TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR."

Transkript

1 TÜRKIYE HALK IYLA BÜYÜYOR. Büyüyen Türkiye ile birlikte büyüdük. Son 5 yılda; Aktiflerimizde %175 den, Kredilerimizde %300 den, Mevduatlarımızda %170 den, Özkaynaklarımızda %160 dan, Kârımızda %130 dan fazla artış sağladık. Bugün, 802 şubemizle halkımıza destek olmanın gururunu yaşıyoruz. HALKBANK HALKA ARZ EDILIYOR. TALEP TOPLAMA: KASIM * Oranlarda dönemi konsolide verileri kullanılmıştır.

2

3 İlk Bakışta Halkbank Başlıca Göstergeler (1) Haziran 2012 (Milyon TL) Toplam Aktifler Krediler Mevduat Özkaynaklar Net Faiz Geliri Toplam Faaliyet Gelir /Gideri Faaliyet Giderleri Net Kâr % Ortalama Özkaynak Kârlılığı 27,3 Ortalama Aktif Kârlılığı 2,6 Sermaye Yeterlilik Rasyosu 13,97 Maliyet / Gelir Rasyosu 35,9 Personel Sayısı (2) yılında faaliyetlerine başlayan Halkbank, 30 Haziran 2012 BDDK verileri uyarınca, toplam aktif büyüklüğüne (101,7 milyar TL) göre Türkiye nin 6 ncı, toplam kredi hacmine (60,6 milyar TL) göre 7 nci, mevduat hacmine (78,2 milyar TL) göre 5 inci büyük bankası konumundadır. (3) Halka açık bir kuruluş olan Halkbank ın ilk halka arzı 2007 yılında gerçekleştirilmiştir ve hisselerinin %24,98 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem görmektedir. Halkbank, 802 (2) yurt içi şubesiyle Türkiye nin 6. büyük bankası olup ATM, internet, mobil, TV ve telefon bankacılığı ile e-ticaret gibi alternatif dağıtım kanallarıyla Türkiye nin her şehrinde hizmet sunmaktadır. Türkiye nin ilk ve önde gelen KOBİ bankası olan Halkbank ın 735 bini esnaf ve sanatkâr olmak üzere yaklaşık 1,1 milyon KOBİ müşterisi vardır. Kurumsal ve bireysel bankacılık alanında da güçlü konuma sahip olan Halkbank, 8 milyonu aşan müşterisine hizmet vermektedir. Sektörde kârlılık ve verimlilik konusunda öne çıkan Halkbank ın 30 Haziran 2012 itibarıyla özkaynak kârlılığı %27,3 ve aktif kârlılığı %2,6 düzeyindedir. Özkaynakları 9,7 milyar TL ye ulaşan Halkbank, güçlü bir sermaye yapısına sahiptir. (1) 30 Haziran 2012 konsolide mali tablolarına göre (2) 30 Eylül 2012 itibarıyla (3) 30 Haziran 2012 konsolide olmayan mali tablolarına göre 1

4 Halka Arz Bilgileri Türkiye Halk Bankası A.Ş. paylarının halka arzı, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Halka Arz Yöntemi: Fiyat aralığı ile talep toplama Talep Toplama Tarihleri: Kasım 2012 Halka Arz Fiyat Aralığı: 13,80 TL-15,90 TL Halka Arz Edilen Miktar: TL (ek satış hakkı dâhil TL) Halka Arz Oranı: %20,8 (%15 ek satış hakkı dâhil %23,92) Tahsis Grupları: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: %10 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: %10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: %80 Aracılık Yöntemi: En iyi gayret Satmama Taahhüdü: 180 gün Fiyat İstikrarı: İMKB de işlem görmeye başladıktan sonraki 30 gün boyunca yapılması planlanmaktadır. (Ek Satış olması durumunda) Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname ve Sirküler, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (www.kap.gov.tr) ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. internet sitesinde (www. halkbank.com.tr) yayınlanmaktadır. 2

5 Tahsisat Grupları Halkbank paylarının arzına ilişkin olarak yatırımcılar üç tahsisat grubuna ayrılmıştır; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye de ikametgâh sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dâhil olmak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar ile kamuya yararlı dernekler. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar uyarınca tanımlanan, dışarıda yerleşik yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar ile sermaye piyasası araçlarının ihraç tarihi itibariyle en az 1 milyon TL Türk ve/ veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan tüzel kişilerdir. Bu kategoride yatırımcılar için herhangi bir lot sınırlaması yoktur. Paylar, Türk mevzuatı uyarınca, İMKB de işlem görecek şekilde halka arz edilmekte olup, söz konusu yatırımcılar payları Türkiye de satın alacaklardır. 3

6 Yatırımcılardan İstenen Belgeler Halkbank paylarının halka arzına katılmak isteyen yatırımcıların Talep Formu nu doldurmaları ve bu formda talep ettikleri pay miktarını bildirmeleri gerekmektedir. Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, Talep Formları na ekleyeceklerdir: 1. Gerçek kişi olmaları halinde; Kimlik (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi 2. Tüzel kişi olmaları halinde; Noter tasdikli imza sirküleri örneği, noter tasdikli vergi levhası, kuruluş gazetesi fotokopisi ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi 3. İnternet ve telefon bankacılığı ile talepte bulunacak yatırımcıların; İnternet şubesi, telefon bankacılığı şubesi, işlem yapmaya yetkili olma (İnternet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları) şartı aranacaktır. Ödeme Seçenekleri Nakden Ödeme: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin bedelleri fiyat aralığının tavanı olan15,90 TL den nakden yatıracaktır. Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Devlet İç Borçlanma Senetleri ( DİBS ) ve Likit Fonları teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir. Pay talep bedeli karşılığında alınacak blokaj tutarları aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır: Likit Fon Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %97 TL DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj işlemlerinde; likit fon için ilgili gün fon kurucusu 4

7 tarafından açıklanan alış fiyatı, DİBS lerde ise her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın sabah ilk açıkladığı gösterge fiyat dikkate alınacaktır. Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS lerin TL ye dönüştürülmesinde TCMB alış kuru dikkate alınacaktır. Teminat gösterilen kıymetlerin bozdurulmasında, her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın anlık gösterge fiyatı veya İMKB tahvil ve bono pazarlarında oluşan cari piyasa fiyatı uygulanacaktır. Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda, Konsorsiyum Üyelerinin tercihi doğrultusunda aynı yatırım hesabında bulunan likit fon, TL DİBS, Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS ler aynı anda teminata alınabilecektir. Konsorsiyum Üyeleri ve Acenteleri aşağıda belirtilen sabit ve değişken teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum Üyelerinin Acenteleri, Konsorsiyum Üyelerinden farklı bir yöntemi uygulayabilirler. SABİT YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen TL DİBS leri ve/veya likit fonları res en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi, sırasıyla likit fon, vergisiz DİBS ve vergili DİBS şeklinde yapılacaktır. Bu yöntemde Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli DİBS ler teminat olarak kullanılmayacaktır. DEĞİŞKEN YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat 12:00 a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DİBS ler ve/ veya likit fonlar bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların, talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılacaktır. Teminata alınan kıymetlerin 5

8 nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate alınacaktır. Döviz Blokajı Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminat göstermek suretiyle pay talep edebilecektir. Pay talep bedeli karşılığında alınacak döviz tutarı aşağıda gösterilen şekilde hesaplanacaktır: Döviz Blokajı: Ödenmesi gereken bedel / %90 Blokaj işlemlerinde, her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı gişe kuru dikkate alınacaktır. Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır. Teminata alınan dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın açıklayacağı döviz kuru kullanılacaktır. Konsorsiyum Üyeleri ve Acenteleri aşağıda belirtilen sabit ve değişken teminat yöntemi ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum Üyelerinin Acenteleri, Konsorsiyum Üyelerinden farklı bir yöntemi uygulayabilirler. SABİT YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri, yatırımcıların bloke edilen dövizleri res en her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın cari kurundan bozularak ödenecektir. DEĞİŞKEN YÖNTEM: Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, yatırımcıların talep toplama süresinin sona ermesini izleyen ilk iş günü saat a kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz bozdurularak ödenecektir. Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda, blokaja alınan döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılacaktır. Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru kullanılacaktır. 6

9 Konsorsiyum Bilgileri KONSORSİYUM LİDERİ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: Etiler/İstanbul Tel: , Faks: Tüm şubeleri ve Finansbank A.Ş Şubeleri ile no lu telefon ve ve adresleri KONSORSİYUM EŞ LİDERİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 20 Kat: Şişli/İstanbul Tel: , Faks: Merkez, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin tüm şube ve acenteleri ile T.Halk Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri, no lu telefon ve adresleri AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sabancı Center Levent/İstanbul Tel: , Faks: Tüm Akbank T.A.Ş. Şubeleri, no lu telefon ile adresi DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Büyükdere Cad. No:106 Kat: Esentepe/İstanbul Tel: , Faks: Denizbank A.Ş. nin tüm şubeleri ile no lu telefon ve adresi EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Apa Giz Plaza No:191/9 Şişli/İstanbul Tel: , Faks: Eurobank Tekfen A.Ş nin tüm şubeleri GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No: Beşiktaş/İstanbul Tel: , Faks: Türkiye Garanti Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ve Yatırım Merkezleri ile no lu telefon ve ve wap.garanti.com.tr adresleri 7

10 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İş Kuleleri Kule-2 Kat: Levent/İstanbul Tel: , Faks: Genel Müdürlük, Adana, Akaretler, Ankara, İzmir, Bursa, Kalamış, Yeniköy, Yeşilköy, Levent ve Maslak şubeleri ile Suadiye irtibat bürosu ve Türkiye İş Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ile adresi ve no lu telefon OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok Levent Beşiktaş/İstanbul Tel: , Faks: Genel Müdürlüğü, tüm şubeleri, ve acentaları ve ING BANK A.Ş. nin tüm şubeleri ile no lu telefon ve adresi YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza A Blok, Levent/İstanbul Tel: , Faks: Yapı Kredi Bankası A.Ş. nin tüm şubeleri ve adresi ve no lu telefon KONSORSİYUM ÜYELERİ ACAR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Gazeteciler Sit. Keskin Kalem Sok. No: 29 Esentepe/İstanbul Tel: , Faks: İzmir Şubesi ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No: 32 Kat: Elmadağ/İstanbul Tel: , Faks: Alternatif Yatırım A.Ş. nin Merkez, Erenköy ve Antalya Şubeleri ile Adana ve Bursa Acentaları Alternatifbank A.Ş. nin tüm şubeleri, no lu telefon ve adresi ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Merkez Mah. Birahane Sok. No: 26 Bomonti Şişli/İstanbul Tel: , Faks: Aracı Kurum Merkezi, Anadolubank A.Ş. nin tüm şubeleri ile adresi 8

11 ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad. No: 109 Kat: Balmumcu/İstanbul Tel: , Faks: no lu telefon ile adresi ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Emirhan Cad No: 109 A Blok Kat: Balmumcu/İstanbul Tel: , Faks: T-Bank Şubeleri (Acente), Merkez Şube, Bostancı İrtibat Bürosu, no lu telefon ile adresi BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İnönü Cad. Kanarya Sok. No: 25 Kat: 4 Yeni Sahra Ataşehir/İstanbul Tel: , Faks: no lu telefon ile adresleri CAMİŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 245 USO Center Kat: Maslak/İstanbul Tel: , Faks: Ankara, Antalya, Batman, Mersin, Diyarbakır, Kırıkkale, Van, Denizli, Trabzon, İskenderun, Bakırköy, Edremit irtibat büroları ile adresi DELTA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 17 K: 6 Teşvikiye/İstanbul Tel: , Faks: Merkez ve Suadiye Şubesi ile ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower Kat: Levent/İstanbul Tel: , Faks: İstanbul Merkez, Ankara, İzmir, Kadıköy, Adana, Bursa, Antalya şubeleri ile no lu telefon ile adresleri EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Hazine Sok. No:14 Küçükbakkalköy Ataşehir/İstanbul Tel: , Faks: Merkez, İzmir, Adana, Mersin, İskenderun, Malatya ve Gaziantep şubeleri ile adresi 9

12 ETİ YATIRIM A.Ş. Büyükdere Cad. No: 103/A Şarlı İş Merkezi A Blok Kat: 7 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul Tel: , Faks: Merkez ve adresi EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yıldız Posta Caddesi Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:3 Esentepe/İstanbul Tel: , Faks: İstanbul-Merkez, İstanbul-Gayrettepe, Ankara-Kızılay, Ankara- Balgat Şubeleri GALATA YATIRIM A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No: 23 Dursun Han Kat: Salıpazarı- Beyoğlu/İstanbul Tel: , Faks: Caddebostan ve Feneryolu irtibat büroları GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: Yakacık-Kartal/İstanbul Tel: , Faks: Merkez, 27 şubesi, (216) no lu telefon ile adresi GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Rıhtım Cad. No: Karaköy/İstanbul Tel: , Faks: Merkez, Ankara, Bursa, İzmir, Levent şubeleri; Ataşehir, Gebze, Nişantaşı, Antalya, Göztepe, Kayseri, Mersin irtibat büroları, www. global.com.tr adresi ve no lu telefon HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: Şişli/İstanbul Tel: , Faks: HSBC Bank A.Ş. nin tüm şubeleri ile no lu telefon ve adresi İNFO YATIRIM A.Ş Büyükdere Cad. No:156 Levent/İstanbul Tel: , Faks: Merkez ve Sirkeci Şubesi 10

13 MEKSA MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak Güven Sazak Plaza No: 9 Kat: 3/4 Kavacık-Beykoz/İstanbul Tel: , Faks: PHILLIP CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Dr.Cemil Bengü C. Hak İş Merkezi No: 2 Kat: 6A Çağlayan- Kağıthane/İstanbul Tel: , Faks: adresi SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş. Evren Mah. Gülbahar Cad. No: 43 Güneşli/İstanbul Tel: , Faks: ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Ömeravni Mah. İnönü Cad. Tümşah Han No: 36 Kat: 3-4 Gümüşsuyu/İstanbul Tel: , Faks: Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara ve İzmir Şubeleri ve Şekerbank T.A.Ş. tüm şubeler ve adresi TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K: 9 Etiler/İstanbul Tel: , Faks: Merkez, tüm şubeleri ve irtibat bürosu ile adresi TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad. Sokullu Sok. No: Ümraniye/İstanbul Tel: , Faks: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. nin şubeleri ve adresi ile no lu telefon TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Büyükdere Caddesi No: 63 Maslak/İstanbul Tel: , Faks: Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Tekstil Bankası A.Ş. ve adresleri 11

14 TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No: 9 K: 8 Maslak/İstanbul Tel: ve , Faks: Nişantaşı, Ankara, Bursa, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır ile adresi TÜRKİYE SINAİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. Meclis-i Mebusan Cad. No: Fındıklı/İstanbul Tel: ve , Faks: Ankara ve İzmir Şubeleri ve adresi TURKISH YATIRIM A.Ş. Abdi İpekçi Cad. No: 57 Reasürans Han E Blok Kat: 6 Harbiye/İstanbul Tel: , Faks: Turkish Yatırım merkez ve tüm şubeleri, acenteleri ve irtibat büroları ile Turkish Bank A.Ş. nin tüm şubeleri ve adresi VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2/A Blok Beşiktaş/İstanbul Tel: , Faks: Merkez, şube ve acenteleri ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O nun tüm şubeleri ile ve adresi ve no lu telefon YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. Nispetiye Caddesi, Akmerkez E-3 Blok Kat: 4 Etiler/İstanbul Tel: , Faks: Tüm şubeleri ile adresi ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Mah. Gonca Sok. No: 22 (Emlak Pasajı) Kat: 1 Beşiktaş/İstanbul Tel: , Faks: Merkez ve tüm şubeleri ile T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. nin tüm şubeleri ile no lu telefon ve ve adresleri 12

15

16 KONSORSİYUM LİDERİ