ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ViewSonic. VFM1586 Digital Photo Frame. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario."

Transkript

1 Digital Photo Frame - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guia do usuário - Käyttöopas - Руководство пользователя - Kullanιcι kιlavuzu - Οδηγός χρηστ ών - 使 用 手 冊 ( 繁 體 ) Model No. : VS13967

2 Uygunluk Bilgisi FCC Beyanı Bu cihaz FCC Kuralları 15. Kısmına uygundur. Çalışması aşağıdaki iki duruma bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı etkileşime sebep olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya sebep olabilecek etkileşim de dahil olmak üzere alınan herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir. Bu ekipman FCC Yasalarının 15. kısmına uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olduğu görülmüştür. Bu sınırlar mesken kurulumlarında zararlı parazitlenmelere karşı yeterli koruma sağlanması için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır, bu enerjiyi saçabilir ve talimatlara uygun şekilde kurulmadığında ve kullanılmadığında, radyo iletişiminde zararlı parazitlenmelere sebep olabilir. Ancak özel bir kurulumda parazitlenme olacağına dair herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Eğer bu ekipman radyo veya televizyon alıcılarında zararlı parazitlenmeye sebep olursa, bu durum cihaz açıp kapatılarak saptanabilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini ya da birkaçını yapmak suretiyle parazitlenmeyi gidermeye çalışması tavsiye edilir: Alıcı antenini yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. Ekipman ile alıcı arasındaki açıklığı artırın. Cihazı alıcının bağlandığı devreden farklı bir prize takın. Yardım için yetkili satıcıya ya da deneyimli bir radyo/tv teknisyenine danışın. Uyarı: Uyumdan sorumlu kişi tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar yetkilinin cihazı kullanma yetkisini boşa çıkarabilir. Kanada için B Sınıfı dijital alet Kanada ICES-003 kuralı ile uyumludur. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Avrupa Ülkeleri için CE Uyumu Cihaz 2004/108/EC EMC Yönergesi ve 2006/95/EC Düşük Gerilim Yönergesi ile uyumludur. Aşağıdaki bilgiler sadece AB üyesi ülkeler içindir: İşaret, 2002/96/EC (WEEE) Atık Elektrikli ve Elektronik Cihaz Yönergesi ile uyumludur. İşaret, bitten veya atılacak olan bataryalar veya akümülatörler da dahil olmak üzere cihazların genel belediye çöpüne ATILMAMASI gerektiğini, bunun yerine geri dönüşüm ve toplama sistemlerinde kullanılması gerektiğini gösterir. Bu cihazda bataryalar, akümülatörler ve piller varsa, Hg, Cd veya Pb kimyevi işareti gösterilir, bu durumda bataryada % den fazla Civa veya %0.002 den fazla Kadmiyum veya %0.004 den fazla Kurşun bulunduğu anlamına gelir. i

3 RoHS Uyum Beyanı Bu ürün, Elektrikli ve elektronik cihazlardaki belirli tehlikeli madde kullanımını sınırlandıran (RoHS Yönergesi) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2002/95/EC numaralı direktifine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir ve Avrupa Teknik Adaptasyon Komitesi (TAC) tarafından yayınlanan ve aşağıda gösterilen azami yoğunlaşma değerlerine uyacağı beklenmektedir: Madde Önerilen Maksimum Yoğunluk Gerçek Yoğunluk Kurşun (Pb) %0.1 < % 0.1 Civa (Hg) %0.1 < %0.1 Kadmiyum (Cd) %0.01 < %0.01 Heksavalent Krom (Cr 6+ ) %0.1 < %0.1 Polibrominat bifeniller (PBB) %0.1 < %0.1 Polibrominat difenil eterler (PBDE) %0.1 < %0.1 Yukarıda belirtilen üründeki bazı bileşenler aşağıda belirtildiği üzere RoHS Yönergelerinin Eki doğrultusunda çıkarılmıştır: Çıkarılan bileşenlerin örnekleri: 1. Lamba başına 5 mg ı geçmeyen kopmak flörosan lambalardaki ve RoHS Direktifinin Ekinde özellikle belirtilmeyen diğer lambalardaki cıva. 2. Katot ışın tüplerinin, elektronik bileşenlerin, flörosan tüplerinin ve elektronik seramik parçalarının (örn. Piezoelektronik cihazlar) camındaki kurşun. 3. Yüksek sıcaklık türündeki lehimlerde bulunan kurşun (örn. Ağırlığının %85 i veya daha fazlası kurşuna dayalı olan alaşımlar). 4. Ağırlığının %0.35 ine kadar çelik, ağırlığının %0.4 ü kadar alüminyum ve ağırlığının %4 ü kadar bakır bulunan alaşımdaki kurşun. ii

4 Telif Hakký Bilgileri Telif Hakký Corporation, Tüm Haklarý saklýdýr. in üç kuþlu simgesi, OnView, ViewMatch ve ViewMeter Corporation þirketinin tescilli ticari markalarýdýr. Feragat: Corporation bu belgede geçen teknik veya yayýnsal hatalardan sorumlu olmayacaktýr; ve bu malzemenin ifþa edilmesi veya bu ürünün kullanýlmasý ve uygulanmasý sonucu oluþan rastlantýsal ya da sonuçsal hasarlardan da sorumlu olmayacaktýr. Ürünün sürekli olarak geliþtirilmesi sebebiyle Corporation herhangi bir bildiride bulunmadan ürünün teknik özelliklerinde deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Bu belgede belirtilen bilgilerde bildiride bulunmadan deðiþiklik yapýlabilir. Bu belgenin hiçbir bölümü, Corporation dan önceden alýnan yazýlý izin olmaksýzýn kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya herhangi bir þekilde iletilemez. Kayýtlarýnýz için Ürün Adý: Model Numarasý: Belge Numarasý: Seri Numarasý: Satýn Alýnma Tarihi: Digital Photo Frame VS13967 _UG_TRK Rev. 1A Ürün ömrünün bitiminde ürünün imha edilmesi, çevreye saygı gösterir ve çevreci çalışmaya ve yaşamaya bağlıdır. Daha Akıllı, Daha Çevreci Bilgisayar Kullanımının bir parçası olduğunuz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için lütfen web sitesini ziyaret edin. ABD & Kanada: Avrupa: Tayvan: iii

5 Önemli Güvenlik Yönergeleri Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni kullanırken daima aşağıdaki temel güvenlik önlemlerini uygulayın. Bu; yangın, elektrik çarpması ve yaralanma riskini azaltacaktır. Uyarı: Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için bu ürünü yağmura veya neme maruz bırakmayın. Uyarı: Riski önlemek için kapağı açmayın, içinde yedek parça yoktur, tüm ürün servisleri için profesyonel personele başvurun. Dijital Fotoğraf Çerçevesi yalnızca iç mekanlarda kullanım içindir. Koruma ve bakım uygulaması yapmadan önce Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni prizden çekin. Dijital Fotoğraf Çerçevesi'nin arkasındaki havalandırma deliklerini kesinlikle kapatmayın. Multimedya Dijital Fotoğraf Çerçevenizi doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Güç kablosunu koruyun. Güç kablolarını, üzerine basılmayacak veya üstüne konulan eşyalardan zarar görmeyecek şekilde yerleştirin. Kablonun Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ne takıldığı yere özellikle dikkat edin. Yalnızca Dijital Fotoğraf Çerçevesi ile verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir güç adaptörü kullanıldığında garantiniz geçersiz olacaktır. Ünite kullanılmadığı zaman güç kablosunu prizden çıkarın. LCD Ekranı Temizleme Ekrana yumuşak dokunun. Ekran, çizilebilecek veya hasar görebilecek camdan yapılmıştır LCD ekrandan parmak izlerini veya tozu temizlemek için, fotoğraf makinesi merceği bezi gibi yumuşak / aşındırıcı olmayan bir bez kullanmanızı öneririz. Ticari olarak satılan LCD temizleme kiti kullanıyorsanız, temizleme sıvısını doğrudan LCD ekrana uygulamayın. LCD ekranı sıvıyla nemlendirilmiş temizleme beziyle temizleyin. Dijital Fotoğraf Çerçevesi'ni Temizleme Dijital Fotoğraf Çerçevesi'nin dış yüzeyini (ekran hariç) suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Paket İçeriği Güç adaptörü Dijital Fotoğraf Çerçevesi Uzaktan kumanda USB kablosu Kullanıcı el kitabı Hızlı Başlama Kılavuzu Ayak iv

6 Giriş Dijital fotoğraf çerçevesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Üniteyi çalıştırmadan önce, bu el kitabını dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak için saklayın. Bu kılavuz fotoğraf çerçevenizi daha eğlenceli hale getirmek için birçok ilginç ve kullanışlı özelliği kullanmanıza yardımcı olacaktır. Fotoğrafların, müzik veya videonun yüklenmesi ve oynatılması ile ilgili talimatları içeren fotoğraf çerçevesinin kullanımı hakkında adım adım temel bilgiler içermektedir. Ayrıca çoklu geçiş efektleri veya tek seferde bir resim gösterme özelliklerini kullanarak slayt gösterisi de oluşturabileceksiniz. Birimin Montajı Ambalajı açın ve köpük ambalajı çıkarın. Ünitenin arkasındaki dijital fotoğraf çerçevesi ayağını takın. Ayak yatay olarak monte edilebilir. DC jakını takın ve adaptörü AC çıkışına takın. Ortamı doğru yuvaya takın ve gücü AÇIK konumuna getirin. Kumandalar Geri görünüm Sağ Gir Sol Çıkış Alttan görünümü Güç Menüye SD/MMC/MS kart yuvası USB portu DC-IN(12V/3A) Mini USB portu MUTE POWER (GÜÇ) MENU (MENÜ) Seti Açmak/Kapatmak için. İşlev menüsünü açmak için EXIT Önceki menüye çıkmak için. VOL MUTE Sesi kapatmak için. VOL Sesi artırmak için. VOL Sesi azaltmak için. ZOOM Fotoğrafı yakınlaştırmak için. ROTATE Fotoğrafı döndürmek için. ENTER Seçimi onaylamak için. Yukarı tuşu. Simgeyi yukarı taşımak için. Aşağı tuşu. Simgeyi aşağı taşımak için. Sol tuşu. Simgeyi sola taşımak için. Sağ tuşu. Simgeyi sağa taşımak için. SLIDESHOW Slayt gösterisi modunu açmak için. 1

7 Başlıca Özellikler Yüksek çözünürlükte ve mükemmel kalitede dijital resim görüntüleme Birden fazla geçiş efekti ve isteğe bağlı fon müziği ile otomatik slayt gösterisi oluşturma. 12 Mega Piksel boyutuna kadar jpeg dosyalarını destekler. Entegre stereo hoparlörlerle mp3 dosyalarını çalar. Desteklenen bellek kartlarına depolanmış MPEG1, MPEG4 film dosyalarını oynatır. SD,MMC,MS kartları gibi birçok bellek kartını ve USB flash sürücüleri destekler. Kullanıcı dostu görüntü ekranı tüm özelliklere kolaylıkla erişmenizi sağlar. Kredi kartı boyutunda uzaktan kumanda içerir. Çalıştırma Fotoğraflar ve ortam dosyaları doğrudan bellek kartınızdan görüntülenebileceği gibi dosyaları depolamak istediğiniz aygıta kopyalayabilirsiniz. Dosyaların kopyalanması hakkındaki talimatlar için, bkz. sayfa 5, "Dosya liste ekranında dosyaların kopyalanması" bölümü. Fotoğrafların Slayt Gösterisi Modunda Görüntülenmesi Dijital resim çerçevesi aşağıdaki bellek kartları ile uyumludur: Secure Digital Card (SD) Multi Media Card (MMC) Memory Stick (MS) Bellek kartını ön etiketi görüntü ekranına bakacak şekilde takın. Bellek kartını takarken zorlamayın, bellek kartı kolayca girmiyorsa, yanlış yönde takıyor olabilirsiniz. Ters çevirin ve tekrar deneyin. Not: Dijital resim çerçevesi sadece jpeg biçiminde depolanmış dijital resimleri tanır. Diğer biçimlerde depolanmış dijital resimler aygıt tarafından göz ardı edilecektir. Bellek kartınızda en az bir resim dosyası olduğundan emin olun. Çerçeve depolanan resim olmadan doğru şekilde çalışmayacaktır. Ayrıca USB flash sürücüsü kullanabilirsiniz. Bellek kartları ile aynı şekilde kullanılır. Flash sürücüsünü çerçevesinin arkasındaki USB yuvasına takın. Fotoğraflarınızın slayt gösterisi otomatik olarak oynatılacaktır. Slayt gösterisi fotoğraflarınızı bellek kartınızda listelenen sıra ile oynatacaktır. Fotoğrafları bilgisayarınızı kullanarak yeniden düzenleyebilirsiniz. Her resmi seçmek ve görüntülemek için lütfen bkz. sayfa 3, "Resimleri Ayrı Ayrı Görüntülenmesi". Ana menü Dijital Resim Çerçevesi açıldığında, MENU ekranını göreceksiniz. Anakart üzerinde bir bellek kartı yuvası ve bir USB bağlantı noktası bulunur. Bu yuvaya takılı bir aygıt varsa, karşılık gelen simge gösterilecektir, aksi takdirde gizlenecektir. 2

8 Resimlerin Ayrı Ayrı Görüntülenmesi Ana menüde "PHOTO (FOTOĞRAF)" seçeneğini seçmek için SOL/SAĞ ok tuşlarını kullanın. YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarına basın ve ardından istenen ortam kartını seçmek için ENTER düğmesine basın. Ortam kartı kullanılıyorsa, ek bir simge olarak görüntülenecektir. Fotoğraf küçük resim listesi görüntülenecektir. YUKARI/ AŞAĞI, SOL/SAĞ ok tuşlarını kullanarak istenen fotoğrafa gelin. İstenen fotoğrafın üzerinde geldiğinizde tam ekran olarak görüntülemek için ENTER düğmesine basın. Fotoğraf tam ekran olarak görüntülenecek ve duraklatma modunda hareketsiz olarak kalacaktır. Slayt gösterisi modunu başlatmak için ENTER düğmesine basın. Slayt gösterisi oynatılırken veya resim görüntülenirken, MENU düğmesine basın. Aşağıdaki işlev menüsü görüntülenecektir. Görüntülenen seçenek simgeleri aşağıdaki gibidir: Önceki Resim listesindeki önceki resmi oynatır. Oynat/Duraklat Geçerli slayt gösterisini oynatır veya duraklatır. Sonraki Resim listesindeki sonraki resmi oynatır. Döndür Resim yönünü dikey veya yatay olarak değiştirmek için döndür işlevini kullanın. Durdur Slayt gösterisini durdurur ve fotoğraf küçük resim listesine döner. Yakınlaştır Resim boyutun 2, 4, 8 veya 16 kat büyütür. 3

9 Video Dosyalarını Oynatma Dijital resim çerçevesi şu video biçimlerini destekler: Hareketli JPEG (birçok dijital fotoğraf makinesi tarafından kullanılan avi biçimi), MPEG-1, MPEG-4. Ana menüde "VIDEO (VİDEO)" seçeneğini seçmek için SOL/SAĞ ok tuşlarını kullanın. YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarına basın ve ardından istenen ortam kartını seçmek için ENTER düğmesine basın. Ortam kartı kullanılıyorsa, ek bir simge olarak görüntülenecektir. Ekranın sol tarafından tüm video dosyalarının bir listesi görüntülenecektir. YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarını kullanarak bir video seçin ve oynatmak için ENTER düğmesine basın. Bir film oynatılırken, uzaktan kumanda üzerindeki MENU düğmesine basın. Aşağıdaki işlev menüsü görüntülenecektir. Görüntülenen seçenek simgeleri aşağıdaki gibidir: Önceki Video listesindeki önceki videoyu oynatır. Hızlı İleri Videoyu 2/3/4 kat daha hızlı oynatır. Oynat/Duraklat Videoyu oynatır veya duraklatır Hızlı Geri Video listesindeki sonraki videoyu oynatır. sonraki Video listesindeki sonraki videoyu oynatır. Durdur Videoyu durdurur ve çalma listesine geri döner 4

10 MP3 Dosyalarının Dinlenmesi Ana menüde "MUSIC (MÜZİK)" seçeneğini seçmek için SOL/SAĞ ok tuşlarını kullanın. YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarına basın ve ardından istenen ortam kartını seçmek için ENTER düğmesine basın. Ortam kartı kullanılıyorsa, ek bir simge olarak görüntülenecektir. Ekranda müzik dosyalarının bir listesi görüntülenecektir. YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarını kullanarak bir müzik dosyası seçin ve çalmak için ENTER düğmesine basın. Fon Müziği İle Slayt Gösterisi Oynatma Seçilen bellek kartında, USB aygıtında en az bir resim ve bir MP3 müzik dosyası olduğundan emin olun. İstenen ortam menüsünü seçin ve fotoğraf slayt gösterisi moduna girmek için ENTER düğmesine, ardından slayt gösterisini fon müziği ile birlikte başlatmak için uzaktan kumanda üzerindeki SLIDESHOW düğmesine basın. Dosya liste ekranında dosyaların kopyalanması Ana menüde "FILE (DOSYA)" seçeneğini seçmek için SOL/SAĞ ok tuşlarını kullanın. YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarına basın ve ardından istenen ortam kartını seçmek için ENTER düğmesine basın. Ortam kartı kullanılıyorsa, ek bir simge olarak görüntülenecektir. Alt menü açıkken, YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarını kullanarak dosyayı seçin ve ardından seçimi onaylamak için SAĞ düğmeye basın. Ardından ENTER düğmesine basın, ekranın sağ tarafında COPY (Kopya) / DELETE (Silmek) bilgisi görüntülenecektir. YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarını kullanarak COPY (Kopya) seçeneğini seçin ve onaylamak için ENTER düğmesine basın. 5

11 Ardından kopyalan dosyası depolamak istediğiniz aygıtı seçmek için YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarını kullanın. Kopyaladıktan sonra, dosya listesine geri dönülecektir. Özelliklerin Ayarlanması Resim çerçevesi işlevlerinden bir çoğu tercihlerinize göre ayarlanabilir. Ana menüde SETTINGS (AYARLAR) seçeneğini kullanarak şu değişiklikler yapılabilir: seçenekleri değiştirmek için ENTER düğmesini ve ardından YUKARI/AŞAĞI ok tuşlarını kullanın AYARLAR Kategori İşlev Açıklama General (Genel) Language (Dil) English (İngilizce), French (Fransızca), Spanish (İspanyolca), German (Almanca), Finnish (Fince), Greek (Yunanca), Portuguese (Portekizce), Russian (Rusça), Turkish (Türkçe), Traditional Chinese (Geleneksel Çince Almanca İspanyolca) Brightness (Parlaklık) 0~8 Contrast (Kontrast) 0~8 Power on play Home page (Ana sayfa), Photo (Fotoğraf), Video (oyunundan Güç) Auto play Photo (Fotoğraf), Off (Kapalı) Auto play time (Otomatik 3 minutes (3 dakika), 5 minutes (5 dakika), 10 minutes (10 oyun zamanı) dakika), 30 minutes (30 dakika) Music (Müzik) Repeat mode (Tekrar modunu) Repeat one (Tekrar bir), Repeat all (Tekrar tüm), Off (Kapalı) Shuffle (Karıştırmak) On (Açık), Off (Kapalı) Effect (Etkisi) Jazz (Caz), Classic (Klasik), Normal Photo (Fotoğraf) Display mode (Ekran modu) Fit to screen (Ekrana sığdır), Full screen (Tam ekran) Video Default (Varsayılan) Unit info (Birim bilgi) Slide show interval (Slayt gösterisi aralığını) Transition mode (Geçiş modu) Background Music (Fon Müziği) Shuffle (Karıştırmak) Repeat mode (Tekrar modunu) Shuffle (Karıştırmak) 5 seconds (5 saniye), 10 seconds (10 saniye), 30 seconds (30 saniye), 1 minute (1 dakika), 1 hour (1 saat), 1 day (1 gün) Random (Rasgele), Off (Kapalı), Fade out/in (Fade dışa/ içe), Left to Right (Soldan sağa), Horiz open (Horiz açık), Horiz close (Horiz yakın) Off (Kapalı). On (Açık) Off (Kapalı), On (Açık) Repeat one (Tekrar bir), Repeat all (Tekrar tüm), Off (Kapalı) On (Açık), Off (Kapalı) Return to factory default setup (Fabrika standart ayarlarına geri dön) Unit information (Birim bilgisi) 6

12 Takvim Görüntüleme SOL veya SAĞ tuşlarını kullanarak ana menüden "CLOCK (SAAT)" simgesini seçin ve ardından Tarih ve Saati ayarlamak için ENTER düğmesine basın. YUKARI veya AŞAĞI düğmelerini kullanarak Saat öğesinin üzerine gelin ve ardından ENTER düğmesine basın. YUKARI veya AŞAĞI düğmelerine basarak sayıyı girin ve ardından sonraki haneye geçmek için SAĞ ok tuşunu kullanın. Tarih ve Alarm ayarı aynı şekilde yapın. SOL veya SAĞ ok tuşlarını kullanarak ana menüden "CALENDAR (TAKVİM)" simgesini seçin. Stili seçmek için YUKARI veya AŞAĞI ok tuşuna ve ardından ENTER düğmesine basın. Onaylamak için ENTER düğmesine basın. Burada bir takvim stili örneği verilmiştir. Spesifikasyonlar LCD Ekran Panel boyutu: 15.0 TFT LCD Çözünürlük: 1024 x 768 piksel Etkili görüntüleme alanı: 304 x 228 mm Bellek Ortamı USB aygıtı (mini USB) x1 Desteklenen Bellek Kartı (SD/MMC/MS) x1 Konuşmacı 1W x2 Elektrik Özellikleri Giriş: AC V, 50/60Hz Çıkış: DC12V, 3,0A Ebatlar 426 x 360 x 65 mm (WxHxD) 7

13 Müşteri Desteği Teknik destek veya ürün servisi için aşağıdaki tabloya bakınız veya yetkili satıcınız ile temasa geçiniz. NOT: Ürün seri numarasını vermeniz gerekecektir. Ülke Web sitesi Telefon E-posta Türkiye com/tr/ com/tr/support/call-desk/ 8

14 Sınırlı Garanti VIEWSONIC Fotoğraf Çerçevesi Garanti kapsamı:, garanti süresince, normal kullanım şartlarında, malzemede ve işçilikte hata bulunmadığını garanti etmektedir. Eğer garanti süresi boyunca ürünün malzemesinde veya işçilikte arıza bulunduğu kanıtlanırsa, kendi isteğine bağlı olarak ürünü onaracak ya da benzeri bir ürünle değiştirecektir. Değiştirme ürünü veya parçaları yeniden üretilen veya yenilenen parçaları veya komponentleri içerebilir. Garanti ne kadar etkili kalır: Fotoğraf Çerçevesi duruşmalarını ise 1 yıl emek tarihinden itibaren ilk müşteri satın almak. Garanti neyi kapsamamaktadır: Bu garanti sadece ürünü ilk satın alan kişi için geçerlidir. Garanti neyi kapsamamaktadýr: 1. Seri numarasının kazındığı, değiştirildiği veya çıkarıldığı herhangi bir ürün. 2. Aşağıdakilerden kaynaklanan hasar, bozulma veya arızalanma: a. Kaza, yanlış kullanım, ihmal, yangın, su, yıldırım veya diğer doğal afetler, ürünün izinsiz değiştirilmesi veya ürün ile birlikte verilen talimatların yerine getirilmemesi. b. tarafından yetki verilmeyen bir kişi tarafından onarılması veya onarılmaya çalışılması. c. Elektrik gücündeki dalgalanmalar veya arızalanmalar gibi üründen kaynaklanmayan sebepler. d. in teknik özelliklerini yerine getirmeyen malzemeler veya parçalar. e. Normal yıpranma ve yırtılma. f. Ürün arızası ile ilgili olmayan diğer bir sebep. 3. Üründe uzun süre statik bir görüntü ekrana getirildiğinde oluşan genel olarak görüntü yanması olarak bilinen herhangi bir ürün. Nasıl hizmet alırım: 1. Garanti altında hizmet almak ile ilgili bilgi için Müşteri Desteği ile temasa geçiniz (lütfen Müşteri Desteği sayfasına bakınız).ürünün seri numarasını vermeniz gerekecektir. 2. Garanti altında hizmet almak için aşağıdakileri sağlamanız gerekecektir (a) satış tarihi bulunan satış makbuzu, (b) adınız, (c) adresiniz, (d) sorunun açıklaması ve (e) ürünün seri numarası. 3. Ürünü ön ödemeli olarak yetkili bir servis merkezine veya e orijinal kutusunda gönderin. 4. Ek bilgi almak için ua da en yakın servis merkezini öğrenmek için ile temas kurunuz. Zımni garanti sınırlaması Satışa uygunlukla ilgili olarak verilen zımni garanti ve belli bir amaca uygunluk da dahil olmak üzere zımni ya da beyan edilen herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Hasarların hariç bırakılması in sorumluluğu onarım maliyetleri veya ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. aşağıdakiler için sorumlu değildir: 1. Üründeki herhangi bir hasar sebebiyle diğer mülklere verilen hasar, uygun olmama, ürünün kullanılmaması, zaman kaybı, iş fırsatlarının kaybı, itibar kaybı, iş ilişkilerinin zarar görmesi veya bu tür kayıpların bildirilmesine rağmen diğer ticari kayıplar sebebiyle oluşan hasarlar. 2. Rastlantısal, sonuçsal veya diğer türlü hasarlar 3. Diğer tarafların ortaya attığı diğer iddialar. 4.3: DPF Warranty DPF_LW01 Rev. 1C

15