AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 1"

Transkript

1 FETHİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI YUNANĠSTAN ÜLKE RAPORU AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 1

2 GĠRĠġ Bu raporda Yunanistan ın ekonomik ve ticari konumunu ve Türkiye ile olan ekonomik ve ticari ilişkilerini, başta ihracatçılarımız olmak üzere ilgili kesimlere aktararak karar alma sürecine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. İhracatçılarımızın başta kalite ve standartlar olmak üzere uluslararası pazarlamanın sürekli değişim içindeki dinamiklerine gösterdikleri uyum Yunanistan a yönelik ihracatımızda da 1999 sonrasında hızlı bir büyüme yaşanmasını sağlamıştır. Diğer taraftan bu büyümenin kalıcı olması için ilgili tüm kesimlere büyük görevler düşmektedir sonunda iki ülke arasındaki ticaretin 3,5 Milyar $ ı aşması, her yıl yarım milyon Yunanlının Türkiye yi ziyaret etmesi, Türkiye deki Yunan yatırımlarının 5 Milyar $ ı aşması, Yunan Milli Bankası nın Finansbank ı satın almak için gerçekleştirdiği sermaye ihracının Yunanistan tarihinin en büyük miktarı olması ve çoğaltılabilecek benzeri örnekler hem ilişkilerin geldiği yer açısından hem de sorunların uzun bir müddet daha buz kalıplarında tutulacağına ilişkin beklentilerin önemli göstergeleridir. ĠÇĠNDEKĠLER GİRİŞ... 2 YUNANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER GENEL EKONOMİK DURUM EKONOMİK DURUM SEKTÖRLER TARIM SEKTÖRÜ SANAYİ SEKTÖRÜ ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ DEMİRYOLU KARAYOLU DENİZYOLU TURİZM SEKTÖRÜ İNŞAAT SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET TÜRKİYE İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ TİCARİ İLİŞKİLERDE BİLİNMESİ GEREKEN KONULAR KAYNAKÇA AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 2

3 YUNANĠSTAN HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ÜLKE KĠMLĠĞĠ Resmi Adı Yönetim Sekli Cumhurbaşkanı : Helenik : Cumhuriyet : Karolos Papoulias (12 Mart 2005 ten beri) BaĢbakan : Giorgos Andrea Papandreou ( 6 Ekim 2009'dan beri ) BaĢkent Dil Resmi Tatiller Anayasa : Atina : % 99 Yunanca, % 1 İngilizce, Fransızca : 25 Mart (1821), Bağımsızlık Günü : 11/Haziran/1975, Mart/1986 ve Nisan/2001 de değiştirildi. Yüz ölçümü : km², Adalar km² toplam ada sayısı 2000 Nüfus : (Haziran/2009 tahminleri) Nüfus ArtıĢ Oranı : % 0,127 (2009 tahmini) Nüfus Yoğunluk : 84,66 kişi/m 2 Etnik Gruplar Resmi Dil Din Para Birimi Ġklim KomĢu Ülkeler : % 98 Yunan Ortodoks, % 2 Müslüman Türk ve diğer : Yunanca : % 98 Yunan Ortodoks, % 1,3 Müslüman, % 0,7 diğerleri : Avro : Tipik Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Ocak ayı ortalama sıcaklığı Selanik te 6 C, Atina da 10 C dir. Yaz aylarında bütün ülkeye sıcak ve kurak bir hava egemen olup, temmuz ayı ortalama sıcaklığı C arasında değişir. Yıllık ortalama yağış miktarı batı kıyılarından doğuya ve güneye doğru gittikçe azalır. : Kuzeyde Arnavutluk, Makedonya Cumhuriyeti, Bulgaristan, Kuzey Doğuda Türkiye AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 3

4 1.0 GENEL EKONOMĠK DURUM 1.1 EKONOMĠK DURUM Küçük ve dışa karşı çok açık olan ülke, toplam milli gelirde AB ülkeleri içinde Portekiz den sonra en düşük değere sahip. Yapılan özelleştirmelere karsın devletin ekonomide ağırlığı hâlâ devam etmektedir lerde gösterilen düşük büyüme oranlarına ana olarak ekonomide geniş biçimde yer alan kamu sektörü gösterilmektedir. Devlet, 1990 lı yılların başlarına kadar savunma sanayisi, hava ve demir yolları, rafineriler ve sanayi sektörünün %70 inde vardı yılında Avrupa Para Birliğine katılım çerçevesinde kapsamlı bir özelleştirme programına girişilmiştir. Sanayinin çoğu Selanik ve Atina da toplanmıştır. Kuzey bölgelerinde ve Ege adalarındaki altyapı yetersizliği hükûmetin merkeziyetçiliği azaltma ve yerel yönetimleri güçlendirme çabalarını engellemiştir yılı mayıs ayında yeni bir düzenleme getirilerek kamunun özel sektörü örnek alarak yeniden yapılanmasını, iş planları benimsemesini ve sorumluluk sahibi yöneticilerin atanmasını öngörmüştür. Yunanistan ın Temel Ekonomik Verileri * 2010* GSYĠH (milyar dolar) 312, ,5 GSYĠH (Tük. Fiyatları, milyar avro) GSYĠH (Büyüme %) 4 2-0,9 0,4 Nüfus (milyon) KiĢi baģı GSYĠH ($ PPP) ĠĢsizlik Oranı (%) 8,3 8 8,1 7,8 Döviz Kuru (Ort./avrodolar) 1,37 1,46 1,29 1,30 Enflasyon (tük. Fiyatları %) 3 4 2,6 2,4 Ġhracat (milyar dolar) Ġthalat (milyar dolar) Cari iģlemler dengesi (milyar dolar) Kaynak: The Economist, *: The Economist tahmini Yunanistan da tarım, ormancılık ve balıkçılığın GSYİH ye katkısı son yıllarda azalmış olmasına rağmen, bu sektörlerin GSYİH ye katkısı 2008 yılında %6,6 oranı ile AB ortalaması olan %2,5 un çok üzerindedir. Hizmetler sektörünün GSYİH ye katkısı çoğu gelişmiş ülkede olduğu gibi önemli yer tutmaktadır. Hizmetler sektörünün düşük katma değerli yapısı finansal sistemin 1990 lı yıllarda modernizasyonu ile değişmiştir. Turizmin toplam milli gelirde önemli bir payı bulunmaktadır. En geniş alt sektörler emlak işleri ve ticarettir. Finans sektörünün büyümesi ve telekomünikasyon pazarının serbestleştirilmesi ile ulaştırma ve iletişim sektörlerinin önemi artmıştır. AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 4

5 1.2 SEKTÖRLER Tarım Sektörü Dağlık arazisi nedeniyle ülke topraklarının yalnızca %26,2 si işlenmektedir; işlenmekte olan toprakların ise ancak %42 si sulanabilmektedir. Yunanistan birçok mahsulde kendi kendine yeten bir ülkedir; fakat bazı tahılları, kendisine gerekli et ve mandıra ürünlerinin geniş bir bölümünü ithal etmektedir. Endüstriyel şeftali üretiminde lider ülkelerden biridir ve domates üretiminde en üst sırayı almaktadır. Ülkenin diğer önemli mahsulleri tütün, pamuk ve şeker pancarıdır. Yunanistan balıkçılık filosu, daha eski ve küçük teknelerden komisyon almayan AB programlarının avantajlarından yararlanabilmeleri için 1990 ların ortalarında küçültülmüştür. Balıkçılık filosu son on yılın sonlarında tekrar büyüyerek 1998 yılında tekneye ulaşmış, ancak bu sayı 1999 yılında tekrar azaltılarak ya ve 2000 yılında ye indirilmiştir. Yunanistan, balık çiftçiliğinde Avrupa da üretimin yaklaşık yarısını karşılamaktadır ve lider konumundadır Sanayi Sektörü Yunanistan ın üretim sektörü Avrupa standartlarına göre daha küçüktür ve 2004 yılında GSYİH nin %14,2 si olarak hesaplanmıştır. Sektörün GSYİH ye olan katkısı son yıllarda düşme eğilimi göstermişse de sektör hala ihracatta çok önemli yer tutmaktadır. İmalatçı firmaların geneli küçük aile isletmeleridir. Yunanistan Ulusal İstatistik Hizmetlerinin (NSSG) en son yaptığı sanayi araştırmasında listelenen kurulusun %92,5 i on kişiden az isçiyle ve yalnızca %0,5 i 100 den fazla isçiyle çalışmaktadır 2. En geniş ve genel olarak en kârlı sektör özellikle ham maddelerini yerel kaynaklardan sağlayan yiyecek, içecek ve tütün gibi tüketim malları sanayisidir. Giyecek ve ayakkabı endüstrisinde, düşük ücretli Asya ve Doğu Avrupa ülkeleriyle yapılan rekabet nedeniyle son yıllarda gerileme görülmüştür. Bazı Yunan şirketleri, özellikle giyim sektöründe çalışanlar, iş yoğunluklarını Balkan ülkeleriyle sınırlandırmışlardır lerde Avrupa ile artan ekonomik ilişkiler sonucu, 1950 li ve 1960 lı yıllarda kurulan düşük teknolojiyle çalışan ve daha çok ithalata dayanan sanayi şirketlerinin sayısı azalmıştır. Üreticiler artan ücret maliyetleri sebebiyle, daha yüksek katma değer sağlayan malların araştırmasına girmişlerdir. Yunanistan Sanayi Üretim Endeksi Sanayi 100,89 103,28 99,11 Madencilik 97,14 96,86 92,53 Ġmalat 102,01 104,36 99,46 Elektrik 98,22 101,74 98,87 Su arzı 102,41 103,52 105,98 Enerji 100,03 102,89 100,39 Ara malı 102,35 103,22 96,3 Sermaye Malları 101,49 100,26 94 Dayanıklı tüketim malları 102,31 101,94 96,8 Dayanıksız tüketim malları 100,14 105,15 102,3 Kaynak: Yunanistan Merkez Bankası, Konjonktürel İstatistik Bülteni 1 2 On kişiden fazla isçiyle çalışan şirketle 1996'da yapılan bir araştırma, 50 den fazla isçiyle çalışan firmaların, iş alanlarının yalnızca %17,6 sında faal olduğunu ve toplam katma değerin %79,1 ini sağladığını göstermiştir. AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 5

6 1.2.3 UlaĢtırma Sektörü Yunanistan, ticaretinin beste ikisini AB ile yapmaktadır. Başlıca Avrupa pazarlarından coğrafi olarak uzak olması ve düşük kaliteli ulaşım ve iletişim ağına sahip bulunması, sürekli bir ticari açık vermesinin altında yatan en önemli faktörlerdir. Bunu düzeltmek için AB fonlarından dörtte birinden fazlası ulaşıma gitmiştir. Balkan ülkeleriyle ulaşım hattının ve Avrupa bağlantılı limanlara ulaşımı sağlayacak kara yolu hattının geliştirilmesine özel önem verilmiştir Demir Yolu: Ülkenin zorlu arazi yapısı demir yolu ağının gelişmesini engellemiştir. Yetersiz olan Güney-Doğu Avrupa ya giden demir yolu hattı, Avrupa ulaşım ağına dâhil edilmiş ve çift raylı ve hatların 200 km/saat hıza elverişli şekilde elektriklendirilmesi uygulanmıştır Kara Yolu: İki adet uluslar arası otobana sahiptir: ilki, Atina üzerinden Patras ve Selanik i birbirine bağlamakta ve diğeri ise İgoumentitsa dan Selanik e uzanarak kuzey Yunanistan ı boydan boya geçip Türkiye sınırına ulaşmaktadır. İkincisi ise, Atina yı Elefsis in endüstri merkezine ve yeni Spata Havaalanı'na bağlayan BOT projesi, Fransa-Yunanistan konsorsiyumu ile yapılmaktadır Deniz Yolu: Limanların uluslar arası denizciliği engelleyecek hiçbir durumu bulunmamaktadır. Ortak Pazar kuralına göre, kıyı denizciliği ve tekne gezintileri, 1/Ocak/1999 tarihinden itibaren AB gemilerine açılmıştır. Ancak Yunanistan, 2004 sonuna kadar ülkenin adalara olan rotaları düzenlemesine izin veren kısıtlayıcı tedbirlere sahiptir. Yaklaşık tüm yüzen gemi darası tonlarının altıda biri olmak üzere, Yunanistan dünyanın en büyük deniz filosuna sahiptir. Ancak gemilerde çalışacak mürettebatın büyük bölümünün Yunan uyruklu olma koşulunun maliyetleri artırması nedeniyle bu gemilerin 2000 yılında dörtte biri Yunanistan bayrağı altında kayıtlıdır Turizm Sektörü 2004 olimpiyat oyunları ile turizm gelirleri %10 oranında artış göstererek 10,3 milyar seviyesine ulaşmıştır. Yunan Turizm Ofisi'nin (EOT) yayımladığı verilere göre, 2005 yılında turizmin Yunan GSYİH sine doğrudan katkısı %7,2 ve dolaylı katkısı ise %16,2 dir. Sektörün iş gücüne direkt katkısı %7,8, dolaylı katkısı %18,2 civarındadır yılında en çok gelir bırakan 8,5 milyar dolar ile AB üyesi ülkeler olmuştur. Toplam AB gelirlerinin %64 ünü avro bölgesi ekonomileri oluşturmuştur. Avro bölgesinden en fazla 1,9 milyar dolar gelir ile Almanya dan gelir sağlanırken, ikinci sırada 823 milyon dolar gelirle İtalya dan ve üçüncü olarak 778 milyon dolar ile Fransa dan gelir sağlanmıştır. Avro bölgesi dışından ise en fazla gelir bırakan ülke İngiltere olmuştur. 1,8 milyar avro gelir bırakan İngiltere nin ardından 225 milyon dolar ile İsveç yer almaktadır. Diğer ülkelerden ABD, 2008 yılı itibariyle 726 milyon dolarlık geliri ile en fazla gelir bırakan ülke olmuştur. ABD nin ardından 400 milyon dolarlık geliri ile Rusya yer almaktadır. AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 6

7 Yunanistan a gelen turistlerden sağlanan gelir (milyon ) AB Avro Bölgesi Almanya Ġtalya Fransa Hollanda Kıbrıs Avro dıģı Ġngiltere Ġsveç Danimarka Romanya Diğer Ülkeler USA Rusya Avustralya Kaynak: Yunanistan Merkez Bankası, Konjonktürel göstergeler bülteni ĠnĢaat Sektörü İnşaat sanayisi gelişmiş bir yapı göstermesi karşılık istikrarsız bir seyir izlemektedir yılında sektörün GSYİH e katkısı %8,9 oranındadır. Bunda Atina da düzenlenen olimpiyat oyunları ve AB den sağlanan fonlar başlıca rol oynamıştır lı yıllardaki önemli ölçüde AB finansmanı sağlanmış ve AB projelerinden en çok ağır sanayi inşaat şirketleri yararlanmıştır. AB fonlarının Çerçeve Programı ve Çerçeve Programı en büyük bölümü, kuzey-güney ve doğu-batı kara yolları, Atina yer altı demir yolu, havaalanları ve limanların geliştirilmesi için kamu yatırımları seklinde kullanılmıştır. 1.3 DIġ TĠCARET Yunanistan ın toplam ihracatı 2007 yılında 23,9 milyar dolar iken 2008 yılında 25,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yunanistan ın toplam ithalatı ise 2007 yılında 80,7 milyar dolar olarak iken 2008 yılında 84 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış ticaret hacminde de yıllar itibariyle sürekli bir artış görülmektedir yılında 104,5 milyar dolar olan dış ticaret hacmi 2008 yılında 109,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dış Ticaretin Dağılımı dolar (%) (2008) ĠHRACAT Tutar % ĠTHALAT Tutar % Ġtalya ,5 Almanya ,8 Almanya ,5 Ġtalya ,6 Bulgaristan ,1 Rusya ,6 Kıbrıs ,4 Çin ,5 ABD ,1 Fransa Kaynak: ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 7

8 Yunanistan ın 2008 yılı ihracatına bakıldığı zaman İtalya 2,9 milyar dolar değer ve toplamda %11,5 oranı ile birinci sırada yer almaktadır. İtalya nın ardından 2,7 milyar dolar ve %10,5 lik payı ile Almanya ikinci sırada gelmektedir. Türkiye ise 0,9 milyar dolar değeri ve toplam ihracat içinde %3,6 lık payı ile 9. sırada yer almaktadır yılına göre Türkiye 9. sıradaki yerini korumuştur. Yunanistan ın 2008 yılı ithalatında ise Almanya 10,7 milyar dolar değeri ile ilk sırada yer almaktadır. Almanya nın toplam payı ise %11,9 dir. İkinci sırada İtalya 10,2 milyar dolar değeri ile yer alırken toplam ithalatta %11,4 paya sahiptir. Türkiye ise 2,5 milyar dolar ile 11. sırada yer alırken toplam ihracatı içindeki payı %2,8 dir. Yunanistan ın başlıca ticari ortakları ĠHRACAT Toplam içindeki payı % ĠTHALAT Toplam içindeki payı % Almanya 9,4 Almanya 7,6 Fransa 3,8 Fransa 4,4 Ġngiltere 3,5 Ġngiltere 4 Ġtalya 3,4 Ġtalya 3,5 Toplam AB 36,7 Toplam AB 37,5 Kaynak: ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi) AB ülkelerine yapılan ihracatı toplam ihracatın %36,7 ini oluşturmaktadır. Avrupa Birliği içerisinde ise ilk sırada Almanya %9,4 lık payı ile Almanya gelmektedir. Ardından sırasıyla Fransa, İngiltere ve İtalya yer almıştır. İthalatında ise toplam ithalatın %37,5 si Avrupa Birliği ülkelerinden temin edilmiştir. İlk sırada yine Almanya yer alırken, Almanya yı Fransa, İngiltere ve İtalya takip etmektedir. 2.0 TÜRKĠYE ĠLE EKONOMĠK VE TĠCARĠ ĠLĠSKĠLERĠN GELĠġĠMĠ Türkiye ile Yunanistan, Ege Denizi nde önemli birer ticari ortaktır yılında 2,2 milyar dolarlık ticaret hacmi 2008 yılında 3,5 milyar dolara dayanmıştır. İki ülke dış ticaretinde denge Yunanistan aleyhine gelişme göstermiştir. Ancak 2008 yılında başlayan küresel krizle birlikte azalması öngörülen dış ticaret hacmi ile 2009 yılında dış ticaret hacminde az da olsa Yunanistan lehine gelişme olmuştur. Türkiye de önemli oranda Yunanlılar bankacılık sektörüne yatırım yapmışlardır. Hazine Müsteşarlığı kayıtlarına göre 294 Yunanistan kaynaklı firma faaliyet göstermektedir. Son yıllarda iki ülke ticaret hacmi sürekli artmış ve Türkiye, Yunanistan ın 9. ticari ortağı haline gelmiştir. Yunanistan ın Türkiye ile Dış Ticareti (1000 $) Yıllar Ġthalat Ġhracat Hacim Denge * Kaynak: ITC (Uluslararası Ticaret Merkezi), * ilk 3 ayın rakamlar Ürün bazında iki ülke arasındaki dış ticarete bakıldığı zaman, en fazla ticarete konu olan ürün motorlu araçlardır yılında 90 milyon dolar olan Türkiye ihracatı 2007 yılında %203,5 AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 8

9 oranında artış göstererek 273 milyon dolara yükselmiştir. İkinci sırada, demir çelik ürünleri gelmektedir yılında 137 milyon dolar olan Türkiye ihracatı 2007 yılında %70,6 oranında artarak 235 milyon dolar düzeyine yükselmiştir. Üçüncü sırada, mineral yakıtlar ve petrol ürünleri gelmektedir yılında 3,4 milyon dolar olan ihracat 2007 yılında %4000 oranında artarak 174,6 milyon dolara yükselmiştir. Dördüncü sırada, makine ve ekipmanlar gelmektedir yılında 92 milyon dolar olarak gerçekleşen ithalat 2007 yılında %75,5 oranında artarak 163 milyon dolar düzeyine çıkmıştır. Ardında ise sırasıyla elektrik-elektronik ürünler, demir ve çelik eşya, plastik ve ürünleri, giyim ve aksesuarları, alüminyum ürünleri ve mobilya-aydınlatma- levhalar ve prefabrik bina gelmektedir. 3 Yunanistan ın Türkiye ye ihracatında ilk sırada mineral yakıtlar gelmektedir yılında 416 milyon dolar olan ihracat 2007 yılında 204 milyon dolar düzeyine düşmüştür. İkinci sırada plastik ve ürünleri gelmektedir. Yunanistan, 2006 yılında 141 milyon dolar ihracat yaparken 2007 yılında 137 milyon dolara düşmüştür. Ardından pamuk ihracatı yer almaktadır. Yunanistan ın 2006 yılında 204 milyon dolar ihracat yaparken 2007 yılında 121 milyon dolara gerilemiştir. Dördüncü sırada bakır ve ürünleri ihracatı yer almaktadır. Yunanistan, 2006 yılında 32 milyon dolar ihracat yaparken 2007 yılında 48 milyon dolara düşmüştür. Ardından sırasıyla Makine ve kazanlar, Alüminyum ve ürünleri, Elektrik ve elektronik ekipmanlar, deri ve deri ürünleri, hayvan yemi ve gıda sanayi atıkları ve giyim ve aksesuarları gelmektedir. 4 Türkiye deki Yunan Yatırımları Hazine Müsteşarlığı 2006 verilerine göre Türkiye de 126 adet Yunan sermayeli şirket bulunmaktadır. Bu şirketlerin Türkiye deki toplam sermayesi ise 430 milyon avrodur. Yatırımlar açısından iki ülke arasındaki en önemli gelişme ise, Yunanistan ın en büyük bankası National Bank of Greece in Türkiye deki Finansbank ın %46 sını milyar dolara satın alması olmuştur. İkinci en büyük ortak firma ise İddaa nın %45 ine sahip olan Yunanlı Intralot firmasıdır. Firma, Yunanistan daki Intracom a bağlı durumdadır. 126 firmanın 27 si İzmir de bulunmaktadır. Bu şirketlerin toplam sermayesi 1 milyon 752 bin TL dir. Bu firmalar genel olarak imalat sanayi, oteller ve lokantalar, sağlık isleri ve sosyal hizmetler, gayrimenkul, kiralama faaliyetleri, ulaştırmahaberleşme, toptan-perakende ticaret, motorlu taşıt ve balıkçılık sektörlerindedir. Yunanistan daki Türk yatırımları Yunan hükûmeti son döneme kadar caydırıcı bir yatırım politikası izlemiştir. Karamanlis Hükûmeti ile yapılan yasal düzenlemelerle ülke yabancı sermayeye açılmaya çalışılmıştır. Ağustos 2005 te 3386 Sayılı Kanun gereğince, avroluk yatırım yapan firmaya oturma ve çalışma izni verilmesi konusunda daha esnek davranılmaya başlandı. Halen çıkarılan zorluklar nedeniyle Yunanistan da ciddi bir Türk yatırımı bulunmamaktadır. Hazine Müsteşarlığı'na göre Yunanistan da toplam dört Türk firması faaliyet göstermekte ve bunların da toplam yatırım tutarının 487 bin dolar civarında olduğu belirtilirken, DTM ye göre 10 firma turizm, nakliyat, gıda, mobilya, bilişim ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 3 Kaynak: ITC (Uluslar arası Ticaret Merkezi) 4 Kaynak: ITC (Uluslar arası Ticaret Merkezi) AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 9

10 3.0 TĠCARĠ ĠLĠġKĠLERDE BĠLĠNMESĠ GEREKEN KONULAR Fiyatlandırma ve Ödeme ġekilleri Yunanistan a ihracat ve fiyatlandırmada, ilaç sanayisi ve tarım ürünleri dışında, fiyatlar tamamen serbest piyasa koşullarına tabidir. Bir ürünün fiyatlandırılmasında, ihracatçı firma, ödeme ve vadeyi değerlendirmek durumundadır. Siparişler ve piyasa genelde küçüktür. Büyük siparişlerde Yunan ithalatçılar genelde özel ödeme teklif edecektir. Yunan ithalatçılar genelde CIF teslimat talep etmektedirler. Ancak, büyük Yunan firmaları teslimatın Türkiye de fabrikada yapılması isteyebilmekte ve taşıma ve sigortayı kendileri organize edebilmektedirler. Genelde peşin ödeme veya akreditifli olarak başlayan ticari ilişkiler sonraki partilerde vesaik mukabiline veya açık hesaba dönüşmekte ve zaman zaman ödenmeme şikâyetleri ile karşılaşılabilmektedir. İthalatçılar Yunanistan da akreditif işlemlerinin çok masraflı olduğundan şikayet etmektedirler. Sevk belgelerinin suretleriyle gümrüklerden mal çekilebildiği ve akreditifteki muhabir banka güvencelerinin bertaraf edilebildiği görülebilmektedir. Bankaların herhangi bir garanti vermesi için, önce eşdeğer nakit miktarın bankaya yatırılması gerekmektedir. Ekstra giderlerden kaçınmak için Yunan firmalar genellikle vesaik mukabili ödeme şeklini tercih etmekte veya gün veya daha uzun vadeli ödeme kolaylığı aramaktadır. Ticari Düzenlemeler ve Standartlar Yunanistan standartlar konusunda AB tarafından oluşturulmuş direktifleri takip eder. ISO 9000 kabul edilmiştir ve birçok yerel firma tarafından kullanılır. Ayrıca birçok hükûmet sözleşmesi için de bir gerekliliktir. Yunanistan da standart ve teknik düzenlemeler Yunan Standart Kurumu (ELOT) tarafından yürütülmektedir. Ancak AB uygulamaları geçerli olmakla beraber teknik kontroller belirlenen standartlara göre genelde Atina ve Selanik te kurulu laboratuvarlar vasıtasıyla yapılmaktadır. Vergiler Yunanistan Avrupa Birliği nin üyesi olduğu için, AB nin ortak dış gümrük vergisi uygulamasını, ortak tarım, ulaşım politikasını ve eşya, emek ve sermayenin serbest dolaşımı konusundaki direktifleri kabul etmiştir. AB üyeleri ile ticaret vergiye tabi değildir. Diğer ülkeler için gümrük vergisi ürünün %5-7 sidir. Genel olarak vergiler ham maddelerde düşük, tekstilde yüksektir. Yunanistan da KDV oranları mal ve hizmet alım-satımlarında % 18 olup, ithalatın Midilli, Sakız, Sisam, On İki Adalar, Kiklades ve Tasoz, Semadirek, Kuzey Sporades ve Skiros adalarına yapılması halinde KDV % 13 olarak uygulanmaktadır. Ancak Yunanistan genelinde temel tüketim mallarında %8 ve kitapta %4 olarak uygulanmaktadır. Yatırım TeĢvikleri Yunanistan, Dünya Ticaret Örgütü'nün yatırım ve teşviklere ilişkin düzenlemelerini kabul etmiştir. Verimli girişimlerde yerli ve yabancı yatırımcılar arasında bir eşitlik içinde yatırım teşvikleri mevcut bulunmaktadır. Az kalkınmış bir bölgede yatırım yapıldığında daha çok teşvik alınmaktadır. Aralık 2004 te yürürlüğe giren 3299 Sayılı Yatırım Teşvikleri Yasası'na göre aşağıda belirtilen kategorilerde faaliyet gösteren işletmeler yararlanmaya hak kazanmıştır: - Madencilik, taş ocakçılığı ve endüstriyel minerallerin işlenmesi - Tarımsal ya da hayvansal ürünlerin, balıkçılık ürünlerinin standartlaştırılması, paketlenmesi ya da korunması - Sera tipi tarım, biyolojik tarım ve modern teknoloji ile yapılan balıkçılık projeleri AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 10

11 - İmalat, enerji üretimi ve arıtma projeleri - Yeni oteller ve/veya mevcut otellerin genişletilmesi - Konferans merkezleri, kayak merkezleri, yat limanları, golf sahaları, sağlık turizm merkezleri vb merkezler - Onaylı endüstriyel araştırma merkezleri, yazılım geliştirme ve yeni ürün ve yöntemlerin geliştirilmesi - Çevrenin korunması ve atık arıtma projeleri - Lojistik, antrepo ve taşımacılık faaliyetleri, park alanları Yasa ile getirilen teşvik türleri ise nakit yardımı, kira teşviki, vergi muafiyeti ve yeni açılan iş yerlerinin ücret maliyetlerine teşvik şeklindedir. Beş yıldan daha fazla faaliyette bulunacak yatırımcılar faiz sübvansiyonu ve vergi istisnaları ile eğer yatırımları ile ihracata dönük üretim yapıyorlar ise veya ithal ikameci bir yaklaşımla ithal edilmekte olan ürünlerin ithalini engellemiş iseler, ilave vergi teşvikleri verilmektedir. 10 milyon doları aşan yatırımlar veya yabancı katılımcılar var ise 5 milyon doları aşan yatırımlar için Yunan Yatırım Merkezi (ELKE) tek nokta olarak projenin gerçekleşmesinden sorumlu olup, ilave hükûmet teşvikleri de verilmektedir. Bir yatırımın genişletilmesi veya bakımı veya kurulması için bir ön şart aranmamakla birlikte bir yatırımcı vergi veya yatırım teşviki talep ettiğinde performansına ilişkin veriler aranmaktadır. Yerel katkı, ithal ikamesi, ihracata dönüklük ve teknoloji transferi gibi hususlar Yunan hükûmet yetkilileri tarafından değerlendirilerek yatırım teşvikleri verilmektedir. Ayrıca, yatırım teşviklerinin verilmesi sırasında sıralanan verimliliği sağlayamayan firmaların aldıkları teşviklerin iadesi veya kaldırılması mümkün olabilmektedir. İzin için hükûmete sunulan bütün bilgiler gizli olarak değerlendirilmektedir. Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen yabancılar, oturma ve çalışma müsaadesi aldıktan sonra çalışabilirler. Yabancı yatırımcıları etkileyen ayırımcı veya tercihli ithalat/ihracat politikaları bulunmamakta olup bu ve benzer hususlar artan bir şekilde AB düzenlemeleri çerçevesinde yürütülmektedir. Ġhracatta Gerekli Belgeler AB ile Türkiye arasındaki ticarette ATR.1 ve ATR.3 olarak kullanılan dolaşım belgeleri, Gümrük Birliği Anlaşması imzalandıktan sonra sadece ATR olarak kullanılmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği'ne yönelen ihracatta, katma protokol gereğince malların gümrük muafiyetinden yararlanabilmesi için ATR dolaşım belgesinin ihracatçı ülke yetkilileri tarafından düzenlenerek gümrük idarelerince vize edilmesi gerekmektedir. İhracatçı, bağlı bulunduğu odadan aldığı ATR belgesini eksiksiz ve tam olarak doldurmalı ve odaya onaylatmalıdır. Beş nüsha olarak doldurulan dolaşım belgesine, 1 adet fatura sureti ve dilekçe eklenmektedir. Dolaşım belgesinin yeşil renkte olan ilk nüshaları ihracatçıya verilmektedir. Beyaz renkli olan nüshalardan biri ise Gümrük İdaresi'nde kalmaktadır. Diğer 2 nüsha da fiili ihracatı takip eden ilk iş günü içinde Gümrük İdaresince ilgili odaya gönderilmektedir. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde (AKÇT ürünleri) imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması kapsamındaki ürünlerin ihracatında da EURO.1 belgesinin düzenlenmesi gerekmektedir. Türkiye ile AB arasında malların serbest dolaşımı ilkesi çerçevesinde tercihli ticarete konu olması malların menşeinin belirlenmesi bakımından yeni bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Tercihli ticarette mallar Türkiye veya AB menşeli olabildikleri gibi, üçüncü ülke menşeli de olabilmektedir. Bundan dolayı menşe kümülasyonuna hangi ürünlerin girebileceğinin ayrıca tespit edilmesi ve belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç nedeniyle, Türkiye ile AB arasındaki ticarette kullanılmakta olan A.TR belgesi ile birlikte tedarikçi belgesi kullanılmaktadır. Tedarikçi Beyanı belgesi taraflar arasında ticarete konu olan malların menşeini belirleyecektir ve AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 11

12 ithal edilen ürünlerin sisteme taraf ülkelere yeniden ihracının söz konusu olması halinde ithalatçının talebi üzerine düzenlenir. Serbest Ticaret Bölgeleri Yunanistan, Pire, Selanik ve Heraklion-Girit liman bölgelerinde mevcut üç serbest ticaret bölgesine sahiptir. Yabancı orijinli mallar bu bölgelere gümrük ve diğer vergileri ödenmeksizin getirilir ve transit yüklemesi yapılır veya reeksport edilirse gümrük ve diğer vergilerden muafiyeti devam eder. Benzer şekilde, alıcı adına, depolamaya ve malların transferine ilişkin olarak bölgede düzenlenen belgeler damga vergisinden de muaftır. Yükleme-boşaltma işlemleri AB nin 2504/88 ve 2562/90 sayılı yönetmeliklerine göre yürütülmektedir. Transit malların antrepolarda tutulma imkânı bulunmaktadır. Ayrıca bölgeler paketleme, tasnif etme ve etiketleme işleri için de kullanılabilmektedir. Montaj ve imalat işlemleri az da olsa Selanik bölgesinde yapılmaktadır. Ambar masraflarının her altı ayda ödenmesi ile depolama süresinde bir sınırlama bulunmamaktadır. Ambalaj ve Etiketleme Etiketleme ve markalama koşullarında AB normları uygulanmaktadır. Yunanca etiketleme ürünün gümrükten çıkarılması ile satışa sunulması arasında yapılmak durumundadır. Bu hususta bir problem yaşanması halinde Yunan ithalatçı ile görüşülerek çözülmesi mümkündür. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Yunan kanunları patent ve markalar için yerli ve yabancı firmalara eşit koruma sağlamaktadır. Yunanistan, Fikri ve Sınaî Mülkiyet Haklarının Korunması için Paris Konvansiyonu, Dünya Endüstriyel Haklar Organizasyonu ve Bern Konvansiyonu üyesidir. Yunan mevzuatı bu konudaki Avrupa Birliği düzenlemeleri ile de uyum içindedir. Patent ve Marka Patent ve marka, fikri ve sınaî mülkiyet hakları kapsamında çok büyük önem arz etmektedir. Birçok sektörde fiyat ve işçilik avantajını kaybeden Yunan sanayicisi ve ihracatçısı, marka ve patente önem vermeye başlamıştır. Devlet, küçük sanayicilerin moda yaratma ve moda tahmini, dış pazar bulma ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde yardımcı olmak amacıyla maddi katkı sağlamaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli marka tescili için, marka tescilini müteakip İspanya da kurulu Avrupa Tek Pazar Marka Armonize Kurumu'na, Yunanistan dan alınacak marka tescil izninin kaydettirilmesi gerekmektedir. Yunanistan da marka tesciline ilişkin yetki Yunan Kalkınma Bakanlığı nın ticaret ve sanayi birimlerinde bulunmaktadır. Marka tescili, 20/Aralık/1993 tarihli ve 40/94 sayılı mevzuat çerçevesinde ilgili kurul tarafından yapılmaktadır. Avrupa Birliği ne üye ülkelerin herhangi birinden alınmış bir marka tescilinin Yunanistan da uygulanması 353/98 sayılı mevzuat çerçevesinde Yunan Kalkınma Bakanlığı na müracaat ile mümkün bulunmaktadır. Yunanistan da marka tescili için İnternet sitesinden bilgi alınabilir. Yunanistan daki marka tescili uygulamasında istenen bilgiler şunlardır: - 60 avrodan başlamak üzere vergi ve harç gideri, - Başvuru formunun Yunanca bir örneği, - İlgili şirketin Yunanistan daki yetkili bir avukata kendisini temsil etmek üzere vermesi gereken vekalet örneği, - Başvuru formu örneğinin 10 tane kopyası (formların renkli olması halinde kopyaların buna mukabelen 10 tane renkli kopyası). Sorunlar ve Çözüm Öneriler AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 12

13 İki ülke arası ticaret gümrük birliğinin yürürlüğe girmesi ile artış göstermiştir yılında 500 milyon dolar seviyesinde olan ticaret hacmi günümüzde 4 milyar dolara kadar çıkmıştır. Türkiye Yunanistan ın önemli ihracat pazarlarından biridir. Yunanistan ın Türkiye ye ihracatı birçok AB üyesi ülkeye ihracatından daha büyüktür. Toplam ithalatı içinde ülkemizin payı ise ihracatına nazaran daha önemsiz bir yer tutmaktadır. Fakat ülkemizin ihraç ettiği mallar ithalat mallarına göre daha yüksek katma değere sahiptir. Yunanistan pazarı hem beğenilen hem de coğrafi olarak ülkemize yakın, aynı zamanda alım gücü yüksek bir pazardır. Ancak iki ülke arasında tarihsel sorunların hâlâ devam etmesi ticaretin geliştirilmesinin önündeki en büyük engellerden biridir. Yunanistan a ihracı veya bu ülkeden transit geçişi yapılan zirai ürünlerin kontrolünün cumartesi ve pazar hariç her gün arasında yapılması nedeniyle, Türk TIR ları, bu saatler dışında Yunanistan a giriş yapmaları halinde, normal günlerde en az 10 saat, tatil günlerinde ise 48 saate yakın bir süre beklemek zorunda kalmaktadır. Yunanistan sınır kapılarında görevli veteriner kontrol hekimlerinin saatleri arasında çalışması ve gümrük geçişlerinde bu saatler haricinde çalışan nöbetçi veteriner hekim bulunmaması, özellikle soğutuculu kamyonla yapılan dondurulmuş ürün nakliyelerinde soruna yol açmaktadır. Yaş sebze-meyve ihracatında, Yunanistan gümrüklerinde ayrıca yapılan incelemelerin zaman kaybına yol açması ve her gümrük kapısında sağlık görevlisi bulunmaması şikayetlere yol açmaktadır. Yunan tarafının sağlık taraması yapan 12 gümrük kapısının olmasının ülkenin konumu nedeniyle yetersiz kaldığı vurgulanmaktadır. Yunan ithalatçılardan mal bedelinin tahsil edilmesinde karşılaşılan şikâyetler genelde küçük ithalatçı aile firmalarına yöneliktir. İhraç ürünlerinin taşınmasında önemli role sahip kara yolu taşımacılığı sektörü de bekleme süreleri karşılığı tahakkuk eden bedellerin ödenmemesinden veya eksik ödenmesinden şikâyetçi olmaktadır. İki ülke arasındaki genel işbirliğine ek olarak Türk Ege kıyıları ile Yunan Ege adaları arasında ilişkileri geliştirmek ve bunu genele yaymak mümkün görünmektedir. Tarihten gelen bağ ile iki kesim arasında özellikle kıyıdaş yerler arasında bazı benzerliklerin olduğu muhakkaktır. Yunan adalarında olanaklar ve doğal kaynaklar kısıtlı olduğundan, ihtiyaçların büyük çoğunluğunun karşılanmasında ana karaya bağımlı durumdadır. Sınır ticaretini kolaylaştırıcı tedbirler alması, Adalara yapılacak gezilerde vize işlem ve prosedürlerinin kolaylaştırılması, adalara taşımacılığı geliştirmek için düzenli feribot seferleri düzenlenmesi iki ülke arası ilişkileri gelişimi açısından büyük öneme sahiptir. Pasaport ve Vize Gerek yeşil gerekse lacivert pasaporta sahip TC vatandaşları için vize zorunludur. Genelde iş gezileri için davet mektubu talep edilmektedir. ÇalıĢma Saatleri Bir Akdeniz ülkesi olan Yunanistan 1970 li yıllardan beri haftada beş gün ve günde sekiz saat çalışma sistemini uygulamamaktadır. Yunanistan da çalışma saatleri farklılık göstermektedir ve başlıca kent alanlarında uygulanan çalışma saatleri şu şekildedir: Devlet Daireleri: Pazartesi - Cuma: 7:30 15:00 (Ekimden mayısa kadar) Cumartesi - Pazar: Tatil AR-GE ve Uluslararası İlişkiler 13