AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: İstanbul, 2004

3 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası: AVR Avrupa Birliği Eğitim Programları Haz.Müge Bulut, İstanbul, 2004, 59 sayfa. 1.AB-EĞİTİM I.EĞİTİM II.GENEL EĞİTİM III.MESLEKİ EĞİTİM IV.GENÇLİK EĞİTİMLERİ V.AB-EĞİTİM PROGRAMLARI VI.AB VII.İTO ISBN NO: Türkçe Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul İTO BİLGİ HATTI (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Posta: Web: TASARIM ÇAĞDAŞ SANAT Tel: (212) BASKI PRİVE GRAFİK & MATBAACILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Tel:(212) Faks:(212)

4 ONSOZ Ortak kültür ve değerler çevresinde bütünleşmeyi amaçlayan Avrupa Birliği (AB), eğitim alanmda da, gençleri Avrupa boyutuyla yetiştirilmesini sağlayacak olan eğitim programları ile eğitim ve ortak kültür ile donatılmış bir "Avrupalı'' kimliğine ulaşılmasını amaçlamaktadır. İnsanların eğitim seviyelerinin yükseltilerek "Avrupalılık" kimliğine kavuşturulmasının hedeflendiği eğitim programları, fert ve toplum bazında refah seviyesini artırmayı amaçlamıştır. Bugüne kadar en çok AB ülkelerinin faydalandığı programlardan, AB ye aday üye ülkeler de 1997 yılından beri proje hazırlama ve Ulusal Ajanslarını kurma çabaları doğrultusunda faydalanabilmektedir. Bilindiği üzere, Türkiye'nin AB Müktesebatı'na uyumu çerçevesinde Mart 200 rde sunulmuş olan "Ulusal Plan"da, eğitim alanında da AB standartlarına ulaşılması hedeflenmiş, AB Eğitim ve Gençlik Programları'ndan Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Youth (Gençlik) eğitimlerine katılımın sağlanması bu planın önemli bir amacı haline gelmiştir. Bu nedenle, AB Eğitim programlarından en iyi şekilde yararlanmak için Türkiye genelinde konuyla ilgili tüm kurum ve kişilerin proje hazırlamalarının teşvik edilmesi büyük öneme haizdir. Elinizde bulunan "Avrupa Birliği Eğitim Programları" adlı rehber, AB Eğitim Programları'nın ne olduğu, nasıl işlediği, neyi kapsadığı ve bu programlardan nasıl yararlanıldığını incelemektedir. ^ Araştırma, AB eğitim standarüarını ortaya koyma ve Türk Eğitim Sistemi'nin bu seviyeye ulaşması için gerekli çalışmaların yapılması açısından önemlidir. Araştırmayı gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı Müge Bulut'a teşekkür eder, araştırmanın tüm üyelerimize ve konuyla ilgili herkese faydalı olmasını dilerim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER: GİRİŞ 11 I. BÖLÜM GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI: SOCRATES Socrates Programı Nedir? Socrates Programı'nm Hukuki Temeli Nedir? Socrates Programı'mn Amaçları Nelerdir? Kimler Socrates Programı'na Katılabilir? Socrates Programı'mn Finansal Boyutu Nedir? Socrates Kapsamındaki Eylem Alanları Nelerdir? Eylem 1: Comenius Comenius Nedir? Comenius'un Amacı Nedir? Comenius Faaliyetleri Nelerdir? Eylem 2: Erasmus Erasmus Nedir? Erasmus'un Amacı Nedir? Erasmus'a Kimler Katılabilir? Erasmus Faaliyetleri Nelerdir? Eylem 3: Grundtvig Grundtvig Nedir? Grundtvig'in Amacı Nedir? 23

7 Grundtvig'e Kimler Katılabilir? Grundtvig Faaliyetleri Nelerdir? Eylem 4: Lingua Lingua Nedir? Lingua'nm Amacı Nedir? Lingua ya Kimler Katılabilir? Lingua Faaliyetleri Nelerdir? Nasıl Müracaat Edilir? Eylem 5: Minerva Minerva Nedir? Minerva'nm Amacı Nedir? Minerva'ya Kimler Katılabilir? Minerva Faaliyetleri Nelerdir? Nasıl Müracaat Edilir? Eylem 6: Gözlem ve Yenilikler Gözlem ve Yenilik Eylemi Nedir? Eylemin Amacı Nedir? Eylem 7: Ortak Eylemler Ortak Eylemler Nedir? Ortak Eylemlerin Amacı Nedir? Ortak Eylemlere Kimler Katılabilir? Ortak Eylem Faaliyetleri Nelerdir? Nasıl Müracaat Edilir? 29

8 1.6.8 Eylem 8: Yan Önlemler Yan Önlemler Nedir? Yan Önlemlerin Amacı Nedir? Yan Önlemler Faaliyetine Kimler Katılabilir? Yan Önlemler Faaliyetleri Nelerdir? Nasıl Müracaat Edilir? Socrates Frogramı'nı Kim Uygular ve Yönetir? Avrupa Komisyonu - Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Ulusal Ajanslar Socrates ve Gençlik Teknik Yardım Ofisi (TAÖ)...31 II. BÖLÜM MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARI: LEONARDO DA VİNCİ 2.1 Leonardo Da Vinci Programı Nedir? Leonardo Da Vinci Programı'nm Hukuki Temeli Nedir? Leonardo Da Vinci Programı'nm Amaçları Nelerdir? Leonardo Da Vinci Programına Kimler Katılabilir? Leonardo Da Vinci Programının Finansal Boyutu Nedir? 34 7

9 2.6 Leonardo Da Vinci Kapsamındaki Eylem Alanları Nelerdir? Eylem 1: Hareketlilik Eylem 2: Pilot Projeler Eylem 3: Dil Yeterlilikleri Eylem 4: Ülkelerarası Ağlar Eylem 5: Başvuru Kaynakları Leonardo Da Vinci Programını Kim Uygular ve Yönetir? Leonardo Da Vinci Programı'na Nasıl Müracaat Edilir? 39 III. BÖLÜM GENÇLİK EYLEM PROGRAMI: YOUTH 3.1 Gençlik Programı Nedir? Gençlik Programı'nm Hukuki Temeli Nedir? Gençlik Programının Amaçları Nelerdir? Gençlik Programı'na Kimler Katılabilir? Gençlik Programı Kapsamındaki Eylem Alanları Nelerdir? Eylem 1: Avrupa İçin Gençlik Eylem 2: Avrupa Gönüllü Hizmeti Eylem 3: Gençlik Girişimleri 44

10 3.5.4 Eylem 4: Ortak Eylemler Eylem 5: Destek Faaliyetleri Gençlik Programı'na Nasıl Müracaat Edilir? 45 IV. BÖLÜM SOCRATES, LEONARDO VE GENÇLiK PROGRAMLARI'NA TÜRKİYE'NİN KATILIMI 4.1 Tarihçesi Ulusal Ajans Ulusal Ajans'ın Görevleri 48 V. BÖLÜM EKLER 5.1 Kısaltmalar Kaynaklar Yararlı Internet Adresleri Yararlı Adresler 55

11

12 GİRİŞ "Büyüme, rekabet gücü ve istihdama ilişkin Beyaz Kitap'ta tanımlanan ve işletmeleri ve işçileri teknolojik değişimin artan ivmesinin kurbanı olmak yerine, bu değişimi denetleme olanağı vermesi beklenen gayri maddi yatırımların vazgeçilmez bir öğesi öğretim ve eğitimdir." Edith Cresson, Komisyon Üyesi Avrupa Birliği (AB) Kurumları, birliğin kurulmasından beri insanlara eğitim ve öğretim alanında yardımcı olmayı bir hedef olarak belirlemiştir tarihinde imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Antlaşması'ndan başlayarak, 1957'de imzalanan Roma Antlaşması, 1992'de imzalanan Maastricht Antlaşması'nda, eğitim ve öğretim konuları her zaman ön plana çıkartılmıştır. Avrupa Komisyonu nun 1993'te yayımlamış olduğu büyüme, istihdam ve rekabet gücüne ilişkin Beyaz Kitap'ta, 21. Yüzyıl'a girişte, çözülmesi gereken sorunlar ve izlenecek yollar özetlenmiş olup, eğitim ve öğretimin ekonomik gelişmeyi istihdama dönüştürmesi gerektiği vurgulanmıştır. Avrupa Komisyonu, belirlenen bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunabilmek amacıyla, eğitim ve öğretim alanındaki programlarını yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemelere göre, Erasmus, Lingua ve Comett programları yerine, Socrates ve Leonardo da Vinci programları uygulamaya konmuştur. Bugün Avrupa Birliği'nin üç temel eğitim programı vardır. Bunlar Socrates, Leonardo Da Vinci ve Gençlik (Youth)'tir. AB bu programları 1995'de bir Avrupa kimliği oluşturmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimi yaşam boyu sürdürebilmek amacıyla başlatmıştır. Sokrates eğitimin her alanına, Leonardo mesleki eğitime ve Gençlik Programı da okul dışındaki gençlere hitap etmektedir. Her yıl bu programlar çerçevesinde, AB ve EFTA ülkelerinden 'i aşkın öğrenci ve üniversiteler ile yüksek öğretim kurumlarından 'i aşkın öğretim üyesi Leonardo da Vinci Programı'mn alt programı olan Hareketlilik Programı'na, kadar genç Avru-

13 pa İçin Gençlik Programi'na, genç dil öğretimi gezilerine katılmakta, 6.000'den fazla öğretmene de dil eğitimi kursu verilmektedir. ŞEKIL 1 AB EĞITIM VE GENÇLIK PROGRAMLARı GENEL EĞITIM PROGRAMLARI MESLEKI VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARI SOCRATES LEONARDO Erasmus-Yüksek Öğrenim Comenius- llk-orta Öğretim Grundtvig- Yetişkin Eğitimi Minerva- Uzaktan Eğitim Lingua-Dil Eğitimi Gözlem ve Yenilikler Ortak Faaliyetler

14 I. BÖLÜM GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI: SOCRATES 1.1 SOCRATES PROGRAMI NEDİR? Socrates Programı; AB mesleki eğitim programları hariç olmak üzere, okul eğitiminden, yüksek öğretime, yeni teknolojilerden yetişkin eğitimine kadar, bütün örgün ve yaygın eğitim programlarını kapsayan bir genel eğitim programıdır. Aşamalar halinde planlanıp uygulanmaya konmakta olan programın, ilk safhası (Socrates I) yıllarında gerçekleştirilmiştir. Programın Socrates II olarak adlandırılan ikinci safhası ise 1 Ocak Aralık 2006 dönemini kapsamakta olup, birinci döneminde elde edilen tecrübeler ve aşamalar temel alınmaktadır. İkinci safhanın bütçesi 1,850 milyon Euro tutarındadır (7 yıllık). Program AB'ye üye ülkelere, EFTA ülkelerine ve AB aday ülkelerine açıktır. 1.2 SOCRATES PROGRAMI'NIN HUKUKÎ TEMELİ NEDİR? Socrates; Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi'nin tarih, 253/2000/EC Sayılı Kararı ( tarihinde OJ L28 Sayıh Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) ile oluşturulmuştur, AB Antlaşması (EC Treaty)'nın 149. ve 150. maddelerine dayanmaktadır Paragraf, AB'nin daha iyi eğitim seviyesine ulaşabilmesi için uygulaması gereken aksiyonları içermektedir. Temelinde AB üye ülkelerinin işbirliğinin yattığı madde, Birlik vatandaşlarının "yaşam boyu öğrenme" [lifelong learning]ye teşvik etmektedir.

15 1.3 SOCRATES PROGRAMI'NIN AMAÇLARI NELERDİR? Socrates Programı'nın asıl hedefi "Katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğinin teşvik edilerek eğitim alanında kalitenin artırılması ve Avrupa boyutunun geliştirilmesi"dir. Yaşam boyu öğrenmeyi ve her düzeydeki eğitim kalitesini arttırmayı hedefleyen program, Avrupa halklarının bilgi ve eğitim düzeylerini artırarak hızla değişen yaşam koşullarına daha rahat uyum sağlamalarına katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır. Dolayısıyla, Socrates herkes için ömür boyu eğitim ve öğrenimi teşvik ederek dil öğrenimini, kişilerin Avrupa içindeki hareketliliğini, ülkeler arasındaki kültür alış verişini artırmayı amaçlar. Socrates'in amaçları şunlardır; Bütün seviyelerde eğitimde yakınlaşma, iş birliği ve değişimi sağlamak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek, Avrupa Birliği dillerine yönelik bilginin geliştirilmesini sağlamak, Eğitim alanında (özellikle eğitim kurumları arası, açık ve uzaktan eğitim, eğitim-öğretim dönemleri, bilgi ve deneyim değişimi ile diploma denkliği gibi konularda) iş birhğini ve hareketlihği sağlamak, Eğitim uygulamaları ve materyallerinde yeniliklerin geliştirilmesini sağlayarak eğitimin kalitesini artırmak, Eğitim alanlarında ortak politikalar gehştirmek ve yaygınlaştırmak, Eğitimde bütün kamu ve özel kurum ile kuruluşlar arasında fırsat eşitliğini desteklemektir. 1.4 KİMLER SOCRATES PROGRAMI'NA KATILABİLİR? Katılımcı Ülkeler: Socrates programı ilke olarak; AB ülkeleri, EFTA/Avrupa İktisadi Alanı Ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn), ortaklık anlaşmasına giren Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Malta, Kıbrıs ve Türkiye'ye açıktır.

16 Katılımcı Kurum ve Kuruluşlar: Socrates Programı'mn uygulama alanları eğitimin her aşamasında yer alan tüm kesimleri kapsamakla birlikte; özellikle şu kesimler hedef alınmaktadır: Her düzeyde öğrenim gören öğrenciler, Eğitimle doğrudan ilgili öğretmenler, öğretim görevlileri ve diğer personel, Her tür eğitim kurumu, Eğitim sistem ve politikalarından yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sorumlu tüm kişi ve kuruluşlar. 1.5 SOCRATES PROGRAMI'NIN FÎNANSAL BOYUTU NEDİR? Avrupa ülkeleri arasında eğitim alanında yapılan işbirliği, Avrupa çapında hareketliliğin sağlanmasını, fikirlerin ve yapıcı eylemlerin yayılmasını amaçlayan şebeke çalışmalarını ve yüksek öğrenim düzeyinde yapılan akademik ortaklık projelerini kapsayan programın, bu amaçları ulaşabilmesi ülkeler arasında eğitimin her alanında işbirliği yapılmasını gerektirmektedir. Bu çabaların pratik sonuçları da insanları bir başka ülkede okumaya, orada ders vermeye ve özel eğitim programlarını takip etmeye teşvik edici finansal kaynaklar olarak ortaya çıkmaktadır. Programın parasal kaynağı, katılımcı ülkelerin paylarına düşen para ile oluşturulan havuz olup, her ülkenin bu havuza aktaracağı paranın miktarı belirli kriterlere göre belirlenmektedir. Socrates II için ayrılan para Euro'dur. 1.6 SOCRATES KAPSAMINDAKİ EYLEM ALANLARI NELERDİR? Socrates Programı, eğitimin 5 temel alanındaki eylemleri, bu eylemlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan gözlem ve yenilikler, ortak etkinlikler ve destek faaliyetlerini de kapsamaktadır.

17 Socrates doğrudan eylemler halinde yapılandırılmış olup, bu eylemler aşağıda detaylı olarak incelenmiştir. ŞEKIL 2 SOCRATES ıı ( ) COMENIUS - ÜNİVERSİTE ÖNCESİ OKUL EĞİTİMİ (Örgün Eğitim) EYLEM 1 Comenius 1: Comenius 2: Comenius 3: Okul Ortaklıkları Okul Öğretimi ile ilgili kadronun ilk ve hizmet-içi eğitimleri Okul ortaklıklan ve okul öğretimleri ile ilgili kadronun eğitimiyle ilgili bilgi ağlan EYLEM 2 ERASMUS-YÜKSEK ÖĞRETİM Erasmus 1 Avrupa üniversiteler arası işbirliği Erasmus 2 Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin hareketliliği Erasmus 3 Tematik bilgi ağlan EYLEM 3 EYLEM 4 EYLEM 5 GRUNDTVIG - YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU EĞİTİM LINGUA - AVRUPA DİLLERİ EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ MINERVA - AÇİK VE UZAKTAN EĞİTİM VE EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) EYLEM 6 EYLEM 7 EYLEM 8 GÖZLEM VE YENİLİKLER Eylem 6.1: Eğitim sistemlerinin politikalannın ve yeniliklerinin gözlenmesi Eylem 6.2: Oluşan gereksinimlere yönelik yenilikçi girişimler ORTAK EYLEMLER (Joint Actions) YAN ÖNLEMLER (Accompanying Measures) tarihli ortak görüş metnine göre; son karar ile değişebilir.

18 1.6.1 Eylem 1: Comenius^ Comenius Nedir? Socrates II Programı'mn birinci eylemi olan Comenius, eğitimin ilk aşaması olan kreş, ilk öğretim ve orta öğretim dahil meslekî ve teknik eğitim gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Comenius'tan yararlanacak kesimler; Okul-okul öncesi, ilk, orta okullar, teknik, genel liseler, Eğitime yeni başlayacak yada halen çalışmakta olan öğretmen eğitim enstitüleri, Okul yöneticileri, diğer eğitmen kadroları, Eğitim ile ilgili sivil toplum örgütleri (Öğretmen ve veli dernekleri, iş sektörü ve sosyal sektörler) ComenJus'un Amacı Nedir? Comenius'un amaçları 1.Avrupa boyutunda eğitim kalitesini arttırmak, 2.Katılımcı ülkelerdeki okullar arasındaki eğitim sisteminin zenginleştirilmesi ve öğrencilerin Avrupa'da farklı fikir, gejenek, kültürlerle yaşamaları gerektiğini, ortak Avrupa tarihinin bir pa^xjalari olduklarını hatırlatıp bunu geliştirmeleri gerektiğini anlatmak, 3. Kültürler arası projeler yaratarak öğrencilerin farklı kültür, dil ve etnik gruplarla ilişkilerinin, arttırılması, ayrıca çeşitli kesimlerim hayat standartları yüzünden marjinalleşmelerinin önlenmesi (eğitim alanında) bir nevi Avrupa eğitim birliği kurmak, 4. Öğrencilerin ufl<:unu açmak, yaratıcılıklarını arttırmak ve nerede olurlarsa olsunlar insan haklarına saygılı olmalarını sağlamak, 5. Öğrencilerin farklı diller öğrenmesini sağlamaktır. 2 Çek Cumhuriyeti'nde doğmuş olan dinbilimci, düşünür ve pedagog Amos Comenius ( ), tam bir insan potansiyeline ulaşmanm ve uyumlu bir yaşam sürdürmenin tek yolunun eğitim olduğuna inanmıştı. Comenius aynı zamanda evrensel insan haklan, uluslar arasında birlik ve barış için yılmadan çalışmış bir kişidir.

19 14 Mart İ995' te Socrates Programi'na dahil edilmiş ve halen uygulanmakta olan Comenius Programı, Comenius 1 (okul projeleri, dil projeleri, okul geliştirme projeleri), Comenius 2 ve Comenius 3 (network sistemi) olmak üzere üç eylem başlığı altında yapılandırılmıştır. COMENİUS 1: Okul Ortaklıkları Bu program adı altında 3 proje adlandırılmıştır; 1. Okul projeleri: Socrates Programi'na katılan ülkeler arasından en az üç ülkeden üç okulun öğrenci ve öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır. Programın amacı, okullar ve öğrenciler arasındaki iletişim ve beraber çalışmayı arttırmak, Avrupa kültür ile dillerinin özendirilmesi, sınıftaki katılımcılığı ve motivasyonu artırmak ve uluslararası işbirliğini özendirilmesidir. Bu bölüme anaokulları, ilk okullar, orta okullar, özel okullar katılabilmektedir. 2. Dü projeleri: Avrupa ülkelerinden iki okulun yabancı dil öğrenimi üzerine yoğunlaşmasını ve öğrenci değişimini kapsamaktadır. Program, şu anda Avrupa'da konuşulan veya az konuşulan dillerin (Socrates'e katılan ülkelerin veya EFTA ülkelerinin dilleri olabilir) öğrenilmesini, çeşitliliğini ve öğretim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. 3. Okul geliştirme projeleri: Bu projelerin amacı, kurumların (en az üç ülkeden en az üç kurum) birbiriyle herhangibir konu üzerindeki deneyimlerini paylaşmalarını, fikir alış verişinde bulunmalarını ve okul yönetimini geliştirmeyi sağlamaktır. COMENİUS 2: Okul Eğitim Personelinin Temel ve Sürekli Eğitimi Avrupa'da daha profesyonel bir eğitim verilmesini sağlamayı amaçlayan Comenius 2, çok yönlü işbirliği projeleri ve bireysel yurtdışı eğitim destekleri olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 1. Çok yönlü işbirliği projeleri: Eğitim personelinin eğitimi (eğitim elemanları için eğitim kurslarının açılması ve bu kişilerin bu kurslara gönderilmesi) ve sınıfta kullanılan öğretim materyalleri hazırlayan çe-

20 şitli kurumlar arasında işbirliğini içermekte olup, eğitim metotlarının tartışılmasını ve eğitim stratejilerinin geliştirilmesi amaçlamaktadır. 2. Bireysel yurtdışı eğitim destekleri: Aday öğretmenleri, aday öğretmenler için asistanlık uygulamasını, müdür, müfettiş, aracı kişi ve kurumların vb. Avrupa'da çeşitli ülkelerde eğitim vermekte olan okul ve şirketlerdeki kurslara katılmak için maddi destekten yararlanmayı amaçlayan kişileri kapsamaktadır. COMENIUS 3: Comenius Network Sistemi Socrates Programı kapsamında yeni bir uygulama olan Comenius network sistemi; Comenius'a katılan okullar arasında bir köprü vazifesi görüp, okul ortaklıkları projeleri ve okul eğitim personelinin eğitim projelerinde sinerji yaratarak sayılarını artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Sistem, katılımcı okulların seçeceği çeşitli temalara dayanabilmektedir. Ancak bu projeler Avrupa içindeki işbirliğini özendirmeli ve okul eğitimine yeni bir boyut kazandırmalıdır. Bu network'un kapsaması gerekli öğeleri: Kurulan platformla projelere katılan okul yada enstitüler arasındaki işbirliklerini güçlendirmeli ve bunu Avrupa boyutuna taşımalarının desteklenmesi, Yeni oluşumların ve temaların çeşitli forumlarla belirlenip tanıtımı ve pratik uygulamaların oluşturulması Bu sistemin oluşabilmesi için Socrates Programı'na katılan 6 kurumun olması gerekmekte olup, en çok katılan enstitülerin mutlaka Comenius 1-2 projelerinden birine ya da ikisine birden katılması gerekmektedir EYLEM 2: Erasmus - Yülcsel< Öğretim Erasmus Nedir? Erasmus, yüksek öğretim (üniversite lisans ve lisans üstü -doktora dahil- eğitimi) alanında işbirliğini ve karşılıklı öğrenci değişimini

21 konu alan ve bu alandaki uygulamaları kapsayan alt programdır. 1987'den beri AB ülkelerinde uygulanmakta olan Erasmus, 1995'te Socrates programları kapsamına alınmıştır yılı itibariyle 1 milyon 100 bin kadar öğrenci değişimine fırsat tanımış olan program, AB Eğitim ve Gençlik Programları'nm en cazibeli programı olarak görülmektedir. Bugün hemen hemen tüm Avrupa üniversiteleri programda çeşitli faaliyetler ile yer almaktadır Erasmus'un Amacı Nedir? Programın amacı, üye ve aday ülkelerle AB'ye üye ya da aday olmayan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) arasında yükseköğretimin kalitesini artırmak Avrupa boyutunu ön plana çıkarmak, Avrupa'daki çeşitli ülkelerdeki iyi ve kaliteli uygulamaları Avrupa'nın tamamının istifadesine sunmaktır. Bu nedenle, her yıl bu program kapsamında binlerce öğrenci ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında tamamlama imkanı tanınmakta, ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çahşmaları gibi birçok imkan sağlanmaktadır. Öğrenci değişimi yapan kurumların öğrencilerine bireysel olarak gittiği ülkeye göre değişebilen miktarda maddi katkı sağlamakta olup, dönemi için, Türkiye'den giden öğrencilere verilecek olan destek, 500 Euro sabit ödemenin yanında ayhk 300 Euro olarak belirlenmiştir Erasmus'a Kimler Katılabilir? Programa katılabilmek için AB Eğitim ve Gençlik Programlarına ülke olarak katılımın gerçekleşmesinden sonra, üniversite ve diğer yükseköğretim kurumları programa katılım hakkı elde edebilmek için AB Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter- EUC) başvurarak AB Komisyonu'ndan onay almak zorundadır.

22 1. Üniversite Öğrencileri ve Öğretim Elemanları İçin Değişimin Organizasyonu - DO Yükseköğretim kurumları tarafından imzalanacak ikili anlaşmalar (Bilateral Agreements) çerçevesinde, öğrenci ve öğretim elemanları diğer katılımcı ülkelerdeki ortak üniversitelerde eğitim/öğretme dönemlerinin bir kısmını geçirmelerini, böylelikle akademik alanlarındaki bilgilerini ilerletme, çalışma/öğretmelerine ve Avrupa ülkelerinin kültürleriyle daha yakından tanışma olanağı şamamayı amaçlamaktadır. Bu süre 3-12 ay arasında değişmekte olup, ödenecek tahsisatın miktarı gidilecek ülkenin ekonomik koşulları doğrultusunda belirlenmekte ve her ay için Euro arasında değişmektedir. (Ayrıca gidilen kuruma eğitim harcı yatırılmamaktadır). 2. Yoğun Programlar (Intensive Programmes) - YP Süre 1 haftadan 3 aya kadar değişebilen program, farklı katılımcı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretim elemanlarını araştırmacıları akademi dışından gelen uzmanlarla bir araya getirmeyi amaçlayan kısa süreli bir çalışma programıdır. 3. Müfredat Geliştirme Projeleri - MG Erasmus programı, herhangi bir alanda verilecek yükseköğretime ilişkin ders programlarının geliştirme ve uygulama/yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Bu çerçevede üç tür etkinliğe mali destek sağlanmaktadır; 1. Orta ya da ileri düzeyde ortak "çalışma programları" geliştirmeye yönelik projeler, 2. Özel dil modülleri dahil, Avrupa bütünleşmesinin çeşitli yönlerini temel alacak şekilde ortak Avrupa "modülleri"ni oluşturacak projeler, 3. Geliştirme aşamasını bitirmiş müfredat geliştirme projelerinin uygulanma ve yaygınlaştırılması projeleri.

23 Amacı yüksek öğrenimin kalitesini ve Avrupa boyutunu güçlendirmek olan destekler, profesyonel dünya ile bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde işbirliği kurulmasını sağlamayı hedeflemektedir. 4. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System) - AKTS Sokrates-Erasmus kapsamında desteklenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi bir akademik kredi denklik sistemidir. Programın amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin adil bir şekilde ilgili kurumlarca karşılıklı akademik kabulünü kolaylaştırmak ve uzun vadede kredi konularında bir standartlaşmayı sağlayarak eğitim boyutunu ön plana çıkarmaktır. 5. Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi öğrenci veya öğretim elemanı değişim ödenekleri için Erasmus ödeneğinin alınabilmesi için başvurular Kurumsal Sözleşmelerin bir parçası olarak yapılmaktadır. Değişim ödenekleri, katılan ülkeler tarafından ilgili Ulusal Ajans tarafından yönetilmekte olup, kabul edilen rehber ilkeler çerçevesinde, ödenek verme işlem ve miktarları değişebilmektedir. 6. Hazırlık Ziyaretleri (Preparatory Visits) - HZ Sokrates-Erasmus Programi'na katılacak kurumların ikili anlaşma imzalama süreçlerinde yapmaları gereken hazırlık ziyaretleri de program tarafından mali olarak desteklenmektedir. 6. Konulu Ağlar - KA Akademik Uzmanlık Ağları olarak de adlandırılabilen eylemin amacı, belirli bir akademik disiplin veya çalışma alanında veya disiplinler arası ve çok disiplinli bir yapıya sahip olan konu veya ortak ilgi alanında bulunan konularda, yüksek öğretimin kalitesini artırarak bir Avrupa boyutu yaratmaktır. Yukarıda ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınan konular uygulamada kolaylık sağlaması açısından üç temel eylem alanı altında yer almaktadır.

24 Aşağıdaki üç alan kapsamında destek için başvuru her üniversitenin "Kurumsal Sözleşme" başvurusu içerisinde yapılabilmektedir; Erasmus 1: Üniversitelere "Avrupa Boyutu" olan etkinliklerinde sağlanacak mali destek, Erasmus 2: Öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik bireysel mali destek, Erasmus 3 : Akademik Uzmanlık Ağları EYLEM 3: Grundtvig - Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Grundtvig Nedir? Grundtvig, yetişkin eğitimi ve öğrenmeyi kapsamaktadır Grundtvig'in Amacı nedir? "Yetişkin Eğitimi" faaliyetinin amacı, bu programa katılan ülkelerde yaşam boyu öğrenmenin kalitesi artırmak, Avrupa vatandaşlarının daha geniş erişimine sunmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir Grundtvig'e Kimler Katılabilir? Grun4tvig Programı "25 yaşını aşmış veya temel eğitimini tamamlayamamış yaşındaki bireyler" olarak tanımlanan yetişkinler, özellikle sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı veya özürlüler gibi toplum dışında kalma riski taşıyan herkese açıktır Grundtvig Faaliyetleri Nelerdir? Grundtvig, kendine özgü alt amaçları olan dört alt faaliyete bölünmüştür; Grundtvig 1: Avrupa İşbirliği Projeleri Grundtvig 2: Öğrenme Ortaklıkları İle îlgih Projeler Grundtvig 3: Bireysel Eğitim Destekler Grundtvig 4: Grundtvig Ağları 23

25 1.6.4 EYLEM 4: LINGUA - Avrupa Dilleri Eğitim ve Öğrenimi Lingua Nedir? Lingua, insanları yabancı dil öğrenmeye özendirme olarak tanımlanmaktadır. Program, dilin kültürel önemini göz önüne alarak, az konuşulan Avrupa dillerinin unutulmasına engel olmayı ve genel olarak tüm Avrupa dillerinin daha kaliteli ve yaşam boyu öğretimini yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Programda, Socrates eğitim programına üye olan bütün ülkelerin dilleri Lingua projeleri kapsamında öğretilmektedir Lingua'nın Amacı Nedir? Lingua'nın amaçları, L Avrupa Birliği'nde dil çeşitliliğini teşvik etmek ve desteklemek, 2. Dil eğitim ve öğretiminde kalitenin artırılmasına yardımcı olmaktır Lingua'ya Kimler Katılabilir? Lingua kapsamında seçilebilir kuruluşlar hakkında detaylı bilgi Ulusal Ajanlardan alınmakta olup, DPT tarafından şu şekilde özetlenmiştir; lisan okulları, üniversiteler, dil öğretmenleri için temel ya da sürekli eğitim sağlayan merkezler, dil öğrenimi üzerine araştırma yapan merkezler, müfredat geliştiren, diploma veren bilgi ölçme ve değerlendirme yöntemleri geliştiren kurumlar, yerel ya da bölgesel makamlar, dil eğitimi ve öğretimi alanında aktif yerel, bölgesel ulusal ya da Avrupa düzeyinde dernekler, ulusal dernekler de dahil dil ve kültürü destekleyen dernekler, dil öğretim kurumlarının uluslararası dernekleri, internet erişimli radyo, televizyon ya da medya şirketleri, yayınevleri ve yazılım, üretim ya da dağıtımcıları, yetişkin eğitimi kurumları ve açık öğrenim ve uzaktan eğitim merkezleridir. Programda hedef kitle olarak ise, ilkokuldan üniversiteye kadar bütün öğrenciler, eğitimini tamamlamış insanlardan emeklilere kadar, tüm AB ve aday ülke vatandaşları belirlenmiştir.

26 Lingua programı, kendine özgü alt amaçları olan iki alt faaliyete bölünmüştür; Lingua 1. Dil Öğreniminin Teşvik Edilmesi Lingua 1 faaliyetinin hedefleri yabancı dil eğitim ve öğretimini teşvik edilmesi, AB'nin dil çeşitliliğinin desteklenmesi, böylelikle farklı kültürlerin tanıtılmasını sağlamak ve dil öğretme sistemlerinin ve yapılarının geliştirilmesidir. Bu çerçevede, içlerinden en az biri Avrupa Birliği üyesi olmak şartı ile, en azından iç katılımcı ülkenin dahil olduğu ortaklıklar kurulması suretiyle, aşağıdaki alanların bir yada birden fazlasında proje sunulabilmektedir; 1. Bireylerin yabancı dilleri öğrenmeleri için teşvik edilmeleri, 2. Mevcut yöntem ve araçlar hakkında bilgi sağlama, 3. Dil öğrenme kaynaklarına erişimi kolaylaştırma, 4. Dil öğrenimindeki anahtar konuların karar ahcılar arasında değişimi. Lingua 1, bilinçlendirme, motivasyon ve bilgilendirme aşamalarını kapsamaktadır. Lingua 2. Dil Öğrenim Araç ve Malzemelerinin Geliştirilmesi Lingua 2'nin amacı, yüksek kalitede dil öğrenim ve kazanılan dil becerilerinin değerlendirilmesine yönelik araçların hazırlanmasıdır. Avrupa'da en az kullanılan ve öğrenilen diller için maddi destek verilmektedir Nasıl Müracaat edilir? Lingua'nın seçim süreci iki aşamalıdır: 1. Ön Seçim:Taslak projenin sunulması (Son başvuru tarihi 1 Kasım'dır.) 2. Asıl Seçim:Teklifin başarılı bulunması halinde, projenin başvurusu yapılır.

27 (Son başvuru tarihi takip eden yıhn 1 Mart'ıdır.) Her iki başvuru da Teknik Yardım Ofisi (TAO)'ne yapılmaktadır EYLEM 5: MINERVA - Açık ve Uzaktan Öğrenim ile Eğitim Alanında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Desteklenmesi Minerva Nedir? Minerva, Avrupa Komisyonu tarafından Eğitimin Açık ve Uzaktan Öğrenimin (AUÖ) bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) desteklenmesi ve geliştirilmesini hedef alan bir programdır. Bu nedenle Minerva temelde, yenilikçi uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır Minerva'nın Amacı Nedir? Minerva, hızla ilerleyen günümüz teknolojisine uyum sağlamak ve öğrenme ortamlarını hazırlama amacını taşımaktadır. Programın üç amacı vardır; 1. AUÖ ve BlT'in eğitim açısından öneminin toplumun her kesim tarafından anlaşılmasını teşvik etmek, 2. Eğitimde çoklu ortam desteğinin sağlanması ve bununla ilgih ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için yeterli pedagojik desteğin oluşturulması, 3. Eğitim alanında sonuçlara ve geliştirilmiş iyi uygulamalara erişimin sağlanmasıdır Minerva'ya Kimler Katılabilir? AUÖ ile BİT alanlarında faaliyette bulunan tüm kuruluşlar, Minerva Programi'na katılabilmektedir. Program kapsamındaki projeler için, bir ortaklık en az üç Socrates programı katılımcısı ülkenin her birinden (bu katılımcı ülkelerin en az bir tanesi AB üyesi olmak zorundadır), en az bir uygun kuruluş olmalı ve bu kurumlardan biri koordinatör görevini üstelenmelidir.