6112 sayılı Kanun Kapsamında Yayın Lisans İşlemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6112 sayılı Kanun Kapsamında Yayın Lisans İşlemleri"

Transkript

1 6112 sayılı Kanun Kapsamında Yayın Lisans İşlemleri RATEM ANTALYA TOPLANTISI Muhsin KILIÇ Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanı 1

2 6112 sayılı Kanun 6112 sayılı Kanun ile sektörün sorunlarına daha etkin çözüm getirilmesi, Karasal ortamda 1994 yılından beri süren lisanssız dönemin sona erdirilmesi, Sayısalyayına geçişinsağlanması, Kanal ve frekansların daha etkin ve verimli kullanılmasınınsağlanması, Yetkileri daha net hale gelmiş, etkin bir Üst Kurul oluşturulması, Yayıncılık sektöründe rekabet ve çoğulculuğun sağlanması amaçlanmıştır. 2

3 6112 sayılı Kanun Kanun ile, sayısal televizyon yayıncılığına geçte olsa geçilmesi hedeflenmekte, Medya sahipliğindeki boşluklar giderilerek yabancı ortaklığı dahil ortaklık konusu yeniden düzenlenmekte, DVB T/DVB T2, DVB H, IPTV vb. yeni yayıncılık teknolojileriyle ilgili düzenlemeler yapılmakta, Multipleks, platform, verici tesis ve işletim şirketi gibi işletmecilerin yayıncılık alanındaki faaliyetleri tanımlanarak gerekli düzenlemeler yapılmakta, AB mevzuatına uyum çerçevesinde, yargı yetkisi, Avrupa eserleri, kısa gösterim hakkı, toplumunönemli olaylara erişimi gibi konularda önemli düzenlemeler yapılmaktadır. 3

4 Frekans bandı ve tahsis 6112 sayılı Kanun ile Üst Kurula verilen görevlerden bazıları; Televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarını yapma veya yaptırma, Ulusal, bölgesel ve yerel karasal yayın ağlarının sayıları ve türleri ile sayısal yayınlar için multiplekssayılarının belirlenmesi, Sıralama ihalesi yapma, Lisans verme, Frekans/kanal tahsisi ve uygulama, 4

5 Kamu Yayınları Anayasanın 133. maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde, kamu tüzel kişiliğine sahip TRT Kurumu dışındaki kurumlara kanal/frekans veya multipleks kapasitesi tahsisi yapılmayacak, Kamu kurumlarının ikaz, duyuru ve eğitim amacıyla yayın yapma talebinin olması halinde bu taleplerin bir protokol çerçevesinde TRT Kurumuna tahsis edilen kanal/frekanslar üzerinden karşılanabilecek, TRT Kurumuna en az 4 karasal radyo televizyon yayını yapacak şekilde kanal/frekans ile bir multipleksten az olmamak üzere yeterli kapasite tahsis edilecektir. 5

6 6112 Sayılı Kanuna göre; Sıralama İhalesi Takvimi Frekans Planları ve Uygulama Takvimi 1 yıl içinde hazırlanacak,(mart 2012 ye kadar) Takip eden bir yıl içinde Sıralama İhalesi yapılacak, (Mart 2013 e kadar) Daha sonraki 2 yıl içinde Analog ve Sayısal TV yayınları aynı anda (Eş-zamanlı yayın) sürdürülecek, (Mart 2015 e kadar) 4. yılın sonunda analog TV yayınları tamamen sonlandırılacak (Mart 2015) ve Sayısal TV Yayınlarına geçiş tamamlanacak, Radyo yayınları için sıralama ihalesinin, analog televizyon yayınlarının kapatılmasının ardından altı ay içinde yapılması. (Kanununyayımından 4 yıl+6 ay sonra) 6

7 Neler Yapılıyor? Ülkemizde karasal sayısal yayıncılık tekniği, yayıncılıkta en son teknoloji olan DVB-T2 ve MPEG-4 olacak, Frekans planları ve geçiş uygulama planı hazırlama çalışmaları başlatıldı, Ana yüklenici GATE olmak üzere Bilkent Üniversitesi İSYAM Araştırma Merkezi, Fransız ATDI firması ve RTÜK çalışmaları sürdürüyor, TRT ve özel yayıncılarla ortaklaşa toplantılara yapılarak 880 emisyon noktası belirlendi, İstanbul, Ankara, Adana ve Trabzon da saha ölçümleri gerçekleştirilerek, masa başında değil gerçek verilere dayalı Planlama Çalışmaları sürdürülmektedir. FM radyo yayıncılığı planlaması dahil çalışmaların Haziran 2012 de tamamlanması planlanmıştır. 7

8 Verici tesis ve işletim şirketi Karasal sayısal yayınlar, ortakları ulusal yayıncılar olan bir verici tesis ve işletim şirketi tarafından kurulup işletilecek, Şirkete yayın iletim yetkisi Üst Kurulca verilecek, Bir medya hizmet sağlayıcının şirketteki hisse oranı % 10 u aşamayacak, Şirket, bölgesel ve yerel yayıncılara bedeli karşılığı hizmet verecek, Verici tesislerinden yararlanma usul ve esasları ile yıllık kira bedelleri, Üst Kurulun onayıyla yürürlüğe konulacak. 8

9 Verici tesis ve işletim şirketi Verici tesis ve işletim şirketi, Üst Kuruldan karasal yayın lisansı almış tüm kuruluşlara tarafsızlık ve hakkaniyet ölçülerinde, makul ve ayrımcılık içermeyecek koşullarda hizmet vermek zorundadır. Kurulmasına izin verilen radyo ve televizyon verici tesislerinin, bu Kanunda ve işletme izninde öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı Üst Kurul tarafından denetlenecektir. Verici tesis ve işletim şirketinin izin şartlarını ihlâl etmesi halinde, Kanunda belirtilen idarî para cezası ile cezalandırılır. 9

10 Multipleks İşletmecisi Karasal sayısal yayınları vericilere iletmek üzere, şartları yerine getiren kuruluşlara, Üst Kurulca yayın iletim yetkisi verilir. Medya hizmet sağlayıcı şirketler de multipleks işletmeci şirketlere ortak olabilirler. Multipleks işletmecileri, sadece Üst Kuruldan karasal yayın lisansı almış kuruluşların yayınlarını iletebilirler, İzinsiz yayınları ileten multipleks işletmecilerinin yayın iletim yetkisi, Üst Kurul tarafından iptal edilir. 10

11 Platform ve altyapı işletmecileri Uydu, kablo, IPTV vb. ortamlardan yayınlar platform ve altyapı işletmecileri tarafındaniletilir, Platform işletmecileri ve yayın hizmeti iletimi yapan altyapı işletmecileri yayın hizmetleri yönünden 6112 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Platform işletmecilerinin medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan alacağı hizmet bedelleri Üst Kurulun onayı ile belirlenir. Bu husus uydu ve kablolu yayın yönetmeliklerinde düzenlenmektedir, Platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcıların yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurmak zorundadır. 11

12 6112 Yasada Sektörün Oyuncuları Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar TV Yayını Radyo Yayını İsteğe Bağlı Hizmet Verici Tesis ve İşletim Şirketi Altyapı Sağlayıcılar Ulusal Yayıncı Bölgesel Yayıncı Yerel Yayıncı Head Ends Yayın İletim Ortamı Multipleks İşletmecisi Platform İşletmecileri Tele Port Head Ends SW Uydu Kablo IPTV

13 RTÜK İnternet sitesinden yapılan genel duyurular Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ile platform, multipleks, altyapı işletmecileri ve verici tesis ve işletim şirketine yönelik Üst Kurulca yapılacak genel nitelikli duyurular, Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanır. RTÜK internet site adresi, Bu duyurular 7201 sayılı Kanuna göre yapılan tebligat hükmündedir. 13

14 14

15 Yönetmelik Çalışmaları 3/3/2011 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yasalaşan 6112 sayılı Kanun kapsamında; Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Yönetmelik Uydu ortamından yapılan yayınlara ilişkin Uydu Yayın Yönetmeliği (RG: ), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliği ği (RG: ), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliği ği (RG: ), Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar İle Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelik (RG: ) 15

16 Tebligat Niteliğindeki Duyurular 6112 Sayılı Kanunun 47. Maddesinin 2. Fıkrasına göre Tebligat Niteliğindeki Duyurular ; Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretlerine İlişkin Genel Duyuru ( ), Yayın Lisans ve Yayın İletim Yetkisine İlişkin Yeni Düzenlemeler Hakkında Genel Duyuru ( ) Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların 2011 Yılı Asgari Ödenmiş Sermaye Miktarlarına İlişkin Genel Duyuru ( ) Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretleri Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Genel Duyuru ( ) Özel Radyo ( ) ve Televizyon Kuruluşlarına İlişkin Genel Duyuru Karasal Ortamda Yayında Olan Radyo ve Televizyon Kuruluşlarından Alınacak Televizyon Kanal ve Radyo Frekans Yıllık Kullanım Ücretleri Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Genel Duyuru ( ) 16

17 Bildirim Yükümlülüğü (1) 6112 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelikler hükümleri gereği medya hizmet sağlayıcı kuruluşların; Her türlü ana sözleşme değişikliğinin bir ay içerisinde Üst Kurula yazılı olarak bildirilmesi, Özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak her yıl olağan genel kurullarını yapması ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilanı yapılan TTSG bir örneğinin Üst Kurula gönderilmesi, 17

18 Bildirim Yükümlülüğü (2) Medya hizmet sağlayıcıların, 6112 Sayılı Kanun uyarınca yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde künye bilgilerini, iletişim adresini, izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmesi ve internet sitelerinde yayınlaması, Medya hizmet sağlayıcıların Üst Kurula yapacakları yayın lisans başvurularında vermeleri gereken belgelerde değişiklik olması halinde, değişiklikleri en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmeleri, Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın merkezi ve iletişim adresi değişikliğine ilişkin bilgileri, yönetim kurulu kararı ile birlikte en geç 15 gün içerisinde Üst Kurula bildirmeleri gerekmektedir. 18

19 Kuruluş şartları ve hisse yapısı Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların; TTK hükümlerine göre ve münhasıran 6112 sayılı Kanunda belirtilen konularda iştigal etmek üzere anonim şirket statüsünde kurulmuş olması, Halka açık olmayan hisselerin nama yazılı olması, Şirket ana sözleşmelerinde ortaklık yapısını ve iştigal konularını düzenleyen hususların açıkça belirtilmesi, Herhangi bir kişi lehine intifa senedi ihdas edilmemesi, Yerli ve yabancı hissedarların imtiyazlı hisse senedine sahip olmaması zorunludur. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ana sözleşmelerinde Üst Kurulca hazırlanarak Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanan örnek ana sözleşme hükümlerine yer vermek zorundadırlar. 19

20 Yayın lisansı ve yayın iletim yetkilendirmesi Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara 10 yıl süreli yayın lisansı verilir, Platform, altyapı ve multipleks işletmecileri her yıl için yayın iletim yetkilendirme ücreti ödeyeceklerdir, Yayın lisansı ve yayın iletim yetkilendirme ücreti, lisans veya yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içerisinde eşit taksitte ödenebilecek, Ödemelerde gecikilmesi hâlinde, ilgili özel medya hizmet sağlayıcı kuruluş bir ay içerisinde uyarılarak kanunî faizleri ile birlikte ödeme yapması ihtar edilir. İhtar kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren iki ay içinde ödeme yapılmazsa, Üst Kurulca ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın lisansının iptaline karar verilir ve ödenmeyen kurum geliri genel hükümlere göre tahsil edilir. 20

21 Lisans ve yetkilendirme ücreti Yayın Lisans ücretleri (10 yıllık) Televizyon yayın hizmeti için : TL Radyo yayın hizmeti için : TL İsteğe bağlı yayın hizmeti için : TL Lisans ücreti, lisans verilmesinden sonra 6 eşit taksit halinde ödenecektir. Alt yapı işletmeci kuruluşların 2011 yılı için ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilendirme ücreti : ,00 TL Platform işletmecilerinin 2011 yılı için ödeyeceği yıllık yayın iletim yetkilendirme ücreti : ,00 TL+ (Abone sayısı x 0,40) TL. 21

22 Asgari ödenmiş sermaye miktarları LİSANS TİPİ 2011 YILI ASGARİ ÖDENMİŞ SERMAYE MİKTARLARI ULUSAL KARASAL TELEVİZYON T TL BÖLGESEL KARASAL TELEVİZYON YEREL KARASAL TELEVİZYON ULUSAL KARASAL RADYO BÖLGESEL KARASAL RADYO YEREL KARASAL RADYO T2 T3 R1 R2 R TL TL TL TL TL KABLOLU TELEVİZYON K TV TL KABLOLU RADYO K RD TL UYDU TELEVİZYON U TV TL UYDU RADYO U RD TL İSTEĞE BAĞLI YAYIN HİZMETİ İBYH TL 22

23 Radyo, Televizyon ve, Asgari ödenmiş sermaye İsteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerinin birlikte yapılması halinde, asgari ödenmiş sermaye yukarıda yazılı miktarların toplamları kadar olmak zorundadır. Ödenmiş sermeyesi bu miktarların altında olan kuruluşlara 15 Aralık 2011 tarihine kadar sermayelerini belirlenen miktara tamamlamaları duyuru ve yazı ile bildirilmiştir. Yayıncı kuruluşlardan ödenmiş sermayesi belirtilen miktarın altında olanlardan bu yükümlülüğü yerine getirmemiş olanların enkısa zamanda sağlaması gerekir. 23

24 Logo/çağrı işareti Medya hizmet sağlayıcılar, yayın süreleri boyunca tek bir logo ve çağrı işareti kullanmakla yükümlüdür. Üst Kurul nezdinde tescili zorunlu olan logo ve çağrı işaretleri Üst Kurulun izni ile değiştirilebilir. Logo ve çağrı işaretlerinin Üst Kurul nezdinde tescili için TPE nezdinde marka tescil başvurusunun ibrazı zorunludur. Marka tescil işlemi tamamlandığında ilgili kuruluş tarafından 30 gün içinde Üst Kurula bildirilir. Üst Kurul tarafından tescil edilmiş olan logo/çağrı işaretleri Türkiye genelinde birden fazla yayın kuruluşu tarafından kullanılamaz. Televizyon yayın hizmeti sağlayıcı kuruluşların, reklam yayını esnasında logolarını değiştirmek suretiyle kullanmaları ve blok grafiğinin temel karakteristiğini bozmamaları esastır. Yayın logosu ile reklam logosunun birbirinden ayırt edilir şekilde olması zorunludur. Reklam logosu hareketli ve değişken olamaz ve şeffaflığı yüzde elliyi geçemez. 24

25 Hisse, şirket devri ve birleşme Hisse devri bildirime tabidir. Yayın lisansı verilen bir anonim şirketin hisse devirleri, devir tarihinden itibaren otuz gün içinde, ortakların ad ve soyadları ile hisselerin devri sonucunda oluşan ortaklık yapısı ve oy payları hakkındaki bilgilerle birlikte Üst Kurula bildirilir. Medya hizmet sağlayıcı şirketin bir başka medya hizmet sağlayıcı şirkete devir veya birleşme işlemlerinden önce Üst Kuruldan izin alınması, devir veya birleşme işleminin gerçekleşmesinden sonra otuz gün içinde işlemlerin ilan edildiği TTSG nin Üst Kurula bildirimi zorunludur. Hisse devri, şirket devri ve birleşme işlemleri sonucunda, şirket yapısında Kanunda ve Yönetmeliklerde öngörülen hususlara aykırılık oluşması hâlinde, Üst Kurulun doksan günü geçmemek üzere vereceği süre içinde bu aykırılığın giderilmesi zorunludur. Aksi hâlde ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayın lisansı iptal edilir. 25

26 Yayın lisans devri Üst Kurulun karasal yayın lisansı verdiği bir kuruluş bu lisans haklarını devredemez. Yayın faaliyetine devam etmeme kararı alan kuruluş, lisansını Üst Kurula iade eder. Diğer lisansların devredilebilmesi için, yayın lisansını devreden medya hizmet sağlayıcılar; İdari, mali, hukuki ve cezai bakımlardan Üst Kurula olan yükümlülüklerini yerine getirdiğini belgeleyen ve Üst Kuruldan alacağı ilişiksizlik yazısını, Her türlü vergi borcu ile Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alacağı güncel tarihli belgeleri, Yayın lisansının devredilmesine yönelik YKK nı Devir konusunda mutabık kalındığını belgeleyen noter onaylı devir sözleşmesini, Üst Kurula sunmak zorundadır. 26

