AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: İstanbul, 2004

3 Bu eserin yayın hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı FSEK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO ve yazarın yazılı izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası: AVR Avrupa Birliği Eğitim Programları Haz.Müge Bulut, İstanbul, 2004, 59 sayfa. 1.AB-EĞİTİM I.EĞİTİM II.GENEL EĞİTİM III.MESLEKİ EĞİTİM IV.GENÇLİK EĞİTİMLERİ V.AB-EĞİTİM PROGRAMLARI VI.AB VII.İTO ISBN NO: Türkçe Reşadiye Cad. Eminönü/İstanbul İTO BİLGİ HATTI (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Posta: Web: TASARIM ÇAĞDAŞ SANAT Tel: (212) BASKI PRİVE GRAFİK & MATBAACILIK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. Tel:(212) Faks:(212)

4 ONSOZ Ortak kültür ve değerler çevresinde bütünleşmeyi amaçlayan Avrupa Birliği (AB), eğitim alanmda da, gençleri Avrupa boyutuyla yetiştirilmesini sağlayacak olan eğitim programları ile eğitim ve ortak kültür ile donatılmış bir "Avrupalı'' kimliğine ulaşılmasını amaçlamaktadır. İnsanların eğitim seviyelerinin yükseltilerek "Avrupalılık" kimliğine kavuşturulmasının hedeflendiği eğitim programları, fert ve toplum bazında refah seviyesini artırmayı amaçlamıştır. Bugüne kadar en çok AB ülkelerinin faydalandığı programlardan, AB ye aday üye ülkeler de 1997 yılından beri proje hazırlama ve Ulusal Ajanslarını kurma çabaları doğrultusunda faydalanabilmektedir. Bilindiği üzere, Türkiye'nin AB Müktesebatı'na uyumu çerçevesinde Mart 200 rde sunulmuş olan "Ulusal Plan"da, eğitim alanında da AB standartlarına ulaşılması hedeflenmiş, AB Eğitim ve Gençlik Programları'ndan Socrates (Genel Eğitim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) ve Youth (Gençlik) eğitimlerine katılımın sağlanması bu planın önemli bir amacı haline gelmiştir. Bu nedenle, AB Eğitim programlarından en iyi şekilde yararlanmak için Türkiye genelinde konuyla ilgili tüm kurum ve kişilerin proje hazırlamalarının teşvik edilmesi büyük öneme haizdir. Elinizde bulunan "Avrupa Birliği Eğitim Programları" adlı rehber, AB Eğitim Programları'nın ne olduğu, nasıl işlediği, neyi kapsadığı ve bu programlardan nasıl yararlanıldığını incelemektedir. ^ Araştırma, AB eğitim standarüarını ortaya koyma ve Türk Eğitim Sistemi'nin bu seviyeye ulaşması için gerekli çalışmaların yapılması açısından önemlidir. Araştırmayı gerçekleştiren Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı Müge Bulut'a teşekkür eder, araştırmanın tüm üyelerimize ve konuyla ilgili herkese faydalı olmasını dilerim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

5

6 İÇİNDEKİLER: GİRİŞ 11 I. BÖLÜM GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI: SOCRATES Socrates Programı Nedir? Socrates Programı'nm Hukuki Temeli Nedir? Socrates Programı'mn Amaçları Nelerdir? Kimler Socrates Programı'na Katılabilir? Socrates Programı'mn Finansal Boyutu Nedir? Socrates Kapsamındaki Eylem Alanları Nelerdir? Eylem 1: Comenius Comenius Nedir? Comenius'un Amacı Nedir? Comenius Faaliyetleri Nelerdir? Eylem 2: Erasmus Erasmus Nedir? Erasmus'un Amacı Nedir? Erasmus'a Kimler Katılabilir? Erasmus Faaliyetleri Nelerdir? Eylem 3: Grundtvig Grundtvig Nedir? Grundtvig'in Amacı Nedir? 23

7 Grundtvig'e Kimler Katılabilir? Grundtvig Faaliyetleri Nelerdir? Eylem 4: Lingua Lingua Nedir? Lingua'nm Amacı Nedir? Lingua ya Kimler Katılabilir? Lingua Faaliyetleri Nelerdir? Nasıl Müracaat Edilir? Eylem 5: Minerva Minerva Nedir? Minerva'nm Amacı Nedir? Minerva'ya Kimler Katılabilir? Minerva Faaliyetleri Nelerdir? Nasıl Müracaat Edilir? Eylem 6: Gözlem ve Yenilikler Gözlem ve Yenilik Eylemi Nedir? Eylemin Amacı Nedir? Eylem 7: Ortak Eylemler Ortak Eylemler Nedir? Ortak Eylemlerin Amacı Nedir? Ortak Eylemlere Kimler Katılabilir? Ortak Eylem Faaliyetleri Nelerdir? Nasıl Müracaat Edilir? 29

8 1.6.8 Eylem 8: Yan Önlemler Yan Önlemler Nedir? Yan Önlemlerin Amacı Nedir? Yan Önlemler Faaliyetine Kimler Katılabilir? Yan Önlemler Faaliyetleri Nelerdir? Nasıl Müracaat Edilir? Socrates Frogramı'nı Kim Uygular ve Yönetir? Avrupa Komisyonu - Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Ulusal Ajanslar Socrates ve Gençlik Teknik Yardım Ofisi (TAÖ)...31 II. BÖLÜM MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARI: LEONARDO DA VİNCİ 2.1 Leonardo Da Vinci Programı Nedir? Leonardo Da Vinci Programı'nm Hukuki Temeli Nedir? Leonardo Da Vinci Programı'nm Amaçları Nelerdir? Leonardo Da Vinci Programına Kimler Katılabilir? Leonardo Da Vinci Programının Finansal Boyutu Nedir? 34 7

9 2.6 Leonardo Da Vinci Kapsamındaki Eylem Alanları Nelerdir? Eylem 1: Hareketlilik Eylem 2: Pilot Projeler Eylem 3: Dil Yeterlilikleri Eylem 4: Ülkelerarası Ağlar Eylem 5: Başvuru Kaynakları Leonardo Da Vinci Programını Kim Uygular ve Yönetir? Leonardo Da Vinci Programı'na Nasıl Müracaat Edilir? 39 III. BÖLÜM GENÇLİK EYLEM PROGRAMI: YOUTH 3.1 Gençlik Programı Nedir? Gençlik Programı'nm Hukuki Temeli Nedir? Gençlik Programının Amaçları Nelerdir? Gençlik Programı'na Kimler Katılabilir? Gençlik Programı Kapsamındaki Eylem Alanları Nelerdir? Eylem 1: Avrupa İçin Gençlik Eylem 2: Avrupa Gönüllü Hizmeti Eylem 3: Gençlik Girişimleri 44

10 3.5.4 Eylem 4: Ortak Eylemler Eylem 5: Destek Faaliyetleri Gençlik Programı'na Nasıl Müracaat Edilir? 45 IV. BÖLÜM SOCRATES, LEONARDO VE GENÇLiK PROGRAMLARI'NA TÜRKİYE'NİN KATILIMI 4.1 Tarihçesi Ulusal Ajans Ulusal Ajans'ın Görevleri 48 V. BÖLÜM EKLER 5.1 Kısaltmalar Kaynaklar Yararlı Internet Adresleri Yararlı Adresler 55

11

12 GİRİŞ "Büyüme, rekabet gücü ve istihdama ilişkin Beyaz Kitap'ta tanımlanan ve işletmeleri ve işçileri teknolojik değişimin artan ivmesinin kurbanı olmak yerine, bu değişimi denetleme olanağı vermesi beklenen gayri maddi yatırımların vazgeçilmez bir öğesi öğretim ve eğitimdir." Edith Cresson, Komisyon Üyesi Avrupa Birliği (AB) Kurumları, birliğin kurulmasından beri insanlara eğitim ve öğretim alanında yardımcı olmayı bir hedef olarak belirlemiştir tarihinde imzalanan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Antlaşması'ndan başlayarak, 1957'de imzalanan Roma Antlaşması, 1992'de imzalanan Maastricht Antlaşması'nda, eğitim ve öğretim konuları her zaman ön plana çıkartılmıştır. Avrupa Komisyonu nun 1993'te yayımlamış olduğu büyüme, istihdam ve rekabet gücüne ilişkin Beyaz Kitap'ta, 21. Yüzyıl'a girişte, çözülmesi gereken sorunlar ve izlenecek yollar özetlenmiş olup, eğitim ve öğretimin ekonomik gelişmeyi istihdama dönüştürmesi gerektiği vurgulanmıştır. Avrupa Komisyonu, belirlenen bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunabilmek amacıyla, eğitim ve öğretim alanındaki programlarını yeniden düzenlemiştir. Bu düzenlemelere göre, Erasmus, Lingua ve Comett programları yerine, Socrates ve Leonardo da Vinci programları uygulamaya konmuştur. Bugün Avrupa Birliği'nin üç temel eğitim programı vardır. Bunlar Socrates, Leonardo Da Vinci ve Gençlik (Youth)'tir. AB bu programları 1995'de bir Avrupa kimliği oluşturmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimi yaşam boyu sürdürebilmek amacıyla başlatmıştır. Sokrates eğitimin her alanına, Leonardo mesleki eğitime ve Gençlik Programı da okul dışındaki gençlere hitap etmektedir. Her yıl bu programlar çerçevesinde, AB ve EFTA ülkelerinden 'i aşkın öğrenci ve üniversiteler ile yüksek öğretim kurumlarından 'i aşkın öğretim üyesi Leonardo da Vinci Programı'mn alt programı olan Hareketlilik Programı'na, kadar genç Avru-

13 pa İçin Gençlik Programi'na, genç dil öğretimi gezilerine katılmakta, 6.000'den fazla öğretmene de dil eğitimi kursu verilmektedir. ŞEKIL 1 AB EĞITIM VE GENÇLIK PROGRAMLARı GENEL EĞITIM PROGRAMLARI MESLEKI VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARI SOCRATES LEONARDO Erasmus-Yüksek Öğrenim Comenius- llk-orta Öğretim Grundtvig- Yetişkin Eğitimi Minerva- Uzaktan Eğitim Lingua-Dil Eğitimi Gözlem ve Yenilikler Ortak Faaliyetler

14 I. BÖLÜM GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI: SOCRATES 1.1 SOCRATES PROGRAMI NEDİR? Socrates Programı; AB mesleki eğitim programları hariç olmak üzere, okul eğitiminden, yüksek öğretime, yeni teknolojilerden yetişkin eğitimine kadar, bütün örgün ve yaygın eğitim programlarını kapsayan bir genel eğitim programıdır. Aşamalar halinde planlanıp uygulanmaya konmakta olan programın, ilk safhası (Socrates I) yıllarında gerçekleştirilmiştir. Programın Socrates II olarak adlandırılan ikinci safhası ise 1 Ocak Aralık 2006 dönemini kapsamakta olup, birinci döneminde elde edilen tecrübeler ve aşamalar temel alınmaktadır. İkinci safhanın bütçesi 1,850 milyon Euro tutarındadır (7 yıllık). Program AB'ye üye ülkelere, EFTA ülkelerine ve AB aday ülkelerine açıktır. 1.2 SOCRATES PROGRAMI'NIN HUKUKÎ TEMELİ NEDİR? Socrates; Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi'nin tarih, 253/2000/EC Sayılı Kararı ( tarihinde OJ L28 Sayıh Resmi Gazete'de yayımlanmıştır) ile oluşturulmuştur, AB Antlaşması (EC Treaty)'nın 149. ve 150. maddelerine dayanmaktadır Paragraf, AB'nin daha iyi eğitim seviyesine ulaşabilmesi için uygulaması gereken aksiyonları içermektedir. Temelinde AB üye ülkelerinin işbirliğinin yattığı madde, Birlik vatandaşlarının "yaşam boyu öğrenme" [lifelong learning]ye teşvik etmektedir.

15 1.3 SOCRATES PROGRAMI'NIN AMAÇLARI NELERDİR? Socrates Programı'nın asıl hedefi "Katılımcı ülkeler arasındaki işbirliğinin teşvik edilerek eğitim alanında kalitenin artırılması ve Avrupa boyutunun geliştirilmesi"dir. Yaşam boyu öğrenmeyi ve her düzeydeki eğitim kalitesini arttırmayı hedefleyen program, Avrupa halklarının bilgi ve eğitim düzeylerini artırarak hızla değişen yaşam koşullarına daha rahat uyum sağlamalarına katkıda bulunmayı da amaçlamaktadır. Dolayısıyla, Socrates herkes için ömür boyu eğitim ve öğrenimi teşvik ederek dil öğrenimini, kişilerin Avrupa içindeki hareketliliğini, ülkeler arasındaki kültür alış verişini artırmayı amaçlar. Socrates'in amaçları şunlardır; Bütün seviyelerde eğitimde yakınlaşma, iş birliği ve değişimi sağlamak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek, Avrupa Birliği dillerine yönelik bilginin geliştirilmesini sağlamak, Eğitim alanında (özellikle eğitim kurumları arası, açık ve uzaktan eğitim, eğitim-öğretim dönemleri, bilgi ve deneyim değişimi ile diploma denkliği gibi konularda) iş birhğini ve hareketlihği sağlamak, Eğitim uygulamaları ve materyallerinde yeniliklerin geliştirilmesini sağlayarak eğitimin kalitesini artırmak, Eğitim alanlarında ortak politikalar gehştirmek ve yaygınlaştırmak, Eğitimde bütün kamu ve özel kurum ile kuruluşlar arasında fırsat eşitliğini desteklemektir. 1.4 KİMLER SOCRATES PROGRAMI'NA KATILABİLİR? Katılımcı Ülkeler: Socrates programı ilke olarak; AB ülkeleri, EFTA/Avrupa İktisadi Alanı Ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn), ortaklık anlaşmasına giren Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri, Malta, Kıbrıs ve Türkiye'ye açıktır.

16 Katılımcı Kurum ve Kuruluşlar: Socrates Programı'mn uygulama alanları eğitimin her aşamasında yer alan tüm kesimleri kapsamakla birlikte; özellikle şu kesimler hedef alınmaktadır: Her düzeyde öğrenim gören öğrenciler, Eğitimle doğrudan ilgili öğretmenler, öğretim görevlileri ve diğer personel, Her tür eğitim kurumu, Eğitim sistem ve politikalarından yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde sorumlu tüm kişi ve kuruluşlar. 1.5 SOCRATES PROGRAMI'NIN FÎNANSAL BOYUTU NEDİR? Avrupa ülkeleri arasında eğitim alanında yapılan işbirliği, Avrupa çapında hareketliliğin sağlanmasını, fikirlerin ve yapıcı eylemlerin yayılmasını amaçlayan şebeke çalışmalarını ve yüksek öğrenim düzeyinde yapılan akademik ortaklık projelerini kapsayan programın, bu amaçları ulaşabilmesi ülkeler arasında eğitimin her alanında işbirliği yapılmasını gerektirmektedir. Bu çabaların pratik sonuçları da insanları bir başka ülkede okumaya, orada ders vermeye ve özel eğitim programlarını takip etmeye teşvik edici finansal kaynaklar olarak ortaya çıkmaktadır. Programın parasal kaynağı, katılımcı ülkelerin paylarına düşen para ile oluşturulan havuz olup, her ülkenin bu havuza aktaracağı paranın miktarı belirli kriterlere göre belirlenmektedir. Socrates II için ayrılan para Euro'dur. 1.6 SOCRATES KAPSAMINDAKİ EYLEM ALANLARI NELERDİR? Socrates Programı, eğitimin 5 temel alanındaki eylemleri, bu eylemlerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan gözlem ve yenilikler, ortak etkinlikler ve destek faaliyetlerini de kapsamaktadır.

17 Socrates doğrudan eylemler halinde yapılandırılmış olup, bu eylemler aşağıda detaylı olarak incelenmiştir. ŞEKIL 2 SOCRATES ıı ( ) COMENIUS - ÜNİVERSİTE ÖNCESİ OKUL EĞİTİMİ (Örgün Eğitim) EYLEM 1 Comenius 1: Comenius 2: Comenius 3: Okul Ortaklıkları Okul Öğretimi ile ilgili kadronun ilk ve hizmet-içi eğitimleri Okul ortaklıklan ve okul öğretimleri ile ilgili kadronun eğitimiyle ilgili bilgi ağlan EYLEM 2 ERASMUS-YÜKSEK ÖĞRETİM Erasmus 1 Avrupa üniversiteler arası işbirliği Erasmus 2 Üniversite öğrencileri ve öğretim üyelerinin hareketliliği Erasmus 3 Tematik bilgi ağlan EYLEM 3 EYLEM 4 EYLEM 5 GRUNDTVIG - YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU EĞİTİM LINGUA - AVRUPA DİLLERİ EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ MINERVA - AÇİK VE UZAKTAN EĞİTİM VE EĞİTİMDE BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) EYLEM 6 EYLEM 7 EYLEM 8 GÖZLEM VE YENİLİKLER Eylem 6.1: Eğitim sistemlerinin politikalannın ve yeniliklerinin gözlenmesi Eylem 6.2: Oluşan gereksinimlere yönelik yenilikçi girişimler ORTAK EYLEMLER (Joint Actions) YAN ÖNLEMLER (Accompanying Measures) tarihli ortak görüş metnine göre; son karar ile değişebilir.

18 1.6.1 Eylem 1: Comenius^ Comenius Nedir? Socrates II Programı'mn birinci eylemi olan Comenius, eğitimin ilk aşaması olan kreş, ilk öğretim ve orta öğretim dahil meslekî ve teknik eğitim gibi çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Comenius'tan yararlanacak kesimler; Okul-okul öncesi, ilk, orta okullar, teknik, genel liseler, Eğitime yeni başlayacak yada halen çalışmakta olan öğretmen eğitim enstitüleri, Okul yöneticileri, diğer eğitmen kadroları, Eğitim ile ilgili sivil toplum örgütleri (Öğretmen ve veli dernekleri, iş sektörü ve sosyal sektörler) ComenJus'un Amacı Nedir? Comenius'un amaçları 1.Avrupa boyutunda eğitim kalitesini arttırmak, 2.Katılımcı ülkelerdeki okullar arasındaki eğitim sisteminin zenginleştirilmesi ve öğrencilerin Avrupa'da farklı fikir, gejenek, kültürlerle yaşamaları gerektiğini, ortak Avrupa tarihinin bir pa^xjalari olduklarını hatırlatıp bunu geliştirmeleri gerektiğini anlatmak, 3. Kültürler arası projeler yaratarak öğrencilerin farklı kültür, dil ve etnik gruplarla ilişkilerinin, arttırılması, ayrıca çeşitli kesimlerim hayat standartları yüzünden marjinalleşmelerinin önlenmesi (eğitim alanında) bir nevi Avrupa eğitim birliği kurmak, 4. Öğrencilerin ufl<:unu açmak, yaratıcılıklarını arttırmak ve nerede olurlarsa olsunlar insan haklarına saygılı olmalarını sağlamak, 5. Öğrencilerin farklı diller öğrenmesini sağlamaktır. 2 Çek Cumhuriyeti'nde doğmuş olan dinbilimci, düşünür ve pedagog Amos Comenius ( ), tam bir insan potansiyeline ulaşmanm ve uyumlu bir yaşam sürdürmenin tek yolunun eğitim olduğuna inanmıştı. Comenius aynı zamanda evrensel insan haklan, uluslar arasında birlik ve barış için yılmadan çalışmış bir kişidir.

19 14 Mart İ995' te Socrates Programi'na dahil edilmiş ve halen uygulanmakta olan Comenius Programı, Comenius 1 (okul projeleri, dil projeleri, okul geliştirme projeleri), Comenius 2 ve Comenius 3 (network sistemi) olmak üzere üç eylem başlığı altında yapılandırılmıştır. COMENİUS 1: Okul Ortaklıkları Bu program adı altında 3 proje adlandırılmıştır; 1. Okul projeleri: Socrates Programi'na katılan ülkeler arasından en az üç ülkeden üç okulun öğrenci ve öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır. Programın amacı, okullar ve öğrenciler arasındaki iletişim ve beraber çalışmayı arttırmak, Avrupa kültür ile dillerinin özendirilmesi, sınıftaki katılımcılığı ve motivasyonu artırmak ve uluslararası işbirliğini özendirilmesidir. Bu bölüme anaokulları, ilk okullar, orta okullar, özel okullar katılabilmektedir. 2. Dü projeleri: Avrupa ülkelerinden iki okulun yabancı dil öğrenimi üzerine yoğunlaşmasını ve öğrenci değişimini kapsamaktadır. Program, şu anda Avrupa'da konuşulan veya az konuşulan dillerin (Socrates'e katılan ülkelerin veya EFTA ülkelerinin dilleri olabilir) öğrenilmesini, çeşitliliğini ve öğretim kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. 3. Okul geliştirme projeleri: Bu projelerin amacı, kurumların (en az üç ülkeden en az üç kurum) birbiriyle herhangibir konu üzerindeki deneyimlerini paylaşmalarını, fikir alış verişinde bulunmalarını ve okul yönetimini geliştirmeyi sağlamaktır. COMENİUS 2: Okul Eğitim Personelinin Temel ve Sürekli Eğitimi Avrupa'da daha profesyonel bir eğitim verilmesini sağlamayı amaçlayan Comenius 2, çok yönlü işbirliği projeleri ve bireysel yurtdışı eğitim destekleri olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. 1. Çok yönlü işbirliği projeleri: Eğitim personelinin eğitimi (eğitim elemanları için eğitim kurslarının açılması ve bu kişilerin bu kurslara gönderilmesi) ve sınıfta kullanılan öğretim materyalleri hazırlayan çe-

20 şitli kurumlar arasında işbirliğini içermekte olup, eğitim metotlarının tartışılmasını ve eğitim stratejilerinin geliştirilmesi amaçlamaktadır. 2. Bireysel yurtdışı eğitim destekleri: Aday öğretmenleri, aday öğretmenler için asistanlık uygulamasını, müdür, müfettiş, aracı kişi ve kurumların vb. Avrupa'da çeşitli ülkelerde eğitim vermekte olan okul ve şirketlerdeki kurslara katılmak için maddi destekten yararlanmayı amaçlayan kişileri kapsamaktadır. COMENIUS 3: Comenius Network Sistemi Socrates Programı kapsamında yeni bir uygulama olan Comenius network sistemi; Comenius'a katılan okullar arasında bir köprü vazifesi görüp, okul ortaklıkları projeleri ve okul eğitim personelinin eğitim projelerinde sinerji yaratarak sayılarını artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Sistem, katılımcı okulların seçeceği çeşitli temalara dayanabilmektedir. Ancak bu projeler Avrupa içindeki işbirliğini özendirmeli ve okul eğitimine yeni bir boyut kazandırmalıdır. Bu network'un kapsaması gerekli öğeleri: Kurulan platformla projelere katılan okul yada enstitüler arasındaki işbirliklerini güçlendirmeli ve bunu Avrupa boyutuna taşımalarının desteklenmesi, Yeni oluşumların ve temaların çeşitli forumlarla belirlenip tanıtımı ve pratik uygulamaların oluşturulması Bu sistemin oluşabilmesi için Socrates Programı'na katılan 6 kurumun olması gerekmekte olup, en çok katılan enstitülerin mutlaka Comenius 1-2 projelerinden birine ya da ikisine birden katılması gerekmektedir EYLEM 2: Erasmus - Yülcsel< Öğretim Erasmus Nedir? Erasmus, yüksek öğretim (üniversite lisans ve lisans üstü -doktora dahil- eğitimi) alanında işbirliğini ve karşılıklı öğrenci değişimini

21 konu alan ve bu alandaki uygulamaları kapsayan alt programdır. 1987'den beri AB ülkelerinde uygulanmakta olan Erasmus, 1995'te Socrates programları kapsamına alınmıştır yılı itibariyle 1 milyon 100 bin kadar öğrenci değişimine fırsat tanımış olan program, AB Eğitim ve Gençlik Programları'nm en cazibeli programı olarak görülmektedir. Bugün hemen hemen tüm Avrupa üniversiteleri programda çeşitli faaliyetler ile yer almaktadır Erasmus'un Amacı Nedir? Programın amacı, üye ve aday ülkelerle AB'ye üye ya da aday olmayan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri (Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) arasında yükseköğretimin kalitesini artırmak Avrupa boyutunu ön plana çıkarmak, Avrupa'daki çeşitli ülkelerdeki iyi ve kaliteli uygulamaları Avrupa'nın tamamının istifadesine sunmaktır. Bu nedenle, her yıl bu program kapsamında binlerce öğrenci ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında tamamlama imkanı tanınmakta, ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çahşmaları gibi birçok imkan sağlanmaktadır. Öğrenci değişimi yapan kurumların öğrencilerine bireysel olarak gittiği ülkeye göre değişebilen miktarda maddi katkı sağlamakta olup, dönemi için, Türkiye'den giden öğrencilere verilecek olan destek, 500 Euro sabit ödemenin yanında ayhk 300 Euro olarak belirlenmiştir Erasmus'a Kimler Katılabilir? Programa katılabilmek için AB Eğitim ve Gençlik Programlarına ülke olarak katılımın gerçekleşmesinden sonra, üniversite ve diğer yükseköğretim kurumları programa katılım hakkı elde edebilmek için AB Erasmus Üniversite Beyannamesi (Erasmus University Charter- EUC) başvurarak AB Komisyonu'ndan onay almak zorundadır.

22 1. Üniversite Öğrencileri ve Öğretim Elemanları İçin Değişimin Organizasyonu - DO Yükseköğretim kurumları tarafından imzalanacak ikili anlaşmalar (Bilateral Agreements) çerçevesinde, öğrenci ve öğretim elemanları diğer katılımcı ülkelerdeki ortak üniversitelerde eğitim/öğretme dönemlerinin bir kısmını geçirmelerini, böylelikle akademik alanlarındaki bilgilerini ilerletme, çalışma/öğretmelerine ve Avrupa ülkelerinin kültürleriyle daha yakından tanışma olanağı şamamayı amaçlamaktadır. Bu süre 3-12 ay arasında değişmekte olup, ödenecek tahsisatın miktarı gidilecek ülkenin ekonomik koşulları doğrultusunda belirlenmekte ve her ay için Euro arasında değişmektedir. (Ayrıca gidilen kuruma eğitim harcı yatırılmamaktadır). 2. Yoğun Programlar (Intensive Programmes) - YP Süre 1 haftadan 3 aya kadar değişebilen program, farklı katılımcı ülkelerden gelen öğrenci ve öğretim elemanlarını araştırmacıları akademi dışından gelen uzmanlarla bir araya getirmeyi amaçlayan kısa süreli bir çalışma programıdır. 3. Müfredat Geliştirme Projeleri - MG Erasmus programı, herhangi bir alanda verilecek yükseköğretime ilişkin ders programlarının geliştirme ve uygulama/yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Bu çerçevede üç tür etkinliğe mali destek sağlanmaktadır; 1. Orta ya da ileri düzeyde ortak "çalışma programları" geliştirmeye yönelik projeler, 2. Özel dil modülleri dahil, Avrupa bütünleşmesinin çeşitli yönlerini temel alacak şekilde ortak Avrupa "modülleri"ni oluşturacak projeler, 3. Geliştirme aşamasını bitirmiş müfredat geliştirme projelerinin uygulanma ve yaygınlaştırılması projeleri.

23 Amacı yüksek öğrenimin kalitesini ve Avrupa boyutunu güçlendirmek olan destekler, profesyonel dünya ile bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde işbirliği kurulmasını sağlamayı hedeflemektedir. 4. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System) - AKTS Sokrates-Erasmus kapsamında desteklenen Avrupa Kredi Transfer Sistemi bir akademik kredi denklik sistemidir. Programın amacı farklı ülkelerin eğitim kurumlarında öğrenim gören değişim öğrencilerinin aldıkları derslerin adil bir şekilde ilgili kurumlarca karşılıklı akademik kabulünü kolaylaştırmak ve uzun vadede kredi konularında bir standartlaşmayı sağlayarak eğitim boyutunu ön plana çıkarmaktır. 5. Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi öğrenci veya öğretim elemanı değişim ödenekleri için Erasmus ödeneğinin alınabilmesi için başvurular Kurumsal Sözleşmelerin bir parçası olarak yapılmaktadır. Değişim ödenekleri, katılan ülkeler tarafından ilgili Ulusal Ajans tarafından yönetilmekte olup, kabul edilen rehber ilkeler çerçevesinde, ödenek verme işlem ve miktarları değişebilmektedir. 6. Hazırlık Ziyaretleri (Preparatory Visits) - HZ Sokrates-Erasmus Programi'na katılacak kurumların ikili anlaşma imzalama süreçlerinde yapmaları gereken hazırlık ziyaretleri de program tarafından mali olarak desteklenmektedir. 6. Konulu Ağlar - KA Akademik Uzmanlık Ağları olarak de adlandırılabilen eylemin amacı, belirli bir akademik disiplin veya çalışma alanında veya disiplinler arası ve çok disiplinli bir yapıya sahip olan konu veya ortak ilgi alanında bulunan konularda, yüksek öğretimin kalitesini artırarak bir Avrupa boyutu yaratmaktır. Yukarıda ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınan konular uygulamada kolaylık sağlaması açısından üç temel eylem alanı altında yer almaktadır.

24 Aşağıdaki üç alan kapsamında destek için başvuru her üniversitenin "Kurumsal Sözleşme" başvurusu içerisinde yapılabilmektedir; Erasmus 1: Üniversitelere "Avrupa Boyutu" olan etkinliklerinde sağlanacak mali destek, Erasmus 2: Öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik bireysel mali destek, Erasmus 3 : Akademik Uzmanlık Ağları EYLEM 3: Grundtvig - Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Grundtvig Nedir? Grundtvig, yetişkin eğitimi ve öğrenmeyi kapsamaktadır Grundtvig'in Amacı nedir? "Yetişkin Eğitimi" faaliyetinin amacı, bu programa katılan ülkelerde yaşam boyu öğrenmenin kalitesi artırmak, Avrupa vatandaşlarının daha geniş erişimine sunmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir Grundtvig'e Kimler Katılabilir? Grun4tvig Programı "25 yaşını aşmış veya temel eğitimini tamamlayamamış yaşındaki bireyler" olarak tanımlanan yetişkinler, özellikle sosyo ekonomik açıdan dezavantajlı veya özürlüler gibi toplum dışında kalma riski taşıyan herkese açıktır Grundtvig Faaliyetleri Nelerdir? Grundtvig, kendine özgü alt amaçları olan dört alt faaliyete bölünmüştür; Grundtvig 1: Avrupa İşbirliği Projeleri Grundtvig 2: Öğrenme Ortaklıkları İle îlgih Projeler Grundtvig 3: Bireysel Eğitim Destekler Grundtvig 4: Grundtvig Ağları 23

25 1.6.4 EYLEM 4: LINGUA - Avrupa Dilleri Eğitim ve Öğrenimi Lingua Nedir? Lingua, insanları yabancı dil öğrenmeye özendirme olarak tanımlanmaktadır. Program, dilin kültürel önemini göz önüne alarak, az konuşulan Avrupa dillerinin unutulmasına engel olmayı ve genel olarak tüm Avrupa dillerinin daha kaliteli ve yaşam boyu öğretimini yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Programda, Socrates eğitim programına üye olan bütün ülkelerin dilleri Lingua projeleri kapsamında öğretilmektedir Lingua'nın Amacı Nedir? Lingua'nın amaçları, L Avrupa Birliği'nde dil çeşitliliğini teşvik etmek ve desteklemek, 2. Dil eğitim ve öğretiminde kalitenin artırılmasına yardımcı olmaktır Lingua'ya Kimler Katılabilir? Lingua kapsamında seçilebilir kuruluşlar hakkında detaylı bilgi Ulusal Ajanlardan alınmakta olup, DPT tarafından şu şekilde özetlenmiştir; lisan okulları, üniversiteler, dil öğretmenleri için temel ya da sürekli eğitim sağlayan merkezler, dil öğrenimi üzerine araştırma yapan merkezler, müfredat geliştiren, diploma veren bilgi ölçme ve değerlendirme yöntemleri geliştiren kurumlar, yerel ya da bölgesel makamlar, dil eğitimi ve öğretimi alanında aktif yerel, bölgesel ulusal ya da Avrupa düzeyinde dernekler, ulusal dernekler de dahil dil ve kültürü destekleyen dernekler, dil öğretim kurumlarının uluslararası dernekleri, internet erişimli radyo, televizyon ya da medya şirketleri, yayınevleri ve yazılım, üretim ya da dağıtımcıları, yetişkin eğitimi kurumları ve açık öğrenim ve uzaktan eğitim merkezleridir. Programda hedef kitle olarak ise, ilkokuldan üniversiteye kadar bütün öğrenciler, eğitimini tamamlamış insanlardan emeklilere kadar, tüm AB ve aday ülke vatandaşları belirlenmiştir.

26 Lingua programı, kendine özgü alt amaçları olan iki alt faaliyete bölünmüştür; Lingua 1. Dil Öğreniminin Teşvik Edilmesi Lingua 1 faaliyetinin hedefleri yabancı dil eğitim ve öğretimini teşvik edilmesi, AB'nin dil çeşitliliğinin desteklenmesi, böylelikle farklı kültürlerin tanıtılmasını sağlamak ve dil öğretme sistemlerinin ve yapılarının geliştirilmesidir. Bu çerçevede, içlerinden en az biri Avrupa Birliği üyesi olmak şartı ile, en azından iç katılımcı ülkenin dahil olduğu ortaklıklar kurulması suretiyle, aşağıdaki alanların bir yada birden fazlasında proje sunulabilmektedir; 1. Bireylerin yabancı dilleri öğrenmeleri için teşvik edilmeleri, 2. Mevcut yöntem ve araçlar hakkında bilgi sağlama, 3. Dil öğrenme kaynaklarına erişimi kolaylaştırma, 4. Dil öğrenimindeki anahtar konuların karar ahcılar arasında değişimi. Lingua 1, bilinçlendirme, motivasyon ve bilgilendirme aşamalarını kapsamaktadır. Lingua 2. Dil Öğrenim Araç ve Malzemelerinin Geliştirilmesi Lingua 2'nin amacı, yüksek kalitede dil öğrenim ve kazanılan dil becerilerinin değerlendirilmesine yönelik araçların hazırlanmasıdır. Avrupa'da en az kullanılan ve öğrenilen diller için maddi destek verilmektedir Nasıl Müracaat edilir? Lingua'nın seçim süreci iki aşamalıdır: 1. Ön Seçim:Taslak projenin sunulması (Son başvuru tarihi 1 Kasım'dır.) 2. Asıl Seçim:Teklifin başarılı bulunması halinde, projenin başvurusu yapılır.

27 (Son başvuru tarihi takip eden yıhn 1 Mart'ıdır.) Her iki başvuru da Teknik Yardım Ofisi (TAO)'ne yapılmaktadır EYLEM 5: MINERVA - Açık ve Uzaktan Öğrenim ile Eğitim Alanında Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Desteklenmesi Minerva Nedir? Minerva, Avrupa Komisyonu tarafından Eğitimin Açık ve Uzaktan Öğrenimin (AUÖ) bilgi ve iletişim teknolojileriyle (BİT) desteklenmesi ve geliştirilmesini hedef alan bir programdır. Bu nedenle Minerva temelde, yenilikçi uygulama ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır Minerva'nın Amacı Nedir? Minerva, hızla ilerleyen günümüz teknolojisine uyum sağlamak ve öğrenme ortamlarını hazırlama amacını taşımaktadır. Programın üç amacı vardır; 1. AUÖ ve BlT'in eğitim açısından öneminin toplumun her kesim tarafından anlaşılmasını teşvik etmek, 2. Eğitimde çoklu ortam desteğinin sağlanması ve bununla ilgih ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için yeterli pedagojik desteğin oluşturulması, 3. Eğitim alanında sonuçlara ve geliştirilmiş iyi uygulamalara erişimin sağlanmasıdır Minerva'ya Kimler Katılabilir? AUÖ ile BİT alanlarında faaliyette bulunan tüm kuruluşlar, Minerva Programi'na katılabilmektedir. Program kapsamındaki projeler için, bir ortaklık en az üç Socrates programı katılımcısı ülkenin her birinden (bu katılımcı ülkelerin en az bir tanesi AB üyesi olmak zorundadır), en az bir uygun kuruluş olmalı ve bu kurumlardan biri koordinatör görevini üstelenmelidir.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov.

bilgi@ua.gov.tr EĞİTİM, HAYATBOYU SÜREN BİR ETKİLEŞİMDİR! Sorularınız İçin www.ua.gov.tr Ülke Merkezli Faaliyetler http://ua.gov. TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TC AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Ülke Merkezli Faaliyetler http://uagovtr

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları. Bilgilendirme Toplantıları Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantıları Ulusal Ajans olarak da bilinen AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Eğitim

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ikinci dönemi 2006 yılında sona ermiş, 2007-2013 yılları arasında üçüncü dönemi devam etmektedir. Leonardo da Vinci, Hayatboyu Öğrenme Programı içerisinde yer alan, Avrupa Birliği ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitimlerine yönelik politika ve uygulamaları desteklemek ve geliştirmek amacı ile yürütülen

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET!

HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Grundtvig Programı HAYATBOYU ÖĞREN, HAYATBOYU KEŞFET! 1 Artık ben de bir proje yapıp, meslek edinebileceğim! Yurt dışı

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri

ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri ERASMUS+ ve Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri AB Hibe Programları Çerçevesinde Türkiye Ulusal Ajansı Projeleri: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği ve Stratejik Ortaklıklar 29 Nisan 2016, Çorum Misafirleriniz

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan

MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI. Gül Özcan MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMI Gül Özcan Mesleki Eğitim Programı Programa dahil ülkelerin, mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

Detaylı

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü

Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar. Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Celil YAMAN Mesleki Eğitim Koordinatörü Stratejik Ortaklıklar AE2 - Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği: Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ Bilgilendirme Toplantısı Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği KA2: İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği Stratejik Ortaklıklar

Detaylı

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir?

Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Türkiye Ulusal Ajansı kimdir? Niçin Erasmus+? 2007-2013 Gençlik Programı Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Değerlendirme Erasmus + Niçin Erasmus+? Avrupa 2020 Stratejisi Akıllı Büyüme Sürdürülebilir

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI. 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi LEONARDO DA VINCI PROGRAMI 22 Şubat 2011 Yaşar Üniversitesi AB Merkezi HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI ERASMUS PROGRAMI (Yüksek Öğretim) COMENIUS PROGRAMI (Okul Eğitimi) LEONARDO DA VINCI PROGRAMI (Mesleki

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EDİRNE VALİLİĞİ EDİRNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ERASMUS + 2014-2020 Araştırma Geliştirme Birimi Projeler Koordinasyon Ekibi ERASMUS+ Bilgilendirme Sunusu Edirne Valiliği, Bilgilendirme Toplantısı.

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School)

PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE SAHİBİ KURUM : Erzurum Cumhuriyet Kız Teknik Ve Meslek Lisesi (Erzurum Cumhuriyet Girl Technical And Vocational High School) PROJE ADI : İletişim Ve Etkileşimde Avrupa Deneyimi (European Experience

Detaylı

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI

EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LdV PROJELERİ VE İTALYA UYGULAMALARI DOÇ. DR. İ. SEDAT BÜYÜKSAĞİŞ EU - LdV NEDİR? İTALYA YI TANIYALIM AKÜ İTALYA LdV UYGULAMALARI LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim Programı) NEDİR? Leonardo da Vinci i

Detaylı

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 2014-2020 Erasmus+ Programı Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği (Cooperation & Innovation for Good Practices) 21 Kasım 2013 ELAZIĞ Bütçe dağılımı Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63

Detaylı

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı Erasmus+ Programı 2014-2020 Dr. Ali GÖKSU Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim ve Gençlik Programları (2003-2013) Socrates Programı Hayatboyu Öğrenme Programları

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014

İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 İL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8-9 MART 2014 ANA EYLEM 1 BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Okul Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Eğitim, Öğretim

Detaylı

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI

KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI KUMLUCA HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ HAYDI BUZLARI KIRALIM PROJESĠ BILGILENDIRME SEMINERI TOPLANTI ICERIGI Ulusal Ajans Hayat boyu ogrenme Programlari GRUNDTVIG Projeleri Haydi Buzlari Kiralim (Let s

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenicileri ve Personeli İçin Hareketlilik Projeleri Sunu İçeriği Tanım ve Kapsam Proje Ortakları Hibe Ölçütleri Bütçe Kalemleri Başvuru

Detaylı

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation

KATALOG LEONARDO DA VINCI. Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation KATALOG Partnership (IVT, PLM VETPRO) Transfer of Innovation NEDEN ERTEK-İSTANBUL? Ertek İstanbul, Avrupa Birliği Eğitim Programları kapsamında (Leonardo Da Vinci, Comenius, Grundtvig ve Erasmus) proje

Detaylı

A.B. SOCRATES/erasmus Genel Eğitim Programı.

A.B. SOCRATES/erasmus Genel Eğitim Programı. A.B. SOCRATES/erasmus Genel Eğitim Programı www.dpt.gov.tr/ulusalajans SOCRATES Avrupa Birliği'nin genel eğitim alanındaki eylem programıdır. Program aşamalar halinde planlanıp uygulamaya konmaktadır.

Detaylı

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı. Kayseri, 2014

ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı. Kayseri, 2014 ERASMUS+ Yetişkin Eğitimi Programı Kayseri, 2014 İçerik Erasmus+ Programı Başvuru süreci Ana Eylem 1: Yetişkin Eğitimi Personeline Yönelik Hareketlilik Projeleri Ana Eylem 2: Yetişkin Eğitimi Alanında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği. Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ Ana Eylem 1- Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği İçerik Hareketlilik Projeleri ve Amaçlar Kuruluşlar Katılımcılar Hibe Ölçütleri Bütçe Başvuru Ana

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Toplumumuzun hızla demokratikleşmesi, sivilleşmesi ve katılımcılığın

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr

Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! www.happykids.com.tr Erasmus+ OKUL DEĞERİNİ BİLİN! Erasmus+ Okul Okul Eğitimi Programı AMAÇLARI Eğitimde kaliteyi artırmak, Program ülkeleri okullar ve eğitim personeli arasında işbirliğini güçlendirmek Erasmus+ Okul Hedef

Detaylı

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr

MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr MERYEM ZİNCİRLİ info@ceupa.gov.tr Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler: Eğitim Öğrenim/Öğretim Staj Profesyonel gelişim Yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri Gönüllü çalışmalar

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI

ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI Ülkemiz dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olma hedefine ulaşırken

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

AB HİBELERİ. A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB HİBELERİ A. Şükran KARADAYI Uzman Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı AB mali yardımları Avrupa Komisyonu (European Commission) tarafından, tüm aday ülkeler için olduğu gibi, her yıl Türkiye ye tahsis edilen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus +

Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı. Erasmus + Avrupa Birliği Eğitim & Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus + İzmir 2013 PROJE NEDİR? Proje, önceden belirlenmiş bir süre ve bütçe içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili

Detaylı

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ

ANTALYA VALĠLĠĞĠ AVRUPA BĠRLĠĞĠ PROJELERĠ KOORDĠNASYON MERKEZĠ LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLĠLĠK (MOBILITY) Esra TĠLKĠOĞLU 1 Neden Hareketlilik Projesi? Kişilerin bilgi ve becerilerinin artmasını sağlamak Teknolojiyi ve yenilikleri yerinde görebilmek Uygulamaları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ MALİ KAYNAKLARI 1. KATILIM ÖNCESİ YARDIM PROGRAMI 2001 yılı sonuna kadar Türkiye ye Avrupa Birliği nin çeşitli bütçe kalemlerinden mali ve teknik işbirliğine yönelik yardımlar gelmekteydi.

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDAKİ DESTEKLER Yükseköğretim Erasmus+ kapsamında yer alan Yükseköğretim Programı yükseköğretim alanındaki projelere hibe desteği sunmaktadır. Bu alandaki projeler için hedef

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ

AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ AVRUPA BİRLİGİ PROJELERİ Leonardo da Vinci Programı Türkiye Uygulaması ve Mesleki Eğitim Kurumlarına Etkileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Odalar ve Borsalar

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı

Tanımı. Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı

Proje Hazırlama LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama M. Akif KILIÇ LdV Program Uzmanı 1 Neden Hareketlilik Projesi? Sorumlu kişilerin; bilgi ve becerilerinin artmasını mı teknolojiyi ve yenilikleri

Detaylı

EĞİTİM PROFESYONELLERİ

EĞİTİM PROFESYONELLERİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Eğitim ve Gençlik Kataloğu EĞİTİM PROFESYONELLERİ AB sürecindeki ülkemizin genç ve dinamik nüfusu profesyonel eğitimcilerimizin

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI. EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM ve GENÇLİK KATALOĞU Avrupa Birliği ne uyum sürecinde attığımız her adım vatandaşlarımızın eğitim düzeyini, hak ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM, ÖĞRETİM, GENÇLİK VE SPOR HİBELERİ 2014 2020 ERASMUS+ PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU Bu sunu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ar-Ge Birimi, Projeler Koordinasyon Ekibi tarafından

Detaylı

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014

Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ DESTEKLERİ Dr. Vesife HATISARU Uzman, Okul Eğitimi Koordinatörlüğü 19 Şubat 2014 Okul Eğitimi Personeline Yönelik Öğrenme Hareketliliği Projeleri Hareketlilik projesi: Okulun ihtiyaçlarına

Detaylı

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar.

Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Tanımı Faaliyet, okul eğitimi alanında görev yapan personele bireysel eğitim desteği sağlar. Amacı Personelin çalıştığı ülke dışındaki bir program ülkesinde altı haftaya kadar eğitim almasını sağlayarak,

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU

EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU EĞİTİM VE ÖĞRETİM 2020 BİLGİ NOTU Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı (ŞUBAT 2014) Ankara 0 Avrupa 2020 Stratejisi ve Eğitim de İşbirliğinin Artan Önemi Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ERASMUS 2 4 ŞUBAT 2012 - ANKARA İÇERİK Erasmus projelerinin tanıtımı Hareketlilik faaliyeti Proje yaşam döngüsü Hareketlilik projelerinde kurallar Hazırlık Ziyaretleri ERASMUS PROJE

Detaylı

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Koordinatörlüğünün

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi

ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi ANKARA Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri Amaç Bu eylem kapsamındaki

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ

TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ TÜBİTAK PROJE DESTEKLERİ Ulusal fon mekanizmalarının ana kaynağı TÜBİTAK destekleridir. TÜBİTAK destek leri 4 ana grupta özetlenebilir: (1) Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (2) Akademik Ar-Ge Destekleri,

Detaylı

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir?

Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Nedir? AB Çerçeve Programları, Avrupa Birliği nde çok uluslu araştırma ve teknoloji geliştirme projelerinin desteklendiği başlıca Topluluk Programı dır. İlki 1984 yılında

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU

BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU BİLİŞİM SİSTEMLERİ KULLANIMININ KOBİ LERİN VERİMLİLİĞİNE ETKİSİNİN AB BOYUTU İSİMLİ AB ERASMUS + ANA EYLEM 1 MESLEKİ EĞİTİM ÖĞRENİCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİĞİ PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI Kasım 2015 DÜZCE

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI BİLGİLENDİRME SUNUMU içerik Bölgesel Kalkınma Ajanslarına Genel Bakış Düzey 2 Bölgeleri ve Kalkınma Ajansları Güney Ege Kalkınma Ajansı Yatırım Destekleme Süreci Ajansın Gelecek

Detaylı

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ERASMUS+ SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2015 ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ (KA1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Özelindeki Sorular) SORU VE CEVAPLAR Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan kişiler, Türkiye Ulusal

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN!

DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Gençlik Programı DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! 1 2 DÜNYAYI İDEALLERİNLE DEĞİŞTİREBİLİRSİN! Hedef Kitlesi Program

Detaylı

SOKRATES PROGRAMI. Sokrates Programı,

SOKRATES PROGRAMI. Sokrates Programı, SOKRATES PROGRAMI Sokrates Programı, Avrupa ülkeleri arasında eğitim alanında bağlayıcı halka olması için 1995 yılında Avrupa Komisyonu tarafından kurulan topluluk eylem programıdır. Sokrates Programı,

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TTO BİLGİLENDİRME SUNUMU ANKARA, 2017 Giriş Teknoloji transferi, fikir ve tekniklerin bir yerde geliştirilip, geliştirildiği yerde veya başka bir yerde uygulamaya

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana

ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008. 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana ERASMUS MERKEZĐ PROJELER 2008 10 Ekim 2008 Çukurova Üniversitesi - Adana Đçerik Merkezi projeler hakkında genel bilgiler Merkezi proje türleri Proje türleri hakkında bilgiler Dikkat edilmesi gereken noktalar

Detaylı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Destekleri Bu çalışmada Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler Başbakanlık; Yurtdışı Türkler ve

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

PROJE SAHİBİ KURUM : AĞRI NURETTİN DOLGUN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJE ADI : AĞRI DAN AB YE CNC STAJI (THE EU CNC INTERNSHIP OF AĞRI)

PROJE SAHİBİ KURUM : AĞRI NURETTİN DOLGUN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJE ADI : AĞRI DAN AB YE CNC STAJI (THE EU CNC INTERNSHIP OF AĞRI) PROJE SAHİBİ KURUM : AĞRI NURETTİN DOLGUN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ PROJE ADI : AĞRI DAN AB YE CNC STAJI (THE EU CNC INTERNSHIP OF AĞRI) Proje No : 2013-1-TR1-LEO01-49460 PROJEMİZİN AMAÇLARI: Projemiz

Detaylı

Sunum İçeriği TÜBİTAK

Sunum İçeriği TÜBİTAK Sunum İçeriği 2 TEYDEB KURULUŞ AMACI Teknoloji veyenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek

Detaylı

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları

Mali Kaynaklar. Uluslararası Mali Kaynaklar. Avrupa Birliği Mali Yardımları Mali Kaynaklar Uluslararası Mali Kaynaklar Avrupa Birliği Mali Yardımları AB Mali Yardımları Katılım öncesi AB Mali Yardımı 2007 yılı itibariyle Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ PDY EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRCİ EĞİTİMİ HİZMET TEKLİFİ 2012, İzmir Bu teklif kurumların talep ve ihtiyaçlarına göre yeniden

Detaylı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı LEONARDO DA VINCI PROGRAMI HAREKETLİLİK (MOBILITY) Proje Hazırlama 1 LdV Türkiye Genel Hareketlilik Başvuru Sayısı 3000 2838 2500 2571 2572 2000 1966 1799 1500 1000 500 293 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Detaylı

AB DEN NOTLAR BRÜKSEL HATTI ANKARA HATTI. AB Yardımları Beklenenden Az Gelecek! FT den Babacan a Büyük Eleştiri. Kritik Rapor Oylanıyor!

AB DEN NOTLAR BRÜKSEL HATTI ANKARA HATTI. AB Yardımları Beklenenden Az Gelecek! FT den Babacan a Büyük Eleştiri. Kritik Rapor Oylanıyor! Sayfa 1 / 6 BRÜKSEL HATTI AB Yardımları Beklenenden Az Gelecek! Avrupa Birliği, Türkiye nin Birliğin mevcut bütçesinden alacağı hibe yardımını azaltmaya karar verdi. Buna göre, Avrupa Konseyi nin 17 Temmuz

Detaylı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı

Kuruluş Amacı. 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji

Detaylı

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri Çukurova Kalkınma Ajansı Mali Destekleri GENEL ÇALIŞMA DÖNGÜSÜ Bölge Planı Hedef ve Öncelikleri, Katılımcı Stratejik Planlama Anlayışı ULUSAL PLAN VE PROGRAMLAR PLANLAMA ve PROGRAMLAMA Etki Analizi ve

Detaylı

Gençlik Programları Merkezi Başkanl. kanlığı. YOĞUN PROGRAMLAR Intensive. Programmes. 27 Ekim 2008

Gençlik Programları Merkezi Başkanl. kanlığı. YOĞUN PROGRAMLAR Intensive. Programmes. 27 Ekim 2008 Avrupa Birliği i Eğitim E ve Gençlik Programları Merkezi Başkanl kanlığı YOĞUN PROGRAMLAR Intensive Programmes (IP) Tanıtım m ve Yaygınla nlaştırma Toplantısı 27 Ekim 2008 KISACA Socrates II Döneminde;

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER

EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER EK III ULUSAL AJANSLARCA YÖNETİLEN FAALİYETLER Ulusal Ajanslar bu eklentiyi tercüme etmeli ve uygun yerlerini doldurmalıdır. III.1 COMENIUS III.2 ERASMUS III.3 LEONARDO DA VINCI III.4 GRUNDTVIG III.5 ORTAK

Detaylı

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R

M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N V A L İ L İ Ğ İ OCAK - HAZİRAN SAYI:1 YIL: 2015 E B Ü L T E N A V R U P A B İ R L İ Ğ İ P R O J E L E R K O O R D İ N A S Y O N M E R K E Z İ ABM A R M A R D İ N ABMAR da Yeni Bir Ekip İlgili

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı