Türkiye Bilişim Derneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye Bilişim Derneği"

Transkript

1 Türkiye Bilişim Derneği Kamu-BĐB X. Dönem Faaliyet Raporu 2008

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1 GĐRĐŞ PLANLANAN GERÇEKLEŞTĐRĐLEN ETKĐNLĐKLER KAMU-BĐB YÜRÜTME KURULU PERĐYODĐK TOPLANTILARI ÇALIŞMA GRUPLARININ KONULARIN BELĐRLENMESĐ YILI ETKĐNLĐK PLANININ HAZIRLANMASI: DANIŞMA KURULU TOPLANTISI ÇALIŞMA GRUPLARI FAALĐYETLERĐ ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURMA TOPLANTISI: ÇALIŞMA GRUPLARI KONU BAŞLIKLARININ BELĐRLENMESĐ TOPLANTILARI: ÇALIŞMA GRUPLARI DEĞERLENDĐRME RAPORLARI DEĞERLENDĐRME TOPLANTILARI I. DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI II. DEĞERLENDĐRME TOPLANTISI VERĐMLĐLĐK TOPLANTISI (21 25 MAYIS 2008 KEMER ANTALYA, LĐMRA OTEL) AYLIK BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTILARI, KONFERANS, PANEL VE EĞĐTĐMLER KONFERANS E-KAPI PANELĐ KAMU DA BĐLGĐ GÜVENLĐĞĐ PANELĐ LOGO YARIŞMASI KAMU BĐLĐŞĐM PROJELERĐNĐ TANITIYOR/DEĞERLENDĐRĐYOR AYLIK BĐLGĐLENDĐRME TOPLANTILARI13 X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 2 / 14

3 EKLER Ek-1. Kamu-BĐB Yürütme Kurulu a. Üyeleri, Danışmanları ve Özel Sektör Eş Güdüm Temsilcileri b. Kamu-BĐB YK Toplantı Tutanakları Ek-2. Danışma Kurulu Toplantısı a. Toplantı Sunumu b. Üye Listesi c. Toplantı Tutanağı Ek-3. Çalışma Grupları a. Đlk Toplantı Sunumu b. Đlk Toplantı Afişleri, c. Đlk Toplantı Yoklama Listeleri d. Toplantı Yoklama Listesi Örneği e. Üye Listeleri, Đlk Konu Başlıkları f. Rapor Yazım Yönergesi ve Raporlar g. Değerlendirme Raporları ve Formatı h. Verimlilik Toplantısı Sunumları ve Raporları i. Yönetici Özetleri Ek-4. Değerlendirme Toplantıları a. I. Değerlendirme Toplantı Tutanağı b. II. Değerlendirme Toplantı Tutanak ve Sunumları Ek-5. Verimlilik Toplantısı Ekleri a. Sponsorlar b. Program c. Davet Đletisi d. Davet yazısı e. Davetli Listesi f. Toplantı Katılım Tutanağı g. Toplantı Tutanakları Ek-6. Anket Çalışmaları a. Verimlilik Toplantısı Anketi b. Verimlilik Toplantısı Anket Değerlendirmesi X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 3 / 14

4 1 Giriş Bu raporda; Kamu-BĐB Çalışma Grubunun 10. dönem faaliyetleri hakkında TBD nin kurumsal hafızasının/arşivinin oluşturulması, elde edilen olumlu/olumsuz deneyimlerin bundan sonra yapılacak olan çalışmalara yön vermesi amacı ile yıl içinde yapılan tüm etkinliklerin kapsandığı bir değerlendirme yapılacaktır. 2 Planlanan Gerçekleştirilen Etkinlikler Bu kısımda, Eylül 2007 tarihinden başlanarak, 10. dönem çalışmalarının ve bu çalışmalar kapsamında planlanan/gerçekleşen tüm etkinliklerin, toplantıların ve alınan kararların özeti ve eklerde de bu faaliyetlerle ilgili oluşturulan dokümanlar yer almaktadır. 2.1 Kamu-BĐB Yürütme Kurulu Periyodik Toplantıları Kamu-BĐB Çalışma Grubu(Ek-1.a) her hafta çarşamba günleri saat 18:30-20:30 arasında TBD Merkezinde periyodik olarak toplanmakta, faaliyetleri ile ilgili konuları görüşmekte ve karara bağlamaktadır. Toplantı tutanaklarına raporun ekinde yer verilmiştir.(ek 1.b) Bazı toplantılar Dernek dışında mekânlarda gerçekleştirilmiştir. 2.2 Çalışma Gruplarının Konuların Belirlenmesi X. dönemin çalışma gruplarının konularının tespiti için çalışmalar bir önceki dönem Verimlilik Toplantısı sonunda yapılan anketi ile başlamış ve tarihli toplantıda nihayetlenmiştir. Bu süre içerisinde aşağıda detayları verilen çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Anketlerden elde edilen ve yaz boyunca yapılan toplantılarda geliştirilen konu başlıkları şunlardır: 10. Yıl Çalışma grubu (1.Toplantı ) Bilgi Teknolojileri ve Yönetişim (4.Toplantı ) Kişisel Verilerin Korunması (6.Toplantı ) Yedinci toplantıda( ) alınan kararla, Onuncu Verimlilik Toplantısı için Çalışma Grupları konuları belirlenmiştir Yılı Etkinlik Planının Hazırlanması: 2007 yılı etkinlik takvimi Kamu-BĐB beşinci toplantısında( ) aşağıdaki gibi hazırlanmıştır. X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 4 / 14

5 10. Dönem Etkinlik Takvimi Faaliyet 1 Sponsor Toplantısı 2 Danışma Kurulu (DK) Toplantısı 3 Çalışma Grup üyelerinin belirlenmesi ve ilk toplantı yıl çalışma grubu toplantısı 5 Çalışma Grup toplantısı konu başlıkları belirleme toplantıları 6 1. Ara Raporlarının tamamlanması 7 I. Değerlendirme toplantısı 8 2. Ara Raporlarının tamamlanması 9 II. Değerlendirme toplantısı 10 Raporların Teslimi 11 Redaksiyon 12 CD Basımı ve Yayınlanması 13 Verimlilik Toplantısı Tarih 14 Kasım 2007 Çarşamba 17:30-19:30 Sheraton Kongre Merkezi Magnolia Salonu 15 Kasım 2007 Perşembe 17:30 19:30 Sheraton Kongre Merkezi Magnolia Salonu 16 Kasım 2007 Cuma 17:30 19:30 Sheraton Kongre Merkezi Magnolia Salonu 18 Kasım 2007 Pazar Konuk Kafe ODTÜ EBĐ Yurt Kantini 9 Ocak 2008 (Çarşamba) Çalışmaların ÇG Başkanları ile birlikte Kamu-BĐB YK da değerlendirilmesi Ocak 2008 Katılımcılar: ÇG Başkanları, TBD, Kamu- BĐB, Davetli Katılımcılar 12 Mart 2008 (Çarşamba) Çalışmaların ÇG Başkanları ile birlikte Kamu Bib YK da değerlendirilmesi Mart 2008 Katılımcılar : ÇG Başkanları, TBD, Kamu- BĐB, Davetli Katılımcılar 16 Nisan 2008 Katılımcılar: ÇG Başkanları Nisan 2008 Katılımcılar: ÇG Raportörleri 30 Nisan 7 Mayıs 2008 Sorumlu : TBD, Kamu-BĐB EYK (21-25 Mayıs 2008) Kamu-BĐB, Protokol, Sponsorlar, Basın Taslak Takvime Đlişkin Notlar: 1. Danışma Kurulu Toplantısı ( ) a. Toplantı Öncesi Tamamlanacak Çalışmalar i faaliyet raporu tamamlandı. ii taslak faaliyet planı tamamlanacak. iii. Çalışma grupları konuları ve sayıları önerileri kesinleştirilecek. iv. Toplantı için belirlenen yer ve zaman Danışma Kurulu üyelerine bildirilecek. X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 5 / 14

6 v. Danışma Kurulu toplantısı sunumu hazırlanacak. b. Toplantı Gündemi i faaliyetlerinin değerlendirilmesi ii faaliyet planı ve onayı iii. Önerilerin alınması ve değerlendirilmesi iv. Çalışma grupları, konuları ve başkan adaylarının belirlenmesi c. Alınacak Kararlar i faaliyet raporunun onaylanması ii. Çalışma Grup Başkanlarının görevlendirilmesi iii. Çalışma grupları belirleme toplantısı için gereken duyuruların hazırlanması (kamu-özel sektör) 2. Çalışma grup üyeleri belirleme toplantısı ( ) 10. Yıl Çalışma Grubu Toplantısı( ) 3. Çalışma gruplarının ilk toplantıları ( ) 1 Grupların tanışmaları ve çalışmalara başlamaları için rapor konu başlıkları belirleme toplantısı. 4. Đlk ara rapor (09 Ocak 2008) 5. I. Değerlendirme Toplantısı (12 13 Ocak 2008) 2 6. Đkinci ara rapor (12 Mart 2008) 7. II. Değerlendirme Toplantısı (15 16 Mart 2008) 3 8. Sonuç Raporlarının Teslimi(16 Nisan 2008) 9. Redaksiyon Đşlemleri(16 27 Nisan 2008) 10. CD Basımı ve Yayınlanması(30 Nisan - 7 Mayıs 2008) 11. Verimlilik Toplantısı (21-25 Mayıs 2008) Kasım 2007 Konuk Kafe de yapılmıştır Ocak 2008 tarihinde Akçakoca Diapolis Otelde yapılmıştır Mart 2008 Kızılcahamam Patalya Otelde yapılmıştır Mayıs 2008 tarihinde Limra Otel Kemer Antalya da yapılmıştır. X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 6 / 14

7 2.4 Danışma Kurulu Toplantısı Danışma kurulu toplantısı IX. Dönem etkinlik planının onaylanması ve çalışma gruplarının konularının belirlenmesi amacı ile 14 Kasım 2007 tarihinde 17:30 19:30 saatleri arasında Sheraton Kongre Merkezi Magnolia Salonunda yapılmıştır. 13 Kamu-BĐB YK üyesi ve 18 Danışma Kurulu üyesi katılımı ile yapılan toplantının tutanağı Ek-2.c yer almaktadır. Toplantı sırasında yapılan sunum Ek-2.a ve Danışma Kurulu Üye Listesi de Ek-2.b de verilmiştir. 2.5 Çalışma Grupları Faaliyetleri Çalışma Grupları Oluşturma Toplantısı: tarihinde 17:30 19:30 saatleri arasında Sheraton Kongre Merkezi Magnolia Salonunda 91 kişilik katılım ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda Sayın Kemal KARAKOÇAK tarafından yapılan sunum Ek-3.a da verilmiştir. Toplantı sırasında çalışma gruplarına kayıt yaptıran üyelerin listeleri Ek- 3.c de verilmiştir. Đlk toplantıda kullanılan afişler Ek-3.b bölümünde, örnek yoklama listeleri Ek-3.d bölümünde yer almaktadır Çalışma Grupları Konu Başlıklarının Belirlenmesi Toplantıları: tarihinde ODTÜ, Konuk Kafe de gerçekleştirilmiştir. Grup üyelerinin tanışma ve birlikte çalışmalarını sağlamak amacı ile 4 yıldır uygulanan yöntemle toplantıda üretilen konu başlıklarını içeren sonuçlar ve üye listesi Ek-3.e de verilmiştir Çalışma Grupları Değerlendirme Raporları Çalışma gruplarının ilk toplantıdan sonra yaptıkları tüm etkinlikler ve bu etkinliklerin değerlendirilmesine ait dokümanlar Ek-3.g bölümünde yer almaktadır. Bu çalışmalar ile üretilen raporların son hali Ek-3.h de Yönetici Özetleri Ek-3.i de yer almaktadır. Yapılan çalışmaların verimlilik toplantısında sunumları da raporun Ek-3.h bölümünde yer almaktadır. 2.6 Değerlendirme Toplantıları I. Değerlendirme Toplantısı Ocak 2008 tarihinde Diapolis Otel /Akçakoca-DÜZCE de Kamu-BĐB YK üyeleri, Çalışma Grup Başkanları, Oturum Başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Đlk ara raporların tesliminden sonra yapılan I. Değerlendirme toplantısı ile ilgili bilgiler Ek-4.a da I. Değerlendirme Toplantı Tutanağı nda yer almaktadır. X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 7 / 14

8 2.6.2 II. Değerlendirme Toplantısı Mart 2008 tarihinde Kızılcahamam Patalya Otel de Kamu-BĐB YK üyeleri, Çalışma Grup Başkanları ve Oturum başkanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Çalışma Grubu Başkanlarının yaptığı sunumlar ve II. Değerlendirme Toplantısı Tutanağı Ek-4.b de verilmiştir. 2.7 Verimlilik Toplantısı (21 25 Mayıs 2008 Kemer Antalya, Limra Otel) Hazırlık çalışmaları Nisan ayı ile başlayan verimlilik toplantısı organizasyon çalışmaları aslında yer seçimi ve sponsor anlaşmaları açısından diğer bir TBD etkinliği olan BĐMY organizasyon çalışmaları ile birlikte sene başında başlamaktadır. Etkinlik yürütme kurulunun oluşturulma kararı 8. Toplantıda 24 Ekim 2007 tarihinde alındı. Sponsorluk çalışmaları toplantı tarihine kadar sürdürüldü. Bu çalışmalar sonucunda katkı veren firmaların listesi Ek-5.a Sponsor Listesinde verilmiştir. Toplantı programı ise 20 Şubat 2008 tarihinde hazırlanmaya başlayıp 14 Mayıs 2008 tarihinde son halini almıştır. Ek-5.b de program verilmiştir. Nisan ayı sonunda kurumlara ileti ve hazırlanan davet yazıları gönderilmiştir. Đleti Ek-5.c de, davet yazısı da Ek-5.d de yer almaktadır. Dernek temsilcileri ile birlikte tüm faaliyetlere katılan ve katkı veren doğal üyeler ve çalışma grup üyelerinden Nisan ayı sonunda oluşturulan davetli listesi Ek-5.e bölümünde verilmiştir. Toplantı sırasında katılımın tespiti için yapılan çalışmalar Raporun Ek-5.f bölümünde yer almaktadır. Dağılım için hazırlanan tablo ise aşağıdaki gibidir. 1ÇG 2.ÇG 10.Yıl Kamu 83 Özel Davetli X. KamuBĐB Verimlilik Toplantısı Katılımı Çalışma Kamu- Özel Grupları BĐB TBD Sektör Basın 16 Toplam 360 Toplantı boyunca katılımcıların katkıları Çalışma grupları Raportörleri tarafından tutanak altına alınmıştır. (Ek-5.g) Etkinliğin son gününde Gala da davetlilere dağıtılan Verimlilik Toplantısı Anketi nin (Ek-6.a) değerlendirilmesi yapılmış anket değerlendirme sonuçları bir bölümü aşağıda tamamı ise Ek-6.b de verilmiştir. X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 8 / 14

9 6.1 Çalışma Grup konu başlıklarını uygun buldunuz mu? (1. ÇG) Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%82) (%17) (%1) 6.1 Çalışma Grup konu başlıklarını uygun buldunuz mu? (2. ÇG) Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%82) (%17) (%1) 6.1 Çalışma Grup konu başlıklarını uygun buldunuz mu? (10. yıl ÇG) Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%67) (%29) (%4) 6.2 Verimlilik Toplantısı öncesinde çalışma gruplarının raporlarını okudunuz mu? (1.ÇG) Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%49) (%30) (%11) X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 9 / 14

10 6.2 Verimlilik Toplantısı öncesinde çalışma gruplarının raporlarını okudunuz mu? (2.ÇG) Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%40) (%33) (%17) 6.2 Verimlilik Toplantısı öncesinde çalışma gruplarının raporlarını okudunuz mu? (10.yıl ÇG) Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%30) (%30) (%40) Çalışma grubu raporlarının içeriklerini nasıl buldunuz? (1. ÇG) Đyi Yeterli Yetersiz Toplam Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%76) (%23) (%1) Çalışma grubu raporlarının içeriklerini nasıl buldunuz? (2. ÇG) Đyi Yeterli Yetersiz Toplam Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%70) (%28) (%2) X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 10 / 14

11 6.2.1 Çalışma grubu raporlarının içeriklerini nasıl buldunuz? (10.yıl ÇG) Đyi Yeterli Yetersiz Toplam Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%70) (%28) (%2) 6.4 Toplantı salonunu ve düzenini nasıl buldunuz? Çokiyi Yeterli Yetersiz Toplam Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%41) (%54) (%5) 7.1. Toplantı süresince gerçekleştirilen sosyal faaliyetleri yeterli buldunuz mu? Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%57) (%33) (%10) 7.2. Toplantılar dışında ayrılan serbest zamanı yeterli buldunuz mu? Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%77) (%20) (%3) 7.6. Genel olarak etkinlik organizasyonunu (ulaşım, konaklama, vb.) nasıl buldunuz? Çokiyi Yeterli Yetersiz Toplam Yönetici Akademisyen BT Çalışanı Diğer TOPLAM (%31) (%60) (%9) X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 11 / 14

12 2.8 Aylık Bilgilendirme Toplantıları, Konferans, Panel ve Eğitimler 20 Ekim 2005 haftalık olağan TBD Kamu-BĐB Yürütme Kurulu toplantısında verimlilik toplantısı Çalışma Grupları konuları için düşünülen bazı konu başlıklarının öncelik, güncelliğinin korunması gibi nedenlerle Aylık Bilgilendirme Toplantıları ile ele alınması kararlaştırılmıştır. Bu konuda alınan karar aşağıdaki gibidir. Kamu Bilgi Đşlem Merkezleri Yönetici ve çalışanlarının katılabileceği, bilgi paylaşım toplantısı niteliği taşıyabilecek toplantıların (gündemi önceden belirlenecek ve işgörüş alanında duyurulacak şekilde) düzenli aralıklarla TBD nin göstereceği bir mekanda yapılması öngörülmüştür Konferans TBD Kamu-BĐB Yürütme Kurulu, 13 Aralık 2007 Perşembe günü 10:00-16:00 saatleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Radyosu Büyük Stüdyosu nda Adli Bilişim, Yeni Đnternet Yasası ve Bilgi Đşlem Merkezlerine Etkileri Konferansı düzenlemiştir. Konferansın sabahki bölümünde 5651 sayılı Đnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu Yayınlar Yoluyla Đşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun unun bilgi işlem merkezlerine etkileri, öğleden sonraki bölümünde ise Adli Bilişim konuları kamu kurumlarımızın Bilgi Đşlem Merkezi Yöneticileri ile Hukuk Müşavirlerine aktarılarak gerekli bilgilendirme yapılmıştır E-Kapı Paneli Bilişim 07 de 14 Kasım Çarşamba, 14:00-16:00 saatleri arasında e-kapı konusunda bir panel yapılmıştır. TBD Kamu-BĐB YK Üyesi Dr. Ahmet SARICAN tarafından yönetilen E-kapı paneline, TBD Kamu-BĐB YK dan Murat Erten ve Nihat Yurt, Oytek ten Hürol TABAK, Türksat tan Dr. Ahmet KAPLAN, Sayıştay dan Arife ÇOŞKUN panelist olarak katılmışlardır Kamu da Bilgi Güvenliği Paneli 20 Mart 2008, Salı günü Ankara Shareton Oteli nde SymTech Teknoloji Konferansı kapsamında Kamu'da Bilgi Güvenliği" paneli yapıldı. Yöneticiliğini Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Turhan Menteş'in yaptığı panelde kamu kurumlarında kritik bilgilerin korunması ve kamu kurumlarına ilişkin merkezi güvenlik konuları tartışmaya açıldı. Kamu-BĐB YK üyelerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilişim Güvenliği ve Kalite Denetimi Müdürü Ahmet Pekel, Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Sarıcan panelde konuşmacı olarak görev aldılar. Diğer katılımcılar ise şöyleydi: Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Milli Savunma Bakanlığı) Daire Başkanı Albay Kani Hacıpaşaoğlu, Adalet Bakanlığı Bilgi X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 12 / 14

13 Đşlem Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Cengiz Tanrıkulu, Yüksek Seçim Kurulu Genel Müdürü Gürkut Koçak, Avukat Dr. Muammer Ketizmendi Logo Yarışması TBD Kamu-BĐB in 10. çalışma yılını yansıtan bir logo tasarımı için 13 Mart 7 Nisan 2008 tarihleri arasında bir yarışma düzenlenmiştir. Logo Tasarım Yarışması Değerlendirme Jürisinin geçerli başvurular üzerinde yaptığı değerlendirmede ödül almaya hak kazanan logo olmaması nedeniyle bir kişiye jüri özel ödülü verilmiştir Kamu Bilişim Projelerini Tanıtıyor/Değerlendiriyor Aylık Bilgilendirme Toplantıları Kamu Bilişim Projelerini Tanıtıyor/Değerlendiriyor" adı altında kamu kuruluşlarındaki bilişim uygulamalarının yaygın ve kapsamlı bir biçimde tanıtılması amacıyla başlattığı aylık bilgilendirme toplantılarından ilki, Türkiye Bilişim Derneği ile T.C. Đçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü nün işbirliği ile Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü nün ev sahipliğinde 150 nin üzerinde bilişimcinin katılımı ile 6 Mayıs 2008 Salı günü saat 14:00-17:00 saatleri arasında yapıldı. Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürü Mustafa DÖNER açış konuşması ile başlayan toplantıda TBD Başkanı Turhan MENTEŞ, TBD Kamu-BĐB Başkanı Kemal KARAKOÇAK ın konuşmalarından sonra Nüfus ve Vatandaşlık Đşleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet SARICAN Merkezi Nüfus Đdaresi Sistemi (MERNĐS), Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) ve Adres Kayıt Sistemi (AKS) projeleri hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin bitiminde, projelerin diğer kamu kurumlarına yansımaları tartışılarak, bu projelere ilişkin katılımcıların soruları cevaplandırıldı. Kamu Bilişim Projelerini Tanıtıyor/Değerlendiriyor" adı altında aylık bilgilendirme toplantılarından ikincisi Milli Eğitim Bakanlığı nda(meb) gerçekleştirildi. Farklı kamu kuruluşlarından katılımcılar, MEB in bilişim projeleri hakkında ayrıntılı bilgi edinme olanağı buldu.10 Haziran 2008 tarihinde14:00-17:00 saatleri arasında yapılan toplantıda MEB in bilişim projeleri katılımcılara tanıtıldı. TBD nin Kamu-BĐB (Kamu Bilgi Đşlem Yöneticileri Birliği) Çalışma Grubu nun düzenlediği toplantıda TBD Başkanı Turhan Menteş, Türkiye nin kamu alanında dünya çapında pek çok bilişim projesini hayata geçirmiş olduğuna dikkat çekerek, "Kamuda gerçekleştirilmiş olan birçok özgün bilişim projesinin dünyada başka bir örneği daha yok. Ancak biz bu projelerimizi iyi tanıtıp, pazarlayamıyoruz. Sektör olarak bunu iyi düşünmemiz ve kamu projelerimizi pazarlamak için stratejimizi belirleyerek çaba sarf etmemiz gerek" dedi. X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 13 / 14

14 MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Prof. Dr. Nizami Aktürk ise toplantıda yaptığı sunumda, MEB in projeleri hakkında bilgiler vererek, altyapıya ilişkin sayısal verileri katılımcılarla paylaştı. MEB e bağlı okullardaki bilişim altyapısının geliştiğini ve yaygınlaştığını bildiren Aktürk, hedeflerinin bilgisayarsız ve Đnternet bağlantısız okul kalmaması olduğunu; bu hedefe de çok yaklaştıklarını vurguladı. Geçtiğimiz Ocak ayında hizmete açılan "egitim.gov.tr" web sitesinden söz eden Aktürk, bu web sitesinden MEB e kayıtlı tüm öğrencilerin bilgilerine erişilebilindiğini söyledi. Sitenin arkasında çok önemli ve güçlü bir veritabanının yer aldığını belirten Aktürk, bir öğrenciye ilişkin birçok değişik türde kayıt tutulduğunu vurguladı. Bu verilerin ayakkabı numarasından sınav notlarına kadar çeşitlendiğini söyleyen Aktürk, "Bu sitenin kullanıcı ve hit sayısı bir hayli yüksek. Artık veliler çocuklarının okul performanslarını bu siteden takip ediyorlar" dedi. Aktürk ayrıca aynı site aracılığıyla okul öncesi eğitimden başlayarak uzaktan eğitim çalışmaları da yaptıklarını vurguladı. X. Dönem Faaliyet Raporu (2008) 14 / 14

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme

Detaylı

Bilişimle Güçlü Lojistik Mayıs Swissotel Ankara

Bilişimle Güçlü Lojistik Mayıs Swissotel Ankara Bilişimle Güçlü Lojistik 25-26 Mayıs 2017 Swissotel Ankara BİLİŞİMLE GÜÇLÜ LOJİSTİK Lojistik, ürün ve hizmetlerin başlangıç noktasından tüketildiği noktaya kadar olan hareketinin planlanması, uygulanması

Detaylı

A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR

A. ŞURA YÜRÜTME KURULU (YK) VE KARARLAR ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2013 21-23 MART 2013 İŞ TAKİP CETVELİ YAPILACAK İŞLER, TAHMİNİ TAMAMLANMA ZAMANI VE SORUMLULUKLAR A. ŞURA YÜRÜTME KURULU () VE KARARLAR Rumuz Yapılacak İşlerin Tanımı Sorumlu Birim

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI

ÇANAKKALE TİCARET BORSASI. HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI ÇANAKKALE TİCARET BORSASI HABERLEŞME ve YAYIN STRATEJİSİ PLANI Yürürlük Tarihi : 03.01.2011 Revizyon No. : 0 Sayfa : 0/2 KONU SORUMLU PLANLANAN YAPILACAKLAR GÖZDEN GEÇİRME Üye Bilgileri Güncelleme Tüm

Detaylı

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XIII E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY Nisan 2011 TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı 1 İçindekiler GİRİŞ 3 KAPSAM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 4 DEĞERLENDİRME 5 E-DEVLET ÜSTYAPISI GÖREV

Detaylı

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ

PLANLANAN TARİH. 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ PLANLANAN TARİH 16-17 Mayıs 2013 DÜZENLEYEN ULUSLARARASI UYGUNLUK DEĞERLENDİRME CEMİYETİ 1.PERSONEL BELGELENDİRME KONFERANSI HAZIRLIK ÇALIŞMASI PLANI Amaç : Şirketlerin temel varlık gücü olan rekabeti

Detaylı

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI

17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI İSTANBUL FUAR MERKEZİ (İFM) SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI ISAF IT SECURITY FUAR VE KONFERANSI 2015 17-20 EYLÜL 2015 İSTANBUL Günümüzün en çok ihtiyaç duyulan Bilgi ve Ağ Güvenliği konularını kapsayan

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Sıra No :GMKA/Yönerge/18 Revizyon No : 1 Tarih : 26/09/2011 T.C. HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge amacı, Güney Marmara

Detaylı

İnsan Kaynakları Kongresi

İnsan Kaynakları Kongresi İnsan Kaynakları Kongresi Esin Ver Tutku Yarat 14 Mayıs 2015 Ankara Sheraton Oteli İş Birliği Dosyası İnsan Kaynakları Kongresi Türkiye Kalite Derneği-KalDer, iş yaşamındaki profesyonellerin gelişim ve

Detaylı

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA

ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA ISAF EXCLUSIVE CONFEX HAKKINDA Dünyanın dikkatini üzerine çeken, pek çok sahada önemli ve yükselen trendi ile Bölge nin ilklerine imza atmakta olan ülkemiz, yeni ve akıllı yapılanma çizgisini yukarı doğru

Detaylı

Menopoz kitabının satışı sürdürülmektedir. Sayı :1 FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU MEZUNLARI DERNEĞİ BÜLTENİ HAZİRAN 2003-2005 DÖNEMİNDEKİ FAALİYETLER 1. Mesleki Eğitim Araçlarının Hazırlanması

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Ölçme Değerlendirme Süreci Yapısı, Kapsam ve Sorumlulukları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Ölçme Değerlendirme Süreci Yapısı, Kapsam ve Sorumlulukları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.3. 01 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 5 1. AMAÇ... 2 2. KAPSAM... 2 3. SORUMLULAR... 2 4. TANIMLAR... 2 5. STANDARDIN DETAYI... 2 5.1. Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

SAYI: 182 EYLÜL-EKİM 2013. SAYI: 185 Mart- Nisan 2014 İÇİNDEKİLER

SAYI: 182 EYLÜL-EKİM 2013. SAYI: 185 Mart- Nisan 2014 İÇİNDEKİLER ÖĞRENCİLER İÇİN HABER BÜLTENİ SAYI: 182 EYLÜL-EKİM 2013 SAYI: 185 Mart- Nisan 2014 İÇİNDEKİLER Akademik Takvim 2 Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerine ilişkin hükümler, katkı 3 payı/öğrenim ücreti miktarları,

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fotoğrafçılık Kulübü ismi ile anılır.

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI

ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI T.C. Ulaştırma Bakanlığı e-devlet Kapısı Projesi E-DÖNÜŞÜM M TÜRKT RKĐYE ĐCRA KURULU 20 NC NCĐ TOPLANTISI 23.01.2007 Gündem 1. e-devlet Kapısı Projesi Gelinen AşamaA 2. e-kapı da Đçerik Yönetim Y Çalışmaları

Detaylı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı I. İçerik Bitirme projesi iki ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, birinci dönem sistem analizi ve genel tasarımının yapıldığı IENG 441 ve ikinci dönem sistem geliştirme

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir

Detaylı

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma kavramlarının içinde yürütülen faaliyetlerin çoğunu gerçekleştirmektedir. Örgütü, hizmet alanlara, tedarikçilere, hizmet

Detaylı

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME

Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirüji Kursu TEKNİK ŞARTNAME Madde 1. Taraflar 1.1 Türk Nöroşirürji Derneği 1.2 Türk Nöroşirürji Derneği İktisadi İşletmesi

Detaylı

KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ 2016

KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ 2016 KAMU BİLİŞİM ZİRVESİ 2016 Bilişim teknolojilerinin en fazla etkilediği kesimlerden biri kuşkusuz kamu kurumlarıdır. Kamu kurumlarının bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmasıyla birlikte, verilen

Detaylı

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA. Tüm Sağlık Yöneticileri Davetlidir. ORGANİZASYON www.ohsadkurultayi.org

25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA. Tüm Sağlık Yöneticileri Davetlidir. ORGANİZASYON www.ohsadkurultayi.org 25-29 NİSAN 2012 MARDAN PALACE - KUNDU/ ANTALYA Tüm Sağlık Yöneticileri Davetlidir ORGANİZASYON www.ohsadkurultayi.org TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ YİNE ANTALYA DA BULUŞUYOR! Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları

Detaylı

IFINTEC Konferansı Sponsorluk Bilgisi

IFINTEC Konferansı Sponsorluk Bilgisi 1. Konferans Ana Sponsoru IFINTEC Konferansı Sponsorluk Bilgisi - Açılış seremonisinde 10 dakika süreli konuşma yapma. - Kayıt masasında afiş. Maksimum 2 adet afiş yerleştirilebilecektir. Afiş sponsor

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi,

DAVET YAZISI. Sayın Firma Yetkilisi, DAVET YAZISI Sayın Firma Yetkilisi, Türk Periodontoloji Derneği 1970 yılından beri kesintisiz olarak düzenlediği kongre ve sempozyumlarla üyelerinin bilimsel seviyesini geliştirmeyi ve güncel konuları

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.)

TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) TÜRK TORAKS DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNERGESİ (29 Ekim 2009 tarihinde TTD GYK ve MYK onayı ile yürürlüğe girmiştir.) 1. Çalışma Grupları, TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen konularda

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği

10.YILINDA. Kamu-BĐB. Türkiye Bilişim Derneği 10.YILINDA Kamu-BĐB Türkiye Bilişim Derneği 2 ĐÇĐNDEKĐLER BÖLÜM 1 Kamu-BİB in Tarihçesi 09-15 BÖLÜM 2 Kamu-BİB Etkinlikleri 16-26 BÖLÜM 3 Bilgi Toplumu Strajesine Kamu-BİB Etkisi 27-32 BÖLÜM 4 Kamu-BİB

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU EĞĐTĐM ÖĞRETĐM DÖNEMĐ ÇALIŞMA TAKVĐMĐ. TARĐH Her Ayın Đlk Haftası TARĐH Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Her Ayın Đkinci Haftası Akademik Takvim Akademik Takvim Mayıs Ayının Üçüncü Haftası Haziran Ayının Đlk Haftası Haziran Ayının Đkinci Haftası Haziran

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ AFYONKARAHİSAR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HER TÜRLÜ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ PROJENİN TANIMI; Bu proje, bağımlılıkla mücadele alanında paydaşlarımızla etkin bir işbirliği çerçevesinde

Detaylı

Teknolojide Yeni Trendler

Teknolojide Yeni Trendler 10. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ Teknolojide Yeni Trendler SPONSORLUK DOSYASI 10. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ Teknolojide Yeni Trendler 21 Aralık 2016 Bu sene 10. su düzenlenen İstanbul Bilişim Kongresi" ile

Detaylı

Lise Öğrencileri Arası Kitap Okuma Yarışma Şartnamesi

Lise Öğrencileri Arası Kitap Okuma Yarışma Şartnamesi T.C. RİZE VALİLİĞİ Milli Eğitim Müdürlüğü Lise Öğrencileri Arası Kitap Okuma Yarışma Şartnamesi Ar-Ge Birimi 2016 RİZE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI KİTAP OKUMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ KAPSAM:

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü

İÜ Genel Sekreterlik İletişim Prosedürü lik Sayfa No : 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İstanbul Üniversitesi ndeki iletişim yöntemlerini ve sorumlulukları belirlemeye, iç ve dış iletişimin nasıl sağlanacağına ve mevcut iletişim ağının sağlıklı

Detaylı

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri 3. Kez Antalya'da buluşuyor.

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri 3. Kez Antalya'da buluşuyor. KAM ÇALIŞTAYI 2016 "DÖNÜŞÜM" Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri 3. Kez Antalya'da buluşuyor. Çağımızda Bilgi Teknolojileri hızla değişmekte ve gelişmektedir. Şüphesiz Kütüphane, Arşiv ve Müzeler bu

Detaylı

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU

ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU ÖĞRENCİLER AB'Yİ ÖĞRENİYOR PROJESİ 14 Nisan 2015 Kocaeli Tanıtım Konferansı BASIN DUYURUSU T.C. Milli Eğitim Bakanlığı AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nün 2011 yılı IPA-I (IPA - Katılım Öncesi Mali Destek

Detaylı

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ulutaş Konya / 2015 Etkinlikler Dosyası Havacılık Semineri (21.12.2015) Fakültemizde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ. Doç.Dr. Yunus KOÇ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ Doç.Dr. Yunus KOÇ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ SAYILARI/İSTATİSTİKLER Görevlendirme: 1 profesör (yabancı

Detaylı

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu. Konferans Yeri ODTU Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara/TÜRKİYE

ISCTurkey 2015 Düzenleme Kurulu. Konferans Yeri ODTU Kongre ve Kültür Merkezi, Ankara/TÜRKİYE Bilgi Güvenliği Derneği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gazi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ ve BTK tarafından destekleniyor.

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLER YÖNERGESİ AMAÇ: Üsküdar Üniversitesi Rektörlük, Enstitü, Fakülte ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, tüm idari birimler tarafından düzenlenen her türlü kurum içi veya

Detaylı

TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ

TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ TİDE KONGRE YÖNETMELİĞİ İçindekiler 1 AMAÇ... 3 2 KAPSAM... 3 3 SORUMLULUKLAR... 3 4 SÜRECİN İŞLEYİŞİ... 3 4.1 KONGRE KOMITESI ÜYELERININ SEÇIMI... 4 4.2 KONGRENIN GERÇEKLEŞTIRILECEĞI YER VE ORGANIZASYON

Detaylı

2015 YILI GENEL KURULU 29-31 MAYIS 2015 SPICE HOTEL&SPA BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI. www.tuksiad.org

2015 YILI GENEL KURULU 29-31 MAYIS 2015 SPICE HOTEL&SPA BELEK/ANTALYA SPONSORLUK DOSYASI. www.tuksiad.org SPONSORLUK DOSYASI Değerli İş Dünyası Temsilcileri, Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) uzun yıllar bir çatı altında toplanmamış kuruyemiş sanayicilerinin arasında işbirlikleri

Detaylı

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI 2 0-21 Ara lık 2 0 1 7 Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI Üretim İnnovas yon S ü rdü rü lebilir Kalkınm a S ü reç Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Sayısal Paz ar Ekonomi

Detaylı

YILIN GENÇ LİDERLERİ ÖDÜL TÖRENİ 2010

YILIN GENÇ LİDERLERİ ÖDÜL TÖRENİ 2010 l YILIN GENÇ LİDERLERİ ÖDÜL TÖRENİ 2010 Genç Liderler Kimdir? Genç Liderler 2004 yılında kurulmuş, Türkiye nin yönetimiyle ilgili her alan ve her kademede etkin görev almak ve Türkiye nin daha iyi yönetilerek

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ GÖREV TANIMI 1 ÜNVANI/GÖREVİ SORUMLULUK ALANI ORGANİZASYONDAKİ YERİ VEKİLİ : Şube Müdürü /Kültür Şube İş ve İşlemleri, (Nilüfer ZENGİN) :Kültür Şube Müdürlüğü(Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) :, Yardımcıları,

Detaylı

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com

Burkon Kongre & Organizasyon Tel: 0224 233 40 00 Fax: 0224 233 80 00 merve.rodoper@burkon.com www.burkon.com 10. ULUDAĞ PEDİATRİ KIŞ KONGRESİ ÖZET FİYAT LİSTESİ Stand ( 6m2) 3.500 Euro 6 Konuşmacı Karşılığı Stand 3.300 Euro + Ulaşım Baskılı Materyaller Paket 8.000 Euro 2. Duyuru Reklam ( Postalama Ücreti Dâhil)

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi

TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi TED Kdz. Ereğli Koleji Okul-Aile Birliği Çalışma Yönergesi 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç Bu yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğine uygun olarak TED Karadeniz Ereğli

Detaylı

:::::: SPONSORLUK DOSYASI ::::::

:::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: :::::: SPONSORLUK DOSYASI :::::: ab2018.karabuk.edu.tr İletişim : Yrd.Doç.Dr. Yüksel ÇELİK yukselcelik@karabuk.edu.tr 0532 779 7413 AKADEMİK BİLİŞİM 2018 ORGANİZASYONU HAKKINDA Üniversitelerde bilgi teknolojileri

Detaylı

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

NEVŞEHİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ADI 2 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Kapalı Yer Toplantısı 29 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Açık Hava Toplantısı ve Gösteri Yürüyüşü Konferans, panel, tören, şenlik v.b toplantılar Mart 204 tarih ve 28940

Detaylı

Uluslararası 3. Antakya Altındefne film festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma Yönetmeliği

Uluslararası 3. Antakya Altındefne film festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma Yönetmeliği Uluslararası 3. Antakya Altındefne film festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma Yönetmeliği Amaç Türk Sineması nın gelişmesine ve eserlerinin tanıtılmasına katkı getirmeyi; Yerel halkın, sanatsal etkinlikler

Detaylı

öğleden Kurban Bayramı Tatili 25 Ekim 2012 Perşembe öğleden Yılbaşı Tatili 29 Ekim Ocak Salı Yarıyıl Tatili 21 Ocak 22 Şubat 25 Ekim 2012 Perş

öğleden Kurban Bayramı Tatili 25 Ekim 2012 Perşembe öğleden Yılbaşı Tatili 29 Ekim Ocak Salı Yarıyıl Tatili 21 Ocak 22 Şubat 25 Ekim 2012 Perş TC AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2012- EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ (24.09.2012-06.01.) AKADEMİK TAKVİMİ (AYRINTILI) BAŞLANGIÇ BİTİŞ Sosyal Bilimler Enstitüsünde açık olan Anabilim Dallarından

Detaylı

THE 5 TH GLOBAL FEED AND FOOD CONGRESS 2016

THE 5 TH GLOBAL FEED AND FOOD CONGRESS 2016 THE 5 TH GLOBAL FEED AND FOOD CONGRESS 2016 THE 6 TH G FEED AN CONG 202 ANTALYA, TURKEY. 18-20 APRIL BANGKOK, T 20-24 A Herkes için eşitlik ve refah 2. DUYURU Maritim Resort Hotel & Convention Center Belek,

Detaylı

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI

5. ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI 2 8-3 0 M A Y I S 2 0 1 5 SPONSORLUK DOSYASI IRENEC 2015, 5.ULUSLARARASI Endüstriyel, yaşamsal ve sosyal, yeryüzündeki neredeyse tüm insan faaliyetlerinin, fosil ve nükleer yakıt kaynaklı enerjilere bağımlı

Detaylı

Yıl 1 & Sayı 06 VI. Genel Toplantı 5 Haziran Salı günü 60 kişilik yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve Yapı Kredi Bankası Organize

Yıl 1 & Sayı 06 VI. Genel Toplantı 5 Haziran Salı günü 60 kişilik yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve Yapı Kredi Bankası Organize Haziran 2007 Yıl 1 & Sayı 06 VI. Genel Toplantı 5 Haziran Salı günü 60 kişilik yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve Yapı Kredi Bankası Organize Sanayi Şube Müdürü Sn. Osman Oytun NAĐPOĞLU ve ekibinin

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

IRENEC MAYIS ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI.

IRENEC MAYIS ULUSLARARASI %100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KONFERANSI SPONSORLUK DOSYASI. IRENEC 2017 18-20 MAYIS 2017 www.irenec.org SPONSORLUK DOSYASI IRENEC 2017, Endüstriyel, yaşamsal ve sosyal, yeryüzündeki neredeyse tüm insan faaliyetlerinin, fosil ve nükleer yakıt kaynaklı enerjilere

Detaylı

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104

7. dönem çalışma raporu EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI. EMO Kocaeli Şubesi 104 EMO - GENÇ ÇALIŞMALARI 104 EMO GENÇ ÇALIŞMALARI 7. Dönemi boyunca, EMO-Genç çalışmalarına oldukça önem vermiş oda ile bağlarının gelişmesi yönünde çalışmalar yürütmüştür. Teknik geziler, tanışma toplantıları,

Detaylı

2-3 Aralık 2013, Hilton Convention Center, BURSA SPONSORLUK DOSYASI. Zirve ile ilgili özel kitap basımı ve dokümantasyon servisleri

2-3 Aralık 2013, Hilton Convention Center, BURSA SPONSORLUK DOSYASI. Zirve ile ilgili özel kitap basımı ve dokümantasyon servisleri KATEGORİLER Ana Sponsorluk (35.000 TL) *tek firma ile sınırlıdır. Konuşmacı Sponsorluğu (25.000 TL) *tek firma ile sınırlıdır. Zirve Sponsorluğu (15.000 TL) Zirve Özel Akşam Yemeği (7.000 TL) *tek firma

Detaylı

EFQMI Committed to excellence

EFQMI Committed to excellence T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) W W EFQMI Committed to excellence Sayı :98653401-3- - b03# Konu :" YÖK Bologna Uzmanları Yerinde

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TUTANAK

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TUTANAK T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TUTANAK Grup : 4. Ana Konu 4. İş İstatistikleri (4.1) Yıllık Sanayi İstatistikleri (*) Konu Yer :Resmi İstatistik Programı : TÜİK 7. Kat Toplantı Salonu Tarih/Saat

Detaylı

Sayı : 07.027.016 /7-321694 Tarih : 25/01/2016... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Sayı : 07.027.016 /7-321694 Tarih : 25/01/2016... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ www.bekad.org Sayı : 07.027.016 /7-321694 Tarih : 25/01/2016 Konu : Üniversitelere Özel Yök Çalıştayı... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BEKAD Bilişim Eğitim Kültür

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ HAZIRLIK (MMM 4709) ve BİTİRME PROJESİ (MMM 4098) DERSLERİ YÜRÜTME YÖNERGESİ 1. AMAÇ ve KAPSAM Madde 1: Bu yönerge (MMM4709) Bitirme Projesi Hazırlık ve (MMM 4098) Bitirme Projesi derslerinin

Detaylı

VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI

VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI VI. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi 4-7 Eylül 2016 Ankara DESTEK DOSYASI Sayın İlgili, Ülkemizde her iki yılda bir düzenlenen ve ilki 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde gerçekleştirilen

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı ETKİNLİK BÜLTENİ 1 Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2008

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ

TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ TÜRKİYE FİLATELİ DERNEKLERİ FEDERASYONU İSTANBUL 14.01.2014 KONU: 2014 KIBRIS TÜRK POSTALARI 50. YILI ULUSLARARASI PUL SERGİSİ 6-11 Ocak 2014 tarihleri arasında KKTC Lefkoşa kentinde yapılmış bulunan KIBRIS

Detaylı

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME

BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME BAŞVURU SÜRECİ ve DEĞERLENDİRME Başvuru Sahibi Program Özeti İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MDP Gerçek kişiler hariç tüm işletmeler OSB ler, üniversiteler, araştırma merkezleri/enstitüler,

Detaylı

TOPLANTI NOTU. TOPLANTIYA TSÜAB ADINA KATILAN 1 : I- TSÜAB Yönetim Kurulu Adına;

TOPLANTI NOTU. TOPLANTIYA TSÜAB ADINA KATILAN 1 : I- TSÜAB Yönetim Kurulu Adına; TOPLANTI NOTU TOPLANTININ ADI : ENDÜSTRİ BİTKİLERİ Ortak Çalışma Grubu Toplantısı TOPLANTI TARİHİ : 27 Eylül 2016, Salı T.DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB Bitki grupları ile ilgili olarak, 15 Mart 2016 tarihinde

Detaylı

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcileri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcileri, T.C. Sağlık Bakanlığı Temsilcileri, T.C.

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcileri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcileri, T.C. Sağlık Bakanlığı Temsilcileri, T.C. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcileri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Temsilcileri, T.C. Sağlık Bakanlığı Temsilcileri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcileri, Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 8. KARİYER GÜNLERİ VE BİLİM ŞENLİĞİ 20-21 MAYIS 2015 SPONSORLUK DOSYASI Değerli Sektör Paydaşımız, 20-21 Mayıs 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi

Detaylı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı

IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı IENG 441 ve IENG 442 Uygulama Planı I. İçerik Bitirme projesi iki ana aşamadan oluşmaktadır. Bunlar, birinci dönem sistem analizi ve genel tasarımının yapıldığı IENG 441 ve ikinci dönem sistem geliştirme

Detaylı

BİLİM ve TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLİM ve TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLİM ve TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI İhsan Erdem KAYRAL Uzman erdem.kayral@tubitak.gov.tr 1 Aralık 2014, Erciyes Üniversitesi Kapsam Akademik e-kitap Modern teknolojilerle hazırlanmış, içeriği problem çözüm

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ

1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 1.1 STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI MSGSÜ Stratejik Planlama çalışmaları 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9. maddesine dayanarak 26.05.2006

Detaylı

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ

MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ MEDİKAL FİZİK DERNEĞİ KONGRE DÜZENLEME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Medikal Fizik Derneği Kongresinin hazırlık ve yürütme aşamaları ile kongre

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 2008/ İlgi: a) Kasım 1999 tarih ve 2506 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi". b) Şubat 2002 tarihli ve 2533 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan

Detaylı

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ

BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ BASIN YAYIN BİRLİĞİ OCAK-ŞUBAT 2015 ETKİNLİK BÜLTENİ 1. 2014 Türkiye Kitap Pazarı İstatistikleri Açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ISBN Ajansı, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü ve Yayımcı Meslek

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ

İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ 2016 İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ İş Birliği Dosyası 12 Mayıs 2016 Ankara Sheraton Otel Türkiye Kalite Derneği-KalDer, iş yaşamındaki profesyonellerin gelişim ve öğrenmesine katkı vererek, ülkenin gelişimine

Detaylı

TOPLANTI NOTU. VE YEŞİL ALAN ÇİM BİTKİLERİ Ortak Çalışma Grubu Toplantısı T. DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB

TOPLANTI NOTU. VE YEŞİL ALAN ÇİM BİTKİLERİ Ortak Çalışma Grubu Toplantısı T. DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB TOPLANTI NOTU TOPLANTININ ADI TOPLANTI TARİHİ : ÇAYIR- MERA- YEM BİTKİLERİ VE YEŞİL ALAN ÇİM BİTKİLERİ Ortak Çalışma Grubu Toplantısı : 27 Eylül 2016, Salı T. DÜZENLEYEN KURULUŞ : TSÜAB TOPLANTININ KONUSU

Detaylı

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI

X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI X. TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ X. KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ TANITIM DOSYASI 19 OCAK 2017 Intercontinental İstanbul Otel KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ HAKKINDA 2 Türkiye nin önde gelen şirketlerinin yönetim

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ Sayın Firma Yetkilileri, Biz gücümüzü bize inanmış, bu ülke için bir şeyler yapma arzusu içinde olan sizlerden alıyoruz. 2015 yılı 6-9 Mayıs ayında Diyarbakır da

Detaylı

BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2009 YILI ĐŞ PROGRAMI

BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2009 YILI ĐŞ PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2009 YILI ĐŞ PROGRAMI Hakan YERLĐKAYA DPT Bilgi Toplumu Dairesi Gündem Programın politika arkaplanı Đş programının yaklaşımı Đş programının

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu

Etkinlik Yönet. Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu Etkinlik Yönet Etkinlik ve Etkinlik Mobil Uygulamanızı Geliştirmenin En Kolay Yolu 02 Etkinlik Yönet Etkinlik Uygulamanız da Etkinliğiniz kadar özel olsun Etkinlik Yönet ile etkinliğinizin mobil uygulamasını

Detaylı

Değerli Sektör Yöneticisi

Değerli Sektör Yöneticisi Değerli Sektör Yöneticisi Günümüzde insan ve diğer canlı yaşam ortamlarında, taşıma kapasitesini aşan kullanımlar ve sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunların çözümü kapsamında son derece önemli bir misyonu

Detaylı

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr

Etkinlik hakkında. Enver ALTIN. Y. Boran PUHALOĞLU. enver.altin@linux.org.tr. boranp@cs.bilgi.edu.tr Etkinlik hakkında Türkiye'nin en büyük Özgür Yazılım ve Linux odaklı etkinliklerini 2002 yılından beri gerçekleştiren İstanbul Bİlgi Üniversitesi ve Linux Kullanıcıları Derneği'nin, 2. defa tek çatı ve

Detaylı

EFQMI Committed to excellence

EFQMI Committed to excellence T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) EFQMI Committed to excellence Sayı Konu :98653401-3- - fc>03# :" YÖK Bologna Uzmanları Yerinde Ziyaret

Detaylı

SSS 1. PROJE BAŞVURUSU

SSS 1. PROJE BAŞVURUSU SSS 1. PROJE BAŞVURUSU ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ 1.1.Bir kişi Bilim ve Toplum Projeleri çağrılarına aynı dönemde kaç proje ile başvuru yapabilir? Bir kişi aynı dönemde yayınlanan Bilim ve Toplum Proje Çağrılarına

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı