Kırım - Romanya Kırım Tatar Topluluğu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kırım - Romanya Kırım Tatar Topluluğu"

Transkript

1 Kırım - Romanya Kırım Tatar Topluluğu Nilghiun Ismail* Bu makale, belgelere ve yazılı kaynaklara dayanmak suretiyle, bugünkü Dobruca topraklarında yaşayan Türk-Tatar topluluğunun tarihi, Kırım Tatarlarının etnik oluşumuna katkıda bulunan siyasi olaylar ve Kırım Savaşı ve savaşından sonra mülteci yığınlarının başından geçen olaylara dair bazı bakış açılarına dikkat çekmeye çalışmaktadır. Makalede Kırım Savaşı ( ) ve savaşından sonra Kırım Tatarlarının yarımadadan Osmanlı nın Tuna vilayetine göç süreci yorumlanmaktadır. Bu makale, Osmanlı döneminden bu yana komünist rejim boyunca Dobrucalı Kırım Tatarlarının tarihi gelişimine yeni bakış açıları kazandırmaktır. Makale, Kırım Tatarların dini hakkında bilgiler ve topluluğun demografik gelişimine dair bazı detaylar vermektedir. Makalenin sonunda bugünkü Romanya da ulusal azınlıkların konumuna dair hükümet politikalarına değinilmektedir. Sonuç bölümü, Romanya daki Türk-Tatar topluluğunun bugünkü durumuna dair görüşlerimi yansıtmakta ve hükümetin Türk dünyasındaki rolünün altı çizilmektedir. çalışması olduğu kadar aynı zamanda Kırım Savaşı ve Rus-Osmanlı savaşından sonra mülteci yığınlarının başından geçen olayların kaynaklara ve arşiv belgelerine dayanarak analiz edilmesinden ibarettir. Araştırmamın bu bölümü, Romanya da yaşayan Türk-Tatar topluluğuna dair bilgiler ihtiva etmektedir: Kırım Tatarları Türk ve Sünni Hanefi Müslümanlardan oluşur. Anavatanları ise Kırım dır Kırım Tatarlarının Etnik Oluşumunun Tarihçesi Kırım Tatar ulusal kimliğinin oluşumunda coğrafi çevrenin önemli bir rolü vardır. Tarihi olaylar Tatarların Kırım dan gelen atalarının ve bugün Romanya da yaşayan Tatarların özelliklerini şekillendirdi. Geleneksel olarak Romanyalı Tatarlar, Altınordu nun torunları olarak takdim edilir, fakat tarih ve tarihi kaynaklar bu topluluğun kimliğinin daha karmaşık olduğunu ortaya koymuştur. Tarihi veriler gösteriyor ki Kırım Tatarlarının kökeni Moğol öncesine dayanır. Bunlar günümüzde Karay ve Kırımçak ile birlikte yarımadanın üç yerli halkından birini oluşturmaktadır. 13. yüzyılda Moğolların Kırım istilası, etnik oluşum sürecinde bir dönüm noktası oldu. Etnik köken 15. yüzyıl başlarında bir devletin bütün karakteristik özellikleriyle birlikte Kırım Hanlığı nı geliştirdi. Kırım Hanlığı, Cengiz Han ın soyundan geliyordu, fakat halk daha önce yarımadada bulunan yerli halk ve Avrupalı topluluklar tarafından asimilasyon ve entegrasyona tabi tutulduktan sonra Tatar ismini aldı. Kazakistan, Astrahan ve diğer Tatarlar arasına bir de Kırım Tatarları girmiş oldu Romanyalı Kırım Tatarlarına Genel Bir Bakış Bu makale, bugünkü Dobruca topraklarında yaşayan Türk-Tatar topluluğunu tanımlama çabası içindedir. Bu bir sanal tarih Ülkelere ve halklara sınır çizmenin ırksal mantığı asla göründüğü gibi değildir. Wolff doğaya ve sınıra, medeniyete ve barbarlığa gönderme yaparak ve insanların aslında beyaz olduğuna (*) Dr., Giresun Üniversitesi İktisat Fakültesi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi.

2 488 dikkat çekerek on sekizinci yüzyıl yönergesini özetler (1994:366). Yirminci yüzyıl Kırım Tatarlarını basit bir şekilde tarif ederken (bazı) Tatarların açık ten ve mavi göz şeklindeki Avrupalı özelliklerini (Got etkisinin bir sonucu olduğuna inanılıyor) ve Kırım Tatarlarında olmayan uzun boy özelliğini hatırlatır [Uehling 2004:27] Kırım Hanlığı döneminde yarımadanın tamamı, tek bir siyasi ve askeri yönetimin idaresi altındaydı başlarında Giray Han bağımsız Kırım Hanlığı nı kurdu. Hanlığın hukuki sistemi, İslam hukuku, geleneksel Tatar ve Osmanlı hukukunun bir bileşimine, Otokratik bir devleti temsil eden yegane bir güç paylaşımına sahipti. Kırım Hanlığı, tarihinin bir döneminde dil, din ve kültür bakımından akraba olduğu Osmanlı devletinin etkisi altındaydı. Kurulduğu dönemden 18. yüzyıla kadar bağımsız bir devletti. II. Katerina nın yarımadayı işgal ettiği 1783 e kadar Kırım Hanlığı, Doğu Avrupa da önemli bir güçtü [Ismail, 2011:30]. 2. Kırım Tatar Halkının 1783 ten Sonra Yarımadadan Göç Etme Süreci 2.1. Yarımadadan Göç Eden Kırımlı Tatar Mülteciler Osmanlı İmparatorluğuna gitmiş gibi gözükse de henüz Osmanlı kaynakları bu bilgiyi doğrulamış değil. Mülteci dalgası Kırım Savaşı ve Osmanlı-Rus Savaşı ndan sonra da devam etti. Bir kısmı su yolunu takip ederek Osmanlı nın Anadolu bölgesine yerleşirken bir kısmı da karadan ilerleyerek Osmanlı nın Tuna Vilayeti, Tulça sancağı, Köstence kazasına yerleşti Sonrası Kuzey Dobruca da Toprak Mülkiyeti savaşından sonar Romanya Prensliği bağımsız bir devlet olarak tanındı. Romanya ya Dobruca vilayeti verildi ve Romanya, Kuzey Dobruca nın yönetimini devraldı da İçişleri Bakanı Mihail Kogalniceanu bir kararname yayınlayarak Kuzey Dobruca idaresini düzenledi. Romanya da yeni hükümetin hedefi, bölgeyi Rumenleştirmek ve Müslüman nüfusun çoğunluğunu kaynaştırmaktı. Bunun için etnik asimilasyon, ekonomik modernizasyon ve kültürel homojenleştirme şeklinde üç aşamalı bir mekanizma hayata geçirildi [Iordachi, 2001:132]. Alan Fisher, Müslümanların Rus İmparatorluğundan Göçü [Fisher, 1999:172] adlı eserinde şu sözlere yer verir: Hanları etkili siyasi denetimden mahrum kalınca ve Ruslar Kırım ın içişlerine güçlü bir şekilde müdahale edince Kırım Tatarları 1772 de anavatanlarını terk etmeye başladı. Yaş Antlaşması ile Rusların, Karadeniz in kuzeyindeki yarımada ve step üzerindeki denetimi pekiştiği 1789 yılına kadar toplu göç devam etti. Bu tarihlerden itibaren Tatar muhacirlerin sayısı 50 bin ile 300 bin arasındaydı (herhangi bir sayım yapılmış değil). Daha güvenilir rakamlara göre 150 bin ila 170 bin kişi yüzyıl sonuna kadar yarımadada kalmayı sürdürdü. Giden Tatarların çoğu Tuna Beyliği ve Besarabya dahil Mihail Kogalniceanu etnik asimilasyon açısından toprak mülkiyetinin, yani Osmanlı toprak mülkiyet sisteminin Romanya toprak sistemine devredilmesinin önemine işaret ediyordu den önce Dobruca da toprak yönetimi 1858 sayılı Osmanlı Toprak Yasası na uygun olarak düzenlendi [Karpat, K., 2002:323] ile 1880 arasında Romanya da toprak mülkiyetine dair yeni yasa yürürlüğe girince Türklerin ve Tatarların elindeki topraklar Romanyalılara devredildi den 1880 e kadar Romanya devleti, Dobruca da Osmanlı devletinin mülkiyet haklarını ele geçirmeyi başardı. Romanya hükümetinin bir sonraki adımı, Türklerin ve Tatarların elinde

3 bulunan toprakları Romanyalılar arasında yeniden pay etmek ve Dobruca da toprak üzerinde bir tekel oluşturmaktı. Kırım dan gelen ilk mülteciler 1830 da muhtemelen Kanlı Çukur 2 köyüne yerleşti. Benim atalarım Kırım savaşından sonra geldi, 1880 den önce toprak satın alarak Kanlı Çukur köyüne yerleşti. Büyük dedem Hacı Abdurrahman İzzet Ismail, bölgenin en varlıklı üçüncü kişisiydi [Miu, P., Dae, G., 2007: 76]. Anne tarafımdan büyük dedelerim arasında Kırım dan gelmiş. Dedelerim Karadeniz ve bugünkü adı Dobruca olan Tuna Vilayeti - Vilâyet-i Tûna ile çevrili bölgeye yerleşmiş. Anne tarafımdan dedelerim Eski arasında Eski Kırım ve Bahçesaray dan çıkmış. Onlar da geniş bir aileymiş. Anneannemin 2 (iki) kız ve 3 (üç) erkek kardeşi varmış. Muhtemelen Romanya topraklarında, bugün Tătaru denilen Azaplar adlı köyde doğmuş ilk çocuklar bunlar Kırımlı Tatar Mülteciler ve Osmanlı Topraklarına Yerleşmeleri lerde baba tarafımdan dedelerim Kerç ten, anne tarafım ise Bahçesaray dan çıkmış. Amena ( ) 489 Babamın dedesi Hacı İzzet Ismail Abdurrahman oğlu Hatip Süleyman Abdurrahman [kişisel arşiv] Babamın dedesi, Kırım ın Kerç şehrinde, muhtemelen Osmanlı topraklarına giderken doğmuş. Yukarıda belirtildiği gibi büyük dedem 1880 tarihli Toprak Yasası uyarınca toprak sahibi olmuş varlıklı bir kişiymiş. Geniş bir aileymiş. Büyük dedemin 5 (beş) kız kardeşi varmış. Edip ( ) [kişisel arşiv]. Anne tarafımdan dedem büyük bir aileye mensupmuş. 4 (dört) kız, 3 (üç) erkek kardeşi varmış. Bugünkü Dobruca da, Kanlı Çukur adlı köyde doğmuş muhtemelen ilk kuşak. 3. Romanyalı Kırım Tatarlarının Dini ve Demografik Gelişime Dair Bazı Bakış Açıları 1930, 1956, 1966, 1977, 1992 ve 2011 nüfus sayımına göre uyruk bakımından Ro-

4 manya nüfusunun etnik ve konfesyonel yapısı şöyle: Rumenler, Macarlar, Romanlar (Çingeneler), Almanlar, Ukraynalılar, Lipovan Ruslar, Türkler, Tatarlar, Sırplar (bkz. Tablo No. 1) Romanya nüfusunun etnik yapısı, 2011 Yıl Toplam nüfus Rumenler Macarlar Romanlar (Çingeneler) Almanlar Lipovan Ruslar Ukraynalılar Türkler Tatarlar Sırplar Kaynak: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, Institutul Național de Statistică, 2011 (Nüfus ve Konut Sayımı, Ulusal İstatistik Enstitüsü) Ocak 1992 tarihli nüfus sayımı altmış yıl sonra nüfusun inanç yapısını ortaya koymuştur. Zaman içinde Dobruca bölgesinde birçok cami inşa edildi. Bu camiler halen topluluğun dini inancını temsil ediyorlardı: Esmahan Sultan Camii (1573), Ali Gazi Camii (17. yüzyıl başları), Hünkar Camii (1862), Aziziye Camii (1863), Kıral Camii ( ) ve daha birçok cami da inşa edilen güçlendirilmiş ve restore edilmiş Hünkar Camii, Köstence [kişisel arşiv] Romanyalı Kırım Tatarlarının inancı Hanefi Sünni İslam dır. Romanya nüfusunun mezheplere göre dağılımı konusunda 1992 nüfus sayımından bazı bilgiler edinmiş bulunuyoruz. Söz konusu nüfus sayımı, 60 yıl sonra ilk kez dini inançlar hakkında detaylı bilgi vermiştir [Ismail, 1996: 55] Hünkar Camii nin restorasyonu yılları arasında Müslüman Köstence müftüsünün belediyeden aldığı onayla başladı, fakat faaliyetin başlaması için yeterli para yoktu, bu yüzden restorasyonın başlaması 20 yıl kadar gecikti de faaliyet yeniden başlayınca belediye ile Müslüman Köstence müftüsü arasında birçok tartışma yaşandı. İki taraf arasındaki tartışmaları sona erdirmek ve Hünkar Camii nin güçlendirilmesi amacıyla Ağustos 2011 de eski Türk Dışişleri Bakanı (halihazırda başbakan) Ahmet Davutoğlu meseleyi çözmek için Romanya ya geldi. Böylece Müslüman topluluğun liderleri de Türk Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya

5 gelme fırsatı bulmuş oldu. Burada Hünkar Camii nin birkaç fotoğrafını görebilirsiniz 4. İkinci fotoğrafta caminin dibine inşa edilen otel ve restoranı görebilirsiniz [Ismail, N. 2014b: 42]. 4. Köstence, Hünkâr Camii - bugün yanına otel ve restoran yapılmış. [kişisel arşiv, 2013] 4. Kırım Tatar Topluluğunun Ulusal Kimliği ve Siyasi Hafızası 4.1. Kırım Tatar Topluluğunun Ulusal Kimliği Kırım Hanlığı Devletinin bağımsızlığı, Kırım Tatarlarının tarihi hafızasının şekillenmesinde Kırım Tatar Ulusunun oluşumundan itibaren muazzam bir etkiye sahip olmuştur. Tarihi kaynaklara göre Kırım Tatar ulusu, 15. yüzyılın ilk yarısında oluştu. Romanya daki Tatar topluluğunun tarihi hafızası, Çarlık Rusyası nın yarımadayı işgali ve savaşından sonraki toplu göçün ardından sonra Çarlık Rusyası döneminin etkisi alına girdi. Tatarların yerleştiği bölgede Rusların varlığı ve çarlık rejiminin baskıcı şartları, Tatarların yarımadayı terk etmesine yol açmıştır. Osmanlı devletiyle kurulan dil, din ve kültür ilişkileri, Tatarların yarımadayı terk ederek Osmanlı nın elindeki değişik bölgelere yerleşmelerinde teşvik edici bir unsur oldu. Dobruca ya yerleşen Kırımlı mülteciler kendilerine yeni bir vatan bulmuş oldular savaşı, Balkanlar da milliyetçiliğin gelişmesine yol açarak Çarlık Rusyası na Kırım Savaşı nda kaybettiği toprakları geri kazanma, Balkanları yeniden denetim altına alma, Balkanlar da milliyetçi eğilimli politik hareketleri destekleme, Karadeniz de denetimi yeniden ele alma fırsatı sundu. Berlin Antlaşması ile Romanya bağımsız bir devlet olarak tanınmış oldu. Romanya, Dobruca bölgesini aldı, fakat güneydeki Besarabya bölgesini kaybetti. Romanya Kralı I. Karol un saltanatı döneminde Kasım 1878 de Remus Opreanu, Köstence valiliğine atanarak bölgenin ilk valisi oldu. Opreanu 1881 de ise Tulça valiliğine atandı. Bu dönemde Kuzey Dobruca da yeni teşkilat kanunu kaleme alındı [Ismail, N., 2014a: 150]. İktidardaki Ulusal Liberal Parti ( ) bölgede kalkınma stratejisini uygulamak için üç aşamalı sözde istisnai bir idari rejim tasarladı: a) Yönetmelikler döneminde ( ) bölge, özel ve geçici hükümet tarafından yayınlanmış yönetmeliklerle yönetildi. b) İkinci dönemde ( ) bölge, parlamentonun çıkardığı bir yasayla yönetildi. c) Üçüncü aşamada ( ) Dobruca idari ve siyasi teşkilatı kademe kademe Romanya nınkine benzetildi [Iordachi, 2001: 128] den sonra Tatar nüfusunun asimile edilme süreci başladı, fakat memnuniyetsizliğe rağmen göç süreci devam etti. Romanya Ulusal Arşivleri nde bulduğum, Dobruca idarecileri tarafından İçişleri Bakanlığı na yazılmış 22 Eylül 1882 tarihli mektupta 5 mülkiyetler ve mültecilerin kendi toprak parselleri ile ilgili memnuniyetsizlikleri hakkında bilgiler bulunuyor Kırım Tatar Topluluğunun Siyasi Hafızası Romanya da tarih ders kitaplarında Tatarlar, köyleri, kuyuları işgal eden, insanla- 491

6 492 rı öldürüp soyan bir güruh olarak sunuluyor. Fakat emirleri yerine getiren ve askerler ile yarımadada yaşayan halk arasında bir ayrım yapılmıyor. Tarih dersinde yirminci yüzyıl başlarında Türklerin Ermeni halkına yaptığı zulümler hakkında bilgi verilirken, on dokuzuncu yüzyıl sonlarında yarımadaya gelen Rus Kazak ordularının yerlerinden edilip Kırım dan kaçan Müslüman halk hakkında sessiz kalınıyor. Tarih kitaplarında, ile savaşlarından sonra Çarlık Rusyası nın Kırım ı işgali, Tatarların yarımadadan göç edip Osmanlı topraklarına yerleşmesinden de bahsedilmiyor. Tarih kitaplarında yirmi yıllık bir dönem içinde Tatarların iki kez kaçtıklarından, iki kez mesken edindiklerinden, kaçıp döndüklerinden ve Rus işgali altında kalmalarından da söz edilmez. Çünkü onlar, Dobruca idarecilerinin başbakana yazdığı, Bükreş teki Romanya Ulusal Arşivleri nde bulduğum 28 Aralık 1878 tarihli mektupta da ortaya konduğu gibi kendi mülkiyetlerini ispatlayamadılar, vatanlarını geri kazanamadılar 6. Osmanlı topraklarına, Müslüman köylere sığındılar. Berlin Antlaşması ndan sonra bu topraklar ve köyler, başka devletlerin, Romanya ve Bulgaristan ın eline geçti. Kırım Tatarları bu topraklara yerleştiler, çünkü buralarda Müslüman köyler ve okullar vardı. Bugün 21. yüzyılda Müslüman köylerin çoğu artık yok. Buralar tahrip edildi ve tarım arazisine dönüştürüldü. Bizim köyümüz Kanlı Çukur 1830 da kuruldu, arasında yıkıldı. 3 (üç) mezarlıktan 2 si (iki), büyük dedem Hacı İzzet Ismail in de medfun bulunduğu mezarlık da dahil tarım arazisine dönüştürüldü. Kanlı Çukur, köydeki ilk mezarlık. [kişisel arşiv, Mayıs 2015] Başka bir deyişle aşağıda mezarlıkların tarım arazilerine dönüştürüldüğünü görebilirsiniz. Savaş ve maruz kaldıkları zulümden dolayı yarımadayı terk eden atalarımızın ebedi istirahatgahları artık yok. Hacı İzzet Ismail Kırım Savaşı ndan sonra Kırım ı terk eden mültecilerden biridir ve bugün mezarı yoktur. Kanlı-Çukur, sağ tarafta baba tarafımdan dedemin evi, sol tarafta ise anne tarafımdan dedemin evi var. [kişisel arşiv, Mayıs 2015] 4.3. Komünist Rejim Döneminde Siyasi Hafıza Kanlı-Çukur, bir zamanlar bizim köyümüzdü, bugün tarım arazisi. [kişisel arşiv, Mayıs 2015] Muhtemelen savaşından sonra büyük dedem Hacı İzzet Ismail ve ailesi Kırım ın Kerç bölgesinden ayrıldı ve Osmanlı nın Tuna Vilayeti, Tulça sancağı, Köstence kazası, Kanlı Çukur köyüne yerleşti. Atalarımızın çoğu, hem erkek kardeşim hem de annemin dedeleri hiçbir zaman Rumence

7 konuşamadı. Sadece Osmanlıca yazıp okudular. Nikah belgeleri bile Osmanlıca imzalandı 7. Rumence kurslarına gitmedikleri için Rumen hükümeti onları cahil görüyordu. Kırım Tatarları ve Dobruca Türkleri 1913 yılında 1913 nüfus sayımından önce vatandaşlık hakkı elde ettiler. Ancak 1913 ten itibaren vatandaşlık belgesi aldılar 8. Dedem 1977 de vefat edince vefatı nikah belgesine eklendi dan sonra köy isimlerinin değiştirilmesi süreci başladı. Bazı köy isimleri Türkçeden Rumenceye çevrildi. Başka köylere de yeni adlar verildi. Bizim köyümüz Kanlı Çukur a Grăniceru, Azaplar a Tătaru, Davulköy e Darabani, Dokuzağaç a Măgura adı verildi. [Mehmet, 1994: 237] 1948 de Komünist rejim döneminde Türk ve Türk-Tatar topluluklarına mensup olanların çoğu, Frontul Democrat Musulman 10 [Müslüman Demokratik Cephe] adı altında teşkilatlandı, Frontul Democrat Turco-Tătar 11 [Türk-Tatar Demokratik Cephesi], fakat bunlar Rumen Arşivlerinde Comitetul Democrat Turco-Tătar 12 [Türk- Tatar Demokratik Komitesi] olarak kaydedildi. Bugün Romanya daki Kırımlı Tatarlar, 29 Aralık 1989 da kurulan Uniunea Democată a Turco-Musulmanilor din România adlı 13 bir dernek [Romanyalı Müslüman Türk Tatar Demokratik Birliği] çatısı altında örgütlenmiştir. Tuna Vilayeti ne yerleşen atalarımız okul, hastane ve telgraf hattından oluşan bir sistem kurmuşlar. Kırım Tatar azınlığının izleri ve sürekliliği yer isimlerine de yansımış: Teleorman (Deli Orman), Babadag (Babadağ), Medgidia (Mecid), Ciamurlia (Çamurlı), Beidaud (Bey Davud), Techirghiol (Tekir Göl), Ceatalchioi (Çatal Köy) [Ismail, N.: 2014, s. 150]. Sonuç Bu çalışmamla tartışmalı bir konuyu kısaca gözden geçirdim. Amacım bu konu hakkında bilgi vermek ve fikirlerimi ifade etmek. Romanya da azınlık politikaları halen sınırlıdır. Dil, kültür ve eğitim gibi azınlık hakları ise hala dar bir çerçevede ele alınıyor. Azınlıklar başka politikalardan da etkileniyor. Azınlıkların siyasi temsili farklı şekilde ele alınıyor. Azınlıkları temsil etmek için seçilen topluluk temsilcileri azınlık hakları üzerinde çalışmıyor. Bu yüzden Türk Tatar azınlığın siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katılım derecesini ölçmemiz zorlaşıyor. Bu makaleyle Rumen hükümetinin hukuki ve kurumsal reformlara dair yaptığı değişiklikleri özellikle ele aldım. Sonuç olarak Rumen hükümetinin azınlık haklarını güvence altına aldığını vurgulamak isterim, fakat Rumen toplumunun bazı kesimlerinde var olan eğilimlere karşı mücadele etmek için değişmesi gereken daha çok şey var. Türk-Tatar topluluğu hakkında eğitim ve araştırma alanında yapılması gereken çalışmalar var. Kaynakça Genel Eserler ISMAIL, Nilghiun; 2011, Relații economice anglo-otomane în Marea Neagră între Editura Kriterion, Cluj-Napoca. MEHMET, Ali, Ekrem; 1994, Din istoria turcilor dobrogeni. Editura Kriterion, București. Özel Eserler KARPAT, Kemal; 2002, Studies on Ottoman Social and Political History (Osmanlı Sosyal ve Siyasi Tarih Araştırmaları), Brill, Leiden, Hollanda. UEHLING, Lynn Greta; 2004, Beyond Memory. The Crimean Tatars Deportation and Return. (Hafızanın Ötesinde. Kırım Tatarları Sürgünü ve Dönüşü) Palgrave Macmillan, New York. MİU, Petrică, DAE, Gelu; 2007, Negru-Vodă Contribuții la cunoaşterea problemelor economice, sociale şi ale vietii politice şi cultural, c. 1, Editura Muntenia, Köstence Tez ve Makaleler CĂLUGĂREANU, Ilie; 2000, Îndreptar cu privire la satele desființate în perioada ca urmare a dezafectării prin depopulare, în Monitorul Oficial al Județului Constanța, Nr.3/2000, publicat de Consiliul Județean Constnața [ arasında nüfus azaltımı yoluyla boşaltılan köyler, Köstence Kazası Resmi Gazetesi, Köstence Belediye Meclisi] 493

8 494 FISHER, Alan; 1999, Kırım Savaşı ndan Sonraki Yıllarda Müslümanların Rus İmparatorluğu ndan Göçü. Analecta Isisiana. A Precarious Balance: Conflict, Trade, and Diplomacy on the Russian-Ottoman Frontier XL, (Hassas Denge: Rus-Osmanlı Sınırında Çatışma, Ticaret ve Diplomasi). IORDACHI, Constantin; 2001, The California of the Romanians : The Integration of Northern Dobrogea into Romania, , (Rumenlerin California sı: Romanya da Kuzey Dobruca nın Entegrasyonu, ) Ulus İnşası ve Çekişen Kimlikler: Rumen ve Macar Vaka İncelemeleri, Editör: Balázs Trencsényi, Dragoș Petrescu, Cristina Petrescu, Constantin Iordachi ve Zoltán Kántor, Regio Books (Budapeşte) Editura Polirom (Iași), ISMAIL, Nilgün; 2014a, II. Abdülhamid Döneminde Kuzey Dobruca da Yaşayan Türk Topluluğunun Sosyal ve Ekonomik Hayatının Bazı Yönleri: Atatürk Kültür, Dil Tarih Yüksek Kurumu (koord.): Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu Şubat 2014, Selanik Sosyo-Ekonomik Hayat-Eğitim Bildiriler 2. Cilt, Türk Tarih Kurumu, Ankara, ISMAIL, Nilgün; 2014b, Multikültürel alanda Romanya da Tatarca iletişim: Kalmuk Devlet Üniversitesi, Moğol ve Altay Araştırmaları Bilimsel Merkezi (koord.) Uluslararası Konferans Bildirileri, Modern Moğol ve Altay Araştırmalarında Güncel Meseleler, Profesör Dr. V.I. Rassadin in 75. doğum günü ve 55 yıllık meslek hayatı anısına. Elista State University Publishing House, Kalmuk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, ISMAIL, Nilghiun; 1996, Romanya da Türk- Tatar Etnik Sürekliliği, Türk Dünyası Araştırma Dergisi, s. 105, s , İstanbul, Turkey, 1996 Sözlükler 2012, Oxford Wordpower Dictionary English- English-Turkish (Oxford İngilizce-İngilizce-Türkçe Sözlük), Oxford University Press, Oxford. 1959, The Concise Oxford Turkish-Dictionary (Oxford Türkçe Özlü Sözlük), Editör A.D. Alderson ve Fahir Iz, Oxford Clarendon Press Yayınlanmamış Belgeler Arhivele Naţionale România, București, Fond Ministerul de Interne - Diviziunea Administrativă, dosar 265/1878 [Romanya Ulusal Arşivi, Bükreş, İçişleri Bakanlığı, İdari Bölüm, Dosya 265/1878 (Dobruca dan kaçıp ülkeye dönen yerleşimcilere ait mülklerin sahiplerine verilmesi)]. Arhivele Naționale, România, București, Fond Ministerul de Interne, Diviziunea Administrativă, Dosar 509/1889, Dosar relativ la Instruirea unei comisiuni pentru cercetarea trebuințelor populațiunii din Dobrogea [Romanya Ulusal Arşivi, Bükreş, İçişleri Bakanlığı, İdari Bölüm, Dosya 509/1889, Dobruca halkının ihtiyaçlarını araştırma komitesinin eğitilmesine dair dosya]. Arhivele Naţionale România, București, Fond Ministerul de Interne - Diviziunea Administrativă, dosar 166/1882 [Romanya Ulusal Arşivi, İçişleri Bakanlığı, İdari Bölüm, Dosya 166/1882 (Dosar pentru emigrarea locuitorilor musulmani din Dobrogea. Dobrucalı Müslüman yerleşimcilerin göçüne dair dosya)] Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, DJCAN, fond Colectia Registrelor de Starea civilă - Dobrogea, Primaria Orașului Negru-Vodă, Consiliul Local Negru-Vodă [Romanya Köstence Kazası Ulusal Arşivi, Nüfus Kayıtları, Negru-Vodă Belediyesi]. Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, DJCAN, Fond Comitetul Democrat Turco- Tătar ( ), nr. Inventor 532, dosar 1/ [Köstence Kazası Ulusal Arşivi, Türk-Tatar Komitesi ( ), Envanter 532, dosya 1/ ] Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale, DJCAN, fond Comitetul Democrat Turco- Tătar ( ), nr. Inventar 532, dosar 5/1948 [Köstence Kazası Ulusal Arşivi, Türk-Tatar Komitesi ( ), Envanter 532, dosya 5/1948] Foto Galeri Kişisel Arşiv Nilghiun Ismail. Çevrimiçi Kaynaklar

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler

Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeler Güncelleme: Ocak 2013, ANKARA I. Sosyo Demografik Göstergeler 1.1. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 1.2. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı

Detaylı

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi

Sakarya ili kültür ve turizm bakımından önemli bir potansiyele ve çeşitliliğe sahiptir. İlde Taraklı Evleri gibi TARİH Tarihi kaynaklar bize, Adapazarı yerleşim bölgesinde önceleri Bitinya'lıların, ardından Bizanslıların yaşadıklarını bildirmektedir. Öte yandan, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre; Sakarya

Detaylı

"AVUSTURYA'DAKİ BOSNALI VE TÜRK GÖÇMENLER" 1

AVUSTURYA'DAKİ BOSNALI VE TÜRK GÖÇMENLER 1 TÜRK DÜNYASI SENDİKALAR ZİRVESİ "AVUSTURYA'DAKİ BOSNALI VE TÜRK GÖÇMENLER" 1 ZZI - Zentrum der zeitgemäßen Initiativen (Modern girişimler merkezi) / Avusturya 1 Bu makale, 11-13 Mayıs 2014 tarihinde Eskişehir

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ

1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BAKİ SARISAKAL 1891 MANASTIR SALNAMESİNDE MANASTIR VİLAYETİ BİNALAR VE ARAZİ LİSTESİ Manastır Vilayetinde Nüfus Cemaati İslam Ulah ve Rum Ermeni Bulgar Yahudi

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

YARARLANILAN KAYNAKLAR

YARARLANILAN KAYNAKLAR Kaynaklar 3263 YARARLANILAN KAYNAKLAR 1- Ak B. (1990) Hastahane Yöneticiliği, 2- Amele Birliği (1998) Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme Ve Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği, Ereğli Kömür Havzası

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLER VE KUR TANIMLARI GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ Kodu Dersin Adı Statüsü T P K AKTS TAE 600 Özel Konular Z 4 0 0 30 TAE 601 Türkiyat Araştırmalarına Giriş I Z

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE BELEDİYESİ KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kentsel Tasarım Müdürlüğünün görev, yetki ve

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI

DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI DEDENİN ADAYI, ERDOĞAN BAŞEĞMEZ, PROJELERİNİ ANLATTI Bodrum Çarşı Esnafı Erdoğan Başeğmez, Esnaf Odası Seçimlerinde Başkan adaylığını açıkladı. Bodrum Esnaf Odası önünde bir açıklama yapan Erdoğan Başeğmez

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

BALIKESİR KAZASI (1840 1845)

BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 1 2 BALIKESİR KAZASI (1840 1845) 3 Tanzimat başlarında BALIKESİR KAZASI (1840 1845) (Demografik Durum) Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No:8 ISBN 975 94473 4 7 Kapak : Petek Ofset Matbaacılık

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları

2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin Sonuçları (İkinci Aşama Veriler, 14 Şubat, 2007) 2006 Nüfus ve Konut Sayımı Kesin sonuçlarına ilişkin ilk veriler, 1 Şubat tarihinde basına açıklanmış ve ikinci aşamada

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur.

Müdafaa-i Hukuk Hareketi bu hakları savunmak ve geliştirmek için kurulmuştur. Parti varlık sebebi, isminden de anlaşılacağı üzere, hakların savunulmasıdır. Müdafaa-i Hukuk düşüncesine göre: 1. İnsanın 2. Toplumun 3. Milletin 4. Devletin 5. Vatanın hakları vardır. Şu anda bu haklar

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15)

23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15) 23 EKIM 2014 AÇILIŞ KONUŞMALARI (09:30-10:15) Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Cezmi ERASLAN İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Cezmi BAYRAM (İstanbul Türk Ocakları

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000

Doktora İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Sıddık ÇALIK (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 E-posta: (kurum/özel) scalik@ybu.edu.tr-siddikcalik@gmail.com Web sayfası Santral

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ

GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ GAZETECİ YAZAR BÜLENT AKKURT BODRUM DA DEFNEDİLDİ Önceki gün vefat eden gazeteci yazar Bülent Akkurt Bodrum da dostları, yakınlarının kollarında son yolculuğuna defnedildi. Bülent Akkurt un yazıları bir

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü C M -* * - m T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube M üdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 7469 ada 1 parsel NİP. Î r: *" ' T ' EXP02018 AKTJkLV

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Kars Fethiye Camii önünde

Kars Fethiye Camii önünde 27 HAZİRAN 2010 PAZAR Yusufeli nden ayrıldık, hava kararmadan KARS a girdik. Ben Kars a ilk defa geliyordum. Önce Kale mahallesine gittik. Kars Kalesi ni uzaktan gördük. Bayrak dalgalanıyor. Kale Mahallesi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Bridge building and integration in diverse societies

Bridge building and integration in diverse societies Değerli Katılımcı, Araştırmamızı desteklediğiniz ve devlet ile etnik çeşitlilik gösteren gruplar ya da diğer azınlık toplulukları (dil, din, kültür, vs. dahil!) arasındaki işbirliği hakkında pozitif örnekler

Detaylı

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

Sultan Abdulhamit in hayali gerçek oldu BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU BALKANLAR 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 5 te 7 de AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI AK 4 te YIL: 2012 SAYI : 167 17-24 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 6 da Sultan

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız,

9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538. Değerli meslektaşımız, 9.2.5. Riva Galatasaray Spor Kulübü Arazisi 16.04.2009 / 29.04.15538 Değerli meslektaşımız, İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva (Çayağzı) Köyü, Beylik Mandıra Mevkii 1-5 pafta 2942 parsel sayılı tapuda tarla

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 2010 Yılı İçinde Yapılan Büyük Organizasyonlar Kırım Özerk Cumhuriyeti Bahçesaray ili ile Kardeşlik Protokolü İmza töreni (17-21 Şubat 2010) 2010 yılı Türk Japon Yılı Kagebouşi

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI

ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI ILKADIM'DA BÜYÜK BALKAN KONGRESI Portal : http://kalemmedyahaber.com İçeriği : Haber Tarih : 21.12.2015 Adres : http://kalemmedyahaber.com/kultur-sanat/ilkadimda-buyuk-balkan-kongresi-p-1311.html?oscsid=e6530b313259

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET. 2. Doğum Tarihi :10.01.1985. 3. Unvanı :MİMAR. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ KEMAL ŞEREMET 2. Doğum Tarihi :10.01.1985 3. Unvanı :MİMAR 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniv. 2004 Yüksek Lisans Mimarlık-Bina

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ MADDELER T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ AMAÇ Madde 1 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Yönetmeliği nin amacı; gençlerimizin demokratik katılımını sağlayarak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ BIE DELEGESİNİN ODAMIZI ZİYARETİ İran BIE Delegesi Mr. Kazem Akbarpour, 16 Mayıs 2012 tarihinde Odamızı ziyaret etmiş, heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Meclis Başkanı

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 6 Türkiye de Dış Politika İbrahim KALIN Arter Reklam 978-605-5952-27-3 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 6 Kitabın Adı Türkiye de Dış Politika Editör İbrahim KALIN Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-27-3 BBaskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER

İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... ÖN SÖZ... BİRİNCİ BÖLÜM SİYASİ, COĞRAFİ DURUM VE ASKERÎ GÜÇLER III XI 1. Siyasi Durum... 1 a. Dış Siyasi Durum... 1 b. İç Siyasi Durum... 2 2. Coğrafi Durum... 5 a. Çanakkale

Detaylı

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz

İçindekiler. xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz İçindekiler xi Şema, Harita, Tablo ve Resimler xiü Açıklamalar xv Teşekkür xvü Önsöz ı BİRİNCİ KISIM AĞALAR VE HOCALAR: CUMHURIYET DÖNEMININ ÛF ILÇESI 3 BİRİNCİ BÖLÜM Hafıza Kaybı: Klan Toplumu ve Ulus

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Fatih Belediyesi, Emlak

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK.ARGE/001084 01/04/2013 Konu : Sirküler ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013/098 Sayın Üyemiz, 1. Kazakistan GTS Hk. 2.

Detaylı

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ AGRT DEN TARİHİMİ ÖĞRENİYOR, TABİATI SEVİYORUM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Belgesel Yayıncılık, Devr- i Alem Belgesel Programı ve Avrasya Gazete Radyo Televizyon

Detaylı

Araştırma Notu 12/124

Araştırma Notu 12/124 Araştırma Notu 12/124 05.01.2012 YENİLENEBİLİR ENERJİ HABERLERİNDE REGÜLASYON ve FİNANSMAN ÖNE ÇIKIYOR Barış Gençer Baykan Yönetici Özeti Yenilenebilir enerjiler, gerek fosil yakıtların tükeneceği öngörüsü

Detaylı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı

Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı On5yirmi5.com Türkiye-Rusya ilişkilerinin son 16 yılı Türkiye ve Rusya arasında son 16 yıldaki ilişkiler, bazı anlaşmazlıklara rağmen tarihin en iyi dönemi olarak kayıtlara geçti. Yayın Tarihi : 4 Aralık

Detaylı

Fahriye Emgili, Boşnakların Türkiye ye Göçleri , Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul: Nisan 2012, 520 sayfa.

Fahriye Emgili, Boşnakların Türkiye ye Göçleri , Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul: Nisan 2012, 520 sayfa. Tarih Okulu The History School Sonbahar-Kış 2012 Fall-Winter 2012 Sayı XIII, 207-211. Number XIII, 207-211. Fahriye Emgili, Boşnakların Türkiye ye Göçleri 1878-1934, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul:

Detaylı

MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH MAKALE ÇAĞRISI

MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH MAKALE ÇAĞRISI AVRASYA İNCELEMELERİ MERKEZİ CENTER FOR EURASIAN STUDIES MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI SUÇLAR VE TARİH 14.06.2016 MAKALE ÇAĞRISI INTERNATIONAL CRIMES AND HISTORY / ULUSLARARASI

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013)

OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013) OKUL GEZİSİ ( 1 MAYIS - 4 MAYIS 2013) TARİHİMİZİN YAZILDUIĞI ÇANAKKALE ye ŞEHİTLERİMİZİ ANMAYA GİDİYORUZ. (Bize Katılın) ANKARA BURSA, ÇANAKKALE Tur Programı: Araç hareket noktası ve saati; (1 Mayıs Çarşamba

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

SURİYE EĞİTİM HİZMETLERİ VE İSTİŞARE DERNEĞİ SURİYE KADEMOON OKULLARI- İSTANBUL

SURİYE EĞİTİM HİZMETLERİ VE İSTİŞARE DERNEĞİ SURİYE KADEMOON OKULLARI- İSTANBUL SURİYE EĞİTİM HİZMETLERİ VE İSTİŞARE DERNEĞİ Giriş : SURİYE KADEMOON OKULLARI- İSTANBUL Suriye halkının katilinin elinden hürriyetini çekip alırken maruz kaldığı büyük felaketin ve başta Türkiye olmak

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRIM Ahmet ÇELİK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIRIM Ahmet ÇELİK 1. KIRIM HAKKINDA GENEL BİLGİLER Karadeniz in kuzeyinde bulunan Kırım yarımadası üzerine kurulu Ukrayna'ya bağlı özerk bir devlettir. Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde bir yarımadadır. Kırım

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı