T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU. Nalan SÜMBÜL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU. Nalan SÜMBÜL"

Transkript

1 i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKANIN REKLAM FONKSİYONU Nalan SÜMBÜL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER ISPARTA 2010

2 ii

3 i ÖNSÖZ Küreselleşen dünyada marka bir adres, bir tarif, bir kulptur. Markaya ulaştıran, adresi anlatan süreç ise reklamdır. Aynı zamanda reklam, bir markanın kalıcılığını destekleyen, yaftalayan bir fonksiyondur. Ürünün tüketimi arttıkça markanın ömrü ve kalıcılığı da artar. Markanın daha fazla tüketici tarafından tercih edilmesi doğru yapılan reklam faaliyetine bağlıdır. Markanın başarıya ulaşması için reklamlar çok önemlidir. Bu çalışmada marka ve reklam konularıyla birlikte markanın reklam fonksiyonu konusuna ayrıntılı birşekilde yer verilmiştir. Birinci bölümde marka, markalama ve markanın fonksiyonları, ikinci bölümde reklam, reklamcılık, önemi ve fonksiyonları incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise markanın reklam fonksiyonu ile ilgili anket, yorum ve analizler yapılmıştır. Markanın reklam fonksiyonu konulu çalışmamın yürütülmesinde benden yakın ilgi ve desteğini esirgemeyen hocam Yrd. Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER e teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Bana verdikleri destek için aileme de teşekkür ederim. Nalan SÜMBÜL Isparta

4 ii ÖZET MARKANIN REKLAM FONKSİYONU Nalan SÜMBÜL Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi, 93 Sayfa, Ocak 2011 Danışman: Yrd. Doç. Dr. M. Fahrettin ÖNDER Marka üreticiler ve tüketiciler açısından büyük öneme sahiptir. Marka ürünün işlevsel amacının ötesinde o ürünün değerini artıran bir isim, sembol, tasarım ya da işarettir. Marka yaratılır, ürün zaman içinde değişse bile marka daha kalıcıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte küreselleşen dünyada sınırların ortadan kalkması ve bununla birlikte artan rekabet ortamında dünya pazarından pay almak ve bu pazarda kalıcı olmak isteyen firmalar için marka ve markalaşma olgusu çok önemli bir hale gelmiştir. Ürün ve marka bütünleşmesine kolay kolay ve birdenbire erişilemez. Bunun için zamana ve reklama ihtiyaç vardır. Reklamın tanıtım hizmeti yanında simgelediği değerlerle bir statü ve yaşam sunduğu da gerçektir. Anahtar Kelimeler: Marka, marka tanıtımı, reklam.

5 iii ABSTRACT THE BRAND S ADVERTISING FUNCTION Nalan SÜMBÜL Süleyman Demirel University, Department of Business Administration Post Graduate Thesis 93 Page, January 2011 Supervisor: Associate Professor M. Fahrettin ÖNDER Brand is of great importance in terms of producers and consumers. Brand of the product beyond the functional purpose of enhancing the value of the product a name, symbol, design or sign. Brand is created, the product may change over time, even more lasting brand. The disappearance of borders in a globalizing world by developing technology and growing competitive environment, however, get a share of the global market and brand and branding in this market for companies who want to be a permanent phenomenon has become very important. Product and brand integration can not be accessed easily and suddenly. For this time and advertising are needed. Besides the ad promotion service offered by life, symbolized by the fact that the values and status. Key words: brand, branding, advertising

6 iv İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... i ÖZET... ii ABSTRACT...iii TABLOLAR DİZİNİ... vii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKALAMA 1.1. Marka Kavramı Tarihi Gelişimi Tanımı Marka Olabilecek İşaretler Marka Türleri Markanin Benzer Işaretlerden Ayırt Edilmesi Markaların Fonksiyonları Tanınmış Marka Kavramı Marka Karar Alanları Markalama ve Markalamama Kararları Marka İsmi Seçimi Marka Sponsoru Marka İmajı, Marka Değeri,Marka Yerleştirme İyi Bir Markanın Özellikleri Bir Marka Adının Seçilmesi Marka Kimliğini İnşa Ederken Kullanılacak Araçlar Sahip Olunan Sözcük Slogan Renkler Semboller ve Logolar Markanın Konumlandırması Stratejisi Konumlandırma Süreci Marka Konumlandırmasını Seçme Stratejisi Markayı Yeniden Konumlandırma... 21

7 v Sayfa Marka Kişiliğinin Konumlandırmaya Etkisi Marka Konumlandırmasında Odak Noktası Oluşturma Stratejisi Global Konumlandırma Standardize Marka İmajı ya da Değişimi İçin Pazarlama Şartlarını Etkileyen Kararlar Kültürel Pazar Şartları Yasal Şartlar Ekonomik Şartlar Fiziki Şartlar Markaların Stratejileri Üretici Marka Stratejisi Bireysel Marka Adları Stratejileri Tüm Mallar İçin Bir Genel Aile Adı Stratejisi Tüm Mallar İçin Ayrı Aile Adları Stratejisi Bireysel Marka Adları ile Birleştirilmiş İşletme Adı Stratejileri Marka Yayma Stratejisi Çok Markalı Strateji Aracı Marka Stratejisi Karma Marka Stratejisi Marka Tercihi Markalama Markalamanın Nedenleri Markalamanın Önemi Üretici Açısından Önemi Aracı Açısından Markanın Önemi Tüketici ve Toplum Açısından Markanın Önemi İKİNCİ BÖLÜM REKLAM 2.1. Tanımı ve Özellikleri Reklamın Amaçları Reklamın Fonksiyonları Bilgilendirme Fonksiyonu İkna Etme Fonksiyonu Hatırlatma Fonksiyonu Değer Katma Fonksiyonu... 40

8 vi Sayfa Diğer Pazarlama Faaliyetlerine Yardımcı Olma Fonksiyonu Reklam Araçları Reklamin Avantaj ve Dezavantajlari Reklamın Avantajları Reklamın Dezavantajları Reklamın Sosyal ve Kültürel Etkileri İşletmelerin Reklam Yapmaktaki Amaçları Reklamın İşletme Ekonomisine Etkileri Reklamın Ekonomik ve Toplumsal Etkileri Küresel Reklamcılık Dünya Reklamcılık Tarihi Türk Reklamcılığında Önemli Tarihler Küresel Reklamcılık ve Dünya Markaları Yasal Kısıtlamalar Dil Kısıtlamaları Medya Kısıtlamaları Farklı Kültürlerin Reklam Anlayışı Reklâm Faaliyetime Ilişkin Telif Hakki Ihlallerimde Hukuk ve Ceza Davaları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM MARKANIN REKLAM FONKSİYONU ÜZERİNE ANKET ÇALIŞMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Yöntemi Araştırmanın Bulguları Anket Katılanların Kişisel Bilgileri Anket Veri Bilgileri Cinsiyete Göre Sorularımıza Verilen Cevaplar Eğitim Durumuna Göre Sorularımıza Verilen Cevaplar Aylık Gelir Durumuna Göre Sorularımıza Verilen Cevaplar SONUÇ KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ... 93

9 vii TABLOLAR DİZİNİ Sayfa Tablo 3.1: Görüşülenlerin Yaş Aralıkları Tablo 3.2: Görüşülenin Cinsiyeti Tablo 3.3: Görüşülenin Eğitim Durumu Tablo 3.4: Görüşülenin Aylık Gelir Durumu Tablo 3.5: Görüşülenin En Çok Takip Ettiği Medya Aracı Tablo 3.6: Görüşülenin En Güvendiği Medya Kaynağı Tablo 3.7: Görüşülenin Hatırladığı En Son Reklamın Markası Tablo 3.8: Görüşülenin Hatırladığı En Son Reklamın Kaynağı Tablo: 3.9: Görüşülenin Tercihlerinde Reklamın Etkisinin Olup Olmadığı Tablo 3.10: Görüşülenin Sık Reklamı Çıkan Markayı Tercih Edip Etmediği Tablo 3.11: Görüşülene Göre Reklamı Çıkan Markanın Daha Güvenilir Olup Olmadığı Tablo 3.12: Görüşülene Göre Reklam Veren Bir Markanın Reklamını Vermemesinin Güvenini Etkileyip Etkilemediği Tablo 3.13: Görüşülene Göre Reklam Veren Bir Markanın Kendi Kullandığı Marka ile Kıyaslama Yapıp Yapmadığı Tablo 3.14: Görüşülenin Daha Çok Reklam Veren Bir Markanın Ürününü Mevcut Kullandığına Kısa Bir Süre Dahi Olsa Tercih Edip Etmeyeceği Tablo 3.15: Görüşülene Göre Marka Olan Bir Ürünün Reklamının Olması veya Olmasının Önemi Tablo 3.16: Görüşülenin Cevabı Hayır İse Aklına İlk Gelen Marka Tablo 3.17: Cinsiyete Göre En Çok Takip Ettiği Medya Aracı Tablo Cinsiyete Göre En Güvendiği Medya Kaynağı Tablo Cinsiyete Göre Görüşülenin Hatırladığı En Son Reklamın Kaynağı Tablo Cinsiyete Göre Görüşülenin Tercihlerinde reklamın Etkisinin Olup Olmadığı Tablo Cinsiyete Göre Görüşülenin Sık Reklamı Çıkan Markayı Tercih Edip Etmediği Tablo Cinsiyete Göre Reklamı Çıkan Markanın Daha Güvenilir Olup Olmadığı69 Tablo Cinsiyete Göre Reklam Veren Bir Markanın Reklamının Vermemesinin Güvenini Etkileyip Etkilemediği Tablo Cinsiyete Göre Reklam Veren Bir Markanın Kendi Kullandığı Marka ile Kıyaslama Yapıp Yapmadığı Tablo Cinsiyete Göre Daha Çok Reklam Veren Bir Markanın Ürününü Mevcut Kullandığına (Kısa Bir Süre Dahi Olsa) Tercih Edip Etmeyeceği... 71

10 viii Sayfa Tablo Cinsiyete Göre Marka Olan Bir Ürünün Reklamı Olmazsa Olmazı Olup Olmadığı Tablo Eğitim durumuna Göre En Çok Takip Ettiği Medya Aracı Tablo Eğitim Durumuna Göre En Güvendiği Medya Kaynağı Tablo Eğitim Durumuna Göre Görüşülenin Hatırladığı En Son Reklamın Kaynağı Tablo Eğitim Durumuna Göre Görüşülenin Tercihlerinde Reklamın Etkisinin Olup Olmadığı Tablo Eğitim Durumuna Göre Sık Reklamı Çıkan Markayı Tercih Edip Etmediği Tablo Eğitim Durumuna Göre Reklamı Çıkan Markanın Daha Güvenilir Olup Olmadığı Tablo Eğitim Durumuna Göre Reklam Veren Bir Markanın Reklamının Vermemesinin Güvenini Etkileyip Etkilemediği Tablo Eğitim Durumuna Göre Reklam Veren Bir Markanın Kendi Kullandığı Marka ile Kıyaslama Yapıp Yapmadığı Tablo Eğitim Durumuna Göre Daha Çok Reklam Veren Bir Markanın Ürününü Mevcut Kullandığına Kısa Bir Süre Dahi Olsa Tercih Edip Etmeyeceği. 78 Tablo Eğitim Durumuna Göre Marka Olan Bir Ürünün Reklamı Olmazsa Olmazı Olup Olmadığı Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre En Çok Takip Ettiği Medya Aracı Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre En Güvendiği Medya Kaynağı Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre Hatırladığı En Son Reklamın Kaynağı Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre Tercihlerinde Reklamın Etkisinin Olup Olmadığı Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre Sık Reklamı Çıkan Markayı Tercih Edip Etmediği Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre Reklamı Çıkan Markanın Daha Güvenilir Olup Olmadığı Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre Reklam Veren Bir Markanın Reklamının Vermemesinin Güvenini Etkileyip Etkilemediği Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre Reklam Veren Bir Markanın Kendi Kullandığı Marka ile Kıyaslama Yapıp Yapmadığı Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre Daha Çok Reklam Veren Bir Markanın Ürününü Mevcut Kullandığına Kısa Bir Süre Dahi Olsa Tercih Edip Etmeyeceği Tablo Aylık Gelir Durumuna Göre Marka Olan Bir Ürünün Reklamı Olmazsa Olmazı Olup Olmadığı... 87

11 1 GİRİŞ Çağımızda marka kavramı önemli bir yer esahiptir. Türk Patent Enstitüsü nce tescil edilmiş 170 bin ürün markası bulunmaktadır. Önemli olan bu markalardan kaçının uluslararası pazara damgasını vurduğudur. Bir ülke sahip olduğu markalar kadar zengindir. Marka 2000 yılında Berry nin öne sürdüğü görüşe göre işletmeler için üründen daha önemlidir. Marka demek pek çok kişi için yaşam tarzı, hayat görüşüdür. Aynı zamanda marka günümüzün popüler kavramıdır. Marka deyince akla çeşitli kavramlar gelmektedir. Bunlardan bazıları; tanınmış marka, marka ismi, ürün, reklamdır. Bu kavramlar artık birbirleriyle iç içe geçmiştir. İşletmelerin markalama düzeyinde iki amaç söz konusudur. Birincisi; reklam, kişisel satış ve diğer satış yöntemleriyle talep yaratmak ya da talebi kışkırtmak, ikincisi elverişli kalite düzeyini sürekli tutmak. Bu amaçları taşımayan bu sorumlulukları yüklenmek istemeyen işletmeler mallarını markalayamazlar. Pazarlamanın tanımı içinde yer alan temel kavramlarından biri olan ürün; ilgi, dikkat, kullanım ya da tüketim için pazara sunulabilecek, istek ya da talebi karşılayabilecek her şeyi kapsamaktadır. İletişim açısından ürün, marka ve ambalaj, öğrenme, algılama sürecinde tüketiciye uyarıcı ve ipuçları olma görevini üstlenirler. Ürün, işlevsel bir yarar sunarken marka, ürünün işlevsel amacının ötesinde o ürünün değerini arttıran bir isim, sembol, tasarım ya da işarettir. Ürün üretilmekte, marka ise yaratılmaktadır. Diğer yandan bir ürün zaman içinde değişebilirken marka daha kalıcıdır. Marka temel olarak bir ürünü temsil etmesine karşın bir isimden çok daha fazla bir anlama sahiptir. Tüketici, ürünleri değerlendirme sürecinde ürün niteliklerini, bunların önem derecisini, markaya dair inançları ve ürünün işlevsel değerini dikkate alır. Marka, ürünün önemli bir parçası olarak görülür. Bu nedenle marka, ürün stratejisi geliştirilmesinde temel bir konu olarak kaşımıza çıkmaktadır.

12 2 Bir marka akılcı ve duygusal iki tür öğe tarafından oluşturulur. Akılcı öğe (düşünülen) markanın ne yaptığı, ne söylediği ve ne gösterdiğiyle ilgilidir. Akılcı öğeler, marka iletişiminin tema ve içeriğini, önerisini ya da vaadini ortaya koyar. Markanın en görülebilir parçasıdır. Duygusal öğeler (hissedilen) ise markanın kendisini nasıl ifade ettiği, anlattığı ve sunduğu ile ilgili olup, markanın tarzını, ton özelliklerini ve yapımını biçimlendirir. Ürün özelliklerinden dolayı kolayca ayırt edilemeyen ürün grupları için (ayırt edici bir özellik yaratma) marka imajı geliştirme, pazarlama iletişimcilerinin temel görevleri arasında yer almaktadır.

13 3 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKALAŞMA 1.1. Marka Kavramı Tüketiciler, ürün ve hizmet seçeneklerini kendi deyimleriyle ya da reklam ve arkadaş gruplar için çeşitli evrensel faktörlerin etkisiyle değerlendirmeyi öğrenir. Bu süreç içerisinde tüketici ürünün markasına bir anlam vererek hatırlamaya ve karar vermeye yardımcı olur. Doğru ve olumlu imajı çağrıştıran marka ismi ürün yönetiminde ve pazarlama iletişiminde çok önemlidir. Marka isminin en açık avantajı tüketicinin ürün yada hizmeti belirlemesine yardımcı olmasıdır. Aynı zamanda marka imajının geliştirilmesi ve pazarlama karmasını planlamasıyla yardımcı olur. Örneğin; chanel parfümü, özellikli bir dağıtım kanalını, seçici bir medyayı, duygusal reklam mesajlarını, yüksek ve kaliteli ambalajı zorunlu kılabilmektedir. 1 Marka, amerikan pazarlama birliğinin tanımına göre, bir ürün yada bir grup satıcının ürünlerini yada hizmetlerini belirlemeye, tanımlamaya, rakiplerin ürünlerinden yada hizmetlerinden farklılaştırmaya, ayıt etmeye yarayan isim, terim, işaret, sembol, dizayn, şekil yada tüm bunların bileşimi dir Tarihi Gelişimi Marka verme, ortaçağda ticaret yapan esnaf loncalarının hem kendilerini hem de alıcılarını kendi ürünlerinin daha düşük kalitede olanlarla karışmamasını engellemek amacıyla başlamıştır. Şimdilerde ise neredeyse her şeyin bir markası vardır. Tüketiciler ise belirsizlikten hoşlanmadıkları ve referans görmek istedikleri için markaları tercih etmektedirler. Ticaretin başlamasıyla bir malın, bir ürünün diğerlerinden ayırt edilmesi gerekliliği de doğmuştur. Zamanla bazı ürünlerin taşıdıkları özellikleriyle rakiplerinden ayrılmaya, aranılır olmaya başlaması, bunların kolay ayırt edilmesi gerekliliğini, üzerlerine bazı işaretler koyma zorunluluğunu getirmiştir. 1 ODABAŞI Yavuz, Pazarlama İletişim Yönetimi, Madiacat, 2002,Eskişehir, s OYMAN Mine, Pazarlama İletişim Yönetimi, Madiacat, 2002, Eskişehir, s. 360.

14 4 O dönemde okuryazar kitlenin fazla olmaması bu işaretlerin, yani markaların daha çok semboller şeklinde oluşmasına neden olmuştur. Satıcı ile alıcının karşı karşıya gelmediği günümüzde ise; bir ürünün tüketiciye ulaşması için aracılara gereksinim olmuştur. Haberleşmenin, ulaşımın bu denli gelişmesi, bir pazarda aynı ürünün pek çok çeşidinin bulunması, buna bağlı olarak self-servis satış ünitelerinin artması, insanları satış öncesi karar vermeye zorlamamıştır. En önemlisi pek çok ürünün ambalajlı olarak satılması nedeniyle tüketicinin tatma, dokunma, deneme şansı kaybolmuştur. Eski deneyimlerine, alışkanlıklarına ya da reklamın etkisine bağlı olarak seçim yapmaya başlamıştır. Bu nedenle ürünler arası ayırt edici işleviyle marka, markayı oluşturan simge, özgün yazı ve işaretlerin önemi artmaktadır Tanımı Üretim, dağıtım ve tüketimin artması, önceki dönemde tek malı almak zorunluluğunda olan tüketiciye, aynı ihtiyacı karşılayan, fakat farklı işletmelerce üretilmiş mallar arasında seçim yapma v ebeğendiğini alma imkanını kazandırmıştır. Bu durum, işletmeler arasında bir rekabet ortamının oluşumunu hazırlamış ve işletmeler daha kaliteli v edaha ucuz malları tüketicilere sunma hususunda haklı bir yarışa girişmişlerdir. Ancak, bu rekabetin devamlılığını sağlamak, malların şahsileştirilmesini gerektirir. Malların şahsileştirilmesi ise, ancak onların markalanması ile gerçekleştirilebilir. Ticari hayatın ülke sınırlarını aşması markaları daha önemli bir konuma getirmiştir. Bugün artık sadece markalanmış olmak değil, milletlerarası kullanılabilirlik, yani dünya markası olmak ön plana çıkmış bulunmaktadır. Bununla beraber, markaların ve marka hukukunun ülkemizde gereken öneme sahip bulunduğunu söyleyemeyiz. Marka hukuku, esas itibarıyla Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, TK. 57/b.5 ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun da düzenlenmiştir. Bunun yanında, bazı karar ve yönetmeliklerde de marka hukuku ile ilgili hükümler vardır. 4 3 KOTLER Philip, Kotler ve Pazarlama, (Çev. Ayşe Özyağcılar), Sistem Yay., İst., Ekim 2000, s KARAHAN Sami, Ticari İşletme Hukuku, 18. Basım, Mimoza Yayınevi, Konya, 2009, s. 158.

15 5 Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması şartıyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretlerdir (KHK/556 m.5). KHK 556 m.5, marka içerisinde yer alabilecek unsurları düzenlerken dolaylı olarak markayı tanımlayan bir maddedir. Marka kavramına sınırlama getirilmemiş ve marka kavramının doğrudan tanımından kaçınılmış; bu kavram, markanın kapsayacağı işaretler olarak ele alınarak yeni marka kullanım şekillerinin kapsam dışı kalması önlenmiştir Marka Olabilecek İşaretler Ünlü pazarlama gurusu Don Schultz a göre, marka, onu yaratanların kim olduklarını, neyi nasıl yapmak istediklerini anlatan bir özet. Marka denilen kavram, içerisinde onu yaratan kurumun misyonunu, ürününü, hedeflerini, değerini, verdiği sözleri ve en önemlisi de gerçeği barındırıyor. 6 Ayırddediciliği bulunmayan veya 5.inci maddede sayılmayan işaretler marka olarak tescil edilemez (KHK 556 m7/1a). Ayırddedicilik unsuru, markayı başka marka ve tanıtma işaretlerinden ayırt etmeyi sağlayacak en önemli tescil şartıdır. Ayırddecilik, markanın kelimelerden oluşması halinde, esas unsur niteliğini haiz olan kelime veya kelimelerde aranır. Marka sadece kelimelerden değil de sayı, harf, şekil vs.den oluşuyorsa, sadece kelimelerin birbirinden ayırt edici olup olmadığına bakılmaz, asıl unsur vasfı, markanın bütün itibarıyla bıraktığı izlenim, tümüne hakim olan görünüş ve ayırddediciliği sağlayan imajda aranılır. Markanın içerisinde yer alan unsurlardan sadece birisine bakılarak ve diğer unsurlar ihmal edilerek ayırt ediciliğin varlığına veya yokluğuna hükmedilemez. Marka olarak kullanılacka işaretin tescilden önce ayırt edicilik vasfını kazanıp kazanmadığı önemli değildir. Ayırddecilik vasfı tescille birlikte de oluşabilir. 7 5 KARAHAN Sami, a.g.e., s KOTLER Philip, a.g.e., s KARAHAN Sami, a.g.e., s. 160.

16 6 Marka, sadece isim ve kelimeler ile şekillerden meydana gelebileceği gibi bunların karışımından ve değişik kombinasyonlardan meydana gelebilir. Markanın içerebileceği sözcük sayısı açısından da bir sınırlandırma bulunmamaktadır. İsimlerden oluşan markalarda çoğunlukla özel kişi adları kullanılmaktadır. Bazen ad v esoyadının birlikte bulunması gerekmeyebilir. Aynı soyadı taşıyan birisi, iltibas tehlikesi dolayısıyla aynı markayı tekrar tescil ettiremez. Sloganlar da marka olarak tescil ettirilebilri. Örneğin Become What You Are (Neysen o ol) şeklindeki bir slogan tescil ettirebilir. Malın ambalajı veya malın kendi biçimi gibi üç boyutlu şekiller ve hacimli cisimler de tescil edilebilir. Ancak, malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek i-çin zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala aslî değerini veren şekli içeren işaretler marka olarak kullanılamaz (KHK/556 m.7/e). Harf ve sayıların marka olarak tescili mümkündür. Burada ayırtediciliği sağlayacak şekilde kompozisyonların oluşturulması önemlidir. Örneğin 0403, 404, 3M, BMW, TCDD veya Halk bankasmm özel "H" logusu gibi. Bu nitelikte olmayan münferit bir "A" harfinin veya "5" rakamının bir kişi adına tescil edilerek onun lehine inhisar oluşturulması mümkün değildir. Öte yandan teöcili talep edilen harf veya rakamnı latin alfabesinden veya rakamlarından olması zorunlu değildir. Kiril, Arap, Çin veya Japon alfabesinde veya rakamlarında bulunan bir harf veya rakam da olabilir. 8 Melodiler notaya dökülmek ve kokular kimyasal bir formülle ifade edilebilmek şartıyla marka olarak kullanılabilir. Ses veya melodinin notaya dökülmüş şekli, "üç boyutlu işaretin iki boyutlu resmi çizimle görüntülenebilme, baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğal-tılabilme" "veya benzer biçimde ifade edilebilen" kapsamında kabul edilir. Bu bağlamda örneğin, Harley Davidson'un motor sesinin veya MGM'nin aslan kükremesinin ya da Aygaz'm bir sokağa geldiğini haber veren melodisinin yahut bir TV dizisi veya programını tamtan "jingle"nin 8 KARAHAN Sami, a.g.e., s. 162.

17 7 marka olarak tescili mümkündür. Koku da, kimyasal bir formülle ifade edilmesi kaydıyla marka olarak kullanılabilir Marka Türleri Markalar çeşitli açılardan tasnife tabi tutulabilir. İlk olarak, markalar işaretledikleri şeyin mal veya hizmet olmasına göre, emtia markaları ve hizmet markaları olmak üzere ikiye ayrılır. Emtia markaları malın üzerine konulan markalar olup, fabrika markaları ve ticaret markaları olmak üzere ikiye ayrılırlar. Fabrika markaları, malın üretildiği fabrika tarafmdan o fabrikanın sahibi bulunduğu markanın malın üzerine konulmasıyla oluşturulan markalardır. Ticaret markaları ise, malm üzerine konulan markanın, malı üreten fabrikaya değil, malı ticarete sunan işletmeye ait olması halinde söz konusu olur. Örneğin, Arçelik markası bu anlamda bir fabrika ve aym zamanda bir ticaret markası iken, Aygaz markası, kendisine ait üretim tesisleri bulunmayıp fason olarak bir fabrikaya üretim yaptırarak bu malı ticarete sunan işletme sahibi tarafmdan konulduğu i-çin sadece ticaret markası vasfmı haizdir. Hizmet markaları ise, bir ticarî işletmenin hizmetlerini, diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan markalardır. Örneğin, Duru Turizm, Ulusoy, Kontur ve Turban gibi markalar hizmet markasıdır. 551 sayılı Markalar Kanunu hizmet markalarını düzenlememiş ve bu markaları kendi hükümlerine tabi kırmamıştı (m.46). Bu nedenle bu markalara ilişkin koruma ancak genel hükümlerle sağlanabiliyordu. KHK/556 ise, hizmet markalarını da düzenlemek suretiyle, onları da koruma alanı içine almış ve onlarında diğer markaları koruyan aynı hükümlerle korunabileceğini hükme bağlamıştır. Dolayısıyla Türk Hukukunda da artık hizmet markalarının tescil edilmeleri ve KHK/556 hükümleri ile korunmaları mümkün hale gelmiştir. 9 İkinci olarak markalar, münferit bir işletme veya bir grup tarafından kullanılma açısından münferit markalar ve ortak markalar olmak üzere ikiye ayrılırlar: 9 KARAHAN Sami, a.g.e., s. 163.

18 8 Münferit markalar, bir üretim veya ticaret veya hizmet işletmesi tarafından kullanılan işaretlerdir. Örneğin, Ülker, Afra, Titizce, Adese, Zade, Passat, Lassa ve Oyak gibi markalar, münferit markalardır. Ortak markalar ise, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan markalardır. Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar Markanin Benzer Işaretlerden Ayırt Edilmesi Coğrafi işaret, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir (KHK/555 m.3/i). Coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olmak üzere ikiye ayrılır (KHK/555 m. 3/H). Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı; 1) coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan ürün olması, 2) tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması, 3) üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması (KHK/555 m. 3/III) şartlarının birlikte bulunması halinde menşe adı sayılır. Örneğin, Anzer Balı, Antep Fıstığı, İznik Çinileri, Eskişehir Lületaşı, Türk Rakısı vb. Mahreç işareti ise, bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı; 1) coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan veya bölgeden kaynaklanan bir ürün olması, 2) belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması, 3) üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırlan içinde yapılan bir ürün olması, şartlarının karşılanması durumunda gösterdiği işarettir. Örneğin, ihraç edilecek malların üzerine yerleştirilen T.M. (Türk Malı) işareti bir mahreç işaretidir. Bu işaretler markadan farklıdırlar ve marka olarak da kullanılamazlar (KHK/555 m.18). Farklılıklardan bazıları şöylece sıralanabilir: 10 KARAHAN Sami, a.g.e., s. 163, 164.

19 9 1. Marka, üzerine konulduğu malın belirli bir işletmede yapıldığını veya hazırlandığını gösterir. Oysa coğrafi işaretler, genel anlamda üzerine konulduğu mahsul veya mamulün belirli bir ülke, bölge veya yer sınırları içinde üretildiğini veya işlendiğini gösterir. 2. Marka, ferdi bir tanıtma aracıdır. Genellikle sadece bir işletme sahibinin menfaatine hizmet eder. Coğrafi işaretler ise, ferdi değil kollektif tanıtım aracıdırlar. 3. Marka sahibi, markasını veya kullanma veya işletme hakkını kural olarak başkasına devredebilir. Buna karşılık, coğrafi işaretlerin sadece kullanma hakkı söz konusu olabilir. 11 Ticaret unvanı, işletme sahibi taciri diğer tacirlerden (TK.41 vd.); işletme adı, işletmeyi diğer işletmelerden ayırdetmeye yarar iken (TK.55); marka işletme sahibinin mallarını veya hizmetlerini başkalarına ait mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yarar. Öte yandan, ticaret unvam ve işletme adı marka olarak kullanılabilir. Garanti işaretleri veya KHK/556'nın ifadesiyle garanti markaları, marka sahibinin kontrolü alünda birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerim, üretim usullerim, coğrafi menşelenni ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir (KHK/556 m.54). Bunlar klasik anlamda marka değildir. Zira, yukarıda verilen marka tanımından da anlaşılacağı üzere, değişik işletmeler tarafından üretilen mal veya hizmetleri ayırt etme hususunda herhangi bir işlev görmezler. Örneğin, malın Türk standartlarına uygun ve kaliteli olarak yapıldığını veya piyasaya sürüldüğünü gösteren TSE işareti, üretimin en iyi iş şartları altmda İsviçre'de yapıldığını garanti eden LABEL işareti, bir malın milletlerarası kalite normlarına uygun üretildiğini gösteren ISO 9000, ISO 9001 ve ISO 9002 işaretleri klasik anlamda marka olmamakla birlikte, KHK/556 tarafından garanti markası olarak adlandırılmış ve klasik markaların tabi olduğu KHK/556 hükümlerine tabi kılınmışlardır ARI Zekeriya, Coğrafi İşaretlerin Korunması Ünal Tekinalp'e Armağan, CM, İstanbul 2003, s ; A. Devletian (Çev. Uyguner, M.), Menşe Adları ve Mahreç İşaretlerinin Himayesi, TİG. 1958, s. 7, 12 ARI Zekeriya, a.g.e., s ; A. a.g.e., s.7.

20 Markaların Fonksiyonları Markanın esas itibariyle üç ana fonksiyonunun bulunduğu kabul edilmektedir. Bunlar, kaynak, garanti ve reklam fonksiyonlarıdır. İlk olarak, marka bir malın hangi işletme tarafından yapıldığını, üretildiğini veya piyasaya sürüldüğünü yahut bir hizmetin hangi işletme tarafmdan sunulduğunu, yani kaynağım gösterir. Marka mal ve hizmetler yanında işletme sahipleri açısından da ayırt edici rol oynar. Bugün, kaynak fonksiyonunun eskisi kadar önemli olmadığı kabul edilmektedir. Ekonomik hayatta meydana gelen gelişmeler sonucu halk, artık, malın kimin tarafından üretildiğini veya hizmetin kimin tarafından yürütüldüğünü araştırmadan alışveriş yapmakta ve sadece aynı marka altında aynı kalitenin korunup korunmadığı hususu ile ilgilenmektedir. Buna karşılık tanınmış markalar için aynı sonuca varmak doğru değildir. Zira, taranmış markalar çoğunlukla işletmeye işaret etmektedirler. İkinci olarak marka, iyi mal yerine kötü mal konulmasına karşı müşterileri korur. Müşteriyi malın kalitesini her defasında yeniden denemekten kurtarır. Müşteri marka sayesinde, malın kalitesinin ve diğer ayırıcı özelliklerinin aynı olduğunu teşhis edip tanıyabilir. Müşteri açısından önemli olan malın kalitesinin garanti edilmiş olmasıdır. Müşterinin beğenisi zamanla markanın o eşyanın adı ile özdeşleşmesine ve müşterinin o mal yerine o markayı istemesine yol açar. Örneğin, müşteri artık kağıt mendil değil, Selpak; ağrı kesici değil, Aspirin; yapıştırıcı değil, Uhu ister. Öte yandan marka, müşteriye daha malı alırken, satış sözleşmesindeki ayıba karşı tekeffül hükümlerine başvurulmasına gerek kalmayacağı şeklinde bir güven de verir. İşletme sahipleri de, müşterilerine güven vermek, elde ettikleri itibarı kaybetmemek ve ticaretlerini istikrarlı bir şekilde artırabilmek için mallarının kalitesini bozmamaya azami çaba sarf ederler. Zira malın kalitesi üstün kaldıkça ve bu kalite reklam yapıldığı gerekçesiyle gevşetilmedik sürece müşteri kaybetmekten ve rekabetten korkmaya gerek yoktur Netice itibariyle, garanti fonksiyonu: müşteri bakımından; üretimin kalitesinde, kalitenin devamlılığında ve malların kullanılmasına ilişkin hizmetlerin tamamında bir garantiyi ifade ettiği gibi, işletme sahibi bakımmdan da malın kalitesini koruduğu sürece müşteri çevresini kaybetmeyeceği hususunda garanti oluşturur.

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Marka Ve Marka Yönetimi Ünite 13 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 13 MARKA VE MARKA YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER İçindekiler

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ

MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ MARKA KİMLİĞİ ve MİMARİSİ MARKA KİMLİĞİ VE ÖĞELERİ Kimlik, markayı diğerlerinden ayırt eden, markanın ethos, hedef ve değerlerini yansıtan farklılaştırıcı çerçeve olarak tanımlanır. Kimlik yaklaşımında

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Konumlandırma

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama

Tutundurma Karması. Reklam. Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama Tutundurma Karması Reklam Kişisel satış Satış Geliştirme Halkla ilişkiler Doğrudan Pazarlama İşletmelere tarihsel olarak, tutundurma metotları içinde önce kişisel satıştan; sonra reklâmlardan; daha sonra,

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U)

PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. PAZARLAMA İLETİŞİMİ (PZL304U) 1 KISA

Detaylı

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1

Fiyat nedir? Müşterilerin Değer Algısı FİYATLANDIRMA 5/21/2013. Copyright 2005 Brainy Betty, Inc. 1 Fiyat nedir? Dar anlamda, mal ya da servis için ödenen para miktarı. FİYATLANDIRMA Geniş anlamda, tüketicilerin mal ya da hizmeti kullanmak ya da sahip olmak için takas ettikleri değerlerin toplamı Copyright

Detaylı

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8)

SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 8) SPONSORLUK BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 8) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Sponsorluk 2. Sponsorluğun yapısal unsurları 3. Sponsorluğun temel özellikleri 4. Sponsorluğun gelişme

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU

PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU PAZARLAMA YÖNETİMİNDE SATIŞ PROMOSYONU Tutundurma karmasının tekrar hatırlayacak olursak Satış promosyonu, tutundurma karmasının bir bileşenidir. Tutundurma elemanları: 1. Reklam, 2. Halkla ilişkiler (PR),

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Tasarım Nedir? Tasarım nesnel çevreyi gereksinimlerine uyarlama sürecidir. Herkesin aynı işlediği konuyu kişisel farklarınızla

Detaylı

YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MARKA VE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell

Değeri Yönetemeyenler. Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Değer OLUŞTURMA Değeri Yönetemeyenler Toysrus Lehman Brothers WordCom Refco Delta Airlines Teba Vanet KTHY Aria ve Aycell Ne oluyor? İmalat Global olmak zorunda, dünya/kıta/bölge/ülke boyunca dağıtık imalat->

Detaylı

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri XII. Bölüm OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 23.10.2016 1 pazar faaliyetlerinin zorluk katsayısının arttığı Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri F

Detaylı

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr

FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI. Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI Dr. Deniz ŞENYAY ÖNCEL deniz.oncel@deu.edu.tr Yeni buluşlar ve özgün tasarımlar ürünleri oluşturur ve biçimlendirir. Ancak bu yeni ürünleri tüketiciye sunmak ve satabilmek

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri

Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Tasarımda Farklılık ve Sektörel Tasarım Takipleri Hayatın Estetiği Tasarım Rakiplerinizle Aranız Sadece Farklılığınızla Açılsın İçerik Farklılık Gereksinimi Tasarımla Farklılık Yaratmak Farklı Tasarımların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLER ve SPONSORLUK Günümüzün bilgi ve iletişim çağında, ulusal ve uluslar arası rekabet ortamında rakipler arasında ön plana çıkmak, farkındalık yaratmak, hedef kitlelerle

Detaylı

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker

Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama. Ufuk Peker Tedarikçi Seçimi Marka Ve Pazarlama Ufuk Peker Kişisel Etkinlik Özbilinç Özyönetim Özmotivasyon Ne Görüyoruz? Ekip Olma Strateji Planlama Kendimizi Yönetme Bir şeyi yapabileceğimize veya yapamayacağımıza

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT / 1

Girişimcilik GİRİŞİMCİLİK. Ders 06. ŞENYURT   / 1 GİRİŞİMCİLİK Ders 06 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 1 www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 2 Pazarlama Planı Eğitimi www.ozersenyurt.net www.orbeetech.com / 3 Pazarlama İşletme amaçlarını gerçekleştirmek,

Detaylı

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA

4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 4.BÖLÜM PAZAR KONUMLANDIRMA 59 60 4.Bölüm Pazarlama Konumlandırma 4. PAZAR KONUMLANDIRMA Bir firmanın, kendisi, sunduğu hizmeti vb. konularda müşteri belleğinde yaratmak istediği imajla ilgili çalışmaları,

Detaylı

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar

ÜNİTE:1. Reklam Nedir? ÜNİTE:2. Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3. Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4. Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:1 Reklam Nedir? ÜNİTE:2 Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam ÜNİTE:3 Reklamın İletişim Etkileri ÜNİTE:4 1 Reklamcılık Sektörü ve Kurumlar ÜNİTE:5 Reklam ve Tüketiciler ÜNİTE:6 Reklam Planlama

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması

Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Türkiye de Coğrafi İşaret Koruması Dr. Elif Betül Akın Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanı 11 Ekim 2012, Antalya İlgili Mevzuat 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında KHK 555 Sayılı

Detaylı

Marka İletişimi ve Pazarlama

Marka İletişimi ve Pazarlama Marka İletişimi ve Pazarlama F. Meriç Dirik Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş. meric.dirik@mikrobilgi.com.tr Marka: Ürünün ruhu Marka İletişimi: Ürünün hayatı Pazarlama: Ürünün sosyal hayatı Reklam: Ruhunu

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ

DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ DAĞITIM KAVRAMLARI ve STRATEJİLERİ Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetler gibi, değeri olan şeylerin üretim noktalarından kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbiriyle bağımlı bir dizi

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Pazarlama Araştırması 2016 1 Pazarlama Araştırması Bir karar almadan önce o kararla ilgili birtakım verilerin toplanması ve onun ışığında o kararın desteklenmeye çalışılmasıdır. 2 Pazarlama Araştırması

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR

MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR MARKA HAKKI NEDİR VE MARKA BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN UNSURLAR "Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... x x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI 1. Marka Kavramı ve Tanımı... 3 2. Markanın Tarihçesi... 5 2.1. Markanın Dünya

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ COĞRAFİ ETİKETLİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN TÜKETİCİLERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Dr.Aslı ZULUĞ Prof. Dr. Bülent MĠRAN 7. Gıda Mühendisliği Kongresi 24-26 Kasım Ankara Coğrafi Etiketli Ürünler TUTUM

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ. Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ Yrd.Doç.Dr. Tolga DURSUN Pazarlama İletişimi Yönetimi Yavuz Odabaşı, Mine Oyman MediaCat Kitapları Coca Cola'nın efsanevi pazarlama müdürü Sergio Zyman der ki; "Pazarlamanın

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

E-BÜLTEN.

E-BÜLTEN. İCAT TAM ÇIKARMANIN ZAMANI E-BÜLTEN Ülkelerin ekonomik gelişmelerini değerlendirmek için kullanılan ölçütlerden biri de kişi başına düşen millî gelir dir. Kişi başına düşen millî gelirin 10.000 Amerikan

Detaylı

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar.

Bir başka benzer model ise DAGMAR dır. Tüketicinin benzer aşamalardan geçtiğini varsayar. İletişim mesajlarına gösterilen tepkiler açısından; amaçlar değişik modellerle açıklanmaya çalışılmıştır. A.I.D.A modeli olarak da adlandırılan bu model dört aşamalıdır.[8] 1. 2. 3. 4. Dikkat İlgi Arzu

Detaylı

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon

3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon 3. Hafta Ar-Ge Yönetimi Yeni Ürün İnnovasyon Ar-Ge Nedir? Araştırma, var olan bilgiye kullanılabilir ve kanıtlanabilir nitelikte yeni bilgiler eklemek amacını güden sistemli bir incelemedir. Araştırma

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN

Stratejik Pazarlama Planlaması. Tolga DURSUN Stratejik Pazarlama Planlaması Tolga DURSUN 1 İŞLETME YÖNETİM SÜRECİ PLANLAMA UYGULAMA DENETLEME o Amaçları Belirleme o Strateji ve taktikleri belirleme Örgütleme Kadrolama Yürütme Performans sonuçlarını

Detaylı

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ

HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ HEDEF PAZAR SEÇİMİ STRATEJİLERİ Farklılaştırılmamış Pazarlama ya da TÜM PAZAR stratejisi ; Yoğunlaştırılmış Pazarlama ya da TEK BÖLÜM stratejisi ; Farklılaştırılmış Pazarlama ya da ÇOK BÖLÜM stratejisi.

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

herkesin bir reklamı olmalı

herkesin bir reklamı olmalı bilgi@herkesinreklami.com www.herkesinreklami.com herkesin bir reklamı olmalı herkesin bir reklamı olmalı Günümüzde reklam ve tanıtım gibi faaliyetlerin öneminin herkes farkında. Ancak çok zaman bu işler

Detaylı

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri

11/10/14. Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Yeni ürün geliştirme stratejisi Yeni ürün geliştirme süreci Yeni ürün geliştirme yönetimi Ürün yaşam döngüsü stratejileri Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com

İnteraktif Pazarlama Stratejimiz. www.grafiketinteractive.com İnteraktif Pazarlama Stratejimiz amaç Neden İnteraktif Pazarlama? Günümüz Dünyasında internet, hızlı bilgi paylaşımı ve iletişimin yanısıra, pazarlama ve satış alanında çok ciddi avantajlar geliştirmiştir.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Hizmet Pazarlaması BBY 401, 25 Kasım Hizmet Pazarlaması. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Hizmet Pazarlaması Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Hizmet Pazarlaması - Giriş Alvin Toffler Üçüncü dalga 1980 li yıllar Arz talep dengesindeki bozulma Yıkıcı rekabet

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

Stratejik Planlamada İletişimin Önemi

Stratejik Planlamada İletişimin Önemi Stratejik Planlamada İletişimin Önemi STRATEJİ nedir? Şirketin amaç ve hedeflerini belirler Amaç ve hedefleri hangi amaçlarla nasıl ulaşılacağını gösterir Şirketin içinde bulunduğu pazarı ve çevresini

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı

I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising. Doç. Dr. Olgun Kitapcı I. Bölüm REKLAM(CILIK) Advertising Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Reklama maruz kaldığınız mecralar (TV, Radyo, Gazete, Dergi, Sosyal Medya v.s.) En son ne zaman bir reklamdan

Detaylı

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir.

4/20/2015. Müşteri Değeri Tabanlı Fiyatlandırma. Maliyet tabanlı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış maliyetlerinin üstüne prim eklenmesidir. Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2014). Pazarlama İlkeleri ve Yönetimi. Beta Basım:İstanbul. -Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu

HOŞGELDİNİZ. Nil Şenver ELA Sunumu HOŞGELDİNİZ ETİK LİDER AKADEMİSİ ELA Nil Şenver ELA Sunumu Beklen

Detaylı

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com

0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com 0216 693 08 08 info@ph1istanbul.com Adını aldığı Ph1 gezegenin sahip olduğu 4 güneşi Kalite, Uzmanlık, Güven ve Yenilikçi olarak yörüngesine koyarak, markanızı 4 koldan saracak ve sizi gezegen savaşlarına

Detaylı

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ

PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ PAZARLAMA KARMASINDA TUTUNDURMA VE YENİ TUTUNDURMA STRATEJİLERİ PAZARLAMA İLKELERİ TUTUNDURMA Tutundurma, pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynayan kontrol edilebilir pazarlama değişkenlerinden

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPORDA STRATEJİK YÖNETİM Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİMLE İLGİLİ KAVRAMLAR Stratejik Yönetimi Öne Çıkartan Gelişmeler İşletmenin Temel Yetenekleri Stratejik Yönetimin Gelişimi Stratejik Düşünme

Detaylı

GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem

GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem GHS Küresel Uyumlaştırılmış Sistem ETİKETLER TEHLİKE İLETİŞİMİ İlgili kitle için doğru ve kolay anlaşılabilir bilgi. Üreticinin/tedarikçinin/dağıtıcının tanıtım bilgileri. Ürünü/ maddeyi tanımlayıcı bilgiler.

Detaylı

Başarının adı: Uygun pazar, doğru strateji ve kaliteli ürün HEDEFİMİZ, RAPRO İSMİNİ EN ÇOK ARANAN VE GÜVENİLEN MARKA HALİNE GETİRMEK.

Başarının adı: Uygun pazar, doğru strateji ve kaliteli ürün HEDEFİMİZ, RAPRO İSMİNİ EN ÇOK ARANAN VE GÜVENİLEN MARKA HALİNE GETİRMEK. HEDEFİMİZ, RAPRO İSMİNİ EN ÇOK ARANAN VE GÜVENİLEN MARKA HALİNE GETİRMEK. Rapro Kimya, teknolojinin olanaklarından en üst düzeyde yararlanarak üretim yapan bir firma. Firmanın hizmet anlayışı ise en kaliteli

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü

Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü 5.Ders Pazarlama terimi günümüzde oldukça yaygın, ancak farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bazıları için pazarlama, satış ile eş anlamlı olup, bir ürünü överek kapı kapı dolaşarak satış yapanları akla

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

Marka ya üyelik farklılık yaratır

Marka ya üyelik farklılık yaratır Marka ya üyelik farklılık yaratır bestwestern.com Best Western, dünyanın en büyük otel zincirine katılmanın avantajları. Best Western bağımsız kişiler tarafindan sahip olunan ve yönetilen bir otelciler

Detaylı