SURİYE KÜRTLERİNİN FOTOĞRAFI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SURİYE KÜRTLERİNİN FOTOĞRAFI 1"

Transkript

1 SURİYE KÜRTLERİNİN FOTOĞRAFI 1 Arap baharı olarak da adlandırılan Ortadoğu daki değişim rüzgârları otoriter rejimleri ortadan kaldırırken onların baskı altında tuttuğu grupların siyaset arenasında yerlerini almalarını sağladı. Özellikle Suriye de yıllardır süren Esad rejiminin baskı altında tuttuğu ve manipüle ettiği Kürtler artık kendi adlarına hareket etmeye başladılar. Bu durum bölgede değişimi savunan Türkiye de kuşku ve güvensizlik oluşturmuş yeni yapıyı tehdit olarak gören değerlendirmeler de yapılmıştır. Ancak Suriye deki Kürtlerle ilgili enformasyon eksikliği dezenformasyonları kolaylaştırarak korku ve tehdit algılarını kuvvetlendirmekte ve rasyonel çözümlemeleri imkansız hale getirmektedir. Bu nedenle Suriye Kürtlerine ait doğru bilgilenmenin büyük önemi bulunmaktadır. Coğrafya Kürtler Suriye nüfusunu oluşturan en büyük ikinci dil grubudur. Ancak oranları konusunda % 2,5 ten % 15 e kadar farklı rakamlar telaffuz edilmektedir. 2 McDowall 3 ve O shea 4 oranlarını %8, Bruinessen % 8.5, 5 Chailand % 10 6 olduğunu belirtmektedir. Kürt kaynakları ise %20 ye varan 7 rakamlar ileri sürmektedirler. Suriye de 1943 yılı nüfus istatistiklerine göre Suriye de yaşayan Kürtler, Suriye nin toplam nüfusunun %7,5-8 ini oluşturuyordu. 8 Suriye deki idari bölümlenme dikkate alındığında Suriye deki Kürt bölgesi temel olarak Hasaka vilayeti (Cezire bölgesi) ile Halep vilayetlerinden (Kobani ve Afrin bölgeleri ile Halep merkezinde) oluşmaktadırlar. Halep vilayetinin ( ) nüfusunun yaklaşık % si Kürt olup, ( bin) 8 ilçesinin ikisinde (Afrin ve Kobani) Kürtler çoğunluktadırlar. Hasaka vilayetinin ( ) nüfusunun % i Kürt olup ( bin nüfus) 4 ilçesinin 3 ünde 1 Bozbuğa Rasim, Küçük Orta Doğu Suriye İç Çatışmadan Orta Doğu İç Savaşına Giden Yolun İlk Durağı mı? Ed. Ümit Özdağ, Kripto Yayınları Aralık 2012 kitabında Suriye Kürtlerinin Fotoğrafi başlığıyla yayınlanmıştır. 2 Özkaya Abdi Noyan, Suriye Kürtleri: Siyasi Etkisizlik ve Suriye Devleti nin Politikaları, USAK, Cilt 2, No: 8 ss , erişim 13 Temmuz McDowall David, The Kurds, Minority Rights Group 1996, updated seventh edition Published December O shea Maria T., Trapped Between Map and Reality: Geography and Perceptions of Kurdistan, Routledge Bruinessen Martin Van, Agha, Shaikh and State: The Social and Political Structures of Kurdistan, Zed Books, 1992 London, s Chaliand Gérard, Kurdish Tragedy, Ingiliceye çeviren Philip Black, Zed Books, 1994, s Jawad Mella, Kürdistan ve Kürdler Parçalanmış bir Ülke ve Devletsiz bir Ulus, Batı Kürdistan Derneği Yayınları, Londra 2011, s Fuccaro Nelida, SömürgeYönetimi Altındaki Suriye de Kürtler Ve Kürt Milliyetçiliği: Siyaset, Kültür ve Kimlik, Çeviren Zeri İNANÇ, 17 Mayıs 2012 / Ji aliyê Kovarabir ve Di nav de, BÎR Hejmar 1, Kurd li Sûryê, Lêkolîn & Analiz,

2 (Kamışlı, Resulayn, Melkiyye) Kürtler çoğunluktadır. 9 Suriye deki Kürt nüfusu bütünleşik bir coğrafya da yaşamamaktadır. Suriye de Kürt nüfusu ağırlıklı olarak bir biri ile toprak bağlantısı olmayan 3 bölge ile büyük şehirlerde yaşamaktadırlar. Suriye deki Kürt nüfusunun Afrin civarındaki Kürt Dağı bölgesinde % 30 u, Ain al-arab (Kobani) bölgesinde % 10 u, Cezire (Kamişlı ve Amuda çevresi) bölgesinde de % 40 ının yaşadığı belirtilmektedir. 10 Ancak Suriye Kürtlerin kayda değer bir kısmı Suriye nin yerlisi olmayıp büyük çoğunlukla Türkiye den gelenlerden oluşmaktadır. Özellikle Cezire bölgesinin büyük kısmı böyledir sayımında Suriye ve Lübnan ı içeren Fransız bölgesinde Kürtler toplam nüfusun % 6,2 sini oluşturmaktaydılar. Bununla birlikte nispi olarak etkin bir azınlıktılar. Örneğin Suriye ordusundaki subayların % 22,7 sini teşkil etmekteydiler. 11 Harita I:Suriye de Kürt bölgeleri 12 9 Provinces of Syria, Vilayet 2004 sayımını esas alan bu siteden alınmıştır. Vilayetlerin nüfuslarına ilişkin tahminler Hasaka vilayeti için % 1937 sayımındaki etnik oranlar ile Halep vilayeti için toplam ilçelerindeki nüfuslar esas alınarak oluşturulmuştur. 10 Gambill Gary C., The Kurdish Reawakening in Syria 11 N. E. Bou-Nacklie, Les Troupes Speciales: Religious and Ethnic Recruitment, , International Journal of Middle East Studies, Vol. 25, No. 4 (Nov., 1993), pp Hassanpour Amir, Nationalism and Langugage in Kurdistan , San Fransisco, 1992 s. 10

3 Suriye de Kürt nüfusun en yoğun yaşadığı bölge hiç şüphesiz Cezire bölgesidir. Kürtler bu bölgede 175 mil (281 km) uzunluğunda mil (19-57 km.) genişliğinde dar bir koridor içinde yaklaşık 700 köyde yaşamaktadırlar. 13 Bu bölgeyi Mardin ve Şırnak illerinin güneyi olarak tanımlayabiliriz. Birinci dünya savaşından önce bu bölge büyük çoğunlukla hali boş topraklardı. Kışın Kürt aşiretlerinin yazın ise Arap aşiretlerinin otlaklarıydı. Ayrıca önemli miktarda Hristiyan nüfus da yaşamaktaydı. Bölgede Osmanlı nın asayişi sağlaması sonrasında göçebe Kürt aşiretleri yavaş yavaş bu arazilere yerleşmeye başladılar yılında ise Kürt nüfusu biraz fazla olsa da Kürt ve Arap nüfus dengedeydi. Ancak daha sonraki yıllarda Türkiye den Fransız kontrolündeki bölgeye yapılan göçlerle Cezire bölgesindeki Kürt nüfus daha da arttı yılında ise Cezire bölgesinde Arap (% 27), Kürt (% 53), (%20) Hristiyan bulunmaktaydı. Daha sonraları da bir miktar daha yeni gelenler olmuş ancak güneyden devletin iskanı ya da kendiliğinden Arap göçü de söz konusu olmuştur. Müslüman nüfusta kısmi artışa karşın doğal nedenlerle yada göçler sonucunda Hristiyan nüfusun oranında düşüş gözlemlenmiştir. Diğer taraftan 1962 yılında yapılan sayımda 1945 öncesinde Suriye de bulunduğunu ispat edemeyen Kürt vatandaşlık hakkından mahrum edilmiştir. 14 Suriye Kürtlerinin sayısını belirleme konusunda sorun olan konulardan biri de vatandaş sayılmayan Kürtlerdir. Gambill 2004 yılında vatandaşlık hakkından mahrum olan Kürtlerin sayısının ı yapancı (ajanib), i kayıtsız-kaçak (maktumin) olarak nitelendirilen insan kitlesi olduğunu belirtmektedir. 15 Suriye hükümeti 2011 yılında ülke genelinde yapılan gösteriler sonrasında vatandaşlık hakkı olmayan ve sayıları civarında olduğu iddia edilen bu insanlara vatandaşlık haklarını vermeye başlamıştır. 16 Halep vilayeti içerisinde Kürtler birbiri ile toprak bağlantısı olmayan Kürt dağı-afrin ve Ayn-el Arap-Kobani bölgelerinde yaşamaktadırlar. Chaliand Kürt dağı bölgesinde, Kürtlerin 360 civarında köyde yaşadıklarını, civarında nüfusları olduğunu belirtmektedir. Chailand Kobani bölgesinde yaşayan Kürtlerin sayısı hakkında rakam vermemekle birlikte Kürtlerin 120 adet köyde yaşadıklarını ifade etmektedir. 17 Rizgar Kurdaxî ise Afrin bölgesinde yaşayan 13 Chaliand Gérard, A people without a country: the Kurds and Kurdistan, Interlink Books, 1993, s McDowall David, A Modern History of the Kurds, I.B.Tauris, 2000, s Gambill Gary C., The Kurdish Reawakening in Syria 16 Stateless Kurds in Syria granted citizenship, 07/world/syria.kurdish.citizenship_1_kurdish-region-kurdish-identity-stateless-kurds?_s=PM:WORLD 17 Chaliand Gérard, A people without a country: the Kurds and Kurdistan, Interlink Books, 1993, s. 195

4 Kürtlerin 366 adet köyde yaşadığını az miktarda da Arap nüfus bulunduğunu belirtmektedir. 18 Afrin bölgesinde yaşayan belli başlı Kürt aşiretleri, Bülbül ve Reco nahiyelerinde Amikî, Bülbül nahiyesindeki Biyan (Biyî), Bu iki nahiye ile birlikte Hastiyan dağı civarında bulunan Şeyhan, Hastiyan dağında (Mabetan) Hastiyan aşireti, Cinderesi nahiyesindeki Cumiyan aşireti olarak sıralanabilir. Ayrıca, Şikakan, Rubaran, Heştiyan, Şerevan, Çakallı aşiretleri de bulunmaktadır. Afrin Kürtlerinin çok az yezidi dışında tamamına yakını Sünni Hanefidir. 19 Afrin de Kürtlerin çoğunluğu bulunmaktadır. Bununla birlikte bölgede yukarda belirtiğimiz gibi Arap nüfus ile birlikte çoğunluğu Türkiye sınırları yakınlarında olmak üzere Türkmen nüfus da yaşamaktadır. 20 Suriye de Kürt nüfus Türkiye deki uzantıları paralelinde aşiret yapısına sahiptir. Resulayn bölgesinde Milli aşireti mensupları yerleşiktir. 21 Suriye deki Kürtler genel olarak yaşadıkları Kuzey vilayetlerinden sadece Hasaka da çoğunlukta yada en büyük grupturlar. Bölgede bulunan Kürt aşiretleri büyük ölçüde Mardin civarında bulunan aşiretlerin Suriye deki uzantılardır. Bölgede bulunan Kürt aşiretleri Huverki, Kiki, Kocari, Mersinan, Milli, Dakuri gibi sayabiliriz. 22 Ayrıca Hasaka vilayetinde nüfusunun hepsi de Kürt değildir. Bu vilayette önemli miktarda Hristiyan nüfus da bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri Mardin Süryanileri ile benzerlik gösteren ve Melkiye-Derik civarında yerleşik Süryani nüfustur. Onlar Melkiye merkezinde geçmişte mutlak çoğunlukta olsalar da Hristiyan nüfusun yoğun göçü neticesinde oranları azalmıştır. Vilayetin batısında ise Nasturi-Asuriler, Rasulayn ile Hasaka arasındaki Habur vadisine yayılmış 35 adet köyde yaşamaktadırlar. Ayrıca vilayet genelinde önemli miktarda Ermeni nüfus da bulunmaktadır. 23 Hasaka vilayetinde yaşayan bir diğer halk kitlesi de Araplardır. Hasaka vilayetinin kuzeyinde yaşayan Mardin göçmeni Arapların yanı sıra bölgenin yerlisi olan bedevi Araplarla 18 Kurdaxî Rizgar, Kurdax Herêma Çiyayê Kurmênc, erişim 27 Temuz Reşîd Mustefa, Herêma Çiyayê Kurmênc (Efrîn), erişim 14 Haziran Suriye Türkmenleri, 21 Winter Stefan, The Other "Nahḍah": The Bedirxans, The Millîs And The Tribal Roots Of Kurdish Nationalism In Syria, Oriente Moderno Nuova serie, Anno 25 (86), Nr. 3 (2006), New Document: Al-Hasakah province delegation sends demands to President Bashar al-assad 23 Fernandez Alberto M., Dawn at Tell Tamir: The Assyrian Christian Survival on the Khabur River, Assyrian Villages in Khabur, Syria, erişim 27 Temmuz 2012

5 devletin iskanı sonrasında yerleştirilen Arap nüfus da bulunmaktadır. Bununla birlikte Erkmen in iddia ettiğinin aksine bölgedeki Arap nüfus temel olarak sonradan yerleştirilenlerden değil bölgenin yerlilerinden oluşmaktadır. 24 Hasaka vilayetinde bulunan Arap aşiretlerinin belli başlılarını Kamışlı civarındaki Tay aşireti ile Kamışlı ve Hasaka civarındaki Cubur, Anaze, Şammar olarak sayabiliriz. 25 Hasaka vilayetinin Hasaka ilçesinde Arapların çoğunluğu bulunmaktadır. Chailand Hasaka da Arap Kürt oranını 10/1 olarak Araplar lehine olduğunu belirtmektedir. 26 Hasaka vilayetinin en doğu ucunu oluşturan Melkiye ilçesinin (Cizre nin güneyi) Irak sınırına yakın bölgesinde Tay aşiretinin yanında Şammar, Dari (Zubi?), Güneyden getirilerek yerleştirilen derleme aşiret grupları da yaşamaktadırlar. Bölgede bulunan Şammar nüfus Telefar ın El-Rabia nahiyesindeki Şammarların devamıdırlar. 27 Ayrıca bölgede bulunan Arap aşiretlerin ileri gelenleri ile Körfez ülkelerinin hanedanlıkları arasında akrabalık bağı şeklinde de tezahür eden güçlü bağlar bulunmaktadır. Hasaka vilayetinde kuzeyden güneye doğru gidildikçe Kürt yoğunluğu azalmaktadır. Hasaka vilayetindeki Kürtlerin yoğun olduğu yerleşim merkezlerinin hemen hepsi Türkiye sınırındadırlar. Bunlar Derbesiye, Kamışlı, Amuda, Kahtaniye (Tırbesipi) gibi. Ancak sınırdan iç taraflara gidildikçe Arap oranı artmaktadır. Sınırdan kilometre uzaklıkta yer alan Al- Jawadiyah ( Çil Axa) nın nüfusunun yarısı Arap iken kilometre uzaklıkta olan Hasaka merkezde ise Araplar çoğunluktadır. 28 Hasaka vilayetinde Türkiye sınırında da oldukça fazla miktarda Arap köyü de bulunmaktadır. Kürt milliyetçileri Cizre ile Ceylanpınar arasındaki bölgede her iki Kürt köyünün arasında bir Arap köyü olduğunu belirtmektedir. 29 Bölgede bulunan Arap aşiretleri 2005 yılındaki olaylarda rejimden yana tavır almışlar Kürt göstericilerin bastırılmasında aktif olarak katılmışlardır Erkmen Serhat, Suriye de Kürt Hareketleri, Erişim 17 Ekim Carole A. O'Leary, Nicholas A. Heras, Syrian Tribal Networks and their Implications for the Syrian Uprising, Terrorism Monitor Volume: 10 Issue: 11, Erişim 27 Temuz &cHash=7a20925cf13da2607b897bb413a583b3 26 Chaliand Gérard, Ghassemlou Abdul Rahman, a.g.e., s Al-Malkiyye ( ح س كة) ال مال ك ية ((ال erişim 17 Ekim %A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%83%D8%A9), 28 Cities, erişim 31 Temuz Amed Dicle, Batı Kürdistan, Petrol Kuyuları ve Uzun Kuyruklar -Amed Dicle, Erişim 4 Eylül KURDWATCH Report 4 The»Al-Qamishli Uprising«The beginning of a»new era«for Syrian Kurds?

6 Suriye deki Kürt Hareketi Suriye de Kürtlerin genel olarak Türkiye ile Irak taki Kürtlerin uzantıları olmaları ve bütünleşik bir coğrafyaya sahip olmamaları nedeniyle etkin bir mücadele yöntemi geliştirememişlerdir. Büyük ölçüde Şam ın ya da Şam a hakim olanların (Sovyetler, Fransa gibi) diğer Kürtleri bölgedeki diğer devletlere karşı kullanma çabalarında manipülasyon aracı olarak kullanılmışlardır. Bununla birlikte Suriye Kürt milliyetçiliği açısından önemli bir merkez olmuştur. İlk olarak Kürtçenin (Kurmanci) standartlaştırılması ve self-determisyon talebinin savunulması noktasında büyük rolleri bulunan Kürt hareketine ev sahipliği yapmıştır. 31 Birinci Dünya savaşı sonrasında Suriye ye hakim olan Fransız manda yönetimi Suriye deki 26 yıllık varlığı boyunca manda yönetimine karşı oluşabilecek tehditleri önleyici bir idare anlayışı ile Suriye deki dini azınlıklara bir tür özerklik sağlamış ve bu yolla Sünni Arapların gücüne karşı bir denge kurmaya çalışmışlardır. Fransa, Osmanlı döneminde özerk bir yönetime sahip olan Dağlık Lübnan ın sınırlarını her yönde biraz daha genişleterek burada Maruni Hıristiyanlarının egemen olduğu bir devlet kurmuş, ülkenin güneyinde yoğunlaşmış Dürzîler ve kuzeybatısında yoğunlaşmış Nusayriler için de özerk bölgeler tahsis etmiş ve ayrıca Sancak olarak bilinen İskenderun a (bugünkü Hatay) özerklik vererek Suriye de bir böl-yönet siyaseti izlemişler ancak Kürtlere herhangi bir özerk bölge tahsis etmemiştir. 32 Bunda Kürtlerin Suriye de bütünleşik coğrafyalarının bulunmamasının etkisi büyüktür. Ayrıca Kürtlerin yaşadığı en büyük kısım olan Cezire bölgesinde (Mardin in güneyi) Fransa tam manasıyla otoritesini 1927 yılından sonra kurabilmiş ve bölgeye yerleşen Kürtlerin büyük çoğunluğu Türkiye topraklarından çok yakın tarihlerde gelerek Cezire bölgesine yerleşmişlerdi. Öte yandan bölge önemli miktarda Hristiyan ve Arap nüfus da barındırıyordu. Bununla birlikte 1936 yılına kadar Fransa nın Kürtlere için yaklaşımı daha pozitifti yılı sonrasında Fransa ile Suriye nin anlaşması ve Türkiye ile sınır anlaşması Fransızların Kürtlere olan ihtiyacını ortadan kaldırmıştır. Bu dönemde Cezire de bulunan Kürtlerle Hristiyanların bir arada otonom yönetim kurmalarını amaçlayan iki grubun ileri gelenleri arasında yakınlaşmalar da olmuşsa da bir otonom yapı kuramamışlardır. Bu dönemde eski Nusaybin kaymakamı ile Millili İbrahim Paşanın oğlu ile Aşiret lideri Haco Ağa Kürtlerin bölgede bulunan lider 31 Winter Stefan, The Other "Nahḍah": The Bedirxans, The Millîs And The Tribal Roots Of Kurdish Nationalism In Syria, Oriente Moderno Nuova serie, Anno 25 (86), Nr. 3 (2006), pp Özkaya Abdi Noyan, Suriye Kürtleri: Siyasi Etkisizlik ve Suriye Devleti nin Politikaları, USAK, Cilt 2, No: 8 ss , erişim 13 Temmuz 2012

7 kadrosundandı. 33 Bu ittifak çabalarına rağmen Kürtlerle Hristiyanların arasındaki sorunlar Hristiyanların özerklik talepleri karşısında daha da yükseldi ve Amuda da çok sayıda Hristiyan Hükümet yanlısı Kürt aşiretleri tarafından öldürüldü. 34 Her ne kadar Kürt ileri gelenleri Fransızlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışsalar da özellikle Berazi, Milli, Rışvan aşireti kökenli geleneksel Kürt toplumu Fransızlardan uzak durmuşlar 13 defa Fransızlara karşı isyan etmişlerdir. 35 Diğer taraftan her ne kadar Türkiye göçmeni Kürt elitleri Kürt milliyetçiliğini bölgede yükseltse de Suriye nin geleneksel Kürtler elitleri Suriye toplumu ile iyi ilişkiler kurmuşlar ve Siyasi alanda da kendilerine önemli pozisyonlar elde etmişlerdir darbesini yapanlardan biri ile 1956 yılındaki Genel Kurmay başkanı Kürt idi. 36 Türkiye den gelen milliyetçi Kürt elitleri 1927 yılında Suriye de (Lübnan da) Fransa nın himayesinde Hoybun (Hwebun) adında bir örgüt kurmuşlardı. Örgüt ün merkezi Halep idi. İlk Başkanlığını Celadet Bedirhan yapmıştı. Örgüt Pan Kürdist bir hareket niteliğindeydi. Suriye Kürtlerine ilişkin çok fazla projeleri yoktu. Ermeni Taşnak Partisi ile ilişki içindeydi. 37 Örgüt aşiret yapısı dışında örgütlü eğitimli bir silahlı mücadele yürütme taraftarıydı. Bu nedenle Sovyetlerin denetimindeki Uluslararası Azınlıklar Örgütünden Mali destek almış, Taşnak partisi ile ittifak kurmuş İtalyan ve Amerikalılardan askeri eğitim desteği sağlamaya çalışmıştır. Örgüt silahlı örgütleme yürütmesi amacıyla İhsan Nuri yi Ağrı isyanın örgütlemek üzere göndermiştir. Örgütün faaliyetleri Türkiye tarafından takip edilmiş ve Hükümetin protestosu sonrasında Fransa örgütün Halep teki faaliyetlerini sonlandırmışlardır. Kurucusu Celadet Bedirhan ise 1951 yılında bugün İsrail işgali altında olan Suriye istihbaratı ile ilişkili olduğu iddia edilen bir şekilde çiftliğinde öldürülmüştür. 38 Celadet in Kardeşi Kamuran ın İsrail istihbaratı ile ilişkili olması ve onlardan para alması Celadet i de Suriye istihbaratının hedefi yapmış olabilir. 39 Bedirhan Kardeşler Hoybun un liderliğinden ayrıldıktan sonra Fransız politikası paralelinde hareket etmeye ve Fransız yardımı almaya gayret gösterdiler. Bu bağlamda Suriye topraklarını hiçbir zaman Kürdistan toprakları olarak nitelendirilmediler. Ayrıca onlara Fırat ın doğusuna geçmekte yasaklanmıştı. 40 Suriye Kürtçenin (Kurmanci) standartlaştırılmasında önemli bir merkez olmuştur. Bedirhan ailesi üyeleri tarafından ilk def 1932 yılında Şam da Hawar adında dergi çıkardılar. Bu 33 Tejel Jordi, Syria's Kurds: history, politics and society, Routledge, 2009, s Jwaideh, a.g.e., s Winter, a.g..m., s McDowall D, a.g.e., s Gunter Michael M., Historical Dictionary of the Kurds, Scarecrow Press, 2011, s McDowall D., a.g.e, s McDowall D., a.g.e., s Winter, a.g..m., s 466

8 dergi Latin harfleri ile çıkan ilk Kürtçe dergiydi. Daha sonraki yıllarda çıkardıkları Ronahi ( ) ve Roja Nu ve Ster dergi ve gazeteleri ile Kürtçenin standartlaştırılması için büyük çaba harcadılar. 41 Fransa denetimindeki Suriye de Kürtçe dergi ve gazete çıkmakta ve Fransız mandasının yayın organı olan Levant Radyosu nda Kürtçe yayın yapılmaktaydı. Bağımsızlık yıllarının ilerleyen Arap Milliyetçiliğinin güçlendiği döneme kadar Kürtlerin durumu oldukça iyi idi. Ancak Suriye, Kürtlerin faaliyetlerine karşı tutumlarını 1956 dan itibaren daha da sertleştirmiştir yılında Kürtçe müzik ve yayın, resmi olarak yasaklanmıştır. 42 Bu dönemde Suriye içinde Suriye deki Kürtler için faaliyet gösteren ilk Kürt partisi kurucu başkanlığını Nureddin Zaza nın yaptığı, 1957 yılında faaliyete geçen Suriye Kürdistan Demokratik Partisi kurulmuştur (KDPS). 43 Söz konusu parti çok fazla etkili olamamış Suriye hükümetinin baskısı ile bölünmüş ve çeşitli isimlerle başka partileri içinden çıkarmıştır. Mısır ile Suriye nin birlikte kurduğu Birleşik Arap Cumhuriyeti BAC nin kurulmasının ardından KPDS kapatılmış ve liderleri hapse atılmıştır. BAC dağıldıktan sonra parti toparlanmaya çalışmış ancak 1965 yılında başlayan bölünmeler sonucu parti, gücünü ve etkinliğini yitirmiştir lerden itibaren Suriye ye hakim olan Esad Irak ve Türkiye ile yaşadığı sorunlarda bu ülkelerdeki Kürtleri, Bağdat ve Ankara nın istikrarını bozmak için kullanma politikasını yürürlüğe koymuştur. Kendi ülkesindeki Kürtlerin tepkisini azaltmak için ise ülkesindeki Kürtlere uygulanan baskıyı hafifletmiştir. 44 Bu dönemde Hafız Esad Talabani nin Partisine (PUK) ve Barzaninin partisine (KDP) ofisler açmalarına ve onların Suriye topraklarında Peşmerge devşirmelerine izin vermiştir. Aynı şekilde Hafız Esad PKK yı himaye etmiş, PKK nın Suriye den militan devşirmesine izin vermiştir. PKK nın militanlarının % 20 si Suriye orjinli olduğu belirtilmektedir. 45 Diğer taraftan 1960 lı yıllarda Suriye nin kuzey sınırları boyunca bir Arap kuşağı olarak Arap yerleşimleri yerleştirilmesi planlamıştır. Arap kuşağı politikası 1973 yılından itibaren uygulanmaya konulmuştur. Tabka barajının yapılması nedeniyle yerlerinden olan Arap Valda aşiretinden aile Cezire bölgesindeki 41 model çiftliğe yerleştirilmiştir. Hafız Esad ancak kısa süre sonra (1976 yılı) Arap kuşağı politikasını yürürlükten kaldırılmış eski yerleşenlerin 41 Winter, a.g..m., s Tejel Jordi, a.g.e.,s Zaza Nureddin, Bir Kürt Olarak Hayatım, Mezopatamya İsveç, 1994, s Özkaya Abdi Noyan, a.g.m., 45 Sinclair Christian, Kajjo Sirwan, The Evolution of Kurdish Politics in Syria,

9 durumunu değiştirmemiştir. 46 Arap kuşağı politikasının sınırlı sayıda insanı kapsamasından ötürü bölgenin yapısını çok fazla değiştirdiğini söylemek mümkün değildir. Hafız Esad dönemi Kürtlere kısmi bir rahatlama da getirmiştir. Kürtlere dönük baskıları hafifletmiş sınırlı olarak faaliyetlerine izin vermiştir. Kürtlerin yaşadığı bölgelerdeki alt yapı imkânlarını artırmıştır. Hafız kendisi de azınlığa dayandığı için Kürtleri yanında tutmaya çalışmış hatta onları Müslüman Kardeşlere karşı da kullanmıştır. 47 Suriye deki Kürt hareketi devamlı olarak bir ayrılma ve birleşme çabaları ile karakterleşen bir özellik göstermektedir. İlk olarak KPDS ise Osman Sabri nin sol, Nureddin Zaza nın sağ fraksiyonları olmak üzere 1962 de fiili 1965 te resmi olarak ikiye bölünmüştür. Daha sonra sağ fraksiyon Hamid Hacı Derviş geçmiş Barzani nin 1970 yılındaki birleştirme çabası başarısızlıkla sonuçlanmış Barzanici bir üçüncü partinin ortaya çıkması ile bölünme artmıştır. Daha sonraki yıllarda (1975) sol fraksiyon içerisinde Yekiti grubu ortaya çıkmıştır yılında Suriye de PKK lılar tarafından kurulan ve PKK tarafından yönlendirilen Demokratik Birlik Partisi (Partiya Yekîtiya Demokrat-PYD) kurulmuştur yılında ise Azadi partisi kurulmuştur. 48 Amerikan ın Irak işgali Suriye deki Kürt hareketi açısından bir ivme noktası olmuş sonrasında bölgedeki Kürt unsur Irak ın Amerikan işgali sonrasında meydana gelen gelişmelerle daha da politize olmuşlardır. Kıvılcım 12 mart 2004 yılında Deyri Zor kulübü ile Kamışlı futbol kulübü arasındaki maçta Deyri Zor lu Arapların Saddam lehine, Barzani ve Talabani aleyhine Kürtlerinde Bush lehine slogan atmaları neticesinde başlamıştır. Olayları bastırmak isteyen Suriye güvenlik güçleri orantısız güç kullanmış ve sivil kayıpları olmuştur. Akabinde olaylar tüm Suriye genelindeki Kürtlerin bulunduğu kentlere sıçramış hükümet güçleri ve yerel Araplar saldırıların hedefi olmuşlardır. Kızgın Kürtler, ABD bayrakları taşımışlar, Bush ve eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron lehine sloganlar atmışlar, hükümet binaları, özel mülkiyetlere zarar vermişlerdir. Hükümet güçlerinin orantısız güç kullanması ve Kürt militanlarının saldırıları neticesinde 7 si Arap 43 kişi ölmüştür. Bir yıl sonrasında Kürtlerin ileri gelenlerinden Şeyh Haznevi 10 mayıs 2005 yılındda kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış 3 hafta sonra da cesedi 46 Tejel Jordi, a.g.e., s Özkaya Abdi Noyan, a.g.m., 48 Sinclair Christian, Kajjo Sirwan, a.g.m.

10 Deyri Zor da bulunmuştur. Kürt gruplar olaydan hükümeti suçlamış cenazesi binlerce kişinin katılımıyla kaldırılmıştır. 49 Günümüzde bu Suriye deki Kürt partileri içinde Yekiti ile PYD nin taban desteği daha güçlüdür. Ayrıca PYD nin silahlı unsurları da bulunmaktadır. Suriye de olaylar başladıktan sonra Barzani nin girişimleri sonucunda bütün grupları birleştirmek amacıyla Kürt ulusal konseyi (KNC) kurulmuştur. Erbil de bir araya gelen 15 adet grubun temsilcisi Abdul Hakim Bashar başkanlığında birleşerek KNC yi oluşturmuşlardır. 50 Bağımsız hareket etme eğiliminde olan PYD ise PKK nın Esad taraftarı tutumuna paralel olarak rejim aleyhtarı olan Kürt göstericilere saldırmış önde gelen Kürt politikacılarından bazılarını hedef almış Gelecek hareketi lideri Temo yu da öldürmüştür. 51 Ancak PYD müttefiki olan Esad ın kalıcılığına inancını kaybedince Haziran 2012 de KNC ile tekrar bir araya gelerek PYD nin katılımıyla KNC Yüksek Kürt Konseyi olarak yeniden yapılanmaya karar verilmiştir. 52 Türkiye tarafından en çok dikkat çeken örgüt olan PYD bağımsız hareket etmekte ve kurduğu kontrol noktaları ile PYD dışında grupların bölgede varlığına izin vermemektedir. Diğer Kürt hareketlerinden farklı olarak PYD silahlıdır ve Esad rejimi ile güçlü işbirliği içindedir. PYD civarında olan militanı ile tamamen veya kısmen olarak Afrin ve Kobani bölgesi ile Halep in 2 Kürt mahallesini kontrol etmektedir. Hasaka ilinde ise kontrol ettiği alanlar daha sınırlıdır. Bunda bölgenin etnik olarak heterojen olması ve Suriye ordu birliklerinin hala kısmen bölgede olmasının büyük etkisi bulunmaktadır. 53 Suriye Kürtleri Kürtler içerisinde laik-kürt milliyetçiliğinin en yüksek olduğu Kürt gruplarından birisidir. Ayrıca onlar içerisinde laik ve sosyalist fikirler de güçlüdür. Türkiye de sağ çizgideki Kürt yazarlardan birisi Dedeleri tasavvuf dergahlarında sofi, ilim dergahlarında seyda, kendileri ateizmin pençesinde ya da Zerdüştlük savunucusu olanları gördünüz mü? Suriye Kürtler arasında içeride ve dışarıda var yıl öncesine kadar Allah Allah seslerinin yükseldiği, feqilerin kasidelerinin semasını süslediği, bugün ise gençlerin namaz kılmasının yadırgandığı Müslüman köyleri biliyor musunuz? Suriye Kürtlerinin coğrafyasında 49 Tejel Jordi, a.g.e., Carnegie Middle East Center, The Kurdish National Council in Syria, erişim 31 Temmuz Carnegie Middle East Center, The Kurdish Democratic Union Party, erişim 31 Temmuz Ateş Hazal, Sabah Gazetesi , erişim 31 Temmuz Wilgenburg Wladimir van, Assessing the Threat to Turkey from Syrian-Based Kurdish Militants, d46dc25faae5a erişim 20 Ağustos 2012

11 var. Büyük anneleri, Allah aşkından cezbeye düşen, anneleri İslam üzerine titreyen, kendileri başı açık köy kızları duydunuz mu? Suriye Kürtlerinde köy kızları bile Türkiye şehirlerinde olduğu kadar açıklığa müptela. sözleri ile Suriye Kürtlerindeki dönüşümü anlatmaktadır. 54 Sonuç Yerine Arap baharı olarak da adlandırılan değişim rüzgârları Suriye deki Kürt realitesi ile Türk kamuoyunu muhatap etmiştir. Ancak, kamuoyunu bilgilendirenlerin Suriye deki Kürtler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı gazetelerde çıkan haberlerden net olarak ortaya çıkmaktadır. Yapılan haberler büyük ölçüde dezenformasyon içermekte ve kamuoyunu yeni bir Kürt tehdidi ile karşı karşıya olduğumuz gibi bir algı oluşturularak korku ve panik havası yaratılmaktadır. Suriye deki Kürtlerin, nüfus içinde çok büyük bir orana sahip olmamaları, coğrafi olarak birbirinden kopuk 3 farklı bölgede yaşamaları, en fazla nüfus içeren Cezire bölgesinde (Hasaka vilayeti) ise nüfusun heterojen bir yapıda olması vilayetin güneyinin Arap çoğunluğa sahip olması nedenleri ile onların potansiyellerini sınırlandırmaktadır. Diğer taraftan, Suriye de Kürt hareketinin örgütlü ve silahlı olması sebebiyle bölgede bulunan Arap, Türkmen ve Hristiyan unsurları yerlerinden etme yada sindirme gibi yöntemlerle etkisiz hale getirilmesi halinde Talafar örneğindeki gibi trajediler tekrarlanabileceği gibi Türkiye nin hemen güneyinde radikal Kürt gruplarca kontrol edilen bir kuşak oluşabilecektir. Bu nedenle PKK içinde % 20 ye varan Suriyeli Kürt varlığı ve Suriye Kürtlerinin yüksek milliyetçilik düzeyi Türkiye nin Suriye Kürtlerine ayrı bir dikkatle takip etmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, Suriye yönetiminin kendi Kürtlerini komşulara karşı kullanma ve manipüle etme konusundaki yetkinliği ve geçmiş tecrübeleri dikkate alındığında Türkiye ile arasına tampon bir Kürt kuşağı oluşturmak isteyebileceğini değerlendirmek gerekmektedir. Kürt kuşağı projesi ile İran ın Kürtler aracılığı ile hem Akdeniz e hem de Suriye ye Sünni Arap engeli olmaksızın ulaşmasının yolu açılacaktır. Bu nedenle Türkiye bölgede yaşanabilecek nüfus hareketlerini dikkatle takip etmeli ve oluşabilecek pogrom veya katliam gibi süreçleri engellemeye gayret göstermeli ve bölgede bulunan Arap, Türkmen, Nasturi, Kürt, Süryani, Çeçen gibi unsurların ileri gelenleri ile iletişim kanallarını açık tutarak oluşabilecek insani ve siyasi dramların önüne geçmeye çalışmalıdır. 54 Ahmet Yılmaz, Suriye Kürtleri İslam`dan Nasıl Uzaklaştı? 4, Suriye Kürtleri 1, erişim 31 Temmuz 2012,

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu

IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu IKBY-Irak Merkezi Hükümeti Çekişmesi ve Türkmenlerin Durumu Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı Irak ta 7 Mart 2010 seçimlerinin ardından hükümet kurma konusunda siyasi çekişmenin etkileri halen devam

Detaylı

Suriye Kürtleri: Siyasi Etkisizlik ve Suriye Devleti nin Politikaları

Suriye Kürtleri: Siyasi Etkisizlik ve Suriye Devleti nin Politikaları Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 8 ss.90-116 2007 Suriye Kürtleri: Siyasi Etkisizlik ve Suriye Devleti nin Politikaları Abdi Noyan ÖZKAYA Özet Bugün Suriye Kürtleri, ülkedeki en büyük etnik azınlık

Detaylı

Kerkük, Telafer, Kerkük...

Kerkük, Telafer, Kerkük... Kerkük, Telafer, Kerkük... P R O F. D R. Ü M İ T Ö Z D A Ğ A L A E D D İ N PA R M A K S I Z BAĞIMSIZ TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ Kerkük Krizi ve Türkiye'nin Irak Politikası gerekçelerden vazgeçerek konuyu

Detaylı

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası

Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Eurominority'den yeni Kürdistan haritası Strasbourg - Devletsiz Uluslar ve Avrupa Ulusal Azınlıkları Derneği (Eurominority) ile Paris teki Kürt Enstitüsü, yeni bir Kürdistan haritası hazırladı. Harita

Detaylı

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü santralistanbul Küresel Sorunlar Platformu http://www.platformforglobalchallenges.org http://www.twitter.com/pgchallenges http://www.facebook.com/kureselsorunlarplatformu İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

BAĞIMSIZ ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR MERKEZİ

BAĞIMSIZ ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR MERKEZİ BAĞIMSIZ ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR MERKEZİ Mart 2012 www.bagimsizarastirmalar.com BAĞIMSIZ ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR MERKEZİ Giriş Arap Baharı olarak tanımlanan siyasal süreç içerisinde Mart 2011'de

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011

İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 GELECEK İSLAM ÜLKELERİNDE NÜFUS ÖNGÖRÜLERİ 2050 ARALIK 2011 SARIKONAKLAR İŞ TÜRKĠYE MERKEZİ C. BLOK ĠÇĠN D.16 BÜYÜME AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE ÖNGÖRÜLERĠ 02123528795-02123528796 2025 www.turksae.com Nüfus,

Detaylı

5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi

5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi 5 bin PKK lı ve peşmergeye terör eğitimi ABD, 50 yıldır Irak ı parçalayıp kukla bir Kürt devleti kurmanın altyapısını yapıyor. Son olarak 1996 da 5 bin peşmerge ve PKK lı, Guam Adası nda gayrinizami savaş,

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Suriyeli Mülteciler 2011 yılında başlayan ve ülkenin sınırları içinde ve ötesinde 11 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine yol açan Suriye'deki iç savaşa tepki olarak

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Terör Örgütü DAEŞ in İstila Stratejisinin Bir Parçası Olarak Su

Terör Örgütü DAEŞ in İstila Stratejisinin Bir Parçası Olarak Su Terör Örgütü DAEŞ in İstila Stratejisinin Bir Parçası Olarak Su Dr. Tuğba Evrim Maden temaden@gmail.com @temaden 06 Ekim 2016 Su Hukuku ve Politikaları 04/10/2016-07/10/2016 Çatışmalarda su kaynağının

Detaylı

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM

HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM SURİYE ÜLKE RAPORU HAZIRLAYAN GAZİANTEP SANAYİ ODASI TİCARET DAİRESİ EKİM 2011 SURİYE ÜLKE VE İHRACAT RAPORU RESMİ ADI BAŞKENTİ DİL : Suriye Arap Cumhuriyeti : Şam (Damascus) : Arapça (resmi), Kürtçe,

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

Çatışan çıkarlar-pekişen ittifaklar: Sincar

Çatışan çıkarlar-pekişen ittifaklar: Sincar Çatışan çıkarlar-pekişen ittifaklar: Sincar Suriye nin kuzeyinde PKK/PYD nin kontrolünde bulunan Sincar, zaman içinde bölgesel mücadelenin merkezi haline geldi. 21.08.2017 / 23:57 Melahat Tok İNSAMER İnsani

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14

OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK - Genç Gelişim Kişisel Gelişim OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14 OYUN İÇİNDE OYUN KERKÜK ALİ KERKÜKLÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. BÖLÜM - IRAK TÜRKLERİ 1 / 14 Irak'ın Tarihçesi Türkmenlerin Kökeni Türkmenlerin Irak'a Yerleşmeleri Türkmenlerin Irak'ta Kurdukları Devletler ve

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) Irak ta Bugünkü Durum

Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) Irak ta Bugünkü Durum Irak ta Bugünkü Durum Irak taki Gelişmeler ve Türkiye (II) ABD nin Irak ı işgalinin en görünür sonuçları Irak ta siyasi gücün ve iktidarın kontrolünün Sünni azınlıktan Şii çoğunluğa geçmesi, Irak güvenlik

Detaylı

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan

Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Çepeçevre Karadeniz Devam Eden Sorunlar, Muhtemel Ortakl klar - Güney Kafkasya ve Gürcistan aç s ndan Hasan Kanbolat 8 Ağustos ta Güney Osetya Savaşı başladığından beri Güney Kafkasya da politika üreten,

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

MANİSA İLİ KIRKAĞAÇ İLÇESİ ŞAİREŞREF MAHALLESİ ADA NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1-) PLANLAMA ALANININ TANIMI a.) COĞRAFİ KONUM, NÜFUS ve İDARİ YAPI Kırkağaç, Manisa nın kuzey batısında, İzmir-Bandırma demiryolu üzerindedir. Manisa ya uzaklığı 79 km. dir. Denizden yüksekliği 100 m

Detaylı

LOCAL COUNCILS AND SECURITY SECTOR REFORM IN SYRIA BAŞLIKLI TOPLANTININ SONUÇ RAPORU

LOCAL COUNCILS AND SECURITY SECTOR REFORM IN SYRIA BAŞLIKLI TOPLANTININ SONUÇ RAPORU TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.16, MART 2017 LOCAL COUNCILS AND SECURITY SECTOR REFORM IN SYRIA BAŞLIKLI TOPLANTININ SONUÇ RAPORU Merkezi İstanbul da bulunan Suriyeli politika araştırmaları merkezi Omran

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Avrupa ve ABD'ye göç eden mülteciler nüfusu nasıl etkiledi? Avrupalıların, AB politikalarına bakışı nasıl? ABD halkının mültecilere bakışı nasıl? 29.06.2016

Detaylı

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi

Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Türk Elitlerinin Türk Dış Politikası ve Türk-Yunan İlişkileri Algıları Anketi Araştırma üç farklı konuya odaklanmaktadır. Anketin ilk bölümü (S 1-13), Türkiye nin dünyadaki konumu ve özellikle ülkenin

Detaylı

IMPR HUMANITARIAN ŞIRNAK/CİZRE DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Cizre deki Genel Durum

IMPR HUMANITARIAN ŞIRNAK/CİZRE DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR. Cizre deki Genel Durum IMPR HUMANITARIAN ŞIRNAK/CİZRE DEKİ EZİDİLER HAKKINDA RAPOR Cizre deki Genel Durum IMPR Humanitarian olarak IŞID örgütünün saldırıları sonrası ortaya çıkan göç dalgalarını yerinde tespit etmek amacıyla

Detaylı

İngiliz Belgelerinde Kurdistan

İngiliz Belgelerinde Kurdistan Derleyen Mesut Yeğen İngiliz Belgelerinde Kurdistan dipnot yayınları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 13 İngiltere'nin Kürdistan Siyaseti 15 Osmanlı Eliti ve Kürdistan 18 KürtEliti 19 Yeni Rejim ve Kürtler 21 Şeyh Said

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.

MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO. TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.11, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.11, ARALIK 2016 MUSUL OPERASYONU, IRAK IN GELECEĞİ VE TÜRKMENLER KONFERANSI 15 Aralık 2016 tarihinde ORSAM, TEPAV ve TOBB Ekonomi

Detaylı

ORSAM SURİYE DE KÜRT HAREKETLERİ KURDISH MOVEMENTS IN SYRIA ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES

ORSAM SURİYE DE KÜRT HAREKETLERİ KURDISH MOVEMENTS IN SYRIA ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES SURİYE DE KÜRT HAREKETLERİ KURDISH MOVEMENTS IN SYRIA ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ SURİYE DE KÜRT HAREKETLERİ

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

Suriye nin Kürt Sorunu bağlamında Yeni Türk dış politikasının en zorlu sınavı

Suriye nin Kürt Sorunu bağlamında Yeni Türk dış politikasının en zorlu sınavı DOSYA Suriye nin Kürt Sorunu bağlamında Yeni Türk dış politikasının en zorlu sınavı Suriye ye yönelik politikasında Arap Baharı öncesi Direniş ekseni ile Batıcı eksen arasında kendisine üçüncü bir pozisyon

Detaylı

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ...

ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... İçindekiler ÖN SÖZ... XI KISALTMALAR... XIII KAYNAKLAR VE ARAŞTIRMALAR... XV GİRİŞ... 1 I. ARNAVUTLUK ADININ ANLAM VE KÖKENİ... 5 I.1. Arnavutluk Adının Anlamı... 5 I.2. Arnavutluk Adının Kökeni... 7 I.3.

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt

Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Körfez'in petrol zengini ülkesi: Kuveyt Kuveyt, dünyada bilinen ham petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 10 una sahip ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin (OPEC) 5. büyük petrol üreticisi konumunda.

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Suriye de Kürt Kuşağı

Suriye de Kürt Kuşağı ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER DEĞERLENDİRMESİ Suriye de Kürt Kuşağı Oytun Orhan Oytun Orhan, 2009 yılından bu yana ORSAM da araştırmacı olarak görevine devam etmektedir.

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

USTAD Tahlil Nisan-2011

USTAD Tahlil Nisan-2011 Meydana Dökülme ve Öfke Bahreyn de 14 Şubat hareketi USTAD Tahlil Nisan-2011 Çalışma No:5 Nisan 2011 Mardin -TURKEY ÖZET: Bahreyn e Bahreyn den penceresinden baktığınızda, onu diğer ülkelerden ayıran önemli

Detaylı

Türk Kamuoyunun ABD ye ve Amerikalılara Bakışı Araştırması

Türk Kamuoyunun ABD ye ve Amerikalılara Bakışı Araştırması Türk Kamuoyunun ABD ye ve Amerikalılara Bakışı Araştı Koç Holding in Sponsorluğunda ARI Hareketi Infakto Research Workshop Araştırma Hakkında... Çalışma Koç Holding in sponsorluğunda, ARI Hareketi için,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

Irak Türkleri: Maruz Kaldıkları Dışlanma ve Asimilasyon Uygulamaları

Irak Türkleri: Maruz Kaldıkları Dışlanma ve Asimilasyon Uygulamaları Irak Türkleri: Maruz Kaldıkları Dışlanma ve Asimilasyon Uygulamaları Habib HÜRMÜZLÜ Hukukçu, Yazar ve Gazeteci Ortadoğu Analiz Dergisi Başyazarı, Türkiye Bilindiği üzere, Misak-ı Milli sınırları içinde

Detaylı

Doç. Dr. Aylin GÜNEY Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Doç. Dr. Aylin GÜNEY Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Doç. Dr. Aylin GÜNEY Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Raporun Anahatları Megatrends: Küresel ana eğilimler Game-Changers: Ana Eğilimlerde değişime yol açabilecek etkenler Senaryolar Ana

Detaylı

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir.

KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER. Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle açıklanabilir. Araştırmanın Yapıldığı Kayacık Köyü Hakkında Genel Bilgiler KAYACIK KÖYÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER KAYACIK İSMİNİN KAYNAĞI Kayacık Köyü nün isminin kaynağı hakkında iki rivayet bulunmaktadır. Bunlar şöyle

Detaylı

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015)

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015) 17.06.2015 Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu (16 Haziran 2015) Necatibey Caddesi No:82 Kat:6 Daire:11/12 Demirtepe/Ankara Tel:+90 (312) 230 35 67-68-69 Fax:+90 (312) 230 17

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ ALAN KALDI MI?

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ ALAN KALDI MI? DIŞ POLİTİKA TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ ALAN KALDI MI? HAZİRAN 2011 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA SORUNSUZ

Detaylı

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi

(Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki Değişimin Toz Fırtınaları ile İlişkisi V. ULUSLARARASI KUM VE TOZ FIRTINASI ÇALIŞTAYI ORTA DOĞU TOZ KAYNAKLARI VE ETKİLERİ 23-25 EKİM 2017, İSTANBUL (Change of Water Masses-Dust Storms Interaction in Syria and Iraq) Suriye ve Irak taki Su Kütlelerindeki

Detaylı

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ

K A N A Y A N Y A R A K A R A B A Ğ KANAYAN YARA KARABAĞ Astana Yayınları KANAYAN YARA KARABAĞ Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Bahadır Bumin ÖZARSLAN Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz,

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

PYD, PKK nin Suriye kolu olarak da biliniyor.

PYD, PKK nin Suriye kolu olarak da biliniyor. El Nursa Cephesi, Türkiye nin desteğini de alarak, Rojava da (Kürtçe de Batı anlamına geliyor, Batı Kürdistan için kullanılıyor) PYD ye saldırıyor. Amaç, PYD nin yönetimini ele geçirdiği yerleşim birimlerindeki

Detaylı

ORTA DOĞU DA DEĞİŞİM TÜRKİYE

ORTA DOĞU DA DEĞİŞİM TÜRKİYE ORTA DOĞU DA DEĞİŞİM VE TÜRKİYE Editörler: Atilla SANDIKLI & Erdem KAYA İSTANBUL 2014 YAYINLARI Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı) No:10 Celil Ağa İş Merkezi Kat: 9 Daire: 36-38 Mecidiyeköy /

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Fırat Kalkanı Operasyonu

Fırat Kalkanı Operasyonu فقوم ريدقت 1 2016 سطسغأ Ekim 2016 Fırat Kalkanı Operasyonu Türk politikasının seçeneklerini arttıran katkılar 2 Suriye kuzeyini DAEŞ terör örgütünden arındırmak için Türk silahlı kuvvetleri koalisyon

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

Bağdat hükümeti ilerleyemiyor: Musul'da son durum ne?

Bağdat hükümeti ilerleyemiyor: Musul'da son durum ne? Bağdat hükümeti ilerleyemiyor: Musul'da son durum ne? Musul Operasyonu sürerken şehirde IŞİD'in elinde birkaç mahalle kalmış durumda ancak hükümet güçleri ve Şii milislerin ilerleyişi durdu. 07.06.2017

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ.

YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK IŞBIRLIĞI YAPILMASINI UMUYORUZ. ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ No.41, No.23, OCAK MART 2017 2015 ORSAM BÖLGESEL GELİŞMELER SÖYLEŞİLERİ NO.41, OCAK 2017 YÜKSEK ÖĞRETIM ALANINI GELIŞTIRMEK IÇIN IRAK VE TÜRKIYE ARASINDA DAHA ÇOK

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ

KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ KARDEŞ ÜLKE PAKİSTAN PAKİSTAN TEFRİŞAT PROJELERİ İPEKYOLU ASYA LAHOR KUR AN KURSU YENİ BİNAMIZ 11.12.2015 PAKİSTAN DAKİ KUR AN KURSLARIMIZ Derneğimiz Pakistan'ın eğitim alanında tanınmış Süleymaniye ICC

Detaylı

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi

İhvanı Müslimin'in kısa tarihi On5yirmi5.com İhvanı Müslimin'in kısa tarihi Askeri darbeyle devrilen Muhammed Mursi'nin bir yıl önceki seçim zaferi, hareketin doğduğu ve onlarca yıl boyunca yasaklı kaldığı Mısır'da Müslüman Kardeşler

Detaylı

SURİYE KÜRTLERİNİN TÜRKİYE DEKİ

SURİYE KÜRTLERİNİN TÜRKİYE DEKİ SURİYE KÜRTLERİNİN TÜRKİYE DEKİ KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ALGISI SURİYE KÜRTLERİ SAHA ARAŞTIRMASI RAPORU 1 SURİYE KÜRTLERİNİN TÜRKİYE DEKİ KÜRT SORUNU VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ALGISI: SURİYE KÜRTLERİ

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Türkiye'de Barzanici Hareket (1965-2007) Molla Mustafa Barzani, oğlu Mesud Barzani'nin şimdi yaptığı gibi, Batılı ülkelerin yayınladığı haritalarla Türkiye'yi hedef olarak gösteriyordu. 12 Mart 1971 Muhtırası'ndan

Detaylı

UIT-CI bildirisi: Kobane de Kürt halkının direnişiyle dayanışmaya!

UIT-CI bildirisi: Kobane de Kürt halkının direnişiyle dayanışmaya! UIT-CI bildirisi: Kobane de Kürt halkının direnişiyle dayanışmaya! Nüfusunun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Suriye nin kuzeyindeki Kobane kenti, Beşar Esad diktatörlüğüne karşı 2011 de başlayan halk

Detaylı

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda

Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Eslen: Stratejik İnisiyatif Ayrılıkçılarda Zeynep Fazlılar Açılım sürecinin, ayrılıkçı Kürtlerin siyasi taleplerinin karşılanamaz olduğunu gösterdiğini belirten Tuğgeneral (E) Nejat Eslen; şiddet riskini

Detaylı

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980.

Lisans :İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih (Gece) Bölümü, Umumi Türk Tarihi Kürsüsü, 1980. ÖZGEÇMİŞ Doğum Yeri ve Yılı : Adıyaman, 1955 Eğitim : Fırat İlkokulu, Malatya, 1964. Adıyaman Lisesi Orta Bölümü, Adıyaman, 1972. Mimar Sinan İnşaat Teknik Lisesi, Kayseri., 1976. Mesleki Kariyeri Lisans

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01. Günlük Haber Bülteni 23.01.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.aktifhaber.com Tarih: 22.01.2015 1 2 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi : www.haberler.com Tarih: 22.01.2015 İNTERNET

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Niisan 2014 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2014 MART İHRACAT PERFORMANSI

Detaylı

IRAK ÜLKE RAPORU 19.12.2013. [Type the document subtitle]

IRAK ÜLKE RAPORU 19.12.2013. [Type the document subtitle] IRAK ÜLKE RAPORU 19.12.2013 [Type the document subtitle] IRAK ÜLKE RAPORU 19.12.2013 YÖNETİCİ ÖZETİ BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü nün kayıtlarına göre, Bursa dan Irak a ihracat yapan 100 firma bulunmaktadır.

Detaylı

Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması Kadir Has Üniversitesi Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması Kantitatif Araştırma Raporu 4 Aralık 2013 İstanbul Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları

Detaylı

Suriye ve Lübnan ın Dış Politikalarını Etkileyen Faktörler

Suriye ve Lübnan ın Dış Politikalarını Etkileyen Faktörler Suriye, tarihsel açıdan çok farklı toplumsal ve dini güçlerin/akımların kesişim noktasında yer almasından ötürü, dini açıdan oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Ancak yine de ülke nüfusunun yüzde 90

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ

OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ 14.09.2017 OCAK-AĞUSTOS 2017 DÖNEMİ TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ Türk Karayolu Taşımacılarının Gittiği Ülkelerin Tümü Türk İhracat Taşımalarında Yoğunluk Haritası İHRACAT TAŞIMALARI Geçen yıl Ocak-Ağustos

Detaylı

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu

TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK'dan Sınır Ötesi IŞİD Operasyonu TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin Cerablus bölgesinin IŞİD'ten geri alınması için operasyon başlatıldı 24.08.2016 /

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

SURİYE DE MUHALEFETİN ANATOMİSİ

SURİYE DE MUHALEFETİN ANATOMİSİ SURİYE DE MUHALEFETİN ANATOMİSİ Hazırlayan: Oytun Orhan ORSAM Ortadoğu Uzmanı 18 Nisan 2011 ORSAM İnternet Sitesi Kaynak: http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?id=1765 Suriye de Muhalefetin Anatomisi

Detaylı

KÖKSAV E-Bülten. Hassas Konular KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI. 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya

KÖKSAV E-Bülten. Hassas Konular KÖK SOSYAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI. 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya Hassas Konular 2 Aralık 2007 Rusya Federasyonu DUMA seçimleri ve Kafkasya Ufuk Tavkul 29 Ocak 2008 Rusya Federasyonu Parlamentosu nun alt kanadı Duma seçimleri 2 Aralık 2007 tarihinde gerçekleştirildi.

Detaylı

Mayın İzleme 2012. Büyük Bulgular Ve Türkiye

Mayın İzleme 2012. Büyük Bulgular Ve Türkiye Mayın İzleme 2012 Büyük Bulgular Ve Türkiye Sözleşme nin evrenselleştirilmesi 2012 de, iki ülke, Finlandiya - Ocak 2012 Somali -Nisan 2012 Mayın Yasaklama Anlaşması na katıldı. Mayın Kullanımı 1 ülkede,

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR Şubat 216 Hikmet DENİZ i İçindekiler Tablo Listesi... iii Grafik Listesi... iii 1. Giriş... 1 2. Türkiye'de Teşvik Belgesine Bağlı Yatırımlar... 1 3. Yatırımların Bölgesel

Detaylı

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2016 YILI HAZİRAN AYI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi TEMMUZ 2016 GENEL DEĞERLENDİRME Türkiye İhracatçılar Meclisi

Detaylı