DVK Danışmanlık, yerli ve yabancı şirketlerin Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik çalışma alanına giren

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DVK Danışmanlık, yerli ve yabancı şirketlerin Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik çalışma alanına giren"

Transkript

1

2 DVK Danışmanlık, yerli ve yabancı şirketlerin Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik çalışma alanına giren vergi, finans, denetim, muhasebe ve hukuk danışmanlığı ihtiyaçlarını, geniş bir hizmet yelpazesi sunarak karşılayan uzman bir mali danışmanlık oluşumudur.

3 MİSYONUMUZ- VİZYONUMUZ

4 OLUŞUM DOĞUŞ SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ VERİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ HUKUK OFİSİ 2013-KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 4

5 VERİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DOĞUŞ SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. HUKUK OFİSİ FAALİYET KONULARI YMM TtİCARET /MALİ HUKUK SMMM DENETİM FİNANS MUHASEBE HUKUK

6 ŞİRKETLER İTİBARİYLE FAALİYETLERİN KAPSAMI DOĞUŞ SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL SERMAYE ARTTIRIMI SERMAYE AZALTIMI BİRLEŞME Anonim Şirket Yıllık Olağan Genel Kurul Anonim Şirket Yıllık Olağan Genel Kurul (Merasimli ve İlanlı Toplantı) Limited Şirket Yıllık Olağan Genel Kurul Limited Şirket Yıllık Olağan Genel Kurul (Merasimli) Anonim Şirket Sermaye Arttırımı (Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul) Rüçhan Hakkı olan Sermaye Artırımı Limited Şirket Sermaye Arttırımı Anonim Şirket Sermaye Azaltımı (Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul) Limited Şirket Sermaye Azaltımı Kolaylaştırılmış Birleşme Normal Birleşme (Çoklu Şirket) YETKİ İŞLEMLERİ Vazife taksim Kararı Tescili TÜR DEĞİŞİKLİĞİ Limited Şirketten Anonim Şirkete, Şahıs Firmasından Limited veya Anonim Şirkete, Anonim Şirketten Limited Şirketine vb. ADRES NAKLİ Anonim Şirket ve Limited Şirket Adres Değişikliği YABANCI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA İZNİ Yabancı Personel Çalışma izni ve İkametgah teskeresi YENİ TTK YA UYUM Madde Tadiller ve Genel Kurul işlemleri MERKEZ VE ŞUBE AÇMA-TAŞIMA TASFİYE İŞLEMLERİ ŞİRKET KURULUŞLARI DİĞER GİRİŞİMLERİN KURULUŞU HİSSE İŞLEMLERİ MARKA VE PATENT İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ Emeklilik v.b KAPASİTE RAPORU VE SANAYİ SİCİL BELGESİ ALINMASI İl Dışı Şube Açılışı İl İçi Şube Açılışı Tasfiyeye Giriş (Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul) Tasfiye Kapanış Anonim ve Limited Şirket Kuruluşu Kollektif, Komandit Şirket Kuruluşu Vakıf, Dernek Kuruluşları Şahış Firması Kuruluşu (Tescilli, Tescilsiz) Kooperatif Kuruluşu Anonim Şirket Hisse Senedi basımı Muvakkat Pay İlmuhaberi Devir Temlik Senedi Hazırlaması Limited Şirket Hisse Devri Türk Patent Enstitüsü Marka Tescil Belgesi Marka Devri Anonim Şirket, Limited Şirket İSO Kayıt, Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesi Alınması BÖLÜNME Anonim Şirket, Limited Şirket Tam ve Kısmi Bölünme

7 ŞİRKETLER İTİBARİYLE FAALİYETLERİN KAPSAMI VERİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. TAM TASDİK KATMA DEĞER VERGİSİ İADE İŞLEMLERİ DANIŞMANLIK Gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloları ve bildirimlerinin, denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının tespiti ve rapora bağlanmasıdır. Bu kapsamda; mal ihracatı, ihraç kayıtlı teslimler, hizmet ihracatı, deniz ve hava taşıma araçlarının imal ve inşası, ithali ile bu araçlara verilen hizmetler, uluslararası taşımacılık faaliyetler ile uluslararası anlaşma hükümleri gereğince yapılan teslimlere ilişkin iadeler, yine indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerden doğan iadeler ile Katma Değer Vergisi Kanunu nda iade hakkı doğuran diğer istisnalarla ilgili hizmetler verilmektedir. Vergi İhtilafları, Vergi planlaması, Mali mevzuattaki değişiklikler ve yaratacağı sonuçlar, Teşvik mevzuatı, Yabancı sermaye mevzuatı, Şirketler hukuku, Serbest Bölge ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatı, Serbest ve Teknoloji Geliştirme bölgelerdeki faaliyetlerin hukuki değerlendirmesi ve analizi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, konularında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

