KARAR NUMARASI: Y(K-I)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARAR NUMARASI: Y(K-I)1683-2014"

Transkript

1 KARAR NUMARASI: Y(K-I) PROF. DR. ÖZGÜR ÖZYILKAN VE DR. HÜSEYİN MERTSOYLU NUN KKTC NE GELMELERİ (Önerge No:1738/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Adana Başkent Üniversitesi Hastanesi arasında yapılan Protokol çerçevesinde, Ağustos 2014 ve Ağustos 2014 tarihleri arasında kanser hastalarının muayene ve takiplerini yapmak üzere KKTC ne gelen, Prof. Dr. Özgür Özyılkan ve Dr. Hüseyin Mertsoylu nun, Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak biletleri bedeli ile KKTC nde kaldıkları süre içerisinde beliren iaşe ve ibate giderlerinin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına; ayrıca adı geçenlere verdikleri hizmet karşılığı olarak her birine 1, TL ödenmesine ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Diğer Hizmet Alımları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

2 KARAR NUMARASI: Y(K-I) AFYONKARAHİSAR DA DÜZENLENECEK OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ EĞİTİM SEMİNERİNE KATILIM (Önerge No:1739/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, 9-12 Eylül 2014 tarihlerinde Afyonkarahisar da düzenlenecek Okul Sporları Bilgi Yönetimi Sistemi eğitim seminerine, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Uzmanlarından Emine İyican ve Levent Ilgın ın katılmalarına, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, mevzuat gereği harcırahları, ulaşım masrafları ve konaklama giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Kurslara Katılma Giderleri kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

3 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÇAYIROVA-MEHMETÇİK YOL YAPIMINDA EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1741/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Çayırova-Mehmetçik arası yol yapım işleri güzergahı içinde kalan ve eksik yayımlanan Çayırova ve Yeşilköy de kain taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

4

5 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KAPLICA-BÜYÜKKONUK-ZİYAMET-YENİ ERENKÖY YOLU YAPIMINDA EKSİK YAYIMLANAN TAŞINMAZ MALLAR İÇİN KAMULAŞTIRMA İHBARI (Önerge No:1742/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kaplıca-Büyükkonuk-Ziyamet- Yeni Erenköy arası yol yapım işleri güzergahı içinde kalan ve eksik yayımlanan Yedikonuk, Ziyamet, Büyükkonuk ve Balalan köylerinde kain taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası'nın 4. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki Kamulaştırma İhbarı nı onayladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

6

7 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ZORUNLU TAŞIMACILIK (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ (Önerge No:1743/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Yasası nın 49 uncu ve 70 inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak hazırlanıp ekte sunulan, Zorunlu Taşımacılık (Değişiklik) Tüzüğü nü onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı

8 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ANKARA YA YAPILACAK RESMİ ZİYARET (Önerge No:1744/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC uyruklu öğrencilerin, TC Üniversitelerine GCEA Level sonuçları ile başvuru ve kabulü ile TC Yüksek Öğretim Kurulu nca (YÖK) oluru alınan, Öğretim Yılına ait KKTC Genel Kontenjanları konularında YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüşme yapmak üzere, 9 Eylül 2014 tarihinde günübirlik Ankara ya giden Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Sevgi Değgin, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler ve Müşavir Nazmiye Çelebi nin, Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, mevzuat gereği harcırahları, yurt dışında bulundukları süre içerisinde beliren diğer resmi harcamalar ile Ankara daki ulaşım giderlerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

9 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÜLKEMİZDE DÜZENLENECEK ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM SEMPOZYUMU NA KATILMAK ÜZERE GELECEK DAVETLİLERİN MASRAFLARININ KARŞILANMASI (Önerge No:1745/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ni ve eğitim sistemini Türk Dünyasına tanıtmak ve bu amaç çerçevesinde, Yüksek Öğrenimi tanıtıma katkı sağlamak amacıyla, Eylül 2014 (her iki tarih dahil) tarihlerinde KKTC nde düzenlenecek Uluslararası Karşılaştırmalı Eğitim Sempozyumu na katılacak, önerge ekinde isimleri belirtilen davetlilerin, Ankara-Ercan-Ankara ve İstanbul-Ercan-İstanbul geliş-dönüş uçak biletleri bedeliile doğabilecek diğer resmi harcamaların Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

10 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ESKİ ESERLER VE MÜZELER DAİRESİNDE GÖREVLİ I.DERECE MİMAR EMİNE REİS İN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI (Önerge No:1746/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi kadrosunda görevli I.Derece Mimar Emine Reis e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde Restorasyon Doktorası yapabilmesi için, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası nın 110(2) maddesi uyarınca, 1 Ekim 2014 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ödeneksiz izin verilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

11 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ (Önerge No:1747/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malın/malların yer, parsel ve alanı belirtilen 13 yabancı uyruklu kişiye önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

12 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YEDİDALGA İLKOKULU ÖĞRETMENİ BEGÜM OLUŞUM UN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI (Önerge No:1748/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü ne bağlı Yedidalga İlkokulu öğretmeni Begüm Oluşum un, Hacettepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Bölümü nde öğrenim görebilmesi amacıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası nın 83(2) maddesi uyarınca, 8 Eylül Haziran 2015 tarihleri arasında ödeneksiz izinli sayılmasına ve yerine 1 adet geçici öğretmen atama hususunda Milli Eğitim Bakanlığı na yetki verilmesine karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

13 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÇALIKUŞU TRADING LTD. DEN ALINAN HİZMET SÜRESİNİN UZATILMASI (Önerge No:1749/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, KKTC Sağlık Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemleri Yazılım Geliştirme, Uygulama, Donanım, Altyapı ve Kurulum Hizmetleri Projesi nin (Otomasyon Projesi) tamamlanarak devreye girmesi için Sağlık Bakanlığı bünyesi altında tüm Hastaneler, Daireler ve Sağlık Merkezleri nde envanter sayımı yaptırılarak, sonuçların yeni kurulan otomasyon sistemine girişlerinin yaptırılması, Hastanelerde, Dairelerde ve Sağlık Merkezleri nde Doktor, Hemşire ve diğer çalışanlara yeni kurulan programın öğretilmesi amacı ile aylık 19, TL + KDV karşılığında Bakanlar Kurulu nun Y(K-I) sayı ve tarihli kararı ile Çalıkuşu TradingLtd. den alınan hizmetin, hitam tarihinden itibaren 3 ay + 21 gün süreyle (11 Eylül Aralık 2014 tarihleri arasında toplam 69, TL + KDV (19, TL X 3 ay = 57, TL + 21 gün 12,870.97)) karşılığında önergeye ekli sözleşme metni uyarınca yeniden hizmet alınabilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesine istinaden Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan TC Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi 2 nci Etap Tamamlama Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

14 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ KAZAN DAİRELERİNDE KULLANILAN GAZIN ÖDEMESİ (Önerge No:1750/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi nde kurulu bulunan ve hastanenin kesintisiz olarak sıcak su ihtiyacının karşılandığı kazan dairesinin, kesintisiz çalışmayı sürdürebilmesi için gereksinim duyulan ve kazan dairesinin kurulum aşamasında İntergaz ve Jetgaz Firmalarından ücretsiz olarak temin edilen gaz depolarına, tarihlerini kapsayan dönemde doldurulan LPG gaz için İntergaz Firması na ödenmesi gereken KDV dahil 58, TL nın Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yakacak Alımları kaleminden ödenebilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

15 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BEHZAD MEHRABIEH İN KKTC YURTTAŞLIĞININ İPTAL EDİLMESİ (Önerge No:1751/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, KKTC Vatandaşlığına Kabuller e ilişkin E sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararının tadil edilerek, sıra no: 15 de yer alan Tehran doğumlu Behzad Mehrabieh in (Behzat Mahrebi) adının sözkonusu karardan çıkarılmak suretiyle KKTC Yurttaşlığının iptal edilmesine karar verdi. İçişleri Bakanlığı

16 KARAR NUMARASI: Y(K-I) CeBIT BİLİŞİM EURASIA FUARI VE CeBIT GLOBAL KONFERANS ETKİNLİKLERİNE KATILIM (Önerge No:1752/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Eylül 2014 tarihlerinde İstanbul da yer alacak CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı ve CeBIT Global Konferans etkinliklerine katılacak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Dr. Ahmet Kaşif ve kendisine eşlik edecek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Bora Akkuş ile Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Remzi Evram ın, 10 Eylül 2014 tarihli gidiş, 12 Eylül 2014 tarihli dönüş olmak üzere, Ercan-İstanbul-Ercan uçak biletleri, anılan tarihler kapsamında otel konaklama ve yemek masrafları, mevzuat gereği harcırahları ve doğabilecek tüm resmi giderlerin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

17 KARAR NUMARASI: Y(K-I) LEFKOŞA TÜRK LİSESİ, EDEBİYAT ÖĞRETMENİ TÜRKAN GÜNEŞ OSMAN IN ÖDENEKSİZ İZİNLİ SAYILMASI (Önerge No:1753/2014) (M.E.B.) Bakanlar Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı, Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürlüğü ne bağlı, Lefkoşa Türk Lisesi, Edebiyat öğretmeni Türkan Güneş Osman ın, İngiltere nin Kent bölgesinde faaliyet gösteren Bromley Language Centre isimli eğitim merkezinde dil eğitimine katılabilmesi amacıyla, 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası nın 83(2) maddesi uyarınca, tarihleri arasında ödeneksiz izinli sayılmasına ve anılan öğretmenin yerine tamamen geçici statüde öğretmen görevlendirilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı nın yetkili kılınmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü Personel Dairesi Müdürlüğü

18 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TOHUMLUK ARPA VE BUĞDAY MATERYALİ FİYATLARININ TESPİTİ (Önerge No:1758/2014) (G.T.E.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I) sayı ve tarihli karar kapsamında Toprak Ürünleri Kurumu tarafından iç piyasadan alınan, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı kapsamında ithal edilen ve 32/1992 sayılı Toprak Ürünleri Kurumu Yasası nın 5(7) maddesine atfen Toprak Ürünleri Kurumu tarafından satışı yapılacak olan Tohumluk Arpa materyali ve Tohumluk Buğday materyali fiyatlarının aşağıdaki şekilde olmasına karar verdi. - Tohumluk Arpa Materyali : 1.20 TL/Kg. - Tohumluk Buğday Materyali : 1.30 TL/Kg. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü

19 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU NA KATKI YAPILMASI (Önerge No:1762/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, yılı içerisinde ülkemizde düzenli Ligi ve Fikstürü bulunan Futbol Federasyonu ile işbirliği içerisinde KKTC nde ilk kez düzenli doping kontrolünün gerçekleştirilmesine olanak sağlamak amacı ile Eylül 2014 ayı sonu itibarı ile başlayacak olan liglerde yer alacak hafta sonu müsabakalarından, kura ile belirlenecek olan takımlardan ve kura ile belirlenecek her takımdan bir futbolcudan 2 numune alınıp doping işlemi gerçekleştirilmesi ve bu işlemin sezon sonuna kadar her hafta tekrarlanması için ihtiyaç duyulan 52,000.-TL tutarındaki miktarın, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Spor Federasyonları ile Spor Birliklerine Katkı kaleminden karşılanarak, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu na katkı olarak verilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

20 KARAR NUMARASI: Y(K-I) SAĞLIK KURULU KARARI İLE İŞİTME CİHAZI TEMİN EDİLEN FİRMALARIN FATURA ÖDEMELERİ (Önerge No:1764/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Kurulu Kararı uyarınca işitme cihazı kullanılması gereken hastalar tarafından, Kıbrıs Ses İşitme Cihazları Merkezi, EMAR İşitme Merkezi, Hatice Eğitmen, MEDAID ve M. Muhyi Said ve Şti. Ltd. den temin edilen önergeye ekli dökümleri verilen toplam 81, TL tutarındaki faturaların ödenmesi hususunda Devlet İhale Tüzüğü nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık Bakanlığı nın yetkili kılınmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurt İçi Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

21 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1767/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Alanya da Düzenlenecek Alanya Dünya Kupası ve Gençler Avrupa Kupası Olimpik TriatlonYarışı na Katılım hususunda Bakanlar Kurulu nun almış olduğu Y(K-I) sayı ve tarihli kararda Eylül olarak belirtilen tarihlerin Eylül 2014, 13,600 Türk Lirası olarak belirtilen harcamaların ise 15,600 Türk Lirası olarak değiştirilmesine ve bahse konu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

22 KARAR NUMARASI: Y(K-I) BAZI MADDELERİN 1972 UYUŞTURUCU MADDELER YASASI NA EK CETVEL İNI İNCİ KISMINA İLAVE EDİLMESİ EMİRNAMESİ (Önerge No:1769/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, yürürlükteki 1972 Uyuşturucu Maddeler Yasası nın 13 üncü maddesinin (b) bendinin verdiği yetkiye dayanarak, adı geçen Yasaya ekli CETVEL in I. Kısmına bazı maddelerin de ilave edilmesine yönelik hazırlanan ekteki Emirnameyi onayladı. Sağlık Bakanlığı

23

24 KARAR NUMARASI: Y(K-I) DİKMEN BELEDİYESİ NE BAĞLI YENİ OLUŞTURULAN MAHALLENİN ADLANDIRILMASI (Önerge No:1771/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Dikmen Bölgesi nde yeni oluşturulanmahallenin, Dikmen Belediye Meclisi nin önergeye ekli tarih ve 12/2014 sayılı kararı doğrultusunda, 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası nın 12 nci maddesi uyarınca Yeni Mahalle Muhtarlığı olarak adlandırılmasına karar verdi. İçişleri Bakanlığı

25 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN EYLÜL EYLÜL 2015 DÖNEMİ EĞİTİM KATKISI ÖDENEĞİ (Önerge No:1735/2014) (D.B.) Bakanlar Kurulu, 55/2002 sayılı Yurtdışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Yurtdışı Görev Ödenekleri Yasası nın 14 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak onaylanan ve 29 Mayıs 2013 tarih ve 93 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiş olan Yurt Dışında Görev Yapan Dışişleri Dairesi Personeline Verilecek Ek Ödenekler Tüzüğü uyarınca, ek ödenek almaya hak kazanan Dışişleri Dairesi personeline aylık yurtdışı görev ödenekleri yanında, Eğitim Yılı için verilmesi gereken ve Eylül Eylül 2015 dönemini kapsayan 12 aylık süre için Eylül 2014 resmi kuru baz alınarak, ilgili personelin maaşlarının ödendiği kur türünden hesaplanmış olan eğitim katkısına ilişkin ekli tabloda belirtilen miktarların, anılan personele ödenmesine karar verdi. Dışişleri Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

26

27 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ÖZKOM LTD.E UZUN VADELİ ARAZİ KİRALANMASI (Önerge No:1675/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Yeni Erenköy P/H III/21.W1 & W2 de bulunan 1/5/6, 1/5/7/1, 1/5/7/2 parsel no lu hali arazilerin, 53/1989 sayılı Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası nın verdiği yetkiye dayanarak, 16/1987 sayılı Turizm Endüstrisi Teşvik Yasası uyarınca, tasarlamakta oldukları turizm yatırımını gerçekleştirebilmek amacıyla, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı nca önergeye ekli kira sözleşmesine bağlı olarak Özkom Ltd. e 40 (Kırk) yıllığına kiralanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

28 KARAR NUMARASI: Y(K-I) Y(K-I) SAYI VE TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ (Önerge No:1775/2014) (B.U.B.) Bakanlar Kurulu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda Eksik Yayımlanan Taşınmaz Mal/Mallara İlişkin Kamulaştırma İhbarı ve Sözkonusu Yolla İlgili Resmi Gazete de Yayımlanan Kamulaştırma İhbarı Ekinde Yeralan Cetvelde Pafta/Parsel Numaraları Belirtilen Bazı Taşınmaz Malların Kamulaştırma İhbarından Çıkarılması na ilişkin Y(K-I) sayı ve tarihli Bakanlar Kurulu kararında, 21 Mayıs 2014 tarih ve 120 sayılı Resmi Gazete de AE 312 olarak sehven belirtilen Amme Enstrümanının, AE 322 olarak düzeltilmesine ve sözkonusu kararın bu yönde tadil edilmesine karar verdi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İçişleri Bakanlığı

29 KARAR NUMARASI: Y(K-I) GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE KONTROLÜNDE BULUNAN KAPALI DEPOLARA KONULACAK ARPA (Önerge No:1740/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu nca uygun bulunan ve bir defaya mahsus olmak üzere, sadece Toprak Ürünleri Kurumu nun ithal edeceği ve Serbest Liman ve Bölge kontrolünde bulunan depolara depolayacağı arpanın, ardiye ücretlerinin %50 oranında indirilmesi ve beher T.W/m³ ve kısmı için beher gün veya kısmı 0.05 USD olmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı

30 KARAR NUMARASI: Y(K-I) KIRSAL KESİMDE BELİRLENEN ARAZİLERİN KONUT YAPIMI AMACI İLE KIRSAL KESİM KONUT ARSASI KAPSAMINA ALINMASI, KAPSAMDAN ÇIKARILMASI YA DA HATALI REFERANSLARLA KAPSAMA ALINMIŞ OLAN ARAZİLERİN REFERANSLARININ DÜZELTİLMESİ (Önerge No:1754/2014) (İ.B.) Bakanlar Kurulu, Kırsal Kesimde haksahibi olarak belirlenecek kişilere kırsal kesim konut arsası verilmesi ve/veya satışı ile ilgili; 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası nın 10 uncu maddesinin (1). fıkrasının (A) bendi ve (2). fıkrasının (A) bendinin verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki kararı aldı: 1- Ek-1 deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakaların anılan köylerde belirlenecek haksahiplerine kırsal kesim konut arsası olarak verilmek üzere, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası uyarınca kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması. 2- Ek-2 de belirtilen kaynakların çeşitli pürüzleri (tapu, kira, tahsis ve/veya eşdeğere kaynak teşkil etmeleri vb.) nedeni ile karşılarında yazılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamından çıkarılarak, İskan işlerinden sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesi. 3- Ek-3 de belirtilen ve geçmişte hatalı referanslarla Bakanlar Kurulu na sunulup kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması onaylanan kaynakların referanslarının düzeltilmesi. 4- Ek-4 deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynağın anılan köyde belirlenecek haksahiplerine kırsal kesim sosyal konut arsası olarak verilmek üzere, Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası uyarınca ilgili ilçe Kaymakamlıkları nca gereği yapılarak, 50 (Elli) yıllığına kiralanıp, kırsal kesim konut arsası kapsamına alınması. İçişleri Bakanlığı

31

32

33

34

35

36 KARAR NUMARASI: Y(K-I) ULUSLARARASI TOKAT KÜLTÜR SANAT GÜNLERİNE KATILIM (Önerge No:1755/2014) (Bb.Yrd. E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, 4-7 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen 2. Uluslararası Tokat Kültür Sanat Günlerine katılan, Dr. Arif Albayrak ve Şirin Zaimağaoğlu nun Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli 570 TL nın Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

37 KARAR NUMARASI: Y(K-I) MACARİSTAN IN BUDAPEŞTE ŞEHRİNDE DÜZENLENECEK AVRUPA ÇOCUK FİTNES ŞAMPİYONASI NA KKTC HALTER VE VÜCUT GELİŞTİRME FEDERASYONU EKİBİNİN KATILMASI (Önerge No:1761/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, Ekim 2014 tarihleri arasında Macaristan ın Budapeşte şehrinde düzenlenecek Avrupa Çocuk Fitnes Şampiyonası na Ekim 2014 tarihlerinde önerge ekinde isimleri belirtilen 9 kişilik ekiple katılacak olan KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu nun, 18, Türk Lirasına baliğ olacağı tahmin edilen toplam harcamaların (ulaşım, iaşe-ibate) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı na bağlı Spor Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Sportif Faaliyetlere ve Spor Tesislerine Katkı Projesi kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

38 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEDAVİ AMAÇLI KATKI YAPILMASI (Önerge No:1765/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, onkoloji hastası olmaları nedeniyle, sağlık servislerinde tetkik ve tedavileri yapılamayan, ayrıca seyahat etmeleri sakıncalı olduğu için kendi maddi olanakları ile yapmış oldukları masraflarına karşılık olarak, Hasta Mercan Yıldıray Mercan a 17, TL, hasta Nezihe Taner e 4, TL ve hasta Halil Güley e 3, TL tutarında katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurt İçi Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

39 KARAR NUMARASI: Y(K-I) TEDAVİ AMAÇLI KATKI YAPILMASI (Önerge No:1766/2014) (S.B.) Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören Onkoloji hastası Nurten Yüksel e 15, TL tutarında katkı yapılmasına ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışında Tedavi Görenlere kaleminden karşılanmasına karar verdi. Sağlık Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

40 KARAR NUMARASI: Y(K-I) YURTDIŞI ZİYARET (Önerge No:1760/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, CAS Şirketi çalışanları hakkında Hava Yolları Şirketleri ile görüşmelerde bulunmak üzere, 3-5 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul a giden Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar R. Denktaş ın Ercan-İstanbul-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli ve mevzuat gereği harcırahı ile beraberinde Cas Şirketi çalışanları için görevlendirilen Güvenç Cantaş ve Özdemir Gül ün 3-5 Eylül 2014 tarihlerinde Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, konaklama giderleri ve Özdemir Gül ün mevzuat gereği harcırahının Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurtdışı Geçici Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına karar verdi. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçe Dairesi Müdürlüğü Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü

41 KARAR NUMARASI: Y(K-I) CAS ÇALIŞANLARININ MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ (Önerge No:1774/2014) (Bb.Yrd.E.T.K.S.B.) Bakanlar Kurulu, CAS çalışanlarının görevlerine devam etmesi yönünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, personelin mağduriyet yaşamaması için aşağıdaki kararı aldı: 1. CAS çalışanlarının Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı işçi paylarının asgari ücret üzerinden tarafından, Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı İşveren katkı paylarının ise Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında İhtiyat Sandığı tarafından yatırılması, 2. Başlangıç olarak, iş ihtiyacına göre gerekli personelin göreve çağrılmasına; geriye kalan personelin işsizlik ödenekleri ile asgari ücret arasındaki farkın şirket tarafından ödenmesi, Ağustos 2014 tarihinden itibaren işsizlik ödeneği almak maksadı ile ilişki kesme belgesi alacak personelin şirketle ilgili haklarına halel gelmeyeceği hususunda, sendika ile protokol imzalayan ilgili bakanlığın görev üstlenmesi, 4. Pazar payı artırılarak, hedeflenen paya ulaşıldıkça, maaşların yeniden düzenlenerek normalizasyon sağlanması, 5. Görevlerine dönmek isteyen çalışanlara tekrar çalışmak üzere tanınan ve tarihinde dolan başvuru süresinin, saat ye kadar uzatılması. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıı

42