T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI (2014-2017)"

Transkript

1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI ( )

2 1. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Turizm Fakültemizin stratejik planlama çalışmaları ilk kez yüksekokul dönemi 2004 yılı Ekim ayı başında dönemin Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Şafak AKSOY ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Akın AKSU tarafından geliştirilen taslağın genel bir toplantı ile tüm öğretim elemanlarına tanıtılması ile başlamış ve stratejik plan, 12 Ocak 2005 tarih 05/02-7 No lu kararla Yüksekokul Yönetim Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Stratejik planın değişen şartlara bağlı olarak güncellenmesi için öğretim elemanlarının gönüllülük esasına dayalı olarak katılımıyla 2011 yılı Temmuz ayı içerisinde Stratejik Plan Güncellenme toplantıları düzenlenmiş ve 19 Temmuz 2011 tarih 11/33-2 No'lu kararla Yüksekokul Yönetim Kurulunda onaylanarak yürürlüğe girmiştir yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararıyla Turizm Fakültesi olarak faaliyetlerini sürdüren akademik birimimizin Stratejik Plan Güncelleme Toplantıları Şubat 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; aşağıda isimleri ve katıldıkları toplantı sayıları belirtilen akademik ve idari personelin gönüllü katılımlarıyla dört adet toplantı yapılmış ve tarih ve 9/19 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Prof. Dr. A. Akın AKSU (4 Toplantı) Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR (4 Toplantı) Doç. Dr. Meltem CABER (4 Toplantı) Doç. Dr. Beykan ÇİZEL (1 Toplantı) Doç. Dr. Ebru İÇİGEN (1 Toplantı) Yrd. Doç. Dr. Yıldırım YILMAZ (4 Toplantı) Yrd. Doç. Dr. Tahir ALBAYRAK (4 Toplantı) Yrd. Doç. Dr. Nurşah ŞENGÜL (4 Toplantı) Yrd. Doç. Dr. Fatma KURCAN (1 Toplantı) Öğr. Gör. Dr. Osman ÇALIŞKAN (4 Toplantı) Arş. Gör. S. Başak ERDİNÇ (4 Toplantı)

3 Arş. Gör. Birsen ÇEVİK (4 Toplantı) Arş. Gör. Selami GÜLTEKİN (3 Toplantı) Arş. Gör. Yunus TOPSAKAL (3 Toplantı) Arş. Gör. Nilgün GÜNEŞ (2 Toplantı) Arş. Gör. Gökhan YILMAZ (2 Toplantı) Arş. Gör. Özge KOCABULUT (2 Toplantı) Arş. Gör. Ayla AYDIN (2 Toplantı) Arş. Gör. İlker ŞAHİN (2 Toplantı) Arş. Gör. Gamze ALP (2 Toplantı) Arş. Gör. Aylin KILIÇ (1 Toplantı) Arş. Gör. Adnan ÖZTÜRK (1 Toplantı) Arş. Gör. Faruk SEYİTOĞLU (1 Toplantı) Arş. Gör. Gamze MEŞE (1 Toplantı) Fakülte Sekreter Vekili Dilek AYAS (2 Toplantı)

4 2. GZFT ANALİZİ 2.1. Güçlü Yönlerimiz Türkiye de turizmin başkenti olan Antalya da yer almamız Uygulamalı derslerde öğrencilerimize örnek sunabilme olanağı tanıyan Otelcilik Uygulama Alanı, Seyahat Acentesi, Uygulama Mutfağı ve Restoranı, Özel Tefrişli Sınıf ve Tam Donanımlı Konferans Salonuna sahip olmamız Öğrencilerimizin mezuniyet sonrası işe girme sürelerinin kısa ve iş bulabilme olanaklarının yüksek olması İki adet donanımlı bilgisayar laboratuarına sahip olmamız Öğrencilerimize turizm sektöründe aktif biçimde kullanılan çeşitli yazılımların (Sejour, Galileo, Fidelio, Tourvisio, Newage) öğretiliyor olması THY ile işbirliği içerisinde IATA biletleme (Acente Yolcu Satış Temel Kursu) dersinin veriliyor olması ve öğrencilerimizin sertifika sahibi olarak istihdam olanaklarının arttırılması AMFORHT, ATLAS, Eurhodip, International CHRIE, Shoot the Chef, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Resmi Yayınlar Kütüphanesi ve UNWTO-TedQual (Turizm Eğitiminde Kalite Sertifikası) gibi farklı uluslararası kuruluşlara ve sertifikasyon sistemlere dâhil olmamız Öğrencilerimizin fark derslerini vererek ve gereken şartları yerine getirerek Avrupa da geçerliliği olan Avrupa Otelcilik Okulları Birliği nin Eurhodip Diploması alabilme imkânlarının olması UNWTO- TedQual üyeliği sayesinde öğrencilerimize yönelik yurtdışı staj imkânlarının sağlanmış olması Erasmus Yurtdışı Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında üniversitemizde en fazla sayıda öğrenci değişiminin gerçekleştirildiği birimlerden biri olmamız Uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılar düzenleme kapasitemizin olması Akademik kadromuzun nitelik ve nicelik olarak gelişmiş olması Mezunlar Derneğimiz ATMED in etkin ve istikrarlı bir biçimde faaliyetlerini devam ettirmesi 2011 yılı itibariyle TSE EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ni ve 2012 yılı itibariyle UNWTO-TedQual Belgesi ni almış olmamız Sektörel araştırmalar yapabilme kapasitemizin bulunması Mezunlarımızın sektörde üst kademe pozisyonlarda görev almaları Turizm Ana Bilim Dalı nda doktora eğitimi veriyor olmamız Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında diğer üniversitelerin araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim veriyor olmamız

5 2.2. Zayıf Yönlerimiz Öğretim elemanı başına uluslararası nitelikli yayın sayısının üniversite ortalamasının altında olması (bildiri, makale, kitap gibi) Makro düzeyde turizm politikası oluşumuna etki etmede yetersiz kalınması Turizm sektörü ile Fakültemizin ortaklaşa gerçekleştirebileceği proje sayısının istenen düzeyde olmaması Fakültemiz ile mezunlarımız; bunun yanı sıra mezunlarımız arası kaynaşma ve dayanışmanın yeterince güçlü olmaması Artan kapasite kullanımı nedeni ile Fakülte derslik sayısının yetersiz kalması 2.3. Fırsatlar Avrupa Birliği ne üye olma sürecinde gündemde olan AB fonları ve projelerinden yararlanarak; AB üyesi ülkelerdeki eşdeğer turizm yüksekokulları ve fakültelerin turizm bölümleriyle ortak projeler geliştirme, ortak kongre düzenleme imkânları AB, İş-kur, MEGEP, Erasmus IP, BAKA, KOSGEB, TUBİTAK fonlarından yararlanarak üniversitesektör işbirliğini sağlama, Üniversite ve Fakültenin finansal kaynaklarını arttırma imkanı Antalya Yöresinde yeni turizm işletmelerinin açılması ve istihdam olanaklarının artması Erasmus/Socrates/Farabi/Mevlana gibi yurtiçi ve yurtdışı değişim programlarından yararlanarak daha fazla sayıda öğrenci ve öğretim elemanı değişimi imkânı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden ülkemize ve özellikle Fakültemize yönelik artan işbirliği taleplerinin değerlendirilerek öğrenci, öğretim elemanı değişimi, ortak projeler ve araştırma merkezleri kurma imkânı Turizmle ilgili mevcut uluslararası üyeliklere ilave olarak yeni üyelik ve belge edinme olanaklarının varlığı Resort, GM, Tourism World gibi Turizm dergilerinin; ATSO, POYD, AKTOB, İNKAY, TÜROFED, ARO, TÜRSAB, TUREB, YİYDER, SAYD, PAYD ve SKAL gibi Dernek, Birlik ve Odaların Fakültemizle işbirliği imkânları Kamu kurumları (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Antalya Valiliği gibi), turizm eğitimi veren diğer eğitim kurumları ve turizm işletmeleri ile işbirliği imkânları Mesleki Yeterlilikler Kurumu nun tüm sektörlerde meslek standartlarını belirlemesi ve yakın gelecekte istihdam için sertifika uygulamaları getirilecek olması Bologna Süreci çalışmalarının Ülkemiz ve Üniversitemiz genelinde yürütülüyor olması Türkiye ye yönelik uluslararası öğrenci talebinin artması Antalya da yeni açılan ve açılacak olan turizm fakülteleri ile iş birliği olanaklarının ortaya çıkması

6 2.4. Tehditler Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Fakültemiz imkânları üzerinde ve talep edilenden daha fazla sayıda öğrenci kontenjanı verilmesi Türkiye de ve özellikle Antalya da açılan ve açılması planlanan yeni devlet ve vakıf üniversitelerinin bünyelerinde kurulan ve kurulacak olan turizm fakültelerinin yaratacağı rekabet Turizm işletmelerinde kalifiye olmayan veya yabancı uyruklu işgücü istihdamının bulunması Turizm alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almış kişilerin istihdam önceliği ve avantajı elde edebileceği yasal mevzuatın bulunmaması Firmalar arası rekabetin hizmet yerine fiyat odaklı yapıya dönüşmesinin sektörel gelişimi olumsuz etkilemesi Bazı öğrenciler ve/veya sektörün bazı kesimleri tarafından turizm lisans ve yüksek lisans eğitiminin yabancı dil eğitimi seviyesinde algılanması Akademik takvimin turizm sezonu ile uyumsuz olması Turizmin, akademik açıdan bir bilim dalı olarak kabul edilmemesi ve tartışmalı bir konumda olması

7 3. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI ( ) 3.1. Vizyon Turizm ve akademi çevrelerinde; yetiştirdiği bireyler, yaptığı bilimsel çalışmalar ve yenilikler ile tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlık ile sözü geçen, geleceğe bakışı ve değişim yeteneği ile liderlik eden dünya çapında bir fakülte olmak Misyon Türkiye de turizmin kalbi olan Antalya da bulunan Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi olarak misyonumuz, turizm sektörünün gelişimine yönelik çözümler üretmek üzere; Temel işletmecilik* ve turizm meslek formasyonuna** sahip yönetici adayları yetiştirmek, Bilimsel ve sektörel araştırmalar yapmak, Eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek, Projeler üretmek, Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektir. * İşletme fonksiyonlarını (üretim, pazarlama, muhasebe, finansman, yönetim, organizasyon gibi) içeren eğitim almış. ** Temel turizm meslek derslerinde teorik ve uygulamalı eğitim almış, en az iki yabancı dile hâkim, turizm sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarına hâkim, yurt içi ve/veya yurt dışı stajı yapmış.

8 3.3. Amaçlarımız Dünya çapında ve Türkiye de farklı, öncü, saygın ve tanınan bir Fakülte olabilme yolunda temel amaçlarımız; Turizm sektörüne ve turizm işletmelerine en az iki dili çok iyi düzeyde bilen ve uluslararası alanda da çalışabilecek yönetici adayları yetiştirmek, Turizm sektöründeki yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda akademik araştırma yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek, Turizm sektörü ile sürekli işbirliği ve eşgüdüm içinde olmak, sektörden gelen talepler doğrultusunda projeler hazırlamak, işletmelerde oluşan sorunların çözümüne katkıda bulunmak, Ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek ve bu amaçla bilgi üretimine katkıda bulunmak, Ulusal ve uluslararası alanda turizm eğitimi veren, benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak, Sektörü ilgilendiren konularda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak, Topluma açık, sürekli eğitim programları düzenleyerek ve eğitim potansiyelinden toplumun da yararlanmasını sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak, Sosyal sorumluluk bilinci ile toplum yararına projeler üretmek, Küresel etik ilkeler ve sürdürülebilir turizm anlayışının öncelikle akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimize benimsetilmesini sağlamak, bu anlayışın Türkiye turizm sektöründe yerleşmesi, gelişmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmaktır.

9 3.4.Değerlerimiz Atatürkçülük Verimlilik Takım ruhu Akılcılık İlericilik Bilimsellik Yenilikçilik Açıklık ve dürüstlük Mesleki ve toplumsal etik değerlere bağlılık Şeffaf yönetim Sürekli iletişim 3.5.Stratejilerimiz Fakültemize ait finans ve insan kaynağını kullanarak, sektörden alınan destekler ve profesyonel yardımlar ile; Eğitim ve Bilimsel Faaliyetlerin Kalitesini Arttırma Stratejisi, Ulusal ve Uluslararası Alanda Turizm ve Eğitim Sektörlerine Yönelik Tanıtım ve İşbirliği Stratejisi, Sosyal Sorumluluğumuzu Geliştirme Stratejisi, Öğrenci ve Mezunlarımızın Bağlılıklarını Arttırma Stratejisi, İnsan Kaynağını Geliştirme Stratejisi, Uluslararasılaşma Stratejisi,

10 Stratejiler Doğrultusunda Oluşturulan Ekipler ve Ekiplerde Yer Alan Olan Öğretim Elemanları Eğitim ve Bilimsel Faaliyetlerin Kalitesini Arttırma Ekibi Ulusal ve Uluslararası Alanda Turizm ve Eğitim Sektörlerine Yönelik Tanıtım ve İşbirliği Ekibi Sosyal Sorumluluğumuzu Geliştirme Ekibi Öğrenci ve Mezunlarımızın Bağlılıklarını Arttırma Ekibi İnsan Kaynağını Geliştirme Ekibi Uluslararasılaşma Ekibi Prof. Dr. Akın AKSU, Doç. Dr. Beykan ÇİZEL, Doç.Dr. Ebru İÇİGEN, Öğr. Gör. Dr. Osman ÇALIŞKAN, Yrd. Doç. Dr. Tahir ALBAYRAK, Arş. Gör. S. Başak ERDİNÇ, Arş. Gör. Gökhan YILMAZ, Arş. Gör. Özge KOCABULUT, Arş.Gör.Zeynep KARSAVURAN, Arş.Gör.Aslı ERSOY Doç. Dr. Meltem CABER, Yrd. Doç. Dr. Nurşah ŞENGÜL, Arş.Gör. Ece ÖMÜRİŞ, Arş.Gör.Gamze MEŞE, Arş.Gör.Aylin KILIÇ, Arş.Gör.Remziye EKİCİ Prof. Dr. Akın AKSU,Öğr.Gör.Abdullah AKGÜN, Öğr.Gör.Hasan KINAY, Arş.Gör.Nilgün GÜNEŞ, Arş.Gör.Müjde BİDECİ, Çağla SAKARYA (ATMED) Doç. Dr. Rüya EHTİYAR, Yrd.Doç.Dr.Fatma KURCAN,Arş. Gör. Birsen ÇEVİK, Arş.Gör.Selami GÜLTEKİN, Arş.Gör.Adnan ÖZTÜRK, Arş.Gör.Gamze ALP, Arş.Gör.Faruk SEYİTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Yıldırım YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Yeşim HELHEL, Arş. Gör. Yunus TOPSAKAL, Arş.Gör.Ayla AYDIN, Arş.Gör. İlker ŞAHİN

11 Stratejik Amaç 1: Eğitim ve Bilimsel Faaliyetlerin Kalitesini Arttırma Stratejisi 1.1. Her yıl 5 ulusal, 8 uluslararası hakemli, 3 SSCI kapsamında dergi yayını yapılması, 8 ulusal ve 6 uluslararası bildiri sunulması Yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ile ortak yayın yapılması Her eğitim-öğretim dönem başında yurtdışı yayın yapma konusunda öğretim elemanlarının bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi Her eğitim öğretim döneminde haftalık akademik gelişim toplantılarının gerçekleştirilmesi Ulusal ve uluslararası hakemli dergi editörlerinin Fakültemize davet edilmesi Fakültemizin Gastronomi alanında akademik dergi çıkarması 1.2. Her yıl 2 proje (AB, TUBİTAK, BAKA, BAP) başvurusu yapılması Akademik personelin ulusal ve uluslararası proje yapma insiyatifinin teşvik edilmesi Akademik personele proje hazırlama eğitimi verilmesi Tamamlanmış projelerden elde edilen deneyimlerin diğer akademik personel ile paylaşılması 1.3. Her yıl 1 uluslararası, 1 ulusal bilimsel etkinlik (sempozyum, kongre vb.) düzenlenmesi Bilimsel içerikli etkinlik düzenleme konusunda bilinç oluşturulması Etkinlikler için mevcut veya potansiyel sponsorların ve partnerlerin tespiti ve kaydedilmesi 1.4. Yurtiçi ve Yurtdışı Değişim programlarının geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması Yurtiçi ve yurtdışı değişim programları kapsamında her yıl mevcut anlaşmaların korunması ve en az 1 yeni anlaşmanın yapılması Yurtiçi ve yurtdışı değişim programları kapsamında giden/gelen personel ve öğrenci sayısının arttırılması için girişimlerde bulunulması 1.5. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin sürdürülebilir turizm ve etik konusunda bilgilendirilmesi Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin Küresel etik ilkeler ve sürdürülebilir turizm konularında lisansüstü çalışma yapmaları yönünde teşvik edilmesi Yapılan çalışmaların hizmet içi eğitimler yoluyla akademik ve idari personel ile paylaşımının sağlanması 1.6. Kalite Yönetim Sistemi ve Bologna Süreci kapsamında paydaş görüşlerinin alınması uygulamasına devam edilmesi Fakültemizin hizmet kalitesini geliştirmek için iç ve dış paydaşlardan sürekli olarak fikir toplanması ve elde edilen fikirlerin Fakülte personeli ile paylaşılması İç paydaşlarımızın Fakültemizden tatmin yüzdesinin her yıl belirlenmesi Dış paydaşlarımızın Fakültemiz ve öğrencilerinden tatmin yüzdesinin her yıl belirlenmesi

12 Her eğitim-öğretim dönem başında yurtdışı ve yurtiçi kıyaslama yapılacak eğitim kurumlarının belirlenmesi ve kıyaslama yapılarak Fakültemizde verilen hizmetlerin iyileştirilmesi Bologna Sürecinin de öngördüğü üzere derslere öğrencilerin aktif katılımı, devamlılıkları ve dersle ilgili çalışmalarının (derse hazırlık, proje ve ödev yapma ve sunma) arttırılması ve bu konuya tüm öğretim elemanlarının eşit düzeyde önem vermesinin sağlanması 1.7. Öğrencilerin ve akademik personelin yurtdışı deneyimlerinin arttırılması Yurtdışına staj amaçlı gönderilen öğrenci sayısının her yıl % 5 arttırılması Öğretim elemanlarının yurtdışı eğitim elemanı değişim programları hakkında bilgilendirilmesi 1.8. En az 1 yeni programın açılması (lisans/lisansüstü) ve öğrenci alınması Rekreasyon Yönetimi bölümüne 3 yıl içerisinde öğrenci alınması Turizm Rehberliği bölümüne 1 yıl içerisinde öğrenci alınması Bir yıl içerisinde Türkçe ve/veya yabancı dilde lisans ve lisansüstü programların açılması

13 Stratejik Amaç 2: Ulusal ve Uluslararası Alanda Turizm ve Eğitim Sektörlerine Yönelik Tanıtım ve İşbirliği Stratejisi 2.1. Fakülte bölümlerimizin LYS giriş puanları sıralamasına göre ilk üç sırada yer almasının sağlanması İki yılda bir LYS giriş puanına göre ilk üç sırada yer alan okulların öğrencilerine yönelik olarak üniversite tercih sıralamasında önem verdikleri hususlarla ilgili anket yapılması İnteraktif tanıtım materyali hazırlanması Üç yılda bir 100 adet afiş, 500 broşür basılması ve Türkiye genelinde başlıca 100 okula dağıtılması Her yıl eğitim fuarlarında Fakülte olarak yer alınması Puan aralığı yüksek olan okullara yılda en az 5 adet Fakültemizi tanıtıcı gezi düzenlenmesi Sosyal medyada Fakülte takipçi sayısının belirlenmesi ve her yıl en az %20 arttırılması 2.2. Sektörle ilgili kuruluşların yöneticilerinin fakültemizin faaliyetleri konusunda düzenli olarak bilgilendirilmesinin sağlanması Fakültemiz Üst yönetiminin sektörel kuruşlarla bağlantı halinde kalması Dernek ve Birliklerin (POYD, SAYD, TUROFED, ARO, TURSAB, SKAL, TUREB, YİYDER, AKTOB, İNKAY gibi) toplantılarına 1 yıl içerisinde en az iki öğretim elemanının katılması Öğrencilerin sektörel kuruluşlara üyeliklerinin ve toplantılara katılımlarının teşvik edilmesi Fakültenin Aylık yayın organı olan Turizm Fakültesi Bülteni nin Dernek ve Birliklerin yöneticilerine ulaştırılmasının sağlanması POYD, AKTOB, İNKAY, SKAL gibi sektörel Derneklerin en az bir toplantısının Fakültemizde yapılması ve öğrencilerle söyleşide bulunmaları için iletişim kurulması 2.3. Fakültemizin tanınırlılığının arttırılması Fakülte tanıtım CD sinin (Türkçe ve İngilizce) yurtiçi ve yurtdışına dağıtılması Fakültenin Aylık yayın organı olan Turizm Fakültesi Bülteni nin İngilizce versiyonunun hazırlanarak yurtdışındaki akademisyenlere gönderilmesi Her yıl fakültemizle ilgili ulusal basında en az 5 haber ile yer alınması Sosyal medya araçlarının aktif olarak kullanılması 2.4. Sektörle işbirliği çerçevesinde önde gelen sektörel kuruluşlarla/kişilerle ortak bilimsel araştırmalar ve toplantılar yapılması Sektöre yönelik olarak akademisyenlerimizce yılda en az 2 eğitim verilmesi Fakülte sektör işbirliği çerçevesinde yılda 2 adet proje üretilmesi

14 Stratejik Amaç 3: Sosyal Sorumluluğumuzu Geliştirme Stratejisi 3.1. Fakültenin çevreye duyarlı hale getirilmesi Öğrencilerin çevresel duyarlılıklarının arttırılması amacıyla eğitimler düzenlenmesi Akademik ve idari personele çevreye duyarlılık eğitimi verilmesi Yılda iki kez çevreci bir faaliyet düzenlenmesi Araç gereç ve donanımların çevreye duyarlı hale getirilmesi 3.2. Bir yıl içerisinde en az 3 sosyal sorumluluk projesinin gerçekleştirilmesi Kardeş köy ilkokulu ve yüksekokul belirlenerek, öğrencilere yönelik kitap ve kırtasiye yardımında bulunmak için ekip oluşturulması Gençlik projelerinin düzenlenmesi Görme engelliler için kitap okuma projesinin gerçekleştirilmesi Sivil toplum örgütleriyle bağlantı kurularak yerel halka yönelik turizmle ilgili kısa süreli toplantı ve seminerler düzenlemesi Turizm Haftası nda ve Dünya Turizm Günü nde turizm liselerinde eğitim vermek üzere öğretim elemanlarının teşvik edilmesi

15 Stratejik Amaç 4: Öğrenci ve Mezunlarımızın Bağlılıklarını Arttırma Stratejisi 4.1. Öğrenci-Mezun-Akademik ve İdari personel ilişkilerinin geliştirilmesi Her eğitim-öğretim dönemi başında akademik ve idari personelimize yönelik sosyal gezi ve faaliyetlerin yapılması Mezunlar derneğimiz ATMED ile işbirliği içerisinde kariyer günlerinin devamlılığının sağlanması 4.2. Mezunlarımızla olan bağımızın devamlılığının sağlanması Fakültemiz web sayfasında yer alan (erişilebilinen) mezunlar listesinin güncelliğinin korunması Mezunlar derneğimiz ATMED ile işbirliği içerisinde mezunlar yemeği organizasyonunun sürdürülmesi Öğrenci ve mezunlarımızın iş bulma ve pozisyon yüzdesinin takip edilmesi Mezunlarımızın sektörde kalma oranının her yıl takip edilmesi ve bu konuda çalışmalar yapılması 4.3. Öğrencilerimizle olan bağımızın devamlılığının sağlanması Her yıl öğrencilere yönelik 12 adet sosyal, kültürel ve teknik gezinin düzenlenmesi Her yıl sektör temsilcilerinin katılacağı ve öğrencilere yönelik olarak organize edilecek 6 adet söyleşi düzenlenmesi Her eğitim-öğretim döneminde haftalık Yönetim Kurulu Toplantılarında öğrencilerden gelen dilek, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi, cevaplandırılması, takip edilmesi ve çıktıların iyileştirme amaçlı kullanımının sürdürülmesi Fakülte öğrenci temsilciliği sisteminin aktif hale getirilmesi Öğrenci Fakülte temsilcisinin haftalık Yönetim Kurulu toplantılarına katılımında devamlılığın sağlanması Yönetim stajı uygulamalarının geliştirilmesi ve bunlardan öğrencilerin aktif olarak yararlanabilmelerinin sağlanması Öğrencilerimizin sektörde kalma eğilimlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması

16 Stratejik Amaç 5: İnsan Kaynağını Geliştirme Stratejisi 5.1. Fakülte personelinin motivasyonun arttırılmasının sağlanması Her eğitim-öğretim döneminde haftalık Yönetim Kurulunda Fakülte personelinden gelen dilek, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi, cevaplandırılması, takip edilmesi ve çıktıların iyileştirme amaçlı kullanılmasının sürdürülmesi Güz ve bahar dönemlerinde akademik ve idari personele yönelik olarak en az dört farklı konuda hizmet içi eğitim verilmesi Fakültemiz Stratejik Planı kapsamında oluşturulan ekiplerin performanslarına göre ödüllendirilmesinin sağlanması Gönüllülük esasına bağlı olarak öğretim elemanlarımızın sektörel deneyimlerini arttırmak için turizm işletmelerinde kısa süreli uygulama çalışmaları yapmalarına imkân verecek olanakların sağlanması 5.2.Kalite yönetim sistemi bilincinin oluşturulması Her yıl en iyi iyileştirme önerisinin seçilerek öneri sahibinin ödüllendirilmesi Her yıl akademik ve idari personele yönelik kalite odaklı hizmet içi eğitimler verilmesi Her yıl tüm Fakülte süreçlerinin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi Kalite alanında başarılı olan şirketlerin ziyaret edilmesi

17 Stratejik Amaç 6: Uluslararasılaşma Stratejisi 6.1. Uluslararası faaliyetlerin geliştirilmesi Yabancı uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanların zamana ve kapasiteye bağlı olarak arttırılması Ortak lisans/lisansüstü programların açılması Uluslararası turizm aktörleriyle işbirliği kurulması Dünya çapında tanınan akademisyenlerin ve turizm sektörü profesyonellerinin Fakültemize davet edilmesi Dünya çapında tanınan akademisyenlere ve turizm sektörü profesyonellerine Fahri Doktora unvanı verilmesinin senatoya sunulması Uluslararası yarışmalara katılma ve/veya ev sahipliği yapılması 6.2. Uluslararası kuruluşlara (mevcut) üyeliklerin devamlılığının ve yaygınlaştırılmasının sağlanması Mevcut olan yurtdışı kuruluşlara üyeliklerimizin devam ettirilmesi WTO Turizm Eğitimi Alt Komisyonu na üye olmak üzere gerekli çalışmaların yapılması yıl içerisinde Avrupa Mükemmellik Modeli (EFQM) için müracaat edilmesi