8 ŞİRKETLER İTİBARİYLE FAALİYETLERİN KAPSAMI VERİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. DİĞER TASDİK Bu kapsamda verilen hizmetler konu başlıkları itibariyle aşağıda belirtilmiştir. Yatırım İndirimi Tutarının tespiti ve uygulama İşlemleri Yatırım Teşvik Belgesi ve kapama işlemleri Kurum kazancından indirilen kazanç ve iratların tasdiki, Enflasyon düzeltmesi işlemleri Kurumlar Vergisi İstisnası tasdik işlemleri Sermayenin ödendiğinin tespiti işlemleri Sermayeye eklenebilir iç kaynaklar tespiti Özel amaçlı tespit ve tasdik işlemleri Faaliyet tasdik raporları Gümrük Beyannamesi tasdik işlemleri Dernek, tesis,vakıf vb. kurumların muafiyet ve istisna tasdik işlemleri Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti Servet ve varlık İncelemeleri Avrupa Birliği fonlarınca desteklenen projelerin denetlenmesi ve raporlanması Özel tüketim vergisi üretim tecil-terkin ve özel tüketim vergisi sıfırlanmış deniz yakıtı tasdik raporu Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil-terkin işlemleri tasdiki Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi İşsizlik Sigortası Fonu nun gelir ve giderlerinin denetimi Erteleme, taksitlendirme formları talep ve değerlendirmesi SSK İlişiksizlik Belgesi incelemeleri Sermaye Artışının Tespiti Raporları (Sermaye ödendiğinin ve mevcudiyetinin tespiti ve geçmiş yıllar kârlarının sermayeye eklenmesi ile anonim ve limited şirketlerin kuruluş, tür değişikliği ve sermaye artırımlarında düzenlenen öz varlık ve değer tespiti) Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna hesaplarının tasdiki işlemleri Kredilere İlişkin Tespit İşlemleri Seyahat acentalarının turizm geliri elde etmek ve döviz getirmek yükümlülüklerine ilişkin tespitler Ham petrol ve petrol ürünleri ithali ve lpg ile ilgili olarak talep edilecek inceleme ve tespitler Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti Yeminli Mali Müşavirlerin yapmaya yetkili oldukları diğer tasdik işlemleri

9 ŞİRKETLER İTİBARİYLE FAALİYETLERİN KAPSAMI KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. MÜŞAVİRLİK HİZMETİ MUHASEBE VE MUHASEBE SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU DANIŞMANLIĞI FİZİBİLİTE DURUM TESBİTİ (DUE DILIGENCE) Faaliyet gösteren ya da yeni kurulacak olan firmaların TDHP ve VUK doğrultusunda mali tablolarını (Bilanço-Gelir Tablosu) oluşturmak, mizan ve mali tabloları konusunda gerekli incelemelerde bulunmak, vergi beyannamelerinin kontrolünü yapmak ve bunların ait oldukları dönemlerde düzenli olarak vergi dairelerine verilmesini sağlamak, şirketin yatırım ve vergi planlamalarını yapmak ve bu çerçevedeki sorularını yanıtlamak, vergisel problemlerin hukuki zemine taşınması halinde, grup bünyesindeki hukuk ofisi tarafından açılması mümkün olan davalarda bilgi desteği sumak ve bu davaların sonuçlarını takip etmek. Kurulmuş ya da kurulacak olan firmaların iş alanları ve sektörleri göz önünde bulundurularak muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, iç kontrol sistemini kurulmasına destek olmak ve muhasebe ile ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde danışmanlık hizmetlerini sunmak. Kurulmuş ya da kurulacak olan firmaların insan kaynakları çalışmalarına destek olmak, sosyal güvenlik ve iş hukuku mevzuat hükümlerine uyum konusunda önerilerde bulunmak, bu kapsamdaki problemlerin hukuki zemine taşınması halinde grup bünyesinde açılması mümkün olan davalar sırasında bilgi desteği sunmak ve sonuçlarını takip etmek. Yeni veya ek bir yatırım projesinin ekonomik, teknik ve mali açıdan uygun olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılan rapordur. Yapılabilirlik raporu olarak da bilinir. Yerli ve yabancı potansiyel alıcılar için birleşme veya satın almaya konu hedef şirketler için uygulanan finansal, hukuki ve mali İncelemeleri içeren bir rapordur.

