Sayısal Video Kayıt Cihazı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayısal Video Kayıt Cihazı"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL LE1004 P/NO : COV

2 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri UYARI ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ AÇMAYIN UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZ İÇERİSİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK BİR PARÇA YOKTUR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞVURUN. Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır. Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır. kullanımında kabul edilebilir zararlı etkiler dahilinde çalışması göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzunda açıklandığı üzere kurulumu yapılmadığı ve kullanmadığı durumlarda radyo iletişiminde zararlı etkilere neden olabilir. Cihazın yerleşim bölgesinde kullanılması durumunda zararlı etkilere neden olabilir ve böyle bir durumda kullanıcının bu etkileri masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi istenecektir. Uygun bağlantı girişleri, bağlantı kutu kapakları veya salmastralar kablo girişleri son kullanıcı tarafından sağlanmalıdır. Uyarı: Pillerin yanlış olarak yerleştirilmesi patlamaya neden olabilir. Pil değişiminde, sadece üretici tarafından önerilen ve aynı tipteki piller ile değiştirin. Kullanılmış pilleri üretici firmanın önerisi doğrultusunda attın. Metal üzerinde bulunan ve yalıtımlı kablonun geçtiği deliklerin kenarı düz, çapaksız olmalı veya kablo bir yüzük içerisinden geçirilmelidir. Uyarı: Bu cihazı bir kütüphane rafı gibi dar alanlar içerisine yerleştirmeyin. Uyarı: Kablolama Ulusal Elektrik Kodu ANSI/NFPA 70 e uygun olarak yapılmalıdır. FCC UYARISI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi kullanmakta veya üretmektedir. Bu cihaz üzerinde yapılacak değişiklik ve modifikasyonlar kullanım kılavuzunda açıkça onaylanan yöntemlere uygun olmadığı takdirde zararlı etkilere yol açabilir. Kullanıcı, cihaz üzerinde yetkisizce yapılan değişiklik veya modifikasyonlar nedeni ile bu ürünün kullanma hakkını kaybedebilir. MEVZUAT BİLGİSİ: FCC Bölüm 15 FCC Kuralları Bölüm 15 gereği, bu cihaz test edilerek Sınıf A tipi dijital aygıt limitleri içerisinde uygun bulunmuştur. Söz konusu limitler, cihazın ticari amaçlarla Uyarı: Bu bir Sınıf A üründür. İç mekânlarda ürün radyo etkileşimine neden olacağından dolayı kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Uyarı: Yangın ve elektrik şoku riskini azaltmak amacı ile bu ürünü yağmura veya neme maruz bırakmayın. Uyarı: Kurulum yetkin bir servis elemanı tarafından tüm yerel kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Uyarı: Elektrik şokuna maruz kalmamak için ürün kabinini açmayın. Servis işlemleri için sadece yetkin elemanlara başvurun.

3 Güvenlik Bilgileri 3 Uyarı: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir. Uyarı: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lüfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında yapılacak kontrol ayarlama veya diğer işlevlerin yerine getirilmesi esnasında radyasyona neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz. Açıldığında görülebilen laser ışını vardır. LASER IŞININA BAKMAYIN. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun. LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/ EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. Avrupa temsilcisi: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere. The Netherlands (Tel : +31-(0) ) Eski cihazlarınızın atılması 1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün bir ürünün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2002/96/EC kapsamında olduğunu belirtir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal çöplerden ayrı olarak hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan yerlere atılmalıdır. 3. Bu tip eski eşyalarınızın doğru olarak atılması hem çevreye hem de insan sağlına verilebilecek zararları önleyecektir. 4. Bu tip eski eşyalarınızın atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. 5. EEE Yönetmeliğine Uygundur. 1 Güvenlik Bilgileri

4 4 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 1. Bu yönergeleri okuyun. 2. Bu yönergeleri saklayın. 3. Tüm uyarıları göz önüne alın. 4. Tüm yönergelere uyun. 5. Bu cihazı suya yakın bir yerde kullanmayın. 6. Sadece kuru bir bez ile temizleyin. 7. Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. 8. Kurulumu, radyatör, kalorifer ızgarası, fırın veya diğer ısı kaynakları aygıtlarının (yükselticilerde dahil olmak üzere) yakınında yapmayın. 9. Polarize veya topraklı fişleri emniyet nedeni ile etkisiz hale getirmeyin. Polarize fişlerde biri diğerinden kalın olmak üzere 2 kızak bulunmaktadır. Topraklama tipi prizlerde iki kızak ve bir topraklama ucu bulunmaktadır. İki geniş kızak veya topraklama ucu sizin güvenliğiniz içindir. Ürünle ile gelen fiş prizinize uygun değilse, bir elektrik teknisyeninin yardımı ile eski prizinizi yenileyin. 10. Güç kablosunu üzerinde yürümekten ve özellikle fiş tarafı ile kablonun cihazdan çıkış yerinde zarara uğraması için gerekli koruma önlemlerini alın. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuar ve ekleri kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya ürün ile satılan taşıma arabası, ayak, üçlü ayak, braket veya masa kullanın. Taşıma arabası kullanıldığında taşıma arabası ve taşınan yükün devrilmemesi için gerekli dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. 13. Uzun zaman kullanılmadığında veya yıldırım fırtınaları esnasında cihazınız fişten çekin. 14. Tüm servis hizmetlerini yetkin kişilere yaptırın. Servis hizmeti, cihazın herhangi bir şekilde zarar gördüğü durumlarda, örneğin, güç kablosunun veya fişinin zarar görmesi, sıvı dökülmesi, nesnelerin cihaz üzerine düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, düzgün çalışmadığı durumlar veya yere düşürüldüğü hallerde gereklidir.

5 Güvenlik Bilgileri 5 Ürünün güvenlik içerisinde kullanılması için lütfen yönergeleri takip edin. Aşağıda yer alan güvenlik önlemlerinin amacı, bu ürünü tam amacına uygun olarak kullanım sırasında oluşabilecek beklenmedik bir risk veya hasarı önlemektir. Uyarı Kurulum öncesinde ürünün gücünü kapalı konuma getirin. Bir prize çok sayıda elektrik fiş bağlamayın. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Ürün üzerine, içerisinde su, kahve veya diğer içeceklerin bulunduğu kapları koymayın. Bu elektrik şokuna, yangına veya ürün ile ilgili diğer problemlere neden olabilir. Kablo üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin veya kabloyu aşırı şekilde bükmeyin. Bu yangına neden olabilir. Ürünün üzerini silerken, su, kimyasal bir madde veya deterjan kullanmayın ve her zaman kuru bir havlu ile silin. Bu elektrik şokuna, problemlere veya cihaz yüzeyi üzerinde çiziklere neden olabilir. Ürünü rutubetin, tozun veya dumanın çok olduğu yere kurmayın. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Güç kablosunu çekerken, fişten tutarak yavaşca çekin. Fişi ıslak elle tutmayın ve yerine tam oturmayan duvar prizlerini kullanmayın. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Ürünün içini açmayın ve yeniden konfigüre etmeyin. Çünkü cihaz içerisinde yüksek voltaj bulunmakta olup böyle bir işlem tehlike içermektedir. Bu elektrik şokuna, yangına veya yaralanmaya neden olabilir. Ürünün kurulduğu yerde tehlike yaratabilecek unsurların olmadığından emin olun. Tehlike yaratabilecek unsurların bulunması halinde (nem, hasarlı kablo, dengesiz kurulum, vb) lütfen en yakın servis sağlayıcınıza başvurun. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Cihazınıza bağlı olan kablonun zarar görme olasılığı olduğundan dolayı, cihazınızın kurulu bulunduğu yer ile gücün alındığı soket arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Bu elektrik şokuna, yangına veya yaralanmaya neden olabilir. Cihazınızı serin ve direk güneş ışığı almayan bir yere kurun. Cihazınızı hareketin fazla olduğu ve ısıtma aygıtlarına yakın bir yerde kurmayın. Bu yangına neden olabilir. Cihazınızı çok yüksek olmayan, düz ve havalandırması iyi olan bir yerde kurun. Bu probleme veya yaralanmalara yol açabilir. Elektriğin alındığı fiş topraklı olmalı ve voltaj aralığı cihaz için belirlenen voltaj değer limitlerinin %10 tolerans ile içerisinde olmalıdır. Cihazınız ile saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya ısıtma aygıtını aynı prizde kullanmayın. Bu patlamaya neden olabilir. 1 Güvenlik Bilgileri

6 6 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri Pilleri değiştirirken her zaman cihaz ile beraber temin edilen piller ile aynı tip pilleri kullanın. Pillerinizi atarken, üreticisinin önerilerini takip edin. Bu patlamaya neden olabilir. Eski sabit sürücüden, sürücü üzerinde yer alan verileri kurtarmanız mümkün olmayabilir. Hasarlı bir sabit sürücü kullanmanız durumunda, ekran üzerinde Error or defective (hata veya hasarlı) ibaresi belirecektir. Eski sabit diskiniz için en yakın servis sağlayıcınızı veya orijinal satıcınızı sabit diskin değiştirilmesi için arayın. LG Elektonics, kullanıcının hatalı kullanımı nedeni ile oluşabilecek herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamaz. Bu cihazın üzerinde, uyumluluktan sorumlu tarafça yapılmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini ortadan kaldırır. Uyarı Aşağıda yer alan önlemleri ürünün kurulumu öncesinde dikkatlice okuyun ve kurulum için verilen yönergeleri uygulayın. Ürünü rutubetin, tozun veya dumanın çok olduğu yere kurmayın. Ürünü doğrudan güneş alan veya ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde kurmayın. Ürünü elektrik şoku oluşabilecek yerlerde veya manyetik objelerin yakınında kurmayın. Ürünü ısının çok yüksek olduğu yerler (40 C veya üzeri) ile çok düşük olduğu yerlerde (0 veya altında) kurmayın. Ürünün havalandırma çıkışlarının bulunduğu noktalarının üzerine yüksek geçirgenliğe sahip nesneleri yerleştirmeyin. Ürünün kurulumundan önce, ürünün güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun. Ürünün kurulumu esnasında kurulum amacı ile yeterli alanın bulunduğundan emin olun. Ürünü, düz olamayan, havalandırmanın yeterli olmadığı ve önemli derecede vibrasyon olan yerlerde kurmayın. Ürünün radyo, televizyon gibi elektronik aletlerin yakınında kurulması cihaz üzerinde problemlerin oluşmasına neden olabilir. LG tarafından belgelendirilmemiş teknisyenler haricindeki kişilerin cihazı açmaları sakıncalıdır. Cihazın üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Yabancı cisimlerin cihaz içine girmemesine itina gösterin. Bu üründe sorunların oluşmasına neden olabilir.

7 Güvenlik Bilgileri 7 Ürünü havalandırmanın iyi olduğu bir yere kurun. Ürünü, kablonun zarar görmesini engellemek amacı ile duvarda bulunan soketten en az 15 cm uzağa kurun. Ürünün kurulumunu, güçlü elektrik veya manyetik dalga yaratan yayın alıcı cihaza yakın bir yerde yapmayın. Cihazın üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Bu üründe sorunların oluşmasına neden olabilir. Ürünün kurulumunu düz ve sağlam bir yerde gerçekleştirin. Aksi takdirde ürün beklenildiği gibi çalışmayabilir. Ürünü uygun ısı ve rutubet değerine sahip bir yerde kurun. Ürünü ısının çok yüksek olduğu yerler (40 C veya üzeri) ile çok düşük olduğu yerlerde (0 veya altında) kurmayın. Vibrasyon ve darbe ürüne zarar verebileceğinden dolayı ürünün kurulu olduğu bölgeye herhangi bir cisim atmayın. Ürünü doğrudan güneş alan veya ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde kurmayın. Cihazınızı havalandırmanın iyi olduğu bir yere sağlamca yerleştirin. Çevresel etkilere bağlı olarak cihazınızda problemlere yol açabilir. Otomatik Voltaj Regülâtörü kullanımı önerilmektedir. Kabloların bir ferrit çekirdek etrafına sarılması önerilmektedir. Elektrik prizi topraklanmalıdır. Cihazınızdan herhangi bir ses duymanız veya koku almanız halinde, cihazınızı kapatın ve size en yakın olan servis hizmeti sağlayıcınız ile temas kurun. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Cihazınızın emniyetli bir şekilde kullanımı için, cihazınızın periyodik olarak servis hizmeti sağlayan merkez tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Pilleri değiştirirken her zaman cihaz ile beraber temin edilen piller ile aynı tip pilleri kullanın. Pillerinizi atarken, üreticisinin önerilerini takip edin. LG Elektonik, kullanıcının hatalı kullanımı nedeni ile oluşabilecek herhangi bir problemden sorumlu tutulamaz. Cihazının yerini kullanım esnasında değiştirmeyin, alt-üst etmeyin. 1 Güvenlik Bilgileri

8 8 İçindekiler 1 Güvenlik Bilgileri 4 ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 5 Ürünün güvenlik içerisinde kullanılması için lütfen yönergeleri takip edin. 2 Kullanımdan Önce Ürün Özellikleri Bileşenler Ön taraf Arka taraf 16 Kontrol (Çıkış) Bağlantı Noktası 16 Sensör (giriş) bağlantısı 17 Dahili Sabit Disk Hakkında 17 Hard disk kurulumu veya değiştirilmesi 3 Fonksiyonel tanımla İşlem 21 Başlatma 22 Kapama Monitör Ekranı Sistem Ayarları 27 Sistem 32 Kamera 36 Olay 40 Ağ 43 Bilgi PTZ Kontrol Uzaktan Kumanda 14 Uzaktan kumanda cihazının tanımlamasının yapılması Bağlantı ve Ön Ayarlar Arama (Oynatma) & Yedekleme 48 Zaman araması 49 Olay Arama 50 Yedekleme 16 RS-485 bağlantısı

9 9 4 Web görüntüleyici Kurulum 53 Ağ görüntüleme kurulumu Fonksiyonel tanımla 55 Web görüntü izleme penceresi 56 Web görüntü arama penceresi 57 Search dialog box 58 AVI dosyası iletişim kutusu olarak kaydetme 65 Önerilen USB Bellek listesi 66 Önerilen ODD medya listesi 67 Önerilen PTZ kamera listesi Fabrika Çıkış Ön Ayar Listesi Ürün Spesifikasyonları Apple iphone/ipod Fonksiyonel tanımla 59 Gerçek zamanlı izleme 6 6 Referans Servis çağırmadan önce yapılabilecek kontroller Önerilen Aygıtların Kullanımı

10 10 Kullanımdan Önce 2 Kullanımdan Önce Ürün Özellikleri Kullanımdan Önce Dengeli İçine Yerleşik Linux a uygun olarak adapte edilmiştir. Elektrik kesintisi nedeni ile oluşan durumlarda dahi sabit dosya kurtarma olanağı. H.264 uygulaması ile küçük dosya boyutu ve yüksek video görüntüsü elde edilebilmektedir. Terra bit hard diski desteklemektedir (1 TB ye kadar) Gerçek zamanlı kayıt NTSC sistemi Maksimum X 240 PAL sistemi maximum of X 288 Çeşitli kayıt çözünürlüklerini ve kalitesini destekler NTSC sisteminde D1(720x480), Yarım D1(720x240), CIF(352x240) PAL sisteminde D1(720x576), Yarım D1(720x288), CIF(352x288) 6 seviye kayıt kalitesi (Çok yüksek, yüksek, normal, düşük, çok düşük, ağ) Çeşitli kullanıcı ara yüzleri ve GUI kullanıcı dostu sistemi ile kolay işletim. Güçlü çoklu fonksiyon olanağı Gerçek zaman video görüntüleme veya kayıt, ağ üzerinden gönderim/alım ve yedekleme eş zamanlı olarak yapılabilir. Kolay arama fonksiyonları Tarih/Zaman arama (Takvim arama), olay arama Olay öncesi kayıt olanağı. (2~4 saniye olabilir). Olay sonrası kayıt olanağı. (En fazla 10 saniye olabilir). Hareket ve yer değiştirme algılama durumuna göre işletme durumu ön fonksiyon kontrolü. Kayıt kalitesi ve saniyede kaydedilecek kare sayısı ayarlanabilir. Güçlü kayıt programlama yönetimi. PIP (Resim içerisinde resim) gerçek zaman video görüntüleme. Video ve audionun tam senkronizasyonu. USB bellek veya üzerinden kolay yazılım güncelleme olanağı. Aynı anda en çok 3 istemci 1 DVR ünitesi üzerine bağlanabilir. Cihaza bağlı ağ hızına göre otomatik bant aralığı ayarlaması. E-posta ile uzaktan alarm bildirimi.

11 Kullanımdan Önce 11 PTZ(Kaydırma/Eğim/Zoom) işlemi. Uzaktan kontrol işlemleri Klavye kontrol işlemleri (opsiyonel) Yaz saati uygulamasını destekler. VGA ve BNC üzerinden aynı anda çıkış yapma olanağı 2-2. Bileşenler 2 Kurulum CD si Fare Kullanım Kılavuzu Uzaktan kumanda Güç Kablosu Adaptör Kullanımdan Önce SATA Kablosu HDD Güç kablosu Vidalar Referans: Modele bağlı olarak bileşenler farklı şekilde uygulanabilir.

12 12 Kullanımdan Önce 2-3. Ön taraf 2 Kullanımdan Önce Hard disk LED lambası - Hard disk kullanıldığında yanmaktadır. Ağ Bağlantı LED lambası - Ağ bağlantısı mevcut olduğunda yanmaktadır. Güç LED lambası - Bu lamba güç açıldığında yanmaktadır. Acil durum kayıt düğmesi - Acil durumlarda kayıt işlevini maksimum çerçeve hızında başlatmak veya sonlandırmak amacı ile kullanılabilir. Gezinme düğmeleri - Menü içerisinde gezinmek veya bir menü seçmek ve oynatımı kontrol etmek amacı ile kullanılır. Canlı/Arama düğmesi - Gerçek zamandan arama moduna veya arama modundan gerçek zamana geçiş için kullanılır. Güç düğmesi - Bu gücü açıp kapamak veya giriş ve çıkış yapmak için kullanılır. Menü / Çıkış düğmesi - Menüyü açmak veya kapamak için kullanılır. Kanal seçim düğmesi - Görüntülenecek kanalın seçimi için kullanılır. Görüntüleme modu düğmesi - Bir kanal gösteriminden bölünmüş 4 lü görüntüye ve tekrar bir kanal gösterimine geçmek için kullanılır. Otomatik değiştirme düğmesi - Kanalların bir bir değiştirilerek görüntülenmesini sağlar. +, - düğmeleri - Menü değerlerini ayarlamak için kullanılır. USB - USB Depolama aygıtı ve Harici ODD ı bağlayabilirsiniz. (Fare arka tarafa bağlanmalıdır) NOT Ön tarafta bulunan USB girişi fareyi desteklemez.

13 Kullanımdan Önce Arka taraf Kamera video girişi - Bu girişler kamera bağlantısı için kullanılır Ana çıkış bağlantı noktası - BNC tipi monitör bağlantısı için kullanılmaktadır. (Ana çıkış tarafından sağlanan çıkışın aynısını sağlar.) VGA bağlantı noktası - VGA monitör bağlantısı için kullanılmaktadır. Audio giriş bağlantı noktası - Harici cihazın audio çıkış bağlantı noktasını bağlantısı için kullanılır. Eternet bağlantı noktası - RJ-45 Eternet konektörü bağlantısı için kullanılır. (LAN BAĞLANTI NOKTASI) Sensör/Alarm/RS-485 bağlantı noktaları - Sensör, alarm ve RS-485 seri iletişim bağlantıları için kullanılmaktadır. SPOT çıkış bağlantı noktası - BNC tipi monitör bağlantısı için kullanılmaktadır. Audio çıkış bağlantı noktası - Harici cihazın audio giriş bağlantı noktasını bağlantısı için kullanılır. Fare bağlantı noktası - USB fare bağlantısı için kullanılmaktadır. Güç konektörü - Güç adaptörü bağlantısı için kullanılmaktadır. Kullanımdan Önce

14 14 Kullanımdan Önce 2-5. Uzaktan Kumanda No. Fonksiyon Tanım 1 Güç Bu düğme gücü açmak veya kapamak için kullanılır. 2 Acil kayıt Acil kayıt işlevini başlatmak/sonlandırmak için kullanılır. 2 3 Sayısal anahtarlar Kanal veya değerlerinin girişi için kullanılmaktadır. Kullanımdan Önce 4 Artı(+) Ayar değerlerinin artırılması için kullanılır. 5 Eksi(-) Ayar değerlerinin azaltılması için kullanılır. 6 İPTAL Bu bir işlevin iptal edilmesi için kullanılır. Gerçek zaman ekranlarını görüntülemek için 7 CANLI kullanılır. 8 MENÜ Menünün görüntülenmesi için kullanılmaktadır. 9 ARAMA Ekran arama görüntülemesi için kullanılmaktadır vvbb, TAMAM Oynatma düğmeleri Bu her bir menü işlevi arasında gezinme için kullanılmaktadır. Bunlar oynatım işlevlerini (Geri veya ileri arama, oynatma, durdurma) yerine getirmek için kullanılır. ø ve düğmelerinin bir fonksiyonu yoktur. 12 PTZ Menüsü PTZ menüsünü açmak için kullanılmaktadır. 13 Dışarıya yedekleme gönderilmesi Yedekleme için kullanılmaktadır. ø Arama modunda çalıştırılabilir Bölünmüş ekran Otomatik değiştirme Bu işlev dörde bölünmüş ekran görüntülenmesi için kullanılır. Kanalların bir bir görüntülenmesini sağlar. ø Arama modunda olay araması olarak çalışmaktadır Referans: Model tipine göre uzaktan kumanda cihazının şekli değişiklik gösterebilir. Uzaktan kumanda cihazının tanımlamasının yapılması 1. Cancel (iptal) düğmesine yaklaşık 3 saniye batığınızda, güç düğmesinin ışığı yanacaktır. 2. Sayısal tuşları kullanarak uzaktan kumanda cihazının tanımlama numarası olan iki rakamı girin. ø Tek haneli sayı girilecek ise ilk önce 0 girilmesi gerekmektedir. Örnek) Tanımlama için 2 sayısını kullanmak istiyorsanız 02 girmelisiniz. 3. Sayısal tuşlara her giriş yaptığınızda, güç düğmesi lambası yanıp sönecektir. 4. Yanıp sönmenin durması, tanımlamanın kaydedildiği anlamına gelmektedir

15 Kullanımdan Önce Bağlantı ve Ön Ayarlar Uyarı Kamera ve diğer harici aygıtlar bu cihaza çeşitli yöntemlerle bağlanabilir. Bu cihazın veya diğer harici donanımın kullanma kılavuzuna başvurarak bağlantı yöntemleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Kameranın kurulumu esnasında, kameranın açık olmadığından emin olun. Monitörün kurulumundan sonra DVR nin güç düğmesini açın. BNC tipi monitörü bağlayın. (VGA da olduğu gibi aynı video çıkışı) VGA monitörünü bağlayın. 2 Kullanımdan Önce Audio bağlantısını yapın. (Giriş hattı) Kameranın koaksiyel bağlantısını yapın. Ağ kablosunu bağlayın. BNC tipi monitörü bağlayın. (SPOT çıkış) Güç adaptörünü bağlayın. Hoparlör veya yükselticiyi bağlayın. Fareyi bağlayın.

16 16 Kullanımdan Önce RS-485 bağlantısı 2 Kullanımdan Önce 1 Bu aygıt 1 adet veri bağlantı noktasına sahiptir (RS-485). 2 Bu bağlantı noktasını PTZ kamera bağlantısı veya tuş takımı bağlantısı için kullanın. (Opsiyonel) 3 PTZ kamera / tuş takımı bağlantısı i. PTZ seri iletişim kablosunu RS-485 bağlantı noktasına bağlayın. ii. Kablo bağlantısını yaparken, cihazın TX- sinin PTZ kameranın (tuş takımının) RX- (TX-) sine ve cihazın TX+ sının PTZ kameranın (tuş takımının) RX+ (TX+) sına bağlandığından emin olun. iii. Önerilen ilk veri ayarı 9600 baud oranı, 8 veri biti, 1 duraksama biti olup eşlik biti yoktur. iv. PTZ kamera veya tuş takımı bağlantısını yaparken, kameranın, tuş takımının ve bu cihazın RS-485 ayarlarına uygun olarak, DVR ayar menü ayarlarında daima gerekli değişiklikleri yapın. v. PTZ kamera ve tuş takımının aynı anda kullanılması istenildiğinde aynı baud oranının yapılandırılması gerekmektedir. Kontrol (Çıkış) Bağlantı Noktası 1 Harici sensör ile ara yüz ve otomatik kontrol için ara yüz kontrol bağlantı noktası (Cihaz, Çıkış Aygıtı ndan atanan değere ayarlı) ve COM bağlantı noktası bağlantısı gerçekleştirilir. 2 Kontrol aygıtının (Alarm lambası, yükseltilmiş siren, harici gönderim, vb) NC (Normal Kapalı) tip olması durumunda, kontrol çıkış NC (Normal Kapalı) bağlantı noktasına bağlayın. 3 Kontrol aygıtının (Alarm lambası, yükseltilmiş siren, harici gönderim, vb) NO (Normal Açık) tip olması durumunda, kontrol çıkış NO (Normal Açık) bağlantı noktasına bağlayın. Sensör (giriş) bağlantısı Çeşitli sensörlere ait (IR sensörü, termal ışın detektörü, manyetik, vs) sinyal kablolarından birini (2 kablo) COM bağlantı noktasına ve diğer kabloyu da istediğiniz sensör numarasına bağlayın. (Algılayıcı NC, NO tipi ayarı Olay Ayarla Ò Olay Ò Algılayıcı menüsü üzerinden yapılır.) SENSOR COM Toprak SENSOR 4 Algılayıcı giriş 4 SENSOR 3 Algılayıcı giriş 3 SENSOR 2 Algılayıcı giriş 2 SENSOR 1 Algılayıcı giriş 1 NOT NC ve NO eş zamanlı olarak seçilemez.

17 Kullanımdan Önce 17 Dahili Sabit Disk Hakkında Cihaz içerisinde yerleştirilen sabit disk hassas bir aygıt olup ufak bir darbe ile zarar görebilir. Sabit diskin zarar görmesini engellemek amacı ile, aygıtı aşağıda önerilen şekilde kullanın. Veri kaybının önlenebilmesi amacı ile, verileri yedekleme amacı ile harici bir veri saklama aygıtına aktarın. Sabit diskin takılması veya sökülmesi esnasında, cihazın gücünü kapatmanız gerekmektedir. Cihazın gücü açık ise aygıtı yerinden çıkarmayın. Bu kurulumu hava ısısının ve nem oranın çok yüksek olduğu veya ani sıcak değişikliği olan ortamlarda gerçekleştirmeyin. Bu üründe sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu aygıt açık konumda iken elektrik fişini ÇEKMEYİN veya elektrik bağlantısını kesmeyin. Güç açıkken elektrik kesintisi oluşması halinde bazı veriler kaybolabilir. Sabit sürücüyü düşürmeyin veya madeni para vb nesneleri aygıt içine koymayın. Kayıt esnasında elektrik kesilmesi durumunda HDD üzerinde herhangi bir ekleme, yerine koyma veya yerini taşıma işlemi yapmayın. Kaydedilmiş veri kaybolabilir. Böyle bir durumda, elektrik kesintisi olduğu anda kullanılmakta olan HDD olduğu halde gücü açın. Daha sonra HDD nin ilave edilmesi, yer değiştirmesi veya taşınması yapışabilir. Sabit diskin yüksek hassasiyete sahip bir aygıt olması nedeni ile disk içinde yer alan parçalar en ufak bir darbe ile zarar görebilir. Lütfen aşağıdaki önlemleri dikkatlice okuyun ve önerilen yöntemleri uygulayın. Sabit sürücüyü doğrudan doğruya masa veya tezgah üzerine koymayın. Sabit disk içindeki parçaların en ufak bir darbe ile zarar görme ihtimaline karşı sabit disk altına kalın bir yastık koyun. Motorlu bir sürücü kullanılması halinde, vibrasyon nedeni ile hard disk içindeki parçalar zarar görebilir. Hard diski değiştirirken diğer bileşenlere çarpmaması için özen gösterin. Hard diski takarken kullandığınız aletlerin hard diske çarpmaması konusunda itina gösteriniz. Hard diskinizi statik elektriğe karşı koruyun. 2 Kullanımdan Önce Uyarı Bu cihaz elektrik şokuna, kazaya veya üründe problem yaratabilecek bileşenlere sahiptir. Hard disk yanlış kurulum ve hatalı ayar nedeni ile cihaz tarafından tanınmayabilir veya çalışmayabilir. Bu sebeple, hard disk kurulumu için tecrübeli uzman bir teknisyenden destek isteyin. Hard disk kurulumu veya değiştirilmesi Hard disk kurulumu Cihazınızı kapattıktan sonra fişini elektrik prizinden çekin. 1 Cihazınızın sağ, sol ve arka tarafındaki vidaları çıkarın. 2 Kapağı ana üniteden ayırın.

18 18 Kullanımdan Önce 3 Hard diski taşıyan destek parçasına ait vidaları söktükten sonra destek parçasını hard diskten ayırın. 2 Kullanımdan Önce 4 Hard diski destek parçası içerisine yerleştirin ve 4 vidayı sıkın. B Bağlantı parçasının hard disk ile birleştirilmesi SATA kablo bağlantı noktasını aşağı tarafa getirerek hard diski bağlantı parçasına bağlayın. Üzerinde L harfi olan bağlantı parçasını hard diskin sol tarafına takın. Üzerinde R harfi olan bağlantı parçasını hard diskin sağ tarafına takın. 5 Destek parçasını ana ünite üzerine oturtuktan sonra vidalarını sıkın. 6 Güç kablosunu hard diske bağlayın.

19 Kullanımdan Önce 19 7 SATA kablosunu hard diske bağlayın. 2 <Güç kablosunun bağlanması> <SATA kablosunun bağlanması> 8 SATA kablosunu ana kart üzerindeki SATA bağlantı noktasına bağlayın. Kullanımdan Önce 9 Ana ünite kapağını kapayın. 10 Vidalarını sıkın. 11 Hard diski taktıktan sonra hard diski ayarlar menüsünü kullanarak formatlamanız gerekir. Ana kart üzerindeki ilk SATA kablo her zaman bağlı olmak zorundadır. Hard diski kurulumu yapılmadan cihaz normal işlevlerini yerine getirmeyebilir. Hard diskin değiştirilmesi İlk önce cihazınızı kapatarak, cihazın fişini prizden çekin. 1 Cihazınızın sağ, sol ve arka tarafındaki vidaları çıkarın. 2 Kapağı ana üniteden ayırın. 3 Hard disk destek parçasını, hard diske bağlı olan tüm güç/s-ata kablo bağlantılarını söktükten sonra ana gövdeden ayırın. 4 Hard diski tutan destek parçasının sağında ve solunda bulunan vidaları sökün. 5 Hard diski destek parçasının içerisinden çıkarın. 6 Yeni hard diski yukarıda işlemleri ters sıradan yaparak yerine takın. 7 İşlem tamamlandığında cihazınızı elektrik bağlantısını yaparak açın.

20 20 Kullanımdan Önce 8 Referans Her bir SATA kablosu bağlantı noktasına tam olarak takılmalıdır. Hard diski dikey pozisyonda diklemesine koymayın veya hard disk üzerine diğer objeleri koymayın. Hard diskinizi takarken veya çıkartırken motorlu bir el aleti kullanmayın. Hard diski takarken/sökerken aşağıda verilen referanslara başvurun. 2 Kullanımdan Önce Önerilen hard disk listesi Aşağıdaki hard disklerin tecrübe ile uyumlu oldukları belirlenmiştir. Hard diski takarken/sökerken verilen referanslara başvurun. Üretici Model ismi Kapasite Seagate Western Digital ST SV ST SV ST SV ST SV WD2500AAJS WD2500AVJS WD5000AACS WD5000AAVS WD10EACS 250G 500G 750G 1TB 250G 500G 1TB Uyarı Sıfırlama işlemi için kullanımdaki sabit sürücünün seçilmesi durumunda, daha önceden kaydedilmiş video verileri silinecektir. Bu sebeple dikkatli olmanız gerekmektedir.

21 Fonksiyonel tanımla 21 3 Fonksiyonel tanımla 3-1. İşlem Başlatma 1. Bu cihazı açın ve güç gösterge ışığı yanmaya ve çalışmaya başlayacaktır. 2. Birkaç saniye içerisinde giriş ekranı belirlenecektir. Kullanıcıyı seçin ve devam etmek için TAMAM düğmesine basın. 3 Fonksiyonel tanımla [Kullanıcı Yetkisi] Giriş için kullanıcı seçimi yapabilirsiniz ve yetki kullanıcı tipine göre değişiklik gösterir. 1) admin sistem yöneticisi için kullanılır (Canlı, Arama ve Kurulum yetkisine sahiptir) 2) anonymous herhangi bir kullanıcı için tanımlanmıştır ve sadece Canlı mod için erişim yetkisi bulunmaktadır. 3) user1/user2/user3 (kullanıcı1/kullanıcı2/kullanıcı3) genel kullanım içindir (erişim yetkileri genel kullanıcılar için Canlı ve Arama modunda geçerlidir)

22 22 Fonksiyonel tanımla [Şifrenizi girin] Kullanıcı adı ve şifresi ilk ayarlarda admin ve olarak atanmıştır. Şifre giriş alanını tıkladığınızda, ekran klavyesi sağ tarafta belirecektir. 3. Ekran üzerindeki sanal klavyeyi kullanarak şifrenizi girin. 4. TAMAM tuşunu tıklayarak, DVR sistemini çalıştırdığınızda ve canlı ekran görüntülenecektir. 3 Fonksiyonel tanımla Kapama 1. Güç düğmesine basın ve aşağıda gösterilen kapatma penceresi görüntülenecektir. A. Seçim: Oturum kapama veya ÇIKIŞ ı seçin. B. Kullanıcı: Mevcut oturum içi kullanıcıyı görüntüler. (yönetici/bilinmeyen/kullanıcı1/ kullanıcı2/kullancı3) C. Şifre: Şifre Girin. 2. TAMAM düğmesini tıklayarak Oturum kapat veya DVR KAPATMA seçeneklerinden birini seçin.

23 Fonksiyonel tanımla Monitör Ekranı A B D C 3 E Fonksiyonel tanımla A [Kamera adı] Kamera adını gösterir Kamera adını değiştirmek istiyorsanız, [Kurulum] Ò [Kamera] Ò [Kanal] adımlarını kullanarak bu değişikliği yapabilirsiniz. B [Durum ikonu (OSD)] Durum ikonu, kamera/kayıt işlemlerinin mevcut durumunu göstermektedir. (OSD Özellikleri) Obje İkon Tanım Audio İkonu Kamera Hareket ikonu PTZ İkonu

Đçindekiler. Paket Đçeriği

Đçindekiler. Paket Đçeriği SCSI Serisi Net DVR Kullanım Kılavuzu V2.1 Đçindekiler 1. HDD Kurulumu... 3 2. DVR Bağlantısı... 4 3. DVR ın Açılması... 6 4. DVR a Giriş... 6 5. Tarih Saat Ayarı... 7 6. IP Adres Ayarı... 7 7. HDDFormatlama...

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100E Serisi 4/8/16 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. En fazla 16 analog kamera için loop through özelliği (DVD modeline göre). 2. RS-232 cihazına bağlayın. 3. Dört alarm girişine kadar bağlayın.

Detaylı

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE

LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE 26" LED TELEVİZYON VE MONİTÖR LE66N8HM - LE66N8HA NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2100S Serisi 4/8/16 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın uyumluluk listesinde bulunan

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. MODEL NO: LE82N8HA İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED TV ürünümüzü

Detaylı

Quick Installation Guide. Central Management Software

Quick Installation Guide. Central Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska Central Management Software Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin Yazılım CD

Detaylı

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE

MONITOR LE116N8FM NORDMENDE MONITOR LE116N8FM NORDMENDE İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. razor u type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor U Type oyun kumandası için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GNR-2200E Serisi 16/24/32 Kanal H.264 NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 16/24/32 Kanal NVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. İki

Detaylı

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları

TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı. Kurulum Adımları TTEC Standalone DVR Kolay Kurulum Dokümanı Bu dokümanda TTEC Standalone DVR cihazının kurulum adımları ile ilgili açıklamaları bulabilirsiniz. Öncelikle cihaz ile ilgili bilinmesi gereken varsayılan bilgiler

Detaylı

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu

UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu UltraView IP XP3 Gündüz/Gece Sabit Kamera Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1070300-TR REV B ISS 17NOV10 Telif Hakkı 2010 UTC Fire & Security. Tüm hakları saklıdır. Ticari markalar ve patentler UltraView adı

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. monza Bu kullanma kılavuzu Piranha Monza için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz Değerli Piranha

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu

Hızlı Kullanım Kılavuzu GDR-1100S Serisi 4/8 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 4/8 Kanal DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu 1. Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bir adet SATA disk destekler. Lütfen üretici firmanın

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Network Kamerayı televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının

Detaylı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı

2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı 2-Bağlantı Noktalı USB/HDMI Kablosu KVM Anahtarı Kullanım Kılavuzu DS-11900 Sürüm 1.0 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 ÖZELLİKLER... 3 1.2 FİZİKSEL ÇİZİMİ... 3 1.3 PAKET İÇİNDEKİLER... 4 2 TEKNİK ÖZELLİKLER...

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu

Archive Player Divar Series. Kullanım kılavuzu Archive Player Divar Series tr Kullanım kılavuzu Archive Player İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Giriş 4 2 Çalışma 5 2.1 Programın başlatılması 5 2.2 Ana pencere tanıtımı 6 2.3 Açma düğmesi 6 2.4 Kamera

Detaylı

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu

Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118/M118i Ağ Bağlantısı Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42720 Bu kılavuz aşağıdakilerle ilgili yordamlar sağlar: Ekranlarda Gezinme sayfa 2 DHCP Kullanarak Ağ Ayarları sayfa 2 Statik IP Adresi

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. (Modele bağlı olarak) sekize kadar IP kameraya bağlanmak için yerleşik portlar. 2. Dört taneye kadar alarm girişi ve bir alarm

Detaylı

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları

LMS PC aracı ACS420. LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı. Kurlum ve çalıştırma talimatları LMS PC aracı ACS420 LMS parametre ayarlarının yapılması için PC yazılımı Kurlum ve çalıştırma talimatları 1 İçindekiler 1. ACS420 programının kurulumu.. 3 2. OCI430 ara yüzün sürücü kurulumu.. 7 OCI430

Detaylı

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Hızlı Yükleme Kılavuzu Doküman ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 GÜVENLiİK TALiİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak

Detaylı

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi

AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi AÇIKHAVA IR AĞ KAMERASI Serisi KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_

Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_ Doküman ID: Synology_QIG_DS411j_20100518 GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. razor n type Bu kullanma kılavuzu Piranha Razor N Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. 2009

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU HIREMCO HD20-16 KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır.

GDR-1800D Serisi. 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu. Her hakkı saklıdır. GDR-1800D Serisi 16/24/32 Kanal H.264 DVR Hızlı Kullanım Kılavuzu Her hakkı saklıdır. 1. Sabit Disk & DVD Yazıcı Kurulumu 1.1 Sabit Disk Kurulumu Uyarı: 1. Bu seri sekiz adet SATA disk destekler. Lütfen

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt

Detaylı

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TVR 12HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. RS-232 cihazına bağlayın. 2. Dört alarm girişine kadar bağlayın. 3. Bir alarm çıkışını bağlayın. 4. Dört ses girişini RCA konnektöre

Detaylı

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi...

ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... ecyber Kullanıcı Kılavuzu 1 / 1 1. ecyber hakkında... 1 2. Sistem gereksinimleri:... 2 Donanım:... 2 Yazılım:... 2 3. Kullanım Rehberi... 3 İndirme... 3 Sunucu yazılım kurulumu... 3 Kurulum sayfası çıkacaktır...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Hızlı Yükleme Kılavuzu GÜVENLİK TALİMATLARI Lütfen kullanım öncesinde bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Detaylı

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011

www.airties.com 7/24 destek hattı 444 0 239 Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 www.airties.com Kolay kurulum CD si Üç yıl garanti 7/24 destek hattı 444 0 239 7/24 destek hattı 444 0 239 Üç yıl garanti YM.WR.5341.UM.TR.D01REV07062011 Kablosuz yaşam Hızlı kurulum kılavuzu Kablosuz

Detaylı

Ana Menü. Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler;

Ana Menü. Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler; Ana Menü Ana Menü (Main Page) İçerisindekiler; 1- Genel 2 - Disk Yönetimi 1-1) Sistem Zamanı 3 - Kayıt Oynatma 1-2) Zaman Senkronizasyon 4 - Kayıt Modu 1-3) Tarih Formatı 4-1) Sürekli Kayıt 1-4) Dil 4-2)

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu

Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Magic Pass 12150 Parmak İzi & RFID Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Magic Pass cihaz cihaz bağlantı ve kullanıma yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı

Detaylı

Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU

Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU 1 2 Network Kayıt Cihazı KULLANIM KILAVUZU KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İSTANBUL Tel : 0.212.355.48.00 Faks : 0.212.275.40.01 istanbul@karel.com.tr ANKARA

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: E L K I TA B I N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 4 U Y G U L A M A Y E L P A Z E S I 4 D O N A N I M K U R U L U M U 5 Y Ö N L E N D I R I C I YA

Detaylı

Quick Installation Guide ST7501. Video Management Software

Quick Installation Guide ST7501. Video Management Software Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska ST7501 Video Management Software İçindekiler Tablosu ST7501 Kurulumu 92 ST7501

Detaylı

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU

HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU HIREMCO SD WISE KULLANIM KILAVUZU MERKEZ SERVİS: 0216 435 70 48 www.merihvideo.com.tr DİKKAT EDİNİZ Bu talimatları okuyun ve saklayın.. Cihazı sudan ve ısıdan uzak yerde kullanın. Cihazı sadece kuru bir

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision NVR 10 Hızlı Başlangıç Kılavuzu P/N 1072767B-TR REV 1.0 ISS 16OCT14 Telif Hakkı 2014 United Technologies Corporation. Interlogix, United Technologies Corporation un bir birimi olan UTC Building

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu TruVision DVR 44HD Hızlı Başlangıç Kılavuzu Şekil 1: Arka panel bağlantıları 1. Tek ses girişini RCA konnektöre bağlayın. 2. Ses çıkışı için hoparlörler bağlayın 3. Hat girişi 4. Bir CCTV monitör (BNC

Detaylı

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1.

NR8201/8301. NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface. NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage. Rev. 1. NR8201/8301 H.264 Compatible with VAST CMS Lockable HDD & Rack Mount Design NR8201 4-CH Viewing & Recording External esata Interface NR8301 8-CH Viewing & Recording RAID 0, 1 Scalable Storage Rev. 1.1

Detaylı

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri

Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Çok işlevli USB Ağ Sunucusu Serileri Hızlı Kurulum Kılavuzu Giriş Bu belge, Windows ortamında bir USB aygıt sunucusu gibi kullanılan Çok işlevli USB Ağ Sunucusunu kurmak ve yapılandırmak için gerekli olan

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu

Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Harici Aygıtlar Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden

Detaylı

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01)

MY APPS MAGIC. RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) MY APPS MAGIC RF Dongle (AN-MR300C) P/NO : MBM51168845(1204-REV01) Uzaktan Kumanda Açıklaması GÜÇ : TV yi açar veya kapatır. BACK (GERİ): Önceki seviyeye döner. Tekerlek (OK) (Tamam): Menüleri ve opsiyonları

Detaylı

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU

GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU GELİŞMİŞ AĞ İZLEME KUBBE KAMERASI KURULUM KILAVUZU Lütfen çalıştırmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz ve ileride başvuru kaynağı olarak bu talimatları saklayınız. 1. 1. GENEL BAKIŞ 1.1 Ambalajın İçindekiler

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Ağ Kamerasını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa, kamerayı

Detaylı

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz.

* Kabloya asılarak,çekerek fişi prizden çıkarmayınız. Aksi taktirde kabloya zarar verebilir, yangın ve cihazın bozulmasına neden olabilirsiniz. STP-131 MİNİ PRİNTER GÜVENLİK UYARILARI STP-131 termal yazıcıyı kullanırken aşağıdaki güvenlik talimatlarına uymanız gerekmektedir. Aşağıdaki kurallara uyulmaması ciddi yaralanmalara, hasarlara ve ölümlere

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MEGAPİKSEL IP KAMERA TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER BLW-2201IP-D, BLW-2201IP-DV, BLW-2202IP, BLW-2203IP-V, BLW-2204IP-V, BLW-2205IP, BLW-2206IP-B UYARI! Kurulum işlemine geçmeden

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu

DS409slim. Hızlı Yükleme Kılavuzu DS409slim Hızlı Yükleme Kılavuzu Güvenlik Talimatları Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve ilerde başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. Doğrudan güneş ışığından

Detaylı

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği

A Y p r o M ü h e n d i s l i k v e T e k n o l o j i. Görüntülü Kapı Zili. Kayıt ve izleme özelliği. SD kart kullanabilme özelliği Görüntülü Kapı Zili Kayıt ve izleme özelliği SD kart kullanabilme özelliği Türkçe Tanıtım ve Kullanım Kılavuzu AYP223BE Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz!! Genel Özellikler Görüntülü kapı

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

N300 WiFi Yönlendirici (N300R)

N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N300 WiFi Yönlendirici (N300R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi

2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi 2K-390 KULLANIM KILAVUZU 2 Kablolu Görüntülü Diafon Sistemi Lütfen Ürünü Kullanmadan Önce Bu Kılavuzu Okuyunuz. Tanıtım Monitör, 3.9 inch olarak tasarlandı. Yüksek görüntü kalitesini 800x480 piksel çözünürlüğüyle

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Hedefler Bir düz kablo kullanarak PC yi bir yönlendiriciye bağlama. PC yi uygun bir IP adresiyle yapılandırma. PC yi bir NetBIOS

Detaylı

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler

HSNF 164 D. 16 Kanal H.264 Full D1 DVR. Genel Özellikler Genel Özellikler» Natif HD 1080P(1920 x 1024) Göru ntu Çözu nu rlu ğu» Full HD Grafik Arayu z» Kendi mu hendisleri tarafından geliştirilen codec (H.264)» Gerçek Pentaplex İşletim Performansı Canlı-Kayıt»

Detaylı

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W

10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W 10x Zoom Multiple Streams PoE PZ8111/21/11W/21W This guide describes the basic functions of PZ8111/21/11W/21W. All detailed information is described in the user s manual. Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından

Detaylı

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU

PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR KULLANMA KILAVUZU PID KONTROLLÜ STERİLİZATÖR MODELLER: G11320SD / G11420SD G11520SD / G11540SD KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası Ürün Bilgileri Bağlantılar Bağlantı VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Tanım Bilgisayar bağlantısı (VGA kartı). Ses kartı bağlantısı. Monitör

Detaylı

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction

Quick Installation Guide. SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Quick Installation Guide English 繁 中 簡 中 日 本 語 Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska SD8111/SD8121 H.264 12x Zoom Day&Night 3D Noise Reduction Kurulum Öncesi Uyarılar

Detaylı

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA

MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KILAVUZU MAGIC MOTION UZAKTAN KUMANDA Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın. AN-MR200 Magic Motion Uzaktan Kumanda (AKB732955) Dongle

Detaylı

N150 WiFi Yönlendirici (N150R)

N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Easy, Reliable & Secure Kurulum Kılavuzu N150 WiFi Yönlendirici (N150R) Ticari markalar Marka ve ürün adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, herhangi

Detaylı

Bu kılavuz EziWeigh6i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler

Bu kılavuz EziWeigh6i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler HIZLI BA LAMA KILAVUZU EziWeigh6i Bu kılavuz EziWeigh6i ağırlık indikatörünü ilk kez kullanmanızda size yardımcı olacaktır. İçindekiler Kutunun açılması... 1 Pilin şarj edilmesi... 2 Cihaza bakış... 3

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm)

USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5 (8,89cm) USB 2.0 External HDD Enclosure 3.5" (8,89cm) Kullanım Kılavuzu DA-71051 Önsöz Ürünümüzü satın aldığınız için tebrik ederiz! Güvenilir ve sağlam yeni depolama konseptini göstereceğiz. HDD kapasitenizi artırmak

Detaylı

TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu 3 adımda kurulum 1 1 2 3 a. Termostatı kurun b. Kombi röle kutusunu kurun İnternet ağ geçidini kurun Hesabınızı oluşturun 2 Hazırlık Kurulumdan Önce

Detaylı

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N

NBG416N. Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N NBG416N Kullanım Kılavuzu ve Garanti Kartı NBG416N Ürün Bakım ve Muhafaza Ürünü sadece orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Ürünün kasasını hiçbir koşulda açmayınız, herhangi bir parçasını sökmeyiniz. Arıza

Detaylı

İçindekiler. Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3. USB Yazıcı Paylaşma...5. Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6. NETGEAR genie Uygulaması...

İçindekiler. Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3. USB Yazıcı Paylaşma...5. Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6. NETGEAR genie Uygulaması... Premium Özellikler İçindekiler Ağda USB Aygıtı Paylaşma...3 USB Yazıcı Paylaşma...5 Time Machine ile Mac'inizi Yedekleme...6 NETGEAR genie Uygulaması...8 2 Ağda USB Aygıtı Paylaşma ReadySHARE, router'daki

Detaylı

Kurulum Öncesi Uyarılar

Kurulum Öncesi Uyarılar Kurulum Öncesi Uyarılar Network Kameradan duman çıkıyor ya da anormal bir koku geliyorsa derhal kamerayı kapatın. Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın. Böyle bir durumda

Detaylı

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

3B GÖZLÜK KULLANICI KILAVUZU. Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. KULLANICI KILAVUZU 3B GÖZLÜK Lütfen setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın. AG-S100 www.lge.com 2 Dikkat Kişisel güvenliğinizi sağlamak

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Indoor/2.6x Zoom/Dual Streams Quick Installation Guide English Français Español Deutsch Português Italiano Türkçe Polski Русский Česky Svenska PZ7131/PZ7132 This guide describes the basic functions of

Detaylı

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01

Wolvox Kapı Ekranı. AKINSOFT Wolvox Kapı Ekranı Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.02.01 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 15.11.2014 1 1. KULLANIM AMACI Personel takip sistemi kullanmak isteyen tüm işletmeler için geliştirilmiştir. WOLVOX İnsan Kaynakları programı

Detaylı