KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ"

Transkript

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖN LİSANS-LİSANS BAŞVURU, KAYIT VE KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde-1: Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Ön lisans, Lisans programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, değerlendirme ve kayıt işlemlerini düzenler. Kapsam Madde-2: Bu yönerge, Karabük Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin seçimi, başvuru, değerlendirme, kayıt işlemleri ile Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak Madde-3: Bu yönerge, a) tarih ve 2922 sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun, b) tarih ve sayılı Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik, c) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı, d) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve ve sayılı yazıları, e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı, f) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın tarih ve sayılı yazısı, g) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tarih ve sayılı yazısı h) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın tarih ve sayılı yazısı gereği hazırlanmıştır. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde-4: Bu yönergede geçen; a) Fakülte: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Karabük Üniversitesine bağlı her bir fakülteyi, b) İkamet Tezkeresi: Yabancıların ülkemizde belirli bir süre ikametlerine izin verildiğinin gösterir belgeyi, c) KBÜ: Karabük Üniversitesini, ç) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni, d) Meslek Yüksekokulu: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Karabük Üniversitesine bağlı her bir meslek yüksekokulunu, e) ÖSYM: Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi ni, f) Rektörlük: Karabük Üniversitesi Rektörlüğünü, g) T.C. Türkiye Cumhuriyeti ni, ğ) Üniversite: Karabük Üniversitesini, h) Yabancı uyruklu öğrenci: Eğitim görmek amacıyla Karabük Üniversitesine başvuru yapan ve/veya Karabük Üniversitesinde eğitim-öğretim gören öğrenciyi, i) Yüksekokul: Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru yaptığı Karabük Üniversitesine bağlı her bir yüksekokulu, j) Yükseköğretim Kurumu: Karabük Üniversitesine bağlı her bir fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu, ifade eder. k) BKÜBUÖKS: Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavı Yabancı Uyruklu Statüsü Madde-5: Uyruğu T.C. veya KKTC olmayanlar ile çifte vatandaşlık hakkı olanlardan uyruklarının herhangi birisi T.C. veya KKTC olmayanlar yabancı uyruklu statüsünde değerlendirilir.

2 Başvuru Koşulları Madde 6: A) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a) Yabancı uyruklu olanların, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların d) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) e) KKTC uyruklu olup; KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi, B) Adaylardan a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) A maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç) ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), d) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya A maddesinin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, e) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin, f) Kültür anlaşmaları, kültürel değişim programları ve benzeri düzenlemelerle T.C. Hükümeti nce yabancı hükümetler emrine verilen burslardan veya yükseköğretim imkanlarından yararlandırılmış olanların ve Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi Programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ( Batı Avrupa Açık Öğretim Lisesi programlarında okurken yurtdışında ikamet edenler hariç). başvurularının kabul edilmemesi,

3 Kontenjanların Belirlenmesi ve Başvurular Madde 7: a) Yükseköğretim Kurulunca yurtdışından yabancı uyruklu öğrenci alımı için onay verilen Üniversitemiz ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere ilgili yıl için alınacak yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin kontenjan önerileri Üniversite Senatosunda karara bağlanarak ÖSYM tarafından çıkarılan kılavuzda yayınlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna sunulur. b) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve kontenjanlara başvuru tarih Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilir ve başvurular akademik takvime gore online olarak yapılır. c) Ön kayıtlar adayın beyanına göre yapılır. d) Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının kontenjanlara başvuru ve tercih yapabilmeleri için mezun veya son sınıf öğrencisi olmaları gerekir. e) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran yabancı uyruklu öğrenci adaylarının ilgili birimin Özel Yetenek Sınavına girmeleri gerekmektedir. f) Sınav ücretleri üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.döner sermaye hesabına giderler karşılanmak üzere yatırılır. Başvuruların Değerlendirilmesi Madde 8: a) Üniversitemizin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların, başvurularının ön incelemesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, değerlendirilmesi ise komisyon (Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı Sınav ve Değerlendirme Komisyonu) tarafından yapılır. b) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşıyan adayların evrakları Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımı Sınav ve Değerlendirme Komisyonuna sunulur. c) Değerlendirme komisyonu tarafından öncelikle Tablo 1 de belirtilen uluslararası sınav puanı olan öğrencilerin yerleştirmesi gerçektirilecektir. Kontenjanların boş kalması durumunda Tablo 2 de belirtilen ulusal sınav puanı olan öğrencilerin yerleştirmesi yapılacaktır. Bu yerleştirmeden sonra yine boş kontenjan kalması durumunda diploma puan üstünlüğü ile yerleştirme yapılacaktır. d) Başvurular sonucunda Yetenek sınavı ile öğrenci Kabul eden programların değerlendirme işlemlerini ilgili birim yürütür. e) Uluslararası, ulusal ve diploma puan türleri farklı olan öğrencilerin puanları yüzlük (100) sisteme dönüştürülerek değerlendirmeye alınır. Başvuruda Geçerli Olan Sınavlar Tablo1 Uluslararası Sınavlar Taban Puanları Geçerlilik Süreleri SAT 1 En az 1000 Toplam Puan ve En az 600 Matematik Puanı ACT Mat., Fen(Science Reasoning) ve Toplam (Composite) en az 21 Puan GCE (A LEVEL SINAVI) En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesi IB Diploma notu en az 28/42 ABITUR En az 4/1(Ters Ölçek)

4 Tablo2 Ulusal sınavlar Ülke Sınavın Adı Taban Puanları Afganistan Afganistan Ulusal Üniversite Giriş sınavı Skor 200/350 Geçerlilik Süreleri Arnavutluk Merkezi Lise Bitinne 5/10 Avusturya Matura En az 4 (Ters Ölçek) Azerbaycan TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı Başvurduğu programla ilgili alanda 700 üzerinden en az 550 puan Beyaz Rusya Bosna- Hersek Bulgaristan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii / Belarussian Central Testing Minimum 2/5 Minimum 300/600 Matura En az 2/5 Matura En az 4 (matematikte dahil olmak üzere) Çin Halk Cumhuriyeti Gaoko Üniversite Giriş Sınavı Başvurulan programın puan türünde en az 500/750 Endonezya UJIAN Nasional (UAN/UN) Sınavı En az 60/100 Filistin Merkezi Lise Bitinne Sınavı Başvurulan programla ilgili dalda en az 60 Fransa Fransız Bakaloryası En az 10/20 Gürcistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii En az 6/10 Hırvatistan Matura En az 4 (Ters Ölçek) Irak Başvunılan programla ilgili dalda en az 80 İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşga Hi Ortalaması en az 10/20 İsrail Te'udat Bagrut (Matriculation 6 dalda en az 7 Certificate) / Mechina Kamerun General Certificate of Education (GCE) Qualifications / French Baccalaureate 10/20 Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Testi En az 60/100 Kırgızistan Ulusal Üniversite Giriş Sınavı 160/250 Makedonya 3/5 Mısır Moğolistan Merkezi Üniversite Giriş Sınavı en az % 70 Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinde 800 üzerinden en 600 puan Özbekistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii 3/5 Pakistan 1lık lise eğitimi sonucunda verilen diploma Diploma notu başvurulan programla ilgili dalda en az %70 Polonya Matura / Swiadectwo Dojrzalosci Minimum %60

5 Romanya Diploma de Bacalaureat 7,5/10 Rusya Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii 3/5 Senegal Bakalorya 10/20 Sırbistan Matura En az 5/1 (ters ölçek) Suriye Suriye Bakalorya Sınavı Fen dalında en az 185/240 Sosyal dalda en az 170/240 Suudi Arabistan Kudrat Sınavı (Merkezi Lise Bitirme Sınavı) en az %70 Tacikistan Attestat o Srednem (Polinom) Obshchem Obrazovanii En az 3/5 Ürdün en az %70 Yemen en az %70 Yunanistan Lise Bitirme Sertifikası En az 10/20 Türkiye Lisans Yerleştirme Sınavı (L YS) Başvurulan programın bir önceki yılına ait taban puanına eşit veya yüksek puan alan adaylar KBÜ/ Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği tarafından yapılan YÖS (Uluslararası Öğrenci Sınavı) Sınavı En az 50/100 Diğer Listede belirtilmeyen Ülkelerdeki Ulusal Lise Bitirme veya Üniversite Giriş Sınavları (Bu kategorideki sınavlar komisyon tarafından değerlendirilecektir.) En az 40/100 Yerleştirme Madde 9: a) Başvurusu kabul edilen adaylarla ilgili yerleştirmelistesi akademik takvimde belirtilen tarihlerde Karabük Üniversitesinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının web sayfasında ilan edilir. b) Akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılan yerleştirme işlemi sonucu boş kalan kontenjanlara, Karabük Üniversitesi nin belirleyeceği tarihlerde tekrar başvuru kabul edebilecektir. c) Değerlendirmeye esas alınan Tablo 1, Tablo 2 ve diploma başarı puanlarının eşit olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. d) Bir birime kabul edilen aynı ülke uyruklu öğrencilerin sayısı, bu birime bağlı programların yabancı uyruklu kontenjan toplamının yüzde 20 sini geçemez. Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan kontenjanlara bu kural dikkate alınmaksızın başarı puanı sırasına göre adaylar yerleştirilir. e) Karabük Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. e) Kabul edilen adaylara durumlarını bildiren bir mektup (Kabul Mektubu) gönderilir. Bu mektuba kayıt tarihleri ve gerekli bilgiler eklenir. f) Yabancı uyruklu öğrenci adayı en fazla 5 programa başvurabilir. g) Kayıt tarihlerinde kaydını yaptırmayan öğrenciler kayıt hakkını kaybeder.

6 Katkı Payı / Öğrenim Ücreti Madde 10: a) Üniversitemizde öğrenim hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı ve öğrenim ücreti miktarları, Bakanlar kurulu kararı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenim Vizesi Madde 11: a) Adayların adlarına düzenlenerek başvurularında belirttikleri adreslerine gönderilen ve Türkiye'ye öğrenim amaçlı giriş işlemlerini yapabilmelerini sağlayacak Öğrenim Vizesi almaları gerekmektedir. b) Ortaöğrenimini Türkiye de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocuklarından öğrenim meşruhatlı vize aranmaz. Kayıtlar Madde 12: a) Kayıt işlemleri Öğrenci işleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Kesin kayıt için aşağıdaki evraklar istenir.evrakı eksik olan öğrencinin kayıtları kabul edilmez. Kayıt Evrakı: a) Lise Diplomasının aslı ve Diploma Denklik Belgesi (T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği) ç) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi, b) Varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi, c) Dış Temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği d) Pasaportun veya resmi makamlardan alınan kimliğinin tasdikli veya T.C. Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği e) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu, f) Fotoğraf (4 adet) g) Adayların üniversitede eğitimlerini sürdürebilmelerini temin edebilecek tutarın ustunde bir gelire sahip olduğunun resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname (Yükseköğrenimini üniversitemizde sürdürecek yabancı uyruklu Öğrencilerin, maddi durumlarının öğrenimleri için uygun olduğuna dair ülkelerindeki mülki birimlerce veya Türkiye deki konsolosluklarından belgelemeleri gerekmektedir. Bununla ilgili gerekli maddi güvence miktarı her yıl diğer koşullarla beraber Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı nın web adresinde duyurulur.) h) T.C. uyruklu adayların T.C. Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi, i) T.C. uyruklu erkek adayların askerlik durumuna ilişkin resmi makamlarca onaylı bir belge, j) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç belgesinin aslı k) İkamet tezkeresinin bir örneği (Kayıttan sonra Emniyet makamlarına başvurmak ve ikamet tezkeresi almakla yükümlü bulunan yabancı uyruklu adayların ikamet tezkeresinin bir örneğini ibraz etmesi zorunludur.) Genel Sağlık sigortası Madde 13: a) Yabancı uyruklu öğrenciler genel sağlık sigortalarıyla işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

7 Türkçe ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Madde-14: a) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan bir belgeye göre belirlenir. b) Düzeyler: (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır. (B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. Öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıt yenileme sırasında düzeyini geliştirdiğini belgelemelidir. (C)Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı öğretim yılı sonunda, Türkçe yeterlik düzeyini (A) veya (B) düzeyine yükselttiğini bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi gerekir. (A) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır. c) %100 İngilizce olan programlara yerleşen öğrencilerden Türkçe Seviye Belirleme Sınavı sonucu istenmez. d) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölümlere başvuran Öğrenciler; Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesine tabidir. Tebligat Madde 15: Öğrencilere yapılacak her turlu tebligat; kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya Öğrencinin başvurduğu birimde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini bildirmeyen Öğrencilerin, var olan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yükümlülükleri Madde 16: Öğrenim görmek üzere Türkiye ye gelen veya Türkiye de bulunan yabancı uyruklu öğrenciler Türkiyedeki ilgili mevzuat hükümlerine gore sorumludur. Disiplin işleri Madde 17: Öğrencilerinin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yönergede hüküm bulunmayan haller Madde 18: Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Karabük Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır. Yürürlükten kaldırılan mevzuat Madde 19: 18/07/2014 tarih ve 2014/14-1 Senato Kararı ile kabul edilen Karabük Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Başvuru ve Kayıt-Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 20: Bu Yönerge, Üniversite Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer. Yürütme Madde 21: Bu Yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür. * Bu yönerge 05/01/2015 tarih ve 2015/01 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.