10 ŞİRKETLER İTİBARİYLE FAALİYETLERİN KAPSAMI KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİM FAALİYET DENETİMİ UYGUNLUK DENETİMİ FİNANSAL DANIŞMANLIK ÖZEL AMAÇLI DENETİM KGK nin verdiği yetkiler çerçevesinde; İşletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin uluslararası finansal raporlama standartlarına (UFRS) uygunluğu ve doğruluğu hususunda makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirmesini içeren rapor türüdür. İşletmenin önceden belirlemiş olduğu amaçlarına ulaşılıp, ulaşılmadığını ve aynı zamanda işletmenin verimli çalışıp, çalışmadığını tespit etmek amacıyla işletme politikalarını ve politika uygulama sonuçlarını değerleme ve ölçmeye yarayan denetim türüdür. İşletmenin finansal işlemlerinin ve faaliyetlerinin, işletme yönetimi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesidir. İşletmenin tüm finansal faaliyetlerinin analiz ederek finansal durumunun ortaya çıkarılması, kredilerinin yönetimi ile kredibilitesini güçlendirme ve geleceğe yönelik finansal planlama ve operasyonlarında daha verimli hareket etmesine yardımcı olan çalışmaların bütünüdür. İşletme yönetiminin arzu ettiği ve yukarıda belirtilen denetimlerin kapsamına girmeyen (örneğin hile ve usulsüzlük denetimi, vergi denetimi, personel denetimi vb.) konuların kontrol ve denetimini kapsamaktadır.

11 ŞİRKETLER İTİBARİYLE FAALİYETLERİN KAPSAMI HUKUK OFİSİ Hukuk Ofisimizde; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Vergi Hukuku, İş Hukuku, alanlarında avukatlık hizmetleri ile akademik ve uygulamaya yönelik süreli ya da süresiz danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

12 YÖNETİM DOĞUŞ SERBEST MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Hüseyin ORUÇ SMMM-Bağımsız Denetçi H.Murat ÖN-Danışman VERİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Adnan ŞEN YMM-Bağımsız Denetçi KONTROL BAĞIMSIZ DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. HUKUK OFİSİ Sinan UZUN Fahrettin GÜNERLİ SMMM-Bağımsız Denetçi Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU Av. Didem Şen TOPCU

13 FAALİYETLERİN COĞRAFİ DAĞILIMI ANA FAALİYETLER ÇÖZÜM ORTAKLIĞI TÜRKİYE /İstanbul ALMANYA /Berlin INAL CONSULTING INAL FUHRMANN-BEYS

14 KADRO ADI SOYADI SERTİKASYON/GÖREV TECRÜBE MEZUNİYET Adnan ŞEN YMM-Bağımsız Denetçi 45 yıl Üniversite İlker KUTLUER YMM-Bağımsız Denetçi 40 yıl Üniversite Cemal KOÇMAR Stajer SMMM 4 Yıl Yüksek Lisans Hüseyin ORUÇ SMMM-Bağımsız Denetçi 27 Yıl Üniversite H.Murat ÖN Mali Danışman 20 Yıl Üniversite Cüneyt BULDAĞ Muhasebeci 20 Yıl Üniversite Emrah ÇEREZ İdari Personel 3 Yıl Üniversiteye Devam

15 KADRO ADI SOYADI SERTİKASYON/GÖREV TECRÜBE MEZUNİYET Sinan UZUN SMMM-Bağımsız Denetçi 39 Yıl Üniversite Fahrettin GÜNERLİ SMMM-Bağımsız Denetçi 28 Yıl Üniversite Serdar KULA SMMM-Bağımsız Denetçi 16 Yıl Üniversite Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU Akademisyen 20 Yıl Doktora Didem ŞEN TOPCU Avukat 11 Yıl Master Sibel YILMAZ Yönetici Asistanı 8 Yıl Üniversiteye Devam

16 Başarılar dileğiyle teşekkürlerimizi sunarız