AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASYA ŞEHRİ. Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ"

Transkript

1 AMASYA ŞEHRİ Yazan OSMAN FEVZİ OLCAY SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

2 AMASYA BELEDİYESİ Kültür Yayınları No: 14 Temmuz 2010 ISBN: Yayın Danışmanı Osman AKBAŞ Amasya Belediye Başkanı Yrd. Sayfa Tasarımı - Kapak Yasin VARIŞLI

3 İÇİNDEKİLER Amasya Şehri Adlı Eserin Yazarı Osman Fevzi Olcay ın Kitabına Önsöz... 5 Sadeleştirenlerin Önsözü... 9 Osman Fevzi Olcay Amasya Şehri Önsöz Amasya İsminin Menşei Hakkındaki Görüşler Amasya nın Doğal Durumu Amasya nın Coğrafi Durumu Amasya nın İklimi ve İktisadi Durumu Amasya Amasya da Yetişen Hükümdarlar Büyük İdare Adamları Amasya da Yetişen Şeyhülislâmlar Amasya da Yetişen Büyük Âlim ve Müderrisler Amasya da Yetişen Büyük Tarihçiler Amasya da Yetişen Coğrafyacılar ve Lügat Yazarları Amasya da Yetişen Tıp Âlimleri İle Matematikçiler Amasya da Yetişen Ünlü Şair ve Ediplerin Biyografileri Amasya da Yetişen Ünlü Hattatlar Amasyalı Büyük Mutasavvıflar

4 4 AMASYA ŞEHRİ Amasya da Bulunan Tarihî Selçuklu Eserlerinin Kitabeleri Selçuklu Eserlerinin Kitabeleri Selçuklu Zamanına Ait Kadılar Osmanlı Devrine Ait Tarihî Kitabeler Dünya Savaşından Önce ve Dünya Savaşında Olan Olaylar ile Tarihi Safhalar ve Mütareke Devri Atatürk ün 24 Eylül 1340 (24 Eylül 1924) Tarihinde Amasya mıza Teşrifleri Eski Yunanlılar Devrine Ait Amasya daki Bazı Yerler ve Bunlara Dair Açıklamalar Amasya da Akdağ Silsilesi Hakkında Bilgi Amasya daki Mağaralar Hakkında Bilgi Amasya da Görülen Eski Yunan Kitabeleri Topkapı Nüshasındaki Çizim ve Fotoğraflar Amasya Şehri Orijinal Metni

5 TAKDİM Amasya, 7500 yıllık tarihî geçmişi ve birikimiyle bir tarih ve kültür şehridir. On yedi medeniyete ev sahipliği yapmış, bir müze kenttir. Her adımda karşımıza çıkan tarihî eserleriyle bir dünya mirasıdır. Dünyanın ilk coğrafyacısı olan Strabon, Amasyalıdır. Roma yı dize getiren Mithridates bu şehirde yaşamıştır. Dünyaya mal olan Ferhat ile Şirin efsanesinin çıkış noktası bu şehirdir. Divan edebiyatımızın ilk kadın şairi olan dünyaca ünlü Mihri Hatun un şehridir Amasya. Amasya, dünya tarihi açısından önemli olduğu gibi, Türk tarihi bakımından da oldukça değerli bir şehirdir. Dağılan Türk birliği Çelebi Mehmet le Amasya da hayat bulmuş, padişah adayı şehzadelerin yetiştiği bir yer olmuş, Mustafa Kemal Atatürk le Türkiye Cumhuriyeti nin doğum belgesi olan Amasya Tamimi burada imzalanmıştır. Böyle önemli bir şehir olan Amasya hakkında bağımsız üç eser yazılmıştır. Bunlardan birisi geniş kapsamlı bir çalışma olan Hüseyin Hüsamettin Yasar ın Amasya Tarihi adlı eseridir. İkincisi Kara Vaiz lakabıyla tanınan Mustafa Vâzıh ın kaleme aldığı Belâbilü r-ra siyye min Bâhisi l Amasiye adlı eseri ve üçüncüsü de Osman Fevzi Olcay ın yazdığı Amasra Şehri dir. Elinizdeki eser Osman Fevzi Olcay a ait olan eserdir. Amasya Belediyesi olarak şehrimizin ne derece kültür zenginliğine ve birikimine sahip olduğunun farkındayız. Bu şehrin insanına hizmet ederken, aynı zamanda geçmişiyle bağlarını koparmamasını, hatta daha sağlam bağlar oluşturmasını sağlamak zorundayız. Kültür şehrine yakışır kültürel çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları takdir etmek ve eser sahiplerini desteklemek bizim aslî görevimizdir. Bu cümleden olmak üzere, bu eserin şehrimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri kutluyorum. Cafer ÖZDEMİR Belediye Başkanı

6

7 AMASYA ŞEHRİ ADLI ESERİN YAZARI OSMAN FEVZİ OLCAY IN KİTABINA ÖNSÖZ Amasya Bayezid Kütüphânesini ve Amasya Müzesini yönettiğim yıllarda Osman Fevzi Bey ikâmet ettiği İstanbul dan üç-beş yılda bir defa hasret gidermek için çok sevdiği memleketine gelir, bir ay kadar hemen her gün kütüphanemize uğrardı. Bir elinde at başlı bastonu, koltuğunun altında Amasya Meşâhiri Tarihine Zeyl diye hazırlamış olduğu kitapları ile bizim encümen-i dâniş niteliğindeki toplantılarımıza katılırdı. İstanbul un ilmî meclisleri ve Amasya mızın tarihi ile ilgili bildikleri ve bulduğu yeni şeylerle sohbeti pek faydalı geçerdi. Kendisi Amasya mızın son hattatlarındandı. Özellikle rik a yazısı çok çok güzeldi. Yazdığı kitaplardan, Topkapı Sarayı Kütüphanesine, İstanbul Belediyesi Kütüphanesi ile İstanbul Üniversitesi Kütüphanelerine birer nüsha verdiğini söylemişti. Eserleri bizzat görüp yaşadığı konuları da naklettiğinden özellikle araştırma yapanlar için faydalı olacak değerdedir. Bu eserler o günlerde bir imkân bulunur da basılabilir diye ümitle bekledik. Maalesef eserlerinin basıldığını göremeden 1973 yılında İstanbul da vefat etmiştir. Amasya Meşâhiri adlı kitabı 2002 yılında Turan BÖCEKÇİ adlı bir hemşehrimiz tarafından yeni harflere çevrilerek Amasya Belediyesi tarafından 3000 adet bastırılmıştır. Kendi ifadesiyle, Bu eser Osmanlı İmparatorluğunun ilim merkezi olarak tanınmış olan Amasya şehrinde yetişmiş büyük şahsiyetlerin terceme-i hâllerinden ve her sahada bıraktıkları ilmî, tarihî, edebî eserlerinden bahsetmektedir. Bu ikinci eseri Amasya Şehri de yine hemşehrilerimizden Harun KÜÇÇÜK ve Kurtuluş ALTUNBAŞ tarafından yeni harflere çevrilmiş ve yayına hazırlanmıştır. Osman Fevzi nin son yıllar rik a yazısının en güzel hattı ile tıpkıbasımının da eserde yer almasına şükürler diyerek, kitaplarında bahsi geçen bütün Amasyalılara ve kendisine rahmet ve mağfiretler diliyoruz. Ruhları şâd olsun. Muammer ÜLKER İstanbul Bâyezit Kütüphanesi Eski Müdürü

8

9 Sayın Muammer Ülker in verdiği kısa not: 13 Şubat 1965 tarihinde yazılmış Hoca Ahmet Emrî Yetkin in Nasîhat adlı şiiri ve Osman Fevzi Olcay Beyin el yazısı ve imzası; Hâmilü l-kusûru ve l-maâsî Osman Fevzîyü l-amâsî şeklindedir. Ol cihânda dâimâ ilm-i azîze müşterî Çünki ilminle bulursun her makâm-ı bihterî Her fazîlet ilm-i âlîden zuhûr etmektedir Şübhesiz oldu cehâlet fısk u şerrin masdarı Hürmet eyler âlime ilmin muhibb-i sâdıkı Âlimin mikdârını bilmez sefîh ü serseri Ehl-i cehl ü gafletin bezminden eyle ictinâb Bil ganîmet sohbet-i merd-i fazîlet-perveri Âlim-i kâmilden eyle istifâde her zaman Varsa ilmin sen de memnûn et dil-i hâhiş-geri Hem müfîd ol âlem-i dünyâda hem de müstefîd Böyledir ehl-i kemâlin âdet-i şîrîn-teri Bir dakika eyleme gafletle imrâr-ı hayât Bî-hûde şeylerle meşgûl eyleme mağz-ı seri Nâzır ol arz u semâya ibret ü dikkat ile Her biri olmuş muhakkak ders-i irfân defteri Kudret-i Hallâkı nâtıkdır kitâb-ı kâinât İhtivâ etmektedir tevhîd-i Rabb-ı Ekberi Hayret etme kadrini bilmezse nâkıs Emriyâ Kadr-i zer zerger şinâsed kadr-i gevher gevherî 1 1 Altının kadrini sarraf, cevherin kadrini mücevherci bilir.

10

11 SADELEŞTİRENLERİN ÖNSÖZÜ Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Her tarih kitabı, geçmişi geleceğe bağlayan köprüdür ve bu köprüler ne kadar çok ve güçlüyse, toplumun geleceği de o kadar güzel olur. Çünkü geçmişini bilmeyen toplumların geleceği kurmaları düşünülemez. Genel tarih kitaplarının yanında yer alması gereken önemli tarih kitaplarından birisi de, hiç şüphesiz, illeri anlatan tarih kitapları yani yerel tarih kitaplarıdır. Bu küçük çaplı araştırmalar büyük eserlerin ortaya çıkmasını sağlar. İşte bunlardan biri Osman Fevzi Olcay ın Amasya Şehri adlı eseridir. Osman Fevzi Olcay eserini yazmaya başladığında esere Veritable Historie d Amassia - Amasya Tarihi Zeyli adını verdiğini 1919 da başlayıp 1932 de bitirdiği elyazması nüshada belirtmektedir. Ancak daha sonra yazar çeşitli düzenlemeler yaparak eseri yeniden yazmıştır. Eski ve yeni kaç nüshası olduğu tam olarak bilinmeyen eserin kütüphanelerde bulunan Osmanlıca elyazması iki nüshası vardır. Bunlardan birisi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi nde (Yeniler y.y. 774) bulunmaktadır ki, yazar, bu esere 1920 yılında başlamıştır yılında bitirdiği bu eser, 142 varaktan oluşmaktadır. Diğer nüsha, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı nda (Belediye Yazmaları, nr. 2) bulunmaktadır. Yazarın 1937 yılında bitirdiği bu eser ise 147 varak tutarındadır. Çalışmamıza konu olan eser, 22 Eylül 1937 tarihinde bitirilen bu nüshadır. Ayrıca eserin, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde Hakiki Amasya Tarihi adını taşıyan, 61 sayfadan oluşan Latin harflerle ve el yazısıyla yazılmış bir nüshası bulunmaktadır. Fakat bu nüsha eserin bir bölümünün çevirisi durumundadır. (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi, Dem. No: 65-40) İlk eser, belli bir düzen olmaması, yazarın aklına geldikçe bazı bölümleri tamamlamaya çalışması, eserin metotlu bir şekilde yazılmadığını göstermektedir. Ancak, üzerinde çalışma yaptığımız eser, yazarın düzeltmeleri, ekleme ve çıkartmaları yaptığı, kaynakları tekrar gözden geçirdiği eserdir. Biz bu önemli eseri günümüz insanına kazandırmaya çalıştık. Bunu yaparken eseri sadece Latin harflerine çevirmekle kalmadık ve sadeleştirme de yaptık. Aslını merak edenler için de eserin orijinal metnini verdik. Çünkü bu, aynı zamanda yazarın Sayın Muammer ÜLKER e bir vasiyetiydi.

12 12 AMASYA ŞEHRİ Eserin sadeleştirilmesi dışında esere ekleme ve eserden bölüm çıkarma yoluna gitmedik. Sadece bu eserde boş olup, diğer nüshalarda bulunan coğrafya bölümünü ekledik. Gerekli görülen yerlerde dipnot düştük; ama yazarın dipnotlarını da olduğu gibi aldık. Ancak çalıştığımız nüshada olmayan, Topkapı Sarayında bulunan el yazmasındaki fotoğraf, resim ve çizimler ile Yunan kitabelerini de aldık. Bu eserin basımını üstlenen Amasya Belediye Başkanı Sayın Cafer ÖZDEMİR e ve Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Osman AKBAŞ a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Amasya tarihi bakımından önemli bir eser olarak kabul edilen bu eseri, günümüz insanına kazandırmayı başardıysak ve değerli yazar ve tarihçimiz Osman Fevzi OLCAY ın vasiyetini yerine getirebildikse, kendimizi bahtiyar sayarız. SADELEŞTİRENLER Harun KÜÇÇÜK Kurtuluş ALTUNBAŞ

13 OSMAN FEVZİ OLCAY 1887 de Amasya da doğdu. Kara Vâiz Ahmet Hilmi Efendi nin oğludur. Sofizâde Mektebi nde ilk tahsilini yaptıktan sonra Rüştiye ve ardından 1904 te İdadi yi bitirdi. İstanbul da Dârülfünûn da bir yıllık öğrenci iken, babasının davetiyle Amasya ya dönmüş; babasının çalıştığı medresede ders vermeye başlamıştır. Balkan Harbi çıkmasıyla 1912 yılından itibaren 13 ay Trakya da askerlik yaptı. Dönüşte Hüsn-i Hat dersleri vermeye başladı. Seferberlik ilan edildiğinde Askere Alma Kalemi Kâtipliğine getirildi ve Kazım Karabekir Paşa ile beraber Ermeni isyanının bastırılması ve Tehcir işlerine katıldı de Amasya da Emlâk-i Milliye Tahsildarlığına atandı. Mütarekeden sonra Amasya Tütün İnhisar (Tekel) memurluğu, Samsun İskân Müdürlüğünde mutemet oldu ve Tevziat memurluğu yaptı. Bir yıl sonra da aynı görevle İstanbul a gitti te bu memuriyetin lağvedilmesi üzerine bir yıla yakın bir süre Arşiv Dairesinde ücretli olarak çalıştı. Atatürk ün emriyle İstanbul Kütüphaneleri Kitap Tasnif Komisyonuna girdi. Sinekli, Rami ve Şile de müdürlük yaptı. Vilayet Evrak Kalemi mümeyyizliği yaptı de Sarıyer Tahrirat Kitabetine tayin edildi. Buradan emekliye ayrıldı yılında İstanbul da vefat etti. Amasya Şehri (İlk adı Amasya Tarihine Zeyl dir. Latin harfleriyle olan ve bitirilemeyen eser, Hakiki Amasya Tarihi adını taşımaktadır.), Amasya Meşahiri adlı telif ve Câhız, Türklerin Faziletleri ve Övgüleri (İstanbul 1939, 29 sayfa) adlı çevirisi bulunmaktadır.

14

15 AMASYA ŞEHRİ Yazan Eski Türk yazıları uzmanı Karavaiz oğlu Amasyalı OSMAN FEVZİ OLCAY Yıl 1937 İşbu eser Amasya nın doğal ve coğrafi durumundan, ilmî, iktisadî ve sanat açısından öneminden; memleketin kuruluşu tarihinden itibaren Osmanlı İmparatorluğu zamanına kadar geçirdiği tarihi aşamalardan ve halkının sosyal durumundan, âdet ve geleneklerinden Amasya da hüküm süren eski Roma, Yunan ve Selçuk imparatorlarının idarelerinden söz etmektedir. Ayrıca burada yetişen âlim, hoca, şeyhülislamlardan, büyük mutasavvıflarla tarihçilerden, mucitlerden, matematik âlimlerinden, tıp alanındaki uzmanlardan ve şairlerden bahsedilecek; onların hayat hikâyeleri anlatılacaktır. Sanat tarihinde yer tutan yüksek hattatlardan Amasya da bulunan Selçuk ve Osmanlı Türklerinin tarihi eserlerine ait bilgileri ve eserlerin kitabeleri ile Amasya daki mağaralarla buna dair bilgileri, şehrin doğusundan başlayıp Erzincan a kadar uzanıp giden Akdağ silsilesinin bazı kısımlarında meydana gelen doğa olaylarıyla oluşan fosillerden; Dünya Savaşı nın felaketine uğrayıp Millî Mücadelenin öncesinden, savaş sırasındaki olaylardan Millî Mücadelenin Amasya da nasıl oluştuğundan ve Gazi Mustafa Kemal Paşa nın Amasya daki büyük hatıralarından sırasıyla bahsetmektedir.

16

17 ÖNSÖZ Tarih; toplum halinde yaşamakta olan bütün milletlerin geçmiş zamana ait ilmî, sosyal ve ahlâkî durumlarından, kültüründen, âdetlerinden ve geleneklerinden haber veren bir ilimdir. Bu açıdan tarihler genel ve özel olarak iki kısma ayrılır. Genel tarih, yeryüzü üzerinde yaşayan bütün milletlerin genel durumundan söz eder. Özel tarih ise yalnız bir milletin, bir hükümetin veya bir memleketin genel tarihini bildirir. İşte bu tarzda yazılan tarihe de özel tarih adı verilir. Her milletin yükselme ve gelişmeye doğru adım atabilmek için mutlak tarihini bilmesi ve tarihî olayları hassas bir bakışla güzelce araştırıp incelemesi gerekir. Tarihsiz hiçbir millet yaşamayacağı gibi yükselme ve gelişmesi de mümkün olmaz. Bu itibarla beni sinesinde büyütüp yetiştiren ve Milattan 4200 yıl önce kurularak halen tarihi kıymet ve önemini koruyan, eserleriyle sabit olan Amasya şehrinin bir tarihini yazmak düşüncesini kafamda kararlaştırdım. Yirmi seneyi aşan uzun bir zamandan beri bu esas üzerinde hayli araştırma ve inceleme yaparak sonunda bu naçiz eser meydana getirilmiş ve adına Amasya Şehri denmiştir. Eserimde görülecek olan bazı hataların muhterem okuyucular tarafından düzeltilmesinin ilim adına şeref kabul edileceğini arz eder ve sözüme son veririm. Başarı, yüce Allah ımdandır. Osman Fevzi OLCAY

18 18 Amasya Şehrinin dâhilinden bir kısım manzarasıdır AMASYA ŞEHRİ

19 OSMAN FEVZİ OLCAY 19 AMASYA İSMİNİN MENŞEİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Bugün ilin genel ve resmî adı olan Amasya nın uzun zamanlardan beri hiçbir değişikliğe uğramadığı ve şehrin Amasya adıyla anılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Ancak şehre bu adın niçin verildiği hakkında değişik tarihlerde görülen söylentiler de her ne kadar kesin bir hüküm kuvvetinde değilse de aralarında bir uygunsuzluk ve temelde bir ayrılık da görülememektedir. Bu sebeple bu söylentilerin de geçmişte ortak bir dayanağı olduğu söz konusu olabilmektedir. O da bu şehri kuran adamın Amas, Amis, Amises, Amezdi isminde bir kimse olduğu noktasıdır. Değişik tarihler ve çok değerli kaynaklarda Amasya ismi hakkındaki açıklamaların özeti aşağıdaki gibi değerlendirilip konu edildiğini görüyoruz: 1-Amasya şehrini kuran Amas adında bir kişidir ki, bu adam sonraları Amis adıyla ünlü olmuştur. 2- Mufassal da Amasya nın eski ismi Amasea diye kaydedilmiştir ki, bugün Yeşilırmak denilen ve şehrin ortasından geçen ırmak boyunca kurulmuştur, denilmektedir. Şarl Teksiye nin 2 tercümesi de bulunan Küçük Asya - Arkeolojisi, Tarih ve Coğrafyası adlı ünlü eserlerinde Amasya nın eski adının Amazis olduğu görülmektedir. 3-Mareşal Moltke nin 3 Şark Hâtıraları adlı eserinde ise Amasya yı Amezdi ve Amezus şekillerinde kaydedildiğini görüyoruz. Bunun gibi Târîhi l-ümem ve l-mülûk ile Ikdü l-cümân ve Kitâbü r-rivâye adlı eserlerle Acâyibü l-mahlûkât adlı eski Arapça tarihlerde Amasya nın ismi Amase, Amise, Mâsiye, Amas ve Amis şekillerinde kaydedilmekte olduğu gibi bazı tarihlerin rivayetine göre de şehrin kurucusunun Amamis denilen eski Mısır hükümdarlarından bir kişinin isminin değiştirilmesinden oluştuğundan bahsedilmektedir. Âlî nin Künyeti l-ahbâr adlı eserinde Yeşilırmak ı Amis nehri ve İris nehri diye kaydetmiştir. Bu durum, Amasya şehrinin eskiden Amas, sonra Amis adlarıyla ünlü olduğunu açıklayıp doğrular. Hicretin 353. yılında (987 M.) Zeyd el-belhî tarafından yazıldığı görülen ve Batı tarihçilerince yazar Makdisi tarafından yazıldığı ileri sürülen Kitabü l-bedaî ve Târîh-i bi-tamâmihi ve Kemâlihi adlı bu önemli eserde ise Amasya nın asıl isminin Harşena olduğu bildirilmektedir. 2 Charles Texier ( ) adındaki Fransız yazar. (Sadeleştirenler) 3 Helmuth Karl Bernhard von Moltke. (26 Ekim Nisan 1891) Alman Generali. (Sadeleştirenler)

20 20 AMASYA ŞEHRİ Ayrıca Çorumlu Mustafa Vâzıh ın Belâbilü r-ra siyye min Bâhisi l-amasiye adlı eserinde de yine Harşena adı verilmektedir. Yukarıda işaret edildiği üzere bütün kayıtlardan şehrin Amas yahut Amis adlı bir kişi tarafından kurulduğuna kuvvetli bir kanaat hâsıl olmaktadır. Ancak bu Amas yahut Amis denilen kişi kimdir? Hangi millete mensuptur? Bir hükümdar yahut herhangi bir şahıs mıdır? İşte bu da tam bir açıklıkla belirlenmiş değildir. Değişik tarihlerin bildirdiğine göre Amasya şehrini kuran kişinin kim olduğu hakkındaki görüşler birbirinden farklıdır ve bu durum bu konuda şüpheler oluşturmaktadır. Bu görüşlerden başlıcası şunlardır: 1-Şehrin kurucusu Amas Han adında bir Türk tür, diye bu iddiayı ileri süren tarihler eski zamanlarda Irak, El-Cezire taraflarında ikamet eden Türk kavimlerinden bazılarının kuzeye doğru ta Karadeniz sahiline kadar indiklerini ve bu sırada Amasya şehrini de kurmuş olduklarını gösterecek tarihi eserler bulunduğunu kaydetmektedirler. Yine, Diyarbakırlı Sait Paşa nın Mir atü l-iber adlı eserinde Amasya ve çevresi eski zamanlarda Tebâr, Sâlib, Mornik denilen Türk kabileleriyle meskûn olup sonra Trabzon taraflarından Amis, Amasya şehrine Yunanlıların göçtüklerini kaydediyor. Yani Amasya havalisinde pek eski zamanlarda Türk unsurundan bazı kabilelerin oturduğu sabit oluyor. Bu itibarla Amasya şehrini kuran adamın Türk olması ihtimali kuvvetleniyor, demektir. 2-Yine bazı tarihlerin iddialarına göre Amasya nın Mısır hükümdarlarından Amamis adıyla tanınan bir kişi tarafından kurulduğu ve bu şekilde isimlendirildiği bildiriliyor. Ermeni tarihlerinin görüşlerine göre Amasya şehrini Hikâniye krallarından Amasios bini Armayas bin Ermeniyan bin Hayinik bin Türcem bin Cumir bin Yafes bin Nuh (A.S.) kurmuştur, diye kaydetmekte ise de bu haberi Camîü d-düvel in Ermeni kaynaklarından aldığı bu görüşe Mir atü l- İber efsanedir, demiştir. İşte Amasya tarihinin Türk, Arap ve Ecnebi kaynaklarında yapılan araştırma ve inceleme ile buna dair verilen bilgilerin özeti bundan ibarettir. Belâbilü r-ra siyye min Bâhisi l-amasiye adlı eserde ise Amasya nın kurucusu hakkında Sam ibni Nuh Harşena bini Erfahşe dir diye gösterilmektedir.

21 OSMAN FEVZİ OLCAY 21 AMASYA NIN DOĞAL DURUMU Şehrin güneyinde Çakallar mesiresi, kuzeyinde 400 metre yüksekliğinde Harşena Kalesi ve güney doğu yönünde Erzincan a kadar uzanıp giden Akdağ silsilesi ve batısında Tokat Caddesi yönünde Ferhat Boğazı ile sınırlı olup Samsun yönünde ve Suluova nın bitiminden başlayarak şehrin çıkışı olan ve 37,5 km uzanan virajlı dar boğazı ihtiva etmektedir. Köse ve Habeş dağlarının kuzey sırtlarındaki yamaçlarından çıkıp gün batısına doğru akıntısına devam eden Tozanlı Çayı ile Çamlıbel eteğinden çıkan Artova suyunun bunlara karışmasıyla büyük bir ırmak şeklini alarak şehrin batı sınırındaki Kayabaşı, Göllük, Vadiönü, Ağburunucu mevkilerinden geçerek Ferhat Boğazı arasından süzüle süzüle şehrin içerisinden akıp Çarşamba ya dökülmekte olan ve Yeşilırmak adı verilen bu ırmak, Amasya yı ikiye ayırmaktadır. Tokat tan itibaren güneyden kuzeye doğru akıp giden bu Yeşilırmak a Kazova yı geçtikten sonra kendisine Zile nin önünden akan su ile daha yukarılarda Çıkrık, Çekerek, Şekerâb ırmağı katılır. Çağlayan, Helvacı adı verilen yerde şehre 5 km kala her iki tarafı bulutlara kadar yükselen yalçın ve korkunç kayalardan oluşan Ferhat ve Karamanoğulları arasından dar bir vadiye girer. Zana Boğazı istikametiyle Erbaa nın Acem Derbendi denilen yer arasındaki bu mesafe 30 km dir. Kuzeyden güneye cenuba doğru inip Amasya nın Ziyere 4 yolu istikametinde Tersakan adı verilen ve Leylekli-Fındıklı boğazını takip ederek akıp gitmekte olan bu su da Yeşilırmak a karışarak Çarşamba ya dökülmektedir. AMASYA NIN COĞRAFİ DURUMU Amasya vilayeti doğu tarafında Erbaa Boğazı ile Zana köprüsünden geçilerek Taşabat ovasına çıkılır. Batıda Tokat caddesinden müfrez Helvacı adlı mevkiden ve Çalan köprüsünden geçilerek Mecitözü ve Çorum yolunu takip eder. Kuzeydoğusu yönü ise Suluova sahasından başlayan 10 kilometre mesafede Merzifon kazasıyla Gümüşhacıköy kazalarıyla güneyi Niksar ve Tokat sancağı ile sınırlıdır. 5 4 Ziyere denilen bu yer Amasya nın en güzel bir mahallesidir ve aynı zamanda şehirde bağlık-bahçelik bir mesire yeridir. Eski Yunan dilinde buraya Kudsi-Mübarek denildiğini Vâzıh Efendi nin Belâbilü r-ra siyye min Bâhisi l-amasiye adlı eserinde görülmektedir. 5 Amasya nın Coğrafi Durumu başlıklı kısım, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan Hakiki Amasya Tarihi adlı, yazarın Latin harfleriyle el yazması olarak yazdığı; fakat bitiremediği eserden alınmıştır. (Sadeleştirenler)

22 22 AMASYA ŞEHRİ AMASYA NIN İKLİMİ VE İKTİSADİ DURUMU Amasya nın iklimi: Havası kurak, aynı zamanda nemsiz olup olağanüstü sağlamdır. Her mevsim kendi özelliğini tam olarak gösterip kışın haddinden fazla soğuk, yazın da oldukça sıcak olmasına rağmen halkının sağlığı üzerinde hiçbir olumsuz etkisi görülmez. Ortasından akıp giden ve şehri ikiye bölen Yeşilırmak, şehrin doğal güzelliğini artırmakla beraber, şehrin arazisindeki bitkilerin yetişmesine büyük yardımda bulunur. Arpa, buğday, mısır, haşhaş, üzüm, elma, bamyası başlıca ürünlerinden olup özellikle elma ve bamyası ünlüdür. Koza da yetiştirilmektedir. Koyun, tiftik, karakeçi gibi hayvanlar önemli miktarda yetişmektedir. Çalak fabrikasıyla Kızılca, Gölönü, Büyük Fabrika, Yağlayan, Mösyö Aşir, Tamburacıyan, Hacikyan, İki Irmak Çatı, Boğaz fabrikaları adlarıyla on adet un fabrikası olup bu fabrikalarda büyük oranda buğday öğütülmekte ve bu unlar Samsun ve İstanbul a kadar gönderilmektedir. Bağ ve bahçeleriyle ünlü olan bu memleketin girişi, Dışboğaz adı verilen yerden başlayarak şehrin çıkışında Aksalur 6 denen yere kadar 5,5 saat süren bağlarında her çeşit meyve yetiştirilmektedir. Meyvenin haddinden fazla yetişmesinden dolayı, çevresinde bulunan illere gönderilmesine ve hatta İstanbul a kadar yollanmasına rağmen birkaç fabrika kuracak kadar fazla üretim yapıldığı görülmektedir. Ama maalesef ürün fazlasını değerlendirmek için henüz bir konserve fabrikası dahi yoktur. Her şekilde gelişip kalkınmaya uygun olan şehirde hiçbir kalkınma eseri görülmemektedir. Bu şekilde bu güzel şehrin gelişip kalkınmasına kayıtsız kalınmaktadır ki, bundan dolayı memleketin iktisadi durumu, çevresindeki şehirlere oranla çok geri kalmıştır. 6 Amasya nın Aksalur mevkiinden itibaren Zana boğazına kadar uzanan ve Yeşilırmak ın her iki tarafında bulunan bağlar tamamen dolaplar vasıtasıyla bu nehrin suyuyla sulanmaktadır. Bu dolaplar çark ve çember denilen bir çarktan oluşmaktadır. Nehrin akış yönüne göre doğal bir tarzda nehir üstüne kurulup çemberinin üstüne kovalar dizilmiştir ve dolap döndükçe bu kovalar nehirden aldıkları suyu yukarıya çıkarıp üstteki büyük bir oluğa döker ve bu dökülen su ikinci bir oluk vasıtasıyla bahçelere çıkar. Kış mevsiminde bu dolaplar tamamen sökülerek gelecek senenin bahar mevsimine kadar saklanır.

23 OSMAN FEVZİ OLCAY 23 Amasya Vilâyeti Tabiî ve Siyasi

24 24 AMASYA ŞEHRİ AMASYA Köse ve Habeş dağlarının kuzey tarafına bakan yamaçlarından çıkan ve batıya doğru akıntısına devam ettikçe sağdan soldan kendisine karışan derelerle gittikçe büyüyen Tozanlı çayı ile Çamlıbel aklanından çıkan Artova suyunu da aldıktan sonra artık büyük bir ırmak halini alan bu su, Yeşilırmak adını almaktadır. Tokat tan itibaren güneyden kuzeye doğru akıp giden Yeşilırmak, Kazova yı geçtikten sonra kendisine Zile suyu karışmakta; daha yukarıda ise Amasya nın batısında Kayabaşı 7 denilen yerde Çıkrık, Çekerek, Şekerâb ırmağı da bu suya katılmaktadır. Bundan sonra, bugün Çağlayan-Çalak dediğimiz, Helvacı denilen, kasabaya 5 km yerde iki tarafı bulutlara doğru yükselmiş yalçın ve korkunç kayalardan oluşan Ferhat 8 ve Karamanoğulları arasında dar bir vadiye girer. Bu vadi, bazı noktalarında ve özellikle kasabanın ortalarında adeta bir S şeklini alarak batıya doğru ilerledikçe Zana ile Kuz Kilise yöresinde biraz genişlemeye başlar; Acem Derbendi 9 adı verilen yere kadar 30 km uzanıp gider. Doğu Anadolu dan Kazova yoluyla gelecek herhangi bir yolcunun sahil tarafına veya Suluova dan kuzeye gidebilmesi için mutlaka Çağlayan adlı bölgedeki Ferhatarası geçidinden girmesi zorunludur. Binaenaleyh, Suluova ya çıkabilmesi için de yine kuzeyden güneye doğru inip Amasya nın alt tarafından Ziyere köprüsü adlı yörede Yeşilırmak a karışan Tersakan suyunun oluşturduğu ve bugün Leylekli- Fındıklı boğazı adı verilen dar bir yerden geçmesi lâzımdır. Kazova tarafındaki Ferhatarası yla Suluova yönündeki Leylekli-Fındıklı boğazı Yeşilırmak ın giderindeki Zana köyü ile Kuz Kilise ve Acem derbentleri arasında kalan ve yukarıda anlatıldığı gibi etrafı bulutlara kadar yükselen azametli kayalıklar ile dik, yüksek Akdağ silsilesinin yamaçlarıyla çevrilmiş bulunan korkunç ve dar vadinin bir şehri kurmak için en uygun olan noktası şimdiki Amasya şehrinin bulunduğu yerdir. Amasya yı ilk kuran adam, vadinin diğer noktalarından çok, buraların dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıya karşı korunma için daha elverişli bir yer olduğunu görmüş ve şehrin kuzeyinde 7 Kayabaşı Amasya nın 15 km. mesafede ve Mecitözü-Çorum caddesi güzergâhında verimli bağları ile ünlü bir yerdir. 8 Ferhatarası, Ferhatboğazı denilen bu dar geçit, Amasya nın çıkışında ve Hacılar Meydanı nın bitiminden başlayan ve Helvacı adlı yere kadar uzanan ufak bir silsiledir. Bu silsileye Kebire-i bî-sütun-vermiş dağı derler. 9 Bu derbent Zana ile Kuz Kilise arasında olup gayet sarp ve yalçın, korkunç bir derbenttir. Nehirden yüksekliği metredir. Oldukça dar ve tehlikeli bir geçit olup bir hayvanla ancak geçilebilir.

25 OSMAN FEVZİ OLCAY 25 kale yapılan yüksek kayaların eteğini yalayıp geçen İris-Yeşilırmak ın yanında bir de kalenin karşı tarafındaki Çakallar sırtlarından süzülüp inen tatlı kaynak sularının varlığı da şehir oluşturmak için bu noktanın tercih edilmesinde en büyük etken olmuştur. Amasya 10 şehrinin kimler tarafından ve hangi tarihte kurulduğu tarih kitaplarında kesin olarak tespit edilmiş bir konu değildir. Fakat Amasya isminin delâletiyle kurucusunun kimler olabileceği ve hangi tarihte kurulduğu hakkında uzun uzadıya tarih âlimlerinin ileri sürdükleri görüşleri eserlerinde görmekteyiz. Bu mütalaalardan aşağıda hususi bir fasılda bahsedilecektir. Ancak bu görüşlerden birçoğu aklın kabul edeceği derecede sağlıklı değildir. Şu kadar var ki, Amasya nın tahminen Milattan önce 4000 tarihlerinde kurulduğunda birleşmişlerdir. Kendisi Amasyalı olup aşağıda özgeçmişinden söz edilecek olan eski Yunan âlimlerinden Strabon un 11 eserleri de, tarihçileri bu konuda birleşmeye sevk eden bir unsur olmuştur. Çünkü sözüne en çok güvenilmesi gereken bu büyük âlim, memleketi hakkında doğru bilgi vermiştir. Son ilmi araştırmalara göre yazılan tarih kitaplarında ise Amasya hakkında verilen bilgilerin özeti aşağıda açıklandığı şekilde bulunmaktadır. Bu tarihlerin yazdıklarına göre Amasya şehri, ilk çağın ilk devirlerinde Amazonlar sülalesinden Amasisetlerden Amas hükümdarı tarafından kurulmuştur. Bu itibarla Amasya şehri 4000 yıllık tarihî bir geçmişe sahip bulunmaktadır. Kasabanın kurucusu olan bu Amas Han ın evladından olan İlihan adındaki kişi, Milat tan 1340 yıl önce hüküm sürmüştür ve Hitit hükümdarlarından olan Batur Han ile Mısır savaşında bulunmuştur. Binaenaleyh bu olay, Amazonların Hititler ile aynı soydan oldukları hakkında tarihî görüşleri destekleyen büyük ve esaslı delillerden sayılmıştır. İlihan dan sonra hükümdarlık tahtına oturan yine Amazonlar sülâlesinden Barum Handır. Sonra hükümdarlık Harsan Han eline geçmiştir. Bu sırada büyük cengâverlikleriyle tanınan Hitit devletinin uzun ve sürekli seferleri sebebiyle kudretini kaybettiğini ve daha sonra yıkıldığını görüyoruz. Hitit devleti tamamen yıkıldıktan sonra Amasya, bu kez Asurluların saldırılarından bunalmaya başlamıştır. Bu sefer Hitit devleti gibi kuvvetli bir rakibin siyasî varlığı ortadan kaybolduktan sonra Asurlu hükümdarlarının batıya doğru istilâ emellerinin ortaya çıkmasında serbest kaldıklarına delil 10 Belâbilü r-ra siye min Bâhisi l-amasiye adlı eserde Amasya nın eski ismi Harşena diye kaydedilmiştir. 11 Strabon Milât tan 50 sene önce Amasya da doğmuş, Roma hükümdarı Petrik tahtta iken Roma da ölmüştür. Coğrafya ilminin de babasıdır. (Kamusu l-a lâm a bakınız.) (Kamusu l-a lâm, Şemseddin Sami)

26 26 AMASYA ŞEHRİ olduğu gibi Amasya da devlet olan Amazon sülâlesinin Hititler gibi aynı soydan gelen bir devleti ve bir ihtimale göre müttefiki kaybettikten başka Asurluların hücumlarına uğradıklarını gösterdiği gibi sonuçta bu iki kavmin aynı soydan oldukları hakkındaki tarihî görüşün kuvvetli delillerinden sayılır. İşte Amasya devleti Asur hükümdarlarının saldırılarından bunalmış ise de yine Amasya, Tokat, Canik, Samsun, Çorum, Yozgat ve Şarkikarahisar dan (Giresun) oluştuğu için geniş bir alanda devletini yeniden kurmuştur. Fakat bu büyük değişmeden sonra yukarıda isimleri yazılı şehirleri içine alan bölgeye Harşenûn bölgesi ve burada hüküm süren hükümdarlara da Harşenûn sülâlesi adı verildiği görülmektedir. Demek oluyor ki, Asurluların saldırıları Amasya nın arazi bölümlemesini kısmen değiştirmiş olduğu gibi uzun zamandan beri buralarda hüküm süren Amazon sülâlesini de değiştirmiş; hükümdarlık kürsüsüne ve siyasî varlık sahnesine bir Harşenûn sülâlesi gelmiştir. Milâttan 800 yıl önce Orta Asya nın en büyük hükümdarı olan Oğuz Han, ülkeyi bir taraftan Çin e kadar genişletmiş ve bir taraftan da Kafkasya ya kadar uzatmıştır. O zaman Amasya, en büyük Türk hakanının koruma ve idaresi altına girmiştir. Oğuz Han, Amasya nın idaresini Bozoklar dan Parsiyeniç isminde bir genel valiye bırakmıştır. Daha sonra, Milâttan 600 yıl önce Amasya nın İran egemenliğine girdiği görülüyor. Keyhüsrev, Keykavus, I. Dara zamanlarında Amasya nın İran idaresi altına girdiği anlaşılıyor. Bundan bir yüz yıl sonra, yani Milâttan 500 yıl önce Hun beylerinden Basan Han, Amasya hükümdarı olmuş ve bu şekilde artık himaye denilen zinciri boynundan kırmış ise de bu serbestlik pek uzun zaman devam edememiş ve Acem şahı İkinci Ardeşir (Erdeşir), Milâttan önce 4. yüzyıl ortalarında bu yöreyi istilâ ederek Amasya devletine son vermiştir. Bu olayın sonradan ortaya çıkmasına kadar Amasya da Amazonlar, Harşenûn ve Hunlar adıyla üç Türk sülâlesinin hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır. İkinci Ardeşir Amasya daki Hunlar ailesinin hükümranlığına son verdiği için önce Harşenûn adını almış olan Amasya ve çevresinin ismi de değişmiştir. Artık bu yöreye Pontus denilmiştir. Fakat İran devletinin idaresi altında bulunan bu Pontus yöresi, bir buçuk yüzyıl kadar genel valilikler tarafından idare edilmiştir. Bu valiler, İran hükümdarı tarafından babadan oğla geçmek suretiyle ve veraset yoluyla belirlenmiştir. Sonraları Pont valileri İranlılar aleyhine Büyük İskender ile beraber olarak ayaklanmışlar ve çok çetin mücadelelerden sonra bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu şekilde Milâttan önce üçüncü yüzyılın sonlarında Amasya şehri III. Mihridat tarafından Pont krallarının hükümet merkezi kabul edilmiştir. Bugün hayret edilen ve yalçın kayalara müthiş bir emek harcayarak oyulup meydana getirilmiş olan büyük ve cilâlı mağaraların Pont krallarının mezarı olduğu

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ

KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ KARAMAN ERMENEK BALKUSAN KÖYÜ MEHMET BİLDİRİCİ Balkusan köyü Ermenek- Karaman yolu üzerinde Ermenek ten yaklaşık 25 km uzaklıkta ormanlar içinde bir köy. 25 Ağustos 2011 günü benim ricam üzerine Ali Aktürk

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER

SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER SİVEREK'TE TARİHİ ESERLER VE CAMİLER» Genel Bilgi» Ulu Camii» Gülabibey Camii» Sulu Camii» Haliliye Camii» Eski Hükümet Konağı ve Gazipaşa İlkokulu» Yeraltı Hamamı» Abdalağa Hamamı» Hanlar» Serap Çeşmesi...»

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 GİRİŞ...11 BİRİNCİ BÖLÜM İLK TÜRK DEVLETLERİNDE EĞİTİM 1.1. HUNLARDA EĞİTİM...19 1.2. GÖKTÜRKLERDE EĞİTİM...23 1.2.1. Eğitim Amaçlı Göktürk Belgeleri: Anıtlar...24 1.3. UYGURLARDA

Detaylı

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler.

2. İstanbul Boğazı 31 kilometre uzunluğundadır. 3. İstanbul Boğazı Asya ve Avrupa yı birbirinden ayırır. 4. İstanbul Boğazını turistler çok severler. İstanbul Boğazı İstanbul Boğazı Karadeniz ve Marmara Denizi ni birbirine bağlar. Asya ve Avrupa kıtalarını birbirinden ayırır. İstanbul u da ikiye böler. Uzunluğu 31 kilometredir. Genişliği ise 700 metre

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI

MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI TÜRKİYE DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI ENVANTERİ ENV. NO. 58.01.0.02 ÇİMENYENİCE KÖYÜ, KÖROĞLU TEPELERİ, I39-a4 MAĞARALARI VE YERLEŞİM ALANI İL SİVAS İLÇE HAFİK MAH.-KÖY VE MEVKİİ Çimenyenice Köyü GENEL

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti

HALFETİ İLÇEMİZ. Halfeti HALFETİ İLÇEMİZ Halfeti Şanlıurfa merkez ilçesine 112 km mesafede olan ilçenin yüzölçümü 646 km² dir. İlçe; 3 belediye, 1 bucak, 36 köy ve 23 mezradan oluşmaktadır. Batısında Gaziantep iline bağlı Araban,

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında,

Samaruksayı Seyir olarak bilinen köyün eski adı, Cumhuriyetin ilk yıllarında, İKİSU KÖYÜ YERİ VE NÜFUSU İkisu Köyü, bağlı olduğu Yomra İlçesi nin güneybatısında yer alır. Yomra İlçesi ne 4 km., Trabzon İli ne 16 km. uzaklıktadır. Bu uzaklıklar köyün giriş uzaklığıdır. Köyün girişindeki

Detaylı

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ

KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ 2 www.mirasimiz.org.tr KUDÜS TE BULUNAN TARİHİ OSMANLI ESERLERİ Kudüs, Müslümanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. Yeryüzündeki ikinci mescid, Müslümanların ilk

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti) Orta Asya da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti Hunlar tarafından kurulmuştur. Hunların ilk oturdukları yer Sarı Irmak ın kuzeyi idi. Daha sonra Orhun ve Selenga ırmakları

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir.

* Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın da bitmesi gerekir. demiştir. YAZIM KURALLARI BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI *Bitmiş cümleler büyük harfle başlar. İnanmak, başarmanın yarısıdır. * Cümle içinde, tırnak içinde verilen cümleler büyük harfle başlar. Tolstoy, Amaç olmayınca hayatın

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı

2. Enver Paşa. 3. Rıza Tevfik Bölükbaşı Osmanlı Devleti nin en kritik devrinde otuz üç sene hükümdarlık yapmış İkinci Abdülhamid Han için ağır ithamlarda bulunanların sayısı gittikçe azalmakla beraber, yapılan iftiralar ve hakaretlerin kötü

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. Orta Asya Tarihine Giriş ORTA ASYA TÜRK TARİHİ-I 1.Ders Dr. İsmail BAYTAK Orta Asya Tarihine Giriş Türk Adının Anlamı: Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı Türk adından ilk olarak Çin Yıllıklarında bahsedilmektedir. Çin kaynaklarında

Detaylı

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı.

Server Dede. - Server baba şu Bektaşilerin bir sırrı varmış nedir? Diye takılır, sula sorarlardı. Server Dede Sultanahmet Meydanı nda Tapu ve Kadastro Müdürlük binasının arka tarafına geçerseniz, bir incir ağacının altında 1748 tarihli enteresan bir mezar görürsünüz. Mezarın baş kitabede buradan yatan

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI:

ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: DOĞUBAYAZIT M. M. FAHRETTİN PAŞA ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIFLAR SEÇMELİ TARİH DERSİ 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV SORULARI A GRUBU ADI SOYADI: SINIFI: NUMARASI: PUANI: SORULAR

Detaylı

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013

Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Batı Karadeniz Gezi Programı Safranbolu, Kastamonu, Amasya, Samsun 21-24 Kasım 2013 Tur Danışmanımız: Ali Canip Olgunlu Öne Çıkanlar: UNESCO Dünya Miras listesindeki Safranbolu ve tarihi mimarisini günümüze

Detaylı

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir.

Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. Yavuz Selim 1470 tarihinde Amasya da doğdu. Annesi Gülbahar Hatun Dulkadiroğulları beyliğindendir. YAVUZ SULTAN SELİM Babası: Sultan II. Bayezid Annesi: Gülbahar Hatun Doğum Tarihi: 10 Ekim 1470 1 / 5

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ  Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 II.Selim (1566-1574) Tahta Geçme Yaşı: 42.3 Saltanat Süresi:8.3 Saltanat Sonundaki Yaşı:50.7

Detaylı

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A.,

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A., Ali Emirî, Yemen Hatırâtı, Çev: Yusuf Turan Günaydın, Hece Yayınları, Ankara 2007, 119 S. Yemen Memories, Trans: Yusuf Turan Gunaydin, Hece Puslishing, Ankara 2007, 119 P. Yahya YEŞĐLYURT Ali Emirî Efendi

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN

EDİRNE UZUNKÖPRÜ DOĞAL ORTAMI TEMİZ HAVASI İLE SÜPER BİR YAŞAM BURADA UZUNKÖPRÜ DE. MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI İSTER YATIRIM YAPIN KAZANIN EDİRNE UZUNKÖPRÜ MÜSTAKİL TAPULU İMARLI ARSA SATIŞI Yunanistan sınırına 6 kilometre uzaklıkta yer alan Edirne nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu nun Trakya daki ilk yerleşimlerinden biri. Ergene

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI

TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI TOKAT DOĞAL SİT ALANLARI SIRA NO İLÇESİ ADI SİT TÜRÜ 1 NİKSAR EFKERİT VADİSİ DOĞAL VE ARKEOLOJİK SİT ALANI 2 ZİLE EVRENKÖY MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT ALANI 3 PAZAR BALLICA MAĞARASI 2. DERECE DOĞAL SİT

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ

AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ AYA THEKLA YERALTI KİLİSESİ Thekla, genç ve güzel bir kadın... Hem de bakire... Aynı Meryem gibi.. Halk bu yüzden, Thekla nın yaşadığı yeraltı kilisesine, Meryemlik demiş. Thekla nın yaşadığı, sonunda

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu

8. Kamu Yönetimi Sempozyumu 8. Kamu Yönetimi Sempozyumu Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Türkiye Belediyeler Birliği nin işbirliği ile Yönet imi Sempoz yumu Antakya Ottoman Palace ta çok sayıda davetlinin katılımı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı?

AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? AHIRIN İÇİNDEKİ SARAY 300 Ispartalı filmini hatırladınız mı? Ve orada kötü kalpli olarak gösterilen Pers İmparatoru Darius u Diğer ismiyle Dara yı Tarih 300 lü yılları gösteriyor. Ama İsa henüz doğmamış.

Detaylı

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK

ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK ADANA NIN SIRLARINA YOLCULUK 2 Geçen hafta Adana nın Sırlarına Yolculuk diye bir yazıya başlamıştık. Amacımız Adana yı gezerken turistik bir zevk almanızı sağlamaktan başka bir şey değildi.sır dediklerimiz

Detaylı

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013)

Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) Geçmişten Günümüze Giresun da Dini ve Kültürel Hayat Sempozyumu (25-27 EKİM 2013) İlimiz tarihinde yer alan bütün kavimlerin kültürel ve dini kimliğinin ele alınarak inceleneceği Geçmişten Günümüze Giresun

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S )

İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S ) İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- (M.S. 226-652) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTUNGÖK İSLÂM ÖNCESİ İRAN DA DEVLET VE EKONOMİ -SÂSÂNÎ DÖNEMİ- Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Altungök Yayınevi Editörü:

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı Mustafa Kemal Atatürk ün Hayatı 1881 de Selanik te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi dir. Sırasıyla, Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi Okulu, Selanik Mülkiye Rüştiyesi, Selanik Askeri Rüştiyesi,

Detaylı

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım

Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım Çocuk ve Gençlik Romanları Yazarı Tokatlı Hemşerimiz İbrahim Ünsal Uçar İyi yazar olmak isteyen bir gencin 100 roman okuyup bir roman yazması lazım SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız Ünsal bey?

Detaylı

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İÇİNDEKİLER. Özkan CİĞA DİYÂRBEKİRLİ MEHMED SAÎD PAŞA NIN BİBLİYOGRAFYASI, ss.

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İÇİNDEKİLER. Özkan CİĞA DİYÂRBEKİRLİ MEHMED SAÎD PAŞA NIN BİBLİYOGRAFYASI, ss. İÇİNDEKİLER Özkan CİĞA DİYÂRBEKİRLİ MEHMED SAÎD PAŞA NIN BİBLİYOGRAFYASI, ss.1-6 Mustafa Uğurlu ARSLAN OSMANLI TARİH VE EDEBİYAT MECMÛASI NDA SAİD PAŞA VE SÜLEYMAN NAZÎF İN İZLERİ, ss.7-17 Abdülkadir DAĞLAR

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

ILISU KASABASI. Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI Ramazan ÖZDEMİR TC AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ILISU KASABASI GÜZELYURT, AKSARAY 1. GENEL TANITIM Ilısu kasabasının kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir ancak

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 9- ATATÜRK OSMANİYE DE İKEN ÇEKİLEN RESİMLERİ BULMA YARIŞMASI PROJESİ Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Konseyi Eğitim, Kültür ve Sağlık Meclisi Sayfa 44 ATATÜRK ÜN OSMANİYE DE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARINI BULMA

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Sunuş Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yoğunlaşmıştır. Çalışmalardan elde edilen sonuç muazzam olmuştur. Mehmet Fuat Köprülü önderliğinde yeniden

Sunuş Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde yoğunlaşmıştır. Çalışmalardan elde edilen sonuç muazzam olmuştur. Mehmet Fuat Köprülü önderliğinde yeniden Türklerin Anadolu yu Orta Çağ da gerçek anlamda yurt tutma süreci şüphesiz Selçuklular ile başlar. Orta Çağ ın ikinci yarısında yaşanan 1040 Dandanakan Savaşı, İslam dünyası, Ön Asya coğrafyası ve tabii

Detaylı

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif.

Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. AHMETLER KÖYÜ SOY AĞACI Hazırlayan: Ali Varol GİRİŞ Ölülerinizi onların iyilikleri ile yâd edin (anın). Onların kötülüklerini anlatmayın. Hadis-i şerif. Peygamberimizin bu sözünü düşününce ne gelir aklımıza?

Detaylı

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu..

MÜHRÜ SÜLEYMAN. Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. MÜHRÜ SÜLEYMAN Osmanlı Paralarının üzerinde Hazreti Süleyman ın mührü bulunurdu.. Zamanımızda bazı kendini bilge zanneden sahte alim geçinenler, yeni çıktı turfandalar bu motifi inkar edip hatta şeklini

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı

Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Amiral Turgut Reis 449 nci ölüm yıl dönümünde anıldı Ünlü Türk denizcisi Turgut Reis, 449. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Atatürk Meydanı nda düzenlenen

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı