyucu boru malzemeleri kullanılır. 4.2 Teslimat içeriği Paketten çıkan parça/cihazı irsaliye ile karşılaştırmanızı öneririz. 5. Nakliye, ambalaj ve depolama 5.1 Nakliye Koruyucu boruları muhtemel hasar konusunda kontrol ediniz. Görülen belirgin hasarlar derhal beyan edilmelidir. 5.2 Ambalaj Ambalaj montaj işleminden kısa bir süre önce açılmalıdır. Ambalaj her ihtimale karşı muhafaza edilmelidir, çünkü bir nakil sırasında bu ambalaj en uygun korumayı sağlar (örneğin montaj mahallinin değişimi, tamirata gönderme). 6 WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu

7 5. Nakliye, ambalaj ve depolama / 6. Çalıştırma, devreye alma 5.3 Depolama Aşağıdakilerin tesir etmesini önleyiniz: Doğrudan güneş ışığı veya çok sıcak nesneler (plastik kaplamalı koruyucu borular) Mekanik vibrasyon, mekanik şok (sert zemine yerleştirme) Koruyucu boruyu depolamadan (işletimden sonra) önce yapışmış ölçüm maddesi artıklarını alınız. Bu özellikle ölçüm maddesi sağlık açısından tehlikeli olduğunda önemlidir, örn. tahriş edici, zehirli, kanserojen, radyoaktif vs. 6. Çalıştırma, devreye alma 6.1 Montaj Montaj sırasında (özellikle seramik koruyucu borularda) koruyucu boruları ne sıcaklık şoklarına ne de mekanik darbelere maruz bırakınız. Koruyucu boruyu kuvvet uygulamadan veya zarar vermeden proses tarafındaki yuva içine yerleştiriniz. Montaj için koruyucu borunun bükülmesi veya adapte edilmesi yasaktır. Bu yasak konusunda flanş ağzı ("interference fit") içinde boşluksuz destekleme amacıyla sonradan bir kancanın uyarlanması istisnadır. Boşluk uyarlamalı bir kancanın sonradan uyarlanması yasaktır. Genel olarak bir koruyucu borunun ASME PTC 19.3 TW2010'a göre kanca desteklemeleri tavsiye edilmez ve bu standardın dışında yer alırlar. Sıcaklık ölçüm cihazının koruyucu boru içine montajı sırasında örn. nemin içeri girmesini önlemek için uygun bir conta maddesinin kullanılması tavsiye edilir. Genel olarak koruyucu borunun ucu boru tesisatının ortasındaki üçte birlik kısımda bulunmalıdır, ancak burada özel durumlarda farklılık olabilir. Madenin ölçüm elemanına (Pt100, termik eleman, bimetal, vs.) komple ulaşması ve flanş ağzı tarafından izole edilmemesine dikkat edilmelidir. Bu durum boru tesisatı çapının çok küçük olması nedeniyle sağlanamadığında sıcaklık ölçüm yeri sahasında boru geliştirmeleri kullanılabilir. DN 40'tan DN 80'e boru genişletmesi WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu 7

8 6. Çalışır hale getirme, işletim Vidalamak için koruyucu borular Silindirik dişlerde montaj için uygun bir conta kullanılmalıdır. Konik dişler uygun contayla veya ilave bir kaynak dikişiyle yalıtılabilir. Uygun sıkma torkları ve takımlar (örn. açık ağızlı anahtar) kullanılmalıdır. Kaynak yapmak için koruyucu borular Kaynak koruyucu boruları doğrudan proses içine kaynatılabilir (boru veya hazne duvarı) veya bir kaynak ağzı aracılığıyla sabitlenebilir. Temizliğe, uygun işletim maddelerine ve gerektiğinde kaynak dikişleri için ayrıca duyulan ısı tamamlayıcı işlemlere dikkat edilmelidir. Flanş bağlantılı koruyucu borular Koruyucu boruların flanş ölçüleri proses tarafındaki karşı flanşın ölçüleriyle uyumlu olmalıdır. Kullanılan contalar proses ve flanş geometrilerine uygun olmalıdır (sevk irsaliyesinden görülebilir). Montaj için uygun sıkma torkları ve takımlar (örn. açık ağızlı anahtar) kullanılmalıdır. Kancalı koruyucu borularda bunun ağzın iç çapına uygun olmasına ve onun tarafından desteklenmesine dikkat edilmelidir. Daha büyük ölçüde kancalarda bunlar ağzın iç çapına uygun olarak uyarlanmalıdır. Proses bağlantısından bağımsız olarak, boru tesisatlarında koruyucu borular için 3 montaj pozisyonu kullanılır: Dik açılı akış (elverişsiz yüklenme durumu) 8 WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu

9 6. Çalışır hale getirme, işletim / 7. Bakım ve temizlik Eğik akış (tercih edilmeli, ucu akış yönüne karşı uygun) Dirsekte uca doğu akış (elverişsiz yüklenme durumu) Koruyucu borunun montaj uzunluğu ve çapı proses verilerine, özellikle ölçülecek maddenin akış hızına bağlıdır. VDI/VDE , DIN Ek Sayfa 1/2 ve AD Direktifi'nin hükümlerine riayet edilmelidir. 7. Bakım ve temizlik 7.1 Bakım Koruyucu borular genel olarak bakım gerektirmezdir. Koruyucu borunun düzenli aralıklarla sızıntı veya hasar konusunda gözle kontrol edilmesi tavsiye edilir. Özellikle contanın sorunsuz çalışmasına dikkat ediniz! Onarım işlemleri yalnızca üretici veya onunla kararlaştırdıktan sonra uygun uzman personel tarafından yapılabilir. WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu 9

10 7. Bakım ve temizlik / 8. Arızalar 7.2 Temizlik DİKKAT! Sökülen cihaz geri gönderilmeden önce durulanmalı veya temizlenmeli, böylece çalışanların ve çevrenin, üzerinde ölçüm yapılan malzemeden kalan atıklardan tehlike görmesi önlenmelidir. Koruyucu borunun geri gönderilmesiyle ilgili bilgiler için bakınız Bölüm 9.2 "Geri gönderim". 8. Arızalar Arızalar ve giderimi Nedenler Tedbirler Sıcaklık sensörü koruyucu boru içine girmiyor Proses maddesi çıkışı sabitleme düzleminden itibaren koruyucu boruya proses Koruyucu boru içinde yabancı madde Koruyucu borudan hasarlı veya kirlenmiş sabitleme dişlerini Sensör çapı koruyucu borunun iç çapına uymuyor Koruyucu boru veya sensör montaj sırasında büküldü veya hasar gördü Montaj sırasında hata veya contalar kusurlu koruyucu borunun Arızalı, örn. rezonans durumunda sıcaklık sensörüne olan koruyucu borunun çalıştırılması arabiriminde veya sıcaklık nedeniyle sensörünün kendisinde Yabancı maddeyi alınız Dişleri temizleyiniz veya yeniden açınız Sipariş belgelerini kontrol ediniz Onarım için geri gönderiniz Contaları kontrol ediniz, sıkma torklarını kontrol ediniz Tesisin güvenli çalıştırılması artık mümkün değil (en kötü durumda koruyucu borunun tamamen kopmasına neden olur) Kritik tesislerde koruyucu boruda ASME PTC 19.3 veya Dittrich/Klotter'e göre mühendislik hizmeti olarak sağlamlık hesaplaması yapılması tavsiye edilir. 10 WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu

11 9. Sökme, geri gönderim ve iade etme 9. Sökme, geri gönderim ve elden çıkartma Sökülen koruyucu borularda ölçüm maddesi artıkları insanlar, çevre ve tesis/tertibat için tehlikelere neden olabilir. Yeterli emniyet tedbirlerini alınız. 9.1 Sökme Yanma tehlikesi! Sökmeden önce koruyucu borunun yeterince soğumasını bekleyiniz! Sökme işlemleri sırasında dışarı çıkacak tehlikeli ve sıcak ölçüm maddeleri nedeniyle tehlike vardır. Koruyucu boruları yalnızca basınç yokken sökünüz! 9.2 Geri gönderim Cihazı iade ederkendikkat edilmesi gereken konular: WIKA tarafından teslimatı yapılan tüm cihazlarda hiçbir tehlikeli malzeme (asit, baz veya çözelti vs.) bulunmamalıdır. Cihazı geri göndermek için orijinal ambalajı veya uygun bir nakliye ambalajı kullanılmalıdır. Hasarlardan kaçınmak için: 1. Cihaz yalıtım malzemesi ile ambalaja yerleştirilmelidir. Ambalaj malzemesinin her tarafı eşit ölçüde izole edilmelidir. 2. Mümkünse ambalaja içinde kurutucu bulunan bir poşet eklenmelidir. 3. Gönderi nakliye işlemi sırasında aşırı hassas ölçüm cihazı olarak etiketlenmelidir. 9.3 Elden çıkartma Hatalı atığa ayırma işlemi sonucunda çevre açısından önemli sorunlar oluşabilir. Cihazın bileşenleri ve ambalaj malzemeleri ülkede geçerli olan atık işlem ve geri dönüşüme ayırma talimatları doğrultusunda çevreye zarar vermeyecek biçimde imha edilmelidir. WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu 11

12 Dünya çapındaki WIKA şubelerini sayfasında bulabilirsiniz. WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alexander-Wiegand-Straße Klingenberg Germany Tel (+49) 9372/132-0 Fax (+49) 9372/ WIKA koruyucu boru kullanım kılavuzu