2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL)"

Transkript

1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 6,893 Milyon TL'sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,176,199,738 Milyon TL'sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL'sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon TL'sı, Sigorta Murakabe Kanunu uyarınca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı lehine bloke edilmiştir. 2- Gayrimenkuller 18,150,000 Milyon TL'sına sigorta edilmiştir. ( 31 Mart 2003: 143,264,250 Milyon TL) 3- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek, ferdi veya grup hayat veya ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları ile her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır. 4- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı Türkiye İş Bankası A.Ş ,000,000 Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi 20 20,000,000 Diğer 18 18,000, Mart 2004 itibariyle halka açıklık oranı 15 % dir. ( 31 Mart 2003: 15% ) 5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar ( Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı ) Milyon T.L. tutarındaki sermayeyi temsil eden adet hisse senedinin adedi (A) Grubu, kalan adedi ise (B) Grubu nama yazılı hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamamı ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ne aittir. ( 31 Mart 2003: Milyon T.L. tutarındaki sermayeyi temsil eden adet hisse senedinin adedi

2 (A) Grubu. Kalan adedi ise (B) Grubu hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamamı Türkiye İş Bankası A.Ş. ne aittir.) A Grubu hisse senedi sahiplerine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye artırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez. Yönetim Kurulu tarih 316/2 sayılı kararı ile 65 Trilyon TL olan şirket sermayesinin 15 Trilyon TL. iç kaynaklardan 20 Trilyon TL yılı karının hisse senedi olarak dağıtılması suretiyle toplam 35 Trilyon TL artırılarak 100 Trilyon TL.sına çıkarılmasına karar vermiştir. 24 Mart 2004 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında 2003 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi aynen kabul edilmiştir. Bu kararlar sonucu, artırımına karar verilen 35 Trilyon TL. sermaye artışı ile ilgili ihraç edilecek 5.Tertip B Grubu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması amacıyla tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na başvuruda bulunulmuş olup kayda alma işlemleri henüz tamamlanmamıştır. 6- Kayıtlı sermaye; 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.şirketin kayıtlı sermayesi cari dönemde, Milyon T.L., herbiri TL nominal değerde paya bölünmüştür. 7- Yıl içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları; 17 Mart 2004 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Milyon TL olan çıkarılmış sermayesini, Milyon TL. sı 2003 yılı karından, TL Gayrımenkul ve Sabit Kıymet Yeniden Değerleme Artış Fonundan, TL Şirket ve İştirakler Maliyet Artış Fonundan, TL. İştirak Hisse Senetleri Satış Kazancından, TL Gayrimenkul Satış Karından olmak üzere Milyon TL sı iç kaynaklardan karşılanarak, Milyon TL sına yükseltilmiştir. Yönetim Kurulu tarih 316/2 sayılı kararı ile 65 Trilyon TL olan şirket sermayesinin 15 Trilyon TL. iç kaynaklardan 20 Trilyon TL yılı karının hisse senedi olarak dağıtılması suretiyle toplam 35 Trilyon TL artırılarak 100 Trilyon TL.sına çıkarılmasına karar vermiştir.

3 24 Mart 2004 tarihinde gerçekleştirilen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında 2003 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi aynen kabul edilmiştir. Bu kararlar sonucu, artırımına karar verilen 35 Trilyon TL. sermaye artışı ile ilgili ihraç edilecek 5.Tertip B Grubu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması amacıyla tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu na başvuruda bulunulmuş olup kayda alma işlemleri henüz tamamlanmamıştır. Artırım Tarihi Artırım Tutarı (Milyon T.L.) Artırım Kaynakları (Milyon T.L.) 2003 karı YDDAF MAF İştirak Hisseleri Satış Kazancı Gayrımenkul Satış Karı Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler : Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışında menkul kıymet bulunmamaktadır. 9- Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler : Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. 10- Cari dönemde duran varlık hareketleri : a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti : - c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları : Varlık maliyetlerinde (+) : Birikmiş amortismanlarda (-) :

4 d) Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma derecesi : Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı : Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır. 12- İşletmenin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi : Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar , ) İştirakler ,514 88, Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan 1) Ortaklar , ) İştirakler , sayılı Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi kanunu geçici 1.maddesi hükmü gereği emeklilik branşı faaliyet ruhsatı alduığımız 07 Temmuz 2003 tarihinden itibaren 2 yıl içinde devretmek zorunda olduğumuz hastalık sigortası branşı portföyümüzün devri konusunda Yönetim Kurulumuzun, 17 Şubat 2004 trarih 312/4 sayılı kararı ile aldığımız yetkiye dayanarak, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile görüşmelere başlanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda şirketimizin 01 Nisan 2004 tarihinden itibaren hastalık sigortası sözleşmesi düzenlememesi ve 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle bu branşdaki portföyünün de; sigortalıların kazanılmış hakları korunarak; Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ne devredilmesi hususlarında karara varılmıştır sayılı Murakabe Kanununun

5 24, maddesinde belirtildiği üzere hastalık branşı portföyünün devir izni hususunda 31,03,2004 tarihinde T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına başvuruda bulunulmuştur. 13- Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri : a) Uygulanan Muhasebe İlkeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunun 50'inci maddesinde belirtildiği üzere, Sigorta şirketleri gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartlarında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. Şirket, sigorta sektöründe faaliyet göstermesi nedeniyle, 31 Mart 2004 tarihli mali tablolarını 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak SPK'nın raporlama formatlarına göre hazırlanmıştır. b) Sigortalılar ve Acentelerden Alacaklar 2001 yılından itibaren, SPK nın muhasebe standartları gereğince üç ayı aşkın vadeli senetsiz alacaklarımızı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nın açıkladığı avans faiz oranı olan %48 faiz haddi dikkate alınarak iskontoya tabi tutulmuştur. c) Menkul Kıymetler Menkul kıymetler hazine bonosu, devlet tahvili, ters repo, hisse senetleri ve Euro bonddan oluşmakta olup, maliyet bedelleri üzerine bilanço tarihine kadar tahakkuk etmiş gelirleri ilave edilerek menkul kıymet hesapları içerisinde gösterilmektedir. 31 Mart 2004 tarihi itibariyle menkul kıymetlerimiz içerisinde bloke, serbest ve elementer portföyde bulunan menkul kıymetler, menkul kıymet bazında iç verim oranı ve piyasa değerlerinden düşük olanı ile değerlenmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören hisse senetlerimiz 31 Mart 2004 tarihinden önceki son beş işlem günündeki günlük ortalama ağırlıklı fiyatlarının aritmetik ortalaması ile değerlenmiştir. Eurobondlar, borsa rayicinin bulunmaması nedeniyle kayıtlı değerlerine gün esasına göre işleyen faizleri ilave edilmek suretiyle değerlenmiştir.

6 Tahakkuk etmiş gelirler ve menkul kıymetlerin satışından ortaya çıkan kar ve zararlar cari yıl faaliyetlerine intikal ettirilmektedir. d) Maddi Duran Varlıklar Şirket, Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan katsayılara göre bina (arazi hariç), döşeme ve demirbaşlarını yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Maddi duran varlıklar (binalar hariç), yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden normal amortisman metoduna göre, 5024 sayılı kanunun geçici maddesi uyarınca amortismana tabi tutulmuştur: (%) Binalar 2 Nakil Vasıtaları 20 Mobilya, Mefruşat ve Büro Makinaları 6-20 Özel Maliyetler 20 e)yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar Bilançoda yer alan yabancı paraya bağlı varlık ve borçlar bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz kurları kullanılarak Türk Lirası na çevrilmektedir. Değerleme işleminden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri gelir tablosuna dahil edilmektedir. f) Kıdem Tazminatı Düzenlenen mali tablolarda İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmış ve gerekli karşılık ayrılmıştır. 31 Mart 2004 tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 3,574,300 Milyon TL'dır. Bu tutar 1,485,430,000 TL tavan bedel esas alınarak hesaplanmıştır. g) Vergi Kurumlar vergisi oranı vergiye tabi kurum geliri üzerinden %33. Vergiye tabi kurum kazancı, birçok karşılıklar gibi kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve alınan temettüler gibi vergiye tabi olmayan gelirler ile yatırım indirimlerinin düşülmesi yoluyla bulunmaktadır.

7 14- Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi : 4632 sayılı Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi kanunu geçici 1.maddesi hükmü gereği emeklilik branşı faaliyet ruhsatı alduığımız 07 Temmuz 2003 tarihinden itibaren 2 yıl içinde devretmek zorunda olduğumuz hastalık sigortası branşı portföyümüzün devri konusunda Yönetim Kurulumuzun, 17 Şubat 2004 trarih 312/4 sayılı kararı ile aldığımız yetkiye dayanarak, Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile görüşmelere başlanmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda şirketimizin 01 Nisan 2004 tarihinden itibaren hastalık sigortası sözleşmesi düzenlememesi ve 30 Haziran 2004 tarihi itibariyle bu branşdaki portföyünün de; sigortalıların kazanılmış hakları korunarak; Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ne devredilmesi hususlarında karara varılmıştır sayılı Murakabe Kanununun 24, maddesinde belirtildiği üzere hastalık branşı portföyünün devir izni hususunda 31,03,2004 tarihinde T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına başvuruda bulunulmuştur. 15- Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) : Bilanço tarihi itibariyle şirket aleyhine açılmış davaların tutarı 546,000 Milyon TL Şirket tarafından 3, kişiler aleyhine açılmış davaların yaklaşık tutarı ise 16,084,598 Milyon TL. dir. 31 Mart 2004 tarihinden sonra şirket aleyhine açılmış ve k/ veya açılması beklenen davaların tutarı. 2,000 Milyon TL dir. Şirket tarafından 3. kişiler aleyhine açılan davalar başlıca Sigortalılar adına alınış hazine bonosu ve devlet tahvillerinden veya sigortalılar adına açılmış mevduattan doğmuş faiz gelirlerinin munhasıoran sigortalılara ait olan kısmının %95 i üzerinden merkez bankası veya ziraat bankası tarafından yapılmış ve vergi dairesi hesabına geçirilmiş gelir vergisi stopajı ve fon payı kesintisi nin iadesi ile ilgilidir (31 Mart 2003 tarihi itibariyle şirket aleyhine açılmış davaların tutarı yaklaşık 361,170 Milyon TL, Şirket tarafından 3. kişiler aleyhine açılmış davaların yaklaşık tutarı ise 4,596,949 Milyon TL.) 16- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri: Hastalık Sigortası portföyü devri 30,06,2004 tarihli bilanço aktifinde yer alan Sigortalı alacakları ve Demirbaşlar ile pasifte yer alan Teknik karşılık ve Kıdem tazminatından ibaret

8 olacaktır.01, Nisan 2004 tarihi itibariyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketine devredilen 62 personelin kıdem tazminat tutarı 633,663,807,029 TL dir 17- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları: 31 Mart 2004 Aktif Değer İpotek Tutarı Teminat Tutarı Hazine Bon. Devlet Tahv. -- 1,158,978,141 Eurobond -- 43,231,955 1,202,210, Mart 2003 Aktif Değer İpotek Tutarı Teminat Tutarı Hazine Bon. Devlet Tahv ,564,456 Ters Repo -- 12,541,386 Eurobond 13,064, ,169, Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : Toplam Sigorta değeri 21,410,746 Milyon TL ( 31 Mart 2003: 17,083,277 Milyon TL ) dır

9 19- Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : 31 Mart 2004 Müşteri Ünvanı Alacak Tutarı Teminat Türü İpotek ve/veya Teminat Tutarı Acenteler 66,613 Teminat Mektubu 178,827 Gayrimenkul İpoteği 11,900 Garanti ve Kefaletler 179,005 Diğer -- Teminat Mektubu 17,110 Garanti ve Kefaletler 43, , Mart 2003 Müşteri Ünvanı Alacak Tutarı Teminat Türü İpotek ve/veya Teminat Tutarı Acenteler 71,304 Teminat Mektubu 132,590 Gayrimenkul İpoteği 12,400 Garanti ve Kefaletler 137,739 Diğer -- Teminat Mektubu 20,575 Garanti ve Kefaletler 39, , Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : Taahhüt Tutarı Taahhüt Tutarı Taahhüt Türü Teminat Mektubu 78, ,050 Finansal Kiralama Sözleşmeleri 139, , Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : Bankalarda bloke mevduatı bulunmamaktadır.

10 22- Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi : 31 Mart 2004 Kayıtlı Maliyet Borsa Değer(*) Bedeli Rayici (MilyonTL) Bloke Portföy Haz. Bon.-Dev.Tahvili 1,089,296,660 1,042,439,493 1,120,471,676 Eurobond 43,231,955 46,288,289 43,231,955 Toplam Bloke Portföy 1,132,528,615 1,088,727,782 1,163,703,631 Elementer Portföy Haz. Bon.- Dev.Tahvili 43,671,123 41,466,834 45,093,005 Toplam Elementer Portföy 43,671,123 41,466,834 45,093,005 Serbest Portföy Haz. Bon.-Dev.Tahvili 162,345, ,350, ,480,943 Eurobond 866, , ,969 Ters Repo 2,677,618 2,676,317 2,677,618 Hisse Senedi 1,143,287 1,180,679 1,143,287 Bireysel Emeklilik Fonlorı 2,779,143 2,643,438 2,779,143 Toplam Serbest Portföy 169,812, ,791, ,947,960 Toplam Menkul Kıymetler 1,346,011,825 1,290,986,559 1,372,744,596 İştirakler Borsada İşlem Gören 12,140,150 6,664,511 12,140,150 Borsada İşlem Görmeyen 5,931,889 5,931,889 5,931, ,072,039 12,596,400 18,072,039 * Kaytlı Değerler Menkul Kıymet Cüzdanı hesabına dahil edilen 55,025,266 Milyon TL tutarındaki menkul kıymet reeskontlarını da içermektedir.

11 31 Mart 2004 tarihi itibariyle hesaplanan bloke portföy reeskontunun tarife gereği 95 % i sigortalılara 5% i şirkete aittir Bloke Portföy Hazine Bonosu Devlet Tahvili Kayıtlı Değer (*) Maliyet Bedeli Borsa Rayici 805,196, ,812, ,983,453 Eurobond 13,064,798 12,307,066 13,064,798 Ters Repo 12,538,149 12,527,314 12,541,386 Toplam Bloke Portföy 830,798, ,646, ,588,637 Elementer Portföy Hazine Bonosu Devlet Tahvili 11,053,559 9,722,878 11,181,716 Toplam Elementer Portföy 11,053,559 9,722,878 11,181,716 Serbest Portföy Hazine Bonosu Devlet 95,461,663 91,832,274 95,629,060 Tahvili Eurobond 1,120,536 1,039,925 1,120,536 Ters Repo 4,325,602 4,320,570 4,325,602 Hisse Senedi 903, , ,819 Toplam Serbest Portföy 101,811,620 98,161, ,979,017 Toplam Menkul Kıymetler 943,663, ,530, ,749,370 İştirakler Borsada İşlem Gören 5,445,212 6,618,528 6,609,056 Borsada İşlem Görmeyen 4,608,319 4,608,319 4,608,319 Toplam İştirak 10,053,531 11,226,847 11,217,375

12 23- Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : Bilanço tarihi itbariyle menkul kıymetler ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılan menkul kıymet bulunmamaktadır. 24- Mali tablolardaki "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun toplam tutarının %20'sini veya bilanço aktif toplamının %5'ini aşan kalemlerin ad ve tutarları : Diğer Aktifler Mahsup Edilecek Vergi ve Fonlar 3,173,944 3,322,857 Sig. Ait İhtilaflı Vergi Alacakları 20,472,272 20,472,272 Ayniyat Mevcudu ve Stoklar 100, ,868 Mahsup edilecek geçici vergi 22,497,363 12,893,460 Özel Maliyetler 1,026,929 - Diğer 747, ,388 Toplam 48,018,882 37,765,845 Diğer Borçlar Bireysel Emeklilik Sistemi Borçları 5,773,931 - Acenteler 2,050,302 2,039,429 Diğer 1,099, ,465 Toplam 8,923,941 2,539,894 Diğer Pasifler Sig. Ait İhtilaflı Vergi Alacakları (*) 20,472,272 20,472,272 Menkul Değer Artış Farkı 6,954,920 - Ödenecek Vade Gelimi - 13,711,997 Ödenecek Tazminatlar - 5,969,811 Ödenecek İştiralar - 1,597,008 Sağlık Ödemeleri 2,580, ,649 Diğer 4,139,142 3,195,252 Toplam 34,147,199 45,588,989

13 25- "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları : Bilanço aktifinin yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç yoktur. 26- Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak tutarları ve bunların borçluları : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin şüpheli alacak bulunmamaktadır. 27- Vadesi Gelmiş ve Vadesi Gelmemiş Alacaklara İlişkin Şüpheli Alacaklar T.C. Hazine Müsteşarlığı nın 26 Aralık 1994 tarihli ve no.lu Resmi Gazete de yayımlanarak 1 Ocak 1995 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin 27. Maddesi uyarınca sigorta şirketleri sigorta acentaları ve sigortalılar nezdindeki prim alacaklarından muaccel olup da iki ay içinde tahsil edilemeyen kısmının tamamı kadar prim alacak karşılığı ayırır. Bu nedenle iki ayı geçen prim alacaklarına ilişkin Milyon TL tutarında (31 Mart 2003: 1,317,777) prim alacak karşılığı ayırmıştır İşletme ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Kurulumuz standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı, bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği:

14 Vergi İştirakler Öncesi Net İştirak İştirak Mali Dönem Dönem Mali Tablo Bağımsız Tutarı Oranı Tablo Karı/ Karı/ Hazırlama Denetçi MTL % Tarihi (Zararı) (Zararı) Standardı Görüşü İş G.Y.O. A.Ş. (*) SPK Olumlu TSKB Menk.Değ.A.Ş.(**) 109, SPK Olumlu Yatırım Fin.Yat.Ort. A.Ş.(*) SPK Olumlu Bayındır Ted. Hiz. A.Ş.(*) 2,211, ( ) ( ) THP Kastamonu Holding A.Ş.(*) 1, ( ) Trakya Yat. Hold. A.Ş.(*) 1, ,415 THP Emeklilik Göz. Merk. A.Ş(*). 225, ( ) ( ) THP İş Portföy Yönetimi A.Ş.(**) 600, ,779,315 1,312,054 SPK TSKB Yat. Ort. A.Ş.(*) SPK Olumlu TT&TİM İleti. Hiz.A.Ş.(*) 2,295,436 0,03 İş Net E.B.Ü.D.T. ve İ. Hiz. A.Ş.(*) 240, THP Gothaer Anadolu Hayat Vers. Gmbh (*) 349, Toplam ,835 Toplam 11,824,835 Menkul Kıymetler Hesabından Transferler 5,966,552 Diğer 280,253 TOPLAM 18,072,040 (*) 31 Aralık 2003 mali tabloları dikkate alınmıştır (**) 31 Mart 2004 mali tabloları dikkate alınmıştır.

15 İştirak Maliyet Borsa İştirak Değer Değer Bedeli Rayici Tutarı Artış Azalış (MTL) (MTL) (MTL) (MTL) (MTL) Aktaş Elektrik 5, ,195 Aygaz 64, , , ,631 - Bosch Profilo 17, , , ,856 - Doğan Holding 113, , , ,835 - Gima 60,961 38,800 38,800 22,161 Goodyear 19, , , ,713 - Koç Holding 77, , , ,338 - Migros 48, , , ,507 - Sabancı Holding 101, , , ,080 - Soda San. A.ş. 8,328 16,723 16,723 8,395 - TSKB A.Ş T.Şişe Cam 186, , , ,671 - Trakya Cam 111, , , ,772 - Turcas 11,822 37,230 37,230 25,408 - Türk Demir Döküm 42, , ,883 87,288 - Toplam 873, ,256,494 27, İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları : 31 Mart 2004 tarihi itibariyle İştirakler ve bağlı ortaklıklardan elde edilen 1,099,782 Milyon TL tutarında bedelsiz hisse senedi mevcuttur. ( 31 Mart 2003: 17,995 Milyon TL ) 30- Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri : Taşınmazlar üzerinde aynı hak bulunmamaktadır.

16 31- Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları : Yeniden Değerleme Yıl ,784, ,298, ,139, Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve TL'na dönüştürülme kurları : 31 Mart 2004 Yabancı Para Alacağı Bankalar(DTH) Döviz Tutarı Kur Tutarı Amerikan Doları 145, ,311, ,345 Euro 380, ,599, ,159 İngiliz Sterlini 82, ,390, ,988 İsviçre Frangı 70, ,023,835 71, Toplam 1,069, Mart 2003 Yabancı Para Alacağı Bankalar(DTH) Döviz Tutarı Kur Tutarı Amerikan Doları 32, ,708,213 55,298 Euro 73, ,833, ,718 İngiliz Sterlini 32, ,669,206 85,969 İsviçre Frangı 37, ,239,168 46, Toplam 323, Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı : Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen bir yükümlülük bulunmamaktadır. 34- Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı :

17 Üst Düzey Yönetici 5 4 Yönetici Memur Sözleşmeli Personel Diğer Toplam Bireysel emeklilik mevzuatı gereği sağlık (hastalık) branşının Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketine devredilecek olması nedeniyle, toplam 62 adet personelimiz tarihi itibariyle adı geçen şirkete devredilecektir. 35- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar : Mali Tablolar açık ve yorumlanabilir nitelikte olup açıklamayı gerektiren bir husus bulunmamaktadır. Yukarıdaki maddelerde yer almayıp işletme için belli bir öneme sahip olan muhasebe politikaları : Yukarıdaki maddelerde yer almayan ve belli bir öneme sahip olan muhasebe politkası yoktur.

18 GELİR TABLOSU DİPNOTLARI : 1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : a) Amortisman giderleri : aa) Normal amortisman giderleri : ab) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : b) İtfa ve tükenme payları : Dönemin reeskont ve karşılık giderleri : 31 Mart Mart 2003 Vergi Karşılığı 3,002,882 1,557,483 Cari Riskler Karşılığı 43,293,822 41,238,929 Muallak Hasar Karşılığı 34,326,393 6,434,841 Hayat Matamatik Karşılığı 539,320, ,873,077 Hayat Karpayı Karşılığı 636,465, ,566,355 Menkul Kıymet Gider Karşılıkları 225, ,563 Kıdem Tazminatı Karşılığı 273, ,830 Prim Alacaklar Karılığı - 685,198 3 Aydan Uzun Vadeli Alacakların Reeskontu - 2, Dönemin tüm finansman giderleri : Aralık 2003 tarihinde yapılan 49,393,107 Milyon TL repo sözleşmesi nedeniyle cari döneme isabet eden 35,222 Milyon TL tutarında faiz gideri bulunmaktadır. 4- Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 35,222 Milyon TL tutarındaki dönem finansman gideri ortaklar ile yapılmış olan repo sözleşmesi sebebiyle oluşmuştur.

19 5- Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : 31 Mart 2004 Ortaklar ve İştirakler Satışlar (Alınan Primler) Milyon TL Alışlar (Ödenen Primler) Milyon TL Destek Reasürans A.Ş. * ,147 Türkiye Sınai Kalk.Bankası A.Ş. 9, İş-Net Elekt.Bilgi Ürt.Dağ.ve Tic.A.Ş. 20, * Destek Reasürans A.Ş. ne ödenen 11,147 Milyon TL, reasüröre devredilen prim niteliğindedir. 31 Mart 2003 Ortaklar ve İştirakler Satışlar (Alınan Primler) Milyon TL Alışlar (Ödenen Primler) Milyon TL Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirket -- 21,013 İş-Net Elekt.Bilgi Ürt.Dağ.ve Tic.A.Ş. 19, Destek Reasürans A.Ş Türkiye Sınai Kalk.Bankası A.Ş. 8, Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) : Ortaklardan Türkiye İş Bankası Anonim Şirketine, dönem içinde poliçe tahsilatları için ödenen komisyon gideri 291,371 Milyon TL, poliçe üretimleri için ödenen komisyon gideri 881,193 Milyon TL ve Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi üzerinden ödenen tazminatlar için ödenen 12,023 TL olmak üzere toplam 1,184,587 TL dir. 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı : Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 491,728 Milyon TL ( dönemi; 280, 619 Milyon TL) dır.

20 8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) : Cari dönemde amortisman hesaplama yönteminde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 9- Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.) : Stok bulunmadığı için stok sayımı yapılmamıştır. 10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri : Bulunmamaktadır. 11- Yurtiçi ve yurt dışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları : Yan ürün, hurda, döküntü gibi madde ve hizmet satışı yoktur. 12- İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi : Satışlarla ilgili teşvik ve sübvansiyon yoktur. 13- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not : Önceki döneme ait gelir ve karlar ile gider ve zararlar bulunmamaktadır. 14- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları: Dönem Karı 8,931,521 4,550,350 Kurumlar Vergisi Karşılığı (-) 3,002,882 1,557,483 Vergisi Sonrası Kar 5,928,639 2,992,867 Hisse Başına Kar TL Hisse Başına Kar * % 9 % 5 * Hisse başına kar 65,000,000 Milyon ödenmiş sermaye esas alınarak hesaplanmıştır.

21 15- Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler : Bu not sigorta şirketleri için geçerli değildir. 16- Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler : Alınan Primler (Brüt) Değişim Sağlık 27,733,249 23,181,729 % 20 Hayat 109,188,663 64,625,657 % Toplam 136,921,912 87,807,386 % 56

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1

ŞİRKETİN ÜNVANI. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının...0.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 412.949.685.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının...0.- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının...0.-

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2003 31.03.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 2.496.618 3.303.499 A. Hazır Değerler 890.658 1.553.884 1. Kasa 1.906 2.591 2. Bankalar 888.752

Detaylı

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

* Sermayenin % 10 undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Toplam 31 Mart

Detaylı

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL)

VANET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI : (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Et ve Et Mamülleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması 2- Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların;

Detaylı

/ TARİHLİ DİPNOTLARI

/ TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİP NOTLARI (Milyon TL) 1- İşletmenin Faaliyet Konusu: Et ve Et Ürünleri ile Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakların; Adı Pay

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının --- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 491.814.851.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının ---

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) :

5- Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı) : BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 29,401 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 1,302,791,044 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının -- Milyon TL

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2009) (2010) I. Dönen Varlıklar 278.827.718,11 156.613.412,26. A. Hazır Değerler 143.598.822,66 128.750.991,10. 1. Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 1,970.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 660,668,433.-Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının

Detaylı

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S.

AKTIF FINANS FACTORING HIZMETLERI A.S. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: (Milyon TL) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Aktif Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. (Şirket) Türkiye ve Yurtdışında Endüstriyel ve Ticari şirketlere Factoring Hizmetleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 18,428 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 959,879,240 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon

Detaylı

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800.

Teşvik Belgesi No Yatırım Niteliği Sabit yatırım Tutarı Başlangıç ve Bitiş Tamamlanma Derecesi 68948 Komple Yeni Yatırım 4.800. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 53,897 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 841,852,082 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının 0 Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının 0 Milyon

Detaylı

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2010) (2011) I. Dönen Varlıklar 0,00 516.533,32. A. Hazır Değerler 0,00 515.613,65. 3. Bankalar 0,00 515.613,65. H. Diğer

Detaylı

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1

VAN ET ENTEGRE ET SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI (Milyon TL) : 1- İşletmenin Fiili Faaliyet Konusu : Et ve Et Ürünleri İle Yan Ürünlerinin Üretim ve Pazarlanması. 2- Sermayenin % 10 ve Daha Fazlasına Sahip Ortaklar : Adı/Ünvanı

Detaylı

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2002 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2002 TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK- HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ( Şirket ) 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 4.000.000.- Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 568.174.352.- Milyon TL sı, İştirakler Hesabının --- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-16:06:58 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 GÜNGÖREN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 26.04.2014-19:17:32 Vergi Kimlik Numarası 5930020571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAFRA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 12.04.2013-16:22:37 Vergi Kimlik Numarası 0300053846 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No 2970 İrtibat

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2003-30 HAZİRAN 2003 ARA DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş..'nin ("Şirket") 30 Haziran 2003 tarihi itibariyle

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 BAŞKENT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 17.04.2013-11:54:31 Vergi Kimlik Numarası 6190406571 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- Bankalar Hesabının 10.054.581 Milyon TL sı, Menkul Değerler Cüzdanı Hesabının 702.217.860 Milyon TL sı, İştirakler Hesabının -- Milyon TL sı, Gayrimenkuller Hesabının

Detaylı

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0

6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ALGYO Bağõmsõz Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.03.2001 I. DÖNEN VARLIKLAR 116.941.839 99.596.409 A. Hazõr Değerler 84.692.941 67.483.612

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA AİT DİPNOTLAR BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş Sayfa No: 1 30.06.2004 TARİHLİ ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ (Seri XI No:20) MALİ TABLOLARA BİLANÇO DİPNOTLARI (Rakamsal Değerler (1.000.-000TL) Olarak Verilmiştir.) 1-

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş.

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. TARİHİ İTİBARİYLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 7 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Şirketin fiili faaliyet konusu, Türkiye'de hayat sigortaları ve hayatla ilgili olmak üzere kaza,

Detaylı

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2001 ve 2000 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2000 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2000 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2000 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2000-30 HAZİRAN 2000 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2000 tarihi itibariyle

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 MİMARSİNAN VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 22.04.2015-12:01:08 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 6490495586 muhasebe@oylum.com Ticaret

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 31 Mart 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Aktif

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2001 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK- 31 ARALIK 2001 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK- HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ( Şirket ) 31 Aralık 2001 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait kar / zarar

Detaylı

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Eylül 2003 ve 2002 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti Faktoring

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Tarihi Maliyetli (Seri XI No:1) Bağõmsõz Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI GELİR TABLOSU (Milyon TL) 31.12.2003 31.12.2002 A. Brüt Satõşlar 771.437 40.216.376

Detaylı

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2002 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2002 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 30 HAZİRAN 2002 TARİHİ İTİBARİYLE ARA MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2002-30 HAZİRAN 2002 ARA DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2002 tarihi itibariyle düzenlenmiş

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 25.04.2013-16:22:56 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 1430028214 kadir@get.com.tr

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den

GARANTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağımsız Sınırlı Denetim'den Bağımsız Sınırlı Denetim'den Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.06.2003 30.06.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 19.513.981 24.073.044 A. Hazır Değerler 8.413.233 4.478.512 1. Kasa 228 449 2. Bankalar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 31 Mart 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları 15 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı her türlü sigorta

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu

Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi. 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Sayfa No: 1 Aktif Finans Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2000 ve 1999 Ara Hesap Dönemlerine Ait Mali Tablolar ve Bağımsız Sınırlı Denetim Raporu Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları

30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları Garanti Factoring Hizmetleri Anonim Şirketi 30 Haziran 2002 ve 2001 Tarihleri İtibariyle Bilanço Dipnotları (Birim : Aksi belirtilmedikçe Milyon Türk Lirası) 1 İşletmenin fiili faaliyet konusu: Garanti

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ÜSKÜDAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : 26.04.2013-10:41:07 Vergi Kimlik Numarası 0850335797 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI

KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI KARYEM KARAPINAR YEM SANAYĐ VE TĐC.A.Ş.31 ARALIK 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN HESAP DÖNEMĐNE AĐT BĐLANÇO DĐPNOTLARI 1. Đşletmenin fiili faaliyet konusu: Đşletmenin fiili faaliyet konusu Karma yem üretimi-satışı,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2004 Hesap Dönemine Ait Bilanço Dipnotları AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Türkiye de ve yabancı ülkelerde, kanunların yasaklamadığı

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı