MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI TÜZÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 MİLLİ MÜCADELE MADALYALARI TÜZÜĞÜ ( R.G EK III - A.E. 56 Sayılı Tüzük) MADALYA VE NİŞANLAR YASASI (56/2000 Sayılı Yasa) 15 inci Madde Tahtında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Madalya ve Nişanlar Yasası nın 15 inci maddesinin kendisine verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır. Başbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanını anlatır. Başbakanlık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığını anlatır. Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı nı anlatır. Devlet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletini Anlatır. Gazi ve 1974 Barış Harekatına Katılanlar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı nda veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde kayıtlı kişileri anlatır. Mukavemetçi ve Mücahit, Güvenlik Kuvvvetleri Komutanlığı nda kayıtlı kişileri anlatır Şehit, Malül Gazi ve Hadise Kurbanı, Sosyal Hizmetler Dairesi nde kayıtlı kişileri anlatır. Ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin kara, deniz ve hava sahasında oluşan egemenlik alanlarını anlatır. 1

2 56/2000 Yasa Madalya ve Nişanlar Yasası nı anlatır. Kapsam 3. Bu Tüzük, Milli Mücadele Madalyalarının çeşidine, ebat, biçim ve özelliklerinin saptanmasına, kimlere ve nasıl verileceğine, bunların tescil, muhafaza, takılma ve intikaline, bu nedenlerle yapılacak giderlerin karşılanma şekline, geri alınmasına, zayiinde yapılacak işlemlere ve ilgili diğer hususlara ait hükümleri kapsar. Amaç 4. Bu Tüzüğün amacı, Milli Mücadele Madalyalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İKİNCİ KISIM Madalya Çeşitleri ve Diğer Kurallar Madalya Çeşitleri 5. Milli Mücadele Madalyaları ve Rozetleri verilme usulleri aşağıda gösterilmiştir. (1) TMT Görevi İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası ve Rozeti: 56/2000 (A) TMT Görevi İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası, Başbakan ın önerisi ve Bakanlar Kurulu nun kararı ile Aralık 1963 tarihleri arasında görev yapan mukavemetçi, mücahit, gazi, malül gazi, hadise kurbanı ile şehit olan kişilere verilir. Hayatta olmayan hak sahiplerinin madalyaları Madalya ve Nişanlar Yasası nın 7 nci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir. (B) Yukarıdaki (A) bendi uyarınca verilecek madalyanın; (a) (c) (d) Şekli dikey elipstir. Uzun Çapı: 45 mm dir. Kısa Çapı: 40 mm dir. Maden üzerine altın kaplamadır. (e) Kompozisyon yüzü kabartma olup amaca uygun motif ve görev türünü simgeler, diğer yüzü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MİLLİ MÜCADELE MADALYASI yazısı ile değerlendirilir. (f) Şehit olan hak sahiplerine verilecek madalyaların arka yüzüne Şehit ibaresi yazılır. Madalya kalınlığı en çok (2.5 mm) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık -çıkık) rölyef olarak tasarlanır. 2

3 (C) (g) (h) Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve KKTC harfleri bulunur. Kurdelası kırmızı - beyaz şeritli olup ipekten, genişliği 35 mm olacaktır. Yukarıdaki (A) bendi uyarınca verilecek Madalyaya ait rozetin; (a) Şekli dikdörtgen ve ebadı (10 x 30 mm) dir. Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda K.K.T.C. harfleri bulunur. Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır. (D) TMT Görevi İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek I de gösterilmiştir. (2) Mücahit Görevi İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası ve Rozeti: (A) (B) Mücahit Görevi İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası ve rozeti, Başbakan ın önerisi ve Bakanlar Kurulu nun kararı ile 21 Aralık Ağustos 1976 tarihleri arasında herhangi bir süre görev yapan mukavemetçi, mücahit, gazi, malül gazi, hadise kurbanı ile şehit olan kişilere verilir. Hayatta olmayan hak sahiplerinin madalya ve rozetleri Madalya ve Nişanlar Yasası nın 7 nci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir. Yukardaki (A) bendi uyarınca verilecek madalyanın; (a) (c) (d) Şekli dikey elipstir. Uzun Çapı: 45 mm dir. Kısa Çapı: 40 mm dir. Maden üzerine altın kaplamadır. (e) Kompozisyon yüzü kabartma olup amaca uygun motif ve görev türünü simgeler, diğer yüzü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MİLLİ MÜCADELE MADALYASI yazısı ile değerlendirilir. (f) Şehit olan hak sahiplerine verilecek madalyaların arka yüzüne Şehit ibaresi yazılır. Madalya kalınlığı en çok 2.5 mm olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır. 3

4 (g) (h) Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve KKTC harfleri bulunur. Kurdelası kırmızı - beyaz şeritli olup ipekten, genişliği 35 mm olacaktır. (C) (D) Yukardaki (A) bendi uyarınca verilecek Madalyaya ait rozetin; (a) Şekli dikdörtgen ve ebadı 10 x 30 mm dir. Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda K.K.T.C. harfleri bulunur. Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır. Mücahit Görevi İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek II de gösterilmiştir. (3) Barış Harekatı İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası ve Rozeti: (A) Barış Harekatı İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası ve Rozeti, Başbakan ın önerisi ve Bakanlar Kurulu nun kararı ile 1 inci ve/veya 2 nci Barış Harekatı nda herhangi bir süre görev yapan mukavemetçi, mücahit, gazi, malül gazi ve hadise kurbanı ile şehit olan kişilere verilir. Hayatta olmayan hak sahiplerinin madalyaları ve rozetleri Madalya ve Nişanlar Yasası nın 7 nci maddesinde belirtilen mirasçılarına verilir. (B) Yukarıdaki (A) bendi uyarınca verilecek madalyanın; (a) (c) (d) Şekli dikey elipstir. Uzun Çapı: 45 mm dir. Kısa Çapı: 40 mm dir. Maden üzerine altın kaplamadır. (e) Kompozisyon yüzü kabartma olup amaca uygun motif ve görev türünü simgeler, diğer yüzü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti MİLLİ MÜCADELE MADALYASI yazısı ile değerlendirilir. (f) Şehit olan hak sahiplerine verilecek madalyaların arka yüzüne Şehit ibaresi yazılır. Madalya kalınlığı en çok 2.5 mm olacak şekilde baskı tekniğine uygun (batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır. 4

5 (g) (h) Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve KKTC harfleri bulunur. Kurdelası kırmızı - beyaz şeritli olup ipekten, genişliği 35 mm olacaktır. (C) Yukarıdaki (A) be ndi uyarınca verilecek Madalyaya ait rozetin; (a) Şekli dikdörtgen ve ebadı 10x 30 mm dir. Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda K.K.T.C. harfleri bulunur. Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır. (D) Barış Harekatı İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası ile buna ait rozetin şekli Ek III de gösterilmiştir. Berat ve Rozetler Madalya ve Rozetlerin Talep Edilmesi Hak Sahibi Olduğunu Gösteren Belge Verilme Şekli Madalyaların İntikali 6. Madalyaları hak kazananlara ayrıca berat ve rozetleri de verilir. 7. Madalya ve Rozetler hak sahibinin hak sahibi olduğunu gösteren resmi belgeyi Başbakanlığa sunmak ve EK IV Müracaat Formunu doldurmak suretiyle talep edilir. 8. Milli Mücadele Madalyaları için hak sahibi olduğunu gösteren belgeler, mukavemetçi ve mücahitler için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ndan, gazi ve 1974 Barış Harekatına Katılanlar için Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ndan veya Türk Silahlı Kuvvetlerinden, şehit, malül gazi ve hadise kurbanları için Sosyal Hizmetler Dairesi nden alınacak belge ile tespit edilir. 9. Madalyalar, beratı ve rozeti ile birlikte, düzenlenecek bir törenle, Yasanın 6 ncı maddesinde belirtilen kişiler tarafından, bu madalya ve rozeti hak kazanana veya hak kazananın hayatta olmaması halinde Yasanın 7 nci maddesinde belirtilenlere verilir. 10. (1) Madalyalar, hak edenin ölmesi halinde, bu madalyalar kendisi tarafından mirasçılarından birine bırakılmamış ise, eşine, eşi yoksa en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine intikal eder. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkra uyarınca kendilerine madalya intikal edenlerin ölümleri halinde yine yukarıdaki (1) inci fıkra kuralları uygulanır. 5

6 Madalyalara İntikal Yolu İle Sahip Olanların Sorumluluğu Tescil ve Terkin İşlemleri 11. Madalyalara intikal yolu ile sahip olan mirasçılar bu madalyaları takamazlar. Bu kişiler, intikali belirleyen belgeleri ile birlikte Başbakanlığa başvurmak zorundadırlar. Başbakanlık tarafından, belgeler tetkik edilerek, gerekli kayıt işlemleri yapıldıktan sonra, madalyalar ve bunlara ait rozetler hak sahibince takılabilir. 12. (1) Hak kazananlara verilen veya geri alınan madalyaların tescil ve terkin işlemleri Başbakanlıkca yapılır. (2) (A) Madalyalara hak kazananlar için düzenlenecek beratlara esas olmak üzere Tescil ve Terkin Defteri adı altında, her madalya çeşidi için ayrı birer defter tutulur. (B) Defterin her sayfası, bir madalya için tanzim edilir. Bu sayfada; madalyanın verilme sebebi ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı nın bir nüshası, hak kazanan kişinin kimliği ile madalyanın intikali halinde intikal edenin kimliğine dair bilgiler yer alır. (C) Her defterin sayfaları, birden başlamak üzere ayrı ayrı numaralanır ve mühürlenir. Sayfa numaraları aynı zamanda berat (Tescil) numaraları olur. (3) Başka devletlerce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen madalya ve nişanların tescili için de yukarıda (2) inci fıkr ada belirtilen özellikte ayrı bir defter tutulur. Berat ve Rozetlerin Hazırlanması Madalyaların Takılması ve Muhafazası Madalyaların Geri Alınması 13. Madalyalara hak kazanan kişiye verilecek olan rozetler, bu Tüzükte belirlenen özellikleri taşıyacak şekilde hazırlanır. Her berat, verilen kişinin açık kimliğini, verilme tarihi ile defter tescil numarasını ihtiva eder, ayrıca bu berata verilme sebebi yazılır. Kişilere verilen beratın bir sureti Başbakanlık ta özel bir dosyada muhafaza edilir. 14. (1) Boyuna asılan madalyalar, ancak tören üniforması giyilen törenlerde takılabilir. Diğer madalya ve nişanlar ise ulusal ve resmi bayramlarımızla ilgili törenlerde, Cumhurbaşkanınca verilen resmi kabullerde, resmi Devlet törenlerinde, Cumhuriyet Meclis Başkanı, Başbakan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı nca yapılan davet ve kabullerde, davetiye kartlarında kayıtlı olmak şartı ile takılabilir. (2) Rozetler, madalyanın takılmadığı durumlarda takılabilir. (3) Madalya ve rozeti takma hakkına haiz olan kişiler, bunları doğru şekilde takmak, temiz tutmak ve bakımlı olarak muhafaza etmekten sorumludurlar. 15. Devletin şahsiyetine karşı Ceza Yasası nın 38 inci, 39 uncu, 40 ıncı ve 41 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6

7 Fasıl 154 3/ / / / /1975 6/ / / / / /2007 Madalyanın Kaybı mahkum olup bu cezaları kesinleşenlerin madalyalarının geri alınmasına aynı mahkemece hükmolunur. Bu suçlardan mahkumiyet halinde, Başbakanlık da, madalyanın geri alınması için ilgili mahkemeye müracaat edilmesini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukuk Dairesi (Başsavcılık) dan talep edebilir. 16. Madalyaya hak kazananlar ile intikal yoluyla sahip olanlar, madalyayı herhangi bir sebeple kaybetmeleri halinde, durumu en kısa zamanda Başbakanlığa bildirmek zorundadırlar. Kusurlu olmadıkları yetkili makamlarca belirlenenlere, Başbakanlıkça bedeli karşılığı ve tören yapılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere madalya tekrar verilir ve bu husus Tescil ve Terkin Defteri ne işlenir. Giderlerin Karşılanması Yasak Tasarruflar Madalya Alacaklarla İlgili Tören 17. Madalya, rozet ve beratların hazırlanması, verilmesi, tescil işlemleri ve bunlarla ilgili her türlü giderler devlet bütçesinden bu amaçla açılan kalemden karşılanır. 18. Bu Tüzüğe göre verilmiş bulunan madalyalar hak edenlerce satılamaz, devredilemez, bağışlanamaz veya şekli değiştirilemez. Böyle bir satış, devir ve bağışlama işlemi geçersizdir. Bu maddeye aykırı davrandığı tespit edilenlerin madalyası, Başbakanlıkça iptal edilir ve ilgili kişilere bildirilir. 19. (1) Toplu madalya törenleri 15 Kasım ve 20 Temmuzda olmak üzere yılda iki kez düzenlenir. Toplu tören ile madalya alacak kişilerin listesi Başbakanlıkça ilan edilir. Bu ilanda, madalya töreninin hangi saatte ve nerede tevcih edileceği belirtilir. (2) Yabancı ülkelerde bulunan hak sahiplerinin madalyaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diplomatik ve konsolosluk misyonları veya temsilciliklerde yapılacak törenle ilgili diplomatik misyon şefi veya temsilcisi tarafından takılır. (3) Törenlere İstiklal Marşı ile başlanır. Törende madalya alacaklarla ilgili karar okunur. Bilahare tevcih edecek kişi madalya alacakların tek tek önlerine giderek bunları takar, rozet ve beratlarını verir, kendilerini kutlar, madalya alacaklar her madalya için ayrı ayrı olarak, sağdan itibaren aralıklı dururlar. Grupların önceliği madalyanın Yasa daki öncelik sırasına, kişilerin önceliği, kamu görevlileri için Devlet Protokolüne, özel kişiler için soyadlarına göre 7

8 düzenlenir. ÜÇÜNCÜ KISIM Geçici ve Son Kurallar Geçici Madde 1. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesini müteakip ilk uygulamada tüzüğün 19 uncu madde kuralları uygulamaz. Yürütme Yetkisi Yürülüğe Giriş 20. Bu Tüzük, Başbakanlık tarafından yürütülür. 21. Bu Tüzük, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 8

9 9

10 10

11 EK IV MİLLİ MÜCADELE MADALYASI Müracaat Formu 1. Talep edilen Madalyanın a. Türü: TMT Görevi İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası. Mücahit Görevi İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası Barış Harekatı İçin Verilecek Milli Mücadele Madalyası b. Hak Sahipliği Çeşidi: Mukavemetçi... Mücahit... Gazi... Malul Gazi... Şehit... Hadise Kurbanı Talep Edenin Kimliği: Adı Soyadı:... Uyruğu :... Kimlik No:... a. Müracaat Eden Kişi: Hak Sahibi:... Hak Sahibinin Yasal Mirasçısı:... b. Talep Eden Hak Sahibinin Yasal Mirasçısı İse: Eşi... Çocuğu... Babası... Annesi Adres Bilgileri: a. Ev Adresi... b. İş Adresi... c. Ev Telefonu... d. Cep Telefonu... e. e-posta adresi Müracaat Formunun Temin Edildiği Yer: a. KKTC Başbakanlığı b. Yurt Dışı Temsilcilikler 5. Müracaat Esnasına Talep Edilecek Belgeler: a. Kimlik fotokopisi b. Hak sahipliği belgesi (Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü nde belirtilen ilgili makamdan alınacak belge) c. Müracaat eden hak sahibinin kendisi değil ise; Hak sahibinin ölüm belgesi Talep edenin hak sahibinin yasal mirasçısı olduğunu gösteren resmi belge 11