YUSUFELİ BARAJI VE HES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUSUFELİ BARAJI VE HES"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK M YENİDEN YERLEŞİM YERİ SECİMİ VE HAZIRLANMASI SÜRECİ Çevre Danışmanlık Ltd. Şti. Temmuz 2006 (Rev B), Ankara

2 EK M YENİDEN YERLEŞİM YERİ SEÇİMİ VE HAZIRLANMASI SÜRECİ 1. Yusufeli Projesi için Kentsel ve Kırsal Yeniden Yerleşim Yerleri Seçimi Dünya Bankası Politikaları ve Rehberleri uyarınca yeniden yerleşim yeri seçimi, projeden etkilenerek yeniden yerleşecek halkın ve seçilecek yerde halen yaşayan halkın görüşleri alınarak yapılmalıdır. Bununla beraber, arazi kullanımı için gerekli kaynaklar ve planlar da incelenmelidir. Yeni alanlarda yer seçimi, temin edilecek sığınma ve altyapı seçenekleri, projeden etkilenecek nüfusun isteklerini ve en iyi hayat koşullarının zamanında geri kazanılabilmesi için gerekli imkanları sunmalıdır. Yeniden yerleşim yeri seçimi sürecinin en önemli unsurları, yerleşim alanın yer seçimi ve etkilenen toplumun korunmasıdır. Sonuç olarak, yeniden yerleşim alanları etkilenen insanlara gerçekçi bir şekilde üretken kaynaklara ulaşım, çalışma imkanları ve iş olanakları sağlamalıdır. Etkilenen toplumun üyeleri yeniden yerleşim seçenekleri hakkında bilgilendirilmeli ve onların görüşleri, önerileri ve istekleri alınmalı ve kendilerine en uygun seçenekler sunulmalıdır. Her ne kadar Türk Mevzuatı Dünya Bankası nın politika ve rehberlerinin isteklerini bire bir içermese de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ni temsilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Dünya Bankası gerekliliklerini sağlamak amacıyla aşağıda sunulan, yeniden yerleşim yerleri seçimi ve bu alanların kullanıma uygun hale getirilmesi için gerekli hazırlıkları yapmayı taahhüt etmektedir. Yeniden yerleşim yer seçimi süreci iki çeşit alternatif alan seçimini içermektedir. Bunlar kırsal yeniden yerleşim ve kentsel yeniden yerleşimdir. Raporun takip eden bölümlerinde, kırsal ve kentsel yeniden yerleşim yer alternatifleri seçimi ve bu alanların kullanıma hazırlanması süreci, Yusufeli projesi için bu süreçlerin birbirinden farklılıklar göstermesi nedeniyle ayrı ayrı anlatılmaktadır. 2. Kırsal Yeniden Yerleşim 2.1. Yeniden Yerleşim Seçimi Sırasında Göz Önüne Alınacak Hususlar Kırsal yeniden yerleşim yerleri alternatiflerinin seçiminde, yeniden yerleşecek insanlar için yeni yerleşim yerlerinin seçilmesi konusunda kabul görmüş uluslararası gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için aşağıda belirtilen hususlar göz önüne alınmalıdır: İnsanların yaşadıkları alanlarda kalmalarını yönlendirecek politikaların geliştirilmesi. Yeniden yerleşecek nüfusun karar verme sürecinde yer almalarını sağlayacak politikaların geliştirilmesi. Halkın katılımına önem vererek, kırsal alanlarda gelirin artırılmasına yönelik imkanlar yaratacak gelişim modellerinin hazırlanması. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 1 / 17

3 Kırsal yerleşime elverişli alanların planlanması ve kırsal alanlarda hizmet veren organizasyonların geliştirilmesi. Projeden etkilenecek alanlarda kültürel, doğal ve arkeolojik değerlerin korunması ve gerekli olduğu durumlarda bu değerlerin taşınması Kırsal Yeniden Yerleşim Yerleri Seçimi Unsurları ve Bu Alanların Hazırlanması Süreci Genel Kırsal yerleşim yerlerinin belirlenmesi, yeniden yerleşim sürecinin en önemli konularından birisidir. Bu öneme istinaden, yeniden yerleşim aşamasında halkın katılımı ve danışma mekanizması, şikayet çözüm mekanizması ve kırsal yerleşim yerleri seçimi süreci eşzamanlı olarak uygulanacaktır. Kırsal yerleşim yeri seçimi ve bu alanların hazırlanması süreci; planlama, uygulama ve uygulama sonrası olmak üzere üç ana aşamadan oluşmaktadır. Kırsal yerleşim yeri seçimi ve bu alanların hazırlanması na ilişkin faaliyetler ve bunlara ait zamanlama bilgileri (ne zaman başlatılacak, ne kadar sürecek) ve sorumlu kurum/kuruluş hakkında bilgiler Tablo M.1 de sunulmaktadır. Bu sürece ait tüm harcamalar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın (BAİB) Yusufeli Projesi için ayrılacak olan bütçesinden (yeniden yerleşim uygulama süreci harcamalarının karşılanacağı fon) karşılanacaktır. Kırsal yeniden yerleşim yerlerinin seçimi ve hazırlanması yöntemi hakkında genel bilgiler Tablo M.1 de verilmekte olup, detaylı bilgiler bu ekin takip eden kısımlarında verilmektedir. Tablo M.1. Kırsal Yeniden Yerleşim Yerleri Seçimi ve Bu Alanların Hazırlanması Sürecinde Yapılacak Faaliyetler Faaliyet No Aşama Yapılacak Faaliyet İşin Başlangıcı 1 Planlama Kırsal yerleşim yeri seçenekleri için YYEP nın başlamadan 7 ay 2 Planlama incelenmesi önce Kırsal yerleşim yeri seçimi için ön fizibilite başlamadan 4 ay 3 Planlama Tanımlanan paydaşlara bilgi verme ve danışma süreci 4 Uygulama Ön bilgilendirme toplantıları için ilan verme 5 Uygulama Ön bilgilendirme toplantıları önce başlamadan 3 ay önce başlamadan 3 ay önce başlamadan 2 ay önce Süre (gün) Sorumlu Birim 15 DSİ, BAİB 30 DSİ, BAİB 30 Yeniden Yerleşim Birimi (YYB), DSİ, BAİB 15 YYB 30 YYB, BAİB YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 2 / 17

4 Tablo M.1. Kırsal Yeniden Yerleşim Yerleri Seçimi ve Bu Alanların Hazırlanması Sürecinde Yapılacak Faaliyetler Faaliyet No Aşama Yapılacak Faaliyet İşin Başlangıcı 6 Uygulama Köy halkı katılım toplantıları için ilan verme başlamadan 2.5 ay önce 7 Uygulama Köy halkı katılım toplantıları 8 Uygulama Kırsal yerleşim yerleri alternatiflerinin belirlenmesi 9 Uygulama Resmi yeniden yerleşim anketleri için ilan verme 10 Uygulama Resmi yeniden yerleşim anketleri 11 Uygulama Hak sahibi ailelerin belirlenmesi 12 Uygulama Kırsal yerleşim hususunda etkilenen nüfusun tercihlerinin alınması 13 Uygulama Belirlenen kırsal yerleşim alanlarında teknik fizibilite nın yapılması başlamadan 1 ay önce başladıktan 1 ay sonra başladıktan 2 ay sonra başladıktan 3 ay sonra 4. ayda 4. ayda 2. ayda Süre (gün) Sorumlu Birim 15 YYB 30 YYB, BAİB 30 DSİ, MPWS 30 YYB 30 DSİ, BAİB 90 Yerel Yeniden Yerleşim Komisyonu 90 BAİB 90 BAİB 14 Uygulama Halkın katılımı (Köy Toplantıları) toplantıları için ilan 15 Uygulama Köy Toplantıları (teknik fizibilite sonuçlarıyla ilgili danışma) ve yer seçimi sürecinin tamamlanması 16 Uygulama Taslak gelişme planlarının hazırlanması 5. ayda 5. ayda 6. ayda 15 YYB 30 YYB, BAİB 30 BAİB YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 3 / 17

5 Tablo M.1. Kırsal Yeniden Yerleşim Yerleri Seçimi ve Bu Alanların Hazırlanması Sürecinde Yapılacak Faaliyetler Faaliyet Aşama Yapılacak Faaliyet İşin Başlangıcı No 17 Uygulama Taslak gelişme planları hususunda halka danışma için 18 Uygulama ilan 7. ayda Halkın katılımı (kırsal yeniden yerleşim yerleri taslak gelişme planları hususunda 7. ayda halka danışma) 19 Uygulama Gelişme planlarının nihai hale getirilmesi 20 Uygulama Taslak harita (topografik haritalar ve yerleşim) ve yapısal planların hazırlanması 21 Uygulama Taslak haritalar ve yapısal planlar için köy halkı katılımı toplantıları ilanları 22 Uygulama Taslak haritalar ve yapısal planlar için köy halkı katılımı toplantıları 23 Uygulama Yapısal (inşaat) planların nihai hal alması 24 Uygulama İnşaat için ihale ilanları 25 Uygulama Kırsal yeniden yerleşim yerlerinin hazırlanması 7. ayda 8. ayda 10. ayda 10. ayda 10. ayda 12. ayda 16. ayda 26 Uygulama İnşaat aşaması 20. ayda 27 Uygulama Taşınma aşaması 40. ayda Süre (gün) Sorumlu Birim 15 YYB 30 YYB, BAİB 15 BAİB 30 BAİB 15 YYB 30 YYB, BAİB 70 BAİB 200 BAİB 270 BAİB 1,414 BAİB 1,000 BAİB / Artvin Valiliği YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 4 / 17

6 Planlama Aşaması Faaliyet 1: Kırsal yeniden yerleşim yerlerinin seçimi sürecinin birinci planlama aşaması olarak, YYEP raporu BAİB uzmanları tarafından (baraj inşaatı başlamadan 7 ay önce) değerlendirilecek ve bu çalışma 15 gün içerisinde tamamlanacaktır. Bu kapsamda, 2005 yılında proje alanında yürütülen saha nda (Nüfus ve sosyo-ekonomik araştırma ve etkilenen halk ile düzenlenen forum ve katılım toplantıları) etkilenen nüfusun kırsal yeniden yerleşim yerleri alternatifleri hakkında görüşleri alınmış ve alternatif alan olarak önerileri sorulmuştur. Halkın kırsal yerleşim yerleri olarak önerdikleri yerler göz önüne alınarak değerlendirmeler yapılmıştır. Halkın katılımı vasıtasıyla belirlenen görüş ve önerileri çerçevesinde 24 aday alternatif saha önerilmektedir. Bu konuya ilişkin detaylı bilgiler YYEP raporunda 6. Bölüm de sunulmaktadır. Belirlenen alternatif alanlar daha sonra BAİB uzmanları tarafından yapılacak halka danışma ve teknik çalışmalara baz teşkil etmek üzere bu raporda verilmektedir. YYEP raporunda verilen bilgiler ışığında BAİB uzmanları tarafından yapılacak bu incelemede paydaşlar ve öngörülen alternatif kırsal yerleşim alanları belirlenecektir. Bu n sonuçları aşağıda verilen faaliyetler için temel teşkil edecektir. Faaliyet 2: Bu faaliyet, YYEP raporunda verilen sonuçlar çerçevesinde nı yürütecek olan BAİB uzmanları tarafından yürütülecek kırsal yerleşim yerlerinin seçimi için gerekli ön-fizibilite nı içermektedir. Bahse konu fizibilite nda alanlarda eğim ve alansal büyüklük yapılacak ve tarım amaçlı kullanım için bu alanların uygunluğu konusunda karakteristik bilgileri belirlenecektir. Bu faaliyetin gerçekleşmesi sırasında alternatif alanların orman, mera ve diğer tarım alanlarına uzaklıkları da değerlendirilecektir. Bu aktiviteler baraj inşaatı başlamadan 4 ay önce başlayacak ve 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Bu kapsamda yürütülecek faaliyetlerde masa başı ve alternatif alanlarda arazi yapılacaktır. Faaliyet 3: Bu aşamada Faaliyet 2 de yapılan n sonuçlarında belirlenen alternatif kırsal yerleşim yerleri hakkında görüşmek üzere tüm paydaşların (detaylı bilgi Bölüm 2 de sunulmaktadır) yer alacağı ön danışma yapılacaktır. Bu çalışmalar BAİB tarafından yürütülecektir. Yeniden Yerleşim Birimi (YYB), bu kapsamda yapılacak paydaşlara kırsal yerleşim yer alternatifleri hakkında detaylı bilgilerin ve katılım mekanizmalarının sunulduğu danışma faaliyetlerinin koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumludur. Bu faaliyet kapsamında etkilenen alanlarda yürütülecek çalışmalar baraj inşaatı başlamadan 3 ay önce başlatılacak ve 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 5 / 17

7 Uygulama Aşaması Faaliyet 4: Her bir halkın katılımı toplantısı ve danışma faaliyeti öncesinde tüm paydaşların katılımını sağlamak amacıyla gerekli ilan ve duyurular yapılacaktır. Yapılacak duyuru ve ilanlar YYB tarafından yapılacak olup, bu duyurular baraj inşaatı başlamadan 3 ay önce başlatılacak ve ilan ve duyuruların halka ulaşması için en az 15 gün süre tanınacaktır. Faaliyet 5: Yusufeli İlçe merkezi ve etkilenen köylerde (kırsal yeniden yerleşim tercih edecek PEİ için), önerilen kırsal yeniden yerleşim alternatifleri hakkında yapılacak bilgilendirme toplantıları baraj inşaatı başlamadan 2 ay önce başlatılacak ve 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Bu faaliyet kapsamında yapılacak toplantılar BİB tarafından gerçekleştirilecektir. YYB nin rolü bu toplantıların organizasyonu olup, resmi anketleri takiben yapılacak bu toplantıların organizasyonu YYB tarafından gerçekleştirilecektir. Bu toplantıların amacı, kırsal yeniden yerleşim alternatifleri için yapılan ön-fizibilite hakkında paydaşların görüş ve önerilerini almak ve bilgi alışverişini gerçekleştirmektir. Faaliyet 6: Bu kapsamda yapılacak köy halkı katılım toplantıları duyuruları ve ilanları baraj inşaatı başlamadan 2 ay önce başlatılacak ve toplantı öncesinde 15 gün süre tanınacaktır. Bu duyurular ve anonslar, tüm paydaşlara ve PEİ lere ulaşarak yeniden yerleşim yerlerinin seçiminin halkın görüş ve önerileri doğrultusunda sonuçlandırılabilmesini sağlamak amacıyla YYB tarafından yapılacaktır. Faaliyet 7: Yukarıda belirtilen, kırsal yeniden yerleşim yerleri alternatiflerinin belirlenmesi için yürütülen çalışmalar hakkında projeden etkilenecek insanların görüş, öneri ve isteklerini almak amacıyla, YYB ve BİB tarafından köy toplantıları gerçekleştirilecektir. Bahse konu toplantılar baraj inşaatı başlamadan 1 ay önce başlatılacak ve 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Faaliyet 8: Kırsal yeniden yerleşim yer alternatifleri projeden etkilenecek insanların ihtiyaç, istek ve görüşleri ile resmi anket ve fizibilite sonuçları çerçevesinde belirlenecektir. BAİB, YYB ile birlikte baraj inşaatı başlangıcını takiben bir ay içerisinde bu işlemi yürütecek ve 30 gün içerisinde karar alacaktır. Faaliyet 9: Yeniden Yerleşim Birimi, EK L de belirtilen kapsamda (gerekli anons ve duyuru teknikleri) gerekli duyuruları baraj inşaatı başlangıcını takiben 2 ay içerisinde bu işlemi başlatacak ve 30 gün içerisinde tamamlayacaktır. BAİB tarafından yapılacak resmi anket ve araştırmalar özellikle etkilenen ailelerin hak sahipliği durumlarının ve yeniden yerleşim seçeneklerinin belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Faaliyet 10: Resmi anketler BAİB ve DSİ yetkilileri tarafından baraj inşaatı başlangıcını takiben 3 ay içerisinde başlatılacak ve 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Yeniden yerleşim süreci ve halkın bu konuda seçimi YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 6 / 17

8 hakkında gerekli bilgiler hane bazında yapılacak bu araştırma ve anket ile elde edilecektir. Hedef grup toplantıları ve kilit bilgilendirici/köy muhtarları anketleri de kullanılarak hem bilgilendirme yapılacak hem de hak sahipliği hususunun açıklığa kavuşturulması ve projeden etkilenen insanların görüşlerinin alınması sağlanacaktır. Faaliyet 11: Kırsal yeniden yerleşim isteyen hak sahibi aileler Yerel Yeniden Yerleşim Komisyonu (YYYK) tarafından belirlenecektir. Bu işlemler baraj inşaatı başlangıcını takiben 3 ay içerisinde başlatılacak ve 90 gün içerisinde tamamlanacaktır Sonuç olarak, kırsal yeniden yerleşim tercih edebilecek ailelerin tahmini sayıları hakkında bilgi bu aşamada elde edilecektir. Faaliyet 12: Projeden etkilenecek insanların yeniden yerleşim tercihleri resmi anketler yardımıyla belirlenecek ve bu bilgiler bir veri tabanı oluşturacaktır. Bunun sonucunda devlet eliyle kırsal yerleşim isteyen ailelerin sayıları tahmini olarak belirlenecektir. Faaliyet 13: Belirlenen alternatif kırsal yeniden yerleşim yerleri için yürütülecek teknik fizibilite BAİB tarafından yürütülecektir. Bu çalışmalarda yürütülecek teknik fizibilite aşağıda belirtilen hususları içerecektir. Yerleşime uygunluğu (genişlemeye yetecek şekilde) Arazi kullanım durumunun belirlenmesi Tarımsal uygunluk Ulaşılabilirlik Etkilenen alana yakınlığı Belirlenen alanın herhangi bir koruma alanı içinde olup olmadığı Eğim ve yükseklik analizi Yeraltı suyu ve sulama potansiyeli Toprak araştırmaları ve analizleri Mera alanlarının mevcudiyeti Pazar ve iş imkanlarına yakınlığı Tarıma yönelik meteorolojik analizler Sismik analizler Yapılacak bu teknik araştırma ve çalışmalar baraj inşaatı başlangıcını takiben 2. ay içerisinde başlatılacak ve 90 gün içinde tamamlanacaktır. Faaliyet 14: Projeden etkilenen insanlarla ve paydaşlarla birlikte, hazırlanan fizibilite nın ışığı altında halkın katılımı toplantıları düzenlenerek kırsal yerleşim yer alternatifleri seçimi yapılacaktır. Bu toplantılara ilişkin duyuru ve anonslar Yeniden Yerleşim Birimi tarafından yapılacak olup, çalışmalar baraj inşaatı başlangıcını takiben 5. ay içerisinde başlatılacak ve 15 gün içinde tamamlanacaktır. Faaliyet 15: Teknik fizibilite nın sonuçlarını halkla paylaşmak, onların görüş, öneri ve isteklerini alarak kırsal yeniden yerleşim yer YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 7 / 17

9 alternatifleri seçimini tamamlamak amacıyla, baraj inşaatının başlamasını müteakiben, 5 ay sonra başlamak üzere 30 gün sürecek köy toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılar YYB tarafından organize edilecek olup, BAİB uzmanları tarafından gerekli bilgiler temin edilecek ve sorulabilecek sorulara cevaplar verilecektir. Sonuç olarak, kırsal yeniden yerleşim yer alternatifleri teknik çalışmalar ve projeden etkilenen halkın kaygı, görüş ve istekleri doğrultusunda sonuçlandırılacaktır. Faaliyet 16: Seçilen kırsal yerleşim yer alternatifleri için taslak gelişme planları BAİB tarafından hazırlanacaktır. Bu gelişme planları baraj inşaatının başlamasından sonra 6. ay içerisinde başlatılacak ve 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Faaliyet 17: Taslak gelişme planları tamamlanmadan önce projeden etkilenen insanların plan hakkında görüşleri köy toplantıları aracılığıyla alınacaktır. Bu nedenle, gerekli anons ve duyurular YYB tarafından baraj inşaatının başlamasından 7 ay sonra yapılacaktır. Planlanan toplantıların yapılması için ilan tarihinden itibaren 30 gün süre tanınacaktır. Faaliyet 18: Kırsal yeniden yerleşim yer alternatifleri için hazırlanan taslak gelişme planları için yapılacak halkın katılımı faaliyetleri köy toplantıları vasıtasıyla gerçekleştirilecektir. Bu toplantılar YYB ve BAİB tarafından organize edilecek ve baraj inşaatının başlatılmasını müteakip 7 ay sonra başlatılacak ve 15 gün içerisinde ilgili yerleşimlerde tamamlanacaktır. Faaliyet 19: Taslak gelişme planları, BAİB uzmanları tarafından projeden etkilenen insanların ve ilgili paydaşların görüş ve istekleri doğrultusunda nihai hale getirilecektir. Gelişme planları baraj inşaatının başlatılmasından 7 ay sonra başlatılacak ve 15 gün içerisinde nihai hale getirilecektir. Faaliyet 20: Gelişme planlarının tamamlanmasını takiben detaylı çalışmalar yapılacaktır. Belirlenen alanlar için bina ve altyapı (yollar, sulama tesisleri vb.) inşaatlarının yapılabilmesi için gerekli taslak yerleşim ve yapı planları BAİB tarafından yapılacaktır. Daha sonra, bu yerleşim ve yapı planları projeden etkilenecek insanların ve ilgili paydaşlara sunulacak ve onların görüş, öneri ve istekleri göz önüne alınarak gerekli olabilecek değişiklikler yapılacaktır. Faaliyet 21: Yeniden Yerleşim Birimi vasıtasıyla organize edilecek halkın katılımı ve danışma toplantıları için duyurular 15 gün önceden tamamlanmak kaydıyla baraj inşaatının başlamasından 10 ay sonra başlatılacaktır. Bu toplantılar ile, projeden etkilenecek insanların taslak yerleşim planları, inşaat şekilleri için belirlenen planlar ve ihtiyaç duydukları altyapı hakkında fikirleri alınacaktır. Hazırlanan dokümanlar, yapılacak toplantılarda halka sunulacak, gerekli açıklamalar yapılacak ve paydaşlarla ve projeden etkilenen insanlarla tartışılacaktır. Faaliyet 22: Gerçekleştirilecek halkın katılımı ve danışma toplantılarında inşaat planları hakkında ilgili bilgiler BAİB uzmanları tarafından temin edilecek YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 8 / 17

10 ve katılımcıların soruları cevaplanacaktır. Katılımcıların yorumları kaydedilecek ve planların nihai hale getirilmesi aşamasında göz önüne alınacaktır. Bu toplantılar baraj inşaatının başlamasından 10 ay sonra ilgili tüm yerleşimlerde başlatılacak ve 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Not: Projeden etkilenen insanların, BAİB tarafından yapılacak resmi anketlerde belirtecekleri yeniden yerleşim alternatiflerini (devlet eliyle kentsel veya kırsal iskan veya kendi olanaklarıyla iskan) değiştirme imkanları mevcut olup, kentsel yerleşim yerine veya kırsal yerleşim yeri alternatiflerine göre fikirlerini baraj inşaatının başlamasından sonra yaklaşık 25. aya kadar değiştirebileceklerdir. Faaliyet 23: Tüm inşaat çizimleri ve planları, paydaş ve projeden etkilenecek insanların görüşleri göz önüne alınarak BAİB uzmanları tarafından nihai hale getirilecektir. Bu çalışmalar 70 gün içerisinde tamamlanacaktır. Faaliyet 24: BAİB kırsal yeniden yerleşim yerleri inşaat işlerini nihai hale getirilen plan ve tasarımlar çerçevesinde ihale edecektir. İhale süreci baraj inşaatının başlamasından bir yıl sonra başlatılacak ve 200 gün içerisinde sonuçlanacaktır. Faaliyet 25: Projeden etkilenen tüm insanların ve paydaşların görüşleri alınarak hazırlanan inşaat planlarının (nihai tasarım) tamamlanmasını takiben, bu alanlar BAİB tarafından (veya ihale sürecinde belirlenecek müteahhit(ler) tarafından, Faaliyet 24) inşaat için hazırlanacaktır. Saha hazırlama aşağıda verilen konuları içerecektir. Kaya ve diğer kazılar (seçilen alanlarda gerekmesi durumunda) Kaya dolgu (seçilen alanlarda gerekmesi durumunda) Malzemelerin taşınması İstinat duvarlarının inşaatı (seçilen alanlarda gerekmesi durumunda) Ana yollara bağlantılar Arazi iyileştirme faaliyetleri (toprak taşıma ve serme, gübreleme ve bunun gibi toprak iyileştirme uygulamaları vb.) Bütün bu hazırlık süreci baraj inşaatının başlamasından 16 ay sonra başlatılacak ve 270 gün içerisinde tamamlanacaktır. Hazırlık faaliyetleri tamlandıktan sonra tüm kırsal yerleşim alanları evler ile diğer binaların ve altyapıların inşaat faaliyetleri için hazır hale gelecektir. Faaliyet 26: Alanların hazırlanmasını inşaat faaliyetleri takip edecektir. Bütün yapıların (altyapı dahil) inşaatı, projeden etkilenen ve bu alanlara yerleşecek insanların fikirleri, ihtiyaçları ve istekleri yansıtılarak gerçekleştirilecektir. Yer seçiminden inşaat planlarının ve projelerinin hazırlanmasına kadar tüm aşamalara ait karar verme süreçlerinde, projeden etkilenecek halkın ve tüm paydaşların katılımı sağlanacağından bu mümkün olacaktır. (bkz. faaliyetler 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). Bahse konu tüm inşaat faaliyetleri BAİB (veya ihale sonucunda belirlenecek yüklenici) tarafından yürütülecek olup, 1414 gün YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 9 / 17

11 içerisinde tamamlanacaktır. İnşaat aşaması aşağıda sunulan hususları içerecektir. Kamu, ev ve sulama altyapılarının inşaatı Arazi seviye düzeltmelerinin yapılması ve tarım alanlarının hazırlanması Ortak malların inşaatı Bütün binaların inşaatı Faaliyet 27: Yeniden yerleşecek halk BAİB ve Artvin Valiliği nin koordinasyonu ve yardımlarıyla bu alanlara taşınacaktır. Taşıma ve taşınma için gerekli masraflar projeden etkilenecek insanlara taşınma başlamadan temin edilecektir. Bu aşama baraj inşaatı başladıktan 40 ay sonra başlatılacak ve 1,000 gün içerisinde tamamlanacaktır Uygulama Sonrası Aşaması Uygulama sonrası aşamasında, hak sahiplerinin kırsal yerleşim yerlerine taşınmasının ardından katılım ile şikayet ve mağduriyet giderme mekanizmaları izleme yla paralel olarak çalıştırılacaktır. Bu faaliyetler gelişmeleri takip etme ve gerçekleşen gelişmelerin plan ve beklentilerle uyumlu olup olmadığını kontrol etme fırsatını verecektir. Bu sayede, beklenmedik problemler için ve/veya mümkün oldukça yaşam kalitesinin geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. 3. Kentsel Yeniden Yerleşim 3.1. Kentsel Yeniden Yerleşim Seçimi Sırasında Göz Önüne Alınacak Hususlar Kentsel yeniden yerleşim yeri (yeni ilçe merkezi yeri seçimi için) seçimi için yürütülen çalışmalarda, Dünya Bankası rehberlerinin gerekliliklerini sağlamamak amacıyla aşağıda belirtilen konular göz önüne alınmıştır. Alternatif olarak seçilen alan yeniden yerleşim için (uzun vadede genişlemeyi de içeren) yeterli midir? Alternatif alan etkilenen alana yakın mıdır? Alternatif alan relokasyon yollarının tamamlanmasından sonra ana yollara yakın mıdır? Alternatif alan relokasyon yollarının tamamlanmasından sonra şehir merkezine yakın mıdır? Alternatif alan pazar ve/veya iş imkanlarına yakın mıdır? Yeniden yerleşim gerçekleştikten sonra gelir artırıcı kaynaklardan faydalanabilecek midir? Yeniden yerleşim yeri, kültürel değerlerin (eğer varsa) korunması ve sergilenmesi için uygun mudur? Alternatif yerleşim alanında arazi eğimi yerleşime uygun mu? Alternatif yeniden yerleşim yeri, proje alanında yaşayan projeden etkilenen insanlar tarafından tercih edilmekte midir? YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 10 / 17

12 Alternatif alan ilçe merkezi olarak görev yapacağı için ilçe sınırlarının merkezinde yer almakta mıdır? Alternatif alan herhangi bir koruma alanının içinde yer almakta mıdır? Alternatif yerleşim yeri sismik olarak güvenli bir yerde midir? Yeterli su kaynağı mevcut mudır? 3.2. Kentsel Yeniden Yerleşim Yerleri Seçimi Unsurları ve Bu Alanların Hazırlanması Süreci Genel Yusufeli projesi kapsamında kentsel yer seçimi sürecinin başlangıcı oldukça eski bir geçmişe sahiptir. Bu süreçte yukarıda belirtilen hususlar göz önüne alınmış ve yeni yerleşim yeri seçimi bu kapsamda sonuçlandırılmıştır. Aşağıda sunulan bu sürece ait aşamalarda, projeden etkilenen halkın ve tüm paydaşların katılımının sağlanması amacıyla, halkın katılımı ve danışma, şikayet ve mağduriyet giderme ve yeniden yerleşim yeri seçimi/hazırlanması aşamaları eş zamanlı olarak yürütülecektir. Kentsel yeniden yerleşim yeri seçimi ve bu alanın hazırlanması faaliyetleri Tablo M.2 de ilgili zamanlama (başlangıç zamanı ve gerekli uygulama süresi) sorumlu kurum/kuruluş verileri ile birlikte verilmektedir. Bu sürece ait tüm harcamalar BAİB in, Yusufeli Projesi için ayrılacak olan bütçesinden (yeniden yerleşim uygulama süreci harcamalarının karşılanacağı fon) karşılanacaktır. Kentsel yeniden yerleşim yerinin seçimi ve hazırlanması yöntemi hakkında genel bilgiler Tablo M.2 de verilmekte olup, detaylı bilgiler bu ekin takip eden kısımlarında sunulmaktadır. Tablo M.2. Kentsel Yeniden Yerleşim Yeri Seçimi ve Bu Alanın Hazırlanması Sürecinde Yapılacak Faaliyetler Faaliyet No Yapılacak Faaliyet İşin Başlangıcı Süre (gün) Sorumlu Birim 1 Teknik ön-fizibilite Tamamlandı 2 Kentsel yeniden yerleşim alanlarının belirlenmesi (Bakanlar Kurulu Kararı) Tamamlandı Tamamlan dı Tamamlan dı YYEP 2001 yılı DSI, BAİB ve Yeniden Yerleşim Yüksek Komisyonu (YYK) MENR ve Başbakanlık (Bakanlar Kurulu Tarafından Onaylandı) 3 Taslak gelişme planının hazırlanması Tamamlandı Tamamlan dı Danışman, DSI, BAİB, TOKİ ve YYK 4 Kentsel Yerleşim Yerine ait taslak gelişme planları hususunda halka danışma için ilan başlamadan önce 2. ayda 15 YYB YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 11 / 17

13 Tablo M.2. Kentsel Yeniden Yerleşim Yeri Seçimi ve Bu Alanın Hazırlanması Sürecinde Yapılacak Faaliyetler Faaliyet No Yapılacak Faaliyet İşin Başlangıcı Süre (gün) Sorumlu Birim 5 Halkın katılımı (kentsel yeniden yerleşim yeri taslak gelişme planları hususunda halka danışma) başlamadan önce sonra 1. ayda 30 YYB, DSİ ve BAİB 6 Gelişme planlarının nihai hale getirilmesi 1 ay 30 Danışman, DSİ ve BAİB 7 Kamu ve özele ait altyapı faaliyetleri için teknik fizibilite 1 ay 30 BAİB 8 Taslak harita (topografik haritalar ve yerleşim) ve yapısal planların hazırlanması 2. ay 20 BAİB 9 Taslak haritalar ve yapısal planlar için halkı katılımı ve danışma toplantıları ilanları 2. ay 15 YYB 10 Taslak haritalar ve yapısal planlar için halkın katılımı toplantıları (taslak harita ve planların sunulduğu ve tartışıldığı) 3. ay 30 YYB ve BAİB 11 İnşaat planlarının nihai hale getirilmesi (nihai tasarım) 3. ay 70 BAİB 12 İnşaat faaliyetleri için ihale 5. ay 200 BAİB 13 Kentsel yerleşim yerinin hazırlanması 10. ay 270 BAİB 14 İnşaat aşaması 17. ay 1,733 BAİB 15 Taşıma ve taşınma aşaması 40. ay 973 BAİB ve Artvin Valiliği YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 12 / 17

14 Planlama ve Uygulama Aşaması Faaliyet 1: Kentsel alternatif yerleşim alanları yıllarında yapılan yeniden yerleşim nda belirlenmiştir. Bu çalışmalar DSİ tarafından 2000 yılında ihale edilerek görevlendirilen Sahara Mühendislik tarafından yapılmıştır. Belirlenen alternatif kentsel yerleşim sahaları için teknik fizibilite bu danışman firma, DSİ ve BAİB uzmanları tarafından en uygun yerleşim yerinin belirlenebilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmalarda yürütülen teknik fizibilite aşağıda belirtilen hususları içermektedir. Yerleşime uygunluğu (genişlemeye yetecek şekilde) Arazi kullanım durumunun belirlenmesi Tarımsal uygunluk Ulaşılabilirlik Etkilenen alana yakınlığı Relokasyon yollarının tamamlanmasından sonra ana yollara ve Pazar ve iş imkanlarına yakınlığı Alternatif alan ilçe merkezi olarak görev yapacağı için ilçe sınırlarının merkezine yakınlığı Belirlenen alanın herhangi bir koruma alanı içinde olup olmadığı Eğim ve yükseklik analizi Yeraltı suyu potansiyeli Arazi kullanım amaçlı toprak araştırmaları ve analizleri Mera alanlarının mevcudiyeti Pazar ve iş imkanlarına yakınlığı Meteorolojik analizler Sismik analizler Bahse konu teknik uygunluk araştırmaları yılları arasında gerçekleştirilen yeniden yerleşim çalışmalarda yapılmış olup tüm masraflar DSİ tarafından Sahara Mühendislik e ihale edilen proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Faaliyet 2: Yukarıda belirtilen çalışmalar kapsamında belirlenen ve uygun bulunan kentsel yeniden yerleşim alternatif alanları DPT başkanlığında çalışan Yusufeli Yeniden Yerleşim Yüksek Komisyonu (YYK) tarafından 2001 yılında tekrar değerlendirilmiştir. Daha sonra, 2005 yılı içerisinde yeniden yerleşim eylem planı na paralel olarak, Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri seçimine karar verme sürecine destek verebilmek amacıyla ek çalışmalar yapılmıştır. Revize YYEP kapsamında halka danışma toplantıları düzenlenmiş ve bu kapsamda DSİ ve BAİB uzmanları ile birlikte ilave teknik çalışmalar yapılmıştır. Sonuç olarak, yeniden yerleşim yerinin seçilebilmesi amacıyla Başbakanlık tarafından bir komisyon kurulmuş ve komisyonun son ışığında yeni ilçe merkezi (kentsel yeniden yerleşim yeri) seçilmiştir. Yürütülen bu YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 13 / 17

15 çalışmalar kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) analizleri ve arazi gerçekleştirilmiştir. Belirlenen bu alan 2001 yılı sırasında en yüksek oranda tercih edilen ve mevcut Yusufeli merkezine çok yakın olan ve ilçe sınırlarının merkezinde yer alan Yansıtıcılar alternatif alanını da içermektedir. Yapılan teknik çalışmalarda bu alan yeterli bulunmamıştır. Ancak, 2005 yılında YYEP kapsamında yapılan araştırmalar sonucunda, projeden etkilenen insanların tercihlerinde sunulan alternatif alanlar arasında belirgin bir sonuca ulaşılamamış ve halkın öncelikli isteğinin yeniden yerleşim alanının içle sınırlarının merkezi bir yerinde yer alması olduğu sonucu çıkarılmıştır. Bu nedenle, ETKB, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık, Yusufeli Yeniden Yerleşim Yerinin ilçe merkezine yakın bir yer seçilmesi için ilave çalışmalar yürütmüştür. Bu n sonucunda Yansıtıcılar ve Sakut Deresi Mevkii nde yeterli alan olduğu ve fizibilite nda göz önüne alınan kriterlerin çoğunu karşıladığı tespit edilmiştir. Alınan bu karar resmi olmasa da projeden etkilenen halka ve paydaşlara iletilmiş ve kısa bir süre önce Bakanlar Kurulu Kararı nın yayımlanmasıyla resmi olarak duyurulmuştur. Bu kapsamda PEİ ve paydaşlar aşağıda belirtilen kapsamda halkın katılımı ve danışma planı çerçevesinde bilgilendirilecek ve danışılarak görüş öneri ve istekleri alınacaktır. Faaliyet 3: Yansıtıcılar ve Sakut Deresi alternatif alanı için gelişme planı DSİ, BAİB ve TOKİ, ile Yeniden Yerleşim Yüksek Komisyonu uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Bu taslak plan YYEP in hazırlanmasında da kullanılmıştır. Taslak plan PEİ ve tüm paydaşlara sunulacak ve yapılacak danışma toplantılarıyla birlikte görüş ve önerileri göz önüne alınarak nihai hale getirilecektir. Faaliyet 4: Taslak gelişme planının nihai hale getirilebilmesi amacıyla PEİ lerin ve paydaşların görüşlerini almak için halkın katılımı ve köy toplantıları gerçekleştirilecektir. Ayrıca, Proje Bilgilendirme Ofisi bu bilgilerin halka ulaşmasını sağlayacak ve onların görüş ve önerilerini kayıt altına alacaktır. Yerel halkın bilgilendirilmesi amacıyla Yeniden Yerleşim Birimi tarafından yapılacak duyurular baraj inşaatının başlamasından 2 ay önce başlatılacak ve 15 gün süreyle devam edecektir. Faaliyet 5: Halkın katılımı toplantıları ve danışma faaliyetleri PEİ lere ve paydaşlara kentsel yeniden yerleşim yeri gelişme planları hakkında bilgi temin etmek ve planın PEİ lerin görüşlerinin göz önüne alınarak son hale getirilebilmesi için onların görüş ve katkılarını elde etmek amacıyla yapılacaktır. Bu faaliyetler YYB tarafından yürütülecek olup DSİ ve BAİB uzmanları ile gelişme planının hazırlanmasında görev alan danışman PEİ lerden veya paydaşlara gerekli bilgi ve belgeleri temin edecek, onlardan gelebilecek sorulara cevap verecek ve bunların kayıtlarını tutacaktır. Bu faaliyetler baraj inşaatı başlamadan 1 ay önce başlatılacak ve 30 gün sürecektir. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 14 / 17

16 Faaliyet 6: Yukarıda belirtilen danışma faaliyetlerini takiben yeni yerleşim yeri için hazırlanan gelişme planları danışman DSİ ve BAİB uzmanları tarafından nihai hale getirilecektir. Bu çalışmalar 30 gün içerisinde tamamlanacaktır. Faaliyet 7: Kamu ve özel sektör tarafından kullanılacak altyapı faaliyetlerine ve inşa edilecek diğer yapılara ait teknik fizibilite BAİB tarafından nihai kentsel yerleşim gelişme planına göre yapılacaktır. Bu çalışmalar baraj inşaatını takiben 1 ay içerisinde başlatılacak, masa üstü ve arazi nı içermek üzere 30 gün sürecektir. Faaliyet 8: Tüm taslak inşaat planları (harita ve yerleşim planlarını, inşaat tiplerini, kamu, özel ve sulama altyapısını da içeren) BAİB tarafından baraj inşaatının başlamasını müteakip 2 ay içerisinde başlatılacak ve 20 gün içerisinde tamamlanacaktır. Taslak planlar görüş ve katkılarını almak üzere paydaşlara ve PEİ lere sunulacaktır. Faaliyet 9: Taslak inşaat planları hakkında ilgili paydaşların ve PEİ lerin görüş ve katkılarını almak için yapılacak halkın katılımı ve danışma toplantıları hakkında duyurular YYB tarafından yapılacaktır. Bu duyurular halkın katılımı ve danışma planı çerçevesinde verilen yöntemler kullanılarak yapılacaktır. Bu faaliyetler baraj inşaatı başladıktan 2 ay sonra başlatılacak ve 15 gün içerisinde tamamlanacaktır. Faaliyet 10: İnşaat planları hakkında yapılacak halkın katılımı ve danışma süreci (toplantılar ve proje tanıtım ofisi aracılığıyla) baraj inşaatı başladıktan sonra 3. ayda başlatılacak ve 30 gün sürecektir. Bu faaliyetler gerçekleştirirken öncelikle PİE lere ve paydaşlara ilgili bilgiler temin edilecektir. Daha sonra, onların soruları cevaplanacak ve katkıları alınacak ve daha sonra planların nihai hale getirilmesinde göz önüne almak üzere kaydedilecektir. Bu toplantılar ve danışma BAİB uzmanları tarafından YYB katılımı ve desteğiyle gerçekleştirilecektir. Faaliyet 11: BAİB uzmanları taslak inşaat planlarını (tüm çizimler ve tasarımlar) yapılan katılım ve danışma toplantıları yoluyla topladığı geri beslemeleri göz önüne alarak nihai hale getirecektir. Planların nihai hale getirilmesi baraj inşaatının başlamasını takiben 3. ayda başlatılacak ve 15 gün içerisinde tamamlanacaktır. Not: Projeden etkilenen insanların, BAİB tarafından yapılacak resmi anketlerde belirtecekleri yeniden yerleşim alternatiflerini (devlet eliyle kentsel veya kırsal iskan veya kendi olanaklarıyla iskan) değiştirme imkanları mevcut olup, kentsel yerleşim yerine veya kırsal yerleşim yeri alternatiflerine göre fikirlerini baraj inşaatının başlamasından sonra yaklaşık 25. aya kadar değiştirebileceklerdir. Faaliyet 12: Nihai hale getirilen plan ve tasarımlara göre kentsel yerleşim yeri alanında yapılacak inşaat faaliyetleri için ihaleler BAİB adına TOKİ tarafından YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 15 / 17

17 yapılacaktır. İhale süreci baraj inşaatının başlamasını takiben 5. ayda başlatılacak ve yaklaşık 200 gün sürecektir. Faaliyet 13: İnşaat planlarının ilgili tüm paydaşlar ve PEİ lere danışılarak nihai hal getirilmesini takiben, bu alan inşaat faaliyetleri için BAİB tarafından (veya ihale sürecinde belirlenecek olan yüklenici tarafından, Faaliyet 12) hazır hale getirilecektir. Bu faaliyetler aşağıda belirtilen konuları içerecektir. Kaya ve diğer kazılar (seçilen alanlarda gerekmesi durumunda) Kaya dolgu (seçilen alanlarda gerekmesi durumunda) Malzemelerin taşınması İstinat duvarlarının inşaatı Ana yollara bağlantılar Arazi iyileştirme faaliyetleri (toprak taşıma ve serme, gübreleme ve bunun gibi toprak iyileştirme uygulamaları vb.) Bütün bu hazırlık süreci baraj inşaatının başlamasından 10 ay sonra başlatılacak ve 270 gün içerisinde tamamlanacaktır. Hazırlık faaliyetleri tamlandıktan sonra kentsel yerleşim alanı evler ile diğer binaların ve altyapıların inşaat faaliyetleri için hazır hale gelecektir. Faaliyet 14: Alanların hazırlanmasını takiben inşaat faaliyetleri BAİB in belirleyeceği yükleniciler tarafından başlatılacaktır. Bütün yapıların (altyapı dahil) inşaatı, projeden etkilenen ve bu alanlara yerleşecek insanların fikirleri, ihtiyaçları ve istekleri yansıtılarak gerçekleştirilecektir. Yer seçiminden inşaat planlarının ve projelerinin hazırlanmasına kadar tüm aşamalara ait karar verme süreçlerinde, projeden etkilenecek halkın ve tüm paydaşların katılımı sağlanacağından bu mümkün olacaktır. Bahse konu tüm inşaat faaliyetleri BAİB (veya ihale sonucunda belirlenecek müteahhit) tarafından yürütülecek olup, baraj inşaatının başlamasından sonra 17. ayda başlatılacak ve 1730 gün içerisinde tamamlanacaktır. İnşaat aşaması aşağıda sunulan hususları içerecektir. Kamu, ev ve sulama altyapılarının inşaatı Arazi seviye düzeltmelerinin yapılması ve tarım alanlarının hazırlanması Ortak malların inşaatı Bütün binaların inşaatı Bu sürece ait tüm harcamalar BAİB in, Yusufeli Projesi için ayrılacak olan bütçesinden (yeniden yerleşim uygulama süreci harcamalarının karşılanacağı fon) karşılanacaktır. Faaliyet 15: Yeniden yerleşecek halk BAİB ve Artvin Valiliği nin koordinasyonu ve yardımlarıyla bu alana taşınacaktır. Taşıma ve taşınma için gerekli masraflar projeden etkilenecek insanlara taşınma başlamadan temin edilecektir. Bu aşama baraj inşaatı başladıktan 40 ay sonra başlatılacak ve 970 gün içerisinde tamamlanacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 16 / 17

18 Uygulama Sonrası Aşaması Uygulama sonrası aşamasında, kentsel yerleşim yerinin tamamlanması ve hak sahiplerinin Yeni Yusufeli İlçe Merkezi ne taşınmasının ardından katılım ile şikayet ve mağduriyet giderme mekanizmaları izleme yla paralel olarak çalıştırılacaktır. Bu bağlamda, bu faaliyetler gelişmeleri takip etme ve gerçekleşen gelişmelerin plan ve beklentilerle uyumlu olup olmadığını kontrol etme fırsatını verecektir. Bu sayede, beklenmedik problemler için ve/veya mümkün oldukça yaşam kalitesinin geliştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI Revizyon: B Sf. 17 / 17

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK C HAK SAHİPLİĞİ

Detaylı

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ

380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ 1 380 kv KARTAL GIS TRAFO MERKEZİ (A) Proje Bileşenleri Hakkında Genel Bilgiler : -Proje bileşenleri tanımının özeti/tipi: Yapım işleri Dünya Bankası APL-6 kapsamında alınan kredi ile sürdürülmektedir.

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 11 İZLEME VE

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR. Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Türkiye Cumhuriyeti ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI REVİZE EK ÇALIŞMALAR Environmental

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI ve HES

YUSUFELİ BARAJI ve HES YUSUFELİ BARAJI ve HES Projenin Tanımı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi; Doğu Karadeniz Bölgesi nde, Çoruh Nehri üzerinde yer almaktadır. Çoruh Türkiye sınırları içinde 390 km lik bir

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 EKİM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) KASIM 2012 Ankara

Detaylı

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1

Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 Sosyal Planı (ÇSEP) Öksüt Altın Madeni, Türkiye ('Proje') 1 DUYURULMA AMAÇLI TASLAK ÇSEP. NİHAİ ÇSEP DUYURU SONRASI VE FİNANSMAN KARARI ÖNCESİ KARARLAŞTIRILACAK PG1 in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI EK N GELİR RESTORASYONU

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE TANITIM DOSYASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2006 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 1 2 KAPSAM... 1

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 10 ŞİKAYETLER

Detaylı

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi

VI.2.6.1.1. Mansaptaki Baraj İnşaatları Bağlamında Aşağı Akışların İlgisi Not: Aralık 2006 tarihli bu kısım Ağustos 2006 da yayımlanmış olan Kısım VI.2.6.1 in yerine geçmiştir. Bu bağlamda, Aralık 2006 da Ek P eklenmiştir. VI.2.6.1. İnşaat ve Su Tutulması Aşamasında Aşağı Akış

Detaylı

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi

Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi Analitik Etütlerin Mekansal Planlamadaki Yeri ve Önemi 3.ULUSAL TAŞKIN SEMPOZYUMU 29-30 NİSAN 2013 Haliç Kongre Merkezi, İSTANBUL Cemal KAYNAK Teknik Uzman -Y.Şehir Plancısı İller Bankası A.Ş. Mekansal

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EĞİTİM- İSTİHDAM İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ TEMEL POLİTİKA EKSENİ TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI 2015 yılının Aralık ayı içerisinde yapılması planlanan 3. İzleme

Detaylı

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK K HALKIN KATILIMI FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU K. HALKIN KATILIMI ve BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİ Yusufeli

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ FOÇA SONUÇ RAPORU Tarih: 12 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 23 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized

GÖK HES. GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU. E2065 v70. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized GÖK HES GÖK ENERJİ ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU E2065

Detaylı

12. MALİYETLER VE BÜTÇE

12. MALİYETLER VE BÜTÇE 12. MALİYETLER VE BÜTÇE Yeniden yerleşim faaliyetleri ile ilgili bütün maliyetler detaylı şekilde hesaplanmış ve YYEP bütçesine dahil edilmiştir. Arazilerin ve fiziksel varlıkların tazminine ve yeniden

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı Kurulumu Projesi (KYM-75) 1 inci Kurumsal İrtibat Toplantısı Dr. Hayati Taştan Türksat Coğrafi Bilgi Teknolojileri Direktörü Konular: q Yüklenicinin Yükümlülükleri

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2

T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü -D A Ğ I T I M L I - GENELGE 2007/2 26.04.2007 T.C. BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü SAYI KONU :B.09.0.TAU.0.17.00.00-1086/3115 :Kıyı Yapılarında Uygulanacak İş ve İşlemler Hk. -D A Ğ I T I M L

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 1 GİRİŞ Çevre

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 8 KURUMSAL DÜZENLEMELER

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2. HAFTA 2. HAFTA 1 ÇEVRE DÜZENİ PLANI : Çevre Düzeni Planları, Bölge Planlarına uygun olarak, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırlarını kapsayan planlardır. Bu planlar

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) SAMSUN DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU

EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU GİRİŞ Takım Çalışmanın kapsamı İş planı Yöntem İş Takvimi Çıktılar TAKIM EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ TAKIMI İnsan Kaynaklar Uzmanı: Zeynep Kırhan Yasatekin Eğitim İhtiyaç

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 3 YENİDEN YERLEŞİMİN

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE)

Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Yusufeli HES Uzmanlar Komitesi (CoE) Çalışma Prensipleri (30 Mart 2007 itibarıyla Mutabık Kalınan Taslak) 1. Amaç Finansmanı birden fazla tarafça gerçekleştirilen projelerde genellikle kabul gören uygulama

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

A. YAVUZLAR MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ

A. YAVUZLAR MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK PROJE YÖNETİM HİZMETLERİ AKARYAKIT İSTASYONU PROJESi Akaryakıt istasyonu projesi,inşaatı,yenilenmesi,dönüştürülmesi ve bakımlarının yapılması projelerinde,proje yönetim ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz konular aşağıda detaylandırılmaktadır.bu

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI

ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI Almila Nur BAHAR Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 02 Şubat 2010, Ankara ÇEVRE OPERASYONEL PROGRAMI (ÇOP) Çevre Operasyonel Programı Avrupa Birliği

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No :

Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 45.13/97 Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2016-298 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No : 14.10.2016-7164 İZMİR Manisa

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği

Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği Çalıştayı Türkiye de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Geleceği Dr. Yurdakul SAÇLI Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Bilindiği üzere, 17 Haziran 2016 Tarihli, 29745 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2004/.)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2004/.) DAĞITIMLI (s) bendinde; atıkların kaynağında en aza indirilmesi, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır.

TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde katılım sağlanacaktır. Faaliyet 1.1.1 TOBB vb. kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılım sağlanması TOBB tarafından yıl içinde açılan eğitim seminer vb. çalışmalar takip edilerek uygun olan eğitimlere azami düzeyde

Detaylı

tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri

tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Sayın İlgili, Bu dokümanda tar-get Tarımsal Araştırma-Geliştirme Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri firmasının danışmanlık hizmetleri

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER

2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 YATIRIM PROGRAMI GENEL BİLGİLER VE ANALİZLER 2009 yılı Yatırım Programı uzun bir hazırlık, rasyonelleştirme ve değerlendirme süreci kapsamındaki çalışmalar sonunda hazırlanmış olup içeriğinde toplam

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2011-2015 ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ULUSAL SULAK ALAN STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1. SULAK ALANLARDA ENVANTER, DEĞERLENDİRME VE İZLEME 1.1. yılı sonuna kadar Ulusal sulak alan envanterini Ramsar Bilgi Formu temelinde hazırlayarak bir rapor

Detaylı

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Ayvacık Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

ARCHIMEDES Projesi Yerel Çalisma Grubu Toplantisi HOS GELDINIZ 6 Mart 2008

ARCHIMEDES Projesi Yerel Çalisma Grubu Toplantisi HOS GELDINIZ 6 Mart 2008 ARCHIMEDES Projesi Yerel Çalisma Grubu Toplantisi HOS GELDINIZ 6 Mart 2008 Archimedes Projesi Yerel Çalisma Grubu Toplantisi Gündemi 6 Mart 2008 9:30-10:00 Kahvalti 10:00-10:30 Açilis ve Hos Geldiniz 10:30-11:00

Detaylı

CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI

CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI RP762 v23 CAMLICA HES, KAYSERI ILI, ZAMANTI NEHRI ARAZI EDINIMI IÇIN RAPOR FORMU / PORTFOLYO PROJELERININ SOSYAL ETKILERI Arazi Edinimi için Rapor Formu / Portfolyo Projelerinin Sosyal Etkileri Alt-Projenin

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI. 2014 YILI Teknik Destek. Teknik Destek Talep Formu. Referans Numarası: TRC3/14/TD

DİCLE KALKINMA AJANSI. 2014 YILI Teknik Destek. Teknik Destek Talep Formu. Referans Numarası: TRC3/14/TD DİCLE KALKINMA AJANSI 2014 YILI Teknik Destek Teknik Destek Talep Formu Referans Numarası: TRC3/14/TD Başvuru Sahibinin Adı: Teknik Destek Talep Adı: Kızıltepe Ticaret Borsası MARDİN BÖLGESİ ANALİZ LABORATUVARI

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2013 Ankara

Detaylı

İçindekiler. Şekillerin Listesi. Tabloların Listesi

İçindekiler. Şekillerin Listesi. Tabloların Listesi İçindekiler 6. PAYDAŞLARLA İLE İLETİŞİM VE PAYDAŞLARIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI 2 6.1 GİRİŞ 2 6.2 HEDEFLER 2 6.3 PAYDAŞ KATILIMINA İLİŞKİN GEREKLİLİKLER VE POLİTİKA GEREKLİLİKLERİ 2 6.4 PAYDAŞLARIN BELİRLENMESİ

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri

Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri 1. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İş ve İşlemleri: Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler ile her türlü akaryakıt ile sıvılaştırılmış petrol gazı

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY

E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XIII E-DEVLET ÜSTYAPISI ÇALIŞTAY Nisan 2011 TBD Kamu-BİB e-devlet Üstyapısı 1 İçindekiler GİRİŞ 3 KAPSAM VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ 4 DEĞERLENDİRME 5 E-DEVLET ÜSTYAPISI GÖREV

Detaylı

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası

Bursa Teknik Üniversitesi. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi. Başvuru Dosyası Bursa Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Başvuru Dosyası 1. Kurulması önerilen Merkezle ilgili üniversitede faaliyet gösteren bölümler ve bu bölümlerde uygulanmakta olan lisans

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2013 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI Stratejik Amaç 1: Kurumsal

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU

DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Başvuru Sahibinin UYGUNLUĞU DİCLE KALKINMA AJANSI 2010 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ MALİ DESTEK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI Sahibinin UYGUNLUĞU 1 2 Belediyelerin vergi borcu olması durumunda Ajansa başvurmasında

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) ORDU DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018)

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) RİZE DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) Eylem TURİZM VE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TURİZM TÇS 1.6 Bölgenin yat ve kruvaziyer turizmi potansiyelini değerlendiren etüd-proje çalışmaları yapılacaktır. Artvin,

Detaylı

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER)

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ ALTYAPI KOMİTESİ 2011 YILI EYLEM PLANI (İFM ALTYAPI KOMİTESİ NİN KOORDİNASYONUNDA YAPILACAK EYLEMLER) Adı Kapsamında Yapılacak İşlerin Açıklaması A-1 Genel Anket Çalışması

Detaylı

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5

1.GİRİŞ. Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK 2, Şerife Pınar GÜVEL 3, Aynur FAYRAP 4,Mehmet İrfan ASLANKURT 5 SULAMA PROJELERİ TABANSUYU İZLEME FAALİYETİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE AŞAĞI SEYHAN OVASI SOL SAHİL SULAMA PROJESİ ÖRNEĞİ Şevki İSKENDEROĞLU 1, Bahadır İbrahim KÜTÜK

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu?

Proje önerilen faaliyetler ön çalışma raporuna uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve öngörülen sonuçlarla uyumlu mu? KONYA "BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİ" GÜDÜMLÜ PROJE ÖZETİ Başvuru Sahibi: Konya Sanayi Odası Proje Ortakları: Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,Konya ABİGEM, Konya Ticaret Borsası,

Detaylı

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S.

AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. AYANCIK HES PROJESI VE GUZELCAY I-II HES PROJESI ILK ELEKTRIK URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU 1. Proje Hakkında Bilgi Alt Proje Adı ve Yeri Proje Sponsoru ARAZİ DEVRALMA İÇİN RAPORLAMA FORMU ILK ENERJİ

Detaylı

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü

Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, halkla ilişkilerin tanıma ve tanıtma kavramlarının içinde yürütülen faaliyetlerin çoğunu gerçekleştirmektedir. Örgütü, hizmet alanlara, tedarikçilere, hizmet

Detaylı

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU

2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU 2009-2013 İZMİR BÖLGESEL GELİŞME PLANI YENİLENEBİLİR ENERJİLER SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI 13 HAZİRAN 2009 SONUÇ RAPORU İzmir Kalkınma Ajansı Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi İzmir Kalkınma Ajansı ve

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ Konusu İstanbul da Yazılım, Bilgisayar ve Video Oyunları Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Gerekçesi 2014-2023 İstanbul Bölge Planı nın ekonomik gelişme ekseni küresel

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI BÖLÜM 7 TAZMİN, HAK

Detaylı

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI

PLAN AÇIKLAMA RAPORU. Aslıhan BALDAN Doğuş BALDAN ŞEHİR PLANCISI MANİSA İLİ SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, MANİSA İLİ, SARIGÖL İLÇESİ, SELİMİYE MAHALLESİ, 105 ADA 1 PARSELDE YER ALAN TAHSİS-A ALANINDA KATI ATIK TESİSLERİ ALANI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan,

ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ. 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, ARTVİN VALİLİĞİ İL İDARE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 13.01.2007 tarih ve 470 sayılı yazısı ile görevlendirilen komisyonca hazırlanan, YUSUFELİ BARAJI ve HES PROJESİNDEN ETKİLENEN KÖYLER VE KÖY ALTI YERLEŞİMLER İLE

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

YUSUFELİ BARAJI VE HES

YUSUFELİ BARAJI VE HES TÜRKİYE CUMHURİYETİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI YUSUFELİ BARAJI VE HES YENİDEN YERLEŞİM EYLEM PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Çevre

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı