Sayısal Video Kayıt Cihazı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayısal Video Kayıt Cihazı"

Transkript

1 KULLANIM KILAVUZU Sayısal Video Kayıt Cihazı Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL LE1004 P/NO : COV

2 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri UYARI ELEKTRİK ŞOKU RİSKİ AÇMAYIN UYARI: ELEKTRİK ŞOKU RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN CİHAZ İÇERİSİNDE KULLANICI TARAFINDAN BAKIMI YAPILACAK BİR PARÇA YOKTUR. BAKIM İÇİN YETKİN SERVİS ELEMANLARINA BAŞVURUN. Bu bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır. Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır. kullanımında kabul edilebilir zararlı etkiler dahilinde çalışması göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanım kılavuzunda açıklandığı üzere kurulumu yapılmadığı ve kullanmadığı durumlarda radyo iletişiminde zararlı etkilere neden olabilir. Cihazın yerleşim bölgesinde kullanılması durumunda zararlı etkilere neden olabilir ve böyle bir durumda kullanıcının bu etkileri masrafları kendisine ait olmak üzere düzeltmesi istenecektir. Uygun bağlantı girişleri, bağlantı kutu kapakları veya salmastralar kablo girişleri son kullanıcı tarafından sağlanmalıdır. Uyarı: Pillerin yanlış olarak yerleştirilmesi patlamaya neden olabilir. Pil değişiminde, sadece üretici tarafından önerilen ve aynı tipteki piller ile değiştirin. Kullanılmış pilleri üretici firmanın önerisi doğrultusunda attın. Metal üzerinde bulunan ve yalıtımlı kablonun geçtiği deliklerin kenarı düz, çapaksız olmalı veya kablo bir yüzük içerisinden geçirilmelidir. Uyarı: Bu cihazı bir kütüphane rafı gibi dar alanlar içerisine yerleştirmeyin. Uyarı: Kablolama Ulusal Elektrik Kodu ANSI/NFPA 70 e uygun olarak yapılmalıdır. FCC UYARISI: Bu ekipman radyo frekans enerjisi kullanmakta veya üretmektedir. Bu cihaz üzerinde yapılacak değişiklik ve modifikasyonlar kullanım kılavuzunda açıkça onaylanan yöntemlere uygun olmadığı takdirde zararlı etkilere yol açabilir. Kullanıcı, cihaz üzerinde yetkisizce yapılan değişiklik veya modifikasyonlar nedeni ile bu ürünün kullanma hakkını kaybedebilir. MEVZUAT BİLGİSİ: FCC Bölüm 15 FCC Kuralları Bölüm 15 gereği, bu cihaz test edilerek Sınıf A tipi dijital aygıt limitleri içerisinde uygun bulunmuştur. Söz konusu limitler, cihazın ticari amaçlarla Uyarı: Bu bir Sınıf A üründür. İç mekânlarda ürün radyo etkileşimine neden olacağından dolayı kullanıcının gerekli önlemleri alması gerekmektedir. Uyarı: Yangın ve elektrik şoku riskini azaltmak amacı ile bu ürünü yağmura veya neme maruz bırakmayın. Uyarı: Kurulum yetkin bir servis elemanı tarafından tüm yerel kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Uyarı: Elektrik şokuna maruz kalmamak için ürün kabinini açmayın. Servis işlemleri için sadece yetkin elemanlara başvurun.

3 Güvenlik Bilgileri 3 Uyarı: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan herhangi bir cisim (vazo gibi) cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir. Uyarı: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ilerde referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lüfen yetkili servisinizi arayın. Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında yapılacak kontrol ayarlama veya diğer işlevlerin yerine getirilmesi esnasında radyasyona neden olabilir. Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz. Açıldığında görülebilen laser ışını vardır. LASER IŞININA BAKMAYIN. Ana elektrik bağlantısını kesmek istediğinizde ana bağlantı prizini fişten çekin. Cihazın kurulumunu yaparken, cihazın fişine kolaylıkla erişebileceğinden emin olun. LG Electronics, bu ürün(lerin) 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/ EC ve 2009/125/EC yönergelerinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. Avrupa temsilcisi: LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere. The Netherlands (Tel : +31-(0) ) Eski cihazlarınızın atılması 1. Üstünde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp bidonu sembolünün bir ürünün üstünde olması, bu ürünün Avrupa Birliği Yönergesi 2002/96/EC kapsamında olduğunu belirtir. 2. Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, normal çöplerden ayrı olarak hükümet veya yerel idareler tarafından belirlenmiş olan yerlere atılmalıdır. 3. Bu tip eski eşyalarınızın doğru olarak atılması hem çevreye hem de insan sağlına verilebilecek zararları önleyecektir. 4. Bu tip eski eşyalarınızın atılması ile ilgili olarak, bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp atım hizmeti veren kuruluşlara veya ürünü satın aldığınız yerlere başvurabilirsiniz. 5. EEE Yönetmeliğine Uygundur. 1 Güvenlik Bilgileri

4 4 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 1. Bu yönergeleri okuyun. 2. Bu yönergeleri saklayın. 3. Tüm uyarıları göz önüne alın. 4. Tüm yönergelere uyun. 5. Bu cihazı suya yakın bir yerde kullanmayın. 6. Sadece kuru bir bez ile temizleyin. 7. Havalandırma açıklıklarını kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. 8. Kurulumu, radyatör, kalorifer ızgarası, fırın veya diğer ısı kaynakları aygıtlarının (yükselticilerde dahil olmak üzere) yakınında yapmayın. 9. Polarize veya topraklı fişleri emniyet nedeni ile etkisiz hale getirmeyin. Polarize fişlerde biri diğerinden kalın olmak üzere 2 kızak bulunmaktadır. Topraklama tipi prizlerde iki kızak ve bir topraklama ucu bulunmaktadır. İki geniş kızak veya topraklama ucu sizin güvenliğiniz içindir. Ürünle ile gelen fiş prizinize uygun değilse, bir elektrik teknisyeninin yardımı ile eski prizinizi yenileyin. 10. Güç kablosunu üzerinde yürümekten ve özellikle fiş tarafı ile kablonun cihazdan çıkış yerinde zarara uğraması için gerekli koruma önlemlerini alın. 11. Sadece üretici tarafından belirtilen aksesuar ve ekleri kullanın. 12. Sadece üretici tarafından belirtilen veya ürün ile satılan taşıma arabası, ayak, üçlü ayak, braket veya masa kullanın. Taşıma arabası kullanıldığında taşıma arabası ve taşınan yükün devrilmemesi için gerekli dikkatin gösterilmesi gerekmektedir. 13. Uzun zaman kullanılmadığında veya yıldırım fırtınaları esnasında cihazınız fişten çekin. 14. Tüm servis hizmetlerini yetkin kişilere yaptırın. Servis hizmeti, cihazın herhangi bir şekilde zarar gördüğü durumlarda, örneğin, güç kablosunun veya fişinin zarar görmesi, sıvı dökülmesi, nesnelerin cihaz üzerine düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, düzgün çalışmadığı durumlar veya yere düşürüldüğü hallerde gereklidir.

5 Güvenlik Bilgileri 5 Ürünün güvenlik içerisinde kullanılması için lütfen yönergeleri takip edin. Aşağıda yer alan güvenlik önlemlerinin amacı, bu ürünü tam amacına uygun olarak kullanım sırasında oluşabilecek beklenmedik bir risk veya hasarı önlemektir. Uyarı Kurulum öncesinde ürünün gücünü kapalı konuma getirin. Bir prize çok sayıda elektrik fiş bağlamayın. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Ürün üzerine, içerisinde su, kahve veya diğer içeceklerin bulunduğu kapları koymayın. Bu elektrik şokuna, yangına veya ürün ile ilgili diğer problemlere neden olabilir. Kablo üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin veya kabloyu aşırı şekilde bükmeyin. Bu yangına neden olabilir. Ürünün üzerini silerken, su, kimyasal bir madde veya deterjan kullanmayın ve her zaman kuru bir havlu ile silin. Bu elektrik şokuna, problemlere veya cihaz yüzeyi üzerinde çiziklere neden olabilir. Ürünü rutubetin, tozun veya dumanın çok olduğu yere kurmayın. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Güç kablosunu çekerken, fişten tutarak yavaşca çekin. Fişi ıslak elle tutmayın ve yerine tam oturmayan duvar prizlerini kullanmayın. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Ürünün içini açmayın ve yeniden konfigüre etmeyin. Çünkü cihaz içerisinde yüksek voltaj bulunmakta olup böyle bir işlem tehlike içermektedir. Bu elektrik şokuna, yangına veya yaralanmaya neden olabilir. Ürünün kurulduğu yerde tehlike yaratabilecek unsurların olmadığından emin olun. Tehlike yaratabilecek unsurların bulunması halinde (nem, hasarlı kablo, dengesiz kurulum, vb) lütfen en yakın servis sağlayıcınıza başvurun. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Cihazınıza bağlı olan kablonun zarar görme olasılığı olduğundan dolayı, cihazınızın kurulu bulunduğu yer ile gücün alındığı soket arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Bu elektrik şokuna, yangına veya yaralanmaya neden olabilir. Cihazınızı serin ve direk güneş ışığı almayan bir yere kurun. Cihazınızı hareketin fazla olduğu ve ısıtma aygıtlarına yakın bir yerde kurmayın. Bu yangına neden olabilir. Cihazınızı çok yüksek olmayan, düz ve havalandırması iyi olan bir yerde kurun. Bu probleme veya yaralanmalara yol açabilir. Elektriğin alındığı fiş topraklı olmalı ve voltaj aralığı cihaz için belirlenen voltaj değer limitlerinin %10 tolerans ile içerisinde olmalıdır. Cihazınız ile saç kurutma makinesi, ütü, buzdolabı veya ısıtma aygıtını aynı prizde kullanmayın. Bu patlamaya neden olabilir. 1 Güvenlik Bilgileri

6 6 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik Bilgileri Pilleri değiştirirken her zaman cihaz ile beraber temin edilen piller ile aynı tip pilleri kullanın. Pillerinizi atarken, üreticisinin önerilerini takip edin. Bu patlamaya neden olabilir. Eski sabit sürücüden, sürücü üzerinde yer alan verileri kurtarmanız mümkün olmayabilir. Hasarlı bir sabit sürücü kullanmanız durumunda, ekran üzerinde Error or defective (hata veya hasarlı) ibaresi belirecektir. Eski sabit diskiniz için en yakın servis sağlayıcınızı veya orijinal satıcınızı sabit diskin değiştirilmesi için arayın. LG Elektonics, kullanıcının hatalı kullanımı nedeni ile oluşabilecek herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamaz. Bu cihazın üzerinde, uyumluluktan sorumlu tarafça yapılmayan herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini ortadan kaldırır. Uyarı Aşağıda yer alan önlemleri ürünün kurulumu öncesinde dikkatlice okuyun ve kurulum için verilen yönergeleri uygulayın. Ürünü rutubetin, tozun veya dumanın çok olduğu yere kurmayın. Ürünü doğrudan güneş alan veya ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde kurmayın. Ürünü elektrik şoku oluşabilecek yerlerde veya manyetik objelerin yakınında kurmayın. Ürünü ısının çok yüksek olduğu yerler (40 C veya üzeri) ile çok düşük olduğu yerlerde (0 veya altında) kurmayın. Ürünün havalandırma çıkışlarının bulunduğu noktalarının üzerine yüksek geçirgenliğe sahip nesneleri yerleştirmeyin. Ürünün kurulumundan önce, ürünün güç düğmesinin kapalı olduğundan emin olun. Ürünün kurulumu esnasında kurulum amacı ile yeterli alanın bulunduğundan emin olun. Ürünü, düz olamayan, havalandırmanın yeterli olmadığı ve önemli derecede vibrasyon olan yerlerde kurmayın. Ürünün radyo, televizyon gibi elektronik aletlerin yakınında kurulması cihaz üzerinde problemlerin oluşmasına neden olabilir. LG tarafından belgelendirilmemiş teknisyenler haricindeki kişilerin cihazı açmaları sakıncalıdır. Cihazın üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Yabancı cisimlerin cihaz içine girmemesine itina gösterin. Bu üründe sorunların oluşmasına neden olabilir.

7 Güvenlik Bilgileri 7 Ürünü havalandırmanın iyi olduğu bir yere kurun. Ürünü, kablonun zarar görmesini engellemek amacı ile duvarda bulunan soketten en az 15 cm uzağa kurun. Ürünün kurulumunu, güçlü elektrik veya manyetik dalga yaratan yayın alıcı cihaza yakın bir yerde yapmayın. Cihazın üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Bu üründe sorunların oluşmasına neden olabilir. Ürünün kurulumunu düz ve sağlam bir yerde gerçekleştirin. Aksi takdirde ürün beklenildiği gibi çalışmayabilir. Ürünü uygun ısı ve rutubet değerine sahip bir yerde kurun. Ürünü ısının çok yüksek olduğu yerler (40 C veya üzeri) ile çok düşük olduğu yerlerde (0 veya altında) kurmayın. Vibrasyon ve darbe ürüne zarar verebileceğinden dolayı ürünün kurulu olduğu bölgeye herhangi bir cisim atmayın. Ürünü doğrudan güneş alan veya ısıtma aygıtlarına yakın yerlerde kurmayın. Cihazınızı havalandırmanın iyi olduğu bir yere sağlamca yerleştirin. Çevresel etkilere bağlı olarak cihazınızda problemlere yol açabilir. Otomatik Voltaj Regülâtörü kullanımı önerilmektedir. Kabloların bir ferrit çekirdek etrafına sarılması önerilmektedir. Elektrik prizi topraklanmalıdır. Cihazınızdan herhangi bir ses duymanız veya koku almanız halinde, cihazınızı kapatın ve size en yakın olan servis hizmeti sağlayıcınız ile temas kurun. Bu elektrik şokuna veya yangına neden olabilir. Cihazınızın emniyetli bir şekilde kullanımı için, cihazınızın periyodik olarak servis hizmeti sağlayan merkez tarafından kontrol edilmesini sağlayın. Pilleri değiştirirken her zaman cihaz ile beraber temin edilen piller ile aynı tip pilleri kullanın. Pillerinizi atarken, üreticisinin önerilerini takip edin. LG Elektonik, kullanıcının hatalı kullanımı nedeni ile oluşabilecek herhangi bir problemden sorumlu tutulamaz. Cihazının yerini kullanım esnasında değiştirmeyin, alt-üst etmeyin. 1 Güvenlik Bilgileri

8 8 İçindekiler 1 Güvenlik Bilgileri 4 ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI 5 Ürünün güvenlik içerisinde kullanılması için lütfen yönergeleri takip edin. 2 Kullanımdan Önce Ürün Özellikleri Bileşenler Ön taraf Arka taraf 16 Kontrol (Çıkış) Bağlantı Noktası 16 Sensör (giriş) bağlantısı 17 Dahili Sabit Disk Hakkında 17 Hard disk kurulumu veya değiştirilmesi 3 Fonksiyonel tanımla İşlem 21 Başlatma 22 Kapama Monitör Ekranı Sistem Ayarları 27 Sistem 32 Kamera 36 Olay 40 Ağ 43 Bilgi PTZ Kontrol Uzaktan Kumanda 14 Uzaktan kumanda cihazının tanımlamasının yapılması Bağlantı ve Ön Ayarlar Arama (Oynatma) & Yedekleme 48 Zaman araması 49 Olay Arama 50 Yedekleme 16 RS-485 bağlantısı

9 9 4 Web görüntüleyici Kurulum 53 Ağ görüntüleme kurulumu Fonksiyonel tanımla 55 Web görüntü izleme penceresi 56 Web görüntü arama penceresi 57 Search dialog box 58 AVI dosyası iletişim kutusu olarak kaydetme 65 Önerilen USB Bellek listesi 66 Önerilen ODD medya listesi 67 Önerilen PTZ kamera listesi Fabrika Çıkış Ön Ayar Listesi Ürün Spesifikasyonları Apple iphone/ipod Fonksiyonel tanımla 59 Gerçek zamanlı izleme 6 6 Referans Servis çağırmadan önce yapılabilecek kontroller Önerilen Aygıtların Kullanımı

10 10 Kullanımdan Önce 2 Kullanımdan Önce Ürün Özellikleri Kullanımdan Önce Dengeli İçine Yerleşik Linux a uygun olarak adapte edilmiştir. Elektrik kesintisi nedeni ile oluşan durumlarda dahi sabit dosya kurtarma olanağı. H.264 uygulaması ile küçük dosya boyutu ve yüksek video görüntüsü elde edilebilmektedir. Terra bit hard diski desteklemektedir (1 TB ye kadar) Gerçek zamanlı kayıt NTSC sistemi Maksimum X 240 PAL sistemi maximum of X 288 Çeşitli kayıt çözünürlüklerini ve kalitesini destekler NTSC sisteminde D1(720x480), Yarım D1(720x240), CIF(352x240) PAL sisteminde D1(720x576), Yarım D1(720x288), CIF(352x288) 6 seviye kayıt kalitesi (Çok yüksek, yüksek, normal, düşük, çok düşük, ağ) Çeşitli kullanıcı ara yüzleri ve GUI kullanıcı dostu sistemi ile kolay işletim. Güçlü çoklu fonksiyon olanağı Gerçek zaman video görüntüleme veya kayıt, ağ üzerinden gönderim/alım ve yedekleme eş zamanlı olarak yapılabilir. Kolay arama fonksiyonları Tarih/Zaman arama (Takvim arama), olay arama Olay öncesi kayıt olanağı. (2~4 saniye olabilir). Olay sonrası kayıt olanağı. (En fazla 10 saniye olabilir). Hareket ve yer değiştirme algılama durumuna göre işletme durumu ön fonksiyon kontrolü. Kayıt kalitesi ve saniyede kaydedilecek kare sayısı ayarlanabilir. Güçlü kayıt programlama yönetimi. PIP (Resim içerisinde resim) gerçek zaman video görüntüleme. Video ve audionun tam senkronizasyonu. USB bellek veya üzerinden kolay yazılım güncelleme olanağı. Aynı anda en çok 3 istemci 1 DVR ünitesi üzerine bağlanabilir. Cihaza bağlı ağ hızına göre otomatik bant aralığı ayarlaması. E-posta ile uzaktan alarm bildirimi.

11 Kullanımdan Önce 11 PTZ(Kaydırma/Eğim/Zoom) işlemi. Uzaktan kontrol işlemleri Klavye kontrol işlemleri (opsiyonel) Yaz saati uygulamasını destekler. VGA ve BNC üzerinden aynı anda çıkış yapma olanağı 2-2. Bileşenler 2 Kurulum CD si Fare Kullanım Kılavuzu Uzaktan kumanda Güç Kablosu Adaptör Kullanımdan Önce SATA Kablosu HDD Güç kablosu Vidalar Referans: Modele bağlı olarak bileşenler farklı şekilde uygulanabilir.

12 12 Kullanımdan Önce 2-3. Ön taraf 2 Kullanımdan Önce Hard disk LED lambası - Hard disk kullanıldığında yanmaktadır. Ağ Bağlantı LED lambası - Ağ bağlantısı mevcut olduğunda yanmaktadır. Güç LED lambası - Bu lamba güç açıldığında yanmaktadır. Acil durum kayıt düğmesi - Acil durumlarda kayıt işlevini maksimum çerçeve hızında başlatmak veya sonlandırmak amacı ile kullanılabilir. Gezinme düğmeleri - Menü içerisinde gezinmek veya bir menü seçmek ve oynatımı kontrol etmek amacı ile kullanılır. Canlı/Arama düğmesi - Gerçek zamandan arama moduna veya arama modundan gerçek zamana geçiş için kullanılır. Güç düğmesi - Bu gücü açıp kapamak veya giriş ve çıkış yapmak için kullanılır. Menü / Çıkış düğmesi - Menüyü açmak veya kapamak için kullanılır. Kanal seçim düğmesi - Görüntülenecek kanalın seçimi için kullanılır. Görüntüleme modu düğmesi - Bir kanal gösteriminden bölünmüş 4 lü görüntüye ve tekrar bir kanal gösterimine geçmek için kullanılır. Otomatik değiştirme düğmesi - Kanalların bir bir değiştirilerek görüntülenmesini sağlar. +, - düğmeleri - Menü değerlerini ayarlamak için kullanılır. USB - USB Depolama aygıtı ve Harici ODD ı bağlayabilirsiniz. (Fare arka tarafa bağlanmalıdır) NOT Ön tarafta bulunan USB girişi fareyi desteklemez.

13 Kullanımdan Önce Arka taraf Kamera video girişi - Bu girişler kamera bağlantısı için kullanılır Ana çıkış bağlantı noktası - BNC tipi monitör bağlantısı için kullanılmaktadır. (Ana çıkış tarafından sağlanan çıkışın aynısını sağlar.) VGA bağlantı noktası - VGA monitör bağlantısı için kullanılmaktadır. Audio giriş bağlantı noktası - Harici cihazın audio çıkış bağlantı noktasını bağlantısı için kullanılır. Eternet bağlantı noktası - RJ-45 Eternet konektörü bağlantısı için kullanılır. (LAN BAĞLANTI NOKTASI) Sensör/Alarm/RS-485 bağlantı noktaları - Sensör, alarm ve RS-485 seri iletişim bağlantıları için kullanılmaktadır. SPOT çıkış bağlantı noktası - BNC tipi monitör bağlantısı için kullanılmaktadır. Audio çıkış bağlantı noktası - Harici cihazın audio giriş bağlantı noktasını bağlantısı için kullanılır. Fare bağlantı noktası - USB fare bağlantısı için kullanılmaktadır. Güç konektörü - Güç adaptörü bağlantısı için kullanılmaktadır. Kullanımdan Önce

14 14 Kullanımdan Önce 2-5. Uzaktan Kumanda No. Fonksiyon Tanım 1 Güç Bu düğme gücü açmak veya kapamak için kullanılır. 2 Acil kayıt Acil kayıt işlevini başlatmak/sonlandırmak için kullanılır. 2 3 Sayısal anahtarlar Kanal veya değerlerinin girişi için kullanılmaktadır. Kullanımdan Önce 4 Artı(+) Ayar değerlerinin artırılması için kullanılır. 5 Eksi(-) Ayar değerlerinin azaltılması için kullanılır. 6 İPTAL Bu bir işlevin iptal edilmesi için kullanılır. Gerçek zaman ekranlarını görüntülemek için 7 CANLI kullanılır. 8 MENÜ Menünün görüntülenmesi için kullanılmaktadır. 9 ARAMA Ekran arama görüntülemesi için kullanılmaktadır vvbb, TAMAM Oynatma düğmeleri Bu her bir menü işlevi arasında gezinme için kullanılmaktadır. Bunlar oynatım işlevlerini (Geri veya ileri arama, oynatma, durdurma) yerine getirmek için kullanılır. ø ve düğmelerinin bir fonksiyonu yoktur. 12 PTZ Menüsü PTZ menüsünü açmak için kullanılmaktadır. 13 Dışarıya yedekleme gönderilmesi Yedekleme için kullanılmaktadır. ø Arama modunda çalıştırılabilir Bölünmüş ekran Otomatik değiştirme Bu işlev dörde bölünmüş ekran görüntülenmesi için kullanılır. Kanalların bir bir görüntülenmesini sağlar. ø Arama modunda olay araması olarak çalışmaktadır Referans: Model tipine göre uzaktan kumanda cihazının şekli değişiklik gösterebilir. Uzaktan kumanda cihazının tanımlamasının yapılması 1. Cancel (iptal) düğmesine yaklaşık 3 saniye batığınızda, güç düğmesinin ışığı yanacaktır. 2. Sayısal tuşları kullanarak uzaktan kumanda cihazının tanımlama numarası olan iki rakamı girin. ø Tek haneli sayı girilecek ise ilk önce 0 girilmesi gerekmektedir. Örnek) Tanımlama için 2 sayısını kullanmak istiyorsanız 02 girmelisiniz. 3. Sayısal tuşlara her giriş yaptığınızda, güç düğmesi lambası yanıp sönecektir. 4. Yanıp sönmenin durması, tanımlamanın kaydedildiği anlamına gelmektedir

15 Kullanımdan Önce Bağlantı ve Ön Ayarlar Uyarı Kamera ve diğer harici aygıtlar bu cihaza çeşitli yöntemlerle bağlanabilir. Bu cihazın veya diğer harici donanımın kullanma kılavuzuna başvurarak bağlantı yöntemleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Kameranın kurulumu esnasında, kameranın açık olmadığından emin olun. Monitörün kurulumundan sonra DVR nin güç düğmesini açın. BNC tipi monitörü bağlayın. (VGA da olduğu gibi aynı video çıkışı) VGA monitörünü bağlayın. 2 Kullanımdan Önce Audio bağlantısını yapın. (Giriş hattı) Kameranın koaksiyel bağlantısını yapın. Ağ kablosunu bağlayın. BNC tipi monitörü bağlayın. (SPOT çıkış) Güç adaptörünü bağlayın. Hoparlör veya yükselticiyi bağlayın. Fareyi bağlayın.

16 16 Kullanımdan Önce RS-485 bağlantısı 2 Kullanımdan Önce 1 Bu aygıt 1 adet veri bağlantı noktasına sahiptir (RS-485). 2 Bu bağlantı noktasını PTZ kamera bağlantısı veya tuş takımı bağlantısı için kullanın. (Opsiyonel) 3 PTZ kamera / tuş takımı bağlantısı i. PTZ seri iletişim kablosunu RS-485 bağlantı noktasına bağlayın. ii. Kablo bağlantısını yaparken, cihazın TX- sinin PTZ kameranın (tuş takımının) RX- (TX-) sine ve cihazın TX+ sının PTZ kameranın (tuş takımının) RX+ (TX+) sına bağlandığından emin olun. iii. Önerilen ilk veri ayarı 9600 baud oranı, 8 veri biti, 1 duraksama biti olup eşlik biti yoktur. iv. PTZ kamera veya tuş takımı bağlantısını yaparken, kameranın, tuş takımının ve bu cihazın RS-485 ayarlarına uygun olarak, DVR ayar menü ayarlarında daima gerekli değişiklikleri yapın. v. PTZ kamera ve tuş takımının aynı anda kullanılması istenildiğinde aynı baud oranının yapılandırılması gerekmektedir. Kontrol (Çıkış) Bağlantı Noktası 1 Harici sensör ile ara yüz ve otomatik kontrol için ara yüz kontrol bağlantı noktası (Cihaz, Çıkış Aygıtı ndan atanan değere ayarlı) ve COM bağlantı noktası bağlantısı gerçekleştirilir. 2 Kontrol aygıtının (Alarm lambası, yükseltilmiş siren, harici gönderim, vb) NC (Normal Kapalı) tip olması durumunda, kontrol çıkış NC (Normal Kapalı) bağlantı noktasına bağlayın. 3 Kontrol aygıtının (Alarm lambası, yükseltilmiş siren, harici gönderim, vb) NO (Normal Açık) tip olması durumunda, kontrol çıkış NO (Normal Açık) bağlantı noktasına bağlayın. Sensör (giriş) bağlantısı Çeşitli sensörlere ait (IR sensörü, termal ışın detektörü, manyetik, vs) sinyal kablolarından birini (2 kablo) COM bağlantı noktasına ve diğer kabloyu da istediğiniz sensör numarasına bağlayın. (Algılayıcı NC, NO tipi ayarı Olay Ayarla Ò Olay Ò Algılayıcı menüsü üzerinden yapılır.) SENSOR COM Toprak SENSOR 4 Algılayıcı giriş 4 SENSOR 3 Algılayıcı giriş 3 SENSOR 2 Algılayıcı giriş 2 SENSOR 1 Algılayıcı giriş 1 NOT NC ve NO eş zamanlı olarak seçilemez.

17 Kullanımdan Önce 17 Dahili Sabit Disk Hakkında Cihaz içerisinde yerleştirilen sabit disk hassas bir aygıt olup ufak bir darbe ile zarar görebilir. Sabit diskin zarar görmesini engellemek amacı ile, aygıtı aşağıda önerilen şekilde kullanın. Veri kaybının önlenebilmesi amacı ile, verileri yedekleme amacı ile harici bir veri saklama aygıtına aktarın. Sabit diskin takılması veya sökülmesi esnasında, cihazın gücünü kapatmanız gerekmektedir. Cihazın gücü açık ise aygıtı yerinden çıkarmayın. Bu kurulumu hava ısısının ve nem oranın çok yüksek olduğu veya ani sıcak değişikliği olan ortamlarda gerçekleştirmeyin. Bu üründe sorunların oluşmasına neden olabilir. Bu aygıt açık konumda iken elektrik fişini ÇEKMEYİN veya elektrik bağlantısını kesmeyin. Güç açıkken elektrik kesintisi oluşması halinde bazı veriler kaybolabilir. Sabit sürücüyü düşürmeyin veya madeni para vb nesneleri aygıt içine koymayın. Kayıt esnasında elektrik kesilmesi durumunda HDD üzerinde herhangi bir ekleme, yerine koyma veya yerini taşıma işlemi yapmayın. Kaydedilmiş veri kaybolabilir. Böyle bir durumda, elektrik kesintisi olduğu anda kullanılmakta olan HDD olduğu halde gücü açın. Daha sonra HDD nin ilave edilmesi, yer değiştirmesi veya taşınması yapışabilir. Sabit diskin yüksek hassasiyete sahip bir aygıt olması nedeni ile disk içinde yer alan parçalar en ufak bir darbe ile zarar görebilir. Lütfen aşağıdaki önlemleri dikkatlice okuyun ve önerilen yöntemleri uygulayın. Sabit sürücüyü doğrudan doğruya masa veya tezgah üzerine koymayın. Sabit disk içindeki parçaların en ufak bir darbe ile zarar görme ihtimaline karşı sabit disk altına kalın bir yastık koyun. Motorlu bir sürücü kullanılması halinde, vibrasyon nedeni ile hard disk içindeki parçalar zarar görebilir. Hard diski değiştirirken diğer bileşenlere çarpmaması için özen gösterin. Hard diski takarken kullandığınız aletlerin hard diske çarpmaması konusunda itina gösteriniz. Hard diskinizi statik elektriğe karşı koruyun. 2 Kullanımdan Önce Uyarı Bu cihaz elektrik şokuna, kazaya veya üründe problem yaratabilecek bileşenlere sahiptir. Hard disk yanlış kurulum ve hatalı ayar nedeni ile cihaz tarafından tanınmayabilir veya çalışmayabilir. Bu sebeple, hard disk kurulumu için tecrübeli uzman bir teknisyenden destek isteyin. Hard disk kurulumu veya değiştirilmesi Hard disk kurulumu Cihazınızı kapattıktan sonra fişini elektrik prizinden çekin. 1 Cihazınızın sağ, sol ve arka tarafındaki vidaları çıkarın. 2 Kapağı ana üniteden ayırın.

18 18 Kullanımdan Önce 3 Hard diski taşıyan destek parçasına ait vidaları söktükten sonra destek parçasını hard diskten ayırın. 2 Kullanımdan Önce 4 Hard diski destek parçası içerisine yerleştirin ve 4 vidayı sıkın. B Bağlantı parçasının hard disk ile birleştirilmesi SATA kablo bağlantı noktasını aşağı tarafa getirerek hard diski bağlantı parçasına bağlayın. Üzerinde L harfi olan bağlantı parçasını hard diskin sol tarafına takın. Üzerinde R harfi olan bağlantı parçasını hard diskin sağ tarafına takın. 5 Destek parçasını ana ünite üzerine oturtuktan sonra vidalarını sıkın. 6 Güç kablosunu hard diske bağlayın.

19 Kullanımdan Önce 19 7 SATA kablosunu hard diske bağlayın. 2 <Güç kablosunun bağlanması> <SATA kablosunun bağlanması> 8 SATA kablosunu ana kart üzerindeki SATA bağlantı noktasına bağlayın. Kullanımdan Önce 9 Ana ünite kapağını kapayın. 10 Vidalarını sıkın. 11 Hard diski taktıktan sonra hard diski ayarlar menüsünü kullanarak formatlamanız gerekir. Ana kart üzerindeki ilk SATA kablo her zaman bağlı olmak zorundadır. Hard diski kurulumu yapılmadan cihaz normal işlevlerini yerine getirmeyebilir. Hard diskin değiştirilmesi İlk önce cihazınızı kapatarak, cihazın fişini prizden çekin. 1 Cihazınızın sağ, sol ve arka tarafındaki vidaları çıkarın. 2 Kapağı ana üniteden ayırın. 3 Hard disk destek parçasını, hard diske bağlı olan tüm güç/s-ata kablo bağlantılarını söktükten sonra ana gövdeden ayırın. 4 Hard diski tutan destek parçasının sağında ve solunda bulunan vidaları sökün. 5 Hard diski destek parçasının içerisinden çıkarın. 6 Yeni hard diski yukarıda işlemleri ters sıradan yaparak yerine takın. 7 İşlem tamamlandığında cihazınızı elektrik bağlantısını yaparak açın.

20 20 Kullanımdan Önce 8 Referans Her bir SATA kablosu bağlantı noktasına tam olarak takılmalıdır. Hard diski dikey pozisyonda diklemesine koymayın veya hard disk üzerine diğer objeleri koymayın. Hard diskinizi takarken veya çıkartırken motorlu bir el aleti kullanmayın. Hard diski takarken/sökerken aşağıda verilen referanslara başvurun. 2 Kullanımdan Önce Önerilen hard disk listesi Aşağıdaki hard disklerin tecrübe ile uyumlu oldukları belirlenmiştir. Hard diski takarken/sökerken verilen referanslara başvurun. Üretici Model ismi Kapasite Seagate Western Digital ST SV ST SV ST SV ST SV WD2500AAJS WD2500AVJS WD5000AACS WD5000AAVS WD10EACS 250G 500G 750G 1TB 250G 500G 1TB Uyarı Sıfırlama işlemi için kullanımdaki sabit sürücünün seçilmesi durumunda, daha önceden kaydedilmiş video verileri silinecektir. Bu sebeple dikkatli olmanız gerekmektedir.

21 Fonksiyonel tanımla 21 3 Fonksiyonel tanımla 3-1. İşlem Başlatma 1. Bu cihazı açın ve güç gösterge ışığı yanmaya ve çalışmaya başlayacaktır. 2. Birkaç saniye içerisinde giriş ekranı belirlenecektir. Kullanıcıyı seçin ve devam etmek için TAMAM düğmesine basın. 3 Fonksiyonel tanımla [Kullanıcı Yetkisi] Giriş için kullanıcı seçimi yapabilirsiniz ve yetki kullanıcı tipine göre değişiklik gösterir. 1) admin sistem yöneticisi için kullanılır (Canlı, Arama ve Kurulum yetkisine sahiptir) 2) anonymous herhangi bir kullanıcı için tanımlanmıştır ve sadece Canlı mod için erişim yetkisi bulunmaktadır. 3) user1/user2/user3 (kullanıcı1/kullanıcı2/kullanıcı3) genel kullanım içindir (erişim yetkileri genel kullanıcılar için Canlı ve Arama modunda geçerlidir)

22 22 Fonksiyonel tanımla [Şifrenizi girin] Kullanıcı adı ve şifresi ilk ayarlarda admin ve olarak atanmıştır. Şifre giriş alanını tıkladığınızda, ekran klavyesi sağ tarafta belirecektir. 3. Ekran üzerindeki sanal klavyeyi kullanarak şifrenizi girin. 4. TAMAM tuşunu tıklayarak, DVR sistemini çalıştırdığınızda ve canlı ekran görüntülenecektir. 3 Fonksiyonel tanımla Kapama 1. Güç düğmesine basın ve aşağıda gösterilen kapatma penceresi görüntülenecektir. A. Seçim: Oturum kapama veya ÇIKIŞ ı seçin. B. Kullanıcı: Mevcut oturum içi kullanıcıyı görüntüler. (yönetici/bilinmeyen/kullanıcı1/ kullanıcı2/kullancı3) C. Şifre: Şifre Girin. 2. TAMAM düğmesini tıklayarak Oturum kapat veya DVR KAPATMA seçeneklerinden birini seçin.

23 Fonksiyonel tanımla Monitör Ekranı A B D C 3 E Fonksiyonel tanımla A [Kamera adı] Kamera adını gösterir Kamera adını değiştirmek istiyorsanız, [Kurulum] Ò [Kamera] Ò [Kanal] adımlarını kullanarak bu değişikliği yapabilirsiniz. B [Durum ikonu (OSD)] Durum ikonu, kamera/kayıt işlemlerinin mevcut durumunu göstermektedir. (OSD Özellikleri) Obje İkon Tanım Audio İkonu Kamera Hareket ikonu PTZ İkonu