İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu"

Transkript

1 İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Tezsiz Yüksek Lisans Projesi Yazım Kılavuzu MART 2015

2 1. GİRİŞ Bu kılavuz İpek Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ve öğrencilerin dönem projelerini Üniversitenin belirlediği biçimsel kurallara ve yazım kurallarına göre yazmaları için hazırlanmıştır. Proje konusu danışman ile görüşülerek seçilmelidir. Yazım dili açık ve anlaşılır olmalıdır. İncelenmek üzere teslim edilen proje bu kılavuzda anlatılan kurallara uygun olmalıdır, bu kılavuzun gerekliliklerini yerine getirmek öğrencinin sorumluluğundadır. Bu kılavuzda, proje yazma sürecinde en sık karşılaşılan sorulara cevap verilmektedir. Başkalarına ait görüş ve düşüncelerin, çalışmaların tümünün ya da bir kısmının, kaynak gösterilmeksizin alınıp kendisininmiş gibi sunulması kesinlikle yasaktır. Bu davranış yalnızca bilimsel ahlaka değil aynı zamanda Telif Hakları Yasasına da aykırıdır ve suçtur. Öğrencilerin proje yazmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice gözden geçirmesi önerilmektedir. Öğrencilere ayrıca daha önce yazılmış ve onaylanmış projeleri örnek almamaları da önerilmektedir. Bu kılavuzun gerekliliklerini yerine getirmek öğrencinin sorumluluğudur.

3 2. PROJENİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2.1 Kâğıt Projeler, A4 (210 X 297 mm) boyutlarında, gram ağırlığında birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır. Proje kâğıdın bir yüzüne basılmalı, iki yüzü kullanılmamalıdır. 2.2 Kenar Boşlukları Kenar boşlukları şöyle olmalıdır: Sol: en az 4 cm (1,5 cm cilt payı) Sağ: en az 2,5 cm Üst: en az 2,5 cm Alt: en az 2,5 cm Sayfa numarası dışında, bütün başlıklar, metin, tablolar, şekiller, vb. bu sınırlar içinde kalmalıdır. Ciltleme sırasında tıraşlama gerekebileceği dikkate alınarak kenar boşlukları biraz daha geniş bırakılabilir. Kenar boşlukları daha dar olmamalıdır. 2.3 Yazı Boyutu ve Tipi Yazı boyutu, bölüm başlıkları (14 pt) ile dipnotlar ve sonnotlar (10 pt) dışında, 12 pt olmalıdır. Times New Roman tercih edilmektedir, Arial, Bookman, Palatino, Tahoma, Verdana gibi kolay okunabilen diğer standart yazı tipleri de kabul edilebilir. Yazı tipi ve boyutu projenin başından sonuna kadar aynı olmalıdır. Özel vurgular kalın ve italik, yabancı sözcükler italik yazılabilir. 2.4 Satır Aralıkları Projenin ana metni 1,5 satır aralıkla, dipnotlar ve sonnotlar, içerlek yazılmış alıntılar, tablolar, Tablo/Şekil Listeleri, Simgeler, Kısaltmalar, Yararlanılan Kaynaklar/ Kaynakça bir satır aralıkla yazılmalıdır. Fakat her bir dipnot/sonnot ile kaynak arasında boş bir satır bırakılmalıdır. 2.5 Çoğaltma Proje, kalıcı siyah mürekkep ile ve lazer yazıcı kullanılarak basılmalıdır. Proje, kaliteli bir şekilde basılmalı ve çoğaltılmalıdır. Yazılar siyah olmalıdır. Orijinal kopyanın lekesiz, temiz ve siyah yazılı olmasına dikkat edilmelidir, böylece kopyalar da temiz ve okunabilir olacaktır.

4 2.6 Düzeltmeler Ciltlenmiş projede mürekkepli kalemle üstüne yazarak, üzerine kâğıt yapıştırarak, satır aralarına yazarak ya da düzeltici sıvı ya da şerit ile düzeltme yapılmamalıdır. Düzeltmeler orijinal kopya üzerinde yapılmalıdır. 2.7 Ortalama Metin, kâğıdın kenarlarının değil metnin kenar boşluklarının tam ortasında olmalıdır. Proje ciltlendikten sonra metin sayfanın ortasına gelmelidir. 2.8 Hece ve Metin Bölme Çok uzun teknik sözcükler dışında hece bölünmemelidir. Teknik sözcükleri doğru bölmek için sözlük ya da yazım kılavuzu kullanılması önerilmektedir. Sayfanın başında ve sonunda paragrafın en az iki satırı olmalıdır. Bütün başlıklar ve alt başlıklardan sonra en az iki satır yazılmalıdır. 2.9 Sayfa Numarası Verme Bütün sayfa numaraları, dikey sayfanın alt ortasında olmalıdır. Projenin tümünde sayfa numarasının yeri, yazı boyutu ve tipi aynı olmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında ayraç, çizgi vb. gibi karakterler olmamalıdır. Sayfa numaraları, resim, şekil, tablo, fotoğraf, vb. sayfaları da dahil, sürekli olmalı, birbirini izlemelidir. Başlık ve onay sayfaları dışında bütün sayfalara numara verilmelidir. 25a, 25b gibi ikincil sayfa numarası verilmemelidir. Ön sayfalara küçük Roma rakamları ile numara verilmelidir. İç kapak sayfasına i numarası verilir, fakat sayfaya yazılmaz. Numaralama, ii ile İntihal sayfasından başlatılır. Ana metin, ilk sayfadan başlayarak Arap rakamları ile (1, 2, 3, vb.) numaralandırılır ve projenin son sayfasına kadar (Kaynakça, Yararlanılan Kaynaklar ve Dizin de dahil) devam eder Ciltleme Ciltlenmiş proje 215 X 285 mm boyutunda olmalıdır. Karton cilt kapağının ve sırtının örneği Ek A da, ciltlenmiş proje örneği Ek B de görülmektedir. Ciltlenmiş projenin boyutunun, yazılarının standartlara uygun olması için Üniversitenin anlaştığı ciltcileri seçmenizi öneririz.

5 Ciltlenmeye verilen projenin sayfaların tamam ve doğru sırada olması öğrencinin sorumluluğundadır İntihal (Aşırma) Sayfası İntihal (Aşırma) Sayfası örneği için Ek C ye bakınız. 3. PROJENİN BÖLÜMLERİ 3.1 Proje Metni Proje metni genellikle Giriş Bölümü ile başlar. Bu bölümde projenin amacı ve önemi kısaca açıklanır, bölümlerin içerikleri hakkında kısaca bilgi verilir. Proje metni, proje konusunun ayıntılarıyla ele alındığı asıl bölümdür ve alt bölümlere ayrılır. Şekil, grafik, fotoğraf, formül, tablo, şema gibi görsel malzemeler proje metninde yer alır. Proje metninin son bölümü Sonuç Bölümüdür, burada çalışmadan elde edilen sonuçlar açıklanır ve tartışılır. Çalışmada ortaya çıkan öneriler ve uygulamalar bu bölümde açıklanır. Proje metni projenin diğer bölümleri ile aynı şekilde biçimlendirilmelidir. Bütün başlıklar ve alt başlıklar her bölümde aynı olmalıdır. Bölümler Arap ya da Roma rakamyla ve ardışık numaralandırılmalı ve büyük harf olmalıdır (1. BÖLÜM, 2. BÖLÜM ya da I. BÖLÜM, II. BÖLÜM gibi). Bölüm başlıkları ya da alt başlıkları bilgi verici ve İçindekiler le aynı olmalıdr. 1. BÖLÜM kâğıdın üst kenarından 3,5 cm aşağıda olmalı ve ortalanmalı, bölüm başlığı iki satır aşağıya büyük harfle yazılmalıdır. Metin başlıktan sonra iki satır alttan başlamalıdır. Alt başlıklar bir önceki bölümden bir satır sonra başlamalıdır. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır, içerlek yazmaya gerek yoktur. 3.2 İçindekiler İçindekiler sayfasında, intihal, önsöz, (varsa) tablolar/şekiller/semboller/kısaltmalar tabloları küçük Roma rakamı, bölüm başlıkları ve alt başlıkları, ekler, kaynakça/yararlanılan kaynaklar ve (varsa) dizin Arap rakamları ile yazılır. İçindekiler bölümündeki bütün girdiler metindekilerle aynı olmalıdır. Başlık kâğıdın üst kenarından 3,5 cm aşağıda olmalı ve ortalanmalıdır. Metin başlıktan sonra iki satır boşluk bırakarak yazılmalıdır. Sayfa numaraları sağdan hizalanmalıdır. İçindekiler Sayfası örneği için Ek Ç ye bakınız.

6 3.3 Tablo/Şekil/Simge/Kısaltma Listesi (Eğer versa) Tablo/Şekil/Simge/Kısaltma Listelerinin başlığı kâğıdın üst kenarından 3,5 cm aşağıda olmalı ve ortalanmalı, liste başlıktan sonra iki satır boşluk bırakarak yazılmalıdır. Her girdi, metindeki tablo/şekil numarası ve başlıkla aynı olmalıdır. Tablo/Şekil/ Kısaltma/Simge Listesi örneği için Ek D ye bakınız. 3.4 Görsel Malzemeler Çizim, şema, resim, tablo, grafik, fotoğraf, gibi görsel malzemeler, söz edildiği paragrafa mümkün olan en yakın yere konmaldır. Görsel malzemeler Arap rakamları ile numaralandırılmalı, ardışık olarak ve metin içinde geçtiği sıra ile konmalıdır (Şekil 1, Şekil 2, vb. ya da Tablo 1, Tablo 2). Görsel malzemelerin başlıkları tanımlayıcı olmalı, görsel malzemelerin içeriğini kısaca açıklamalıdır. Tabloların numaraları ve adları tablonun üst çizgisinin bir satır üstüne, diğer görsel malzemelerin numaraları ve adları alta, resmin son çizgisinin bir satır altına yazılmalıdır. Yarım sayfa ya da daha küçük görsel malzemeler metin ile aynı sayfaya, üsten ve alttan bir satır aralık bırakılarak yerleştirilebilir. Daha büyük bir görsel malzeme, söz edildiği yerden hemen sonra gelen ayrı bir sayfaya yerleştirilmelidir. Eğer düşey yerleştirilemeyecek kadar geniş ise yatay olarak, üst kenarı sayfanın sol kenar boşluğuna paralel olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu durumda, sayfanın tamamı görsel malzemeye ayrılır. Görsel malzemelerin numaraları ve başlıkları üst ya da alta, yatay olarak yazılmalıdır, fakat sayfa numarası normal yerinde olmalıdır. Görsel malzemeler bir sonraki sayfada da devam edebilir. Bu durumda, bir sonraki sayfada Tablo 2 (devam) [tırnak işareti olmadan] yazılmalıdır. Tamamlayıcı görsel malzemeler ya da proje konusu ile doğrudan ilişkisi olmayan çok uzun alıntılar ya da ilk el veri Ek Bölümünde yer almalıdır. Başlıklar ve sayıların yazı boyutları ve tipleri metin ile aynı olmalıdır. Fotoğraflar, dayanıklı ve yüksek kalitede olmasını sağlayacak bir teknik ile (sözgelimi, kuru montaj) yerleştirilmelidir. Fotoğrafları yapışkan ile yapıştırılmamalıdır, aksi halde hem sayfa hem de fotoğraf uzun vadede hasara uğrayabilir. 3.5 Formüller Matematiksel formüller, eşitlikler ve ifadeler denklem düzenleyici yardımıyla hazırlanmalıdır. Eğer bunlardan söz edilecekse sayısal değerler verilir ve sağ kenara parantez içinde [(1), (2)] gibi yazılır.

7 3.6 Alıntılar Üç satırdan az alıntılar, tırnak işareti ile metin içinde yazılır. Uzun alıntılar, tırnak işareti koyulmadan, tek aralıklı ve sol satır başından dört boşluk içeriden yazılmalıdır. Metin ile alıntı arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. İki dizeden daha uzun şiir alıntıları, orijinali gibi satır satır, tırnak işareti koyulmadan ve metin ortalanarak yazılır. Metin ile şiir alıntısı arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Şiir alıntısı tek aralıklı yazılmalıdır. Alıntılar APA yazım kurallarına APA format göre yazılmalıdır. 3.7 Dipnotlar ve sonnotlar Dipnotlar/sonnotlar teşekkür etmek, metinde verilen bir bilgiyi ya da düşünceyi desteklemek ya da genişletmek gibi amaçlarla kullanılır. Dipnotlar/sonnotlar sayfanın altına, grup olarak bölümün sonuna ya da projenin sonuna Kaynakça/ Yararlanılan Kaynaklar bölümünden önce yazılır. Dipnotlar/sonnotlar tek aralıklı yazılmalı, girdiler arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Eğer sayfanın altına yazılırsa, metin ile dipnotlar arasında, dipnotun bir satır üstünde yatay bir çizgi olmalıdır. Dipnotlar/sonnotlar için Arap rakamları kullanılmalı, rakamlar satırın üstünde olmalıdır. 3.8 Referanslar Referanslar, zorunlu Kaynakça ya da Yararlanılan Kaynaklar ile isteğe bağlı Ekler Bölümünden oluşur. 3.9 Kaynakça ya da Yararlanılan Kaynaklar Kaynakça proje içinde atıf yapılan bütün çalışmalardır. Fakat, Yararlanılan Kaynaklar, metin içinde özel olarak atıf yapılsın ya da yapılmasın proje hazırlanırken kullanılan bütün eserlerdir. KAYNAKÇA ya da YARARLANILAN KAYNAKLAR başlıkları kâğıdın üst kenarından 3,5 cm aşağıda olmalı ve ortalanmalı, liste başlıktan sonra iki satır boşluk bırakarak yazılmalıdır. Kaynakça/Yararlanılan Kaynaklar tek aralıklı yazılmalı, girdiler arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik sıra ile yazılmalıdır. Yararlanılan Kaynaklar yıla göre sıralanabilir ya da numara verilebilir. Kaynakça/Yararlanılan Kaynaklar a bölüm numarası verilmez, fakat sayfa numarası verilmelidir. Değişik kaynakların gösterilme biçimleri Ek E de yer almaktadır.

8 3.10 Ekler Ekler isteğe bağlıdır, ham veri, harita, şema, anket soruları, bilgisayar programları, vb. gibi çalışmayı destkleyici bilgileri içerir. Eklerin her biri ayrı bir harf ile gösterilir (Ek A, Ek B, vb.) EKLER başlığı kâğıdın üst kenarından 3,5 cm aşağıda olmalı ve ortalanmalı, ekler başlıktan sonra iki satır boşluk bırakarak yazılmalıdır. Yazı boyutları ve tipleri bölüm başlıkları ile aynı olmalıdır. Her ek İÇİNDEKİLER Bölümünde, EKLER başlığı altında ayrı ayrı yazılmalıdır. Her ek ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Bütün eklere ayrı ayrı sayfa numarası verilmelidir Son Söz Öğrenciler projelerini ciltletmeden önce Enstitü Sekreterliğine getirerek kontrol ettirmelidir. Projenin uzunluğu ve bölüm sayısı projenin niteliğine göre ve proje danışmanı ile görüşülerek belirlenir. Bu kılavuzun gerekliliklerini yerine getirmek öğrencinin sorumluluğudur.

9 ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI İPEK 2007 Ek A: Dış Kapak, İç Kapak ve Sırt Örneği 3,5 cm 15cm 10 cm İPEK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ... ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAĞLAM MODELİNDE WEB-TABANLI ÇOKLU ORTAM İLE SUNULAN KELİME ÖGRENMENİN ORTA DÜZEYDE DİL ÖGRENENLERİN YABANCI DİL KELİME HATIRLAMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ DÖNEM PROJESİ ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI EYLÜL ,5 cm

10 Ek B: Ciltlenmiş Proje Renk Kodları Yazılar: R: 229 G:186 B:83

11 Ek C: Örnek İntihal Sayfası Bu projedeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallara uygun olarak derlediğimi ve sunduğumu, bana ait olmayan her türlü veri, düşünce ve sonuçları kaynak göstererek kullandığımı, Kaynakça Bölümünde gösterdiğim eserler dışında başka hiç bir kaynak kullanmadığımı beyan ederim. (Öğrencinin Adı ve Soyadı) (İmzası)

12 Ek Ç: Örnek İçindekiler Sayfası İÇİNDEKİLER İHTİHAL..... İÇİNDEKİLER.... TABLO LİSTESİ.. ŞEKİL LİSTESİ... ii iii iv v BÖLÜM SONUÇ KAYNAKÇA EKLER A. DIŞ KAPAK, İÇ KAPAK VE SIRT ÖRNEĞİ B. CİLTLENMİŞ PROJE ÖRNEĞİ C. İNTİHAL SAYFASI ÖRNEĞİ Ç. İÇİNDEKİLER ÖRNEĞİ D. TABLO/ŞEKİL/KISALTMA LİSTESİ ÖRNEĞİ E. KAYNAKÇA BİÇİMLERİ

13 Ek D: Örnek Tablolar/Şekiller/Kısaltmalar/Simgeler Listesi TABLO LİSTESİ TABLOLAR Tablo 1 Ülkelere Göre Öğrenci Sayısı Tablo 2 Ülkelere Göre Uluslararası Öğrenci Sayısı Tablo 3 Ülkelere Göre Lisansüstü Öğrenci Sayısı ŞEKİL LİSTESİ ŞEİLLER Şekil 1 Türkiye deki Yabancı Öğrencilerin Geldikleri Bölgeler 85 Şekil 2 Türkiye de Eğitim Yapan Yabancı Öğrenci Popülasyonu. 90 KISALTMALAR AKTS EFTA Avrupa Kredi Transfer Sistemi Avrupa Serbest Ticaret Birliği

14 Ek E: Kaynakça Biçimleri 1. KİTAPLAR 1.1 Yazarı/Yazarları bilinmeyen kitaplar Kitabın adı (baskı sayısı). (yıl). Basıldığı yeri: Yayınevi. Street walker. (1960). New York: The Viking Press. Metn içinde: In Street walker (1960), 1.2. Yazarının/Yazarlarının adı kapak sayfasında yer almayan kitaplar Yazarın adı parantez içinde yazılır. (Harrington, Charles) (1733). The Deacon's surprise, and other follies. London. Yazarın ismi kesin değilse soru işareti koyulur: (Harrington, Charles?) (1733). The Deacon's surprise, and other follies. London. 1.3 Tek yazarlı kitaplar Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Kitabın adı (baskı sayısı). Basıldğı yer: Yayınevi. Lipson, E. (1928). Europe in the nineteenth century (3. baskı). London: Black. Aybet, Gülnur. (2000). A European security architecture after the Cold War: Questions of legitimacy. Hampshire: Macmillan Press; New York : St. Martin's Press. Metin içinde: (Aybet, 2000) YA DA Aybet (2000) 1.3 İki yazarlı kitaplar Yazarların adları kapaktaki sıraya göre yazılır. Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi., & ikinci yazarın soyadı, ikinci yazarın adının baş harfi. (yıl). Kitabın adı. Basım yeri: Yayınevi. Steel, N., & Hart, P. (1994). Defeat at Gallipoli. London: MacMillan. 1.4 Üç yedi yazarlı kitaplar Yazarların adları kapaktaki sıraya göre yazılır. Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi., & üçüncü yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Kitabın adı. Basım yeri: Yayınevi. McCarthy, J., Arslan, E., Taşkıran, C., & Turan, Ö. (2006). The Armenian Rebellion at Van. Salt Lake City: University of Utah Press.

15 Metin içinde: İlk gönderme (McCarthy, Arslan, Taşkıran & Turan, 2006). YA DA McCarthy, Arslan, Taşkıran & Turan (2006) İzleyen göndermeler (McCarthy ve diğerleri., 1986). YA DA McCarthy ve diğerleri (1986) 1.5 Yediden fazla yazarlı kitaplar Yazarların adları kapaktaki sıraya göre yazılır. Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi., üçüncü yazarın soyadı, adının baş harfi., dördüncü yazarın soyadı, adının baş harfi., beşinci yazarın soyadı, adının baş harfi., altıncı yazarın soyadı, adının baş harfi., sonuncu yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Kitabın adı. Basım yeri: Yayınevi. 1.6 Aynı yazarın/yazarların birdan fazla kitabı Kaynakça da yayın yılına göre yer alır. Lewis, B. (1986). Semites and anti-semites: An inquiry into conflict and prejudice. New York and London: W. W. Norton. Lewis, B. (1995). The Middle East: A brief history of the last 2,000 yıls. New York: Scribner. Lewis, B. (2004). From Babel to Dragomans: Interpreting the Middle East. Oxford and New York: Oxford University Press. 1.7 Bir kurum tarafından hazırlanan kitaplar Kurumun adı. (yıl). Kitabın adı. Basım yeri: Yayınevi International Institute for Strategic Studies. (2008). The Military Balance London: IISS. Metin içinde: İlk gönderme (International Institute for Strategic Studies [IISS], 2008). YA DA U.S. Department of Commerce [USDC] (2008) İzleyen göndermeler (IISS, 2006). YA DA IISS (2006) 1.8 Bir kurum tarafından yazılıp yayınlanan kitaplar Kurumun adı. (yıl). Kitabın adı. Basım yeri: [Yazar]. Yayınevi yerine Yazar sözcüğü kullanılır. American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American psychological association (6 th ed.). Washington, DC: Yazar. Metin içinde:

16 İlk gönderme (American Psychological Association [APA], 2009). OR American Psychological Association [APA] (2009) İzleyen göndermeler (APA, 2009). OR APA (2009) 1.9 Soyadı aynı olan yazarlar Shaw, S.J., & Shaw, E. K. (1977). History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol. II, Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey Cambridge: Cambridge University Press, Metin içinde: (Shaw & Shaw, 1977). YA DA Shaw & Shaw (1977) 1.10 Soyadı aynı olan yazarlar Use first initials before the last names in each appearance. Shaw, M. N. (2008). International Law (6 th ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Shaw, M. (1994). Global Society and International Relations Sociological Concepts and Political Perspectives. Cambridge: Polity Press. Metin içinde: (M.N. Shaw, 2008/ M. Shaw, 1994) YA DA M.N. Shaw, (2008)/ M. Shaw, (1994) 1.11 Derleme kitaplar Derleyenin soyadı, adının baş harfi. (Der.). (yıl). Kitabın adı. Basım yeri: Yayınvi. Andrews, D. M. (Der). (2005). The Atlantic Alliance under stress: US European relations after Iraq. Cambridge: Cambridge University Press. Williams, J., & Little, R. (Der.). (2006). The anarchical society in a globalized world. New York: Palgrave Macmillan. Metin içinde: (Andrews, 2005) YA DA Andrews (2005) 1.12 Kitap bölümü Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Bölümün adı. Derleyenin adının baş harfi. Soyadı (Der.), Kitabın adı[ nın içinde] (ss). Basım yeri: Yayınevi. Kitabın adından sonra [ nın içinde] sözünü yazmayı unutmayınız. Binnendjik, H. D., Gompert, C., & Kugler, R. L. (2005). A New Military Framework for NATO. S. Serfaty (Der.), Visions of the Atlantic Alliance:The United States, the European Union, and NATO nun içinde (85-89). Washington DC: CSIS Press. Yurdusev, N. (2009). The Middle East Encounter with the Expansion of European International Society. B. Buzan and A. Gonzalez-Pelaez (Der.), International Society and the Middle East- English School Theory at the Regional Level ın içine (70-91). London: Palgrave-Macmillan.

17 Metin içinde: (Yurdusev, 2009) YA DA Yurdusev (2006) 1.13 Çeviri kitaplar Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Kitabın adı (Çevirmen in adının baş harfi. soyadı, Çev.). Basım yeri: Publisher. (Özgün kitabın yayın yılı). Aron, R. (1981) Peace and War-A Theory of International Relations. (R. Howard, & A.B. Fox, Çev.). Malabar, FL: Krieger Publishing. Metin içinde: (Aron, 1981) Giriş, Önsöz, Sonsöz, vb Derleme kitaplarla aynıdır, Giriş, Önsöz, Sonsöz, vb. bölüm adı olarak yazılır. Villa, D. R. (1996). Giriş: The Problem of Action in Arendt. In D. R. Villa (Der.). Arendt and Heidegger: The Fate of the Political (3-14). New Jersey: Princeton University Press Gözden geçirilmiş baskı Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Kitabın adı (gözden geçirilmiş baskı). Basım yeri: Yayınevi. Albrecht-Carrié, R. (1973). A Diplomatic History of Europe since the Congress of Vienna (gözden geçirilmiş baskı). New York: Harper and Row Publishers İngilizce dışında bir dilde yazılmış kitap Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Kitabın adı (Kitabın İngilizce adı). Basım yeri: Yayınevi. Tosun, G.E. (2001). Demokratikleşme perspektifinden devlet-sivil toplum ilişkisi (State-civil Society Relationship from the Perspective of democracy). İstanbul: Alfa Yayınları Sözlük ya da Ansiklopedi Editör ün soyadı, adının baş harfi. (Der.). (yıl). Kitabın adı (baskı sayısı, cilt). Basım yeri: Yayınevi. Hanks, P. (Der.). (1986). Collins Dictionary of English Language. London: Collins. Fink, G. (Der.). (2000). Encyclopedia of stress (Cilt 1-3). San Diego, CA: Academic Press. Moseley, A. (2005). Just war theory. The Internet Encyclopedia of Philosophy. 17 Şubat 2007 tarihinde adresinden alınmıştır.

18 2. DERGİ, GAZETE, BÜLTEN, ETC. 2.1 Tek yazarlı makale Sayfa numaraları (cilt içinde) ardışık ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin adı, cilt no., ss. Sayfa numaraları her sayıda ayrı ayrı verilmiş ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin adı, cilt no.(sayı no.), ss. İnalcık, H. (1954). Ottoman methods of conquest. Studia Islamica, 2, İki yazarlı makale Yazarların adları makaledeki sıraya göre yazılır. Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi., & ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin adı, cilt no.(sayı no.), ss. Borer, D. A., & Berger, M. T. (2007). All roads lead to and from Iraq: the Long War and the Transformation of the Nation-State System. Third World Quarterly, 28(2), İki altı yazarlı makale Yazarların adları makaledeki sıraya göre yazılır Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi., & üçüncü yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin adı, cilt no.(sayı no.), ss. Light, M., Löwenhardt, J., & Ehitw, S. (2000). Russian perspectives on European security. European Foreign Affairs Review, 5(4) Altıdan fazla yazarlı makale Yazarların adları makaledeki sıraya göre yazılır Birinci yazarın soyadı, adının baş harfi., ikinci yazarın soyadı, adının baş harfi., üçüncü yazarın soyadı, adının baş harfi., dördüncü yazarın soyadı, adının baş harfi., beşinci yazarın soyadı, adının baş harfi., altıncı yazarın soyadı, adının baş harfi., ve diğerleri (yıl). Makalenin başlığı. Derginin adı, cilt no., ss. Yawn, B. P., Algatt-Bergstrom, P. J., Yawn, R. A., Wollan, P., Greco, M., Gleason, M., ve diğerleri (2000). An in-school CD-ROM asthma education program. Journal of School Health, 70, Metin içinde: (Yawn ve diğerleri, 2006) ya da Yawn ve diğerleri (2006) 2.5 Aynı yazarın/yazarların aynı yılda birden fazla makalesi Yılın sonuna alfabetik sıra ile a or b ) harfleri eklenir.

19 Müftüler-Baç, M. (2000a). Turkey's role in the EU's security and foreign policies. Security Dialogue, 31, Müftüler-Baç, M. (2000b). Through the looking glass: Turkey in Europe. Turkish Studies, 1(1): Yayın aşamasında makale Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yayın aşamasında). Makalenin başlığı. Derginin adı. Castle, R. (in press). Shadowing a police officer: How to be unobtrusive while solving cases in spectacular fashion. Professional Writers Journal. Metin içinde: (Castle, yayın aşamasında) OR Castle (yayın aşamasında) 2.7 Magazin makalesi Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl, ay gün). Makalenin başlığı. Derginin adı, cilt no., ss. Rosen, M., and Podolsky, J. D. (1994, May 23). A Harvard psychiatrist believes that alien abductions are real. People, 41(19), Gazete makalesi Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl, ay gün). Makalenin başlığı. Gazetenin adı. ss. Baker, P. (2002, May 30). Europe dubs Russia a market economy. The Washington Post, p. A Yazarı olmayan gazete haberi Makalenin başlığı. (yıl, ay gün). Gazetenin adı, ss. The Matter of Europe. (1991, December 14). Economist, pp Metin içinde: ( The Matter, 1991) Derginin/gazetenin editörlü özel sayısı Editörün soyadı, adının baş harfi. (Ed.). (yıl). Özel sayının başlığı [Özel Sayı]. Gazetenin/derginin adı, cilt no.(sayı). Barlow, D. H. (Ed.). (1991). Diagnoses, dimensions, and DSM-IV: The science of classification [Special Issue]. Journal of Abnormal Psychology, 100 (3) Özgün kaynaktan özet Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Makalenin başlığı [AbstraÖzetct]. Süreli yayının adı, cilt no(sayı), ss.

20 Beacco, A., Andujar, C., Pelechano, N., & Spanlang, B. (2012). Efficient rendering of animated characters through optimized per-joint impostors [Abstract]. Computer Animation & Virtual World, 23(1), İkinci kaynaktan alıntı Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Süreli yayının adı, cilt no.(sayı), ss. Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Kitabın adı. Basım yeri: Yayınevi. İkincil kaynak Kaynakçada gösterilir, özgün kaynak metin içinde geçer. Hurd, I. (2007). After Anarchy: Legitimacy and Power in the United Nations Security Council. Princeton, NJ: Princeton University Press, Metin içinde: Clark a göre (Hurd, 2007 de belirtildiği üzere), DİĞER KAYNAKLAR 3.1 Derleme bir kitapta basılı bildiriler Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Bildirinin başlığı. Derleyenin adının baş harfi. Soyadı (Der.), Kitabın adı[ nın içinde] (pp.). Basım yeri: Yayınevi. Derleme kitabın adından sonra [ nın içinde] sözünü yazmayı unutmayınız. Berridge, G. R. (2004). Diplomatic integration with Europe before Selim III. N. Yurdusev (Der.), In Ottoman diplomacy - conventional or unconventional ın içinde (ss ). New York: Palgrave Macmillan. 3.2 Poster bildirileri Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl, ay gün). Posterin başlığı. Poster konferansın adı[ da sunuldu], konferansın yeri. Bergeron, D. M. (2001, Şubat-Mart). Developing the Employment Brand: Targeting MBA Campus Hires. Poster Academy of Human Resource Development (AHRD) Konferansı nda sunuldu, Tulsa, Oklahoma. 3.3 Kitap değerlendirmesi Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl, ay gün). Yazının başlığı. Kitap değerlendirmesi Kitabın adı. Derginin adı, sayı, ss. Garner, D. (2014, October 10). The Ants Go Marching On; So Do We. Kitap değerlendirmesi The meaning of human existence. The New York Times, , C30.

21 3.4 Film değerlendirmesi Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Film değerlendirmesi filmin adı]. Derginin adı, sayı, ss. Wrathall, J. (1997). Film değerlendirmesi That thing you do! Sight and Sound, 7, 57. Kraus, S. J. (1992). Visions of psychology: A videotext of classic studies [Review of the motion picture Discovering psychology]. Contemporary Psychology, 37, Yayımlanmamış bildiri Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl, ay gün). Bildirinin başlığı. Konferansın adı nda sunulan bildiri, konferansın yeri. Keene, E. (2008). Mapping the boundaries of international society in the nineteenth century. The American Political Science Association ın yıllık kongresinde sunulan bildiri, Boston. 3.6 Yayımlanmamış taslak (Üniversite adı verilmiş) Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Yayımlanmamış makale. Üniversitenin adı, üniversitenin yeri. Criss, N.B. (2000) Turkish Foreign Policy and the West Yayımlanmamış makale. Bilkent Üniversitesi, Ankara. 3.7 Yayıma sunulmuş makale Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Yayıma sunulmuştur. Mclntosh, D. N. (1993). Religion as schema, with implications for the relation between religion and coping. Yayıma sunulmuştur. 3.8 Yayımlanmamış doktora tezi Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Doktora tezinin başlığı. Yayımlanmamış doktora tezi, üniversitenin adı, üniversitenin yeri. Gökakın, B. Ö. (2010). The Ottoman Empire and European international society: a theoretical historical analysis. Yayımlanmamış doktora tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara. 3.9 Yayımlanmamış yüksek lisans tezi Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Yüksek lisans tezinin başlığı. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, üniversitenin adı, üniversitenin yeri. Çağlar, B. (2010). Changing Alliance and Cooperation Dynamics: Globalization, Nation-State and the Threat. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara.

22 4. ELEKTRONİK KAYNAKLAR 4.1 Basılı ve internet versiyonu olan dergi Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl). Makalenin başlığı. Derginin adı, cilt no.(sayı no.), ss. gün ay yıl tarihinde internet adresi adresinden indirilmiştir. Brown, C., Kennedy-Pipe, C., Linklater; A., & Booth, K. (2007). Roundtable: The Future of the Discipline. International Relations, 21, Kasım 2014 tarihinde adresinden indirilmiştir. 4.2 Yalnızca internet versiyonu olan dergi Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl, ay gün). Makalenin başlığı. Derginin adı, gün ay yıl tarihinde internet adresi adresinden indirilmiştir. Langlois, G., & Elmer, G. (2013). The Research Politics of Social Media Platforms. Culture Machine. 7 Kasım 2014 tarihinde adresinden indirilmiştir. 4.3 Yazarı / Tarihi olmayan belge Belgenin adı. (yıl, ay gün). Gün ay yıl tarihinde internet adresi adresinden indirilmiştir. An Hour with Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft & Henry Kissinger. (yıl, ay gün). 6 Kasım 2014 tarihinde adresinden indirilmiştir. Defense Treaty Inspection Readiness Program. (Tarihsiz). 3 Kasım 2014 tarihinde ve adreslerinden indirilmiştir. 4.4 Bir kurumun web sitesinden indirilen belge Kurumun adı. (yıl). Belgenin adı. Gün ay yıl tarihinde internet adresi adresinden indirilmiştir. Organization for Security and Cooperation in Europe. (1990). Charter of Paris for a new Europe. 10 Kasım 2014 tarihinde adreslerinden indirilmiştir. METU School of Foreign Languages Academic Writing Center. (Tarihsiz). APA documentation. 28 Ekim 2014 tarihinde adresinden indirilmiştir. 4.5 Sempozyum ya da konferansta sunular ve internet adresinden alınan bildiri Yazarın soyadı, adının baş harfi. (yıl, ay gün ). Bildirinin adı. Konferansın/ Sempozyumun adı nda sunulan bildiri. Gün ay yıl tarihinde internet adresi adresinden indirilmiştir.