T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ"

Transkript

1 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SERMAYE PİYASASINDA MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PİYASA ZAMANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ EMRE ÖZDEMİR ANKARA, 2007

2 T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANSMAN ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRK SERMAYE PİYASASINDA MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PİYASA ZAMANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ EMRE ÖZDEMİR TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. MEHMET ARSLAN ANKARA, 2007 (Fotokopi ile Çoğaltılabilir)

3 T.C. At~llm Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Mudurlu~u'ne Emre OZDEMiR'e ait Turk Sermaye Piyasaslnda Menkul Degerler Analizi ve Piyasa Zamanlamasl Etkinlioinin Olqulmesi ad11 ~allqma, jurimiz taraflndan Finansman Anabilim Dallnda YUKSEK LISANS TEZi olarak kabul edilmigtir. Baqkan Uye J~ +dk&r eh-dt/

4 ÖZET TÜRK SERMAYE PİYASASINDA MENKUL DEĞERLER ANALİZİ VE PİYASA ZAMANLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ Portföy performansının ölçülmesi yatırımın ve yatırım yöneticisinin analistin ne kadar başarılı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Performans tek değişkenli veya boyutlu bir olgu olmayıp, risk getiri düzleminde karşılaştırılan bir değerlendirme kriteri olması nedeniyle, üstlenilen risk açısından gerçek başarıyı ölçen önemli bir yönetim aracı görevi üstlenmektedir. Yapılan çalışmada Ocak Aralık 2006 arasındaki 4 yıllık dönemdeki veriler esas alınarak analistler tarafından önerilen ve fiilen gerçekleştirilen portföylerin performansı literatürde öngörülen ve yoğun olarak kullanılan; Sharpe endeksi,m 2, Treynor endeksi ve Jensen endeksi açısından hesaplanmış ve İMKB 100 endeks getirisi ve Kurumsal Yatırımcılar derneği tarafından oluşturulan Benchmark portföy getirilerine ilişkin aynı kriterler açısından karşılaştırılmıştır. Bu kriterlere ilave olarak, Ortalama getiri, Standart sapma ve Çarpıklık değerleri de hesaplanarak karşılaştırma farklı bir boyuttan incelenmiştir. Analistlerin performasını istatistiksel olarak ölçmek amacıyla da, analistlerce oluşturulan/tavsiye edilen portföy getirileri ile Benchmark portföy getirileri arasında ANOVA testi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgular analistlerin Benchmark portföylere karşı istikrarlı bir başarısının olmadığı tespit edilmiştir. ii

5 ABSTRACT THE ANALYSIS OF SECURITIES IN THE CAPITAL MARKETS OF TURKEY AND MEASURING THE EFFECTIVENESS OF MARKET TIMING ACTIVITY The Portfolio performance is important to be measured, since it reflects how the investment and the investment manager analyst are successful. Performance, which is not a phenomenon with a single variable or dimension, has an important role as a management tool that factually measures the success resulting from the risks faced, since it is an appraisal criterion that is compared in terms of risk and return. In this study, the performance of portfolios formed and suggested by analysts are calculated based on the data including four years between the dates January 2003 and December 2006 using Sharpe index, M 2, Treynor index and Jensen index that are used intensively in the literature and the results are compared with IMKB 100 index return by means of the same criterion concerning Benchmark portfolio returns which are formed by Institutional Investors Society. In addition to these criteria, the average return, standard deviation and distortion values are calculated and examined through a different perspective. In order to measure the performance of the analysts statistically, ANOVA test is applied between Benchmark portfolio returns and returns of portfolios formed/recommended by analysts. The results of the analysis show that analysts do not have consistent performance against Benchmark portfolios. iii

6 İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... viii KISALTMALAR...xi I. BÖLÜM: GİRİŞ...1 II. BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR Finansal Piyasa Katılımcıları ve İşleyiş Mekanizması Finansal Piyasaların Sınıflandırılması Para ve Sermaye Piyasaları Birincil ve İkincil Piyasalar Organize ve Tezgah Üstü Piyasalar Ulusal ve Uluslararası Piyasalar Spot ve Vadeli Piyasalar Opsiyon Piyasaları Futures (Vadeli) Piyasalar HİSSE SENETLERİ Hisse Senetlerinin Yasal Çerçevesi Hisse Senetlerinin Ekonomik Önemi Hisse Senetlerinde Bilanço Üzerinden Tanımlanan Değer Kavramları Nominal Değer Defter Değeri Tasfiye (Likidasyon) Değeri İşleyen Teşebbüs Değeri BORSALAR Menkul Kıymet Borsalarının Gelişimi Dünya Borsalarının Tarihi Gelişimi A.B.D.'de Borsaların Gelişimi Almanya'da Borsanın Gelişimi Fransa'da Borsanın Gelişimi İngiltere'de Borsaların Gelişimi Türkiye'de Borsanın Tarihi Gelişimi Osmanlı Dönemi Cumhuriyet Dönemi Menkul Kıymetler Borsalarının Ekonomik İşlevleri iv

7 III. BÖLÜM: MENKUL KIYMET ANALİZİ VE SEÇİMİ FİNANSAL ANALİZ Finansal Analizde Amaçlar Finansal Analiz ve Piyasa Etkenliği TEKNİK ANALİZ Teknik Analiz Araçları Destek ve Direnç Kavramları Trend Trend Çizgileri Trend Kanalları Dow Teorisi ve Teknik Analiz Dow Teorisinin Varsayımları Hareketli Ortalamalar Yöntemi Momentum TEMEL ANALİZ Ekonomi Analizi Öncü Göstergeler Eşzamanlı Göstergeler Geçikmeli Göstergeler Ekonometrik Model Sektör Analizi Sektörün Hayat Seyri Sektörün Ekonomik Konjonktürle İlişkisi Firma (İşletme) Analizi FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ Yüzde Yöntemi İle Analiz Trend Analizi Rasyo Analizi Likidite Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar (Likidite Oranları) Çalışma Durumunun Analizinde Kullanılan Oranlar (Faaliyet Oranları) Mali Yapı Analizinde Kullanılan Oranlar Karlılık Oranları Yatırım Danışmanlığı IV. BÖLÜM: MENKUL KIYMET YATIRIMINDA RİSKLER RİSK VE BEKLENEN GETİRİ Sistematik Risk Unsurları Enflasyon (Satın Alma Gücü) Riski v

8 Faiz Oranı Riski Piyasa Riski Kur (Kambiyo) Riski Kredi Riski Likidite Riski Sistematik Olmayan Risk Unsurları Finansal Risk İş Riski Yönetim Riski RİSK VE GETİRİNİN ÖLÇÜLMESİ Bireysel Menkul Kıymet Yaklaşımı Olasılık Dağılımı Beklenen Getirinin Hesaplanması Standart Sapma ve Varyans Kovaryans Korelasyon Katsayısı Portföy Yaklaşımı Beta Katsayısı Beta Katsayısının Hesaplanması Portföy Beta Katsayısı Portföyün Beklenen Getirisi Portföyün Beklenen Riski V. BÖLÜM : PİYASA ZAMANLAMASI PORTFÖY PERFORMANSI VE DEĞERLENDİRİLMESİ PORTFÖY VERİLERİ Yatırım Fonlarının Getirileri Risksiz Faiz Oranları Getirileri Piyasa Endeksi Getirileri ANALİZ YÖNTEMLERİ Varyans Analizi Regresyon Analizi Tek Değişkenli Regresyon Analizi Kuadratik Regresyon Analizi Ortalama (Getiri) ve Standart Sapma (Risk) Çarpıklık PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ Yönetici Özellikleri ve Performans İlişkisi vi

9 Standart Sapmayı Esas Alan Ölçütler Sharpe Endeksi M 2 Performans Ölçütü Betayı Esas Alan Ölçütler Treynor Endeksi Jensen Endeksi Zamanlama Testi VERİLEN DEĞERLENDİRİLMESİ VI. BÖLÜM: SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA vii

10 TABLO VE ŞEKİLLER Tablo 1 : İ Menkul Kıymetinin ve Pazarın Getirisi Tablo 2 : Yılı Portföylere göre Sharpe Performans Sıralaması Tablo 3 : 2003 Yılı Portföylerin Sharpe Endeksi Tablo 4 : 2004 Yılı Portföylerin Sharpe Endeksi Tablo 5 : 2005 Yılı Portföylerin Sharpe Endeksi Tablo 6 : 2006 Yılı Porfföylerin Sharpe Endeksi Tablo 7 : Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 8 : 2003 Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 9 : 2004 Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 10 : 2005 Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 11 : 2006 Yılı Portföylere göre M 2 Performans Sıralaması Tablo 12 : Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 13 : 2003 Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 14 : 2004 Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 15 : 2005 Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 16 : 2006 Yılı Portföylere göre Treynor Performans Sıralaması Tablo 17 : Yılı Portföylere Göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 18 : 2003 Yılı Portföylere göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 19 : 2004 Yılı Portföylere göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 20 : 2005 Yılı Portföylere göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 21 : 2006 Yılı Portföylere göre Jensen Performans Sıralaması Tablo 22 : Ov1 Tukey s B Testi Tablo 23 : Bm1 Tukey s B Testi Tablo 24 : Ov2 Tukey s B Testi Tablo 25 : Bm2 Tukey s B Testi Tablo 26 : Ov3 Tukey s B Testi Tablo 27 : Bm3 Tukey s B Testi Tablo 28 : Ov4 Tukey s B Testi Tablo 29 : Ov5 Tukey s B Testi viii

11 Tablo 30 : Ov6 Tukey s B Testi Tablo 31 : Ov7 Tukey s B Testi Tablo 32 : Ov8 Tukey s B Testi Tablo 33 : Ov9 Tukey s B Testi Tablo 34 : Ov10 Tukey s B Testi Tablo 35 : Ov11 Tukey s B Testi Tablo 36 : Ov12 Tukey s B Testi Tablo 37 : Ov13 Tukey s B Testi Tablo 38 : Ov14 Tukey s B Testi Tablo 39 : Ov15 Tukey s B Testi Tablo 40 : Ov1 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 41 : Ov2 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 42 : Ov3 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 43 : Ov4 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 44 : Ov5 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 45 : Ov6 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 46 : Ov7 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 47 : Ov8 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 48 : Ov8 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların istatistiksel Analizi Tablo 49 : Ov 9 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 50 : Ov10 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 51 : Ov11 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 52 : Ov12 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 53 : Ov13 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 54 : Ov14 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Tablo 55 : Ov15 İle Referans Portföye Getiri Farklılıkların İstatistiksel Analizi Şekil 1 : Finansal Piyasaların İşleyişi... 5 Şekil 2 : Hisse Senedi Fiyat Trendleri Şekil 3 : Sektör Hayat Seyri Şekil 4 : Risk Bileşenleri ix

12 Şekil 5 : İ Menkul Kıymetinin Pazarla İlişkisi Şekil 6 : A Yatırımcısını Portföyünün Muhtemel Getiri Oranları x

13 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği CAPM : Capital Asset Pricing Model DİBS : Devlet İç Borçlanma Senetleri FVDM : Finansal Varlık Değerleme Modeli GSMH : Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İMKB : İstanbul Menkul Kıymet Borsası MÖ : Milattan Önce NAFTA : North Atlantic Free Trade Area (Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Bölgesi) NASDAQ : National Association of Security Dealers Automated Quotation System SEC : Security Exchange Commission SPK : Sermaye Piyasası Kurulu SWOT : Strengths, Weakness, Opportunities and Threats TTK : Türk Ticaret Kanunu xi

14 1 I. BÖLÜM: GİRİŞ Dünyadaki uygulamalara paralel olarak Türkiye de yatırımcılara alternatif yatarım imkanları sunmak üzere kurulan İMKB bu fonksiyonunu ne kadar başarı ile yerine getirdiğini test etmeye yönelik çalışmalar sürekli artmaktadır. Hisse senetleri ve genel anlamda borsada yapılan yatırımların nasıl belirlendiği ne gibi kıstasla ele aldığı gibi sorulara tatmin edici cevap arayışları. Bu cevap arayışları sonucu oluşan kanaatler hem bireysel yatırımcılar hem de makro düzeyde kaynak tahsisinin doğru ve kesintisiz yapılması için bilimsel kıstaslara dayalı, bireysel öncelik ve kırılganlıkları dikkate alan ve değer yaratmaya odaklı mali sistemin oluşturulmasında önemli görevler yerine getirmektedirler. Bu sürecin en önemli unsuru ise piyasa ve yatırım uzmanı olan analistlerdir. Menkul değer analizlerin doğruluğu ve getiri üzerindeki etkisi, analiz yapılırken karşılaşılan zorlukları ve bu analizi yapan analistlerin satıcılar üzerindeki etkisi sistematik bir şekilde analiz etmek gerekir. Finansal analizler ve finansal analistler benzer şekilde menkul değerlerde fiyatın oluşmasında ve mübadelenin gerçekleşmesinde önemli rol oynarlar. Analistler ve menkul kıymet aracıları, bazen aynı kişilerden de oluşabilmekte iseler de, piyasa katılımcıları üzerinde önemli yönlendirme etkisine sahiptirler. Aracı kurumlar, hem kurumsal işlemleri ve portföylerine yönelik menkul kıymet seçimi hem de bağımsız yatırımcılara yatırım danışmanlığı yapmak üzere analistleri bünyelerinde istihdam ederler. Buradaki temel beklenti ve varsayım analistlerin profesyonel olarak çok az sayıda firmayı takip edip bütün ihtimalleri daha gerçekçi düzeylerde değere yansıtabileceklerine olan inançtır. Bunu yaparken sıradan istedikleri ücretten daha fazla faydayı yaratarak, yatırımcılara değer yaratarak, ticari varlıklarını sürdürebilmektedirler. Analistlerin ne kadar başarılı oldukları, diğer bir ifadeyle ne kadar pozitif değer yarattıklarının da belirlenmesi sistemin ve bu sistemde önemli bir yeri olan aracı kuruluşların kendilerinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmeleri açısından kritik bir önem arz etmektedir.

15 2 II. BÖLÜM 2.1. FİNANSAL PİYASALAR Bir ekonomide fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki iletişimi sağlayan, fon akımlarını düzenleyen kurumlar ve finansal araçlar ile bunları düzenleyen hukuki ve idari kurullardan oluşan yapı finansal piyasa olarak tanımlanır. Finansal piyasalar en genel anlamıyla, ekonomide fon fazlası olan taraflarla fon açığı olan tarafların bir araya geldiği yapı ve süreçler olarak tanımlanmaktadır. Finansal varlıkların alım-satımı finansal piyasalarda gerçekleşmektedir. Finansal varlıkların finansal piyasalar dışında da alım-satımı yapılabilmekle birlikte, birçok ekonomide finansal varlıklar söz konusu piyasalarda yaratılmakta ve bunların alım-satımı da bu piyasalarda gerçekleşmektedir. Finansal araçlar veya varlıklar fiziki mallardan farklı olarak, taşıyıcısına direkt olarak bir hizmet sağlamaz,genellikle finansal varlıkları satan (fon talep eden) kurumların varlıkları üzerinde bir talep hakkı doğururlar. Finansal varlık,bir hisse senedi niteliğinde ise bir ortaklık ilişkisi doğurur,tahvil niteliğinde ise alacak ilişkisi doğurur. Bu piyasalarda genellikle menkul kıymet,(hisse senedi,tahvil,bono) işlem görmektedir. Finansal piyasaların üç temel ekonomik fonksiyonu daha vardır 1 : Birincisi, alıcı ve satıcı bu piyasalarda karşı karşıya gelmesi nedeniyle alım-satımı yapılan finansal varlığın fiyatının oluşmasına yardımcı olmasıdır. Finansal pazarlardan fon talep edenlerin güdüleri fon arz edenlerin talep ettikleri getiri oranına göre belirlendiğinden, ekonomide fonların finansal varlıklar arasında nasıl dağılacağı konusundaki ipuçları finansal piyasalarda ortaya çıkmaktadır. 1 Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Alfa Basım,İstanbul, 2005,s.15

16 3 Finansal piyasaların İkinci ekonomik fonksiyonu ise, finansal varlığı satmak isteyen yatırımcı için ona uygun bir mekanizma sunmasıdır. Bu sayede finansal pazarlar, koşullar zorladığında yada satmanın avantajlı olduğu durumlarda yatırımcı için çok önem taşıyan likidite imkanı sağlamaktadır. Ancak, bütün finansal pazarlarda aynı derecede bir likiditeden söz edilemeyeceğinin de belirtilmesi gerekir. Zaten finansal piyasalar arasındaki farklılıkları belirleyen unsurlardan biri de onların sahip oldukları likidite dereceleridir. Finansal piyasaların üçüncü ekonomik fonksiyonu da işlem maliyetlerini azaltmış olmasıdır. Etkin bir finansal piyasada, finansal varlığın fiyatı, pazar katılımcılarının tümünün elde etmiş olduğu bilgileri kapsadığından bilgi edinme maliyeti de oldukça düşürülmüş olacaktır. Finansal piyasalar tam rekabetin geçerli olmadığı piyasalardır. Her birinde farklı koşullar,faiz oranları,kredi ve katılma olanaklarının geçerli olduğu çeşitli yan piyasalar vardır. 1 Ekonomik birimler sağladıkları birikimleri yatırımlarda veya plasman işlemlerinde kullanıp kullanmama konusunda kesin karara varmadan önce öteki piyasalarda da birikimlerine verilecek fiyatları karşılaştırmak isterler. İşte bu çeşitli piyasalarda verilecek fiyatlar birikimi yapan ekonomik birimin seçim kararını etkiler. 2 Finansal piyasalar : fon arz edenlerle,fon talep edenler ve iki tarafı bir araya getiren aracı kurumlardan oluşur. Bununla birlikte düzenleyici nitelikte kamu kurumlarının da (örneğin Türkiye de SPK = Sermaye Piyasası Kurulu,Amerika da SEC=Security Exchange Commission) bu piyasaların önemli bir unsurunu belirtmek gerekir.ayrıca fon arz ve talebinin karşılaşma süresinin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışan aracı kuruluşlar,borsalar,takas saklama 1 Atilla Gönenli, İşletmelerde Finansal Yönetim,II.Basım,İstanbul,1978, George Petits-Dutailis, Le Credit et les Banques Paris, 1964,S.39 2 Atilla Gönenli, İşletmelerde Finansal Yönetim,II.Basım,İstanbul,1978, Piere Vigreux, Le Marche Financiere,Toulouse, 1951, S.64

17 4 kurumları gibi kurumları kurumlar yanında,yatırımcıların tam,doğru ve zamanında bilgi almalarına yardımcı olan bağımsız denetim şirketleri ve derecelendirme kurumları ve ekonomi basını da bu piyasaların önemli unsurları arasındadır Finansal Piyasa Katılımcıları ve İşleyiş Mekanizması Finansal piyasa katılımcıları; hane-halkı, özel sektör işletmeleri, kamu, kamuya ait kuruluşlar, yerel yönetimler ve belediyeler, uluslararası bireysel yada kurumsal yatırımcılar olabilir. Yukarıda sayılan katılımcılar finansal pazarlardan fon talep edebilecekleri gibi aynı zamanda fon arz eden birimler de olabilirler. Fon talep ettikleri zaman, finansal varlık ihraç ederek fon arz edenlere topladıkları fonların karşılığında finansal varlıkları verirler. Bir başka anlatımla finansal varlıklar, ekonomide fonların fon arz edenlerden (tasarruf sahiplerinden) fon talep edenlere (yatırımcılara) akışını sağlayan belgeler ya da menkul kıymetlerdir. Fon talep ve arzının karşılaştığı piyasaya finansal piyasa denilmektedir. Tüketimlerinin üzerinde gelire sahip olan kişilerin (tasarruf edenler) fonların, harcamalarının altında gelire sahip olan kişilerin (yatırım yapanlar) eline geçmesine yardımcı olan piyasa mekanizması bu fon alışverişini sağlamaktadır. 2 Bir ekonominin sağlıklı işlemesi, fonların tasarruf edenlerden yatırımcılara doğru etkin bir şekilde akışını sağlayacak düzeyde işlevsel olarak etkin finansal piyasaların varlığına dayanmaktadır. Fonların etkin akışı sağlanamazsa ekonomi fonksiyonunu yerine getiremez. 3 1 Güven Sayılgan,, Finansal Piyasalar ve Finansman Teknikleri,Turhan Kitapevi,Ankara,2004,s.5 2 Konuralp,s.16 3 Gürel Konuralp, Sermaye Piyasaları, Alfa Basım,İstanbul,2005 Brigham,Eugene F., Gapenski,Louis G. Financial Management, Theory and Practice,6.Baskı,The Dreyden Pres,1991,S.66

18 5 FON FAZLASI OLAN EKONOMİK BİRİMLER Hane Halkı İşletmeler Devlet FON AÇIĞI OLAN EKONOMİK BİRİMLER Hane Halkı İşletmeler Devlet Fon Finansal Varlıklar FİNANSAL ARAÇLAR Ticari Bankalar Yatırım Bankaları Sigorta Şirketleri Sosyal Güvenlik Kuruluşları Emeklilik Fonları Yatırım Ortaklıkları Yatırım Fonları Aracı Kurumlar (Broker lar ve Dealer lar) Diğer Finansal Varlıklar Fon Şekil 1 : Finansal Piyasaların İşleyişi 1 Şekil 1.'de verilen finansal piyasaların işleyişi ile ilgili şema'dan da görüldüğü gibi fonlar, fon fazlası olanlarda fon açığı olanlara finansal varlıklar aracılığı ve bir takım finansal aracılar yardımı ile akar. Bu bağlamda, fonların akışını iki şekilde sınıflandırmak mümkündür 2 : 1. Fonların doğrudan Transferi : Fon arz edenlerle fon talep edenler karşılıklı birbirini bulup, araya herhangi bir finansal aracı kuruluş girmeyen fonların transfer edilmesi şeklini tanımlar. Günümüzde çok sık rastlanılmamakla birlikte bu tür doğrudan transfer de mümkündür. 1 Konuralp,s.17 2 Konuralp,s.17-18

19 6 Doğrudan finasmanda,finansman ilişkisi her ne kadar tanım gereği doğrudan da olsa,bu süreci çabuklaştırmak ve ona etkinlik kazandırmak için bazı kurumlar aracılık yapmaktadır.bu kurumlar genel olarak; Broker,Dealer ve Yatırım Bankası veya bankerdir Fonların Dolaylı Transferi: Fonların herhangi bir finansal aracı kuruluş yardımı ile fon arz edenlerle fon talep edenler arasındaki transferini açıklanmaktadır. Fonların dolaylı transferinde, özelliği itibariyle yatırım bankaların ve aracı kurumların aracılığını diğer finansal aracı kuruluşlardan ayırmak mümkündür. Bu tip kuruluşlar firmaların ihraç ettiği hisse senedi ve tahvilleri halka satmada aracılık ederler. Bazen de, ihracın tamamını kendileri satın alıp daha sonra bunları nihai alıcılara (yatırımcılara) satarlar. Dolayısıyla, finansal varlıklar hiç şekil değiştirmeden tasarrufçulara transfer edilir. Yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, emeklilik fonları ve sigorta şirketlerinde ise kendi ihraç etmiş oldukları finansal varlıkları tasarruf sahiplerine satarak topladıkları fonlarla profesyonelce çeşitlendirme sağlayacak şekilde portföy yöneticiliği yaparlar. Finansal piyasalara fon sunanlar diğer kişilere devrettikleri fonların karşılığında fon talebinde bulunanlardan bir belge almaktadırlar. Bu belgeye genel olarak finansal varlık adı verilmektedir. 2 Finansal varlıklar alacak hakkı tanımlayan finansal varlıklar ve ortaklık hakkı tanımlayan finansal varlıklar olmak üzere iki grupta incelenebilir. Belli başlı finansal varlıklar aşağıdaki şekilde sıralanabilir. 3 Alacak Hakkı Tanımlayan Finansal Varlıklar : 1 Mehmet Baha Karan, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi,Gazi Kitabevi, Ankara, 2001,s Konuralp,s.18 3 Konuralp,s.18

20 7 a. Finansal Aracı Kuruluşların İhraç Ettiği Finansal Varlıklar Tasarruf Mevduat Sertifikası (Bankalar) Hayat Sigortası Poliçeleri (Sigorta şirketleri) Banka Bonoları (Yatırım Bankaları) b. Kamu Kesiminin İhraç Ettiği Finansal Varlıklar Devlet Tahvili Hazine Bonosu Gelir Ortaklığı Senetleri c. Özel Kesimin İhraç Ettiği Finansal Varlıklar Tahvil Finansman Bonosu Ortaklık Tanımlayan Finansal Varlıklar : Hisse Senetleri (Doğrudan ortaklık hakkı tanımlarlar) Yatırım Fonları (Yatırım fonları, içinde hisse senedi bulunduruyorsa dolaylı olarak da olsa ortaklık hakkı tanımlarlar) Finansal varlıkların bu görevleri yerine getirebilmek için finansal piyasaların etkin bir işleyişe sahip olması gerekmektedir. Finansal piyasaların oluşması ve gelişmesi için temel koşullar,piyasanın güven verici bir şekilde ve açıklık ilkesine uygun olarak çalışması ile tasarruf sahiplerinin (Yatırımcıların) haklarının korunmasıdır. Bu görevlerin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için bütün menkul çeşitlerinin halka arzını ve satışını düzenlemek ve denetlemek,halka arz olunan menkul kıymetlere ilişkin bilgilerin tam ve gerçeğe uygun olarak açıklanmasını sağlamak üzere sermaye piyasasını etkin bir şekilde denetleyecek bir kurum oluşturulmalıdır. Amerika Birleşik Devletler inde SEC,

21 8 Türkiye de SPK bu görevleri yerine getiren kuruluşlardır.ayrıca menkul kıymetlerin alınıp satıldığı (likiditenin sağlandığı) borsaların kurulması ve fiyatın etkin bir şekilde çalışmasına elverişli bir ortamın varlığı sermaye piyasalarının fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri bakımından diğer koşullar olarak belirtilebilir Finansal Piyasaların Sınıflandırılması Gelir (Kaynak) fazlası olan ekonomik birimlerin kaynaklarını,gereksinmesi olan (kaynak açığı bulunan) birimlere sunması finansal piyasaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 2 Finansal piyasaları işlevleri ve fonların süreleri gibi çeşitli kriterlere göre sınıflandırmak mümkündür. 3 Finansal literatürde en çok yapılan sınıflandırmalar aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz Para ve Sermaye Piyasaları Finansal piyasalar sağlanan fonların sürelerine göre para piyasaları ve sermaye piyasaları olarak ikiye ayrılmaktadır. Para piyasaları genellikle bir yıla kadar olan kısa süreli fon arz ve talebinin karşılaştığı, sermaye piyasaları ise bir yıldan uzun süreli fonların arz ve talebinin karşılaştığı piyasalardır. Para piyasaları işletmelerin genellikle işletme sermayesi ihtiyaçlarını, sermaye piyasaları ise sabit sermaye yatırımlarının finansmanı için başvurdukları finansal piyasalardır. Ayrıca, para ve sermaye piyasalarının enstrümanları da birbirinden farklılık gösterir. Bir yıldan kısa vadeli tasarruf hesapları, çek, bono( hazine ve finansman bonoları), poliçe, repo sözleşmeleri, vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ve ticari senetler para piyasası enstrümanları arasında sayılabilir. Sermaye piyasası 1 Sayılgan,s.9 2 Cevat Sarıkamış, Sermaye Pazarları,Genişletilmiş 4.Basım Alfa Yayın Dağıtım Yayın No:213,İstanbul,2000,s.1 3 Konuralp,s.19

22 9 enstrümanları ise, tahvil ve hisse senedi gibi vadesi bir yılı aşan finansal varlıklardır. Para piyasaları ; işlemlerin yapıldığı mekana bağlı olarak da yurtiçi ve yurtdışı para piyasaları olarak ayrılıyor. Yurtiçi piyasalar,ulusal parayla yapılan işlemlerle sınırlandırılıyor. Örneğin yalnızca TL işlemlerinin yapıldığı TL İnterbank,Türkiye nin yurtiçi para piyasası olarak tanımlanıyor. Euromarket piyasası yurtdışı para piyasalarının en güzel örneğini oluşturur. 1 Para piyasalarının genel kabul görmüş temel özellikleri ; Bu piyasalar iyi örgütlenmiş bir kurumsal yapıya sahip bulunuyor. İyi eğitilmiş piyasa deneyimleri olan profesyoneller işlem yapıyor. Piyasada işlem yapan katılımcıların çok yüksek. Bu nedenle normal koşullarda işlemler teminat istenmeden yapılıyor. Para piyasalarında işlem gören ürünler büyük ölçüde standart aşmış oluyor. Ancak katılımcılara uygun ürünleri de piyasa da bulmak mümkün olabilir. Sermaye Piyasaları ; işlem gören araçlar sermaye araçları, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıdır. Menkul kıymetler ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden,yatırım aracı olarak kullanılan,dönemsel gelir getiren,misli nitelikte,seri halde çıkarılan ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraklardır. Önemli özelliklerinden menkul kıymetlerin kıymetli evrak sınıfına girmesi,onlarda hakkın senede bağlı olduğu,senetten ayrı olarak herhangi bir hak iddia edilemeyeceği ve hakkın senede bağlı olduğu,senetten ayrı olarak devredilemeyeceği anlamını taşımaktadır. 2 1 Sadi Uzunoğlu, Para ve Döviz Piyasaları, Literatür Yayıncılık,İstanbul 2003,s.28 2 Konuralp,s.31

23 10 Para ve sermaye piyasalarının önemli farkları 1 ; Farkları Para Piyasaları Sermaye Piyasaları 1.Süre yönünden Kısa süreli Uzun süreli 2.Kullanma yönünden Dönen Varlık Finansmanı Duran Varlık Finansmanı 3.Kaynak yönünden Birikim sahipleri.,vadesiz,resmi Birikim sahipleri,vadeli Ticari,Tasarruf mevduatı Resmi,Ticari ve Tasa.Mevd. 4.Araç Yönünden Ticari Senetler Pay senedi,tahvil diğerleri 5.Faiz oranı yönünden Düşük Düşük Birincil ve İkincil Piyasalar Para ve sermaye piyasası araçlarının nerelerde işlem gördüğü konusu bu sınıflandırmanın temelini oluşturmaktadır. Birincil piyasalar, menkul kıymetlerin ilk olarak ihraç edildiği piyasalardır. Örneğin hazinenin yeni bono veya tahvil ihraç etmesi ya da bir şirketin yeni hisse senedi ihraç etmesi birincil piyasa işlemidir. Birincil piyasalar, finansal aracı çıkaran kuruluştan başlayarak taşınır değerlerin aracılar yardımıyla satışının yapıldığı piyasalardır. 2 Sermaye piyasasında alıcı ile satıcının ilk kez doğrudan karşılaştıkları piyasa birincil piyasalardır. Bu bakımdan birincil piyasalar, anonim ortaklıkların kuruluşu veya sermaye artırımları sırasında yada yatırım ihtiyaçları için çıkarılan pay senetleri veya tahvillerin toptan satıldığı piyasalar olmaktadır. 3 İlk defa ihraç dışındaki mevcut hisse senetleri ile hazine kâğıtlarının kişi ve 1 Ali Akdemir, İşletme Bilimlerine Giriş, Kütahya Üniversite Kitabevi, Kütahya,1998,s.13 2 Bozkurt Ünal, Menkul Kıymet Yatırımların Yönetimi,İktisat Bankası Eğitim Yayınları No:4,İstanbul,1988,s.16 3 Ali Akdemir, İşletme Bilimlerine Giriş, Kütahya Üniversite Kitabevi, Kütahya,1998 Allen- Meunier Dauphin, Le Jeu L Epargne et De I Investissement De I Industrial,Paris,1969,s.49

24 11 işletmeler tarafından alım satımına konu olduğu piyasa ise ikincil piyasalardır. Yeni kurulan veya daha önce kurulmuş bulunan işletmelere ait var olan pay senedi veya tahvillerin alınıp satıldığı piyasalardır. 1 Türkiye de ikincil piyasalarda menkul kıymet alımı satımı büyük ölçüde menkul kıymetler borsasının dışında oluşan, tezgah üstü pazarların şeklindedir. Bunun sebebi bir kısım hisse senetlerinin borsaya kota edilmemiş olması ve dolayısıyla bunlara borsada işlem yapılamaz olması, borsanın sadece İstanbul da bulunması ve herkesin borsaya girmemesi, finansal varlıkların değer artışıyla ilgili vergileme hükümleri hisse senedi pazarının borsa dışına kaymasına sebep olmuştur. 2 İkincil piyasaların en önemli kurumları menkul kıymet borsaları ve finansal aracı kuruluşlardır. İkincil piyasalarda sermaye piyasasına yeni menkul kıymet arz edilmez; mevcut menkul kıymetler el değiştirirler. Dolayısıyla ikincil piyasalarda menkul kıymetler el değiştirdiğinde, bu menkul kıymetleri ihraç etmiş kurumlara fon girişi söz konusu olmamaktadır. Birincil piyasalarda bir menkul kıymet bir kez el değiştirirken, ikincil piyasalardaki alım satımların bir sınırı yoktur. 3 Ülkede, birincil piyasaların gelişmesinde ikincil piyasaların büyük önemi vardır. Birincil piyasalarda ellerinde menkul değer bulunan yatırımcılar ve aracı kurumlar bunları ikincil piyasalarda istedikleri zaman paraya çevirme imkanına sahiptirler. Burada küçük yatırımcıların menkul değerleri arz, küçük tasarrufların yatırımlara yönelmesi bu piyasada gerçekleşmektedir. İkincil piyasadaki bir tıkanma, derhal etkisini birincil piyasada gösterir, firma ve kamu kurumlarının uzun vadeli fon tedariki zorlaşır. 1 Yılmaz Karakoyunlu, Kamu Kesimin Sermaye Piyasasından Bekleyişleri,Odtü Semineri,1974,s.4 2 Özcan Ertuna, Finansal Kurumlar, Verso A.Ş. Yayınları 2. baskı, İstanbul, 1986, s Sarıkamış,s.5

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI

MENKUL KIYMET YATIRIMLARI DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MENKUL KIYMET YATIRIMLARI KISA ÖZET

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR

FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM VE FİNANSAL PİYASALAR FİNANSAL SİSTEM Fon talep edenler, fon arz edenler, fon akımını sağlayan araçlar, kuruluşlar ve piyasanın işleyişini düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL

1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL 1. HAFTA (FİNANSAL PAZARLAR) Prof. Dr. Yıldırım B. ÖNAL PİYASA KAVRAMI İktisadi açıdan piyasa, alıcı ve satıcıların birbirleri ile karşılıklı iletişim içinde oldukları ve mübadelenin meydana geldiği yer

Detaylı

http://acikogretimx.com

http://acikogretimx.com 2009 S 4421- SERMYE PiYSSı VE FiNNSL KURUMLR 1. Birikim açığı olan ekonomik birimlerle birikim fazlalığı olan ekonomik birimlerin karşılaştığı ve finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasalara ne ad

Detaylı

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi

Finansal Sistem ve Bankalar. 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri. 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi Finansal Sistem ve Bankalar 1. Bankacılık İşlemleri ve Banka Türleri 2. Dünya da ve Türkiye de Bankacılığın Gelişimi 3. Türk Finans Sektöründe Bankacılık Sistemi 4. Bankacılıkta ve Sigortacılıkta Risk

Detaylı

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar

İçindekiler. Finansal Sistem. Finansal Piyasalar İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Sistem I. Finansal Sistemin Tanımı... 1 II. Finansal Sistemin Amaçları... 4 III. Finansal Sistemin Amaçları... 4 IV. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme... 5 A. Makroekonomik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS SUNUŞ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KALKINMA VE FİNANS I- Ekonomik kalkınma/1 II- Tasarruf/4 1- İç tasarruf/5 1.1. Bireysel tasarruf/5 1.2. Kurumsal tasarruf7 1.3. Devletin bütçe fazlası/8 2- Dış

Detaylı

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri

ÜNİTE:6 Teknik Analiz ÜNİTE:7 Yatırım Politikaları ÜNİTE:8 Yatırım Şirketleri ÜNİTE:1 Finansal Piyasaların Organizasyonu/Yapısı ÜNİTE:2 Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ÜNİTE:3 Menkul Kıymet Yatırımları ÜNİTE:4 Yatırım İçin Bilgi Kaynakları ÜNİTE:5 Temel Analiz 1 ÜNİTE:6 Teknik Analiz

Detaylı

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz?

Bölüm 1. Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? Bölüm 1 Para, Banka ve Finansal Piyasaları Neden Öğrenmeliyiz? DR. HÜLYA ÜNLÜ 1-2 Sunumlar bilgi amaçlıdır. Tek başına yeterli değildir. Sunumlarda kullanılan Birincil Kaynak Mishkin in Kitabıdır. Finansal

Detaylı

bilgisayar Hisse Senedi

bilgisayar Hisse Senedi Menkul kıymetler Kişilerin yatırım amacı ile edindikleri ortaklık ve alacak hakkı sağlayan ve çıkarılması için sermaye piyasası kurulundan izin alınan kıymetli evraklara menkul kıymet denir. Menkul kıymetlerin

Detaylı

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır?

1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 1. Nominal faiz oranı %25, enflasyon oranı %5 olduğuna göre reel faiz oranı % kaçtır? a. %18 b. %19 c. %20 d. %21 e. %22 5. Nominal faiz oranı %24 ve iki

Detaylı

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller

Tahvil Türleri. O Hamiline ve Nama Yazılı Tahviller. O Sabit Faizli ve Değişken Faizli Tahviller Tahvil Şirketlerin fon ihtiyaçlarını karşılamak için çıkardıkları borçlanma senetlerine tahvil denir. Anonim şirketler genel kurul kararı ile tahvil çıkarabilir. Çıkarılan her tahvilin değeri aynı olmalıdır.

Detaylı

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM. Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset FİNANSAL YÖNETİM Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V FİNANSAL YÖNETİM... 1 Finansal Amaçlar... 1 Finans Yöneticisinin

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii İÇİNDEKİLER... v BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALAR 1. FİNANSAL PİYASA KAVRAMI VE BOYUTLARI... 1 1.1. FİNANSAL PİYASA TÜRLERİ... 4 1.1.1. Para Piyasaları... 6 1.1.2. Sermaye Piyasası...

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu Ayrıntılı Bilanço Ayrıntılı

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 1. Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasaların fonksiyonlarından değildir? A) Reel piyasaya kaynak sağlamak B) Sermaye birikimini oluşturmak C) Firmaların karşı karşıya kaldığı riskleri dağıtmak veya

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI

GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI GROUPAMA EMEKLİLİK FONLARI DAĞILIMI Fon Kurucusu Ticaret Ünvanı : GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri : A.GÖKTÜRK IŞIKPINAR DAVİD

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16/03/1998 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.

Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fon Tanıtım Kılavuzu ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. 1) ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere İMKB repo piyasası

Detaylı

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com

MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER. ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com MUHASEBE 2 11-MENKUL KIYMETLER ERKAN TOKATLI www.erkantokatli.com tokatli.erkan@gmail.com 4 VARLIK HESAPLARI 1-DÖNEN VARLIKLAR 11-MENKUL KIYMETLER Yatırım Tasarrufların getiri ümidi ile ekonomik faaliyetlerde

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull

YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kull YATIRIM Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

Detaylı

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28

İşletme Finansmanı İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 İşletme Finansmanı ix İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İşletme Finansmanına Giriş 1 28 I. Finans, Finansman ve Finansal Yönetim Nedir? 5 Finansal Hizmetler, 6; Finansal Yönetim, 6; Finansal Yönetimin Öğrenilmesi,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait (2) ECZACIBAŞI

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/05/2006 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 31/10/1999 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren döneme ait ECZACIBAŞI

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ISL107 GENEL MUHASEBE I

ISL107 GENEL MUHASEBE I 8. HAFTA ISL107 GENEL MUHASEBE I 11 24 Mali Duran Varlıklar ve Muhasebe Kayıtları I Doç.Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr 2 İşletmeler ellerindeki atıl kaynakları veya tasarruflarını değerlendirecek

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş A Tipi Değişken Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1,

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI. 23 Kasım 2011 TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI 23 Kasım 2011 Almanya Sermaye Piyasası Kurumları Bankacılık Sermaye Piyasaları Sigortacılık BankacılıkDüzenlemeve Denetleme Kurulu (BDDK) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Hazine Müsteşarlığı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo dipnotları

Detaylı

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ

BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ BANKA DIŞI FİNANS KESİMİNİN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ DR. GÜRMAN TEVFİK KURUMSAL YATIRIMCI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ SERMAYE PİYASASI KURUMU KONFERANSI 8 MAYIS 2003 1 FİNANSAL SİSTEMİN İŞLEVLERİ I Malların, hizmetlerin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Beyaz Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 5.3, 5.4, 5.8.1, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 8.11,

Detaylı

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Euro) 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu İçindekiler Bağımsız Denetim Raporu

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI

EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI EURO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ESAS SÖZLEŞMESĐ 2, 11 VE 12 NCĐ MADDELERĐ TADĐL TASARILARI 1 ESKĐ METĐN ŞĐRKETĐN ÜNVANI: MADDE 2- Şirketin ticaret ünvanı "Euro Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR İŞ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2005 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK MALİ TABLOLAR GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK 3 MAYIS 2005 31 ARALIK 2005 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Anadolu

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU]

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] HAFTA 1 [FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR] Kazanımlar 1. Finansal sistemi tanır. 2. Finansal kurumlar içerisinde bankanın yerini öğrenir. 3. Finansal piyasanın unsurlarını kavrar. 4. Finansal

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK TURUNCU EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Turuncu Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-30.06.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Trend Yatırım Ortaklığı

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım Performansı Konusunda Sunulan Bilgilere İlişkin Özel Uygunluk Raporu 30 Eylül 2011Tarihinde Sona Eren Hesap

Detaylı

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 25 Bu kitapçıkta yer alan testlerin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının

9. Şemsiye Fonun Türü Yatırımcının : başlangıç yatırımının belirli bir bölümünün, tamamının TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2

DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 DERS 2 TÜREV ARAÇLARLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 2 Türev Ürünlerin Kullanım Amaçları Korunma Amaçlı İşlemler Spekülatif Amaçlı İşlemler Arbitraj Amaçlı İşlemler Türev Ürünler Opsiyon Future Forward Swap Vadeli

Detaylı

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 01 OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE NİN 01 OCAK 2017 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.01.1994 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri. Fon Toplam Değeri 527, Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.12.2008 tarihi itibariyle Murat İNCE Vahap Tolga KOTAN Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI KIRKALTINCI ALT FONU BİRİNCİ İHRAÇ KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN SİRKÜLER DEĞİŞİKLİĞİ ESKİ MADDE:

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon

Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi. Sermaye Piyasası Aracı. Fon Sermaye Piyasalarının Genel İşleyişi BİST (İMKB) T+2 TAKASBANK MKK İHRAÇCI Sermaye Piyasası Aracı Fon Aracı Kurum-Banka Müşteriş Müşteriş Müşteri YATIRIMCI ARACI KURUM-BANKA Türk Sermaye Piyasalarının

Detaylı

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul

Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Aegon Emeklilik ve Hayat A.. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu İstanbul Yatırım performansı konusunda sunulan bilgilere ilişkin özel uygunluk raporu 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2013-30.06.2013 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Kapital Yatırım

Detaylı

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009

http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 Eylül 2009 http://www.cengizonder.com Temel Finans Matematiği Örnek Soru Çözümleri Sayfa. 1 SORU - 1 31.12.2009 itibariyle, AIC Şirketi'nin çıkarılmış sermayesi 750.000.000 TL olup şirket sermayesini temsil eden

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 2 OCAK 2015 (*) tarihi itibariyle Murat İNCE Fon Toplam Değeri 50,888,120.73

Detaylı

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon

VİRTUS Serbest Yatırım Fonu. Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Finans Yatırım Bosphorus Capital B Tipi Multi Strateji Değişken Fon Bosphorus Capital Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Türk finans piyasalarında aktif varlık yönetimine

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY İKİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/11/2004

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı