ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye"

Transkript

1 SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV 'in Baro levhasından silinmesine yönelik Baromuz Yönetim Kurulu'nun... tarihli kararı doğrultusunda yapılan itiraz, itiraza ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu... tarihli ve Adalet Bakanlığı'nın... tarihli kararları hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi 'ın Baro levhasına yeniden yazılma istemli dilekçesi hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 3 EREN AYDIN Baro personeli Eren Aydın'ın sicil dosyasına sunmuş olduğu askerlik belgesinin tarih ve 4/8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile birlikte değerlendirilmesi. KARAR ÖZETİ TBB Yönetim Kurulunun..., Adalet Bakanlığının... tarihli kararları ve Baromuz Hukuk Müşavirliğinin... tarih... sayılı raporu doğrultusunda ; 1- İlgili hakkında verilen aciz vesikasının kaldırılıp kaldırılmadığının kendisinden sorulmasına, kaldırılmış ise buna ilişkin belgeyi ibraz etmesinin istenilmesine, 2- İlgilinin lık Kanununun 71. maddesi uyarınca yazılı olarak savunmasının istenmesine ve 10/12/2014 tarihinde Ankara Barosu Yönetim Kurulu toplantı salonunda hazır bulunması için çağrı yapılmasına Ankara Barosu Hukuk Müşavirliği'nin... tarih ve... sayılı raporu doğrultusunda ilgilinin Baro levhasına nin kabulüne Eren Aydın'dan ıslak imzalı, mühürlü Askerlik Dairesinden askerliğe ilişkin yazı almasının istenmesine,

2 AV. YÜCELEN VE ARKADAŞLARI Elmadağ İlçesinde görev yapan avukatların, Av. Mustafa Yücelen'in Elmadağ ilçesi baro temsilcisi olarak atanması talepli dilekçelerinin değerlendirilmesi TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Baromuz bünyesinde çalışmalarını sürdüren İnsan Hakları Komisyonu hakkındaki tarih ve 2014/91 sayılı duyurusunun değerlendirilmesi T.C. Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu'nun,... E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü...'ın tarihli dilekçesini içeren yazısının değerlendirilmesi T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu'nun Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuklusu...'ın tarihli dilekçesini içeren yazısının değerlendirilmesi. Ankara Barosu Elmadağ İlçe temsilcisi olarak Av. Mustafa YÜCELEN'in temsilci yardımcısı olarak Av. Korhan CEYLAN'ın atanmasına. Baromuz İnsan Hakları Komisyonu ve üyeleri belirlendikten sonra isimlerin TBB'ye bildirilmesine. Av....'a yazı yazılarak müvekkili Hükümlü...'ın yazısının tebliğ ile dosyamıza bilgi verilmesinin istenmesine Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. 'e tevdiine.

3 8... T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu'nun Ankara 1 Nolıu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü...'ın tarihli dilekçesini içeren yazısının değerlendirilmesi T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu'nun, Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü...'ın tarihli dilekçesini içeren yazısının değerlendirilmesi T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu'nun, Ankara 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hükümlüsü...'in tarihli dilekçesini içeren yazısının değerlendirilmesi AV. GÜLSEREN TEKEŞ Gülseren Tekeş'in haksız rekabet yaratan hukuk büroları hakkındaki dilekçesinin değerlendirilmesi. Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. 'e tevdiine. Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. 'e tevdiine. Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. 'e tevdiine. Dosyanın incelenmek üzere Av.M.E. Arıkan'a tevdiine, önümüzdeki hafta gündeme alınmasına

4 AV. ENDER DEDEAĞAÇ Av. Ender Dedeağaç'ın, "Ticari Davalarla Hukuk Usulü Dosyanın incelenmek üzere Av.M.E. Arıkan'a Muhakemeleri" konulu atölye tevdiine, önümüzdeki hafta gündeme alınmasına çalışması düzenlemek üzere izin talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... a ait tarihli dilekçedosyanın Hukuk Müşavirliğine tevdii ile konu ile ilgili rapor hakkındaki cevabi yazısınınhazırlanmasına. 14 değerlendirilmesi 'ın Av.... hakkında şikayetini Talebin görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. 'e içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. tevdiine Ltd. Şti. firmasının yasaya ve iş koluna aykırı davranmak suretiyle avukatlık hizmeti vermesi hakkında lığımıza ulaşan ihbarın değerlendirilmesi HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Özel TOBB Etü Hastanesi Başhekimliği'nden alınan, ücret vekalet hak edişi hakkındaki tarihli yazı hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. Söz konusu internet sitesinin halen devam edip etmediğinin ve ekran görüntüsünün alınması için Baro Mdr.Yrd. görevlendirilmesine, tüm evrakın Hukuk Müşavirliğine tevdii ile konu ile ilgili rapor hazırlanmasına. lık Kanunu gereğince Baromuzun taraflar arasındaki ücret uyuşmazlığı konusunda görüş bildirmek ve hesap yapmak görevimiz bulunmadığından durumun başvurana bildirilmesine

5 STJ. AV. ŞEYMA ERÖZBAĞ Staj kaydiyesi ücreti alınmamasına yönelik Ankara Barosu 63. Kurulu kararına istinaden, yatırmış olduğu kaydiye bedelinin iadesini talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi STJ. AV. KEVSER TUĞÇE AKGÜL Staj kaydiyesi ücreti alınmamasına yönelik Ankara Barosu 63. Kurulu kararına istinaden, yatırmış olduğu kaydiye bedelinin iadesini talep eden dilekçesinin değerlendirilmesi. 19 ANKARA... İCRA DAİRESİ Ankara... İcra Dairesi Müdürlüğü'nün, 2014/2370 Muh. sayılı, avukat katibi... hakkındaki yazısının değerlendirilmesi AV. OĞUZ EVREN KILIÇ AV. EDA AYŞEGÜL KILIÇ Av. Oğuz Evren Kılıç ve Av. Eda Ayşegül Kılıç'ın Baromuz bünyesinde "Münazara Kulübü" kurulması talepli dilekçelerinin değerlendirilmesi. Ankara Barosunun Kurulunda konuyla ilgili alınan karar 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olup, lığımızca alınan kararda bu doğrultudadır. Bu sebeple talebin reddine. Dosyanın görevli Yönetim Kurulu Üyesi Av. 'e tevdii ile konuya ilişkin raporun istenmesine. Talebin kabulü ile Baromuz bünyesinde "Münazara Kulübünün" kurulmasına, Kulüpte görev almak isteyen meslektaşlarımızın başvuru yapması için kararın Baromuz web sitesinde ve panolarda ilanına.

6 AV. AKIN SAVAŞ ATAÇ Av. Akın Savaş Ataç'ın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk - Ceza Mahkemesi baro odasında bulunan bilgisayar ve Konuyla ilgili olarak Divana yetki verilmesine. yazıcıların yenilenmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi. 22 STJ.AV Staj sicil sayılı...'un stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1(bir) hafta uzatılması İlgilinin stajının 1 hafta süre ile uzatılmasına konusunun görüşülmesi 23 STJ. AV Stj.Sicil sayı...'ün askerlik sebebiyle dondurduğu stajına adalet komisyonunun yazısı gereğince tarihinden itibaren kaldığı yerden stajına başlatılması konusunun görüşülmesi hk. 24 STJ.AV Staj sicil sayılı...'in stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1(bir) hafta uzatılması konusunun görüşülmesi 25 STJ.AV Staj sicil sayılı...'nın stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 1(bir) hafta uzatılması konusunun görüşülmesi Talebin kabulüne, avukatlık stajının kaldığı yerden devamına İlgilinin stajının 1 hafta süre ile uzatılmasına İlgilinin stajının 1 hafta süre ile uzatılmasına

7 26 STJ.AV Staj sicil sayılı...'in stajının ABEM bölümünün devamsızlık nedeniyle 5 (beş) hafta uzatılması İlgilinin stajının 5 hafta süre ile uzatılmasına konusunun görüşülmesi 27 STJ.AV Staj sicil sayılı...'in stajının Adli Yargı Adalet Komisyonunun kararı doğrultusunda askere gitme Talebin kabulüne, stajın dondurulmasına nedeniyle dondurulması konusunun görüşülmesi 28 Adli Yardım Merkezinin 2014/310 sayılı dosyasında görevlendirilen Av...'ın yetki belgesinin onaylanmasına istişaren karar verilmesine Av...'ın tevkil yetkisi talebinin görüşülmesi 29 Adli Yardım Merkezinin 2011/28 sayılı dosyasında talepçi... hakkında 1.577,48 - TL fon payı kesintisinin taksitlendirilmesi hususunun görüşülmesi 30 Adli Yardım Merkezinin 2013/2974 sayılı dosyasında görevlendirilen...'in talepçi... hakkındaki fon payı kesintisine itirazı hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezi'nin 10/11/2014 tarihli fon payının taksitlendirmesine ilişkin 2011/28 sayılı dosyasındaki talep incelendi, talepçi vekilinin dilekçesinde fon payının 30/11/2014 tarihinde ödeneceği belirtilmiş olup, fon payı kesintisinin gönüllü avukat tarafından 30/11/2014 tarihinde baro muhasebe servisine ödemesi gerektiğinin bildirilmesine İtirazın incelenmesinde hesaplanan fon payının yönetmelik ve yönerge uygun olduğu görülmekle itirazın reddine, gönüllü...'e talepçilerin bu şekildeki taleplerine taraf olarak beyanda bulunamayacağının bildirilmesine

8 31 Adli Yardım Merkezinin 2014/1970 sayılı dosyasında talepçi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi 32 Adli Yardım Merkezinin 2013/2040 sayılı dosyasında talepçi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi 33 Adli Yardım Merkezinin 2014/1863 sayılı dosyasında talepçi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2014/1970 sayılı dosyasında talepçi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, gereği için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine istişaren oybirliğiyle karar verildi. Adli Yardım Merkezinin 2013/2040 sayılı dosyasında talepçi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, gereği için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine istişaren oybirliğiyle karar verildi. Adli Yardım Merkezinin 2014/1863 sayılı dosyasında talepçi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, gereği için dosyanın Hukuk Müşavirliği'ne tevdiine istişaren oybirliğiyle karar verildi.

9 34 Adli Yardım Merkezinin 2014/1166 sayılı dosyasında talepçi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesi hususunun görüşülmesi Adli Yardım Merkezinin 2014/1166 sayılı dosyasında talepçi... hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, karar verilmişse de talepçinin davadan feragati gönüllü avukat aracılığıyla yaptığı anlaşılmaktadır....'ün vekil olarak feragat etmesi nedeniyle feragatin adli yardım taahhütnamesinin işletilmesi sonucunun doğuracağını talepçiye bildirilip bildirilmediği anlaşılmamaktadır. Talepçinin vekili Av....'ün adli yardım yönergesinin aykırı davranıp davranmadığı değerlendirilerek yeniden bir karar verilmesi için dosyanın Adli Yardım Merkezine tevdiine istişaren oybirliğiyle karar verildi. 35 Adli Yardım Merkezinin 2013/1456Adli Yardım Merkezinin 2013/1456 sayılı dosyasında talepçi... sayılı dosyasında talepçi... hakkında hakkında Adli Yardım Taahhütnamesinin işletilmesine, gereği için Adli Yardım Taahhütnamesinindosyanın hukuk müşavirliğine tevdiine istişaren oybirliğiyle karar işletilmesi hususunun görüşülmesi verildi. 36 Adli Yardım Merkezinin 2010/3435Her ne kadar Av....'ın Adli yardım Merkezinin tarihli sayılı dosyasında görevlendirilen Av. kararına itiraz ettiği belirtilmişse de dilekçede itiraza ilişkin herhangi bir...ın Adli Yardım Kurulu kararınıtalep bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına, Dosyanın Adli itirazı hususunun görüşülmesi Yardım Merkezine iadesine istişaren oybirliğiyle karar verildi. 37 Adli Yardım Merkezinin 2014/2811 Talepçinin emekli memur olduğu kendi evinde oturduğu ekonomik sayılı dosyasında talepçi...'ın Adli olarak adli yardım hizmeti verilmesi mümkün olmadığı talepçinin Yardım Kurulu kararına itirazı itirazının reddine, istişaren oybirliğiyle karar verildi. hususunun görüşülmesi

10 38 Adli Yardım Merkezinin 2009/363 sayılı dosyasında görevlendirilen Av....'a icazet verilmesi talebinin görüşülmesi 39 Adli Yardım Merkezinin 2014/2692 sayılı dosyasında talepçi... 'ın yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi 40 Adli Yardım Merkezinin 2014/2663 sayılı dosyasında talepçi...'nin yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi 41 Adli Yardım Merkezinin 2014/2456 sayılı dosyasında talepçi...'in yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi...'ın tarih ve 217 sayılı dilekçesi incelendi, yetki belgesinin onaylanmasına istişaren oybirliğiyle karar verildi. Av....'un tarih ve 16 sayılı dilekçesinde belirttiği 9.00 TL fotoğraf giderinin adli yardım fonundan karşılanarak kendisine ödenmesine istişaren oybirliğiyle karar verildi. Av....'ün tarih ve 49 sayılı dilekçesinde belirttiği TL fotoğraf giderinin adli yardım fonundan karşılanarak kendisine ödenmesine istişaren oybirliğiyle karar verildi. Av....'in tarih ve 1 sayılı dilekçesinde belirttiği 8.00 TL fotoğraf giderinin adli yardım fonundan karşılanarak kendisine ödenmesine istişaren oybirliğiyle karar verildi

11 42 Adli Yardım Merkezinin 2011/2538 sayılı dosyasında talepçi...'nin yargılama masraflarının Adli Yardım Fonundan karşılanması hususunun görüşülmesi 43 MUHASEBE Stajyer lar için Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi veren Adnan Erbaş'a tarihleri arası toplam 45 saat ders ücreti olarak KDV dahil ,00.TL. ödenmesi hususunun görüşülmesi. 44 MUHASEBE Stajyer lar için Beden Dili ve Diksiyon Eğitimi veren Doç. Dr. Recep Tayfun'un tarihleri arası toplam 18 saat ders ücreti olarak KDV dahil 2.574,00.TL. ödenmesi hususunun görüşülmesi. Av tarih ve 76 sayılı dilekçesinde TL yargılama giderinin adli yardım fonundan karşılanmasını istemiştir. Mahkemenin tarihinde ara kararı kurduğu ve 15 gün kesin süre verdiği de dikkate alındığında yargılama giderinin ödenip ödenmediği önem taşımaktadır. Bu itibarla gönüllü avukattan yargılama giderinin ödenmesi için verilen sürenin dolduğu, bu sürede dosyaya ödeme yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi vermesinin istenmesine, verilecek bilgiden sonra karar verilmek üzere dosyanın Adli Yardım Merkezine iadesine istişaren oybirliğiyle karar verildi Talebin kabulü ile ödeme konusunda Sayman'a yetki verilmesine. Talebin kabulü ile ödeme konusunda Sayman'a yetki verilmesine.

12 45 MUHASEBE Ankara Barosu İktisadi İşletmesi'nin, tarihli, seri numaralı, personel hizmet bedeli karşılığı ,40.TL. tutarındaki Talebin kabulü ile ödeme konusunda Sayman'a yetki verilmesine. faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 46 MUHASEBE SDD Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin tarihli, seri numaralı, CMK Servisi'nin SDD Baronet - Ekim 2014 IVR robot Talebin kabulü ile ödeme konusunda sayman'a yetki verilmesine. kullanım ücreti karşılığı KDV dahil 4.089,17.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi. 47 MUHASEBE Kinesis Toptan Elektrik Satış A.Ş.'nin tarihli, seri numaralı, Gölbaşı Sosyal Tesisi elektrik tüketim bedeli karşılığı KDV Talebin kabulü ile ödeme konusunda sayman'a yetki verilmesine. dahil 3.706,42.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi.

13 48 MUHASEBE Kinesis Toptan Elektrik Satış A.Ş.'nin tarihli, seri numaralı, ABEM elektrik tüketim bedeli karşılığı KDV dahil Talebin kabulü ile ödeme konusunda sayman'a yetki verilmesine ,70.TL. tutarındaki faturasının ödenmesi hususunun görüşülmesi MUHARREM OZKAYA Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asil Üyeliğine seçilmiş olması sebebiyle Baro Levhası'ndan silinmesi hususunun görüşülmesi İBRAHİM GÜREL MUĞLA BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı ASLAN ATİLLA KURTBAŞ BURSA BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı EMEL SAYIN DİYARBAKIR BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı AKIN TÜRKOĞLU ÇANKIRI BAROSU'nun Nakil suretiyle Levha'ya yazma kararı SEVİNÇ KAYA Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi Av. K 11. maddesi uyarınca ilgilinin kaydının Baro Levhasından silinmesine. İlgilinin Muğla Barosuna naklen yazılması sebebiyle kaydının silinmesi ile kişisel sicil dosyası ile topluluk sigortası dosyasından bir suretinin Muğla Barosu' na gönderilmesine İlgilinin Bursa Barosuna naklen yazılması sebebiyle kaydının silinmesi ile kişisel sicil dosyası ile topluluk sigortası dosyasından bir suretinin Bursa Barosu' na gönderilmesine İlgilinin Diyarbakır Barosuna naklen yazılması sebebiyle kaydının silinmesi ile kişisel sicil dosyası ile topluluk sigortası dosyasından bir suretinin Diyarbakır Barosu' na gönderilmesine İlgilinin Çankırı Barosuna naklen yazılması sebebiyle kaydının silinmesi ile kişisel sicil dosyası ile topluluk sigortası dosyasından bir suretinin Çankırı Barosu' na gönderilmesine

14 GÜLSÜM YİĞİT Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi EBRU SAĞLAM Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ZEKERİYA OZAN POLAT Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya GÖKÇE ERDOĞDU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya BURHAN ARAZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ŞENGÜLÖZSOY Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya DENİZ ÖZDEŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya GÜLNUR KARA Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya BİLGE DERYAL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ŞERİFE TUĞBA ÖZEROĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya

15 ORÇUN OLTULU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya TUĞBA MAZHAROĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya AYTEK EMRE SADAY Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ALPER İÇİNGİR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya GÜLAY UYSAL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya TUĞÇENUHUT Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya DİLER EMİROĞLU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ÇİSEM GÜLTEN ÇELİK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya FERİDE TOKER Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya BÜŞRA KALE Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya

16 MUSTAFA KEREM OLGAÇ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ÖMERAKÇAY Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ÖZNUR AKIN ÖZKAPLAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ÖZGÜR YURTKULU Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya SEBAHATTİN GÖKHAN YÜKSEKBAŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya CAN GÜZEL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya HALUK KOCALAR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya GÜNAY TUNÇ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya BÜLENT ÖZER Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya MERVE SULTAN KALAYCI Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya

17 ZEYNEP BAHAR FERAT Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya MÜRÜVVET BUKET GÖKGÖZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ÖZNUR ULAŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ELİF YÜKSEL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya FATMA YILMAZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya UĞUR KAPLAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya HATİCE TEKDAŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya YASEMİN AKKOÇ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya YUSUF BAŞOĞUL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ESMA GÜVEN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya

18 SEVİL PEHLİVAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya HACER CANSU ÇAMKIRAN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya MERT ALTINTAŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ALİ ŞEKER Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya YARKIN AKPINAR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya SEMİH KAVAK Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ALİ TOPUZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya YUSUF İNCİ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya BERK ÇAĞRI ER Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya BİRSEN YÜCEDAĞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya

19 ZALİNA FEYZA ÖNLÜ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi RAZİYE BORA Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi ASLI GÖLBAŞI Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi GAMZENUR DİLARA YILMAZ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi ATIL KARADUMAN Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi CANAN EKİNCİ Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi AYNUR DİLAN ZORLU Staj Bitim Belgesi verilmesi istemi ZEYNEP NAZ GÜNEŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya SEVİM ATEŞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya FULDEN ÇAKIR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya

20 EBRU GÜLDÜRMEZ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya SALİM DARA Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya NEDİM OZDEMİR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya OMER ÜNVER Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya YAĞMUR EKİNCİ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya HİLAL DEMİRAĞ Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya BÜNYAMİN KARTAL Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ÇAĞRI GÜNGÖR Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya DENİZ ŞAHİN Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya ABDULLAH YEŞİLKAYA Staj Bitim Belgesi ve Levha'ya

21 YİĞİT VARLI Staj Listesi'ne ÇA ĞRI ÇETİ N Staj Listesi'ne RESUL EKREM TAZEOĞLU Staj Listesi'ne EREN GENÇ Staj Listesi'ne FATMA BİLGE AKYILDIZ Staj Listesi'ne ÜMİT ARSLAN Staj Listesi'ne MELİH Staj Listesi'ne MERVE GÜNER Staj Listesi'ne ASENA İREM OKUDUR Staj Listesi'ne BURAK CEM TOSUN Staj Listesi'ne

22 BURAK CAN AKIL Staj Listesi'ne FECRİ NARİN Staj Listesi'ne CAHİT BAYBARS KAYHAN Staj Listesi'ne CAN ÇAĞRI YEŞİLSU Staj Listesi'ne MURAT ADIYAMAN Staj Listesi'ne BEKİR HAKBİLİR Staj Listesi'ne ZÜLEYHA TURHAN Staj Listesi'ne HÜMEYRA MENEVŞE Staj Listesi'ne HAYDAR ARDA YAKTUĞ Staj Listesi'ne YİĞİT KARAHAN Staj Listesi'ne

23 FUNDA KARABURÇAK Staj Listesi'ne MUHAMMET ABDULLAH KONAR Staj Listesi'ne HAYRİYE MELTEM SAMUR HAYRIYE MELTEM SAMUR, Baromuzdan ESKİŞEHİR BAROSU'na nakil gitme istemi OVA BAKSİ OVA BAKSİ, Eski: YUSUF TUNA (8334), Yeni: TOLGA ÇETİNKAYA (14266) AYŞE KIZILER Hukuk Müşavirliği'nden Baromuz levhasına yazılma talebi Talebin Kabulüne TEZER TÜRKAY GÜVEN Hakimlikten Baromuz levhasınaav. Deniz Aksoy' un tarih ve 2708 sayılı raporu yazılma talebi doğrultusunda talebin kabulüne, İlgiliye lık Kanununun 14. maddesinin ilk fıkrasının hatırlatılmasına ÖZCAN GÜVEN Hakimlikten Baromuz levhasınaav. Eda Ayşegül KILIÇ' ın tarih ve 2613 sayılı raporu yazılma talebi doğrultusunda talebin kabulüne, İBRAHİM KEMAL ÜNAL Baro Levhası'na BİRSEN DEMİREL Baro Levhası'na

24 KADİR YÜKSEL Baro Levhası'na Baro Levhası'na Danıştay İDDK'nun 2010/2022 E. 2014/123K. sayılı kararı ve TBB lığı'nın 02/07/2014 tarihli duyurusu uyarınca talebin Av. Akan ve Av. Küçük ün karşı oyları ile oy çokluğu ile kabulüne ORHAN KAYNAK Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi N.NURAN TANINMIŞ Baro Levhası'na yeniden yazılma istemi HATİCE SEZEN FELEK TİMURTAŞ İSMAİL SAY 2253 AV. ÖZGE ALSANCAK 2440 SALİH KAHVECİ İZMİR BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na ANTALYA BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na VAN BAROSU'ndan naklen Baromuz Levhası'na Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi.

25 AYŞEGÜL BÜYÜKÖZER Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi CEMAL LEVENT Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi ABDULKERİM DURMUŞ Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi RAMAZAN DEMİREL Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. 167 AV. NEBAHAT TUNCER EREL 2688 Hakkında mazbata düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. 168 Ankara... Asliye Ticaret Mahkemesinin... E. sayılı... hakkındaki dilekçesinin İşlem yapılmasına yer olmadığına. görüşülmesi 169 Çorlu... Ceza Mahkemesi'nin... E.sayılı... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına 'e dilekçesinde belirttiği icra dairesi ve dosyası numarası, sms... 'ün... hakkındaki görüntü kaydı ve şikayete dayanak her türlü delilini sunmak üzere 10 günlük süre verilmesi şekilde yazı gönderilmesine

26 171 Ankara Batı... Ceza Mahkemesinin... E. sayılı... hakkındaki Re'sen disiplin soruşturması açılmasına yazısının görüşülmesi 'ın... Disiplin soruşturması açılmasına hakkındaki 173 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter suçları Bürosunun... (...)... hakkındaki 174 Ankara Batı... Ceza Mahkemesinin... E. sayılı... hakkındaki yazısının görüşülmesi hakkında tarihli yazının görüşülmesi Hükümlü...'ın... hakkındaki...nın... hakkındaki...'in... hakkındaki Av... 'e tebligat çıkartılarak Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin...maddesi gereğince 15 günlük süre içerisinde aykırılığı gidermesi için süre verilmesine, verilen süre içinde aykırılığın gidermemesi halinde...maddesi gereğince cezalandırılacağının bildirilmesine Disiplin soruşturması açılmasına İşlem yapılmasına yer olmadığına Aynı konu hakkında 6. sırada karar alındığından, tekrar karar alınmasına yer olmadığına, Dosyanın röportör olarak Yönetim Kurulu Üyesi Av. Küçük'e tevdii edilmesine Dosyanın röportör olarak Yönetim Kurulu Üyesi Av. Küçük'e tevdii edilmesine

27 179 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun... (... Vekili... ) sayılı...,... hakkındaki yazısının görüşülmesi görüşülmesi Av.... hakkında soruşturma açılmasına yer olmadığına, Av.... hakkında soruşturma açılmasına 'in... hakkındaki Türkiye Barolar Birliği'nin... E.... K. sayılı kararı doğrultusunda Disiplin soruşturması açılmasına 181 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun Disiplin soruşturması açılmasına B.M.... Hukuk sayılı (... )... hakkındaki yazısının görüşülmesi 182 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun Disiplin soruşturması açılmasına B.M... Hukuk (... ) sayılı... hakkındaki yazısının görüşülmesi 183 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosu B.M Soruşturma açılmasına yer olmadığına... (... ) sayılı... hakkındaki yazısının görüşülmesi 184 Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı ve Noter Suçları Bürosunun B.M.... Hukuk (...) sayılı Soruşturma açılmasına yer olmadığına... hakkındaki dilekçesinin

28 185 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M.... Hukuk (Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Disiplin soruşturması açılmasına Müdürlüğü) sayılı... hakkındaki yazısının görüşülmesi 186 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Bürosu... H.M (... vekilleri...,...) İncelemenin devamına, sayılı... hakkındaki yazısının görüşülmesi 187 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Noter Suçları Bürosunun Disiplin soruşturması açılmasına B.M.... Hukuk () sayılı... hakkındaki 188 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M.... (...) sayılı... Soruşturma açılmasına yer olmadığına hakkındaki yazısının görüşülmesi 189 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Noter Suçları Bürosunun B.M.... Hukuk (...) sayılı Soruşturma açılmasına yer olmadığına... Hakkındaki yazısının görüşülmesi

29 190...'ın...,... İncelemenin devamına, hakkındaki vekaleten Eşi... Vekili İncelemenin devamına,...'ın... hakkındaki 'ın... hakkındaki Av....'a yazı yazılarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapıp yapmadığının sorulmasına, bu husustaki belgelerin istenmesine 'in... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına 'a vekaleten Babası...'ın Taraf ehliyeti olmadığından disiplin soruşturması açılmasına yer... hakkındaki dilekçesinin olmadığına görüşülmesi 'in... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına 'nın... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına 'in... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına A.Ş Vekili...'nin... ve... İşlem yapılmasına yer olmadığına hakkındaki

30 199...'nin... hakkındaki İncelemenin devamına, 'nın... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına 'nın... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına Vekili...,... Sanayii A.Ş Vekili...,... Disiplin soruşturması açılmasına hakkındaki 'ın... hakkındaki İncelemenin devamına, 'in... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına 205 Hükümlü... nın... hakkındaki 206 İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü'nün gün ve... hakkındaki yazısının Dosyanın incelemeye alınmasına görüşülmesi 'ın... hakkındaki... konu ile ilgili vermiş olduğu dilekçesinin hükümlü... tebliğine Şikayetçiye şikayet avansını 10 gün içinde yatırması için yazı yazılmasına,

31 'ın... hakkındaki Bilgi edinildi, evrakın bir örneğinin talepçiye gönderilmesine ve...'nun... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına yer olmadığına, 210 Hükümlü... 'nın... Av.... 'in cevabi dilekçesinin hükümlü... 'ya gönderilmesine, hakkındaki Bilgi edinildi, evrakın bir örneğinin talepçiye gönderilmesine. Av.... açısından talepçinin bilgi istenmesi hasebiyle talep dilekçesiyle birlikte 'un... hakkındakiüyesi olduğu anlaşılan İstanbul Barosu lığı'na durumun bildirilmesine 212 Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı... 'nın Soruşturma açılmasına yer olmadığına,...'nın dilekçesinin... hakkındaki dilekçesinin şikayetçiye gönderilmesine görüşülmesi

32 213 Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği nin Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Başlıklı tarih, sayılı değişikliğine ilişkin 12. maddesi gereğince sms ile gönderilen metnin kaldırılmasının mümkün olmamasına istinaden Yönetim Kurulunca hazırlanacak tekzip metninin... tarafından sms gönderdiği firmadan alacağı raporda belirtilen numaraların tümüne gönderilmesi ve gönderildiğine dair raporun sunulması hususunda 15 günlük süre verilmesine, verilen süre içinde yapılmaması halinde Reklam Yasağı... tarafından "... Hukuk" Yönetmeliği'nin Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Başlıklı başlığı ile gönderilen mesajlıntarih, sayılı değişikliğine ilişkin 12. maddesi uyarınca soruşturma görüşülmesi açılacağının bildirilmesine 'nun... hakkındakidisiplin soruşturması açılmasına 'in... hakkındaki Bilgi edinildi 'ın... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına, Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün... sayılı... hakkındaki yazısının görüşülmesi Disiplin soruşturması açılmasına, dosyanın tanık dinlenmesi ve rapor alınması için muhakkik olarak Yönetim Kurulu Üyesi Av. A.Erdem Ekmekçi'ye tevdiine nun... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına

33 'nin... hakkındaki Disiplin soruşturması açılmasına 'ın... hakkındaki 'ın... hakkındaki... 'ın... hakkındaki İşlem yapılmasına yer olmadığına Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği nin Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Başlıklı tarih, sayılı değişikliğine ilişkin 12. maddesi gereğince sms ile gönderilen metnin kaldırılmasının mümkün olmamasına istinaden Yönetim Kurulunca hazırlanacak tekzip metninin... tarafından sms gönderdiği firmadan alacağı raporda belirtilen numaraların tümüne gönderilmesi ve gönderildiğine dair raporun sunulması hususunda 15 günlük süre verilmesine, verilen süre içinde yapılmaması halinde Reklam Yasağı Yönetmeliği'nin Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık Başlıklı tarih, sayılı değişikliğine ilişkin 12. maddesi uyarınca soruşturma açılacağının bildirilmesine... ve... 'dan şikayetçinin yazısı hakkında bilgi istenmesine,

34 223 10/11/2014 tarihinde Ankara Adliyesi 5. katında bulunan Ankara Barosu,,, Sayman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Odalarında yapılan güvenlik taramasında Yönetim Kurulu Odasında bulunan böcek adı verilen dinleme cihazı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına, konuyla ilgili gerekli hazırlıkların yapılması için dosyanın Hukuk RE'SEN RE'SEN RE'SEN RE'SEN RE'SEN 10/11/2014 tarihli tutanak Adli Yardım Merkezi, Gelincik Merkezi, Hakları Merkezi, CMK Merkezi ve Yasa İzleme Enstitüsü Müşavirliği'ne tevdiine Adli Yardım Merkezi, Gelincik Merkezi, Hakları Merkezi, CMK Merkezi ve Yasa İzleme Enstitüsünde görev almak isteyen meslektaşlarımızın başvurularını 18/11/2014 tarihi mesai bitimine kadar Ankara Barosu kalemine ulaştırmalarına, konuyla ilgili ilanın baromuz web sitesi ve panolarında ilanına Ankara Barosu bütçe esasları ve halihazırda basın danışmanı bulunduğundan söz konusu teklifin kabul edilemeyeceğinin Haber Ankara internet sitesinin teklifi bildirilmesine Gelincik Merkezi Divan üyelerince Hazırlanan rapor okundu, raporun ve Gelincik Merkezi Yönergesi nin hazırlanan raporun değerlendirilmesi ilgili maddesinin bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısında hususunda Baro ı'nın değerlendirilmesine, açıklamaları Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2014/265 sayılı dosyasına baromuzun gözlemci-müdahil sıfatıyla katılıp katılmama hususunda görüşme Hakları Merkezi kayıtlarından söz konusu toplumsal davalara ilişkin olarak Ankara Barosunun mahkemedeki konumuna ilişkin kayıtların derlenerek baromuza raporlanmasına

35 RE'SEN RE'SEN RE'SEN Gelincik ve Yasa İzleme Enstitüsünden sorumlu koordinatör yönetim kurulu üyesi belirlenmesine İngilizce Dergi Kurulundan sorumlu koordinatör yönetim kurulu üyesi belirlenmesine Şikayet dosyalarında şikayete konu olayla ilgili olarak deliller ile gerekli bilgi ve belgelerin şikayet dilekçesi ekinde sunulmaması halinde yapılacak işleme dair 231 Şikayetçi...'ın şikayetli... hakkındaki dosyanın görüşülmesi 232 Şikayetçi...'ın şikayetli... hakkındaki dosyanın görüşülmesi Gelincik ve Yasa İzleme Enstitüsünden sorumlu koordinatör yönetim kurulu üyesi olarak Av. Canduran'ın belirlenmesine İngilizce Dergi Kurulundan sorumlu koordinatör yönetim kurulu üyesi olarak Baro Yardımcı Av. M. E. Arıkan'ın belirlenmesine Şikayet dosyalarında şikayete konu olayla ilgili olarak deliller ile gerekli bilgi ve belgelerin şikayet dilekçesi ekinde sunulmaması halinde soruşturmadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Av. M.E. Arıkan veya Av. Akan'ın imzası ile söz konusu bilgi ve belgelerin tebliğden itibaren 10 günlük süre içinde dosyaya sunması için şikayetçiye yazı tebliğ edilmesine, akabinde dosyanın değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulu'na sunulmasına TBB Yönetim Kurulu'nun... E. ve... K. sayılı karar gereğince disiplin soruşturması açılmasına TBB Yönetim Kurulu'nun... E. ve... K. sayılı karar gereğince disiplin soruşturması açılmasına 233 Şikayetçi...'ın şikayetli..., TBB Yönetim Kurulu'nun... E. ve... K. sayılı karar gereğince... hakkındaki dosyanın disiplin soruşturması açılmasına görüşülmesi 234 Şikayetçi...n'ın şikayetli... hakkındaki dosyanın görüşülmesi TBB Yönetim Kurulu'nun... E. ve... K. sayılı karar gereğince disiplin soruşturması açılmasına

36 235 Şikayetçi... şikayetli... hakkındaki dosyanın görüşülmesi 236 Şikayetçi... şikayetli... hakkındaki dosyanın görüşülmesi 237 Şikayetçi... şikayetli... hakkındaki dosyanın görüşülmesi 238 Şikayetçi... şikayetli... hakkındaki dosyanın görüşülmesi 239 Şikayetçi... şikayetli... hakkındaki dosyanın görüşülmesi 240 AV. SALİYE AYŞEGÜL Mazeretinin değerlendirilmesi TBB Yönetim Kurulu'nun... E. ve... K. sayılı karar gereğince disiplin soruşturması açılmasına TBB Yönetim Kurulu'nun... E. ve... K. sayılı karar gereğince disiplin soruşturması açılmasına Şikayetli avukattan şikayet dilekçesinde belirtilen hususlarda tebliğden itibaren 10 günlük süre içerisinde bilgi verilmesinin istenmesine Şikayetli avukattan şikayet dilekçesinde belirtilen hususlarda tebliğden itibaren 10 günlük süre içerisinde bilgi verilmesinin istenmesine Şikayetli avukattan şikayet dilekçesinde belirtilen hususlarda tebliğden itibaren 10 günlük süre içerisinde bilgi verilmesinin istenmesine Mazeretin kabulüne OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye IRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 AV.... Ankara... İdare Mahkemesi'nin,... TBB Disiplin Kurulu'nun... gün ve... E.... K. sayılı 3 ay süre ile hakkında... esasına kayıtlı davanın işten çıkarma cezasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... 'ın,... Elektrikli Ev Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ı olduğunu belirten... tarih ve... sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin... sayfasının ve adı geçenin sicil dosyasının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV.. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. Esas sayılı dosyalarına ulaşan Av.. hakkında verilen. Ceza Mahkemesi'nin. gün ve. Esas,. Karar sayılı kararı doğrultusunda

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU Baromuz üyesi Av....'den alınan, kamu avukatlarına uygulanan kesenek indirimi hakkındaki dilekçesi doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 21445 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın,...yeniden baro levhasına yazılma talebinin reddi kararına karşı yapılan itirazın reddine

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 AV.... 2 AV.... İLGİLİ KONU Av...., Baromuz levhasından silinmesine yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca verilen...2015 tarih ve.../1 nolu karara ilişkin Türkiye Barolar Birliği lığı'na

Detaylı

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 02 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ..'un büro adresinde..'a ilişkin olarak Ankara..Asliye Ceza ve Baro levhasında kayıtlı Mahkemesi'nin 15.04.2014 tarih,.. gelen evrak sayılı telefonları aranarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 RESEN 10 Kasım 2013 tarihinde düzenlenecek anma etkinliklerinin görüşülmesi. 2 37556 AV. Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın.. E. sayılı dosyalarında bulunan, ilgili

Detaylı

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 23 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu.

Erzurum Karayazı Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kayyım atanması davasının açık yargılanmasının sonucunun bildirimine ilişkin yazısı okundu. 02.01.2013 Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak sayılı,izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 27.11.2012 tarihli 5/11 sayılı görevlendirme yazısının Av. Y. G.'ün 28.10.2012 tarihli 29290 gelen evrak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 9936 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Av. Firdevs Kocaman vekili Av. Metin Alp'ten alınan, avukatlık bürosunda sigara denetimi yapılarak tutanak düzenlenmesi ve para cezası tanzim edilmesi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV..... vekili.. tarafından, Avukat.. hakkında... İcra Müdürlüğü'nün.. Esas sayılı dosyası ile başlatılan icra takibi neticesinde alınan Borç Ödemekten Aciz Belgesinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 7763 PROF. DR. CENGİZ BAŞAK Polis Akademisi lığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Ceza Adaleti Bölüm lığı'nda Ceza Hukuku Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Başak'ın baromuz

Detaylı

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V.

22.10.2013. Gerekli çalışmaları yapmak üzere Av.Özkan YÜCEL'in görevlendirilmesine O.B.K.V. 22.10.2013 Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak sayılı, yangın nedeniyle zarar gören avukatlık bürosu için İzmir Barosu'ndan yardım isteminin Av.E. B.'nin 11.10.2013 tarihli 28292 gelen evrak

Detaylı

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 09 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR GÜNDEM MADDELERİ. Sıra. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. YÖNETİM KURULU 21 MAYIS 2013 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 2 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yemin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... Staj döneminde çalıştığı anlaşıldığından almış olduğu ücretin üç katını ödemesi hususunun görüşülmesi. 2 AV....... vekili Av.... tarafından,... İcra Müdürlüğü'nün...

Detaylı

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi.

Karar No. Av.Z. D.'nin 03.06.2014 tarih 15494 gelen evrak sayılı, Av.M. B.'nın adres kayıtları hakkında yaşadığı sıkıntıyı bildirir dilekçesi. Karar No Konu Karar PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı,baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi okundu, bilgi alındı. PTT

Detaylı

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 24 NİSAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine,

1-C.Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, gereği için Hukuk İşleri Birimine tevdiine, 01.07.2013 PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 25.06.2014 tarih ve 17182 gelen evrak sayılı, baroların KEP Hesap Adresi alması hakkındaki yazısının bildirimi. PTT Elektronik Hizmetler Daire Başkanlığı'nın

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 18 EYLÜL 2014 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine

13/07/2016. Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine 13/07/2016 Baromuzun 2180 staj sicil numarasında kayıtlı Cemre Andaç ın 30.06.2016 tarihli dilekçesi ile staj kaydının silinmesini istediğinden, adı geçenin isteminin kabulüne, staj kaydının silinmesine,

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1...... Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, Av....in Baromuz levhasına yeniden yazılma istemi hakkında Baromuz Yönetim Kurulu'nca verilen... tarih,... sayılı karara karşı yapılan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 72073 BİLİRKİŞİLER HAKEMLER VE ARABULUCULAR DERNEĞİ KONU Bilirkişiler Hakemler ve Arabulucular Derneği lığı'nın 11.11.2016 günü yapacakları panel için saat 14.00'den itibaren

Detaylı

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 26 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 18 SUBAT 2014 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 24099 HÜMMET ERCAN İktisadi İşletme Personeli Hümmet Ercan'ın sürdürmekte olduğu görevinden ayrılma talebini içeren dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 23787 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

Detaylı

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 02.04.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Türkiye Barolar Birliği'nin

Detaylı

Karar No. Karar Tarihi

Karar No. Karar Tarihi Karar Tarihi 06/11/2012 06/11/2012 Karar No 06/11/2012 4115 06/11/2012 4123 Konu İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin 19.102.2012 tarih ve 2012/379 esas sayılı dosyasına sanık müdafii olarak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği'nin 24.06.2014 tarihli yazısı ve ekinde bulunan.. tarafından verilen dilekçe ile Ankara... Noterliği'nin..

Detaylı

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı.

11.12.2012. Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli yazısı. 11.12.2012 Karşıyaka 1.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 07.12.2012 tarihli 27149 gelen evrak sayılı,h. O. Ş.'ye vasi atanması istemli Yazı okundu, listede sırada bulunan Av. G. Ç.'nin vasi olarak atanabileceğinin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1...... İLGİLİ 2 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KONU KARAR ÖZETİ Bartın Barosu eski üyesi Her ne kadar Bartın Barosu eski üyesi.'nin sabıka...'nin Baromuz kaydında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş

Detaylı

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 14 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 12.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Orhan Gökhan SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın. hakkında "dolandırıcılık" suçunun oluşup oluşmadığının tetkik ve incelemesinin yapılmasının temini ile gereğinin takdiri hususunda

Detaylı

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 18 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Staj sicil sayılı... stajının ABEM... Staj sicil sayılı... stajının ABEM bölümünün bölümünün devamsızlık nedeniyle... (... ) devamsızlık nedeniyle... (...

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 22325 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuzdan staj bitim belgesi alan... "avukatlık" unvanına ilişkin ihbar doğrultusunda hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun değerlendirilmesi. 2

Detaylı

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 22 TEMMUZ 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV. Dosyasının incelenmesi ve gerekli işlemlerin düşünülmesi. Av. 'na yapılan tebligatın iade dönmesi nedeniyle, Mernis'ten edinilen adrese yeniden tebligat

Detaylı

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 28 MAYIS 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun Yemin Töreni'ne katılım gerçekleşti. 20.08.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katılımı gerçekleşti. 19.02.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ

YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ YÖNETİM KURULU 05 AĞUSTOS 2014 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA F456N O DOSYA NO 1 RE'SEN İLGİLİ 2 44724 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KONU Akit televizyonunda 10 Kasım 2015 tarihinde yapılan yayınla ilgili yasal yollara başvurulması hususunun değerlendirilmesi. KARAR

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 BARIŞ AKBAY ERDİNÇ YILMAZ KONU Baromuza ait, Barokart okuyucu KGS cihazlarının çalışmaması sebepleri hakkında bilgi veren 16.06.2015 tarihli, Baromuz teknik servisi tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 29696 AV. Av., Baromuz Disiplin Kurulu'nca hakkında verilen gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile verilen 6 ay süreyle işten yasaklama cezasının tarihlerinin ertelenmesi talepli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU NO NO 1 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın,.. Esas sayılı dosyalarında bulunan 30.01.2012 tarihli makbuzda adı geçen. isimli şahsın avukat ünvanını kullanması

Detaylı

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi.

Karar No. Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Karar No Konu Karar 3233 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. 3234 Yemin Töreni. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 13779 AYSEL YILMAZ Aysel Yılmaz'ın, merhum Av. Yılmaz Onay'ın vefatı sebebiyle Eskişehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmekte olan davasının takibi için Baromuzdan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1 65547 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığımın. hakkında 06.05.2016 gün ve.. Esas sayılı karar ile lık Yasası'nın 134 ve 135/5. İlgilinin halen Baromuz

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 STJ.AV....... Staj sicil nolu... TBB Staj Yönetmeliğinin 28, Ankara Barosu Staj İç Yönetmeliği'nin 19,20,21,22,23 ve 24.maddeleri hükümleri uyarınca stajının ABEM bölümünün

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı. Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU KARAR ÖZETİ 1...... Ankara... Ağır Ceza Mahkemesi'nin... tarih ve... Esas,... Karar sayılı kararı doğrultusunda hakkında yapılacak işlemler sebebiyle dosyasının ve ilgili tarafından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV....... Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan Av.... sicil dosyasının Baromuz levhasından silinmesi ihtimaline binaen incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2

Detaylı

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501

27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4498 27/11/2012 4501 27/11/2012 4503 27/11/2012 4504 Antalya Milletvekili Av. Gürkut Acar'ın 21.11.2012 tarih 25621 gelen evrak sayılı, serbest çalışan avukatların gelirleriyle ilgili hazırlamak

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 43127 JÜLİDE BORAN Baro Levhası'ndan silinme istemi Talebin kabulüne, Baromuz levhasından silinmesine, 2 42945 NURSELİ ARSLAN Baro Levhası'ndan silinme istemi

Detaylı

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine,

Avukat olarak kaydının yapılmasına, Ruhsatnamesinin verilmesine durumun Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığına bildirilmesine, 27/07/2016 Staj için Baromuza müracaat eden Kenan Can KURT ın Avukatlık Kanunu nun 17.maddesi gereği verdiği belgeler incelendi. Kenan Can KURT nın stajyer levhasına kayıt ve kabulüne, gereğinin bilahare

Detaylı

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 05 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TBB YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 1. Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi, Başkan tarafından sivil toplum kuruluşları ile ülke gündemindeki yeni anayasa yapılması konusuna ilişkin yapılan ön görüşmeler hakkında bilgi verildi.

Detaylı

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K.

Yayın Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu üyelerimizden Av. Doğan Alper'in Yazı İşleri Müdürü olarak belirlenmesine, O.B.K. 20/11/2012 4406 20/11/2012 4407 20/11/2012 4408 20/11/2012 4409 20/11/2012 4411 20/11/2012 4413 İzmir Barosu Dergisi ve Bülten için Yazı İşleri Müdürünün belirlenmesi. Yeminli Mali Müşavir Umman TÜMER'in

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye 1 AV.... Dosyasının incelenmesi, gereğinin Muhakkik Raporu doğrultusunda, lık Yasası 5/a ve 72. madde düşünülmesi 2... 04.02.2015 gün 23/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı gereğince vermiş olduğu yazılı savunmasının,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın,. ve hakkında Meslek Kuralları'nın 27/2. maddesi uyarınca işlem

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 02.04.2009 tarihinde. Noteri olarak göreve başlamış olması sebebiyle, Baromuz levhasındaki kaydının 02.04.2009 tarihi itibariyle silinmesi talepli dilekçesinin

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Av.Z.T. Ç. ve Av.B. Y.'nin 14.03.2014 Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim 2297 Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2298

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 25 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR

YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR Sıra GÜNDEM MADDELERİ YÖNETİM KURULU 11 HAZİRAN 2013 GÜNDEMİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ. Yemin törenine katılım gerçekleşti. YÖNETİM KURULU 25 ARALIK 2012 GÜNDEMİ Sıra GÜNDEM MADDELERİ KARAR 1 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1 59039 İLGİLİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 2 AVUKAT AHMET İYİMAYA 3 AVUKAT. KONU Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın, sigorta aracılık hizmetleri yapan firmaların 1136 Sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT... Ağır Ceza Mahkemesi'nin gün, Esas ve kararı sayılı kararı ve Yargıtay Ceza Dairesi'nin gün, Esas ve Karar sayılı kararı doğrultusunda lık Kanunu'nun

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AV... Dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. Avukat..in 1999 yılı 1. taksitten itibaren, 2014 yılı 1. taksite kadar aradaki hiçbir Baro keseneğini ödemediği,

Detaylı

Karar Tarihi Karar No Konu Karar

Karar Tarihi Karar No Konu Karar Karar Tarihi Karar No Konu Karar 08.04.2014 2420 SAYMANLIK 1- Ayna Reklam 07.04.2014 tarihli 28069 no lu afis basimi 2.655 tl nin baro yazilmasi,2- Akintürk 15.03.2014 tarihli 107571 no lu yakit bedeli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO 1......... İLGİLİ KONU..., Baromuzdan staj bitim belgesi alan... stajını usulsüz olarak yaptığı ve ruhsatname almamış olmasına rağmen avukat ünvanı kullandığını bildiren ihbarının 2 HUKUK

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Karar No Konu Karar Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu hakkındaki yazısı okundu. 3510 Baro Müdürü Av.Utku KILINÇ'ın 08.07.2014 tarihli, Av.F. B.'nın kayıt durumu

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 41195 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI 2 UĞUR MUMCU ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK VAKFI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, Av.. hakkında. gün ve. E. sayılı karar ile verilen

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye ASIRA NO DOSYA NO 1 AV.... İLGİLİ KONU Av....'un, Yönetim Kurulumuzca hakkında verilen... tarih ve... sayılı karara ek karar verilmesi talepli dilekçesinin değerlendirilmesi. 2 AV.... Ankara... Ağır Ceza

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Baromuz eski üyesi alınan, Baromuz levhasına yeniden kaydının yapılmasına ilişkin 21.06.2016 tarihli dilekçe hakkında hazırlanan Hukuk Müşavirliği raporunun

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 SUBAT 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 2 AV.... AV.... Baromuz kayıtlarındaki adreslerine ulaşılamaması sebebiyle, hakkında yapılacak işlemlerin ve sicil dosyasının değerlendirilmesi. Av....'na

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 56816 AV.... Av.... askerlik yaptığı dönemde tahakkuk ettirilen kesenek borçlarının silinmesi talepli dilekçesinin 2 55986 AV.... Av....... ilinde görev yapıyor olması sebebiyle

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 32840.. Baromuz levhasına yeniden yazılma isteminin görüşülmesi. 2 33133 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın, 2013/.. esas sayılı

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 LATİFE ÖZTÜRK Baro levhasından silinme istemi KARAR ÖZETİ 2 OSMAN ÇAL Baro levhasından silinme istemi 3 ÖZGE ATÇI Baro levhasından silinme istemi 4 BAHADIR ERSİN Baro levhasından

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye İlkay SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 27924 AV. MEHMET SENA KAPU Vekil olarak görev yaptığı Ankara Hukuk Mahkemesi'nin, E.sayılı davasında Yargıtay. Hukuk Dairesi tarafından verilen kararın

Detaylı

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi.

yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 18.12.2012 2013 yılı İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi'nin belirlenmesi. 2012 yılı İzmir Barosu Tavsiye Niteliğinde Asgari Ücret Tarifesi incelendi, tavsiye edilen ücretlerde artış yapılmamasına ve belirli

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV. Av. hakkında verilen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin günlü, Esas, Karar sayılı kararı ile Yargıtay. Ceza Dairesi'nin Esas, Karar sayılı ve 27.11.2012 tarihli kararlarının

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI KARAR KONU ÖZETİ Türkiye Barolar Birliği lığı'nın, duruşma tutanaklarını duruşma bitiminde teslim etmeyen Dilekçenin Hakları Merkezi ne tevdii

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1... DİSİPLİN KURULU Disiplin Kurulu Başkanlığı'nın... Esas sayılı dosyalarına ulaşan, Av.... hakkında verilen Ankara... Mahkemesi'nin... günlü... Esas ve... Karar

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 67382 DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI Disiplin Kurulu lığı'nın Av. hakkında daha önce verilen. gün ve.. Esas,.. Karar sayılı altı ay süre ile işten çıkarma cezasının, TBB Disiplin

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO 1 DOSYA NO İLGİLİ KUZEYHAN ÖZDEMİR KONU TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği'nin örnek kıdemli vatandaşların seçimi konulu yazısının değerlendirilmesi 2 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... lık Kanunu'nun 72/c maddesi doğrultusunda hakkında işlem yapılmasına binaen, Av....sicil dosyasının incelenmesi, gereğinin düşünülmesi. 2... TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 68406 AVUKAT HAKLARI MERKEZİ Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dairesi lığı'nın, Merhum Av... takip etmekte olduğu Esas sayılı dosyası için görevlendirme talep eden yazısı doğrultusunda

Detaylı

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI

YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI YÖNETIM KURULU 26 MART 2013 GÜNDEMI Sira GÜNDEM MADDELERI KARAR Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2012/299. Karar No 2013/422 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı.... eski hâlen... İdare Mahkemesi Üye Hâkimi... (...) hakkında,... Bölge İdare Mahkemesi

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA DOSYA İLGİLİ KONU KARAR NO NO ÖZETİ 1 AVUKAT. 'nun, Baromuz Disiplin Kurulu'nun gün ve Esas, Karar sayılı kararı ile hakkında verilen, 01.04.2014-01.07.2014 tarihleri arasında infaz edilecek olan

Detaylı

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye

ANKARA BAROSU YÖNETİM KURULU Sayman Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye SIRA NO DOSYA NO İLGİLİ KONU 1 AV.... Disiplin Kurulu lığı'nın, Av.... hakkında verilen... gün ve... Esas,... Karar sayılı kararla verilen meslekten çıkarma cezasının, Türkiye Barolar Birliği Disiplin

Detaylı

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.

Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. Karar No Konu Karar Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri konular hakkinda 2135 Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi. 2136

Detaylı