AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ"

Transkript

1 AMASYA ŞEHRİ Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

2 AMASYA BELEDİYESİ Kültür Yayınları No: 14 Temmuz 2010 ISBN: Yayın Danışmanı Osman AKBAŞ Amasya Belediye Başkanı Yrd. Sayfa Tasarımı - Kapak Yasin VARIŞLI

3 İÇİNDEKİLER Amasya Şehri Adlı Eserin Yazarı Osman Fevzi Olcay ın Kitabına Önsöz... 5 Sadeleştirenlerin Önsözü... 9 Osman Fevzi Olcay Amasya Şehri Önsöz Amasya İsminin Menşei Hakkındaki Görüşler Amasya nın Doğal Durumu Amasya nın Coğrafi Durumu Amasya nın İklimi ve İktisadi Durumu Amasya Amasya da Yetişen Hükümdarlar Büyük İdare Adamları Amasya da Yetişen Şeyhülislâmlar Amasya da Yetişen Büyük Âlim ve Müderrisler Amasya da Yetişen Büyük Tarihçiler Amasya da Yetişen Coğrafyacılar ve Lügat Yazarları Amasya da Yetişen Tıp Âlimleri İle Matematikçiler Amasya da Yetişen Ünlü Şair ve Ediplerin Biyografileri Amasya da Yetişen Ünlü Hattatlar Amasyalı Büyük Mutasavvıflar

4 4 AMASYA ŞEHRİ Amasya da Bulunan Tarihî Selçuklu Eserlerinin Kitabeleri Selçuklu Eserlerinin Kitabeleri Selçuklu Zamanına Ait Kadılar Osmanlı Devrine Ait Tarihî Kitabeler Dünya Savaşından Önce ve Dünya Savaşında Olan Olaylar ile Tarihi Safhalar ve Mütareke Devri Atatürk ün 24 Eylül 1340 (24 Eylül 1924) Tarihinde Amasya mıza Teşrifleri Eski Yunanlılar Devrine Ait Amasya daki Bazı Yerler ve Bunlara Dair Açıklamalar Amasya da Akdağ Silsilesi Hakkında Bilgi Amasya daki Mağaralar Hakkında Bilgi Amasya da Görülen Eski Yunan Kitabeleri Topkapı Nüshasındaki Çizim ve Fotoğraflar Amasya Şehri Orijinal Metni

5 TAKDİM Amasya, 7500 yıllık tarihî geçmişi ve birikimiyle bir tarih ve kültür şehridir. On yedi medeniyete ev sahipliği yapmış, bir müze kenttir. Her adımda karşımıza çıkan tarihî eserleriyle bir dünya mirasıdır. Dünyanın ilk coğrafyacısı olan Strabon, Amasyalıdır. Roma yı dize getiren Mithridates bu şehirde yaşamıştır. Dünyaya mal olan Ferhat ile Şirin efsanesinin çıkış noktası bu şehirdir. Divan edebiyatımızın ilk kadın şairi olan dünyaca ünlü Mihri Hatun un şehridir Amasya. Amasya, dünya tarihi açısından önemli olduğu gibi, Türk tarihi bakımından da oldukça değerli bir şehirdir. Dağılan Türk birliği Çelebi Mehmet le Amasya da hayat bulmuş, padişah adayı şehzadelerin yetiştiği bir yer olmuş, Mustafa Kemal Atatürk le Türkiye Cumhuriyeti nin doğum belgesi olan Amasya Tamimi burada imzalanmıştır. Böyle önemli bir şehir olan Amasya hakkında bağımsız üç eser yazılmıştır. Bunlardan birisi geniş kapsamlı bir çalışma olan Hüseyin Hüsamettin Yasar ın Amasya Tarihi adlı eseridir. İkincisi Kara Vaiz lakabıyla tanınan Mustafa Vâzıh ın kaleme aldığı Belâbilü r-ra siyye min Bâhisi l Amasiye adlı eseri ve üçüncüsü de Osman Fevzi Olcay ın yazdığı Amasra Şehri dir. Elinizdeki eser Osman Fevzi Olcay a ait olan eserdir. Amasya Belediyesi olarak şehrimizin ne derece kültür zenginliğine ve birikimine sahip olduğunun farkındayız. Bu şehrin insanına hizmet ederken, aynı zamanda geçmişiyle bağlarını koparmamasını, hatta daha sağlam bağlar oluşturmasını sağlamak zorundayız. Kültür şehrine yakışır kültürel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları takdir etmek ve eser sahiplerini desteklemek bizim aslî görevimizdir. Bu cümleden olmak üzere, bu eserin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyorum. Cafer ÖZDEMİR Belediye Başkanı

6

7 AMASYA ŞEHRİ ADLI ESERİN YAZARI OSMAN FEVZİ OLCAY IN KİTABINA ÖNSÖZ Amasya Bayezid Kütüphânesini ve Amasya Müzesini yönettiğim yıllarda Osman Fevzi Bey ikâmet ettiği İstanbul dan üç-beş yılda bir defa hasret gidermek için çok sevdiği memleketine gelir, bir ay kadar hemen her gün kütüphanemize uğrardı. Bir elinde at başlı bastonu, koltuğunun altında Amasya Meşâhiri Tarihine Zeyl diye hazırlamış olduğu kitapları ile bizim encümen-i dâniş niteliğindeki toplantılarımıza katılırdı. İstanbul un ilmî meclisleri ve Amasya mızın tarihi ile ilgili bildikleri ve bulduğu yeni şeylerle sohbeti pek faydalı geçerdi. Kendisi Amasya mızın son hattatlarındandı. Özellikle rik a yazısı çok çok güzeldi. Yazdığı kitaplardan, Topkapı Sarayı Kütüphanesine, İstanbul Belediyesi Kütüphanesi ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanelerine birer nüsha verdiğini söylemişti. Eserleri bizzat görüp yaşadığı konuları da naklettiğinden özellikle araştırma yapanlar için faydalı olacak değerdedir. Bu eserler o günlerde bir imkân bulunur da basılabilir diye ümitle bekledik. Maalesef eserlerinin basıldığını göremeden 1973 yılında İstanbul da vefat etmiştir. Amasya Meşâhiri adlı kitabı 2002 yılında Turan BÖCEKÇİ adlı bir hemşehrimiz tarafından yeni harflere çevrilerek Amasya Belediyesi tarafından 3000 adet bastırılmıştır. Kendi ifadesiyle, Bu eser Osmanlı İmparatorluğunun ilim merkezi olarak tanınmış olan Amasya şehrinde yetişmiş büyük şahsiyetlerin terceme-i hâllerinden ve her sahada bıraktıkları ilmî, tarihî, edebî eserlerinden bahsetmektedir. Bu ikinci eseri Amasya Şehri de yine hemşehrilerimizden Harun KÜÇÇÜK ve Kurtuluş ALTUNBAŞ tarafından yeni harflere çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır. Osman Fevzi nin son yıllar rik a yazısının en güzel hattı ile tıpkıbasımının da eserde yer almasına şükürler diyerek, kitaplarında bahsi geçen bütün Amasyalılara ve kendisine rahmet ve mağfiretler diliyoruz. Ruhları şâd olsun. Muammer ÜLKER İstanbul Bâyezit Kütüphanesi Eski Müdürü

8

9 Sayın Muammer Ülker in verdiği kısa not: 13 Şubat 1965 tarihinde yazılmış Hoca Ahmet Emrî Yetkin in Nasîhat adlı şiiri ve Osman Fevzi Olcay Beyin el yazısı ve imzası; Hâmilü l-kusûru ve l-maâsî Osman Fevzîyü l-amâsî şeklindedir. Ol cihânda dâimâ ilm-i azîze müşterî Çünki ilminle bulursun her makâm-ı bihterî Her fazîlet ilm-i âlîden zuhûr etmektedir Şübhesiz oldu cehâlet fısk u şerrin masdarı Hürmet eyler âlime ilmin muhibb-i sâdıkı Âlimin mikdârını bilmez sefîh ü serseri Ehl-i cehl ü gafletin bezminden eyle ictinâb Bil ganîmet sohbet-i merd-i fazîlet-perveri Âlim-i kâmilden eyle istifâde her zaman Varsa ilmin sen de memnûn et dil-i hâhiş-geri Hem müfîd ol âlem-i dünyâda hem de müstefîd Böyledir ehl-i kemâlin âdet-i şîrîn-teri Bir dakika eyleme gafletle imrâr-ı hayât Bî-hûde şeylerle meşgûl eyleme mağz-ı seri Nâzır ol arz u semâya ibret ü dikkat ile Her biri olmuş muhakkak ders-i irfân defteri Kudret-i Hallâkı nâtıkdır kitâb-ı kâinât İhtivâ etmektedir tevhîd-i Rabb-ı Ekberi Hayret etme kadrini bilmezse nâkıs Emriyâ Kadr-i zer zerger şinâsed kadr-i gevher gevherî 1 1 Altının kadrini sarraf, cevherin kadrini mücevherci bilir.

10

11 SADELEŞTİRENLERİN ÖNSÖZÜ Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Her tarih kitabı, geçmişi geleceğe bağlayan köprüdür ve bu köprüler ne kadar çok ve güçlüyse, toplumun geleceği de o kadar güzel olur. Çünkü geçmişini bilmeyen toplumların geleceği kurmaları düşünülemez. Genel tarih kitaplarının yanında yer alması gereken önemli tarih kitaplarından birisi de, hiç şüphesiz, illeri anlatan tarih kitapları yani yerel tarih kitaplarıdır. Bu küçük çaplı araştırmalar büyük eserlerin ortaya çıkmasını sağlar. İşte bunlardan biri Osman Fevzi Olcay ın Amasya Şehri adlı eseridir. Osman Fevzi Olcay eserini yazmaya başladığında esere Veritable Historie d Amassia - Amasya Tarihi Zeyli adını verdiğini 1919 da başlayıp 1932 de bitirdiği elyazması nüshada belirtmektedir. Ancak daha sonra yazar çeşitli düzenlemeler yaparak eseri yeniden yazmıştır. Eski ve yeni kaç nüshası olduğu tam olarak bilinmeyen eserin kütüphanelerde bulunan Osmanlıca elyazması iki nüshası vardır. Bunlardan birisi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nde (Yeniler y.y. 774) bulunmaktadır ki, yazar, bu esere 1920 yılında başlamıştır yılında bitirdiği bu eser, 142 varaktan oluşmaktadır. Diğer nüsha, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı nda (Belediye Yazmaları, nr. 2) bulunmaktadır. Yazarın 1937 yılında bitirdiği bu eser ise 147 varak tutarındadır. Çalışmamıza konu olan eser, 22 Eylül 1937 tarihinde bitirilen bu nüshadır. Ayrıca eserin, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde Hakiki Amasya Tarihi adını taşıyan, 61 sayfadan oluşan Latin harflerle ve el yazısıyla yazılmış bir nüshası bulunmaktadır. Fakat bu nüsha eserin bir bölümünün çevirisi durumundadır. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Dem. No: 65-40) İlk eser, belli bir düzen olmaması, yazarın aklına geldikçe bazı bölümleri tamamlamaya çalışması, eserin metotlu bir şekilde yazılmadığını göstermektedir. Ancak, üzerinde çalışma yaptığımız eser, yazarın düzeltmeleri, ekleme ve çıkartmaları yaptığı, kaynakları tekrar gözden geçirdiği eserdir. Biz bu önemli eseri günümüz insanına kazandırmaya çalıştık. Bunu yaparken eseri sadece Latin harflerine çevirmekle kalmadık ve sadeleştirme de yaptık. Aslını merak edenler için de eserin orijinal metnini verdik. Çünkü bu, aynı zamanda yazarın Sayın Muammer ÜLKER e bir vasiyetiydi.

12 12 AMASYA ŞEHRİ Eserin sadeleştirilmesi dışında esere ekleme ve eserden bölüm çıkarma yoluna gitmedik. Sadece bu eserde boş olup, diğer nüshalarda bulunan coğrafya bölümünü ekledik. Gerekli görülen yerlerde dipnot düştük; ama yazarın dipnotlarını da olduğu gibi aldık. Ancak çalıştığımız nüshada olmayan, Topkapı Sarayında bulunan el yazmasındaki fotoğraf, resim ve çizimler ile Yunan kitabelerini de aldık. Bu eserin basımını üstlenen Amasya Belediye Başkanı Sayın Cafer ÖZDEMİR e ve Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Osman AKBAŞ a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Amasya tarihi bakımından önemli bir eser olarak kabul edilen bu eseri, günümüz insanına kazandırmayı başardıysak ve değerli yazar ve tarihçimiz Osman Fevzi OLCAY ın vasiyetini yerine getirebildikse, kendimizi bahtiyar sayarız. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

13 OSMAN FEVZİ OLCAY 1887 de Amasya da doğdu. Kara Vâiz Ahmet Hilmi Efendi nin oğludur. Sofizâde Mektebi nde ilk tahsilini yaptıktan sonra Rüştiye ve ardından 1904 te İdadi yi bitirdi. İstanbul da Dârülfünûn da bir yıllık öğrenci iken, babasının davetiyle Amasya ya dönmüş; babasının çalıştığı medresede ders vermeye başlamıştır. Balkan Harbi çıkmasıyla 1912 yılından itibaren 13 ay Trakya da askerlik yaptı. Dönüşte Hüsn-i Hat dersleri vermeye başladı. Seferberlik ilan edildiğinde Askere Alma Kalemi Kâtipliğine getirildi ve Kazım Karabekir Paşa ile beraber Ermeni isyanının bastırılması ve Tehcir işlerine katıldı de Amasya da Emlâk-i Milliye Tahsildarlığına atandı. Mütarekeden sonra Amasya Tütün İnhisar (Tekel) memurluğu, Samsun İskân Müdürlüğünde mutemet oldu ve Tevziat memurluğu yaptı. Bir yıl sonra da aynı görevle İstanbul a gitti te bu memuriyetin lağvedilmesi üzerine bir yıla yakın bir süre Arşiv Dairesinde ücretli olarak çalıştı. Atatürk ün emriyle İstanbul Kütüphaneleri Kitap Tasnif Komisyonuna girdi. Sinekli, Rami ve Şile de müdürlük yaptı. Vilayet Evrak Kalemi mümeyyizliği yaptı de Sarıyer Tahrirat Kitabetine tayin edildi. Buradan emekliye ayrıldı yılında İstanbul da vefat etti. Amasya Şehri (İlk adı Amasya Tarihine Zeyl dir. Latin harfleriyle olan ve bitirilemeyen eser, Hakiki Amasya Tarihi adını taşımaktadır.), Amasya Meşahiri adlı telif ve Câhız, Türklerin Faziletleri ve Övgüleri (İstanbul 1939, 29 sayfa) adlı çevirisi bulunmaktadır.

14

15 AMASYA ŞEHRİ Yazan Eski Türk yazıları uzmanı Karavaiz oğlu Amasyalı OSMAN FEVZİ OLCAY Yıl 1937 İşbu eser Amasya nın doğal ve coğrafi durumundan, ilmî, iktisadî ve sanat açısından öneminden; memleketin kuruluşu tarihinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu zamanına kadar geçirdiği tarihi aşamalardan ve halkının sosyal durumundan, âdet ve geleneklerinden Amasya da hüküm süren eski Roma, Yunan ve Selçuk imparatorlarının idarelerinden söz etmektedir. Ayrıca burada yetişen âlim, hoca, şeyhülislamlardan, büyük mutasavvıflarla tarihçilerden, mucitlerden, matematik âlimlerinden, tıp alanındaki uzmanlardan ve şairlerden bahsedilecek; onların hayat hikâyeleri anlatılacaktır. Sanat tarihinde yer tutan yüksek hattatlardan Amasya da bulunan Selçuk ve Osmanlı Türklerinin tarihi eserlerine ait bilgileri ve eserlerin kitabeleri ile Amasya daki mağaralarla buna dair bilgileri, şehrin doğusundan başlayıp Erzincan a kadar uzanıp giden Akdağ silsilesinin bazı kısımlarında meydana gelen doğa olaylarıyla oluşan fosillerden; Dünya Savaşı nın felaketine uğrayıp Millî Mücadelenin öncesinden, savaş sırasındaki olaylardan Millî Mücadelenin Amasya da nasıl oluştuğundan ve Gazi Mustafa Kemal Paşa nın Amasya daki büyük hatıralarından sırasıyla bahsetmektedir.

16

17 ÖNSÖZ Tarih; toplum halinde yaşamakta olan bütün milletlerin geçmiş zamana ait ilmî, sosyal ve ahlâkî durumlarından, kültüründen, âdetlerinden ve geleneklerinden haber veren bir ilimdir. Bu açıdan tarihler genel ve özel olarak iki kısma ayrılır. Genel tarih, yeryüzü üzerinde yaşayan bütün milletlerin genel durumundan söz eder. Özel tarih ise yalnız bir milletin, bir hükümetin veya bir memleketin genel tarihini bildirir. İşte bu tarzda yazılan tarihe de özel tarih adı verilir. Her milletin yükselme ve gelişmeye doğru adım atabilmek için mutlak tarihini bilmesi ve tarihî olayları hassas bir bakışla güzelce araştırıp incelemesi gerekir. Tarihsiz hiçbir millet yaşamayacağı gibi yükselme ve gelişmesi de mümkün olmaz. Bu itibarla beni sinesinde büyütüp yetiştiren ve Milattan 4200 yıl önce kurularak halen tarihi kıymet ve önemini koruyan, eserleriyle sabit olan Amasya şehrinin bir tarihini yazmak düşüncesini kafamda kararlaştırdım. Yirmi seneyi aşan uzun bir zamandan beri bu esas üzerinde hayli araştırma ve inceleme yaparak sonunda bu naçiz eser meydana getirilmiş ve adına Amasya Şehri denmiştir. Eserimde görülecek olan bazı hataların muhterem okuyucular tarafından düzeltilmesinin ilim adına şeref kabul edileceğini arz eder ve sözüme son veririm. Başarı, yüce Allah ımdandır. Osman Fevzi OLCAY

18 18 Amasya Şehrinin dâhilinden bir kısım manzarasıdır AMASYA ŞEHRİ

19 OSMAN FEVZİ OLCAY 19 AMASYA İSMİNİN MENŞEİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Bugün ilin genel ve resmî adı olan Amasya nın uzun zamanlardan beri hiçbir değişikliğe uğramadığı ve şehrin Amasya adıyla anılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Ancak şehre bu adın niçin verildiği hakkında değişik tarihlerde görülen söylentiler de her ne kadar kesin bir hüküm kuvvetinde değilse de aralarında bir uygunsuzluk ve temelde bir ayrılık da görülememektedir. Bu sebeple bu söylentilerin de geçmişte ortak bir dayanağı olduğu söz konusu olabilmektedir. O da bu şehri kuran adamın Amas, Amis, Amises, Amezdi isminde bir kimse olduğu noktasıdır. Değişik tarihler ve çok değerli kaynaklarda Amasya ismi hakkındaki açıklamaların özeti aşağıdaki gibi değerlendirilip konu edildiğini görüyoruz: 1-Amasya şehrini kuran Amas adında bir kişidir ki, bu adam sonraları Amis adıyla ünlü olmuştur. 2- Mufassal da Amasya nın eski ismi Amasea diye kaydedilmiştir ki, bugün Yeşilırmak denilen ve şehrin ortasından geçen ırmak boyunca kurulmuştur, denilmektedir. Şarl Teksiye nin 2 tercümesi de bulunan Küçük Asya - Arkeolojisi, Tarih ve Coğrafyası adlı ünlü eserlerinde Amasya nın eski adının Amazis olduğu görülmektedir. 3-Mareşal Moltke nin 3 Şark Hâtıraları adlı eserinde ise Amasya yı Amezdi ve Amezus şekillerinde kaydedildiğini görüyoruz. Bunun gibi Târîhi l-ümem ve l-mülûk ile Ikdü l-cümân ve Kitâbü r-rivâye adlı eserlerle Acâyibü l-mahlûkât adlı eski Arapça tarihlerde Amasya nın ismi Amase, Amise, Mâsiye, Amas ve Amis şekillerinde kaydedilmekte olduğu gibi bazı tarihlerin rivayetine göre de şehrin kurucusunun Amamis denilen eski Mısır hükümdarlarından bir kişinin isminin değiştirilmesinden oluştuğundan bahsedilmektedir. Âlî nin Künyeti l-ahbâr adlı eserinde Yeşilırmak ı Amis nehri ve İris nehri diye kaydetmiştir. Bu durum, Amasya şehrinin eskiden Amas, sonra Amis adlarıyla ünlü olduğunu açıklayıp doğrular. Hicretin 353. yılında (987 M.) Zeyd el-belhî tarafından yazıldığı görülen ve Batı tarihçilerince yazar Makdisi tarafından yazıldığı ileri sürülen Kitabü l-bedaî ve Târîh-i bi-tamâmihi ve Kemâlihi adlı bu önemli eserde ise Amasya nın asıl isminin Harşena olduğu bildirilmektedir. 2 Charles Texier ( ) adındaki Fransız yazar. (Sadeleştirenler) 3 Helmuth Karl Bernhard von Moltke. (26 Ekim Nisan 1891) Alman Generali. (Sadeleştirenler)

20 20 AMASYA ŞEHRİ Ayrıca Çorumlu Mustafa Vâzıh ın Belâbilü r-ra siyye min Bâhisi l-amasiye adlı eserinde de yine Harşena adı verilmektedir. Yukarıda işaret edildiği üzere bütün kayıtlardan şehrin Amas yahut Amis adlı bir kişi tarafından kurulduğuna kuvvetli bir kanaat hâsıl olmaktadır. Ancak bu Amas yahut Amis denilen kişi kimdir? Hangi millete mensuptur? Bir hükümdar yahut herhangi bir şahıs mıdır? İşte bu da tam bir açıklıkla belirlenmiş değildir. Değişik tarihlerin bildirdiğine göre Amasya şehrini kuran kişinin kim olduğu hakkındaki görüşler birbirinden farklıdır ve bu durum bu konuda şüpheler oluşturmaktadır. Bu görüşlerden başlıcası şunlardır: 1-Şehrin kurucusu Amas Han adında bir Türk tür, diye bu iddiayı ileri süren tarihler eski zamanlarda Irak, El-Cezire taraflarında ikamet eden Türk kavimlerinden bazılarının kuzeye doğru ta Karadeniz sahiline kadar indiklerini ve bu sırada Amasya şehrini de kurmuş olduklarını gösterecek tarihi eserler bulunduğunu kaydetmektedirler. Yine, Diyarbakırlı Sait Paşa nın Mir atü l-iber adlı eserinde Amasya ve çevresi eski zamanlarda Tebâr, Sâlib, Mornik denilen Türk kabileleriyle meskûn olup sonra Trabzon taraflarından Amis, Amasya şehrine Yunanlıların göçtüklerini kaydediyor. Yani Amasya havalisinde pek eski zamanlarda Türk unsurundan bazı kabilelerin oturduğu sabit oluyor. Bu itibarla Amasya şehrini kuran adamın Türk olması ihtimali kuvvetleniyor, demektir. 2-Yine bazı tarihlerin iddialarına göre Amasya nın Mısır hükümdarlarından Amamis adıyla tanınan bir kişi tarafından kurulduğu ve bu şekilde isimlendirildiği bildiriliyor. Ermeni tarihlerinin görüşlerine göre Amasya şehrini Hikâniye krallarından Amasios bini Armayas bin Ermeniyan bin Hayinik bin Türcem bin Cumir bin Yafes bin Nuh (A.S.) kurmuştur, diye kaydetmekte ise de bu haberi Camîü d-düvel in Ermeni kaynaklarından aldığı bu görüşe Mir atü l- İber efsanedir, demiştir. İşte Amasya tarihinin Türk, Arap ve Ecnebi kaynaklarında yapılan araştırma ve inceleme ile buna dair verilen bilgilerin özeti bundan ibarettir. Belâbilü r-ra siyye min Bâhisi l-amasiye adlı eserde ise Amasya nın kurucusu hakkında Sam ibni Nuh Harşena bini Erfahşe dir diye gösterilmektedir.

21 OSMAN FEVZİ OLCAY 21 AMASYA NIN DOĞAL DURUMU Şehrin güneyinde Çakallar mesiresi, kuzeyinde 400 metre yüksekliğinde Harşena Kalesi ve güney doğu yönünde Erzincan a kadar uzanıp giden Akdağ silsilesi ve batısında Tokat Caddesi yönünde Ferhat Boğazı ile sınırlı olup Samsun yönünde ve Suluova nın bitiminden başlayarak şehrin çıkışı olan ve 37,5 km uzanan virajlı dar boğazı ihtiva etmektedir. Köse ve Habeş dağlarının kuzey sırtlarındaki yamaçlarından çıkıp gün batısına doğru akıntısına devam eden Tozanlı Çayı ile Çamlıbel eteğinden çıkan Artova suyunun bunlara karışmasıyla büyük bir ırmak şeklini alarak şehrin batı sınırındaki Kayabaşı, Göllük, Vadiönü, Ağburunucu mevkilerinden geçerek Ferhat Boğazı arasından süzüle süzüle şehrin içerisinden akıp Çarşamba ya dökülmekte olan ve Yeşilırmak adı verilen bu ırmak, Amasya yı ikiye ayırmaktadır. Tokat tan itibaren güneyden kuzeye doğru akıp giden bu Yeşilırmak a Kazova yı geçtikten sonra kendisine Zile nin önünden akan su ile daha yukarılarda Çıkrık, Çekerek, Şekerâb ırmağı katılır. Çağlayan, Helvacı adı verilen yerde şehre 5 km kala her iki tarafı bulutlara kadar yükselen yalçın ve korkunç kayalardan oluşan Ferhat ve Karamanoğulları arasından dar bir vadiye girer. Zana Boğazı istikametiyle Erbaa nın Acem Derbendi denilen yer arasındaki bu mesafe 30 km dir. Kuzeyden güneye cenuba doğru inip Amasya nın Ziyere 4 yolu istikametinde Tersakan adı verilen ve Leylekli-Fındıklı boğazını takip ederek akıp gitmekte olan bu su da Yeşilırmak a karışarak Çarşamba ya dökülmektedir. AMASYA NIN COĞRAFİ DURUMU Amasya vilayeti doğu tarafında Erbaa Boğazı ile Zana köprüsünden geçilerek Taşabat ovasına çıkılır. Batıda Tokat caddesinden müfrez Helvacı adlı mevkiden ve Çalan köprüsünden geçilerek Mecitözü ve Çorum yolunu takip eder. Kuzeydoğusu yönü ise Suluova sahasından başlayan 10 kilometre mesafede Merzifon kazasıyla Gümüşhacıköy kazalarıyla güneyi Niksar ve Tokat sancağı ile sınırlıdır. 5 4 Ziyere denilen bu yer Amasya nın en güzel bir mahallesidir ve aynı zamanda şehirde bağlık-bahçelik bir mesire yeridir. Eski Yunan dilinde buraya Kudsi-Mübarek denildiğini Vâzıh Efendi nin Belâbilü r-ra siyye min Bâhisi l-amasiye adlı eserinde görülmektedir. 5 Amasya nın Coğrafi Durumu başlıklı kısım, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan Hakiki Amasya Tarihi adlı, yazarın Latin harfleriyle el yazması olarak yazdığı; fakat bitiremediği eserden alınmıştır. (Sadeleştirenler)

22 22 AMASYA ŞEHRİ AMASYA NIN İKLİMİ VE İKTİSADİ DURUMU Amasya nın iklimi: Havası kurak, aynı zamanda nemsiz olup olağanüstü sağlamdır. Her mevsim kendi özelliğini tam olarak gösterip kışın haddinden fazla soğuk, yazın da oldukça sıcak olmasına rağmen halkının sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi görülmez. Ortasından akıp giden ve şehri ikiye bölen Yeşilırmak, şehrin doğal güzelliğini artırmakla beraber, şehrin arazisindeki bitkilerin yetişmesine büyük yardımda bulunur. Arpa, buğday, mısır, haşhaş, üzüm, elma, bamyası başlıca ürünlerinden olup özellikle elma ve bamyası ünlüdür. Koza da yetiştirilmektedir. Koyun, tiftik, karakeçi gibi hayvanlar önemli miktarda yetişmektedir. Çalak fabrikasıyla Kızılca, Gölönü, Büyük Fabrika, Yağlayan, Mösyö Aşir, Tamburacıyan, Hacikyan, İki Irmak Çatı, Boğaz fabrikaları adlarıyla on adet un fabrikası olup bu fabrikalarda büyük oranda buğday öğütülmekte ve bu unlar Samsun ve İstanbul a kadar gönderilmektedir. Bağ ve bahçeleriyle ünlü olan bu memleketin girişi, Dışboğaz adı verilen yerden başlayarak şehrin çıkışında Aksalur 6 denen yere kadar 5,5 saat süren bağlarında her çeşit meyve yetiştirilmektedir. Meyvenin haddinden fazla yetişmesinden dolayı, çevresinde bulunan illere gönderilmesine ve hatta İstanbul a kadar yollanmasına rağmen birkaç fabrika kuracak kadar fazla üretim yapıldığı görülmektedir. Ama maalesef ürün fazlasını değerlendirmek için henüz bir konserve fabrikası dahi yoktur. Her şekilde gelişip kalkınmaya uygun olan şehirde hiçbir kalkınma eseri görülmemektedir. Bu şekilde bu güzel şehrin gelişip kalkınmasına kayıtsız kalınmaktadır ki, bundan dolayı memleketin iktisadi durumu, çevresindeki şehirlere oranla çok geri kalmıştır. 6 Amasya nın Aksalur mevkiinden itibaren Zana boğazına kadar uzanan ve Yeşilırmak ın her iki tarafında bulunan bağlar tamamen dolaplar vasıtasıyla bu nehrin suyuyla sulanmaktadır. Bu dolaplar çark ve çember denilen bir çarktan oluşmaktadır. Nehrin akış yönüne göre doğal bir tarzda nehir üstüne kurulup çemberinin üstüne kovalar dizilmiştir ve dolap döndükçe bu kovalar nehirden aldıkları suyu yukarıya çıkarıp üstteki büyük bir oluğa döker ve bu dökülen su ikinci bir oluk vasıtasıyla bahçelere çıkar. Kış mevsiminde bu dolaplar tamamen sökülerek gelecek senenin bahar mevsimine kadar saklanır.

23 OSMAN FEVZİ OLCAY 23 Amasya Vilâyeti Tabiî ve Siyasi

24 24 AMASYA ŞEHRİ AMASYA Köse ve Habeş dağlarının kuzey tarafına bakan yamaçlarından çıkan ve batıya doğru akıntısına devam ettikçe sağdan soldan kendisine karışan derelerle gittikçe büyüyen Tozanlı çayı ile Çamlıbel aklanından çıkan Artova suyunu da aldıktan sonra artık büyük bir ırmak halini alan bu su, Yeşilırmak adını almaktadır. Tokat tan itibaren güneyden kuzeye doğru akıp giden Yeşilırmak, Kazova yı geçtikten sonra kendisine Zile suyu karışmakta; daha yukarıda ise Amasya nın batısında Kayabaşı 7 denilen yerde Çıkrık, Çekerek, Şekerâb ırmağı da bu suya katılmaktadır. Bundan sonra, bugün Çağlayan-Çalak dediğimiz, Helvacı denilen, kasabaya 5 km yerde iki tarafı bulutlara doğru yükselmiş yalçın ve korkunç kayalardan oluşan Ferhat 8 ve Karamanoğulları arasında dar bir vadiye girer. Bu vadi, bazı noktalarında ve özellikle kasabanın ortalarında adeta bir S şeklini alarak batıya doğru ilerledikçe Zana ile Kuz Kilise yöresinde biraz genişlemeye başlar; Acem Derbendi 9 adı verilen yere kadar 30 km uzanıp gider. Doğu Anadolu dan Kazova yoluyla gelecek herhangi bir yolcunun sahil tarafına veya Suluova dan kuzeye gidebilmesi için mutlaka Çağlayan adlı bölgedeki Ferhatarası geçidinden girmesi zorunludur. Binaenaleyh, Suluova ya çıkabilmesi için de yine kuzeyden güneye doğru inip Amasya nın alt tarafından Ziyere köprüsü adlı yörede Yeşilırmak a karışan Tersakan suyunun oluşturduğu ve bugün Leylekli- Fındıklı boğazı adı verilen dar bir yerden geçmesi lâzımdır. Kazova tarafındaki Ferhatarası yla Suluova yönündeki Leylekli-Fındıklı boğazı Yeşilırmak ın giderindeki Zana köyü ile Kuz Kilise ve Acem derbentleri arasında kalan ve yukarıda anlatıldığı gibi etrafı bulutlara kadar yükselen azametli kayalıklar ile dik, yüksek Akdağ silsilesinin yamaçlarıyla çevrilmiş bulunan korkunç ve dar vadinin bir şehri kurmak için en uygun olan noktası şimdiki Amasya şehrinin bulunduğu yerdir. Amasya yı ilk kuran adam, vadinin diğer noktalarından çok, buraların dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıya karşı korunma için daha elverişli bir yer olduğunu görmüş ve şehrin kuzeyinde 7 Kayabaşı Amasya nın 15 km. mesafede ve Mecitözü-Çorum caddesi güzergâhında verimli bağları ile ünlü bir yerdir. 8 Ferhatarası, Ferhatboğazı denilen bu dar geçit, Amasya nın çıkışında ve Hacılar Meydanı nın bitiminden başlayan ve Helvacı adlı yere kadar uzanan ufak bir silsiledir. Bu silsileye Kebire-i bî-sütun-vermiş dağı derler. 9 Bu derbent Zana ile Kuz Kilise arasında olup gayet sarp ve yalçın, korkunç bir derbenttir. Nehirden yüksekliği metredir. Oldukça dar ve tehlikeli bir geçit olup bir hayvanla ancak geçilebilir.

25 OSMAN FEVZİ OLCAY 25 kale yapılan yüksek kayaların eteğini yalayıp geçen İris-Yeşilırmak ın yanında bir de kalenin karşı tarafındaki Çakallar sırtlarından süzülüp inen tatlı kaynak sularının varlığı da şehir oluşturmak için bu noktanın tercih edilmesinde en büyük etken olmuştur. Amasya 10 şehrinin kimler tarafından ve hangi tarihte kurulduğu tarih kitaplarında kesin olarak tespit edilmiş bir konu değildir. Fakat Amasya isminin delâletiyle kurucusunun kimler olabileceği ve hangi tarihte kurulduğu hakkında uzun uzadıya tarih âlimlerinin ileri sürdükleri görüşleri eserlerinde görmekteyiz. Bu mütalaalardan aşağıda hususi bir fasılda bahsedilecektir. Ancak bu görüşlerden birçoğu aklın kabul edeceği derecede sağlıklı değildir. Şu kadar var ki, Amasya nın tahminen Milattan önce 4000 tarihlerinde kurulduğunda birleşmişlerdir. Kendisi Amasyalı olup aşağıda özgeçmişinden söz edilecek olan eski Yunan âlimlerinden Strabon un 11 eserleri de, tarihçileri bu konuda birleşmeye sevk eden bir unsur olmuştur. Çünkü sözüne en çok güvenilmesi gereken bu büyük âlim, memleketi hakkında doğru bilgi vermiştir. Son ilmi araştırmalara göre yazılan tarih kitaplarında ise Amasya hakkında verilen bilgilerin özeti aşağıda açıklandığı şekilde bulunmaktadır. Bu tarihlerin yazdıklarına göre Amasya şehri, ilk çağın ilk devirlerinde Amazonlar sülalesinden Amasisetlerden Amas hükümdarı tarafından kurulmuştur. Bu itibarla Amasya şehri 4000 yıllık tarihî bir geçmişe sahip bulunmaktadır. Kasabanın kurucusu olan bu Amas Han ın evladından olan İlihan adındaki kişi, Milat tan 1340 yıl önce hüküm sürmüştür ve Hitit hükümdarlarından olan Batur Han ile Mısır savaşında bulunmuştur. Binaenaleyh bu olay, Amazonların Hititler ile aynı soydan oldukları hakkında tarihî görüşleri destekleyen büyük ve esaslı delillerden sayılmıştır. İlihan dan sonra hükümdarlık tahtına oturan yine Amazonlar sülâlesinden Barum Handır. Sonra hükümdarlık Harsan Han eline geçmiştir. Bu sırada büyük cengâverlikleriyle tanınan Hitit devletinin uzun ve sürekli seferleri sebebiyle kudretini kaybettiğini ve daha sonra yıkıldığını görüyoruz. Hitit devleti tamamen yıkıldıktan sonra Amasya, bu kez Asurluların saldırılarından bunalmaya başlamıştır. Bu sefer Hitit devleti gibi kuvvetli bir rakibin siyasî varlığı ortadan kaybolduktan sonra Asurlu hükümdarlarının batıya doğru istilâ emellerinin ortaya çıkmasında serbest kaldıklarına delil 10 Belâbilü r-ra siye min Bâhisi l-amasiye adlı eserde Amasya nın eski ismi Harşena diye kaydedilmiştir. 11 Strabon Milât tan 50 sene önce Amasya da doğmuş, Roma hükümdarı Petrik tahtta iken Roma da ölmüştür. Coğrafya ilminin de babasıdır. (Kamusu l-a lâm a bakınız.) (Kamusu l-a lâm, Şemseddin Sami)

26 26 AMASYA ŞEHRİ olduğu gibi Amasya da devlet olan Amazon sülâlesinin Hititler gibi aynı soydan gelen bir devleti ve bir ihtimale göre müttefiki kaybettikten başka Asurluların hücumlarına uğradıklarını gösterdiği gibi sonuçta bu iki kavmin aynı soydan oldukları hakkındaki tarihî görüşün kuvvetli delillerinden sayılır. İşte Amasya devleti Asur hükümdarlarının saldırılarından bunalmış ise de yine Amasya, Tokat, Canik, Samsun, Çorum, Yozgat ve Şarkikarahisar dan (Giresun) oluştuğu için geniş bir alanda devletini yeniden kurmuştur. Fakat bu büyük değişmeden sonra yukarıda isimleri yazılı şehirleri içine alan bölgeye Harşenûn bölgesi ve burada hüküm süren hükümdarlara da Harşenûn sülâlesi adı verildiği görülmektedir. Demek oluyor ki, Asurluların saldırıları Amasya nın arazi bölümlemesini kısmen değiştirmiş olduğu gibi uzun zamandan beri buralarda hüküm süren Amazon sülâlesini de değiştirmiş; hükümdarlık kürsüsüne ve siyasî varlık sahnesine bir Harşenûn sülâlesi gelmiştir. Milâttan 800 yıl önce Orta Asya nın en büyük hükümdarı olan Oğuz Han, ülkeyi bir taraftan Çin e kadar genişletmiş ve bir taraftan da Kafkasya ya kadar uzatmıştır. O zaman Amasya, en büyük Türk hakanının koruma ve idaresi altına girmiştir. Oğuz Han, Amasya nın idaresini Bozoklar dan Parsiyeniç isminde bir genel valiye bırakmıştır. Daha sonra, Milâttan 600 yıl önce Amasya nın İran egemenliğine girdiği görülüyor. Keyhüsrev, Keykavus, I. Dara zamanlarında Amasya nın İran idaresi altına girdiği anlaşılıyor. Bundan bir yüz yıl sonra, yani Milâttan 500 yıl önce Hun beylerinden Basan Han, Amasya hükümdarı olmuş ve bu şekilde artık himaye denilen zinciri boynundan kırmış ise de bu serbestlik pek uzun zaman devam edememiş ve Acem şahı İkinci Ardeşir (Erdeşir), Milâttan önce 4. yüzyıl ortalarında bu yöreyi istilâ ederek Amasya devletine son vermiştir. Bu olayın sonradan ortaya çıkmasına kadar Amasya da Amazonlar, Harşenûn ve Hunlar adıyla üç Türk sülâlesinin hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır. İkinci Ardeşir Amasya daki Hunlar ailesinin hükümranlığına son verdiği için önce Harşenûn adını almış olan Amasya ve çevresinin ismi de değişmiştir. Artık bu yöreye Pontus denilmiştir. Fakat İran devletinin idaresi altında bulunan bu Pontus yöresi, bir buçuk yüzyıl kadar genel valilikler tarafından idare edilmiştir. Bu valiler, İran hükümdarı tarafından babadan oğla geçmek suretiyle ve veraset yoluyla belirlenmiştir. Sonraları Pont valileri İranlılar aleyhine Büyük İskender ile beraber olarak ayaklanmışlar ve çok çetin mücadelelerden sonra bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu şekilde Milâttan önce üçüncü yüzyılın sonlarında Amasya şehri III. Mihridat tarafından Pont krallarının hükümet merkezi kabul edilmiştir. Bugün hayret edilen ve yalçın kayalara müthiş bir emek harcayarak oyulup meydana getirilmiş olan büyük ve cilâlı mağaraların Pont krallarının mezarı olduğu