2009 Kasım. MUKAVEMET DEĞERLERİ. FORMÜLLER Ve TABLOLAR M. Güven KUTAY formul+tablolar.doc

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ. FORMÜLLER Ve TABLOLAR 05-7. M. Güven KUTAY. 05-7-formul+tablolar.doc"

Transkript

1 9 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ FORMÜLLER Ve TABLOLAR 5-7 M. Güven KUTAY 5-7-formul+tablolar.doc

2 İ Ç İ N D E K İ L E R 8 FORMÜL VE TABLOLAR Formüller Genel Parçadaki gerilmeler Malzeme değerleri Tablolar Malzeme değerleri için genel tanımlar Çevre ısısı C de bilinen değerler C ile 6 C arası bilinen mekanik ve fiziksel özellikler DIN 7 / DIN EN 5, İmalat çelikleri DIN 69, Demir dökümler DIN 68, Çelik dökümler DIN 7, İslah çelikleri DIN 7, Semantasyon çelikleri

3 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8. 8 FORMÜL VE TABLOLAR 8. Formüller No. Formül Açıklama 8.. Genel (8.) σsk, ( τsk ) She SGER σ,( τ ) S he S he he GER S he σ SK / σ he S GER S GER gerekli emniyet katsayısı Tablo Tablo 8.78 σ EM ve τ EM aşağıda verilmiştir. (8.) Boyutlama FORMÜL σ EM ( τem) Kontrol σ he ( τhe ) FORMÜL σem ( τem ) (8.) Kuvvet: maksimum Fmax cb F c B işletme katsayısı Tablo 8.8 sürtünme FSÜR µ Fn µ sürtünme katsayısı Tablo Parçadaki gerilmeler (8.4) PARÇADAKİ GERİLMELERE GENEL BAKIŞ Çekme Eğilme Kesme Kayma F M n eg F σ ç,b σ eg ç Mt τ A W k τt A W eg t Normal gerilme Kayma gerilmesi σ + σ τ τ + τ σ ç,b eg k t Bileşik zorlama gerilmesi Biçim değiştirme enerjisi hipotezine (BEH) göre ( α ) σ Bi σ + τ (8.5) (8.6) Bileşik zorlama gerilmesi çeşitli hipotezlere göre toplanır. Makina elemanlarında kaynaklar hariç bütün hesaplar BEH ne göre yapılır. Kaynak bağlantılarında Normal Gerilme Hipotezi NGH kullanılır. F Çekme: σ n ç A σ ç, σ b N/mm F Basma: σ b n F n N A mm A

4 8.4 M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i No. Formül Açıklama (8.7) Eğilme (8.8) (8.9) (8.) (8.) (8.) Normal gerilmeler Kesme Torsiyon (8.) Herz: (8.4) (8.5) (8.6) (8.7) Kayma gerilmeleri Yüzey basıncı: σbhmax Meg σ eg Weg σtp + σ σeg F τ ç k A T τ t W τtp σ yb t τt + τk ç,b p Fn A veya A F E ν π r L (- basma 4 F r (- ) genişliği: b ν π E L Burkulma, flambaj: Euler'e göre burkulma gerilmesi, λ > λ : π E σbk λ Tetmajer'e göre burkulma, λ < λ : σ a - b λ bk Omega usulü burkulma gerilmesi ω F σbk σbem A ) iz W eg mm Tablo 8.5 W t mm Tablo 8.6 M eg Nmm hesaplanır T Nmm hesaplanır σ yb N/mm p N/mm σ bhmax N/mm F, F n N A, A iz mm E N/mm b, r, l mm ν [-] σ bk N/mm burkulma gerilmesi E N/mm elastiklik modülü λ narinlik derecesi L a, b ω I II III IV F F F F L. L K L K L L K,7. L L,5. L K (8.8) (8.9) Narinlik derecesi λ L bk /i min BEH'ne göre karşılaştırma gerilmesi: σ kar σ + ( α τ ) BEH-Biçim değiştirme Enerjisi Hipotezi (8.) NGH'ne göre:,5( + σ kar σ σ + 4 ( α τ ) ) NGH-Normal Gerilme Hipotezi (8.) KGH'ne göre: σkar τmax σ + 4 ( α τ ) KGH-Kayma Gerilmesi Hipotezi

5 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8.5 No. Formül Açıklama Hooke kanunu: (8.) E σ ε ; ε σ E Elastiklik modülü/kayma modülü (8.) bağıntısı: E G (+ ν ) Maksimum gerilme: (8.4) Statik zorlama σmax σn αçt Dinamik zorlama Çentik gerilmesi σmax σn βçt σçt βçt σhe 8.. Malzeme değerleri (8.5) Malzemenin devamlı mukavemet değeri: (8.6) (8.7) σ ( ) ( ) DG τ σ DG D τd σ ( ) ( ) ( K ) AK τ + κ AK K σ N/mm E N/mm ε ( % ) n Poisson sayısı σ ( τ ) K R DG DG m σ AK ( τak ) K Re R p, ( ) R m, R p,, R e bak Tablo 8.9 den Tablo 8.55 kadar K K Malzeme σ DG /R m (τ DG /R m ) σ AK /R p, (τ AK /R p, ) Çek/Bas Eğilme Tors Çek/Bas Eğilme Tors İmalat çeliği,44,5,4,58 İslah çeliği,4,48,,,5,65 Sementasyon çeliği,45,5,5,58 Çelik döküm (ÇD),5,4,,,,58 Demir döküm GGG,,5,8,,,8 Hafif metal,,4,5 Devamlı mukavemet değeri: σ σ ± σ τ D D M τ ± τ M Çt G G Şekillenme mukavemet değeri: σd σsk b b τd τsk b b β β Çt σ D, σ M, σ G bak Tablo 8.9 den Tablo 8.55 kadar τ D, τ M, τ G bak Tablo 8.9 den Tablo 8.55 kadar b bak Tablo 8.59 b bak Tablo 8.6 S GER gerekli emniyet katsayısı bak Tablo Tablo 8.78 (8.8) Emninetli mukavemet değeri: σd b b σem βçt σ σ SK S EM DGER SGER τ EM τ β D Çt b S b DGER τ τ SK EM S GER

6 8.6 M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i No. Formül Açıklama Çentik sayısı: α çt bak Tablo Tablo 8.69 (8.9) Thum'a göre: βçt + ηçt ( αçt -) η çt bak Tablo 8.7 α Siebel'e Çt η χ bak (8.) βçt göre: η Tablo 8.74 χ * χ bak Tablo 8.74 (8.) * * χ Petersen'e + ρ * bak χ β αçt göre: Çt Tablo 8.74 * * + ρ χ (8.) Karşılaştırma momentleri:, BEH'e göre: Mkar Meg +,75 ( α Mt ) NGH'e göre:,5 + M kar Meg Meg + ( α M t ) KGH'e göre: M kar Meg + ( α Mt ) * HV ρ HV Pratikte: HV 4 HV α,7 torsiyon statik veya dalgalı, eğilme değişken α, torsiyon ve eğilme aynı cinsten. 8. Tablolar Tablo 8., Tetmajer-Formülündeki " a " ve " b " değerleri Malzeme E [N/mm ] λ a [N/mm ] b [N/mm ] St7,. 5 4,4 St5 St6, ,6 %5-Ni-Çelik, , Kırdöküm,. 5 8 σ K λ +,5 λ Çamağacı,. 4 9,,94 Tablo 8., Omega (ω) değerleri λ he St 7,4,4,,55,9,4, 4, 5,47 6,75 8,7 St 5,6,9,4,79,5,65 4,96 6,48 8,,, Taht,8,6,6,, 4, 5,88 7,68 9,7, 4,5

7 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8.7 Tablo 8., Eski Yunan alfabesi A α a Alfa I i j Yota P ρ r Ro B β b Beta K κ k Kapa S σ s Sigma G γ c Gamma L λ l Lamda T τ t Tau D δ d Delta M µ m Mü Y υ y İpsilon E ε e Epsilon N ν n Nü F ϕ f Fi Z ζ z Zeta X ξ x Ksi X χ h Hi H η e Eta O ο O Omikron Ψ ψ psi Psi θ υ th Teta P π p Pi W ω o Omega Tablo 8.4, Fiziki temel büyüklükler ve SI-Temel birimleri Temel büyüklükler Temel birimler Tanımı Sembolü Uzunluk metre m Kütle kilogram kg Zaman saniye s Elektrik akımı kuvveti Amper A Isı ( termodinamik ) Kelvin K Işık kuvveti Candela cd Malzeme miktarı Mol mol Tablo 8.5, Birimler için ön takı Ön takı > Ön takı < Adı Sembolü kuvvet Adı Sembolü kuvvet deka da desi d - hekto h santi c - kilo k mili m - Mega M 6 mikro ì -6 Giga G 9 nano n -9 Tera T piko p - Peta P 5 femto f -5 Eksa E 8 atto a -8 Çok kullanılan büyük sayılar: Milyon 6, Milyar 9, Bilyon, Bilyar

8 8.8 M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i Tablo 8.6, Sık Kullanılan birimler Tanımı ve formülle gösterilişi (alfabetik sıraya göre) açı α, ß, SI-Birimi Diğer bağlantılar Tanımı Biri m Radyan rad rad m/m π / 8 rad gon π / rad açısal hız ω radyan bölü saniye rad/s /s s - alan A metrekare m a m m ha 4 m m basınç p Newton bölü metrekare N/m Pa N/m bar 5 N/m devir sayısı, devir frekansı n bir bölü saniye /s /dak /(6 s) enerji W Joule j kwh,6 6 j j Nm Ws kgm /s frekans f Hertz Hz Hz /s s - gerilme σ,τ Newton bülü metrekare N/m Pa N/m (mukavemette) gerinme ε metre bölü metre m/m pratikte [%] ile gösterilir güç P Watt W kw W hacim V metre küp m l dm - m hız v metre bölü saniye m/s km/h /,6 m/s iş W Joule j kwh,6 6 j j Nm Ws kgm /s ivme, yer çekimi a,g metre bölü saniyenin m/s g 9,8 m/s ivmesi karesi ısı T,' Kelvin K C K ısı tutarı W Joule j kwh,6 6 j j Nm Ws kgm /s kütle m Kilogram kg g - kg, t kg kuvvet F Newton N N m g kgm/s moment M Newton metre Nm Nm j Ws özgül ağırlık ρ kilogram / metreküp kg/m kg/dm - kg/m uzunluk l metre m mm - m viskozite (dinamik) η Paskal saniye Pas Pas Ns/m kg/(sm) viskozite (kinetik) metre kare bölü saniye m /s yol s,f metre m µm -6 m, mm, cm, km zaman t saniye s dak 6 s, h 6 s g (gün) 86 4 s a (sene),56 6 s

9 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8.9 Tablo 8.7, Birim sistemleri, SI-(MKS), CGS, m kps ve fp s sistemleri Tanımı SI (MKS) CGS m kp s f p s açı rad rad rad rad açısal hız ω rad/s - rad/s - rad/s - rad/s - alan A m cm m ft basınç (Pascal) p PaN/m kg/(m s ) g/(cms ) kp/m -4 at lb/ft devir sayısı n s - s - s - s - enerji W J Nm kgm /s erg g cm /s kpm kcal/47 lbf ft,85 btu frekans / açısal f,ω s - s - s - s - gerilme σ,τ N/m dyn/cm kp/m lb/ft gerinme ε % % % % güç P W J/s kgm /s gcm /s kpm/s PS/75 ftlb/s,85. - hp hacim V m cm m ft hız v m/s cm/s m/s ft/s iş W J Nm kgm /s erg g cm /s kpm kcal/47 lbf ft,85 btu ivme, yer çekimi a,g m/s cm/s m /s ft/s ısı T K C C deg F ısı tutarı J Nm kgm /s erg g cm /s kpm kcal/47 lbf ft,85 btu kütle m kg g kps /m lb kuvvet F N kgm/s dyn gcm/s kp pdl,8 lbf moment M Nm dyn cm kpm lb ft özgül ağırlık ρ kg/m g/cm kps /m lb/ft uzunluk L m cm m ft viskozite, η Pas kg/(ms) P g /(cms) kps/m 9,8 P lb/(fts) dinamik viskozite,kine matik ν m /s cm /s m /s -4 St ft /s yol s m cm m ft zaman t s s s s atm atmosphere (atmosfer) ft foot lbf pound force btu British termal unit gal gallon pdl poundel cwt hundredweight hp horsepower yd yard cal calorie (kalori) in inch UK United Kingdom degf degree Fahrenheit lb pound US Uneited States of Am. in/s inch per second in square inch in cubic inch f p s - system foot pound second - system

10 8. M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i Tablo 8.8, f p s birimlerinin Si-sistemine çevrilmeleri Tanımı f p s SI (MKS) alan ft 44 in ft,99 m basınç enerji lb/ft 6, lb/in lb/in,6846 atm atm9,9 in Hg,9 ft water lb/ft 47,88 N/m lb/in 6894,76 N/m atm,5 bar güç ft lb/s, hp ft lb/s,88. - btu/s ft lb/s,54 W hacim ft 78 in 6,8 gal(uk) gal(us),868 gal(uk) ft,869 m hız ft/s knot,5767 mile/h,6877 ft/s ft/s,48 m/s iş ft lb,8 cal IT ft lb,558 J btu 5 cal IT 778, ft lb btu,556 kj ivme ft/s ft/s,48 m/s ısı deg F C ; deg F C deg F,5556 C ısı, özgül ısı kapasitesi btu / (lb deg F) btu/(lb deg F)4,868 kj/(kgk) ısı, ısı iletme özelliği btu / (ft h deg F) btu/(ft h deg F),76W/(mK) ısı, ısı iletme sayısı btu / (ft h deg F) btu/(ft h deg F)5,6778 W/(m K) kütle lb cwt/ lb,4559 kg slug,74 lb slug 4,599 kg kuvvet lbf lbf 4,448 N pdl,8 lbf pdl,855 N özgül ağırlık lb/gal 6,8 lb/ft lb/gal 99,76 kg/m lb/ft 5, lb/in lb/ft 6,85 kg/m uzunluk ft yd/ in ft,48 m viskozite, dinamik lb/(ft s) lb/(ft s),4886 kg/(ms) viskozite, kinematik ft /s ft /s,99 m /s atm atmosphere (atmosfer) ft foot lbf pound force btu British termal unit gal gallon pdl poundel cwt hundredweight hp horsepower yd yard cal calorie (kalori) in inch UK United Kingdom degf degree Fahrenheit lb pound US Uneited States of Am. in/s inch per second in square inch in cubic inch f p s - system foot pound second - system

11 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8. Tablo 8.9, Çeşitli kuvvet birimleri N p kp Mp(t) dyn N p 9, kp 9,8-9,8. 5 MP (t) 9,8. 6 9,8. 8 dyn -5,. -,. -6,. -9 Tablo 8., Çeşitli gerilme birimleri N/mm Pa kn/m kp/cm kp/mm N/mm 6,, Pa -6 -, kn/m -,. -,. -6 kp/cm 9,8. - 9,8. 98,, kp/cm 9,8 9,8. 6 9,8. Tablo 8., Çeşitli enerji, güç ve ısı birimleri W kw kcal/s kcal/h kpm/s PS(BG) W ,6. - kw ,6 kcal/s 4,9. 4, ,69 kcal/h,6,6. - /6 9. -,58. - kpm/s 9,8 9,8. -,4. - 8,4,. - PS(BG) ,

12 8. M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i Tablo 8., Gaz, buhar ve sıvılarda basınç birimleri bar Pa kp/m at bar, MPa mbar.,., Pa N/m -5,,. -6 kp/m, ,8-4 at kp/cm,98 98,. 9,8. Tablo 8., Enerji, iş ve Isı birimleri J kj kwh kcal PSh kpm JNm - 7,8. -6,9. - 7,7. -6, kj 7,8. -,9 7,7. - kwh,6. 6,6. 86,6 67. kcal 4,9. 4,9,6. -, PSh(BGh),65. 6,65., kpm 9,8 9,8. -,7. -6,4. -,7. -6 Tablo 8.4, Basınç ve basınç yüksekliği birimleri bar mbar µbar Pa(N/m mm WS (Su sütunu) kp/m 9,8 N/m,, ,8 m WS cm WS, at, kp/cm,98 N/cm 5, 9,8. m WS at kp/m 9,8 N/cm 6 9,8. mm Hg (cıva) Torr,.,,. - Yardımcı olarak çeşitli birimlerin çevirisi için öneri: Umaine Quick Conversion Factors

13 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8. Tablo 8.5, Çeşitli kesittlerin eğilme atalet ve mukavemet momentleri K e s i t F o r m ü l d I I 4 π d 64 W W π d d 4 I I,75 d W W,5 d s I I 4 π ( D - d 64 4 ) W W 4 π ( - d d D 4 ) D d Eğer kalınlık çapa oranla çok küçük ise, yani (s/d m ) «ise, d m I I m π d 8 s W W m π d 4 s D D d D 4 Ib, ( D + d ) Wb, ( D + d ) d D d I b, D (5D - 8,5d) W, D (D -,7d) b d d.e ( d d d - 4 e ) W ( d - 4 e ) I,5 b b d b b b s m b a P P a m P P I π a b / 4 I π a b / 4 I ( - π a b a b ) / 4 I π ( a b - a b ) / 4 W π a b / 4 W π a b / 4 W ( - π a b a b ) / ( 4 a ) W π ( a b - a b ) / (4 b) Eğer kalınlık oranı çok küçük ise, yani [s/(a+b)] «ise, a s a I a m ( am + bm ) s / 4 π W π am ( am + bm ) s / 4

14 8.4 M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i a K e s i t Y P P a X F o r m ü l 4 I I a / W W a / 6 IX 4 IY a / WX WY a /,8 a h P P I b h / W b h / 6 b I b h / W b h / 6 b P R 4 4 I I 5 R / 6,54 R W 5 R / 8,65 R W 5 R / 6,54 R b Y P (+ ) 4 I I R,68 4 R 6 W W,696 R X R (+ ) 4 I I R,68 4 X Y R 6 W W,68 X Y R h h b b b P e P e Eğer e.h/ I b.h /6 W b.h /4 I b.h /6 W b.h /4 Eğer e h.(.b +b )/[.(b +b )] C b +4.b.b +b I h.c /6 W h.c / [.(b +b )] R R r e e e π 8-4 I R,98 4 R 8 9 π W,,98 ( R I I e, 4 - r 4 e R r + ) ; (R r e π ( R + r ) I,98 W R e ) -,8 R R + r 4 π r und ( e R,5756 R R - r ) R - e

15 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8.5 Çeşitli kesittlerin eğilme atalet ve mukavemet momentleri (devam) b B h H h H b B h h H H b B b h h H H b B b B b B b B Üst sıra için: B - b H h I b b + b Alt sıra için: B H + b h I B B + B B H - b h W 6 H B H + b h W 6 H e e h H e e h H e e h H b b B B b B b B B B h h H h h H b b Üst sıra için: b b + b B + b H h - ( B H + b h ) I e I ; b + b b e W, Alt sıra için: B - ) + b - (H h (h h ) I e H e + I BH bh W ; e H (BH + bh)

16 8.6 M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i Tablo 8.6, Çeşitli kesittlerin torsiyon atalet ve mukavemet momentleri K e s i t F o r m ü l d d I I t t 4 π d,5 d 4 τ max dış çevrededir π d Wt 6 W t, d D s d 4 4 π ( D - d ) π ( It D - d ) Wt 6 D Eğer kalınlık çapa oranla çok küçük ise, yani (s/d m ) «ise, 4 4 d m m π d It 4 s m π d Wt s D d D 4 It,d, Wt d D 4 It,6 ( D + d ) W,4 ( D + d ) t d D d I, D t ( 5D - 8,5d ), Wt D ( D -,7d ) d d.e I t,d ( d - 4 e ) W t,6 d b P P Eğer a/b n, τ max in P in P, τ τ max / n ise Eğer A a / b n, B a / b n und, AB ise b b s m b a P a m a a s P It π a b a + b 4 π n b n + π n ( b b n + It 4 4 ) π a b Wt π n b π n ( 4 b - 4 b ) W t b

17 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8.7 a K e s i t Y P P a X F o r m ü l 4 It,4a,8 Wt a b P R I, b t A A a b,8 b,8 4 It b W t, b A A a b,8 b,85 Wt b b Y P X Eğer h / b n ise, R I t c h b c n b 4 ; I t W, b t W A R A,5 b,7 b A,88 b t c h b c n b 4 nh/b, c,4,96,9,6,8,98,7,, c,8,,46,67,8,99,7,, c,,858,796,75,745,74,74,74,74 Eğer h/bn ise, τ max P dedir. P de τ c. τ max ve P de τ Burada A m kalınlığın orta çizgisinin kapladığı alan ve U bu çizginin çevre boyu olarak kabul edilirse ve de: t t min : A m T τ S ts sabit Am Torsion atalet ve mukavemet değerleri şu şekilde bulunur: 4 A m It Bredt formülü W ds t Am tmin t m h t t t b m s ds t s t (m) kalınlık sabit ise: dörtköşe için: m 4 A t It Wt Am t U 4 b h It Wt b h t b h + t t min

18 8.8 M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i Tablo 8.7, Çeşitli malzemenin sürtünme katsayısı (yaklaşık önerilen değerler) Bu Tabloda verilen küçük değerler kaba, büyük değerler hassas yüzeyler için kullanılır. Çelik ile aşağıdaki malzemeler veya aşağıdaki malzemeler ile çelik Malzeme sürtünme tutukluluğu katsayısı µ sürtünme katsayısı µ kuru yağlı kuru yağlı sabunlu ıslak çelik,5-,,,-,5-, pik döküm veya,8-,,5-,,5-, tesfiyeli bakır , Al-Cu-Mg , Al-Cu-Mg , Al-Si-Mg , Al-Si-Mg , G-Al-Si ,-, meşe,5-,6,-,,-,5,-,8,,4- buz , akik taşı ,, taş ,-, deri, deri kayış,5-,6,,8-,6, ---,6 Bronz ile aşağıdaki malzemeler veya aşağıdaki malzemeler ile bronz Malzeme sürtünme tutukluluğu katsayısı µ sürtünme katsayısı µ kuru yağlı kuru yağlı sabunlu ıslak Bronz , Pik döküm,-,6,6,5-,, meşe,5-,6,-,,-,5,-,8,,4-,6 Pik döküm ile aşağıdaki malzemeler veya aşağıdaki malzemeler ile pik döküm Malzeme sürtünme tutukluluğu katsayısı µ sürtünme katsayısı µ kuru yağlı kuru yağlı sabunlu ıslak Pik döküm,-,6,6,5-,, ---, Bakır , Deri, deri kayış,5-,6,,8-,6, ---,6

19 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8.9 Çeşitli malzemenin sürtünme katsayısı (yaklaşık önerilen değerler)devam Çeşitli malzemeler Malzeme sürtünme tutukluluğu katsayısı µ sürtünme katsayısı µ kuru yağlı kuru yağlı sabunlu ıslak Tahta ile tahta,5-,7,,-,4,5-,5,4-,6,5 Toprak ile balçık ,8-, , Deri ile meşe ,7-, Deri contalar ile metal,6,5,5, Tahta ile taş , Kendir ile meşe , , Toprak ile toprak ,5-, Toprak ile nemli balçık Toprak ile ıslak balçık , , Toprak ile çakıl ,8-, Kargir duvar ile kuru balçık Kargir duvar ile ıslak balçık Kargir duvar ile Kargir duvar , , ,6-, Çelik, pik döküm, çelik döküm ile aşağıda verilen malzemelerden yapılmış Fren ve kavrama Malzeme sürtünme tutukluluğu katsayısı µ sürtünme katsayısı µ kuru yağlı kuru yağlı sabunlu ıslak Malzeme sinterbronzdan ise Malzeme organik ise,-,4,8-,,8-,,6-, ,-,5 ---,8-,4,6-,

20 8. M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i Tablo 8.8, İşletme katsayısı c B a) Genel Makinanın tanımı ve örnekler Elektrikli makinalar, türbinler, körükler, emici vantilatörler, taşlama makinaları, v.s Isı makinaları, planyalar, pistonlu komprosörler, vurmalı makinalar, v.s. Presler, profil makasları, hizarlar, tomruk bıçkıları, v.s. Çekiçler, konkasörler, taş kırıcıları, dövme presleri, hadde makinaları, v.s. İşletmenin tanımı Muntazam çalışan, elektrik motoru ile tahrik edilen makinalar İleri geri hareketle vede çarpmalı çalışan makinalar Darbeli çalışan makinalar Çarpmanın (darbenin) şekli İşletme katsayısı c B hafif,-, orta,-,5 kuvvetli,6-, çok kuvvetli,-, b) Richter-Ohlendorf'a göre işletme katsayısı seçimi islemeye, baslama, hafif veya seyrek orta ag r veya s k maksimum yük seyrek orta fazla,, ) disli (R m ), kavrama disli (σ h ), zincir, kasnak vidal redüktör h h 8 h 4 h. C ISLETME, B KATSAYISI,5 darbesiz darbeli,5,7 PATLARLI MOTOR silindirli silindirli 4 silindirli buhar makinas su türbini buhar türbini elektrik motoru,5,,,,9,8,7,6 Şek. 8., Richter-Ohlendorf'a göre işletme katsayısı

21 F o r m ü l ve T a b l o l a r Malzeme değerleri için genel tanımlar Tablo 8.9, Malzeme sayfaları için öneriler Genel Bu Tablodan sonra verilen malzeme değerleri Tablolarındaki bilgiler, günlük normal hesaplar için geçerlidir. Özel ve tehlikeli durumlarda kullanılacak malzeme hakkında konstrüktör satıcıdan, malzemenin özelliklerini belge ile istemesi gereklidir. Konstrüktör bu belgeye göre hesabı yapıp karar vermelidir. Aşağıda bu sayfadan sonraki sayfalarda verilecek malzeme değerleri için tamamlayıcı bilgiler ilişkin oldukları bölüm sırasına göre verilmiştir. Verilen bilgiler "esas malzeme" için geçerli olup, benzer malzemeler için değerler yaklaşık olarak kabul edilmelidir. Bir kaç Tabloda değerler bilinmediğinden, değer yerleri kullanan tarafından değerler bilindiğinde doldurulması için, boş bırakılmıştır. 8.. Çevre ısısı C de bilinen değerler 4 A A A III κ - N/mm -,5 E 4 II κ E 45 +,5 E I κ + a) Devamlı mukavemet değerleri Devamlı mukavemet diyagramının anlatımı Devamlı eğilme mukavemeti diyagramı Devamlı çekme, basma mukavemeti diyagramı Devamlı torsiyon mukavemeti diyagramı A, -A Değişken eğilme mukavemet A, -A Değişken çekme mukavemet A, -A Değişken torsiyon mukavemet -A - -A -A N/mm Şek. 8., Devamlı Mukavemet diyagramının anlatımı E Eğilmede akma sınırı mukavemet E Çekmede akma sınırı mukavemet E Torsiyonda akma sınırı mukavemet Buradaki değerler çevre ısısı C de deney laboratuvarında çapı d 6 mm olan deney çubuklarından elde edilen minimum değerlerdir. Devamlı mukavemet diyagramının konstruksiyonu, teoride anlatıldığı gibi, çoğu zaman yalnız tam değişken mukavemet değeri ve akma mukavemet değerinden kaynaklanarak yapılmış olup, değerler birler hanesi sıfır veya beş olarak yuvarlatılmıştır.

22 8. M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i b) Diğer değer ve özellikler Buradaki değerlerde çevre ısısı C de deney labratuarında çapı d 6 mm olan deney çubuklarından elde edilen minimum değerlerdir. Kopma esnemesi Sertlik -4 mm arasındaki ve L 5 d orantılı deney çubuklarınla bulunan değerlerdir. Sertlik değerleri yaklaşık değer olarak kabul edilecektir. Oksitlenme erozyon ısısı Burada verilen oksitlenme erozyon ısısı için, malzemenin çevresinin sakin olması, yani hava akşmı ve değişmesi olmaması yok sayılmıştır. Burada verilen ısı değeri etkisinde, malzeme bir senede yaklaşık mm aşınacağı kabul edilir. Oksijenin havadaki oranının degişmesi, eksoz gazı gibi hava kirliliği olması durumunda bu bir senedeki aşınma büyüklüğü bir milimetredende fazla olur. 8.. C ile 6 C arası bilinen mekanik ve fiziksel özellikler Burada değerler şu şekilde kabul edilmelidir: Çekme zorlanmasında kopma mukavemeti σ ÇKO Çekme zorlanmasında kopma mukavemeti σ ÇKO, çapları 6 mm den küçük deney çubukları ile bulunmuş minimum değerlerdir. ISO ya göre yeni sembolü R m dir. Çekme zorlanmasında akma sınırı mukavemeti σ AK Çekme zorlanmasında akma sınırı mukavemeti σ AK, çapları 6 mm den küçük deney çubukları ile bulunmuş minimum değerlerdir. Büyüklükler devamlı mukavemet diyagramındaki E noktasının değerlerini gösterir. ISO ya göre yeni sembolü R e vede R p, dir. Elastiklik modülü değeri Elastiklik modülü değeri için C ile 6 C arası bilinen değerler Tablolara alınmasına karşın, burada ısı etkisindeki elastiklik modülü değişimi üç çeşit tipik çelik grubu için bir Tabloda gösterilmiştir. Bu Tabloda verilen değerler ±%5 doğruluğundadır. Kayma modülü değeri Tablolarda G E / [(+ν)] formulü ile hesaplanmıştır.

23 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8. E - N/mm 9 E din E din E sta 8 7 E sta Burada: C % Cr alışımlı çeliklere ilişkin olan değeri gösterir az alışımlı, ferrit dokulu çeliklere ilişkin değeri gösterir fazla alışımlı, ostenitik dokulu çeliklere, % 5 ile % Cr vede % 9 ile % 5 Ni alışımlı, çeliklere ilişkin değeri gösterir. Isıl genleşme katsayısı α Isıl genleşme katsayısı α değeri için C ile 6 C arası bilinen değerler Tablolara alınmasına karşın, burada ısı etkisindeki ısıl genleşme katsayısı değişimi üç çeşit tipik çelik grubu için bir Tabloda gösterilmiştir. α. /K OR C Burada: % Cr alışımlş çeliklere ilişkin olan değeri gösterir az alışımlı, ferrit dokulu çeliklere ilişkin değeri gösterir fazla alışımlı, ostenitik dokulu çeliklere, % 5 ile % Cr vede % 9 ile % 5 Ni alışımlı, çeliklere ilişkin değeri gösterir.

24 8.4 M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i Isı iletme özelliği λ Isı iletme özelliği λ değeri için, C ile 6 C arası bilinen değerler Tablolara alınmamıştır. Burada ısı etkisindeki ısı iletme özelliği değişimi üç çeşit tipik çelik grubu için bir Tabloda gösterilmiştir. λ W/K/m C Burada: % Cr alışımlı çeliklere ilişkin olan değeri gösterir az alışımlı, ferrit dokulu çeliklere ilişkin değeri gösterir fazla alışımlı, ostenitik dokulu çeliklere, % 5 ile % Cr vede % 9 ile % 5 Ni alışımlı, çeliklere ilişkin değeri gösterir. Değişken çekme-basma mukavemeti σ ÇDG Değişken çekme-basma mukavemeti σ ÇDG değerleri, çapları 6 mm den küçük deney çubukları ile minimum değer olarak bulunmuştur. Büyüklükler devamlı mukavemet diyagramındaki ±A noktalarının değerlerini gösterir. Eğilme sınırı mukavemeti σ EG Eğilme sınırı mukavemeti σ EG değerleri, çapları 6 mm den küçük deney çubukları ile minimum değer olarak bulunmuştur. Büyüklükler devamlı mukavemet diyagramındaki E noktasının değerini gösterir. Değişken eğilme mukavemeti σ EGDG Değişken eğilme mukavemeti σ EGDG değerleri, çapları 6 mm den küçük deney çubukları ile minimum değer olarak bulunmuştur. Büyüklükler devamlı mukavemet diyagramındaki ±A noktalarının değerlerini gösterir. Torsiyon sınırı mukavemeti τ T Torsiyon sınırı mukavemeti τ T değerleri, çapları 6 mm den küçük deney çubukları ile minimum değer olarak bulunmuştur. Büyüklükler devamlı mukavemet diyagramındaki E noktasının değerini gösterir.

25 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8.5 Değişken torsiyon mukavemeti τ TDG Değişken torsiyon mukavemeti τ TDG değerleri, çapları 6 mm den küçük deney çubukları ile minimum değer olarak bulunmuştur. Büyüklükler devamlı mukavemet diyagramındaki ±A noktalarının değerlerini gösterir.. Isıl işlemler Isıl işlemler genelde malzeme konusu içinde ayrıntılı olarak öğrenilir. Burada çok özel durum "malzemenin (çeliğin) eskimeye dayanıklılığı" kısaca anlatılmıştır. Diğer verileri konstrüktör kendi bilgisiyle değerlendirmelidir. Genelde eskimeye dayanıklı çelikler denince akla iu çelik grupları gelir: - Karbon tutarı > %, olan çelikler, - az alışımlı islah çelikleri, - fazla alışımlı çelikler, - Karbon tutarı < %, olan bazı aliminyum alışımlı çelikler. Eskime genel olarak malzemenin özelliklerinin zaman ve ısı etkisiyle değişmesidir. Bu değişme özellikle malzemenin gevrekleşmesine neden olur. Bu aslında çeliğin bileşiminde bulunan azotun kristal şeklinin değişmesidir. Eskime doğal ve yapay eskime diye ikiye ayırılır: Doğal eskime Yapay eskime Malzemenin normal çevre ısısı etkisinde başka etkenler olmadan eskimesidir. Malzemenin belirli bir ısıyla ısıtılması veya belirli bir ısıda soğutul-ması, malzemenin şekillendirilmesi ( bu arada ısı doğar ) ve diğer etkenler ile eskimesidir. 4. Şekillendirme Malzemenin şekillendirilmesi çeşitli yollarla yapılabilir. Örneğin : - Talaşlı imalat, - Kaynak, - Döküm, Burada bilgi verilmemiştir. Ayrıca geniş olarak başka bir kitapta anlatılmıştır, - Dövme, Burada bilgi verilmemiştir. Ayrıca geniş olarak başka bir kitapta anlatılmıştır,

26 8.6 M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i Talaşlı imalat: Malzemenin talaşlı imalata uygun olup olmamasını ve özelliğini dört malzeme grubunda tanımlayabiliriz..grup malzeme Bu gruptaki malzeme gayet kolay işlenen ve işlenmesi için hiç bir şekilde ön işlem ve hazırlık istemeyen malzemedir. Bütün talaşlı imalat yapılan makinalarda ve işlemlerde malzeme olarak kullanılabilinir. Bu malzemelerin alışımında kükürt ve kurşun vardır. Bu elementler malzemenin talaşlı imalata uygun olması özelliğidir. Örneğin : Otomat çelikleri..grup malzeme Bu gruptaki malzeme normal işlenen malzemedir. Bütün talaşlı imalat yapılan makinalarda ve işlemlerde malzeme olarak kullanılabilinir. Bu malzemenin tipik örneği imalat çelikleridir. İşlenme derecesinin zorluluğu malzemenin mukavemet değeri ile doğru orantılı olarak artar..grup malzeme Bu gruptaki malzeme zor işlenen malzemedir. Bütün talaşlı imalat yapılan makinalarda ve işlemlerde malzeme olarak kullanılması salık verilmez. Bu malzemenin tipik örneği ostenitik çelikleridir. ostenitik çeliklerin sertlik özelliklerinden dolayı, tornada özel bıçaklarla torna edilebilmelerine karşın, matkapla delmek, frezede işlemek ve vida yivi açmak çok zordur. Bu malzemelerin çalışılmasında aletlerin kırılma riski her an vardır. 4.Grup malzeme Bu gruptaki malzeme çok çok zor işlenen malzemedir. Bu malzemenin tipik örneği alışımlı ve ostenetik çelikleridir. Bunları işlemek çok zor ve büyük riskli olduğundan pek talaşlı imalatta kullanılması salık verilmez.

27 F o r m ü l ve T a b l o l a r Kaynak yapma Malzemenin kaynak yapılabilme özelliğini dört malzeme grubunda tanımlayabiliriz.. Grup malzeme Bu gruptaki malzeme gayet kolay, hiç bir şekilde ön işlem ve hazırlık istemeyen ve ek masrafsız kaynak yapılabilecek malzemedir. Özellikle elektrik veya oksijen kaynağının her türüyle kaynaklanabilecek malzemedir. Kaynak yapıldıktan sonra, kolaylıkla kaynak yerleride işlenebilinir. Herhangi bir nedenden ötürü parçanın iç gerilmelerinden arınması için bir ısıl işlem gerekirse, bu işlem için gerekli olan ısı sınırları Tablolarda parantez içinde verilmiştir.. Grup malzeme Bu gruptaki malzeme normal kaynak yapılan malzemedir. Bu malzemeleri iç gerilmeler meydana getirmeden kaynak yapabilmek için ön ısıtmaya gerek vardır. Kaynak yapıldıktan sonra kolaylıkla kaynak yerlerinin işlenebilmesi ve iç gerilmelerden parçayı arıtmak için, parçaya ısıl işlem uygulamak gerekir. Parçanın iç gerilmelerinden arınması için bir ısıl işlem gerekirse, bu işlem için gerekli olan ısı sınırları Tablolarda parantez içinde verilmiştir.. Grup malzeme Bu gruptaki malzeme zor kaynak yapılan malzemedir. Bu malzemeleri kaynak çatlamalarına sebep vermeden kayna-tabilmek için bir ön hazırlık yapılması gereklidir. Bütün ön hazırlıklara karşın genede iç gerilmeler meydana gelir. Kaynak yapıldıktan sonra kaynak yerlerinin işlenmesi zordur. İç gerilmelerden parçayı arıtmak için, parçaya ısıl işlem uygulamak gerekir. Parçanın iç gerilmelerinden arınması için bir ısıl işlem gerekirse, bu işlem için gerekli olan ısı sınırları tablolarda parantez içinde verilmiştir. Bu grup malzeme zorunlu kalınmadıkça kaynak konstruksiyonda kullanılmamalıdır. 4. Grup malzeme Bu gruptaki malzemenin normal yollardan kaynak yapılması olanaksızdır. Çeşitli ön hazırlıklara karşın kaynak yapıldı-ğında, kaynak dikişlerinin yöresinde ve kendilerinde oldukça fazla sertleşmenin ve çatlakların olabileceği baştan kabul edilmelidir. Bu grup hiç bir zaman kaynak konstruksiyonunda kullanılmamalıdır. Buradaki öneriler, kaynak malzemesinin ve elektrotlarının hemcins malzeme olması kabulu ile yapılmıştır. Bu durumun dışında, özel ve ayrıntılı bilgi ve deneyimlere sahip olmadan, kaynak kontruksiyonuna karar vermek oldukça tehlikeli bir maceradır.

28 8.8 M u k a v e m e t d e ğ e r l e r i 6. Kimyasal bileşim analizi Kimyasal bileşim analizinde yalnız bu günkü bilgilere göre malzemenin işlenme ve işletmedeki dayanmasını etkileyen elementlerin oranı verilmiştir. Diğer elementlerin oranı, özel durumlarda alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Bu değerler ölçülürken, ölçme yanlışlıkları olabilir. Bu yanlışlıklar Alman standartı DIN ( din ) e göre şu sınırlar içinde olmalıdır: Bileşim tutarı, ile e kadar olan elementlerin ölçülmesinde yak % yanlışlık yapılabilinir, Bileşim tutarı > den büyük olan elementlerin ölçülmesinde yak %5 yanlışlık yapılabilinir. Tablolarda verilmiyen kimyasal bileşim analizi burada verilmiştir. DIN 7 İmalat çelikleri için kimyasal bileşim analizi, değerler % Malzeme C *) P max S max N max St 7,.7 St 44,.44 St 5,.5 St 6,.6 St 7,.7 potada,7-,,5,5,9 parçada,-,5,65,65, potada,-,,5,5,9 parçada,4-,5,6,6, potada max,,5,5,9 parçada -,6,6, potada max,4,5,5,9 parçada -,6,6, potada max,5,5,5,9 parçada -,6,6, *) Değerler mm için geçerlidir. mm den kalın malzeme için satıcı ile alıcı arasındaki özel anlaşma geçerlidir.

29 F o r m ü l ve T a b l o l a r 8.9 DIN 7 İslah çelikleri için potada kimyasal bileşim analizi, değerler % Ck,.5 Ck 45,.9 46Cr,.76 4Cr4,.75 5CrMo4,.78 CrNiMo8,.658 C Si Mn P S Cr Mo Ni,7-,4,4-,5,4-,5,8-,45,46-,54,6-,4,4,4,4,4,4,4 max,6,5-,8,5-,8,6-,9,5-,8,-,6,5,5,5,5,5,5,,,,,,,4-,6,9-,,9-,,8-,,5-,,-,5,8-, DIN 7 Semantasyon çelikleri için potada kimyasal bileşim analizi, değerler % Ck 5,.4 5Cr,.75 6MnCr5,.7 5CrNi6,.599 MnCr5,.747 5MoCr4,.7 8CrNi8,.59 7CrNiMo6,.6587 C Si Mn P S Cr Mo Mg Ni,-,-,8,4,6,5,5,-,5-,4-,4-,8,4,6,5,5,7,4-,-,8-,9,4,,5,5,,4-,4-,4-,4-,7,4,6,5,5,7,7,7-,,4,4,5-,4,4,5,5,5,5,5,5,5,5,-,,7-,,5-,,5-,,7-,,4-,6,4-,6,-,6,8-,,5-,8,4-,5,5-,5,4-,7,8-,