27 İzleyici temsilciliği Medya hizmet sağlayıcılar izleyici temsilcisi bulundurmak zorundadırlar. İzleyici ve dinleyicilerden ulaşan şikâyetlerin değerlendirilip kuruluşun yayın kuruluna sunulması ve Sonuçların takip edilmesinden sorumludur. İzleyici temsilcileri, medya hizmet sağlayıcılar tarafından, yayıncılık alanında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip, izleyicilerin güvenine sahip kişiler arasından görevlendirilirler. İzleyici temsilcileri, İzleyicilerin yayınlarla ilgili bildirimlerini alabilmek için gerekli iletişim altyapısının kurulmasını sağlarlar. Üst Kurulca iletilen şikâyet ve görüşleri, öz denetim çerçevesinde öncelikle değerlendirip sonuçlandırırlar. 27

28 Genel müdür Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yönetim kurulu kararı ile bir genel müdür görevlendirir. Karasal ortamdan ulusal ve bölgesel yayın, kablo ortamından çok İl e yönelik kablolu yayın ile uydu yayın hizmeti verecek medya hizmet sağlayıcı kuruluşların genel müdürlerinin en az yüksek öğrenim mezunu olmaları ve bu kadrolara atanacak kişilerin; Yerleşim yerlerinin Türkiye de bulunması, İlgili mevzuatta belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekir. 28

29 Sorumlu müdür Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yönetim kurulu kararı ile sorumluluk alanları belli olmak kaydıyla bir veya birden fazla sorumlu müdür görevlendirir. Karasal ortamdan ulusal ve bölgesel yayın, kablo ortamından çok İl e yönelik kablolu yayın ile uydu yayın hizmeti verecek medya hizmet sağlayıcı kuruluşların sorumlu müdürlerinin en az yüksek öğrenim mezunu olmaları ve bu kadrolara atanacak kişilerin; Türk vatandaşı olması, Yerleşim yerlerinin Türkiye de bulunması, İlgili mevzuatta belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmaları gerekmektedir. 29

30 Medya hizmet sağlayıcı kimlik bilgileri Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların bir internet sitesi kurması ve lisans başvurularında internet sitelerinin adresini Üst Kurula bildirmesi gerekmektedir. Bu sitede; Şirket unvanı, Yazışma adresi, telefon bilgileri ve elektronik posta adresi bilgileri, Logo/çağrı işareti, Yayın lisans bilgileri ve yayın ortamları, Sorumlu müdür ve izleyici temsilcisinin adı, soyadı ve iletişim bilgilerine yer verilecek ve bu bilgiler güncel tutulacaktır. 30

31 Yeniden iletim Aynı yayın hizmetinin uydu, kablo ve karasal gibi farklı ortamlardan değişiklik yapılmaksızın eş zamanlı olarak iletilmesi yeniden iletim olarak kabul edilmez. Yeniden iletim yapacak olan medya hizmet sağlayıcıların, yeniden iletim konusu yayınların kaynak kuruluşları ile yazılı sözleşme yapması ve sözleşmenin Üst Kurulca talep edildiğinde ibraz edilmesi zorunludur. Yurt içinden yapılacak yeniden iletim, medya hizmet sağlayıcıların mevcut lisans türünü değiştiremez. Yeniden iletimi yapılacak yayın hizmeti, bütünlüğü ve uyumu bozulmadan iletilir. Medya hizmet sağlayıcılar, yeniden iletimi yapılacak yayın hizmetinin başında yayınların kaynak kuruluşu ile programın ismini belirtir. 31

32 İzinli/izinsiz yayınlar 6112 sayılı Kanun geçici 4 madde 1 inci fıkrası: Üst Kurulca sıralama ihalesi yapılıp, karasal yayın lisansları verilene kadar geçecek süre içerisinde, sadece 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun geçici 6 ncı maddesi uyarınca karasal ortamda yayında olan radyo ve televizyon kuruluşları, Üst Kurulca yayın yapmalarına müsaade edilmiş olan yerleşim yerleri ile sınırlı olmak kaydıyla, yayınlarına devam ederler. Kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşları, 6112 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında, sadece Üst Kurul kayıtlarına göre kullanımlarına verilmiş olan kanal ve frekansları kullanarak yayın yapabilirler. Kuruluşlar, Üst Kurulca belirlenen standart karasal verici çıkış gücünü aşmayacak şekilde verici ile yayınlarını iletmeleri gerekmektedir. 32

33 33

34 İzinsiz yayınlar, İzinsiz yayınlarla ilgili yaptırımlar Yayın alanı ihlali ve kaçak yayın olarak iki kategoride değerlendirilmekte, Yayın alanı ihlalinde öncelikle 33/2 ye göre kuruluşlar 15 gün süre verilerek Üst Kurulca uyarılmakta, Uyarıya rağmen izinsiz yayına devam edilmesi halinde 33/1 e göre işlem yapılmakta ve izinsiz yayın yapan verici mühürlenmektedir. MADDE 33 (1) Üst Kuruldan yayın lisansı almadan veya yayınları Üst Kurul tarafından geçici olarak durdurulmasına ya da yayın lisansı iptal edilmesine rağmen yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bir yıldan iki yıla kadar hapis ve bin günden beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Tüzel kişiler hakkında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 60 ıncı maddesindeki güvenlik tedbirleri uygulanır. İzinsiz olarak faaliyetine devam eden yayın cihaz ve tesisleri Üst Kurulca mühürlenerek kapatılır. (2) Yayın lisansı olmasına rağmen lisans tipi dışında yayın yapan ve izinsiz verici tesis eden medya hizmet sağlayıcılar Üst Kurulca uyarılır, yapılan uyarıya rağmen izinsiz yayına 34 devam edenler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanır.

35 Standart dışı verici kullanımı Kuruluşların kullanımına verilen kanal ve frekansların, Üst Kurulca belirlenen standartlara uygun olmayan karasal vericiler ile yapılması, Üst Kurulca istenilen teknik düzenlemelerin yapılmaması, Üst Kurulca onaylanan gücün üstünde yayın yapıldığının tespit edilmesi halinde, Kuruluşa vericisini standartlara uygun hale getirmesi veya gerekli teknik düzeltmeyi yapması için 15 gün süre verilir. Bu süre içerisinde vericinin Üst Kurulca istenilen standarda uygun hale getirilmemesi durumunda, cihazlar standart hale getirilinceye kadar yayın kapatılır. 35

36 Yayınlarda ses seviyesi Ticarî iletişim yayınlarının ses seviyesi diğer yayın bölümleri ile aynı seviyede olmak zorundadır. Yayınlarda uyulması gereken ses seviyeleri; Yayına verilen materyallerde diyaloglar baz alınarak ses seviyeleri 0 db olarak ayarlanarak yayına verilmeli, Çalışma aralığı diyaloglarda 0 db ile 3 db arasında olmalı, konuşmalar 0 db nin üzerine çıkmamalı, Fısltılı konuşma yada fondaki müzikler 9 db de olmalı, Kapı çarpması, patlama gibi yüksek sesler maximum +8 db den çok olmamalıdır. 36

37 Ses Seviyesi Ölçümü için EBU Tarafından belirlenmiş iki skala EBU + 9 Skala EBU + 18 Skala 37

38 Kanal ve frekans yıllık kullanım ücretleri Karasal ortamdan yapılan yayınlarda kullanılan TV kanalı ve radyo frekansları için yayıncı kuruluşlardan kanal/frekans yıllık kullanım ücreti alınmaktadır, Kanal frekans yıllık kullanım bedeli 2011 yılı için, 6112 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 3 Mart 2011 itibariyle 10 aylık süre için tahsil edilmiştir, 2011 yılı yıllık kullanım ücretleri ödemesi Temmuz Ekim ayları olmak üzere 2 eşit taksitte ödenmiştir yılı için tahakkuk eden kullanım ücreti kamu kuruluşları dahil yaklaşık 28 milyon TL dir. 38

39 Yayıncı kuruluş veri giriş portalı 39

40 Yayıncı Kuruluş Ekranı 1-Kullanıcı menüsü, 2- Portala giriş yapan yayıncı bilgileri, 3- Portala giriş yapan yayıncıya ait vericilerin listesi, 4-Vericilere ait Bilgi Güncelleme ve Bilgi Temizleme Düğmeleri, 5-Tahakkuk bilgileri, 6-İşlem butonları 40

41 Verici Bilgisi Güncelleme Verici Listesi üzerinde güncellenmek istenen vericiye ait satırdaki Güncelle düğmesine basılarak verici bilgisi güncelleme ekranına ulaşılır. Bu ekranda; 41

42 Ön İzleme ve Üst Kurula Gönderme Verici Bilgisi Temizleme Verici listesi üzerinde daha önceden güncellenmiş bir vericinin bilgilerinde ilk haline dönüş için kullanılan düğmedir. Daha önceden güncellenmemiş bir vericide bu düğme görüntülenmez. Ön İzleme Yönetmelik Ek 3 de tanımlı bildirim formunun taslak görüntüsünün alınmasını sağlayan düğmedir. Üst Kurula Gönder Ek 3 de tanımlı bildirim formunun son halinin hazırlanarak Üst Kurula gönderilmesini sağlayan düğmedir. Bu aşamadan sonra vericiler üzerinde herhangi bir işlem yapılamaz. Bildirimin çıktısını alıp imzalı ve kaşeli olarak bir üst yazı ekinde Üst Kurula gönderilmesi gerekmektedir. 42

43 Verici Bildirim Formu Çıktısı 43

44 Kanal ve frekans yıllık kullanım ücretinin ödenmesi 2011 yılı hariç, kanal ve frekans yıllık kullanım ücreti, her yılın ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ve belirtilen ayların son iş gününe kadar kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşları tarafından ilgili Üst Kurul hesabına ödenir. Ödemelerde gecikilmesi hâlinde, Kanunun 42 inci ve Geçici 4 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılması zorunludur. 44

45 Kanal ve frekans yıllık kullanım bedelinden indirim yapılması Yerel TV yayınlarının izlenmesi ve denetlenmesi için gerekli izleme ve kayıt cihazları, Üst Kurulca, yayın kuruluş stüdyosuna kurulmuştur, Cihazların tüketeceği yıllık toplam elektrik tüketim bedelleri dikkate alınarak ve kuruluşlarla yapılan Yayın Alış ve İletim Sistemleri Kurulmasına İlişkin Sözleşme yenilenerek, kanal ve frekans yıllık kullanım ücretinden toplam TL indirim yapılmaktadır. 45

46 YERLEŞİM YERİ MERKEZ /İLÇE RADYO/TV YAYININDAN ETKİLENEN NÜFUSU İL BAZINDA GELİŞMİŞLİ K ENDEKSİ FM RADYO YAYINI STANDART VERİCİ GÜCÜ (FM BANT) (WATT) TV YAYINI STANDART VERİCİ GÜCÜ (VHF,UHF 4. BANT) (WATT) TV YAYINI STANDART VERİCİ GÜCÜ (UHF 5.BANT) (WATT) Adana Merkez Adana/Seyhan Merkez Adana/Yüreğir Merkez Aladağ İlçe Ceyhan İlçe Feke İlçe İmamoğlu İlçe Karaisali İlçe Karataş İlçe Kozan İlçe Pozantı İlçe Saimbeyli İlçe Tufanbeyli İlçe Yumurtalık İlçe Adıyaman Merkez Besni İlçe Çelikhan İlçe Gerger İlçe Gölbaşı İlçe Kahta İlçe Samsat İlçe Sincik İlçe Tut İlçe Afyon Merkez

47 EK-2: ÇEŞİTLİ YAYIN TÜRLERİNDE, VERİCİ ÇIKIŞ GÜÇLERİ VE YAYIN YAPILAN YERLEŞİM YERİ ŞEHİR NÜFUSUNA GÖRE YAYIN KATSAYILARI YAYIN TÜRLERİ VE BANTLARI KARASAL TELEVİZYON/ FM RADYO YAYINININ YAPILDIĞI YERLEŞİM YERİNİN ŞEHİR NÜFUSU FM RADYO (VHF) TELEVİZYON (VHF-UHF 4) TELEVİZYON (UHF 5) dan fazla (x1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x 1000) (x veya 1000) daha az Karasal Standart Verici Çıkış Gücü (Watt) Yapılan Yayından Etkilenen Şehir Nüfusuna Bağlı Uygulanacak (YK) Yayın Katsayıları >= > = > = <100 < 50 <

48 İSTASYONA AİT STANDART VERİCİ GÜCÜ (W) Kanal/frekans kullanım bedeli RADYO/TELEVİZYON VERİCİ BİLDİRİM FORMU Kuruluşun Unvanı : Logo/Çağrı işareti : Lisans Tipi : İSTASYON BİLGİLERİ VERİCİ BİLGİLERİ YAYIN Frekans Bandı Kanal No/ Frekans (MHz) Sıra No İL İLÇE MEVKİİ Marka Model Verici Gücü (W) 48

49 Tel: Faks: